Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9, Område 1 Syd Kristina Fröjd Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd 1 Inbjudan Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande, så kallat ABT-boende i Område 1 Syd. Denna upphandling avser två delar. Boendeform 1: Avser anläggning med självhushåll Boendeform 2: Avser anläggning utan självhushåll men där kosten ingår i tjänsten Inbjudan sker genom utskick till de leverantörer som tidigare anmält sitt intresse, våra befintliga leverantörer, genom publicering på Migrationsverkets webbplats samt via annonseringsverktyget Tendsign. OBSERVERA ATT DENNA DIREKTUPPHANDLING ENDAST AVSER OMRÅDE 1 SYD, SE BIFOGAD KARTA BILAGA 1. KARTAN ÄR LÄNSINDELAD. 1.1 Bakgrund till upphandlingen I första hand tillhandahåller Migrationsverket alltid platser åt de asylsökande i vanliga hyreslägenheter (ABE). Vid stort antal asylsökande kan behovet av boende under handläggning av asylprocessen överstiga det antal lägenhetsplatser som Migrationsverket har att tillgå. Migrationsverket upphandlar därför så kallat ABT-boende. ABT-boende är en tillfällig lösning och Migrationsverket har för avsikt att så snart som är möjligt växla över till lägenhetsplatser alternativt korridorsboende med självhushåll (ABK). I samband med denna övergång kommer Migrationsverket att teckna lokalhyresavtal med en avtalstid om 2-6 år. Detta sker utan tillämpning av LOU. För mer information om detta, se länk: https://www.migrationsverket.se/andra-aktorer/fastighetsagare-och-uthyrare/lagenheteroch-kollektivt-boende.html. Migrationsverket kommer att flytta asylsökande från ABT till ABE eller ABK i mån av lediga platser. ABE och ABK är prioriterat för Migrationsverket i förhållande till ABT. Det innebär att utflyttning sker i den utsträckning som är möjlig till dessa boendeformer. Migrationsverket har ramavtal avseende cirka 1100 tillfälliga boendeplatser (ABT). Det pågår även en kompletterande upphandling avseende tillfälliga boendeplatser. Ramavtalsupphandlingen har ännu inte kunnat avslutas. De platser som denna upphanding Utskrivet: :22 Sida 1 av 38

2 resulterat i, cirka st, har redan tagits i anspråk såsom en konkurrensutsatt direktupphandlingsom sannolikt inom kort kommer att övergå till ett ramavtal. Den nu aktuella direktupphandlingen avser att täcka det eventuella ytterligare behov av ABT-platser som kan uppstå när det inte finns möjlighet att använda Migrationsverkets övriga boendealternativ. Denna upphandling avser ej boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna svarar för ensamkommande barns boende genom placering i HVB-hem (Hem för vård och boende) eller genom placering av barnen i familjehem. När det gäller att täcka Migrationsverkets behov av ABT-platser gäller följande enligt nedanstående rangordning: 1) Ramavtal avseende Tillfälligt boende för asylsökande, dnr ) Pågående ramavtalsupphandling avseende Tillfälligt boende av asylsökande, dnr ) Direktupphandling nr 7, dnr ) Tillfällig direktupphandling nr 8, nr ) Denna direktupphandling OBSERVERA: Denna direktupphandling kan sålunda först komma att användas när behovet inte kan uppfyllas av upphandlingarna som anges under punkt 1 tom 4. Först då kommer nuvarande direktupphandling enligt punkt 5 ovan att användas. Migrationsverket kommer att rangordna boendeform 1 före boendeform 2. Denna direktupphandling kan komma att ersättas med en annonserad upphandling enligt ett förenklat förfarande för det fall ett behov överstigande antalet ramavtalsplatser bedöms vara av ej tillfällig karaktär. Så snart Migrationsverket har ett tillräckligt antal ramavtalsplatser kan Migrationsverket komma att avsluta avtal som tecknats utifrån rangordning på denna upphandling. Upphandlingen kan således komma att utgå så snart Migrationsverket har ett tillräckligt antal boendeplatser genom ramavtal. Samtliga handlingar som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag måste bifogas anbud oaktat om dessa bifogats med tidigare anbud till Migrationsverket. 1.2 Presentation av Migrationsverket Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige och internationellt. Det innebär att vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap. Verket erbjuder de asylsökande boende och viss sysselsättning under väntetiden samt stödjer den som fått nej på sin asylansökan och måste lämna landet. Migrationsverket har kontor över hela landet och har idag cirka 5500 anställda. Migrationsverket har sitt säte i Norrköping. Utskrivet: :22 Sida 2 av 38

3 Ytterligare information kan erhållas på vår hemsida 1.3 Antal platser Migrationsverkets behov uppskattas i denna upphandling till cirka 6000 platser per dygn totalt i Område 1 Syd. Totalt uppgår Migrationsverkets antal platser i denna upphandling till cirka platser per dygn i hela Sverige. Migrationsverket understryker att behovet av tillfälliga boendeplatser är svårt att förutse. Behovet kan såväl öka som minska på grund av fluktuationer vad avser antalet asylsökande. Därtill kommer Migrationsverkets tillgång till boendeplatser i det ordinarie lägenhetsbeståndet att variera över tid. Migrationsverket prioriterar lägenhetsboendet före det tillfälliga boendet. Angiven volym är inte på något sätt bindande för Migrationsverket. 1.4 Målet med direktupphandlingen Målet med direktupphandlingen är att för respektive boendeform i upphandlingen är att teckna avtal.observera att inga asylsökande kommer att placeras på anläggningen innan samtliga särskilda kontraktsvillkor (krav) är uppfyllda, dvs att ingen ekonomisk ersättning utgår förrän dess att minst en asylsökande har placerats på anläggningen. 2 Administrativa bestämmelser 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt 15:e kapitlet i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.2 Delad upphandling Upphandlingen består av två delar och anbud kan lämnas för boendeform 1 och/eller boendeform 2. OBSERVERA! För samma anläggning kan man ej lämna anbud på både boendeform 1 och boendeform 2. Endast en boendeform accepteras inom samma anläggning. För det fall att en leverantör felaktigt lämnar anbud för boendeform 1 och 2 för samma anläggning kommer anläggningen att rangordnas i boendeform 1. Leverantörerna kommer att rangordnas för boendeform 1 respektive boendeform 2 inom detta geografiska område. Migrationsverket förbehåller sig rätten att vid avtalstecknande välja inom vilket geografiskt område samt inom vilken boendeform avtal ska tecknas. Anbudsgivaren kan lämna anbud för flera anläggningar inom ett geografiskt område, dock som separata anbud med ett anbud för respektive anläggning. Ange i fritextsvar anläggningens namn, fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar samt vilken kommun som anläggningen är belägen i. Ange vilken boendeform som anläggningen avser. Inom Område 1 Syd finns följande kommuner (endast för information): Alvesta kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Bromölla kommun Utskrivet: :22 Sida 3 av 38

4 Burlövs kommun Båstads kommun Emmaboda kommun Eslövs kommun Helsingborgs kommun Hultsfreds kommun Hässleholms kommun Höganäs kommun Högsby kommun Hörby kommun Höörs kommun Kalmar kommun Karlshamns kommun Karlskrona kommun Klippans kommun Kristianstads kommun Kävlinge kommun Landskrona kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Lomma kommun Lunds kommun Malmö kommun Markaryds kommun Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Olofströms kommun Osby kommun Oskarshamns kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skurups kommun Staffanstorps kommun Svalövs kommun Svedala kommun Sölvesborgs kommun Tingsryds kommun Tomelilla kommun Torsås kommun Trelleborgs kommun Uppvidinge kommun Vellinge kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Växjö kommun Ystads kommun Åstorps kommun Älmhults kommun Ängelholms kommun Örkelljunga kommun Östra Göinge kommun Utskrivet: :22 Sida 4 av 38

5 Ange i fritextsvar anläggningens namn. (Fritextsvar) Ange i fritextsvar fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar. (Fritextsvar) Ange i vilken kommun anläggningen är belägen. (Fritextsvar) Vilken boendeform avser anläggningen? (Fritextsvar) 2.3 Avtal Innan någon asylsökande placeras på anläggningen ska samtliga krav på anläggningen vara uppfyllda. Ett avtal ska upprättas, baserat på villkoren i detta förfrågningsunderlag, innan Migrationsverket flyttar in i anläggningen. Avtal ska vara skriftligt och alltid träffas för bestämd tid. Av avtalet ska avtalstiden och avtalsobjektet framgå. För det fall behovet av boendeplatser upphör inom tidsramen för avtalet äger Migrationsverket rätt att säga upp det aktuella avtalet för att upphöra två veckor efter uppsägningen. När Migrationsverket har ett tillräckligt antal ramavtalsplatser äger Migrationsverket rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Uppsägning ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltig. 2.4 Elektronisk anbudsgivning Verket använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via VISMA:s upphandlingssystem TendSign. Leverantör som vill delta i upphandlingen skall lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign. För att underlätta utvärderingsprocessen gäller följande vid besvarande av förfrågan: Svar ska lämnas på därför avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anger. Hänvisningar till eventuella bilagor ska vara tydliga och ska göras i undantagsfall om exempelvis svarsalternativ / svarsfält ej är lämpligt utformat för att lämna svar. Leverantören får genom TendSign: * tillkommande information * en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är besvarade För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på tfn eller på e-post: Supporten har öppet helgfria vardagar kl Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. 2.6 Sista anbudsdag Anbudet ska vara inkommet senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Migrationsverket kan komma att begära ytterligare förlängd anbudstid omfattande månader och därigenom i så fall förlänga giltigheten av rangordning. Leverantören bekräftar att anbudet är bindande t o m datum enligt ovan. (/ svar) Utskrivet: :22 Sida 5 av 38

6 2.8 Ofullständiga uppgifter Anbud som saknar svar/bevis/godkännande av det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget kan komma att förkastas/uteslutas så som ofullständigt. 2.9 Underrättelse om beslut Efter det att beslut om val av leverantör har fattats kommer samtliga anbudsgivare att så snart som möjligt meddelas skriftligt om resultatet. Meddelandet kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som lämnas vid anbudsgivningen Frågor angående upphandlingen Alla frågor ska ställas på Svar och tillkommande dokument lämnas enbart i för att säkerställa att samtliga där registrerade leverantörer får samma information. Frågor ska vara inkomna senast och svar kommer att lämnas senast Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte. Anbud ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte Begäran om sekretess Efter underrättelse om beslut är samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap Denna sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i anbudet bör hemlighållas ska detta framgå av anbudet. Anbudsgivaren ska då även precisera vilka uppgifter som avses, och ange på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. Begäran prövas av Migrationsverket om någon begär att få ta del av handlingarna efter att underrättelse om beslut skickats ut. Sekretessprövningen kan inte göras i förväg. Prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om Migrationsverket gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade. Begär vilka fritextsvar samt vid bifogade bilagor, vilka delar i bilagorna, som ska skyddas samt ange vilken skada som uppkommer om uppgifterna röjs. (Fritextsvar) 2.13 Inlämning av dokumentation Följande dokument bifogas anbudet alternativt skickas in enligt anvisningarna i stycket nedan. Utskrivet: :22 Sida 6 av 38

7 För det fall dokumenten inte bifogas anbudet, bör dessa skickas in via e-post till adress: Observera att dokumenten ska märkas med respektive fastighetsbeteckning. - Ritningar, punkt Utemiljö (besiktning av lekplats), punkt OVK-protokoll, punkt Luftflödesprotokoll, punkt Brandskyddsritning och brandskyddsdokumentation, punkt 8.1 Komplett dokumentation hänförlig till respektive punkt ovan ska skickas in under samma kalenderdag. Eventuell ytterligare komplettering skickas in efter begäran från Migrationsverket. Vad gäller dokumentation som inte bifogas anbudet utan sänds in senare enligt vad som anges ovan, förbehåller sig Migrationsverket rätten att besluta att denna dokumentation kommer att beaktas först efter det att viss tid gått från senast tidigare ingiven komplettering avseende samma punkt. 3 Krav på leverantören 3.1 Kontroll av leverantören 10 kap 1 i LOU kommer att beaktas för det fall Migrationsverket får kännedom om däri beskrivna omständigheter. Enligt LOU 10 kap. 2 får en leverantör uteslutas från upphandlingen om de: 1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören - är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register - är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger. - Anbudsgivaren ska vid anbudets inlämnande inneha F-skattebevis förutsatt att anbudsgivaren kan erhålla F-skattebevis enligt gällande skatteregler. Observera att för utländska leverantörer ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. Leverantören ska på heder och samvete intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt punkterna ovan inte föreligger. Leverantören ska dessutom på heder och samvete intyga att företrädare för den juridiska personen inte har dömts för brott Utskrivet: :22 Sida 7 av 38

8 som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören uppfyller ovanstående krav genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (avser fjärde stycket). Vid grundad misstanke om lagakraftvunnen dom för brott avseende yrkesutövningen kommer Migrationsverket kräva att leverantören tillser att företrädare för leverantören inlämnar ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Leverantören intygar att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. (/ svar) Leverantören intygar att leverantörens företrädare ej är dömda för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom samt att leverantörens företrädare ej har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (/ svar) 3.2 Lämnade uppgifter i anbud samt uppfyllande av krav Leverantören ska intyga att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta. För det fall anbudsgivaren lämnat en oriktig uppgift som inte är oväsentlig kommer detta medföra att leverantören utesluts. Leverantören ska uppfylla följande krav från anbudstidens utgång: Leverantören ska uppfylla samtliga övriga krav innan någon asylsökande placeras på anläggningen. Observera att ersättning utgår först då en asylsökande placeras på anläggningen. Samtliga krav som ställs i upphandlingen ska uppfyllas under hela avtalstiden. Leverantören intygar att uppgifter som är lämnade i anbudet är korrekta. (/ svar) 3.3 Ekonomisk ställning Leverantören ska vara ett välskött företag (exempelvis aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, stiftelse, dock ej privatperson) med sund och stabil ekonomi. Leverantören ska vid tiden för anbudets inlämnande lägst inneha ratingen "Kreditvärdig" enligt Credit Safe eller motsvarande rating från annat kreditupplysningsföretag som har tillstånd enligt Kreditupplysningslag (1973:1173). Utskrivet: :22 Sida 8 av 38

9 Upphandlingsenheten kontrollerar själv att leverantören uppfyller kravet på rating. För det fall att leverantören har en lägre rating eller inte kan erhålla rating ska en borgensförbindelse bifogas anbudet. Borgensåtagandet ska vara utfärdat av anbudsgivarens moderbolag eller annan juridisk person (även bank och försäkringsbolag) som uppfyller kravet i första stycket. Åtagandet ska uppgå till minst: 20% av beräknat kontraktsvärde för två (2) månader (20% * anbudspris (kost + logi) *antal offererade platser (maximalt 350) * 60). Borgensåtagandet ska vara en proprieborgen (såsom för egen skuld) och omfatta anbudsgivarens förpliktelser gentemot Migrationsverket vid ett eventuellt avtal avseende tillfälligt boende för asylsökande. Ett exempel på formulering: Bolaget X går härmed i borgen såsom för egen skuld för rätta fullgörandet av Bolaget Y:s förpliktelser gentemot Migrationsverket vid ett eventuellt avtal avseende tillfälligt boende för asylsökande. Detta borgensåtagande uppgår till Xkr. OBSERVERA att eventuellt borgensåtagande ska bifogas anbudet. Detta görs genom att till anbudet ladda upp/bifoga en fil i Tendsign under Anbudsprocessen steget "Bifoga dokument". För support kontakta Tendsign tel: alternativt e-post: För det fall leverantören efter första underrättelsen om beslut ej längre uppfyller krav på kreditvärdighet, ska denne omedelbart ställa säkerhet i form av proprieborgen enligt denna punkt. Om leverantören ej uppfyller efterfrågad kreditvärdighet enligt Credit Safe, ska leverantören visa att dennes ekonomiska ställning motsvarar ställda krav. (Fritextsvar) 3.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leverantören ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst. Leverantören ska ha erfarenhet av att bedriva företag inom detta område eller annan verksamhet som av Migrationsverket bedöms som likvärdig (exempelvis hotell, vandrarhem, pensionat, äldreboende eller annat boende etc). Leverantören kan även styrka kravet på erfarenhet genom att visa att anställd personal har motsvarande erfarenhet. Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. Migrationsverket ska erhålla ritning över anläggningen, lämpligen situationsplan, huvudritning eller annan tillgänglig ritning omfattande fastighet med byggnader. För inlämnande av ritning, se avsnitt 2.13 Inlämning av dokumentation. Leverantören skall redovisa organisationen och verksamheten. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa antalet anställda. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa ägarstrukturen. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa en beskrivning av anläggningen. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa egen/personals tidigare erfarenhet.leverantören ska på Migrationsverkets begäran inge CV för aktuell personal. (Fritextsvar) Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. (Fritextsvar) Utskrivet: :22 Sida 9 av 38

