Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS"

Transkript

1 Vetenskapsrådet andläggare: John umpane Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKU Vi har valt en disciplinär indelning för att den ska vara kompatibel med den rapportering som lärosäten redan gör idag och lätt för alla att orientera sig i. ndelningen bygger på den befintliga tandard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 framtagen av CB och dåvarande V. En översikt över vetenskapsområden och forskningsområden anges på den här sidan - en mer detaljerad beskrivning av varje forskningsområde finns på de efterföljande sidorna. Gränsdragningen mellan forskningsområdena är inte absolut utan forskning som spänner över flera områden kommer att bedömas av motsvarande expertis. Vetenskapsområde Forskningsområde A atematik aturvetenskap och lantbruksvetenskap B C D E Fysik Kemi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Biologi O F Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik och teknisk mekanik eknik G amhällsbyggnads- och naturresursteknik Datavetenskap, signaler och system och elektronik Bioteknik och medicinsk teknik J edicinska grundvetenskaper edicin K L edicinska grundvetenskaper Klinisk medicin Klinisk medicin Vård- och hälsovetenskap P Psykologi amhällsvetenskap Q R Ekonomi inkl. ekonomisk och social geografi och industriell ekonomi Utbildningsvetenskap ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus tatsvetenskap och juridik umaniora och konstnärlig forskning U V W X istoria och arkeologi pråk, litteratur och estetiska vetenskaper Filosofi, etik och religionsvetenskap Konstnärlig forskning

2 Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik, maskin teknik Biologi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Kemi Fysik atematik Forskningsområde 3-sifferkod 5-sifferkod venskt namn Engelskt namn A B C D E F 101 atematik athematics atematisk analys athematical Analysis Geometri Geometry Algebra och logik Algebra and Logic Diskret matematik Discrete athematics Beräkningsmatematik Computational athematics annolikhetsteori och statistik Probability heory and tatistics atematisk statistik (övrig statistik till samhällsvetenskap) Annan matematik Other athematics 103 Fysik Physical ciences ubatomär fysik ubatomic Physics äri ingår: ncluding: fält- och partikelfysik Particle and Field Physics astropartikelfysik Astroparticle Physics kärnfysik uclear Physics Atom- och molekylfysik och optik Atom and olecular Physics and Optics äri ingår: ncluding: kemisk fysik Chemical Physics laseroptik Laser Optics kvantoptik Quantum Optics Fusion, plasma och rymdfysik Fusion, Plasma and pace Physics Den kondenserade materiens fysik Condensed atter Physics Astronomi, astrofysik och kosmologi Astronomy, Astrophysics and Cosmology Acceleratorfysik och instrumentering Accelerator Physics and nstrumentation Annan fysik Other Physics opics 104 Kemi Chemical ciences Analytisk kemi Analytical Chemistry Fysikalisk kemi Physical Chemistry äri ingår: ncluding: kolloidkemi Colloid Chemistry aterialkemi aterials Chemistry Oorganisk kemi norganic Chemistry äri ingår: ncluding: elektrokemi Electrochemistry kärnkemi uclear Chemistry Organisk kemi Organic Chemistry Polymerkemi Polymer Chemistry eoretisk kemi heoretical Chemistry äri ingår: ncluding: kvantkemi Quantum Chemistry Annan kemi Other Chemistry opics 105 Geovetenskap och miljövetenskap Earth and Related Environmental ciences Klimatforskning Climate Research iljövetenskap (amhällsvetenskapliga aspekter under 507) Environmental ciences (social aspects to be 507) ultidisciplinär geovetenskap Geosciences, ultidisciplinary Geologi Geology Geofysik Geophysics Geokemi Geochemistry aturgeografi Physical Geography eteorologi och atmosfärforskning eteorology and Atmospheric ciences Oceanografi, hydrologi och vattenresurser Oceanography, ydrology and Water Resources Annan geovetenskap och miljövetenskap Other Earth and Related Environmental ciences 106 Biologi (edicinska tillämpningar under 3 och lantbruksvetenskapliga under 4) Biological ciences (edical to be 3 and Agricultural to be 4) trukturbiologi tructural Biology Biokemi och molekylärbiologi Biochemistry and olecular Biology äri ingår: ncluding: biokemisk metodik Biochemical Research ethods Biofysik Biophysics Cellbiologi Cell Biology mmunologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) mmunology (medical to be and agricultural to be 40302) ikrobiologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) icrobiology (medical to be and agricultural to be 40302) äri ingår: ncluding: virologi Virology mykologi ycology Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Bioinformatics and ystems Biology (methods development to be 10203) Genetik (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40402) Genetics (medical to be and agricultural to be 40402) Botanik Botany äri ingår: ncluding: växtfysiologi Plant Physiology Zoologi Zoology äri ingår: ncluding: zoofysiologi Zoophysiology morfologi orphology ornitologi Ornithology entomologi Entomology Ekologi Ecology äri ingår: ncluding: akvatisk ekologi Aquatic Ecology terrester ekologi errestrial Ecology bevarandebiologi Biodiversity Conservation Biologisk systematik Biological ystematics Etologi Behavioural ciences Biology Utvecklingsbiologi Developmental Biology Evolutionsbiologi Evolutionary Biology Annan biologi Other Biological opics 204 Kemiteknik Chemical Engineering Kemiska processer Chemical Process Engineering Korrosionsteknik Corrosion Engineering Polymerteknologi Polymer echnologies Farmaceutisk synteskemi Pharmaceutical Chemistry Annan kemiteknik Other Chemical Engineering 205 aterialteknik aterials Engineering Keramteknik Ceramics Kompositmaterial och -teknik Composite cience and Engineering Pappers-, massa- och fiberteknik Paper, Pulp and Fiber echnology extil-, gummi- och polymermaterial extile, Rubber and Polymeric aterials Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik anufacturing, urface and Joining echnology etallurgi och metalliska material etallurgy and etallic aterials Annan materialteknik Other aterials Engineering 210 anoteknik ano-technology anoteknik ano-technology 203 askinteknik echanical Engineering eknisk mekanik Applied echanics Rymd- och flygteknik Aerospace Engineering Farkostteknik Vehicle Engineering Energiteknik Energy Engineering illförlitlighets- och kvalitetsteknik Reliability and aintenance trömningsmekanik och akustik Fluid echanics and Acoustics Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Production Engineering, uman Work cience and Ergonomics ribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning) ribology (interacting surfaces including Friction, Lubrication and Wear) Annan maskinteknik Other echanical Engineering äri ingår: ncluding: logistik Logistics förbränningsteknik Combustion echnology återvinningsteknik Recycling echnology

3 Klinisk medicin Kinisk medicin edicinska grundvetensakper edicinska grundvetensakper Bioteknik och medicinsk teknik Datavetenskap, signaler, system och elektronik amhällsbyggnadsteknik och naturresursteknik G 201 amhällsbyggnadsteknik Civil Engineering Arkitekturteknik Architectural Engineering Byggproduktion Construction anagement usbyggnad Building echnologies nfrastrukturteknik nfrastructure Engineering ransportteknik och logistik ransport ystems and Logistics Geoteknik Geotechnical Engineering Vattenteknik Water Engineering iljöanalys och bygginformationsteknik Environmental Analysis and Construction nformation echnology Annan samhällsbyggnadsteknik Other Civil Engineering 207 aturresursteknik Environmental Engineering Geofysisk teknik Geophysical Engineering Energisystem Energy ystems Fjärranalysteknik Remote ensing ineral- och gruvteknik ineral and ine Engineering arin teknik arine Engineering avs- och vattendragsteknik Ocean and River Engineering iljöledning Environmental anagement Annan naturresursteknik Other Environmental Engineering 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) Computer and nformation ciences Datavetenskap (datalogi) Computer ciences ystemvetenskap, informationssystem och informatik (samhällsvetenskaplig inriktning under 50804) nformation ystems (ocial aspects to be 50804) Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Bioinformatics (Computational Biology) (applications to be 10610) änniska-datorinteraktion (interaktionsdesign) (amhällsvetenskapliga aspekter under 50803) uman Computer nteraction (ocial aspects to be 50803) Programvaruteknik oftware Engineering Datorteknik Computer Engineering Datorseende och robotik (autonoma system) Computer Vision and Robotics (Autonomous ystems) pråkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) Language echnology (Computational Linguistics) edieteknik edia and Communication echnology Annan data- och informationsvetenskap Other Computer and nformation cience 202 Elektroteknik och elektronik Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering Robotteknik och automation Robotics Reglerteknik Control Engineering Kommunikationssystem Communication ystems elekommunikation elecommunications ignalbehandling ignal Processing Datorsystem Computer ystems nbäddad systemteknik Embedded ystems Annan elektroteknik och elektronik Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering ediateknik edia Engineering nteraktionsteknik nteraction echnologies J K L 206 edicinteknik edical Engineering edicinsk laboratorie- och mätteknik edical Laboratory and easurements echnologies edicinsk material- och protesteknik edical aterials edicinsk bildbehandling edical mage Processing edicinsk apparatteknik edical Equipment Engineering edicinsk ergonomi edical Ergonomics Annan medicinteknik Other edical Engineering 208 iljöbioteknik Environmental Biotechnology Biosanering Bioremediation Diagnostisk bioteknologi Diagnostic Biotechnology Vattenbehandling Water reatment Bioteknisk etik Bioethics Annan miljöbioteknik Other Environmental Biotechnology 304 edicinsk bioteknologi edical Biotechnology edicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller edical biofarmaci) Biotechnology (focus on Cell Biology (incl. tem Cell Biology), olecular Biology, icrobiology, Biochemistry or Biopharmacy) Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi Biomedical Laboratory cience/echnology Biomaterialvetenskap Biomaterials cience Annan medicinsk bioteknologi Other edical Biotechnology 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur Agricultural Biotechnology Växtbioteknologi Plant Biotechnology äri ingår: ncluding: skogsbioteknologi Forest Biotechnology genteknologi Gene echnology Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Genetics and Breeding in Agricultural ciences äri ingår: ncluding: mikroorganismer icroorganisms svampar Fungi växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet Plants and Animals in Agricultural ciences 209 ndustriell bioteknik ndustrial Biotechnology Bioprocessteknik Bioprocess echnology Biokemikalier Biochemicals Biomaterial Bio aterials Bioenergi Bioenergy Läkemedelsbioteknik Pharmaceutical Biotechnology Biokatalys och enzymteknik Biocatalysis and Enzyme echnology Bioteknisk apparatteknik Bioengineering Equipment edicinsk bioteknik edical Biotechnology Annan industriell bioteknik Other ndustrial Biotechnology Livsmedelsteknik Food Engineering 301 edicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Basic edicine Farmaceutiska vetenskaper Pharmaceutical ciences Farmakologi och toxikologi Pharmacology and oxicology Läkemedelskemi edicinal Chemistry amhällsfarmaci och klinisk farmaci ocial and Clinical Pharmacy eurovetenskaper eurosciences Fysiologi Physiology edicinsk genetik edical Genetics Cell- och molekylärbiologi Cell and olecular Biology ikrobiologi inom det medicinska området icrobiology in the medical area mmunologi inom det medicinska området mmunology in the medical area Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Other Basic edicine ematologi ematology Endokrinologi och diabetes Endocrinology and Diabetes Gastroenterologi Gastroenterology and epatology Urologi och njurmedicin Urology and ephrology Reproduktionsmedicin och gynekologi Obstetrics, Gynaecology and Reproductive edicine Dermatologi och venereologi Dermatology and Venereal Diseases Kardiologi Cardiac and Cardiovascular ystems nfektionsmedicin nfectious edicine Reumatologi och inflammation Rheumatology and Autoimmunity Lungmedicin och allergi Respiratory edicine and Allergy Anestesi och intensivvård Anesthesiology and ntensive Care Akutsjukvård, akutmedicin Cancer och onkologi Cancer and Oncology Rättsmedicin Forensic cience Klinisk laboratoriemedicin Clinical Laboratory edicine Kirurgi urgery Annan klinisk medicin Other Clinical edicine Odontologi Dentistry Oftalmologi Ophthalmology Ortopedi Orthopaedics Radiologi och bildbehandling Radiology, uclear edicine and edical maging Pediatrik Pediatrics Geriatrik Geriatrics Allmänmedicin General Practice eurologi eurology Psykiatri Psychiatry Klinisk psykologi, medicinsk psykologi, psykoterapi där relevant Oto-rhino-laryngologi Otorhinolaryngology

4 Ekonomi, inkl. social och ekonomisk geografi och industriell ekonomi Psykologi Vård- och hälsovetenskap O P Q 303 älsovetenskap ealth ciences älso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi ealth Care ervice and anagement, ealth Policy and ervices and ealth Economy Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Public ealth, Global ealth, ocial edicine and Epidemiology Arbetsmedicin och miljömedicin Occupational ealth and Environmental ealth äringslära utrition and Dietetics Omvårdnad ursing Arbetsterapi Occupational herapy jukgymnastik Physiotherapy drottsvetenskap port and Fitness ciences Beroendelära ubstance Abuse edicinsk etik edical Ethics Annan hälsovetenskap Other ealth ciences Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (amhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Gerontology, specialising in edical and ealth ciences (specialising in ocial ciences to be 50999) Övrig annan medicin och hälsovetenskap Other edical and ealth ciences not elsewhere specified Rehabiliteringsmedicin al/logopedi (om inte väldigt språkvetenskapligt) Audionomi andikappvetenskap (om inte samhällsvetenskapligt) Agricultural ciences 401, skogsbruk och fiske Agricultural, Forestry and Fisheries Jordbruksvetenskap Agricultural cience äri ingår: ncluding: växtproduktion Plant Production genetik Plant Genetics förädling Plant Breeding växtskydd Plant Protection patologi Plant Pathology jordbruksekologi Agricultural Ecology agroteknologi Agricultural echnology agrarhistoria Agricultural istory rädgårdsvetenskap/hortikultur orticulture Livsmedelsvetenskap Food cience äri ingår: ncluding: produktkvalitet Product Quality vegetabilier Vegetables mjölk ilk kött eat fisk Fish kogsvetenskap Forest cience äri ingår: ncluding: inventering Forest nventory planering Forest Planning skötsel ilviculture produktion Forest Protection föryngring Regeneration hushållning Forest anagement genetik Forest Genetics mykologi Forest ycology patologi Forest Pathology skogsteknologi Forest echnology skogshistoria Forest istory rävetenskap Wood cience äri ingår: ncluding: träteknologi Wood echnology arkvetenskap oil cience äri ingår: ncluding: biogeofysik Biogeophysics biogeokemi Biogeochemistry markmikrobiologi oil icobiology växt-mark interaktioner Plant-oil nteractions Fisk- och akvakulturforskning Fish and Aquacultural cience äri ingår: ncluding: fiskodling Fishfarming genetik Fish Genetics avel Fish Breeding fiskpopulationsbiologi Fish Ecology fisketologi Fish Ethology Landskapsarkitektur Landscape Architecture äri ingår: ncluding: planering Planning design Design vård anagement 402 usdjursvetenskap Animal and Dairy ience usdjursvetenskap Animal and Dairy cience äri ingår: ncluding: utfodring och vård usbandary etologi Ethology genetik och avel Genetics and Breeding husdjurshygien Animal ygiene nutrition och vård utrition and anagement djuretik Animal Ethics 403 Veterinärmedicin Veterinary cience edicinsk biovetenskap edical Bioscience äri ingår: ncluding: anatomi Anatomy fysiologi Physiology biokemi Biochemistry Patobiologi Pathobiology äri ingår: ncluding: immunologi mmunology mikrobiologi icrobiology patologi Pathology toxikologi oxicology farmakologi Pharmacology livsmedelssäkerhet Food afety Klinisk vetenskap Clinical cience äri ingår: ncluding: anestesiologi Anesthesiology diagnostik Diagnostics djuromvårdnad Veterinary ursing epidemiologi Epidemiology kirurgi urgery medicin edicine reproduktion Reproduction Annan veterinärmedicin Other Veterinary cience äri ingår: ncluding: djuretik Animal Ethics 405 Annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences Förnyelsebar bioenergi Renewable Bioenergy Research Vilt- och fiskeförvaltning Fish and Wildlife anagement äri ingår: ncluding: jakt unting Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet Agricultural Occupational ealth and afety iljö- och naturvårdsvetenskap Environmental ciences related to Agriculture and Land-use äri ingår: ncluding: biodiversitet Research on Biodiversity risk Risks etikforskning Ethics Övrig annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences not elsewhere specified 501 Psykologi Psychology Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) Psychology (excluding Applied Psychology) illämpad psykologi Applied Psychology äri ingår: ncluding: klinisk psykologi (kan också vara medicin) Clinical Psychology psykoterapi (kan också vara medicin) Psychotherapy 502 Ekonomi och näringsliv Economics and Business ationalekonomi Economics Företagsekonomi Business Administration Ekonomisk historia Economic istory 507 ocial och ekonomisk geografi ocial and Economic Geography Kulturgeografi uman Geography umanekologi Ekonomisk geografi Economic Geography äri ingår: ncluding: teman som t.ex. turism hemes for example ourism

5 Konstnärlig forskning Filosofi, etik och religionsvetenskap pråk, litteratur och estetiska vetenskaper istoria och arkeologi tatesvetenskap och juridik ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus, Utbildningsvetenskap R U V W X 503 Utbildningsvetenskap Educational ciences Pedagogik Pedagogy äri ingår: ncluding: special- och andra inriktningar av pedagogik pecial eeds- and other orientations of Pedagogy Didaktik Didactics äri ingår: ncluding: allmän- och ämnesdidaktik General and ubject Didactics Lärande Learning Pedagogiskt arbete Pedagogical Work Kulturstudier Cultural tudies Etnologi Ethnology Antropologi 504 ociologi ociology ociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ociology (excluding ocial Work, ocial Psychology and ocial Anthropology) ocialt arbete ocial Work andikappvetenskap om inte vårdvetenskapligt ocialpsykologi ocial Psychology ocialantropologi ocial Anthropology studier om ett hållbart samhälle tudies on ustainable ociety 509 Annan samhällsvetenskap Other ocial ciences Genusstudier Gender tudies Arbetslivsstudier Work ciences nternationell migration och etniska relationer (ER) nternational igration and Ethnic Relations Övrig annan samhällsvetenskap Other ocial ciences not elsewhere specified 505 Juridik Law Juridik (exklusive juridik och samhälle) Law (excluding Law and ociety) Juridik och samhälle Law and ociety 505 äri ingår: ncluding: 505 rättssociologi ociology of Law 505 kriminologi Criminology Polisforskning 506 tatsvetenskap Political cience tatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Political cience (excluding Public Administration tudies and Globalisation tudies) tudier av offentlig förvaltning Public Administration tudies Globaliseringsstudier Globalisation tudies Retorik Journalistik nformatik (systemvetenskaplig) 508 edie- och kommunikationsvetenskap edia and Communications edievetenskap edia tudies Kommunikationsvetenskap Communication tudies änsklig interaktion med K uman Aspects of C ystemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning nformation ystems, ocial aspects Biblioteks-och informationsvetenskap nformation tudies värvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap ocial ciences nterdisciplinary äri ingår: ncluding: freds- och konfliktforskning Peace and Conflict Research 601 istoria och arkeologi istory and Archaeology istoria istory eknikhistoria istory of echnology Arkeologi Archaeology Antikvetenskap Classical Archaeology and Ancient istory useivetenskap, arkivstudier m.m. Kulturvård 602 pråk och litteratur Languages and Literature Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik General Language tudies and Linguistics tudier av enskilda språk pecific Languages pråkteknologi om inte datavetenskap Litteraturvetenskap General Literary studies äri ingår: ncluding: litteraturteori Literary heory Litteraturstudier pecific Literatures äri ingår: ncluding: litteraturer från särskilda språkområden Literature from specific Language areas Konstvetenskap Art istory usikvetenskap usicology eatervetenskap Performing Art tudies Filmvetenskap tudies on Film 603 Filosofi, etik och religion Philosophy, Ethics and Religion Filosofi Philosophy Etik Ethics Religionsvetenskap Religious tudies äri ingår: ncluding: religionsbeteendevetenskap ocial ciences of Religions tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi tudies in Faiths and deologies/ystematic heology bibelvetenskap Biblical tudies kyrkovetenskap Ecclesiology/ Practical heology kyrkohistoria Church istory Religionshistoria istory of Religions dé- och lärdomshistoria istory of deas Vetenskapsteori Vetenskapshistoria Bildkonst Visual Arts usik (gestaltning) usic Litterär gestaltning Literary Composition cenkonst Performing Arts Arkitektur (konsnärligt utförande) Architecture Design Design

Nationella ämneskategorier i DiVA

Nationella ämneskategorier i DiVA Nationella ämneskategorier i DiVA Ämneskategorierna är standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 och framtagen av Statistiska Centralbyrån (SCB) och dåvarande Högskoleverket (sedan årsskiftet

Läs mer

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 6. Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 1 Naturvetenskap Natural sciences 101 Matematik Mathematics 10101 Matematisk analys Mathematical Analysis 10102 Geometri Geometry 10103 Algebra

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen. Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel för statistik avseende forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Översättningsnyckel avseende Från till Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563

Läs mer

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie

(-07) (-93) Högskoleexamen. Science X X X X. /Filosofie. Science * X. /Filosofie Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Biblioteks- och Library and Information Science Filosofie Arts informationsvetenskap Bild Art Education --- --- Bildpedagogik

Läs mer

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och

(-07) (-93) Högskole- Arkeologi Archaeology Filosofie Arts X X X X Biblioteks- och Sammanställning av huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Linnéuniversitetet Huvudområde Engelsk översättning Förled Engelskt efterled Examensrätt Kandidat Arkeologi Archaeology Filosofie Arts

Läs mer

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel för statistik över högskolans personal avseende forskningsämnen Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel för statistik över avseende forskningsämnen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll:

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Vetenskapsområde 2008-06-03 Forskn-ämnen o vetensk-omr, SCB maj-07 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi 1111 Filosofiämnen Logik Praktisk filosofi 1112 Arkeologiämnen

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad augusti 2016 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 26 januari 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende från till 2011 Uppdaterad augusti 2016 Översättningsnyckel avseende från till 2011 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2016 Innehåll: Universitetskanslersämbetets analysavdelning,

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2

Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 Registrerade studenter per ämnesgrupp, läsåret HT02/VT03 Lunds Universitet Ämnesgrupp VT03 HT02 Totalt* Juridik 3 518 3 452 6 970 Matematik 2 603 2 955 5 558 Företagsekonomi 2 739 2 480 5 219 Teknisk informationsbehandling

Läs mer

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law

affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Commercial and Tax Law affärsjuridik Laws (LL.M) with a Major in Commercial and Tax Law Master Master (120 credits) Magister Kandidat Bachelor 31 december 2011 Eamensbenämning Huvudområde Filosofie...eamen Kandidateamen Bachelor of Mastereamen Master (...) of Filosofie...eamen Filosofie kandidateamen

Läs mer

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen

Översättningsnyckel avseende forskningsämnen Översättningsnyckel avseende forskningsämnen från till svensk indelning av forskningsämnen 2011 (2011-03-15) Översättningsnyckel avseende forskningsämnen från till svensk indelning av forskningsämnen

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå 2014-10-01 Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som skulle välja om samma utbildning igen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som är i kvalificerat jobb) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Andel 1 Försvarshögskolan

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Andel som har ett kvalificerat jobb ett år efter examen (vid samma procent sorteras placeringarna utifrån andel som fått jobb snabbt samt ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning

Läs mer

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning

Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning Struktur för statistik över generella och konstnärliga examina. Kodförteckning SUN-inriktning Huvudområdesgrupp 1-siffernivå 2-sifffernivå 3-siffernivå Kod Benämning 1 Pedagogik och lärarutbildning 14

Läs mer

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå

Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Att utvärdera utbildningar på forskarnivå Syfte Utvärderingssystemet ska bidra till att säkerställa att all högre utbildning i Sverige håller hög kvalitet. Utvärderingssystemet ska bidra till utveckling

Läs mer

Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet

Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet Metadatastödd manuell klassificering av medicinska publikationer: en titt på människa vs maskin Daniel Wadskog Karolinska Institutet 2015-11-05 Certain data included herein are derived from the Web of

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 300 hp, läsåret 2017/2018 ÅRSKURS 1, civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, läsåret 2017/2018 Period Kurskod o Kursens benämning Hp 1 Nivå/Djup Huvudområde

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2017-03-16, Ärende nr 9-17 BESLUT, bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp och Särskild kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav,

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen

Nationell förteckning över forskningsämnen STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober 2002 1(12) Nationell förteckning över forskningsämnen 11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 110 Religionsvetenskap/teologi 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik

Läs mer

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01

Bilaga 1, Huvudområden för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Sida 1 av 7 Bilaga 1, n för generella examina vid Mälardalens högskola Senast reviderad 2015-06-01 Arbetslivsvetenskap/ Work Life Studies Arbetsvetenskap/ Work Science Biologi/ Biology Byggnadsteknik/

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2. Akut- och intensivvård Kirurgi Ortopdi. Allergi Alternativmedicin

Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2. Akut- och intensivvård Kirurgi Ortopdi. Allergi Alternativmedicin Huvudgrupper Undergrupp 1 Undergrupp 2 AIDS Internmedicin och medicin allmänt Ortopdi Allergi Idrottsmedicin Biofysik Cellbiologi Biokemi Biokemi och molekylär biologi Biokemi och molekylär biologi Biokemi

Läs mer

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling.

Beslutas att fastställa särskild behörighet för masterprogram enligt handling. PROTOKOLL LINKÖPINGS UNIVERSITET Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Dekanus Närvarande: Ulf Nilsson dekanus Ingela Wiklund föredragande Maria Boberg sekr 1 Särskild behörighet för masterprogram

Läs mer

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU

1 Särskild behörighet Masterprogram (Till Studiehandboken 2017) Dnr LiU PROTOKOLL Delegationsbeslut FST del 2016-061 1(1) Fakultetsstyrelsen för tekniska fakulteten Delegationsbeslut Närvarande: Ulf Nilsson Kia Ölvander Maria Boberg dekanus föredragande sekreterare 1 Särskild

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Forskning och utveckling år 2014

Forskning och utveckling år 2014 Ifyllningsanvisningar Suomenkieliset täyttöohjeet toimitetaan pyydettäessä DATAINSAMLING 00022 STATISTIKCENTRALEN Tfn 029 551 1000 tiede.teknologia@tilastokeskus.fi Forskning och utveckling år 2014 Definitioner

Läs mer

Adresser för internposten

Adresser för internposten Adresser för internposten Institutionen för odontologi Box 450 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa Box 457 Institutionen för biomedicin Avdelningen för klinisk bakteriologi Guldhedsgatan 10 Avdelningen

Läs mer

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1,

BF elektroteknik med automationsteknik BI 17, BII 16, HP 1, Listan ger uppgift om antal behöriga sökande, antal antagna, reserver och meritvärde för sista antagen i följande urvalsgrupper: BI = Gymnasiet (direktgruppen) BII= Gymnasiet (kompletteringsgruppen) BF

Läs mer

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU

Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU Kemi vid Lunds universitet SOPHIE MANNER STUDIEREKTOR KILU ÅTTA FAKULTETER Och mer än 30 världsledande forskningsområden Åtta fakulteter på tre campus Ekonomihögskolan Humanistiska och teologiska fakulteterna

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (9) 2016-03-17 Dnr STYR 2016/366 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och

Läs mer

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området

Förskolepedagogik. Förteckning över hur utbildningsansvaret för lärarutbildningen fördelar sig mellan universiteten på det pedagogiska området 3340 Nr 568 Humanistiska eamina Förteckning över områden, grupper av läroämnen och vissa läroämnen inom vilka de olika universiteten ordnar fördjupade studier inom det humanistiska området Bilaga I HU

Läs mer

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet

BESLUT. Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet BESLUT Styrelsen för humaniora och teologi Arbetsutskottet 2010-09-29 Dnr HT 2010/68 Med senare tillägg Dnr HT 2010/447 Dnr HT 2011/395 Dnr HT 2011/423 Dnr HT 2011/298 Dnr HT 2011/632 Dnr HT 2011/60 Dnr

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll

Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Utbildnings- och forskningsenheten Chefsbeslut 2015-01-27 Ärende nr 6-15 Beslut Bilaga Kompletterande pedagogisk utbildning 90 hp - Ämneskrav, omfattning och innehåll Kompletterande pedagogisk utbildning

Läs mer

Program- och examensbenämningar

Program- och examensbenämningar BESLUT 1 (8) 2011-12-15 Dnr S 2011/343 Samhällsvetenskapliga fakulteten Program- och examensbenämningar I enlighet med gällande regelverk 1 fastställer samhällsvetenskapliga fakulteten program- och examensbenämningar

Läs mer

Visa ämne per ämnesgrupp

Visa ämne per ämnesgrupp Visa ämne per ämnesgrupp Huvudämnesgrupp Dans, teater, scenkonst Dans 212p 212q 212r 212s 212t Modern konstdans Balett, klassisk dans Folklig dans Övriga danser Koreografi Dans- och teaterhistoria 212c

Läs mer

Interdisciplinary. Working and health. Ageing and health. Children and young people. Health and social care. Disability. Healthcare.

Interdisciplinary. Working and health. Ageing and health. Children and young people. Health and social care. Disability. Healthcare. What is Forte? Forte is one of four major Swedish government research funding agencies and was founded in 00 Forte is a government agency under the Swedish ministries: Health and Social Affairs and Education

Läs mer

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden.

UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET En uppdatering av utbildningsnämndernas ansvarsområden. 2013-06-04 1(1) UTBILDNINGSUTBUD VID TEKNISKA HÖGSKOLAN, LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014 Beslutet presenteras i följande bilagor. 1. En sammanställning över utbildningarna. Kursiverat i rött är nyheter för

Läs mer

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd.

OBS! Vid fritextsökning är huvudord och synonymer lika värda, men huvudordet är det som visas upp i ett ämnesträd. id = ämnesordets id (samma för alla tre begrepp) treenode = visar ämnesordets plats i hierarkin. OBS! siffrorna för detta är frikopplade från ämnesordens id:n. 170. = Hälsa- och sjukvård (id 399). 170.60.

Läs mer

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för

Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Sida 1 Program, huvudområden och övrig utbildning som respektive nämnd ansvarar för Programnämnden för maskinteknik och design (MD) Examen Program med nyantagning 2012-13 Civ ing H ing Kandidat Magister

Läs mer

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F)

Kurs. A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) Nivå (G, A, F) IH Kurs Hp Nivå (G, A, F) A B1 B2 B3 B4 C1 C2 Klassificering (1, 2, 3, 4, 5) HU nämt i mål HU nämt i innehåll Litteratur med HU HU examineras Nära kontakter med samhället Affärssystem/Applikationer 7,5

Läs mer

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning

Kompletterande pedagogisk utbildning - ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning Beslut 20120306 Dnr: FAK 2012/39 Nämnden för utbildningsvetenskap (NUV) Kompletterande pedagogisk utbildning ämnen, behörighet och regler för villkorsantagning 1. Antagning görs i samtliga ämnen som Linnéuniversitetet

Läs mer

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009

Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ny ämnesstruktur fr.o.m. 2009 Ämnesområde 10 Humaniora och teologi 01 Historisk-filosofiska ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HF9 HI2 IL1 KU2 KV1 KV2 LV1 MV2 RO1 Antikens kultur Arkeologi Arkivvetenskap

Läs mer

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor

Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor PM Onni Tengner 2001-11-09 Ökning av resurserna för forskning och utveckling vid universitet och högskolor Frågor rörande forskningsfinansiering har debatterats nyligen. Högskoleverket presenterar här

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2016 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi 19.5.2016 kl. 10.00-14.00, Uleåborg "livsmedelsekonomi och företagande" och "marknadsföring". Lantbruksekonomi

Läs mer

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken

Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Datum Beteckning 1(3) 2010-03-02 SCB Dnr 2010/0407 HSV 63-6649-10 Universitet och högskolor Förslag på huvudområdesgruppering i den officiella examensstatistiken Bakgrund I den nya examensordningen från

Läs mer

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se

Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN. ltu.se Skandinaviens nordligaste tekniska universitet Forskning & utbildning i världsklass FAKTA PÅ FICKAN 2017 ltu.se VÅRASTYRKOR n Spetsforskning n Utbildning och forskning i nära samarbete med näringsliv och

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2012-00968 Rektor 2012-06-07 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2014 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2014-08-06 www.uhr.se Stockholms universitet, sektionen för antagning

Läs mer

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits

Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Dnr: G 2014/182 Utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Programme in Biomedical Laboratory Science 180 higher education credits Fastställd av Sahlgrenska akademins styrelse

Läs mer

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska

Nya ämnesgrupper. Område. Humaniora och teologi (6) Delområde. Ämnesgrupp. Historiskfilosofiska Nya ämnesgrupper Område Humaniora och teologi 2009-06-08 1(6) Historiskfilosofiska ämnen Journalistik, kommunikation och information Språkvetenskapliga ämnen AK1 AR2 AV1 DT2 ES2 ET1 FI2 FV1 HI2 IL1 KU2

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Program Urvalsgrupper:

Program Urvalsgrupper: Antagningsstatistik efter urval 2 till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: antagningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, antagningsenheten

Läs mer

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax

Personalenheten. PM Sektionen för lön och pension Fax Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2014-08-15 Fax 031-786 5276 Löner Humanistiska fakulteten Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket Institutionen för kulturvetenskaper

Läs mer

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015

Antagningsstatistik fristående kurser (A-Ö) urval 1 VT2015 43212 Associationsrätt, grundkurs 7.5 747G26 33% Normal undervisning Linköping 63 0 27706 Att leda lärprocesser 15.0 911G15 Halvfart (50%) Normal undervisning Linköping 35 16 44502 Att leva på, med eller

Läs mer

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser

100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser Boxnummer Institutioner 100 Gemensamma förvaltningen, UFL, SACO, SEKO, ATF, SULF, 110 Upphandlingsenheten 111 Museion 125 Studentavdelningen, antagning sommarkurser 130 Inst för kulturvård 131 HDK, Stud.kåren

Läs mer

Lokala krav för generella examina föreskrifter

Lokala krav för generella examina föreskrifter Dnr ORU 1.2.1-00278/2015 Lokala krav för generella examina föreskrifter Fastställda av: rektor Datum: 2006-12-19 Inledning I föreliggande dokument framgår nationella krav för generella examina enligt bilaga

Läs mer

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT

Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina HISTORISKT IIO.. LINKÖPINGS WUNIVERSITET 20 DNR BESLUT 1(16) Benämningar och lokala tillämpningsregler ayseende generella examina Detta beslut ayser benämningar och lokala tillämpningsregler vid Linköpings universitet

Läs mer

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015

Helsingfors universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 universitets urvalsprov våren/sommaren 2015 Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Tidpunkt Ort Tilläggsinformation Konsumentekonomi, Uleåborg "lantbruksekonomi och företagande", "livsmedelsekonomi och

Läs mer

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666

Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Medicinska fakulteten UTBILDNING, FORSKNING OCH INNOVATION SEDAN 1666 Tillsammans skapar vi morgondagens Hälsa Politisk känslig verksamhet Topp 100-listan Ca 17 000 lärosäten i världen. Ca 23 i Sverige

Läs mer

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630

Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013. Högskolan Östersund 1977-19930630. Högskolan Sundsvall Härnösand 1977-19930630 Organisationsstruktur/arkivbildare 1977-2013 Högskolan Östersund 1977-19930630 Institutionen för administrativa och ekonomiska ämnen AE Informationsteknologi och systemvetenskap IT Socialvetenskap och

Läs mer

Ämnen för program i Kopps

Ämnen för program i Kopps Ämnen för program i Kopps Administration och förvaltning Akustik Algebra Allmän språkvetenskap Allmän språkvetenskap/lingvistik Analytisk kemi Anläggningsproduktionsteknik Anläggningsteknik Antikens kultur

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 8 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar)

Huvudområden och specialiseringar på grundnivå och avancerad nivå (svenska och engelska benämningar) BESLUT 1 2013-03-13 Dnr HT 2013/68 Därefter reviderad av fakultetsstyrelsen och dess arbetsutskott vid följande tillfällen: Fakultetsstyrelsen Arbetsutskottet AU 2013-10-23, 330 AU 2014-02-12, 386 FS 2014-02-26,

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer

Möjlighet till fortsatta studier

Möjlighet till fortsatta studier Bilaga 1 till utbildningsplan för agronomprogrammet mark/växt Möjlighet till fortsatta studier Den student som har fullgjort tre år av utbildningen på agronomprogrammet - mark/växt med avlagd kandidatexamen

Läs mer

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag

Antal behöriga sökande 1a hand. Antal behöriga sökande urvalsgrupp. Antal behöriga sökande 1a hand. Antal platser inkl. överintag Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2008, urval 1 Sorterat efter lärosäte Till många utbildningar används andra urvalsgrupper än de nationella. Här har dock alla dessa fått

Läs mer

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation

Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation INFORMATION 1 2007-09-17 LTHs institutioner LTH Forskarutbildningsnämnden Nya rutiner för bokning och anmälan av disputation From v.38 så kommer en ny version av LTHs applikation för bokning och anmälan

Läs mer

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten

Löner Ansvarsområde Kontaktperson och e-post Telefon Humanistiska fakulteten Personalenheten PM Sektionen för lön och pension 2015-10-15 Löner Humanistiska fakulteten Pia Hammar 786 6572 Pia.Hammar@gu.se Institutionen för språk och litteraturer Institutionen för svenska språket

Läs mer

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015.

Examensstadga (ES) för Åbo Akademi, bilaga 2: Utbildningsansvar för separata magisterprogram enligt fakultet och utbildningsområde. Godkänd 9.6.2015. Innehåll Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, humanistiska utbildningsområdet (F 1039/2013)... 2 Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi, teologiska utbildningsområdet (F 1039/2013)...

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program

Antal sökande totalt. Antal sökande i 1:a hand. Utbildningens namn Program Anmälningsstatistik till Stockholms universitets program med start höstterminen 2013 Underlag: anmälningsstatistik publicerad 2013-09-11 www.uhr.se Stockholms universitet, Antagningsenheten 2013-09-11

Läs mer

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska

Läsa engelska läsa engelska b. Läsa franska. Läsa fonetik. Läsa arabiska Humfak "Språkvetenskap" Slipa dina språkkunskaper Läs ett program eller en fristående kurs vid Umeå universitet. www.humfak.umu.se/utbildning Allmän språkvetenskap Läsa arabiska läsa distans Läsa engelska

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11)

UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) UMEÅ UNIVERSITET VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 1(11) Regionalt avtal mellan Västerbottens läns landsting och Umeå universitet om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling

Läs mer

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte

Behöriga sökande och antagna till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Behöriga och till samtliga programutbildningar HT2010, urval 2 Sorterat efter lärosäte Observera att eftersom samtliga utbildningar visas per urvalsgrupp, så redovisas alla kolumner fram till "Urvalgrupp"

Läs mer

Civilingenjörsprogrammet, Bioteknik

Civilingenjörsprogrammet, Bioteknik Civilingenjörsprogrammet, Termin 1-5 Bioteknisk bas Termin 7-10 Master prog Termin 6 Kandidatarbete Valfria kurser Tekn kandidat Teknologie Master; Civilingenjör; Gymnasielärare Vad är bioteknik? Teknik

Läs mer

Högskolekvalitet 2012

Högskolekvalitet 2012 Lönenivå, medel, kr/månad före skatt (sorterat utifrån ingångslön) Plats Lärosäte Huvudämne Inriktning Examensbenämning Ingångslön Nuvarande lön 1 Försvarshögskolan Krigsvetenskap Övrigt område Kandidatexamen

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07

Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07 Studieplan för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik, 180/220 poäng, läsåret 2006/07 Chemical Engineering Bilaga 4 till 5.2 i utbildningsplan för civilingenjörsprogrammen vid Uppsala universitet ÅRSKURS

Läs mer

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014

Underlag för kvalitetsbaserad resurstilldelning 2014 BESLUT 1(2) Avdelning Datum Reg.nr Analysavdelningen 2013-11-05 511-323-13 Handläggare Magdalena Inkinen 08-563 085 40 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Regeringen Utbildningsdepartementet Underlag för kvalitetsbaserad

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina

LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina I Sid 1 (13) LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT Dnr: LiU-2008/02614 Rektor 2008-06-10 Benämningar och lokala tillämpningsregler avseende generella examina Detta beslut avser benämningar och lokala tillämpningsregler

Läs mer

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR

KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Sida 1 av 7 KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya rektors- eller nämndbeslut,

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Naturvetenskaplig kandidatexamen med huvudområdet miljövetenskap Degree of Bachelor of Science, with a major in Environmental Sciences 1. Fastställande Examensbeskrivning för Naturvetenskaplig

Läs mer

Ämnen i examina på forskarnivå 2014.xlsx. Studentavdelningen,

Ämnen i examina på forskarnivå 2014.xlsx. Studentavdelningen, FILOSOFI Filosofi Philosophy Filosofiska institutionen HISTORIA Historia History Historiska institutionen ARKEOLOG Arkeologi Archaeology Institutionen för arkeologi och antikens kultur ETNOLOGI Etnologi

Läs mer

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten)

TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Personalavdelningen PM Löneenheten 2011-12-21 Fax 031-786 5276 TEAM 1 (Humanistiska fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Naturvetenskapliga fakulteten) Humanistiska fakulteten Institutionen för språk

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin

Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin Utbildningsplan för kandidatprogrammet i biomedicin 1BI14 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-08 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2013-11-07 Reviderad av Styrelsen för utbildning 2015-06-08

Läs mer