Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKUS"

Transkript

1 Vetenskapsrådet andläggare: John umpane Detta är ett förslag till indelning i forskningsområden för ett nytt nationellt kvalitetsutvärderingssystem - FOKU Vi har valt en disciplinär indelning för att den ska vara kompatibel med den rapportering som lärosäten redan gör idag och lätt för alla att orientera sig i. ndelningen bygger på den befintliga tandard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 framtagen av CB och dåvarande V. En översikt över vetenskapsområden och forskningsområden anges på den här sidan - en mer detaljerad beskrivning av varje forskningsområde finns på de efterföljande sidorna. Gränsdragningen mellan forskningsområdena är inte absolut utan forskning som spänner över flera områden kommer att bedömas av motsvarande expertis. Vetenskapsområde Forskningsområde A atematik aturvetenskap och lantbruksvetenskap B C D E Fysik Kemi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Biologi O F Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik och teknisk mekanik eknik G amhällsbyggnads- och naturresursteknik Datavetenskap, signaler och system och elektronik Bioteknik och medicinsk teknik J edicinska grundvetenskaper edicin K L edicinska grundvetenskaper Klinisk medicin Klinisk medicin Vård- och hälsovetenskap P Psykologi amhällsvetenskap Q R Ekonomi inkl. ekonomisk och social geografi och industriell ekonomi Utbildningsvetenskap ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus tatsvetenskap och juridik umaniora och konstnärlig forskning U V W X istoria och arkeologi pråk, litteratur och estetiska vetenskaper Filosofi, etik och religionsvetenskap Konstnärlig forskning

2 Kemiteknik, materialteknik, nanoteknik, maskin teknik Biologi Geovetenskap och miljövetenskap inkl. klimatforskning Kemi Fysik atematik Forskningsområde 3-sifferkod 5-sifferkod venskt namn Engelskt namn A B C D E F 101 atematik athematics atematisk analys athematical Analysis Geometri Geometry Algebra och logik Algebra and Logic Diskret matematik Discrete athematics Beräkningsmatematik Computational athematics annolikhetsteori och statistik Probability heory and tatistics atematisk statistik (övrig statistik till samhällsvetenskap) Annan matematik Other athematics 103 Fysik Physical ciences ubatomär fysik ubatomic Physics äri ingår: ncluding: fält- och partikelfysik Particle and Field Physics astropartikelfysik Astroparticle Physics kärnfysik uclear Physics Atom- och molekylfysik och optik Atom and olecular Physics and Optics äri ingår: ncluding: kemisk fysik Chemical Physics laseroptik Laser Optics kvantoptik Quantum Optics Fusion, plasma och rymdfysik Fusion, Plasma and pace Physics Den kondenserade materiens fysik Condensed atter Physics Astronomi, astrofysik och kosmologi Astronomy, Astrophysics and Cosmology Acceleratorfysik och instrumentering Accelerator Physics and nstrumentation Annan fysik Other Physics opics 104 Kemi Chemical ciences Analytisk kemi Analytical Chemistry Fysikalisk kemi Physical Chemistry äri ingår: ncluding: kolloidkemi Colloid Chemistry aterialkemi aterials Chemistry Oorganisk kemi norganic Chemistry äri ingår: ncluding: elektrokemi Electrochemistry kärnkemi uclear Chemistry Organisk kemi Organic Chemistry Polymerkemi Polymer Chemistry eoretisk kemi heoretical Chemistry äri ingår: ncluding: kvantkemi Quantum Chemistry Annan kemi Other Chemistry opics 105 Geovetenskap och miljövetenskap Earth and Related Environmental ciences Klimatforskning Climate Research iljövetenskap (amhällsvetenskapliga aspekter under 507) Environmental ciences (social aspects to be 507) ultidisciplinär geovetenskap Geosciences, ultidisciplinary Geologi Geology Geofysik Geophysics Geokemi Geochemistry aturgeografi Physical Geography eteorologi och atmosfärforskning eteorology and Atmospheric ciences Oceanografi, hydrologi och vattenresurser Oceanography, ydrology and Water Resources Annan geovetenskap och miljövetenskap Other Earth and Related Environmental ciences 106 Biologi (edicinska tillämpningar under 3 och lantbruksvetenskapliga under 4) Biological ciences (edical to be 3 and Agricultural to be 4) trukturbiologi tructural Biology Biokemi och molekylärbiologi Biochemistry and olecular Biology äri ingår: ncluding: biokemisk metodik Biochemical Research ethods Biofysik Biophysics Cellbiologi Cell Biology mmunologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) mmunology (medical to be and agricultural to be 40302) ikrobiologi (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40302) icrobiology (medical to be and agricultural to be 40302) äri ingår: ncluding: virologi Virology mykologi ycology Bioinformatik och systembiologi (metodutveckling under 10203) Bioinformatics and ystems Biology (methods development to be 10203) Genetik (medicinsk under och lantbruksvetenskaplig under 40402) Genetics (medical to be and agricultural to be 40402) Botanik Botany äri ingår: ncluding: växtfysiologi Plant Physiology Zoologi Zoology äri ingår: ncluding: zoofysiologi Zoophysiology morfologi orphology ornitologi Ornithology entomologi Entomology Ekologi Ecology äri ingår: ncluding: akvatisk ekologi Aquatic Ecology terrester ekologi errestrial Ecology bevarandebiologi Biodiversity Conservation Biologisk systematik Biological ystematics Etologi Behavioural ciences Biology Utvecklingsbiologi Developmental Biology Evolutionsbiologi Evolutionary Biology Annan biologi Other Biological opics 204 Kemiteknik Chemical Engineering Kemiska processer Chemical Process Engineering Korrosionsteknik Corrosion Engineering Polymerteknologi Polymer echnologies Farmaceutisk synteskemi Pharmaceutical Chemistry Annan kemiteknik Other Chemical Engineering 205 aterialteknik aterials Engineering Keramteknik Ceramics Kompositmaterial och -teknik Composite cience and Engineering Pappers-, massa- och fiberteknik Paper, Pulp and Fiber echnology extil-, gummi- och polymermaterial extile, Rubber and Polymeric aterials Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik anufacturing, urface and Joining echnology etallurgi och metalliska material etallurgy and etallic aterials Annan materialteknik Other aterials Engineering 210 anoteknik ano-technology anoteknik ano-technology 203 askinteknik echanical Engineering eknisk mekanik Applied echanics Rymd- och flygteknik Aerospace Engineering Farkostteknik Vehicle Engineering Energiteknik Energy Engineering illförlitlighets- och kvalitetsteknik Reliability and aintenance trömningsmekanik och akustik Fluid echanics and Acoustics Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi Production Engineering, uman Work cience and Ergonomics ribologi (ytteknik omfattande friktion, nötning och smörjning) ribology (interacting surfaces including Friction, Lubrication and Wear) Annan maskinteknik Other echanical Engineering äri ingår: ncluding: logistik Logistics förbränningsteknik Combustion echnology återvinningsteknik Recycling echnology

3 Klinisk medicin Kinisk medicin edicinska grundvetensakper edicinska grundvetensakper Bioteknik och medicinsk teknik Datavetenskap, signaler, system och elektronik amhällsbyggnadsteknik och naturresursteknik G 201 amhällsbyggnadsteknik Civil Engineering Arkitekturteknik Architectural Engineering Byggproduktion Construction anagement usbyggnad Building echnologies nfrastrukturteknik nfrastructure Engineering ransportteknik och logistik ransport ystems and Logistics Geoteknik Geotechnical Engineering Vattenteknik Water Engineering iljöanalys och bygginformationsteknik Environmental Analysis and Construction nformation echnology Annan samhällsbyggnadsteknik Other Civil Engineering 207 aturresursteknik Environmental Engineering Geofysisk teknik Geophysical Engineering Energisystem Energy ystems Fjärranalysteknik Remote ensing ineral- och gruvteknik ineral and ine Engineering arin teknik arine Engineering avs- och vattendragsteknik Ocean and River Engineering iljöledning Environmental anagement Annan naturresursteknik Other Environmental Engineering 102 Data- och informationsvetenskap (Datateknik) Computer and nformation ciences Datavetenskap (datalogi) Computer ciences ystemvetenskap, informationssystem och informatik (samhällsvetenskaplig inriktning under 50804) nformation ystems (ocial aspects to be 50804) Bioinformatik (beräkningsbiologi) (tillämpningar under 10610) Bioinformatics (Computational Biology) (applications to be 10610) änniska-datorinteraktion (interaktionsdesign) (amhällsvetenskapliga aspekter under 50803) uman Computer nteraction (ocial aspects to be 50803) Programvaruteknik oftware Engineering Datorteknik Computer Engineering Datorseende och robotik (autonoma system) Computer Vision and Robotics (Autonomous ystems) pråkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) Language echnology (Computational Linguistics) edieteknik edia and Communication echnology Annan data- och informationsvetenskap Other Computer and nformation cience 202 Elektroteknik och elektronik Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering Robotteknik och automation Robotics Reglerteknik Control Engineering Kommunikationssystem Communication ystems elekommunikation elecommunications ignalbehandling ignal Processing Datorsystem Computer ystems nbäddad systemteknik Embedded ystems Annan elektroteknik och elektronik Other Electrical Engineering, Electronic Engineering, nformation Engineering ediateknik edia Engineering nteraktionsteknik nteraction echnologies J K L 206 edicinteknik edical Engineering edicinsk laboratorie- och mätteknik edical Laboratory and easurements echnologies edicinsk material- och protesteknik edical aterials edicinsk bildbehandling edical mage Processing edicinsk apparatteknik edical Equipment Engineering edicinsk ergonomi edical Ergonomics Annan medicinteknik Other edical Engineering 208 iljöbioteknik Environmental Biotechnology Biosanering Bioremediation Diagnostisk bioteknologi Diagnostic Biotechnology Vattenbehandling Water reatment Bioteknisk etik Bioethics Annan miljöbioteknik Other Environmental Biotechnology 304 edicinsk bioteknologi edical Biotechnology edicinsk bioteknologi (inriktn. mot cellbiologi (inkl. stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller edical biofarmaci) Biotechnology (focus on Cell Biology (incl. tem Cell Biology), olecular Biology, icrobiology, Biochemistry or Biopharmacy) Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi Biomedical Laboratory cience/echnology Biomaterialvetenskap Biomaterials cience Annan medicinsk bioteknologi Other edical Biotechnology 404 Bioteknologi med applikationer på växter och djur Agricultural Biotechnology Växtbioteknologi Plant Biotechnology äri ingår: ncluding: skogsbioteknologi Forest Biotechnology genteknologi Gene echnology Genetik och förädling inom lantbruksvetenskap Genetics and Breeding in Agricultural ciences äri ingår: ncluding: mikroorganismer icroorganisms svampar Fungi växter och djur inom lantbruksvetenskapsområdet Plants and Animals in Agricultural ciences 209 ndustriell bioteknik ndustrial Biotechnology Bioprocessteknik Bioprocess echnology Biokemikalier Biochemicals Biomaterial Bio aterials Bioenergi Bioenergy Läkemedelsbioteknik Pharmaceutical Biotechnology Biokatalys och enzymteknik Biocatalysis and Enzyme echnology Bioteknisk apparatteknik Bioengineering Equipment edicinsk bioteknik edical Biotechnology Annan industriell bioteknik Other ndustrial Biotechnology Livsmedelsteknik Food Engineering 301 edicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Basic edicine Farmaceutiska vetenskaper Pharmaceutical ciences Farmakologi och toxikologi Pharmacology and oxicology Läkemedelskemi edicinal Chemistry amhällsfarmaci och klinisk farmaci ocial and Clinical Pharmacy eurovetenskaper eurosciences Fysiologi Physiology edicinsk genetik edical Genetics Cell- och molekylärbiologi Cell and olecular Biology ikrobiologi inom det medicinska området icrobiology in the medical area mmunologi inom det medicinska området mmunology in the medical area Andra medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper Other Basic edicine ematologi ematology Endokrinologi och diabetes Endocrinology and Diabetes Gastroenterologi Gastroenterology and epatology Urologi och njurmedicin Urology and ephrology Reproduktionsmedicin och gynekologi Obstetrics, Gynaecology and Reproductive edicine Dermatologi och venereologi Dermatology and Venereal Diseases Kardiologi Cardiac and Cardiovascular ystems nfektionsmedicin nfectious edicine Reumatologi och inflammation Rheumatology and Autoimmunity Lungmedicin och allergi Respiratory edicine and Allergy Anestesi och intensivvård Anesthesiology and ntensive Care Akutsjukvård, akutmedicin Cancer och onkologi Cancer and Oncology Rättsmedicin Forensic cience Klinisk laboratoriemedicin Clinical Laboratory edicine Kirurgi urgery Annan klinisk medicin Other Clinical edicine Odontologi Dentistry Oftalmologi Ophthalmology Ortopedi Orthopaedics Radiologi och bildbehandling Radiology, uclear edicine and edical maging Pediatrik Pediatrics Geriatrik Geriatrics Allmänmedicin General Practice eurologi eurology Psykiatri Psychiatry Klinisk psykologi, medicinsk psykologi, psykoterapi där relevant Oto-rhino-laryngologi Otorhinolaryngology

4 Ekonomi, inkl. social och ekonomisk geografi och industriell ekonomi Psykologi Vård- och hälsovetenskap O P Q 303 älsovetenskap ealth ciences älso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi ealth Care ervice and anagement, ealth Policy and ervices and ealth Economy Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi Public ealth, Global ealth, ocial edicine and Epidemiology Arbetsmedicin och miljömedicin Occupational ealth and Environmental ealth äringslära utrition and Dietetics Omvårdnad ursing Arbetsterapi Occupational herapy jukgymnastik Physiotherapy drottsvetenskap port and Fitness ciences Beroendelära ubstance Abuse edicinsk etik edical Ethics Annan hälsovetenskap Other ealth ciences Gerontologi, medicinsk/hälsovetenskaplig inriktning (amhällsvetenskaplig inriktn.under 50999) Gerontology, specialising in edical and ealth ciences (specialising in ocial ciences to be 50999) Övrig annan medicin och hälsovetenskap Other edical and ealth ciences not elsewhere specified Rehabiliteringsmedicin al/logopedi (om inte väldigt språkvetenskapligt) Audionomi andikappvetenskap (om inte samhällsvetenskapligt) Agricultural ciences 401, skogsbruk och fiske Agricultural, Forestry and Fisheries Jordbruksvetenskap Agricultural cience äri ingår: ncluding: växtproduktion Plant Production genetik Plant Genetics förädling Plant Breeding växtskydd Plant Protection patologi Plant Pathology jordbruksekologi Agricultural Ecology agroteknologi Agricultural echnology agrarhistoria Agricultural istory rädgårdsvetenskap/hortikultur orticulture Livsmedelsvetenskap Food cience äri ingår: ncluding: produktkvalitet Product Quality vegetabilier Vegetables mjölk ilk kött eat fisk Fish kogsvetenskap Forest cience äri ingår: ncluding: inventering Forest nventory planering Forest Planning skötsel ilviculture produktion Forest Protection föryngring Regeneration hushållning Forest anagement genetik Forest Genetics mykologi Forest ycology patologi Forest Pathology skogsteknologi Forest echnology skogshistoria Forest istory rävetenskap Wood cience äri ingår: ncluding: träteknologi Wood echnology arkvetenskap oil cience äri ingår: ncluding: biogeofysik Biogeophysics biogeokemi Biogeochemistry markmikrobiologi oil icobiology växt-mark interaktioner Plant-oil nteractions Fisk- och akvakulturforskning Fish and Aquacultural cience äri ingår: ncluding: fiskodling Fishfarming genetik Fish Genetics avel Fish Breeding fiskpopulationsbiologi Fish Ecology fisketologi Fish Ethology Landskapsarkitektur Landscape Architecture äri ingår: ncluding: planering Planning design Design vård anagement 402 usdjursvetenskap Animal and Dairy ience usdjursvetenskap Animal and Dairy cience äri ingår: ncluding: utfodring och vård usbandary etologi Ethology genetik och avel Genetics and Breeding husdjurshygien Animal ygiene nutrition och vård utrition and anagement djuretik Animal Ethics 403 Veterinärmedicin Veterinary cience edicinsk biovetenskap edical Bioscience äri ingår: ncluding: anatomi Anatomy fysiologi Physiology biokemi Biochemistry Patobiologi Pathobiology äri ingår: ncluding: immunologi mmunology mikrobiologi icrobiology patologi Pathology toxikologi oxicology farmakologi Pharmacology livsmedelssäkerhet Food afety Klinisk vetenskap Clinical cience äri ingår: ncluding: anestesiologi Anesthesiology diagnostik Diagnostics djuromvårdnad Veterinary ursing epidemiologi Epidemiology kirurgi urgery medicin edicine reproduktion Reproduction Annan veterinärmedicin Other Veterinary cience äri ingår: ncluding: djuretik Animal Ethics 405 Annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences Förnyelsebar bioenergi Renewable Bioenergy Research Vilt- och fiskeförvaltning Fish and Wildlife anagement äri ingår: ncluding: jakt unting Lantbrukets arbetsmiljö och säkerhet Agricultural Occupational ealth and afety iljö- och naturvårdsvetenskap Environmental ciences related to Agriculture and Land-use äri ingår: ncluding: biodiversitet Research on Biodiversity risk Risks etikforskning Ethics Övrig annan lantbruksvetenskap Other Agricultural ciences not elsewhere specified 501 Psykologi Psychology Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) Psychology (excluding Applied Psychology) illämpad psykologi Applied Psychology äri ingår: ncluding: klinisk psykologi (kan också vara medicin) Clinical Psychology psykoterapi (kan också vara medicin) Psychotherapy 502 Ekonomi och näringsliv Economics and Business ationalekonomi Economics Företagsekonomi Business Administration Ekonomisk historia Economic istory 507 ocial och ekonomisk geografi ocial and Economic Geography Kulturgeografi uman Geography umanekologi Ekonomisk geografi Economic Geography äri ingår: ncluding: teman som t.ex. turism hemes for example ourism

5 Konstnärlig forskning Filosofi, etik och religionsvetenskap pråk, litteratur och estetiska vetenskaper istoria och arkeologi tatesvetenskap och juridik ociologi, antropologi, etnologi, kulturstudier och genus, Utbildningsvetenskap R U V W X 503 Utbildningsvetenskap Educational ciences Pedagogik Pedagogy äri ingår: ncluding: special- och andra inriktningar av pedagogik pecial eeds- and other orientations of Pedagogy Didaktik Didactics äri ingår: ncluding: allmän- och ämnesdidaktik General and ubject Didactics Lärande Learning Pedagogiskt arbete Pedagogical Work Kulturstudier Cultural tudies Etnologi Ethnology Antropologi 504 ociologi ociology ociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) ociology (excluding ocial Work, ocial Psychology and ocial Anthropology) ocialt arbete ocial Work andikappvetenskap om inte vårdvetenskapligt ocialpsykologi ocial Psychology ocialantropologi ocial Anthropology studier om ett hållbart samhälle tudies on ustainable ociety 509 Annan samhällsvetenskap Other ocial ciences Genusstudier Gender tudies Arbetslivsstudier Work ciences nternationell migration och etniska relationer (ER) nternational igration and Ethnic Relations Övrig annan samhällsvetenskap Other ocial ciences not elsewhere specified 505 Juridik Law Juridik (exklusive juridik och samhälle) Law (excluding Law and ociety) Juridik och samhälle Law and ociety 505 äri ingår: ncluding: 505 rättssociologi ociology of Law 505 kriminologi Criminology Polisforskning 506 tatsvetenskap Political cience tatsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) Political cience (excluding Public Administration tudies and Globalisation tudies) tudier av offentlig förvaltning Public Administration tudies Globaliseringsstudier Globalisation tudies Retorik Journalistik nformatik (systemvetenskaplig) 508 edie- och kommunikationsvetenskap edia and Communications edievetenskap edia tudies Kommunikationsvetenskap Communication tudies änsklig interaktion med K uman Aspects of C ystemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning nformation ystems, ocial aspects Biblioteks-och informationsvetenskap nformation tudies värvetenskapliga studier inom samhällsvetenskap ocial ciences nterdisciplinary äri ingår: ncluding: freds- och konfliktforskning Peace and Conflict Research 601 istoria och arkeologi istory and Archaeology istoria istory eknikhistoria istory of echnology Arkeologi Archaeology Antikvetenskap Classical Archaeology and Ancient istory useivetenskap, arkivstudier m.m. Kulturvård 602 pråk och litteratur Languages and Literature Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik General Language tudies and Linguistics tudier av enskilda språk pecific Languages pråkteknologi om inte datavetenskap Litteraturvetenskap General Literary studies äri ingår: ncluding: litteraturteori Literary heory Litteraturstudier pecific Literatures äri ingår: ncluding: litteraturer från särskilda språkområden Literature from specific Language areas Konstvetenskap Art istory usikvetenskap usicology eatervetenskap Performing Art tudies Filmvetenskap tudies on Film 603 Filosofi, etik och religion Philosophy, Ethics and Religion Filosofi Philosophy Etik Ethics Religionsvetenskap Religious tudies äri ingår: ncluding: religionsbeteendevetenskap ocial ciences of Religions tros- och livsåskådningsvetenskap/systematisk teologi tudies in Faiths and deologies/ystematic heology bibelvetenskap Biblical tudies kyrkovetenskap Ecclesiology/ Practical heology kyrkohistoria Church istory Religionshistoria istory of Religions dé- och lärdomshistoria istory of deas Vetenskapsteori Vetenskapshistoria Bildkonst Visual Arts usik (gestaltning) usic Litterär gestaltning Literary Composition cenkonst Performing Arts Arkitektur (konsnärligt utförande) Architecture Design Design

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Denna förteckning är framtagen för att användas i den officiella statistiken vid statistikredovisningar

Läs mer

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012

Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011. Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 Uppdaterad 18 december 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen

Nationell förteckning över forskningsämnen STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18 oktober 2002 1(12) Nationell förteckning över forskningsämnen 11 HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 110 Religionsvetenskap/teologi 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik

Läs mer

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP

Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Nationell förteckning över forskningsämnen (giltiga ämneskoder) Kod Ämne HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP 1101 Religionsvetenskap/teologi Bibelvetenskap/exegetik Islamologi Judaistik Religionsbeteendevetenskap

Läs mer

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06

Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 1 Hylluppställning enligt Dewey 2013-11-06 000 Datavetenskap, information och allmänna verk 001 Kunskap och vetenskap Knowledge 001.4 Forskning Research 001.42 Forskningsmetodik Research methods 003 System

Läs mer

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte

Antal sökande inom program första hand. Anmälningskod Utbildningsnamn. Antal sökande totalt. Antal sökande första hand. Lärosäte Sökande till samtliga kurser HT2008 Sorterat efter lärosäte Kursen måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Sökande inom program innebär de som har sökt kursen

Läs mer

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering

Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering VINNOVA Analys VA 2011:09 Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering - aktörer, inriktning och nätverk Anna Sandström - VINNOVA Titel: Samarbete mellan Sverige och Kina avseende

Läs mer

Nyhet: Bli biblioteksmedlem!

Nyhet: Bli biblioteksmedlem! Nyhet: Bli biblioteksmedlem! SP Kemi, Material och Ytor (SP KM ) erbjuder kunder och företag att bli biblioteksmedlemmar i KM-biblioteket (f.d. YKIs bibliotek). Biblioteket är lokaliserat i Stockholm och

Läs mer

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver

Utbildningens namn Anm.kod Antagna Reserver Grundläggande datasäkerhet LIU-15011 133 82 Medicinsk teknik LIU-18015 99 56 Introduktion till etologi LIU-18105 75 219 Hundens beteendebiologi 1 - introduktion LIU-18121 135 500 Hundens beteendebiologi

Läs mer

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur,

AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur, AAH150 Arbetsplatsförlagd arkitektutbildning 30 H11 22 7 3 10 45% AAHA01 Arkitektur, baskurs A (åk 1) 9 H11 78 58 11 69 88% AAHA05 Arkitektur, baskurs A (åk 2) 9 H11 71 42 8 50 70% AAHA45 Internationell

Läs mer

Våren 2015 15 OKTOBER

Våren 2015 15 OKTOBER KURSER 2014 2015 www.oru.se Postadress: Örebro universitet 701 82 Örebro Telefon: 019-30 30 00 Studieinformation: E-post: studentcentrum@oru.se Direkttelefon: 019-30 37 00 Sista anmälningsdag Hösten 2014

Läs mer

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel:

Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska. Ditt namn: Din befattning/titel: Samverkansenkät Samtliga kontrolluppgifter på första sidan är obligatoriska Ditt namn: Din befattning/titel: Programmets benämning: (hur benämns det i kurskatalog och på hemsidan) - för publicering (ej

Läs mer

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide.

Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. Sven Wimnell 050121 +100201: sverige.se som ersatt SverigeDirekt. Kompletterad 050411 med: Riksdagens samhällsguide. (http://wimnell.com/omr40m.pdf) Kommentar 2010: sverige.se lades ner 080305 Innehåll:

Läs mer

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING)

ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ÄMNESKODER (ÄMNEN I BOKSTAVSORDNING) ADA ARE ADI KNA ASA ALA AKA ARA ASY AOE AOA ASE APA AAA ATA ABA AEA AIA AKI AVA AFA AYA ANA AUO AUI AUA BRA BUA BKU BAA BSA BTE BEA BGE BEE BOA BPA BPO BII BIA BMA

Läs mer

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen

Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapport 2015:4 Kartläggning av styrkeområden i Stockholmsregionen Rapporten är framställd av DAMVAD för Länsstyrelsen i Stockholm och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2012) och arbetsmarknadsstatus (2011) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578

Information: Charlotta Hansell, tel: 075-247 3426 Hans Schwarz, tel: 075-247 3578 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 2008:2 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal officiell statistik om antal legitimerade (2007) och arbetsmarknadsstatus (2006) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik Hälso- och

Läs mer

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal

Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2011 Statistik om hälso- och sjukvårdspersonal Officiell statistik om antal legitimerade (2010) och arbetsmarknadsstatus (2009) SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK Statistik

Läs mer

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser

urvalsgrupp antagna anmälni ngs- kod reserver antagnpoäng Kurser Actio - rösten och kroppen APS 225 10 46 69618 Actio - rösten och kroppen BF - 0 2 69618 Actio - rösten och kroppen BI 20.07 18 45 69618 Actio - rösten och kroppen BII 19.81 3 14 69618 Actio - rösten och

Läs mer

Anmälningskod totalt. Lärosäte

Anmälningskod totalt. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2009 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665

0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665 0,2997005 1,3242230 1,023345 3,0257665 2015 2016 2,00537005 Programkatalog Innehåll PROGRAM Agronom ekonomi 32 Agronom husdjur 20 Agronom landsbygdsutveckling 34 Agronom livsmedel 36 Agronom mark/växt

Läs mer

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling

2011-12-16 Bilaga 2. Ämneskoder. Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling Omr. Kod Ämne 0 Allmän utbildning 4 080z Läs- och skrivinlärning för vuxna 4 090z Personlig utveckling 1 Pedagogik och ledarutbildning 4 142 Pedagogik 4 142o Uppfostran / föräldrakunskap 4 142z Pedagogik

Läs mer

Högskolan i gävle kurser våren 2015

Högskolan i gävle kurser våren 2015 Högskolan i Gävle KURSER våren 2015 Viktiga datum Hösten 2014 15 september Sista anmälningsdag till höstens högskoleprov. Webbanmälan öppnar för vårens utbildningar. www.antagning.se 14 oktober Högskolan

Läs mer

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi.

45 hp 90 hp 120 hp. - cellbiologi och genetik - ekologi. Bilaga till utbildningsplan för KPU: naturvetenskapliga antagningsämnen Ämnesspecifika behörighetskrav, omfattning och innehåll, för 45 hp, 90 hp och 120 hp, för naturvetenskapliga antagningsämnen till

Läs mer

Anmälningskod. Lärosäte

Anmälningskod. Lärosäte Sökande till samtliga programutbildningar VT2010 Sorterat efter lärosäte Programmet måste ha minst en sökande för att inkluderas här, sökande inkluderar även obehöriga. Lärosäte Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of

Ämne Subject in English Kurs Course in English Kod / Code ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of ATV- och MC-teknik ATVs and motorcycles Reparation av motorcyklar och ATV Repairs of motorcycles and ATVs ATVREP0 Administration Administration Administration specialisering Administration specialisation

Läs mer

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå

Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Strategier för svenskt forskningsutbyte på EU-nivå Område: Läkemedel, bioteknik och medicinteknik dnr 2006-03660 Förord Regeringen gav under våren 2006 VINNOVA i uppdrag att utarbeta strategier för svenskt

Läs mer

Förslag till forskningsområden för programutlysningar

Förslag till forskningsområden för programutlysningar Förslag till forskningsområden för programutlysningar SSF kontaktade samtliga universitet, relevanta högskolor, åtta branschorganisationer samt de fyra forskningsinstituten att vardera lämna in två förslag,

Läs mer

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205

Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(56) Studerande och examina i högskolans grundutbildning Resultat 2003 UF0205 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

FORSKNINGSFINANSIERING

FORSKNINGSFINANSIERING FORSKNINGSFINANSIERING För frågor, kontakta dan.holtstam@vr.se INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE USA, Kina och Japan är för närvarande de länder som i absoluta tal satsar mest på forskning och utveckling (FoU).

Läs mer