Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flitiga SEKOiter på s-kongressen. B Det blev sena kvällar och många vändor upp i. fakta och information från seko. november 2005"

Transkript

1 fakta och information från seko november 2005 Några av de glada SEKOiterna på s-kongressen. Totalt var det 16 medlemmar i SEKO som var ombud. Flitiga SEKOiter på s-kongressen B Det blev sena kvällar och många vändor upp i talarstolen för de SEKO-medlemmar som var ombud på socialdemokraternas kongress i Malmö nyligen. Och visst var förbundets medlemmar med och påverkade de riktlinjer som utformar den framtida politiken. läs mer på sidan 2-3 B avdelningsveckorna "Bättre än förra året" B vi vägrar hålla tyst Lyckad kampanj om yttrandefriheten B seko på webben Nytt liv på hemsidan

2 s-kongressen SEKOiter fick bra gehör på partikongressen Många av de frågor som SEKO driver till vardags fick bra gehör på socialdemokraternas kongress i Malmö för två veckor sedan. Det handlar bland annat om kollektivavtalen, infrastrukturen, kriminalvårds- och energifrågan samt jobben och rätten till heltid. S-kongressen blev ett bra avstamp inför den kommande valrörelsen. Stämningen var genomgående god och intrycket från kongressen är att hela arbetarrörelsen nu drar åt samma håll och är överens om de stora frågorna, både på det politiska och fackliga planet. Det här var en facklig-politisk kongress. Det var en bra samverkan mellan partistyrelsen, delegationerna och fackföreningsrörelsen, säger Åke Nyhlén, ombud på kongressen, kriminalvårdare och ordförande för Ånge arbetarekommun. Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro, var ofta uppe i talarstolen. Marita Ulvskog, partisekreterare, och Åke Nyhlén, ombud och SEKOmedlem samtalade vid LOs monter på kongressen. Fortbildning för vårdare Åke har bland annat varit med och drivit frågan om ökade insatser gällande fortbildning för kriminalvårdare. Detta fick han gehör för på kongressen och det är numera inskrivet i de politiska riktlinjerna. Ökade utbildningsmöjligheter är viktigt för att kunna bedriva en bra kriminalvård. Påverkansprogrammen inom kriminalvården är viktiga, likaså att det finns vettiga arbetsuppgifter för vårdarna. De ska inte bara låsa in och låsa upp. Åke har även varit drivit andra frågor på kongressen, exempelvis om vikten av att satsa på yrkesutbildning, infrastrukturfrågan och samarbetet i skogslänen. Satsning på infrastruktur Eva-Lena Jansson, ordförande för SEKO Örebro var uppe i talarstolen flera gånger. Hennes huvudområde på kongressen var infrastrukturfrågorna. Här fick vi bra respons för de frågor vi driver inom SEKO. Det handlar bland annat om att fortsätta utvecklinegn av infrastrukturen, att kvalitetssäkra vägar och järnvägar och framför allt att inte åsidosätta säkerhetskraven. När det gäller miljövänliga transporter har vi också fått gehör för våra krav på att detta i större utsträckning ska ske på spår och till sjöss, säger Eva-Lena. Eva-Lena fick även bra respons av kongressen på sin motion om Vattenfall. Skrivningen i riktlinjerna bland annat gällande Vattenfalls roll som prispressare och som föregångare när det gäller att ställa om produktionen till en långsiktig hållbar utveckling är bra, säger Eva-Lena. Högre tak i a-kssan Ett annat bra beslut som fattades var att det ska skapas tydligare regler kring samverkan mellan olika myndigheter, till exempel när det gäller sjukpenningen, så att inga som är sjuka och blir arbetslösa ska hamna mellan stolarna och bli utan ersättning, säger Eva-Lena. När det gäller a-kassan gav kongressen tydliga besked till partistyrelsen om att taket måste höjas. Här fick ännu en SEKOit gensvar eftersom Carina Grönhagen, facklig-politisk ansvarig på förbundet, föreslog att taket skulle höjas, vilket också skrevs in i riktlinjerna målet är att de allra flesta ska få 80 procent av sin lön i ersättning vid arbetslöshet. Kongressen ense om kollektivavtalens betydelse P Kollektivavtalen låg i fokus på s-kongressen och i sitt inledningstal lyfte statsminister Göran Persson fram kollektivavtalen som det allra viktigaste redskapet på svensk arbetsmarknad. Den som tror att man kan attackera den fackliga solidariteten, den gemensamma styrkan, sättet att förhandla fram kollektivavtal gör en total felbedömning. Angrip detta och du angriper Sverige. Du angriper kärnan i den svenska modellen. För den kommer svensk arbetarrörelse, fack och parti, sida vid sida, att ta gemensam strid, sade Persson. I de av kongressen antagna riktlinjerna står det bland annat: Fundamentet i den svenska arbetsrätten är starka parter på arbetsmarknaden och kollektivavtal som främsta instrumentet att reglera anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar trygghet på svenska arbetsplatser. Fackliga organisationer ska ha rätt att bevaka hur redan tecknade kollektivavtal efterlevs, även då fackföreningen saknar medlemmar på en arbetsplats. Stat, kommuner och landsting ska anlita seriösa företagare som följer de regler som gäller på den svenska arbetsmarknaden. Socialdemokratin vill stärka det internationella fackliga samarbetet och införa en rätt till internationella fackliga sympatiåtgärder. ii fackligt perspektiv seko november 2005

3 s-kongressen Välbesökta seminarier Det arrangerades en mängd olika seminarier på s-kongressen, som gäster, media, åhörare och ombud i mån av tid besökte. SEKOs förbundsordförande var med på två seminarier. Fackliga samhällsbyggarnas seminarium hade temat ordning och reda och representanterna från de olika förbunden inledde med att berätta om hur det såg ut på sina respektive områden. Det handlade om rena skräckexempel från de olika branscherna. Bland annat vittnades det om illegal arbetskraft, obetalda löner, slavlöner och bulvaner som fixar jobb och ordnar f-skatt-sedlar åt utländska firmor. Ett problem som är särkilt påtagande i byggsektorn, men som inte heller SEKO är skonat från, då illegal arbetskraft avslöjats i tunnelbanan nyligen. LOs avtalssekreterare Erland Olausson och SEKOs förbundsordförande Janne Rudén på ett seminarium om ordning och reda. Kollektivavtal räddningen Paneldeltagarna konstaterade dock att det fanns ett viktigt verktyg för att stävja svartjobb och annat mygel kollektivavtalet. Att stärka Lagen om offentlig upphandling så att det blir krav på att kollektivavtal ska finnas med vid upphandlingar är en väg att gå. Det måste finnas en skyldighet för företagen att inte lägga sig under en viss nivå. Annars kommer vi att få se städbolag som ägs av MC-gäng och många fler problem inom våra branscher, sade Janne Rudén under paneldiskussionen. LO:s avtalssekreterare Erland Olausson berättade att LO och Svenskt Näringsliv är överens om att svenska löner ska gälla på svensk arbetsmarknad och att ett avtal finns som tydliggör reglerna för utländska företag i Sverige. Fackligt inflytande Det andra seminariet på kongressen med SEKO-medverkan handlade om ungefär samma problematik, men koncentrerade sig mest kring offentliga upphandlingar. Medverkade gjorde också Sven-Erik Österberg, biträdande finansminister, Ylva Thörn, ordförande för Kommunal, Leif Olsson, ordförande för Industrifacket och Anders Lago, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Här var panelen eniga om att ratificeringen av ILO-konvention 94, som ska ge schysta villkor vid upphandlingar, är nödvändig för att åstadkomma bättre genomförda upphandlingar. Någon efterlyste enklare regler vid upphandling, men framför allt talades det om tydligare regler för såväl upphandlare som leverantörer. Det är viktigt att säkerställa att de fackliga organisationerna får inflytande över upphandlingen. Allt för få ställer sociala krav och fokuserar idag i stället på lägsta priset, sade Janne Rudén. kongress Kampanjen syntes i kongresshallen P SEKOs kampanj Vi vägrar hålla tyst syntes väl i den stora kongresshallen i Malmö. Såväl ombud som utställare bar jackor och knappar och flygblad delades ut under alla kongressens dagar. Budskapet syntes även i LOs monter där SEKO huserade. En mycket bra kampanj, konstaterade LO:s ordförande Wanja Lundy-Wedin i en kort kommentar. LO-ordförandens tal fick stora ovationer P Wanja Lundby-Wedins tal på s-kongressen blev väldigt uppskattat av ombud och åhörare. Wanja koncentrerade sitt tal kring arbetslivet och menade att den viktigaste uppgiften nu är att skapa ett arbetsliv för alla. Vi vill ha trygga jobb. Vi vill ha jobb som det går att försörja sig på. Vi vill att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet, sade hon. Lundby-Wedin angrepp även Svenskt Näringliv och menade att det är dags att sätta dess VD Urban Bäckström, i skolbänken. Det känns som de är på väg tillbaka till 1980-talet. De vill försämra konflikträtten och försvaga oss som part på arbetsmarknaden, sade hon. Jobbare mot rasism... SEKO-framgång med förbud mot ensamarbete P SEKO-sossen i Stockholm fick gehör för sin motion om ensamarbete där yrkandet var att partiet skulle verka för att riskfyllt ensamarbete förbjuds. Bakgrunden till motionen är att många medlemmar har yrken där de ofta utsätts för hot och våld. Inom SEKO är detta vanligt förekommande inom bland annat tunnelbanan och inom kriminalvården. Inom Handels är det ett stort problem eftersom många arbetar ensamma i butiker och även där utsätts för hot, våld och rån. Kongressen beslutande i enlighet med SEKO-sossens yrkanden i motionen och en skrivning om detta finns således i de nya riktlinjerna. En klar framgång för SEKO och ett viktigt steg till att stävja den otrygga situation som ensamarbete ofta innebär. Upprop för rättvisa och gemensam välfärd lämnades till näringsministern P På socialdemokraternas kongress överlämnade SEKO Skåne, Attac, Transport svd. 12 och miljöförbundet Jordens Vänner uppropet för rättvisa och gemensam välfärd till näringsminister Tomas Östros. En kampanj som initierats av SEKO Skåne och idag stöds av flertalet organisationer och en rad kända privatpersoner. Uppropet främsta syfte är att kräva ett stopp för fortsatta privatiseringar och avregleringar samt att uppmärksamma politikerna på situationen. Vi hade ett bra samtal med Tomas Östros och han lyssnade verkligen på våra synpunkter. Han höll även med om att vissa branscher inte mått riktigt bra av avregleringen, säger Eva Sjöstedt, tidigare ordförande för SEKO Skåne och aktiv s-politiker i Malmö. Mer om uppropet kan du läsa på också på plats på kongressen. På bilden syns Thomas Lundström och Åke Nilsson, SEKO Skåne. fackligt perspektiv seko november 2005 iii

4 avdelningsveckor Militärt möte i Mälardalen SEKO Mälardalen inledde sina avdelningsdagar med ett arbetsplatsbesök på FMLOG i Enköping. En anläggning som bland annat servar utlandstrupper med kommunikationsutrustning, fordon och kläder. På FMLOG (Försvarsmaktens logistik) i Enköping finns ett 80-tal medlemmar. Delegaterna från SEKO blev guidade runt på det stora området och samtalade med flertalet medlemmar. Bra jobb men lönemissnöje Medlemmarna trivs bra, men är något missnöjda med sin löneutveckling. Många arbetar med avancerad teknisk utrustning och kompetensen är hög, ändå ligger våra löner under de marknadsmässiga. Det kan innebära att försvaret förlorar viktig kompetens som söker sig till andra arbeten, säger Benny Augustsson från försvarsklubben. Det är också ett ansvarsfyllt arbete. All utrustning måste vara i toppskick när de skickas ut i strid. iv fackligt perspektiv seko november 2005 Mattias Carlsson och Jennifer Linholm på FMLOG på S1 i Enköping iordningställer stridsvagn C för vidare transport till Liberia. Mattias Carlsson är stridsvagnsmekaniker och lägger ner över 1000 timmar på att skruva isär och ihop en vagn som snart ska skickas till Liberia på uppdrag. Allt ska gås igenom. Det är trångt att arbeta här inne och det blir många bulor i huvudet, men det är ett kul och annorlunda arbete, säger Mattias. Besök på skola och häkte SEKO-folket fortsatte sedan till Västerås för ett besök på Edströmska gymnasiet. En skola där bland annat vägarbetare och grävmaskinister likaledes framtida SEKO-medlemmar får en gedigen utbildning. En bra plats att värva nya medlemmar på. Under andra dagen besöktes det nybyggda häktet och frivården i Uppsala. Platsbristen är för tillfället bortbyggd men det talas om att lägga ner annexet till det gamla häktet. Även i Mälardalen uppmärksammades kampanjen Vi vägrar hålla tyst på olika sätt. Som på räls i Gävleborg Såväl trötta morgonresenärer i Söderhamn som flanörer på stan i Gävle kunde inte missa SEKOs kampanj under SEKO Gävleborgs avdelningsdagar. Tillsammans med arbetsplatsbesöken blev det två hektiska dagar för SEKO. Störst fokus under SEKO Gävleborg avdelningsdagar låg ändå på arbetsplatsbesöken. Bland annat besöktes PPM (Premiepensionsmyndigheten), Johannes kraftvärmeverk, Posten, Tågkompaniet och Banverket. Även en träff med arbetslösa arrangerades. Tåg må gå som på räls, men att köra dem kräver full uppmärksamhet hela tiden, såväl vid stationer som ute på sträckan. Bra dialog Det gäller att vara på sin vakt för det finns inte utrymme för några misstag när man kör, Men arbetsmiljön är bra, tycker jag. Det är bekväma tåg att köra, säger Bengt-Ove Öqvist, tågförare på Tågkompaniet. Många på Tågkompaniet uppger att det finns en bra dialog med arbetsgivaren, men också ett visst missnöje med arbetstidsschemat. En del visstidsanställda är oroliga för om jobbet kommer att finnas kvar vid nästa upphandling. Bengt-Ove Öqvist och Jonny Eliasson, Tågkompaniet. notiser Många medlemmar besöktes i Örebro Janne Rudén (t v) på Green Cargo. P SEKO Örebro hade precis som i fjol koncentrerat sig på att träffa så många medlemmar som möjligt på så många arbetsplatser som möjligt. Och man lyckades bra. Jag tror att vi träffade närmare 150 medlemmar under våra två dagar och för oss kändes det viktigast att lägga fokus på arbetsplatserna. Ett av många intressanta besök var på Trafficare i Hallsberg. Det kändes nyttigt att få åka dit och se hur arbetssituationen är där, den är ganska tuff, säger Staffan Fareld, ombudsman på SEKO Örebro. Vi tycker det är viktigt att också besöka arbetsplatser där organisationsgraden och det fackliga intresset är lågt. Därför gjorde vi ett par sådana besök också, säger Fareld. Andra arbetsplatserna som besöktes var bland andra SweMaint, Posten, Green Cargo, Runnagården och den stora rangerbangården i Hallsberg. SEKO Östra syntes P Arbetsplatsbesök, flygbladsutdelning, frukostmöten med medlemmar, klubbkonferens och en förbundskassör från SEKO som vägrade hålla tyst på torgmöten gjorde att SEKO Östra syntes ganska bra under sina avdelningsdagar. Ja, i Norrköping var det ganska bra drag och det var ju bra timing att kampanjen låg då vi hade planerat våra avdelningsdagar. Vi fick dessvärre ställa in ett par arbetsplatsbesök på grund av omstuvningar i programmet, men det kommer vi att ta igen på ett eller annat sätt, säger Birger Granberg, ombudsman på SEKO Östra.

5 avdelningsveckor Stockholm prioriterade arbetsplatsbesök När SEKO Stockholm arrangerade avdelningsvecka hanns en hel mängd arbetsplatsbesök med. Men Dan Persson, ansvarig för satsningen, skulle gärna genomföra aktiviteterna på ett annat sätt under kommande år. Vi är så många klubbbar, och därför måste vi fundera lite extra på hur vi ska få ut det mesta av avdelningsveckorna, säger Dan Persson. M/S Ålandsfärjan, Posten på Norrmalm, Kronobergshäktet och Roslagsbanan var några av de arbetsplatser som besöktes under SEKO Stockholms avdelningsvecka. På Ålandsfärjan uppskattade man att SEKOiter från andra branscher än sjöfolk kom på besök. Diskussionerna kom att handla om allt från löner till maten ombord. SEKOs förbundsordförande Janne Rudén på arbetsplatsbesök tillsammans med Mikael Beeckman och Robert Börjhammar. Trassligt med många tågbolag På flera av de besök som genomfördes inom branschen trafik kom diskussionen att delvis handla om den uppsagde klubbordföranden Per Johansson. Kundtjänstpersonalen på Stockholms central berättade om det trassel som uppstår när flera tågbolag står för trafiken. Allt från biljettköp till anslutningar vid tågförseningar blir då mycket svårare att hantera. På postarbetsplasterna handlade diskussionerna bland annat om problem med deltidsanställningar och problem med upprepade korta anställningar. På arbetsplatserna inom kriminalvården togs frågor kring lön och den dåliga bemanningen upp. Går att göra bättre Dan Persson, informationsansvarig på SEKO Stockholm och ansvarig för aktiviteterna under avdelningsveckan, är nöjd med de arbetsplatsbesök som genomfördes. Men inför kommande år kan han tänka sig att ändra upplägget på avdelningsveckorna. På sikt tror jag att avdelningsveckorna är jätteviktiga för oss. De tränar organisationen så att vi blir duktiga på att mobilisera oss Välbesökt medlemsmöte och bra arbetsplatsbesök i Värmland P Ett lyckat medlemsmöte och bra arbetsplatsbesök är SEKO Värmlands viktigaste erfarenheter från avdelningsveckorna. Vi hade i förväg via ett insticksblad annonserat om medlemsmötet i SEKO-magasinet. Och det visade sig ge bra resultat, uppslutningen på mötet var mycket god och vi fick se ansikten som vi aldrig träffat förr, säger Christer Alnebratt, ordförande för SEKO Värmland. Under kvällen diskuterades flera viktiga fackliga frågor. Alla medlemmar erbjöds att bowla, och dessutom även i andra sammanhang. Men här i Stockholm är vi så stora att det är svårt att få med alla klubbar på vagnen. Därför tror jag att vi behöver vidareutveckla vårt upplägg inför kommande år. Kanske ska man fundera på att göra arbetsplatsbesöken mer inriktade på speciella branscher. En variant kan också vara att prioritera arbetsplatser som Ålandsfärjan, eller andra arbetsplatser som saknar en egen arbetsplatsorganisation. Debatt om Stockholm Förutom arbetsplatsbesök ordnande SEKO Stockholm under sin avdelningsvecka medlemsmöte och en debatt på temat Stockholm, ett år före valet. Även en klubbkonferens om avregleringar och ett extra styrelsemöte stod på programmet. uppträdde SEKO-kören. Arbetsplatsbesök gjordes på tågföretaget Merresor, ungdomsvårdsanstalten Klarälvgården, universtitetet, Banvereket, Telias kundservice och ett par olika postarbetsplaster. På Merresor fanns det en hel del synpunkter på företagets övertagande av tågtrafiken från SJ. Universtitetet var intressant att besöka därför att vi under hösten har startat ett medlemsvärvarprojekt där. Det har gett bra resultat, säger Christer Alnebratt. foto: anders engren notiser Göteborg gick på högskola P Men inte för att studera utan för att besöka anställda, till största delen lokalvårdare, på Chalmers, som tillhör civilbranschen inom SEKO. Det var ett intressant och framförallt viktigt besök. Vi tillbringade en hel eftermiddag på högskolan och träffade ett drygt 50-tal medlemmar. Diskussionerna kretsade mest kring lönerna och systemet för individuella löner. Några menade på att i-löner gör det svårare att tala om problemen på arbetsplatsen eftersom man då riskerar att inte få någon löneökning. Vi pratade också om att facket måste bli tuffare och synas mer, vilket i SEKOs fall visade sig redan under kampanjen, säger Bertil Hallén, ordförande för SEKO Göteborg. Avdelningen gjorde även arbetsplatsbesök på en mängd postkontor i länet, främst i orter utanför centrala till Göteborg så som Kungälv, Orust/Tjörn, Lerum och Alingsås, men även på den nya terminalen i Göteborg, där ett antal nya medlemmar värvades. Vi träffade mest brevbärare eftersom Svensk Kassaservice på landsbygden mest består av en lucka i väggen eller en liten skrubb inne i en affär. Problemen såg lite olika ut, men stress och mycket övertid var vanligt. Däremot märktes det att stämningen på de mindre utdelningskontoren var bättre, säger Maud Kjellberg, ombudsman på avdelningen. Även i Göteborg fick några arbetsplatsbesök ställas in på grund av förberedelser inför SEKOs kampanj, men ett besök på Relacom hanns också med. Uppfattningen bland medlemmarna är att de gärna vill ha ut någon från förbundet som kan branschfrågorna lite mer i detalj. Åker man till ett teleföretag till exempel är det bättre att skicka en ombudsman som ansvarar för det området så att medlemmarna kan få svar på de lite tyngre frågorna, säger Maud. fackligt perspektiv seko november 2005 v

6 avdelningsveckor Arbetsplatsbesök och debatter i Halmstad Slitsam arbetsmiljö och dåligt ledarskap. Så ser verkligheten ut på kriminalvårdsanstalten i Halmstad, en av arbetsplatserna som besöktes under avdelningsdagarna i Halland. Under två dagar i vecka 43 var det Hallands tur att arrangera aktiviteter inom ramen för SEKOs avdelningsveckor. På programmet stod arbetsplatsbesök på Halmstads garnison, polishus och kriminalvårdsanstalt. Uppskattat besök Maj-Britt Stenberg, SEKO-ombud på anstalten i Halmstad, var en av dem som uppskattade att företrädare för förbundet besökte arbetsplatsen. Det är jättebra att SEKOs syns på det här viset ute på arbetsplatserna. Själv är jag ganska ny i min fackliga roll, så för mig känns ett sådant här besök som Lön vanligaste diskussionsfrågan under avdelningsveckorna Lönefrågor och anställningsformer är de två ämnen som diskuterats flitigast under höstens arbetsplatsbesök. Det säger Annika Ödebrink, biträdande informationschef på SEKO och projektansvarig för avdelningsveckorna. Den riktiga utvärderingen av avdelningsveckorna är inte klar än, men de protokoll vi fått in utifrån landet talar sitt tydliga språk. Maj-Britt Stenberg, SEKO-ombud på kriminalvårdsanstalten i Halmstad, välkomnade arbetsplatsbesöket från förbundet. ett extra stort stöd. Flera av kriminalvårdarna på anstalten tyckte att arbetsmiljön på senare tid hårdnat betydligt. Så här uttryckte sig en av dem: Jag trivs med rollen som kriminalvårdare, men på senare år har klimatet blivit mycket tuffare. Och att säga ifrån lönar sig inte. Säger jag att det är något som inte fungerar, får jag höra från cheferna att då är det väl bara att sluta Det är lön och anställning som engagerar våra medlemmar mest. Annika Ödebrink tycker att årets avdelningsveckor fungerat bra rent praktiskt. Ja, vi börjar ju få rutin på det här nu, och rent generellt kan man nog säga att det ser bättre ut än förra året. På några håll kanske det inte har arrangerats så många arbetsplatsbesök som det var tänkt från början, men i de flesta avdelningar har det flutit på bra. Annorlunda upplägg nästa år Satsningen på avdelningsveckor kommer att fortsätta nästa år, här, det finns många därute som skulle kunna ta ditt jobb. Debatt om el och kriminalvård På programmet stod förutom arbetsplatsbesök även en klubbordförandeträff och ett möte med avdelningsstyrelsen. Dessutom arrangerades två debatter: en på temat elmarknaden och en med rubriken Bygg färdigt rättsväsendet. men då kommer upplägget att se annorlunda ut. För det första handlar det inte om flera veckor utan om en enda. De aktiviteter som ska äga rum under den veckan kommer uteslutande att vara inriktade på besök ute på arbetsplatserna. De datum det handlar om är 4-8 september. Då kommer vi att tömma hela förbundskontoret och satsa all vår energi på att vara ute och träffa medlemmar, säger Annika Ödebrink. En ordentlig utvärdering av årets avdelningsveckor kommer att färdigställas under slutet av året. notiser Gotland oroas av Vaxholmsfallet P SEKO Gotland inledde sina avdelningsdagar med en klubbkonferens där bland annat aktuella förbundsfrågor och strategier inför riksdagsvalet nästa år diskuterades. Klubbkonferensen avslutade vi med en pressträff där vi presenterade förbundets SIFOundersökning om avregleringarna. Det gav bra utslag i våra lokala medier, säger Jeanette Carlsson, ombudsman på SEKO Gotland. Arbetsplatsbesök gjordes på City Mail, Svensk Kassaservice och Destination Gotland. På Destination Gotland blev det diskussioner om EU. Många oroade sig för Vaxholmsfallet och för vad det kan få för betydelse för jobben till sjöss. Och på Kassaservice var oron för framtiden och eventuella nedläggningar stor, säger Jeanette Carlsson. Diskussion om Postens framtid i SEKO Västra P Under avdelningsdagarna i SEKO västra genomfördes arbetsplatsbesök på Posten i Skara, Vara och i Mariestad. Diskussionerna handlade huvudsakligen om Postens framtid, lön och arbetsmiljö. Det framkom synpunkter på hur arbetsgivaren skötte utvecklings- och lönesamtal. Man tyckte inte att arbetsgivaren tog det fulla ansvaret för lönesättningen. Stämningen på kontoren var positiv även om många tyckte att det var tungt med alla gruppkorsband. På kriminalvårdsanstalten Rödjan fick besökarna både träffa medlemmar och se hur behandlingsprogrammen för de intagna fungerade. Man drev ett storskaligt jordbruk och hade planer på att börja bygga båtar. På programmet stod också besök på två försvarsarbetsplatser, bland annat på försvarets centralförråd. Där hade många tidsbegränsade anställningar, och diskussionerna kom bland annat att handla om anställningsformer. vi fackligt perspektiv seko november 2005

7 Stort genomslag för SEKOs kampanj SEKOs kampanj Vi vägrar hålla tyst har fått ett stort genomslag i hela landet. Engagerade förtroendevalda, stöduttalanden från andra organisationer och en enorm uppmärksamhet i media är exempel på det resultat vi sett hittills, säger Jonas Pettersson, informationschef på SEKO. I förra numret av Fackligt Perspektiv berättade vi om planerna för kampanjen Vi vägrar hålla tyst. Nu, när den mest intensiva kampanjveckan är avslutad, är det dags att göra en första utvärdering av satsningen. Medvind från början Bakgrunden till att SEKO drog i gång kampanjen var att förbundet redan hade opinionen på sin sida. Fallet med den uppsagde klubbordföranden Per Johansson hade gett mycket publicitet. Det, i kombination med att frågan om yttrandefrihet på arbetsplatserna kändes som en oerhört angelägen fråga, gjorde att SEKOs förbundsstyrelse tyckte det var rätt läge att gå ut i en kampanj. Och det resultat som vi hittills har sett av satsningen visar att det var helt rätt bedömning som gjordes. Precis som vi hoppades har vårt budskap gett upphov till en rad debatter om yttrandefriheten på arbetsplatserna. Vi har fått stöd från en rad andra organisationer, och från många håll kommer vittnesmål om att tysta arbetsplatser är ett problem som inte bara återfinns inom SEKO, säger Jonas Pettersson. De tre bilderna med förtroendevalda Media var inte sena att nappa på SEKOs kampanjbudskap. Vi vägrar hålla tyst var ett budskap som syntes på busshållplatser i hela Sverige under vecka 43. SEKO-medlemmar, alla med plåster för munnen, syntes under en vecka i slutet av oktober på annonstavlor i hela landet. Busshållplatser och Stockholms tunnelbana pryddes av affischer som fick många att reagera. Detta, i kombination med flygbladsutdelning och utdelning av knappar med texten Vi vägrar hålla tyst, gjorde SEKOs budskap känt långt utanför den egna organisationen. SEKOs organisation en styrka Även radio, tidningar och TV visade stort intresse för kampanjen. Dessutom lyckades förbundet och avdelningarna publicera debattartiklar i många av landets tidningar. Det är sådana här gånger man märker vilken enorm styrka det finns i SEKOs organisation. Att engagemanget varit så stort är en viktig förklaring till framgången med kampanjen, säger Jonas Pettersson. SEKOit uppmanar till kamp mot rasism P Kampen mot rasism och främlingsfientlighet måste lyftas upp på den fackliga dagordningen. Det anser Gerardo Berrios, som bland annat sitter som ordförande för klubb Brev Tomteboda och ledamot i SEKOs förbundsstyrelse. Gerardo Berrios har nu skrivit en debattartikel på temat Gerardo Berrios. rasism och främlingsfientlighet. I samhällsdebatten hör vi sällan om de utbredda hatbrott som invandrare utsätts för. Istället ser vi hur debatten ofta handlar om invandrare som begår olika typer av brott, ofta kopplat till det mycket diffusa ordet kultur. Att organisationer såsom Sverigedemokraterna, Nationaldemokraterna, Nationalsocialistisk front, och Nationell Ungdom misshandlar och trakasserar till exempel människor som arbetar inom kollektivtrafiken, blir sällan del av nyhetsrapporteringen. Nu krävs det att vi som fackliga aktivister sätter dessa frågor högst på den fackliga agendan. Vi ser idag att facket och de politiska krafterna börjat reagera på olika sätt, säger Gerardo Berrios. Även om det finns mycket kvar att göra tycker Gerardo Berrios att det är viktigt att peka på några av de verktyg som redan finns. Vi vet att etniskt tillhörighet redan idag används som kriterium vid urval för rekrytering genom en omfattande kvotering av svenskar på arbetsmarknaden. Ett aktivt användande av rätten att vara med och utforma till exempel platsannonser ger en viss möjlighet att se till att denna kvotering blir lite mindre eller i alla fall uppmärksammas. Ett annat verktyg till vårt förfogande är mångfaldsplanerna, som arbetsgivarna är ålagda att ta fram. Debattartikeln i sin helhet finns att läsa på SEKOs hemsida, fackligt perspektiv seko november 2005 vii

8 SEKO satsar stort på att utveckla webben SEKOs sidor på webben ska bli bättre. Det är syftet med den förstudie som ska ligga till grund för förbundets vidare satsning på information och kommunikation via nätet. SEKO lanserade i början av 2002 ett intra- och extranät för förtroendevalda och anställda. Året efter lanserades den nuvarande externa webbplatsen Sedan dess har många synpunkter när det gäller webbarna kommit fram. Nu är det dags för en nysatsning. Det gäller både användarvänlighet och nya funktioner, säger Rolf Nehl, webmaster på SEKO. Noggrann förstudie Förbundet har tagit hjälp av ett företag för att genomföra en så kallad förstudie rörande såväl SEKOs hemsida som intranät och extranät. Denna förstudie kommer att styra det fortsatta arbetet av webbarna. En förstudie börjar vanligtvis med att analysera hur verksamheten ser ut i dag och fastställer sedan vad man önskar förändra och hur. Ofta har man vid tiden för förstudien inte en klar bild av vart man vill komma, och då kan en workshop vara ett bra forum för att arbeta fram en modell som kan förbättra och stärka webbplatserna. Hittills har vi hunnit med en workshop, och det ska bli fler. När allt är klart kommer vi att ha fått SEKOs hemsida, ska utvecklas och bli bättre. in idéer från såväl anställda som förtroendevalda inom hela förbundet. Användarna intervjuas Förutom workshoparna kommer en rad användarintervjuer att genomföras. Dessa blir ytterligare ett sätt att samla in användarnas behov och mål med webbplatserna. Målgrupperna är anställda på förbundskontoret, anställda på avdelningarna, SEKO-medlemmar Rekordmånga besökte hemsidan men också presumtiva medlemmar, säger Rolf Nehl. De som varit inne på någon av SEKOs webbplatser under hösten har även de kunnat påverka hur utvecklingen av webbarna ska skötas. Via en enkät i form av en popup har de bland annat fått svara på frågor om hur de använder webbplatsen och hur de uppfattar den i dag när det gäller innehåll och användarvänlighet, säger Rolf Nehl. P I oktober hade SEKOs hemsida över besökare. Rekordet slogs då hemsidan besöktes av totalt besökare. I genomsnitt var besökarna inne 10 minuter på sidan. Det stora besöksantalet under oktober beror till stor del på att vi hade kampanjen Vi vägrar hålla tyst igång. Den gjorde att många sökte sig till vår hemsida. Det var en liknande situation under samma månad förra året då vi hade postkonflikten och många medlemmar sökte sin information på hemsidan, säger Rolf Nehl, webbmaster på SEKO. En normal månad har SEKOs hemsidan cirka besökare. notiser SEKO får ny grafisk profil P Nu lanserar SEKO en ny grafisk profil. Den grafiska profilen innehåller regler, riktlinjer och exempel på hur SEKO ska se ut i tryckt material. Den är en vidareutveckling av SEKOs tidigare grafiska profil och innefattar inte bara brevpapper och visitkort, utan även regler för hur arbetsplatsaffischer, rapporter, broschyrer och skrifter bör utformas. En viktig utgångspunkt när den nya profilen har arbetats fram är att den ska vara lätt att använda. Även förtroendevalda ute i organisationen ska kunna tillämpa den. För detta ändamål erbjuder SEKO en särskild tjänst med namnet Medianavet. Med hjälp av Medianavet kan man på ett enkelt sätt skapa lokalt anpassat material som visitkort, korrespondenskort, kuvert, brevpapper och mötesaffischer. Medianavet nås via SEKOs intranät. Planer finns på att utveckla tjänsten så att även extranätanvändare kommer åt den. Mer information om SEKOs grafiska profil finns på förbundets olika webbplatser, det vill säga på intranätet, extranätet och hemsidan. Där kan man ladda ner en manual för hur profilen ska användas. Alla avdelningar kommer också att få ett brev med information om den grafiska profilen samt en tryckt version av manualen. Grafisk profil ansvarig utgivare Mats Andersson redaktion Informationsenheten redaktör & layout Erik Sandberg Åsa Jansson adress Fackligt Perspektiv, SEKO, Box 1105, stockholm telefon fax hemsida e-post tryck Sörmlands Grafiska Fackligt Perspektiv utkommer med 10 nummer per år En manual för SEKOs grafiska profil finns på viii fackligt perspektiv seko november 2005

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004

Sverige runt på 60 dagar. B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar har. fakta och information från seko. oktober 2004 fakta och information från seko oktober 2004 Helikopter med SEKO-folk gör sig redo för en säkerhetskontrollresa över dammarna i Lule Älv. Sverige runt på 60 dagar B Ungefär hälften av SEKOs avdelningar

Läs mer

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko.

Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla. fakta och information från seko. fakta och information från seko augusti 2005 foto: anna ledin Manifestation i kollektivtrafiken B Den 1 juli stod kollektivtrafiken i hela Sverige stilla i två minuter för att manifestera mot det hot och

Läs mer

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav.

f a c k l i g t E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O S E KO har varslat om sympatistre j k krav. f a c k l i g t M A J 2 0 0 3 p e r s p e k t i v 5 E T T I N F O R M A T I O N S B L A D F R Å N S E K O Uttalande från SEKOs styrelse Redan den 24 april gjorde SEKOs förbundsstyrelse ett uttalande till

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet

Innehåll. Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Vision Aspekten #01, 2012 En tidning för Visions förtroendevalda. Innehåll Avtalsrörelserna är igång Vision växer Förbered lönesamtalen Ordna yrkesträffar Profilprodukter och identitet Nu är det vår tur!

Läs mer

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen

FÖRSTA LINJEN. En ny väg för Sverige. Utan en trygg välfärd kan vi inte nå full sysselsättning. Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen FÖRSTA LINJEN Posttidning A Första linjen 4/2014 Årgång 1 sekostockholm.se Alexander Lindholm: Vi behöver fler fackliga kämpar i riksdagen Krönika Karl-Petter Thorwaldsson: Utan en trygg välfärd kan vi

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Nu kan du även hitta oss på Facebook

Nu kan du även hitta oss på Facebook Avtal Kongress Utbildning Arbetsmiljö Nummer 2 2013 Årgång 3 Information till medlemmar i Seko Posten Nu kan du även hitta oss på Facebook Ur innehållet Bakom kulisserna Mats Lööf berättar vad som händer

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2006 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2006 Eva Nordmark om året som gått... 4 Förbundsstyrelsen: Vad gjorde dig mest stolt över SKTF under 2006?...7 Inriktning av verksamheten

Läs mer

Så ska medlemstappet stoppas SID 4

Så ska medlemstappet stoppas SID 4 nr 9 18 september 2007 Välfärd på drift Tiger inte i församlingen Helene Cranser är arbetsplatsombud inom Svenska kyrkan, en lite speciell arbetsplats, som hon säger. Alla här ska vara så himla snälla

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014 2015 Seko, Service- och kommunikationsfacket Grafisk form: JINAB Tryck: Fasab/Seko 2015 15.05 Innehåll Verksamhetsberättelse 2014...5 Ordförande har ordet... 5 Organisera och

Läs mer

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister

NUMMER ETT DEMONSTRERA FÖRSTA MAJ! Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister NUMMER ETT Tidning för medlemmar i klubb Seko Posten Syd, klubb Nordväst och klubben för Chefer & Specialister Årgång 5 Nummer 2 Maj 2014 Ansvarig utgivare: Johan Lindholm Omslagsfoto: Eleonor Pavlov DEMONSTRERA

Läs mer

Kommunal Stockholms län

Kommunal Stockholms län Stockholms län medlemstidningen medlemstidning för Kommunal Stockholms län nummer 2 / 2005 Medlemsvärvning lätt på arbetsplatsen Att rekrytera medlemmar kan verka vara en hopplös uppgift som tar tid, kraft

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2003 2004 SEKO Facket för Service och Kommunikation Projektledning: Åsa Jansson Grafisk form: MacGunnar Information & Media Tryck: EO Print AB, Stockholm 2004 04.07 1 300 Innehåll

Läs mer

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS OM GENÊVESKOLAN NYA PROFILARTIKLAR OCH MYCKET MER! 4:2013 GULDNAPPEN Är din arbetsplats föräldravänlig? Gränslöst arbetsliv Höstens kampanjtema Unionen + Farmaciförbundet = sant Från den 1 januari 2014 DESSUTOM: VARFÖR DELPENSION? GULDNAPPEN 2013 LARS

Läs mer

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring

Händer på internationella kvinnodagen sid 5. Ny organisation för utbildningsverksamheten sid 6. Jämför SKTFs inkomstförsäkring En tidning till SKTFs förtroendevalda. Nr 2 2009 SKTF 2012 Nöjda och stolta medlemmar sid 3 Jämställdhet Händer på internationella kvinnodagen sid 5 Utbildning Ny organisation för utbildningsverksamheten

Läs mer

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet

Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet Jenny Stills turnédagbok Unionen på plats i Almedalen Njut av din semester! Facklig världskongress i Göteborg Förmåner i medlemskapet hetluft 5/09 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Hårda Bandage. Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014. Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer

Hårda Bandage. Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014. Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer Hårda Bandage Vårdförbundet Avdelning Stockholms tidskrift Sista numret 2014 Hårda Bandage tar adjö med ett specialnummer Hårda bandage Sista numret 2014 LEDAREN Här kommer ett extra stort nummer av Hårda

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Kommunal 2008 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelse 2008 Vår vision Kommunal känner inga gränser för kampen. Kommunal med många olika medlemmar är en en stark kraft i utvecklingen

Läs mer