Årsberättelse för Unionen Dalarna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsberättelse för Unionen Dalarna"

Transkript

1 Årsberättelse för Unionen Dalarna

2 Innehåll Regionkontoret...3 Trygghet och stöd...4 Utvecklig mot individuell medlemsnytta...6 Påverkan och inflytande...10 Inflytande i förbundet...13 Internt stöd...17 Slutord...19 Verksamhetsberättelse för Unionen Dalarnas pensionärsförening

3 Regionkontoret Kontaktuppgifter Besöksadress: Borganäsvägen 44 Postadress: Borganäsvägen Telefon: Fax: E-post: Personal Följande personer har arbetat på regionkontoren under året: Annika Johansson tf Regionchef Ulf Sedelius 1/5-31/8 tf Regionchef Karin Sandström Administratör Birgitta Nyström tom 31/3 Ombudsman Marie Hedberg Ombudsman Loraine Nederstigt Ombudsman Tarja Puhakka Ombudsman Kent Wikars from 19/4 Ombudsman Magnus Holt Ombudsman Jan Sandström Ombudsman Matthias Henriksson Grahn tom 31/8 Ombudsman Monika Wallin Pettersson Regionalt arbetsmiljöombud, ekonomi Eva Lindh Karriärcoach Anne-Marie Andersson from 1/9 Värvare

4 Trygghet och stöd Facklig rådgivning Under 2010 har region Dalarnas telefonservice handlagts av Unionen Direkt. Regionkontorets personal har även gett telefon- och e-postrådgivning i stor omfattning. Vi ska teckna kollektivavtal Under 2010 har 12 nya hängavtal tecknats. Regionens ambition är att alla större företag skall ha 100% täckningsgrad. Vi ska öka lokal facklig närvaro, värva förtroendevalda, bilda klubbar Den 1 september 2010 anställdes Anne-Marie Andersson som värvare med uppdraget att besöka företag för att värva medlemmar, förtroendevalda, bilda klubbar och informera om vad vi i Unionen står för. Vi ska stärka de grundläggande fackliga rättigheterna och utvärdera våra avtal En avtals konferens för ideella föreningar har genomförts. Vi genomförde tre avtalskonferenser under Den 8 mars med program innehållande Kollektivavtalets innehåll och innebörd, kollektivavtalsskola, Avtalsrörelsen 2010 samt Aktuella kollektivavtalsfrågor. Där ställde vi frågan om medlemmarna var beredda att konflikta. Vi var nära en konflikt på Nobina, som kör åt Dalatrafik. Avtalen har sedan blivit klara under 2010 med spridda datum. Den 17 maj bjöds medlemmar in för att informeras om de nya avtalen och vad de innebär för förtroendevalda om bland annat kompetensfrågan och föräldralön. Den 25 november på Galaxen i. Krister Strålberg och Anna-Karin Mattsson deltog från förbundet centralt och gick igenom avtalsrörelsen och man diskuterade hur man skulle prioritera i avtalsförhandlingarna. Cirka 50 förtroendevalda deltog på denna konferens. Vi ska erbjuda stöd i arbetslivets alla situationer Förhandling och juridisk handläggning Under 2010 har regionens ombudsmän genomfört 258 förhandlingar. Detta skall jämföras mot 2009 då 409 förhandlingar genomfördels. Förhandlingarna låg på en mer normal nivå. Tecken på en konjunkturuppgång är tydlig inom alla branscher. Art Antal 2010 Anställningsavtal/villkor 14 Arbetsbrist 57 Arbetsmiljö 10 Arbetstid 8 Avtalsinkoppling/hängavtal 18 Försäkringsärenden 4 Lön & andra ersättningar 17 Organisationsförändring 61 Personliga skäl/avsked 5 Övergång av verksamhet 6 MBL/Övrigt 50 LAS-övrigt 5 Konkurser 3 Totalt 258 4

5 Arbetsskaderådgivning Under år 2010 har regionen, tillsammans med handläggare på förbundskontoret och LO-TCO rättsskydd AB stöttat regionens medlemmar när man sökt hjälp med arbetsskadeärenden. Försäkringsinformation, Finfo Under 2010 har region Dalarnas Finfoverksamhet varit vakant. Försäkringsinformationen har hållits i mindre omfattning på klubbar och hos arbetsplatsombud. Temat har varit pension och efterlevandeskydd. Vi ska arbeta för ett systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna Arbetsmiljö Unionen Dalarna har genom utbildningar, information, förhandlingar och besök på arbetsplatser gett medlemmarna förutsättningar att påverka sin arbetsmiljö. Unionens devis är att vi ska må bra på och av arbetet. Regional skyddsombudverksamhet Den regionala skyddsombudsverksamheten omfattar ca 1900 arbetsplatser. Arbetsmiljöarbetet har bland annat bedrivits genom arbetsplatsbesök och telefonrådgivning. Utbildning i själva Arbetsmiljölagen och hur man skall bedriva ett fungerande Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är också efterfrågat av våra klubbar. Beträffande arbetsmiljöproblemen så verkar det fortfarande vara de psykosociala problemen som är det största problemet. Företagen återanställer inte efter att någon anställd gått i pension/slutar vilket leder till stress och trötthet. 5

6 Utveckling mot individuell medlemsnytta Vi ska utveckla vårt medlemserbjudande mot ökad individuell medlemsnytta som gör att fler tar stegen över till medlemskap Rekrytering och medlemsvård Vecka 20 och 46 genomförde alla regioner en rekryteringsinsats genom att vara extra synliga på arbetsplatser runt om i landet. Vi på regionkontoret genomförde arbetsplatsbesök i rekryteringssyfte samt som värvande RAMO-besök. Temat för vecka 20 var Fler och bättre jobb och för vecka 46 var det Hur vill du jobba imorgon?. Under vecka 20 hölls ett seminarium med Ola Skinnarmo som var välbesökt. Närmare 300 personer anmälde sig till föreläsningen. Vissa klubbar gjorde egna aktiviteter. Under vecka 46 hade även klubbarna runt om i länet möjlighet till att boka in en frukost- eller lunchföreläsning med Tony Ohlsson ifrån JIPÅT Hälsa & Utveckling. Vi hade även Martina Haag på plats i respektive Mora under denna vecka. Under året har flera aktiviteter genomfröst. En stor medlemsvårdande aktivitet tillsammans med avdelningarna i Gävleborg, Uppland, 5-6 september då vi chartrade hela Viking Lines båt till Åland ägde rum i början av september och lockade ca 200 medlemmar ifrån Dalarna. Det har även hållits konferenser för arbetslösa i respektive Mora under december. En värvare har projektanställts i 6 månader fro m 1 september i syfte att rekrytera fler medlemmar och att synliggöra Unionen på arbetsplatser. Bilder från båtresan 6

7 Peace and Love 28 Juni 3 Juli 2010 Då årets festival lockade besökare till så är det självklart att Unionen skall vara med och delta på festivalen för att träffa medlemmar och kanske även värva nya medlemmar. Tidningen Kollega uppmärksammade oss i ett reportage. Nytt för i år var att vi hade en tävling på hemsidan där man kunde vinna ett festivalspass. Vinnare blev Stefan Norberg, WSP Sverige AB som fick besöka festivalen för första gången. Från förbundsstyrelsen kom Andreas Grunevall och besökte oss. Peace & Love Medlemsstatistik Dalarna 31/ / / Yrkesverksamma Varav EGET-medlemmar Chefer Studerandemedlemmar Pensionärsmedlemmar Endast a-kassemedlem

8 Vi ska erbjuda redskap för att medlemmarna ska kunna planera och utveckla sitt arbetsliv Karriärtjänster Unionen erbjuder sina medlemmar ett antal interaktiva karriärtjänster via webben. Dessa är tänkta att stödja och hjälpa medlemmen att hitta nya vägar i arbetslivet. Några exempel på dessa tjänster är: Karriärcoachen, Kompetenskartan, CV-guiden och Intervjuguiden. För medlemmar som studerar finns möjligheten att söka Unionens studiestöd. Studiestödsstiftelsen ersätter litteratur- eller materialkostnad med upp till kr per termin, dock högst kr per medlem. Vid studier i praktiska yrken (konstfack, möbelsnickeri etc.) kan du desstom få ersättning för förbrukningsmaterial. Unionen Dalarnas medlemmar erbjuds även möjlighet att träffa en personlig karriärcoach samt att få sina ansökningshandlingar granskade av regionens certifierade cv-granskare. Under året har 37 medlemmar använt sig av den möjligheten att träffa en personlig karriärcoach. Övriga aktiviteter som har genomförts: Deltagit i klubbaktivitet på Gunnebo i Mora i samband med uppsägningar Deltagit i klubbaktivitet på Finnveden i Mora i samband med uppsägningar Genomfört coachningar på Finnveden i Mora i samband med uppsägningar Deltagit i aktivitet under Peace and Love Föreläsning i för arbetssökande tillsammans med bl a TRR den 10 december Vi ska skapa möjlighet att forma medlemskapet utifrån personligt intresse och behov Stöd till arbetssökande medlemmar Vi har ett samarbete med Sensus där vi bjudit in långtidssjukskrivna och /eller arbetssökande till att må bättre i kropp och knopp- starta om och kom tillbaka. Detta är en utbildning som vill få en varaktig förändring i mående samt öka förståelse för sig själv genom bl.a. teori, praktiska övningar, demonstration och diskussioner. I denna utbildning sätts individens unika behov i centrum. Den vill ge verktyg för att ge en bra självbild, hitta styrkor och kompetenser, samt nå uppsatta mål. Under vecka 49 anordnades ett coachseminarium med jultallrik i Mora. I bjöds det också på konferens med jultallrik. Där fick deltagarna lyssna på karriärcoach, Trygghetsrådet och Unionens arbetslöshetskassa. EGET-medlemskap Då vi har gått underbemannade under hösten har inga EGET-aktiviteter genomförts. Chefsmedlemskap Chefsmedlemmarna har ökat och vi är nära att bryta 1300 snöret. Vi har genomfört 2 chefsseminarium under året. Vi hade Nina Karlsdotter den 21 april som körde heldagsworkshop med ledarskap. Den 16 december var Göran Persson och pratade kommunikologi med 22 av våra chefsmedlemmar. 8

9 Studerandeverksamhet / TRIA Tria är ett fackligt samarbete mellan ST, SKTF och Unionen för studenter. Tria förbereder studenterna på arbetslivet och ger studenterna de bästa förutsättningarna för att få en bra start på karriären med bland annat CV-granskning, intervjuträning och föreläsningar kring karriär samt arbetsrätt. Tria ger fackligt stöd och rådgivning under hela studietiden och företräder studenten från dag ett om denne hamnar snett på sommar- eller extrajobbet. Vidare ger Tria sina studerandemedlemmar ett flertal olika förmåner samt rabatter på försäkringar. Som Triamedlem betalar man endast 100 kr första året som yrkesverksam medlem i Unionen (plus eventuell avgift för inkomstförsäkring och a-kassa). Tria finns representerat över hela landet på runt 30 olika lärosäten. Tria har haft två stycken studentinformatörer som arbetat under Dessa har täckt upp både campus och. Under året har Tria deltagit som utställare vid arbetsmarknadsdagen Propellern samt deltagit på sektionsmöten, NLE:s inskrivningsdagar (näringslivsenheten), välkomstmässor, Karriärdagen, anordnat CV-granskningar och simulerade intervjuer på högskolan samt upprättat samarbeten med kåren. Tria har även gjort riktade insatser som klassrumsbesök gentemot Trias och förbundens prioriterade målgrupper. Tria har tillsammans med Unionen bjudit in studenter till Unionens egna föreläsningar. Trias tre förbunden har en övergångsgrupp kallat FÖG. Den delen av studerandeverksamheten anordnas av förbunden själva, i detta fall Unionen. Denna del är viktig för att synliggöra och marknadsföra Unionen mot de studenter som börjar närma sig slutet av utbildningen. Detta sker bland annat genom att anordna yrkesföreläsningar och företagsbesök samt bjuda in studenterna till förbunden egna aktiviteter. FÖG-verksamheten har Loraine Nederstig, Matthias Henriksson Grahn, Tarja Puhakka samt Marie Hedberg stått för under året. Bl. a har Matthias besökt personalvetarna i och pratat om facket, sitt jobb som ombudsman samt om arbetsrätt. Tarja och Marie har medverkan vid välkomstmässor. 9

10 Påverkan och inflytande Vi ska stärka de som har uppdrag i Unionen och fler ska ha kunskap om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet Under året har ett antal utbildningar genomförts, både i egen regi och i samarbete med Unionen Gävleborg och Unionen Uppland. Kursutbudet under 2010 för Unionen Dalarna: Facklig grundkurs för förtroendevalda Aktivt lönearbete Omorganisation MBL/LAS i praktiken Behovsanpassade utbildningar för enskilda klubbar BAM-utbildning Facklig grundkurs för arbetsplatsombud Valberedarutbildning Medlemskryssning Vi ska utveckla formerna för inflytande på arbetsplatsen Tjänstemannaklubbar Vi hade 77 tjänstemannaklubbar den 31 december Av dessa var 13 riksklubbar med säte i vår region. Arbetsplatsombud Regionen hade vid årsskiftet 222 arbetsplatsombud (varav 15 med förhandlingsmandat). Vi har registrerat 41 nya arbetsplatsombud under året. Arbetsplatsombuden har i första hand uppdraget att vara mottagare av information från arbetsgivaren enligt 19 MBL, samt att vara kontaktlänk mellan medlemmarna på företaget och handläggare på regionkontoret. Vid riksklubbar inom vår region fanns 48 kontaktombud. Kontaktombud skall väljas på ett år för varje arbetsplats inom en riksklubb och bl.a. vara MBL-ombud med rätt att ingå i klubbens förhandlingsdelegation när en förhandlingsfråga berör arbetsplatsen. Klubbar Namn Ort 3 M Svenska AB, Unionenklubben Gagnef ABB AB, Unionenklubb Ludvika Addici (f.d Manpower Co, Unionenklub Allmänna klubben ALMI FöretagspartnerDalarna AB American Express Dalarna, Unionenklubben Arctic Paper Grycksbo AB Grycksbo Atlas Copco Secoroc AB Unionenklubben Fagersta Avesta Jernverk, Unionenklubben Avesta Avesta Teletjänst, Unionenklubben Avesta Bahnhof AB, Unionen klubb Bilmetro AB 10

11 Bilprovning AB Svensk i W-län Boliden Mineral AB btl sweden AB, Unionenklubben Böhler Welding Group Nordic AB, Unionenklubben C A Östberg Unionen klubben City Gross Sverige AB Clas Ohlson, Unionenklubben Creator Unionenklubb Dalkia Dellner Couplers AB DHL Dalarna, Unionenklubben EDB, Unionen klubben Ejendals AB Erasteel Kloster AB Ericson Bil AB Rolf Ericsson AB, Cables & Interconnect Fagersta Stainless AB Gia Industri AB Gustafs Inredningar i Dalarna Hedemora Industriakustik AB Herdins Färgverk AB HL, Unionenklubb ICA Sverige Inspecta Sweden AB Klippan, Unionenklubben KPMG Bohlins AB Kronans Droghandel Sjukvårdslogistik, LC-TEC, Unionenklubben LRF Konsult i Dalarna, Unionenklubben Maserfrakt, Unionenklubben Midroc Electro Morgårdshammar AB, Unionen klubben Nobina Dalarna, Uninenklubb Ostnor, Unionenklubb Outokumpu AB, Unionen, Långshyttan Ovako Bar AB Pressmaster AB Reebok Jofa AB, Unionenklubben Releasy Röda Korset Region Mitt, Unionenklubben Samhall AB, Unionenklubben ScandBook AB Scandinavian Human Resorces AB sdr, Unionenklubben Seco Tools AB Prod Snap-Tap Seco Tools AB, Unionenklubben Siljan Turism, Unionenklubben Garpenberg Avesta Avesta Insjön Vikmanshyttan Avesta Fagersta Leksand Långshyttan/Vikmanshyttan Fagersta Grängesberg Hedemora Fagersta Smedjebacken Mora Långshyttan Smedjebacken Älvdalen Malung Leksand Ludvika Fagersta Rättvik 11

12 Skanska Sverige AB Skistar Sälen, Unionenklubben SMC, Unionenklubben SOS-Alarm, Unionenklubben Spendrups Bryggeri AB SSAB Unionen exp Stora Enso Faluklubben Stora Enso Fors AB Stora Enso Kvarnsveden AB Stora Skog SWECO VBB, VIAK, Unionenklubben Tomokuhus AB Unionen Dalarna Unionen Logica Dalarna WIBE VMF QBERA WSP Vuxenskolan Dalarna, Unionenklubben Västanfors Industrier AB Västerbergslagens Energi Sälen Grängesberg Fors Insjön Mora Fagersta Ludvika Nya klubbar Tomokuhus AB Insjön 12

13 Inflytande i förbundet Regionråd - Årsmöte Unionen Dalarnas regionråd hölls på Clarion City Hotel Winn i Gävle den april, där ca 50 ombud från Dalarna deltog. Unionen Gävleborg stod som värd för den gemensamma konferensen som pågick i två dagar tillsammans med Uppland och Dalarna. Vice kanslichef Hanna Brandt Gonzalez höll ett välkomstanförande och inledde regionrådsmötet. Därefter hölls avtalsworkshop med inledning av Bo Hallberg, avtalsexpert från avtalsenheten på förbundet. På kvällen hölls regionernas årsmöten. Dag två startade med en teater av Görhan Hellström Det ljuva livet! som gav upphov till en del glada skratt. Därefter öppnade kunskapens torg där man kunde ta del av information från TRR(Trygghetsrådet), Förenade Liv, If samt Finfo. Förbundsråd Den maj höll Unionen sitt förbundsrådsmöte på Djurö utanför Stockholm. Till förbundsrådet, som är Unionens årsmöte, samlas 130 ombud från våra 19 regioner. Bland annat delades pris ut till förtroendevalda. Första dagen ägnades delvis åt mötesformalia. På dagordningen stod bland annat årsberättelse och årsredovisning för 2009 och val till branschdelegationer. En diskussion om uppgifter, mandat och roller för ledamöterna i branschdelegationerna fördes. Det bestämdes att ledamöterna sitter kvar så länge som förhandlingar pågår. Om det blir vakanser i delegationerna sker det fyllnadsval. Det beslut som förbundsrådet tog, var förslaget från FS att FS tillsätter en arbetsgrupp med deltagare både från förbundskontoret och förtroendevalda som får i uppdrag att utifrån den utvärdering av avtalsrörelsen 2010 som nu arbetas med, lägga förslag på förtydliganden mm. Ett medskick från förbundsrådet är riktlinjerna om vad som gäller ledamöternas uppgifter, roller och mandat måste bli tydligare och förankras bättre. 13

14 På dagordningen stod också löner och anställningsvillkor för förbundets presidium. Det har inte funnits något anställningsavtal för ordförandena tidigare som t ex reglerar vad som händer om någon inte blir omvald. Förbundsrådet diskuterade ett antal principer kring villkoren. Valberedningens förslag innebar bland annat att om någon av ordförandena inte blir omvald eller inte ställer upp för omval ska avgångsvederlag motsvarande 24 månadslöner att betalas ut om man inte får ett nytt jobb. Det blev en diskussion kring detta och andra delar av villkoren och valberedningen fick i uppdrag att utifrån diskussionerna arbeta fram anställningsavtal för presidiet. Utmärkelser till förtroendevalda På årets förbundsråd var det det premiär för utdelning av Unionens nya utmärkelser, som tagits fram för att visa uppskattning för den tid och det engagemang som Unionens förtroendevalda lägger ned på det fackliga arbetet. Emma Roslund tilldelades utmärkelsen Årets stordåd. Utan större facklig erfarenhet skötte hon förhandlingar och samtal vid omorganisationen på Ikano Bank. Till Årets värvare utsågs Lena Figoni vid Telia Sonera som värvat flera hundra medlemmar de senaste åren. Madelene Jawmyr, klubbordförande på Reffekt AB, fick utmärkelsen Årets raket, som delas ut till en ung förtroendevald som i sitt uppdrag tagit extra ansvar, visat mod, vågat utmana samt haft ett stort engagemang. Totalt 26 nomineringar kom in till de tre utmärkelserna. Juryn som valde ut pristagarna bestod av Peter Hellberg, förste vice ordförande, Leif Nicklagård, förbundssekreterare, Katarina Björk, förtroendevaldenheten och Fredrik Nilsson, värvningssektionen. Andra dagen framtidsdiskussion Andra dagen ägnades bland annat åt en framtidsdiskussion. I grupper fick förbundsrådets ledamöter diskutera vilka trender i framtiden som de ser kan påverka Unionen och vilka konsekvenser de kan få för arbetsmarknaden i stort och för Unionen som fackförbund. Framtidsdiskussionen kommer att fortsätta och ska ses som en start på arbetet med ett nytt handlingsprogram som ska tas fram på kongressen Externt inflytande och påverkan Årets arbetsgivare i Fagersta I år hade vi 5 nominerade företag och valet fastnade till slut på Wintech, där personalen tycker att det är jättekul att arbeta. Vi uppvaktade företaget den 3 november med tavla och diplom. Arbetsgivaren blev väldigt stolt. 14

15 Regionstyrelsen Ordförande Anders Åberg, ABB AB, Ludvika Vice ordf. Ola Parten, SSAB Tunnplåt AB, Ledamöter Torbjörn Andersson Outokumpo Press Plate AB, Avesta Anne-Marie Andersson, HL Display AB, Titti Nyblom, Seco Tools AB, Fagersta Annelie Jansson, Seco Tools AB, Fagersta Michelle Roberg, Addici Facility Management AB, Conny Axelsson, Addici Facility Management AB, Johan Svälas, AB Svensk Bilprovning, Mora Suppleanter Robert Åsenlund, Ovako Bar AB, Smedjebacken Vakant Christer Wermé, Addici Manufacturing AB Regionstyrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under året. I styrelsens arbetsutskott har Anders Åberg, Ola Parten samt Michelle Roberg ingått samt en adjungerande på rulllande schema från övriga i styrelsen. AU har haft 8 möten under året. Ungdomsombud Maria Söderquist, Atlas Copco Secoroc AB, Fagersta Revisorer Ordinarie Tommy Bäck, SSAB Tunnplåt AB, Gunilla Sundberg, Fagersta Stainless AB, Fagersta Suppleanter Christina Zetterström, LRF Konsult AB, Kristina Bergman, SSAB Tunnplåt AB, 15

16 Valberedning Ordinarie Patrik Sundell, Outokumpu Stainless AB, Avesta (sammankallande) Jonas Häggman, ABB AB, Ludvika Jeanette Lagnelius, SSAB Tunnplåt AB, Robert Olsen, SSAB Tunnplåt AB, Ann-Sofie Hörberg, DHL Express, Suppleanter Joakim Linder, Allmänna gruppen, Mora Christina Neiström, Addici Facility Management AB, Ombud till Förbundsråd tillika ombud för Unionens arbetslöshetskassas föreningsstämma ordinarie för 1 år Ola Parten, SSAB Tunnplåt AB, Anders Åberg, ABB AB, Ludvika Michelle Roberg, Addici Facility Management AB, suppleanter för 1 år Torbjörn Andersson, Outokumpu Press Plate AB, Avesta Johan Svälas, Svensk Bilprovning AB, Mora Christer Wermé, Addici Manufacturing AB, Ludvika Årsarvoden Ordförande Vice ordf Ledamot Revisorer kr kr kr 1350 kr Mötesarvode per sammanträde 300 kr. För att få fullt arvode måste ett 70% deltagande skett. Vid ett lägre deltagande omräknas arvodet i förhållande till närvaro. Ingen avräkning av arvodet skall göras då styrelseledamot inte kan närvara på regionstyrelsemötet på grund av kallelse till annats uppdrag inom Unionen. Detta gäller när ledamoten själv inte kan påverka situationen. Exempel på sådant uppdrag/utbildning kan vara KUY-utbildning, valberedning, a-kassan, delegationsarbete eller annat fall där det bedöms vara giltig frånvaro. RO och RC bedömer i samråd. 16

17 Internt stöd Ekonomi Resultaträkning 2010 Tkr Utfall Rörelsens intäkter Anslag Övriga intäkter -203 Summa intäkter Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader *Not Personalkostnader Baskostnader -961 Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Finansiella intäkter och kostnader 0 Summa resultat från finansiella poster 0 Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatter Årets resultat Not Verksamhetskostnader Trygghet och stöd -235 Utveckling mot individuell medlemsnytta -978 Påverkan och inflytande -493 Inflytande i förbundet -551 Ledning -16 Internt stöd -301 Summa verksamhetskostnader

18 Regionrevisorernas granskningsrapport Till regionrådets årsmöte för Unionen Dalarna Som valda revisorer av regionrådets årsmöte har vi granskat regionstyrelsens förvaltning av verksamheten för år Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och andra förhållanden i regionen för att kunna bedöma om någon ledamot handlat i strid med förbundets stadgar. Vi har inte granskat räkenskaperna. Ansvaret för granskningen av räkenskaperna har de av kongressen valda revisorerna. Vi har tagit del av regionens resultatrapportering. Enligt vår bedömning har förvaltningen skett: * i enlighet med Unionens stadgar, * i överenskommelse med kongressens handlingsprogram och mål, * i enlighet med förbundsstyrelsens anvisningar, samt * enligt regionrådets årsmötes beslut. Vi tillstyrker att regionrådet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för förvaltningen av verksamheten under det gångna året Tommy Bäck Revisor Gunilla Sundberg Revisor 18

19 Slutord Medlemsnyttan har i år som alltid varit styrelsens ledord och stått i centrum vid beslut om verksamhetsplan och klubb/ medlemsaktiviteter. Styrelsen kan med glädje se att trenden med vikande medlemsantal är bruten, det vill säga att antalet medlemmar i regionen har ökat. Vi vill i samband med detta tacka alla förtroendevalda och anställda för den insatsen. Första halvåret inleddes med förhandlingar med anledning av att en mängd nya centrala avtal tecknades. I samband med detta exponerades Unionen en hel del i media såväl TV, tidningar som radio. Unionen gör fortlöpande uppföljningar i hela landet av hur mycket de olika regionerna medverkade i media. Styrelsen kan glatt konstatera att region Dalarna toppade den listan vid ett par tillfällen. Vår synligthet i samhällsdebatten är viktig. Vi har även detta år medverkat vid Peace & Love festivalen, en återkommande aktivitet sedan Unionen bildades. Många av ungdomarna är intresserade, frågvisa och kunniga. Unionens tält var mycket välbesökt och alla sk give aways var mycket uppskattade. Vi vill passa på att tacka alla frivilliga Unionare som ställde upp och gjorde detta möjligt. Vi inom regionen har även i år genomfört en medlemskryssning med föreläsningar, seminarier och utställningar. Årets kryssning kan summeras i att det var många fler regioner med än tidigare år. Medelåldern var dessutom betydligt lägre än tidigare på kryssningsdeltagarna, detta gör att vi upplever att ett generationsskifte har skett. Anders Åberg Ola Parten Torbjörn Andersson Conny Axelsson Titti Nyblom Michelle Roberg Christer Wermé Johan Svälas Anne-Marie Andersson Robert Åsenlund Annelie Jansson Maria Söderquist 19

20 Verksamhetsberättelse för Unionen Dalarnas pensionärsförening år 2010 Föreningens årsmöte ägde rum på Gammelgården i onsdagen den 14 april med c:a 40 deltagare. Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordförande Gösta Söderberg Avesta Vice ordförande Bengt G Pettersson Ludvika Kassör, in-&utbet. Roland Persson Kassör, bokför. Ingrid Lindahl (även suppleant) Sekreterare Berith Löfblom Ledamot Stig Lindqvist Avesta Suppleant Kerstin Hellberg Under året har funnits en kommitté för resor och andra aktiviteter som bestått av Stig Lindqvist (sammankallande), Bengt G Pettersson, Gösta Söderberg och Berith Löfblom. Årsmötesvald revisor har varit Dagny Fjellstedt med Ignar Quickers som suppleant. Monika Wallin har varit av Unionen Dalarna utsedd revisor. Valberedningen har bestått av Anna-Lisa Johansson och Ignar Quickers med Curt Peleback som suppleant. Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden under Den 31 december hade föreningen 226 medlemmar och 85 anhöriga, totalt 311 st. En systemomläggning under året har försvårat arbetet att särskilja anhöriga för kassörerna. Vid det årliga riksmötet för Unionens pensionärsföreningar, som hölls 1-3 juni med konferens på Vikinglinjens färja Cinderella och med en kort rundtur under uppehållet i Helsingfors, deltog Ingrid Lindahl från oss. Föreningen har också varit representerad av Gösta Söderberg vid Dalarnas Folkrörelsearkivs årsmöte där Annbritt Grünewald valdes till ny ordförande. Fyra aktiviteter har arrangerats under året. Tyvärr fick vi avboka Tallinnresa 24 maj då det var för få anmälda. Resan till Nusnäs och Mora den 25 augusti för besök på dalahästtillverkning och Zorns jubileumsutställning drog 31 personer. Till Avesta med besök på Jularbomuseet, Visentparken och Verket den 7 september deltog 18 st. Året avslutades med en god middag för 35 deltagare innan vi såg Björn Skifs show den 3 december i Leksand. Tack vare att alla, även de som ordnat resorna, har betalt fullt pris har föreningen fått ett tillskott av 1195 kronor för friplatser. Dessa pengar används för att subventionera kommande aktiviteter. Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse och förtroende. Vi vill också tacka Unionen Dalarna för att vi fått låna lokaler och kontorsmaskiner och mycket annat. Ett speciellt tack vill vi rikta till Karin Sandström, men även till övrig personal på regionkontoret, som alltid ställt upp och hjälpt oss när vi behövt det. i februari 2011 Gösta Söderberg Bengt G Pettersson Stig Lindqvist Berith Löfblom Ingrid Lindahl Roland Persson Kerstin Hellberg 20

21 21

22 22 Borganäsvägen

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 13 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 13 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1

Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 19 oktober 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val av ombud

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2015 TID & PLATS PROGRAM NOMINERINGAR HANDLINGAR Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4, 6 Program...5 Val av regionstyrelse...7 Val av ombud...8 Valberedningen...9

Läs mer

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1

Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 23 oktober 2015, version 1 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 23 oktober 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av kongressombud...

Läs mer

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2

Regionråd 2016. 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. December 2015, version 2 Regionråd 2016 19 april TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR December 2015, version 2 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6 Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall

Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall Verksamhetsberättelse 2015 UNIONEN REGION SjuHall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Intäkter 2015 Kkr Övriga intäkter 316 Anslag 15 590 Summa Intäkter 15 906 Rörelsens kostnader Verksamhetskostnader* 4 800 Personalkostnader

Läs mer

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta

Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER. 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionråd 2015 HANDLINGAR NOMINERINGAR MOTIONER 23-24 april Aronsborg, Bålsta Dagordning Vid årsmötet för Unionen Dalarna 2015 04 23 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop 3. Årsmötets stadgeenliga kallande 4.

Läs mer

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner

Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner Regionråd 2015 Handlingar Nomineringar Motioner 23-24 april Aronsborg, Bålsta Regionrådets årsmöte den 23 april 2015 Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Upprop 3. Närvarorätt och yttranderätt

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 20 oktober 2016, version 1 Regionråd 2016 20 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till

Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Inbjudan Regionrådsombud och alla SjuHalls medlemmar är välkomna till Årsmöte (regionråd) för Unionen SjuHall den 16 april 2015 på Pulsen Konferens, Kyrkängsgatan 8 i Borås Unionens avtalsenhet gästar

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera

Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls årsmöte den 20 april 2016 Dags att nominera Till Unionen SjuHalls klubbar och arbetsplatsombud (Övriga medlemmar via regionens tidning) Datum Oktober 2015 Vår referens Valberedningen/Enar Bonath Var med och forma Unionen! Val till Unionen SjuHalls

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Avdelningsstyrelse 2015 Ordförande Ledamöter Lisa Assolari Stefan Burlin Elisabeth Dahl Mikael Forsberg Viktoria Hallin Camilla Hansen Malin Jonsson Jonas Larsson Jon Olovsson

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 Förslag till dagordning för Årsmöte 2015 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29

Regionråd 2015 13 APRIL INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA. Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Regionråd 2015 INFÖR REGIONRÅDET DAGS ATT NOMINERA 13 APRIL Regionråd 2015, Skaraborg/Väst, version 0, 2014-10-29 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Att välja ombud

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Vision Bromma sdf INLEDNING Den 2 september 2011 bytte SKTF namn till Vision och sektionen i Bromma bytte därmed även namn till Vision Bromma sdf vid ett medlemsmöte den 9 november 2011. Under 2011 har

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR För dig som bor eller arbetar, är registrerad medlem, i Unionen Östra Sörmland/Gotland. Vilket bland annat omfattar kommunerna: Botkyrka

Läs mer

Regionrådets årsmöte

Regionrådets årsmöte Kallelse till Regionrådets årsmöte Nu närmar sig Regionrådets årsmöte utöver sedvanliga årsmötet kommer slutligt beslut om att slå ihop Regionerna Skaraborg och Väst att tas. Dagen avslutas med en intressant

Läs mer

Unionen Göteborgs regionstyrelse

Unionen Göteborgs regionstyrelse Unionen Göteborgs regionstyrelse Regionstyrelsens uppdrag är att leda Unionen Göteborgs verksamhet och är under tiden mellan regionrådsmötena avdelningens högsta beslutande organ. Regionstyrelsen ansvarar

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3

Regionråd 2015. 19-20 April TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2014, version 3 Regionråd 2015 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 19-20 April November 2014, version 3 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till... 4-5 Val av regionstyrelse...6

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1

Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. 27 oktober 2014, version 1 Regionråd 2015 17-18 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 27 oktober 2014, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val till regionstyrelsen...6

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1

Regionråd 2016 14 APRIL TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR. November 2015, version 1 Regionråd 2016 TID & PLATS MOTIONER NOMINERINGAR HANDLINGAR 14 APRIL November 2015, version 1 Innehåll Praktisk information...3 Inför regionrådet så här går det till...4 Val av regionstyrelse...6 Val av

Läs mer

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar

Stadgar. Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Stadgar Förbundsstadgar Normalstadgar för föreningar Innehåll Förbundsstadgar Förbundets värderingar.... 4 Förbundets organisation... 4 Medlemskap.... 4 Kongress... 7 Förbundsfullmäktige... 10 Förbundsstyrelse...

Läs mer

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp

Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Jarl Oscarsson, Brand och Arbetsmiljöchef Rönnskärsverken Gruvor Smältverk Zink Koppar Affärsområde Smältverk - Rönnskär 1 Stålindustrins Arbetsmiljögrupp Ordförande i Stålindustrins

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15

Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 Stadgar för FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET Beslutade av Förbundsmötet 2015-04-15 1 Namn och syfte Förbundets namn är Studieförbunden i samverkan 1, i dagligt tal Studieförbunden (The Swedish Adult Education Association)

Läs mer

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013. Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig E-PRINT, 3 000 EX, AUG 2015. REKRYTERING YRK 2015:013 Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig 150714_Broschyr_skiss_2.indd 3 2015-07-17 17:12 Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar

Läs mer

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan

Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen. 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan MINNESANTECKNINGAR Datum Vår referens 2009-11-19 Lena Pesonen Typ av möte Regionrådets höstmöte Tid 2009-11-02 Gothia Towers/Svenska Mässan Plats Mötets öppnande Val av mötesordförande Val av sekreterare

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559

Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg. Styrelsen för. Marknadsföreningen. i Helsingborg. Org nr 843002-3559 Årsmöte med 70-årsjubileumsmiddag den 27 februari 2003 på Hotel Mollberg Styrelsen för Marknadsföreningen i Helsingborg Org nr 843002-3559 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg

Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Välkommen till Ledarna inom Vård & Omsorg Om föreningen Föreningen bildades under 2011 då Ledarna fått fler och fler medlemmar inom vård- och omsorgssektorn. Föreningen vänder sig till chefer på alla nivåer

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig

Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Medan du utvecklar Sverige så utvecklar vi dig Välkommen till Sveriges Ingenjörer Som ingenjör banar du vägen mot framtiden. Det är dina innovationer och visioner som ska lösa våra gemensamma problem,

Läs mer

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år.

Ett år med Handels. Handels Direkt. Vår verksamhet under ett år. Vivarakanjättestolta! Handels verksamhetsberättelse 2012. Ett växande år. året då växte 4 000 startade. när växte så växer? och står bakom Vivarakanjättestolta! bli? cirka 200 000 Vad har fått är den få kontakt med Vad har blivit bra för våra Hos får du personlig rådgivning

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen!

Nära dig. No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! 1 Nära dig No: 4 2012 Ett medlemsblad till dig som är medlem i Unionen Var med och påverka! Var med och forma Unionen! Nu blickar vi framåt mot ett nytt spännande år i vår region. Vem ska företräda dig?

Läs mer

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag

Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Kurser 2011 för dig med fackligt uppdrag Bättre arbetsmiljö (BAM), grundkurs i arbetsmiljö 3 dagar (2 + 1), internatutbildning (F) Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig i första hand till dig som är ny som

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten

ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten ÅRSREDOVISNING 2008 för Unionen Västerbotten Styrelsens berättelse för 2008 Regionstyrelsen för Unionen Västerbotten avger följande berättelse för verksamhetsåret 2008. Regionrådet (RR) 24-25 april 2008

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm

Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden.

Motion gällande valberedningens deltagande och yttrande-, förslags- samt rösträtt vid regionstyrelsens sammanträden. Punkt 9 på dagordningen Motioner till kongressen. 2011-00018 Regionstyelsen Unionen Motion gällande verksamhetsrevisorernas deltagande vid regionstyrelsens sammanträde. Verksamhetsrevisorerna Uppgift och

Läs mer

Järfälla Civilförsvarsförening

Järfälla Civilförsvarsförening Protokoll fört vid JÄRFÄLLA CIVILFÖRSVARSFÖRENINGS FÖRENINGSSTÄMMA 2013-03-19 Före stämmans öppnande gavs en presentation av säkerhetsproblematiken vid utbyggnad av järnvägen mellan Barkarby och Kallhäll

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar

Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar 2016-04-27 Avdelning 229 Delegationsordning och uppdragsbeskrivningar Delegationsordning (Sidorna 41-54 i STs stadgar) Sektionsstyrelsen (Sidorna 55-65 i STs stadgar) Vid eventuella oklarheter ska avdelningsstyrelsen

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 65. Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 Förslag till dagordning för Årsmöte 2014 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET

STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET STADGAR FÖR MÄLARDALSRÅDET Beslutade på rådsmötet den 1 juni 2012 Mälardalsrådet är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och landsting i form av en ideell förening för gemensamma strategiska

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1

Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Högskolan Dalarna Instruktioner för förtroendevalda inom Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna 1 Saco-S föreningen vid Högskolan Dalarna ska i sin verksamhet driva Saco-S fackliga politik och fullgöra

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

DALABANANs INTRESSENTER

DALABANANs INTRESSENTER Bi KS 2015/14/1 En investeringför framtiden SALAKOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2015-01- 2 6 Diarienr rktbilaga 2015-01-15 Avesta kommun, Borlänge kommun, Falu kommun, Gagnefs kommun, Heby kommun,,,

Läs mer

Regionråd APRIL HANDLINGAR T I D & P L AT S NOMINERINGAR MOTIONER. 20 oktober 2016, version 1

Regionråd APRIL HANDLINGAR T I D & P L AT S NOMINERINGAR MOTIONER. 20 oktober 2016, version 1 T I D & P L AT S l MOTIONER l NOMINERINGAR l 4 APRIL Regionråd 2017 HANDLINGAR 20 oktober 2016, version 1 Innehåll Praktisk information... 3 Inför regionrådet så här går det till... 4 Regionstyrelsen...

Läs mer

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

PROTOKOLL. Ingvar Karlsson hälsar de närvarande välkomna och förklarar årsmötet öppnat. ÅRSMÖTE 2016 1 Sammanträdesdatum: Torsdagen den 28 april 2016 Tid: Klockan 18.30 Plats: Brännö Folkets Park, Hylte Protokollets omfattning: 1-18 Arsmötet föregicks av ett samtal om folkbildningens roll

Läs mer

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012

Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Kort om IF Metall Medlemsstatistik, avgifter m.m. Januari 2012 Inledning Denna broschyr kan vara bra att ha när du behöver uppgifter om vår organisation, till exempel medlemsstatistik, avgifter etc. Uppgifterna

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014 Samuel Persson hälsade välkommen till föreningsstämman och informerade att ordförande Andreas Wikfeldt blivit sjuk. 1.

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation

Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Arbetsordning för SEKO Postens förhandlingsorganisation Bilaga 2 till protokollet SEKO: s förbundsstyrelse har efter samråd med berörda lokala organisationer beslutat att inrätta Förhandlingsorganisation

Läs mer

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm

Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan World Trade Center, Stockholm TRANSPORTARBETARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA PROTOKOLL Fört vid ordinarie föreningsstämma för Transportarbetarnas Arbetslöshetskassa tisdagen den 12 maj 2015 klockan 13.00 World Trade Center, Stockholm 1 Stämmans

Läs mer

DALABANANS INTRESSENTER

DALABANANS INTRESSENTER {Tl Kallelse till föreningsstämma och konstituerande styrelsemöte Dalabanans Intressenter Tid: fredagen den 16 juni, kl. 10.00 Plats: Teknikhuset, Hyttvägen 2, Sala (Kaffe finns serverat från kl. 09.30)

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret avseende Stockholmspostens konstförening Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010-2011 avseende Stockholmspostens konstförening Medlemsantal Antalet medlemmar den sista oktober 2011 var 102 (111). Vi har fått två nya medlemmar under året

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01

Stadgar 2013. för Lärarnas Riksförbund. gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 för Lärarnas Riksförbund gäller från och med 2013 01 01 Stadgar 2013 Fastställda av Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress 2012 Innehåll Stadgar för Lärarnas Riksförbund 1 Ändamål 10 2

Läs mer