Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall & oktober

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende. Sundsvall 11-12 & 25-26 oktober"

Transkript

1 Utvärdering av baskurs Riskbruk, missbruk och beroende Sundsvall & oktober Dag 4 34 personer var anmälda på utbildningen dag 4, 231 personer valde att svara på utvärderingen. Svaren redovisas nedan. Svarsfrekvens 32% Svarat på utvärderingen Inte svarat på utvärderingen 68% Arbetsort? Antal 4 2 Örnsköldsvik Sollefteå Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall Ånge Ej svarat

2 Vilken är din arbetsgivare? Antal Socialtjänsten Primärvården Psykiatri Kriminalvård Försäkringskassan Frivilligorganisationer Barn- och utbildning Beroendevård Akutsjukvård Polisen Arbetsförmedlingen Universitet/Högskola Annat Yrke Antal Alkoholterapeut Arbetsförmedlare Arbetsterapeut Behandlingsassistent/boendestödjare Case manager Enhetschef Förskolelärare Kurator Sjuk/skolsköterska Skötare Socialsekreterare Läkare Annan Ej svarat

3 Kön Antal Kvinna Man ej svarat År i yrket? Antal år 1-5 år 5-1 år Mer än 1 år

4 Arbetar du huvudsakligen med personer som har missbruksproblematik? % Andel Ja Nej Om ja, sedan hur länge? Antal år 1-5 år 5-1 år Mer än 1 år

5 I vilken utsträckning ökade avsnittet "Organisation och lagstiftning för de olika huvudmännen" dina kunskaper? % 3 Andel 2 1 Inte alls Mycket I vilken utsträckning ökade avsnittet "Brukarinflytande/brukarrevision" dina kunskaper? % 2 Andel Inte alls Mycket ej svar

6 I vilken utsträckning kommer du i din verksamhet att använda dig av dina "nya" kunskaper? % 3 Andel 2 1 Inte alls Mycket Ej svar Hur motsvarar den här dagen dina förväntningar? % 25 Andel Inte alls Mycket

7 Vad är ditt helhetsintryck av den här dagen? % Andel Mindre bra Mycket bra ej svar Vad är den viktigaste lärdomen du tar med från denna dag? All uppdatering om lagar, principer och missbruksutredning. Alla föreläsare borde lyssna på Titti hur man håller ett föredrag. Alla måste samverka. Allt som man fått ta del av under dagen. Att anhöriga är mycket viktiga. Att brukarna är viktiga. Att brukarna är viktiga. Att det finns ett stort behov för att få igenom verksamheter som leder till tillfrisknande. Att det är lätt att önska samverkan men svårt att tala om hur, eller att få det att fungera i verkligheten. Att det är viktigt med positivt tänkande. Nya infallsvinklar och vägarför gemensamt mål. Att helhetssynen är tunnellik och behöver utvecklas. Att höra att i lilla Kramfors finns en sån bra organisation som BERT. Att kommun och landsting ska samverka! Att LPT och LRV förmodligen blir en och samma lag så småningom. Att LRV samt LPT ska försvinna på sikt. Att man med personligt engagemang kan "väcka" 34 personer som tidigare dignat under professionella tlares urtråkiga anföranden. Att metadon/subutex tydligen fortfarande sticker i ögonen på tolvstegsfantaster. Att möjlighet att vidareutbilda sig i MI finns. Att samverkan börjar etableras. Att samverkan mellan olika enheter är en lång och arbetsam process innan den uppnås tillfredställande. Att samverkan sväller ytterligare om vi ska bjuda in brukarorganisationer också. Svårt men spännande. Att sjuksköterskor har mer teoretisk utbildningskoppling än läkare. Lag om samverkan sjukvård/socialtjänst. Att vi alla kämpar hårt för att "ordna" ett drägligt liv för den enskilde dvs patienten/brukaren. Att vi behöver mer samarbete, dialog - gemensamt språk osv. Att vi måste fortsätta sträva efter närmare samverkan kring en beroendeperson (m. familj). Att vi vinner mycket på att samarbeta. Behovet av brukarinflytande. Beroendeenheten. Bra info om HSL.

8 Bra kunskapspridning till olika aktörer i missbruksproblematiken, i stort och smått. Brukarinflytande, anhörigas roll. Lagarna. Brukarinflytande. Brukarinflytande. Brukarinflytande. Brukarinflytande. Brukarinflytande. Brukarinflytandet är mycket bra för alla som arbetar inom verksamheten och väldigt viktigt att brukaren får komma till tals. Brukarinflytandet. Det finns resurser att tillgå för så gott som alla problem och svårigheter som kan uppstå för en individ. Det finns stöd i alla former att få i nätverk och projekt. En fortsatt utbildning. En större inblick i Sot och HSL och framför allt att landstinget har lika stort ansvar som socialtjänsten rörande behandlingar. Jag som arbetar inom socialtjänsten har sett och erfarit att socialtjänsten får dra ett stort lass rörande placeringar och att landstinget främst BuP ofta lägger över ansvaret på socialtjänsten. Ett nytt begrepp, samtida behandling. Frivilliga organisationsers verksamheter. Frågeställning: Hur fungerar tvångsvård och brukarperspektiv? Förståelse för olika verksamheter. Förståelse för vikten av resultat/metodmätning. Hur metadonbehandling fungerar. Samverka bättre och mera. Hur svårt det är med samarbetet mellan psykiatrin och socialtjänst, samt andra vårdinrättningar då inte samsynen är utbredd. Individen i fokus. Skilda behov. Humanitet. Info från RFHL. Info om beroendemedicinska enheten på Sundsvalls sjukhus. Infon från Anna Karin BME var bra. Informationen om BME i Sundsvall. Lagar. Lagliga krav på samverkan. LVM först efter LPT bed kan användas ibland. Lyssna. Mats Persson hade mycket intressanta frågor om hur lagen ska tolkas. Beroendeenheten i Sundsvalls arbete mycket intressant. Medinflytande. Mera samarbete, mindre byråkrati. Min handlingsplan, reflektionsstund. Om brukarinflytande och brukarrevision (min hjärtefråga). Psykosocialt stöd mycket viktigt i rehabiliteringen. Repetition av egna kunskaper. RFHL. Samarbete - vikten av brukarinflytande (att tillvarata kunskapen, erfarenheten och upplevelserna från brukarna). Samverkan mellan landsting och kommun måste bli bättre. Samverkan mellan olika aktörer. Samverkan och lagstiftning. Samverkan är ett fint ord men plånboken bestämmer. Samverkan. Samverkan. Samverkan/samarbete. Ta vara på brukarnas åsikter bättre. Samverka, särskilt landsting och kommun. Tillgång till Mi Audit/Dudit HAP utbildning. Uppdatering på lagstiftning inom socialvård/hälso- och sjukvården. Uppdateringar om vad Soc har för lagstiftningar att följa. Verdandi. Vikten av kunskap hos politiker i egna kommunen. Viktigt med brukarinflytande. Vilken kraft brukarorg. Har.

9 Återigen, samarbete. Även om samverkan inte är en ny tanke, så kanske dagarna legitimerar och tänder nya hopp om samverkan där det inte kommit till stånd. Har du läst igenom "Ett arbetsmaterial för att komma vidare" som tagits fram till den nationella baskursen? % Andel Ja Nej ej svar Har du diskuterat några av frågeställningarna i arbetsmaterialet med någon kollega? % Andel Ja Nej ej svar

10 Har du och dina kollegor planerat när ni ska starta diskussionen på hemmaplan? % 4 Andel Ja Nej ej svar

11 Efter att ha tagit del av alla föreläsningar under de fyra dagarna; är det något område du saknar? Alternativ till behandling, något annat än medicin. Andra beroenden mer än alkohol, droger och läkemedel. Hepatit a, b, c - info. HIV-info. Anhörigas roll, vikt. Hur stöds de anhöriga? Familjen, syskon osv. Även barn till missbrukare? Vad görs för dom? Anhörigbehandling/forskning + barn. Anhörighetsperspektiv inklusive barn. Anhörighetsperspektiv. Anhörigperspektiv. Anhörigperspektivet. Anhörigproblematiken. Arbete med anhöriga barn etc. till samsjuka, samarbetet kring dessa grupper. Barnen/familjens påverkan. Barnperspektivet. Denna fråga besvaras nog bäst ett tag efter då man hunnit reflektera, svårt att säga nu. Eftersom jag jobbar med barn så säger jag barnperspektivet. Här finns både dom som tar mest illa av missbruk, samt en stor motivation hos den enskilde att dra ner/sluta missbruka. En före detta missbrukares väg från missbruk till drogfrihet. En solskenshistoria där samverkan verkligen fungerat. Exempel på bra förebyggande insatser. Exempel på samverkan som fungerar. Sen är jag av erfarenhet mycket kritisk mot ersättningsbehandling (Subutex). Jag saknar ett kritiskt förhållningssätt till denna metod. Subutex är en katastrofdrog, ofta huvuddrog för många som kommer i behandling. Vart kommer Subutex ifrån? Jo från staten. Det går att leva helt drogfritt. Finns det någon konflikt att sätta fokus på barns behov i konflikten med brukaren? Finns en rädsla för anm. Risk för att barn far illa hos landstinget att skrämma bort patienter eller annan förklaring till att man undviker att anmäla till socialtjänsten? Fler frivilligorganisationer. Fokus på barns situation i missbruksfamiljer. Fler levande och realistiska exempel. Fördjupning, samverkan inifrån. Förebyggande arbete och tidig upptäckt. Mer narkotikamissbruk. Samarbete polis och kommun, ideellas roll, polisens roll. Förslag på förbättring kvinnomissbruk. Goda exempel på samverkan mellan olika huvudmän, t.ex. kommun och landsting. Det kom några, men fler/mer om detta. Hur barn påverkas vid missbruk hos förälder. Implementering av samverkan, ideér, tips. Hantering av sekretess mellan organisationer. Info om spelmissbruk. Information gällande samverkan från chefer inom kommun och landsting. Ja, hur omfattande barnen påverkas, anhöriga och stöd för dom. Ja, nyktra missbruk/beroende som kan berätta om sin erfarenhet inom socialtjänst, behandling (olika behandlingar, 12-steg, KBT, medicin osv). Jag hade även velat ha information om narkotikans skadeverkning rent fysiskt. All fokus låg på alkoholen uppfattade jag. Kanske något om hur anhöriga, nätverk påverkas av missbruk och vad de kan påverka. Hur vi ska använda nätverk som påtryckare. Koppling till NPF saknas. Kopplingen till näringslivet. Lite mer av "dagsfärsk" forskning.

12 Mer om barnperspektiv - hela familjen påverkar. Lite mer kring barnperspektivet. Mer av hur man kan gå tillväga i samverkan. Mer av små arbetsgrupper typ BERT. Mer MI. Mer diskussion kring helt drogfri behandling som alternativ. Mer föreläsningar på handläggarnivå. Mer info lagmässigt kring missbrukande kvinnor. Mer om familjeperspektiv - samhällsperspektiv på missbruk. Mer specifikt kring behandlingsmetoder, ex. psykodynamisk och KBT i praktiken. Mer om hur man jobbar med ungdomar med riskbruk, missbruk, information om "unga utanför" m.m. Mer om kännetecken vid missbruk. Hade kunnat ha en föreläsning som handlar om HAP, haschavvänjningsprogrammet. Missbrukspåverkan på familj/barn. Nej men en eloge till er att ha hållit tiderna bra. Nödvändigt men svårt med så många deltagare. Neuropsykiatri - missbruk - medicinering. Neuropsykiatri. Ny forskning, självhjälp, egenvård, förebyggande. Nya droger, gråzon, vad är på gång? Chefer från kommun och landsting. Något om barn till föräldrar med missbruk/beroende. Olika metodstöd för människor med missbruks/beroendeproblematik. Om behandlingsalternativ. Personliga effekter av spec behandlingar eller självläkande. Polisens närvaro, samverkan med den samt hur det arbetar. Även konkret drogutbildning; ny droger, ändring av drogmissbruksmönster, "trender" just nu. Politiker som beskriver hur samverkan ska påbörjas och fortskrida. Politiker typ paneldebatt. Psykiatrins delaktighet i det hela. Samverkan kring och beroendebehandling av gravida. Vad finns inom medberoende/anhörigbehandling? Samverkan mellan främst landsting/kommun. Samverkansmodeller. Skulle ha funnits tillfälle för samverkansdialog med landsting/kommun från respektive ort. Skulle ha pratats mer om ungdomar med samsjuklighet och vikten av samverkan mellan myndigheter. Socialtjänsten, bemötande, inte lika mycket fokusering på landstinget/vården. Spelmissbruk, anhörighjälp. Ungdoms, barns perspektiv utifrån missbruk. Vad gör polisen för att samverka? Vad händer efter behandling? Inget om krav på hur de olika arbetsarenorna bör fungera. Övrigt Lägga ut OH-bilder i förväg på hemsida så att de som vill kan dra ut och kika på dessa. Större lokaler till nästa gång. Bra med täta långa raster. Mycket bra föreläsare. Hade önskat info om parkeringsmöjligheter i inbjudan. Dricksvatten i lokalen. Varför sådan inriktning på alkoholen som minskar när narkotikan ökar?

13 Saknade föreläsare från forskningssidan, beroendeproblematiken har även att göra med förädlingen av drogerna. För många svårbegripliga diagram. För stor tyngdpunkt på vård inom Landstinget, primärvården. Mycket bra och engagerade föreläsare.

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården

Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården Dina rättigheter och möjligheter i beroendevården 1 FÖRORD Tror du att du har ett beroende? Läs det här! Den här skriften vänder sig till dig som vill sluta använda droger eller beroendeframkallande läkemedel.

Läs mer

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff

Brukarrevision. Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling. Rapport färdigställd våren 2014. Foto: Leo Pastuhoff Brukarrevision Falu lasarett, avdelning 65 En avgiftnings- och motivationsbehandling Rapport färdigställd våren 2014 Foto: Leo Pastuhoff Sammanfattning Vi var 5 revisorer som november och december 2013

Läs mer

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ

Föräldraföreningen Mot Narkotika - UMEÅ Hur ser Umeås politiker på framtidens drogrelaterade frågor? Föräldraföreningen Mot Narkotika i Umeå har ställt några frågor till kommunens politiker och gett möjligheten att svara på dessa. Det är av

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:77

Regeringens proposition 2012/13:77 Regeringens proposition 2012/13:77 God kvalitet och ökad tillgänglighet inom missbruks- och beroendevården Prop. 2012/13:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Samverkan Bilaga 5. Samtliga kommentarer till frågorna om SAMVERKAN Härnösand -Vi skulle behöva träffas regelbundet, tex 1g/mån. och gå igenom brukare vi är oroliga över. Sådana möten hade vi förr. ( 10 år sen!!)

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen

Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Följande föreningar har deltagit med representanter i brukarrevisionen Attention i Stockholms län Wennerbergsgatan 1 112 58 Stockholm Telefon: 08-447 60 20 Musketörerna i Rågsved Stövargatan 75 124 61

Läs mer

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET I VÄSTERNORRLAND HAR SLUTIT EN ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN 1/17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Lagkrav i Socialtjänstlagen och Hälso-

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Brukarrevision av Hornö LVM-hem

Brukarrevision av Hornö LVM-hem Brukarrevision av Förord är först ut inom SiS med att genomföra en brukarrevision. Den rapport du håller i handen är alltså den första i sitt slag inom myndigheten. En brukarrevision utförs av brukare

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41

ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 ISBN 978-91-978065-1-0 Artikelnr 2009-126-41 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation inleddes 1995 den så kallade psykiatrireformen.

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Kunskapssammanställning

Kunskapssammanställning Utveckling av missbruks- och beroendevården tillbakablickar och framtidsutsikter Kunskapssammanställning Dokumentation från en tvådagarskonferens för chefer och politiker, 11 12 november 2014 Upplysningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Case Management & resursgruppsarbete

Case Management & resursgruppsarbete Case Management & resursgruppsarbete (Tidigare titel: Resursgrupps- och familjestöd, RFS) Version 3 Nisse Berglund, Per Borell Manualen får kopieras fritt, men inte säljas eller användas inom kommersiell

Läs mer

Rapport brukarstyrd brukarrevision

Rapport brukarstyrd brukarrevision Rapport brukarstyrd brukarrevision PIVA Varberg 2012 den 26 november 2012 Skriven av: Jan Nyman och Therese Lind Innehåll SAMMANFATTNING... 2 FÖRBEREDELSE... 3 SYFTET... 4 PROJEKTLEDNING... 4 REVISORER...

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer