Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2014. www.eggeby.se"

Transkript

1 Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2014

2 Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande för årsstämman b) Val av sekreterare för årsstämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare 5. Prövning om årsstämman blivit behörigen utlyst 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning a) Verksamhetsberättelse för 2014 b) Resultat- och balansräkning för Framläggande av revisionsberättelse för Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning för Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen Budget och verksamhetsplan Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer 12. Beslut om antal ledamöter och ersättare i styrelsen 13. Val av styrelse a) Val av ordförande 2 år b) Val av ledamöter 2 år c) Val av ersättare 1 år 14. Val av revisorer a) Val av två revisorer för 1 år b) Val av två revisorsersättare för 1 år 15. Val av valberedning varav en sammankallande för 1 år 16. Fastställande av årsavgiften för Annat ärende som hänskjutits till beslut på årsstämman 18. Informations- och frågestund 19. Årsstämmans avslutning - 1 -

3 Verksamhetsberättelse för föreningen Järva Folkets Park 2014 Styrelsen för föreningen Järva Folkets Park lämnar härmed följande redovisning för *) Social ekonomi Föreningen Järva Folkets Park tillhör Folkets Hus och Parkers riksorganisation, FHP, vilken består av ca.150 Folkparker och ca 650 Folkets Hus. Alla Folkets Park har tillsammans ca 12 miljoner årsbesök och Folkets Hus ca 35 miljoner årsbesök. Riksorganisationen är en intresse-kunskapsbransch och arbetsgivarorganisation och kan erbjuda professionell hjälp och attraktiva kulturarrangemang. Föreningen Järva Folkets Park har bedrivit verksamhet på Eggeby Gård i ca.37 år och har sedan 1986 hyresavtal med Stockholm stads på samtliga byggnader vid Eggeby Gård. Alla byggnader har under åren underhållits av föreningen, helt med ideella krafter, och är nu i gott skick. Avtalet med Stockholms stad fastslår att staden ska stå för det yttre underhållet och föreningen för det inre underhållet. Järva Folkets Parks mål är att driva en gränslös folkets park med betoning på att det är folkets park, i första hand för de som bor i närområdet. Boende i närliggande stadsdelar uppskattas till ca personer. Folkparken, som är den enda i norra Stockholm, ska vara fri från hindrande staket samt vara öppen och tillgänglig för allmänheten dygnet runt. Parken är en naturlig samlingsplats för alla åldrar och för människor med olika bakgrunder och kultur, en idealisk plats för integration mellan olika folkgrupper. Parken har utvecklats som föreningen har tänkt och är idag en naturlig mötesplats för många människor. Parkens verksamhet är i ständig utveckling så att gamla och nya grupper av besökare blandas. Med hänsyn till ekonomin kommer lokaler och Folkets Park att fortsättningsvis marknadsföras så att ökad konferens- och festuthyrning kan ske. Målsättningen är att ökade intäkter ska investeras tillbaka i Järva Folkets Park i första hand för underhåll, inventarieinvesteringar och utökad och utvecklad kulturverksamhet för framförallt barn- och ungdomar. Eftersom föreningen tillhör en 100-årig riksorganisation med kompetens och erfarenhet, kan vi utvecklas med stöd av andra folkparker och dess verksamheter som föreningen kan dra nytta av erfarenhetsmässigt. Samarbete sker framförallt kring barn- och ungdomskultur, då föreställningar kan köpas upp till ett fördelaktigt pris. Teaterladan kan nyttjas för ca 200 personer till teater, dans, möten och konferenser samt festuthyrning. Ett konkret samarbete med andra arrangörer, och i egen regi sker med barnkultur, både dagtid för förskolor och skolor samt kvällar och veckoslut för allmänheten. Järva Folkets Park vill utvecklas i samarbete med föreningar, stadsdelsnämnder och andra brukare så att parken kan fortsätta vara en naturlig och omistlig mötesplats. För föreningen Järva Folkets Park, som består av föreningslivet runt om Eggeby Gård, samt dess brukare och invånare, i framförallt Rinkeby, Tensta och Kista området, är det en fördel om Stockholms stad uttalar en viljeinriktning för Järva Folkets Park när det gäller att stödja föreningen och dess omliggande befolkning som utgör besökarna och brukarna av Järva Folkets Park. *) Med social ekonomi avses organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande sammanslutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse som främsta drivkraft. (Kulturdepartementet ) - 2 -

4 Styrelse Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under året samt ett antal AUmöten. Styrelsen har haft följande sammansättning: Mats Larsell Ordförande Tensta Sigurd Eliasson Kassör Akalla Sören Sandelin Ledamot Hässelby Viola Ågerdal Ledamot Vällingby Lisbeth Roxne Sekreterare Hässelby Jonas Ljungstedt Ersättare Tensta Jan Qvarzell Ersättare Hässelby Gunnar Lindgren Ersättare Hässelby Gunilla Bervelin Ersättare Tensta Annika Strömstedt Ersättare Hässelby Horst Frank Ersättare Sundbyberg Tuula Rusanen Ersättare Tensta Styrelsen har under året haft ett arbetsutskott med följande personer: Mats Larsell, Sigurd Eliasson och Viola Ågerdal. Bertil Strid har bistått vid hyresförhandlingar med Fastighetskontoret samt i kontakter i försäkringsfrågor. Revisorer Eddie Bervelin Revisor Tensta Nils Knutsson Revisor Rinkeby Maj Östberg-Rundqvist Revisorsersättare Kista Valberedning Mona Blomgren Ulrika Bengtsson Bertil Strid sammankallande Representation Jan Qvarzell har varit invald i styrelsen för Folkets Hus och Park, Östra regionen. Representanter för styrelsen har deltagit i FHP s årsmöte, BOKA-dagar och Konstdagar

5 Föreningens hemsida (www.eggeby.se) Fortsatt arbetet med att hålla hemsidan uppdaterad, lättläst och aktuell. Besöksstatistik Medel besök/dag Totalt antal besök Dec Nov Oct Sep Aug jul Jun Maj Apr Mar Feb Jan Totalt Medlemskap Föreningen är medlem i följande organisationer: Riksorganisationen Folkets Hus och Parker, Konsum Stockholm, OK, EKO-Parken, Rinkeby Folkets Hus, Järvaandan och Spånga-Tensta Kulturkommitté. Kulturarbetsgrupp Föreningen har utsett en kulturarbetsgrupp som arbetar med planering och bokning av kulturprogrammen i parken. Gruppen har under året haft följande sammansättning: Viola Ågerdal, Jan Qvarzell, Sven Höckert, Mona Blomgren, Bengt Rundquist och Lilian Larsell. Som kafévärdar på våra söndagsprogram har vi, förutom våra styrelseledamöter, ett antal frivilliga krafter bl a Mona Blomgren, Inger Hjertberg, Birgitta Weiss, Bertil Andersson, Sven Höckert och Lilian Larsell varit oss behjälpliga. Susanne Fabricius har varit adjungerad till vår kulturgrupp. Inför Hälsodagen har vi haft en arbetsgrupp bestående av Maj Östberg, Lilian Larsell, Emilia Arvidsson och Viola Ågerdal. Personal Sven Höckert Vaktmästare 75 % Gustav Weckman Fastighetsunderhåll 100 % Kristin Forsberg Kafévärdinna 75 % apr juni Karin Rönngren Husfru ca 60% juli augusti Jan Qvarzell Handledare arvoderad - 4 -

6 Under sommaren var 6 ungdomar från stadsdelen placerade i parken och fick några veckors praktik. Omsättning (SEK) Föreningens bokföring har utförts av föreningens kassör Föreningens intäkter uppgår till följande belopp: År 2014 var intäkterna ,79 + finansiella int ,64 = ,43 År 2013 var intäkterna ,67 + finansiella int ,15 = ,82 År 2012 var intäkterna ,10 + ränta ,13 = ,23 År 2011 var intäkterna ,79 + ränta ,40 = ,19 År 2010 nar intäkterna ,46 + ränta ,85 = ,31 Föreningen redovisar ett underskott på ,57 kr Standardförbättrande åtgärder Huvudbyggnaden och Ladan har målats. Staketet runt Tallbacken har justerats och målats. Fastighetskontoret (FSK) betalar. Isoleringen i taket i stallet har bytts ut då den gamla inte fungerade. Kostnaden togs av FSK. Vidare har ett antal mindre reparationer på gården utförts. Försäkringar Genom fastighetsförsäkring och kollektivförsäkring med Trygg Hansa för Folkets Hus & Park, har personal, egendom och verksamhet varit försäkrade. Anlagd brand i Studion Under juli månad råkade föreningen ut för en anlagd brand i Studion och vid sommartoaletterna. Hela byggnaden vid Studion, personalutrymmena, elcentralen, pannrummet, toaletterna och övervåningen blev totalförstört. Fastighetskontoret beslöt att hela den delen av ladugården skulle rivas och under hösten revs den. Man beslöt att byggnaden skulle återuppbyggas under Bygget har försenats och beräknas vara klar för inflyttning den 1 april Detta har medfört stora bekymmer för föreningen med kostnader för förstörda inventarier, hyresförluster och annat. Kafé Grönlingen Kafét har haft öppet helgfri måndag fredag kl. 12:00 16:00, under sommaren samt 11:00 15:00 under vintern, samt söndagar kl. 13:00 16:00 i samband med "Söndag på Eggeby". I kafét och vid Söndag på Eggeby har skänkta böcker sålts till förmån för insamling till Skangalprojektet. Kafé Grönlingen har under vår, sommar och höst haft förlängt öppethållande varje tisdag mellan kl. 17:00 och ca 21 då veteranmotorklubben MCHK förlagt sina - 5 -

7 veckovisa träffar till Eggeby Gård. Klubben samlar ett mycket stort antal ägare och förare av veteranmopeder, veteranmotorcyklar och veteranbilar, alla från förra århundradet. Klubben kommer att förlägga sina träffar till parken även kommande år. Projekt Teaterladan Utbyggnaden av teaterladan är högt prioriterad men för närvarande ser vi ingen möjlighet till finansiering. Under året har överenskommelse gjorts med FSK om att installera en ventilationsanläggning i ladan. Detta bör kunna bli en viktig del, samt vårt förlängda hyreskontrakt till 5 är, i de krav som Boverket ställer för att ge bidrag till investeringar i samlingslokaler. Därmed bör vi kunna skriva en ny ansökan till Boverket för vårt projekt Teaterladan. Ideella insatser Styrelsen, revisorer och andra aktiva från medlemsföreningar har lagt ner ett flertal arbetstimmar i Järva Folkets Park. Totalt uppskattas de ideella insatserna till ca.2000 arbetstimmar arbetstimmar x 300:- = :- vilket motsvarar en anställd personal. Många arbetstimmar har förlagts vid offentliga arrangemang såsom spelmansstämma, barnteaterföreställningar samt vid musik- och berättarkaféer. Ett antal arbetsdagar har genomförts med diverse praktiska göromål och reparationer. Kommunala bidrag (SEK) År Spånga-Tensta SDN Kulturnämnden Summa Utöver ovan redovisade föreningsbidrag har Järva Folkets Park fått bidrag för specifika kulturprojekt. Järva Folkets Park hyr Eggeby Gård av fastighetskontoret. Från 1 april 2014 uppgick hyran till SEK plus vatten som tidigare ingick i hyran. Föreningen har erhållit en hyresreducering för tiden som Studion och andra lokaler inte kunnat användas p.g.a. branden. Skangal Under året har böcker sålts där överskottet gått till Frälsningsarméns insamling för Skangal

8 Uthyrning av byggnader och lokaler på hyreskontrakt Föreningen har flera hyresgäster: Stallet hyrs av en privatperson, som i sin tur hyr ut stallplatser till privatpersoner. Stallet har även tillgång till inhägnade hästhagar och en förrådsbyggnad. Magasinet hyrs av Stockholms Skolförvaltning som bedriver en naturskola. Naturskolan har bokade skolklasser, vilket innebär att ett stort antal barn och skolpersonal besöker parken. Sundbyberg- och Spångaortens biodlarförening hyr ett uthus samt bedriver biodling med ett antal bikupor. Sjukstugans övervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Sjukstugans undervåning hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Kontoret hyrs ut till en lokal konstnär som ateljé. Tallbacken, bostad hyrs ut till en barnfamilj. Del av hönshuset och vinden i hönshuset hyrs ut som förråd. Mark hyrs ut till tre brevduvslag. Verksamhet och lokaluthyrning Musik- och berättarkaféer Söndag på Eggeby har arrangerats på söndagar under vår- och höstterminen i huvudbyggnaden. Verksamheten har samarrangerats med ABF Stockholm/Västerort, Spånga/Tensta Kulturkommitté och Järva Folkets Park. Under våren arrangerades 10 evenemang samt under hösten 6 evenemang. Alla med spännande gästartister. 16 mars KULÖRTA LYKTOR OCH VANVÖRDIGA VISOR ett möte mellan Nils Ferlin och Ruben Nilson 23 mars OM HASSE OCH TAGE Staffan Schöier och Stefan Wermelin 30 mars MUSIKALISK PYTTIPANNA Annica Risberg och Sven Idar 6 april TEDANS Örjan Hultén och Oscar Schönning med gäster 13 april MOA MARTINSON Anita König 27 april AKALLA BY KÖREN 4 maj JUBILARERNA Berit Carlberg, Kent Malte Malmström och Bjarne Löwdin 18 maj GRÖNA KILARNAS DAG Eggebys Naturskola med ätliga och oätliga växter 25 maj MINDFULNESS Bengt Rundquist 21 sept POVEL RAMEL Johanna Broman Åkesson 28 sept OM ALICE BABS Johanna Broman Åkesson 5 okt OM BEPPE WOLGERS Kerstin Wolgers, Kent Malte Malmström och Sven Idar 12 okt FOLKMUSIKGRUPPEN TRÄTAKT 19 okt DE POETISKA KUSINERNA Gunnar Edander, Kent Malte Malmström 26 okt STENKAKETRÄFF MED MELODIKRYSS Bengt Rundquist - 7 -

9 11 maj arrangerade vi en mycket uppskattad HÄLSODAG med olika utställningar samt möjligheter att prova på yoga, massage, skrattyoga, zumba, stavgång, mindfulness i naturen, Tanitavågen mm. Spånga Veterankör kom och sjung för och med oss. Den juni fick ca 30 barn lära sig olika cirkuskonster samt andra 30 barn lära sig kroppskontroll genom övningar i parkour med hjälp av instruktörer från Cirkus Cirkör. Mötes-, konferens- och festuthyrning har skett av lokalerna och omliggande ytor med utomhusscen till föreningar (framförallt från Rinkeby, Tensta och Kista), stadsdelsförvaltningar, företag och andra. Lokaler som kan hyras är Huvudbyggnaden med plats för 50 st, Teaterladan med plats för 150 st samt Boden med plats för 20 st. Genom bidrag från stadsdelsnämnden och kulturförvaltningen har föreningslivet kunnat erbjudas subventionerade hyror. Återkommande utställningar har arrangerats. Exempelvis titt in med aktuellt årstidstema i ett av dörrhålen till hönshuset samt de fasta installationerna runt om Eggeby Gård. Boden som utgör en av flygelbyggnaderna, hyrs ut för möten, fest och konferens. Boden kan medlemsföreningar i Järva Folkets Park disponera fritt för möten. Lokalen har även hyrts ut för förskolor/skolor och äldreomsorgsverksamhet i samband med att barngrupper och äldregrupper förlagt sin dagverksamhet kring Eggeby Gård. Järva Folkets Park har även varit samordnare för övrig verksamhet som bedrivits i parken och på fältet vid Eggeby Gård. Olika föreningar samt parkteatern och cirkusar m.fl. hyr fältet av Stockholms stad medan el, sopor, wc och kompletterande lokaler hyrs in hos Folkets Park. Andra sommararrangemang som lockar mycket folk är Eritreanska Förbundets sammankomst, Kurdiskt nyårsfirande, och Filadelfias sommargudstjänster och Ramadanfirandet. Spontanbesök och besök från förskolor/skolor har kunnat hyra grillar och wc samt disponerat mark inom Eggeby Gårds ägor. Området kring Eggeby Gård utgör även utflyktsmål/grillplats för grupper och familjer. Vid besök i Järva Folkets Park har man dessutom kunnat: - använda planen framför scenen samt dansbanan för lek/samling - uppleva och studera äldre bondgårdsbebyggelse - se och lära vid runstenen - besöka järnåldersgravarna vid Eggeby Tallbacke - anordna tipspromenader och sagostigar samt gå Laxes och Skogsmulles stigar - grilla vid skogsmullekojan, studera biodling, leka på skulpturer utelekredskap - ta del av skulpturerna/konstverken på Eggeby gård - gå vikingastig med frågehäfte och egen guidning av runsten mm - på beställning få visning av biodling - på beställning få visning/guidning av vikingabygden Antal besökare i parken under året uppskattas till ca varav ca hälften i organiserade aktiviteter och hälften i spontanbesök i parken

10 Till detta kommer de besök som är till föreningens hyresgäster såsom Fältskolan, Stallet, Kurdiska nyårsfirande, Eritreanska Förbundets fest- och seminarievecka, Biodlarföreningen, MCHK, Privata fester m.fl. Barnkultur Barnprogram har arrangerats. Kulturstöd har utgått från Spånga-Tensta Kulturkommitté, Kulturförvaltningen, Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och LO-distriktet. Statistik för barnkulturprogram sommaren 2014: Datum Artist Antal juni Cirkus Cirkör juni Smack juli Skrattkorven och Surstruten augusti I Mumindalen 170 Kulturarrangemang i samverkan med andra i Järva Folkets Park st Söndag på Eggeby på söndagar klockan under vår och höst i samverkan med ABF Stockholm/Västerort och Spånga-Tensta Kulturkommitté. Cirkusskola med Cirkus Cirkör i samverkan med Folkets Hus och Parker samt Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning Parkourskola med Cirkus Cirkör i samverkan med Folkets Hus och Parker samt Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning 3 barnteatrar i samverkan med Folkets Hus och Parker och Rinkeby/Kista stadsdelsförvaltning Samarbete med Tensta Konsthall Under verksamhetsåret 2013 inleddes ett samarbete med konstnären och skribenten Fredrik Ehlin som anlade en odlingslott på Eggeby gård. Ehlin, som är uppvuxen i Järvaområdet och en av utställarna i utställningen Tensta museum (2013/2014) på Tensta konsthall, har samlat en grupp konstnärer för att tillsammans med dem odla och samtidigt arbeta fram en publikation. Projektet har fortsatt under 2014, men med en annan växtplats som har gett betydligt bättre avkastning. Fisken Grönlingen som funnits i akvarium i Tensta Konsthall har flyttat till Eggeby och finns numera i entrén till Kafé Grönlingen i huvudbyggnaden

11 Tensta konsthall, konstkollo Under sommarlovet arrangerade Tensta Konsthall, i samverkan med parken, ett konstkollo. Man arbetade med att tillverka ett stort bihotell för vildbin (solitärbin). Bihotellet placerades i trädgården på Eggeby. Några vildbin flyttade inte in under 2014, men hotellet finns kvar och vi hoppas på hyresgäster under kommande år. Samverkan med Helga Henschens Vänner Föreningen har upplåtit ett av rummen i Kafé Grönlingen till Föreningen Helga Henschens Vänner, som utsmyckat rummet med konst och kafémöbler. Stolarna är smyckade med Helga Henschens figur Rebella väggarna pryds med Helgas konst. Helga Henschens Rum är en del i kaféet och är öppet för allmänheten. Helga Henschen ( ) författare, skulptur- och bildkonstnär hade en utställning på Eggeby under 1990-talet. Helga har gjort utsmyckningen av Tensta tunnelbanestation, som invigdes 1975, Stockholms vackraste station enligt många. Markku Houvila, hyresgäst i övervåningen i sjukstugan Tecknare/illustratör/radiokåsör. Tenstabo. Född 1947 i Kymmenedalen, sydöstra Finland. Utbildning: Diplomtranslatör, Nyslott Språkinstitut Bildinformatör, Nyckelviksskolan på Lidingö Markku livnär sig som frilanstecknare. Markku säger: Jag har arbetat på Sjukstugans vind under 2014 med följande: - Illustrerat en barnbok utgiven på fem språk. - Översatt två barnböcker från svenska till finska. - Målat tavlor i sötsurrealistisk stil och ställt ut dem i Kurdiska biblioteket (grupputställning) och Finska bokhandeln (separat). - Gjort ett antal satiriska skämtteckningar och seriestrippar åt olika tidskrifter på svenska och finska. - Medverkat i en humoristisk språkundervisningsfilm för barn. - Skrivit manus till 17 radiokåserier på finska. - Skissat på en tecknad satirisk seriebok om nazismens upphovsman, på svenska. - Tecknat omgivningen och annat. Mats Adelman, hyresgäst i bottenvåningen i sjukstugan Mats Adelman och Ylva Westerlind har sin ateljé i sjukstugans bottenvåning. Under våren arbetade vi med att sammanställa utställningen "Dream Wasteland" som visades i ateljen och i huvudbyggnade på Eggeby. Vi jobbade även med att färdigställa utställningen "Swedish wood" som under september o oktober visade på galleri Ping Pong i Malmö, en utställning som även kommer att visas på Galleri Utås i Västernorrland Ylva har även arbetat med illustrationsuppdrag, och jag har arbetat med en konstnärlig utsmyckning till en skola i Göteborg. Under föregående år arbetad jag även med att färdigställa verk som detta år kommer att visas på Tyresö konsthall, Tensta Konsthall och Kista bibliotek

12 Marcello Lentini, hyresgäst i en flygelbyggnad Min verksamhet i huset är i stora drag "skapande". Jag använder huset som ateljé. Går dit för att måla och ibland för att möta andra konstnärer. Målar tavlor främst i akryl-färg, men även akvarell o skisser. Ibland blir det också någon skulptur eller installation. Helt enkelt en inspirationsatelje'. Biodlarföreningen, hyr det gamla dasset Sundbyberg och Spångaortens biodlarförening flyttade 1997 till Eggeby Gård. Sen dess är man medlem i Järva Folkets Park. Föreningen har ca 80 medlemmar, de flesta från västra Storstockholm. Från maj till september träffas vi på Eggeby Gård på onsdagskvällarna. Förra året höll vi fyra biodlarkurser med 48 deltagare på Eggeby. Föreningens honung finns att köpa på Kafé Grönlingen. Eggeby Gårds Naturskola, hyr Magasinet Exempel på aktiviteter är; naturen på våren, fåglar, småkryp, och svampar. Men vi har även andra aktiviteter som exempelvis matematik utomhus, kroppen och våra sinnen, livskunskap, miljö, vikingar eller hur man levde på bondgården förr. Fältskolan har varje år av cirka besökare. Varje besök varar ungefär två timmar, beroende på ålder, årstid och aktivitet. På Fältskolan finns många uppstoppade djur, stereoluppar, kikare, växtpressar, stormkök med mera, som underlättar naturvetenskapliga studier. Lena Montelius, hyr stallet Stallet har 10 boxar och till stallet hör två relativt stora hagar. Östra regionen FHP Föreningen har en styrelseplats i Östra regionen. Östra regionen omfattar Stockholms län, Sörmland och Uppsala län samt Gottland, antalet Folkets Hus och Folkparker som ingår i Östra regionen är ca: 70 st. Regionens uppgift är att vara en paraplyorganisation till verksamhetsonrådets Folkets Hus och Parker. Vidare ingår Östra regionen i IKA (Ideell Kultur Allians) som består av FHP, Bygdegårdar och övriga föreningar över hela Sverige. IKAs uppgift är att påverka politiker som har hand om pengar till kultur. Det som för tillfället ligger i utredningsröret är att undersöka hur många möteslokaler och anställda som sysslar med kultur i regionen det är det ingen som vet idag. Östra regionen har under föregående år satsat på kulturarrangemang i Sörmland på ställen där man inte har haft några egna program. Man kan också säga att regionindelningen fungerar bra utom i Stockholm där politikerna inte vill släppa makten över pengarna utan vill styra själva. Anledningen till att man har delat in Sverige i olika regioner är ett beslut i EU

13 Medlemsföreningar i föreningen Järva Folkets Park 2014 ABF Västerort Akalla Socialdemokratiska förening Assyrisk/Syrianska kulturför. i Sthlm Bromstens Socialdemokratiska för. Edis Facksossen i Kista Friluftsfrämjandet Norra Järva Föreningen Kultur- & Musikcentrum Fastighetsanställdas förbund avd.1 Ghana union Helga Henschens Vänner Husbykyrkan Hässelby Strands Socialdemokratiska förening Kista Socialdemokratiska förening LO-distriktet i Stockholms län Rinkeby-Kista Socialdemokratiska områdesför. Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp Miljöpartiet De Gröna stadsdelsgrupp i Kista Norra Järva Hembygdsförening. PRO Tensta-Rinkeby Spånga Socialdemokratiska förening Norra Järva Socialdemokratiska kvinnoklubb Rinkeby Socialdemokratiska förening Rinkeby Folkets Hus förening Spånga-Tensta Socialdemokratiska Områdesförening Spårvägens Simsällskap Sundbybergs- och Spångaortens biodlarfören. Tensta Socialdemokratiska förening Tensta Unga Örnar Tidningsbudens Fackexp Transportarbetarförbundet Verdandi i Stockholm Vänsterpartiet i Tensta-Rinkeby-Spånga Utredning om Järva friområde Stadsbyggnadskontoret har presenterat utredningen om Järva friområde, vilken gått ut på remiss under våren I förslaget har bl.a. ett friluftbad vid Eggeby Gård ritats in. Citat ur stadsbyggnadskontoret förslag: " Den bärande idén med framtidsbilden för Järva friområde är att skapa möten i olika former. Bilden innehåller mångkulturella mötesplatser som kan förena och länka samman stadsdelarnas många livsstilar och bidra till att skapa en identitet åt Kista Science City. Framtidsbildens idé är också att vårda, utveckla och skydda friområdets natur- och kulturkvaliteter som är starkt bundna till hävden av kulturlandskapet. Igelbäcken ska ges särskilt skydd och nya våtmarksmiljöer ska tillskapas... Eggeby gård..huvudman för verksamheten är Eggeby folkets park i samverkan med stadsdelsförvaltningen i Spånga-Tensta. Eggeby gård ska vara

14 en offentlig kultur- och evenemangspark for hela Jarvastaden, med faltskola, friluftsbad, festplats och fait och terrang for lek och motion." Slutord 2014 har praglats av uppbyggnaden av Studion, som brann ner till grunden Det har tagit lang tid och inflyttning i de nya lokalerna blir inte forran till varen Styrelen se fram emot att fa utrusta de nya lokalerna pa ett bra satt och att vi far ekonomisk hjalp fran staden med utrustningsbidrag. Fastighetskontoret och foreningen harforhandlat om hyra for Eggeby och kraven har varit alldeles for hoga, en fordubbling av hyran. Fbrsta april skrev vi pa ett nytt hyreskontrakt pa 5 ar, vi blev tvungna att acceptera en hojning med ca 50%. Under tiden fram till inflyttning i nya Studion far vi en hyresreducering motsvarande den lokalytan som nybygget utgor. Lagom till arets slut blev motorvagen (E18) och nya lokalgatan (Hjulstavagen) klara och har oppnats for trafik. Aven gang- och cykelvagen fran Tensta ut till Eggeby har ater oppnats. Detta gor att tillgangligheten till parken blir battre. Det har blivit lite krangligare att hitta till Eggeby med bil eftersom det inte finns nagon avfart fran nya motorvagen, E18, utan man maste komma via den nya Hjulstavagen eller Spanga Kyrkvag. Kommer man fran Jarfallahallet maste man svanga av vid avfarten mot Vallingby for att sedan kora mot Tensta pa nya Hjulstavagen fram till avfarten Spanga Kyrkvag. Kommer man fran Stockholmshallet tar man avfarten mot Tensta och sedan Hjulstavagen mot Spanga Kyrkvag. En konsekvens av den nya motvagen, som ligger narmare Eggeby an gamla Hjulstavagen, ar ett okat buller. Hogre hastighet, undermaligt bullerskydd, borttagning av trad har tillsammans bidragit till detta. Trafikverket ska gora bullermatningar under varen Pa nya Hjulstavagen har vi fatt en ny busshallplats "Krallingegrand" dar buss nr 514 och 540 stannar. Under sommaren har vart AU haft kontakt med Fastighetskontoret for att diskutera ett friluftsbad vid Eggeby. Forvaltningen har nu lagt ett forslag i Fastighetsnamnden, stadsbyggnadsnamnden och Idrottsnamnden dar man foreslar att det beslutas om 1 miljon kronor for fortsatt arbete med badet. Beslut fattas i februari. Till sist vill vi framfora ett tack till var personal som kampar och sliter for att parken ska vara den motesplats for alia som ar vart motto. Styrelsen for foreningen Jarva Folkets Park, Eggeby Gard i februari arsell Sigurd Elia^sofT " ' Soren Sandelin Lisbeth Roxne Viola Agerdal -13 -

15 Järva Folkets Park Balansrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :51 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 TILLGÅNGAR Ing balans Perioden Utg balans Omsättningstillgångar Kassa 4 039, , , Pg (Internetbanken) , , , Sekura , , , Konsum 100,00 0,00 100, Andelar 1 200,00 0, , OK , , , Diverse fordringar , , ,00 S:a Omsättningstillgångar , , ,31 Anläggningstillgångar 1820 Inventarier , , , Standardförbätt. åtgärder , , ,50 S:a Anläggningstillgångar , , ,00 S:A TILLGÅNGAR , , ,31 SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Kortfristiga skulder 2110 Kortfristiga skulder , , , Hyresskuld ,00 0, , Förskottsinbetalning , ,00 0, Upplupna semesterlöner , , , Upplupna sociala avgifter , , , Förutbetlda hyror , , , Personalens källskatt ,00 640, , Övr. kortfristiga skulder , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , ,00 S:a Skulder , , ,00 Eget kapital 2910 Eget kapital , , , Redovisat resultat , , , Fond för inre underhåll ,20 0, ,20 S:a Eget kapital , , ,31 S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL , , ,31 BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00

16 Järva Folkets Park Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: :01 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 Per fg år Årsbudget Perioden Intäkter Klass Kommunala anslag , , , Arrangemangsanslag , , , Intäkter kultur , ,00 0, Barnkultur 0,00 0, , EU 0,00 0, ,00 S:a Klass , , ,00 Klass Medlemsavgifter 6 900, , , Stipendier 1 600, ,00 150,00 S:a Klass , , ,00 Klass Kafeteria , , , Servering 3 830,00 0,00 0,00 S:a Klass , , ,00 Klass Söndag på Eggeby biljettint plus café , , ,00 S:a Klass , , ,00 Övriga rörelseintäkter 3800 Intäkter, städning 300,00 0,00 0, Fest Huvudbyggnad , , , Hyresintäkter möten ,00 0,00 750, Intäkter el , , , Hyresintäkter konferens , , , Grillvagn 1 040,00 0,00 0, Stall , , , Tallbacken , , , Magasinet , , , Ladan , , , Hyresintäkter utearrangemang , , , Förråd 975, , , Sjukstugan , , , Kontorshus , , , Bihuset 0,00 0, , Boden 0,00 0, , Brevduveslag 4 933, , ,00 S:a Övriga rörelseintäkter , , ,00 Erhållna bidrag 3900 Lönebidrag , , , Yttre underhåll FSK 0, ,00 0, Försäkringsersättning ,00 0,00 0, Återbetalning AGS-premier 2005 och ,00 0, , Utbetalning från skattekontot 0,00 0, , Övriga diverse intäkter 7 648,67 0, ,79 S:a Erhållna bidrag , , ,79 S:a Intäkter , , ,79 Direkta kostnader 4110 Medlemsavgifter , , , Övriga avgifter 0, , , FHP serviceavgift , , , Städmaterial , , , Inköp för Konferens och caféteria , , , Egna arrangemang , , , Samarrangemang ,00 0, , Kulturprogram 0, ,00 0, Konstutställning ,00 0,00 0, STIM 0,00 0,00-250, Söndag på Eggeby -981,00 0,00-204, Huvudbyggnad -265,00 0,00 0, Mark , ,00 0,00 S:a Direkta kostnader , , ,38

17 Järva Folkets Park Resultatrapport Sida: 2 Räkenskapsår: :01 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: Senaste vernr: 235 Per fg år Årsbudget Perioden Bruttovinst , , ,41 Personalkostnader 5010 Löner , , , Arvoden ,00 0,00 0, Arbetskläder 0, ,00 0, Bilersättning (skattefri del) , ,00 0, Arbetsgivaravgifter , , , Löneskatt , , , KP , , ,00 S:a Personalkostnader , , ,00 Övriga kostnader 6010 Lokalhyra , , , El och vatten , , , Förbrukningsinventarier , , , Kontorsmaterial , , , Trycksaker 0, ,00 0, Rep. underhåll kontormask 0,00 0, , Underhåll , , , Bilkostnader, bensin m m 0,00 0, , Övrigt underhåll ,00 0, , Telefon , , , Bredband , ,00-777, Porto -550, , , Post och bankavgift , , , Frakter och transporter 0,00 0, , Lämnade gåvor , , , Information ,00 0,00 0, Marknadsföring , , , Företagsförsäkringar , , , Julmys 0,00 0, , Utbildning-konferens , , , Radio och TV-licens , , , Nedskrivning fordran ,00 0,00 0, Övr kostnader , , , Främmande tjänster 0,00 0,00-884, Städföretag , , , Vinterväghållning , , , Renhållning-container 0, ,00 0, Renhållning , , , Sotning 0, ,00-779,00 S:a Övriga kostnader , , ,62 Resultat före avskrivningar , , ,21 Avskrivningar 7900 Avskrivning inventarier , , , Avskrivning standardförb , , ,00 S:a Avskrivningar , , ,00 Resultat efter avskrivningar , , ,21 Finansiella intäkter 8020 Ränteintäkter 9 040,81 0, , Reavinst ,34 0, ,00 S:a Finansiella intäkter ,15 0, ,64 Resultat efter finansiella intäkter och kostnader , , ,57 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt , , ,57 Resultat före skatt , , ,57 Nettoresultat , , , Redovisat resultat ,43 0, ,57

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2011. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2011 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2012-03-31 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2012. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2012 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2013-03-23 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2013. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2013 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2014-04-12 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se

Järva Folkets Park. Verksamhetsberättelse 2010. www.eggeby.se Järva Folkets Park Verksamhetsberättelse 2010 www.eggeby.se Dagordning vid årsstämma för föreningen Järva Folkets Park 2011-05-07 1. Årsstämmans öppnande 2. Val av mötesfunktionärer a) Val av ordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016

Verksamhetsberättelse Kallinge Folkets Hus 2016 216 216 Dagordning vid årsstämma den 23/3 217 1 Stämmans öppnande 2 Stämmans behöriga utlysande 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande för stämman 5 Val av sekreterare för stämman 6 Val av justerare

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg

Borås Lars Lyborg Ordförande. Riksförbundet Mobil Fritid c/o Lars Lyborg Mellomgårdsgatan Borås Bg Årsstämma Elmia 08-09-2017 2017/08/04 08:56 Kallelse till Förbundsstämma 2017 Riksförbundet Mobil Fritid (RMF). Härmed kallas samtliga medlemsföreningar och klubbar till den årliga Förbundsstämman. Plats:

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE KALLELSE TILL ÅRSMÖTE Medlemmarna i Äppelträdgårdens Samfällighetsförening kallas härmed till årsmöte. Söndagen 21 mars 2010, kl 15.00 till 17.00 i Sjöscouternas nya lokal (Ekebyhovsbacken), Ekerö Gällstao,

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA UTBYVÄGENS GARAGE- OCH LEDNINGSSAMFÄLLIGHETER KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Medlemmar i Utbyvägens Garage- och Ledningssamfällighetsföreningar kallas till ordinarie föreningsstämma. TISDAGEN

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011

Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Ringstorp Folkets Hus Årsredovisning Verksamhetsåret 2011 Byggnadsföreningen Folkets Hus upa i Örtomta Org nr: 722000-0751 Hemsida: www.ringstorp.net Ringstorp Folkets Hus Sida 1(6) Årsredovisning 2011

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA 1 Brf Kättingen 26 KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA DAG: Måndagen den 26 maj 2014 klockan 19.30 LOKAL:Gemensamhetslokalen DAGORDNING: 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande

Läs mer

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. Protokoll från medlemsmöte Datum: 2010-04-21 Plats: Klubbstugan Gälltofta 1. Mötets öppnande Ställföreträdande ordförande Lena Weiffert hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 13 mars Lidingö 20 februari 2017 1 Handlingar inför årsmöte 13 mars 2017 Lidingö 20 februari 2017 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen Nordviks Brygga 2016-03-05 Mötets öppnande P-O Svensson öppnade mötet och hälsade alla hjärtligt välkomna 2. Val av ordförande för mötet Beslut: P-O Svensson valdes

Läs mer

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening

Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening Stadgar för Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 1. Namn Föreningens namn är Social Ekonomi Övre Norrland ideell förening 2. Verksamhetsområde Föreningens verksamhetsområde är Övre Norrland, med

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Resultat- och balansrapport för 2010

Resultat- och balansrapport för 2010 Bilaga 3a Klevbergets Samfällighetsförening 1 Resultatrapport Räkenskapsår: 10-01-01-10-12-31 Budget 2010 2010 2009 Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not 3011 1 Medlemsavgifter 282 900,00 282 900,00 282

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Sjöberga Samfällighetsförening

Sjöberga Samfällighetsförening Sjöberga Samfällighetsförening Årsredovisning 2012/2013 Org nr:716406-1181 Styrelsen för Sjöberga Samfällighetsförening får härmed avge redovisning för verksamhetsåret 2012/2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för

Smålands Blekinges Danssportförbund. Årsmöteshandlingar. för Årsmöteshandlingar för Verksamhetsåret 2014 Medlemsklubbar i Småland Blekinge Danssportförbund Hej klubbar! Översänder handlingar till årsmötet i SBDSF. Skriftlig anmälan senast den 9 mars 2014 antingen

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2015 TORSDAG 12:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens förslag till dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry

Årsredovisning Swedish Motorsport Industry Årsredovisning Swedish Motorsport Industry 802437-5829 Räkenskapsåret 2012 Swedish Motorsport Industry 1(5) Styrelsen för Swedish Motorsport Industry får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20

ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 ÅRSREDOVISNING för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN JORDGUBBEN 20 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Jordgubben 20 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2002. STYRELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868. Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning för Östra Stenfruktens IT-förening ek. för. 769619-2868 Räkenskapsåret 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Östra stenfruktens IT-förenings sjätte verksamhetsår är slut. Föreningen bildades 2008-09-09.

Läs mer

35 Eget kapital 9 531 268 36

35 Eget kapital 9 531 268 36 Sammanställning EFS i Umeå INTÄKTER & KOSTNADER Budget 2012 Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Budget 2014 Utfall 2014 1 Intäkter 2 Gåvomedel 1 630 000 1 665 863 1 730 000 1 660 981 1 690 000 1 637 699

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Roslin. Årsredovisning för 716438-4740. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Roslin Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 4 Datum: 2010-04-07 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Henrik Lesniak Ordförande Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Catharina Hårsmar

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1997-01-01-1996-01-01 INTÄKTER Avgifter 2 290 896 2 242 950 Hyresintäkter 182 952 169 712 Övriga intäkter 18 290 278 857 S:A INTÄKTER 2 492 138 2 691 519 KOSTNADER

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Brf Ringaren i Visby

Brf Ringaren i Visby Årsredovisning för Brf Ringaren i Visby Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening

Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Protokoll fört vid styrelsemöte i Norra Havsängens Samfällighetsförening Tid: 2014-05-10, 10.00 12.30 Plats: Hos Niclas Tjäder Norra Havsängen 53 Närvarande: Bengt Ericsson (BE) Anna Pallin (AP) Bengt

Läs mer

Bilaga 2 Juridiska Föreningen (JF) Resultatrapport Sida: 1 Räkenskapsår: 140101-141231 15-05-12 11:21 Uppställning enligt BFL Preliminär Datum: 140101-141231 Senaste vernr: A 408 Per fg år Perioden Ack

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Western Riders Association of Sweden

Western Riders Association of Sweden Western Riders Association of Sweden WESTERN RIDERS ASSOCIATION OF SWEDEN Org.nr 834001-1330 Förbundsårsstämma, Arlanda 2011-04-17 Protokoll fört vid ordinarie Western Riders Association s Förbundsårsstämma

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf. Ljungaviken Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016

SeniorNet Lidingö Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 1 Handlingar inför årsmöte 14 mars 2016 Lidingö 27 februari 2016 Monica Movell Ordförande Tomas Lagerhed Vice Ordförande Åke Wilhelmsson Sekreterare Eva Jadeborg Kassör Vanja Gröndahl Ledamot Stefan Ternvald

Läs mer

Ängsrutans Samfällighetsförening

Ängsrutans Samfällighetsförening Årsbokslut för Ängsrutans Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 5 Ängsrutans Samfällighetsförening

Läs mer

BRF S:t Michael 25 i Visby

BRF S:t Michael 25 i Visby Årsredovisning för BRF S:t Michael 25 i Visby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i BRF S:t Michael 25 i Visby intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen

Läs mer

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund.

Årsmöte 2013. Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Årsmöte 2013 Tid och plats: Söndagen den 21:a april, 13:00. Tingssalen, Gamla tingshuset, Rådhusgatan 40, Östersund. Den gröna markören visar platsen för årsmötet, Rådhusgatan 40 Den lila markören visar

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning...

Linköpings Binh Dinh Klubb 2014-03-11. Årsmöte 2014. Kallelse till ÅRSMÖTE... 2. Verksamhetsberättelse 2013... 3. Resultat- och balansräkning... Årsmöte 2014 Kallelse till ÅRSMÖTE... 2 Verksamhetsberättelse 2013... 3 Resultat- och balansräkning... 4 Revisorernas berättelse... 5 Verksamhetsplan... 5 Budget 2014... 7 Dessa handlingar är under granskning

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Brf Pennan 22. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1

Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Årsredovisning för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 Räkenskapsåret 2008 Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 1(6) Styrelsen för Bostadsrättsför. Fotbollen nr1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal.

Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Årsmöte Snick Snack EK förening Tid och Plats: Lördagen den 12 mars 2011 i föreningens lokal. Närvarande Peter Norin Ingegerd Jansson Olof Johanson Viking Nilsson Lars Havstad Jan Bjurström Per-Anders

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse FÖRENINGEN LÄSTRINGEBYGDEN Verksamhetsberättelse För år 2014 Föreningen Lästringebygden 2015-01-22 Verksamhetsberättelse för år 2014, innehållande Miljöplan, Balans- och Resultaträkning, Budgetförslag

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 2014 Hsb Brf Alströmer i Alingsås Sid 2 INTÄKTER INTÄKTER 2014 5% 4% 4% 17% Årsavgifter Hyror Vattenintäkter Övriga intäkter El intäkter 2014 2013 Årsavgifter 5 081 076 5 082

Läs mer

Österängs Ångsåg ideell förening

Österängs Ångsåg ideell förening Österängs Ångsåg ideell förening Styrelsens redovisning av verksamheten i Österängs Ångsågsförening räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Förvaltningsberättelse Föreningsstämma hölls i Gamlegården 2015-04-25

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för IFK MALMÖ FK Räkenskapsåret 2016-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Resultaträkning 1-2 Balansräkning 3-4 Noter 5-7 IFK MALMÖ FK 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

R E S U L T A T R Ä K N I N G

R E S U L T A T R Ä K N I N G R E S U L T A T R Ä K N I N G SAMMANSTÄLLNING 1996-01-01-1995-01-01 - 1996-12-31 1995-12-31 INTÄKTER Avgifter 2 242 950 2 185 224 Hyresintäkter 169 712 171 336 Övriga intäkter 278 857 78 148 S:A INTÄKTER

Läs mer

Årsredovisning. BRF Eriksdal

Årsredovisning. BRF Eriksdal Årsredovisning för BRF Eriksdal Räkenskapsåret 2005 BRF Eriksdal 1(8) Styrelsen för BRF Eriksdal får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013

Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Verksamhetsberättelse för Djupviks Hamnförening 2013 Under våren fick vi byggnadslovet för båthuset. Byggnadslovet var villkorat på ett antal punkter. Bl.a. är kioskrampens utformning och tid för när den

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet

DAGORDNING. Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2 DAGORDNING Förslag till dagordning för årsstämma med Rödeby vägars samfällighet 2010 03 17, kl 18.30 Rödeby kommunalhus 1 Val av ordförande för stämman 2 Val av sekreterare för stämman 3 Val av två justeringsmän

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr

Årsredovisning. Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/ / Org nr Årsredovisning Riksbyggen Brf Valdemar i Lund 1/1 2015-31/12 2015 Org nr 716438-9319 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Dagordning vid ordinarie årsstämma

Läs mer

EKONOMISK REDOVISNING

EKONOMISK REDOVISNING Sid 19 maj 215 Sid 1 Sid 1 EKONOMISK REDOVISNING 214 214 Hsb 214 Hsb Brf Brf Vinga Vinga i i Göteborg Hsb Brf Vinga i Göteborg Göteborg HSB 19 maj Ekonomisk 215 redovisning Sid 192 maj 215 Sid 2 Sid 2

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8

Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Creador AB 1 (1) 556832-1680 Utskriven: 2013-05-23, 17:02 2012-01-01-2012-12-31 T o m ver nr: A 101, B 10, C 8 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2012-01-01 Förändring 2012-12-31 1510 Kundfordringar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING MOLLÖSUNDS 2012-06-16 SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie föreningsstämma. Tid och plats: lördagen den 14 juli 2012 kl. 15.00 i Änggården Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Hedmans Fjällby i Åre Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022

Halvårsredovisning. för. Brf Söderberga Allé. Org nr 769601-8022 Halvårsredovisning för Brf Söderberga Allé Org nr 769601-8022 1 januari 30 juni 2013 Förvaltningsberättelse Resultatet på det första halvåret visar ett positivt resultat på 70 894 jämfört med 2548 föregående

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för HYLLIE FÖRETAGSGRUPP 846502-7772 Räkenskapsåret 2015.01.01 2015.12.31 Hyllie Företagsgrupp Ideell Förening Org nr 846502-7772 Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer