Prövning i Sverige av insatser för våldsutsatta barn som visat goda effekter i internationella studier.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Prövning i Sverige av insatser för våldsutsatta barn som visat goda effekter i internationella studier."

Transkript

1 Prövning i Sverige av insatser för våldsutsatta barn som visat goda effekter i internationella studier. Kjerstin Almqvist Specialist i klinisk psykologi, leg.psykoterapeut Professor i medicinsk psykologi KARLSTADs UNIVERSITET

2 Forskargruppen Kjerstin Almqvist Helena Draxler Petra Appell Fredrik Hjärthag Karlstads Universitet Karlstads Universitet Karlstads Universitet Karlstads Universitet Landstinget i Värmland Ett projekt finansierat av Socialstyrelsen Åsa Källström Cater Karin Grip Ulf Axberg Örebro Universityet Göteborgs Universitet Göteborgs Universitet

3 Att barn bevittnar och utsätts för våld är alltför vanligt! 10% av svenska barn uppger att de varit med om att en förälder blivit slagen av den andre (Annerbäck et al, 2010). 5 % av svenska barn uppger att det hänt ofta (SOU 2001:72). De flesta barn är med när det förekommer våld mellan de vuxna i familjen (Almqvist & Broberg, 2004). > 63 % av barnen i familjer där det förekommer våld mot en förälder utsätts för direkt misshandel (Almqvist & Broberg, 2004, Broberg et al, 2011)

4 Många barn (40 60%) som utsätts för våld utvecklar allvarliga symtom på psykisk ohälsa i olika former. Låg självkänsla och depressivitet (Grych, Jouriles m. fl, 2000) Symtom på posttraumatisk stress (Sternberg m. fl., 2006). Aggressivitet, benägenhet att använda våld mot andra, irritabilitet, hyperaktivitet och annat antisocialt beteende (Howell, 2011). Försämrad förmåga till emotionell reglering (Margolin, 2005).

5 Befintliga svenska insatser för våldsutsatta barn är uppskattade med ger otillräcklig hjälp för barnens symtom på psykisk ohälsa. Erfarenheterna från nationella utvärderingen av stödinsatser till barn som bevittnat våld mot mamma (Broberg m. fl., 2011) Symtom på psykisk ohälsa hos barnen (SDQ) (n = 315) Andelen barn med symtom på klinisk nivå sjönk från 69% till 50%.

6 Uppdrag från Socialstyrelsen (baserat på regeringsuppdrag) att Pröva internationella evidensbaserade metoder för stöd/behandling av barn som utsatts för våld i familjen och värdera metodernas implementeringsmöjligheter i socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården. Utarbeta modeller för utbildningsstöd avseende de metoder som bedömts lämpliga

7 Forskningsfrågor Acceptans Praktisk genomförbarhet Behov av anpassning av metoden Hållbarhet av effekter i den nya demografiska kontexten.

8 Samtliga metoder prövades i samarbete med metodens utvecklare. 8 verksamheter i socialtjänsten prövade 6 verksamheter i Barn- och ungdomspsykiatrin och två fristående verksamheter prövade Kid s Club Sandra Graham- Bermann Project Support Ernest Jouriles & Renee McDonald Child-Parent Psychotherapy (CPP) Alicia Lieberman, Patricia Van Horn & Chandra Gosh Ippen TF-KBT Judith Cohen & James Mannarino, Laura Murray 4 verksamheter 4 verksamheter 5 verksamheter 3 verksamheter

9 Mixed-metod design Kvalitativa analyser: >10 föräldrar och >10 behandlare intervjuas för varje metod. Kvalitativ analys av föräldrars och behandlares syn på metodernas genomförbarhet i svensk socialtjänst respektive Barn- och ungdomspsykiatri. Statistisk analys: Pre-and post mätningar för att utvärdera effekter baserat på föräldrarnas skattningar av barnens symtom (SDQ-P, YCPC/TSCYC/CRIES, ECBI, AAV), föräldrarnas utsatthet för våld i nära relationer och symtom (CTS-2, SCL-25, IES-R) och föräldraförmåga (APQ, PLOC, CHQ) (icke parametrisk statistik). Upprepade mätningar av barnens symtom (SDQ-P) och föräldraförmågan (CHQ) från varje session för analys av förändring i CPP och PS.

10 Verksamheter, behandlare samt familjer i prövning av respektive metod. Antal CPP Project Support Kid s Club TF-KBT Totalt Verksamheter Utbildade behandlare Aktiva behandlare (varav intervjuade) 12 (12) 10 (9) 17 (16) 7 (7) 46 (44) Familjer i behandling Familjer i studien (varav intervjuade) 18 (11) 13 (11) 24 (18) 7 (-) 62 (40).

11 Barnens symtom på psykisk ohälsa och utsatthet för våld före insats. Symtom på psykisk ohälsa CPP (n = 18) Project Support (n = 13) Kid,s Club (n = 29) SDQ-Totalproblem (8.60) (7.15) (8,46) SDQ-Impact 2.50 (2.04) 2.31 (2.59) SDQ-Prosocial förmåga 6.94 (1.63) 6.69 (2.10) 8.18 (1.91) YCPC Trauma Tot 24,44 (16,77) 15,57 (20,8) YCPC Återupprepande 5,11 (3,79) 4,86 (6,15) YCPC Funktionsneds. 6,8 (5,57) 6,88 (6,69) Våldsutsatthet CTS (6.44) 7,10 (3,67) (6.75)

12 Föräldrarnas psykiska hälsa, föräldraförmåga och våldsutsatthet CPP (n = 18) Project Support (n = 13) Kid,s Club (n = 29) CPP SCL-25 1,78 (0,84) 1,55 (1,15) IES-R 39,38 (16,4) 36,77 (28,48) (n = 18) PLOC 6.94 (1.63) 2,8 (0,68) 8.18 (1.91) CHQ-hjälplöshet 14,72 (4,27) 17,42 (5,6) CHQ-rädsla 11,83 (3,28) 13,23 (4,85) APQ-Brister i kontroll 14,07 (3,11) 15,17 (3,38) 17,5 (5,41) Våldsutsatthet - psyk CTS2 51,81 (54,03) 52,67 (49,24) 95,92 (67,3) Våldsutsatthet - fys CTS2 9,13 (16,65) 9,09 (19,21) 41,54 (57,27)

13 Samtliga metoder beskrevs i övervägande positiva ordalag av både behandlare och föräldrar. TF-KBT Jämfört med många andra behandlingar så tycker jag att det är tydligare vad det är man erbjuder och då är det tydligare för dom att acceptera det också att man kan erbjuda hopp på ett annat sätt med mer tyngd bakom än annars. CPP Ja, jag tycker det är bra också att man får vara med och höra och förstå ens barns problem. Istället för att sitta själv och vänta i väntrummet medan de är inne och pratar själva. Jag tycker mycket om metoden. Jag tycker att den är tilltalande på många sätt. Jag tycker att den platsar bra i vår verksamhet. Den fyller en lucka som jag tycker att vi har haft, för de små barnen. Kids Club Behandlarna upplevde också att mammor och barn uttryckt sig positivt om Kids Club-grupperna. Alla behandlare trodde att Kids Club är en lämplig metod för de flesta barn som upplevt våld. Project Support Jag tycker detta är roligt och så himla bra. Tycker alltså alla föräldrar borde göra detta, även om man inte blivit utsatt för våld, för jag tror att barnen i sin tur blir bättre och det kanske inte blir så mycket bråk på skolor och allt det här om alla föräldrar gör det här aktiv närvaro och berömma

14 Men behandlare och föräldrar beskrev även (delvis olika) nackdelar med metoderna TF-KBT Ja för mig kändes det ovant och svårt att det är bestämt innan liksom hur många gånger det ska vara och exakt vad man ska göra varje gång och så, så det blev svårt för mig som liksom är mer van att följa patienterna, anpassa mig efter vad som kommer upp så liksom CPP Trots att barnen har varit med om hemska saker får de ibland ändå ha umgänge med förövaren. Det är ett problem, inte specifikt för CPP, utan det ställer till det när vi jobbar med andra metoder också. Kids Club Flera uttrycker dock att metoden nog inte passar för alla. Om ett barn exempelvis har neuropsykiatriska svårigheter, är väldigt traumatiserat eller väldigt utåtagerande eller helt enkelt inte fungerar särskilt bra i grupp.svårt att använda tolk i samtalsgrupper. Project Support vi kan ju avdramatisera det här med rollspel och allt det här som vi inte är så förtjusta i själva och absolut inte våra mammor. behandlare

15 Införandemöjligheter Samtliga metoder bedömdes vara - Lämpliga för den målgrupp de prövades för - Lämpliga att använda i den verksamhet där de prövades Men, För samtliga metoder fanns även svårigheter att genomföra projektet som planerat: - Rekrytering - Hållbarhet i verksamhetens satsning - Personalomsättning

16 Praktisk genomförbarhet Både i socialtjänsten och i barn- och ungdomspsykiatrin hade man olika svårigheter att genomföra insatserna enligt modellen: - Intensitet och regelbundenhet i sessionerna svår att upprätthålla. - Komplikationer med arbetstid för behandlare respektive föräldrar, särskilt i socialtjänsten. - Gränssättande moment uppfattades negativt av behandlarna och uteslöts.

17 Preliminära resultat tyder på god hållbarhet av tidigare visade effekter TF-KBT: Sänkta symtomnivåer hos barnen CPP: Sänkta symtomnivåer hos barn och föräldrar, Kids Club: Förändrade attityder och sänkta symtomnivåer hos barnen Project Support: Förbättrad föräldraförmåga

18 TF-KBT: Effektberäkningar gjordes före och efter insats för en grupp på 35 barn i BUP Gamlestaden utifrån sammanvägda symtom poäng från KSADS intervjuer med mammorna och barnen. Depressionspoäng vid T1 - Depressionspoäng vid T2 M Sd d t p 5,77 14,40 0,40 2,37 * Beteendepoäng vid T1 - Beteendepoäng vid T2 5,83 16,81 0,35 2,05 * Ångestpoäng vid T1 - Ångestpoäng vid T2 4,80 6,63 0,72 4,28 *** PTSD poäng vid T1 - PTSD-poäng vid T2 6,17 9,03 0,68 4,04 *** Totalscore K-SADS vid T1 - Totalscore K-SADS vid T2 22,83 29,13 0,78 4,64 ***

19 Förändringar hos barn och föräldrar avseende symtom på psykisk ohälsa före och efter insats med CPP (n = 12) Instrument Skala T1 M (SD) T2 M (SD) Sig. Wilcoxon SDQ-P Total score 18,28 (8,6) 8,14 (6,72) ns Impact 2,5 (0,75) 0,14 (1,2) ns YCPC Total score 24,44 (16,77) 9,43 (8,89) ns Increased arousal 8,12 (6,23) 1,57 (2,15) p <.05 IES-R Intrusion 16,35 (6,64) 6,75 (8,77) p <.05 Increased arousal 10,78 (5,8) 4,29 (6,78) p <.05 CHQ Helplessness 14,72 (4,27) 7,86 (3,34) p <.05 Fear 11,83 (3,28) 7,57 (1,72) p <.05

20 Kids Club: Förändringar i barnens problem (n = 29) Fullföljde ej eftermätning n=4 29% neg 0% Förvärrad klinisk symtomnivå n=0 52% Klinisk symtomnivå n=14 71% Eftermätning n=10 n.s. 50 % pos 0% Oförändrad klinisk symtomnivå n=5 Förbättrad men klinisk symtomnivå n=0 SDQ-P TOT-problem Förmätning n=29 pos 50% Förbättrad till icke-klinisk symtomnivå n=5 neg 0% Försämrad till klinisk symtomnivå n=0 48% Icke-klinisk symtomnivå n=15 27% 73% Eftermätning n=11 neg 0% n.s. 100% Förvärrad icke-klinisk symtomnivå n=0 Oförändrad icke-klinisk symtomnivå n=11 Fullföljde ej eftermätning n=4 pos 0% Förbättrad icke-klinisk symtomnivå n=0

21 Project Support: En signifikant förbättring av föräldrarnas självskattade föräldraförmåga på samtliga instrument Cargiving Helplessness Questionnaire: Upprepade självskattningar av föräldrar före varje behandlingssession (medelvärden, n = 8) Hjälplöshet Rädsla Omvårdnad 5 0 Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Session 7 Session 8

22 Särskilda erfarenheter av de olika metoderna: TF-KBT: Delstudien fungerade mindre väl p g a personalomsättning svårigheter att identifiera våldsutsatta barn och föräldrar Svårigheter att få båda vårdnadshavares tillstånd CPP Svårt att rekrytera barn < 7 år till BUP Svårt med kontinuitet i behandlingsprocessen Problem med geografisk tillgänglighet Kids Club Svårt rekrytera barn till grupper i mindre städer Svårt med kvällstider för behandlare Project Support Oro hos behandlare och föräldrar gav tröskeleffekt svårt komma igång

23 För att sprida metoderna krävs utbildning och handledning på svenska Kids Club ges som utbildning vid Örebro Universitet med stöd av Sandra Graham-Berman. Manual och arbetsmaterial har översatts till svenska. Projekt Support ges som utbildning vid Karlstads Universitet med stöd av Renée McDonald. Manual och arbetsmaterial har översatts till svenska. CPP ges som utbildning vid Erica-stiftelsen i Stockholm med stöd av Alicia Lieberman & Chandra Gosh Ippen. Arbetsmaterial har översatts till svenska, översättning av manual kommer.

24 Tack!

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst

2013-10-28. Barn i familjer med våld. Konsekvenser. Våga fråga. Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Förekomst Barn i familjer med våld Anmäld misshandel mot kvinnor 2007 (BRÅRapport 2008:23) Utomhus av obekant 15% Inomhus av obekant 10% Nationell konferens Barn som Anhöriga Uppsala 14-15 oktober 2013 Ulf Axberg

Läs mer

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld

Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld Stöd till barn som upplevt att mamma utsätts för våld erfarenheter från en studie av barn som deltagit i Bojens grupprogram Kjerstin Almqvist, Anna Georgsson, Karin Grip & Anders Broberg Stiftelsen Allmänna

Läs mer

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma

Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Stöd till barn som bevittnat våld mot mamma Resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg & Karin Grip, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist & Ulrika Sharifi, Karlstads

Läs mer

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma

Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Stöd till barn som upplevt våld mot mamma Preliminära resultat från en nationell utvärdering Anders Broberg, Linnéa Almqvist, Ulf Axberg, Göteborgs universitet Kjerstin Almqvist, Karlstads universitet

Läs mer

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner före och efter deltagande i Bojens grupprogram Karin Grip, Anders Broberg, Kjerstin Almqvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset Delrapport 2 2010

Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj

Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj Våld i nära rela,oner Våga se, våga fråga, våga agera; tsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj Anders Broberg Psykologiska Institutionen Göteborgs universitet

Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj

Våga se, våga fråga, våga agera; Utsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj Våld i nära rela,oner Våga se, våga fråga, våga agera; tsatthet, konsekvenser och behov av stöd för barn som lever/levt med våld i sin familj Anders Broberg Psykologiska Institutionen Göteborgs universitet

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009

Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Utvärdering av stödinsatser för barn som upplevt allvarliga konflikter i sin familj Delrapport 1, hösten 2009 Anders Broberg & Linnéa Almqvist i samarbete med Kjerstin Almqvist, Ulf Axberg, Åsa Källström

Läs mer

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden.

Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Institutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet, Vetenskapligt arbete HT 2010 Föräldraträning via Internet: Hjälp till självhjälp för föräldrar till barn med normbrytande beteenden. Gabrielle Holmström

Läs mer

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET

UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET Enheten för FoU-stöd UTVÄRDERING AV BARNGRUPPSVERKSAMHET - ett metodutvecklingsprojekt FoU-rapport 1/2009 Författare: Annemi Skerfving Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet 1 Ett stort

Läs mer

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi

Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala. Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd. Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som hand i handske förskolan som arena för föräldrastöd Redaktörer Karin Fängström Anna Sarkadi Forskningsrapport från Triple P-studien i Uppsala Som

Läs mer

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012

VÅLDSUTS INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN. Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 VÅLDSUTS VÅLDSUTS AT A T T A BARN INOM HÄLSO - OCH SJUKVÅRDEN Kritik och förslag från Rädda Barnen 2012 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund

Inledning 1. Bakgrund 8. Barnens relationer 2. Metod 9. Slutsatser och diskussion 3. Mammornas bakgrund Tack! Till alla barn och mammor som modigt har delat med sig av sitt liv och sina tankar för att det ska hjälpa andra i en liknande situation att få bättre stöd och förståelse. Till all personal och frivilliga

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

KONFERENSDOKUMENTATION

KONFERENSDOKUMENTATION KONFERENSDOKUMENTATION Nationell konferens BARN SOM ANHÖRIGA Uppsala 14 15 oktober 2013 Innehåll 3. Barnombudsmannen om vikten att prata med barn 5. Hur många barn lever i hem med missbruk och/eller allvarlig

Läs mer

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING

COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Föräldrautbildning för dig som har barn i åldern 3-12 år COPE FÖRÄLDRAUTBILDNING Rapport från utvärderingen av kurser i Uppsala Län och Tyresö kommun Augusti 2006 Lisa B Thorell Institutionen för Psykologi

Läs mer

Föräldrastödsprogram

Föräldrastödsprogram Föräldrastödsprogram Spelar det någon roll vad man väljer? Dokumentation från konferens 29 maj 2013, arrangerad av FoU i Väst/GR, Göteborgs - regionens kommunalförbund, Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10

Att få vara precis som jag är. - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 Att få vara precis som jag är - Fem unga kvinnors berättelser om sina möten med vården Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:10 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi

Läs mer

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker

DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker DET TYSTA VITTNET en utvärdering av barngruppverksamheten för barn som bevittnat våld i Katrineholm, Flen och Vingåker Katarina Enqvist-Bolin Ola Nordqvist Innehållsförteckning INLEDNING 3 BAKGRUND 4 Barngrupper

Läs mer

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem

En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för psykologi Psykologexamensuppsats HT -07 En jämförande studie av två föräldraträningsprogram för barn med allvarliga beteendeproblem Piret Kams och Gabriella Seppälä

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN

PSYKOLOGISKA INSTITUTIONEN Upplevelsen av kognitiv beteendeterapi via internet hos personer som lider av prokrastinering: En kvalitativ studie. Josefine Almquist Tangen Handledare: Per Carlbring & Alexander Rozental C-UPPSATS, PSYKOLOGI

Läs mer

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte.

Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. Psykisk hälsa/ Eresund 1 Bekräfta och sätta gränser. Om Parent Training i förebyggande syfte. En form av föräldrastöd som Socialdepartementet rekommenderar är strukturerade föräldrautbildningsprogram som

Läs mer

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010.

MER KÄRLEK MINDRE TROTS. FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. MER KÄRLEK MINDRE TROTS FÖRÄLDRAKOMET Dokumentation från en föreläsning av Martin Forster, psykolog och forskare. Göteborg 29 september 2010. Stärkta föräldrar gör skillnad Barn trotsar och bråkar. En

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER

BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER BESKRIVNING OCH UTVÄRDERING AV IDEELLA KVINNOJOURER Klara Hermansson, Maria Scheffer Lindgren, Anders Tengström FÖRORD Enligt regeringen har socialtjänsten ansvaret för att ta ett helhetsgrepp om våldet

Läs mer

Att ge syskon utrymme

Att ge syskon utrymme Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Att ge syskon utrymme - om utveckling av hälsofrämjande stöd till syskon i familjer som har barn med funktionshinder Författare Tina Granat Ingrid Nordgren

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer