a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien?"

Transkript

1 a-smedjans skriftserie DAGENS EUROPA # 2/2013 Kan vänstern rädda Italien? Olle Svenning

2 Kan vänstern rädda Italien? Denna skrift är den andra i A-smedjans serie Dagens Europa om det politiska läget i de europeiska länderna. Särskilt granskas utvecklingen för den europeiska socialdemokratin. Utgivare: Arbetarrörelsens Tankesmedja, asmedjan.se Författare: Olle Svenning Författaren ansvarar för innehåll och åsikter i texten. Omslag: Valaffisch för Luigi Barsani från Partito Democratico, PD Tryck: Socialdemokraternas Hus AB, Stockholm, 2013 ISBN:

3 Innehåll: Förord 4 Efterkrigsårens Italien 5 Vänsterns historia 6 Försök till historisk kompromiss 7 Det politiska våldet 9 Epoken Craxi 10 Korruptionskulturen 11 Silvio Berlusconi fyller tomrummet 12 Olivträdet bred center/vänsterallians 14 Berlusconis revansch och fall 14 Monti-regeringen en besvikelse 16 Borgerlig splittring öppnar för vänstern 17 Demokratiska Partiets förnyelse 18 Antipolitiska strömningar 20 Italien är och förblir svårbedömt 21 3

4 Förord Italien fascinerar med sin kultur, mat, fotboll och ett svårbegripligt politiskt system. Det var länge landet där regeringarna ständigt avlöste varandra. Under ytan fanns ändå en viss stabilitet. Kristdemokraterna styrde staten medan vänstern dominerade det civila och sekulära samhället, skriver Olle Svenning i denna skrift om italiensk politik, med särskild betoning på den brokiga italienska vänstern. Under nittiotalet föll dock de dominerande partierna ihop i efterdyningen av det kalla krigets slut och av omfattande korruption. In trädde mediamogulen Silvio Berlusconi. Han är med sina nio år på posten Italiens mest långlivade premiärminister. För drygt ett år sedan tog det slut, trodde alla. Berlusconi blev omöjlig inte bara för marknaden utan också för EU. Den tyska förbundskanslern Angela Merkel tappade tålamodet med den egensinnige italienska kollegan. En teknokratregering med förre EU-kommissionären Mario Monti trädde till, lugnade finansmarknaden, men knappast det egna folket. När Italien går till val i slutet av februari är den vanligtvis splittrade vänstern den enda stabila kraften i politiken. Mot sig har den en fragmenterad borgerlighet och växande populism. Kan vänstern vinna valet i Italien förskjuts också makten inom den europeiska unionen. Det blir ett av flera exempel på socialdemokratins återkomst i Europa under den senaste tiden. Olle Svennings skrift ingår i A-smedjans projekt Dagens Europa, som förutom dagsaktuella skrifter består av kunskapstidningen Dagens Europa, vars första nummer utkommer i vår, hemsidan med samma namn och seminarier. Vi hoppas kunna bidra till ett större intresse och debatt kring en progressiv europeisk politik, särskilt med sikte på valet till Europaparlamentet Stockholm i januari 2013 Tommy Svensson Europaansvarig, Arbetarrörelsens Tankesmedja 4

5 Efterkrigstidens Italien Italiens president har relativt liten makt; han (någon kvinna har aldrig varit statschef i landet) ansvarar för regeringsbildningar, kontrasignerar lagar, representerar landet och bör vara en moralisk förebild. I november 2011 utförde den italienske presidenten Giorgio Napolitano ett av sina konstitutionella uppdrag. Han accepterade premiärminister Silvio Berlusconis avgång och överlämnade ansvaret som regeringschef åt Mario Monti. Giorgio Napolitano är väl lämpad för de uppdragen. Med en något högtidlig fras förkroppsligar Napolitano den moderna italienska demokratin och han gör det i kraft av sin ålder, sina erfarenheter och sina politiska gärningar. Napolitano var 81 år när parlamentet 2006, efter komplicerade omröstningar, valde honom till statschef för en sjuårsperiod. Han avgår därmed i år. Med valet av Napolitano hedrade den politiska majoriteten men också den mäktiga katolska hierarkin i Vatikanen hans långa mödosamma arbete för demokratin. Några fläckar går att upptäcka; han var under några tonår medlem en fascistisk studentorganisation såg han sig tvingade att följa sitt parti och uttalade överslätande försvar för Sovjets invasion av Ungern Det parti han var lojal mot var kommunistpartiet, PCI. Giorgio Napolitano gick in i partiet Det följde naturligt efter hans tid i motståndsrörelsen mot Mussolini och mot de tyska ockupanterna. Partisanerna, inte så många som senare tiders hjältehistorier påstår, var nämligen till sin huvuddel kommunister. Det gällde också för södern, där Napolitano växte upp. Han är född i Neapel. De tidiga efterkrigsåren i det svårt sargade och fattiga Italien dominerades politiskt av ett antifascistiskt block av socialister, kommunister, socialliberaler från Partito D Azione och krist demokrater. Efter den bortåt två decennier långa fascistdiktaturen och inbördeskriget kunde folkligt-demokratiska rörelser enas om att bygga upp landet och demokratin. 5

6 Samarbetet fortsatte in i en regeringsallians; enigheten där blev tämligen kortvarig. Det kalla kriget slet sönder samarbetet. PCI stod ännu under starkt inflytande från Sovjet medan kristdemokrater till stor del styrdes av den mäktiga antikommunistiska katolska kyrkan och av USA. Kristdemokraterna tog över staten och PCI gick ut i ett halvt sekel av mer eller mindre stark opposition. En sammanfattande formel om italienskt samhällsliv lyder: Kristdemokraterna styrde staten medan vänstern dominerade det det civila och sekulära samhället. Det intellektuella och konstnärliga Italien sympatiserade som regel med PCI och de breda folkliga rörelserna och kooperationen styrdes till största delen av arbetarrörelsen. Italien levde länge med parallella samhällen: ett katolsk kristdemokratiskt och ett dominerat av arbetarrörelsens organisationer och ideologi. PCI var den dominerande kraften, socialdemokratin fick, trots en del försök, aldrig fäste i efterkrigstidens Italien..Vänsterns historia Vänsterns historia handlar också om partisplittring, politiska konflikter och motsättningar mellan olika ledarskikt. Redan på 1800-talet stod revolutionärer mot reformister. Bakunins anarkister gjorde uppror mot marxister. Lantarbetarproletariatet var stort och radikalt; i industristäderna byggdes revolutionärt orien terade arbetarråd. Den rörelsen var särskilt stark i Turin, där den marxistiske teoretikern Antonio Gramsci var verksam klövs arbetarrörelsen under Livorno-kongressen i en reformistisk och en bolsjevikisk riktning. Kommunisterna tog över majoriteten och socialisterna lämnade partiet. Ur det gamla ursprungspartiet PSI växte PSU, det förenade socialisterna. En av ledarna för det nya partiet var Enrico Matteotti, mördad 1924 på Mussolinis order. Svenska socialdemokrater bildade en solidaritetskommitté till Matteottis minne. 6

7 De som sökt upphäva motsättningarna för att istället bilda allianser mellan Socialistpartiet och PCI har misslyckats. Misstron mellan partierna har varit djup. Socialistpartiet har splittrats och ledare har avsatts när kommunistsamarbete ställts på dagordningen. Politiker inom PCI som velat göra upp med socialisterna har förts ut i maktens periferi. Samma konflikter härjade länge den fackliga rörelsen. Den starkaste landsorganisationen CGIL var sammanvävd med kommunistpartiet. Mot CGIL stod den katolskt orienterade centralorganisationen CISL. Under kalla kriget återskapades, med amerikansk hjälp, det vagt reformistiska och antikommun - istiska UIL. Vänsterns ständiga motsättningar följer delvis också av kristdemokraternas och katolska kyrkans medvetna och skickligt genomförda maktstrategi. Huvudregeln för Vatikanen och för den delen också för USA var: Håll kommunisterna utanför regeringen. PCI för sin del var under åren efter andra världskriget övervakade av Sovjet. Partiets mest inflytelserika ledare var vanligtvis utbildade i Moskva. De italienska kommunisterna sökte frigörelse. Relationerna till Sovjet tunnades ut. Försök till historisk kompromiss Partiledaren Palmiro Togliatti krävde på 60-talet att polycentrism skulle råda. De nationella kommunistpartierna skulle ha rätt att välja sin egen väg till socialismen, utan inblandning från den sovjetiska maktapparaten. PCI tog avstånd från den sovjetiska invasionen av Tjeckoslovakien PCI:s mest legendariske ledare Enrico Berlinguer gick långt i sin kritik av Sovjet: Oktoberrevolutionen har förlorat sin kraft och tömt sin förmåga att inspirera. Berlinguer ledde partiet till stora valsegrar; i mitten av 70-talet fick PCI stöd av var tredje väljare. 7

8 Berlinguer vädjade om en historisk kompromiss : De stora breda folkrörelserna socialister, kommunister och katoliker måste samarbeta för att trygga demokrati, bekämpa terrorism och fascism. Berlinguer var påverkad av marxisten Antonio Gramsci. Han menade politiska konflikter och klasskamp måste förenas med strider om den ideologiska hegemonin. Hur skapas folkligt medvetande? Hur tolkas samhällsprocesser och historia? Vilka självklarheter som ska gälla. I detta ideologiska ställningskrig står de folkliga rörelserna mot samhällseliten. I denna något idealistiska tradition formulerade Berlinguer sin tes om den historiska kompromissen. Han uttalade den 1973, strax efter militärkuppen i Chile då den folkvalde chilenske presidenten Salvador Allende mördades och militären tog makten. Italien kunde också hotas av statskupp. Terrordåd dödade folk runt om i landet. Fascister stod bakom massmord i Bologna. Röda brigader förberedde mordiska attacker mot staten. I Italien fanns också den mäktiga underjordiska elitorganisation P 2, där industriledare, militärer, höga statliga byråkrater och högerpolitiker, däribland Silvio Berlusconi, förberedde maktövertagande. Berlinguer såg också ett möjligt sovjetiskt hot mot den italienska suveräniteten. Han betraktade, sa han, Nato som ett skydd mot att Italien skulle bli ett nytt Tjeckoslovakien. 51 procent av rösterna räcker inte för att styra landet; demokratin måste förankras mycket starkare och en stor del av den uppgiften måste ligga hos folkrörelserna. De slutsatserna drog Berlinguer. Det var så han motiverade den historiska kompromissen. PCI definierade sig som eurokommunister och partiet sökte nya internationella allianser. PCI ville inleda samverkan med Socialist internationalen, i mitten av 70-talet ledd av Willy Brandt, Bruno Kreisky och Olof Palme. Berlinguer for en sommar till Fårö för överläggningar med Palme. Italienska fackledare besökte LO. Samtalen ledde aldrig till konkreta samarbetsprojekt. 8

9 Det politiska våldet Hoppet om en politisk kompromiss i Italien försvann definitivt 1978, då Röda Brigaderna kidnappade och senare avrättade Aldo Moro, kristdemokrat och under flera år premiärminister. Han var beredd att pröva en historisk kompromiss med Berlinguer och PCI. Moro hade mäktiga fiender inom sitt eget parti. Han och Berlinguer var dessutom Röda Brigadernas främsta motståndare. Deras försök att bygga en mer demokratisk stat måste krossas för att de revolutionära krafterna skulle kunna frigöras. De växande högerextrema våldsorganisationerna drog likartade slutsatser. De ville fortsätta sin spänningens strategi, blodig och terroristisk. Det konfliktfyllda, våldsamma och upproriska 70-talet förändrade det italienska samhället och politiken. Det än gång mäktiga kommunistpartiet förlorade hundratusentals medlemmar, dess ungdomsrörelse slogs i spillror och förlustvalen gnagde sönder ideologiska övertygelser och partilojalitet. Partiet attackerades av radikala studenter och revolutionära arbetare. Fackföreningsrörelsen led svårartade nederlag. Fiat-arbetarna, själva urtypen för klassmedvetna arbetare, solidariserade sig under den ekonomiska krisen med företagsledningen. Berlinguer valde ändå och trots hård intern kritik att fortsätta stödja kristdemokratiska regeringar. PCI blev ett regeringens stödparti men dess inflytande var marginellt. Efter Berlinguers dramatiska död 1984 försökte förnyare ta över ledningen i PCI. De kallades något kritiskt miglioristas, eftersom de trodde att reformer var möjliga utan att i samtidigt angripa det kapitalistiska samhällets strukturer. Förnyarna, bland dem Giorgio Napolitano, ville också pröva möjligheterna att samverka med socialistpartiet. PCI:s partiapparat sa nej. 9

10 Epoken Craxi Socialistpartiet leddes under några år det omtumlande, upproriska 70-talet av Francesco De Martino, formad av åren i motståndsrörelsen, av antifascism och av sin framgångsrika akademiska karriär. Han sökte ena den politiska vänstern men misslyckades och partiet splittrades svårt. Efter ett valnederlag 1976 och sedan hans son kidnappats av camorran avgick De Martino. Han ersattes av den frustande vitale och maktmedvetne Bettino Craxi från Milano. Craxi reformerade det trötta, splittrade socialistpartiet med hjälp av sitt auktoritära ledarskap. En av hans ambitioner var att förändra styrkeförhållandena mellan socialister och kommunister. Italiens vänster skulle organiseras och grupperas som den i Frankrike, Portugal och Spanien. Där var socialisterna det dominerande vänsterpartiet. Craxi kunde aldrig förverkliga den planen; däremot tog han sig snart in i politikens centrum. Han träffade överenskommelser med kristdemokraterna Amaldo Forlani och Giulio Andreotti. De tre styrde omväxlande stat och regering. Craxi blev Italiens förste socialistiske premiärminister. Partiet drog till sig betydande delar av den unga teknokratin, som skrev avancerade framtidsprogram, byggda tilltro till ny teknologi och modernisering av statsapparaten. Den interna partidemokratin förföll däremot. Efterkrigstidens andra ekonomiska mirakel i Italien tycktes bli verklighet under Craxis långa tid som regeringschef. Tillväxten ökade kraftigt, den väldiga floran av italienska småföretag frodades av den gynnsamma exportkonjunkturen. Sociala reformer genomfördes; landet moderniserades. Italiens ekonomi blev världens femte största. Få ville tala om tillväxtens skuggiga sidor: Inflationen blev tvåsiffrig, statsskulden skenade upp till över hundra procent av BNP. Arbetsmarknadskonflikterna intensifierades. Craxi ingick allians med landets mest framgångsrike affärsman, Silvio Berlusconi. De var båda från Milano och entreprenörer. Regeringen Craxi överlämnade kommersiella TV- bolag till Ber- 10

11 lusconi, som främst byggt sin förmögenhet på fastighetsaffärer och bostadsbyggande. Deras politiska samarbete växte ut i intim familjegemenskap. Craxi blev gudfar åt Berlusconis äldsta dotter. Dopet ägde rum i Berlusconis 147-rums lägenhet. Korruptionskulturen Den första italienska republiken hade fått sina kejsare. Folktribunerna skulle snart störta en av dem. Milano blev åter scenen för dramatiken: I februari 1992 greps den socialistiske partifunktionären Mario Chiesa av polis. Han hade just tagit emot sju miljoner i muta från ett städbolag. Chiesa berättade för häpnande åklagare om den väldiga korruptionskultur som härskade i politik, stat och näringsliv. Vågen sköljde in över kristdemokrater, över Craxis socialister och över affärsmän som Silvio Berlusconi. Hälften av Milanos politiker och företagare greps och förhördes. Republiken skalv: ledande företagare begick självmord, tusentals makthavare fängslades och ur partiernas kassavalv hämtade polis och jurister miljarder svarta lire. Undersökningsdomare som Antonio Di Pietro grävde, avslöjade och publicerade. Kampanjen kallades mani pulite -rena händer. Bettino Craxi dömdes till 27 års fängelse men hann i tid fly till sin vän Ben Ali, härskare i Tunisien. Några år efter processen var förste republiken förbrukad, två stora partier var på väg att tyna bort. Kristdemokraterna höll sig flämtande vid liv, socialister gav upp andan. Det än gång mäktiga kommunistpartiet hade inte alltför nedsmutsade händer. Partiet hade visserligen kunnat håva in en del svarta pengar via sina kooperativa företag, men ingen partiledare hade berikat sig personligen. För PCI såg den politiska dramatiken annorlunda ut. Partiet hade bytt namn, tagit bort hammaren och skäran som partisymbol. PCI förvandlades till Demokratiska vänsterpartiet. De kritiska, de nostalgiska eller troende bröt sig ur för att bilda, Rifondazione Comunista, det pånyttfödda kommunistpartiet. 11

12 Den första italienska republikens sammanbrott hade ytterligare en allvarlig och blodig dimension. Kampen mot maffian var på väg mot katastrof: 1992 mördades två undersökningsdomare Giovanni Falcone och Paolo Borselino. Tydliga spår upptäcktes mellan maffian och en del av den politiska klassen skulle väljarna rösta fram en ny politikergeneration, de tänkta grundarna av den andra republiken. Allt var nytt: Italienarna var vana vid politisk stabilitet. Samma ledare hade styrt landet i decennier. Själva sinnebilden för denna kontinuitet var Giulio Andreotti, sju gånger premiärminister. Han var Vatikanens man och kallades den fromme; han upprätthöll samtidigt praktiska relationer med maffian och han skötte förhandlingarna med USA:s regering fanns inte längre något trovärdig katolskt klassöverskridande parti, kapabelt att på en gång hantera stat och upprätthålla samförstånd med det privata affärslivet. Silvio Berlusconi fyller tomrummet Den politiska vänsterns stora parti levde, men hade sagt farväl till sin ideologi och historia. Det mindre vänsterpartiet hade upphört; ledarskapet var i exil eller i fängelse. Det som fanns kvar av vänsterideologi skrämde praktiserande katoliker och den överväldigande majoriteten av småföretagare, så betydelsefulla för ekonomin och sysselsättningen. Och så vana vid en stat som hade överseende med skattefusk och som upprätthöll den gamla klientelistiska traditionen. De lojala fick sina små privilegier och jobb. Det var till detta skrämda borgerskap som Silvio Berlusconi vände sig. Han lovade bekämpa kommunism, de ogudaktiga och de som vill beslagta privat egendom och driva in skatter. Berlusconi, mediemagnaten, kunde också sälja de lockande drömmarna om framgång, lycka, familjeidyll, fest. Och fotbollssegrar. Det är ju vad han bjudit på i sina TV-kanaler. Han behövde inte gå omvägen över någon demokratisk partiorganisation. Han och hans stab skrev program och paroller på egen hand. Berlusconi höll fram sin glada fotbollsparoll till folket: Forza Ita- 12

13 lia. Heja Italien. Politik förvandlades till skådespel och gemenskap mellan Ledaren hans folk. Berlusconi är ingen clown, han kan läsa av landets sociala och ekonomiska villkor. Han vet vilka känslor han ska vädja till och han har, som det numera alltid heter, en berättelse. Den handlar om framgång och om honom själv. Hans postpolitiska ideologi bygger på en så osannolik kombination som autokrati, populism, nyliberalism och narcissism. Berlusconi blev premiärminister 1994, hans parlamentariska maktbas vilade till att börja med på allianser med Umberto Bossis parti Lega Nord och Gianfranco Finis Alleanza Nazionale (AN). Lega Nords mål är att skapa en egen stat, Padanien, i norra Italien. Partiet förenar separatism med hårdför främlingsfientlighet, etnisk populism och förakt för Rom och södra Italien. Lega Nord har nått över tio procent av rösterna i parlamentsval. Alleanza Nazionale (AN) växte ur MSI, ett fascistiskt parti länge lett av Mussolini-ministern Giogio Almirante. Under en uppgörelse inom MSI bröt Fini med partiets hårdföra järnrörsfascister och bildade det mer högernationalistiska AN, länge särskilt starkt i södern och på Sicilien. Fini har, som en ideologisk markering, kallat Mussolini för talets främste statsman. Berlusconi säger att Mussolini var mild; han skickade sina motståndare på semesterresor till den italienska arkipelagen. Den stora tragedin i italiensk politik är att den antifascismen och den antifascistiska fronten lösts upp, sa Giorgio Napolitano när jag intervjuade honom i det svenska riksdagshuset. Lega Nord och AN står politiskt långt från varandra. De förenas inte av annat än antisocialism och en förhandlingsbar lojalitet till Silvio Berlusconi. Det gjorde den första Berlusconi-regeringen ytterst sårbar; den höll sig vid liv endast under nio månader. Lamberto Dini, en teknokrat och kopia av Mario Monti, tog över för att sanera ekonomin. Det gick inte så bra. 13

14 Olivträdet den breda center/vänsteralliansen 1996 vann den ideologiskt och organisatoriskt ytterst heterogena center-vänstern valen. I alliansen, som kallade sig Olivträdet, fanns före detta kommunister, avhoppade kristdemokrater, gröna, liberaler, radikaler, besvikna socialister. Romano Prodi blev regeringschef. Han kom från ett kristdemokratiskt parti, hade lång erfarenhet av att styra den italienska statsapparaten och var högt ansedd ekonom. Prodi sanerade det sönderfallande Italien så genomgripande att landet kvalificerade sig för medlemskap i EMU. Centern-vänstern ville visa sig vara ett regeringsdugligt alternativ till den borgerlighet som styrt landet i ett halvt sekel. Men det blev mer teknokrati och förvaltning än ideologi och samhällsomvandling. Regeringen hade goda möjligheter att ställa Berlusconi utanför politiken. Den hade kunnat införa nya medielagar och kunde ha skrivit in i författningen att en regeringschef under sin ämbetsperiod inte har rätt att driva ett företagsimperium och en gigantisk medieindustri. Vänsterpartiets dåvarande ledare Massimo D Alema, betraktad som blixtrande skarp teoretiker, ställde upp en annan ekvation: Att behålla Berlusconi i politiken är en garanti för att vänstern vinner nästa val. Berlusconis revansch och fall Berlusconi stannade i politiken och utkrävde revansch på vänstern med hjälp av Forza Italias hundratusentals medlemmar, av sin stab av tjänare och experter och av sin formidabla mediemakt hade Berlusconi kontroll över Italien. Han var inte bara storföretagare, miljardär och mediemogul; han var chef för landets regering, Den bestod av 21 män och två kvinnor. Oppositionen var besegrad. Berlusconi-ideologin visade länge överlägsen motståndskraft. Hans företagsimperium lever vidare. Ingen regering har förmått 14

15 stifta lagar som garanterar att politisk och privat makt hålls i sär. Berlusconi har kunnat använda regeringsmakten till att skydda och förstärka sina miljardaffärer. Med stor förslagenhet, säkert också med hjälp av mutor, har han kunnat driva igenom lagar som ger honom immunitet. De undersökningsdomare som lyckades slå sönder den korrupta italienska staten blev marginaliserade. Berlusconi har jagat domarna, kallat dem som kommunister i togor. Han har inskränkt och politiserat den juridiska makten. Han har hånat rättssystemet. Berlusconi var okunnig om internationell politik och han talar inget annat än italienska. Ändå erövrade han snabbt internationell legitimitet. Hans parti valdes in som betrodd medlem av högerns och kristdemokraternas partigrupp i EU. I den krigsallians som George W Bush skapade ingick Berlusconi som lojal medlem. Tony Blair var uppskattad gäst i Berlusconis sommarpalats, där bunga bunga-partyna brukade hållas. Berlusconi utvecklade hjärtliga relationer till Vladimir Putin. Carl Bildt uttalade tidigt sin uppskattning av Berlusconi. Svenska moderater och kristdemokrater samverkar med Berlusconis parti. Sedan 2001 har Berlusconi varit i det italienska samhällslivets absoluta centrum. Ett litet misslyckat mellanspel av en centervänsterregering 2006 ändrar inte den bedömningen. En motståndsrörelse växte så småningom. Den formades inte på central politisk nivån, utan av det civila samhället. Väldiga manifestationer organiserades av bland andra jurister, lärare, kultur arbetare traditionell medelklass. De kallades girondisti, därför att de bildade väldiga folkliga kedjor till försvar av hotade rättsliga, och kulturella värden och institutioner. Miljontals samlades de på torg och piazzor. Dessa manifestationer följdes senare av demonstrationer av studenter och framförallt av kvinnorörelsen. Den vände sig mot Berlusconi-ideologins sexism och machoideal och mot den systematiska underordningen av kvinnorna. Knappt hälften av de italienska kvinnorna förvärvsarbetade. Barnomsorgen är usel och som en följd av detta är födelsetalen bland de allra lägsta i EU. 15

16 Fredsaktivister arrangerade en mångmiljondemonstration mot Italiens medverkan i Irak-kriget. Fackliga organisationer mobiliserade mot den växande arbetslösheten och den drastiska urholkningen av arbetsrätt och anställningsvillkor. Berlusconi förlorade med tiden också internationellt stöd. Han gjorde sig omöjlig på EU-scenen efter att ha jämfört socialisternas blivande gruppledare med en vakt i ett nazistiskt koncentrationsläger. USA:s Italien-ambassadör kallade Berlusconi en nyttig idiot, användbar under Irak-kriget med därefter bara en belastning. Den internationella finansvärldens särskilda språkrör Economist avslöjade vidden av Berlusconis ekonomiska svindlerier och korruption. Ledande representanter för Vatikanen antydde kritik mot Berlusconis vilda sexliv. Berlusconis nära allierade, postfascisten Gianfranco Fini, drog undan sitt stöd från regeringschefen. Mediemagnatens och premiärministerns maktbas undergrävdes och försvann definitivt i spåren av den globala finanskrisen. Den drev Italien in i djup recession. Statsskulden exploderade, arbetslösheten blev tvåsiffrig, klass- och inkomst- klyftorna grävdes djupare än i praktiskt taget alla andra EU-länder. Berlusconi bemästrade inte krisen vare sig ekonomiskt eller politiskt. Angela Merkel och Nicolas Sarkozy dömde ut Berlusconi; internationella institutioner som Valutafonden och Världsbanken varnade för att Italien var på väg mot katastrof. Hösten 2011 löpte tiden ut för Berlusconis regering. Landet lades under ett slags tvångsförvaltning. Teknokraten Mario Monti skulle som premiärminister utöva övervakning och kontroll av ekonomin. Epoken Berlusconi betraktades som avslutad. Monti-regeringen en besvikelse Mario Monti fick inledningsvis stöd från de stora italienska partierna. Förtroendet för partipolitiken var extremt lågt; folk var uttröttade och rasande över partitocrazian, över hur partierna invaderat staten och plundrat den. Den politiska kasten, la casta, hade försett sig med allt från gratis Rolls Royce-transpor- 16

17 ter, fria inköp av Rolex-klockor, till livstidspensioner efter fjorton dagar som parlamentsmedlem. Besvikelse uppstod också snart över Mario Monti. Efter ett år med honom som ledare pekade dessvärre alla ekonomiska indikationer åt rött: Tillväxten sjönk med över två och hushållens köpkraft med fyra procent. Statsskulden växte till 125 procent av BNP. Arbetslösheten mättes till bortåt 40 procent för de unga. Sjukvården rustades ned, privatiseringar drevs allt hårdare och arbetsrätten sattes delvis ur spel. Dessutom höjdes skatterna till en nivå som tangerade de allra högsta i EU. Monti införde till många italienares fasa en hårdför fastighetsskatt. Därmed öppnades scenen för en sensationell come back; ljuset strålade åter mot Silvio Berlusconi. Kajmanen, som han kallas i en film av Nanni Moretti, kände snabbt av att det växande sociala missnöjet också innefattade medelklass och de privilegierade skikten. Han genomförde en parlamentarisk kupp, drog undan sitt partis stöd för Monti-regeringen och tvingade därmed fram ett val i förtid. Berlusconi, som fyller 77 i år, måste leda valkampanjen för sitt parti, Frihetens folk. Det är ju han som är partiet. Han har, som alltid, egenintresse i valet. Berlusconi behöver politisk makt för att kunna rädda sig från alla rättegångar om sexövergrepp, korruption och skattesvindlerier. Han behöver också statens hjälp för att hantera sitt krisande företagsimperium. Borgerlig splittring öppnar för vänstern Årets valrörelse skriver om den moderna politiska historien. För första gången är center-högern djupt splittrad: Berlusconi står mot Mario Monti. Det är kring dessa personer inte kring politiska partier de borgerliga väljarna grupperar sig. Berlusconi har allierat sig med Lega Nord, Monti med några små borgerligt-katolska partier, bland dem postfascisten Gianfranco Finis. Den borgerliga splittringen är allvarlig; den gäller inte bara den ekonomiska politiken utan landets förhållande till EU. Berlus- 17

18 coni driver en nationalistisk, antitysk, antieuropeisk kampanj. Den första i sitt slag i det traditionellt proeuropeiska Italien. Sönderfallet av center-högern innebär med betydande säkerhet att Pier Luigi Bersani, ledare för det Demokratiska Partiet (PD) blir Italiens näste premiärminister. Bersani, drygt 60 år, är född i den politiskt röda regionen Emilia-Romagna. Hans karriär svarar mot ett traditionellt italienskt vänsterpolitiskt ideal: Utbildad filosof, EU-parlamentariker, regionchef i Emilia-Romagna, grundare av en högt kvalificerad tankesmedja, minister i flera omgångar och 2009 vald till partiledare. Denna till synes fläckfria bakgrund var delvis ett problem för honom. Han räknades av de unga och av partioppositionen som en apparatens man, som en del av nomenklaturan. Hans generationskamrater och företrädare som partiledare, Massimo D Alema och Walter Veltroni, tvingades av kritikerna att lämna politiken. När vänstern valde premiärministerkandidat fick Bersani drygt 60 procent av rösterna. Mer än tre miljoner röstade i valet. Huvudmotståndare var Matteo Renzi, ung borgmästare i Florens. Bersani presenterar sig som traditionell socialdemokrat med starka band till den folkliga katolicismen. Renzi representerar snarare den tredje vägens socialdemokrati, nära Tony Blair. Kasta traditionerna i sopsäcken, så löd ett av Renzis slagord. Under den pågående valkampanjen har Renzi valt att vara påtagligt lojal mot Bersani och partiet. Renzi har tid att vänta. Demokratiska Partiets förnyelse PD har genomgått en stark organisatoriskt-demokratisk förnyelse. Inte bara premiärminister utan varenda parlamentskandidat utses i princip i primärval. 40 procent av de valbara kandidaterna är kvinnor. Partiet, tidigare så slutet och ängsligt för det civila samhället, har nu kandidater från exempelvis antimaffiarörelsen, kvinnoorganisationer och från fackföreningsrörelsen. Gianpaolo Gialli före detta ledaren för Confindustria 18

19 (Italiens motsvarighet till Svenskt Näringsliv) väntas få en av PD:s platser i parlamentet. Inom PD rasade under många år ideologiska och strategiska strider. Skulle partiet välja en amerikansk väg och bli som USA:s Demokratiska parti eller skulle de framförallt förankra sig i en europeisk socialdemokratisk tradition? Frågan är inte avgjord, men under Bersanis ledarskap förefaller partiet orientera sig mot den europeiska modellen. PD är starkt proeuropeiskt och vårdar arvet från den legendariske italienske kommunisten Altiero Spinelli, som skrev program för ett federalt Europa. PD:s främsta valparoll lyder För ett rättvist Italien ; valprogrammet är försiktigt reformistiskt. Partiet accepterar delar av Mario Montis ekonomiska saneringsprogram; de är helt överens om behovet av kamp mot skatteflykten. Det kapital som illegalt flyr ur landet representerar åtta procent av BNP. PD kräver mer ekonomiska stimulanser. Ett viktigt skäl till den ekonomiska krisen är ju den dramatiskt försämrade köpkraften i landet. Partiet vill också förbättra kreditförsörjningen till småföretagen, så oerhört avgörande både för tillväxt och sysselsättning. Den italienska vänstern, förankrad i en regional kooperativ tradition, vill också utveckla den sociala ekonomin. Kooperationen har i motsats till privatkapitalismen ökat sin sysselsättning under alla krisåren och engagerar nu en bra bit över en miljon yrkesverksamma. PD:s ekonomiska talesman Stefano Fassina, som tillhör PD:s vänster och som länge var verksam inom Internationella Valutafonden, vill att EU ska ena sig om en något keynesiansk utgiftsoch tillväxtpolitik. En center-vänster regering lovar rusta upp utbildning och forskning, områden som länge misskötts och underfinansierats. PD distanserar sig från Mario Montis väldiga planer på utförsäljning av italiensk offentlig egendom och håller sig också skeptiskt till ytterligare privatiseringar inom vård och utbildning. PD följer den starka fackliga opinion som kräver förstärkt arbetsrätt. Opinionsmätningar under januari gav PD stöd från en bit över 30 procent av väljarna. Det vänstersocialistiska och ekologiskt 19

20 inriktade partiet SEL, som får runt fem procent av rösterna, ställer sig bakom Bersani som premiärminister. Antipolitiska strömningar SEL leds av den karismatiske Nichi Vendola, regionchef i Puglia, i sydöstra Italien. Vendola är katolik men också en av gayrörelsens främsta ledare och en framgångsrik motståndare till maffian. Han har förvandlat Puglia till modellregion för grön industri och kamp mot ungdomsarbetslöshet. Vendolas framgångar i södern är betydelsefull för den samlade vänster, historiskt svag i södra delen av Italien. Varje prognos om februarivalet i Italien måste bygga in ett antal reservationer. En av dem gäller proteströsterna. Hur många kommer att stödja antipolitiska eller upproriska partier? Beppe Grillo, själva sinnebilden för politikerförakt, leder organisationen De fem stjärnorna, som systematiskt jagar, förföljer och attackerar korrupta politiker. Grillos parti ordnar varje år en Dra åt helvete-dag och det är inte frågan om vem rådet riktar sig till. Något annat särskilt konkret program presenterar aldrig Grillo. Ändå har han periodvis lockat runt 20 procent av rösterna och hans parti blev i höstat Siciliens största. Under valrörelsen tycks dock sympatierna för den f d komikern Grillo att tunnas ut och pressas ned till runt tio procent. Grillo får dessutom mäta sig med en mer vänsterbetonad upprorisk rörelse: Revoluzione Civile, ledd av två undersökningsdomare. En av dem är Antonio di Pietro, den främste juristen i kampen mot 90-talets korruption och maktmissbruk. Di Pietro, en gång minister i Romano Prodis regering, allierar sig nu med kommunistiska revolutionärer och radikala fackliga organisationer, bland annat i kampen för arbetsrätten och den emblematiska paragraf 18. Om de antipolitiska och revolutionära partierna vinner runt procent av rösterna kan vänstern få svårt att vinna egen majoritet; därmed kompliceras regeringsbildningen. 20

21 Italien är och förblir svårbedömt En andra svårighet för den som vill spekulera om valutgången kan lokaliseras till Vatikanen, Confindustria och maffian. Den katolska hierarkin har alltsedan kristdemokraterna gick under letat efter en trogen allierad. I det här valet har kyrkan stannat för Mario Monti, kristen och moralkonservativ. Vatikanens inflytande är dock i kraftigt avtagande, och därmed dämpas förmågan att mobilisera väljare åt Montis allians. Det italienska näringslivet, Confindustria, har ingen given kandidat och inget favoritparti, inför valet. Storföretagarna, ofta politiskt sofistikerade och cyniska om maktens realiteter, inser Berlusconis oförmåga och förstår Montis svaga ställning. En godtagbar lösning för näringslivets ledare kan vara en allians mellan ett inte alltför starkt PD och Mario Montis lilla partigruppering. Maffian, särskilt den sicilianska, har ersatt sitt långvariga samarbete med kristdemokraterna med allianser med Berlusconi. Den alliansen kan få direkt effekt på sammansättningen av parlamentet. Italien har ett tvåkammarsystem. Deputeradekammaren med 630 mandat väljs under tämligen okomplicerade former. Den stora partigrupperingen kan räkna in en kraftig överrepresentation. Motivet är att underlätta regeringsbildningen. Den ambitionen undergrävs av valmetoderna till Senaten, parlamentets överhus. Det ska avspegla valresultaten i de olika regionerna. Hur rösterna fördelas i och mellan regionerna avgör majoritetsförhållandena i Senaten. Två regioner i norr och två i söder väntas avgöra om PD och vänstern vinner regeringsmakten. Lombardiet, Berlusconis och Lega Nords centrum, blir svårerövrat. I söder och på Sicilien har högern, som alltid, betydande möjligheter att vinna. Den vanligaste valprognosen talar för att PD och vänstern ganska lätt tar över Deputeradekammaren men förlorar Senaten. En amerikansk situation och, precis som i USA, är ytterst svårmanövrerad, politiskt och ekonomiskt. Bersani kan i en 21

22 sådan situation inte utesluta samarbete med Mario Monti. Däremot är långt ifrån klart att den före detta EU-kommissionären vill sitta i en regering som leds av Bersani. Var och en som försöker förutspå valutgången bör låta perspektivet rulla tillbaka till Då ledde vänstern, någon månad före valet, enligt opinionsundersökningar med 20 procent. Efter en ohyggligt komplicerad sammanräkning på valnatten visade sig vänstern vinna men med 0,1 procent. Italien är och förblir svårbedömbart. 22

23 Arbetslinjen kroknar Massarbetslösheten är här. Sverige är längre från full sysselsättning än på mycket länge. Christer Persson Den nya kapitalismen och politikens möjligheter Dan Andersson Ännu tidigare betyg? Behöver grundskolan ännu mer konkurrens och ännu tidigare betygssättning? Privatiseringens effekter Översikt av vad forskningen har att säga om skillnader mellan offentlig och privat drift Anne-Marie Lindgren Anne-Marie Lindgren Vart går Europa? Om Nederländerna. Valet i Nederländerna nyligen blev en sensationell framgång för Socialdemokraterna och dess nye partiledare Diederik Samsom och ett svidande nederlag för det främlingsfientliga partiet under Geer Wilders. Arbetslinjen kroknar. Sverige är i dag längre från full sysselsättning än på mycket länge visar denna analys av vad som hänt på svensk arbetsmarknad de senaste sex åren. Även om man ser till utvecklingen av antalet människor som saknar jobb har arbetslinjen försvagats. Den nya kapitalismen. I boken driver förre LO-ekonomen Dan Andersson två huvudteser: den oreglerade kapitalismen leder till lägre effektivitet i ekonomin och till en försvagning av demokratin. Ännu tidigare betyg? Skillnaderna växer mellan pojkars och flickors betyg flickornas ökar, pojkarnas sjunker. Huvudförklaringen till det är att pojkar till lågutbildade föräldrar och/eller med utländsk bakgrund når allt lägre genomsnittsresultat. Vilket är desto allvarligare som att det är de grupper som redan tidigare uppvisade de lägsta genomsnitten. Privatiseringens effekter. Rapporten presenterar vad forskningen kommit fram till i granskningen av privatiseringens effekter inom välfärden. I dag, med över två decenniers praktiska erfarenheter som grund, tenderar forskningen att vara mer tydligt kritisk än vid 1980-talets slut. A-smedjan har sedan starten 2006 gett ut över 100 rapporter i en rad samhällspolitiska ämnen. Samtliga finns att ladda ner eller beställa på asmedjan.se. De ovanstående rapporterna är de fem senaste. Postadress: A-smedjan, c/o ABF, Box 522, Stockholm Besöksadress: ABF:s förbundsexpedition, Olof Palmes gata 9, Stockholm Hemsidor: asmedjan.se, dagenseuropa.se Arbetarrörelsens Tankesmedja 23

24 Årets italienska valrörelse skriver om den moderna politiska historien. För första gången är center-högern djupt splittrad: Berlusconi står mot Mario Monti. Det är kring dessa personer inte kring politiska partier de borgerliga väljarna grupperar sig. Berlusconi har allierat sig med Lega Nord, Monti med några små borgerligtkatolska partier, bland dem postfascisten Gianfranco Finis. Den borgerliga splittringen är allvarlig; den gäller inte bara den ekonomiska politiken utan landets förhållande till EU. Berlusconi driver en nationalistisk, antitysk, antieuropeisk kampanj. Den första i sitt slag i det traditionellt proeuropeiska Italien. Sönderfallet av center-högern innebär med betydande säkerhet att Pier Luigi Bersani, ledare för det Demokratiska Partiet(PD) blir Italiens näste premiärminister. Bersani presenterar sig som en traditionell socialdemokrat med starka band till den folkliga katolicismen. Varje prognos om februarivalet i Italien måste bygga in ett antal reservationer. En av dem gäller proteströsterna. Hur många kommer att stödja antipolitiska eller upproriska partier? Italien är och förblir svårbedömbart Olle Svenning, författare och journalist, ger i A-smedjans skriftserie Dagens Europa, en bakgrund till det förestående valet i Italien. Valet är av stor betydelse inte bara för Italiens utan också för Europas framtid. Tidigare i skriftserien har A-smedjan givit ut Vart går Europa? Om politik, populism och socialdemokratins återkomst i Nederländerna. Skrifterna kan beställas och laddas ner på hemsidan asmedjan.se. Arbetarrörelsens Tankesmedja

Finns det ett EU efter krisen?

Finns det ett EU efter krisen? rapport nr 40/2011 Finns det ett EU efter krisen? Av Tommy Svensson Rapporten EU efter krisen utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i november 2011 Författare: Tommy Svensson Tryckning: LO-tryckeriet

Läs mer

REVOLUTIONÄRA MARXISter

REVOLUTIONÄRA MARXISter REVOLUTIONÄRA MARXISter en Introduktion Samtliga texter går också att läsa på www.revolution.se Karl Marx Gammaldags, svår, komplicerad, tråkig, trevlig, vacker i teorin, mardröm i praktiken, slöseri med

Läs mer

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige

Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Vänsterpress om den politiska krisen och det kommande extravalet i Sverige Artiklarna nedan är från 2:a veckan i december 2014 och handlar om det nya politiska läge som Sverige hamnade i efter att Allianspartierna

Läs mer

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj

En delad skola. Alliansens klasskrig om utbildningen. Vad menas med REVOLUTION? Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj WWW.SOCIALISTER.SE NR 43 APRIL - MAJ 2010 10KR En delad skola Alliansens klasskrig om utbildningen Inga nazister på våra gator! Demonstrera 21 maj nr43.indd 1 Det libyska upproret En hotad revolt? Vad

Läs mer

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete

TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE. ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete TILLSAMMANS BLIR VI STARKARE ett metodstöd om internationellt facklig-politiskt samarbete FöRFATTARE mats erikson GRAFISK FoRM lena öierstedt PRojEKTLEdNING laila naraghi och keth thapper TRycK modintryckoffset,

Läs mer

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september

ARBETARMAKT. Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september ARBETARMAKT NR 3 2008 Pris: 10 kronor Stödpris: 20 kronor www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av Europas Sociala Forum i Malmö 17-21 september 17 21 september i år hålls Europas Sociala Forum

Läs mer

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik!

Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Rösta på s eller v men ta strid för en arbetarpolitik! Man behöver bara vända sig till närmaste TV-apparat eller reklampelare för att inse att det är valtider. Och för många arbetslösa, lägre tjänstemän

Läs mer

Vänsterpress om valet i Grekland i januari 2015

Vänsterpress om valet i Grekland i januari 2015 Vänsterpress om valet i Grekland i januari 2015 Grekland har haft parlamentsval. Som väntat blev vänsterpartiet Syriza största parti, men fick ej absolut majoritet och har bildat regering ihop med ett

Läs mer

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING

RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING RADIKAL SYNDIKALISTISK UNGDOMSTIDNING vår tids fascism * makten över klimatet * borgerlig klassmakt * reformismens omöjlighet * svensk maffia * intervju: labyrint * recensioner * DA tjuvstartar valkampanjen!

Läs mer

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen

OPPOSITION? VÄNSTERN &VALET. Temanummer: Förbundet för Femte Internationalen NR 3 2010 Pris: 15 kronor (stödpris 20 kr) Arbetarmakt, svensk sektion av Förbundet för Femte Internationalen OPPOSITION? Temanummer: VÄNSTERN &VALET Förbundet för Femte Internationalen 2 Arbetarmakt 3/2010

Läs mer

ARBETARMAKT. När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar

ARBETARMAKT. När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar ARBETARMAKT NR 1/2 2007 www.arbetarmakt.com Arbetarmakt, svensk sektion av När ska svensk arbetarrörelsen lära sig tala franska? Protester i Frankrike våren 2006. Borgarnas offensiv och vårt svar Många

Läs mer

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010.

Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Ansvarig utgivare: Håkan A. Bengtsson Form: Pontus Willebrand Tryck: Arenatrycket, 2010. Inledning...5 Bakgrund...6 1. Slaget om framtiden...8 2. Varför gynnade inte finanskrisen socialdemokratin?... 11

Läs mer

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG

kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta utges av Folkrörelsen Nej till EU nr 137 februari 2015 pris 20 kr Bild: ROBERT NYBERG kritiska eu-fakta nr 137 februari 2015 1 KRITISKA EU-FAKTA Nummer 137 Februari 2015 LEDARE Kritiska

Läs mer

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska

Direkt Aktion ges ut. av kulturföreningen Direkt Aktion och är Syndikalistiska #53 Innehåll: Feminismen är en del av klasskampen 4-7 Lotta Feminista 8-11 Snabbmatsrestaurangen 12-13 Fotbollsbrud 14 Grattis, du är förtryckt. Men sen då? 15 Against all empires! 16-17 Bageriet 18-19

Läs mer

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna.

EMU. DENNA EMU-HANDBOK KAN BESTÄLLAS GRATIS! www.etc.se ELLER VIA E-POST: linda.ljunggren@etc.se Talong finns också i ETC-butikensidorna. EMU En bilaga om EMU, debatten och möjligheterna att driva en annan ekonomisk politik i Sverige. En lång artikel vari författarna berättar först det ena, sen det andra och till slut lutar åt att ett EMU-medlemskap

Läs mer

Amerikansk stalinism och antistalinism

Amerikansk stalinism och antistalinism 1 James P. Cannon Amerikansk stalinism och antistalinism Först publicerad som artikelserie i The Militant mellan 5 april och 31 maj 1947 och därefter utgiven som pamflett av Pioneer Publishers i juli 1947.

Läs mer

en studiebok om europeiska unionen

en studiebok om europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Imperiet En studiebok om Europeiska unionen en studiebok om europeiska unionen Sometimes I like to compare the EU as a creation to the organisation of empires. We

Läs mer

aktivitet och historia

aktivitet och historia Vad vill Rättvisepartiet Socialisterna En presentation av program, aktivitet och historia Innehåll FÖRORD sid 5 KAPITEL 1: MYCKET MER ÄN EN FINANSKRIS Den s k finanskrisen som startade 2008 var inte bara

Läs mer

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt

röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt röda rummet radikal kvartalstidskrift nummer 3/2010 Pris 20:- Förlösande svar vägskäl prostitutionsmyter tillväxt De uppskjutna problemens era I spåren av klimat- och finanskris har ett av det moderna

Läs mer

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013

röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 röda rummet www.rodarummet.org radikal kvartalstidskrift nr 1/2013 geostratego Här har vi också en viktig orsak till att nyliberalismen, när den gjorde sin entré på 1980-talet, kunnat rulla på utan effektivt

Läs mer

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 7 JANUARI 2015. Greklands statsskuld är nu uppe i hela 175 procent

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 7 JANUARI 2015. Greklands statsskuld är nu uppe i hela 175 procent NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 7 JANUARI 2015 SOLIDARITET 0030 HISTORISKT MAKTSKIFTE NÄRA I GREKLAND Greklands parlament upplöstes strax innan nyår och nyval utlystes den 25 januari eftersom

Läs mer

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015

SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 10 APRIL 2015 SOLIDARITET 0030 DEN RIKTIGT STORA MARDRÖMMEN I BRYSSEL Vet ni vad jag tror är den riktigt stora mardrömmen i Bryssel? Att Grekland överger euron.

Läs mer

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014

SOLIDARITET 0030 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 NYHETSBREV FRÅN NÄTVERKET FÖR GREKLAND NUMMER 4 JULI 2014 SOLIDARITET 0030 UTSÅLT I DUBBEL BEMÄRKELSE Kommer någon att komma? Är det någon som bryr sig? Det är ju trots allt långhelg, minns jag att jag

Läs mer

Vem är staten till för?

Vem är staten till för? WWW.SOCIALISTER.SE NR 48 SEPT / OKT 2012 20KR Inga vinster i välfärden! Pantrarna för upprustning av förorten nr48 1 Vem är staten till för? Klasskamp i Sydafrika 2012-09-17 14:26 ledare VAD BÖR GÖRAS?

Läs mer

99% mot Wall street. I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan. Mångkultur som högerns nya hotbild

99% mot Wall street. I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan. Mångkultur som högerns nya hotbild antikapitalist WWW.SOCIALISTER.SE NR 45 NOV / DEC 2011 10KR 99% mot Wall street I stridens hetta! Grekernas kamp mot trojkan nr45.indd 1 Mångkultur som högerns nya hotbild Hur har arbetslivet förändrats?

Läs mer

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom

Varför EU? Confessions of Engagerad Ungdom 22 Vad är EU? EU är en union (Europeiska Unionen) med 27 demokratiska medlemsländer. Unionens mål är att medlemsländerna och de 495 miljoner invånarna i EU ska få fred, välstånd, frihet och säkerhet. EU

Läs mer

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015

Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpress om Grekland i slutet av februari 2015 Vänsterpartiet Syriza har nu suttit i regering (tillsammans med högerpartiet Oberoende greker) i snart en månad. Hårda förhandlingar har förts med EU

Läs mer

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern.

Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. 1 Partivänner, Några stenkast härifrån, på Katarina Bangata, ligger Orionteatern. Konstnärliga ledare är Stina Oscarsson. Jag läste nyligen en artikel av henne. Med en blandning av vrede och sorg beskrev

Läs mer

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform

Konferensdokumentation. Transkriberad av Stefan Sjöberg Redigerad av Eva Björklund, America Vera-Zavala Layout av Jesper Weithz/Revoluform Internationell konferens om deltagande demokrati Organiserad av Vänsterns Internationella Forum tillsammans med ABF Stockholm och Centrum för Marxistiska Samhällsstudier 9 10 oktober, 2004 ABF-huset i

Läs mer

Utan heder. Aron Etzler (red)

Utan heder. Aron Etzler (red) Aron Etzler (red) Utan heder En bok om ohederliga debattörer & högerns rädsla för förändring Röd Press Förlag, Stockholm 1999 Denna nätupplaga ges ut med medgivande från bokförlaget, bokens redaktör och

Läs mer