timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år."

Transkript

1 Våra utbildningar, studieplaner Gestalt psykoterapeut, 4 år Organisationskonsult och coach, 4 år GIS-Internationals 4-åriga utbildningar uppfyller både danska och europeiska krav och certifieringer. Med en avslutad utbildning är du helt redo till att arbeta som och är certifierad som Gestalt psykoterapeut eller som Gestalt Oganisationskonsult och coach. Vad u bliver beror på ditt val i den senare delen av utbildningen. 2 delar över 4 år Utbildningarna har två delar, och varje del är två år. Första delen är gemensam för de två utbildningarna och fokuserar det grundläggande for Gestalt terapeutisk arbete. Du arbetar med såväl din egen personliga utveckling som med teori och terapeutisk praktik. Du kan sluta utbildningen efter de två första åren på del et i så fall kan du examineras som Gestalt Practitioner. På andra delen ska du specialisera dig. Antingen som klinist gestalt psykoterapeut eller som Organisationskonsult och Coach. Du slutar utbildningen med et större skriftligt arbete, Thesis, som du examineras i och som du skal lägga fram för studiekamraterna och inbjudna gäster. Arbetsspråket när alla är tillsammans är engelska. I grupperna använder man ofta sitt eget nationella språk. En mycket vigtig del genom hela utbildningen är personlig terapi och supervision. När du avslutat utbildningen certfieras du och kan nu arbeta i hela Europa. När du vill gå på våra utbildningar Våra tvååriga och fyraåriga utbildninger förutsätter, att du har en professionell insikt, som är relevant. Kraven till de studerande vid upptaget är en del av vår certifiering. Klinisk Gestalt psykoterapeut: Du ska ha en mellanlång eller lång utbildning, t.ex. som läkare, psykiater, fysioterapeut, socialarbetare, speciallärare eller psykoterapeut. Du ska ha både teoretisk och någon praktisk klinisk erfarenhet. Organisationskonsult och coach: Du ska ha arbetat professionellt med ledarskap. Du har en utbildning som te.x. konsult, HR-medarbetare eller liknande. I de kreativa brancherna kan det vara utbildningar som t.ex. skådespelare, instruktör eller journalist. De tvååriga utbildningarna: Samma krav som till de fyraåriga utbildningarna. Ålder: Du ska vara minst 26 år. 120 timmar terapi: Du har varit med i minst 120 timmar psykoterapi, Gestaltbaserad eller annnan, i grupp eller individuellt. Teori: Vill du utbilda dig som Gestalt Psykoterapeut, ska du ha teoretisk innsikt på områden som utvecklingspsykologi, klinisk psykologi och psykopatologi. Certifierad och högt timtal Hos GIS får du flera timmar med undervisning end certifieringen kräver. Den danska normen är 800

2 timmar, medan de europeiska kraven är 1600 timmar. Hos GIS år du 2025 timmars undervisning över 4 år. Här utbildas du Utbildningen består av i prinicip a) intensiva seminarier, b) arbete i studiegrupp, c) supervision, d) terapi, e) studievägledning. a) De intensiva seminarierna är på vår kursgård på natursköna Orø nära Köpenhamn. b) Arbetet i studiegruppen väljer du och dina gruppkamrater själv träffställe för. c) Supervision får du som en del av de intensiva seminarierna. d) Terapi din privatterapi får du hos en av de certifierade Gestaltterapeuterna i vårt nätverk, som täcker hela Scandinavien. e) Studievägledningen och annan dialog med lärarna kan du även få på distans via Skype.

3 Studieplan Gestalt Psykoterapeut Studieplan Gestalt Psykoterapeut Här får du ett koncentrat av studieplanen för hela utbildningen till Gestalt Psykoterapeut. 1:a delen, år 1 5 seminarier, internat. 1. seminariet: Introduktion till Gestalt-psykoterapi och de centrala begreppen Awareness, närvaro, ansvar, kontakt och motståndsmekanismer. 2. seminariet: Kropp och Gestalt. Kroppens dolda ressourcer. Retroflektion, kroppsmedvetande, figur/ bakgrund. Fokus på udvecklingspskykologin. 3. seminariet: Gestalt-metodikkens rötter. Existentialism och Zen. Val och ansvar, medvetandeprocesser og kopplingen till Zen. 4. seminariet: Konfluens og medberoende. Elementär Fältteori. Gruppdynamik och processarbete, Encounter. 5. seminariet: Examen och evaluering. Muntlig examination i grupper. Skriftligt arbete: Personlig biografi och Gestalt. Gestaltteori i förhållande till egen utveckling och personlighet. Psykodrama och kreativitet. 1:a delen, år 2 6. seminarier i internat samt egen frivillig praktik med supervision. 7. seminariet: Psykodrama och kreativitet i Gestalt, fortsatt. Konfluens, beroende og medberoende i parrelationer och familjer. Dialogarbete. Relationellt arbejde, encounter, konfliktlösning i system och organisationer. Fältteori i praktik. 8. seminariet: Kroppsmedvetande i Gestalt. Kreativt arbete med drömmar og fantasier. Udvecklingspsykologi och kropp. 9. seminariet: Gestaltmetodik i coaching og udvecklingsarbete. Psykopatologi i teori og praktik. Kontakt och gränser. Etik. 10. seminaret: Sexualitet och sensualitet i förhållande till egen personlighet. Etik och gränser. Gestaltarbete med par, familjer och system. 11. seminariet: Examen och evaluering. Muntlig examen i par. Skriftligt arbete: Gestalt teorins upprinnelse. Övergången til 3. och 4. året. Supervision och handlingsplaner. Frivilligt arbete. 60 timmar frivilligt arbete med klienter, senare delen av studieåret. 2:a delen, år 3 Linje för klinisk Gestalt-psykoterapi 12. seminariet: Psykopatologi i teori och pratik. Rollen som terapeut, överföring och motöverföring, etik. 13. seminariet: Fältteori och fenomenologi i teori og praktik. Närvaro. Konfluens, beroende og medberoende. Relationer och motståndsmekanismer, överföring och motöverföring, dialogisk tillgång, tematisk intervention, konfliktlösning. 14. seminariet: Gestalt metodik i kliniskt arbete och i utvecklingsarbete. Kulturella skillnader. Ledarskap

4 och personlig stil. Undervisning, läring och ledarskap. Direkt och indirekt feed-back. Reflexion och evaluering. 15. seminariet: Examen och evaluering. Skriftligt arbete, Gestalt i teori og praktik. Muntlig examination i par: Gestalt teori och praktik. Förbereda tema för avslutande skriftligt arbete, Thesis. Handlingsplan och personlig udvecklingsplan för året. Individualterapi, minimum 10 timmar Klient supervision, individuell. Fokus på rollen som terapeut. Relationelle fförhållanden, dialogisk tillgång, överföring og motöverföring. Börjande praktik, individuell terapi med klienter. Den studerende ger själv 50 timmar terapi och får 30 timmar supervision. Supervision i grupper på oftast 3 studerande. (Fordelas i praktiken med timer varje år i 3. og 4. studieår) Klient supervision, grupp. Fokus på rollen som gruppterapeut. Kontinuitet, tema etik och gränser. Empati och konfrontation. Den studerende bildar team med en medstuderende och dom ger tillsammans 60 timmar gruppterapi och får 20 timmar supervision. (Fordelas i praktiken med timer varje år i 3. og 4. studieår) 2:a delen, år 4 Linje för klinisk Gestalt-psykoterapi 16. seminariet: Dialogiskt arbete. Hur terapeuten kan använda sig själv. Personliga gränser och etik. Dialogisk teori och tillgång. Tekniker för tematisk intervention. Konfliktlösning i system och organisationer. Vetenskapsteori och arbete med Thesis-synopsis. 17. seminariet: Terapeuten som ledare och rollmodell. Överföring och motöverföring och etik. Indre Awareness, autentiskt själv. Att kunna rymma (contain). 18. seminariet: Terapeuten i en tvärkulturell sammanhang. Direkt och inddirekt supervision med seniorledare. Undervisning, att leda grupper, samarbete med seniorer. Diskussion av Thesis. 19. seminariet: Presentation, diskussion och examination av Thesis. Afslutande evaluering och certifiering. Individualterapi, minimum 10 timmar Klient supervision, grupp. Fokus på rollen som gruppeterapeut. Kontinuitet, etik och gränser. Empati och konfrontation. Den studerende bildar team med en medstuderende och de ger 60 timmar gruppterapi och får 20 timmar supervision. (Fordelas i praktiken med timer varje år i 3. og 4. studieår)

5 Studieplan Organisationskonsult och Coach Studieplan Organisationskonsulet och Coach Här får du ett koncentrat av studieplanen hela utbildningen till Gestalt Psykoterapeut. 1:a delen, år 1 5 seminarier, internat. 1. seminariet: Introduktion till Gestalt-psykoterapi och de centrala begreppen Awareness, närvaro, ansvar, kontakt och motståndsmekanismer. 2. seminariet: Kropp och Gestalt. Kroppens dolda ressourcer. Retroflektion, kroppsmedvetande, figur/ bakgrund. Fokus på udvecklingspskykologin. 3. seminariet: Gestalt-metodikkens rötter. Existentialism och Zen. Val och ansvar, medvetandeprocesser og kopplingen till Zen. 4. seminariet: Konfluens og medberoende. Elementär Fältteori. Gruppdynamik och processarbete, Encounter. 5. seminariet: Examen och evaluering. Muntlig examination i grupper. Skriftligt arbete: Personlig biografi och Gestalt. Gestaltteori i förhållande till egen utveckling och personlighet. Psykodrama och kreativitet. 1:a delen, år 2 5 seminarier i internat samt egen frivillig praktik med supervision. 6. seminariet: Psykodrama och kreativitet i Gestalt, fortsatt. Konfluens, beroende og medberoende i parrelationer och familjer. Dialogarbete. Relationellt arbejde, encounter, konfliktlösning i system och organisationer. Fältteori i praktik. 7. seminariet: Kroppsmedvetande i Gestalt. Kreativt arbete med drömmar og fantasier. Udvecklingspsykologi och kropp. 8. seminariet: Gestaltmetodik i coaching og udvecklingsarbete. Psykopatologi i teori og praktik. Kontakt och gränser. Etik. 9. seminaret: Sexualitet och sensualitet i förhållande till egen personlighet. Etik och gränser. Gestaltarbete med par, familjer och system. 10. seminariet: Examen och evaluering. Muntlig examen i par. Skriftligt arbete: Gestalt teorins upprinnelse. Övergången til 3. och 4. året. Supervision och handlingsplaner. Frivilligt arbete. 60 timmar frivilligt arbete med klienter, senare delen av studieåret. 2:a delen, år 3 Linje för organisationskonsult och coach 11. seminariet: Etiska och praktiska gränser mellan coach/coaching och klinisk psykoterapeut/terapi i teori och praktik. Konfluens, beroende och medberoende. Konsulten och coachens roll. Överföring, motöverföring och etik. 12. seminariet: Supervision av grupp. Fokus på rollen som gruppcoach. Överföring og motöverföring. Individuell coaching och grupp.

6 13. seminariet: Gestaltmetodiken i kliniskt arbete och utvecklingsarbete. Fältteori i praktiken. Tvärkulturell koppling. Emotionell pedagogik. Ledarskap och personlig stil. Undervisning, läring och ledarskap. 14. seminariet: Examen och evaluering. Förbereda tema för Thesis, vetenskapsteori ocharbete med Thesis-synopsis. Individuell coaching, minimum 10 timmar Klient supervision, individuell. Fokus på rollen som coach. Relationella förhållanden, dialogisk tillgång, överföring och motöverföring. Praktik, individuell coaching med klienter. Den studerende ger 50 timmar coaching och får 30 timmar supervision. Supervisionen ges i grupper på oftast 3 studerande. (Fordeles i praktiken med timmar 3:e och 4:e året) Klient supervision, grupp. Fokus på rollen som gruppcoach. Kontinuitet, etik och gränser. Empati och konfrontation. Den studerande bildar team med en medstuderande och de ger tillsammans 60 timmar gruppcoaching och får 20 timmar supervision. (Fordelas i praktiken med timmar 3:e och 4:e året) 2:a delen, år 4 Linje för organisationskonsult och coach 15. seminariet: Dialogiskt arbete. Om att använda sig själv. Gränser och etik. Konfluens, normer i organisationer, beroende och medberoende. Vetenskapsteori och arbetet med Thesis. 16. seminariet: Konsulten som ledare og rollmodell. Överföring, motöverföring och etik. Feed back och evalueringsprocesser. 17. seminariet: Att undervisa och leda grupper, samarbete med seniorer. Diskussion av Thesis. Assisterende konsult i det internationella utbildningsprogrammet. Konsult i en internationell grupp. (Allt med direkt eller indirekt supervision) 18. seminariet: Presentation, diskussion och examination av Thesis. Evaluering och certifiering. Individuell coaching, minimum 10 timmar Klient supervision, individuell. Fokus på rollen som coach. Relationella förhållanden, dialogisk tillgång, överföring och motöverföring. Fortsätta praktik, coaching med klienter. Den studerande ger 50 timmar coaching och får 30 timmar supervision. Supervisionen gives i grupper på typisk 3 studerende. (Fordelas i praktiken med timer, 3:e och 4:e året) Klient supervision, grupp. Fokus på rollen som gruppcoach. Kontinuitet, etik och gränser. Empati och konfrontation. Den studerande bildar team med en medstuderande och de ger tillsammans 60 timmar gruppcoaching och får 20 timmar supervision. (Fordelas i praktiken med timmar 3:e och 4:e året)

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kurser och utbildningar

Kurser och utbildningar Kurser och utbildningar 2011/2012 2012/2013 I över 30 år har Gestalt Akademin arbetat för att öka människors livskvalitet och organisationers livsduglighet genom personligt och professionellt växande.

Läs mer

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1)

Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Utbildning i Uttryckande Konstterapi med grundläggande kompetens i psykoterapi (Steg 1) Inledning Uttryckande konstterapi har sitt ursprung i gamla kunskaper om de kreativa uttrycksformernas läkande, befriande

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP Lev, lär, träna och förändra utbildningen som ger dig helt nya perspektiv och resultat NLP Business Practitioner är utbildningen för dig som vill utvecklas som ledare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Förändringskunskap & Utvecklingsarbete

Förändringskunskap & Utvecklingsarbete Institutet för Liv & Arbete Institutet för Liv och Arbete har sedan 20 år utbildat näringsliv, offentlig sektor och organisationer i förändringskunskap och utvecklingsarbete. Över ett tusen personer har

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning.

Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4. Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. Frågor och svar om steg 1 Conscientia grundutbildning V 2.4 Här har vi sammanställt de vanligaste frågorna och svaren gällande vår utbildning. 1. Vad är Conscientiametoden? Det är en ny form av terapi

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan?

Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? Master i Gestaltpsykoterapi Vad i gestaltterapeututbildningen har påverkat självkänslan? En fenomenologisk studie Elisabet Eriksson T34/MA4 Masteruppsats januari 2007 Handledare: Britt Bragée, MA Gestaltpsykoterapeut,

Läs mer

Karriärcoaching hos CoachHuset

Karriärcoaching hos CoachHuset Karriärcoaching hos CoachHuset En karriärcoach hjälper dig att bli tydlig med vem du är, vad du vill och vad du kan. Du blir handlingskraftig för att kunna uppnå dina visioner och mål. En erfaren karriärcoach

Läs mer

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige.

Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. Yoga växer i Sverige. Välkommen! Välkommen till yogayamas yogalärarutbildning i Stockholm. En internationell Education in Yoga med en möjlighet att studera yoga mer ingående och samtidigt bli internationellt certifierad yogalärare.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Magisterprogrammet i ledarskap, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

LightPerspective Training Campus

LightPerspective Training Campus Teach n Coach Lära ut och Lära in "Tell me and I'll forget. Show me and I may remember. Involve me and I'll understand.." Dags att dela med sig Du är erfaren, senior och har förvärvat en djup och bred

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande

Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Talent Management För Nyckelpersonen Ledarskap, Business coaching och Beslutsfattande Hire and fire People are typically hired for their IQ and experience they are fired for a lack of emotional intelligence

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Master of Science Gestalt in Organisations. FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och?

Master of Science Gestalt in Organisations. FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och? Master of Science Gestalt in Organisations FÄLT & SYSTEM antingen eller eller både och? En studie i hur gestaltkonsulter och gestaltlitteraturen ser på begreppen Karin Grönberg O18 Dissertation 29 januari

Läs mer

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng

Programinformation för. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng Dnr BTH 56-0160-2010 1 Programinformation för Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 högskolepoäng (Crossmedia and Creative Industries, 120 ECTS credit points) 1. Beslut Detta dokument är fastställt

Läs mer

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram

Handelshögskolan i Stockholm. Ekonomie kandidatprogram Handelshögskolan i Stockholm Ekonomie kandidatprogram Resan börjar här Vill du utveckla dina talanger och förmågor och använda dem till viktiga saker? Då kanske Handelshögskolan är något för dig. Handelshögskolan

Läs mer

Att vara klämd emellan

Att vara klämd emellan 1 Master of Science in Gestalt Psychotherapy Att vara klämd emellan - En studie om mellanchefers klämdhet och strategier för att hantera den Av Wiveca Green Mastersuppsats 2008-01-25 Handledare: Britt

Läs mer