Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December Henrik Bergh

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport. Granskning av. Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning. Arvika kommun. December 2005. Henrik Bergh"

Transkript

1 Revisionsrapport Granskning av Intern kontroll vid ansökan om särskild ersättning Arvika kommun December 2005 Henrik Bergh

2 1. GRANSKNINGSOMRÅDE BAKGRUND SYFTE METOD OCH OMFATTNING SAMMANFATTNING ALLMÄNT BARN OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SOCIALFÖRVALTNINGEN SYNPUNKTER...3

3 1. Granskningsområde Vi har på uppdrag av de valda revisorerna i Arvika kommun granskat rutinerna vid ansökan om särskild ersättning. 2. Bakgrund När kommunernas avdragsrätt för skattefri verksamhet infördes 1991 var utgångspunkten att förändringen skulle vara ekonomiskt neutral för staten och att avdrag för denna moms gjordes i det så kallade kommunkontosystemet. Därefter har det införts en särskild ersättning från kommunkontosystemet för dolda momskostnader som kommuner och landsting inte kunnat få tillbaka inom det ordinarie momssystemet. Fram till år 2002 finansierades kommunkontosystemet genom att kommuner och landsting betalade in särskilda avgifter. Från och med år 2003 sker finansiering direkt av staten genom avdrag på statsbidraget och samtidigt infördes möjlighet för skattemyndighet att genomföra skatterevision samt kräva återbetalning och utdöma straffränta om kommunerna på felaktiga grunder söker särskild ersättning. Ansökan om särskild ersättning kan upprättas varje månad eller också kvartalsvis om kommunen väljer detta alternativ. 3. Syfte Ansökan om särskild ersättning omfattar stora belopp och det är därför väsentligt att rutinerna är ändamålsenliga och uppfyller kraven på en god intern kontroll. Granskningen syftar till att pröva om tillämpade rutiner uppfyller kravet på ändamålsenlighet och god intern kontroll. 4. Metod och omfattning Intervjuer har skett med berörda handläggare och kontroller har utförts mot redovisning och verifikationer samt ansökningsunderlag för år 2004 och För vissa verksamheter har även tidigare redovisningsår kontrollerats. Kontroll av rutiner för särskild ersättning har inriktats mot barn och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen. 1

4 5. Sammanfattning 5.1 Allmänt Handläggare på respektive förvaltning tar fram ett underlag för ansökan om ersättning varje månad. Detta underlag lämnar berörda handläggare sedan ner till ekonomikontoret som därefter sammanställer en ansökan om ersättning till skattemyndigheten i Ludvika. Vid vår granskning enligt nedan har vi uppmärksammat att kommunen missat att söka ersättning om sammanlagt cirka kronor. Detta belopp kan återfås genom att ekonomikontoret upprättar en retroaktiv ansökan om ersättning. 5.2 Barn och utbildningsförvaltningen För att underlätta ansökan om ersättning så har barn och utbildningsförvaltningen utnyttjat möjligheten att aktivitetskontera bidragsberättigade fakturor. Varje månad läser sedan handläggare av saldot på aktivitetskontot och utifrån detta upprättas ett underlag för ansökan om särskild ersättning. Risken med detta system är att man vid konteringstillfället missar att aktivitetskontera fakturan och då kommer denna inte med i ansökan. Bland annat av detta skäl bör handläggare varje år göra en slutlig kontroll via kostandsslagsrapport köp av tjänster i syfte att säkerställa att samtliga fakturor medtagits i ansökan. Vid vår kontroll av redovisningen har vi noterat att man missat att söka särskild ersättning till ett belopp om avseende inköp av skolläkartjänster. Man har inte heller sökt ersättning för vissa fakturor avseende komvux och yrkesteknisk utbildning till ett belopp som hittills uppgår till cirka kronor. Enligt handläggare beror detta på att man felaktigt fått information om att fakturor från utbildningsföretag som innehåller lönekostnader inte skulle berättiga till särskild ersättning. Förvaltningen bör upprätta underlag för en retroaktiv ansökan om ersättning för ovanstående belopp. 5.3 Socialförvaltningen Handläggare på socialförvaltningen söker fram underlag till ansökan om särskild ersättning via kontroll av redovisningen inom vissa enheter och verksamheter där man vet att denna typ av bidragsberättigade kostnader och fakturor bokförs i ekonomisystemet. Vissa fakturor registreras direkt i ett försystem till ekonomisystemet. Via särskilda förprogrammerade besluts koder är denna redovisning länkad till ekonomisystemets kontoplan. Vid kontroll av särskild ersättning har vi uppmärksammat att kostnader för inköp av sjukvård till äldreomsorgen via bemanningsföretag inte medtagits i ansökan vilket i sin tur beror på att denna verksamhet inte funnits med i den förteckning som handläggare använder vid ansökan om ersättning. Efter vår granskning så har socialförvaltningen tagit fram ett underlag för retroaktiv ansökan för denna del om sammanlagt kronor. Vi har också uppmärksammat förvaltningen på att särskild ersättning kan sökas för köpt verksamhet

5 avseende personlig assistent. Efter vår granskning så har socialförvaltningen tagit fram ett underlag för retroaktiv ansökan för denna del om sammanlagt kronor. Vi har också informerat om möjligheten att söka särskild ersättning på de fakturor som försäkringskassan debiterar kommunen för 20 första timmarna avseende personligassistent under förutsättning att denna tjänst utförts av ett företag/näringsidkare som godkänts av försäkringskassan via särskilt beslut (kopia skickas till kommunen). Efter vår granskning så har förvaltningen påbörjat en kontroll i denna del men resultatet var inte klart vid rapportskrivning. Vid kontroll av 18 % ersättning för omsorgslokaler så har vi uppmärksammat ansvariga handläggare på förvaltningen att hyreskostnaden måste bokföras som en kostnad i kommunens redovisning för att på ett mer korrekt sätt uppfylla regelverket vid ansökan om särskild ersättning. 6. Synpunkter Vår bedömning är att den interna kontrollen i stort är tillfredställande men Barn- och Utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen bör framöver uppmärksamma och försöka eliminera risken för att ersättningsberättigade kostnader inte kommer med i ansökan. Efter genomförd granskning vill vi därför redovisa följande synpunkter: Vi föreslår att ansvariga handläggare på respektive förvaltning genomför en halvårsvis eller årlig slutkontroll av aktuella verksamhetskonton. Detta kan förslagsvis ske genom kontroll mot kostnadsslag köp av verksamhet i syfte att säkerställa att samtliga ersättningsberättigade kostnader har medtagits i ansökan. Berörda förvaltningar bör upprätta och till ekonomikontoret lämna ner underlag för en ansökan om retroaktiv ersättning inom de områden som redovisats i denna revisionsrapport. Socialförvaltningen bör uppmärksamma kravet på att hyreskostnader för omsorgslokaler blir kostnadsbokförda i kommunens redovisning för att uppfylla regelverket kring ansökan om särskild ersättning.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Granskning av momshantering. Marks kommun

Granskning av momshantering. Marks kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av momshantering Marks kommun Henrik Bergh Februari 2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 1.1. Förslag till åtgärd... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012

Revisionsrapport. Momsrutiner. Krokoms kommun. Erik Palmgren. Revisionskonsult Maj 2012 Revisionsrapport Momsrutiner Krokoms kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionskriterier 2 2.3 Metod 2 3 Granskningsresultat

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20

Momsrutiner. Östersunds kommun. Revisionsrapport. Erik Palmgren Revisionskonsult 2011-04-20 Revisionsrapport 2011-04-20 Erik Palmgren Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionskriterier... 4 2.3 Metod... 4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6

Askersunds kommun. Granskning mervärdesskatt. Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Granskning mervärdesskatt Offentlig sektor KPMG Bohlins AB 23 november 2007 Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 1 4. Metod 2 5. Resultat av granskningen 2 5.1 Allmänna iakttagelser

Läs mer

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor

Offentlig sektor KPMG AB 2014-06-10 6 sidor Avesta Kommun Rapport avseende granskning av hantering av moms Offentlig sektor KPMG AB 6 sidor Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Syfte 2 4. Metod 2 5. Avgränsning 2 6. Genomförande 2 7. Avdrag

Läs mer

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun

Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Revisionsrapport Momsrutiner Strömsunds kommun Erik Palmgren. Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund 2.2 Revisionskriterier 2.3 Metod 3 Granskningsresultat 3.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun

Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Revisionsrapport Granskning av momshantering Trelleborgs kommun Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Mats Andersson, Risk Manager Henrik Friang, Risk Manager September 2011 Innehållsförteckning

Läs mer

PwC:s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136

PwC:s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-06-23 203 :s granskningsrapport av momshanteringen. KS 2015-136 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Samir Sandberg Åsa Sandgren

Samir Sandberg Åsa Sandgren Revisionsrapport Granskning av rutiner för momsredovisning Tyresö Kommun Samir Sandberg Åsa Sandgren Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer....

Läs mer

Granskning av mervärdesskatt

Granskning av mervärdesskatt Nora kommun Granskning av mervärdesskatt Revisionsrappo1i KPMG 9 september 2013 Antal sidor: 8 Nora kommun Revisiansrapport Granskning av mervärdesskatt 2013-09-09 Innehåll l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7.1 7.2

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Krokoms kommun 11 mars 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 5 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9

Landstinget Dalarna. KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 KPMG 22 oktober 2008 Antal sidor 9 2008 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 2 4.

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun. Januari 2009. Lars Edgren Stefan Knutsson Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Motala kommun Januari 2009 Lars Edgren Stefan Knutsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 1. Bakgrund...5 2. Revisionsfråga...5 3. Syfte...5 4. Avgränsning...6

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation

Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Revisionsrapport Kontanthantering och återsökning av särskild moms momskompensation Kramfors kommun 2010-12-08 Erik Palmgren, Revisionskonsult Lisbet Östberg, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren

Revisionsrapport. Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun. Maj 2008. Författare: Lars Edgren Revisionsrapport Granskning av Mervärdesskatt, Oxelösunds kommun Maj 2008 Författare: Lars Edgren Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 5 2. Revisionsfråga... 5 3. Syfte... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Debitering av planavgifter Marks kommun

Debitering av planavgifter Marks kommun Revisionsrapport Debitering av planavgifter Marks kommun 2010-01-21 Fredrik Carlsson, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 3 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar.

Revisionsrapport: Granskning av löner och ersättningar. Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av löner och ersättningar. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade

Läs mer

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen

Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson. Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Maj 2014 Torbjörn Bengtsson, Martin Andersson Skara Götene utförarstyrelse för service och teknik Granskning avseende momshanteringen Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Momshantering 5 1. Sammanfattning

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer