:e ng inom IT-omrdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ":e ng inom IT-omrdet"

Transkript

1 Oftntlig upphandli :e ng inom IT-omrdet 24 oktober 2011 Eva-Maj Muhlenbock & Ulrica Salomon 1 4" ' &

2 Agenda Allmnt om offentlig upphandling Srskilt om ramavtal 0 : Kammarkollegiets ramavtal inom IT-omrdet (Kammarkollegiet) 0 > Vanliga frgestllningar inom IT-upphandlingar 0 Avslutning och frgor EMM

3 Allmnt om offentlig upphandling ktlt

4 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) > Syftar till fri rrlighet av varor och tjnster och god konkurrens : Tillmpas pa upphandlingar som pbrjats efter den 1 januari 2008 Bygger pa direktiv 2004/18/EG EMM

5 Nya sanktioner > Infrda genom direktiv 2007/66/EG ; lkraftl5juii Upphandlingar som startat efter 15 juli 2010 > Avtalssprr Ogiltighet : Upphandlingsskadeavgift

6 ri ZI Nyheter inom upphandlingsomradet > Grnboken Offentlig upphandling frn eget fretag?!- och 0 vissa andra frgor > Upphandling pao frsvars- och skerhetsomrdet EMM

7 Portalparagraf 1 1 kap 9 LOU "Upphandlande myndigheter skall behandla 0 leverantorer pa ett likvrdigt och icke~ diskriminerande stt a samt genomfra upphandlingar pett ppet stt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om msesidigt erknnande och proportionalitet, iakttas 55 EMM

8 Grundlggande principer fr all offentlig upphandling? Principen om Ikabehandling i Principen om icke-diskriminering Transparensprincipen Omsesidigt erknnande : Proportionalitetsprincipen 8 EMM

9 Vilka omfattas av LOU?9 Upphandlande myndigheter: Statliga och kommunala myndigheter > Beslutande frsamlingar i kommuner och landsting Offentligt styrda organ EMM

10 Hur g 0 r en upphandling till?. Planering 1 Upphandlingsprocess Avtalsperiod 1 Uppfljning Behovsanalys Mottagning, Kvalificering Frhandling/ Avtalssprr av Utvrdering ppning, leverantrer av anbud Frfrgningsuteslutning underlag 1 Kontrakts- 1 Tilldelnings- skrivning Annons 1 beslut 1 EMM

11 Vilken typ av krav fr stallas? 0 Huvudregel: inte innehlla krav pa varumrke, patent, ursprung etc. (mrkesneutralitet) Inte mjligt att beskriva fremlet tillrckligt preciserat? Krav pao "eller likvrdigt" > Likabehandling och proportionalitet - under hela upphandlingen Krav pfunktion (kar frutsttningen fr konkurrens) us

12 Onormalt l 0 ga anbud Upphandlande myndigheten frforkasta anbud om priset r onormalt lgt (12:3 LOU) Dock skyldighet att frst krava skriftlig frklaring och frklaringen inte r tillfredsstllande * Inte sannolikt att leverantren avser att uppfylla kontrakt > JMf konkurrensregler och statlig std

13 1 Overprovning :. Brott mot LOU som medfrt skada fr leverantr Pfoljder Rattelse eller gora om upphandlingen alternativt ogiltighet om avtal har ingtts : Avtalssprr Talertt: Hgsta frvaltningsdomstolens domar i ml nr 471 ~11 respektive ml nr Us 13

14 Avbrytande av upphandling : Sakligt godtagbara skl krvs fr att avbryta en upphandling, M Oj lghet 1 att verklaga myndighetens beslut inom 10 dagar (16:12 LOU) us

15 Vilka ndringar fr gras i avtal? Huvudregel:einga vsentliga ndringar > Skulle andra anbudsgivare ha kunnat godknnas? Annat utfall om knt tidigare? > Rubbas den ekonomiska jmvikten till frdel fr leverantren? > ndras omfattningen i vsentlig omfattning? Nya varor eller tjnster? us

16 Vilka ndringar fr goras? Forts. Priser? bl Partsbyte? 0 Skall-krav i forfragningsunderlag9 us

17 r :r Srskilt om ramavtal

18 Ramavtal "Med ramavtal avses ett avtal som ings mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantrer i syfte att faststlla villkoren fr senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod" EMM

19 Ramavtal, forts. Ett ramavtal fr endast lpa under lngre tid n fyra r om det finns srskilda skl. 0 / Ramavtal ings med en eller flera leverantrer. Vrdet av ett ramavtal berknas till det sammanlagda vrdet av samtliga avrop. EMM

20 Ramavtal, forts. / Tilldelning av kontrakt - Upphandlande myndighet och leverantr skall frn brjan ha varit parter i avtalet. - Vid avrop fao r parterna inte vasentligen avvika frn villkoren i ramavtalet t.ex. nya produkter eller andra vsentliga villkor - risk otillten direktupphandling. Om alla villkor inte r angivna i ramavtalet frutstts ytterligare kon ku rrensutsttn ing enligt rangordning/frdelningsnyckel. 20 EMM

21 Ramavtal, forts. S.k. ko bomavtal - kombination av rangordning av leverantrer och frnyad konkurrensutsttning. k Tydligt anges i forfragningsunderlaget hur tilldelning ska ske. EMM

22 Aktuella frgestllningar inom IT-upphandlingar :,

23 Osund strategisk anbudsgivning : Uppdragsforskningsrapport 2011:1 fr Konkurrensverket (juni 2011) / Identifierade problem: - Anbudsgivarna hller inte vad de lovar 1 anbud - Koncernstrategisk anbudsgivning - Manipulation av relativa utvrderingsmodeller us

24 Osund strategisk anbudsgivning, forts. "Nollbud" * Frskringskassans upphandling av ITkonsulter under 2010, Kammarrtten i Stockholms dom i ml nr ; Frga om utvrderingsmodell som uppmuntrar till noll~anbud Us

25 0 au Ngra frslag pa losningar ndra bevisbrdan fr onormalt lgt anbud Leveransskyldighet i kontrakt (viten etc.) ;. Bttre utvrderingsmodeller (1 frsta hand absoluta modeller och inte relativa modeller) Battre uppfljning av avtal (b"uttre a samordning mellan inkpare och avropare)

26 Krav pa 0 varumrke, patent M.M. Kammarrtten i Jnkpings dom i ml nr ; Frga om hnvisningar till visst varumrke eller patent EMM/ME

27 Kort om offentlighet och sekretess 7 Huvudregel offentlighet > 31 kap. 16 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (enskilde lider skada) > 19 kap. 1 och 3 OSL (myndigheten lider skada) Kan en leverantr verklaga myndighetens beslut att utlmna handling? Tips: Motivera noggrant varfr sekretess i anbud > Kammarrtten i Stockholms dom i ml nr ; Frga om utlmnande av prisuppgift LS

28 WO Xng iffiffil a \$ SER Avslutande diskussion

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Inom ramen för ramavtal lärdomar från fyra tillsynsärenden INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 2 Utredare: Magnus Johansson (projektledare), Suzanne Malmberg och Björn Larsson. Innehåll Om rapporten 4

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet

Upphandlingspolicy. Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet Upphandlingspolicy All upphandling ska ske enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och präglas av: Affärsmässighet - Konkurrens - Objektivitet All upphandling ska följa gällande lagar och bestämmelser.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om offentlig upphandling; SFS 2007:1091 Utkom från trycket den 7 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. 1 kap. Lagens

Läs mer

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter:

Vidare framgår under punkten 7.2. Utvärderingskriterier att inkomna anbud skall komma att värderas utifrån följande omständigheter: KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 07-016 PM 2 2007-10-10 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen och bristande affärsmässighet vid offentlig upphandling genom tillämpning av en relativ (eller

Läs mer

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling

Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling KKV1015, v1.1, 2010-03-23 BESLUT 2010-04-15 Dnr 259/2009 1 (7) Botkyrka kommun 147 85 Tumba Angående krav på kollektivavtal i samband med offentlig upphandling Beslut Botkyrka kommun har brutit mot 1 kap.

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun

DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Föredragande Ann Liljedal DOM 2015-05-27 Meddelad i Falun Mål nr 6075-14 1 SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Kommunalförbundet Inköp Gävleborg 826 80 Söderhamn SAKEN Upphandlingsskadeavgift

Läs mer

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV?

Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? Finns det behov av att utvidga talerätten, stärka tillsynen samt införa sanktionsmöjligheter i LOV? En rapport skriven av Tom Madell på uppdrag av Konkurrensverket Uppdragsforskningsrapport: 2010:2 Tom

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m.

Överprövning av upphandlingsmål m.m. Överprövning av upphandlingsmål m.m. Betänkande av Överprövningsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:12 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU

Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU Instruktion för upphandling av energieffektiva kvicksilverfria ljuskällor genom förhandlat förfarande utan annonsering enligt LOU 1 av Magnus Josephson Upphandlingsjurist och f.d. anställd på Nämnden för

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS

RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS RIKSFÖRBUNDET FUB Konkurrensutsättning av verksamhet enligt LSS Augusti 2008 Ett arbetsredskap om konkurrensutsättning och om FUB:s möjligheter att påverka både tänkta och redan beslutade konkurrensutsättningar

Läs mer

Offentlig upphandling En bra affär för alla

Offentlig upphandling En bra affär för alla Offentlig upphandling En bra affär för alla En rapport om hur en offentlig upphandling kan bli bättre Forum för tjänsteföretagare Innehåll Offentlig upphandling en bra affär för alla... 5 1 Inledning...

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt

Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt Till Justitiedepartementet Enheten fr processrtt och domstolsfrgor Att: Jenny Kvarnholt Allmnt Svenska Freningen fr Industriellt Rttsskydd (SFIR) har beretts tillflle att svara p Mlutredningens betnkande

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar.

Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Ärlighet ska löna sig! Hur du upptäcker och tipsar om anbudskarteller vid offentliga upphandlingar. Asfaltkartellen Sveriges största anbudskartell Sveriges hittills största kartellhärva kallas asfaltkartellen.

Läs mer

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning

säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning säkerhetsskyddad UPPHANDLING en vägledning Produktion: Säkerhetspolisen, april 2009. Reviderad januari 2010 Grafisk formgivning: Jerhammar & Co Reklambyrå AB Typografi: Eurostile och Swift s ä k e r h

Läs mer

Övergång av verksamhet

Övergång av verksamhet PM 2012-04-17 1 (14) Övergång av verksamhet 1. Inledning I denna promemoria beskrivs begreppet övergång av verksamhet och de vanligaste frågorna som uppstår för överlåtaren och förvärvaren. Med överlåtaren

Läs mer

Smartare inköp genom tidig dialog

Smartare inköp genom tidig dialog STEG FÖR STEG Smartare inköp genom tidig dialog 1 Denna guide riktas till dig som vill göra smartare inköp genom att använda dig av tidig dialog. Tidig dialog innebär att upphandlande myndigheter träffar

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

18 Införande av ett in houseundantag

18 Införande av ett in houseundantag 18 Införande av ett in houseundantag i svensk rätt I bedömningen av om det finns ett behov av att ett in houseundantag enligt EU-domstolens praxis införs permanent i svensk rätt, generellt eller sektoriellt,

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer