Anhörigprogrammet. tel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigprogrammet. www.markebjer.se info@markebjer.se tel 0739-123 456"

Transkript

1 Anhörigprogrammet Anhörigprogrammet hos Councelling by Markebjer riktar sig till dig som lever, och för dig som har levt, i en familj där någon är beroende av alkohol eller droger. Ett alkohol- och drogberoende påverkar den som missbrukar i allra högsta grad, men det påverkar även hela familjen och ses därför som en familjesjukdom. Vårt Anhörigprogram ger dig kunskaper och insikter om hur alkohol och drogberoende påverkar familjen och andra närstående. Målsättningen är att du som anhörig och närstående, genom kunskap från föreläsningar, videofilm och litteratur samt genom samtal med andra i samma situation, ska få ökad insikt om hur du kan förbättra din livssituation. Hur arbetar vi? Vårt Anhörigprogram är kunskapsbaserat och bedrivs i grupp. Det är ett pedagogiskt program med terapeutiska effekter. Med den information och kunskap som du får genom att gå i programmet, kommer du att förstå saker ur ett nytt perspektiv och därför se nya möjligheter i ditt liv. Vår erfarenhet är att de förändrade perspektiven som våra deltagare tar till sig, bidrar till att de mår bättre samt att spänningar och oro minskar. Varje grupptillfälle har ett särskilt tema, där vi t.ex. talar om sjukdomsbegreppet, känslor, risker och val, gränser och värderingar. Vi tar del av varandras erfarenheter genom samtal och en del kunskap förmedlas genom olika övningar. Forskning och utvärdering En viktig del i Councelling by Markebjers uppdrag är att sprida kunskap om beroendeområdet och om dess anhörigproblematik. Som förebild har vi Ersta Vändpunkten, vilka är de som för 20 år sedan, förde hit det första programmet som riktade sig till anhöriga till missbrukare. Ersta Vändpunkten startade redan 1990 ett samarbete med Socialhögskolan vid Stockholms universitet för forskning kring deras verksamhet med barn till alkoholoch/eller drogberoende föräldrar. Thomas Lindstein, professor i socialt arbete, dåvarande prefekt på Socialhögskolan, sedan rektor vid Ersta Sköndal högskola och numera rektor vid Mitthögskolan i Sundsvall, har utvärderat verksamheten på Ersta Vändpunkten, vars modell Councelling by Markebjer använder sig utav. Thomas Lindsteins utvärdering går att läsa i boken Unga vid Vändpunkten. Hög kvalitet är viktigt för Councelling by Markebjer, varför varje Anhörigprogram hos Councelling by Markebjer utvärderas. Varje deltagare blir erbjuden att vara med i en enkätundersökning som görs vid gruppstart, i mitten av programmet samt ett halvår efter att programmet har avslutats. Deltagandet är frivilligt.

2 Konkret om Anhörigprogrammet Antal gånger: 16 sammankomster, 2,5 timmar / gång, oftast kvällstid, men även grupper dagtid förekommer. Agenda för sammankomster: Varje sammankomst är uppdelat i två delar där den första består av ett seminarium med ett särskilt tema som anknyter till anhörigproblematiken. Därefter tar gruppen en paus, och då serveras dryck och tilltugg. Den andra delen består av oftast av någon gruppövning och reflektioner ifrån deltagarna. Gruppstorlek: min. 6 personer och max 8 personer. Avgift 2008: 620 kronor (inkl. moms) per sammankomst, vilket faktureras månatligen om inte annat överenskommes. Anmälan är bindande och innebär att man förbinder sig att deltaga alla 16 gångerna. Anmälan: Sker skriftligen på anmälningsblanketten Anmälan Anhörigprogrammet och skickas ifylld och underskriven till: Councelling by Markebjer, Hagagatan 17N, Stockholm. Nästa grupptillfälle: Se hemsida eller ring oss för information! Lokal: Se hemsida eller ring oss för information! Med reservation för eventuella ändringar. Att vara anhörig Alkoholism och andra typer av missbruk/beroenden är en familjesjukdom. Att leva med följderna av någon annans drickande eller drogande är plågsamt och oerhört påfrestande både för kropp och för själ. I vårt Anhörigprogram lär du dig att ingen bär ansvaret för någon annans sjukdom eller tillfrisknande. En människa som går in i ett beroende förändrar sin personlighet; sina tankar, attityder och värderingar. Familjen genomgår en likartad process. Bristen på kunskap gör ofta att anhöriga, men också vänner, känner skam över situationen. Omgivningen hjälper den beroende att förneka och hjälper därmed till att föra denne djupare in i missbruket. Detta beteende framkallas av att familjemedlemmarna utåt vill upprätthålla bilden av en normal familj. Familjens olika roller I en familj där t.ex. familjemodern har utvecklat ett alkoholberoende tar de olika familjemedlemmarna på sig olika roller.

3 Partnern blir den stora "möjliggöraren" och den som har som huvuduppgift att kontrollera och hålla ihop familjen (partnern kallas hädanefter för han ). Partnern möjliggör kvinnans drickande genom att ta på sig ett allt större ansvar. Han tar även konsekvenserna av kvinnans drickande och hjälper henne att förneka. Han överarbetar och får ofta båda psykiska och fysiska problem såsom ångest och magont. Barnens roller som vi här benämner Hjälten, Rebellen, Clownen, Tapetblomman och Räddaren kan variera från tid till annan. Hjälten är ofta den som tar på sig huvudansvaret för hela familjen och oftast det förstfödda barnet. När Hjälten flyttar hemifrån tar nästa syskon över den rollen. En annan roll är Rebellen, vilken är den som omgivningen fokuserar på eftersom den är besvärlig och utagerande allt för att dölja det verkliga problemet. Clownen är den som lättar upp stämningen och den som skämtar om även om situationen är allvarlig. Tapetblomman är barnet som aldrig kräver något för egen del för att inte belasta familjen ännu mer, den tysta och tillbakadragna. Den sista rollen har Räddaren som alltid ser till att täcka upp i alla möjliga och omöjliga sammanhang och som praktiserar brandkårsutryckningar i akuta situationer; allt för att rädda situationen. Vänskapen förändras När någon i vänkretsen börjar uppvisa alkohol- och/eller drogproblem brukar vänner, bekanta och arbetskamrater, anamma samma beteende som man gör i den beroendes familj. De försöker hitta anledningar till det ökade drickandet/drogandet: Han dricker p.g.a. sin dåliga ekonomi, han dricker för att han har en så pressad arbetssituation eller för att frun har gått ifrån honom. Det finns en oförmåga eller ovilja att se den verkliga orsaken till problemet, nämligen alkoholkonsumtionen och drogintaget. Omgivningen blir lika förnekande som missbrukaren och hans familj. Som vän kan du skaffa dig kunskap, tala med de anhöriga och erbjuda hjälp! Du som går vårt Anhörigprogram kommer att lära dig att:! den beroende själv får ta ansvar för sitt handlande och beteende utan att skada och påverka dig och ditt liv,! sjukdomen alkoholism / drogberoende är manipulativ i sin karaktär men att du kan välja sanning framför lögn,! den beroende själv får ta konsekvenserna av sitt handlande och när detta sker så är sannolikheten större att ta emot hjälp,! dina manipulationer för att få den beroende att äta, gå till sängs, stiga upp, gå till jobbet, betala räkningar eller låta bli att dricka och droga, innebär bara att missbruket förvärras,

4 ! förhindra en kris som den beroende skulle hamna i om du inte trädde in och räddade situationen, innebär också att missbruket förvärras. Att lära nytt och förändra ditt tankesätt kan till viss del upplevas som en befrielse och även som en frigörelse. Att du frigör dig är varken snällt eller elakt; Det innebär varken att du dömer eller fördömer personen eller situationen som du gör dig fri ifrån. Det är helt enkelt ett sätt för dig att undvika de skadliga effekter som någon närståendes alkoholism och drogberoende åstadkommer i ditt liv. Frigörelse hjälper dig att se realistiskt och mer objektivt på din situation, vilket gör det möjligt för dig att fatta kloka beslut. Är jag ett vuxet barn? Vuxna personer som har vuxit upp i en familj med någon form av missbruk och beroende, brukar kallas "vuxet barn". Ett missbruk och beroende kan vara av olika art, där det kan handla om alkohol, narkotika, och tabletter men även om mat, spel, incest, sex och arbete. När barn lever i en miljö där ett missbruk och beroende existerar, har de ofta varit med om traumatiska upplevelser, kaotiska och hotfulla situationer. Barnet utvecklar därför en strategi och förhållningssätt för att klara av och hantera den onormala situationen. I vuxen ålder är dock inte alltid dessa strategier och förhållningssätt, så funktionella. Många vuxna frågar sig om de har blivit påverkade av att ha vuxit upp i ett hem med t.ex. alkoholism. Om någon som står dig nära har eller har haft alkoholproblem eller problem med droger, kan följande frågor hjälpa dig att komma underfund med om detta har påverkat din barndom eller ditt nuvarande liv. Känner du igen något / några av dessa saker: 1. Söker du ideligen uppskattning och godkännande? 2. Har du svårt att se dina egna förtjänster? 3. Är du rädd för kritik? 4. Pressar du dig själv för hårt? 5. Har du haft problem med något eget tvångsmässigt beteende? 6. Är du perfektionist? 7. Känner du dig ängslig när allt går bra för dig, och räknar du ständigt med att problem ska dyka upp? 8. Upplever du livet mer intensivt mitt i en kris? 9. Känner du fortfarande ansvar för andra precis som du kände ansvar för alkoholmissbrukaren i ditt liv? 10. Har du lätt att bry dig om andra men svårt att bry dig om dig själv? 11. Isolerar du dig från andra människor? 12. Reagerar du med ängslan på auktoritära och arga personer? 13. Känner du dig utnyttjad av andra människor och av samhället i allmänhet?

5 14. Har du problem med intima förhållanden? 15. Förväxlar du medömkan med kärlek, så som du gjorde när det gällde alkoholmissbrukaren / drogmissbrukaren? 16. Drar du till dig och dras du till människor som tenderar att ha ett tvångsmässigt beteende? 17. Klamrar du dig fast vid förhållanden därför att du är rädd för att vara ensam? 18. Misstror du ofta dina egna och andras känslor? 19. Tycker du det är svårt att uttrycka känslor? 20. Tror du att en förälders alkoholmissbruk /drogmissbruk kan ha påverkat dig? Alkoholism / drogmissbruk är en familjesjukdom. Om du har svarat ja på några eller alla frågor ovan, kan vårt Anhörigprogram kanske hjälpa dig. Anmäl dig på blanketten Anmälan Anhörigprogrammet som finns under fliken Kontakt på vår hemsida!

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE

ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE ATT SLÄPPA TAGET OM DEN ANDRE OCH ATT GREPPA TAG OM SIG SJÄLV U tv ärdering av Uppla n d s Väsby ko mmuns anhö r igprogram M aria Wiberg 0 06 Författar en k an nå s på A ddict u s mottagningen, Va llentuna

Läs mer

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende

Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Det anpassade barnet - en uppsats om medberoende Cecilia Biarner Evt12 Helsingborg 2012 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att bättre kunna förstå vad medberoende är och vad kan jag som SER terapeut

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin

Skilda världar. Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar. Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapportserien Skilda världar Tio år med en gruppverksamhet för barn som har skilda föräldrar Författare: Anna Jakobsson Lund & Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2009:4 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-32-8

Läs mer

för avancerad självkännedom

för avancerad självkännedom M U L L I N G S T O R P KURSGÅRD AB för avancerad självkännedom Otto Runmark Mullingstorps ledning Jag tycker det är viktigt att ett sådant här ställe finns där människor ges en möjlighet att kunna växa

Läs mer

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

man känner sig alltid bekymrad

man känner sig alltid bekymrad man känner sig alltid bekymrad en undersökning om anhöriga till unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD.

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

En bok av Mikael Glännström

En bok av Mikael Glännström En bok av Mikael Glännström TACK TILL Alla som tror på mig och alla som hjälper till. Min familj och mina vänner. INNEHÅLL - FÖRORD - DEL 1 Förklaringsdelen - DEL 2 Intervjuer och kommentarer INNEHÅLL

Läs mer

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm.

Publicerad av 1000 Möjligheter och Novahuset, november 2013. Materialet är finansierat med medel från Länsstyrelsen i Stockholm. samtalsmetod 1 Innehåll Förord....3 Våra förutsättningar....3 Samtalsmetoden....4 Samtal 1 - Trygghet, förtroende, erbjudande... 4 Samtal 2 - En bild av utsattheten.... 5 Samtal 3 - Livssituation och nätverk....

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

hela tiden en massa papper att fylla i

hela tiden en massa papper att fylla i hela tiden en massa papper att fylla i en undersökning om unga vuxna med ADHD Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för unga vuxna med ADHD. Rapporten

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Chefen & Droghantering

Chefen & Droghantering Chefen & Droghantering INNEHÅLL Vad kostar supen arbetslivet? 4 Chefens roll i drogfrågor 5 Ta tag i drogproblemen direkt 6 Att skapa en drogpolicy 7 Exempel på en drogpolicy 8 Är Håkan alkolist? 10 Tecken

Läs mer

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN

Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Ta oron på allvar! EN VÄGLEDNING FÖR VUXNA INOM BARN- OCH UNGDOMSIDROTTEN Jag misstänker att någon i min närhet far illa vad kan jag göra? För barn som befinner sig i en utsatt situation är trygga sammanhang

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer