TOTALT GRONTMIJ. (ELLER BERÄTTELSEN OM INTELLIGENTA LÖSNINGAR.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TOTALT GRONTMIJ. (ELLER BERÄTTELSEN OM INTELLIGENTA LÖSNINGAR.)"

Transkript

1 TOTALT GRONTMIJ. (ELLER BERÄTTELSEN OM INTELLIGENTA LÖSNINGAR.)

2 Grontmij är ett nytt svenskt ord för intelligenta lösningar. Istället för att säga att något är en intelligent lösning, säger du helt enkelt att det är Grontmij. HUR DU VET NÄR NÅGOT ÄR TOTALT GRONTMIJ. Alla smarta lösningar är nu inte Grontmij, utan ordet ska INNEHÅLL Hur du vet när något är totalt Grontmij En av de största i Europa och en av de närmsta i Sverige Hur en kran kan sätta stopp för bilar Samhällsbyggnad & Husbyggnad Hur en röd linje kan renoveras med svarta siffror Våra kompetensområden Energi & Miljö En miljon ton koldioxid mindre Säkerhet & Projektledning Hur en lantlig idyll kan bli en del av stan Grontmij ur ett geografiskt perspektiv endast användas för verkligt intelligenta lösningar som maximerar nyttan av din investering inom områden som energi, samhällsbyggnad, husbyggnad, projektledning, miljö eller säkerhet. I den här broschyren kan du läsa mer om vad vi på Grontmij gör och hur vi gör det, vad vi har gjort för andra och vad det kan betyda för dig. Det handlar om ett annorlunda sätt att tänka. Om modet att utmana gamla sanningar. Och om lösningar som är totalt Grontmij. Välkommen. 3

3 Med omkring 7000 medarbetare på 163 kontor världen över, är Grontmij ett av Europas största teknikkonsultbolag. Det ger oss en imponerande bredd, ett stort kontaktnät EN AV DE STÖRSTA I EUROPA OCH EN AV DE NÄRMSTA I SVERIGE. och en värdefull erfarenhetsbank. Kort sagt det ger oss styrkan att kunna hantera stora, komplexa projekt både snabbt och kostnadseffektivt. Men minst lika viktigt är det naturligtvis att finnas nära dig som kund och att känna till den miljö du verkar i. Detta blir möjligt tack vare vårt nätverk av regionala och lokala kontor, där varje kontor tillhandahåller specialistkompetens inom en mängd verksamhetsområden. Grontmij finns med andra ord där du finns. I Sverige. I Europa. I världen. 4 5

4 Essingebron, Vägverket Region Stockholm HUR EN KRAN KAN SÄTTA STOPP FÖR BILAR. OCH HUR PROBLEMET KAN LÖSAS PÅ EN TIMME. Med passerande bilar varje dag är Essingeleden Sveriges mest trafikerade väg. Utan Essingeleden stannar Stockholm. Så när Sveriges största pontonkran, den 800 ton tunga Lodbrok, rammade Essingebron mitt i fredagsrusningen, var trafikkaoset ett faktum med milslånga bilköer genom stan och kraftigt försenad kollektivtrafik. Det gällde att agera snabbt. Grontmij var på plats inom bara någon timme. Eftersom vi inspekterar Stockholms broar varje år, hade vi aktuella kunskaper om Essingebron och kunde snabbt göra en skadeinventering och riskbedömning. Trots att det visade sig att det fanns stora, synliga skador och sprickor i betongen kunde den södergående trafiken släppas på bara någon timme senare. Inom 12 timmar var trafiken igång även i norrgående riktning i alla filer utom en. Lodbrok då? Tack vare att Grontmij tog ett helhetsansvar för reparationen av den skadade toppdelen kunde Lodbrok snart sjösättas igen. Och, vem vet, kanske är hon just nu någonstans i närheten av Essingebron. 6 7

5 S A M H Ä L L S B Y G G N A D & H U S B Y G G N A D S A M H Ä L L S B Y G G N A D & H U S B Y G G N A D SAMHÄLLSBYGGNAD. Alla tjänar på intelligenta lösningar. Men för att skapa verkligt intelligenta lösningar krävs både ett annorlunda tankesätt och modet att utmana gamla sanningar. VI JOBBAR FÖR ATT SAMHÄLLET SKA BLI TOTALT GRONTMIJ. Och det har vi på Grontmij. När det handlar om samhällsbyggnad krävs dessutom både ett helhetsperspektiv och förmågan att kunna samordna en mängd skilda discipliner. Just detta är en av våra styrkor, och i kombination med våra egna specialistkompetenser inom samhällsbyggnadsområdet gör det att vi kan driva igenom projekt snabbt, kostnadseffektivt och framgångsrikt. Oavsett om det handlar om väg och trafik, brobyggen eller landskapsarkitektur är målet alltid att skapa lösningar som är väl anpassade efter den moderna människans behov och som möter kraven på kostnadseffektivitet och samhällsnytta. Med andra ord lösningar som är totalt Grontmij. HUSBYGGNAD. Hur bygger man hus som människor vill och har råd att bo i? Och hur säkerställer man en hög kostnadseffektivitet och miljöhänsyn i projektet? Det här är frågor vi på Grontmij arbetar med varje dag. Med vår helhetssyn inom området kan vi ta ansvar för FRÅN HUSRITNING TILL HEMLÄNGTAN. att leda de mest komplexa byggprojekt hela vägen från projektering till inflyttning. Och ju tidigare i processen vi kommer in, desto bättre är det naturligtvis. Oavsett om det handlar om att bygga bostäder, sjukhus, en skola eller en industrianläggning, är vårt mål alltid att sänka dina kostnader. Det gör vi till exempel genom att hjälpa dig med upphandlingar. Genom att effektivisera drift och förvaltning. Eller genom att skapa lösningar för optimerad energianvändning. Husbyggnad handlar således om mycket mer än att bara bygga hus. Det handlar om att Det finns alltid en ekonomisk verklighet att ta hänsyn till. Det är därför vi på Grontmij tänker i nya banor. Genom att utmana gamla sanningar kan vi maximera nyttan av din investering och därmed skapa möjligheter som kommer hela samhället till nytta. maximera nyttan av din investering. Hela vägen från husritning till hemlängtan. 8 9

6 Modernisering av Öresundsverket, E.ON EN MILJON TON KOLDIOXID MINDRE. DET ÄR VAD VI KALLAR MERVÄRDE. Öresundsverket, som byggdes under 50- och 60-talet, har legat i malpåse sedan början av 90-talet men ska nu moderniseras av E.ON för att kunna producera både el och fjärrvärme. Tack vare vårt långvariga samarbete med E.ON, våra kunskaper om den aktuella anläggningen samt vår tekniska kompetens har vi fått förtroendet att leda och bemanna stora delar av projektet. Vårt arbete, som påbörjades 2002, har omfattat såväl ansökan om miljötillstånd som tekniska utredningar. Genomförandefasen har nu kunnat påbörjas och idag medverkar vi i arbetet med att ta hand om bland annat projektledning, samordning och teknisk granskning. Eftersom det nya naturgaseldade kraftverket ersätter användandet av olja och kol för elproduktion kommer det att väsentligt minska de globala utsläppen av koldioxid. Det är vad vi på Grontmij kallar en intelligent lösning. För intelligenta lösningar skapar mervärden. Såsom en miljon ton koldioxid mindre varje år

7 V Å R A K O M P E T E N S O M R Å D E N V Å R A K O M P E T E N S O M R Å D E N ANLÄGGNING BRAND ELKRAFT FUKT INOMHUSMILJÖ LANTMÄTERI PROJEKTLEDNING TUNNEL ARBETSMILJÖ BRO ELNÄT FÄLTTEKNIKER INREDNINGSARKITEKTUR LOGISTIK RADON UPPDRAGSLEDARE ARKITEKTER BULLER/VIBRATION ELTEKNIK FÖRORENADE OMRÅDEN INVENTERING LUFT RBK UPPHANDLING AUTOMATION BYGGLEDNING ENERGIANVÄNDNING FÖRSTUDIE JURIDIK MARINA KONSTRUKTIONER REPARATION UTBILDNING AVFALL BYGGNADSSKADOR ENERGIPRODUKTION FÖRSVAR JÄRNVÄG/SPÅR MARK RISK UTREDNING AVLOPP CONSTRUCTION MGMT ENTREPRENAD FÖRVALTNING KALKYL MILJÖ RIVNING UTVECKLINGSPROJEKT BELYSNING DISTRIBUTION EXPLOATERING GAS KAJ MILJÖRAPPORT SANERING VA BERG DRIFT OCH UNDERHÅLL FJÄRRKYLA GEOTEKNIK KEMIKALIER MKB SOLENERGI VATTEN BESIKTNING DUE DILIGENCE FJÄRRVÄRME GIS KONSTBYGGNAD MÄT STÅL/BETONG VATTENKRAFT BESTÄLLARSTÖD EL FORDONSBRÄNSLE GRUNDLÄGGNING KONSTRUKTION OPTO/KANALISATIONSPROJ SÄKERHET VERKSAMHETSUTVECKLING BIOBRÄNSLE FLYGPLATS HANDLÄGGARE KONTROLL PARK TELE VINDKRAFT KVALITET PROCESSTEKNIK TILLSTÅNDSANSÖKAN VVS KÄRNKRAFT PROJEKTERING TORG VÄG/TRAFIK/GATA LANDSKAPSARKITEKTER PROJEKTERINGSLEDNING TRANSMISSION ÖVERDÄCKNINGAR

8 E N E R G I & M I L J Ö E N E R G I & M I L J Ö ENERGI. Energifrågan blir viktigare för varje dag som går. En effektiv, miljövänlig produktion och distribution av energi är helt enkelt en förutsättning för samhällets utveckling. Vårt mål är alltid att sänka dina kostnader genom att göra miljön en tjänst. Det kan exempelvis handla om att effektivisera produktionen, distributionen eller användningen av energi något som alla tjänar på. ENKLASTE SÄTTET ATT SPARA ENERGI? LÅT GRONTMIJ GÖRA JOBBET. att skapa framtidens hållbara lösningar. Eftersom vi på Grontmij har arbetat inom energiområdet under flera årtionden, och alltid i nära samarbete med energibranschen, har vi precis de kunskaper som krävs för Men energiområdet handlar nu inte bara om att producera och distribuera energi, utan också om att använda energin så effektivt som möjligt. Även här har vi gedigen kompetens, och hjälper dig gärna att sänka dina energikostnader och att skona miljön. Visst finns det många sätt att spara energi. Enklast är att låta oss på Grontmij göra jobbet. MILJÖ. Det ständigt aktuella miljöområdet är något som ligger oss på Grontmij varmt om hjärtat, inte minst eftersom det finns miljöaspekter i alla projekt. Oavsett om det handlar om energiproduktion, infrastrukturfrågor, samhällsplanering eller avfallshantering är vårt mål alltid att hjälpa dig att minska miljöbelastningen ALLA TJÄNAR PÅ EN BÄTTRE MILJÖ. ÄVEN OM PENGARNA INTE VÄXER PÅ TRÄD. med långsiktigt hållbara lösningar som ger en god totalekonomi. Kort sagt kan miljön förbättras, kan vi ge dig ett förslag på hur. På Grontmij är det emellertid inte bara ingenjörer som är engagerade i miljöfrågan. Vi har också miljömanagementkonsulter, som till exempel kan hjälpa dig att miljöcertifiera ditt företag, samt ett stort antal miljöjurister som kan bistå dig i alla juridiska frågor relaterade till miljöområdet. Och oavsett vilken miljöfråga du anlitar oss för, är en sak säker. Alla tjänar på en bättre miljö och med intelligenta lösningar finns pengar att spara

9 Renovering av röda linjen, SL HUR EN RÖD LINJE KAN RENOVERAS MED SVARTA SIFFROR. Eftersom delar av röda linjen mellan Fruängen och Liljeholmen i Stockholm byggdes redan i slutet av 40-talet behövdes en genomgripande renovering av sträckan. Huvudfrågan var: Hur totalrenoverar man en tunnelbanelinje med minsta möjliga störningar för passagerare och omkringboende? Det vanliga är att sådana arbeten utförs nattetid, men för att korta tiden maximalt valde SL istället att stänga ned sträckan under en sommar. Arbetet kunde därmed utföras mer effektivt från tidig morgon till sen kväll. Grontmij engagerades i projektet för att samordna arbetet, vilket berörde ett stort antal teknikområden i första hand spår, signal, IT/tele, elkraft för tågdrift, elkraft för belysning, fastigheter och underbyggnader såsom broar och viadukter. Resultatet av vårt nära samarbete med SL talar sitt tydliga språk. Arbetet, som annars skulle ha pågått under ett par år, kunde slutföras på bara femton veckor. Behöver vi nämna att tid är pengar?

10 S Ä K E R H E T & P R O J E K T L E D N I N G S Ä K E R H E T & P R O J E K T L E D N I N G SÄKERHET. I takt med att ny teknik skapar nya möjligheter ökar också kraven på säkerhet, både ute på företagen och i samhället i stort. Att vara förberedd är naturligtvis a och o, för vad händer EN BRA INVESTERING, MED ALL SÄKERHET. egentligen om viktiga funktioner som telekommunikation, sjukvård eller elförsörjning plötsligt skulle upphöra att fungera? Grontmij arbetar inom en mängd säkerhetsrelaterade områden, där vi hjälper företag och organisationer att både förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Eftersom vi länge har arbetat inom områden där det ställs extrema krav på säkerhet, som till exempel försvarssektorn och kärnkraftsindustrin, har vi många värdefulla erfarenheter. Det innebär konkret att vi vet hur man skyddar en försvarsanläggning mot elektromagnetisk puls. Eller hur man brandsäkrar Tjernobyl. PROJEKTLEDNING. Oavsett om det handlar om mindre projekt inom husbyggnad eller stora komplexa projekt som till exempel projektering av nya stationer på Citybanan i Stockholm, är effektiv projektledning både en förutsättning och en framgångsfaktor. Våra specifika kompetensområden kombineras därför alltid med kvalificerad HUR DU LYCKAS MED DITT PROJEKT? DET ÄR EN LEDANDE FRÅGA. projektledning genom uppdragets alla faser från planering till slutförande. Det är så vi lägger grunden till ett kreativt samarbete mellan projektets alla parter. Det är så vi säkerställer att budget och tidsramar hålls. Och det är så vi ser till att ditt projekt blir framgångsrikt. Varje gång. Hur skapar man intelligenta lösningar? Ett nära samarbete med beställaren är naturligtvis en förutsättning liksom en effektiv samverkan mellan Grontmijs olika kompetensområden. Här spelar projektledningen en mycket viktig roll

11 HUR EN LANTLIG IDYLL KAN BLI EN DEL AV STAN. Hur exploaterar man en lantlig idyll på ett sätt som ger en god, hållbar stadsbyggnad? När Stadsbyggnadskontoret i Malmö påbörjade planeringen av nybyggnation i attraktiva Vintrie Park, blev det en fråga för oss på Grontmij. Efter en grundlig landskapsanalys enligt Kevin Lynch-metoden stod det klart att det finns många vägar att gå. Vi skapade därför ett gestaltningsprogram med fem olika teman. Valet föll på en övergripande idé vi kallar för Byar i stadsstruktur. Syftet är att skapa en egen identitet för Vintrie Park genom att förstärka områdets historiska linjer och medeltida byar, samt att bevara uppvuxen vegetation och skapa gröna rum och stråk. På detta sätt kan området införlivas med den helt nya, moderna stadsdelen Hyllie som växer fram i dess närhet. I Vintrie Park kommer historien att möta framtiden. Exakt när, återstår dock att se. Vintrie Park, Stadsbyggnadskontoret i Malmö

12 GRONTMIJ UR ETT GEOGRAFISKT PERSPEKTIV Med 7000 anställda på 163 kontor världen över, varav 28 i Sverige. 22

13 Huvudkontor Grontmij AB Box Stockholm Sverige Besöksadress Mejerivägen Stockholm Sverige Tfn: Fax: För adresser till våra lokala kontor besök

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE

SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE 2 SKÅNSKA INGENJÖRSKLUBBEN & INGENJÖRSFÖRETAG I SKÅNE FÖRORD Denna broschyr är framtagen för att stimulera ungdomar att söka sig till teknisk och naturvetenskaplig

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation

Tekniska lösningar för dina behov. vi kan el, vs och ventilation Tekniska lösningar för dina behov vi kan el, vs och ventilation Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens inom el, vs och ventilation tillför våra kunder daglig

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009

Sweco i korthet. projektexport till ett 90-tal länder runt om i världen. Resultat och nyckeltal, koncernen. Koncernens rörelse resultat 2009 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till u design. Med det menar vi helt enkelt att vi gör det möjligt för alla våra

Läs mer

Den hållbara staden år 2030

Den hållbara staden år 2030 Den hållbara staden år 2030 Sex röster om framtidens städer Hur ska framtidens stad skapas och hur ser vägen dit ut? I denna skrift har vi låtit sex olika aktörer ge sin syn på den hållbara staden år 2030.

Läs mer

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt

Verksamhetsåret. Årsredovisning 19 sidor. Innovativa idéer. Linköpings fjärrvärmenät. Oberoende nätoperatör Utsikt satsar offensivt 2006 Verksamhetsåret t e k n i s k a v e r k e n. S i f f r o r o c h v i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r 2 0 0 6. Innovativa idéer Katrineholm Energi arbetar för en långsiktigt hållbar framtid Linköpings

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

Elnätet är en viktig samhällsbärare

Elnätet är en viktig samhällsbärare Nätrapport 2013 Elnätet är en viktig samhällsbärare Elnätet är en viktig samhällsbärare 1 Från eld till el på 100 år 2 Elmarknaden 4 Miljarder för att säkra elnäten 6 I storstad och på landsbygd 8 Fortum

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2010 Rejlers - en översikt ii Affärsidé, mål och strategi 1 Taktik, strategi och mål 2 värdegrund 4 koncernchefens

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB.

Kortfakta om Uddevalla Energi. g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. ÅRSREDOVISNING 2010 Kortfakta om Uddevalla Energi g Uddevalla Energi är helägt av Uddevalla kommun och bedrivs i koncernform under bolaget Uddevalla Utvecklings AB. g Uddevalla Energi har tre dotterbolag:

Läs mer

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

Lärarhandledning Byggprocessen

Lärarhandledning Byggprocessen Lärarhandledning Byggprocessen 1.Introduktion (Introbild, vid start namnet på föreläsaren) (I bilden kommer i tur och ordning följande ledord fram: Grundat 1934, 82 ägare från branschen, informationsverktyg

Läs mer

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den

När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den Koncernpresentation När det gäller framtiden, är vår uppgift att vara med att skapa den 4 6 20 22 24 25 26 Koncernchefens introduktion referensprojekt Faveo academy tjänster och affärsområden att jobba

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan

SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan SMARTARE SÄTT ATT MÖTAS Så kan ny teknik ge effektivare möten, sänkta reskostnader och minskad miljöpåverkan Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 7 BAKGRUND Att resa och att mötas är för de flesta människor

Läs mer

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11

Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form. Blickar österut 4. Arena med många ansikten 7. Stort värde på bevarande 11 Blickar österut 4 Arena med många ansikten 7 Stort värde på bevarande 11 Göteborgs häftigaste kontorslokaler tar form En informationstidning från Wikström VVS-Kontroll Samarbete för hållbar utveckling

Läs mer

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM

KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM KLIMAT- STRATEGISKT PROGRAM för göteborg Version 2014-06-03 Ett klimatstrategiskt program för Göteborg Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer i att åtgärda klimatproblem. Vi inom Göteborgs

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK

SWECO I KORTHET KONCERNENS NETTO OMSÄTTNING, MSEK KONCERNENS RÖRELSE RESULTAT, MSEK RESULTAT PER AKTIE, SEK SWECO ÅRSREDOVISNING 2011 SWECO I KORTHET Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa lösningar som bidrar till utvec det Sustainable engineering and design. Vi gör det

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle.

Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. Vi öppnar dörrarna till våra anläggningar Samtidigt som vi säkrar leveransen till våra kunder ska vi arbeta för ett hållbart Göteborgssamhälle. GÖTEBORG ENERGI 2007 Det bästa är om våra kunder knappt märker

Läs mer

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010

SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 SWECO ÅRSREDOVISNING 2010 Sweco i korthet Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utveck engineering and design. Vi gör det möjligt

Läs mer

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE

2/14. Projekt. Affärer TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE Projekt & Affärer 2/14 TÄTARE BEBYGGELSE KAN GE GRÖNARE STÄDER UNITED BY OUR DIFFERENCE VI SES I ALMEDALEN! Det har blivit en tradition nu att WSP deltar i Almedalsveckan för att visa upp vår bredd och

Läs mer