a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien?"

Transkript

1 a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien? Olle Svenning

2 Kan vänstern rädda Italien? Denna skrift är den andra i A-smedjans serie Dagens Europa om det politiska läget i de europeiska länderna. Särskilt granskas utvecklingen för den europeiska socialdemokratin. Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, asmedjan.se Författare: Olle Svenning Författaren ansvarar för innehåll och åsikter i texten. Omslag: Valaffisch för Luigi Barsani från Partito Democratico, PD Tryck: Socialdemokraternas Hus AB, Stockholm, 2013 ISBN:

3 Innehåll: Förord 4 Efterkrigsårens Italien 5 Vänsterns historia 6 Försök till historisk kompromiss 7 Det politiska våldet 9 Epoken Craxi 10 Korruptionskulturen 11 Silvio Berlusconi fyller tomrummet 12 Olivträdet bred center/vänsterallians 14 Berlusconis revansch och fall 14 Monti-regeringen en besvikelse 16 Borgerlig splittring öppnar för vänstern 17 Demokratiska Partiets förnyelse 18 Antipolitiska strömningar 20 Italien är och förblir svårbedömt 21 3

4 Förord Italien fascinerar med sin kultur, mat, fotboll och ett svårbegripligt politiskt system. Det var länge landet där regeringarna ständigt avlöste varandra. Under ytan fanns ändå en viss stabilitet. Kristdemokraterna styrde staten medan vänstern dominerade det civila och sekulära samhället, skriver Olle Svenning i denna skrift om italiensk politik, med särskild betoning på den brokiga italienska vänstern. Under nittiotalet föll dock de dominerande partierna ihop i efterdyningen av det kalla krigets slut och av omfattande korruption. In trädde mediamogulen Silvio Berlusconi. Han är med sina nio år på posten Italiens mest långlivade premiärminister. För drygt ett år sedan tog det slut, trodde alla. Berlusconi blev omöjlig inte bara för marknaden utan också för EU. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel tappade tålamodet med den egensinnige italienska kollegan. En teknokratregering med förre EU-kommissionären Mario Monti trädde till, lugnade finansmarknaden, men knappast det egna folket. När Italien går till val i slutet av februari är den vanligtvis splittrade vänstern den enda stabila kraften i politiken. Mot sig har den en fragmenterad borgerlighet och växande populism. Kan vänstern vinna valet i Italien förskjuts också makten inom den europeiska unionen. Det blir ett av flera exempel på socialdemokratins återkomst i Europa under den senaste tiden. Olle Svennings skrift ingår i A-smedjans projekt Dagens Europa, som förutom dagsaktuella skrifter består av kunskapstidningen Dagens Europa, vars första nummer utkommer i vår, hemsidan med samma namn och seminarier. Vi hoppas kunna bidra till ett större intresse och debatt kring en progressiv europeisk politik, särskilt med sikte på valet till Europaparlamentet Stockholm i januari 2013 Tommy Svensson Europaansvarig, Arbetarrörelsens Tankesmedja 4

5 Efterkrigstidens Italien Italiens president har relativt liten makt; han (någon kvinna har aldrig varit statschef i landet) ansvarar för regeringsbildningar, kontrasignerar lagar, representerar landet och bör vara en moralisk förebild. I november 2011 utförde den italienske presidenten Giorgio Napolitano ett av sina konstitutionella uppdrag. Han accepterade premiärminister Silvio Berlusconis avgång och överlämnade ansvaret som regeringschef åt Mario Monti. Giorgio Napolitano är väl lämpad för de uppdragen. Med en något högtidlig fras förkroppsligar Napolitano den moderna italienska demokratin och han gör det i kraft av sin ålder, sina erfarenheter och sina politiska gärningar. Napolitano var 81 år när parlamentet 2006, efter komplicerade omröstningar, valde honom till statschef för en sjuårsperiod. Han avgår därmed i år. Med valet av Napolitano hedrade den politiska majoriteten men också den mäktiga katolska hierarkin i Vatikanen hans långa mödosamma arbete för demokratin. Några fläckar går att upptäcka; han var under några tonår medlem en fascistisk studentorganisation såg han sig tvingade att följa sitt parti och uttalade överslätande försvar för Sovjets invasion av Ungern Det parti han var lojal mot var kommunistpartiet, PCI. Giorgio Napolitano gick in i partiet Det följde naturligt efter hans tid i motståndsrörelsen mot Mussolini och mot de tyska ockupanterna. Partisanerna, inte så många som senare tiders hjältehistorier påstår, var nämligen till sin huvuddel kommunister. Det gällde också för södern, där Napolitano växte upp. Han är född i Neapel. De tidiga efterkrigsåren i det svårt sargade och fattiga Italien dominerades politiskt av ett antifascistiskt block av socialister, kommunister, socialliberaler från Partito D Azione och krist demokrater. Efter den bortåt två decennier långa fascistdiktaturen och inbördeskriget kunde folkligt-demokratiska rörelser enas om att bygga upp landet och demokratin. 5

6 Samarbetet fortsatte in i en regeringsallians; enigheten där blev tämligen kortvarig. Det kalla kriget slet sönder samarbetet. PCI stod ännu under starkt inflytande från Sovjet medan kristdemokrater till stor del styrdes av den mäktiga antikommunistiska katolska kyrkan och av USA. Kristdemokraterna tog över staten och PCI gick ut i ett halvt sekel av mer eller mindre stark opposition. En sammanfattande formel om italienskt samhällsliv lyder: Kristdemokraterna styrde staten medan vänstern dominerade det det civila och sekulära samhället. Det intellektuella och konstnärliga Italien sympatiserade som regel med PCI och de breda folkliga rörelserna och kooperationen styrdes till största delen av arbetarrörelsen. Italien levde länge med parallella samhällen: ett katolsk kristdemokratiskt och ett dominerat av arbetarrörelsens organisationer och ideologi. PCI var den dominerande kraften, socialdemokratin fick, trots en del försök, aldrig fäste i efterkrigstidens Italien..Vänsterns historia Vänsterns historia handlar också om partisplittring, politiska konflikter och motsättningar mellan olika ledarskikt. Redan på 1800-talet stod revolutionärer mot reformister. Bakunins anarkister gjorde uppror mot marxister. Lantarbetarproletariatet var stort och radikalt; i industristäderna byggdes revolutionärt orien terade arbetarråd. Den rörelsen var särskilt stark i Turin, där den marxistiske teoretikern Antonio Gramsci var verksam klövs arbetarrörelsen under Livorno-kongressen i en reformistisk och en bolsjevikisk riktning. Kommunisterna tog över majoriteten och socialisterna lämnade partiet. Ur det gamla ursprungspartiet PSI växte PSU, det förenade socialisterna. En av ledarna för det nya partiet var Enrico Matteotti, mördad 1924 på Mussolinis order. Svenska socialdemokrater bildade en solidaritetskommitté till Matteottis minne. 6

7 De som sökt upphäva motsättningarna för att istället bilda allianser mellan Socialistpartiet och PCI har misslyckats. Misstron mellan partierna har varit djup. Socialistpartiet har splittrats och ledare har avsatts när kommunistsamarbete ställts på dagordningen. Politiker inom PCI som velat göra upp med socialisterna har förts ut i maktens periferi. Samma konflikter härjade länge den fackliga rörelsen. Den starkaste landsorganisationen CGIL var sammanvävd med kommunistpartiet. Mot CGIL stod den katolskt orienterade centralorganisationen CISL. Under kalla kriget återskapades, med amerikansk hjälp, det vagt reformistiska och antikommun - istiska UIL. Vänsterns ständiga motsättningar följer delvis också av kristdemokraternas och katolska kyrkans medvetna och skickligt genomförda maktstrategi. Huvudregeln för Vatikanen och för den delen också för USA var: Håll kommunisterna utanför regeringen. PCI för sin del var under åren efter andra världskriget övervakade av Sovjet. Partiets mest inflytelserika ledare var vanligtvis utbildade i Moskva. De italienska kommunisterna sökte frigörelse. Relationerna till Sovjet tunnades ut. Försök till historisk kompromiss Partiledaren Palmiro Togliatti krävde på 60-talet att polycentrism skulle råda. De nationella kommunistpartierna skulle ha rätt att välja sin egen väg till socialismen, utan inblandning från den sovjetiska maktapparaten. PCI tog avstånd från den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien PCI:s mest legendariske ledare Enrico Berlinguer gick långt i sin kritik av Sovjet: Oktoberrevolutionen har förlorat sin kraft och tömt sin förmåga att inspirera. Berlinguer ledde partiet till stora valsegrar; i mitten av 70-talet fick PCI stöd av var tredje väljare. 7

8 Berlinguer vädjade om en historisk kompromiss : De stora breda folkrörelserna socialister, kommunister och katoliker måste samarbeta för att trygga demokrati, bekämpa terrorism och fascism. Berlinguer var påverkad av marxisten Antonio Gramsci. Han menade politiska konflikter och klasskamp måste förenas med strider om den ideologiska hegemonin. Hur skapas folkligt medvetande? Hur tolkas samhällsprocesser och historia? Vilka självklarheter som ska gälla. I detta ideologiska ställningskrig står de folkliga rörelserna mot samhällseliten. I denna något idealistiska tradition formulerade Berlinguer sin tes om den historiska kompromissen. Han uttalade den 1973, strax efter militärkuppen i Chile då den folkvalde chilenske presidenten Salvador Allende mördades och militären tog makten. Italien kunde också hotas av statskupp. Terrordåd dödade folk runt om i landet. Fascister stod bakom massmord i Bologna. Röda brigader förberedde mordiska attacker mot staten. I Italien fanns också den mäktiga underjordiska elitorganisation P 2, där industriledare, militärer, höga statliga byråkrater och högerpolitiker, däribland Silvio Berlusconi, förberedde maktövertagande. Berlinguer såg också ett möjligt sovjetiskt hot mot den italienska suveräniteten. Han betraktade, sa han, Nato som ett skydd mot att Italien skulle bli ett nytt Tjeckoslovakien. 51 procent av rösterna räcker inte för att styra landet; demokratin måste förankras mycket starkare och en stor del av den uppgiften måste ligga hos folkrörelserna. De slutsatserna drog Berlinguer. Det var så han motiverade den historiska kompromissen. PCI definierade sig som eurokommunister och partiet sökte nya internationella allianser. PCI ville inleda samverkan med Socialist internationalen, i mitten av 70-talet ledd av Willy Brandt, Bruno Kreisky och Olof Palme. Berlinguer for en sommar till Fårö för överläggningar med Palme. Italienska fackledare besökte LO. Samtalen ledde aldrig till konkreta samarbetsprojekt. 8

9 Det politiska våldet Hoppet om en politisk kompromiss i Italien försvann definitivt 1978, då Röda Brigaderna kidnappade och senare avrättade Aldo Moro, kristdemokrat och under flera år premiärminister. Han var beredd att pröva en historisk kompromiss med Berlinguer och PCI. Moro hade mäktiga fiender inom sitt eget parti. Han och Berlinguer var dessutom Röda Brigadernas främsta motståndare. Deras försök att bygga en mer demokratisk stat måste krossas för att de revolutionära krafterna skulle kunna frigöras. De växande högerextrema våldsorganisationerna drog likartade slutsatser. De ville fortsätta sin spänningens strategi, blodig och terroristisk. Det konfliktfyllda, våldsamma och upproriska 70-talet förändrade det italienska samhället och politiken. Det än gång mäktiga kommunistpartiet förlorade hundratusentals medlemmar, dess ungdomsrörelse slogs i spillror och förlustvalen gnagde sönder ideologiska övertygelser och partilojalitet. Partiet attackerades av radikala studenter och revolutionära arbetare. Fackföreningsrörelsen led svårartade nederlag. Fiat-arbetarna, själva urtypen för klassmedvetna arbetare, solidariserade sig under den ekonomiska krisen med företagsledningen. Berlinguer valde ändå och trots hård intern kritik att fortsätta stödja kristdemokratiska regeringar. PCI blev ett regeringens stödparti men dess inflytande var marginellt. Efter Berlinguers dramatiska död 1984 försökte förnyare ta över ledningen i PCI. De kallades något kritiskt miglioristas, eftersom de trodde att reformer var möjliga utan att i samtidigt angripa det kapitalistiska samhällets strukturer. Förnyarna, bland dem Giorgio Napolitano, ville också pröva möjligheterna att samverka med socialistpartiet. PCI:s partiapparat sa nej. 9

10 Epoken Craxi Socialistpartiet leddes under några år det omtumlande, upproriska 70-talet av Francesco De Martino, formad av åren i motståndsrörelsen, av antifascism och av sin framgångsrika akademiska karriär. Han sökte ena den politiska vänstern men misslyckades och partiet splittrades svårt. Efter ett valnederlag 1976 och sedan hans son kidnappats av camorran avgick De Martino. Han ersattes av den frustande vitale och maktmedvetne Bettino Craxi från Milano. Craxi reformerade det trötta, splittrade socialistpartiet med hjälp av sitt auktoritära ledarskap. En av hans ambitioner var att förändra styrkeförhållandena mellan socialister och kommunister. Italiens vänster skulle organiseras och grupperas som den i Frankrike, Portugal och Spanien. Där var socialisterna det dominerande vänsterpartiet. Craxi kunde aldrig förverkliga den planen; däremot tog han sig snart in i politikens centrum. Han träffade överenskommelser med kristdemokraterna Amaldo Forlani och Giulio Andreotti. De tre styrde omväxlande stat och regering. Craxi blev Italiens förste socialistiske premiärminister. Partiet drog till sig betydande delar av den unga teknokratin, som skrev avancerade framtidsprogram, byggda tilltro till ny teknologi och modernisering av statsapparaten. Den interna partidemokratin förföll däremot. Efterkrigstidens andra ekonomiska mirakel i Italien tycktes bli verklighet under Craxis långa tid som regeringschef. Tillväxten ökade kraftigt, den väldiga floran av italienska småföretag frodades av den gynnsamma exportkonjunkturen. Sociala reformer genomfördes; landet moderniserades. Italiens ekonomi blev världens femte största. Få ville tala om tillväxtens skuggiga sidor: Inflationen blev tvåsiffrig, statsskulden skenade upp till över hundra procent av BNP. Arbetsmarknadskonflikterna intensifierades. Craxi ingick allians med landets mest framgångsrike affärsman, Silvio Berlusconi. De var båda från Milano och entreprenörer. Regeringen Craxi överlämnade kommersiella TV- bolag till Ber- 10

11 lusconi, som främst byggt sin förmögenhet på fastighetsaffärer och bostadsbyggande. Deras politiska samarbete växte ut i intim familjegemenskap. Craxi blev gudfar åt Berlusconis äldsta dotter. Dopet ägde rum i Berlusconis 147-rums lägenhet. Korruptionskulturen Den första italienska republiken hade fått sina kejsare. Folktribunerna skulle snart störta en av dem. Milano blev åter scenen för dramatiken: I februari 1992 greps den socialistiske partifunktionären Mario Chiesa av polis. Han hade just tagit emot sju miljoner i muta från ett städbolag. Chiesa berättade för häpnande åklagare om den väldiga korruptionskultur som härskade i politik, stat och näringsliv. Vågen sköljde in över kristdemokrater, över Craxis socialister och över affärsmän som Silvio Berlusconi. Hälften av Milanos politiker och företagare greps och förhördes. Republiken skalv: ledande företagare begick självmord, tusentals makthavare fängslades och ur partiernas kassavalv hämtade polis och jurister miljarder svarta lire. Undersökningsdomare som Antonio Di Pietro grävde, avslöjade och publicerade. Kampanjen kallades mani pulite -rena händer. Bettino Craxi dömdes till 27 års fängelse men hann i tid fly till sin vän Ben Ali, härskare i Tunisien. Några år efter processen var förste republiken förbrukad, två stora partier var på väg att tyna bort. Kristdemokraterna höll sig flämtande vid liv, socialister gav upp andan. Det än gång mäktiga kommunistpartiet hade inte alltför nedsmutsade händer. Partiet hade visserligen kunnat håva in en del svarta pengar via sina kooperativa företag, men ingen partiledare hade berikat sig personligen. För PCI såg den politiska dramatiken annorlunda ut. Partiet hade bytt namn, tagit bort hammaren och skäran som partisymbol. PCI förvandlades till Demokratiska vänsterpartiet. De kritiska, de nostalgiska eller troende bröt sig ur för att bilda, Rifondazione Comunista, det pånyttfödda kommunistpartiet. 11

12 Den första italienska republikens sammanbrott hade ytterligare en allvarlig och blodig dimension. Kampen mot maffian var på väg mot katastrof: 1992 mördades två undersökningsdomare Giovanni Falcone och Paolo Borselino. Tydliga spår upptäcktes mellan maffian och en del av den politiska klassen skulle väljarna rösta fram en ny politikergeneration, de tänkta grundarna av den andra republiken. Allt var nytt: Italienarna var vana vid politisk stabilitet. Samma ledare hade styrt landet i decennier. Själva sinnebilden för denna kontinuitet var Giulio Andreotti, sju gånger premiärminister. Han var Vatikanens man och kallades den fromme; han upprätthöll samtidigt praktiska relationer med maffian och han skötte förhandlingarna med USA:s regering fanns inte längre något trovärdig katolskt klassöverskridande parti, kapabelt att på en gång hantera stat och upprätthålla samförstånd med det privata affärslivet. Silvio Berlusconi fyller tomrummet Den politiska vänsterns stora parti levde, men hade sagt farväl till sin ideologi och historia. Det mindre vänsterpartiet hade upphört; ledarskapet var i exil eller i fängelse. Det som fanns kvar av vänsterideologi skrämde praktiserande katoliker och den överväldigande majoriteten av småföretagare, så betydelsefulla för ekonomin och sysselsättningen. Och så vana vid en stat som hade överseende med skattefusk och som upprätthöll den gamla klientelistiska traditionen. De lojala fick sina små privilegier och jobb. Det var till detta skrämda borgerskap som Silvio Berlusconi vände sig. Han lovade bekämpa kommunism, de ogudaktiga och de som vill beslagta privat egendom och driva in skatter. Berlusconi, mediemagnaten, kunde också sälja de lockande drömmarna om framgång, lycka, familjeidyll, fest. Och fotbollssegrar. Det är ju vad han bjudit på i sina TV-kanaler. Han behövde inte gå omvägen över någon demokratisk partiorganisation. Han och hans stab skrev program och paroller på egen hand. Berlusconi höll fram sin glada fotbollsparoll till folket: Forza Ita- 12

13 lia. Heja Italien. Politik förvandlades till skådespel och gemenskap mellan Ledaren hans folk. Berlusconi är ingen clown, han kan läsa av landets sociala och ekonomiska villkor. Han vet vilka känslor han ska vädja till och han har, som det numera alltid heter, en berättelse. Den handlar om framgång och om honom själv. Hans postpolitiska ideologi bygger på en så osannolik kombination som autokrati, populism, nyliberalism och narcissism. Berlusconi blev premiärminister 1994, hans parlamentariska maktbas vilade till att börja med på allianser med Umberto Bossis parti Lega Nord och Gianfranco Finis Alleanza Nazionale (AN). Lega Nords mål är att skapa en egen stat, Padanien, i norra Italien. Partiet förenar separatism med hårdför främlingsfientlighet, etnisk populism och förakt för Rom och södra Italien. Lega Nord har nått över tio procent av rösterna i parlamentsval. Alleanza Nazionale (AN) växte ur MSI, ett fascistiskt parti länge lett av Mussolini-ministern Giogio Almirante. Under en uppgörelse inom MSI bröt Fini med partiets hårdföra järnrörsfascister och bildade det mer högernationalistiska AN, länge särskilt starkt i södern och på Sicilien. Fini har, som en ideologisk markering, kallat Mussolini för talets främste statsman. Berlusconi säger att Mussolini var mild; han skickade sina motståndare på semesterresor till den italienska arkipelagen. Den stora tragedin i italiensk politik är att den antifascismen och den antifascistiska fronten lösts upp, sa Giorgio Napolitano när jag intervjuade honom i det svenska riksdagshuset. Lega Nord och AN står politiskt långt från varandra. De förenas inte av annat än antisocialism och en förhandlingsbar lojalitet till Silvio Berlusconi. Det gjorde den första Berlusconi-regeringen ytterst sårbar; den höll sig vid liv endast under nio månader. Lamberto Dini, en teknokrat och kopia av Mario Monti, tog över för att sanera ekonomin. Det gick inte så bra. 13

14 Olivträdet den breda center/vänsteralliansen 1996 vann den ideologiskt och organisatoriskt ytterst heterogena center-vänstern valen. I alliansen, som kallade sig Olivträdet, fanns före detta kommunister, avhoppade kristdemokrater, gröna, liberaler, radikaler, besvikna socialister. Romano Prodi blev regeringschef. Han kom från ett kristdemokratiskt parti, hade lång erfarenhet av att styra den italienska statsapparaten och var högt ansedd ekonom. Prodi sanerade det sönderfallande Italien så genomgripande att landet kvalificerade sig för medlemskap i EMU. Centern-vänstern ville visa sig vara ett regeringsdugligt alternativ till den borgerlighet som styrt landet i ett halvt sekel. Men det blev mer teknokrati och förvaltning än ideologi och samhällsomvandling. Regeringen hade goda möjligheter att ställa Berlusconi utanför politiken. Den hade kunnat införa nya medielagar och kunde ha skrivit in i författningen att en regeringschef under sin ämbetsperiod inte har rätt att driva ett företagsimperium och en gigantisk medieindustri. Vänsterpartiets dåvarande ledare Massimo D Alema, betraktad som blixtrande skarp teoretiker, ställde upp en annan ekvation: Att behålla Berlusconi i politiken är en garanti för att vänstern vinner nästa val. Berlusconis revansch och fall Berlusconi stannade i politiken och utkrävde revansch på vänstern med hjälp av Forza Italias hundratusentals medlemmar, av sin stab av tjänare och experter och av sin formidabla mediemakt hade Berlusconi kontroll över Italien. Han var inte bara storföretagare, miljardär och mediemogul; han var chef för landets regering, Den bestod av 21 män och två kvinnor. Oppositionen var besegrad. Berlusconi-ideologin visade länge överlägsen motståndskraft. Hans företagsimperium lever vidare. Ingen regering har förmått 14

15 stifta lagar som garanterar att politisk och privat makt hålls i sär. Berlusconi har kunnat använda regeringsmakten till att skydda och förstärka sina miljardaffärer. Med stor förslagenhet, säkert också med hjälp av mutor, har han kunnat driva igenom lagar som ger honom immunitet. De undersökningsdomare som lyckades slå sönder den korrupta italienska staten blev marginaliserade. Berlusconi har jagat domarna, kallat dem som kommunister i togor. Han har inskränkt och politiserat den juridiska makten. Han har hånat rättssystemet. Berlusconi var okunnig om internationell politik och han talar inget annat än italienska. Ändå erövrade han snabbt internationell legitimitet. Hans parti valdes in som betrodd medlem av högerns och kristdemokraternas partigrupp i EU. I den krigsallians som George W Bush skapade ingick Berlusconi som lojal medlem. Tony Blair var uppskattad gäst i Berlusconis sommarpalats, där bunga bunga-partyna brukade hållas. Berlusconi utvecklade hjärtliga relationer till Vladimir Putin. Carl Bildt uttalade tidigt sin uppskattning av Berlusconi. Svenska moderater och kristdemokrater samverkar med Berlusconis parti. Sedan 2001 har Berlusconi varit i det italienska samhällslivets absoluta centrum. Ett litet misslyckat mellanspel av en centervänsterregering 2006 ändrar inte den bedömningen. En motståndsrörelse växte så småningom. Den formades inte på central politisk nivån, utan av det civila samhället. Väldiga manifestationer organiserades av bland andra jurister, lärare, kultur arbetare traditionell medelklass. De kallades girondisti, därför att de bildade väldiga folkliga kedjor till försvar av hotade rättsliga, och kulturella värden och institutioner. Miljontals samlades de på torg och piazzor. Dessa manifestationer följdes senare av demonstrationer av studenter och framförallt av kvinnorörelsen. Den vände sig mot Berlusconi-ideologins sexism och machoideal och mot den systematiska underordningen av kvinnorna. Knappt hälften av de italienska kvinnorna förvärvsarbetade. Barnomsorgen är usel och som en följd av detta är födelsetalen bland de allra lägsta i EU. 15

16 Fredsaktivister arrangerade en mångmiljondemonstration mot Italiens medverkan i Irak-kriget. Fackliga organisationer mobiliserade mot den växande arbetslösheten och den drastiska urholkningen av arbetsrätt och anställningsvillkor. Berlusconi förlorade med tiden också internationellt stöd. Han gjorde sig omöjlig på EU-scenen efter att ha jämfört socialisternas blivande gruppledare med en vakt i ett nazistiskt koncentrationsläger. USA:s Italien-ambassadör kallade Berlusconi en nyttig idiot, användbar under Irak-kriget med därefter bara en belastning. Den internationella finansvärldens särskilda språkrör Economist avslöjade vidden av Berlusconis ekonomiska svindlerier och korruption. Ledande representanter för Vatikanen antydde kritik mot Berlusconis vilda sexliv. Berlusconis nära allierade, postfascisten Gianfranco Fini, drog undan sitt stöd från regeringschefen. Mediemagnatens och premiärministerns maktbas undergrävdes och försvann definitivt i spåren av den globala finanskrisen. Den drev Italien in i djup recession. Statsskulden exploderade, arbetslösheten blev tvåsiffrig, klass- och inkomst- klyftorna grävdes djupare än i praktiskt taget alla andra EU-länder. Berlusconi bemästrade inte krisen vare sig ekonomiskt eller politiskt. Angela Merkel och Nicolas Sarkozy dömde ut Berlusconi; internationella institutioner som Valutafonden och Världsbanken varnade för att Italien var på väg mot katastrof. Hösten 2011 löpte tiden ut för Berlusconis regering. Landet lades under ett slags tvångsförvaltning. Teknokraten Mario Monti skulle som premiärminister utöva övervakning och kontroll av ekonomin. Epoken Berlusconi betraktades som avslutad. Monti-regeringen en besvikelse Mario Monti fick inledningsvis stöd från de stora italienska partierna. Förtroendet för partipolitiken var extremt lågt; folk var uttröttade och rasande över partitocrazian, över hur partierna invaderat staten och plundrat den. Den politiska kasten, la casta, hade försett sig med allt från gratis Rolls Royce-transpor- 16

17 ter, fria inköp av Rolex-klockor, till livstidspensioner efter fjorton dagar som parlamentsmedlem. Besvikelse uppstod också snart över Mario Monti. Efter ett år med honom som ledare pekade dessvärre alla ekonomiska indikationer åt rött: Tillväxten sjönk med över två och hushållens köpkraft med fyra procent. Statsskulden växte till 125 procent av BNP. Arbetslösheten mättes till bortåt 40 procent för de unga. Sjukvården rustades ned, privatiseringar drevs allt hårdare och arbetsrätten sattes delvis ur spel. Dessutom höjdes skatterna till en nivå som tangerade de allra högsta i EU. Monti införde till många italienares fasa en hårdför fastighetsskatt. Därmed öppnades scenen för en sensationell come back; ljuset strålade åter mot Silvio Berlusconi. Kajmanen, som han kallas i en film av Nanni Moretti, kände snabbt av att det växande sociala missnöjet också innefattade medelklass och de privilegierade skikten. Han genomförde en parlamentarisk kupp, drog undan sitt partis stöd för Monti-regeringen och tvingade därmed fram ett val i förtid. Berlusconi, som fyller 77 i år, måste leda valkampanjen för sitt parti, Frihetens folk. Det är ju han som är partiet. Han har, som alltid, egenintresse i valet. Berlusconi behöver politisk makt för att kunna rädda sig från alla rättegångar om sexövergrepp, korruption och skattesvindlerier. Han behöver också statens hjälp för att hantera sitt krisande företagsimperium. Borgerlig splittring öppnar för vänstern Årets valrörelse skriver om den moderna politiska historien. För första gången är center-högern djupt splittrad: Berlusconi står mot Mario Monti. Det är kring dessa personer inte kring politiska partier de borgerliga väljarna grupperar sig. Berlusconi har allierat sig med Lega Nord, Monti med några små borgerligt-katolska partier, bland dem postfascisten Gianfranco Finis. Den borgerliga splittringen är allvarlig; den gäller inte bara den ekonomiska politiken utan landets förhållande till EU. Berlus- 17

18 coni driver en nationalistisk, antitysk, antieuropeisk kampanj. Den första i sitt slag i det traditionellt proeuropeiska Italien. Sönderfallet av center-högern innebär med betydande säkerhet att Pier Luigi Bersani, ledare för det Demokratiska Partiet (PD) blir Italiens näste premiärminister. Bersani, drygt 60 år, är född i den politiskt röda regionen Emilia-Romagna. Hans karriär svarar mot ett traditionellt italienskt vänsterpolitiskt ideal: Utbildad filosof, EU-parlamentariker, regionchef i Emilia-Romagna, grundare av en högt kvalificerad tankesmedja, minister i flera omgångar och 2009 vald till partiledare. Denna till synes fläckfria bakgrund var delvis ett problem för honom. Han räknades av de unga och av partioppositionen som en apparatens man, som en del av nomenklaturan. Hans generationskamrater och företrädare som partiledare, Massimo D Alema och Walter Veltroni, tvingades av kritikerna att lämna politiken. När vänstern valde premiärministerkandidat fick Bersani drygt 60 procent av rösterna. Mer än tre miljoner röstade i valet. Huvudmotståndare var Matteo Renzi, ung borgmästare i Florens. Bersani presenterar sig som traditionell socialdemokrat med starka band till den folkliga katolicismen. Renzi representerar snarare den tredje vägens socialdemokrati, nära Tony Blair. Kasta traditionerna i sopsäcken, så löd ett av Renzis slagord. Under den pågående valkampanjen har Renzi valt att vara påtagligt lojal mot Bersani och partiet. Renzi har tid att vänta. Demokratiska Partiets förnyelse PD har genomgått en stark organisatoriskt-demokratisk förnyelse. Inte bara premiärminister utan varenda parlamentskandidat utses i princip i primärval. 40 procent av de valbara kandidaterna är kvinnor. Partiet, tidigare så slutet och ängsligt för det civila samhället, har nu kandidater från exempelvis antimaffiarörelsen, kvinnoorganisationer och från fackföreningsrörelsen. Gianpaolo Gialli före detta ledaren för Confindustria 18

19 (Italiens motsvarighet till Svenskt Näringsliv) väntas få en av PD:s platser i parlamentet. Inom PD rasade under många år ideologiska och strategiska strider. Skulle partiet välja en amerikansk väg och bli som USA:s Demokratiska parti eller skulle de framförallt förankra sig i en europeisk socialdemokratisk tradition? Frågan är inte avgjord, men under Bersanis ledarskap förefaller partiet orientera sig mot den europeiska modellen. PD är starkt proeuropeiskt och vårdar arvet från den legendariske italienske kommunisten Altiero Spinelli, som skrev program för ett federalt Europa. PD:s främsta valparoll lyder För ett rättvist Italien ; valprogrammet är försiktigt reformistiskt. Partiet accepterar delar av Mario Montis ekonomiska saneringsprogram; de är helt överens om behovet av kamp mot skatteflykten. Det kapital som illegalt flyr ur landet representerar åtta procent av BNP. PD kräver mer ekonomiska stimulanser. Ett viktigt skäl till den ekonomiska krisen är ju den dramatiskt försämrade köpkraften i landet. Partiet vill också förbättra kreditförsörjningen till småföretagen, så oerhört avgörande både för tillväxt och sysselsättning. Den italienska vänstern, förankrad i en regional kooperativ tradition, vill också utveckla den sociala ekonomin. Kooperationen har i motsats till privatkapitalismen ökat sin sysselsättning under alla krisåren och engagerar nu en bra bit över en miljon yrkesverksamma. PD:s ekonomiska talesman Stefano Fassina, som tillhör PD:s vänster och som länge var verksam inom Internationella Valutafonden, vill att EU ska ena sig om en något keynesiansk utgiftsoch tillväxtpolitik. En center-vänster regering lovar rusta upp utbildning och forskning, områden som länge misskötts och underfinansierats. PD distanserar sig från Mario Montis väldiga planer på utförsäljning av italiensk offentlig egendom och håller sig också skeptiskt till ytterligare privatiseringar inom vård och utbildning. PD följer den starka fackliga opinion som kräver förstärkt arbetsrätt. Opinionsmätningar under januari gav PD stöd från en bit över 30 procent av väljarna. Det vänstersocialistiska och ekologiskt 19

20 inriktade partiet SEL, som får runt fem procent av rösterna, ställer sig bakom Bersani som premiärminister. Antipolitiska strömningar SEL leds av den karismatiske Nichi Vendola, regionchef i Puglia, i sydöstra Italien. Vendola är katolik men också en av gayrörelsens främsta ledare och en framgångsrik motståndare till maffian. Han har förvandlat Puglia till modellregion för grön industri och kamp mot ungdomsarbetslöshet. Vendolas framgångar i södern är betydelsefull för den samlade vänster, historiskt svag i södra delen av Italien. Varje prognos om februarivalet i Italien måste bygga in ett antal reservationer. En av dem gäller proteströsterna. Hur många kommer att stödja antipolitiska eller upproriska partier? Beppe Grillo, själva sinnebilden för politikerförakt, leder organisationen De fem stjärnorna, som systematiskt jagar, förföljer och attackerar korrupta politiker. Grillos parti ordnar varje år en Dra åt helvete-dag och det är inte frågan om vem rådet riktar sig till. Något annat särskilt konkret program presenterar aldrig Grillo. Ändå har han periodvis lockat runt 20 procent av rösterna och hans parti blev i höstat Siciliens största. Under valrörelsen tycks dock sympatierna för den f d komikern Grillo att tunnas ut och pressas ned till runt tio procent. Grillo får dessutom mäta sig med en mer vänsterbetonad upprorisk rörelse: Revoluzione Civile, ledd av två undersökningsdomare. En av dem är Antonio di Pietro, den främste juristen i kampen mot 90-talets korruption och maktmissbruk. Di Pietro, en gång minister i Romano Prodis regering, allierar sig nu med kommunistiska revolutionärer och radikala fackliga organisationer, bland annat i kampen för arbetsrätten och den emblematiska paragraf 18. Om de antipolitiska och revolutionära partierna vinner runt procent av rösterna kan vänstern få svårt att vinna egen majoritet; därmed kompliceras regeringsbildningen. 20

21 Italien är och förblir svårbedömt En andra svårighet för den som vill spekulera om valutgången kan lokaliseras till Vatikanen, Confindustria och maffian. Den katolska hierarkin har alltsedan kristdemokraterna gick under letat efter en trogen allierad. I det här valet har kyrkan stannat för Mario Monti, kristen och moralkonservativ. Vatikanens inflytande är dock i kraftigt avtagande, och därmed dämpas förmågan att mobilisera väljare åt Montis allians. Det italienska näringslivet, Confindustria, har ingen given kandidat och inget favoritparti, inför valet. Storföretagarna, ofta politiskt sofistikerade och cyniska om maktens realiteter, inser Berlusconis oförmåga och förstår Montis svaga ställning. En godtagbar lösning för näringslivets ledare kan vara en allians mellan ett inte alltför starkt PD och Mario Montis lilla partigruppering. Maffian, särskilt den sicilianska, har ersatt sitt långvariga samarbete med kristdemokraterna med allianser med Berlusconi. Den alliansen kan få direkt effekt på sammansättningen av parlamentet. Italien har ett tvåkammarsystem. Deputeradekammaren med 630 mandat väljs under tämligen okomplicerade former. Den stora partigrupperingen kan räkna in en kraftig överrepresentation. Motivet är att underlätta regeringsbildningen. Den ambitionen undergrävs av valmetoderna till Senaten, parlamentets överhus. Det ska avspegla valresultaten i de olika regionerna. Hur rösterna fördelas i och mellan regionerna avgör majoritetsförhållandena i Senaten. Två regioner i norr och två i söder väntas avgöra om PD och vänstern vinner regeringsmakten. Lombardiet, Berlusconis och Lega Nords centrum, blir svårerövrat. I söder och på Sicilien har högern, som alltid, betydande möjligheter att vinna. Den vanligaste valprognosen talar för att PD och vänstern ganska lätt tar över Deputeradekammaren men förlorar Senaten. En amerikansk situation och, precis som i USA, är ytterst svårmanövrerad, politiskt och ekonomiskt. Bersani kan i en 21

22 sådan situation inte utesluta samarbete med Mario Monti. Däremot är långt ifrån klart att den före detta EU-kommissionären vill sitta i en regering som leds av Bersani. Var och en som försöker förutspå valutgången bör låta perspektivet rulla tillbaka till Då ledde vänstern, någon månad före valet, enligt opinionsundersökningar med 20 procent. Efter en ohyggligt komplicerad sammanräkning på valnatten visade sig vänstern vinna men med 0,1 procent. Italien är och förblir svårbedömbart. 22

23 Arbetslinjen kroknar Massarbetslösheten är här. Sverige är längre från full sysselsättning än på mycket länge. Christer Persson Den nya kapitalismen och politikens möjligheter Dan Andersson Ännu tidigare betyg? Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning? Privatiseringens effekter Översikt av vad forskningen har att säga om skillnader mellan offentlig och privat drift Anne-Marie Lindgren Anne-Marie Lindgren Vart går Europa? Om Nederländerna. Valet i Nederländerna nyligen blev en sensationell framgång för Socialdemokraterna och dess nye partiledare Diederik Samsom och ett svidande nederlag för det främlingsfientliga partiet under Geer Wilders. Arbetslinjen kroknar. Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge visar denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats. Den nya kapitalismen. I boken driver förre LO-ekonomen Dan Andersson två huvudteser: den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Ännu tidigare betyg? Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de lägsta genomsnitten. Privatiseringens effekter. Rapporten presenterar vad forskningen kommit fram till i granskningen av privatiseringens effekter inom välfärden. I dag, med över två decenniers praktiska erfarenheter som grund, tenderar forskningen att vara mer tydligt kritisk än vid 1980-talets slut. A-smedjan har sedan starten 2006 gett ut över 100 rapporter i en rad samhällspolitiska ämnen. Samtliga finns att ladda ner eller beställa på asmedjan.se. De ovanstående rapporterna är de fem senaste. Postadress: A-smedjan, c/o ABF, Box 522, Stockholm Besöksadress: ABF:s förbundsexpedition, Olof Palmes gata 9, Stockholm Hemsidor: asmedjan.se, dagenseuropa.se Arbetarrörelsens Tankesmedja 23

24 Årets italienska valrörelse skriver om den moderna politiska historien. För första gången är center-högern djupt splittrad: Berlusconi står mot Mario Monti. Det är kring dessa personer inte kring politiska partier de borgerliga väljarna grupperar sig. Berlusconi har allierat sig med Lega Nord, Monti med några små borgerligtkatolska partier, bland dem postfascisten Gianfranco Finis. Den borgerliga splittringen är allvarlig; den gäller inte bara den ekonomiska politiken utan landets förhållande till EU. Berlusconi driver en nationalistisk, antitysk, antieuropeisk kampanj. Den första i sitt slag i det traditionellt proeuropeiska Italien. Sönderfallet av center-högern innebär med betydande säkerhet att Pier Luigi Bersani, ledare för det Demokratiska Partiet(PD) blir Italiens näste premiärminister. Bersani presenterar sig som en traditionell socialdemokrat med starka band till den folkliga katolicismen. Varje prognos om februarivalet i Italien måste bygga in ett antal reservationer. En av dem gäller proteströsterna. Hur många kommer att stödja antipolitiska eller upproriska partier? Italien är och förblir svårbedömbart Olle Svenning, författare och journalist, ger i A-smedjans skriftserie Dagens Europa, en bakgrund till det förestående valet i Italien. Valet är av stor betydelse inte bara för Italiens utan också för Europas framtid. Tidigare i skriftserien har A-smedjan givit ut Vart går Europa? Om politik, populism och socialdemokratins återkomst i Nederländerna. Skrifterna kan beställas och laddas ner på hemsidan asmedjan.se. Arbetarrörelsens Tankesmedja

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Partier och intresseorganisationer

Partier och intresseorganisationer Frankrike Frankrikes nuvarande författning kallas för femte republiken och antogs vid en folkomröstning 28 december 1958 med 80 % majoritet. I och med femte republiken så stärktes presidentens makt avsevärt.

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv2sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 2 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: Idag tänkte vi berätta historien om några av

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag

Demokrati. Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Sveriges Riksdag Demokrati Ordet demokrati kommer ifrån grekiskan och betyder folkstyre. All makt utgår ifrån folket. Gustav Vasa kallade till två riksmöten 1527 och 1544 där präster, adel, borgare och bönder samlades

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin

På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om. Thailands väg bort från demokratin Kommentarer Thailands väg bort från demokratin På hösten 2007 framkom det att Sverige gjort upp om att sälja tolv Jas-plan till Thailand. Nyheten möttes av massiv kritik, både här hemma och i Thailand.

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Nytt läge i väljaropinionen

Nytt läge i väljaropinionen Nytt läge i väljaropinionen 3 juli 2012 Arne Modig Sida 2 Opinionsutvecklingen 2011-2012 Stödet för partierna Betyg på regeringen och oppositionen Framtidsförväntningar på partierna Kommer regeringen klara

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen

Viktiga begrepp. Stödmaterial: viktiga begrepp Sovjetunionen Viktiga begrepp Denna ordlista kan användas på tre olika sätt: Inför filmen kan du som lärare ta upp orden så att eleverna känner igen dem när de tittar på filmen. Efter att ni sett filmen kan eleverna

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Partipolitik, partisystem och partifamiljer i Storbritannien, Spanien och Polen

Partipolitik, partisystem och partifamiljer i Storbritannien, Spanien och Polen Partipolitik, partisystem och partifamiljer i Storbritannien, Spanien och Polen I alla demokratiska länder representeras befolkningen av flera olika partier, som i sin tur kan analyseras enligt partipolitik,

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Det blodiga slutet Den tjugoförsta maj 1989 landade Torbjörn Andersson och jag i Peking för att skildra demonstrationerna på Himmelska fridens torg. De var en del av en frihetsvåg som det året sköljde

Läs mer

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan?

2. Varför ville både Österrike- Ungern och Ryssland ha kontroll över vad som hände på Balkan? Instuderingsfrågor till : Första världskriget 1. Vilka var orsakerna till kriget? Orsaker till kriget var bl.a. Nationalismen var stor i alla Europas länder Tyskland ville behålla de gränserna de hade

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Leopardens triumf - vad händer i Italien?

Leopardens triumf - vad händer i Italien? 1 Ur Fjärde Internationalen nr 4-1993 Tobias Abse Leopardens triumf - vad händer i Italien? Om vi vill att saker ska förbli som de är, måste de förändras. Giuseppe Tomasi di Lampedusa ur Leoparden 1 Italien

Läs mer

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför?

l Österrike blir en del av Tyskland. l Folkomröstning om de6a i Österrike. 99.75 % stödde Hitler. Varför? Orsaker till 2VK Versaillesfreden Dolkstötslegenden Rä6 man på rä6 plats i rä6 :d Hitler kom i precis rä6 :d. Lovade råda bot på arbetslöshet och fabgdom. Lyckades. Blev snabbt populär. Rädslan för krig.

Läs mer

Svenska folket om politiskt ledarskap

Svenska folket om politiskt ledarskap Novus Opinion Svenska folket om politiskt ledarskap 29 juni 2009 Arne Modig Svenska folket om politiskt ledarskap Hur ser väljarna idag på ledande politiker? Vad tror man styr partiledarna? Kommer partiledarnas

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson

Dagens föreläsare EXPO 15-05- 11. En berättelse om tystnad. Visions värderingar. niclas.nilsson@expo.se. Niclas Nilsson 15-05- 11 Dagens föreläsare EXPO Niclas Nilsson niclas.nilsson@expo.se Visions värderingar Niclas Nilsson, utbildningschef Stiftelsen Expo Föreläsning om extremhögerns hot mot Visions värdegrund och arbete

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

25 maj val till Europaparlamentet

25 maj val till Europaparlamentet 25 maj val till Europaparlamentet "Den övergripande agenda som kommer att råda i Europaparlamentet efter valet i maj 2014 kommer att avgöra Europas krispolitik och vår framtida utveckling till ledande

Läs mer

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA.

Seger för ett hållbart fiske! Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Går det verkligen att göra Skillnad i EU-politiken? svaret är JA. Seger för ett hållart fiske! Miljöpartiets Isaella Lövin har gjort avtryck i förändringen av EU:s fiskepolitik. Här får du veta hur det

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

EU-Valet 2009. Hur går valet till?

EU-Valet 2009. Hur går valet till? EU-Valet 2009 Hur mycket vet du egentligen om Europaparlamentet och om röstningen som sker den 7 juni? Vad är en talesman, och vad gör ledamöterna för någonting? Vad innebär att Sverige skall bli ordförande

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit.

Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Här ger vi läsförståelsefrågor och fördjupningsuppgifter till två av avsnitten i Sverige bit för bit. Riksdag och regering Rättsväsendet. 8 SIDORS SVERIGE - BIT FÖR BIT Sverige är ett stort land. Och det

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

EU på 10 minuter. eu-upplysningen

EU på 10 minuter. eu-upplysningen ! EU på 10 minuter eu-upplysningen EU på 10 minuter EU-upplysningen 3 Dagligen kommer det nyheter om vad EU har bestämt. Många av frågorna påverkar vår vardag. Sverige och 26 andra länder ingår i Euro

Läs mer

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25

sep 15 19:44 sep 15 19:42 sep 15 20:13 sep 15 20:25 Kronologi: Det andra Världskriget 1939 40 Tyskland invaderar Polen den 1.9. Storbritannien och Frankrike förklarar Tyskland krig 3.9. Sovjetunionen rycker in i Polen några veckor senare, efter att Polen

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag

Du ska kunna resa, flytta och studera. EU i din vardag ! EU på 10 minuter 2 EU på 10 minuter EU på 10 minuter 3 EU i din vardag Visste du att ungefär 60 procent av besluten som politikerna i din kommun tar påverkas av EU-regler? Det kan till exempel handla

Läs mer

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm

Halmstad febr. 1982. Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Halmstad febr. 1982 Till Sveriges Läkarförbund Stockholm Läkarförbundets agerande under det gångna året har mer än tidigare präglats av egoism, hyckleri och bristande samhällsansvar. Då jag inte kan stödja

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Grekiska gudar och myter

Grekiska gudar och myter Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Antikens Grekland och Romarriket. Jag kommer att hålla genomgångar, ni kommer att få ta del av den här presentationen så kommer ni själva att få söka

Läs mer

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern

Andra världskriget. 65 år sedan den Stora Segern Segern genom nära och käras öden Andra världskriget 65 år sedan den Stora Segern Det har gått många år sedan den hemska tiden då det mullrade explosioner, bombades städer, och så många människor offrade

Läs mer

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården

Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Resultatanalys av enkäten Prioriteringar i vården Andra delen; tema Demokrati och legitimitet av Per Rosén Landstinget i Östergötland 2005-12-02 Vem ska bestämma? Hälso- och sjukvården står inför stora

Läs mer

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18

tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 tidskrift för politisk filosofi nr 3 2014 årgång 18 Bokförlaget thales varför enfrågepartier ställer till det Torbjörn Tännsjö redan på 1700-talet visade den franske tänkaren Condorcet att så snart man

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos

Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Upphandlingar av kollektivtrafik behöver inte innebära trafikkaos Kommunal driver kampanj för bättre upphandlingar En facklig valrörelse Kommunals uppdrag är att förbättra villkoren för medlemmarna. Därigenom

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det.

*Vidare kommer det att handla om rasism, nazism, fascism, främlingsfientlighet och fördomar, samt hur man motverkar det. Se människan Vi ska nu arbeta med ett tema de närmaste veckorna som kommer handla om människan, hur vi delat in människan i olika kategorier tidigare i historien och även nu. Vidare kommer det att handla

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Tjugoårskrisen 1919 1939

Tjugoårskrisen 1919 1939 Tjugoårskrisen 1919 1939 Efterkrigstidens oro, depression och totalitarism Magnus P. S. Persson Periodisering: ekonomiska och politiska förhållanden Dubbla revolutioner: från ca. 1780 industriella, och

Läs mer

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker

Rapport från SKOP om Betyg på regering och opposition, 30 juni 2014 - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker Rapport från SKOP om, 30 i - kommentar av SKOP:s Birgitta Hultåker - Återhämtning för regeringens förtroendebalans - Men förtroendet kvar på låg nivå 46 procent anser att regeringen gör ett bra jobb -

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom

U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom U-ländernas väg till välstånd eller fattigdom Sammanfattning: Många decennier av ekonomiska misslyckanden i u-länderna visar tydligt att socialismen bara kan skapa stagnation och fattigdom, t ex i Indien.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Gör ett annat Europa möjligt!

Gör ett annat Europa möjligt! Gör ett annat Europa möjligt! Åsa Westlund Socialdemokratisk ledamot i Europaparlamentet Foto: Peter Berggren/Imagine De Europeiska Socialdemokraternas Parlamentsgrupp Foto: Curt Berggren/Imagine Bättre

Läs mer

Välkommen till Socialistiska Partiet

Välkommen till Socialistiska Partiet Välkommen till Socialistiska Partiet Den här broschyren vänder sig till dig som vill veta mer om Socialistiska Partiet. Vi hoppas att den ger en grundläggande beskrivning av Socialistiska Partiets mål

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011

Finanspolitiska rådet i Sverige. Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Finanspolitiska rådet i Sverige Lars Calmfors Finanskomiteen, Stortinget, Norge 14/4-2011 Disposition 1. Bakgrund 2. Finanspolitiska rådets uppgifter 3. Organisation 4. Arbete 5. Jämförelse med motsvarigheter

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Rätten att återvända hem

Rätten att återvända hem Texter till Del 3 Vägen till försoning Rätten att återvända hem I juni 1996, ett år efter krigsslutet, reste Kaj Gennebäck med kort varsel till Bosnien-Hercegovina. Hans uppdrag var att hjälpa bosniakerna

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN

ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN ETT FÖNSTER MOT VÄRLDEN Film och diskussion VAD ÄR PROBLEMET? Filmen Ett fönster mot världen är en introduktion till mänskliga rättigheter. Den tar upp aktuella ämnen som kvinnors rättigheter, fattigdom,

Läs mer

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader

Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader Motion 1. SFSF och Europa Europa står inför stora utmaningar. Det finns skäl till oro för demokratin och freden. När detta skrivs har vi tre månader kvar till valen till EU-parlamentet. När motionen diskuteras

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg

Konteramiral Johan Pitka. Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Konteramiral Johan Pitka Av Jan Eric Knutas, FM i Göteborg Johan Pitka föddes 1872, när Estland var en del av tsarens Ryssland. Han utbildade sig till sjökapten och var till sjöss under åren 1889 till

Läs mer

Ett något så när demokratiskt land

Ett något så när demokratiskt land Nationell nivå Ett något så när demokratiskt land Man brukar hänvisa till fria val, yttrandefrihet och andra institutionaliserade rättigheter när vissa stater utpekas som demokratier, trots att även sådana

Läs mer

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012

KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 KRISTDEMOKRATERNA SENIORFÖRBUNDET E-NYHETSBREV NR 21/2012 Göran Hägglunds debattartikel inför Almedalens tal Staten har inte allt vi behöver Det goda samhället kan inte skapas i en ensidig relation mellan

Läs mer

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram

NATIONEN FRAMFÖR ALLT. Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram NATIONEN FRAMFÖR ALLT Förslag till Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Sverigedemokratisk Ungdoms idéprogram Förbundets yttersta intresse är nationens välgång och fortlevnad. Förbundet sätter nationen

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro December 2011 Moderat dominans I skuggan av S-krisen så dominerar Moderaterna decembermätningen med 34,3 procent. Socialdemokraterna sjunker något till 24,1 procent,

Läs mer

HUR KAN DU PÅVERKA I EU?

HUR KAN DU PÅVERKA I EU? HUR KAN DU PÅVERKA I EU? Det här är en broschyr som förklarar arbetet i EU. Den handlar om vem som fattar beslut inom EU, och hur det går till. Du får en kort beskrivning av EU-kommissionen, Europaparlamentet

Läs mer

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig

2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning. Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens institutioner KOM (2007) 185, slutlig 2007 07 15 Vår ref Pär Trehörning EU-kommissionen Yttrande Allmänhetens tillgång till handlingar från Europeiska gemenskapens Det är viktigt att yttrandefrihet, tryckfrihet och offentlighet inte enbart

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011

Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Väljaropinion i samarbete med Metro November 2011 Socialdemokraternas tullar på trogna Det är den lägsta noteringen någonsin för Socialdemokraterna. De har tappat var sjätte väljare på en månad maken till

Läs mer

Europa i ett nötskal

Europa i ett nötskal Europa i ett nötskal Vad är Europeiska unionen? Den är europeisk Den är en union = unionen ligger i Europa. = den förenar länder och människor. Kom så tar vi en närmare titt. Vad har alla européer gemensamt?

Läs mer

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen

Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Ursäkta, vem satte min lön? Så tycker svenskarna om avtalsrörelsen Vi jobbar för att Sverige ska få världens bästa chefer Svenska folket underkänner dagens svenska modell I Ledarna har vi länge kritiserat

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer