Implementeringsprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementeringsprojekt"

Transkript

1 Implementeringsprojekt REGIONALT VÅRDPROGRAM FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED AD/HD BUP SKÅNE BUP-KONGRESSEN 2014 GUNILLA GRANHOLM, PROJEKTLEDARE

2 Vårdprogram för GOD VÅRD! Mål: En robust implementering av nivådifferentierad utredning och multimodala behandlingsinsatser o Kompetens hos medarbetare o o o Kunskap om vårdprogrammet Konkreta avtryck Effektiv arbetsledning

3 Projektet Riktat mot fem ÖV-enheter och BUP MV i Malmö/Trelleborg: ca 100 medarbetare Projektledning/styrgrupp, referensgrupp och sex tvärprofessionella arbetsgrupper Pilot för BUP Skåne Tidsperiod FOUU-finansierat

4 Metoden Programteoretisk workshop Projektlogik projektplan - uppdrag Kompetenshöjande aktiviteter Handledning till medarbetare Samtal med brukare Utvärdering Baslinjemätning Analysseminarium

5 Problem Resurser Aktiviteter Mätbara mål Mål på sikt Ojämn förskrivning inom kliniken Ineffektiv titrering Godtycklighet beträffande vilka som erhåller farmakologisk behandling Olika rutiner för uppföljning Dålig läkarkontinuitet i patientärenden Ojämn kompetens Arbetsgruppen Ledningsgruppen Styrgruppen Vårdprogrammet, särskilt bilagorna 10 och 11 Läkargruppen Sjuksköterskegruppen Extern kompetens Två timmar avsätts för arbetsgruppens arbete per träff Arbetsgruppen träffas en gång per månad under 2013 Löpande återkoppling till respektive ÖV-team Kompetenshöjande aktivitet, ex utbildningsdag med extern föreläsare och case-övningar Skapa forum för läkargruppen, sjuksköterskorna samt ett gemensamt för läkare och sjuksköterskor Möjlighet att uppmäta jämnare förskrivning inom kliniken Kortare titreringstid Vårdplanen för medicinering är samordnad med andra insatser Bättre rutin/planering för läkarkontinuitet i ärenden Ökad läkarkontinuitet i ärenden Jämnare förskrivning/jämlik vård Likartade rutiner för titrering, samarbete läkare-ssk, uppföljning och utvärdering av behandling Icke samordnad vårdplan, medicinering löper som ett eget spår Titreringsriktlinjer, instrument för uppföljning Planering för ökad läkarkontinuitet Handledning

6 Problem Resurser Aktiviteter Mätbara mål Mål på sikt Metoder saknas på kliniken Kompetens saknas Ingen ansvarar för patientens behandling över tid Behandlingen anpassas inte utifrån patientens problematik och behov Arbetsgruppen Ledningsgruppen Styrgruppen Två timmar avsätts för arbetsgruppens arbete per träff Artikel Ickefarmakologisk behandling vid AD/HD: Ett livsloppsperspektiv. Vårdprogrammet Kompetens på kliniken kring komorbida tillstånd, ex ångest, depression, trots och uppförandestörning Extern kompetens? Arbetsgruppen träffas vid två tillfällen under våren 2013, med fortsatt arbete i höst Kartläggning av nuvarande utbud och kompetens Samarbete GUF Inhämta kunskap om bra metoder med utgångspunkt i komplexitet, förekomst av samjuklighet och patientens utvecklingsnivå Skapa underlag för behandlingsutbud på kliniken Kompetenshöjande aktivitet på kliniknivå, fundera på innehåll Kliniken har ett utarbetat förslag till behandlingsutbud med utgångspunkt i komplexitet, förekomst av samsjuklighet, patientens utvecklingsnivå och familjens behov Det finns en rutin för hur insatser initieras, samordnas, följs upp och utvärderas Vi erbjuder kunskapsbaserad behandling som är behovsanpassad och likvärdig Psykologisk behandling ingår i klinikens multimodala behandlingsutbud för patienter med AD/HD

7 Multimodal behandling för barn och ungdomar med AD/HD Ind Fam Grupp Omfattande insats till ett fåtal KBT (Safren) Läkemedel SIP FFT Familjeterapi Gruppbeh. enl nivå 2 Läkemedel AD/HD-coaching Kognitivt stöd Beteendemodifikation Färdighetsträning SIP Stödjande/edukativa samtal CPS (Greene) Familjebeh/ familjeterapi Beteendemodifikation Gruppbehandling tonår (Hesslinger) SNAP (7-12 år) Förstärkt COPE Förstärkt insats till vissa Återkoppling pat/fam/skola Informationsmaterial Vårdplan och BUSA Ställningstagande till farmakologisk behandling STRATEGI barn/tonår (om diagnosen, bemötande, om kognitivt stöd, samhällsstöd) Informationsträff barn/tonår/syskon Basinsats till alla

8 Tack!

9 When the Heart joins the Brain Hur kan vi förstå förutsättningar för implementering av vårdprogram i sjukvården? Extern utvärdering Helena Stavreski

10 Utgångspunkter för utvärderingen Implementering: Aktörers förståelse och upplevelse av handlingsutrymme. Förstå, kunna och vilja. (Lundquist, 1992 Långsiktighet: Ägarskap och samverkan i organisationen. Mellan professioner och nivåer i organisationen (Socialstyrelsen, 2012). Styrning: Sjukvård som heterogen organisation. Olika logiker och styrformer påverkar implementeringen av vårdprogrammet. (Ellström m.fl, 2007, Brunsson, 1989)

11 Flera metoder Del I: Intervjuer och möten med projektledning för gemensam analys av programteori, deltagande i utbildningsdag om NP-diagnostik samt observation vid två seminarietillfällen, Intervjuer med enhetschefer. Del II: Handledning och metodstöd för arbetet med intern utvärdering, deltagande i analysseminarium och heldags workshop för multimodal behandling, enkät till samtliga medarbetare, samt återkoppling till projektgrupp, styrgrupp, referensgrupp och medarbetare.

12 Praktiknära initiativ otydligt organisatoriskt stöd Projektet har formulerats nära den praktik man vill utveckla. Medarbetare känner till och förstår vårdprogrammet. Det ger en känsla av professionalitet, stöd och struktur i arbetet. Det finns kompetens och en tydlig modell för ett multimodalt arbetssätt. Så även ett tydligt stöd från kollegor. Stöd från närmsta chef lägre, likaså anpassning till klinisk verksamhet.

13

14 Professionernas relativa autonomi- tillgång och hinder? Vårdprogrammet upplevs inte begränsa professionellt handlingsutrymme. Annan data problematiserar bilden (arbete med case, utbildningsdag). När det gäller fast vårdkontakt och kvalitetsregistret BUSA är bilden av upplevt handlingsutrymme mer negativ. Kvalitetsregister tar tid från patientarbetet. Fast vårdkontakt kan ge ojämn arbetsbelastning och bli problematisk när folk slutar.

15 Avslutningsvis Arbetet enligt vårdprogram kräver samverkan, inte minst mellan professioner. Krockar med andra styrformer och produktionskrav, med traditioner och rådande praktik. Ledningens roll och organisatoriskt stöd för att skapa utrymme för ett multimodalt arbetssätt framstår som otydligt. Utmaning för verksamheten! Patientgruppen med AD/HD inom BUP är stor. Vårdprogram beskrivs av någon som den viktigaste processen i verksamheten. Hur kan den i så fall prioriteras?

16 Tack!

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD

Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Inte bara medicin Andra insatser för barn & vuxna med ADHD Anna Backman, ADHD-center Habilitering & Hälsa Ulla Otterstadh, BUP Kognitivt stöd Annika Brar, Habilitering & Hälsa / Vuxenpsykiatri 2014-05-08

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

SFBUPs Riktlinje ADHD

SFBUPs Riktlinje ADHD 2015-02-06 1 SFBUPs Riktlinje ADHD Svenska Föreningen för Barn- o Ungdomspsykiatri Arbetsgrupp: Gunilla Granholm, leg psykolog Kerstin Malmberg, specialist i barn och ungdomspsykiatri, med. dr Marcus Westin,

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Nationella självskadeprojektet

Nationella självskadeprojektet DELRAPPORT TILL SOCIALDEPARTEMENTET Nationella självskadeprojektet 2013-10-15 1 Nationella självskadeprojektet Ett handlingsprogram för att utveckla kunskapen om vården av unga med självskadebeteende Under

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Vägledning för e-hälsa i kommunen

Vägledning för e-hälsa i kommunen Vägledning för e-hälsa i kommunen Annika Mortensen 2014-12-12 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Beskrivning av e-hälsa... 4 2 Behov av organisation

Läs mer

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport

BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport BARN SOM ANHÖRIGA Slutrapport SLUTRAPPORT BARN SOM ANHÖRIGA Innehåll Sammanfattning... 2 Bakgrund... 2 Syfte & mål... 3 Övergripande mål... 3 Delmål... 3 Omfattning, strategi och genomförande... 5 Avgränsningar...

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun

Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder. Mora kommun Revisionsrapport Samverkan kring vuxna med psykiska funktionshinder Mora kommun Lena Brönnert Innehållsförteckning 1 Sammanfattande revisionell bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund och revisionskriterier

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Rapport från Arbets- och miljömedicin nr 139 Kartläggning av framgångsrik praxis för bedömning och behandling av psykisk ohälsa inom primärvården

Läs mer

Det är en sjö mellan BUP och VPS

Det är en sjö mellan BUP och VPS FoU Kronoberg FoU-rapport 2010:9 Det är en sjö mellan BUP och VPS Ett underlag för vidare utvecklingsarbete kring samverkan mellan Barn- och ungdomspsykiatrin och Vuxenpsykiatrin i Växjö, Landstinget Kronoberg

Läs mer

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål

Palliativ Vård i SÄBO PVIS-projektet i Stockholms län från start till mål 1 Författare Christina Riddebäck är legitimerad sjuksköterska och projektledare för det sammanhållna projektet, Palliativ Vård i SÄBO. Christina har lång erfarenhet som distriktssköterska och som ledare

Läs mer

Delrapport Äldreomsorgens demensteam

Delrapport Äldreomsorgens demensteam Delrapport Äldreomsorgens demensteam Juli 2012 Några kommentarer från personal Det har blivit lugnare både hos brukaren och jag har blivit tryggare Mot kaos hjälper struktur Värdefullt med bemötandeplan

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning

IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning IT-projekt som fo rä ndringsprojekt Resultät äv Implements underso kning 1 Innehåll Executive summary... 3 Inledning... 4 Metod... 4 Sammanställning och analys... 5 Projektstyrning... 5 Utmaningar... 5

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne 2008-09-15 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Skåne Bakgrund Regeringen fattade den 24 april 2008 beslut om en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL

Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp. Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Kunskapsstyrning Strama som nationell kompetensgrupp Bodil Klintberg Samordnare kunskapsstyrning hälso- och sjukvården, SKL Historik Vi har nu ganska länge vetat att vi måste jobba hårt för att sluta gapet

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta

Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta KOMPETENSER OCH UPPGIFTER Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta 1 Förord Denna rapport är en komplettering till den tidigare rapporten Indikation

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER Sammanfattning av: INSPIRATIONSDAG FÖR ARBETET MED VÅLD I NÄRA RELATIONER 7 maj 2015 på Radisson Blu Scandinavia Hotell, Drottningtorget, Göteborg 7 maj 2015 arrangerade Dialoga (Kompetenscentrum om våld

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering

Uppgifter och kompetensbehov Multimodal rehabilitering. Uppgifter och kompetensbehov vid. Multimodal rehabilitering Uppgifter och kompetensbehov vid 1 2 Förord Indikationer för multimodal rehabilitering togs fram 2011 och var ett uppdrag som SKL hade tillsammans med Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Ökade livschanser för barn med ADHD

Ökade livschanser för barn med ADHD Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4

Läs mer

Projektavslutsrapport

Projektavslutsrapport Projektnamn: Sociala insatsgrupper Projektägare: Kerstin Melén Gyllensten Styrgrupp: Förvaltningschef Kerstin Melén Gyllensten Närpolischef Patrik Isacsson Avdelningschef Jörgen Larsson Projektledare:

Läs mer