Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005"

Transkript

1 fakta och information från seko november 2005 Några av de glada SEKOiterna på s-kongressen. Totalt var det 16 medlemmar i SEKO som var ombud. Flitiga SEKOiter på s-kongressen B Det blev sena kvällar och många vändor upp i talarstolen för de SEKO-medlemmar som var ombud på socialdemokraternas kongress i Malmö nyligen. Och visst var förbundets medlemmar med och påverkade de riktlinjer som utformar den framtida politiken. läs mer på sidan 2-3 B avdelningsveckorna "Bättre än förra året" B vi vägrar hålla tyst Lyckad kampanj om yttrandefriheten B seko på webben Nytt liv på hemsidan

2 s-kongressen SEKOiter fick bra gehör på partikongressen Många av de frågor som SEKO driver till vardags fick bra gehör på socialdemokraternas kongress i Malmö för två veckor sedan. Det handlar bland annat om kollektivavtalen, infrastrukturen, kriminalvårds- och energifrågan samt jobben och rätten till heltid. S-kongressen blev ett bra avstamp inför den kommande valrörelsen. Stämningen var genomgående god och intrycket från kongressen är att hela arbetarrörelsen nu drar åt samma håll och är överens om de stora frågorna, både på det politiska och fackliga planet. Det här var en facklig-politisk kongress. Det var en bra samverkan mellan partistyrelsen, delegationerna och fackföreningsrörelsen, säger Åke Nyhlén, ombud på kongressen, kriminalvårdare och ordförande för Ånge arbetarekommun. Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, var ofta uppe i talarstolen. Marita Ulvskog, partisekreterare, och Åke Nyhlén, ombud och SEKOmedlem samtalade vid LOs monter på kongressen. Fortbildning för vårdare Åke har bland annat varit med och drivit frågan om ökade insatser gällande fortbildning för kriminalvårdare. Detta fick han gehör för på kongressen och det är numera inskrivet i de politiska riktlinjerna. Ökade utbildningsmöjligheter är viktigt för att kunna bedriva en bra kriminalvård. Påverkansprogrammen inom kriminalvården är viktiga, likaså att det finns vettiga arbetsuppgifter för vårdarna. De ska inte bara låsa in och låsa upp. Åke har även varit drivit andra frågor på kongressen, exempelvis om vikten av att satsa på yrkesutbildning, infrastrukturfrågan och samarbetet i skogslänen. Satsning på infrastruktur Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro var uppe i talarstolen flera gånger. Hennes huvudområde på kongressen var infrastrukturfrågorna. Här fick vi bra respons för de frågor vi driver inom SEKO. Det handlar bland annat om att fortsätta utvecklinegn av infrastrukturen, att kvalitetssäkra vägar och järnvägar och framför allt att inte åsidosätta säkerhetskraven. När det gäller miljövänliga transporter har vi också fått gehör för våra krav på att detta i större utsträckning ska ske på spår och till sjöss, säger Eva-Lena. Eva-Lena fick även bra respons av kongressen på sin motion om Vattenfall. Skrivningen i riktlinjerna bland annat gällande Vattenfalls roll som prispressare och som föregångare när det gäller att ställa om produktionen till en långsiktig hållbar utveckling är bra, säger Eva-Lena. Högre tak i a-kssan Ett annat bra beslut som fattades var att det ska skapas tydligare regler kring samverkan mellan olika myndigheter, till exempel när det gäller sjukpenningen, så att inga som är sjuka och blir arbetslösa ska hamna mellan stolarna och bli utan ersättning, säger Eva-Lena. När det gäller a-kassan gav kongressen tydliga besked till partistyrelsen om att taket måste höjas. Här fick ännu en SEKOit gensvar eftersom Carina Grönhagen, facklig-politisk ansvarig på förbundet, föreslog att taket skulle höjas, vilket också skrevs in i riktlinjerna målet är att de allra flesta ska få 80 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet. Kongressen ense om kollektivavtalens betydelse P Kollektivavtalen låg i fokus på s-kongressen och i sitt inledningstal lyfte statsminister Göran Persson fram kollektivavtalen som det allra viktigaste redskapet på svensk arbetsmarknad. Den som tror att man kan attackera den fackliga solidariteten, den gemensamma styrkan, sättet att förhandla fram kollektivavtal gör en total felbedömning. Angrip detta och du angriper Sverige. Du angriper kärnan i den svenska modellen. För den kommer svensk arbetarrörelse, fack och parti, sida vid sida, att ta gemensam strid, sade Persson. I de av kongressen antagna riktlinjerna står det bland annat: Fundamentet i den svenska arbetsrätten är starka parter på arbetsmarknaden och kollektivavtal som främsta instrumentet att reglera anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar trygghet på svenska arbetsplatser. Fackliga organisationer ska ha rätt att bevaka hur redan tecknade kollektivavtal efterlevs, även då fackföreningen saknar medlemmar på en arbetsplats. Stat, kommuner och landsting ska anlita seriösa företagare som följer de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Socialdemokratin vill stärka det internationella fackliga samarbetet och införa en rätt till internationella fackliga sympatiåtgärder. ii fackligt perspektiv seko november 2005

3 s-kongressen Välbesökta seminarier Det arrangerades en mängd olika seminarier på s-kongressen, som gäster, media, åhörare och ombud i mån av tid besökte. SEKOs förbundsordförande var med på två seminarier. Fackliga samhällsbyggarnas seminarium hade temat ordning och reda och representanterna från de olika förbunden inledde med att berätta om hur det såg ut på sina respektive områden. Det handlade om rena skräckexempel från de olika branscherna. Bland annat vittnades det om illegal arbetskraft, obetalda löner, slavlöner och bulvaner som fixar jobb och ordnar f-skatt-sedlar åt utländska firmor. Ett problem som är särkilt påtagande i byggsektorn, men som inte heller SEKO är skonat från, då illegal arbetskraft avslöjats i tunnelbanan nyligen. LOs avtalssekreterare Erland Olausson och SEKOs förbundsordförande Janne Rudén på ett seminarium om ordning och reda. Kollektivavtal räddningen Paneldeltagarna konstaterade dock att det fanns ett viktigt verktyg för att stävja svartjobb och annat mygel kollektivavtalet. Att stärka Lagen om offentlig upphandling så att det blir krav på att kollektivavtal ska finnas med vid upphandlingar är en väg att gå. Det måste finnas en skyldighet för företagen att inte lägga sig under en viss nivå. Annars kommer vi att få se städbolag som ägs av MC-gäng och många fler problem inom våra branscher, sade Janne Rudén under paneldiskussionen. LO:s avtalssekreterare Erland Olausson berättade att LO och Svenskt Näringsliv är överens om att svenska löner ska gälla på svensk arbetsmarknad och att ett avtal finns som tydliggör reglerna för utländska företag i Sverige. Fackligt inflytande Det andra seminariet på kongressen med SEKO-medverkan handlade om ungefär samma problematik, men koncentrerade sig mest kring offentliga upphandlingar. Medverkade gjorde också Sven-Erik Österberg, biträdande finansminister, Ylva Thörn, ordförande för Kommunal, Leif Olsson, ordförande för Industrifacket och Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Här var panelen eniga om att ratificeringen av ILO-konvention 94, som ska ge schysta villkor vid upphandlingar, är nödvändig för att åstadkomma bättre genomförda upphandlingar. Någon efterlyste enklare regler vid upphandling, men framför allt talades det om tydligare regler för såväl upphandlare som leverantörer. Det är viktigt att säkerställa att de fackliga organisationerna får inflytande över upphandlingen. Allt för få ställer sociala krav och fokuserar idag i stället på lägsta priset, sade Janne Rudén. kongress Kampanjen syntes i kongresshallen P SEKOs kampanj Vi vägrar hålla tyst syntes väl i den stora kongresshallen i Malmö. Såväl ombud som utställare bar jackor och knappar och flygblad delades ut under alla kongressens dagar. Budskapet syntes även i LOs monter där SEKO huserade. En mycket bra kampanj, konstaterade LO:s ordförande Wanja Lundy-Wedin i en kort kommentar. LO-ordförandens tal fick stora ovationer P Wanja Lundby-Wedins tal på s-kongressen blev väldigt uppskattat av ombud och åhörare. Wanja koncentrerade sitt tal kring arbetslivet och menade att den viktigaste uppgiften nu är att skapa ett arbetsliv för alla. Vi vill ha trygga jobb. Vi vill ha jobb som det går att försörja sig på. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, sade hon. Lundby-Wedin angrepp även Svenskt Näringliv och menade att det är dags att sätta dess VD Urban Bäckström, i skolbänken. Det känns som de är på väg tillbaka till 1980-talet. De vill försämra konflikträtten och försvaga oss som part på arbetsmarknaden, sade hon. Jobbare mot rasism... SEKO-framgång med förbud mot ensamarbete P SEKO-sossen i Stockholm fick gehör för sin motion om ensamarbete där yrkandet var att partiet skulle verka för att riskfyllt ensamarbete förbjuds. Bakgrunden till motionen är att många medlemmar har yrken där de ofta utsätts för hot och våld. Inom SEKO är detta vanligt förekommande inom bland annat tunnelbanan och inom kriminalvården. Inom Handels är det ett stort problem eftersom många arbetar ensamma i butiker och även där utsätts för hot, våld och rån. Kongressen beslutande i enlighet med SEKO-sossens yrkanden i motionen och en skrivning om detta finns således i de nya riktlinjerna. En klar framgång för SEKO och ett viktigt steg till att stävja den otrygga situation som ensamarbete ofta innebär. Upprop för rättvisa och gemensam välfärd lämnades till näringsministern P På socialdemokraternas kongress överlämnade SEKO Skåne, Attac, Transport svd. 12 och miljöförbundet Jordens Vänner uppropet för rättvisa och gemensam välfärd till näringsminister Tomas Östros. En kampanj som initierats av SEKO Skåne och idag stöds av flertalet organisationer och en rad kända privatpersoner. Uppropet främsta syfte är att kräva ett stopp för fortsatta privatiseringar och avregleringar samt att uppmärksamma politikerna på situationen. Vi hade ett bra samtal med Tomas Östros och han lyssnade verkligen på våra synpunkter. Han höll även med om att vissa branscher inte mått riktigt bra av avregleringen, säger Eva Sjöstedt, tidigare ordförande för SEKO Skåne och aktiv s-politiker i Malmö. Mer om uppropet kan du läsa på också på plats på kongressen. På bilden syns Thomas Lundström och Åke Nilsson, SEKO Skåne. fackligt perspektiv seko november 2005 iii

4 avdelningsveckor Militärt möte i Mälardalen SEKO Mälardalen inledde sina avdelningsdagar med ett arbetsplatsbesök på FMLOG i Enköping. En anläggning som bland annat servar utlandstrupper med kommunikationsutrustning, fordon och kläder. På FMLOG (Försvarsmaktens logistik) i Enköping finns ett 80-tal medlemmar. Delegaterna från SEKO blev guidade runt på det stora området och samtalade med flertalet medlemmar. Bra jobb men lönemissnöje Medlemmarna trivs bra, men är något missnöjda med sin löneutveckling. Många arbetar med avancerad teknisk utrustning och kompetensen är hög, ändå ligger våra löner under de marknadsmässiga. Det kan innebära att försvaret förlorar viktig kompetens som söker sig till andra arbeten, säger Benny Augustsson från försvarsklubben. Det är också ett ansvarsfyllt arbete. All utrustning måste vara i toppskick när de skickas ut i strid. iv fackligt perspektiv seko november 2005 Mattias Carlsson och Jennifer Linholm på FMLOG på S1 i Enköping iordningställer stridsvagn C för vidare transport till Liberia. Mattias Carlsson är stridsvagnsmekaniker och lägger ner över 1000 timmar på att skruva isär och ihop en vagn som snart ska skickas till Liberia på uppdrag. Allt ska gås igenom. Det är trångt att arbeta här inne och det blir många bulor i huvudet, men det är ett kul och annorlunda arbete, säger Mattias. Besök på skola och häkte SEKO-folket fortsatte sedan till Västerås för ett besök på Edströmska gymnasiet. En skola där bland annat vägarbetare och grävmaskinister likaledes framtida SEKO-medlemmar får en gedigen utbildning. En bra plats att värva nya medlemmar på. Under andra dagen besöktes det nybyggda häktet och frivården i Uppsala. Platsbristen är för tillfället bortbyggd men det talas om att lägga ner annexet till det gamla häktet. Även i Mälardalen uppmärksammades kampanjen Vi vägrar hålla tyst på olika sätt. Som på räls i Gävleborg Såväl trötta morgonresenärer i Söderhamn som flanörer på stan i Gävle kunde inte missa SEKOs kampanj under SEKO Gävleborgs avdelningsdagar. Tillsammans med arbetsplatsbesöken blev det två hektiska dagar för SEKO. Störst fokus under SEKO Gävleborg avdelningsdagar låg ändå på arbetsplatsbesöken. Bland annat besöktes PPM (Premiepensionsmyndigheten), Johannes kraftvärmeverk, Posten, Tågkompaniet och Banverket. Även en träff med arbetslösa arrangerades. Tåg må gå som på räls, men att köra dem kräver full uppmärksamhet hela tiden, såväl vid stationer som ute på sträckan. Bra dialog Det gäller att vara på sin vakt för det finns inte utrymme för några misstag när man kör, Men arbetsmiljön är bra, tycker jag. Det är bekväma tåg att köra, säger Bengt-Ove Öqvist, tågförare på Tågkompaniet. Många på Tågkompaniet uppger att det finns en bra dialog med arbetsgivaren, men också ett visst missnöje med arbetstidsschemat. En del visstidsanställda är oroliga för om jobbet kommer att finnas kvar vid nästa upphandling. Bengt-Ove Öqvist och Jonny Eliasson, Tågkompaniet. notiser Många medlemmar besöktes i Örebro Janne Rudén (t v) på Green Cargo. P SEKO Örebro hade precis som i fjol koncentrerat sig på att träffa så många medlemmar som möjligt på så många arbetsplatser som möjligt. Och man lyckades bra. Jag tror att vi träffade närmare 150 medlemmar under våra två dagar och för oss kändes det viktigast att lägga fokus på arbetsplatserna. Ett av många intressanta besök var på Trafficare i Hallsberg. Det kändes nyttigt att få åka dit och se hur arbetssituationen är där, den är ganska tuff, säger Staffan Fareld, ombudsman på SEKO Örebro. Vi tycker det är viktigt att också besöka arbetsplatser där organisationsgraden och det fackliga intresset är lågt. Därför gjorde vi ett par sådana besök också, säger Fareld. Andra arbetsplatserna som besöktes var bland andra SweMaint, Posten, Green Cargo, Runnagården och den stora rangerbangården i Hallsberg. SEKO Östra syntes P Arbetsplatsbesök, flygbladsutdelning, frukostmöten med medlemmar, klubbkonferens och en förbundskassör från SEKO som vägrade hålla tyst på torgmöten gjorde att SEKO Östra syntes ganska bra under sina avdelningsdagar. Ja, i Norrköping var det ganska bra drag och det var ju bra timing att kampanjen låg då vi hade planerat våra avdelningsdagar. Vi fick dessvärre ställa in ett par arbetsplatsbesök på grund av omstuvningar i programmet, men det kommer vi att ta igen på ett eller annat sätt, säger Birger Granberg, ombudsman på SEKO Östra.

5 avdelningsveckor Stockholm prioriterade arbetsplatsbesök När SEKO Stockholm arrangerade avdelningsvecka hanns en hel mängd arbetsplatsbesök med. Men Dan Persson, ansvarig för satsningen, skulle gärna genomföra aktiviteterna på ett annat sätt under kommande år. Vi är så många klubbbar, och därför måste vi fundera lite extra på hur vi ska få ut det mesta av avdelningsveckorna, säger Dan Persson. M/S Ålandsfärjan, Posten på Norrmalm, Kronobergshäktet och Roslagsbanan var några av de arbetsplatser som besöktes under SEKO Stockholms avdelningsvecka. På Ålandsfärjan uppskattade man att SEKOiter från andra branscher än sjöfolk kom på besök. Diskussionerna kom att handla om allt från löner till maten ombord. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén på arbetsplatsbesök tillsammans med Mikael Beeckman och Robert Börjhammar. Trassligt med många tågbolag På flera av de besök som genomfördes inom branschen trafik kom diskussionen att delvis handla om den uppsagde klubbordföranden Per Johansson. Kundtjänstpersonalen på Stockholms central berättade om det trassel som uppstår när flera tågbolag står för trafiken. Allt från biljettköp till anslutningar vid tågförseningar blir då mycket svårare att hantera. På postarbetsplasterna handlade diskussionerna bland annat om problem med deltidsanställningar och problem med upprepade korta anställningar. På arbetsplatserna inom kriminalvården togs frågor kring lön och den dåliga bemanningen upp. Går att göra bättre Dan Persson, informationsansvarig på SEKO Stockholm och ansvarig för aktiviteterna under avdelningsveckan, är nöjd med de arbetsplatsbesök som genomfördes. Men inför kommande år kan han tänka sig att ändra upplägget på avdelningsveckorna. På sikt tror jag att avdelningsveckorna är jätteviktiga för oss. De tränar organisationen så att vi blir duktiga på att mobilisera oss Välbesökt medlemsmöte och bra arbetsplatsbesök i Värmland P Ett lyckat medlemsmöte och bra arbetsplatsbesök är SEKO Värmlands viktigaste erfarenheter från avdelningsveckorna. Vi hade i förväg via ett insticksblad annonserat om medlemsmötet i SEKO-magasinet. Och det visade sig ge bra resultat, uppslutningen på mötet var mycket god och vi fick se ansikten som vi aldrig träffat förr, säger Christer Alnebratt, ordförande för SEKO Värmland. Under kvällen diskuterades flera viktiga fackliga frågor. Alla medlemmar erbjöds att bowla, och dessutom även i andra sammanhang. Men här i Stockholm är vi så stora att det är svårt att få med alla klubbar på vagnen. Därför tror jag att vi behöver vidareutveckla vårt upplägg inför kommande år. Kanske ska man fundera på att göra arbetsplatsbesöken mer inriktade på speciella branscher. En variant kan också vara att prioritera arbetsplatser som Ålandsfärjan, eller andra arbetsplatser som saknar en egen arbetsplatsorganisation. Debatt om Stockholm Förutom arbetsplatsbesök ordnande SEKO Stockholm under sin avdelningsvecka medlemsmöte och en debatt på temat Stockholm, ett år före valet. Även en klubbkonferens om avregleringar och ett extra styrelsemöte stod på programmet. uppträdde SEKO-kören. Arbetsplatsbesök gjordes på tågföretaget Merresor, ungdomsvårdsanstalten Klarälvgården, universtitetet, Banvereket, Telias kundservice och ett par olika postarbetsplaster. På Merresor fanns det en hel del synpunkter på företagets övertagande av tågtrafiken från SJ. Universtitetet var intressant att besöka därför att vi under hösten har startat ett medlemsvärvarprojekt där. Det har gett bra resultat, säger Christer Alnebratt. foto: anders engren notiser Göteborg gick på högskola P Men inte för att studera utan för att besöka anställda, till största delen lokalvårdare, på Chalmers, som tillhör civilbranschen inom SEKO. Det var ett intressant och framförallt viktigt besök. Vi tillbringade en hel eftermiddag på högskolan och träffade ett drygt 50-tal medlemmar. Diskussionerna kretsade mest kring lönerna och systemet för individuella löner. Några menade på att i-löner gör det svårare att tala om problemen på arbetsplatsen eftersom man då riskerar att inte få någon löneökning. Vi pratade också om att facket måste bli tuffare och synas mer, vilket i SEKOs fall visade sig redan under kampanjen, säger Bertil Hallén, ordförande för SEKO Göteborg. Avdelningen gjorde även arbetsplatsbesök på en mängd postkontor i länet, främst i orter utanför centrala till Göteborg så som Kungälv, Orust/Tjörn, Lerum och Alingsås, men även på den nya terminalen i Göteborg, där ett antal nya medlemmar värvades. Vi träffade mest brevbärare eftersom Svensk Kassaservice på landsbygden mest består av en lucka i väggen eller en liten skrubb inne i en affär. Problemen såg lite olika ut, men stress och mycket övertid var vanligt. Däremot märktes det att stämningen på de mindre utdelningskontoren var bättre, säger Maud Kjellberg, ombudsman på avdelningen. Även i Göteborg fick några arbetsplatsbesök ställas in på grund av förberedelser inför SEKOs kampanj, men ett besök på Relacom hanns också med. Uppfattningen bland medlemmarna är att de gärna vill ha ut någon från förbundet som kan branschfrågorna lite mer i detalj. Åker man till ett teleföretag till exempel är det bättre att skicka en ombudsman som ansvarar för det området så att medlemmarna kan få svar på de lite tyngre frågorna, säger Maud. fackligt perspektiv seko november 2005 v

6 avdelningsveckor Arbetsplatsbesök och debatter i Halmstad Slitsam arbetsmiljö och dåligt ledarskap. Så ser verkligheten ut på kriminalvårdsanstalten i Halmstad, en av arbetsplatserna som besöktes under avdelningsdagarna i Halland. Under två dagar i vecka 43 var det Hallands tur att arrangera aktiviteter inom ramen för SEKOs avdelningsveckor. På programmet stod arbetsplatsbesök på Halmstads garnison, polishus och kriminalvårdsanstalt. Uppskattat besök Maj-Britt Stenberg, SEKO-ombud på anstalten i Halmstad, var en av dem som uppskattade att företrädare för förbundet besökte arbetsplatsen. Det är jättebra att SEKOs syns på det här viset ute på arbetsplatserna. Själv är jag ganska ny i min fackliga roll, så för mig känns ett sådant här besök som Lön vanligaste diskussionsfrågan under avdelningsveckorna Lönefrågor och anställningsformer är de två ämnen som diskuterats flitigast under höstens arbetsplatsbesök. Det säger Annika Ödebrink, biträdande informationschef på SEKO och projektansvarig för avdelningsveckorna. Den riktiga utvärderingen av avdelningsveckorna är inte klar än, men de protokoll vi fått in utifrån landet talar sitt tydliga språk. Maj-Britt Stenberg, SEKO-ombud på kriminalvårdsanstalten i Halmstad, välkomnade arbetsplatsbesöket från förbundet. ett extra stort stöd. Flera av kriminalvårdarna på anstalten tyckte att arbetsmiljön på senare tid hårdnat betydligt. Så här uttryckte sig en av dem: Jag trivs med rollen som kriminalvårdare, men på senare år har klimatet blivit mycket tuffare. Och att säga ifrån lönar sig inte. Säger jag att det är något som inte fungerar, får jag höra från cheferna att då är det väl bara att sluta Det är lön och anställning som engagerar våra medlemmar mest. Annika Ödebrink tycker att årets avdelningsveckor fungerat bra rent praktiskt. Ja, vi börjar ju få rutin på det här nu, och rent generellt kan man nog säga att det ser bättre ut än förra året. På några håll kanske det inte har arrangerats så många arbetsplatsbesök som det var tänkt från början, men i de flesta avdelningar har det flutit på bra. Annorlunda upplägg nästa år Satsningen på avdelningsveckor kommer att fortsätta nästa år, här, det finns många därute som skulle kunna ta ditt jobb. Debatt om el och kriminalvård På programmet stod förutom arbetsplatsbesök även en klubbordförandeträff och ett möte med avdelningsstyrelsen. Dessutom arrangerades två debatter: en på temat elmarknaden och en med rubriken Bygg färdigt rättsväsendet. men då kommer upplägget att se annorlunda ut. För det första handlar det inte om flera veckor utan om en enda. De aktiviteter som ska äga rum under den veckan kommer uteslutande att vara inriktade på besök ute på arbetsplatserna. De datum det handlar om är 4-8 september. Då kommer vi att tömma hela förbundskontoret och satsa all vår energi på att vara ute och träffa medlemmar, säger Annika Ödebrink. En ordentlig utvärdering av årets avdelningsveckor kommer att färdigställas under slutet av året. notiser Gotland oroas av Vaxholmsfallet P SEKO Gotland inledde sina avdelningsdagar med en klubbkonferens där bland annat aktuella förbundsfrågor och strategier inför riksdagsvalet nästa år diskuterades. Klubbkonferensen avslutade vi med en pressträff där vi presenterade förbundets SIFOundersökning om avregleringarna. Det gav bra utslag i våra lokala medier, säger Jeanette Carlsson, ombudsman på SEKO Gotland. Arbetsplatsbesök gjordes på City Mail, Svensk Kassaservice och Destination Gotland. På Destination Gotland blev det diskussioner om EU. Många oroade sig för Vaxholmsfallet och för vad det kan få för betydelse för jobben till sjöss. Och på Kassaservice var oron för framtiden och eventuella nedläggningar stor, säger Jeanette Carlsson. Diskussion om Postens framtid i SEKO Västra P Under avdelningsdagarna i SEKO västra genomfördes arbetsplatsbesök på Posten i Skara, Vara och i Mariestad. Diskussionerna handlade huvudsakligen om Postens framtid, lön och arbetsmiljö. Det framkom synpunkter på hur arbetsgivaren skötte utvecklings- och lönesamtal. Man tyckte inte att arbetsgivaren tog det fulla ansvaret för lönesättningen. Stämningen på kontoren var positiv även om många tyckte att det var tungt med alla gruppkorsband. På kriminalvårdsanstalten Rödjan fick besökarna både träffa medlemmar och se hur behandlingsprogrammen för de intagna fungerade. Man drev ett storskaligt jordbruk och hade planer på att börja bygga båtar. På programmet stod också besök på två försvarsarbetsplatser, bland annat på försvarets centralförråd. Där hade många tidsbegränsade anställningar, och diskussionerna kom bland annat att handla om anställningsformer. vi fackligt perspektiv seko november 2005

7 Stort genomslag för SEKOs kampanj SEKOs kampanj Vi vägrar hålla tyst har fått ett stort genomslag i hela landet. Engagerade förtroendevalda, stöduttalanden från andra organisationer och en enorm uppmärksamhet i media är exempel på det resultat vi sett hittills, säger Jonas Pettersson, informationschef på SEKO. I förra numret av Fackligt Perspektiv berättade vi om planerna för kampanjen Vi vägrar hålla tyst. Nu, när den mest intensiva kampanjveckan är avslutad, är det dags att göra en första utvärdering av satsningen. Medvind från början Bakgrunden till att SEKO drog i gång kampanjen var att förbundet redan hade opinionen på sin sida. Fallet med den uppsagde klubbordföranden Per Johansson hade gett mycket publicitet. Det, i kombination med att frågan om yttrandefrihet på arbetsplatserna kändes som en oerhört angelägen fråga, gjorde att SEKOs förbundsstyrelse tyckte det var rätt läge att gå ut i en kampanj. Och det resultat som vi hittills har sett av satsningen visar att det var helt rätt bedömning som gjordes. Precis som vi hoppades har vårt budskap gett upphov till en rad debatter om yttrandefriheten på arbetsplatserna. Vi har fått stöd från en rad andra organisationer, och från många håll kommer vittnesmål om att tysta arbetsplatser är ett problem som inte bara återfinns inom SEKO, säger Jonas Pettersson. De tre bilderna med förtroendevalda Media var inte sena att nappa på SEKOs kampanjbudskap. Vi vägrar hålla tyst var ett budskap som syntes på busshållplatser i hela Sverige under vecka 43. SEKO-medlemmar, alla med plåster för munnen, syntes under en vecka i slutet av oktober på annonstavlor i hela landet. Busshållplatser och Stockholms tunnelbana pryddes av affischer som fick många att reagera. Detta, i kombination med flygbladsutdelning och utdelning av knappar med texten Vi vägrar hålla tyst, gjorde SEKOs budskap känt långt utanför den egna organisationen. SEKOs organisation en styrka Även radio, tidningar och TV visade stort intresse för kampanjen. Dessutom lyckades förbundet och avdelningarna publicera debattartiklar i många av landets tidningar. Det är sådana här gånger man märker vilken enorm styrka det finns i SEKOs organisation. Att engagemanget varit så stort är en viktig förklaring till framgången med kampanjen, säger Jonas Pettersson. SEKOit uppmanar till kamp mot rasism P Kampen mot rasism och främlingsfientlighet måste lyftas upp på den fackliga dagordningen. Det anser Gerardo Berrios, som bland annat sitter som ordförande för klubb Brev Tomteboda och ledamot i SEKOs förbundsstyrelse. Gerardo Berrios har nu skrivit en debattartikel på temat Gerardo Berrios. rasism och främlingsfientlighet. I samhällsdebatten hör vi sällan om de utbredda hatbrott som invandrare utsätts för. Istället ser vi hur debatten ofta handlar om invandrare som begår olika typer av brott, ofta kopplat till det mycket diffusa ordet kultur. Att organisationer såsom Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna, Nationalsocialistisk front, och Nationell Ungdom misshandlar och trakasserar till exempel människor som arbetar inom kollektivtrafiken, blir sällan del av nyhetsrapporteringen. Nu krävs det att vi som fackliga aktivister sätter dessa frågor högst på den fackliga agendan. Vi ser idag att facket och de politiska krafterna börjat reagera på olika sätt, säger Gerardo Berrios. Även om det finns mycket kvar att göra tycker Gerardo Berrios att det är viktigt att peka på några av de verktyg som redan finns. Vi vet att etniskt tillhörighet redan idag används som kriterium vid urval för rekrytering genom en omfattande kvotering av svenskar på arbetsmarknaden. Ett aktivt användande av rätten att vara med och utforma till exempel platsannonser ger en viss möjlighet att se till att denna kvotering blir lite mindre eller i alla fall uppmärksammas. Ett annat verktyg till vårt förfogande är mångfaldsplanerna, som arbetsgivarna är ålagda att ta fram. Debattartikeln i sin helhet finns att läsa på SEKOs hemsida, fackligt perspektiv seko november 2005 vii

8 SEKO satsar stort på att utveckla webben SEKOs sidor på webben ska bli bättre. Det är syftet med den förstudie som ska ligga till grund för förbundets vidare satsning på information och kommunikation via nätet. SEKO lanserade i början av 2002 ett intra- och extranät för förtroendevalda och anställda. Året efter lanserades den nuvarande externa webbplatsen Sedan dess har många synpunkter när det gäller webbarna kommit fram. Nu är det dags för en nysatsning. Det gäller både användarvänlighet och nya funktioner, säger Rolf Nehl, webmaster på SEKO. Noggrann förstudie Förbundet har tagit hjälp av ett företag för att genomföra en så kallad förstudie rörande såväl SEKOs hemsida som intranät och extranät. Denna förstudie kommer att styra det fortsatta arbetet av webbarna. En förstudie börjar vanligtvis med att analysera hur verksamheten ser ut i dag och fastställer sedan vad man önskar förändra och hur. Ofta har man vid tiden för förstudien inte en klar bild av vart man vill komma, och då kan en workshop vara ett bra forum för att arbeta fram en modell som kan förbättra och stärka webbplatserna. Hittills har vi hunnit med en workshop, och det ska bli fler. När allt är klart kommer vi att ha fått SEKOs hemsida, ska utvecklas och bli bättre. in idéer från såväl anställda som förtroendevalda inom hela förbundet. Användarna intervjuas Förutom workshoparna kommer en rad användarintervjuer att genomföras. Dessa blir ytterligare ett sätt att samla in användarnas behov och mål med webbplatserna. Målgrupperna är anställda på förbundskontoret, anställda på avdelningarna, SEKO-medlemmar Rekordmånga besökte hemsidan men också presumtiva medlemmar, säger Rolf Nehl. De som varit inne på någon av SEKOs webbplatser under hösten har även de kunnat påverka hur utvecklingen av webbarna ska skötas. Via en enkät i form av en popup har de bland annat fått svara på frågor om hur de använder webbplatsen och hur de uppfattar den i dag när det gäller innehåll och användarvänlighet, säger Rolf Nehl. P I oktober hade SEKOs hemsida över besökare. Rekordet slogs då hemsidan besöktes av totalt besökare. I genomsnitt var besökarna inne 10 minuter på sidan. Det stora besöksantalet under oktober beror till stor del på att vi hade kampanjen Vi vägrar hålla tyst igång. Den gjorde att många sökte sig till vår hemsida. Det var en liknande situation under samma månad förra året då vi hade postkonflikten och många medlemmar sökte sin information på hemsidan, säger Rolf Nehl, webbmaster på SEKO. En normal månad har SEKOs hemsidan cirka besökare. notiser SEKO får ny grafisk profil P Nu lanserar SEKO en ny grafisk profil. Den grafiska profilen innehåller regler, riktlinjer och exempel på hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar inte bara brevpapper och visitkort, utan även regler för hur arbetsplatsaffischer, rapporter, broschyrer och skrifter bör utformas. En viktig utgångspunkt när den nya profilen har arbetats fram är att den ska vara lätt att använda. Även förtroendevalda ute i organisationen ska kunna tillämpa den. För detta ändamål erbjuder SEKO en särskild tjänst med namnet Medianavet. Med hjälp av Medianavet kan man på ett enkelt sätt skapa lokalt anpassat material som visitkort, korrespondenskort, kuvert, brevpapper och mötesaffischer. Medianavet nås via SEKOs intranät. Planer finns på att utveckla tjänsten så att även extranätanvändare kommer åt den. Mer information om SEKOs grafiska profil finns på förbundets olika webbplatser, det vill säga på intranätet, extranätet och hemsidan. Där kan man ladda ner en manual för hur profilen ska användas. Alla avdelningar kommer också att få ett brev med information om den grafiska profilen samt en tryckt version av manualen. Grafisk profil ansvarig utgivare Mats Andersson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år En manual för SEKOs grafiska profil finns på viii fackligt perspektiv seko november 2005

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12

ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen. Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 ST inom arbetsförmedlingen Karlstadssektionen Sammanfattning av styrelsemöte för ST inom Arbetsförmedlingen Karlstadsektionen 2010-05-12 Plats: Arbetsförmedlingen Karlstad Närvarande: Susanne Linde Husbom

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Västra Svealand ST Arbetsförmedlingen Protokoll 2013-11-28 Tid: 09:00-15:00 Plats: Videokonferens Lämnat återbud: Mikke Sandberg, Jonas Hed 1) Mötets öppnande 2) Närvarande: Johan Eklund, Ann-Kristin Kallesgården, Marita

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar

Bättre på jobbet med intresseförhandlingar oktober aug 2011 2013 Bättre på jobbet med intresseförhandlingar vision.se/intresseforhandling Påverka med framgång. Ett bra förhandlingsarbete kan leda till nya medlemmar. Och lokala intresseförhandlingar

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB.

När delegationens medlemmar ska gör anföranden mejlas texten till richard.rosander@socialdemokraterna.se. De kommer läggas ut, i huvudsak på FB. Syftet med kommunikationen är att informera både medlemmar och allmänhet om delegationens arbete. Kommunikationen kommer inrikta sig på egna kanaler då medieutrymmet är begränsat. All kommunikations ska

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014

KONGRESSBLADET. Sveriges näste statsminister besökte kongressen. 13 juni 2014 KONGRESSBLADET 13 juni 2014 Sveriges näste statsminister besökte kongressen Under fredagseftermiddagen kom Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven till Byggnads kongress. Han talade om arbetsrätt

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad

Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Viktig information om du är eller blir sjuk/skadad Även om du inte är sjukskriven nu spara och använd denna information. Den är viktig! Det finns nya

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 En tidning om facket och politiken från LO våren 2002 100 000 FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED Våra medlemmar är värda mer!

Läs mer

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID

MITT SVERIGE VÅR FRAMTID MITT SVERIGE VÅR FRAMTID INNEHÅLL SAMMANFATTNING...4 BAKGRUND...5 INTERVJU: HEJ SEKO SÖDRA...6 RESULTAT...7 ARBETSGIVAREN SKA INTE KUNNA STAPLA KORTA VISSTIDSANSTÄLLNINGAR PÅ VARANDRA...7 NÄR MÄNNISKOR

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Kamrater Mötesdeltagare!

Kamrater Mötesdeltagare! 2014-05-01 Christer Engelhardt Kamrater Mötesdeltagare! Varmt välkomna till supervalårets första majfirande här i Bingebyparken och jag vill rikta ett varmt tack till Gråbo- Bingeby Socialdemokratiska

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär

Studie- och aktivitetshandledning. Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Billig mat en dyr affär Billig mat en dyr affär Studie- och aktivitetshandledning Svenska matproducenter måste börja skärpa sig. Om svensk mat ska försvara sin plats i

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation

SEKO org 2013-02-01. Facket för Service och Kommunikation SEKO org 2013-02-01 Facket för Service och Kommunikation Organisationsschema Kongress/representantskap Förbundsstyrelse VU Branschorganisation Avdelningssektioner Avdelning Klubb Sektion SEKO-ombud 121

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

Lönsamt Inför lönesamtalet

Lönsamt Inför lönesamtalet Lönsamt Inför lönesamtalet Vårdförbundets lönestrategi är individuell löne sättning och lokal lönebildning. Det innebär att din lön ska vara individuell och baseras på din kunskap, kompetens, erfarenhet

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST

Kommunikationsplattform. för Fackförbundet ST Kommunikationsplattform för Fackförbundet ST ST, 2010. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, april 2010. Upplaga: 2 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar?

Företagare i debatten. Vem vågar och vilka lyssnar? Företagare i debatten Vem vågar och vilka lyssnar? februari 2006 FÖRETAGARE I DEN POLITISKA DEBATTEN Vem vågar och vilka lyssnar? Under de senaste veckorna har det pågått en debatt om företagsledare ska

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6

Redaktören har ordet REFLEKTIONER. Nr 2-201 6 Nr 2-201 6 SOCIALDEMOKRATERNAS NYHETSBREV I STRÄNGNÄS KOMMUN Källgatan 1, 645 31 Strängnäs www.socialdemokraterna.se/strangnas ANSVARIG UTGIVARE: Ingrid Fäldt Redaktören har ordet Vi närmar oss med stormsteg

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten

Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbunds policy för ungdomsverksamheten Handelsanställdas förbund 2005 Fastställd av FS 2005-09-20 1 Inledning Denna policy är framtagen av Centrala Ungdomskommittén och antagen av förbundsstyrelsen.

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL)

MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) MEDBESTÄMMANDE OCH INFLYTANDE (MBL) Motionerna MBL 1 MBL 5 MOTION MBL 1 Byggnads MellanNorrland När och hur det utses förtroendevalda representera förbundet i lokala större företags styrelser, verkar inte

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN. Internationellt DAGORDNINGSPUNKT. nr 75 76 MOTIONER OCH UTLÅTANDEN Internationellt DAGORDNINGSPUNKT nr 75 76 Sid 2 Internationellt HEM Innehåll Dagordningspunkt 75... 3 Motion nr 117 Angående TTIP/CETA... 3 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden

Beslutsprotokoll torsdag den 3 november bordlagda ärenden Beslutsprotokoll torsdag den 3 november 2005 -bordlagda ärenden 9.2.1 Full sysselsättning, inledning bordlagt ärende Kongressordförande: Jörgen Linder, sekreterare Anders Lindberg och Lars Westbr Redaktionsutskottets

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer