Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktiges jämställdhetsutskott"

Transkript

1 1 av 9 Tid: Plats: Byggnadsnämndens sammanträdesrum Mötets öppnande och formalia 1 Godkännande av dagordning Val av justerare Beslutsärenden 2 JUSK - Yttrande fördjupad översiktsplan för kusten 3 Jämställdhetsutskottets årsredovisning JUSK - Uppföljning fattade beslut JUSK-Budgetuppföljning 2012 Informationsärenden 6 -Rapport - Fritid efter kön -Info om aktiviter och resultat i projekt Normstorm -Info om genomförd analys av tilldelning av särskilt boende i Umeå kommun. -Aktivitet på internationella kvinnodagen 8 mars -Temadag med fokus på våldsutsatta kvinnor -UBC Anmälningsärenden 7 Genomförandeplan 2013

2 2 av 9 1 Godkännande av dagordning Val av justerare

3 3 av 9 2 Diarienr: KS-2013/00028 JUSK - Yttrande fördjupad översiktsplan för kusten Att anta yttrande över Fördjupning för kusten (utställningshandling december 2012) Jämställdhetsutskottet har i samrådsskedet lämnat ett yttrande där det ses som positivt med en ansats och strategi som öppnar upp området för ett ökat nyttjande för allmänheten där tillgänglighet är ett ledord. Jämställdhetsutskottet vill återigen lyfta det centrala i att skapa ett offentligt rum där alla Umeåbor, oavsett kön, ekonomiska förutsättningar etc. kan vistas och uppleva kusten, havsbandet, bad och natur där princip 10 om att behålla långa orörda strandsträckor är av särskild vikt ur ett jämställdhetsperspektiv. Kvinnor som grupp har generellt lägre inkomster och är i högre utsträckning ekonomiskt beroende av en partner än vad män som grupp är och har därför inte samma möjligheter att köpa och äga mark eller en stuga. Det är av stor vikt att bevara allmänna sträckor för allmänhetens möjlighet att ta dela av kusten även för de kommunmedborgare och besökare som inte äger mark eller stugor efter kusten. En större tillgänglighet och en fungerande kollektivtrafik kan skapa nya rekreationsmöjligheter, även för personer som är ekonomiskt resurssvaga. Jämställdhetsutskottet lyfte i sitt tidigare yttrande att det är viktigt att lyfta fram alla de fina platser som finns och göra dem tillgängliga för fler, till exempel i en guide samt att det är angeläget att lyfta frågor om kulturmiljö och att reflektera över vilka sorters kulturmiljöer som lyfts fram och därigenom tillskrivs ett historiskt värde. I stycke 2.3 lyfts att för att långsiktigt kunna göra rätt prioriteringar i förhållande till kulturmiljöerna är det angeläget med en inventering och värdering av kustens kulturhistoriska bebyggelse och kulturhistoriska lämningar. Jämställdhetsutskottet vill återigen lyfta vikten av att tillvarata

4 4 av 9 kunskap om att kulturmiljöer ur ett jämställdhetsperspektiv. En inventering och värdering av kustens kulturhistoriska bebyggelse och kulturhistoriska lämningar är ett sätt att skriva historia och den historia vi skriver idag bör synliggöra och beskriva såväl kvinnor som mäns livsvillkor och erfarenheter. Beslutsunderlag Utställning av fördjupad översiktsplan för kusten Handlingarna hittas på: Jämställdhetsstrateg Beslutet ska skickas till Umeå kommun, utvecklingsavdelningen

5 5 av 9 3 Diarienr: KS-2013/00026 Jämställdhetsutskottets årsredovisning 2012 Att anta förslag till årsredovisning för 2012 Årsredovisning för jämställdhetsutskottet Beslutsunderlag JUSK årsredovisning 2012 Bilagor Verksamhetsuppföljning JUSK

6 6 av 9 4 Diarienr: KS-2013/00027 JUSK - Uppföljning fattade beslut 2012 Att godkänna uppföljning av fattade beslut Uppföljning av fattade beslut 2013 Beslutsunderlag Uppföljning fattade beslut 2012 Bilagor Uppföljning fattade beslut 2012

7 7 av 9 5 Diarienr: KS-2013/00073 JUSK-Budgetuppföljning 2012 Att godkänna budgetuppföljning för 2012 Budgetuppföljning December 2011 beslutades om budget för Budget för 2012: kronor Upparbetat enligt budget: kronor Överskott: kronor

8 8 av 9 6 Diarienr: KS-2013/00070 JUSK - Informationsärenden Ärendet föranleder inget beslut Information om fritidsrapporten; Fritid efter kön Daniel Levisson, statistiker Läs rapporten här: +KLAR% pdf Information om aktiviter och resultat i projekt Normstorm i Umeåregionen Johanna Engström, projektsamordnare, Normstorm Information om genomförd analys av tilldelning av särskilt boende i Umeå kommun: Könsmönster inom äldreomsorgen genusanalys av särskilt boende 2012 Jennie Brandén, projektledare, Ledningskraft Aktivitet kommer att genomföras den 8 mars med fokus på jämställdhet och kultur. Mer information kommer. 17 april genomförs temadag med fokus på våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld i samverkan med Brottoffersmyndigheten och Länsstyrelsen i Västerbotten Dagen följs upp med workshops och studiebesök för berörda den 18 april. Den maj genomförs en gemensam konferens med UBC Gender Commission och UBC Planning Commission med fokus på inkluderande stadsplanering. Ett 60-tal personer som arbetar med jämställdhet respektive stadsplanering förväntas delta på konferensen.

9 9 av 9 7 Genomförandeplan 2013 Tjänsteskrivelsen är inte färdigställd. Eftersändes till mötet

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Det könade landskapet Umeå

Det könade landskapet Umeå Det könade landskapet Umeå Reviderad version 2014 Innehåll Förord 3 Inledning 5 JÄMSTÄLLDHET 6 Vad jämställdhetspolitik 6 Hur Jämställdhets integrering 6 Jämställdhet och Intersektionalitet 6 Stödstrukturer

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande

Trygg kommun. Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Trygg kommun Ett metodmaterial för jämställt samhällsbyggande Innehållsförteckning Förord... 4 Upplägg och användning... 5 Ordlista med nyckelbegrepp... 6 Del 1 Trygg Kommun - samhällsbyggande i Sollefteå

Läs mer

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014

Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Umeå kommuns Jämställdhetsplan 2012 2014 Beslut i kommunfullmäktige 2012-02-27 Inledning Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun

Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Revisionsrapport* Utan spaning ingen aning omvärldsbevakning i Vänersborgs kommun Vänersborgs kommun November 2007 Lotta Wall *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...3 2. Inledning...5

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

f H ör a l n är dl ar edn e ing

f H ör a l n är dl ar edn e ing Handledning för lärare Välkommen till Skolval 2010! Under planeringen av Skolval 2010 pratade vi länge och väl om huruvida projektet skulle vara en del av undervisningen eller inte. Vi kom fram till att

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt

Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Normstorm i Umeåregionen Offentliga och privata arbetsgivare i samverkan för jämställd tillväxt Projektbeskrivning Sammanfattande projektbeskrivning Projektet ska genom samverkan och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Medborgare, kulturmiljö och planering

Medborgare, kulturmiljö och planering Krister Olsson och Elin Berglund Medborgare, kulturmiljö och planering Ett kvantitativt angreppssätt på medborgardeltagande FoU - publikation från Riksantikvarieämbetet Medborgare, kulturmiljö och planering

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2005-2009 Version 2007 Dnr 8003914-04 Inledning Arbetet med Handlingsplan för jämställdhetsintegrering kommer att innebära att Länsstyrelsen Östergötland står

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13.

OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress. Ärende Diarienr Föredragande. 2 Keep it Loud KOF 2015-88 Stina Bond 13. Kultur- och fritidsnämnden Evelina Alsén, ordförande Sven Lundberg, sekreterare KALLELSE 1 (3) 2015-06-15 OBS tiden! Gemensam lunch kl 12-13 på Konsert & kongress Sammanträde Tid: 2015-06-17, kl 13:00

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

sektorprogram Kultur och medier

sektorprogram Kultur och medier sektorprogram Kultur och medier Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Kultur och medier Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2511-0 http://dx.doi.org/10.6027/anp2013-731

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047

Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Kjerstin Tejre 2015-01-19 SCN-2015-0047 Socialnämnden Ansökan om utvecklingsmedel för 2015 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

motverka våld mot kvinnor

motverka våld mot kvinnor 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 1 Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 godkändes i socialnämnden 13 april 2011 efter en remissrunda i alla övriga nämnder.

Läs mer

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning

Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG. Samordning och utveckling av samhällsplanering. till fysisk aktivitet. delredovisning Rapport 2011:32 REGERINGSUPPDRAG Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet delredovisning Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Malmö stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Malmö stads arbete med jämställdhetsintegrering vilar på CEMR, de nationella jämställdhetspolitiska målen, Malmö stads utvecklingsplan

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer