Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI. 7,5 högskolepoäng"

Transkript

1 STOCKHOLMS UNIVERSITET Psykologiska institutionen Psykologi II 30 högskolepoäng VT 2015 Anvisningar till delkurs KLINISK PSYKOLOGI 7,5 högskolepoäng Version

2 Inledning Delkursen skall enligt kursplanen behandla psykologiska och biologiska teorier om psykisk sjukdom, liksom olika diagnostekniker och behandlingsmetoder. Olika former av behandling och förebyggande mentalhälsovård inom familj, arbetsliv och samhälle diskuteras. Vissa kliniska mätmetoder presenteras. Syfte och innehåll Delkursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom klinisk psykologi. System för klassifikation och diagnossätt behandlas samt klinisk fallformulering. En kort överblick av forskningsmetod i klinisk psykologi och psykologisk bedömning ges. I kursen ingår även att evidensbaserade, psykologiska behandlingsmetoder studeras. Av olika skäl kommer vi naturligtvis inte att kunna täcka av detta vida ämnesområde i sin helhet i undervisningen. Vissa litteraturavsnitt måste man läsa in på egen hand. Kursen skall också ge viss fördjupning inom något kliniskt problemområde som man väljer bland föreslagna eller egenhändigt valda alternativ. (Se särskild lista och anvisningar under Examination.) Undervisning och närvarokrav Föreläsningarna är frivilliga med undantag av den första (P1) då en del material och uppgifter delas ut. Litteraturseminarierna i slutet av kursen innehåller presentation och diskussion av PM. Här gäller obligatorisk närvaro vid ett av dessa (det där du tillsammans med din grupp presenterar din grupps PM). Förväntade studieresultat (lärandemål) Den studerande skall efter genomgången kurs (1) kunna identifiera och beskriva vanliga psykiska sjukdomar enligt gängse klassifikationssystem (2) kunna redogöra för och diskutera olika teoretiska förklaringar till psykiska störningar (3) känna till grundläggande idéer och tekniker i psykologiska behandlingsmetoder inom psykiatrin (4) visa fördjupad kunskap om något fritt valt område inom klinisk psykologi (PM) Examination 1. Den obligatoriska kurslitteraturen (6 hp) examineras skriftligt. Skrivningen bedöms på sjugradig betygsskala (se Betygskriterier nedan). Ordinarie skrivning anordnas 3 juni 2015 klockan Tid för omtentamen ombestyrs av studentexpeditionen (Linda Rämö) och läggs ut på institutionens hemsida. Skrivningen består av sex frågor. Dessa frågor är frågor som rör den obligatoriska litteraturen eller undervisningen på kursen. Maxpoängen för skrivningen är 40 poäng. 2. PM (1,5 p) examineras i rapport- och seminarieform. En komplett instruktion till detta PM presenteras vid kursens introduktion samt på kursens webbutrymme på FastReg (benämnt INSTRUKTION PM). Välj ett ämne inom ramarna för klinisk psykologi utifrån den lista som presenteras vid kursintroduktionen eller ett annat ämne i samråd med kursansvarig. Val av ämne ska vara klart senast 15 maj Detta PM utförs i grupper, rekommendabelt är 2-6 studenter per grupp. Baserat på ert PM skall ni även göra en muntlig presentation under minuter för övriga kursdeltagare vid ett av slutseminarierna. Detaljschema för vilka PM som tas upp när presenteras via FastReg. PM skall skickas till kursansvarig per e-post i Word- eller PDF-format senast dagen innan seminariet, för att anslås elektroniskt på kursens webbutrymme på FastReg. PM graderas med betyget underkänd eller godkänd. För godkänt resultat krävs godkänt PM och muntlig presentation.

3 Betygskriterier För godkänt på delkursen krävs godkänd rapportering av PM (1,5 hp) samt godkänd skriftlig tentamen (minst E) på obligatorisk litteratur (6hp). Betygssättningen är baserad på följande prestationsnivåer: A B C D E Fx centrala begrepp och teorier inom det område som kursen omfattar. Vidare kan studenten moget och uttömmande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt mycket självständigt och klargörande resonera kring samt nyanserat tillämpa dessa med stor säkerhet. centrala begrepp och teorier inom det område som kursen omfattar. Vidare kan studenten uttömmande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt självständigt och klargörande resonera kring - samt nyanserat tillämpa dessa. området. Vidare kan studenten tillfredställande analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt självständigt resonera kring och tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för centrala begrepp och teorier inom det beskrivna området. Vidare, kan studenten tillfredställande jämföra områdets centrala frågeställningar samt resonera kring och tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för de flesta området. Vidare kan studenten i viss mån analysera och jämföra områdets centrala frågeställningar samt på ett grundläggande sätt resonera kring och i viss mån tillämpa dessa. Studenten kan definiera och redogöra för en del området men visar inte tillräcklig förståelse för till fullo (36-40 p) Utmärkt i mycket hög utsträckning (32-35 p) Mycket Bra i hög utsträckning (28-31 p) Bra helt godtagbart (24-27 p) Tillfredsställande trots vissa brister (20-23 p) Tillräckligt Lärandemålen har inte uppnåtts (<20 p) Otillräckligt med kompletteringskrav områdets centrala frågeställningar. F (<16 p) Helt otillräckligt Litteratur Obligatorisk litteratur (6 hp) American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4 th edition). American Psychiatric Association: Washington. Pages (Läggs ut på FastReg) Hunsley, J., & Lee, C.M. (2006). Introduction to clinical psychology: An evidence-based approach. John Wiley & Sons Ltd: Chichester, USA. Chapters Persons, J.B., & Tompkins, M.A. (2007). Cognitive-behavioral case formulation (chapter 10, pages ). In Eells, T.D. (editor), Handbook of Psychotherapy Case Formulation. Guilford Press: New York. (Läggs ut på FastReg) Shedler, J. (2006). That was then, this is now: An introduction to contemporary psychodynamic therapy. (Läggs ut på FastReg)

4 PM (1,5 hp) I samråd med examinator väljs ett ämne inom ramarna för klinisk psykologi utifrån den lista som presenteras vid kursintroduktionen eller ett annat ämne i samråd med kursansvarig. Aktuella ämnen är framför allt psykiatrisk diagnos, klinisk bedömning, klinisk fallformulering, psykologisk intervention, psykologisk prevention samt forskningsmetod inom klinisk psykologi. Litteraturen måste uppgå till minst 150 sidor. Lärare Ansvarig för delkursen Markus Jansson-Fröjmark, lektor, docent, leg psykolog (MF) Mejl: Övriga lärare Charlotta Björklind, vik. universitetsadjunkt (CB) Gunilla Berglund, lektor, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (GB) Ewa Mörtberg, lektor, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (EM) Jan Bergström, lektor, med dr, leg. psykolog, leg. psykoterapeut (JB) Lotta Reutersköld, lektor, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut (LR) Per Carlbring, professor, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psyk. (PC)

5 Schema klinisk psykologi - VT 2015: 4 maj 7 juni Bet Lär Innehåll Litt. Grupp Datum Tid Lokal P1 * MF Kursintroduktion H:1-2 Hel U16 P2 PC Klassifikation och diagnos (DSM) H:3 Hel U16 APA P3 MF Forskningsmetod i klinisk psykologi H:4 Hel U16 P4 MF Bedömning H:5-9 Hel U32 SEM1 ** MF PM-förberedelser U24 P5 CB Klinisk bedömning: PDT H:9,11 Hel U16 S P6 CB Psykoterapi: PDT H:11-12 Hel U16 S P7 MF Prevention H: U34 P8 EM Klinisk bedömning: KBT H:9,11 Hel U16 P9 EM Psykoterapi ångeststörningar: KBT H:11-12 Hel U32 P10 JB Psykoterapi depression: KBT H:11-12 Hel U32 P11 LR Psykoterapi barn och ungdomar: KBT H:13 Hel U32 P12 GB Psykoterapi beteendemedicin: KBT H:15 Hel U16 Skicka PM till kursansvarig inför SEM Senast kl. 15 och SEM3 SEM2 *** MF REDOVISNING AV PM Halv U15 SEM3 *** MF REDOVISNING AV PM Halv U15 TENTAMEN OMTENTAMEN * Obligatorisk närvaro. ** Detta tillfälle syftar till att man som student eller som grupp får diskutera med kursansvarig kring det PM som ska skrivas och redovisas inom ramarna för kursen. Under denna tid kan man diskutera frågor som frågeställning, upplägg på PM, referenshantering, databassökning och skrivande. Som enskild student kan man erbjudas minuter för handledning och som grupp (två studenter eller fler) minuter för handledning. Bokning av tider vid SEM1 sker vid P1 (kursintroduktion) eller via e-post eller telefon till kursansvarig. *** För SEM2 och SEM3 gäller obligatorisk närvaro vid ett av dessa tillfällen, d.v.s. den halvdag då din grupps PM presenteras och diskuteras. Litteraturkod: APA=American Psychiatric Association, H=Hunsley & Lee, P=Persons & Tompkins, S=Shedler. Not. KBT=Kognitiv beteendeterapi, PDT=Psykodynamisk terapi.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS.

Studiehandledning. Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp. Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS. Studiehandledning Introduktion till välfärdsrätt, 7,5 hp Introduction to Legal Discipline and Welfare Law, 7,5 ECTS Kurskod 745G61 Kursansvarig: Jan-Åke Sandell, jan-ake.sandell@liu.se Examinator: Jan-Åke

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET

PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET PROJEKTLEDNING: LEDNING AV PROJEKTBASERAD VERKSAMHET ME2017 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (090115) Period 3, VT-2009 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12

Studiehandledning. avancerad nivå. Vt 13 vecka 4-12 1(11) 2012-11-18 Studiehandledning Coachande samtal: karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp avancerad nivå Coaching Conversations: Career development and Career Counselling I, 7,5 ects Vt 13 vecka

Läs mer

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902)

PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT. ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) PROJEKTLEDNING: LEDNING OCH STYRNING AV PROJEKT ME 2015 (6 poäng) Kursanvisningar, ver 1 (080902) Period 1, HT-2008 Kursbeskrivning Projekt som arbetsform blir allt vanligare i snart sagt alla samhällssektorer,

Läs mer

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp

Studentinstruktion. Examensarbete i odontologi VT 2015. 30 hp Studentinstruktion Examensarbete i odontologi VT 2015 Tandläkarprogrammet 30 hp I stora delar baserad på Studentinstruktion, Examensarbete i medicin VT15, Läkarprogrammet KI, Författare Riita Möller, Maria

Läs mer

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning

Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Uppsala universitet Institutionen för psykologi Psykologprogrammet, termin 8 VT-2010 Anvisningar till kurserna Organisationspsykologi I, 5 p, och II 5p (kurserna 27 och 28) Läsanvisning Kursanvisningen

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008. Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR JURIDIK, PSYKOLOGI OCH SOCIALT ARBETE Utbildningsplan Dnr CF 52-500/2008 Sida 1 (9) MASTERPROGRAM I PSYKOLOGI/FOLKHÄLSOVETENSKAP MED PREVENTIONSINRIKTNING, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Master program

Läs mer

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4

Wise Mind AB. www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 1 Wise Mind AB www.wisemind.se SPECIALISTKURSER STOCKHOLM VT 2015 - VT 2016 VÅRTERMINEN 2015 SIDAN PROLONGED EXPOSURE OCH PTSD 2-4 SMÄRTA 5-7 PSYKOLOGISK BEDÖMNING OCH BEHANDLING PROLONGED EXPOSURE OCH

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2014 / VT 2015 Version 1 November 2014 Ola Alexanderson Carl-Johan

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik

Institutionen för pedagogik och didaktik 1 (12) Institutionen för pedagogik och didaktik Studiehandledning för kursen Didaktik: Design för lärande UDA27F 7,5 hp AN Ht 2013 Version 14 juni 2013 1 INTRODUKTION... 3 Förkunskapskrav och andra villkor

Läs mer

MIOF01 Marknadsföring och globalisering

MIOF01 Marknadsföring och globalisering Avd. för produktionsekonomi Inst. för Teknisk ekonomi och Logistik Ola Alexanderson KURSPROGRAM MIOF01 Marknadsföring och globalisering HT 2013 / VT 2014 oktober 2013 Ola Alexanderson Ulf Silbersky Per

Läs mer

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2

Institutionen för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 2 Studiehandledning för kursen Forskningsmetoder I UDG14F på grundläggande nivå 7,5 hp. HT 2013 Versionn 2 september 2013 Institutionenn för pedagogik och didaktik www.edu.su.se 1 Välkommen till kursen Forskningsmetoder

Läs mer

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING

A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING 11 12 19 A0041H Arbetsterapi - Verksamhetsförlagd utbildning 2, 15 hp STUDIEHANDLEDNING ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET, 180 POÄNG Vårterminen 2012, termin 5 Distans utbildning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kurspresentation

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Ärende p 34 Rektors beslutsmöten Plats för noteringar: Bilaga p 34 A Lärarhögskolan Rektors beslutsmöte Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-24 Bilaga p 34 A Sid 1 (2) Tid: Kl 13.00 Plats: Doktoranden

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015

Preliminär Version 150612. Studieanvisning. Hälsa. utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder. 15 hp. Ht 2015 Institutionen för kultur och kommunikation (IKK) Estetiska avdelningen (ESA) Preliminär Version 150612 Studieanvisning Hälsa utifrån ett helhetsperspektiv med utomhuspedagogiska metoder 15 hp Ht 2015 Kurskod:

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Ortopedingenjörsprogrammet, 180 högskolepoäng Programstart: Hösten 2015 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng

Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng LINKÖPINGS UNIVERSITET Sid 1 02-08-29 Kursinformation TN020 Projektledning 2 poäng 1 Inledning Förkunskapskrav TNG011, TNG 017 eller TEIO53 Mål Kursens mål är att ge förståelse för hantering av komplexa

Läs mer

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning

Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp. Kursbeskrivning Databashantering och beslutsstöd 7,5 hp Kursbeskrivning Högskolan i Halmstad LP3 2012 Välkommen! Kursbeskrivningen hjälper dig att få en uppfattning av vad du kommer att göra i kursen. Det är viktigt att

Läs mer

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng

Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009. Kursbeskrivning. Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Stockholms Universitet Statistiska Institutionen VT-2009 Kursbeskrivning Statistisk Teori I, grundnivå, 15 högskolepoäng Allmänt Kursen består av två moment: Moment 1. Grundläggande statistisk teori, 12hp.

Läs mer

Projektledning och digital produktion

Projektledning och digital produktion Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievägledning@mkv.umu.se www.umu.se Dnr Datum Sid 1 (7) Termin 4 inom Programmet för medie-

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410)

Kursbeskrivning. Examensarbete, 15 hp. Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Tolk- och överarinstitutet (TÖI) Kursbeskrivning Examensarbete, 15 hp Tolkning kandidatkurs, GN, 30 hp (TTA410) Fastställd av institutionsstyrelsen 2014-06-04 och gäller fr.o.m. ht 2014. 1 Förväntade studieresultat

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer