GITindex Hösten Rapport December Page 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GITindex Hösten 2010. Rapport December 2010. Page 1"

Transkript

1 GITindex Hösten 2010 Rapport December 2010 Page 1

2 Om Grön IT i Sverige Hösten 2010 Rapporten Grön IT i Sverige Hösten 2010 baseras på intervjuer gjorda med drygt 500 svenska företag och organisationer. Studien genomförs som en del av Exido IT-barometern, Sveriges största oberoende analys av den svenska ITmarknaden. Grön IT index GITindex lanserades av Exido och IT & Telekomföretagen i februari Sedan Hösten 2010 är TCO Development ny partner till GITindex. GITindex baseras på Exido IT-barometern och syftar till att belysa hur svenska företag och organisationer arbetar med att minska ITs negativa miljöpåverkan samt hur IT används som miljöteknik, det vill säga för att minska företagets övriga miljöpåverkan. Där inget annat anges menas med företag såväl privata företag som offentliga myndigheter och organisationer

3 Hänsyn till miljöpåverkan vid IT-investering Tar ni hänsyn till miljöeffekter i samband med era IT-investeringsbeslut? Ja, i stor utsträckning Ja, i viss utsträckning Ja, men i begränsad utsträckning Nej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Hösten 2010 Hösten 2009 Hösten 2008

4 Hänsyn till miljöpåverkan vid IT-investering Allt fler företag och organisationer säger sig ta hänsyn till miljöaspekten av och med hjälp av IT. Detta är en konsekvens av att frågan om Grön IT mognat: Andelen företag som tar stor hänsyn har inte förändrats Hänsyn tas av allt fler företag, dock inte fullt ut Andelen företag som säger att de inte tar hänsyn har nästan halverats på två år

5 Finns policy för Grön IT? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hösten 2010 Hösten 2009 Hösten 2008 Ja Nej, men vår övergripande miljöpolicy omfattar även vår IT-verksamhet Nej, men vi är på väg att etablera en policy för Grön IT Nej, och vi har inga planer på att etablera en policy för Grön IT Källa: Exido/IT-barometern 2010

6 Finns policy för Grön IT? Arbetet med att ta fram och utveckla en policy för Grön IT har ökat kraftigt. Framförallt sker det genom att frågan om Grön IT lyfts ur den övergripande miljöpolicyn och får en egen policy eller strategi. Andelen företag som säger sig ha en Grön IT policy har ökat med mer än 50 % under det senaste året Fortfarande säger sig ungefär var tionde företag arbeta med att ta fram en Grön IT policy

7 Vad innehåller policyn? 50% 44% 39% 24% 16% 12% 78% 62% 52% 32% 22% 18% 80% 74% 67% 45% 16% 14% Hösten 2008 Hösten 2009 Hösten 2010 IT-arkitektur Redovisning av vår IT-verksamhets miljöeffekter Mål med Grön IT-arbetet Drift av IT Inköp av hårdvara Användande av IT för att minska företagets miljöpåverkan Källa: Exido/IT-barometern 2010

8 Vad innehåller policyn? Grön IT policyn blir allt mer proaktiv. Andelen policys som omfattar aktiviteter och strategi för hur IT kan användas som miljöteknik har ökat kraftigt IT-driftens miljöpåverkan finns idag med i närmare två tredjedelar av GIT policy Allt fler viktiga områden har kommit in i policys och styrande dokument kring Grön IT Ett område som åter ökar är formulerade och mätbara mål i policyn

9 Hänsyn vid hårdvaruinvestering Vad tar ni systematiskt hänsyn till (ur ett miljöperspektiv) i era IT-hårdvaruinvesteringar? 70% 64% 55% 51% 58% 49% 42% 39% 35% 32% 22% 40% 41% 37% 26% 29% 44% 39% 33% 23% 12% Hösten 2008 Hösten 2009 Hösten 2010 Skalbarhet Materialval (plaster, metaller etc) Miljöcertifierade leverantörer Återvinningsbarhet Hårdvarans livslängd Lågenergiförbrukande system Lågenergiförbrukande hårdvara Källa: Exido/IT-barometern 2010

10 Hänsyn vid hårdvaruinvestering Allt högre hänsyn tas till miljöaspekterna vid investeringar i hårdvara Den viktigaste parametern är fortfarande energianvändningen både vad gäller själva hårdvaran och de system som hårdvaran skall drifta Livslängd och återvinningsbarhet ökar också i vikt Skalbarhet (flexibilitet) minskar något, framförallt beroende på att virtualiseringsgraden ökar

11 Hänsyn vid drift Vad tar ni systematiskt hänsyn till (ur ett miljöperspektiv) i er IT-drift? Hösten 2010 Hösten 2009 Hösten 2008 Virtualisering 65% 59% 46% IT-verksamhetens energiförbrukning 59% 55% 31% Energieffektiva servrar 53% 51% 37% Val av leverantörer 31% 30% 25% Digital dokumenthantering 31% 35% 32% Konsolidering av datacenters 27% 25% 26% Tunna klienter 22% 25% 26% Annan energieffektiv utrustning 20% 21% 15% Val av outsourcingleverantörer 14% 13% 9% Öppna standards 13% 17% 14% Strukturerad informationshantering 10% 11% 14% Källa: Exido/IT-barometern 2010

12 Hänsyn vid drift Virtualisering och energiförbrukning är de viktigaste parametrarna som tas hänsyn till vid IT-drift Tunna klienter har inte ökat i någon nämnvärd omfattning Konsolidering av datacenters ökade under 2008 men har sedan dess legat på i princip samma nivå Krav på leverantören och val av leverantör utifrån leverantörens möjlighet att minska miljöpåverkan har ökat sedan 2008 men ligger i princip på samma nivå 2010 som 2009

13 Efterlevnad Hur väl efterlevs och utvecklas företagets IT-miljöpolicy (eller motsvarande)? Mycket väl Ganska väl I viss utsträckning Inte alls 0% 20% 40% 60% 80% 100% Hösten 2010 Hösten 2009 Hösten 2008 Källa: Exido/IT-barometern 2010

14 Redovisning ITs miljöpåverkan Beräknar och/eller redovisar ni er IT-verksamhets miljöpåverkan? Hösten % Hösten % Hösten % Källa: Exido/IT-barometern 2010

15 Grön IT Index GITindex Insikt Visar om organisationen tar hänsyn till miljöeffekten i samband med investeringar i IT Handlingsplan Visar om organisationen har en policy eller strategi för grön IT Efterlevnad Visar i vilken grad organisationen agerar utifrån en fastlagd strategi och om organisationen följer policy Utvärdering Visar om organisationen har uppsatta mål, i policy eller i en strategi, för arbetet med grön IT. Även i vilken mån åtgärder utvärderas och mäts mot uppsatta mål

16 Redovisning ITs miljöpåverkan Redovisningen av ITs miljöpåverkan är fortfarande på en relativt låg nivå, men ökar konstant Under 2010 uppger 18 % av företagen att de redovisar ITs miljöpåverkan. Detta sker framförallt som en del av övergripande miljöredovisning och är vanligare bland tillverkande företag (industri) än bland till exempel tjänsteföretag

17 GITindex bas för index GITindex baseras på frågor i Exido/IT-barometern: Insikt frågor kring hänsyn till miljö i samband med IT-investeringar samt organisationens kunskap och förståelse för ITs miljöpåverkan och de möjligheter IT kan ge för minskad miljöpåverkan i övriga organisationen Handlingsplan frågor kring huruvida företaget har eller är på väg att utveckla en policy eller strategi för hur Grön IT skall hanteras Efterlevnad frågor kring hur väl policy, krav, miljökriterier mm efterföljs i organisationen Utvärdering frågor kring huruvida företaget har uppsatta mål och mäter samt redovisar ITs miljöpåverkan och de effekter som investeringar i Grön IT medför

18 GITindex Hösten 2010 Insikt 696 Handlingsplan 624 Efterlevnad 387 Utvärdering 283 Källa: Exido/IT-barometern 2010

19 GITindex utveckling Insikt Handlingsplan Efterlevnad Utvärdering Källa: Exido/IT-barometern 2010

20 Slutsatser GITindex Hösten 2010 Insikt Förbättras kontinuerligt. Takten ha avtagit något då många företag redan uppger att insikten finns Handlingsplan Arbetet med att ta fram och implementera en handlingsplan har ökat kraftigt. Idag har närmare två av tre företag en handlingsplan, enskild för Grön IT eller som en del av övergripande miljö- och klimatplan Efterlevnad Allt fler företag upplever att organisationen arbetar i linje med plan och policy. En bidragande orsak är att kunskap och förståelse för området ökar Utvärdering Från att år 2008 vara ett fåtal företag som uppgav att man utvärderar och mäter effekterna inom och av IT har detta nu ökat kraftigt. Fortfarande på en låg nivå

21 TCO Development Exido International AB Linnégatan 14, SE Stockholm Sweden Tel: Vasagatan 11, 1 tr SE Stockholm Tel: , Fax:

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik?

Hitta din största potential var finns de snabbaste vinsterna med IT som miljöteknik? ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 En rapport från Exido IT SOM MILJÖTEKNIK Agera klimatsmart med Grön IT Snabba vinster med rätt prioriteringar Hitta din största potential

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Kundkommunikation i förändring. en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Kundkommunikation i förändring en studie om svenska företags vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten Meddelande Kundkommunikation i förändring 1 Förord Posten lever mitt i ett

Läs mer

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson

C-UPPSATS. Grön IT. - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen. Wenke Aasvold Andreas Nilsson C-UPPSATS 2010:260 Grön IT - en fallstudie av de viktigaste satsningarna inom Grön IT hos organisationer i IT-branschen Wenke Aasvold Andreas Nilsson Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006

Miljöbarometern för bygg- och fastighetssektorn 2006 Företagens syn på miljöutmaningen Företagens miljöarbete Resultat av miljöarbetet för företaget Problembild Intressenter Drivkrafter Aktiviteter Åtgärder Organisering Resultat Ef f ekter Hinder och attityder

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001

Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter. Temoundersökning genomförd 2001 4 Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Temoundersökning genomförd 2001 Internationella programkontoret Kartläggning av svenska skolors internationella kontakter Genomförd april 2001

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Enkät kring hållbara transporter

Enkät kring hållbara transporter Enkät kring hållbara transporter Norrköping Företag 8 Version 1. NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 8-1-16 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) POSTAL ADDRESS: Slottsgatan 1, 3 Jönköping

Läs mer

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet

Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Förstudie om hur kvinnors företagande kan integreras i det företagsfrämjande systemet Rapport Juni 2012 Länsstyrelsen Södermanlands län Förord... 3 Sammanfattning... 5 Förstudie; uppdrag, arbetsmetoder...

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

E-POSTBAROMETERN 2013

E-POSTBAROMETERN 2013 E-POSTBAROMETERN 2013 Marknadschefers val av olika medier 2013 E-postmarknadsföringens nuläge, framtid och trender. Statistik från en undersökning bland svenska marknadsförare. Creating e-mail success

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Självbetjäningssupport 2009

Självbetjäningssupport 2009 Branschrapport Självbetjäningssupport 2009 Med fokus på webbaserad självbetjäning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 4 Demografi Sid 4 Vad kallas supportfunktionerna? Sid 5 Kännedom

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor

Mottagarmakt 2015. Kommunikation på mottagarens villkor Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor >> Mottagarmakt 2015 Kommunikation på mottagarens villkor Innehåll Om rapporten... 2 Kommunikation på mottagarens villkor... 3 Mottagarmakten fortsatt

Läs mer

IT i Sverige 2006. En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige

IT i Sverige 2006. En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige Johan L andeström Derya von Knorring Martin Johansson Hans Werner Mats Löfström IT i Sverige 2006 En bok om trender och utveckling inom IT i Sverige Beställning Exido International AB Birger Jarlsgatan

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

It-hälsa inom företag och offentlig sektor

It-hälsa inom företag och offentlig sektor It-hälsa inom företag och offentlig sektor Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag och organisationer. Och för människorna som jobbar där. Hur står det till med it-hälsan?

Läs mer

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115

Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Politisk påverkan och Sverigedemokraterna Analys 20101115 Om Sektor 3 och United Minds United Minds är ett analys- och rådgivningsföretag med huvudkontor i Stockholm. Genom undersökningar och analyser

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem

Kraven på affärssystem har förändrats. Rätt infört blir affärssystem en strategisk fördel. 5 steg till en lyckad upphandling av affärsssystem ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CUSTOM PUBLISHING 1 rapport från Exido AFFÄRSSYSTEM SÅ MAXIMERAR DU AFFÄRSNYTTAN Affärssystem en strategisk fördel Kraven på affärssystem har förändrats.

Läs mer