Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se"

Transkript

1 Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014

2 Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande för årsstämman b) Val av sekreterare för årsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 5. Prövning om årsstämman blivit behörigen utlyst 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning a) Verksamhetsberättelse för 2014 b) Resultat- och balansräkning för Framläggande av revisionsberättelse för Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Budget och verksamhetsplan Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer 12. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 13. Val av styrelse a) Val av ordförande 2 år b) Val av ledamöter 2 år c) Val av ersättare 1 år 14. Val av revisorer a) Val av två revisorer för 1 år b) Val av två revisorsersättare för 1 år 15. Val av valberedning varav en sammankallande för 1 år 16. Fastställande av årsavgiften för Annat ärende som hänskjutits till beslut på årsstämman 18. Informations- och frågestund 19. Årsstämmans avslutning - 1 -

3 Verksamhetsberättelse för föreningen Järva Folkets Park 2014 Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park lämnar härmed följande redovisning för *) Social ekonomi Föreningen Järva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilken består av ca.150 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen är en intresse-kunskapsbransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda professionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Järva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.37 år och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholm stads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under åren underhållits av föreningen, helt med ideella krafter, och är nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslår att staden ska stå för det yttre underhållet och föreningen för det inre underhållet. Järva Folkets Parks mål är att driva en gränslös folkets park med betoning på att det är folkets park, i första hand för de som bor i närområdet. Boende i närliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillgänglig för allmänheten dygnet runt. Parken är en naturlig samlingsplats för alla åldrar och för människor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats för integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklats som föreningen har tänkt och är idag en naturlig mötesplats för många människor. Parkens verksamhet är i ständig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med hänsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsföras så att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen är att ökade intäkter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i första hand för underhåll, inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet för framförallt barn- och ungdomar. Eftersom föreningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som föreningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framförallt kring barn- och ungdomskultur, då föreställningar kan köpas upp till ett fördelaktigt pris. Teaterladan kan nyttjas för ca 200 personer till teater, dans, möten och konferenser samt festuthyrning. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid för förskolor och skolor samt kvällar och veckoslut för allmänheten. Järva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med föreningar, stadsdelsnämnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För föreningen Järva Folkets Park, som består av föreningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framförallt Rinkeby, Tensta och Kista området, är det en fördel om Stockholms stad uttalar en viljeinriktning för Järva Folkets Park när det gäller att stödja föreningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av Järva Folkets Park. *) Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. (Kulturdepartementet ) - 2 -

4 Styrelse Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året samt ett antal AUmöten. Styrelsen har haft följande sammansättning: Mats Larsell Ordförande Tensta Sigurd Eliasson Kassör Akalla Sören Sandelin Ledamot Hässelby Viola Ågerdal Ledamot Vällingby Lisbeth Roxne Sekreterare Hässelby Jonas Ljungstedt Ersättare Tensta Jan Qvarzell Ersättare Hässelby Gunnar Lindgren Ersättare Hässelby Gunilla Bervelin Ersättare Tensta Annika Strömstedt Ersättare Hässelby Horst Frank Ersättare Sundbyberg Tuula Rusanen Ersättare Tensta Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott med följande personer: Mats Larsell, Sigurd Eliasson och Viola Ågerdal. Bertil Strid har bistått vid hyresförhandlingar med Fastighetskontoret samt i kontakter i försäkringsfrågor. Revisorer Eddie Bervelin Revisor Tensta Nils Knutsson Revisor Rinkeby Maj Östberg-Rundqvist Revisorsersättare Kista Valberedning Mona Blomgren Ulrika Bengtsson Bertil Strid sammankallande Representation Jan Qvarzell har varit invald i styrelsen för Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter för styrelsen har deltagit i FHP s årsmöte, BOKA-dagar och Konstdagar

5 Föreningens hemsida (www.eggeby.se) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och aktuell. Besöksstatistik Medel besök/dag Totalt antal besök Dec Nov Oct Sep Aug jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Totalt Medlemskap Föreningen är medlem i följande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus, Järvaandan och Spånga-Tensta Kulturkommitté. Kulturarbetsgrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft följande sammansättning: Viola Ågerdal, Jan Qvarzell, Sven Höckert, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. Som kafévärdar på våra söndagsprogram har vi, förutom våra styrelseledamöter, ett antal frivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss, Bertil Andersson, Sven Höckert och Lilian Larsell varit oss behjälpliga. Susanne Fabricius har varit adjungerad till vår kulturgrupp. Inför Hälsodagen har vi haft en arbetsgrupp bestående av Maj Östberg, Lilian Larsell, Emilia Arvidsson och Viola Ågerdal. Personal Sven Höckert Vaktmästare 75 % Gustav Weckman Fastighetsunderhåll 100 % Kristin Forsberg Kafévärdinna 75 % apr juni Karin Rönngren Husfru ca 60% juli augusti Jan Qvarzell Handledare arvoderad - 4 -

6 Under sommaren var 6 ungdomar från stadsdelen placerade i parken och fick några veckors praktik. Omsättning (SEK) Föreningens bokföring har utförts av föreningens kassör Föreningens intäkter uppgår till följande belopp: År 2014 var intäkterna ,79 + finansiella int ,64 = ,43 År 2013 var intäkterna ,67 + finansiella int ,15 = ,82 År 2012 var intäkterna ,10 + ränta ,13 = ,23 År 2011 var intäkterna ,79 + ränta ,40 = ,19 År 2010 nar intäkterna ,46 + ränta ,85 = ,31 Föreningen redovisar ett underskott på ,57 kr Standardförbättrande åtgärder Huvudbyggnaden och Ladan har målats. Staketet runt Tallbacken har justerats och målats. Fastighetskontoret (FSK) betalar. Isoleringen i taket i stallet har bytts ut då den gamla inte fungerade. Kostnaden togs av FSK. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utförts. Försäkringar Genom fastighetsförsäkring och kollektivförsäkring med Trygg Hansa för Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit försäkrade. Anlagd brand i Studion Under juli månad råkade föreningen ut för en anlagd brand i Studion och vid sommartoaletterna. Hela byggnaden vid Studion, personalutrymmena, elcentralen, pannrummet, toaletterna och övervåningen blev totalförstört. Fastighetskontoret beslöt att hela den delen av ladugården skulle rivas och under hösten revs den. Man beslöt att byggnaden skulle återuppbyggas under Bygget har försenats och beräknas vara klar för inflyttning den 1 april Detta har medfört stora bekymmer för föreningen med kostnader för förstörda inventarier, hyresförluster och annat. Kafé Grönlingen Kafét har haft öppet helgfri måndag fredag kl. 12:00 16:00, under sommaren samt 11:00 15:00 under vintern, samt söndagar kl. 13:00 16:00 i samband med "Söndag på Eggeby". I kafét och vid Söndag på Eggeby har skänkta böcker sålts till förmån för insamling till Skangalprojektet. Kafé Grönlingen har under vår, sommar och höst haft förlängt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 21 då veteranmotorklubben MCHK förlagt sina - 5 -

7 veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och förare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla från förra århundradet. Klubben kommer att förlägga sina träffar till parken även kommande år. Projekt Teaterladan Utbyggnaden av teaterladan är högt prioriterad men för närvarande ser vi ingen möjlighet till finansiering. Under året har överenskommelse gjorts med FSK om att installera en ventilationsanläggning i ladan. Detta bör kunna bli en viktig del, samt vårt förlängda hyreskontrakt till 5 är, i de krav som Boverket ställer för att ge bidrag till investeringar i samlingslokaler. Därmed bör vi kunna skriva en ny ansökan till Boverket för vårt projekt Teaterladan. Ideella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva från medlemsföreningar har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Järva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca.2000 arbetstimmar arbetstimmar x 300:- = :- vilket motsvarar en anställd personal. Många arbetstimmar har förlagts vid offentliga arrangemang såsom spelmansstämma, barnteaterföreställningar samt vid musik- och berättarkaféer. Ett antal arbetsdagar har genomförts med diverse praktiska göromål och reparationer. Kommunala bidrag (SEK) År Spånga-Tensta SDN Kulturnämnden Summa Utöver ovan redovisade föreningsbidrag har Järva Folkets Park fått bidrag för specifika kulturprojekt. Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. Från 1 april 2014 uppgick hyran till SEK plus vatten som tidigare ingick i hyran. Föreningen har erhållit en hyresreducering för tiden som Studion och andra lokaler inte kunnat användas p.g.a. branden. Skangal Under året har böcker sålts där överskottet gått till Frälsningsarméns insamling för Skangal

8 Uthyrning av byggnader och lokaler på hyreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: Stallet hyrs av en privatperson, som i sin tur hyr ut stallplatser till privatpersoner. Stallet har även tillgång till inhägnade hästhagar och en förrådsbyggnad. Magasinet hyrs av Stockholms Skolförvaltning som bedriver en naturskola. Naturskolan har bokade skolklasser, vilket innebär att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken. Sundbyberg- och Spångaortens biodlarförening hyr ett uthus samt bedriver biodling med ett antal bikupor. Sjukstugans övervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Sjukstugans undervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Kontoret hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Tallbacken, bostad hyrs ut till en barnfamilj. Del av hönshuset och vinden i hönshuset hyrs ut som förråd. Mark hyrs ut till tre brevduvslag. Verksamhet och lokaluthyrning Musik- och berättarkaféer Söndag på Eggeby har arrangerats på söndagar under vår- och höstterminen i huvudbyggnaden. Verksamheten har samarrangerats med ABF Stockholm/Västerort, Spånga/Tensta Kulturkommitté och Järva Folkets Park. Under våren arrangerades 10 evenemang samt under hösten 6 evenemang. Alla med spännande gästartister. 16 mars KULÖRTA LYKTOR OCH VANVÖRDIGA VISOR ett möte mellan Nils Ferlin och Ruben Nilson 23 mars OM HASSE OCH TAGE Staffan Schöier och Stefan Wermelin 30 mars MUSIKALISK PYTTIPANNA Annica Risberg och Sven Idar 6 april TEDANS Örjan Hultén och Oscar Schönning med gäster 13 april MOA MARTINSON Anita König 27 april AKALLA BY KÖREN 4 maj JUBILARERNA Berit Carlberg, Kent Malte Malmström och Bjarne Löwdin 18 maj GRÖNA KILARNAS DAG Eggebys Naturskola med ätliga och oätliga växter 25 maj MINDFULNESS Bengt Rundquist 21 sept POVEL RAMEL Johanna Broman Åkesson 28 sept OM ALICE BABS Johanna Broman Åkesson 5 okt OM BEPPE WOLGERS Kerstin Wolgers, Kent Malte Malmström och Sven Idar 12 okt FOLKMUSIKGRUPPEN TRÄTAKT 19 okt DE POETISKA KUSINERNA Gunnar Edander, Kent Malte Malmström 26 okt STENKAKETRÄFF MED MELODIKRYSS Bengt Rundquist - 7 -

9 11 maj arrangerade vi en mycket uppskattad HÄLSODAG med olika utställningar samt möjligheter att prova på yoga, massage, skrattyoga, zumba, stavgång, mindfulness i naturen, Tanitavågen mm. Spånga Veterankör kom och sjung för och med oss. Den juni fick ca 30 barn lära sig olika cirkuskonster samt andra 30 barn lära sig kroppskontroll genom övningar i parkour med hjälp av instruktörer från Cirkus Cirkör. Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalerna och omliggande ytor med utomhusscen till föreningar (framförallt från Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsförvaltningar, företag och andra. Lokaler som kan hyras är Huvudbyggnaden med plats för 50 st, Teaterladan med plats för 150 st samt Boden med plats för 20 st. Genom bidrag från stadsdelsnämnden och kulturförvaltningen har föreningslivet kunnat erbjudas subventionerade hyror. Återkommande utställningar har arrangerats. Exempelvis titt in med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationerna runt om Eggeby Gård. Boden som utgör en av flygelbyggnaderna, hyrs ut för möten, fest och konferens. Boden kan medlemsföreningar i Järva Folkets Park disponera fritt för möten. Lokalen har även hyrts ut för förskolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper förlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. Järva Folkets Park har även varit samordnare för övrig verksamhet som bedrivits i parken och på fältet vid Eggeby Gård. Olika föreningar samt parkteatern och cirkusar m.fl. hyr fältet av Stockholms stad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Andra sommararrangemang som lockar mycket folk är Eritreanska Förbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande, och Filadelfias sommargudstjänster och Ramadanfirandet. Spontanbesök och besök från förskolor/skolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmål/grillplats för grupper och familjer. Vid besök i Järva Folkets Park har man dessutom kunnat: - använda planen framför scenen samt dansbanan för lek/samling - uppleva och studera äldre bondgårdsbebyggelse - se och lära vid runstenen - besöka järnåldersgravarna vid Eggeby Tallbacke - anordna tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes och Skogsmulles stigar - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, leka på skulpturer utelekredskap - ta del av skulpturerna/konstverken på Eggeby gård - gå vikingastig med frågehäfte och egen guidning av runsten mm - på beställning få visning av biodling - på beställning få visning/guidning av vikingabygden Antal besökare i parken under året uppskattas till ca varav ca hälften i organiserade aktiviteter och hälften i spontanbesök i parken

10 Till detta kommer de besök som är till föreningens hyresgäster såsom Fältskolan, Stallet, Kurdiska nyårsfirande, Eritreanska Förbundets fest- och seminarievecka, Biodlarföreningen, MCHK, Privata fester m.fl. Barnkultur Barnprogram har arrangerats. Kulturstöd har utgått från Spånga-Tensta Kulturkommitté, Kulturförvaltningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och LO-distriktet. Statistik för barnkulturprogram sommaren 2014: Datum Artist Antal juni Cirkus Cirkör juni Smack juli Skrattkorven och Surstruten augusti I Mumindalen 170 Kulturarrangemang i samverkan med andra i Järva Folkets Park st Söndag på Eggeby på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF Stockholm/Västerort och Spånga-Tensta Kulturkommitté. Cirkusskola med Cirkus Cirkör i samverkan med Folkets Hus och Parker samt Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning Parkourskola med Cirkus Cirkör i samverkan med Folkets Hus och Parker samt Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning 3 barnteatrar i samverkan med Folkets Hus och Parker och Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning Samarbete med Tensta Konsthall Under verksamhetsåret 2013 inleddes ett samarbete med konstnären och skribenten Fredrik Ehlin som anlade en odlingslott på Eggeby gård. Ehlin, som är uppvuxen i Järvaområdet och en av utställarna i utställningen Tensta museum (2013/2014) på Tensta konsthall, har samlat en grupp konstnärer för att tillsammans med dem odla och samtidigt arbeta fram en publikation. Projektet har fortsatt under 2014, men med en annan växtplats som har gett betydligt bättre avkastning. Fisken Grönlingen som funnits i akvarium i Tensta Konsthall har flyttat till Eggeby och finns numera i entrén till Kafé Grönlingen i huvudbyggnaden

11 Tensta konsthall, konstkollo Under sommarlovet arrangerade Tensta Konsthall, i samverkan med parken, ett konstkollo. Man arbetade med att tillverka ett stort bihotell för vildbin (solitärbin). Bihotellet placerades i trädgården på Eggeby. Några vildbin flyttade inte in under 2014, men hotellet finns kvar och vi hoppas på hyresgäster under kommande år. Samverkan med Helga Henschens Vänner Föreningen har upplåtit ett av rummen i Kafé Grönlingen till Föreningen Helga Henschens Vänner, som utsmyckat rummet med konst och kafémöbler. Stolarna är smyckade med Helga Henschens figur Rebella väggarna pryds med Helgas konst. Helga Henschens Rum är en del i kaféet och är öppet för allmänheten. Helga Henschen ( ) författare, skulptur- och bildkonstnär hade en utställning på Eggeby under 1990-talet. Helga har gjort utsmyckningen av Tensta tunnelbanestation, som invigdes 1975, Stockholms vackraste station enligt många. Markku Houvila, hyresgäst i övervåningen i sjukstugan Tecknare/illustratör/radiokåsör. Tenstabo. Född 1947 i Kymmenedalen, sydöstra Finland. Utbildning: Diplomtranslatör, Nyslott Språkinstitut Bildinformatör, Nyckelviksskolan på Lidingö Markku livnär sig som frilanstecknare. Markku säger: Jag har arbetat på Sjukstugans vind under 2014 med följande: - Illustrerat en barnbok utgiven på fem språk. - Översatt två barnböcker från svenska till finska. - Målat tavlor i sötsurrealistisk stil och ställt ut dem i Kurdiska biblioteket (grupputställning) och Finska bokhandeln (separat). - Gjort ett antal satiriska skämtteckningar och seriestrippar åt olika tidskrifter på svenska och finska. - Medverkat i en humoristisk språkundervisningsfilm för barn. - Skrivit manus till 17 radiokåserier på finska. - Skissat på en tecknad satirisk seriebok om nazismens upphovsman, på svenska. - Tecknat omgivningen och annat. Mats Adelman, hyresgäst i bottenvåningen i sjukstugan Mats Adelman och Ylva Westerlind har sin ateljé i sjukstugans bottenvåning. Under våren arbetade vi med att sammanställa utställningen "Dream Wasteland" som visades i ateljen och i huvudbyggnade på Eggeby. Vi jobbade även med att färdigställa utställningen "Swedish wood" som under september o oktober visade på galleri Ping Pong i Malmö, en utställning som även kommer att visas på Galleri Utås i Västernorrland Ylva har även arbetat med illustrationsuppdrag, och jag har arbetat med en konstnärlig utsmyckning till en skola i Göteborg. Under föregående år arbetad jag även med att färdigställa verk som detta år kommer att visas på Tyresö konsthall, Tensta Konsthall och Kista bibliotek

12 Marcello Lentini, hyresgäst i en flygelbyggnad Min verksamhet i huset är i stora drag "skapande". Jag använder huset som ateljé. Går dit för att måla och ibland för att möta andra konstnärer. Målar tavlor främst i akryl-färg, men även akvarell o skisser. Ibland blir det också någon skulptur eller installation. Helt enkelt en inspirationsatelje'. Biodlarföreningen, hyr det gamla dasset Sundbyberg och Spångaortens biodlarförening flyttade 1997 till Eggeby Gård. Sen dess är man medlem i Järva Folkets Park. Föreningen har ca 80 medlemmar, de flesta från västra Storstockholm. Från maj till september träffas vi på Eggeby Gård på onsdagskvällarna. Förra året höll vi fyra biodlarkurser med 48 deltagare på Eggeby. Föreningens honung finns att köpa på Kafé Grönlingen. Eggeby Gårds Naturskola, hyr Magasinet Exempel på aktiviteter är; naturen på våren, fåglar, småkryp, och svampar. Men vi har även andra aktiviteter som exempelvis matematik utomhus, kroppen och våra sinnen, livskunskap, miljö, vikingar eller hur man levde på bondgården förr. Fältskolan har varje år av cirka besökare. Varje besök varar ungefär två timmar, beroende på ålder, årstid och aktivitet. På Fältskolan finns många uppstoppade djur, stereoluppar, kikare, växtpressar, stormkök med mera, som underlättar naturvetenskapliga studier. Lena Montelius, hyr stallet Stallet har 10 boxar och till stallet hör två relativt stora hagar. Östra regionen FHP Föreningen har en styrelseplats i Östra regionen. Östra regionen omfattar Stockholms län, Sörmland och Uppsala län samt Gottland, antalet Folkets Hus och Folkparker som ingår i Östra regionen är ca: 70 st. Regionens uppgift är att vara en paraplyorganisation till verksamhetsonrådets Folkets Hus och Parker. Vidare ingår Östra regionen i IKA (Ideell Kultur Allians) som består av FHP, Bygdegårdar och övriga föreningar över hela Sverige. IKAs uppgift är att påverka politiker som har hand om pengar till kultur. Det som för tillfället ligger i utredningsröret är att undersöka hur många möteslokaler och anställda som sysslar med kultur i regionen det är det ingen som vet idag. Östra regionen har under föregående år satsat på kulturarrangemang i Sörmland på ställen där man inte har haft några egna program. Man kan också säga att regionindelningen fungerar bra utom i Stockholm där politikerna inte vill släppa makten över pengarna utan vill styra själva. Anledningen till att man har delat in Sverige i olika regioner är ett beslut i EU

13 Medlemsföreningar i föreningen Järva Folkets Park 2014 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska förening Assyrisk/Syrianska kulturför. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiska för. Edis Facksossen i Kista Friluftsfrämjandet Norra Järva Föreningen Kultur- & Musikcentrum Fastighetsanställdas förbund avd.1 Ghana union Helga Henschens Vänner Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska förening Kista Socialdemokratiska förening LO-distriktet i Stockholms län Rinkeby-Kista Socialdemokratiska områdesför. Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp i Kista Norra Järva Hembygdsförening. PRO Tensta-Rinkeby Spånga Socialdemokratiska förening Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska förening Rinkeby Folkets Hus förening Spånga-Tensta Socialdemokratiska Områdesförening Spårvägens Simsällskap Sundbybergs- och Spångaortens biodlarfören. Tensta Socialdemokratiska förening Tensta Unga Örnar Tidningsbudens Fackexp Transportarbetarförbundet Verdandi i Stockholm Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga Utredning om Järva friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren I förslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret förslag: " Den bärande idén med framtidsbilden för Järva friområde är att skapa möten i olika former. Bilden innehåller mångkulturella mötesplatser som kan förena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens idé är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. Igelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas... Eggeby gård..huvudman för verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara

14 en offentlig kultur- och evenemangspark for hela Jarvastaden, med faltskola, friluftsbad, festplats och fait och terrang for lek och motion." Slutord 2014 har praglats av uppbyggnaden av Studion, som brann ner till grunden Det har tagit lang tid och inflyttning i de nya lokalerna blir inte forran till varen Styrelen se fram emot att fa utrusta de nya lokalerna pa ett bra satt och att vi far ekonomisk hjalp fran staden med utrustningsbidrag. Fastighetskontoret och foreningen harforhandlat om hyra for Eggeby och kraven har varit alldeles for hoga, en fordubbling av hyran. Fbrsta april skrev vi pa ett nytt hyreskontrakt pa 5 ar, vi blev tvungna att acceptera en hojning med ca 50%. Under tiden fram till inflyttning i nya Studion far vi en hyresreducering motsvarande den lokalytan som nybygget utgor. Lagom till arets slut blev motorvagen (E18) och nya lokalgatan (Hjulstavagen) klara och har oppnats for trafik. Aven gang- och cykelvagen fran Tensta ut till Eggeby har ater oppnats. Detta gor att tillgangligheten till parken blir battre. Det har blivit lite krangligare att hitta till Eggeby med bil eftersom det inte finns nagon avfart fran nya motorvagen, E18, utan man maste komma via den nya Hjulstavagen eller Spanga Kyrkvag. Kommer man fran Jarfallahallet maste man svanga av vid avfarten mot Vallingby for att sedan kora mot Tensta pa nya Hjulstavagen fram till avfarten Spanga Kyrkvag. Kommer man fran Stockholmshallet tar man avfarten mot Tensta och sedan Hjulstavagen mot Spanga Kyrkvag. En konsekvens av den nya motvagen, som ligger narmare Eggeby an gamla Hjulstavagen, ar ett okat buller. Hogre hastighet, undermaligt bullerskydd, borttagning av trad har tillsammans bidragit till detta. Trafikverket ska gora bullermatningar under varen Pa nya Hjulstavagen har vi fatt en ny busshallplats "Krallingegrand" dar buss nr 514 och 540 stannar. Under sommaren har vart AU haft kontakt med Fastighetskontoret for att diskutera ett friluftsbad vid Eggeby. Forvaltningen har nu lagt ett forslag i Fastighetsnamnden, stadsbyggnadsnamnden och Idrottsnamnden dar man foreslar att det beslutas om 1 miljon kronor for fortsatt arbete med badet. Beslut fattas i februari. Till sist vill vi framfora ett tack till var personal som kampar och sliter for att parken ska vara den motesplats for alia som ar vart motto. Styrelsen for foreningen Jarva Folkets Park, Eggeby Gard i februari arsell Sigurd Elia^sofT " ' Soren Sandelin Lisbeth Roxne Viola Agerdal -13 -

15 Järva Folkets Park Balansrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :51 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 TILLGÅNGAR Ing balans Perioden Utg balans Omsättningstillgångar Kassa 4 039, , , Pg (Internetbanken) , , , Sekura , , , Konsum 100,00 0,00 100, Andelar 1 200,00 0, , OK , , , Diverse fordringar , , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,31 Anläggningstillgångar 1820 Inventarier , , , Standardförbätt. åtgärder , , ,50 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,31 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2110 Kortfristiga skulder , , , Hyresskuld ,00 0, , Förskottsinbetalning , ,00 0, Upplupna semesterlöner , , , Upplupna sociala avgifter , , , Förutbetlda hyror , , , Personalens källskatt ,00 640, , Övr. kortfristiga skulder , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:a Skulder , , ,00 Eget kapital 2910 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , , Fond för inre underhåll ,20 0, ,20 S:a Eget kapital , , ,31 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,31 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

16 Järva Folkets Park Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :01 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 Per fg år Årsbudget Perioden Intäkter Klass Kommunala anslag , , , Arrangemangsanslag , , , Intäkter kultur , ,00 0, Barnkultur 0,00 0, , EU 0,00 0, ,00 S:a Klass , , ,00 Klass Medlemsavgifter 6 900, , , Stipendier 1 600, ,00 150,00 S:a Klass , , ,00 Klass Kafeteria , , , Servering 3 830,00 0,00 0,00 S:a Klass , , ,00 Klass Söndag på Eggeby biljettint plus café , , ,00 S:a Klass , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3800 Intäkter, städning 300,00 0,00 0, Fest Huvudbyggnad , , , Hyresintäkter möten ,00 0,00 750, Intäkter el , , , Hyresintäkter konferens , , , Grillvagn 1 040,00 0,00 0, Stall , , , Tallbacken , , , Magasinet , , , Ladan , , , Hyresintäkter utearrangemang , , , Förråd 975, , , Sjukstugan , , , Kontorshus , , , Bihuset 0,00 0, , Boden 0,00 0, , Brevduveslag 4 933, , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 Erhållna bidrag 3900 Lönebidrag , , , Yttre underhåll FSK 0, ,00 0, Försäkringsersättning ,00 0,00 0, Återbetalning AGS-premier 2005 och ,00 0, , Utbetalning från skattekontot 0,00 0, , Övriga diverse intäkter 7 648,67 0, ,79 S:a Erhållna bidrag , , ,79 S:a Intäkter , , ,79 Direkta kostnader 4110 Medlemsavgifter , , , Övriga avgifter 0, , , FHP serviceavgift , , , Städmaterial , , , Inköp för Konferens och caféteria , , , Egna arrangemang , , , Samarrangemang ,00 0, , Kulturprogram 0, ,00 0, Konstutställning ,00 0,00 0, STIM 0,00 0,00-250, Söndag på Eggeby -981,00 0,00-204, Huvudbyggnad -265,00 0,00 0, Mark , ,00 0,00 S:a Direkta kostnader , , ,38

17 Järva Folkets Park Resultatrapport Sida: 2 Räkenskapsår: :01 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 Per fg år Årsbudget Perioden Bruttovinst , , ,41 Personalkostnader 5010 Löner , , , Arvoden ,00 0,00 0, Arbetskläder 0, ,00 0, Bilersättning (skattefri del) , ,00 0, Arbetsgivaravgifter , , , Löneskatt , , , KP , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra , , , El och vatten , , , Förbrukningsinventarier , , , Kontorsmaterial , , , Trycksaker 0, ,00 0, Rep. underhåll kontormask 0,00 0, , Underhåll , , , Bilkostnader, bensin m m 0,00 0, , Övrigt underhåll ,00 0, , Telefon , , , Bredband , ,00-777, Porto -550, , , Post och bankavgift , , , Frakter och transporter 0,00 0, , Lämnade gåvor , , , Information ,00 0,00 0, Marknadsföring , , , Företagsförsäkringar , , , Julmys 0,00 0, , Utbildning-konferens , , , Radio och TV-licens , , , Nedskrivning fordran ,00 0,00 0, Övr kostnader , , , Främmande tjänster 0,00 0,00-884, Städföretag , , , Vinterväghållning , , , Renhållning-container 0, ,00 0, Renhållning , , , Sotning 0, ,00-779,00 S:a Övriga kostnader , , ,62 Resultat före avskrivningar , , ,21 Avskrivningar 7900 Avskrivning inventarier , , , Avskrivning standardförb , , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Resultat efter avskrivningar , , ,21 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 9 040,81 0, , Reavinst ,34 0, ,00 S:a Finansiella intäkter ,15 0, ,64 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,57 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,57 Resultat före skatt , , ,57 Nettoresultat , , , Redovisat resultat ,43 0, ,57

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2010 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2011-05-07 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se

Jlt,,a\MPA. Verksam hetsberättelse 2009. www.eggeby.se Jlt,,a\MPA Verksam hetsberättelse 2009 www.eggeby.se Verksamhebberättelse för föreninqen Järva Folkets Park 2009 Styrelsen for fiireningen Järva Folkets Park lämnar härmed ftiljande redovisning ftir 2009.

Läs mer

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008 www.eggeby.nu Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park 2009-04-18 l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kongress 2014 26-27 april

Kongress 2014 26-27 april Humanisterna Kongress 2014 26-27 april 1 Kongresshandlingar 2014 01 Kallelse 02 Dagordning 03 Förslag till arbetsordning 04 Verksamhetsberättelse & ekonomisk berättelse 05 Revisorernas berättelse 06 Förbundsstyrelsens

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2012

Verksamhetsbera ttelse 2012 Verksamhetsbera ttelse 2012 Senaste revidering 2013-03-03 Verksamhetsberättelsen omfattar följande delar: Allmän beskrivning, sidan 2-4 Bilagor: Ekonomisk rapport, 2 sidor Förändringar i andelsförteckning,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 VINTERVIKENS TRÄDGÅRD, Ideell förening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01-2014 12 31 Vintervikens trädgård ideell förening (organisationsnummer 80 24 08-0015) är en trädgårdsförening,

Läs mer

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar...

INNEHÅLL. DISTRIKTET Distriktens funktioner...22. FÖRBUNDET Vision, mål och handlingsplan...25 Stadgar för Sveriges Konstföreningar... I konst finns inget som är givet INNEHÅLL INLEDNING: Med glädje och lust... 4 Bejaka lusten!...5 PARAPLYET: Konstföreningar Distrikt Förbund... 6 Kurser, seminarier, konstresor och mycket mer...7 KONSTFÖRENINGAR

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2014. Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2014 Framtagen till årsmöte den 24 april 2014 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel: 08-501 508 66 E-post: dbk@dbk.nu Web: www.dbk.nu FÖRORD För nionde

Läs mer

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström

Bilaga KS 2011/132/1 2011. Sala Kommun Sala den 22 maj 2011. Till Per Olof Rapp. Från ordf. Bo Kihlström Bilaga KS 2011/132/1 Sala Kommun Sala den 22 maj 2011 Till Per Olof Rapp Från ordf. Bo Kihlström I samarbete med styrelsen för Folkets Park i Sala. Sala Folkets Park har sedan hösten 2009 haft en dialog

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning IOGT-NTO Halland Innehållsförteckning Mötesprogram... Sid 3 Förslag till föredragningslista... Sid 4-5 Verksamhetsberättelse... Sid 6-11 Medlemsstatistik.... Sid 12 Resultaträkning och budget..... Sid

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård.

Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening torsdagen den 10 april 2014 å Tavelsjö bygdegård. Det går inte att visa bilden för tillfället. 2014-04-10 Tavelsjö ByaNät årsstämmoprotokoll 1 (4) xx Ekonomisk Förening Org nr 769608-4735 Protokoll fört vid årsstämma för Tavelsjö ByaNät ekonomisk förening

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010

Stiftelsen Stadsmissionens Skola Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan) Årsredovisning 2010 I 150 år har Stockholms Stadsmission erbjudit utbildning för barn, ungdomar och vuxna. Stadsmissionens skola och Kanalenskolan är fristående stiftelser inom Stockholms Stadsmission och bedriver idag folkhögskola,

Läs mer

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21

Årsmöteshandlingar för. Solna Judoklubb 2010-03-21 Årsmöteshandlingar för Solna Judoklubb 2010-03-21 Föredragningslista vid Solna Judoklubbs årsmöte 2010-03-21 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Läs mer

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse

Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening. Föreningen bjuder på kaffe med dopp. Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Årsmöteshandlingar Listuddens koloniträdgårdsförening Föreningen bjuder på kaffe med dopp Välkommen! OBS! faktura medföljer denna försändelse Innehållsförteckning Dagordning 3 Verksamhetsberättelse och

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling. Socialdemokraterna i Stockholm Socialdemokratisk politik för föreningslokaler och föreningslivets utveckling Socialdemokraterna i Stockholm Program antaget av Stockholms arbetarekommuns representantskap 2010-06-15. Inledning Uppdrag

Läs mer

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011

Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Andreas Ekeroot Justerare Per Carlsson Justerare Per Reimers Sverok Väst Årsmötesprotokoll 2011 1. Mötets öppnande Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus.

Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Protokoll fört vid Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers fjärde föreningsstämma den 17-18 oktober 2009 i Borlänge Folkets Hus. Lördagen den 17 oktober 2009 1 Föreningsstämmans öppnande Riksorganisationens

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013

Wermdö Golf & Country Club. Årsredovisning 2012. Verksamhetsplan 2013. Årsmöte 2013 Wermdö Golf & Country Club Årsredovisning 2012 Verksamhetsplan 2013 Årsmöte 2013 Tisdagen den 23 april 2013, kl. 18.30 Quality Hotel Nacka - Värmdövägen 84 (Sickla) Kallelse till årsmöte: se sid 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

VD HAR ORDET. De tre målområdena är kundfokus och affärsmässighet samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. ÅRSREDOVISNING VD HAR ORDET Vår styrelse antog under 2013 vår nya vision 2025. Vår vision bygger på den vision för 2025 som Borås Stad tog fram innan vi fastställde vår. I vår vision har vi valt tre strategiska

Läs mer