Regelbunden e-fakturering av mätbara tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelbunden e-fakturering av mätbara tjänster"

Transkript

1 Regelbunden e-fakturering av mätbara tjänster Regelbunden fakturering av mätbara tjänster Seminariet tar upp hur köpare kan hantera mottagning och behandling av elektroniska fakturor som regelbundet eller periodiskt tas emot och som baseras på uppmätt förbrukning. I och med att en faktura tas emot periodiskt sägs den också vara orderlös men i själva verket baseras den på en överenskommelse eller avtal och faktureras så länge köparen använder tjänsten och leverantören levererar tjänsten. Vi kommer också visa att detta enbart är vara möjligt om det finns ett standardiserat sätt att förpacka och förmedla den elektroniska fakturan och andra meddelanden som används för att utbyta information. Erfarenheter från både köpare och leverantörer kommer att redovisas på seminariet och visa vilka vinster som kan uppnås. Målgrupp är de företag och organisationer som utnyttjar sådana tjänster, tex el och telefoni, och som önskar rationalisera hanteringen och förbereda betalningen samt leverantörer av sådana tjänster som vill rationalisera framställningen av betalningsunderlag till sina kunder och uppnå konkurrensfördelar. 2 1

2 Vad vill vi uppnå med seminariet Informera om periodisk fakturering Visa både kund och leverantörsperspektiv Konsekvenser om man gör speciallösningar Framtida utveckling blir lättare om man utgår från en etablerad standard 3 Agenda Vad När Vem Vad är periodisk fakturering - Process - Scenario - Köparens kontroll Erfarenheter från en köpare GS1 Malmö Erfarenheter från en leverantör Vattenfall Vinster med periodisk fakturering

3 Kort om GS1 GS1 - En global organisation med lokal närvaro Fler än 1,3 milj företag som kunder Mångdubbelt fler använder lösningarna Säkerställer användarstyrt globalt system inkl lösningar (kärnverksamhet) baserat på standards Numreringssystem Informationsbärare E-affärsmeddelanden Tillhandahåller globala tjänster Global Data Synchronization Network - artikelinfo EPCglobal Network - RFID GS1 Net solutions (GEPIR) information om parter 6 3

4 GS1 - affärsidé Vi ska tillsammans med alla parter på ett lönsamt sätt utveckla, paketera och sprida lösningar som effektiviserar informationsoch produktflöden för varor och tjänster. 7 GS1 har kunder Storhushållsgrossister Sjukvårdsmaterialleverantörer Läkemedelsleverantörer Läkemedelsdistributörer Kontorsmaterialgrossister Kem-tek leverantörer Kommuner Landsting Elnätsägare Elleverantörer Byggvaruleverantörer Byggvaruhandel Apoteken Dagligvaruhandel Livsmedelsleverantörer Fackhandel Telekomoperatörer Transportörer Konsumentelektronikleverantörer Myndigheter Tredjepartslogistikoperatörer Systembolaget Klädleverantörer Verkstadsindustri Etc, etc 8 4

5 GS1-systemet Affärsrelationsnummer Individnummer Returlastbärare EAN13 ITF14 Produktklass Kollinummer RSS EAN128 Lokaliseringsnummer Artikelnummer EAN8 RFID/EPC Affärsprocesser Periodisk fakturering Materialanskaffning Avrop mot ramavtal Handelsflöde DATA MATRIX 9 Processyn på periodiska fakturor 5

6 Användningsområden Abonnemang för periodiska telefonifakturor Taxikort för Taxiresor Kontrakt för inhyrd personal Energiförbrukande anläggning för periodiska elfakturor Rekvisition för hämtköp tex i byggvaruhandel, järnaffär Hyresobjekt för hyror av lägenheter och lokaler Inköpskort för tex hämtköp 11 Mål vid utveckling av verksamheten Skapa avtalstrohet! 12 6

7 Mål vid utveckling av verksamheten Automatisk kontroll och attest av faktura! 13 Leverantören Periodisk fakturering mot befintliga ramavtal Affärsscenario 9 Säljaren Kundkontakt ansvarig ansvarig Avtal Objekt Förbruknings kontroll hantering Upphandlaren Köparen Abonnemangssamordnare Avvikelsekontrollant handläggare 14 7

8 Behandla periodisk faktura Periodisk fakturering mot befintliga ramavtal Beställare attest Objekt (avtal, abonnemang) Leverantör Prislista Klar för Betalning BG/PG Betalning Affärsscenario 9.1 och

9 Avstämning periodiska fakturor 17 IV nr Prislista III Köpare: Säljare: Avtal: Objekt Artikelnr Pris Kvantitet Radbelopp , , ,20. II Automatisk attest av fakturan Summa radbelopp 895,20 Skattepliktigtbelopp 895,20 Skattebelopp 25% 223,80 Belopp att betala 1119,00 I I IV I III Prislista Avtal Köpare: Säljare: Artikelnr Benämning Kontraktspris Moms Konto Abonnemang 90 25% Samtal 0,45 25% 4010 Objekt Objektnummer: Innehavare: Kent Karlsson Avdelning: Marknad Kostnadsstä lle: 1934 I) Belopp att betala inom min/max värde II) Fakturerat enhetspris enligt ramavtal III) Fakturerad kvantitet inom min/max-värde IV) Fakturerad artikel enl ramavtal Affärsscenario 9.1 och 9.2 Avtal: Belopp: Min 20 kr Max kr Kvantitet: Min 6 II Max 1500 Minuter Förutsättningar för automatattest av faktura Objektet attesteras innan den används för kontroll mot fakturan Kända artiklar och nettopriser enligt affärsavtalet faktureras Mottagningskontroll av leverans Utförd tjänst kontrolleras Automatiskt kontroll av fakturan Kvantiteter enligt vad som rapporterats efter leverans Priser de som gäller enligt avtal 18 9

10 Processkartläggning Periodiska fakturor Processkartläggning, Telefonifaktura inom en medelstor kommun Kartläggning av processer som utgår vid införande av e-handel enligt scenario 9.1 (orderlöst) Process start Posten AB levererar dagens post till kommunhuset. Vaktmästare Vaktmästaren öppnar, delar ut posten till ankomsstäm resp. avdelning i kommunhuset. plar, sorterar. Post Post på 1 min+30 min klar för 1 min+30 min klar att 1 min+1 min plats utdelning hämtas i Fakturor till resp. internfack Ankomstregistreri mottagares hämtas av ng, Vernr, internfack eller resp mottagare avstämning och rum sorteringav fakturor Fakturor klara Fakturor Post klar klar för 3 min+30 min klara för 1 min+1 dag för atthämtas i 1 min+1 min för kontering och ankomstreg. interndistribution internfack attestering 1 min+1 min överlämnas till Fakt. Konteras läggs beslutsattestant, i och slutattesteras. antingen direkt ekonomiavdelninge eller via ns internfack internfack. klar för Fakt. Klar Attesterad klar interndistribution till för kontering 2 min +2 min faktura 1 min + 3 dagar vidare bearbetning 1 min+10 min beslutsattestant 1 min+1 dag och beslutsattest hämtas i internfack av assistent till arbetsplats. kontrolleras och mottagningsattest eras Sorteringmm slutreg. Ver.nr stämplas avst.lista körs ut Fakturor sätts in i pärm inne i arkivet. Fakturor färdigbehandlad klar för 1 min+30 min klara att sättas 1 min+5 min klar för betalning slutregistrering in ipärm 19 Copyright 2002 DALESJÖ KONSULT AB Process start Posten AB levererar dagens post till kommunhuset. Ankomstregistreri ng, Vernr, avstämning och sorteringav fakturor Processkartläggning Periodiska fakturor Vaktmästare öppnar, ankomsstämp lar, sorterar. Vaktmästaren delar ut posten till resp. avdelning i kommunhuset. Post Post på 1 min+30 min klar för 1 min+30 min klar att 1 min+1 min plats utdelning hämtas i Fakturor till resp. mottagares internfack eller rum hämtas av resp mottagare internfack Fakturor klara Fakturor Postklar klar för 3 min+30 min klara för 1 min+1 dag för att hämtas i 1 min+1 min för kontering och ankomstreg. interndistribution internfack attestering 1 min+ 1 min överlämnas till beslutsattestant, antingendirekt eller via internfack. Fakt. Konteras och slutattesteras. läggs i ekonomiavdelninge ns internfack klar för Fakt. Klar Attesterad klar hämtas i internfack av assistent till arbetsplats. kontrolleras och mottagningsattest eras Sortering mm interndistribution till för kontering 2 min +2 min faktura 1 min +3 dagar vidare bearbetning 1 min+10 min beslutsattestant 1 min+1 dag och beslutsattest slutreg. Ver.nr stämplas avst.listakörs ut Fakturor sätts ini pärm innei arkivet. Fakturor färdigbehandlad klar för 1 min+30 min klara att sättas 1 min+5 min klar för betalning slutregistrering in ipärm Copyright 2002DALESJÖ KONSULT AB 20 10

11 Exempel på fakturarutin för periodisk faktura Kontoansvarig Godkänna villkor, gränsvärden, kontering Beslutsattest Systemadmin Kontoansvarig Systemadmin Indata: Avtalsvillkor, abonnemang, gränsvärden, kontering granskning (om ej inom gränsvärden) Ktrl och attest Arkiv attesterad faktura System för hantering Automatisk kontroll av villkor, abonnemang, gränsvärden samt attest Leverantör Ekonomisystem fil Betalning Exempel på utvecklingsarbete av periodisk fakturering (ESAP 9) Användargrupp Landstinget Uppsala län, Landstinget Östergötland, Telia, Härnösand kommun, Munkedahls kommun, Borås kommun, Vänersborgs kommun, Örnsköldsviks kommun, Malmö stad, Stockholms stad Ventelo, Tele2, Telenor, TeliaSonera, Vodafone, Fortum, Eon, Vattenfall, Telgekraft, Svenska Kraftnät, Graninge, Katrinehom energi, 10 st Leverantörer, > 8 st Kunder Förtydliga tillämpningen med - Legala krav; Skattelag, Bokföringslag, LOU - Praxis: En faktura per objekt, Hantering preliminär och slutlig debitering, energiskatt, identifiering av mätpunkter, mm - Språk: Svenskspråkig handledning Restriktioner: Ej samlingsfaktura, endast nettopriser mm Återfört till global standard: Fakturering av el. 11

Internetdagarna 2006-10-24

Internetdagarna 2006-10-24 Internetdagarna 2006-10-24 www.gs1.se En global organisation Mer än 1,3 milj företag som kunder Mångdubbelt fler använder lösningarna Säkerställer en global standard (kärnverksamhet) Numreringssystem Informationsbärare

Läs mer

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson

Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson Framgångsexempel inom ehandel NEA 2006-12-05 Staffan Olsson www.gs1.se Dagordning Sweden Några ord om GS1 Artikelinformation ESAP20 enkelt handelsflöde 2 GS1 - en global organisation 104 organisationer

Läs mer

Handledning för ESAP 20.1

Handledning för ESAP 20.1 Leveransflödet 2013-05-14 GS1 Sweden AB Box 1178, 111 91 Stockholm Besök: Västra Järnvägsgatan 15, 12 tr T +46 8 50 10 10 00 www.gs1.se Innehåll 1 Om handledningen 1 1.1 Syfte och målgrupp.........................................................

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005

Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 Elektronisk fakturering i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 24 oktober 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och

Läs mer

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn

Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn Processbeskrivning. Version 1.0 1 Processbeskrivning för e-handel i byggsektorn En standard från BEAst, Bygg- och fastighetssektorns elektroniska affärsstandard BEAst AB 2008-06-18 Processbeskrivning.

Läs mer

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster

Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Krav på elektronisk handel i samband med upphandling av varor och tjänster Exempel A. Urvalskriterier vid e-handel med stor flexibilitet för leverantören. Exempel B. Urvalskriterier vid integrerad e-handel/edi,

Läs mer

Val av affärsprocess - vägledning

Val av affärsprocess - vägledning Val av affärsprocess - vägledning Syftet med detta dokument är att underlätta vid valet mellan SFTI:s olika affärsprocesser vid införande av e-handel. Detta görs genom att på en övergripande nivå förklara

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt?

Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Elektronisk handel - Mål och syfte - - Förberedelser & Införande - Vad tänka på särskilt? Kerstin Wiss Holmdahl, SKL Vad innebär elektronisk handel? Mål och syfte? Ett sätt att - styra inköpsprocessen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Bye Bye manuell attestering

Bye Bye manuell attestering Whitepaper Bye Bye manuell attestering Ett whitepaper om automatisk fakturamatchning och inköp-till-betalning-system. 15 gånger billigare att hantera leverantörsfakturor digitalt jämfört med manuellt.

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

E-fakturering och e-handel

E-fakturering och e-handel E-fakturering och e-handel Satsningar i kommuner och landsting Kerstin Wiss Holmdahl 7 mars 2006 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet

Läs mer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer 2005:16 Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer - ökad användning av offentlig elektronisk handel 1 (35) Elektroniskt stöd effektiviserar verksamheten i offentliga organisationer

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005

Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 Vad innebär elektronisk fakturering? Kerstin Wiss Holmdahl 28 november 2005 1 E-handel och e-fakturering i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting (Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Läs mer

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura

Affärstransaktion SFTI Fulltextfaktura SFTI Beredningsgrupp SFTI Fulltextfaktura 1 Dokumentstatus: Fastställt av SFTI Styrgrupp 2009-10-21 Dokumentet utgår från ESAP/SFTI AT 6.1.6 ver 2.60, AT 9.1.1 ver 2.51, AT 9.2.1 ver 2.30, och är kompletterat

Läs mer

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst

Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall. Vägledning från BEAst Beräkning av nytta med e-faktura vid olika typfall Vägledning från BEAst 9 maj 2014 Besparing med e-faktura www.beast.se www.ebuild.se info@beast.se Sida 1 1. Bakgrund De flesta är medvetna om att hanteringen

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2003:770) om statliga myndigheters elektroniska informationsutbyte

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-02-04 Exder

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY AB ANNONS Distribueras i Dagens Industri 4 maj 2009 2 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEA I SAMARBETE MED NEWSFACTORY

Läs mer

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor

Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport* Söderhamns kommun Utökad granskning av leverantörsfakturor Februari 2007 Robert Heed Josefin Loqvist Göran Persson-Lingman *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Elektroniska Fakturor -

Elektroniska Fakturor - Elektroniska Fakturor - en rapport om elektronisk fakturahantering från Gemenskapen för elektroniska affärer Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB Följande

Läs mer

Elektroniska fakturor

Elektroniska fakturor Elektroniska fakturor - en rapport om elektronisk fakturering och fakturahantering Oktober 2006 Författare Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Peter Fredholm, Fredholm Consulting AB ISBN 13: 978-91-631-9750-5

Läs mer

Elektronisk beställning av tjänster En handledning

Elektronisk beställning av tjänster En handledning Elektronisk beställning av tjänster En handledning 3 4 I Sverige har inte elektronisk beställning av tjänster fått samma genomslag som e-beställningar inom varuområdet. Ändå utgör tjänsterna ofta den

Läs mer

Rapport SFTI handledning för Svefaktura

Rapport SFTI handledning för Svefaktura Rapport SFTI handledning för Svefaktura ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas ner som tillgänglig

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer i Värmdö kommun Allmänt Reglerna för kontroll av verifikationer är en del av den interna kontrollen. Intern kontroll är en process

Läs mer

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING

30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING 30 mars 15 Ansvarig: Sten Odelberg EFFEKTIVISERING AV FAKTURAFLÖD GENOM EFAKTURA OCH EFFEKTIVARE E-HANDEL VERSION 1.0 UPPDRAGSBESKRIVNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Vision... 3 Att alla beställningar görs

Läs mer

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering.

Paul Fry. Februari 2013. Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Februari 2013 Hej! GSK går över till elektronisk fakturering. Detta som en del av GSK:s löpande policy att kontinuerligt förbättra effektivitet och service (för såväl kunder som leverantörer). För att

Läs mer