GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN"

Transkript

1 GERLESBORGSSKOLAN BOHUSLÄN Välkommen som terminselev. vi ser fram emot att ha dig som studerande här på skolan! I det här dokumentet finns information som är användbar under hela läsåret bra att spara alltså! Bakgrund Gerlesborgsskolan Bohuslän grundades 1944 av Arne Isacsson ( ) konstnär och pedagog. Tusentals besökare har sedan dess besökt den här speciella platsen mellan Oslo och Göteborg där skolan legat sedan starten med Bottnafjorden och västerhavet åt ena hållet och det bergiga inlandet åt det andra. Många kända konstnärer har under åren varit verksamma här. Från Vera Nilsson till Jockum Nordström. Här bedrivs utbildning av två skilda slag dels en tvåårig högskoleförberedande grundutbildning, dels en omfattande verksamhet med korta kurser som är yrkesutvecklande och vidareutbildande riktade mot t ex konstnärer, arkitekter och konsthantverkare, men också till en större konstintresserad allmänhet. Skolan har även ett stort utbud av föreläsningar, konserter och utställningar under hela året. Lite om Gerlesborgsskolorna Stiftelsen Gerlesborgsskolan bedriver verksamhet i Bohuslän och Stockholm - två skolor i helt skilda miljöer men med samma grundsyn. Gerlesborgsskolan är en icke-vinstdrivande stiftelse med en styrelse, som består av representanter från Västra Götalands Regionen, Tanum kommun, Sotenäs kommun, Konstakademin och KRO. VD för stiftelsen och för båda Gerlesborgsskolorna är Birgitta Andrén Åkerblom. Skolans båda helårsutbildningar bedrivs som en eftergymnasial konst och utbildning med tillsyn och bidrag från Myndigheten för yrkeshögskolan. Det finns möjlighet att som elev att göra utbyte mellan skolorna. Gerlesborgsskolan Stockholm grundades 1958 från början som en filial till skolan i Bohuslän med hjälp av bland annat Georg Suttner. Undervisningen bedrivs i Hjorthagens gamla folkskola och är också den en tvåårig grundläggande konstutbildning. På skolan går 74 studerande, uppdelade på två årskurser. Karolina Holmlund och Catti Brandelius studierektorer på Stockholmsskolan och jobbar tillsammans med lärare, gästlärare och föreläsare. Gerlesborgskolan Bohuslän På vår tvååriga grundutbildning går 40 studerande. Höstterminen 2015 efterträder Elin Wikström tillförordnad studierektor Sonia Hedstrand. Annett Florén är utbildningssamordnare och ansvarar bl.a. för viss administration. Tre återkommande lärare, Maja Hammarén, Lars Göran Nilsson och Henrik Andersson arbetar kontinuerligt tillsammans med ett stort antal gästlärare och föreläsare inom konstnärlig teori och praktik. Undervisningen sker dels i skolans gemensamma lokaler och dels i den egna ateljéplatsen i någon av fastigheterna i skolans närområde. I ateljén har du utrymme för eget arbete där återkommande samtal enskilt eller i grupp med lärare och gästlärare ingår som en del av studieplanen. En stor del av undervisningen är gemensam och obligatorisk observera att skolan starkt betonar vikten av närvaro och aktivt deltagande i kurser och seminarier.

2 Utbildning Vår målsättning är att bedriva en grundläggande utbildning av högsta kvalitet inom det konstnärliga området. Vi eftersträvar att förmedla kunskaper som är gällande inom det breda spektrum av val till fortsatta studier som finns idag både nationellt och internationellt. Självklart ska du när du lämnar skolan ha god kännedom om material och tekniker, men minst lika viktigt är att du har en god orientering om konstlivet idag och de vägar man kan ta inom detta område. Vi vill att du ska ha träffat många verksamma konstnärer och att du har tagit del av en mängd föreläsningar, seminarier och workshops under din studietid. Vi hoppas ha gett dig både praktiska och teoretiska verktyg, samt att du deltagit och bidragit i många samtal och diskussioner om ditt eget och andras arbete. Vi eftersträvar också att skolan ska vara en social, trivsam och kreativ plats där det är utmanande att studera och utvecklande att vara - även som tillfällig besökare. Vi förväntar oss stort engagemang och mycket arbete av dig under din tid på skolan och vi tror att du väntar dig detsamma från oss som jobbar här. Undervisning Skolan har 40 elevplatser. Det finns bra utrymmen både för gemensamma arbetsuppgifter och för enskilt arbete. Som elev får du en egen ateljéplats och du har tillgång till skolans lokaler dygnet runt. Omgivningen främjar sammanhållningen bland eleverna och gynnar koncentrerat arbete och kontinuerliga samtal genom utbildningens olika faser. Skolans särdrag, förutom dess läge, är det stora utbud av gästlärare som undervisar vid sidan av de mer återkommande lärarna. Under ett läsår kommer du att möta ca 25 gästlärare och föreläsare. Ett flertal av dessa ställer också ut i skolans galleri under läsåret. Undervisningen sker i block som oftast sträcker sig över en vecka. I början av läsåret arbetar årskurs 1 och årskurs 2 separerat, för att senare under året övergå i mer valbara kurser där årskursupplägget mjukas upp. Varje vecka börjar med måndagsmöte i Samlingssalen i skolans huvudbyggnad kl. 9.30! Mötet hålls av de lärare som är i tjänst samt vid behov personal från expedition / vaktmästeri. Vi går igenom veckans schema samt övrig aktuell information. Då är det viktigt att närvara. Obligatorisk närvaro Det innebär att du skall vara på skolan mellan kl måndag-fredag antingen på kurs eller i egen ateljé. Vid självständigt arbete fylls närvaropärmen i, dagligen av varje elev, fram till kl 13. Pärmen finns inne hos utbildningssamordnare Annett, mån tor, på fre står den vid elevmapparna mitt emot kopieringsapparaten. Det är viktigt att du finns på plats i tid då din närvaro noteras varje dag när kursen startar. Vid ansökan om ledighet fyll i en blankett som finns hos utbildningssamordnare. Ej giltig frånvaro rapporteras till CSN. Kom i tid! Respektera lärare, gästlärare, föreläsare, modell och inte minst dina studiekamrater så de slipper vänta på dig för att börja kursen. Tänk på att stänga fönster, släcka och låsa om du är sist att lämna lokalen/skolan, ateljé-byggnader, verkstäder och datasal. Hjälp till att hålla allmän ordning genom att ställa tillbaka böcker, tidskrifter och tidningar på resp. plats. Plocka undan kaffekoppar, kläder och skräp efter dig. Använd skolans sopsortering bakom köket vid lastbryggan. Självklart är skolan en drogfri miljö! Terminstider Höstterminen 2015 startar tisdagen den 18 augusti och slutar fredagen den 18 december. Vårterminen 2016 startar torsdag den 7 januari och slutar fredagen den 20 maj. Skolan är stängd under Jul - och Nyårshelgen.

3 Lokaler Elevateljé Varje elev har en egen ateljéplats. Ateljéerna är belägna i lägenheterna på Hogslätt och i Hallen, se kartan på sista sidan. Ateljéfördelning sker vid kursstart. Nyckel till ateljén finns att hämta på expeditionen efter fördelningen mot en deposition av 300 kr. Depositionen återbetalas vid inlämnande av nyckel. Ateljén är en arbetsplats som inte får användas som bostad eller för övernattning. Ateljén är till för självstudier och fördjupning, där undervisning och besök av lärare också sker. Respektera övriga elevers koncentration och möten med lärare. (Använd hörlurar om du vill lyssna på ljud/musik i ditt arbete). Eleven ansvarar för städning och återställande av ateljén när den lämnas vid läsårets slut. Skador på ateljén, såsom golv, väggar osv. som uppkommit av oförsiktighet ansvaras för och iordningställs av respektive elev. Sker inte detta debiteras berörd elev med den summa som det kostar extern hantverkare eller städbolag att åtgärda skadan. (Täckpapper/plast att läggas på golv finns att hämta hos vaktmästare). Miljögifter ska hällas i för dessa avsedda kärl- får ej hällas i avloppet och lösningsmedel får inte användas i ateljéerna. Ateljéköken hålls rena och korridorerna fria av var och en. Tänk på att tömma kylskåpen då och då och att det är lättare att hålla rent om du städar regelbundet. Undervisningssalar Undervisningssalen är belägen i Konsthallen (Hallen), ca en kilometer från skolans huvudbyggnad. Under vissa tider används även Stora ateljén och Lilla ateljén på skolan för undervisning. (Annars används dessa för kortkurs verksamheten.) Undervisningssalarna och konferensrummet kan utnyttjas till eget arbete under de perioder kurser inte bedrivs. Referensbibliotek Biblioteket ligger en trappa upp innanför kontoren i skolans huvudbyggnad och är för eleverna öppet dygnet runt. Du kan låna önskad bok i max två veckor. Fyll i ditt namn, bokens titel och lånedatum i pärmen som finns i biblioteket. Respektera lånereglerna och var rädd om skolans böcker - de utgör ett viktigt referensmaterial för samtliga elever och lärare. Verkstäder Följande verkstäder finns tillgängliga för skolans elever. -Enkel träverkstad: träverkstaden är belägen i Hallen -Enkel grafikverkstad: finns i Hallen De vanligaste verktygen finns tillgängliga i träverkstan. Dessutom möjlighet att låna en del andra verktyg av vaktmästarna. Återlämna verktyg efter användandet. Det är viktigt att verkstäderna hålls i ordning, var och en städar och plockar undan efter sig. Använd täckpapper/plast på golv när du exempelvis arbetar med gips, lera, betong och plast. Material som används i verkstäderna bekostas av eleven och finns att köpa eller beställa i Materialboden. Visst förbrukningsmaterial finns till förfogande vid respektive verkstad. -Datarum finns i skolans huvudbyggnad. Här finns datorer för e-post, internet och eget digitalt arbete samt dator för videoredigering. Datorerna är arbetsredskap. Det är inte tillåtet att installera egna program eller att använda/installera fildelarprogram. Varje elev ansvarar själv för säkerhets-kopiering av sina filer. Undvik att spara på datorerna - Du skapar en egen mapp med ditt namn på i extern hårddisk, som finns i datarummet. Var noga med att regelbundet säkerhetskopiera dina filer till egen extern hårddisk. Var medveten om att datorer kan krascha eller hårddiskar kan gå sönder och att det då finns risk för att all information är borta. När studieåret är avslutat raderas under sommaren all information på hårddiskarna. Studeranderåd På skolan finns ett studeranderåd, som deltar i kollegier och företräder elevernas frågor och behov. Eleverna väljer själva sina representanter. Försäkring Elever är olycksfallsförsäkrade under skoltid och under färdsträckan till och från skolan. Bra att komplettera med en egen hemförsäkring som täcker ev. skador vid lån av skolans utrustning.

4 Lån av utrustning Digitalkamera, videokamera, stativ och utrustning för ljudinspelning mm kan bokas hos Annett och är ämnade för skolarbeten. När du lånar utrustning från skolan förbinder du dig till att vara aktsam med den, att lämna tillbaka den i tid och att alltid förvara den säker från stöld. (Att lämna utrustning i ateljén är inte säkert). Om du skadar, slarvar bort eller på annat sätt förlorar utrustningen så är du själv ersättningsskyldig för den. Du ansvarar själv för att vara försäkrad på ett sådant sätt som täcker lånad utrustning. Att låna: Digitalkamera Canon EOS 550D, 1st + Canon EOS 100D, 2 st Videokamera Panasonic HDC-TM900 (Förutom dessa finns några olika äldre kameror vars funktion varierar.) Ljudinspelning M-AudioMicrofon Røde Stor Microfon Lavalier Liten (mygga) Kamerastativ Manfrotto Kamerastativ Velbon, 2st Lampor för fotografering och filmning, 2st Symaskin (äldre men utmärkt Husqvarna!) samt BLÅ BUSSEN VW Caravelle med plats för 9 pers - gemensamt åka o handla + privata ärenden Om dokumentation av skolans aktiviteter Kontinuerligt under läsåret dokumenteras skolans aktiviteter, redovisningar och elevers arbeten. Vi förbehåller oss rätten att publicera bilder på skolans hemsida, facebooksida och i informationsmaterial om skolan. Om du inte samtycker till detta så meddela oss, så tar vi naturligtvis hänsyn till det. Frihet och ansvar Skolans lokaler är öppna för dig vardag som helg för t ex datoranvändning, film/tv tittande mm. Men kom ihåg att samtidigt är skolan en plats som också nyttjas av andra, t ex deltagare på kortkurser. Tänk på att stänga fönster, släcka och låsa om du är sist att lämna lokalen/skolan, ateljébyggnader, verkstäder och datasal. Hjälp till att hålla allmän ordning genom att ställa tillbaka böcker, tidskrifter och tidningar vid respektive plats. Plocka undan kaffekoppar, kläder och skräp efter dig. Använd skolans sopsortering bakom köket vid lastbryggan. Ditt boende: tänk på att där du hyr är du en ambassadör för skolan. Det är viktigt att din kontakt med hyresvärden fungerar bra för att vi även i fortsättningen skall kunna hitta boende till framtida elever. Om något problem uppstår som du behöver hjälp med eller råd om, kontakta Annett. Studieresa Varje år gör vi en studieresa. Skolan står för entréer till museer vi besöker och en del av rese- och boendekostnaderna. Förra hösten besökte vi konstscenen i Amsterdam. Pedagoger Alla lärare på skolan är verksamma konstnärer och bedriver egen konstnärlig produktion vid sidan om uppdraget på Gerlesborgsskolan. Under året kommer lärarna att göra en presentation och visa sin egen produktion och sina egna konstnärliga preferenser. De lärare som finns på skolan har stor pedagogisk och konstnärlig erfarenhet. I samband med måndagsmötet sätts listor för handledningssamtal upp så du kan boka den lärare vars kompetens du behöver för ditt pågående projekt. Tillförordnad studierektor (t.o.m juli 2015) Sonia Hedstrand är konstnär, skribent och filmare. Tog sin Masterexamen i Fri Konst på Konsthögskolan i Stockholm i juni Alumn från Whitney Independent Study Program, New York Har undervisat på Gerlesborgsskolan Stockholm, Grafikskolan i Stockholm, Gävle Konstskola och Örebro Konstskola samt Konstfack Stockholm.

5 Studierektor (från och med höstterminen 2015). Elin Wikström är internationellt verksam konstnär och pedagog och har tidigare arbetat som rektor på Göteborgs Konstskola och professor vid Konsthögskolan, Umeå Universitet. Hon arbetar med interventioner, deltagardrivna konstprojekt och performance. Syftet med hennes konstnärliga praktik är att ifrågasätta normer, värden och logiker för hur vi talar, tänker och handlar på individnivå och i samhället i stort och generera reflektioner kring aktuella sociala, politiska och kulturella frågor. Huvudlärare Maja Hammarén arbetar som konstnär och skribent. Hon arbetar företrädesvis med video, fotografi, text och reenactment. Maja har varit medlem i konsttidskriften Palettens redaktion och gjort radioprogram för Sveriges Radio. Maja jobbar även på Akademin Valand. Lars Göran Nilsson arbetar främst med måleri men även objekt och andra medier. Han är intresserad av rumsliga förhållanden och hur text kan kombineras med bilder. Lars Göran har stor erfarenhet av att undervisa i konst. Henrik Andersson är verksam i Stockholm och utbildad på Konstfack i fri konst och på curatorutbildnignen. Han är även en del av redaktionsrådet för tidningen Paletten och har tidigare arbetat som curator på Röda Sten i Göteborg och som lärare på Högskolan för fotografi. I sitt konstnärliga arbete omtolkar och omformar Henrik olika platser och berättelser med fotografi och andra nedteckningsformer. Personal på skolan Birgitta Andrén Åkerblom är VD för stiftelsen och för båda Gerlesborgsskolorna. Annett Florén, är utbildningssamordnare och ansvarar bl.a. för viss administration, såsom intyg, ledighetsansökan, CSN, elevboende m.m. Arbetar varje vecka mån 8 13 och tis tor Jesper Eng är kultur och Informationssamordnare. Det innebär att han bland annat arbetar med den externa kulturverksamheten såsom konserter, barnverksamhet mm. Ulrika Larsson är kurssamordnare och har hand om skolans expedition som är belägen i huvudbyggnadens källare, bredvid materialboden. Hon planerar och ansvarar för kortkurserna. Expeditionens öppettider är måndag-fredag kl Marie Karlsson ansvarar för materialboden och ibland expeditionen. I materialboden säljs konstnärsmaterial, film, fotopapper, cd-skivor med mera. Du kan handla med konto/kreditkort. För elever gäller: Kontant betalning vid köptillfället = 20% rabatt (gäller ej vid redan rabatterade priser) Här köper du också frimärken samt betalar för utskrifter. Posten hämtas måndag-fredag ca kl Öppettider: måndag-fredag Kenneth Jonsson och Bertel Fjordvald ansvarar för skolans vaktmästeri som finns till höger om Materialboden. Kenneth som är kontaktperson för vaktmästeriet finns i regel med under måndagsmötet. Kenneth arbetar oftast måndag-torsdag och Bertel hela veckan utom en flexibel dag då han är ledig. Bertel har även lokalvård och trädgårdsskötsel på sitt ansvarsområde.

6 Telefonnummer till skolan Expedition mån-fre Nödtelefon (gällande lokaler o.dyl.) kvällar & helger: VD/Birgitta Andrén Åkerblom , Växel Studierektor Elin , Utbildningssamordnare Materialbod Vaktmästare: Kenneth Bertel Maja Lars Göran Henrik Sonia Epost Birgitta Andrén Ulrika Sonia Elin Wikström Annett Florén... Marie Karlsson Jesper Kenneth Jonsson/Bertel Fjordvald Maja Lars Göran Nilsson Henrik Tisdagkvällar Samlingssalen i huvudbyggnaden är på tisdagkvällar bokad för grundutbildningens skolaktiviteter. Onsdagsföreläsning Föreläsningarna är oftast förlagda till onsdag kväll kl. 18:30. Detta evenemang är öppet såväl för skolans studerande som för allmänheten. Konsert Gerlesborgsskolan har även en konsertverksamhet. Årligen besöks skolan av artister från olika delar av världen. Entré är fri för årselever och biljetterna skall hämtas ut i förväg på expeditionen. Utställning -Undervisningshallen används som Konsthall under sommarperioden maj augusti. Här visas även elevutställningar. -Gerlesborgsskolans galleri visar utställningar integrerade i årselevernas undervisning med bl. a. skolans gästlärare och elevutställningar. - Matsalsutställning i Restaurangen är en utställningsplats främst för ettorna med möjlighet att disponera väggarna under en vecka. Tvåorna visar sina arbeten på Lilla Galleriet, KKV. I slutet av vårterminen tilldelas en elev Gerlesborgsskolans utställningsstipendium vars arbeten visas i matsalen under sommaren. Anno 44 Restaurangen serverar mat i en gedigen matlagningstradition som värdesätter det Bohuslän har att erbjuda. Öppet: mån 8-16, tis - fre 8-20, lör 8-21, sön 8-16 Lunch: mån - fre kl Pris för årselever: Lunch 65 kr / Priset är subventionerat av skolan för årselever. Studerandetelefon Telefon utanför lilla ateljén i huvudbyggnaden är spärrad för utgående samtal med undantag för SOS alarm112. Tel nr

7 KKV Bohuslän Cirka 1,5 kilometer från Gerlesborgsskolan, mot Bovallstrand, ligger KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad). Här kan man till självkostnadspris boka in sig att använda följande verkstäder; foto, textil, trä, keramik, grafik och sten. Förkunskaper krävs. Bokning och betalning görs till kontoret på KKV måndag till fredag , telefon Bottnafjordens inköpsförening Du kan som elev på skolan vara med i Bottnafjordens inköpsförening. Butiken ligger i KKV och har öppet en kväll i veckan vintertid i Lilla Galleriet och i Café Olivia. Caféet är öppet varje tisdag, onsdag och söndag kl Affären har öppet för försäljning varje torsdag kl Kontaktperson för elever är Sofie Berglund, tel: Elevvård Om du behöver råd, ring sjukvårdsupplysningen, tel: 1177 eller Vård i Västra Götaland: vard.vgregion.se Vid sjukdom kan du kontakta vårdcentralerna i Fjällbacka eller Hunnebostrand. Vårdcentralen i Strömstad har dygnet-runt jour. Behöver du någon utanför skolan att prata med finns Ungdomsmottagningen (upp till 25 år) i Hunnebostrand och i Tanumshede. Akutsjukvård - samma telefonnummer till samtliga: Vårdcentralen Strömstad Uddevalla Sjukhus NÄL Trollhättan Lysekil Distriktsköterska Hamburgsund, end. tidsbest. mottagning / må - tis + tor Kungshamn Telefontid: må -fr Vårdcentral Hunnebostrand & Kungshamn må - fr Sotenäs Vårdcentral, Hunnebostrand må - fr Öppen mottagning må - fr Fjällbacka må - fr Ungdomsmottagning upp till 25 år (kurator och barnmorska) Tanumshede , , , Tidsbokning: må - fr / har även webbokning Hunnebostrand kurator barnmorska Tidsbokning: ti , on Psykiatri Akut NÄL, Trollhättan Psykiatriskt mobilt akutteam, Tanumshede / Leg. Psykoterapeut, Fjällbacka VC tidsbokn. må - on + fr Kurator, Kungshamn VC Tandvård Uddevalla sjukhus (jour) Folktandvården, Kungshamn Sjöborren, Hunnebostrand /

8 Service i närområdet (angivna tider med reservation för ändringar) Bankomat Närmaste bankomat för Förenings Sparbanken finns i Hamburgsund, 8 kilometer norr om skolan. Bankomat för SE Banken hittar du närmast i Hunnebostrand, 12 km från skolan. Det finns möjlighet att med hjälp av bland annat Visakort ta ut en mindre summa pengar vid köp i Materialboden. Restaurangen och expeditionen kan inte tillhandahålla denna service. Bank Sparbanken Hamburgsund SE Banken i Hunnebostrand Apotek Apotek finns i Hunnebostrand, Kungshamn och Fjällbacka Mataffär ICA Tärnan Bovallstrand må-fr 8-19, lö-sö 9-16 Coop Konsum Hunnebostrand ICA Skutan Hamburgsund Byggmaterial Sotenäs Trä AB / Woody må-fr lö 9-14 Kommunikation Det finns förbindelser till och från Brygge (Sotenäs) med Västtrafik antingen du kommer från Göteborg/Uddevalla eller vill åka till Bovallstrand / Hunnebostrand /Kungshamn / Smögen med buss 862. Skaffa Västtrafiks tidtabell som finns på expeditionen eller Västtrafik SJ Taxi Väst Annat att se och göra Bad & Träning Tumlaren Bad och Rehabilitering, Väjern Sotenäs Gym, Kungshamn Bovallsgympan, Bovallstrand må och to Kungshamns BK Boxning Sotenäs Fältrittklubb, Assleröd Tanum Strand, Grebbestad Natur Valön, är ett naturreservat som ligger ett par km nordväst om Gerlesborg och är en halvö. Soteleden 7 mil markerad vandringsled Nordens Ark Kultur Tanums Hällristningar med Vitlycke Museum Bibliotek i Kungshamn Mån, tis, tors , Fre Filialen i Hunnebostrand Ons Bibliotek i Tanumshede Mån - Tor , Fre Filialen i Hamburgsund Mån 10-14, Ons 15-18, Fre Bohusläns Teater, Uddevalla Hunnebo Bio, Folkets Hus Hunnebostrand

9 Konst Bohusläns Konsthall och Museum i Uddevalla Saltarvet, Fiskebäckskil Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn på Tjörn Lokstallet, Strömstad Secondhand/Loppis Barncancerfonden, Väjern Avstånd från Gerlesborg: Bovallstrand Hamburgsund Hunnebostrand Kungshamn Fjällbacka Smögen Tanumshede Uddevalla Strömstad Göteborg 4 km 9 km 12 km 18 km 19 km 20 km 35 km 50 km 65 km 140 km

10 Bohuslän Gerlesborg med omnejd Vägnät i mellersta Bohuslän

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15

NYCKELVIKSSKOLAN. Viktig information till studerande. Läsåret 2014-15 NYCKELVIKSSKOLAN Viktig information till studerande Läsåret 2014-15 1 Hej och välkommen till Nyckelviksskolan! Här kommer ett häfte med information till dig inför skolstarten. Vi har samlat ihop sådant

Läs mer

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola

Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola Att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola - en kort sammanfattning om att vara kursdeltagare på Fridhems folkhögskola. För mer och utförlig information läs under respektive rubrik. Folkhögskolan

Läs mer

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola!

Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! 2015.04.23 SKOLAN & STÖLLET Vi hoppas att du kommer att trivas på Klarälvdalens folkhögskola! Här får du några tips och lite praktisk vägledning för vardagen på skolan och i Stöllet. EXPEDITIONEN Skolans

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2015/16 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013

VÄLKOMMEN. Blekinge folkhögskola 2012/2013 VÄLKOMMEN 2012/2013 Postadress: Blekinge, Folkhögskolevägen 6, 370 10 Bräkne-Hoby Telefon: 0457-73 18 60. Fax: 0457-73 18 64 E-post: folkhogskolan@ltblekinge.se Internet: www.blekingefolkhogskola.se Innehåll

Läs mer

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD

LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 1 (30) LUNNEVADS FOLKHÖGSKOLA: STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD Sid 2 (30) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INFORMATION INNAN DEN STUDERANDE ÄR ANTAGEN 3 Mål med skolans kurser 3 Huvudmannens profil 4 Statens syfte

Läs mer

foto: Holger eriksson

foto: Holger eriksson 2015 foto: Holger eriksson foto: bo melin DÔMEN KONSTSKOLA MITT I SLOTTSSKOGEN Vill du arbeta med konst eller något annat estetiskt yrke i framtiden? Då är detta skolan för dig! Dômen konstskola genomsyras

Läs mer

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15

BRA ATT VETA. Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 BRA ATT VETA Viktig information som rör Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa 2014/15 Innehållsförteckning Läsårstider... 2 Policy... 3 Information som rör skolan... 3 Information som rör ditt boende...

Läs mer

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön

Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön Allt du behöver veta om studietiden på Helsjön (låt den ligga framme på skrivbordet) Läsåret 2013-2014 Under arbete 1 Telefonnummer och adress Skolans expedition 0320 20 58 30 sjukanmälan, se Närvaro öppen

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! Augusti 2015 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2015! 1 Augusti 2015 2 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked

Läs mer

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14

BRA ATT VETA. För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 BRA ATT VETA För elever och föräldrar på Östra gymnasiet Läsåret 13/14 Innehållsförteckning A-Ö A... 1 Adress och kontaktpersoner... 1 Antimobbningsgrupp... 3 APL... 3 Avgifter... 3 Avhopp från kurs...

Läs mer

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK

UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK UTBILDNINGAR INOM DESIGN, KONST OCH HANTVERK FORMGE DIN FRAMTID PÅ STENEBY Steneby är en kreativ kultur- och utbildningsmiljö i Dalsland drygt 17 mil norr om Göteborg. Här finns två skolor: Stenebyskolan

Läs mer

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan.

VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT VÄLKOMMEN TILL EUROPASKOLAN! Telefon: 0152-33 11 01. Fax: 0152-33 11 09. kansli@europaskolan. VADEMECUM 2012/2013 HANDBOK FÖR EUROPASKOLAN KONTAKT Telefon: 0152-33 11 01 Fax: 0152-33 11 09 E-post: kansli@europaskolan.se Post-/besöksadress: Storgatan 2, 645 30 Strängnäs Webbsida: www.europaskolan.se

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! Augusti 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 Augusti 2011 För att komma direkt till sidan, klicka på det du vill veta mer om. 1. Din ansökan 4 a. Komplettera

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

BRA ATT VETA. LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1

BRA ATT VETA. LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1 BRA ATT VETA LÄSÅRET 2010/2011 Upplaga 1 TELEFONLISTA LÖFTADALEN INTERNT Skolexpeditionen, Karin 0340-65 50 00 200 Konferens, Birgitta/Anette 0340-65 50 01 201 Rektor, Jonny Rydgren 0340-65 50 03 203 Utv.ledare

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium

SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG. DILLE GÅRD Naturbruksgymnasium SKOLPLAN med arbetsplan och KURSKATALOG DILLE GÅRD Läsåret 2010-2011 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Viktiga telefonnummer 3. Krishantering 4. Kontakt 5. Vision och Mål 6. Policydokument 7. Verksamhet

Läs mer

Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar

Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar Välkommen till Skandinaviska skolan Allmän information till föräldrar Information och veckobrev hittar du på skolans hemsida www.skandskol.com och på skolans facebooksida: Skandinaviska skolan i Maputo

Läs mer

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger

Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger Adress Katrinebergs folkhögskola 311 65 VESSIGEBRO Adressändring Ändrar du adress/telefonnummer så meddela detta till receptionen. Alkohol och droger Skolan har en restriktiv syn på användning av alkohol

Läs mer

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård

gemenskap genom På Liljeholmen är verkligheten större Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård 2015/16 Ny valbar profil Mission & Församlingsplantering genom gemenskap Allmän/Bibel/Diakoni/Församlingsledarakademin/ Korta kurser/konstskola/musik/själavård På Liljeholmen är verkligheten större www.liljeholmen.nu

Läs mer

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15.

ELEVHANDBOK. Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15. ELEVHANDBOK Mentors namn: Mentors arbetstelefon: Mentors e-post: förnamn.efternamn@hagstromska.se LÄSÅRET 2014/15 Hösttermin 2014: tisdag 19 augusti fredag 19 december Höstlov: v. 44, måndag 27okt fredag

Läs mer

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12

Vuxenstuderande. Handbok för. våren 2015. Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar 2015-01-12 2015-01-12 Handbok för Vuxenstuderande våren 2015 Här kan du läsa utifrån dina behov och förutsättningar MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Välkommen till Vuxenutbildningen Informationssamhälle,

Läs mer

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010

Till Västra Götalandsregionen 20091201. kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Till Västra Götalandsregionen 20091201 kultursystem.nu BottnaGerlesborg 2010 Aktörer i kultursystem BottnaGerlesborg ansöker härmed om medel för att skapa en samverkans- och affärsplan inom ramen för projekt

Läs mer

Hej, och välkommen till GLOBALA!

Hej, och välkommen till GLOBALA! Hej, och välkommen till GLOBALA! Vi tror och hoppas att du ska trivas här hos oss under de 3 år som väntar! De fyra ledord som genomsyrar skolkulturen på Globala gymnasiet är omtanke, tillit, respekt och

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010

Tanum. Besök mässan Det goda livet. TEMA: Kultur och fritid. Tanums Tillväxtråd. Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 Tanum Information från Tanums kommun Nummer 30 Juni 2010 4 12 19 TEMA: Kultur och fritid Besök mässan Det goda livet Tanums Tillväxtråd INNEHÅLL TEMA: Kultur och fritid Nyheter för föreningarna... 4 Tonerna

Läs mer