Protokoll från rundabordssamtalet med temat Centrum/Näringsliv i medborgardialogen på Jordbromalmsskolan 26:e september 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från rundabordssamtalet med temat Centrum/Näringsliv i medborgardialogen på Jordbromalmsskolan 26:e september 2012"

Transkript

1 Protokoll från rundabordssamtalet med temat Centrum/Näringsliv i medborgardialogen på Jordbromalmsskolan 26:e september 2012 Kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg hälsade alla välkomna i foajén. Alla närvarande tog plats vid varsitt temabord. Mötet har annonserats via affischer i Jordbro samt i Mitt i Haninge vid flera tillfällen. Information om mötet har skickats via Jordbros skolbarn till hemmen. Kallelser har också gått ut via mail och telefon till medborgare som tidigare i processen lämnat kontaktuppgifter. Närvarande runt Centrum/Näringslivs bord: Martina Mossberg Kommunstyrelsens ordförande (M) Lilian Skarström Medborgare aktiv i temagruppen Centrum/Näringsliv Douglas Krantz Medborgare Göran Lidbrink Jordbro Världsorkester Sanna Rantamäki Jordbro Världsorkester Mathias Johansson Medborgare Victor Nyström Aktivist- och konstnärskollektivet TIR Nina Jeppsson Aktivist- och konstnärskollektivet TIR Robin Spurrier Aktivist- och konstnärskollektivet TIR/medborgare Sarah Degerhammar Aktivist- och konstnärskollektivet TIR Steven Cuzner Viktor Svahn Platschef Comerciante Audun Ribe VD Comerciante Mats Norrbom Förvaltningschef SBF Rune Andersson Näringslivsstrateg KSF Nina Holst Projektledare Jordbrodialogen Sören Berglund Demokratiombudsman UBF 1. Samtalsdeltagarna presenterade sig för varandra. Martina Mossberg var temabordets samtalsledare. Sören Berglund och Nina Holst förde protokoll. 2. Gemensamt gick vi igenom de förslag och synpunkter som inkommit under Centrum/Näringslivs ämnesområde. Vi började med rubriken Jordbro Centrum och kommunens roll gällande centrum. Jordbro Centrum Kommunens roll gällande centrum Kommunen borde kunna påverka centrumägaren. Köpa tillbaka centrum. Kommunägt centrum. Varför inte köpa centrum, kommunen har pengar? Martina Mossberg: Kommunen ska inte äga och driva centrumanläggningar. Kommunens nu sittande majoritet kommer inte att driva frågan. Mats Norrbom: Det har ofta visat sig att kommuner inte är särskilt bra på att driva centrumanläggningar. Audun Ribe: Det är inte aktuellt med någon försäljning av centrum just nu. Martina Mossberg: Hur kan vi hitta ett

2 forum för direkt kommunikation mellan jordbroborna och centrumägaren Comerciante? Audun Ribe: Vi skall öppna en sida där man kan besöka eller maila till oss på Jordbro/Comerciante. Comerciante ska också försöka informera Jordbroborna om hemsidan samt att det går att ringa direkt till dem. Mötet gick vidare med förslag och synpunkter ur sammanställningen. Kommunen äger ju Jordbromalmsskolan men inte centrum. Bygg ett innecentrum i skolans lokaler och konkurrera ut de som driver centrum idag. Jordbromalmsskolan är nu ett Kultur- och föreningshus. När kultur- och föreningsverksamheten en dag flyttar in i ett nybyggt kulturhus är tanken att området ska bebyggas med bostäder. Folkomrösta om var Centrum ska ligga. Martina Mossberg: Det kommer inte att bli en folkomröstning om var centrum ska ligga. Den politiska majoriteten har bestämt att Jordbro Centrum ska ligga kvar där det är nu. Frågan för oss är hur vi ska kunna göra området runt både Centrum och pendeltågsstationen attraktivt. Mötesdeltagarna läste följande synpunkter och kommentarer: Vi tycker inte om Centrum bara blomsteraffären. Privatiseringen inte så genomtänkt, ett centrum som förfaller och som ingen har makt att förändra. Vem äger centrum? Ett företag i Norge har jag hört. SJUKT i så fall. De är inte här och handlar. Förbjud kommuner att sälja ut sina centrum. Mats Norrbom: Kommuner är ofta inte så bra på att hantera kommersiella centrum. Martina Mossberg: Kommunen äger inga centrum. Synpunkt: Centrum är otillgängligt även för de som bor i södra Jordbro. Temagruppen Bostäder/Kommunikationer vars möte ägde rum samtidigt kommer att ta upp kommunikationsfrågor. Douglas Krantz som bor i norra Jordbro menade att (o)tillgängligheten är ett problem; Man besöker kanske Jordbro centrum när man ska hämta ett paket på posten. Mötesdeltagarna läste vidare i sammanställningen.

3 Bygg om, renovera, riv Åtgärda centrum. Ett attraktivt centrum. Mera modernt centrum. Bättre centrum och bättre miljö i centrum. Rusta upp/renovera centrum. Ljusa upp det som är mörkt, tråkigt och isolerat (speciellt vid bankomatdelen). Samla affärer och kaféer runt den lilla fina fontänplan. Ha kvar den fina fontänen. Riv storstockholms i särklass sämsta centrum, eller bygg nytt vid Jordbro station. Riv stället. Centrumägaren Comerciante medger att skötseln av Centrum har haft brister. Audun Ribe: Vi har en vision att centrum ska bli en riktig mötesplats. Nu tycker jag att vi har en livsmedelsaktör som fungerar. En caféverksamhet skulle vara önskvärd. Hyreslagsstiftningen i Sverige är tuff. Nina Jeppsson: Ett café skulle kunna finnas i Jordbro kulturoch föreningshus. Göran Lidbrink: Hur ser ni på konkurrensen (till Comerciante)? Audun Ribe: Det känns fult mot dem som ska driva café i centrum. Rune Andersson: Med en befolkning på finns det underlag för minst två caféer. Martina Mossberg: Konkurrens är bra. Viktor Svahn: Vi välkomnar nya entreprenörer. Comerciante har inte några planer på några stora förändringar av centrum men har kontaktat en arkitektbyrå. Nina Jeppsson: Riskkapitalbolag vill tjäna pengar. Audun Ribe: Det finns inga stora pengar att tjäna just nu i Jordbro. Göran Lidbrink: Jordbro centrum har väl alltid varit ett av de bluesigaste centrum man kan tänka sig, även om servicen var bättre förr. Temagruppen läste vidare i sammanställningen av förslag och synpunkter. Synpunkt: Flytta inte centrumet. Martina Mossberg: Det finns inga sådana planer. Inomhuscentrum. Bygg in centrum likt Skogås centrum. Bygg in centrum med bostäder ovanpå. Bygga i centrum. Ej för tät bebyggelse i centrum Audun Ribe: Vi kommer inte att bygga in centrumet eller planera för bostäder ovanpå butikslokaler inom en snar framtid. Vi säger inte nej till bostäder ovanför butikslokalerna och är beredda att titta på förslag i samråd med kommunen. Sanna Rantamäki: Planerar ni att riva något? Flera huslängor ser övergivna ut, det finns trasiga fönster och persienner som hänger på sned. Man blir nästan arg när man går förbi. Audun Ribe: Vi planerar inte att riva men ytterfasaderna ska åtgärdas. Comerciante är beredda att diskutera stadsplanering med

4 kommunen och vill samarbeta i översikten av stadsplaneringen, utvecklingen av gator, gågator och nya entrépunkter. Det känns viktigt att vi håller kontakten och informerar varandra om vad som sker. Mats Norrbom: Gatan är för bred. Vi kommer att verka för en levande gatumiljö. Det vore bra om Comerciante kunde åtgärda fasaderna i centrum. Viktor Svahn: Varför inte göra en gågata? Comerciante vill försöka få mera folk i Jorbro att besöka Jordbro centrum. Lilian Skarström till Comerciante: Vad tycker ni om säckgatan till centrum? Comerciantes representanter svarar att de också gärna skulle se en busslinje till centrum. Martina Mossberg: Man tänkte på ett annat sätt när det gäller centrumplanering på den tiden då Jordbro byggdes. Flera synpunkter lästes upp. Fattigt centrum. Det saknas liksom riktigt liv. Centrum är så nedgånget. Det måste finnas ett centrum. Att försöka göra något av det nuvarande Jordbro Centrum är dödsdömt! Det behövs något verkligt nytt! Mötesdeltagarna pratade om vad som skulle krävas för att skapa ett mera levande centrum. Nya och flera mötesplatser för olika åldrar, torghandel, loppmarknad (som redan finns på lördagar), aparta inslag och kulturarrangemang var några förslag. Det är önskvärt att få till stånd ett samarbete med förenings- och kulturlivet i centrum. Göran Lidbrink: Kultur skapar dynamik och konstnärliga projekt har en otrolig potential. Om att placera ett nytt centrum vid pendeltågstationen Tänk inte bara centrum, tänk affärsgator med t.ex. två/trevåningshus med affärslokaler i bottenplanet. Placera det vid Jordbro station. Jordbro centrum ska ligga där folk rör sig, vid allfarvägarna. Ett centrum vid tågstationen. Inbyggt centrum närmare pendeltågsstationen. Flytta centrum till pendeltågsstationen. Centrum ska ligga i centrum, inte nere vid pendeltåget. Angående torg/närbutik vid pendeltågstationen Ett torg vid pendeltågsstationen. Butiker och samhällsservice vid pendeltågsstationen. Närköp vid pendeltåget. Martina Mossberg: Den politiska majoriteten har bestämt att Jordbro Centrum ska ligga kvar där det är nu. Vi vill göra området runt både Centrum och pendeltågsstationen attraktivt. Audun Ribe: Pratet om att flytta centrum till pendeltågsstationen har varit negativt för många affärsinnehavare och skapat osäkerhet hos nya aktörer. Kommunens politiska majoritet har satt ner foten. Centrum ska ligga kvar och utvecklas så mycket som möjligt.

5 Mötesdeltagarna läste vidare i sammanställningen. Önskad utveckling av centrum Renare centrum. Butikinnehavarna måste hålla rent i centrum. Comerciante har bytt städbolag i centrum och upplever att städningen blivit bättre. Centrum behöver bli mera gästvänligt. Mera/flera affärer. Flera matbutiker. (Ica, Konsum, Hemköp, Willys t.ex.) Flera moderna butiker. Utveckla småbutiker i centrum. Saluhall. Grönsaks/torgförsäljning i centrum. Internetcafé. Öppna flera bankomater. Bank. Post. H&M. Mc Donalds. Fotvård. Friskvård. Restauranger för barnfamiljer. Vårdcentral. Tandvård. Hälsokost. Bättre service. Medborgarkontor. Comerciante välkomnar nya aktörer att etablera sig i centrum. Dock inte någon grönsakshandlare på torget eftersom Matrix säljer grönsaker och inte vill ha någon konkurrens. Mötesdeltagare påtalade att folk drar folk och att torghandel eller saluhall skulle ge mera liv åt platsen. Kanske kan man fråga Matrix ägare om de är intresserade av att driva torghandel? Det har inte varit helt lätt för nya aktörer att få stor lönsamhet i sina rörelser i centrum. Viktor Svahn: Ett dagis kommer antagligen att flytta in i centrum, vilket kan bidra till en mera levande miljö. Det ska anläggas en liten lekplats i anslutning till dagiset. Det vore bra om kommunen kunde se över de dolda hörn som ligger på kommunens mark i anslutning till centrum, klippa buskar t.ex. Man måste kunna ställa krav på centrum. Comerciante skulle också vilja att kommunen snyggar till parkeringsplatserna och ev. använder en del av dem till något annat. Mats Norrbom: Räcker parkeringsplatserna då? Är de tillräckligt många? Viktor Svahn: Ja, lagom. Plantera blommor. Förbättra belysningen.

6 Mera skyltar. Behåll scenen för arrangemang. Bra soffor som man kan sitta på en lite stund. Lugna platser i centrum att träffas på. Blommor har planterats kontinuerligt i centrum sedan i våras men planteringarna vandaliseras, ofta på helgnätter. Belysningen och skyltningen bör ses över. Comerciante är intresserade av arrangemang på utomhusscenen och kan ordna så att det finns el att koppla upp sig på i framtiden. Utomhusscenen ligger på Comerciantes mark. Skräpigt. Det saknas ett café. Andra butiker. Flera möjligheter för småföretagare att etablera sig. Möjlighet till att öppna butik. Mera aktiviteter. Loppisen på lördagar är trevlig, lyser upp. Vi har världens bästa centrum. Städningen runt Förenings- och kulturhuset (f.d. Jordbromalmsskolan) har förbättrats avsevärt tack vare att Servicegruppens dagverksamhet städar området. De har flyttat in i sina nya lokaler i Kultur- och föreningshuset. Sören Berglund: Jordbrodialogens temagrupp Renhållning hade möte förra veckan och applåderade de förbättringar som gjorts när det gäller städning och underhåll i Jordbro den senaste tiden. Viktor Svahn: Bilar som brunnit eller vandaliserats måste fraktas bort mycket snabbare. Douglas Krantz: De har en tendens att bli stående, mycket längre än i t.ex. Stockholm. Kommunen ska undersöka tillvägagångssättet. Rune Andersson: När det gäller etableringshjälp till småföretagare finns kommunens nyföretagarcentrum, dit man kan höra av sig för att få gratis rådgivning. Att det saknas café påtalades vid flera tillfällen. Mats Norrbom underströk detta. Viktor Svahn: Vi har försökt att få ett fik till centrum och är öppna för förslag. Audun Ribe: En av våra aktörer sitter på de lämpligaste lokalerna. Mathias Johansson: Saluhall i Jordbro centrum är ett bra förslag. Temagruppen gick vidare med förslagen under rubriken Jordbro som helhet. Jordbro som helhet Renovera ALLT. Mera inredning och färg. Dröj inte med att sätta igång med att göra snabba, enkla, billiga åtgärder. Riv centrala delar av Jordbro och börja om. Kommunen åtar sig att ta kontakt med fastighetsägarna i Jordbro för att diskutera skicket på fastigheterna. När verksamheterna som idag finns i Jordbro kultur- och föreningshus flyttar in i ett nybyggt kulturhus ska f.d. Jordbromalmsskolan rivas för att ge plats åt bostäder.

7 Sarah Degerhammar: Ska det byggas hyresrätter eller bostadsrätter? Vem ska bygga? Martina Mossberg: Om det blir i kommunal regi eller av privata aktörer är inte bestämt. Ett planprogram ska utvecklas och en mera stadsliknande miljö planeras. Det behövs fler bostäder. Göran Lidbrink håller med och frågar Mats Norrbom om kulturens roll i processen och om SBF har arbetat med metoder för öppen invitation. Mats Norrbom involverar gärna kulturarbetare i centrumfrågan. Mats Norrbom: Det måste finnas en allsidig bebyggelse annars dör samhället. Sören Berglund: Den nya fotbollsplanen kommer att bli fin och användas av många. Mats Norrbom: Det kan bidra till ett levande stråk i Jordbro. Mötesdeltagarna läste de synpunkter som lämnats angående Jordbro, som helhet. Jordbro har en dålig klang, tidningarna skriver. Ändra allt! Det blir sämre och sämre. Jordbro har blivit sämre. I hate this place. Äckligt i Jordbro, egentligen vill jag flytta men måste kanske bo kvar. Eftersatt underhåll och förslumning. Det är mycket färre svenskar här nu. Bra att det finns många olika människor här. Jag tycker om att bo här. Jordbro är inte sämre än någon annan plats. Det är fint, lugnt här, bra som det är, ändra inget. Jag trivs bra. Många trivs i Jordbro. Kultur- och föreningslivet ger hopp. Ett icke segregerat samhälle är önskvärt. Byta postort Byta postort till kanske Kvarnbäcken eller något som klingar nytt och positivt = en nystart för området. Byt postort till något nytt som ger hopp om framtiden Martina Mossberg: Den politiska majoriteten kommer inte att verka för något byte av postort. Jordbro ska vara ett område att vara stolt över. Mötesdeltagarna tog del av förslagen under rubriken Arbetstillfällen och näringsliv. Arbetstillfällen och näringsliv Flera jobb och sommarjobb Martina Mossberg: Det finns ett stort arbetsplatsområde på andra sidan pendeltågsstationen.

8 Från kommunens sida är det viktigt att få till arbetstillfällen. Jobbtorg och sommarjobb för ungdomar kan vara ett sätt. Att satsa på människor som sakta kan arbeta sig framåt kan vara en väg till blomstrande företag och nya idéer. Mötesdeltagarna tog del av synpunkterna angående Jordbro näringsliv. Livskraftigt näringsliv, handel och service. Arbete och egen försörjning ger makt och ökad frihet till människor. För Jordbro är arbetslinjen, fler och lönsamma företag samt utveckling av sociala företag viktigt. Synpunkten får medhåll. Mötesdeltagarna pratar om vad ett socialt företag är. En del av JVO:s verksamhet drivs som ett socialt företag. Mötet avslutades.

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13

Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014. Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-05-13 Centrumdialogen Brandbergen 2-5 april 2014 Inledning Som en del av utvecklingen

Läs mer

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust.

Folktandvården nämns bara av några få, men den nämns som förlust. BUR-ENKÄT. Sammanställning av kommentarer 1 antal lästa: 114 - varav endast framsidan ifylld: 7 NATUREN Två stora teman dominerar folks tankar om Bredäng. Det negativa är otrygghet, det positiva är den

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer

Sveriges Lustgård och Vision 2025

Sveriges Lustgård och Vision 2025 Resultat av enkätundersökning Sveriges Lustgård och Vision 2025 November 2013 februari 2014 Innehållsförteckning INLEDNING... 1 METOD... 2 MÅLPOPULATION... 2 STICKPROV... 2 UTVECKLING AV ENKÄT... 2 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM.

DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. DOKUMENTATION AV LUNCHPRAT BILDEN AV DET FRAMTIDA KATRINEHOLM. Katrineholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Författare Carolin Lindholm Projektledare Helene Nord 29 October 2009 2009 Skill Om Skill Skill

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg

Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg Medlemsundersökning Innerstaden Göteborg 2013-10-28 Nedya Ibrahim 0730378908 Marknad@innerstadengbg.se Innehållsförteckning Slutsats... 3 SWOT Analys... 4 Styrkor... 4 Svagheter... 4 Hot... 4 Möjligheter...

Läs mer

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny.

Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Idén om att vi behöver förändring i miljonprogrammen är inte ny. Det nya är idén om att vi kan förändra själva. Utan att vänta på att någon annan ska vilja det. Miljardprogrammet är den här idén: Idén

Läs mer

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år

Bilden av Tierp (305) Upp till 35 år Report Filter Filter Item Detail Criteria #1 Ålder equals "- 17" Criteria #2 Ålder equals "18-24" Criteria #3 Ålder equals "25-35" Categories All categories Creation Date Doesn't matter Date Edited Doesn't

Läs mer

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda.

Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna. Naturen, fina anläggningar stolt! De som kommer hit är nöjda. 1 (36) Sammanställning av enkätsvaren Färdplan Flen Flens kommun 2019 När Flens kommun är som bäst 1. Hur är det i Flens kommun när det är som bäst? Litenheten, närheten, lätt att komma i kontakt, omgivningarna.

Läs mer

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda?

Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03. Gästbloggare: Vad tycker andra om Gottsunda? Gottsunda centrum när det är klart 2011-04-03 Jag saknar en del butiker här i Gottsunda, en skoaffär, Kapp Ahl, Cubus för ungdomarna här i Gottsunda samt Stadium alla de som finns i de andra stadsdelarna

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport

Bilden av Dorotea. Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor. Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Bilden av Dorotea Projekttyp: Lokal attitydundersökning Skapat av: Per Ekman, Tendensor Datum: 31 januari 2011 Beskrivning: Slutrapport Tendensor AB Gröndalsvägen 19b, 392 36 Kalmar Tel 0480-40 38 60 WWW

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter

Levande stadskärnor. Kartläggning av hot och möjligheter Levande stadskärnor Kartläggning av hot och möjligheter Det är inte särsklit konstigt att en stor del av handeln idag etablerar sig utanför staden. De gamla stadskärnorna har varken plats för den nya handeln

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport

Samrådsenkät Nacka strand. Standardrapport Samrådsenkät Nacka strand Standardrapport Procent Antal Arbetsplats i Nacka strand 3,7% 6 Boende i Nacka strand 67,7% 109 Elev i Nacka strand 0% 0 Företräder en organisation 1,2% 2 Förträder ett företag

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

tyck till om dergårdsentrén

tyck till om dergårdsentrén Bilaga 1 tyck till om dergårdsentrén En enkät från Lerums kommuns om pågående planering inom området Dergårdsentrén i Lerum Redovisning av enkätsvar september - oktober 2013 Sammanställt av planenheten

Läs mer

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby

Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009. Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby Redovisning av Husbydialogen 7-11 juni 2009 Tusentals idéer för ett ännu bättre Husby MEDVERKANDE Dialogveckan i Husby har arrangerats av Svenska Bostäder i samarbete med Stockholms stad och Hyresgästföreningen.

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P)

Kollektivtrafik Ang. kollektivtrafiken, kör en tur runt till kustbyarna, kan förhindra utflyttning, många äldre har inte körkort (P) Del 3: Kalixmedborgarnas synpunkter Kommentarerna är grupperade utifrån områden. För att kunna urskilja vilken grupp som kommenterat så är de kodade enligt nedan: Ö= Övriga (Arbetssökande, tjänstlediga/föräldraledig,

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se

Bilsport. Rekrytering. www.sbf.se bilsport@sbf.se Bilsport Rekrytering www.sbf.se bilsport@sbf.se Svenska Bilsportförbundet, full fart framåt. Just nu håller du Svenska Bilsportförbundets rekryteringsråd i din hand. Det måste betyda att du och din klubb

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer