Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS"

Transkript

1 Vetenskapsrådet andläggare: John umpane Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKU Vi har valt en disciplinär indelning för att den ska vara kompatibel med den rapportering som lärosäten redan gör idag och lätt för alla att orientera sig i. ndelningen bygger på den befintliga tandard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 framtagen av CB och dåvarande V. En översikt över vetenskapsområden och forskningsområden anges på den här sidan - en mer detaljerad beskrivning av varje forskningsområde finns på de efterföljande sidorna. Gränsdragningen mellan forskningsområdena är inte absolut utan forskning som spänner över flera områden kommer att bedömas av motsvarande expertis. Vetenskapsområde Forskningsområde A atematik aturvetenskap och lantbruksvetenskap B C D E Fysik Kemi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Biologi O F Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik och teknisk mekanik eknik G amhällsbyggnads- och naturresursteknik Datavetenskap, signaler och system och elektronik Bioteknik och medicinsk teknik J edicinska grundvetenskaper edicin K L edicinska grundvetenskaper Klinisk medicin Klinisk medicin Vård- och hälsovetenskap P Psykologi amhällsvetenskap Q R Ekonomi inkl. ekonomisk och social geografi och industriell ekonomi Utbildningsvetenskap ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus tatsvetenskap och juridik umaniora och konstnärlig forskning U V W X istoria och arkeologi pråk, litteratur och estetiska vetenskaper Filosofi, etik och religionsvetenskap Konstnärlig forskning

2 Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik, maskin teknik Biologi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Kemi Fysik atematik Forskningsområde 3-sifferkod 5-sifferkod venskt namn Engelskt namn A B C D E F 101 atematik athematics atematisk analys athematical Analysis Geometri Geometry Algebra och logik Algebra and Logic Diskret matematik Discrete athematics Beräkningsmatematik Computational athematics annolikhetsteori och statistik Probability heory and tatistics atematisk statistik (övrig statistik till samhällsvetenskap) Annan matematik Other athematics 103 Fysik Physical ciences ubatomär fysik ubatomic Physics äri ingår: ncluding: fält- och partikelfysik Particle and Field Physics astropartikelfysik Astroparticle Physics kärnfysik uclear Physics Atom- och molekylfysik och optik Atom and olecular Physics and Optics äri ingår: ncluding: kemisk fysik Chemical Physics laseroptik Laser Optics kvantoptik Quantum Optics Fusion, plasma och rymdfysik Fusion, Plasma and pace Physics Den kondenserade materiens fysik Condensed atter Physics Astronomi, astrofysik och kosmologi Astronomy, Astrophysics and Cosmology Acceleratorfysik och instrumentering Accelerator Physics and nstrumentation Annan fysik Other Physics opics 104 Kemi Chemical ciences Analytisk kemi Analytical Chemistry Fysikalisk kemi Physical Chemistry äri ingår: ncluding: kolloidkemi Colloid Chemistry aterialkemi aterials Chemistry Oorganisk kemi norganic Chemistry äri ingår: ncluding: elektrokemi Electrochemistry kärnkemi uclear Chemistry Organisk kemi Organic Chemistry Polymerkemi Polymer Chemistry eoretisk kemi heoretical Chemistry äri ingår: ncluding: kvantkemi Quantum Chemistry Annan kemi Other Chemistry opics 105 Geovetenskap och miljövetenskap Earth and Related Environmental ciences Klimatforskning Climate Research iljövetenskap (amhällsvetenskapliga aspekter under 507) Environmental ciences (social aspects to be 507) ultidisciplinär geovetenskap Geosciences, ultidisciplinary Geologi Geology Geofysik Geophysics Geokemi Geochemistry aturgeografi Physical Geography eteorologi och atmosfärforskning eteorology and Atmospheric ciences Oceanografi, hydrologi och vattenresurser Oceanography, ydrology and Water Resources Annan geovetenskap och miljövetenskap Other Earth and Related Environmental ciences 106 Biologi (edicinska tillämpningar under 3 och lantbruksvetenskapliga under 4) Biological ciences (edical to be 3 and Agricultural to be 4) trukturbiologi tructural Biology Biokemi och molekylärbiologi Biochemistry and olecular Biology äri ingår: ncluding: biokemisk metodik Biochemical Research ethods Biofysik Biophysics Cellbiologi Cell Biology mmunologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) mmunology (medical to be and agricultural to be 40302) ikrobiologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) icrobiology (medical to be and agricultural to be 40302) äri ingår: ncluding: virologi Virology mykologi ycology Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Bioinformatics and ystems Biology (methods development to be 10203) Genetik (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40402) Genetics (medical to be and agricultural to be 40402) Botanik Botany äri ingår: ncluding: växtfysiologi Plant Physiology Zoologi Zoology äri ingår: ncluding: zoofysiologi Zoophysiology morfologi orphology ornitologi Ornithology entomologi Entomology Ekologi Ecology äri ingår: ncluding: akvatisk ekologi Aquatic Ecology terrester ekologi errestrial Ecology bevarandebiologi Biodiversity Conservation Biologisk systematik Biological ystematics Etologi Behavioural ciences Biology Utvecklingsbiologi Developmental Biology Evolutionsbiologi Evolutionary Biology Annan biologi Other Biological opics 204 Kemiteknik Chemical Engineering Kemiska processer Chemical Process Engineering Korrosionsteknik Corrosion Engineering Polymerteknologi Polymer echnologies Farmaceutisk synteskemi Pharmaceutical Chemistry Annan kemiteknik Other Chemical Engineering 205 aterialteknik aterials Engineering Keramteknik Ceramics Kompositmaterial och -teknik Composite cience and Engineering Pappers-, massa- och fiberteknik Paper, Pulp and Fiber echnology extil-, gummi- och polymermaterial extile, Rubber and Polymeric aterials Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik anufacturing, urface and Joining echnology etallurgi och metalliska material etallurgy and etallic aterials Annan materialteknik Other aterials Engineering 210 anoteknik ano-technology anoteknik ano-technology 203 askinteknik echanical Engineering eknisk mekanik Applied echanics Rymd- och flygteknik Aerospace Engineering Farkostteknik Vehicle Engineering Energiteknik Energy Engineering illförlitlighets- och kvalitetsteknik Reliability and aintenance trömningsmekanik och akustik Fluid echanics and Acoustics Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Production Engineering, uman Work cience and Ergonomics ribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning) ribology (interacting surfaces including Friction, Lubrication and Wear) Annan maskinteknik Other echanical Engineering äri ingår: ncluding: logistik Logistics förbränningsteknik Combustion echnology återvinningsteknik Recycling echnology

3 Klinisk medicin Kinisk medicin edicinska grundvetensakper edicinska grundvetensakper Bioteknik och medicinsk teknik Datavetenskap, signaler, system och elektronik amhällsbyggnadsteknik och naturresursteknik G 201 amhällsbyggnadsteknik Civil Engineering Arkitekturteknik Architectural Engineering Byggproduktion Construction anagement usbyggnad Building echnologies nfrastrukturteknik nfrastructure Engineering ransportteknik och logistik ransport ystems and Logistics Geoteknik Geotechnical Engineering Vattenteknik Water Engineering iljöanalys och bygginformationsteknik Environmental Analysis and Construction nformation echnology Annan samhällsbyggnadsteknik Other Civil Engineering 207 aturresursteknik Environmental Engineering Geofysisk teknik Geophysical Engineering Energisystem Energy ystems Fjärranalysteknik Remote ensing ineral- och gruvteknik ineral and ine Engineering arin teknik arine Engineering avs- och vattendragsteknik Ocean and River Engineering iljöledning Environmental anagement Annan naturresursteknik Other Environmental Engineering 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) Computer and nformation ciences Datavetenskap (datalogi) Computer ciences ystemvetenskap, informationssystem och informatik (samhällsvetenskaplig inriktning under 50804) nformation ystems (ocial aspects to be 50804) Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Bioinformatics (Computational Biology) (applications to be 10610) änniska-datorinteraktion (interaktionsdesign) (amhällsvetenskapliga aspekter under 50803) uman Computer nteraction (ocial aspects to be 50803) Programvaruteknik oftware Engineering Datorteknik Computer Engineering Datorseende och robotik (autonoma system) Computer Vision and Robotics (Autonomous ystems) pråkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) Language echnology (Computational Linguistics) edieteknik edia and Communication echnology Annan data- och informationsvetenskap Other Computer and nformation cience 202 Elektroteknik och elektronik Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering Robotteknik och automation Robotics Reglerteknik Control Engineering Kommunikationssystem Communication ystems elekommunikation elecommunications ignalbehandling ignal Processing Datorsystem Computer ystems nbäddad systemteknik Embedded ystems Annan elektroteknik och elektronik Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering ediateknik edia Engineering nteraktionsteknik nteraction echnologies J K L 206 edicinteknik edical Engineering edicinsk laboratorie- och mätteknik edical Laboratory and easurements echnologies edicinsk material- och protesteknik edical aterials edicinsk bildbehandling edical mage Processing edicinsk apparatteknik edical Equipment Engineering edicinsk ergonomi edical Ergonomics Annan medicinteknik Other edical Engineering 208 iljöbioteknik Environmental Biotechnology Biosanering Bioremediation Diagnostisk bioteknologi Diagnostic Biotechnology Vattenbehandling Water reatment Bioteknisk etik Bioethics Annan miljöbioteknik Other Environmental Biotechnology 304 edicinsk bioteknologi edical Biotechnology edicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller edical biofarmaci) Biotechnology (focus on Cell Biology (incl. tem Cell Biology), olecular Biology, icrobiology, Biochemistry or Biopharmacy) Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi Biomedical Laboratory cience/echnology Biomaterialvetenskap Biomaterials cience Annan medicinsk bioteknologi Other edical Biotechnology 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur Agricultural Biotechnology Växtbioteknologi Plant Biotechnology äri ingår: ncluding: skogsbioteknologi Forest Biotechnology genteknologi Gene echnology Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Genetics and Breeding in Agricultural ciences äri ingår: ncluding: mikroorganismer icroorganisms svampar Fungi växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet Plants and Animals in Agricultural ciences 209 ndustriell bioteknik ndustrial Biotechnology Bioprocessteknik Bioprocess echnology Biokemikalier Biochemicals Biomaterial Bio aterials Bioenergi Bioenergy Läkemedelsbioteknik Pharmaceutical Biotechnology Biokatalys och enzymteknik Biocatalysis and Enzyme echnology Bioteknisk apparatteknik Bioengineering Equipment edicinsk bioteknik edical Biotechnology Annan industriell bioteknik Other ndustrial Biotechnology Livsmedelsteknik Food Engineering 301 edicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Basic edicine Farmaceutiska vetenskaper Pharmaceutical ciences Farmakologi och toxikologi Pharmacology and oxicology Läkemedelskemi edicinal Chemistry amhällsfarmaci och klinisk farmaci ocial and Clinical Pharmacy eurovetenskaper eurosciences Fysiologi Physiology edicinsk genetik edical Genetics Cell- och molekylärbiologi Cell and olecular Biology ikrobiologi inom det medicinska området icrobiology in the medical area mmunologi inom det medicinska området mmunology in the medical area Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Other Basic edicine ematologi ematology Endokrinologi och diabetes Endocrinology and Diabetes Gastroenterologi Gastroenterology and epatology Urologi och njurmedicin Urology and ephrology Reproduktionsmedicin och gynekologi Obstetrics, Gynaecology and Reproductive edicine Dermatologi och venereologi Dermatology and Venereal Diseases Kardiologi Cardiac and Cardiovascular ystems nfektionsmedicin nfectious edicine Reumatologi och inflammation Rheumatology and Autoimmunity Lungmedicin och allergi Respiratory edicine and Allergy Anestesi och intensivvård Anesthesiology and ntensive Care Akutsjukvård, akutmedicin Cancer och onkologi Cancer and Oncology Rättsmedicin Forensic cience Klinisk laboratoriemedicin Clinical Laboratory edicine Kirurgi urgery Annan klinisk medicin Other Clinical edicine Odontologi Dentistry Oftalmologi Ophthalmology Ortopedi Orthopaedics Radiologi och bildbehandling Radiology, uclear edicine and edical maging Pediatrik Pediatrics Geriatrik Geriatrics Allmänmedicin General Practice eurologi eurology Psykiatri Psychiatry Klinisk psykologi, medicinsk psykologi, psykoterapi där relevant Oto-rhino-laryngologi Otorhinolaryngology

4 Ekonomi, inkl. social och ekonomisk geografi och industriell ekonomi Psykologi Vård- och hälsovetenskap O P Q 303 älsovetenskap ealth ciences älso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi ealth Care ervice and anagement, ealth Policy and ervices and ealth Economy Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Public ealth, Global ealth, ocial edicine and Epidemiology Arbetsmedicin och miljömedicin Occupational ealth and Environmental ealth äringslära utrition and Dietetics Omvårdnad ursing Arbetsterapi Occupational herapy jukgymnastik Physiotherapy drottsvetenskap port and Fitness ciences Beroendelära ubstance Abuse edicinsk etik edical Ethics Annan hälsovetenskap Other ealth ciences Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (amhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Gerontology, specialising in edical and ealth ciences (specialising in ocial ciences to be 50999) Övrig annan medicin och hälsovetenskap Other edical and ealth ciences not elsewhere specified Rehabiliteringsmedicin al/logopedi (om inte väldigt språkvetenskapligt) Audionomi andikappvetenskap (om inte samhällsvetenskapligt) Agricultural ciences 401, skogsbruk och fiske Agricultural, Forestry and Fisheries Jordbruksvetenskap Agricultural cience äri ingår: ncluding: växtproduktion Plant Production genetik Plant Genetics förädling Plant Breeding växtskydd Plant Protection patologi Plant Pathology jordbruksekologi Agricultural Ecology agroteknologi Agricultural echnology agrarhistoria Agricultural istory rädgårdsvetenskap/hortikultur orticulture Livsmedelsvetenskap Food cience äri ingår: ncluding: produktkvalitet Product Quality vegetabilier Vegetables mjölk ilk kött eat fisk Fish kogsvetenskap Forest cience äri ingår: ncluding: inventering Forest nventory planering Forest Planning skötsel ilviculture produktion Forest Protection föryngring Regeneration hushållning Forest anagement genetik Forest Genetics mykologi Forest ycology patologi Forest Pathology skogsteknologi Forest echnology skogshistoria Forest istory rävetenskap Wood cience äri ingår: ncluding: träteknologi Wood echnology arkvetenskap oil cience äri ingår: ncluding: biogeofysik Biogeophysics biogeokemi Biogeochemistry markmikrobiologi oil icobiology växt-mark interaktioner Plant-oil nteractions Fisk- och akvakulturforskning Fish and Aquacultural cience äri ingår: ncluding: fiskodling Fishfarming genetik Fish Genetics avel Fish Breeding fiskpopulationsbiologi Fish Ecology fisketologi Fish Ethology Landskapsarkitektur Landscape Architecture äri ingår: ncluding: planering Planning design Design vård anagement 402 usdjursvetenskap Animal and Dairy ience usdjursvetenskap Animal and Dairy cience äri ingår: ncluding: utfodring och vård usbandary etologi Ethology genetik och avel Genetics and Breeding husdjurshygien Animal ygiene nutrition och vård utrition and anagement djuretik Animal Ethics 403 Veterinärmedicin Veterinary cience edicinsk biovetenskap edical Bioscience äri ingår: ncluding: anatomi Anatomy fysiologi Physiology biokemi Biochemistry Patobiologi Pathobiology äri ingår: ncluding: immunologi mmunology mikrobiologi icrobiology patologi Pathology toxikologi oxicology farmakologi Pharmacology livsmedelssäkerhet Food afety Klinisk vetenskap Clinical cience äri ingår: ncluding: anestesiologi Anesthesiology diagnostik Diagnostics djuromvårdnad Veterinary ursing epidemiologi Epidemiology kirurgi urgery medicin edicine reproduktion Reproduction Annan veterinärmedicin Other Veterinary cience äri ingår: ncluding: djuretik Animal Ethics 405 Annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences Förnyelsebar bioenergi Renewable Bioenergy Research Vilt- och fiskeförvaltning Fish and Wildlife anagement äri ingår: ncluding: jakt unting Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet Agricultural Occupational ealth and afety iljö- och naturvårdsvetenskap Environmental ciences related to Agriculture and Land-use äri ingår: ncluding: biodiversitet Research on Biodiversity risk Risks etikforskning Ethics Övrig annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences not elsewhere specified 501 Psykologi Psychology Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) Psychology (excluding Applied Psychology) illämpad psykologi Applied Psychology äri ingår: ncluding: klinisk psykologi (kan också vara medicin) Clinical Psychology psykoterapi (kan också vara medicin) Psychotherapy 502 Ekonomi och näringsliv Economics and Business ationalekonomi Economics Företagsekonomi Business Administration Ekonomisk historia Economic istory 507 ocial och ekonomisk geografi ocial and Economic Geography Kulturgeografi uman Geography umanekologi Ekonomisk geografi Economic Geography äri ingår: ncluding: teman som t.ex. turism hemes for example ourism

5 Konstnärlig forskning Filosofi, etik och religionsvetenskap pråk, litteratur och estetiska vetenskaper istoria och arkeologi tatesvetenskap och juridik ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus, Utbildningsvetenskap R U V W X 503 Utbildningsvetenskap Educational ciences Pedagogik Pedagogy äri ingår: ncluding: special- och andra inriktningar av pedagogik pecial eeds- and other orientations of Pedagogy Didaktik Didactics äri ingår: ncluding: allmän- och ämnesdidaktik General and ubject Didactics Lärande Learning Pedagogiskt arbete Pedagogical Work Kulturstudier Cultural tudies Etnologi Ethnology Antropologi 504 ociologi ociology ociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ociology (excluding ocial Work, ocial Psychology and ocial Anthropology) ocialt arbete ocial Work andikappvetenskap om inte vårdvetenskapligt ocialpsykologi ocial Psychology ocialantropologi ocial Anthropology studier om ett hållbart samhälle tudies on ustainable ociety 509 Annan samhällsvetenskap Other ocial ciences Genusstudier Gender tudies Arbetslivsstudier Work ciences nternationell migration och etniska relationer (ER) nternational igration and Ethnic Relations Övrig annan samhällsvetenskap Other ocial ciences not elsewhere specified 505 Juridik Law Juridik (exklusive juridik och samhälle) Law (excluding Law and ociety) Juridik och samhälle Law and ociety 505 äri ingår: ncluding: 505 rättssociologi ociology of Law 505 kriminologi Criminology Polisforskning 506 tatsvetenskap Political cience tatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Political cience (excluding Public Administration tudies and Globalisation tudies) tudier av offentlig förvaltning Public Administration tudies Globaliseringsstudier Globalisation tudies Retorik Journalistik nformatik (systemvetenskaplig) 508 edie- och kommunikationsvetenskap edia and Communications edievetenskap edia tudies Kommunikationsvetenskap Communication tudies änsklig interaktion med K uman Aspects of C ystemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning nformation ystems, ocial aspects Biblioteks-och informationsvetenskap nformation tudies värvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap ocial ciences nterdisciplinary äri ingår: ncluding: freds- och konfliktforskning Peace and Conflict Research 601 istoria och arkeologi istory and Archaeology istoria istory eknikhistoria istory of echnology Arkeologi Archaeology Antikvetenskap Classical Archaeology and Ancient istory useivetenskap, arkivstudier m.m. Kulturvård 602 pråk och litteratur Languages and Literature Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik General Language tudies and Linguistics tudier av enskilda språk pecific Languages pråkteknologi om inte datavetenskap Litteraturvetenskap General Literary studies äri ingår: ncluding: litteraturteori Literary heory Litteraturstudier pecific Literatures äri ingår: ncluding: litteraturer från särskilda språkområden Literature from specific Language areas Konstvetenskap Art istory usikvetenskap usicology eatervetenskap Performing Art tudies Filmvetenskap tudies on Film 603 Filosofi, etik och religion Philosophy, Ethics and Religion Filosofi Philosophy Etik Ethics Religionsvetenskap Religious tudies äri ingår: ncluding: religionsbeteendevetenskap ocial ciences of Religions tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi tudies in Faiths and deologies/ystematic heology bibelvetenskap Biblical tudies kyrkovetenskap Ecclesiology/ Practical heology kyrkohistoria Church istory Religionshistoria istory of Religions dé- och lärdomshistoria istory of deas Vetenskapsteori Vetenskapshistoria Bildkonst Visual Arts usik (gestaltning) usic Litterär gestaltning Literary Composition cenkonst Performing Arts Arkitektur (konsnärligt utförande) Architecture Design Design

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen

Nationell förteckning över forskningsämnen STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober 2002 1(12) Nationell förteckning över forskningsämnen 11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 110 Religionsvetenskap/teologi 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Innehållsbeskrivning SUN-inriktning 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004

Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Examensarbeten och utlandsstudier inom civilingenjörsutbildning vid LTH 2000-2004 Sammanställning av enkätundersökning som underlag inför Högskoleverkets programutvärdering 2005 Gerd Olsson Per Warfvinge

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad

LOKAL EXAMENSORDNING. för Högskolan i Halmstad LOKAL EXAMENSORDNING för Högskolan i Halmstad avseende eamina som utfärdas enligt de äldre bestämmelserna i bilaga 2 till högskoleförordningen (eamensordningen) enligt övergångsbestämmelser i högskoleförordningen

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2012, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Universitets- och högskolerådets författningssamling

Universitets- och högskolerådets författningssamling Universitets- och högskolerådets författningssamling ISSN 2001-5917 Universitets- och högskolerådets föreskrifter och allmänna råd om översättning till engelska av svenska examina; UHRFS 2013:6 Utkom från

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14 Pedagogik och lärarutbildning 142 Pedagogik

Läs mer

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27

Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Dnr Mah 15-2000/278 Examensordning för den grundläggande högskoleutbildningen vid Malmö högskola Fastställd av rektor, 2000-04-13 Reviderad 2002-06-27 Innehåll sid. 1. Förord 2 2. Högskoleexamen 2 3. Kandidatexamen

Läs mer

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram

Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Information inför årskurs 4 och val av masterprogram Kansli SCI Teknisk fysik Val av Masterprogram/kurser Masterinformation 14 april Uppflyttningsregler Liten blick framåt 1 Kansliet vid skolan för teknikvetenskap,

Läs mer

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37

Del 4. Läkarprogrammets styrning och ledning... 37 4.1 Fakulteten för Medicin och Hälsa... 37 Del 1. Vidtagna åtgärder i denna ansökan utifrån den kritik som lämnades av Högskoleverket... 7 vid bedömningen 2007 2008 Programmets grundläggande struktur... 7 Pedagogisk modell för integration av teori

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice hjälper er att rekrytera!

Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice hjälper er att rekrytera! Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice hjälper er att rekrytera! Trygghetsstiftelsens rekryteringsservice är en kostnadsfri service som låter dig som arbetsgivare snabbt hitta kandidater med rätt kompetens.

Läs mer

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion

Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Studentundersökning LiU Metodbeskrivning & läsinstruktion Synovate 2008 0 Innehåll Sida Bakgrund 2 Metodbeskrivning 3 Diagramrapporter/läsinstruktion 5 Svarsfrekvens 8 Synovate Synovate 2008 2008 1 1.

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17)

Lokal examensordning. för Högskolan i Halmstad. Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av forsknings- och utbildningsnämnden 2014-01-30 (dnr L 2014/17) - reviderad 2015-06-04, 2014-06-17 Gäller från och med 2014-01-30 Innehåll 1. Allmänt...

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006

Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 2006 Inkomst- och kostnadsnivåer samt preliminära kostnadstak per institution, enhet och kostnadsställe (tkr) - nov 26 Institution / Enhet / Kostnadsställe Inkomst 4 Inkomst 5 Inkomst 6 Preliminärt Diff Tak-

Läs mer

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012

Open Access på Chalmers. SFIS höstkonferens 2012 Open Access på Chalmers SFIS höstkonferens 2012 Kort om Chalmers Två campus - Johanneberg och Lindholmen C:a 1800 lärare och forskare C:a 1100 forskarstuderande C:a 12000 studenter 17 institutioner En

Läs mer

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING

HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Sida 1 av 5 HÖGSKOLEINGENJÖRSEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande,

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se

THE NORTHERNMOST UNIVERSITY of Technology in Scandinavia. Fakta. på fickan 2012. ltu.se Fakta på fickan 2012 ltu.se LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 9,5 tim. Polcirkeln Luleå tekniska universitet omsätter 1,5 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 anställda och 17 000 studenter. Vår forskning bedrivs

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (sorterat på kurskod) urval 1 VT2015 43170 Magisterkurs i engelska 60.0 711A03 Helfart (100%) Normal undervisning Linköping 1 0 43106 International Business English 15.0 711G05 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 76 0 43152 Engelska

Läs mer

Nyhet: Bli biblioteksmedlem!

Nyhet: Bli biblioteksmedlem! Nyhet: Bli biblioteksmedlem! SP Kemi, Material och Ytor (SP KM ) erbjuder kunder och företag att bli biblioteksmedlemmar i KM-biblioteket (f.d. YKIs bibliotek). Biblioteket är lokaliserat i Stockholm och

Läs mer

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING

UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING UNDERVISNINGSFÖRVALTNINGENS KLASSIFICERING AV UTBILDNINGSOMRÅDEN, VUXENUTBILDNINGSTILLÄMPNING Klassificeringen används vid insamling av uppgifter om undervisningstimmar i utbildning för vuxna som inte

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för Agronomprogrammet - ekonomi Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 år av utbildningen på Agronomprogrammet - ekonomi med avlagd kandidatexamen

Läs mer

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp

TEKNISK FYSIK. 300 hp TEKNISK MATEMATIK. 300 hp TEKNISK FYSIK 300 hp TEKNISK MATEMATIK 300 hp BLI EN MÅNGSIDIG PROBLEM- LÖSARE Är du redo att ta dig an framtidens problem? Som teknisk fysiker eller teknisk matematiker blir du tränad i att hela tiden

Läs mer

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU

Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU Sveriges lantbruksuniversitet Dnr SLU ua 30-1404/10 Rektor Beslut 2010-05-10 Interna föreskrifter om examina på grundnivå och avancerad nivå vid SLU I Allmänt Nya eller äldre föreskrifter I enlighet med

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna.

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 HT2014. Antal reserver. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal antagna. 27025 A World worth taking care of 5 5 0 41283 Advanced Cognitive Psychology 2 3 0 41285 Advanced Developmental Psychology 2 4 1 89079 Advanced Immunology 5 7 0 46183 Advanced Programming in R 3 2 0 43215

Läs mer

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016

Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Supplement till Uppsala universitets utbildningskatalog 2015/2016: Ändringar och tillägg i utbildningskatalogen inför vårterminen 2016 Sista anmälningsdag inför vårterminen 2016 är 15 oktober 2015. Anmälan

Läs mer

Utbildningslinjen för Informationsteknologi

Utbildningslinjen för Informationsteknologi Utbildningslinjen för Informationsteknologi Jan Westerholm utbildningslinjeansvarig 27.8.2015 1 Fyra Fakulteter vid ÅA och deras utbildningslinjer 1. Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi kultur,

Läs mer

Civilingenjörsexamen

Civilingenjörsexamen / har avlagt Civilingenjörsexamen has been awarded the Degree of Master of Science in Engineering utfärdat/issued 1 april 2010 av rektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH by the President of the Royal

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ekonomie kandidatprogrammet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Ekonomihögskolan vid Lunds universitet Programöversikt Uppdaterad: 2010-10-25 Tre års studier på heltid, 180 högskolepoäng (hp) Start både höst- och vårtermin Om du startar programmet på hösten börjar

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi. Yrkesexamina: Juristexamen Lärarexamen Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen Lärarexamen steg 5 (alt. steg 2 i annat språk) 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor

Läs mer

Kurser Urvalsgrupper

Kurser Urvalsgrupper Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets kurser med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig

Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Utbildningslinjen för biovetenskaper Tom Wiklund, linjeansvarig Åbo Akademi (rektor, Mikko Hupa) Fyra fakulteter Fakulteten för humanoria, psykologi och teologi Fakulteten för padagogik och välfärdsstudier

Läs mer

Masterprogram i biologi 2015/2016

Masterprogram i biologi 2015/2016 Masterprogram i biologi 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% På masterprogrammet i biologi får du en förstklassig utbildning med stor valfrihet att skapa din egen profil. Genom det stora kursutbudet inom

Läs mer

Högre utbildning och forskning i Brasilien

Högre utbildning och forskning i Brasilien Högre utbildning och forskning i Brasilien Science withoutborders och Sveriges nationella erbjudande Mikael Román, Brasília mikael.roman@growthanalysis.se Andreas Larsson, Stockholm Andreas.Larsson@tillvaxtanalys.se

Läs mer

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A

Områdesbehörighet 1. Humaniora/Juridik/Teologi. Kurser för särskild behörighet: Yrkesexamina: Meritkurser: Områdeskurser: Historia A Samhällskunskap A Områdesbehörighet 1 Humaniora/Juridik/Teologi Historia A Samhällskunskap A Juristexamen 0,5 Engelska B 0,5 Matematik B 0.5 Matematik C 0,5 Etik och livsfrågor 0,5 Filosofi A 0,25 Historia B 0,5 Historia

Läs mer

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc

Tre-års uppföljningar berörda lärosäten.doc Dennis Jakobsson Från: Kurt-Allan Andersson Skickat: den 25 mars 2010 09:04 Till: Umeå Universitet Ämne: VB: Treårsuppföljningar av civilingenjörsprogrammet Bifogade filer: Tre-års uppföljningar berörda

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Academicum Kompetenslista

Academicum Kompetenslista Drottninggatan 4 753 10 Uppsala T 018-15 72 09 info@academicum.se www.academicum.se Academicum Kompetenslista Korta vägen och Akademikertrainee Ett samarbete mellan Academicum, Uppsala universitet, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23

Sökordstaggning av verksamhetskoder. Arbetsdokument 2013-04-23 Sökordstaggning av verksamhetskoder 2013-04-23 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Syftet att tagga verksamhetskoder med sökord... 3 Huvudområde: Kirurgirelaterade verksamheter...

Läs mer

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11

Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 Medical Engineering 120 hp Info för D-teknologer 11 04 11 1 Medical Engineering Medicinsk teknik Programansvarig: Mats Nilsson mats@sth.kth.se 08 790 48 62 Akademiskt ansvarig: Professor Kaj Lindecrantz

Läs mer

Patologi Robbins Basic Pathology

Patologi Robbins Basic Pathology Patologi Robbins Basic Pathology with Student Consult Online Access Kumar V, Abbas A.K, Aster J Saunders, 2013, 9 th ed. 923 sidor, 983 ill. 2014-01-19 En lärobok i allmän och systematisk patologi som

Läs mer

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics

Kursplan. Medicinsk vetenskap psykiatri, obstetrik, pediatrik, geriatrik. Medical Science psychiatry, obstetrics, paediatrics, geriatrics Kursplan Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Kurskod VOA441 Dnr 14/2001-510 146/2003-510 Beslutsdatum 2001-01-24 2003-06-23 Kursens benämning Engelsk benämning Ämne Medicinsk vetenskap psykiatri,

Läs mer

Kurser. Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik

Kurser. Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik 68 69 Kurser Natur, tvärvetenskap, ekonomi, juridik, samhällsvetenskap, vård, musik, humaniora, teologi, teknik 68 69 70 Naturvetenskap Alla kurser Alla kurser Naturvetenskap 71 71 Astronomi Institutionen

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009

LINKÖPINGS UNIVERSITET Antagningen ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 ANTAGNING TILL FRISTÅENDE KURS VID LINKÖPINGS UNIVERSITET HÖSTEN 2009 46511 3V(ärldsdelar): Afrika, Asien, Latinamerika, 20 50 1 26001 A World worth taking care of 12 3 0 40103 Adoptionskunskap 10 33 0

Läs mer

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06

Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 Behörighet för lärarexamen 270-330 hp för verksamhet i grundskolans senare år och/eller gymnasiet 08-03-06 1. För antagning till utbildningen krävs utöver grundläggande behörighet, särskild behörighet

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng

Teknikprogrammet. för Löpare. Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng. Programgemensamma ämnen 400 poäng. Inriktningar 300 poäng Teknikprogrammet för Löpare Gymnasiegemensamma ämnen 1100 poäng Engelska 5 och 6 200 Historia 1a1 50 Idrott och hälsa 1 100 Matematik 1c, 2c och 3c 300 Religionskunskap 1 50 Samhällskunskap 1b 100 Svenska

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapporten är framställd av DAMVAD för Länsstyrelsen i Stockholm och

Läs mer

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin

Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland. Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningen i arkeologi på Högskolan på Gotland Helene Martinsson-Wallin Grundutbildningens struktur Campus Arkeologiprogrammet med internationell inriktning (3 år 180 hp) Arkeologi: 90 hp arkeologi,

Läs mer

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK

DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK DVA223 INFORMATION - KUNSKAP VETENSKAP - ETIK GRUNDLÄGGANDE VETENSKAPSTEORI INTRODUKTION OM VETENSKAP OCH KUNSKAP Gordana Dodig-Crnkovic Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola

Läs mer

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen:

Ämnesstudierna består av fem undervisningshelheter. Inom dessa behandlas främst följande ämnen: Farmaci MÅLSÄTTNING Utbildningen som leder till farmaceutexamen strävar till att ge studeranden färdigheter inom läkemedelsförsörjningens alla delområden. Framförallt strävar utbildningen till att främja

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

4 5 6 STUDIEFORM ORT anm kod CAMPUS Karlstad KAU-68568 DISTANS Alingsås KAU-68569 Falkenberg KAU-68570 Falköping KAU-68571 Karlskoga KAU-68572 Katrineholm KAU-68573 Lindesberg KAU-68575 Nynäshamn KAU-68574

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar VT2012, urval 1 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43

ÅRSKURS 1 Period 1 v. 36-43 Information om studieorienteringsveckan hittas på http://www.abo.fi/student/studieorientering Tutorer: Elisabeth Björnvik och Aino Visuri Kursnamn Omf. Kod Lärare Vecka Tid Auditorium ÅRSKURS 1 Period

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet - landsbygdsutveckling Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort 3 års studier med avlagd kandidatexamen uppfyller särskild behörighet

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Bilaga 1. Avdelning A

Bilaga 1. Avdelning A Avdelning A Bilaga 1 Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan som infördes hösten 2000 samt för kursplaner i gymnasial vuxenutbildning som infördes den 1 juli 2001 Humaniora/Juridik/Undervisning/Teologi

Läs mer

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program

Bilaga 3 [1 (17)] HÖGSKOLA UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET. Förberedande nivå. Antal antagna, kvinnor / män. Grundnivå - program ÖREBRO Bilaga 3 [1 (17)] Förberedande nivå - Introduktionstermin för ingenjörer - Naturvetenskapligt basår - Nat.vet./tekniskt basår - distans - Tekniskt basår antagna, kvinnor / män Grundnivå - program

Läs mer

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan

Områdesbehörigheter gällande för kursplaner i gymnasieskolan 1 er gällande för kursplaner i gymnasieskolan Dessa områdesbehörigheter och meritkurser gäller från antagningen till högskolan hösten 2010. Meritkurserna/Områdeskurserna kan ge maximalt 1,0 meritpoäng

Läs mer