GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN"

Transkript

1 GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN Välkommen som terminselev. vi ser fram emot att ha dig som studerande här på skolan! I det här dokumentet finns information som är användbar under hela läsåret bra att spara alltså! Bakgrund Gerlesborgsskolan Bohuslän grundades 1944 av Arne Isacsson ( ) konstnär och pedagog. Tusentals besökare har sedan dess besökt den här speciella platsen mellan Oslo och Göteborg där skolan legat sedan starten med Bottnafjorden och västerhavet åt ena hållet och det bergiga inlandet åt det andra. Många kända konstnärer har under åren varit verksamma här. Från Vera Nilsson till Jockum Nordström. Här bedrivs utbildning av två skilda slag dels en tvåårig högskoleförberedande grundutbildning, dels en omfattande verksamhet med korta kurser som är yrkesutvecklande och vidareutbildande riktade mot t ex konstnärer, arkitekter och konsthantverkare, men också till en större konstintresserad allmänhet. Skolan har även ett stort utbud av föreläsningar, konserter och utställningar under hela året. Lite om Gerlesborgsskolorna Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver verksamhet i Bohuslän och Stockholm - två skolor i helt skilda miljöer men med samma grundsyn. Gerlesborgsskolan är en icke-vinstdrivande stiftelse med en styrelse, som består av representanter från Västra Götalands Regionen, Tanum kommun, Sotenäs kommun, Konstakademin och KRO. VD för stiftelsen och för båda Gerlesborgsskolorna är Birgitta Andrén Åkerblom. Skolans båda helårsutbildningar bedrivs som en eftergymnasial konst och utbildning med tillsyn och bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det finns möjlighet att som elev att göra utbyte mellan skolorna. Gerlesborgsskolan Stockholm grundades 1958 från början som en filial till skolan i Bohuslän med hjälp av bland annat Georg Suttner. Undervisningen bedrivs i Hjorthagens gamla folkskola och är också den en tvåårig grundläggande konstutbildning. På skolan går 74 studerande, uppdelade på två årskurser. Karolina Holmlund och Catti Brandelius studierektorer på Stockholmsskolan och jobbar tillsammans med lärare, gästlärare och föreläsare. Gerlesborgskolan Bohuslän På vår tvååriga grundutbildning går 40 studerande. Höstterminen 2015 efterträder Elin Wikström tillförordnad studierektor Sonia Hedstrand. Annett Florén är utbildningssamordnare och ansvarar bl.a. för viss administration. Tre återkommande lärare, Maja Hammarén, Lars Göran Nilsson och Henrik Andersson arbetar kontinuerligt tillsammans med ett stort antal gästlärare och föreläsare inom konstnärlig teori och praktik. Undervisningen sker dels i skolans gemensamma lokaler och dels i den egna ateljéplatsen i någon av fastigheterna i skolans närområde. I ateljén har du utrymme för eget arbete där återkommande samtal enskilt eller i grupp med lärare och gästlärare ingår som en del av studieplanen. En stor del av undervisningen är gemensam och obligatorisk observera att skolan starkt betonar vikten av närvaro och aktivt deltagande i kurser och seminarier.

2 Utbildning Vår målsättning är att bedriva en grundläggande utbildning av högsta kvalitet inom det konstnärliga området. Vi eftersträvar att förmedla kunskaper som är gällande inom det breda spektrum av val till fortsatta studier som finns idag både nationellt och internationellt. Självklart ska du när du lämnar skolan ha god kännedom om material och tekniker, men minst lika viktigt är att du har en god orientering om konstlivet idag och de vägar man kan ta inom detta område. Vi vill att du ska ha träffat många verksamma konstnärer och att du har tagit del av en mängd föreläsningar, seminarier och workshops under din studietid. Vi hoppas ha gett dig både praktiska och teoretiska verktyg, samt att du deltagit och bidragit i många samtal och diskussioner om ditt eget och andras arbete. Vi eftersträvar också att skolan ska vara en social, trivsam och kreativ plats där det är utmanande att studera och utvecklande att vara - även som tillfällig besökare. Vi förväntar oss stort engagemang och mycket arbete av dig under din tid på skolan och vi tror att du väntar dig detsamma från oss som jobbar här. Undervisning Skolan har 40 elevplatser. Det finns bra utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för enskilt arbete. Som elev får du en egen ateljéplats och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland eleverna och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de mer återkommande lärarna. Under ett läsår kommer du att möta ca 25 gästlärare och föreläsare. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans galleri under läsåret. Undervisningen sker i block som oftast sträcker sig över en vecka. I början av läsåret arbetar årskurs 1 och årskurs 2 separerat, för att senare under året övergå i mer valbara kurser där årskursupplägget mjukas upp. Varje vecka börjar med måndagsmöte i Samlingssalen i skolans huvudbyggnad kl. 9.30! Mötet hålls av de lärare som är i tjänst samt vid behov personal från expedition / vaktmästeri. Vi går igenom veckans schema samt övrig aktuell information. Då är det viktigt att närvara. Obligatorisk närvaro Det innebär att du skall vara på skolan mellan kl måndag-fredag antingen på kurs eller i egen ateljé. Vid självständigt arbete fylls närvaropärmen i, dagligen av varje elev, fram till kl 13. Pärmen finns inne hos utbildningssamordnare Annett, mån tor, på fre står den vid elevmapparna mitt emot kopieringsapparaten. Det är viktigt att du finns på plats i tid då din närvaro noteras varje dag när kursen startar. Vid ansökan om ledighet fyll i en blankett som finns hos utbildningssamordnare. Ej giltig frånvaro rapporteras till CSN. Kom i tid! Respektera lärare, gästlärare, föreläsare, modell och inte minst dina studiekamrater så de slipper vänta på dig för att börja kursen. Tänk på att stänga fönster, släcka och låsa om du är sist att lämna lokalen/skolan, ateljé-byggnader, verkstäder och datasal. Hjälp till att hålla allmän ordning genom att ställa tillbaka böcker, tidskrifter och tidningar på resp. plats. Plocka undan kaffekoppar, kläder och skräp efter dig. Använd skolans sopsortering bakom köket vid lastbryggan. Självklart är skolan en drogfri miljö! Terminstider Höstterminen 2015 startar tisdagen den 18 augusti och slutar fredagen den 18 december. Vårterminen 2016 startar torsdag den 7 januari och slutar fredagen den 20 maj. Skolan är stängd under Jul - och Nyårshelgen.

3 Lokaler Elevateljé Varje elev har en egen ateljéplats. Ateljéerna är belägna i lägenheterna på Hogslätt och i Hallen, se kartan på sista sidan. Ateljéfördelning sker vid kursstart. Nyckel till ateljén finns att hämta på expeditionen efter fördelningen mot en deposition av 300 kr. Depositionen återbetalas vid inlämnande av nyckel. Ateljén är en arbetsplats som inte får användas som bostad eller för övernattning. Ateljén är till för självstudier och fördjupning, där undervisning och besök av lärare också sker. Respektera övriga elevers koncentration och möten med lärare. (Använd hörlurar om du vill lyssna på ljud/musik i ditt arbete). Eleven ansvarar för städning och återställande av ateljén när den lämnas vid läsårets slut. Skador på ateljén, såsom golv, väggar osv. som uppkommit av oförsiktighet ansvaras för och iordningställs av respektive elev. Sker inte detta debiteras berörd elev med den summa som det kostar extern hantverkare eller städbolag att åtgärda skadan. (Täckpapper/plast att läggas på golv finns att hämta hos vaktmästare). Miljögifter ska hällas i för dessa avsedda kärl- får ej hällas i avloppet och lösningsmedel får inte användas i ateljéerna. Ateljéköken hålls rena och korridorerna fria av var och en. Tänk på att tömma kylskåpen då och då och att det är lättare att hålla rent om du städar regelbundet. Undervisningssalar Undervisningssalen är belägen i Konsthallen (Hallen), ca en kilometer från skolans huvudbyggnad. Under vissa tider används även Stora ateljén och Lilla ateljén på skolan för undervisning. (Annars används dessa för kortkurs verksamheten.) Undervisningssalarna och konferensrummet kan utnyttjas till eget arbete under de perioder kurser inte bedrivs. Referensbibliotek Biblioteket ligger en trappa upp innanför kontoren i skolans huvudbyggnad och är för eleverna öppet dygnet runt. Du kan låna önskad bok i max två veckor. Fyll i ditt namn, bokens titel och lånedatum i pärmen som finns i biblioteket. Respektera lånereglerna och var rädd om skolans böcker - de utgör ett viktigt referensmaterial för samtliga elever och lärare. Verkstäder Följande verkstäder finns tillgängliga för skolans elever. -Enkel träverkstad: träverkstaden är belägen i Hallen -Enkel grafikverkstad: finns i Hallen De vanligaste verktygen finns tillgängliga i träverkstan. Dessutom möjlighet att låna en del andra verktyg av vaktmästarna. Återlämna verktyg efter användandet. Det är viktigt att verkstäderna hålls i ordning, var och en städar och plockar undan efter sig. Använd täckpapper/plast på golv när du exempelvis arbetar med gips, lera, betong och plast. Material som används i verkstäderna bekostas av eleven och finns att köpa eller beställa i Materialboden. Visst förbrukningsmaterial finns till förfogande vid respektive verkstad. -Datarum finns i skolans huvudbyggnad. Här finns datorer för e-post, internet och eget digitalt arbete samt dator för videoredigering. Datorerna är arbetsredskap. Det är inte tillåtet att installera egna program eller att använda/installera fildelarprogram. Varje elev ansvarar själv för säkerhets-kopiering av sina filer. Undvik att spara på datorerna - Du skapar en egen mapp med ditt namn på i extern hårddisk, som finns i datarummet. Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera dina filer till egen extern hårddisk. Var medveten om att datorer kan krascha eller hårddiskar kan gå sönder och att det då finns risk för att all information är borta. När studieåret är avslutat raderas under sommaren all information på hårddiskarna. Studeranderåd På skolan finns ett studeranderåd, som deltar i kollegier och företräder elevernas frågor och behov. Eleverna väljer själva sina representanter. Försäkring Elever är olycksfallsförsäkrade under skoltid och under färdsträckan till och från skolan. Bra att komplettera med en egen hemförsäkring som täcker ev. skador vid lån av skolans utrustning.

4 Lån av utrustning Digitalkamera, videokamera, stativ och utrustning för ljudinspelning mm kan bokas hos Annett och är ämnade för skolarbeten. När du lånar utrustning från skolan förbinder du dig till att vara aktsam med den, att lämna tillbaka den i tid och att alltid förvara den säker från stöld. (Att lämna utrustning i ateljén är inte säkert). Om du skadar, slarvar bort eller på annat sätt förlorar utrustningen så är du själv ersättningsskyldig för den. Du ansvarar själv för att vara försäkrad på ett sådant sätt som täcker lånad utrustning. Att låna: Digitalkamera Canon EOS 550D, 1st + Canon EOS 100D, 2 st Videokamera Panasonic HDC-TM900 (Förutom dessa finns några olika äldre kameror vars funktion varierar.) Ljudinspelning M-AudioMicrofon Røde Stor Microfon Lavalier Liten (mygga) Kamerastativ Manfrotto Kamerastativ Velbon, 2st Lampor för fotografering och filmning, 2st Symaskin (äldre men utmärkt Husqvarna!) samt BLÅ BUSSEN VW Caravelle med plats för 9 pers - gemensamt åka o handla + privata ärenden Om dokumentation av skolans aktiviteter Kontinuerligt under läsåret dokumenteras skolans aktiviteter, redovisningar och elevers arbeten. Vi förbehåller oss rätten att publicera bilder på skolans hemsida, facebooksida och i informationsmaterial om skolan. Om du inte samtycker till detta så meddela oss, så tar vi naturligtvis hänsyn till det. Frihet och ansvar Skolans lokaler är öppna för dig vardag som helg för t ex datoranvändning, film/tv tittande mm. Men kom ihåg att samtidigt är skolan en plats som också nyttjas av andra, t ex deltagare på kortkurser. Tänk på att stänga fönster, släcka och låsa om du är sist att lämna lokalen/skolan, ateljébyggnader, verkstäder och datasal. Hjälp till att hålla allmän ordning genom att ställa tillbaka böcker, tidskrifter och tidningar vid respektive plats. Plocka undan kaffekoppar, kläder och skräp efter dig. Använd skolans sopsortering bakom köket vid lastbryggan. Ditt boende: tänk på att där du hyr är du en ambassadör för skolan. Det är viktigt att din kontakt med hyresvärden fungerar bra för att vi även i fortsättningen skall kunna hitta boende till framtida elever. Om något problem uppstår som du behöver hjälp med eller råd om, kontakta Annett. Studieresa Varje år gör vi en studieresa. Skolan står för entréer till museer vi besöker och en del av rese- och boendekostnaderna. Förra hösten besökte vi konstscenen i Amsterdam. Pedagoger Alla lärare på skolan är verksamma konstnärer och bedriver egen konstnärlig produktion vid sidan om uppdraget på Gerlesborgsskolan. Under året kommer lärarna att göra en presentation och visa sin egen produktion och sina egna konstnärliga preferenser. De lärare som finns på skolan har stor pedagogisk och konstnärlig erfarenhet. I samband med måndagsmötet sätts listor för handledningssamtal upp så du kan boka den lärare vars kompetens du behöver för ditt pågående projekt. Tillförordnad studierektor (t.o.m juli 2015) Sonia Hedstrand är konstnär, skribent och filmare. Tog sin Masterexamen i Fri Konst på Konsthögskolan i Stockholm i juni Alumn från Whitney Independent Study Program, New York Har undervisat på Gerlesborgsskolan Stockholm, Grafikskolan i Stockholm, Gävle Konstskola och Örebro Konstskola samt Konstfack Stockholm.

5 Studierektor (från och med höstterminen 2015). Elin Wikström är internationellt verksam konstnär och pedagog och har tidigare arbetat som rektor på Göteborgs Konstskola och professor vid Konsthögskolan, Umeå Universitet. Hon arbetar med interventioner, deltagardrivna konstprojekt och performance. Syftet med hennes konstnärliga praktik är att ifrågasätta normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar på individnivå och i samhället i stort och generera reflektioner kring aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. Huvudlärare Maja Hammarén arbetar som konstnär och skribent. Hon arbetar företrädesvis med video, fotografi, text och reenactment. Maja har varit medlem i konsttidskriften Palettens redaktion och gjort radioprogram för Sveriges Radio. Maja jobbar även på Akademin Valand. Lars Göran Nilsson arbetar främst med måleri men även objekt och andra medier. Han är intresserad av rumsliga förhållanden och hur text kan kombineras med bilder. Lars Göran har stor erfarenhet av att undervisa i konst. Henrik Andersson är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i fri konst och på curatorutbildnignen. Han är även en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten i Göteborg och som lärare på Högskolan för fotografi. I sitt konstnärliga arbete omtolkar och omformar Henrik olika platser och berättelser med fotografi och andra nedteckningsformer. Personal på skolan Birgitta Andrén Åkerblom är VD för stiftelsen och för båda Gerlesborgsskolorna. Annett Florén, är utbildningssamordnare och ansvarar bl.a. för viss administration, såsom intyg, ledighetsansökan, CSN, elevboende m.m. Arbetar varje vecka mån 8 13 och tis tor Jesper Eng är kultur och Informationssamordnare. Det innebär att han bland annat arbetar med den externa kulturverksamheten såsom konserter, barnverksamhet mm. Ulrika Larsson är kurssamordnare och har hand om skolans expedition som är belägen i huvudbyggnadens källare, bredvid materialboden. Hon planerar och ansvarar för kortkurserna. Expeditionens öppettider är måndag-fredag kl Marie Karlsson ansvarar för materialboden och ibland expeditionen. I materialboden säljs konstnärsmaterial, film, fotopapper, cd-skivor med mera. Du kan handla med konto/kreditkort. För elever gäller: Kontant betalning vid köptillfället = 20% rabatt (gäller ej vid redan rabatterade priser) Här köper du också frimärken samt betalar för utskrifter. Posten hämtas måndag-fredag ca kl Öppettider: måndag-fredag Kenneth Jonsson och Bertel Fjordvald ansvarar för skolans vaktmästeri som finns till höger om Materialboden. Kenneth som är kontaktperson för vaktmästeriet finns i regel med under måndagsmötet. Kenneth arbetar oftast måndag-torsdag och Bertel hela veckan utom en flexibel dag då han är ledig. Bertel har även lokalvård och trädgårdsskötsel på sitt ansvarsområde.

6 Telefonnummer till skolan Expedition mån-fre Nödtelefon (gällande lokaler o.dyl.) kvällar & helger: VD/Birgitta Andrén Åkerblom , Växel Studierektor Elin , Utbildningssamordnare Materialbod Vaktmästare: Kenneth Bertel Maja Lars Göran Henrik Sonia Epost Birgitta Andrén Ulrika Sonia Elin Wikström Annett Florén... Marie Karlsson Jesper Kenneth Jonsson/Bertel Fjordvald Maja Lars Göran Nilsson Henrik Tisdagkvällar Samlingssalen i huvudbyggnaden är på tisdagkvällar bokad för grundutbildningens skolaktiviteter. Onsdagsföreläsning Föreläsningarna är oftast förlagda till onsdag kväll kl. 18:30. Detta evenemang är öppet såväl för skolans studerande som för allmänheten. Konsert Gerlesborgsskolan har även en konsertverksamhet. Årligen besöks skolan av artister från olika delar av världen. Entré är fri för årselever och biljetterna skall hämtas ut i förväg på expeditionen. Utställning -Undervisningshallen används som Konsthall under sommarperioden maj augusti. Här visas även elevutställningar. -Gerlesborgsskolans galleri visar utställningar integrerade i årselevernas undervisning med bl. a. skolans gästlärare och elevutställningar. - Matsalsutställning i Restaurangen är en utställningsplats främst för ettorna med möjlighet att disponera väggarna under en vecka. Tvåorna visar sina arbeten på Lilla Galleriet, KKV. I slutet av vårterminen tilldelas en elev Gerlesborgsskolans utställningsstipendium vars arbeten visas i matsalen under sommaren. Anno 44 Restaurangen serverar mat i en gedigen matlagningstradition som värdesätter det Bohuslän har att erbjuda. Öppet: mån 8-16, tis - fre 8-20, lör 8-21, sön 8-16 Lunch: mån - fre kl Pris för årselever: Lunch 65 kr / Priset är subventionerat av skolan för årselever. Studerandetelefon Telefon utanför lilla ateljén i huvudbyggnaden är spärrad för utgående samtal med undantag för SOS alarm112. Tel nr

7 KKV Bohuslän Cirka 1,5 kilometer från Gerlesborgsskolan, mot Bovallstrand, ligger KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad). Här kan man till självkostnadspris boka in sig att använda följande verkstäder; foto, textil, trä, keramik, grafik och sten. Förkunskaper krävs. Bokning och betalning görs till kontoret på KKV måndag till fredag , telefon Bottnafjordens inköpsförening Du kan som elev på skolan vara med i Bottnafjordens inköpsförening. Butiken ligger i KKV och har öppet en kväll i veckan vintertid i Lilla Galleriet och i Café Olivia. Caféet är öppet varje tisdag, onsdag och söndag kl Affären har öppet för försäljning varje torsdag kl Kontaktperson för elever är Sofie Berglund, tel: Elevvård Om du behöver råd, ring sjukvårdsupplysningen, tel: 1177 eller Vård i Västra Götaland: vard.vgregion.se Vid sjukdom kan du kontakta vårdcentralerna i Fjällbacka eller Hunnebostrand. Vårdcentralen i Strömstad har dygnet-runt jour. Behöver du någon utanför skolan att prata med finns Ungdomsmottagningen (upp till 25 år) i Hunnebostrand och i Tanumshede. Akutsjukvård - samma telefonnummer till samtliga: Vårdcentralen Strömstad Uddevalla Sjukhus NÄL Trollhättan Lysekil Distriktsköterska Hamburgsund, end. tidsbest. mottagning / må - tis + tor Kungshamn Telefontid: må -fr Vårdcentral Hunnebostrand & Kungshamn må - fr Sotenäs Vårdcentral, Hunnebostrand må - fr Öppen mottagning må - fr Fjällbacka må - fr Ungdomsmottagning upp till 25 år (kurator och barnmorska) Tanumshede , , , Tidsbokning: må - fr / har även webbokning Hunnebostrand kurator barnmorska Tidsbokning: ti , on Psykiatri Akut NÄL, Trollhättan Psykiatriskt mobilt akutteam, Tanumshede / Leg. Psykoterapeut, Fjällbacka VC tidsbokn. må - on + fr Kurator, Kungshamn VC Tandvård Uddevalla sjukhus (jour) Folktandvården, Kungshamn Sjöborren, Hunnebostrand /

8 Service i närområdet (angivna tider med reservation för ändringar) Bankomat Närmaste bankomat för Förenings Sparbanken finns i Hamburgsund, 8 kilometer norr om skolan. Bankomat för SE Banken hittar du närmast i Hunnebostrand, 12 km från skolan. Det finns möjlighet att med hjälp av bland annat Visakort ta ut en mindre summa pengar vid köp i Materialboden. Restaurangen och expeditionen kan inte tillhandahålla denna service. Bank Sparbanken Hamburgsund SE Banken i Hunnebostrand Apotek Apotek finns i Hunnebostrand, Kungshamn och Fjällbacka Mataffär ICA Tärnan Bovallstrand må-fr 8-19, lö-sö 9-16 Coop Konsum Hunnebostrand ICA Skutan Hamburgsund Byggmaterial Sotenäs Trä AB / Woody må-fr lö 9-14 Kommunikation Det finns förbindelser till och från Brygge (Sotenäs) med Västtrafik antingen du kommer från Göteborg/Uddevalla eller vill åka till Bovallstrand / Hunnebostrand /Kungshamn / Smögen med buss 862. Skaffa Västtrafiks tidtabell som finns på expeditionen eller Västtrafik SJ Taxi Väst Annat att se och göra Bad & Träning Tumlaren Bad och Rehabilitering, Väjern Sotenäs Gym, Kungshamn Bovallsgympan, Bovallstrand må och to Kungshamns BK Boxning Sotenäs Fältrittklubb, Assleröd Tanum Strand, Grebbestad Natur Valön, är ett naturreservat som ligger ett par km nordväst om Gerlesborg och är en halvö. Soteleden 7 mil markerad vandringsled Nordens Ark Kultur Tanums Hällristningar med Vitlycke Museum Bibliotek i Kungshamn Mån, tis, tors , Fre Filialen i Hunnebostrand Ons Bibliotek i Tanumshede Mån - Tor , Fre Filialen i Hamburgsund Mån 10-14, Ons 15-18, Fre Bohusläns Teater, Uddevalla Hunnebo Bio, Folkets Hus Hunnebostrand

9 Konst Bohusläns Konsthall och Museum i Uddevalla Saltarvet, Fiskebäckskil Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn på Tjörn Lokstallet, Strömstad Secondhand/Loppis Barncancerfonden, Väjern Avstånd från Gerlesborg: Bovallstrand Hamburgsund Hunnebostrand Kungshamn Fjällbacka Smögen Tanumshede Uddevalla Strömstad Göteborg 4 km 9 km 12 km 18 km 19 km 20 km 35 km 50 km 65 km 140 km

10 Bohuslän Gerlesborg med omnejd Vägnät i mellersta Bohuslän

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola

2-årig grundutbildning. Västerås Konstskola KONSTSKOLAN UTBILDNING Grundutbildning, konstlinje och kurser startade som en kvällskola 1963 och formades om till en dagskola 1967. Västerås Konstskola har under 50-års tid utbildat personer till konstnärliga-

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november

ELEVHANDBOK. tisdag 20 augusti fredag 20 december Höstlov: v. 44, måndag 28okt fredag 1 november Studiedag/ utvecklingssamtalsdag 6 november ELEVHANDBOK Besöksadress: Åsgatan 15, Falun Postadress: Box 127 791 23 Falun Skolans telefonnummer: 023-584 20 Sjukanmälan telefon: 023-584 57 Fax: 023-150 52 E-post: Se respektive mentor Följande ifylles

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

Vill du vara med? Kontakt & frågor

Vill du vara med? Kontakt & frågor Vill du vara med? Är du yrkesverksam konstnär/konsthantverkare och vill vara med på webbplatsen Konst i Örebro län är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom att fylla i formulären Examen/meriter

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

Sista ansökningsdag 1 maj 2012

Sista ansökningsdag 1 maj 2012 Kreativ fotografi Kurs i fotografi 9 veckor 2012/2013 Kreativ fotografi Kreativ fotografi utvecklar bildseende och kreativ förmåga Kreativ fotografi är en högskoleförberedande fotokurs för dig som vill

Läs mer

Kursplan för konstskolan 2 år

Kursplan för konstskolan 2 år Kursplan för konstskolan 2 år Konstskolan ger en allsidig grundutbildning och ger goda färdigheter inom det konstnärliga området, vad gäller två- och tredimensionell gestaltning. Är högskoleförberedande.

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

Du läser ämnen som ger grundläggande

Du läser ämnen som ger grundläggande Allmän kurs Allmän kurs med extra svenska 2012/2013 Allmän kurs På Allmän kurs på Sigtuna folkhögskola gäller samarbete och du arbetar nära dina lärare och kurskompisar. Den här kursen är ett bra alternativ

Läs mer

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta

Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till Keramik i arkitekturen, dekoration eller yta Välkommen till fortbildning för arkitekter på Capella gården i kreativitetens tecken. Vi utforskar

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun

Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun Kontrakt för lån av personlig s k En till En dator från Åtvidabergs kommun 1. Bakgrund Åtvidabergs kommun vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informationsteknik används som ett

Läs mer

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER

INFORMATION FÖR KONSTNÄRER INFORMATION FÖR KONSTNÄRER Vill du vara med? Om du är konstnär och vill vara med på hemsidan Konst i Västmanland, eller ändra dina befintliga uppgifter, är du välkommen att skicka in dina uppgifter genom

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE

Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Viktigt att veta FÖR DIG SOM STUDERAR PÅ KOMVUX ESKILSTUNA GENOM EN ANNAN UTBILDARE Version Mars 2014 2 Välkommen till Komvux Eskilstuna! Det här häftet ger dig, som via Komvux i Eskilstuna studerar hos

Läs mer

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15.

ONLY WOMAN 2016. Plats: Art Gallery Quirinus http://www.galleryquirinus.com/ Datum: 9 januari 22 januari. Vernissage: 9 januari kl. 11-15. ONLY WOMAN 2016 en utställning av kvinnor för kvinnor där 20% av intäkterna för sålda konstverk går oavkortat till Kvinnojouren i Köping, Sverige Regler och registreringsblankett för individuellt deltagande

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

G 2:1. affärsplan. Leader projektet PROJEKTIDÉN. Att Skapa förutsättningar för:

G 2:1. affärsplan. Leader projektet PROJEKTIDÉN. Att Skapa förutsättningar för: Leader projektet PROJEKTIDÉN Att Skapa förutsättningar för: året runt användning av fastigheten för befintliga och framtidiga hyresgäster. en ökning av beläggning på ateljéer, verkstäder med upp till 100%.

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm

Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Välkommen till Krabbängsgården i Moholm Krabbängsgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. Vår målsättning är att alla som bor här skall få stöd och hjälp utifrån sina egna möjligheter och behov

Läs mer

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du/Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till PRAOplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Låneavtal för personlig elevdator

Låneavtal för personlig elevdator Låneavtal för personlig elevdator Säffle kommun 1 Allmänna förutsättningar Herrgårdsgymnasiet i Säffle kommun erbjuder eleverna att under sin studietid, genom lån disponera en bärbar dator med tillhörande

Läs mer

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever.

Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Information till handledare Tack för att Du / Ni ställer upp som handledare för våra elever. Detta blad lämnas direkt till praoplatsen. * Efter avslutad praoperiod, lämnas bladet åter ifyllt till eleven.

Läs mer

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna

Moderna Museet på egen hand Lättläst vuxna Lättläst vuxna Välkommen till Moderna Museet! På Moderna Museet finns konst från sent 1800-tal fram till idag. I samlingen finns ca 130 000 konstverk. Det finns till exempel 5000 målningar och 100 000

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn

Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Välkommen till Vuxenutbildningen i Ulricehamn Information för dig som är vuxenstuderande ULRICEHAMN N Vuxenutbildningen Vi erbjuder vuxenutbildning på olika nivåer - både grundskole- och gymnasienivå,

Läs mer

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet

Information till boende. för psykiatrisk vård med kvalitet Information till boende för psykiatrisk vård med kvalitet Verksamheten utgår från klienterna och vi arbetar efter en helhetssyn på vård och rehabilitering Välkommen till Mjörnviksholm Vi hälsar dig välkommen

Läs mer

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015

Höstlov 2015. Höstlov. Hörby 26 oktober 1 november 2015 Höstlov 2015 Hörby 26 oktober 1 november 2015 Prova på karate med Hörby Karateklubb Kom och prova karate med oss på Älvdalsskolan. 7-12 år tisdag 27/10 och torsdag 29/10 18.00-19.00. 13 år och uppåt tisdag

Läs mer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer

Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008. SJ Privatresekort gäller för resa med: Platsreservationer Regler för resa med SJ Privatresekort 6 januari 13 juni 2008 Här kan du läsa om regler, priser och giltighet för resor med SJ Privatresekort. Den senaste versionen av Regler för SJ Privatresekort hittar

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

Kursmål och kostnader för respektive kurs

Kursmål och kostnader för respektive kurs Bilaga 4 Kursmål och kostnader för respektive kurs Mål för Allmän kurs Vårt mål är att oavsett din bakgrund, förutsättningar och intressen, skapa bästa möjliga villkor för studier och kunskapsutveckling.

Läs mer

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2012. Omslaget visar en stilleben-uppställning i måleriet på KG.

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2012. Omslaget visar en stilleben-uppställning i måleriet på KG. Ett spännande utvecklande år! KV Konstskola vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form. Undervisningen är högskoleförberedande och ett bra första steg om du i framtiden vill jobba inom

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred

HÖSTPROGRAM. Biblioteken i Lomma och Bjärred HÖSTPROGRAM 2012 Biblioteken i Lomma och Bjärred ONSDAGKVÄLLAR - föreläsningar av kommuninvånare eller av personer som har någon annan anknytning till kommunen Spelberoende 29 augusti Spelberoendes förening

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Cirkelledarutbildningar hösten 2011

Cirkelledarutbildningar hösten 2011 ARBETARNAS BILDNINGSFÖRBUND Västra Götaland Cirkelledarutbildningar hösten 2011 Välkommen till Cirkelledarutveckling i höst! Temadagarna Skrattet i studiecirkeln motivation och lust att lära Hur hänger

Läs mer

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser

Komvux Södertälje Västergatan 2. Komvux Södertälje. Grundläggande och gymnasiala kurser Komvux Södertälje Västergatan 2 Komvux Södertälje Grundläggande och gymnasiala kurser Välkommen till Vuxenutbildning i Södertälje Komvux är en del av Vuxenutbildningen i Södertälje. Vi erbjuder kurser

Läs mer

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell

Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015. Landskapsmåleri i akvarell Akvarellkurs på Golden Club Cabanas, Portugal 2015 Landskapsmåleri i akvarell Kursen utgår från det klassiska landskapsmåleriet och går mot det mer förenklade och abstrakta gestaltandet av landskapet och

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning!

Sportlovs- program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290. Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sportlovs- ******************************** program 2012 utgivet av Emmaboda Fritidsgård Tel. 0471-249290 Gokart Alla dagar: Körningar skall förbokas! Bowling Ring för bokning! Sumobrottning Paintball

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Praktisk Information. 27-29 september 2013

Praktisk Information. 27-29 september 2013 3 mässor under 1 tak 2013 Praktisk Information 27-29 september 2013 16 augusti Monternummer mailas till monteransvarig Gå in på www.sydevent.se/monter och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som

Läs mer

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november

Höstprogram 2014. Torsdag 4 september. Tisdag 30 september. Helgen 4-5 oktober. Onsdag 5 november. Onsdag 12 november. Torsdag 20 november Höstprogram 2014 Torsdag 4 september Tisdag 30 september Helgen 4-5 oktober Onsdag 5 november Onsdag 12 november Torsdag 20 november Dramat i Arles - om van Gogh, Gaugin och Bernhard Föredrag av intendent

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008

Evenemangslista. Värmlands Museum december 2008 Evenemangslista Värmlands Museum december 2008 Utställningar Fransson skottar snö en utställning om Sverige och Förintelsen 26.4 2009 Öivind Harsem i Cyrillusrummen 18.1 2009 Selma Lagerlöf berättelserna

Läs mer

2009-12-03. Bästa kursdeltagare!

2009-12-03. Bästa kursdeltagare! Kursledare: helsjo@ki.se 08-616 50 66 Bästa kursdeltagare! Välkommen att börja din specialistutbildning hos oss. Utbildningen bedrivs av Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset

Läs mer

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1

Bilaga GK9 KURSPLAN. Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola. Umeå konstskola 1 KURSPLAN Grundläggande konstutbildning 1 år Umeå Konstskola Umeå konstskola 1 Övergripande mål för undervisningen är att eleven ska; visa goda och relevanta kunskaper och färdigheter i material, teknik

Läs mer

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017

2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 2-årig Fördjupningskurs/ lärarutbildning i Iyengar Yoga med Ingrid Engström 2016-2017 Vasastans Iyengar Yoga i Stockholm, kommer att starta en 2-årig fördjupningskurs i Iyengar Yoga med Ingrid Engström,

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN

INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN INFORMATION OM ALMTUNA KIOSKEN Alla lagen med spelare och föräldrar har under många år gjort en stor insats för sitt lag och föreningen genom att jobba i kiosken. Nedan finns en guide och tips för vad

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Lindeskolan fyller 50 år

Lindeskolan fyller 50 år MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN VECKA 41 2015 OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00 Lindeskolan fyller 50 år Firandet fortsätter! Håll utkik efter vad som händer resten av året! Mer information

Läs mer

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG.

KV Konstskolas alla elever, lärare och personal på skolstarten hösten 2011. Omslaget visar en modelluppställning på Tillvalsmåleriet i KG. Ett spännande utvecklande år! KV Konstskola vänder sig till dig som tycker om att jobba med färg och form. Undervisningen är högskoleförberedande och ett bra första steg om du i framtiden vill jobba inom

Läs mer

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer.

I olika ämnen krävs varierande arbetssätt, som arbete i grupp och individuella arbetsprestationer. Hälsa & Idrott väljer du om du söker ett alternativ till andra skolformer, behöver komplettera eller bygga på tidigare studier och vill skaffa dig behörighet för högskola. Tiden på folkhögskola är ofta

Läs mer

Elevinformation ESmix Åk 1-4

Elevinformation ESmix Åk 1-4 orpsskol an Gymnasiekontoret Anderstorpsskolan Läsåret 2014/2015 Välkommen till Anderstorpsskolan www.anderstorpsskolan.se Elevinformation ESmix Åk 1-4 På hemsidan, www.anderstorpsskolan.se hittar du aktuell

Läs mer

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13

Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 måndag den 9 september 2013 1 (6) Kvalitetsanalys för Eductus läsåret 2012/13 Chef Beskrivning av anordnaren Christina Spjuth Academedia Eductus AB ingår i Academediakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag

Läs mer

Grästorps kommun Bildningsverksamheten

Grästorps kommun Bildningsverksamheten Ansökan och information om inackorderingstillägg Läsåret 2015/16 Texta (inte blyerts) Elevens personuppgifter m m Uppgifterna kontrolleras mot Samordnat person- och adressregister Studier Efternamn och

Läs mer

Välkommen till Gävle Sjukhus

Välkommen till Gävle Sjukhus 2015-01-26 sida 1 (4) Välkommen till Gävle Sjukhus Gävle sjukhus upptagningsområde omfattar Gävleborgs län och delvis norra Uppland med totalt ca 340 000 invånare. Verksamheten är huvudsakligen förlagd

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun

Kontrakt för lån av personlig elevdator från Ödeshög kommun Skolan i Ödeshögs Kommun ska skapa förutsättningar för ett livslångt lärande. I ett ständigt föränderligt samhälle är det viktigt att ge våra elever de kunskaper som är nödvändiga för varje individ och

Läs mer

Sollefteå kommun Vallaskolan

Sollefteå kommun Vallaskolan Välkomna till ett nytt läsår! Nu har ett nytt läsår börjat och vi känner oss glada över att era barn åter är i skolan. Vi hoppas att ni har haft en fin sommar tillsammans och att ni känner er redo inför

Läs mer

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många?

Kommer ni personligen att närvara vid symposiet i så fall vilka dagar?: Kommer ytterligare personer utöver er själv att närvara i så fall hur många? ANMÄLNINGSBLANKETT TILL 7:e INTERNATIONELLA LITOGRAFISKA SYMPOSIET 2015 Sänd in denna blankett tillsammans med CD-skiva eller USB-sticka innehållande digital kopia av bild till i katalog samt en kopia

Läs mer

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle.

Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Välkommen till vt 2014! I detta häfte har vi samlat lite praktisk information som du ska känna till som studerande på Färnebo folkhögskola i Gävle. Har du frågor rörande studiemedel och CSN mm kan du ta

Läs mer

Välkommen till Folkuniversitetet

Välkommen till Folkuniversitetet Välkommen till Folkuniversitetet Praktisk information för studerande på Polstjärnegatan HT 2011 Besöksadress: Postadress: Polstjärnegatan 4 D, vån 2, 417 56 Göteborg Box 2542, 403 17 Göteborg Vart vänder

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare SFI

Utbildning i svenska för invandrare SFI Utbildning i svenska för invandrare SFI Läsåret 2015/2016 Allmän information För dig som har annat hemspråk än svenska och behöver lära dig svenska finns utbildning i svenska för invandrare (Sfi) och därefter

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Britta Dahlén Gymnasiechef

Britta Dahlén Gymnasiechef Så är det nytt läsår igen Läsåret 15-16. För många av er är det ett alldeles speciellt år, det första året på Strömbacka. Till er som är nya, oavsett om ni är elever eller personal, vill jag säga ett extra

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig

2015-04-01 LOKALBOKNINGAR. Hedemora kommun. Följande information finns tillgänglig 1 2015-04-01 LOKALBOKNINGAR Hedemora kommun Följande information finns tillgänglig Bokningar av idrottsanläggningar Allmän information bokning av idrottsanläggningar. Regler/hjälpmanual vid bokningar.

Läs mer

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus

Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Ett Itis-projekt av Ingela Dahlby Ingrid Nilsson Maria Nilsson Karina Arnkvist Rönnowsskolan i Åhus Sammanfattning: Denna rapport berättar om hur vi har jobbat med barns tankar om framtida yrke. Barnen

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang

Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Program för psykiatriska veckan 15-19 november 2010 En vecka om psykisk hälsa Fri entré till alla arrangemang Måndag 15 november Biblioteket Stinsen, Margaretagatan 19, Söderköping Öppet måndag-torsdag

Läs mer

Reglemente för Föreningens lokaler

Reglemente för Föreningens lokaler Reglemente för Föreningens lokaler Antaget:? Ändrat: 2013-10-01 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Denna instruktion innehåller bestämmelser om nyttjande, drift, skötsel, underhåll och uthyrning av de lokaler

Läs mer

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå

Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar. Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring. Org.nr 820412-8964. Betongvägen 26, 973 45,Luleå Imas Hunddagis- där hundar får vara hundar Innehar F-skattesedel samt Ansvarsförsäkring Org.nr 820412-8964 Betongvägen 26, 973 45,Luleå Mail: camilla@imas.nu Telefon:070-379 36 80 Kontrakt Imas Hunddagis

Läs mer

Internationellt kulturutbyte

Internationellt kulturutbyte Sida 1 / 7 Internationellt kulturutbyte ANSÖKAN OM BIDRAG INOM BILD OCH FORM UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETS- ELLER STUDIEVISTELSE I UTLANDET 1. UPPGIFTER OM SÖKANDE Fält markerade med * är obligatoriska Förnamn*

Läs mer

KONST I KVARN 2010. Den första veckan gäller dock upphängning på torsdag före midsommarafton, kl. 12.00.

KONST I KVARN 2010. Den första veckan gäller dock upphängning på torsdag före midsommarafton, kl. 12.00. KONST I KVARN 2010 2010 18:e sommaren i rad Konst hela sommaren i unik miljö i gammal kvarnbyggnad vid Vindelälven. Ca 15000 besökare varje sommar. Ny utställning varje vecka under tiden 26/6-13/8. En

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

Välkommen som utställare till...

Välkommen som utställare till... Välkommen som utställare till... ART STRÖMSTAD 2012 KONSTMÄSSA I STRÖMSTAD......den lilla staden i Bohusläns Norrland, kan det vara något... Nej, kanske inte. Men, kanske ändå! Strömstad är i dag inte

Läs mer

Bakgrund; Projektets målsättning

Bakgrund; Projektets målsättning Bakgrund; Galleriets konceptuella bas vilar på iden om ett tillfälligt övertagande av det offentliga rummet. Vi önskar vara en aktiv del, en lokal opålitlig och oberäklig agent i den tillsynes givna stadsmiljön.

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015

VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 VÄLKOMMEN TILL EN LITEN GUIDE INFÖR LÄSÅRET 2014/2015 Vi erbjuder dig en skola där skolledning, lärare och administrativ personal arbetar för att ge dig de bästa kunskaper och förutsättningar inför framtiden.

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare

Du som har bokat monterpaket gör färg- och möbelval på www.saco.se/utstallare/malmo - se Info för bokade utställare PRAKTISKT/TEKNISK INFORMATION INFÖR SACO STUDENTMÄSSA PÅ MALMÖMÄSSAN 21-22 NOVEMBER 2014 Ansvariga Saco, arrangör Sandra Wahlgren Tfn: 070-7337188 E-post:sandra.wahlgren@saco.se www.saco.se/sacomassor

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer