Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljöguide. Lokalt Agenda 21-arbete, 1998"

Transkript

1 Miljöguide Lokalt Agenda 21-arbete, 1998

2 MILJÖGUIDE Miljöguide Hushållen står för nära hälften av de totala utsläppen i Sverige. Nästan allt vi gör påverkar miljön mer eller mindre och hushållen bidrar därför till samtliga miljöproblem. Bostäder och resor bidrar till växthuseffekt, försurning och övergödning. De varor som hushållen använder ger upphov till andra miljöproblem. Maten vi äter bidrar till att sjöar, hav och vattendrag blir övergödda. Miljöfarliga metaller, som sprids från apparater, batterier och andra konsumtionsvaror, lagras i marken och läcker ut i vattendragen. Denna miljöguide ger en kort faktabakgrund och några tips på vad Du skulle kunna göra inom ett antal områden med påverkan på vår miljö (till stora delar hämtat från Naturvårdsverkets utbildningsmaterial Hushållens miljöval från 1997). Din insats betyder mycket. Tillsammans kan vi åstadkomma den förändring som är nödvändig för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Tänk på att ingen kan göra allt men alla kan göra något! Energi Hushållen använder energi till värme, varmvatten, spis, kyl/frys, belysning och andra elektriska apparater. Hushållen använder också stora mängder energi för att åka till arbetsplatser, skola, köpcentra, fritidshus och semesterresor. Maten står för en mycket stor del av hushållens energianvändning genom den energi som används för att producera och distribuera livsmedlen. Välj värmesystem som gynnar miljön (t ex solvärme, fjärrvärme, miljöanpassad ved- eller pelletspanna med ackumulatortank) Välj rätt temperatur inomhus (för varje grad temperaturen sänks minskar energiförbrukningen med ca 5 %) Använd lågenergilampor (börja med att byta ut traditionella glödlampor som är tända under lång tid) Välj energieffektiv utrustning när du köper nytt (det lönar sig att betala lite mer för en kyl/frys som drar mindre ström) Använd snålspolande duschmunstycke (en familj med fyra personer som duschar 10 minuter var per dag kan spara kwh per år) Kontakta den kommunala energirådgivningen för att få råd

3 Resor Vuxna svenskar reser i genomsnitt 80 minuter per dag. Restiden är ungefär den samma för bilister och personer som reser kollektivt. Hela 80 % av alla bilresor är kortare än en mil. Bilen används mest privat, för att handla, hälsa på släkt och vänner och för resor på fritiden. När en bil används för 50 korta resor på en mil blir utsläppen betydligt högre än när bilen används för en lång resa på 50 mil. Den som går eller cyklar ger inte upphov till någon miljöbelastning alls. Undvik korta bilresor (gå eller cykla!) Kör mjukt och håll hastighetsgränser Välj bränslesnål bil med bästa miljöklassning Använd tåg vid långa resor Mat Våra livsmedel påverkar miljön redan innan de hamnar i våra kök och fortsätter att göra det när de hamnat i avfallet eller avloppet. Ekologiskt odlade jordbruksprodukter har stora miljöfördelar eftersom varken konstgödning eller bekämpningsmedel får användas. Den som äter mycket kött bidrar till höga utsläpp av kväve både i jordbruket och via avföring och urin till avloppet. Genom att äta mer vegetabilier kan hushållen bidra till lägre kväveutsläpp. Kött från får och nötkreatur som betat på ogödslade ängs- och hagmarker är det bästa valet ur miljösynpunkt eftersom det öppna landskapet är en förutsättning för många hotade arters möjligheter att överleva. Maten är den del av hushållens konsumtion som kräver mest energi, cirka kwh per år för en barnfamilj (energianvändningen i övrigt fördelas på transporter kwh och bostaden kwh per år). Hur mycket energi som går åt beror på hur mycket vi äter av olika livsmedel, men också på hur maten har producerats, transporterats och förädlats. Ät ekologiskt producerade livsmedel Byt en del kött mot vegetabilier Välj kött från djur som betat ute Köp mat som transporterats rätt (lokalt producerade livsmedel belastar ofta miljön mindre) Anpassa inköpsresorna 2

4 Kläder, skor, textil och möbler Tyget i våra kläder, gardiner, skor och möbler är i regel tillverkade av naturliga material som bomull, ylle eller läder. Det kan vara svårt att tro att dessa varor kan skada miljön. Men textilier påverkar miljön under hela sin livscykel, när de odlas, bereds, vävs och färgas och när de hamnar bland soporna. Vid bomullsodling används stora mängder konstgödning, bekämpningsmedel och avlövningsmedel och vid beredning av såväl bomullsfibrer som syntetiska fibrer används stora mängder kemikalier. Skor och möbler kan också innehålla en rad ämnen som är skadliga för miljön. Om hushållen förbrukar mindre kläder, textilier och möbler minskar miljöbelastningen automatiskt i samma proportion. Välj bra kvalitet med lång hållbarhet Välj miljömärkta varor Sköt om och reparera Lämna kläder, skor och möbler som inte längre används till insamlingar så att de kan återanvändas Tvätta och städa Hushållen använder tvättmedel, diskmedel och andra rengöringsmedel för att tvätta och städa, tvål och schampo för personlig hygien, kosmetika för skönhetsvård, färger för att måla samt olika medel till att vårda bilar och båtar. Tvättmedel är den i särklass största produkten. Tvättmedel hamnar via avloppet i vattendragen. Färger och bil- och båtvårdsartiklar innehåller ofta lösningsmedel. Hushållskemikalier kan också innehålla så kallade organiska miljögifter och tungmetaller, som sprids till miljön eller som stör reningsprocesserna och förorenar slammet i reningsverken. Välj miljömärkta kemikalier Hushålla och dosera rätt Använd de gamla husmorsknepen vid fläckborttagning Spola aldrig ned kemikalier eller annat ovidkommande i avloppet Lämna alla överblivna kemikalier till Återvinningscentralen Sjömansäng 3

5 Fritid Ungefär hälften av bilresorna sker på fritiden. Hur miljöbelastningen från hushållens resor kan minskas har beskrivits i tidigare avsnitt. I fritidshuset kan miljöbelastningen minskas med samma åtgärder som i bostaden, genom att hushålla med energin och minska användningen av hushållskemikalier. Under 1991 använde hushållen 240 ton bekämpningsmedel i sina trädgårdar. Det är tio gånger mer än jordbruket per kvadratmeter. Trädgårdar kan naturligtvis skötas ekologiskt. Även bilars och båtars skötsel kan vara miljöbelastande om det inte sker på rätt sätt. Det är också viktigt att hushållen visar hänsyn i naturen. Undvik kemikalier i trädgården (en vanlig kompost ger näring åt gräsmattor och rabatter) Välj i första hand handdrivna och i andra hand miljömärkta gräsklippare Tvätta inte bilen på gatan (orenat vatten rinner då ned i dagvattenbrunnar och vidare ut i sjöar och vattendrag) Tag hänsyn till naturen (allemansrätten) Källsortering Hushållens avfall har ökat kraftigt de senaste årtiondena och dess innehåll och sammansättning har förändrats. Hushållens soppåsar innehåller matrester, papper, metaller och miljögifter, som i stället borde komposteras, återvinnas eller tas om hand på ett säkert sätt. Tidningspapper och förpackningar av glas, kartong, hårdplast och metall samlas in och återvinns till stor del idag. Genom det producentansvar som införts har tillverkarna ansvar för att ta hand om produkterna när de kasserats. Förpackningsförordningen ger landets hushåll i uppgift att sortera ut förpackningar och lämna dem för bortforsling i de insamlingssystem som producenterna tillhandahåller. Finspångs Tekniska Verk har en hemsida där du hittar allt du behöver veta om avfall, sortering och återvinningsstationer i Finspångs kommun (www.finspong.se/ftv). 4

6 Miljömärken Många är de miljömärken och andra symboler som finns på produkter i handeln. Men det är framförallt fyra märken du kan lita på. Produkter märkta med Svanen, Bra Miljöval, KRAV och EU-blomman har genomgått granskning utifrån ett antal miljökrav eller kriterier och blivit godkända. Miljömärkningen ska underlätta för konsumenterna att välja de varor som är minst skadliga för miljön. Bra Miljöval Bra Miljöval är framtagen av Naturskyddsföreningen i samarbete med handeln. Den kallas ofta även Falken. Denna symbol är världens enda miljömärkning som kontrolleras av en oberoende miljöorganisation. Målet med miljömärkningen är att produkterna ska utvecklas och bli mindre miljöstörande. För att bli märkt med Bra Miljöval måste produkten uppfylla uppställda miljökriterier och det är tillverkaren som ansöker om godkännande. Märkningen är tidsbegränsad och kraven för godkännande höjs allt eftersom fler produkter i ett varusortiment blir godkända. Bra Miljöval finns på produkter som konsumenterna köper någorlunda ofta, bland annat på tvätt- och diskmedel, hushållskemikalier, tvål, papper och textilier. Under de senaste åren har Naturskyddsförningen miljömärkt el och transporter. Läs mer: Svanen Svanen är det nordiska miljömärkningssystemets symbol. I Sverige drivs arbetet av SIS Miljömärkning AB. Produkter som märkts med Svanen ska uppfylla särskilda kriterier som säkerställer att dessa produkter innebär mindre miljöproblem än andra produkter för samma ändamål. Kriterierna tidsbegränsas och revideras successivt. Hänsyn tas till produktens miljöpåverkan under hela dess livscykel, från råvara till avfall eller återvinning. Kvalitets- och funktionskrav ställs för att garantera minst samma egenskaper som för andra produkter. I likhet med Bra Miljöval bygger Svanen på ett licenssystem där tillverkaren ansöker om rätten att få använda symbolen på sin produkt Svanen kan man bland annat hitta på tvättmedel, pappersmaterial, hushållskemikalier, toalettpapper, bilvårdsprodukter och batterier. Läs mer: 5

7 KRAV KRAV är miljömärket för mat och andra jordbruksprodukter. Det är Kontrollföreningen för ekologisk odling som står bakom märket. Tidigare hette föreningen Kontrollföreningen för alternativ odling, därav förkortningen. KRAV-märket garanterar att varan är framställd utan konstgödning och kemiska bekämpningsmedel. I den ekologiska odlingen får man inte heller använda sig av GMO (genmodifierade organismer). När det gäller kött- och mejeriprodukter ställs också krav på djurhållningen. Djuren skall bland annat få vistas utomhus och fodret till ska till stor del ha producerats på gården. För att en vara ska bli miljömärkt måste hela kedjan från tillverkning till distribution vara godkänd av KRAV. Bearbetade varor skall innehålla KRAV-märkta ingredienser. KRAV-märkta produkter är till exempel ägg, mjöl, bröd, kött, frukter, bär och grönsaker samt importerade varor som kaffe, te och exotiska frukter. Läs mer: EU-blomman EU-blomman är en relativt ny miljömärkning som kan betraktas som EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen. Vid bedömningen av en produkt tittar man på hela livscykelanalysen. De miljömärkta produkterna ska uppfylla normala krav på funktion och i miljökriterierna kan det därför finnas krav på prestanda och effektivitet. Produktgrupper och kriterier beslutas av Kommissionen efter det att medlemsländerna har yttrat sig. Kriteriernas giltighet är högst tre år. Inom EU-blomman har fastställts kriterier för ett drygt tiotal produktgrupper och ett par hundra produkter är hittills miljömärkta, i Sverige hittills främst inomhusfärg. Läs mer: 6

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag

TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag vardag KL I M AT TIPS OCH INSPIRATION för en miljövänligare vardag Ingen kan göra allt, men alla kan göra något En mindre miljöpåverkande livsstil behöver inte vara något svårt, tungt eller tråkigt. Vår

Läs mer

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet

Manus till bildserie om. hållbar utveckling och miljö i hemmet Manus till bildserie om hållbar utveckling och miljö i hemmet Materialet har sammanställts av Förbundet Agenda 21 i Västmanland, och har sitt ursprung i ett studiematerial från miljökontoret i Göteborg

Läs mer

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V

LEDARE. MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V LEDARE 1 MILJÖPOSTEN - Tidningen för miljöälskare VÄLKOMMEN! V i på miljöposten är mycket engagerade inom ämnet miljö och hållbar utveckling och istället för att skriva om hur drabbad vår miljö är, har

Läs mer

Tips och inspiration för en mer

Tips och inspiration för en mer Tips och inspiration för en mer Ingen kan göra allt men alla kan göra något I den här broschyren presenteras ett stort antal miljöförbättrande åtgärder inom fyra områden: Energi, Resor, Mat och Återvinning.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc.

Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Bra att tänka på vid inköp av kläder, mat, förpackning, etc. Genom att göra bra miljöval när vi handlar kan vi påverka produktionen av varor till att bli mer miljövänlig. Vi kan även påverka hur stort

Läs mer

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark

JANUARI. Action of the Day Nordens Ark En av de största utmaningarna vi alla står inför är den globala uppvärmningen. Något som kan komma att ge allvarliga globala konsekvenser för både människa och natur. Av denna anledning deltar Nordens

Läs mer

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

I miljöguiden vill vi även uppmärksamma några exempel på goda miljöinsatser, Våra goda exempel. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 9 MILJÖSIDOR De flesta av oss har insett att vi måste göra något åt de miljöproblem vi har idag. Din insats för miljön är en förutsättning för att problem i vår kommun, Småland, Sverige och i hela världen

Läs mer

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation

Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Välkommen till Ängelholms kommuns konsument- och miljöinformation Du och jag och alla andra kan hjälpa till att skapa ett kretsloppssamhälle! I den här konsument- och miljöguiden får du tips om vad du

Läs mer

Inköp av varor och tjänster

Inköp av varor och tjänster Inköp av varor och tjänster J Ä R FÄ L L A KO M M U N S M I L J Ö D I P L O M J Ä R F Ä L L A K O M M U N S M I L J Ö D I P L O M I miljöutredningen ska du redovisa era riktlinjer för miljöanpassade inköp

Läs mer

Hållbart är det normala

Hållbart är det normala Hållbart är det normala Lika bra vi säger det nu: Hållbart är det normala. Vår planet har byggt upp sig i årtusenden genom att skapa hållbara processer, ekotjänster, som skapar välfärd. Det är helt normalt

Läs mer

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror

MILJÖRIKTIGA VAL. Välj rätt för miljön enklare än du tror MILJÖRIKTIGA VAL Välj rätt för miljön enklare än du tror 1 2 Utgivare: Miljöbyrån Tryckning: Mariehamns Tryckeri Produktion och layout: ViKAN text & layout Illustrationer: Eva Sundberg Välj rätt för miljön

Läs mer

Kort om miljön och vår konsumtion

Kort om miljön och vår konsumtion Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare HÖRNAN Kort om miljön och vår konsumtion för upphandlare och inköpare NATURVÅRDSVERKET BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning

Välkommen till Håll Sverige Rents. Miljöutbildning Välkommen till Håll Sverige Rents Miljöutbildning Denna miljöutbildning är ämnad för dig som arrangerar ett event. Eventet är eller avser att bli ett: Miljömärkt Event av Miljömärkt Event har en logotyp

Läs mer

Milko satsar på KRAV

Milko satsar på KRAV med siktet på en hållbar utveckling EN TTI IDNING UTTGI IVEN AV LLUDVI IKA KOMMUNS REFFERENSGRUPP FFÖR KOSTT OCH EKOLLOGI ISKA VAROR GRUNDAD 2006 NR 10 MARS 2008 Milko satsar på KRAV Milko satte år 2006

Läs mer

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011.

Miljöengagemang och miljövanor i Jönköpings kommun 2011. Vilka av följande anser du vara de två största miljöproblemen i kommunen? (Fråga.6) Kemikalieutsläpp och gifter i miljön 8 Ohållbar konsumtion och ökade avfallsmängder 0 Övergödning och utsläpp i vatten

Läs mer

Lev mer miljövänligt!

Lev mer miljövänligt! Europeiska kommissionen Lev mer miljövänligt! Tips för en grönare värld Lev mer miljövänligt! 1 Inledning 3 Energi 8 Luft 12 Vatten 16 Mark Inledning Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar

Läs mer

1993 Första spadtaget (Film)

1993 Första spadtaget (Film) 1993 Första spadtaget (Film) 14 års arbete för ett hållbart samhälle. Så började det... Det var 1994, tretton år sen nu, som vi började med hållbarhetsarbetet på Scandic. Kalle, du var med oss redan då.

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Flerfamiljshus Foto: Colourbox 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun Att hantera

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK

FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK FRÅN SOPSORTERING TILL SOLFÅNGARTAK Miljöstrategier för bostadsområden baserade på underhåll och samråd Susanna Elfors & Örjan Svane Forskningsrådet Formas och författarna Grafisk form: Nilsson Design

Läs mer

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton!

Vi slänger allt mer. Ett halvt ton per person Idag kastar varje person i Sverige nästan 500 kilo sopor per år. Tänk efter ett halvt ton! Vi slänger allt mer Hur mycket grejer slänger du och din familj varje vecka? Gamla förpackningar, matrester, slitna kläder, batterier, värmeljus, tidningar Ja, om du tänker efter så kan det vara en hel

Läs mer

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt!

Vad går vårstädningen ut på? Attityder skapas tidigt! Varför ska vi vårstäda? Varje år slängs 8 800 ton skräp i Sveriges natur och i Göteborg räknar man med att 600 ton slängs. Det skadar både växt- och djurliv. Hundratals fåglar och däggdjur dör varje år

Läs mer

2. Att bo i Sverige. Innehåll

2. Att bo i Sverige. Innehåll Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi, näringsliv och infrastruktur Befolkning Bostäder och boende Miljö, natur och ekologisk hållbarhet Så fungerar din kommun

Läs mer

Handledningsguide för kriteriechecklistan

Handledningsguide för kriteriechecklistan Handledningsguide för kriteriechecklistan 1 Innehållsförteckning 1. Om handledningsguiden... 3 2. Vad är Green Key?... 4 3. Hur ni ansöker... 5 4. Kontrollbesök... 6 5. Kriteriechecklista... 7 A. Miljöledning...

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok

Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Vi gör det grönare för dig! miljöhandbok Miljöhandbok Miljö är ett område som krupit längst upp på dagordningen både globalt och lokalt. Vi på Svanströmsgruppen upplever ett ökat engagemang från våra kunder

Läs mer

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin

3TIPS SÅ BLIR DU KLIMATSMART MILJÖMEDVETEN KONSUMENT. mullis. Nr.2/Juli 2009. Nyhet! Porslin ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Juli 2009 MILJÖMEDVETEN KONSUMENT 3TIPS BLI EN GRÖNARE KONSUMENT Fortsätt sortera Ta inte semester från källsortering din verkan

Läs mer

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp

Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten och avlopp Typiskt svenskt landskap Foto: Maria Nobel 2. Att bo i Sverige Innehåll Geografi och befolkning Naturen Bostäder och boende Olika sätt att bo hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt Avfallshantering Vatten

Läs mer

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna

Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna Ett studiematerial av Mirjam Lööf KOLLA IN DIN VÄRLD! Utmaningar och utflyker för barn och vuxna abf nss Sundbyberg 2011 författare Mirjam Lööf FÖRORD ALLA SKA FÅ PÅVERKA SIN VÄRLD! Vi människor förstör

Läs mer