PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PITEÅ Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun"

Transkript

1 PITEÅ 2007 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun

2 Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt BO, HANDLA och ha tillgång till ett rikt kulturliv. Genom Studio Acusticum kommer piteborna och andra att få möjlighet till musikupplevelser i en miljö av världsklass. Studion kommer också att vara en inspelningsstudio som vi tror att många nationella och internationella artister kommer att använda sig av. PÅ ENERGISIDAN sker en kraftsamling som vi inte sett tidigare genom utvecklingen av svartlutsförgasningen och planerna på att bygga hundratals vindkraftverk i kommunen. En satsning som är viktig både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Piteå, energikommunen som satsar på naturlig kraft som förnyar. JUST NU ÄR DET särskilt roligt att vara kommunalråd i Norrbotten. Det investeras, byggs och länet präglas av en stark framtidsoptimism. Det här ger också genomslag i riksmedia. Borta är bilden som ett tärande län utan nu framställs Norrbotten som ett närande län där många vill vara med på scenen. Piteå är kommunen där man vågar göra det där lite annorlunda och kommunen där man tror på framtiden. DET MÄRKS. Under de senaste sex åren har vi ökat med ca 600 personer. Det innebär att vi också behöver fler bostäder. Det nybyggda hyreshuset bredvid polisstationen fylldes snabbt och vi förbereder för nya tomter och områden. Parkeringshuset Löjan kommer att få både ett annat utseende och fler funktioner. Vi räknar med att under året anordna en arkitekttävling för att få en byggnad som innehåller både parkeringshus och bostäder. En estetiskt tilltalande byggnad som kommer att bli väl integrerad i den omgivande miljön. Det är vad vi vill ha. FLER MÄNNISKOR betyder också ökat underlag för den växande handeln som sker. Den nya gallerian kommer att invigas till hösten och planer finns för utvecklingen av både Back City och Hallgrensområdet. Vår uppgift är att se till att det finns en fungerande infrastruktur som underlättar både för företagarna och för alla de människor som ska besöka områdena. MEN BASEN i vår verksamhet kommer att vara densamma. En kommun som har en utbildning av hög kvalitet, en gymnasieskola som stimulerar till fortsatta studier, en kommun med omsorg om människan, en kommun som ger förutsättningar för att leva ett gott liv. Ett liv där det finns tillgång till vår fantastiska natur, ett utbud av kulturupplevelser och möjligheter att aktivt vara med och både påverka och utveckla den kommun vi lever i. Det här har också funnits med i vårt budgetarbete inför 2007, en budget där vi har prioriterat områden som gör att Piteå ska vara en bra kommun att växa upp i, verka i och att bo i. Peter Roslund KOMMUNALRÅD (s) Helena Stenberg KOMMUNALRÅD (s) 2 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

3 Ekonomi Inkomster Totalt 1 987,7 Mkr Utgifter Totalt 1 987,7 Mkr Statsbidrag Investeringar Likviditetsökning 65,2 Mkr/3,3% 120,5 Mkr/6,1% 0,4 Mkr Avgifter m.m. Bidrag 238,8 Mkr/12,0% 145,0 Mkr/7,3% Utjämn.bidrag/ generellt statsbidrag 264,3 Mkr/ 13,3% Kommunalskatt 1 419,4 Mkr/71,4% Övrigt 380,5 Mkr/19,1% Personal 1 341,3 Mkr/67,5% Din kommunala förmögenhet Kommunen hade en egen "förmögenhet" (tillgångar minus skulder) på 1 933,9 Mkr År 2004 var förmögenheten 1 902,0 Mkr. Kommunens förmögenhet har ökat med 31,9 Mkr mellan åren 2004 och DU ÄGER Anläggningar (skolor, daghem, vattenv, gator, m. m.) Pengar (på bank m. m.) och fordringar Per kommuninvånare kr kr Summa kr Riksgenomsnitt kr kr Summa kr DU ÄR SKYLDIG I bank 0 kr kr Övrigt kr kr Summa kr Summa kr DIN KOMMUNALA FÖRMÖGENHET Summa kr Summa kr BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 3

4 Skatten Kommunalskatten i kommunen är totalt ca 32,70 1) kr för varje beskattningsbar 100-lapp. Av dessa pengar får landstinget 9,42 kr och församlingarna i genomsnitt 1,25 kr. 2) Kommunen får resterande 22,03 kr. Inkomst kr kr kr då är skatten till kommunen efter grundavdrag kr kr kr då betalar Du bl a till... UTBILDNING/FÖRSKOLA Totalt kr kr kr Barnomsorg kr kr 5 633kr Grundskola kr kr kr Gymnasieskola kr kr kr KomVux 328 kr 551 kr 774 kr Musik- och dansskola 170 kr 286 kr 402 kr SOCIAL OMSORG Totalt kr kr kr Äldreomsorg kr kr kr Handikappomsorg kr kr kr Individ- och familjeomsorg kr kr kr KULTUR & FRITID Totalt kr kr kr Park och anläggningar 664 kr kr kr Bidrag till föreningar, fritidsverks. 475 kr 798 kr kr Kulturverksamhet 265 kr 444 kr 624 kr ÖVRIGT Gator och vägar 756 kr kr kr Kostverksamhet 3) 836 kr kr kr 1) Piteå stadsförsamling 32,52 kr, Piteå landsförsamling 32,80 kr, Hortlax församling 32,66 kr och Norrfjärdens församling 32,80 kr. 2) I beloppet 1,25 kr ingår kyrkoavgift och begravningsavgift. Personal 3) Före 2007 ingick kostverksamheten i beloppen för social omsorg och utbildning/förskola. Kultur och fritid 134 Anställda Räddningstjänsten 40 Antal månadsanställda i kommunen den 30/ Miljö och Bygg 28 uppgick till personer varav: Arbetsmarknad och vuxenutbildning 75 Barn och utbildning Kommunledningskontoret 81 - lärare 692 Fastighetskontoret barnomsorg 708 Teknik och gatukontoret 86 - övrig personal 398 Ekonomikontoret 31 Socialtjänsten äldreomsorg 969 Totalt antal anställda 30/ : handikappomsorg 401 ( ; ; ; ; individ- och familjeomsorg ; ; ; ; administration ; ; ; ) 4 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

5 Miljö- och byggkontoret...arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Piteå....arbetar med miljö, hälsa, planering och byggande....arbetar med tillsyn av lagstiftning inom dessa områden....bidrar med kunnande till företagens och människornas egna insatser för hälsa och miljö. Miljö & Bygg Kompetens, lyhördhet och service för god livsmiljö och samhällsutveckling. Alla vill vi ha ren luft, rent vatten, bra mat och bostäder, en livskraftig natur och djur som behandlas väl. Vi vill också att våra barn, barnbarn och barnbarns barn ska ha samma möjligheter som vi. Det är vi som lever nu som kan se till att det verkligen blir så. NYHETER 2007 Arbetet med Norrbotniabanan går in i ett intensivare skede. Program för ökad tillgänglighet presenteras. Fler handelsetableringar utreds. Detaljplanering av nya områden för egnahem. Två nya vindkraftsparker utreds. Natur- och kulturmiljöguide under utarbetande. Särskild resurs för att stödja livsmedelsföretagens egenkontroll. Utökat samarbete i Fyrkanten om digitala karttjänster. Foto: Gunnar Britse/www.windpowerphotos.com Nyttig information om Norrbotniabanan hittar du på Visste Du? att två tredjedelar av piteborna bor i egna villor. att det finns nästan fritidshus i Piteå. Det är flest i Norrbotten. att Miljö & Bygg prövar bygglov och nästan lika många miljöärenden varje år. att du hittar kommunens kulturmiljöprogram på eller kan hämta/få hemskickat på/från kontoret. BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 5

6 Kultur & Fritid Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 93,7 Mkr Park 12,1 Mkr (12,9%) Bibliotek och service 17,6 Mkr (18,8%) Adm., inkl. nämnd 2,6 Mkr (2,8%) Anläggningar 31,0 Mkr (33,1%) Visste Du? att planer finns på att genomföra en skärgårdsfestival sommaren att i december 2006 invigdes kommunens första fobollshall i Bergsviken. Konstgräset är av högsta kvalitet och likadant som i fotbollsförbundets nya hall på Bosön utanför Stockholm. att Piteå tillsammans med Luleå ska genomföra ett långfärdsskridskolopp mellan Luleå och Piteå den 11 mars Bidrag och ersättn. 30,4 Mkr (32,4%) Foto: Jörgen Näsström PARK- OCH ANLÄGGNINGS AVDELNING Varje pitebo betalar Piteås hela parkverksamhet 295 kr 303 kr Skärgården 11 kr 0 kr Kvarnvallens idrottsplats 167 kr 167 kr Norrmalmia sporthall 169 kr 169 kr Noliahallarna 45 kr 43 kr Övriga sporthallar 95 kr 102 kr Pite simhallar (inkl. Norrstrand) 322 kr 327 kr Vallsbergets skidanläggning 26 kr 23 kr Motionsspår 11 kr 10 kr Teatergruppen ute på Gläntan, där arbetet fortsätter för att skapa ett aktivitetshus. NYHETER 2007 Ny konstgräsmatta på Kvarnvallens B-plan. Ny belysning i tävlingsbacken på Vallsberget. Utvändig målning av alla byggnader på Vallsberget. Renovering av caféet på Vallsberget. Färdigställande av skateparken vid busstationen. Muddring av Södra- och Norra hamnen. Utarrendering av camping och gästhamn Västra Kajen. Grisbergets korta slinga (2,3 km) upplåts också för gående vintertid. Åtgärder för att bredda Grisbergets skidspår för skating på alla slingor. BIBLIOTEKS- OCH SERVICEAVDELNING NYHETER 2007 Du kan nå bibliotek, föreningsbidrag och lokalbokning 24 timmar per dygn. Bibliotekskatalogen är uppdaterad, vilket gör det lättare att hitta de medier som biblioteken har. Det finns TV- och dataspel att låna på Stadsbiblioteket. Konsthallen flyttar till lokaler i korsningen Aronsgatan-Hamngatan. Arbetet med att göra Gläntan som ett aktivitetshus för alla fortsätter. Ungdomsportalen Ungipitea.com är uppdaterad och åter i drift. 6 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

7 Föreningslivet Föreningsservice är engagerade i projektet AGORA där bl a arbetslösa ungdomar och vuxna, erbjuds praktik- eller lärandeplats i föreningslivet. Verksamheten har utvecklats sedan starten hösten 2005 och projektet kommer att fortgå under 2007, och ska utvärderas innan nyåret. Möjligheter att driva och utveckla verksamheten vidare i kontinuerlig form fr o m 2008 ingår som en del i utvärderingsarbetet. Strategi för idrottsevenemang i Piteå är resultatet av det arbete som representanter från föreningsliv och kultur- och fritidsförvaltningen gjort tillsammans. Skriften tydliggör och underlättar för alla parter som är involverade i arbetet med idrottsevenemang i kommunen. Föreningar med stöd av kultur och fritidsförvaltningen arbetar med identifikation och utveckling av de värdegrunder som ska gälla för den egna föreningen. Bl a har gemensamma studiebesök med både föreläsningar men också platsbesök gjorts, för att starta processarbetet och få erfarenheter från andra. Arbetet med värdegrundsfrågorna kommer att fortgå framför allt hos föreningar under 2007 och möjligheter att delta i seminarier och utbildningar kommer att ges. De som vill hyra kommunens fritidsanläggningar för idrotts- eller andra evenemang ska ha möjlighet att se hur lokalen ser ut via nätet. Arbetet med detta är påbörjat. Den första lokalen som kan ses via webben kommer att finnas på hemsidan under första delen av Även en del av föreningarnas anläggningar kommer så småningom att kunna ses via webben. Föreningarnas arbete med ungdomars inflytande och möjligheter att påverka beslut kommer att stöttas via kultur- och fritidsförvaltningen under Ungdomars inflytande i samhället är sedan länge prioriterat och lika viktigt är deras inflytande i egna föreningen. Arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning Visionen är: att erbjuda stimulerande och utmanande miljöer för vuxnas lärande som leder till lust att lära mer under hela livet. Arbete sker bl a med: Information, vägledning, uppsökande verksamhet. Vuxenutbildning - från grundläggande vuxenutbildning till högskoleutbildningar. Arbetsmarknadsprogram tillsammans med Arbetsförmedlingen, praktik, intensivstöd m m. Olika bidragsanställningar och feriearbeten. Visste Du? att vid Vägledningscentrum kan du få information om utbildning och praktik. att i Företagslagd utbildning kan du få yrkesutbildning på ett företag. att hos Reprisen, återvinningsmarknaden, kan du lämna in saker för återvinning och försäljning. att hos Textilåtervinningen kan du lämna in kläder/ textilvaror för återvinning och försäljning. Så här använder förvaltningen sina pengar, totalt 49,2 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 49,2 Mkr Gemensam adm. 5,4 Mkr/10,9% Riktade statsbidr. 12,0 Mkr/24,4% Försäljningsmedel 1,2 Mkr/2,4% Vuxenutbildning 15,5 Mkr/31,6% Arbetsmarknadsfrågor 28,3 Mkr/57,5% Kommunalskatt och statsbidrag 36,0 Mkr/73,2% BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 7

8 Helhetssyn är ett viktigt inslag i det här arbetet, anser Mats Larsson och Eva Morin, verksamhetsansvariga vid ResursCentrum. Socialtjänst Socialnämndens verksamhetsidé: Socialtjänsten ska erbjuda ett stöd som bidrar till att piteborna kan leva och bo i sin hemmiljö och få ett individuellt bemötande utifrån sin livssituation. Socialnämndens övergripande mål: Rätt hjälp, på rätt tid och rätt plats, med rätt person och till rätt kostnad. INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG Enheten för ekonomiskt bistånd Hit kommer alla personer som ansöker om försörjningsstöd (socialbidrag). Utredningsenheten Här utreds ärenden som berör barn och ungdomar som far illa. Personalen gör också boende-, umgänges- och vårdnadsutredningar, rekryterar och ger stöd till familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Så här använder förvaltningen sina pengarna, totalt 626,3 Mkr Så här betalas förvaltningens verksamhet, totalt 626,3 Mkr Öppenvårdsenheten Rådgivning, behandling, stöd och hjälp till barn och ungdomar, familjer och enskilda vuxna med missbruksproblem. Politisk och Avgifter Ersättn. från Individ- och övergrip. verks. 20,5 Mkr/3,3% Försäkringskassan familjeomsorg 12,9 Mkr/2,0% 60,9 Mkr/9,7% 74,3 Mkr/11,9% Handikappomsorg 191,8 Mkr/ 30,6% Äldreomsorg 347,3Mkr/ 55,5% Kommunalskatt och statsbidrag 544,9 Mkr/87,0% Foto: Bo Staffan Johansson Visste Du? att ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Piteå var 14% (18,8%) den 31 oktober 2006 varav 6,8% (10,2%) öppet arbetslösa och 7,2% (8,6%) i åtgärder. Siffrorna inom parentes avser att kostnaderna för försörjningsstödet minskade från 16 mkr till 12,3 mkr per 31 oktober 2005 respektive att 62 barn och ungdomar mellan 0-18 år är placerade i familjehem. att 34 vuxna har fått institutionsvård för sitt missbruk. att politiska beslut finns för ökat antal gruppboenden, daglig verksamhet och personlig assistans inom handikappomsorgen. att andelen medborgare över 80 år och som bor på ett äldreboende är 23%. Andelen över 80 år med hemtjänst är också 23%. NYHETER 2007 Samnyttjande av resurser som rör barn och unga inom socialtjänstens avdelning för Individ- och familjeomsorg och Barn- och utbildningsförvaltningen (ResursCentrum). Fem nya boendeplatser för hemlösa missbrukare. Permanentning av familjeförskolan. Mer än 100 ungdomar får sysselsättning i stället för försörjningsstöd genom fördjupat samarbete mellan Individ- och familjeomsorgen, Vägledningscentrum och Arbetsförmedlingen. Drogsamordnare anställs för två år. Utveckla arbetsmodell tillsammans med vuxenpsykiatrin för vård och behandling av psykiskt sjuka missbrukare. 8 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

9 HANDIKAPPOMSORG Handikappomsorgen tillhandahåller stöd i hemmiljö, dagverksamheter och gruppboenden för psykiskt och fysiskt funktionshindrade. Uppskattat. Eleverna från Strömbackaskolans restaurangutbildning är välkomna och uppskattade besökare vid kommunens äldreboenden. Då dukas borden för en riktig festmåltid till stor glädje för både boende och personal. Här en bild från Mogården. Foto: Bo Staffan Johansson Personligt stöd i eget boende Ges via personliga assistenter, ledsagare, kontaktperson, personligt ombud, boendestöd, syn/hörselombud, dövblindombud, avlösarservice, korttidsvistelse och fritids för tonåringar. Färdtjänst och riksfärdtjänst I Piteå kommun har ca personer färdtjänst och ca 370 personer riksfärdtjänst. ÄLDREOMSORG Äldreomsorgen tillhandahåller stöd i hemmiljön och tillgodoser behov av äldreboenden. Social hemtjänst Hemtjänsten består av service, omvårdnad och enklare sjukvård där undersköterskor utför arbetet i det enskilda hemmet till ungefär 700 hushåll. Övriga verksamheter Andra verksamheter är träffpunkter, trygghetstelefoner, nattpatruller, matservice, telefonservice, kontakt- och aktivitetsskapande insatser och frivilligcentral. Äldreboende Det finns totalt 566 platser på äldreboende. Piteå C/Pitholm, 5 boenden Öjebyn Norrfjärden/Rosvik, 2 boenden Hortlax Roknäs Dagverksamheten för dementa bedrivs vid Prostgården i Öjebyn och Munkberga. Avlastning, behovsbedömning och träning bedrivs vid Villa Utkiken och Kärnhuset (totalt 26 platser). NYHETER 2007 Måltidsverksamheten övergår till fastighetskontoret. Utvecklingsinsatser av rehabilitering, mat och anhörigstöd samt utbildningsinsatser med statliga medel. Inrättande av en fixartjänst för personer 67 år och äldre. Rehabiliteringsavtalet mellan kommun och landsting upphör. Dag- och sysselsättningsverksamheter Dagverksamhet, 57 platser. SAVO (skyddat arbete), 45 platser. Träffpunkt Öjebyn för psykiskt långtidssjuka, 25 platser dagligen. Bryggan sysselsätter 20 personer och Reprisen 10 personer från handikappomsorgen. Boenden Personer med utvecklingsstörning/ flerfunktionshinder, 96 platser. Personer med psykiska funktionshinder, 38 platser. NYHETER 2007 Startar ny gruppbostad för 6 personer. Inrätta boendestöd för utvecklingsstörda. Med stöd av antagen handikapplan förbättra tillgänglighet och bemötande för funktionshindrade. Arbetar för att skapa lättläst kommunal information på Internet. Utöka verksamheten för att kunna erbjuda daglig verksamhet ute på reguljära arbetsmarknaden. Utveckla praktikplatser på reguljära arbetsmarknaden för funktionshindrade. BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 9

10 Överförmyndarnämnden Överförmyndarverksamheten har tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare för barn under 18 år. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över överförmyndarnämndens verksamhet. Den 1 november 2006 hade överförmyndarnämnden 700 (523)* ärenden registrerade. Av dem är 57 (48) ärenden förvaltarskap, 167 (151) godmanskap och 18 (20) nya ansökningar under utredning. Resterande 458 är förmyndarskapsärenden, varav 340 kommer från Vägverket och Kronofogdemyndigheten. För 2007 ligger överförmyndarnämndens budget på 1,7 miljoner kronor. God man eller förvaltare kan den person få som under vissa förhållanden behöver hjälp med... Arbete/näringsliv Av kommunfullmäktige antaget tillväxtprogram sträcker sig fram till år En av huvudpunkterna är att engagemanget och delaktigheten från företagarnas sida ska stärkas. Satsningarna på forskning fortsätter främst vid Energitekniskt centrum (ETC), Musikhögskolan och SICOMP. Ett stort projekt inom svartlutsförgasning pågår på Smurfit Kappa Kraftliner där företaget Chemrec tillsammans med ETC driver ett världsunikt forsknings- och utvecklingsprojekt. Piteå har blivit intressant för företag som planerar byggandet av vindkraftverk. Företaget Svevind vill uppföra cirka 500 vindkraftverk i Markbygden och likaså vill företaget WPD bygga 132 vindsnurror ute till havs vid Klockgrundet och Tärnans grund. Totala investeringssumman för dessa projekt beräknas till ca 40 miljarder kr. Sågverksindustrin upplever för närvarande en kraftig högkonjunktur. Även verkstadsindustrin går mycket bra. Som helhet bedöms Piteås industrier fortsätta att utvecklas positivt under år Företagsbyn Acusticum vid Musikhögskolan disponerar ca 3000 m 2 till spetsteknologiföretag inom IT/multimediabranschen. Ett EU-projekt pågår med syfte att Piteå år 2007 ska vara utvecklingsmotor och huvudort för kommersiell mediatestverksamhet inom EU. Under hösten har Piteå Näringsfastigheter AB påbörjat byggandet av Studio Acusticum ett konserthus i trä med världsunik akustik. Q att bevaka sin rätt i olika situationer. Q att förvalta sin egendom och sköta sin ekonomi. Q att sörja för sin person. 164 personer har förordnats att sköta ett eller flera godmanskap och/eller förvaltarskap. De är privatpersoner med intresse för, och kunskaper i, sociala, ekonomiska och juridiska frågor, som mot en viss ersättning vill göra en insats för människor med olika hjälpbehov. Gode män och förvaltare är redovisningsskyldiga och lämnar varje år in en årsräkning över sin verksamhet till överförmyndarnämnden för granskning. Trots rekrytering av gode män och förvaltare under 2006 är behovet fortfarande stort. Den 1 oktober 2006 trädde nya bestämmelser i kraft som medför att betalningsansvaret läggs på förmyndaren och inte som tidigare på den underårige när han/ hon registreras som ägare av fordon. Undantag görs för fordon som han/hon har behörighet att själv framföra. *Fjolårets siffror inom parentes. ETC och Chemrec är två företag som tillsammans bedriver ett världsunikt forsknings- och utvecklingsprojekt. Inom infokomområdet sker en fortsatt expansion, främst av företagen vid Furunäsets företagsby och Excellent e-service. Företagen vid Furunäsets företagsby sysselsätter f n ca 750 personer. För att lansera Piteå som vinterstad arrangeras numera festivalen Vinter i Piteå. Turistnäringen och kommunen har utarbetat ett strategidokument för Piteås upplevelseindustri. Under året har en gemensam marknadsförings- och försäljningsorganisation för handel, turism och arrangemang bildats: Piteå presenterar ekonomisk förening. Inom handeln har ett antal nya företag etablerats. På Backens industriområde har begreppet Back City etablerats - ett område för sällanköpshandel med stora expansionsplaner. På Hallgrensområdet planeras ett nytt citynära handelsområde. Den nya Gallerian bakom Sparbanken Nords lokaler beräknas inflyttningsklar hösten Foto: Bo Staffan Johansson 10 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

11 Räddningstjänst Färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras. Antalet olyckor skall minimeras Ovanstående är målet med Lagen om skydd mot olyckor. Lagen handlar i huvudsak om den enskildes, kommunens och statens skyldigheter och ansvar för att vidta åtgärder för eller medverka till skydd mot olyckor och för att begränsa skador till följd av olyckor. Stora delar av kommunens skyldigheter enligt lagen hamnar hos Räddningstjänsten eftersom Skydd mot olyckor och säkerhet är förvaltningens kärnverksamhet. De primära områdena är förebyggande verksamhet och räddningstjänst. Brandskyddsavdelningen svarar för den förebyggande verksamheten där huvuduppgifterna är att underlätta för den enskilde samt utöva tillsyn. Underlätta för den enskilde görs i första hand genom rådgivning, information och utbildning. Tillsynen riktar sig mot enskilda (fysiska och juridiska) personer för att kontrollera deras efterlevnad av lagen och av de föreskrifter som meddelats med stöd av denna. Avdelningen samordnar även kommunens krishantering enligt lag om kommunernas och landstingens åtgärder för extraordinära händelser i fredstid och under höjd beredskap. Arkivbild: Räddningstjänsten Instruktörer från räddningstjänsten i Piteå har utbildats för insatser vid s k tung räddning. Dessa instruktörer ska under 2007 utbilda övrig räddningstjänstpersonal i de nio kommuner som deltar i samverkan (se nedan). Räddningsavdelningen svarar för räddningstjänstinsatser vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor samt att samtliga olyckor undersöks. Undersökningen skall i skälig omfattning klarlägga orsak till olyckan, olycksförlopp och NYHETER 2007 hur insatsen har genomförts. Brandstationer finns i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och i Markbygden med brandpersonal och räddnings värn. Räddningstjänsten kommer att upphandla och ta ett nytt höjdfordon i drift under året. Samverkan mellan nio kommuner (Piteå, Luleå, Älvsbyn, Boden, Kalix, Jokkmokk, Haparanda, Övertorneå och Skellefteå) i tung räddning. Det innebär stabilisering, säkring av lyft och losstagning av ska- Några siffror dade människor i samband med trafikolyckor där 455 utryckningar (2006). lastbilar och bussar är inblandade. Utbildning och information i brandskydd till Skellefteå, Piteå, Luleå och Kalix ansvarar för sta personer (2006). bilisering och säkring av olycksplatsen. Piteå räddningstjänst ansvarar för lyft och losstagning inom området. Räddningstjänsten kostar 688 kr per kommunmedborgare (2006). Speciell utrustning kommer att köpas in gemensamt av kommunerna. Dessutom ska gemensamma larmplaner utformas för trafikolyckor med tunga fordon. BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 11

12 Fastighets- och Servicekontoret Verksamhetsidé Vi uppfattas som en professionell serviceorganisation och förvaltare av fastigheter, som med rätt kvalitet tillhandahåller ändamålsenlig mark, lokaler och service för våra kunder. Fastighetskontoret bygger och sköter om: Kommunens mark och skogsreserv. Kommunens fastigheter. Lunchförberedelser i köket på Österbo. Från vänster ses Erik Brännström, Christine Lundberg och Anneli Silver. Foto: Bo Staffan Johansson Detta erbjuds kommunmedborgarna: Bostadsförmedling av kommunens bostäder. Tomtförsäljning/markupplåtelser. Bostadsanpassningar. Matservice via hemtjänsten. Detta erbjuds kommunens övriga förvaltningar: Utredningar och planering vid förändringar i lokaler. Vaktmästeri, t ex till skola och socialförvaltning. Städning av lokaler. Specialstäd, exempelvis allergistäd och höghöjdsstäd. Kopiering och kontorsmaterial. Måltidsservice till förskola, skola och äldreomsorg. Så här använder Fastighetskontoret sina pengar, totalt 330 Mkr Så här betalas Fastighetskontorets verksamhet, totalt 330 Mkr Lokaler och bostäder Markförsörjning 10 Mkr (3%) 8 Mkr (2%) Teknisk planering 40 Mkr (12%) Måltidsservice 74Mkr (23%) Fastigheter 198 Mkr (60%) Kommunalskatt 67 Mkr (20%) Fastigheter 201 Mkr (61%) Teknisk planering 28 Mkr (9%) Måltidsservice 24 Mkr (7%) Markförsörjning 6 Mkr (2%) Lokaler och bostäder 4 Mkr (1%) Visste Du? att det arbetas offensivt med att sänka kostnaderna för energi då dessa idag uppgår till ca 35 miljoner kr per år. att utifrån ett miljöperspektiv byts olja mot pellets och fjärrvärme samt byts el mot fjärrvärme på lämpliga fastigheter. att byggenheten utför ca 720 uppdrag per år varav 330 är anpassningar av bostäder. att det kommunala markinnehavet uppgår till ha och att mark på Mellerstön, Vargön och Jävreholmen avsatts för att bli naturskyddade områden. att måltidsservice kommer att producera måltider per dag till äldreomsorgen, förskola och skola. NYHETER 2007 Ansvaret för kommunens måltidsverksamhet övertas från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Ombyggnad av: Kök. Energibesparande åtgärder. Digitalt TV-nät. Badrum Stadshotellet. Magasin Västra Kajen. Nybyggnad av: Markbostäder Långträsk. 12 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

13 Teknik & Gatukontorets mål är att erbjuda en säker och bra trafikmiljö för alla trafikanter förse anslutna kunder med vatten av hög kvalitet 24 timmar per dygn på ett miljömässigt bra sätt ta hand om avloppsvattnet kvalitet och kostnader för varor och tjänster ska stå sig väl i jämförelse med andra aktörer Teknik & Gatukontoret Verksamheten ansvarar för produktion, kontroll och leverans av dricksvatten distribution och rening av avloppsvatten trafik- och parkeringsfrågor framkomlighet på vägar och gator kommunens järnvägsspår Några tjänster som erbjuds parkeringstillstånd för rörelsehindrade tillståndsärenden: Upplåtelse av offentlig plats, blomlådor, grävningstillstånd, transporttillstånd bidrag till enskilda vägar tömning av enskilda avloppsanläggningar nyanslutning till va-nätet Teknik & Gatukontoret bygger om Furunäsvägen med nya VA-ledningar, ny gata inkl. gång- och cykelväg. Arbetet startade hösten 2006 och slutförs hösten 2007 till en beräknad kostnad av 6,2 mkr. Arkivbild:Teknik & Gatukontoret Så här använder Teknik & Gatukontoret sina pengar, totalt 140 Mkr Så här betalas Teknik & Gatukontorets verksamhet, totalt 140 Mkr Trafik Vatten, avlopps 22 Mkr (16%) försörjning 63 Mkr (45%) Gator, vägar, parkering Skatt 3 Mkr (2%) 73 Mkr (52%) Gator, vägar, parkering 55 Mkr (39%) Vatten, avloppsförsörjning 64 Mkr (46%) Visste Du? att Teknik & Gatukontoret har fått hälften av de synpunkter som inkommit till kommunen. De flesta synpunkter avser drift och underhåll av gator och vägar samt trafiksäkerhet. att investeringsbudget för förnyelse av vattenoch avloppsledningsnät och gator uppgår till 12 mkr under året. att under 2007 fortsätter utbyggnaden av vattenoch avloppsnätet med en ny vattenledning mellan Lakafors och Sjulsmark till en beräknad kostnad av 4 mkr. att Aronsgatan får en uppfräschning av gata och parkeringar vid Pitebos nya hyreshus. att plogning av större vägar, buss- och matargator och ett antal långa gång- och cykelvägar beordras vid snödjup av 3 5 cm. Vid snödjup av 7-12 cm utförs plogning av samtliga gator, gång- och cykelvägar samt busshållsplatser. att blankettbeställning och felanmälan på gator och vägar samt vatten och avlopp kan göras via kommunens hemsida eller via Kundcenter, telefon BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 13

14 Barn & Utbildning Så här använder Barn- och utbildningsnämnden sina pengar, totalt 748 Mkr Så här betalas Barn- och utbildningsnämndens verksamhet, totalt 748 Mkr Gymnasieskola 171,2 Mkr/22,9% Annan utbildning (Musik och Dansskola) 11,7 Mkr/1,6% Gemensam adm. 10,7 Mkr/1,4% Riktade statsbidrag 16,9 Mkr/2,3% Ersättning från kommuner 24,1 Mkr/3,2% Avgifter och ersättningar 23,9 Mkr/3,2% Grundskola/förskola 554,4 Mkr/74,1% Kommunalskatt och statsbidrag 683,1 Mkr/91,3% Kommunen ska varje år skriva en kvalitetsredovisning som anger hur väl kommunen uppfyller nationella och lokala mål för förskola och skola. I Piteå är det hög andel som klarar lästest i skolår 3 och allmän behörighet till gymnasiet, samt en ökad andel som får Godkänt i kärnämnen inom gymnasieskolan. Jämfört mellan 2005 och 2006 har resultaten för Piteås grundskola försämrats något, ändå är Piteås resultat goda jämfört med liknande kommuner och snittet för riket. Piteås resultat visar på goda värden när det gäller hur barn och unga trivs och hur trygga de känner sig. När det gäller mobbing är ingen nöjd förrän en nollvision är uppfylld. Elevernas upplevelse visar på förbättring mellan åren 2000 och 2004, och förhoppningsvis ytterligare förbättringar i 2006 års enkät. Sammantaget betraktar sig Piteå som en god skolkommun. Det bedrivs ett kontinuerligt kvalitetsarbete, där resultaten visar både styrkor och utvecklingsområden. Åtgärder vidtas för att stärka de områden som behöver utvecklas. Trots goda resultat finns det områden som behöver utvecklas, exempelvis: Öka elevinflytandet. Utbilda mattepiloter i syfte att stärka matematikundervisningen. Aktivt motverka övervikt bland barn och unga genom förändringar av matsedel, minska utbudet av läsk och godis i skolorna samt verka för ökad rörelse. Ny lagstiftning innebär också utvecklingsområden Ökad studiero genom bl.a. arbetet med ordningsregler. Likabehandlingsplan för kön, etnicitet, religion och trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder ska upprättas och årligen utvärderas. Barn och unga vår framtid Det är viktigt att barn och unga upplever att de genom en väl utvecklad elevdemokrati ges möjlighet till inflytande på innehåll och arbetsmiljö. Alla förskolor och skolor har ett uppdrag att både avsätta tid och ge förutsättningar för utökad delaktighet. I det arbetet ska skolan bland annat arbeta med aktuella utvecklingsområden inom Piteå kommun där eleverna kan var med och påverka det framtida Piteå. Lärande och utveckling - en del i välfärden Verksamheterna ska verka i ett 1-19-årsperspektiv, för att varje barn/studerande ska känna sammanhang i lärandet, med stigande ålder och mognad kunna ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande. I det arbetet är det viktigt att kunskap och omdömen upplevs rättvist och ges på ett så likvärdigt sätt som möjligt. För att utveckla kunskap och omdömen deltar Piteå kommuns skolor i ett fortbildningsprogram tillsammans med bl.a. universitet och utvecklingsmyndighet. Ett särskilt utvecklingsområde är matematik som enligt bl a nationella prov har lägre måluppfyllelse. Gymnasieskolorna inom Fyrkanten, Piteå, Luleå, Älvsbyn och Boden, har tillsammans utarbetat en fol 14 BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN

15 der där alla utbildningsval inom Fyrkanten presenteras. Från hösten 2007 finns ett samverkansavtal som innebär att eleverna kan söka till alla gymnasiala utbildningar inom fyrkanten, vilket innebär ett utökat utbud för eleverna. Tillgänglighet till förskola och fritidshem I allmän förskola går drygt 98 % av 4-5 åringarna. Cirka 300 barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga för vård av annat barn har också placering. Totalt finns drygt 1900 barn inom förskoleverksamhet. I fritidshemmen är 74 % av antalet 6-9 åringar inskrivna samt 19 % av åringar. Barn i behov av plats placeras inom tre månader. Hösten 2006 var personaltätheten i förskolan 4,8 barn/ årsarbetare och ca: 14 barn per årsarbetare i fritidshem. Jämförelsevis har Piteå högre personaltäthet än både jämförbara kommuner och snittet för riket. Demokrati och öppenhet Under 2006 har cirka 650 föräldraintervjuer genomförts för att ta reda på vad föräldrarna tycker om kommunens verksamheter. Resultatet visar att förtroendet för lärarnas kompetens är hög. Föräldrarna visar nöjdhet med det individuella inflytande genom utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner men önskar ökad information och ökade möjligheter för ett kollektivt inflytande. Elevantalet i grundskolan kommer att minska med cirka 500 elever fram till läsåret 2011/2012. Samtidigt ökar antalet barn i förskolan och babyboomens elevkullar har kommit till gymnasiet vilket innebär fler elever. Samtidigt har två fristående grundskolor startat i kommunen och i några grannkommuner finns det ett antal fristående gymnasieskolor och ansökningar om ytterligare skolor ligger hos Skolverket. För att anpassa organisationen efter antalet elever i de olika verksamheterna kommer Barn- och utbildningsnämnden att genomföra ett planeringsarbete för kommande år. För att nå delaktighet i arbetet kommer olika möten att anordnas runt om i kommunen. Vid Alterdalens skola är rörelseaktiviteter en viktig del av skoldagen. Foto: Bo Staffan Johansson Foto: Bo Staffan Johansson Hälsa en del av god livsmiljö Hälsa omfattar bland annat kost och rörelse. Barn och unga motiveras att röra sig minst 30 minuter varje dag. Genom att uppmuntra barn och unga att gå och cykla, erbjuda miljöer med lek och rörelseglädje kan målet uppnås. I dagsläget uppnås daglig fysisk aktivitet i hög grad i åldrarna 1-12 år, men det finns en utvecklingspotential i högre åldrar. Längd och viktmätningar inom skolhälsovården visar att i skolår 4 och 7 har en fjärdedel av barn och unga övervikt. I de måltider som serveras kommer kosten att förändras vad avser fibrer och fett utifrån livsmedelsverkets rekommendationer. Skolcaféer bör inte sälja godis och läsk. Barn och utbildning har i samarbete med socialtjänsten öppnat ett Resurscentrum i syfte att erbjuda barn och familjer rådgivning och stöd i sociala frågor och andra livsfrågor. Målgruppen är barn och unga i behov av särskilt stöd från 0-20 år. BUDGET 2007 PITEÅ KOMMUN 15

16 PITEÅ 2007 Gruppinformation till hushållen Med sina km 2 landareal är Piteå en av Sveriges till ytan största kommuner. Piteås folkmängd fortsätter att öka. Under 2006 ökade folkmängden preliminärt med 49 personer. Detta är resultatet av ett flyttningsnetto på 33 och ett födelseöverskott på 16 personer. värt att veta om din kommun Befolkningsförändring Inflyttn. Utflyttn. Netto- Födda Döda Födelse- Förändr. Folkmängd flyttning överskott * * preliminära siffror. Politisk sammansättning i kommunfullmäktige enligt valresultatet 2006 S 29 ledamöter gruppledare L-O PETTERSSON tel V 5 ledamöter gruppledare BRITH FÄLDT tel C 5 ledamöter gruppledare ERIK BERGH tel M 4 ledamöter gruppledare ELISABET BERG tel NS 3 ledamöter gruppledare JOHNNY ÅSTRÖM tel Fp 2 ledamöter gruppledare ÅKE FORSLUND tel Kd 2 ledamöter gruppledare INA JÄRLESJÖ tel Mp 1 ledamot gruppledare MAGNUS ALM tel Här hittar du partiernas expeditioner Socialdemokraterna Storgatan 35 tel Vänsterpartiet Prästgårdsg. 43 B tel Centerpartiet Västergatan 4 B tel Moderata Samlingspartiet Hamngatan 55 B tel Norrbottens Sjukv.parti (ordf) Ängsvägen 17, Rosvik tel Folkpartiet Liberalerna Hamngatan 55 A tel Kristdemokraterna Hamngatan 55 C tel Miljöpartiet de Gröna Wåhlinsgatan 11A tel OM DUVILLVETA MER Gå in på vår hemsida Där finns den kommunala verksamheten beskriven och även kontaktpersoner i olika frågor. Internetdatorer finns på kommunens bibliotek och i Stadshusets foajé. Du kan förstås också ringa Piteå kommun, tel vx. Populärbudgeten har producerats av kommunens ekonomikontor i samarbete med övriga förvaltningar. Produktion: Skribenten i Piteå AB Bild sidan 1: Bo Staffan Johansson Tryck: RC Tryck, Piteå,

PITEÅ 2006. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2006. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2006 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden En för stor del av piteborna och särskilt de unga står utanför arbetsmarknaden. Därför har NAV, Nämnden för Arbetsmarknad

Läs mer

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun

PITEÅ 2008. Gruppinformation till hushållen. värt. att veta. din kommun PITEÅ 2008 Gruppinformation till hushållen värt att veta om din kommun Kommunalråden Foto: Gerd Sävenstedt _ Det krävs mod och handlingskraft för att bryta upp från sitt hem och sitt land för att börja

Läs mer

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409.

Du anmäler ditt deltagande till dialogmöte den 16 april på denna länk. Anmäl dig senast 20120409. Information i mail Medborgarbudget I Europa och i Sverige har det de senaste åren utvecklats en metod som kallas medborgarbudget. Nu vill Piteå kommun göra ett försök där ni som Piteåpanel får delge era

Läs mer

Hur fungerar det egentligen?

Hur fungerar det egentligen? Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun

2014 Fakta i. fickformat 2016 Köpings kommun 2014 Fakta i fickformat 2016 Köpings kommun Köpings befolkning 2015-12-31 Folkmängd fördelad på ålder Antal Procent 0-9 2 828 11 10-19 2 776 11 20-29 3 109 12 30-39 2 689 11 40-49 3 161 12 50-59 3 418

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013.

STÖD OCH OMSORG HANINGE I SIFFROR * Siffrorna gäller december 2012 till november 2013. HANINGE I SIFFROR VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor är

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Tyresö i siffror 2010

Tyresö i siffror 2010 Tyresö i siffror 2010 1 Innehåll Landareal 69 km 2 Invånare per km 2 613 Befolkning 5 Barn, skola och utbildning 9 Sysselsättning 13 Social service 16 Kultur och fritid 17 Bostäder 20 Miljöstatistik 21

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun

Värt att veta om din kommun. Populärbudget 2013. Piteå kommun Populärbudget 2013 1. Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Värt att veta om din kommun Populärbudget 2013 Piteå kommun Populärbudget 2013 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Ingen kan göra allt men alla kan göra något Vår uppgift

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

HANINGE I SIFFROR 2016

HANINGE I SIFFROR 2016 HANINGE I SIFFROR 2016 VISSTE DU DET HÄR OM HANINGE? De vanligaste tilltalsnamnen i Haninge är Mikael och Anna, och det vanligaste efternamnet är Andersson. De vanligaste namnen bland nyfödda Haningebor

Läs mer

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor!

Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Välkommen till Piteås förskolor, fritidshem och skolor! Piteå befäster sin ställning som en av landets bästa skolkommuner. Lärarförbundet utser årligen Sveriges bästa skolkommuner. Piteå, som 2012 kom

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Tillgänglighet via telefon och e-post

Tillgänglighet via telefon och e-post Tillgänglighet via telefon och e-post Gott bemötande efter att ha ringt kommunen och ställt en enkel fråga Svar på enkel e-postfråga inom två arbetsdagar Svar på enkel fråga efter att ha ringt kommunen

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 058 kvkm Invånare per kvkm: 23 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017

Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla. Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 Så kommer skattepengarna till nytta i Järfälla Kortversion av kommunens mål och budget 2016 2017 1 JÄRFÄLLA så här används dina skattepengar 2016 2017 Du kan läsa mer om kommunens politik på jarfalla.se/politik.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

Program för stöd till anhöriga

Program för stöd till anhöriga Program för stöd till anhöriga 2017-2020 stockholm.se Maj 2016 Dnr: 3.1.1 244/2016 och 540-244/2016 Utgivare: Socialförvaltningen och Äldreförvaltningen 3 (11) Introduktion Det här programmet ska fungera

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 6 376 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014

Företagare 2013 Sjuk- och aktivitetsersättning, 2014 2015 Landareal: 410 kvkm Invånare per kvkm: 139 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN

FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN FAKTA 2015 LJUSDALS KOMMUN Mot Östersund Mot Ånge RAMSJÖ HENNAN 296 Mot Sveg KÅRBÖLE 84 84 LETSBO Ljusdals kommun bildades den 1 januari 1971 genom sammanslagning av Ljusdal, Färila, Järvsö, Los och Ramsjö

Läs mer

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 35 kvkm Invånare per kvkm: 317 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0, 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 44 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 429 kvkm Invånare per kvkm: 43 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 468 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 46 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,4 1,2 1,0 0, % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 5 518 kvkm Invånare per kvkm: 2 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009

Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 2010 Landareal: 394 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2009 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2009 Befolkningsförändring 1999 2009 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011

Lidingö Stad Medborgarundersökning 2011 Lidingö Stad Medborgarundersökning Genomförande Tredje medborgarundersökningen tidigare och. Totalt genomfördes 1000 telefonintervjuer bland boende i Lidingö Stad i åldrarna 18 84 år. Datainsamlingen pågick

Läs mer

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 26 kvkm Invånare per kvkm: 1 221 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013

En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 En sammanfattning av årsredovisningen för 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49. Ålder. Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Tibro Landareal: 221 kvkm Invånare per kvkm: 49 Folkmängd 31 december 2013 Män Ålder Kvinnor 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 602 kvkm Invånare per kvkm: 9 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013

Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 2014 Landareal: 741 kvkm Invånare per kvkm: 16 Folkmängd 31 december 2013 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2013 Befolkningsförändring 2003 2013 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige

Antagen av kommunfullmäktige Antagen av kommunfullmäktige 2015-05-13 1 Innehåll... 2 1. Inledning och bakgrund... 3 2. Uddevalla kommuns vision... 3 3. Omvärldens påverkan... 3 3.1 Nationell påverkan... 3 3.2 Lokal påverkan... 4 4.

Läs mer

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad

Planen är ett politiskt dokument framtagen av Barn- och utbildningsnämnden. Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad Plan för förskola och skola 2005-2007 Innehåll Kommunala skolplanen 2005-2007 Politisk vilja Vår skola skall kännetecknas av Verksamhetsmål och åtgärder - Normer och värden - Kunskaper och resultat - Elevers

Läs mer

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 406 kvkm Invånare per kvkm: 17 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet

Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet 2009-07-06 Sidan 1 av 6 Dnr remissversion Tillgänglig kultur- och fritidsverksamhet Efter en motion till kommunfullmäktige tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att ta fram en handlingsplan gällande kultur-

Läs mer

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun

Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en skola) och pedagogisk omsorg i Partille kommun Gäller fr. o m 2013-03-01 Regler för fristående förskola, fritidshem (ej anslutna till en

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289

Nyckeltal kommunal verksamhet Antal elever i förskola och skola 2008 2009 (totalt i kommunal och privat regi) Förskola 2 546 2 599 Familjedaghem 289 Visste du att... Lidingö utnämndes 2005 till Healthy City, och ingår därmed i Världshälsoorganisationens (WHO) nätverk för hälsosamma städer. Lidingö deltar med nio andra europeiska städer i nätverket

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer