Årsberättelse för Unionen Dalarna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Unionen Dalarna"

Transkript

1 Årsberättelse för Unionen Dalarna

2 Innehåll Regionkontoret...3 Trygghet och stöd...4 Utvecklig mot individuell medlemsnytta...6 Påverkan och inflytande...10 Inflytande i förbundet...13 Internt stöd...17 Slutord...19 Verksamhetsberättelse för Unionen Dalarnas pensionärsförening

3 Regionkontoret Kontaktuppgifter Besöksadress: Borganäsvägen 44 Postadress: Borganäsvägen Telefon: Fax: E-post: Personal Följande personer har arbetat på regionkontoren under året: Annika Johansson tf Regionchef Ulf Sedelius 1/5-31/8 tf Regionchef Karin Sandström Administratör Birgitta Nyström tom 31/3 Ombudsman Marie Hedberg Ombudsman Loraine Nederstigt Ombudsman Tarja Puhakka Ombudsman Kent Wikars from 19/4 Ombudsman Magnus Holt Ombudsman Jan Sandström Ombudsman Matthias Henriksson Grahn tom 31/8 Ombudsman Monika Wallin Pettersson Regionalt arbetsmiljöombud, ekonomi Eva Lindh Karriärcoach Anne-Marie Andersson from 1/9 Värvare

4 Trygghet och stöd Facklig rådgivning Under 2010 har region Dalarnas telefonservice handlagts av Unionen Direkt. Regionkontorets personal har även gett telefon- och e-postrådgivning i stor omfattning. Vi ska teckna kollektivavtal Under 2010 har 12 nya hängavtal tecknats. Regionens ambition är att alla större företag skall ha 100% täckningsgrad. Vi ska öka lokal facklig närvaro, värva förtroendevalda, bilda klubbar Den 1 september 2010 anställdes Anne-Marie Andersson som värvare med uppdraget att besöka företag för att värva medlemmar, förtroendevalda, bilda klubbar och informera om vad vi i Unionen står för. Vi ska stärka de grundläggande fackliga rättigheterna och utvärdera våra avtal En avtals konferens för ideella föreningar har genomförts. Vi genomförde tre avtalskonferenser under Den 8 mars med program innehållande Kollektivavtalets innehåll och innebörd, kollektivavtalsskola, Avtalsrörelsen 2010 samt Aktuella kollektivavtalsfrågor. Där ställde vi frågan om medlemmarna var beredda att konflikta. Vi var nära en konflikt på Nobina, som kör åt Dalatrafik. Avtalen har sedan blivit klara under 2010 med spridda datum. Den 17 maj bjöds medlemmar in för att informeras om de nya avtalen och vad de innebär för förtroendevalda om bland annat kompetensfrågan och föräldralön. Den 25 november på Galaxen i. Krister Strålberg och Anna-Karin Mattsson deltog från förbundet centralt och gick igenom avtalsrörelsen och man diskuterade hur man skulle prioritera i avtalsförhandlingarna. Cirka 50 förtroendevalda deltog på denna konferens. Vi ska erbjuda stöd i arbetslivets alla situationer Förhandling och juridisk handläggning Under 2010 har regionens ombudsmän genomfört 258 förhandlingar. Detta skall jämföras mot 2009 då 409 förhandlingar genomfördels. Förhandlingarna låg på en mer normal nivå. Tecken på en konjunkturuppgång är tydlig inom alla branscher. Art Antal 2010 Anställningsavtal/villkor 14 Arbetsbrist 57 Arbetsmiljö 10 Arbetstid 8 Avtalsinkoppling/hängavtal 18 Försäkringsärenden 4 Lön & andra ersättningar 17 Organisationsförändring 61 Personliga skäl/avsked 5 Övergång av verksamhet 6 MBL/Övrigt 50 LAS-övrigt 5 Konkurser 3 Totalt 258 4

5 Arbetsskaderådgivning Under år 2010 har regionen, tillsammans med handläggare på förbundskontoret och LO-TCO rättsskydd AB stöttat regionens medlemmar när man sökt hjälp med arbetsskadeärenden. Försäkringsinformation, Finfo Under 2010 har region Dalarnas Finfoverksamhet varit vakant. Försäkringsinformationen har hållits i mindre omfattning på klubbar och hos arbetsplatsombud. Temat har varit pension och efterlevandeskydd. Vi ska arbeta för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna Arbetsmiljö Unionen Dalarna har genom utbildningar, information, förhandlingar och besök på arbetsplatser gett medlemmarna förutsättningar att påverka sin arbetsmiljö. Unionens devis är att vi ska må bra på och av arbetet. Regional skyddsombudverksamhet Den regionala skyddsombudsverksamheten omfattar ca 1900 arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet har bland annat bedrivits genom arbetsplatsbesök och telefonrådgivning. Utbildning i själva Arbetsmiljölagen och hur man skall bedriva ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är också efterfrågat av våra klubbar. Beträffande arbetsmiljöproblemen så verkar det fortfarande vara de psykosociala problemen som är det största problemet. Företagen återanställer inte efter att någon anställd gått i pension/slutar vilket leder till stress och trötthet. 5

6 Utveckling mot individuell medlemsnytta Vi ska utveckla vårt medlemserbjudande mot ökad individuell medlemsnytta som gör att fler tar stegen över till medlemskap Rekrytering och medlemsvård Vecka 20 och 46 genomförde alla regioner en rekryteringsinsats genom att vara extra synliga på arbetsplatser runt om i landet. Vi på regionkontoret genomförde arbetsplatsbesök i rekryteringssyfte samt som värvande RAMO-besök. Temat för vecka 20 var Fler och bättre jobb och för vecka 46 var det Hur vill du jobba imorgon?. Under vecka 20 hölls ett seminarium med Ola Skinnarmo som var välbesökt. Närmare 300 personer anmälde sig till föreläsningen. Vissa klubbar gjorde egna aktiviteter. Under vecka 46 hade även klubbarna runt om i länet möjlighet till att boka in en frukost- eller lunchföreläsning med Tony Ohlsson ifrån JIPÅT Hälsa & Utveckling. Vi hade även Martina Haag på plats i respektive Mora under denna vecka. Under året har flera aktiviteter genomfröst. En stor medlemsvårdande aktivitet tillsammans med avdelningarna i Gävleborg, Uppland, 5-6 september då vi chartrade hela Viking Lines båt till Åland ägde rum i början av september och lockade ca 200 medlemmar ifrån Dalarna. Det har även hållits konferenser för arbetslösa i respektive Mora under december. En värvare har projektanställts i 6 månader fro m 1 september i syfte att rekrytera fler medlemmar och att synliggöra Unionen på arbetsplatser. Bilder från båtresan 6

7 Peace and Love 28 Juni 3 Juli 2010 Då årets festival lockade besökare till så är det självklart att Unionen skall vara med och delta på festivalen för att träffa medlemmar och kanske även värva nya medlemmar. Tidningen Kollega uppmärksammade oss i ett reportage. Nytt för i år var att vi hade en tävling på hemsidan där man kunde vinna ett festivalspass. Vinnare blev Stefan Norberg, WSP Sverige AB som fick besöka festivalen för första gången. Från förbundsstyrelsen kom Andreas Grunevall och besökte oss. Peace & Love Medlemsstatistik Dalarna 31/ / / Yrkesverksamma Varav EGET-medlemmar Chefer Studerandemedlemmar Pensionärsmedlemmar Endast a-kassemedlem

8 Vi ska erbjuda redskap för att medlemmarna ska kunna planera och utveckla sitt arbetsliv Karriärtjänster Unionen erbjuder sina medlemmar ett antal interaktiva karriärtjänster via webben. Dessa är tänkta att stödja och hjälpa medlemmen att hitta nya vägar i arbetslivet. Några exempel på dessa tjänster är: Karriärcoachen, Kompetenskartan, CV-guiden och Intervjuguiden. För medlemmar som studerar finns möjligheten att söka Unionens studiestöd. Studiestödsstiftelsen ersätter litteratur- eller materialkostnad med upp till kr per termin, dock högst kr per medlem. Vid studier i praktiska yrken (konstfack, möbelsnickeri etc.) kan du desstom få ersättning för förbrukningsmaterial. Unionen Dalarnas medlemmar erbjuds även möjlighet att träffa en personlig karriärcoach samt att få sina ansökningshandlingar granskade av regionens certifierade cv-granskare. Under året har 37 medlemmar använt sig av den möjligheten att träffa en personlig karriärcoach. Övriga aktiviteter som har genomförts: Deltagit i klubbaktivitet på Gunnebo i Mora i samband med uppsägningar Deltagit i klubbaktivitet på Finnveden i Mora i samband med uppsägningar Genomfört coachningar på Finnveden i Mora i samband med uppsägningar Deltagit i aktivitet under Peace and Love Föreläsning i för arbetssökande tillsammans med bl a TRR den 10 december Vi ska skapa möjlighet att forma medlemskapet utifrån personligt intresse och behov Stöd till arbetssökande medlemmar Vi har ett samarbete med Sensus där vi bjudit in långtidssjukskrivna och /eller arbetssökande till att må bättre i kropp och knopp- starta om och kom tillbaka. Detta är en utbildning som vill få en varaktig förändring i mående samt öka förståelse för sig själv genom bl.a. teori, praktiska övningar, demonstration och diskussioner. I denna utbildning sätts individens unika behov i centrum. Den vill ge verktyg för att ge en bra självbild, hitta styrkor och kompetenser, samt nå uppsatta mål. Under vecka 49 anordnades ett coachseminarium med jultallrik i Mora. I bjöds det också på konferens med jultallrik. Där fick deltagarna lyssna på karriärcoach, Trygghetsrådet och Unionens arbetslöshetskassa. EGET-medlemskap Då vi har gått underbemannade under hösten har inga EGET-aktiviteter genomförts. Chefsmedlemskap Chefsmedlemmarna har ökat och vi är nära att bryta 1300 snöret. Vi har genomfört 2 chefsseminarium under året. Vi hade Nina Karlsdotter den 21 april som körde heldagsworkshop med ledarskap. Den 16 december var Göran Persson och pratade kommunikologi med 22 av våra chefsmedlemmar. 8

9 Studerandeverksamhet / TRIA Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter. Tria förbereder studenterna på arbetslivet och ger studenterna de bästa förutsättningarna för att få en bra start på karriären med bland annat CV-granskning, intervjuträning och föreläsningar kring karriär samt arbetsrätt. Tria ger fackligt stöd och rådgivning under hela studietiden och företräder studenten från dag ett om denne hamnar snett på sommar- eller extrajobbet. Vidare ger Tria sina studerandemedlemmar ett flertal olika förmåner samt rabatter på försäkringar. Som Triamedlem betalar man endast 100 kr första året som yrkesverksam medlem i Unionen (plus eventuell avgift för inkomstförsäkring och a-kassa). Tria finns representerat över hela landet på runt 30 olika lärosäten. Tria har haft två stycken studentinformatörer som arbetat under Dessa har täckt upp både campus och. Under året har Tria deltagit som utställare vid arbetsmarknadsdagen Propellern samt deltagit på sektionsmöten, NLE:s inskrivningsdagar (näringslivsenheten), välkomstmässor, Karriärdagen, anordnat CV-granskningar och simulerade intervjuer på högskolan samt upprättat samarbeten med kåren. Tria har även gjort riktade insatser som klassrumsbesök gentemot Trias och förbundens prioriterade målgrupper. Tria har tillsammans med Unionen bjudit in studenter till Unionens egna föreläsningar. Trias tre förbunden har en övergångsgrupp kallat FÖG. Den delen av studerandeverksamheten anordnas av förbunden själva, i detta fall Unionen. Denna del är viktig för att synliggöra och marknadsföra Unionen mot de studenter som börjar närma sig slutet av utbildningen. Detta sker bland annat genom att anordna yrkesföreläsningar och företagsbesök samt bjuda in studenterna till förbunden egna aktiviteter. FÖG-verksamheten har Loraine Nederstig, Matthias Henriksson Grahn, Tarja Puhakka samt Marie Hedberg stått för under året. Bl. a har Matthias besökt personalvetarna i och pratat om facket, sitt jobb som ombudsman samt om arbetsrätt. Tarja och Marie har medverkan vid välkomstmässor. 9

10 Påverkan och inflytande Vi ska stärka de som har uppdrag i Unionen och fler ska ha kunskap om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet Under året har ett antal utbildningar genomförts, både i egen regi och i samarbete med Unionen Gävleborg och Unionen Uppland. Kursutbudet under 2010 för Unionen Dalarna: Facklig grundkurs för förtroendevalda Aktivt lönearbete Omorganisation MBL/LAS i praktiken Behovsanpassade utbildningar för enskilda klubbar BAM-utbildning Facklig grundkurs för arbetsplatsombud Valberedarutbildning Medlemskryssning Vi ska utveckla formerna för inflytande på arbetsplatsen Tjänstemannaklubbar Vi hade 77 tjänstemannaklubbar den 31 december Av dessa var 13 riksklubbar med säte i vår region. Arbetsplatsombud Regionen hade vid årsskiftet 222 arbetsplatsombud (varav 15 med förhandlingsmandat). Vi har registrerat 41 nya arbetsplatsombud under året. Arbetsplatsombuden har i första hand uppdraget att vara mottagare av information från arbetsgivaren enligt 19 MBL, samt att vara kontaktlänk mellan medlemmarna på företaget och handläggare på regionkontoret. Vid riksklubbar inom vår region fanns 48 kontaktombud. Kontaktombud skall väljas på ett år för varje arbetsplats inom en riksklubb och bl.a. vara MBL-ombud med rätt att ingå i klubbens förhandlingsdelegation när en förhandlingsfråga berör arbetsplatsen. Klubbar Namn Ort 3 M Svenska AB, Unionenklubben Gagnef ABB AB, Unionenklubb Ludvika Addici (f.d Manpower Co, Unionenklub Allmänna klubben ALMI FöretagspartnerDalarna AB American Express Dalarna, Unionenklubben Arctic Paper Grycksbo AB Grycksbo Atlas Copco Secoroc AB Unionenklubben Fagersta Avesta Jernverk, Unionenklubben Avesta Avesta Teletjänst, Unionenklubben Avesta Bahnhof AB, Unionen klubb Bilmetro AB 10

11 Bilprovning AB Svensk i W-län Boliden Mineral AB btl sweden AB, Unionenklubben Böhler Welding Group Nordic AB, Unionenklubben C A Östberg Unionen klubben City Gross Sverige AB Clas Ohlson, Unionenklubben Creator Unionenklubb Dalkia Dellner Couplers AB DHL Dalarna, Unionenklubben EDB, Unionen klubben Ejendals AB Erasteel Kloster AB Ericson Bil AB Rolf Ericsson AB, Cables & Interconnect Fagersta Stainless AB Gia Industri AB Gustafs Inredningar i Dalarna Hedemora Industriakustik AB Herdins Färgverk AB HL, Unionenklubb ICA Sverige Inspecta Sweden AB Klippan, Unionenklubben KPMG Bohlins AB Kronans Droghandel Sjukvårdslogistik, LC-TEC, Unionenklubben LRF Konsult i Dalarna, Unionenklubben Maserfrakt, Unionenklubben Midroc Electro Morgårdshammar AB, Unionen klubben Nobina Dalarna, Uninenklubb Ostnor, Unionenklubb Outokumpu AB, Unionen, Långshyttan Ovako Bar AB Pressmaster AB Reebok Jofa AB, Unionenklubben Releasy Röda Korset Region Mitt, Unionenklubben Samhall AB, Unionenklubben ScandBook AB Scandinavian Human Resorces AB sdr, Unionenklubben Seco Tools AB Prod Snap-Tap Seco Tools AB, Unionenklubben Siljan Turism, Unionenklubben Garpenberg Avesta Avesta Insjön Vikmanshyttan Avesta Fagersta Leksand Långshyttan/Vikmanshyttan Fagersta Grängesberg Hedemora Fagersta Smedjebacken Mora Långshyttan Smedjebacken Älvdalen Malung Leksand Ludvika Fagersta Rättvik 11

12 Skanska Sverige AB Skistar Sälen, Unionenklubben SMC, Unionenklubben SOS-Alarm, Unionenklubben Spendrups Bryggeri AB SSAB Unionen exp Stora Enso Faluklubben Stora Enso Fors AB Stora Enso Kvarnsveden AB Stora Skog SWECO VBB, VIAK, Unionenklubben Tomokuhus AB Unionen Dalarna Unionen Logica Dalarna WIBE VMF QBERA WSP Vuxenskolan Dalarna, Unionenklubben Västanfors Industrier AB Västerbergslagens Energi Sälen Grängesberg Fors Insjön Mora Fagersta Ludvika Nya klubbar Tomokuhus AB Insjön 12

13 Inflytande i förbundet Regionråd - Årsmöte Unionen Dalarnas regionråd hölls på Clarion City Hotel Winn i Gävle den april, där ca 50 ombud från Dalarna deltog. Unionen Gävleborg stod som värd för den gemensamma konferensen som pågick i två dagar tillsammans med Uppland och Dalarna. Vice kanslichef Hanna Brandt Gonzalez höll ett välkomstanförande och inledde regionrådsmötet. Därefter hölls avtalsworkshop med inledning av Bo Hallberg, avtalsexpert från avtalsenheten på förbundet. På kvällen hölls regionernas årsmöten. Dag två startade med en teater av Görhan Hellström Det ljuva livet! som gav upphov till en del glada skratt. Därefter öppnade kunskapens torg där man kunde ta del av information från TRR(Trygghetsrådet), Förenade Liv, If samt Finfo. Förbundsråd Den maj höll Unionen sitt förbundsrådsmöte på Djurö utanför Stockholm. Till förbundsrådet, som är Unionens årsmöte, samlas 130 ombud från våra 19 regioner. Bland annat delades pris ut till förtroendevalda. Första dagen ägnades delvis åt mötesformalia. På dagordningen stod bland annat årsberättelse och årsredovisning för 2009 och val till branschdelegationer. En diskussion om uppgifter, mandat och roller för ledamöterna i branschdelegationerna fördes. Det bestämdes att ledamöterna sitter kvar så länge som förhandlingar pågår. Om det blir vakanser i delegationerna sker det fyllnadsval. Det beslut som förbundsrådet tog, var förslaget från FS att FS tillsätter en arbetsgrupp med deltagare både från förbundskontoret och förtroendevalda som får i uppdrag att utifrån den utvärdering av avtalsrörelsen 2010 som nu arbetas med, lägga förslag på förtydliganden mm. Ett medskick från förbundsrådet är riktlinjerna om vad som gäller ledamöternas uppgifter, roller och mandat måste bli tydligare och förankras bättre. 13

14 På dagordningen stod också löner och anställningsvillkor för förbundets presidium. Det har inte funnits något anställningsavtal för ordförandena tidigare som t ex reglerar vad som händer om någon inte blir omvald. Förbundsrådet diskuterade ett antal principer kring villkoren. Valberedningens förslag innebar bland annat att om någon av ordförandena inte blir omvald eller inte ställer upp för omval ska avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner att betalas ut om man inte får ett nytt jobb. Det blev en diskussion kring detta och andra delar av villkoren och valberedningen fick i uppdrag att utifrån diskussionerna arbeta fram anställningsavtal för presidiet. Utmärkelser till förtroendevalda På årets förbundsråd var det det premiär för utdelning av Unionens nya utmärkelser, som tagits fram för att visa uppskattning för den tid och det engagemang som Unionens förtroendevalda lägger ned på det fackliga arbetet. Emma Roslund tilldelades utmärkelsen Årets stordåd. Utan större facklig erfarenhet skötte hon förhandlingar och samtal vid omorganisationen på Ikano Bank. Till Årets värvare utsågs Lena Figoni vid Telia Sonera som värvat flera hundra medlemmar de senaste åren. Madelene Jawmyr, klubbordförande på Reffekt AB, fick utmärkelsen Årets raket, som delas ut till en ung förtroendevald som i sitt uppdrag tagit extra ansvar, visat mod, vågat utmana samt haft ett stort engagemang. Totalt 26 nomineringar kom in till de tre utmärkelserna. Juryn som valde ut pristagarna bestod av Peter Hellberg, förste vice ordförande, Leif Nicklagård, förbundssekreterare, Katarina Björk, förtroendevaldenheten och Fredrik Nilsson, värvningssektionen. Andra dagen framtidsdiskussion Andra dagen ägnades bland annat åt en framtidsdiskussion. I grupper fick förbundsrådets ledamöter diskutera vilka trender i framtiden som de ser kan påverka Unionen och vilka konsekvenser de kan få för arbetsmarknaden i stort och för Unionen som fackförbund. Framtidsdiskussionen kommer att fortsätta och ska ses som en start på arbetet med ett nytt handlingsprogram som ska tas fram på kongressen Externt inflytande och påverkan Årets arbetsgivare i Fagersta I år hade vi 5 nominerade företag och valet fastnade till slut på Wintech, där personalen tycker att det är jättekul att arbeta. Vi uppvaktade företaget den 3 november med tavla och diplom. Arbetsgivaren blev väldigt stolt. 14

15 Regionstyrelsen Ordförande Anders Åberg, ABB AB, Ludvika Vice ordf. Ola Parten, SSAB Tunnplåt AB, Ledamöter Torbjörn Andersson Outokumpo Press Plate AB, Avesta Anne-Marie Andersson, HL Display AB, Titti Nyblom, Seco Tools AB, Fagersta Annelie Jansson, Seco Tools AB, Fagersta Michelle Roberg, Addici Facility Management AB, Conny Axelsson, Addici Facility Management AB, Johan Svälas, AB Svensk Bilprovning, Mora Suppleanter Robert Åsenlund, Ovako Bar AB, Smedjebacken Vakant Christer Wermé, Addici Manufacturing AB Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har Anders Åberg, Ola Parten samt Michelle Roberg ingått samt en adjungerande på rulllande schema från övriga i styrelsen. AU har haft 8 möten under året. Ungdomsombud Maria Söderquist, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta Revisorer Ordinarie Tommy Bäck, SSAB Tunnplåt AB, Gunilla Sundberg, Fagersta Stainless AB, Fagersta Suppleanter Christina Zetterström, LRF Konsult AB, Kristina Bergman, SSAB Tunnplåt AB, 15

16 Valberedning Ordinarie Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta (sammankallande) Jonas Häggman, ABB AB, Ludvika Jeanette Lagnelius, SSAB Tunnplåt AB, Robert Olsen, SSAB Tunnplåt AB, Ann-Sofie Hörberg, DHL Express, Suppleanter Joakim Linder, Allmänna gruppen, Mora Christina Neiström, Addici Facility Management AB, Ombud till Förbundsråd tillika ombud för Unionens arbetslöshetskassas föreningsstämma ordinarie för 1 år Ola Parten, SSAB Tunnplåt AB, Anders Åberg, ABB AB, Ludvika Michelle Roberg, Addici Facility Management AB, suppleanter för 1 år Torbjörn Andersson, Outokumpu Press Plate AB, Avesta Johan Svälas, Svensk Bilprovning AB, Mora Christer Wermé, Addici Manufacturing AB, Ludvika Årsarvoden Ordförande Vice ordf Ledamot Revisorer kr kr kr 1350 kr Mötesarvode per sammanträde 300 kr. För att få fullt arvode måste ett 70% deltagande skett. Vid ett lägre deltagande omräknas arvodet i förhållande till närvaro. Ingen avräkning av arvodet skall göras då styrelseledamot inte kan närvara på regionstyrelsemötet på grund av kallelse till annats uppdrag inom Unionen. Detta gäller när ledamoten själv inte kan påverka situationen. Exempel på sådant uppdrag/utbildning kan vara KUY-utbildning, valberedning, a-kassan, delegationsarbete eller annat fall där det bedöms vara giltig frånvaro. RO och RC bedömer i samråd. 16

17 Internt stöd Ekonomi Resultaträkning 2010 Tkr Utfall Rörelsens intäkter Anslag Övriga intäkter -203 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader *Not Personalkostnader Baskostnader -961 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader 0 Summa resultat från finansiella poster 0 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Not Verksamhetskostnader Trygghet och stöd -235 Utveckling mot individuell medlemsnytta -978 Påverkan och inflytande -493 Inflytande i förbundet -551 Ledning -16 Internt stöd -301 Summa verksamhetskostnader

18 Regionrevisorernas granskningsrapport Till regionrådets årsmöte för Unionen Dalarna Som valda revisorer av regionrådets årsmöte har vi granskat regionstyrelsens förvaltning av verksamheten för år Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och andra förhållanden i regionen för att kunna bedöma om någon ledamot handlat i strid med förbundets stadgar. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen valda revisorerna. Vi har tagit del av regionens resultatrapportering. Enligt vår bedömning har förvaltningen skett: * i enlighet med Unionens stadgar, * i överenskommelse med kongressens handlingsprogram och mål, * i enlighet med förbundsstyrelsens anvisningar, samt * enligt regionrådets årsmötes beslut. Vi tillstyrker att regionrådet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under det gångna året Tommy Bäck Revisor Gunilla Sundberg Revisor 18

19 Slutord Medlemsnyttan har i år som alltid varit styrelsens ledord och stått i centrum vid beslut om verksamhetsplan och klubb/ medlemsaktiviteter. Styrelsen kan med glädje se att trenden med vikande medlemsantal är bruten, det vill säga att antalet medlemmar i regionen har ökat. Vi vill i samband med detta tacka alla förtroendevalda och anställda för den insatsen. Första halvåret inleddes med förhandlingar med anledning av att en mängd nya centrala avtal tecknades. I samband med detta exponerades Unionen en hel del i media såväl TV, tidningar som radio. Unionen gör fortlöpande uppföljningar i hela landet av hur mycket de olika regionerna medverkade i media. Styrelsen kan glatt konstatera att region Dalarna toppade den listan vid ett par tillfällen. Vår synligthet i samhällsdebatten är viktig. Vi har även detta år medverkat vid Peace & Love festivalen, en återkommande aktivitet sedan Unionen bildades. Många av ungdomarna är intresserade, frågvisa och kunniga. Unionens tält var mycket välbesökt och alla sk give aways var mycket uppskattade. Vi vill passa på att tacka alla frivilliga Unionare som ställde upp och gjorde detta möjligt. Vi inom regionen har även i år genomfört en medlemskryssning med föreläsningar, seminarier och utställningar. Årets kryssning kan summeras i att det var många fler regioner med än tidigare år. Medelåldern var dessutom betydligt lägre än tidigare på kryssningsdeltagarna, detta gör att vi upplever att ett generationsskifte har skett. Anders Åberg Ola Parten Torbjörn Andersson Conny Axelsson Titti Nyblom Michelle Roberg Christer Wermé Johan Svälas Anne-Marie Andersson Robert Åsenlund Annelie Jansson Maria Söderquist 19

20 Verksamhetsberättelse för Unionen Dalarnas pensionärsförening år 2010 Föreningens årsmöte ägde rum på Gammelgården i onsdagen den 14 april med c:a 40 deltagare. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Gösta Söderberg Avesta Vice ordförande Bengt G Pettersson Ludvika Kassör, in-&utbet. Roland Persson Kassör, bokför. Ingrid Lindahl (även suppleant) Sekreterare Berith Löfblom Ledamot Stig Lindqvist Avesta Suppleant Kerstin Hellberg Under året har funnits en kommitté för resor och andra aktiviteter som bestått av Stig Lindqvist (sammankallande), Bengt G Pettersson, Gösta Söderberg och Berith Löfblom. Årsmötesvald revisor har varit Dagny Fjellstedt med Ignar Quickers som suppleant. Monika Wallin har varit av Unionen Dalarna utsedd revisor. Valberedningen har bestått av Anna-Lisa Johansson och Ignar Quickers med Curt Peleback som suppleant. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under Den 31 december hade föreningen 226 medlemmar och 85 anhöriga, totalt 311 st. En systemomläggning under året har försvårat arbetet att särskilja anhöriga för kassörerna. Vid det årliga riksmötet för Unionens pensionärsföreningar, som hölls 1-3 juni med konferens på Vikinglinjens färja Cinderella och med en kort rundtur under uppehållet i Helsingfors, deltog Ingrid Lindahl från oss. Föreningen har också varit representerad av Gösta Söderberg vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte där Annbritt Grünewald valdes till ny ordförande. Fyra aktiviteter har arrangerats under året. Tyvärr fick vi avboka Tallinnresa 24 maj då det var för få anmälda. Resan till Nusnäs och Mora den 25 augusti för besök på dalahästtillverkning och Zorns jubileumsutställning drog 31 personer. Till Avesta med besök på Jularbomuseet, Visentparken och Verket den 7 september deltog 18 st. Året avslutades med en god middag för 35 deltagare innan vi såg Björn Skifs show den 3 december i Leksand. Tack vare att alla, även de som ordnat resorna, har betalt fullt pris har föreningen fått ett tillskott av 1195 kronor för friplatser. Dessa pengar används för att subventionera kommande aktiviteter. Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse och förtroende. Vi vill också tacka Unionen Dalarna för att vi fått låna lokaler och kontorsmaskiner och mycket annat. Ett speciellt tack vill vi rikta till Karin Sandström, men även till övrig personal på regionkontoret, som alltid ställt upp och hjälpt oss när vi behövt det. i februari 2011 Gösta Söderberg Bengt G Pettersson Stig Lindqvist Berith Löfblom Ingrid Lindahl Roland Persson Kerstin Hellberg 20

21 21

22 22 Borganäsvägen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland 014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Uppland Ordförande har ordet Jag har varit med på Unionenveckorna och tillsammans med medarbetarna på regionkontoret besökt olika arbetsplatser. Jag har varit med på grundutbildningar

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009

VErKSAMHETSBEräTTElSE 2009 VErKSAMHETSBerättelse 2009 Unionen SjuHall Verksamhetsberättelse Unionen SjuHall 2009 Regionstyrelsen 2009 Kjell Jansson, Oscar Jacobson AB, ordförande Stefan Svensson, vice ordförande Jonas Eriksson,

Läs mer

Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd

Handlingar till. Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Handlingar till Unionens a-kassas stämma Unionen Skaraborg/Västs regionråd Scandic Billingen 13 april 2015 Dagordning; val av ombud till Unionen Arbetslöshetskassas årsstämma 2015 1. Mötets öppnande 2.

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Unionen Mälardalen 2 Året som gått Unionen som fackförbund är nu satt på kartan. Vi syns, hörs och har blivit en part man vill ha med i både samtal och diskussioner, med

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13

hetluft 4/10 Politikerträffar ska lyfta UnionenS frågor Höstens kursprogram sid 6-7 sid 12-13 Kursprogram, Almedalen 2010, Årets raket, stordåd och värvare, CSR-policy, Unionenklubben på AkzoNobel berättar om sin värvningspolicy hetluft 4/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen Mari-Ann avstår omval. Sugen på karriärmakeover? Många motioner till kongressen. Premiär för Min profil. Demokratiska diskussioner. Pensionen stressar och tryggar. hetluft 4/08 Information och inspiration

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000

Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Unionenvecka Avtalsrörelsen Guldnappen Bra start för ny reklam Höjt studiestöd Pris för hjälteinsats Unionens Säljsektion 505 000 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag i Unionen

Läs mer

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark.

SjuHall. Tillsammans är vi Unionen! NUMMER 2 2010 SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Ulricehamn. Bollebygd Borås. Tranemo. Mark. NUMMER 2 2010 Bollebygd Borås Ulricehamn Tillsammans är vi Unionen! Mark Svenljunga Tranemo Varberg SJUHALL ÖKAR! NU ÄR VI MER 12000 MEDLEMMAR! Falkenberg Tiden går fort! Det är nu snart ett år sedan jag

Läs mer

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008

Vårdförbundet Avdelning Stockholm. Verksamhetsberättelse 2008 Vårdförbundet Avdelning Stockholm Verksamhetsberättelse 2008 Avdelning Stockholm Representantskap 2009 Verksamhetsberättelse 2008 Inledning År 2008 var ett innehållsrikt år för Avdelning Stockholm och

Läs mer

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om

Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om Arbetsmiljöpris. Guldnappen. Därför ska man anlita löntagarkonsult. Kampanj om hetluft 8/08 Unionens inkomstförsäkring. Förbered klubbens årsmöte. Extrakongress i januari. Information och inspiration för

Läs mer

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar

hetluft 6/10 Gränslösningar Nytt erbjudande gör det lättare för dig att värva fler medlemmar Höstens Unionenvecka, Gränslösa arbetslivet, Nytt kampanjmedlemskap, Årets Guldnappsvinnare, Avtalsrörelsen igång igen, Värva din chef hetluft 6/10 Information och inspiration för dig som har ett fackligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse och. årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2012 Innehåll Annika Strandhäll om året som gått... 3 Mål 2012 och Vi bygger Vision... 6 Förbundsstyrelsen... 9 2012: Året då Vision fortsatte växa... 13 Visions

Läs mer

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. 1 Innehåll Året som gått...4 Medlemservice...4 Synlighet...5 Värvning...6 Lokal facklig organisation...7 Kollektivavtalstecknande...7 Unionen Göteborg 2008 i siffror...7 Demokrati...8 Regionstyrelsen

Läs mer

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH MYCKET MER! 2:2014 Två klubbar blir en Lönekartläggning ett bra verktyg Förtroendevalda på trendspaning DESSUTOM: IT-STRUL KOSTAR MILJONER UPPTÄCK BRANSCHBILAGORNA SNART SEMESTER KOLLA REGLERNA EFTER ÅRSMÖTET OCH

Läs mer

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL GENEVE MARIA LÄNGTAR UT OCH MYCKET MER! 2:2013 VOBBANDE Jobb + VAB = sant? FACKET: DITT NYA AFFÄRSNÄTVERK! Delpension DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR AGNETA står rak då det blåser DESSUTOM: LINDEX BJUDER PÅ FIKA UNIONENS ARBETSLIVSDAGAR LARS ÅKER TILL

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Unionenvecka. med balanstema

Unionenvecka. med balanstema Vårens Unionenvecka, Avtalsrörelsen, Nya profilprodukter i webbshopen, Nominera din vardagshjälte, Ta ansvar ny antalogi, Kongressen 2011 Information och inspiration för dig som har ett fackligt uppdrag

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 2013 ST, 2014. Produktion: STs informationsenhet. Finns att ladda ner från ST Förlag, www.st.org/forlag. Artikelnr 2380 Innehåll 2013 Ett händelserikt år! 3 Engagerade förtroendevalda

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 för Unionen Sydost Året som gått! Föreläsningar Du väljer att lyckas av Håkan Svensson, en av världens få sjukgymnaster med cp-skada. Mycket uppskattad föreläsning. Kreativt

Läs mer

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER!

DESSUTOM: MARIA VÄLKOMNAR HÖSTEN GULDKNAPPEN DELAS UT UNIONEN DELTOG I PRIDE JÖRGEN PEPPAR FÖRTROENDEVALDA OCH MYCKET MER! 3:2012 INFORMATION OCH INSPIRATION FÖR DIG SOM HAR ETT FACKLIGT UPPDRAG I UNIONEN ORGANIZERMAN LAGAR STUDENTKRUBB Nya unionen.se I STARTGROPARNA DET GRÄNSLÖSA ARBETSLIVET JONAS ÅSTRÖM tycker att vi är

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH

Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH Verksamhetsberättelse FACKET FÖR SKOGS-, TRÄ- OCH GRAFISK BRANSCH 2013 Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2013 Innehåll Förord...2 Verkställande utskottet och förbundsstyrelsen...3 Beslut från förbundsstyrelsens

Läs mer

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET

SAS. Det är ett mysterium. Varslen ökar 1:2013. Ann-Sofie Johansson om varför hon blev ungdomsombud. 100 företag BAKOM KULISSERNA I FÖRHANDLINGSRUMMET Rapporten Granskning av hållbarhetsredovisningen i 25 svenska storföretag analyserar och beskriver det sociala området i hållbarhetsredovisningen. Det sociala området berör i stor utsträckning mänskliga

Läs mer

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID

BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID NUMMER 1 2011 Kundsamtal i sandlådan? Bollebygd Mark Borås Svenljunga Ulricehamn Tranemo Varberg TEMA: BALANS MELLAN ARBETSLIV OCH FRITID Falkenberg Kära Medlemmar! Så här vid årsskiftet blickar man gärna

Läs mer