10 Ritning enligt förfrågningsunderlaget kan bifogas här. I annat fall gäller anvisningar i punkt (Bifogat dokument) 3.5 Underleverantör För det fall att leverantören avser använda underleverantör för att genomföra väsentlig del av uppdraget ska detta anges samt vilken del av uppdraget som underleverantören ska utföra; exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsägare, catering (kosthållning), bemanning mm. Observera att om fastighetsägaren är annan än anbudsgivaren är denne alltid att betrakta som underleverantör. Leverantören ska ange namn och organisationsnummer på eventuella underleverantörer. Migrationsverket kommer att kontrollera att punkt 3.1 och 3.2 i förfrågningsunderlaget uppfylls av underleverantören. Leverantören ska bifoga kopia på samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling som visar att underleverantören åtagit sig att ställa kapacitet till leverantörens förfogande för fullgörande av uppdraget. Handlingen ska vara undertecknad av behörig företrädare för underleverantören. Observera att om anbudsgivaren ej angivit en underleverantör för en viss väsentlig del av uppdraget (exempelvis catering), får denne inte lägga till en underleverantör för denna specifika del av uppdraget (exempelvis catering) i efterhand, dvs efter anbudstidens utgång. Ange underleverantörens namn och organisationsnummer. (Fritextsvar) Ange vilken väsentlig del av uppdraget som underleverantören ska utföra. (Fritextsvar) Bifoga inskannad kopia av samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling som visar att underleverantören åtar sig att ställa kapacitet till leverantörens förfogande för fullgörande av uppdraget. Handlingen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare eller annan behörig företrädare för underleverantören. (Fritextsvar) 3.6 Tillstånd Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de viktigaste är: * Plan- och bygglagen * Miljöbalken * Lag om skydd mot olyckor * Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2008:3) * Livsmedelslag * Arbetsmiljölagen Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut som krävs för att driva verksamhet. Erforderliga tillstånd, tillsynsprotokoll och myndighetsbeslut som krävs ska uppvisas på begäran av Migrationsverket. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. (/ svar) Utskrivet: :22 Sida 10 av 38

11 3.7 Lagfart eller hyreskontrakt Leverantören ska äga eller hyra den fastighet, dvs har tillgång till fastigheten, som ska nyttjas för att bedriva den verksamhet som efterfrågas i denna upphandling från anbudets ingivande och för den aktuella perioden, dvs tom Minst en av följande handlingar ska bifogas anbudet: Lagfart, fullständiga köpehandlingar, hyreskontrakt eller villkorat hyresavtal för aktuell anläggning (fastighet/fastigheter). Villkorat köpeavtal accepteras ej. Leverantören bekräftar att kraven uppfylls. (/ svar) Kopia av lagfart, fullständiga köpehandlingar, hyreskontrakt eller villkorat hyresavtal ska bifogas anbudet för att styrka kravet. (Bifogat dokument) 4 Anläggningar Migrationsverket efterfrågar tillfälligt boende för asylsökande. Verksamheten kan bedrivas i olika typer av byggnader under förutsättning av att kraven på verksamheten uppfylles. 4.1 Definitioner Anläggning: Tillhörande byggnad/byggnader samt utrustning inom ett begränsat geografiskt område med en radie på 0,5 km från centrum av anläggningen med syfte att utgöra boende för asylsökande. Fastighet: Samma definition som i jordabalken. Byggnad: Ett sammanhängande byggnadsverk avsett för boende eller andra nyttigheter i samband med tillhandahållande av boende för asylsökande. 4.2 Allmänt Samtliga anläggningar ska vara utrustade med WC och dusch. WC och dusch ska vara i samma byggnad som boendet och ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. Varje enskilt omklädnings- och duschutrymme ska vara låsbart. Om enskilt omklädnings- och duschutrymme är sammanbyggt ska utrymmena separeras med minst duschförhänge. Om duschutrymmet är förlagt till annan plats än i direkt anslutning till boenderummet, ska skilda platser finnas för ombyte för män respektive kvinnor. Detta innebär att dusch och ombyte ska kunna ske med beaktande av människors personliga integritet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 4.3 Antal erbjudna platser på anläggningen Leverantören ska ange det totala antalet platser som anläggningen kan erbjuda enligt begränsningarna i punkterna 5.1 och 5.2. Boendeform 1 med självhushåll : Ange antal platser i grundutförandet som anläggningen erbjuder (dvs maximalt 350 platser) (Fritextsvar) Boendeform 1 med självhushåll: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 1 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Utskrivet: :22 Sida 11 av 38

12 Boendeform 1 med självhushåll: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 2 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal platser i grundutförandet som anläggningen erbjuder (dvs maximalt 350 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 1 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 2 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) 5 Verksamhetskrav på anläggningen Innan den första asylsökande placeras på anläggningen ska kraven på anläggningen vara uppfyllda. Företrädare för Migrationsverket kommer kontrollera att kraven är uppfyllda både för anläggningen i grundutförandet samt eventuella optioner. Placering av asylsökande på anläggningen kan komma ifråga först efter att anläggningen är kontrollerad av Migrationsverket och kraven på anläggningen är uppfyllda och att platserna är lämpliga. Migrationsverket svarar för kostnaderna för den första besiktningen och för därtill kopplad eventuell efterbesiktning. Om det vid efterbesiktning framkommer att anläggningen inte kan godkännas för inflyttning ankommer det på leverantören att svara för kostnaderna för därpå följande besiktningar. Migrationsverket tar av leverantören ut en kostnad på tiotusen (10000) kr, exklusive moms, för sina kostnader vid varje sådan besiktning. Detta faktureras leverantören i efterskott. Vid besiktning ska företrädare för leverantören delta. Migrationsverket har tolkningsföreträde vid besiktning vad gäller punkterna: 4.2, 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, 6.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8.1 och Migrationsverket fastställer var utgångspunkterna räknas från i punkt 5.1 (centrum på anläggningen) och 5.13 (från entré på boendebyggnad). Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 5.1 Minsta antal platser Grundutförandet (maximalt 350 platser): För att Migrationsverkets behov ska kunna uppfyllas krävs att hela anläggningen har en kapacitet på minst 50 platser (på en fastighet/flera fastigheter) i grundutförandet och ryms inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Om det visar sig vid besiktning av anläggningen att kravet avseende minsta antalet platser, 50 st, i grundutförandet inte uppfylls, kommer avtal aldrig att tecknas och leverantören kommer att tas bort från rangordningen utan särskilt beslut därom. Option 1 respektive 2 (maximalt 150 platser för respektive option): För att Migrationsverkets behov ska kunna uppfyllas krävs att det erbjudna platsantalet har en kapacitet på minst 30 platser (på en fastighet/flera fastigheter) i respektive option och ryms inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Utskrivet: :22 Sida 12 av 38

13 Om det visar sig vid besiktning av anläggningen att kravet avseende minsta antalet platser, 30 st, för respektive option inte uppfylls, kommer avtal aldrig att tecknas och leverantören kommer att tas bort från rangordningen utan särskilt beslut därom. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.2 Maximalt antal platser Migrationsverket kommer att placera 350 personer i grundutförande per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Som option 1 kan ytterligare 150 platser erbjudas per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Som option 2 kan ytterligare 150 platser erbjudas per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Maximalt antal platser blir således inkluderat optioner 650 för respektive boendeform. Anläggningen på en fastighet/flera fastigheter ska rymmas inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Migrationsverket kommer att ta fram tre rangordningar för respektive boendeform. För grundutförande boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 350 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 1 boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 2 boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För grundutförande boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 350 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera Utskrivet: :22 Sida 13 av 38

14 leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 1 boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning För option 2 boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.3 Hygien/bad/toalett Antalet duschar respektive toaletter ska vara minst en (1) för varje påbörjat 15-tal platser. Duschar och toaletter ska finnas i samma byggnad som boendet och kunna nås utan att den boende ska behöva gå utomhus. Duscharna ska ha tillräcklig varmvattentillgång och duschomklädningsutrymme ska vara låsbart för varje enskild dusch. Se även punkt 4.2 Allmänt. På samtliga toaletter ska finnas tvål, toalettpapper, handduk (lämpligen av papper), papperskorg, spegel samt uppsamlingskärl för sanitetsbindor. Detta bekostas och tillhandahålls av Leverantören. Leverantören ska även bekosta och tillhandahålla ett lämpligt utbud av blöjor till barn samt sanitetsbindor. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.4 Städ samt tvätt Städning av toaletter/duschar, kök, matsal/matplats samt gemensamma ytor ska utföras minst en gång varje dag. Anläggning ska hållas välstädad. Leverantören ska se till att städning även sker vid akuta behov. Storstädning ska ske av sovrum vid byte av gäst, ska utföras av Leverantören och ska ingå i avtalat pris. Det ska finnas städutrymme med funktionell städutrustning som kan användas av både personal och boende. Städutrymmet ska vara väl ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning. Fuktig utrustning ska förvaras så att den snabbt torkar. Städkemikalier ska förvaras Utskrivet: :22 Sida 14 av 38

15 oåtkomligt för barn. Utslagsvask ska finnas i städutrymmet, eller i direkt anslutning till utrymmet. Rengöringsmedel ska finnas att tillgå, likaså övriga städredskap. Det ska finnas minst två (2) fungerande tvättmaskiner per 50 boendeplatser. Kapacitet minst 7 kg tvätt/tvättmaskin. Tvättmaskin ska minst uppfylla energieffektivitetsklass A++ enligt förordning (EU) nr 1061/2010. Tvättmedel och sköljmedel tillhandahålls av Leverantören. Det ska inom gångavstånd om 200 meter från respektive boenderum finnas tillgång till tvättstuga och torkmöjligheter. Torkning av kläder ska ordnas i torkskåp, torkrum eller torktumlare med kapacitet som motsvarar tvättmaskinernas kapacitet. Torktumlare ska i likhet med tvättmaskin minst uppfylla energieffektivitetsklass A++. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.5 Avfallshantering För de olika avfallsslagen finns i varje kommun lokala lösningar för omhändertagande som bland annat innebär olika typer av källsortering. Leverantören ska vara ansluten till dessa lokala system. Intyg eller motsvarande ska kunna uppvisas på begäran av Migrationsverket. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.6 Ohyra Leverantören ska hålla anläggningen fri från ohyra och andra skadedjur. Leverantören är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra på anläggningen/boendet. Migrationsverket är skyldigt att ersätta leverantören för kostnader för att utrota ohyra om det kan visas att verket är vållande eller om det kan visas att förekomsten av ohyra uppkommit genom vållande eller vårdslöshet av någon asylsökande som bor på anläggningen/boendet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.7 Kontor för Migrationsverkets personal Leverantören ska tillhandahålla ett rum på minst 12 kvm som kan disponeras av Migrationsverket som kontorslokal. I anslutning till detta rum ska leverantören tillhandahålla personaltoalett (utöver kravet på kontorsyta). Migrationsverket kommer att på egen bekostnad inreda och utrusta denna kontorslokal för att uppnå Migrationsverkets krav på arbetsmiljö och säkerhet för anställda. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.8 Snöröjning Leverantören svarar för att fullgod snöröjning och halkbekämpning sker. Kostnader ska inkluderas i avtalat pris. Utskrivet: :22 Sida 15 av 38

16 Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.9 Nycklar Leverantören ska tillhandahålla det antal nycklar som motsvarar antalet platser i respektive rum samt ytterligare en nyckel för Migrationsverkets räkning. Leverantören ska, om behov uppstår, ombesörja beställning av nya nycklar. Migrationsverket står för kostnaden av nya nycklar. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.10 Gemensamma utrymmen Anläggningen ska ha gemensamma utrymmen för de boende. Med gemensamma utrymmen avses TV-rum, vardagsrum, samlingsrum ej korridorer. Det ska finnas fungerande lämplig TV-utrustning för avsedd lokal med utbud omfattande SVT och TV4 samt minst ytterligare fem (5) lämpliga kanaler. De gemensamma utrymmena ska vara på minst 0,5 kvm per boende. Lekrum/lekhörna och säkra, lämpliga och CE-märkta leksaker anpassade för barn i olika åldrar ska tillhandahållas. Gemensamma utrymmen ska vara åtskilda från matsal/matplats. Matsal/matplats räknas inte som gemensamt utrymme. För anläggningens gemensamhetsutrymme(n) ska väldimensionerat Wi-Fi finnas tillgängligt. Lämplig möblering med sittplats för det antal personer som utrymmet är avsett för ska finnas. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.11 Utemiljö Vid anläggningen ska det finnas en trygg, säker och stimulerande utemiljö. Gungor och sandlåda eller liknande lekmiljö ska tillhandahållas för barn. Monterad lekutrustning/lekmiljö ska vara godkänd för användning enligt SS-EN 1176 och Protokoll över godkänd säkerhetsbesiktning som visar att kravet i denna punkt uppfylls ska sändas in enligt särskild anvisning i förfrågningsunderlaget, se punkt Lekmiljö ska finnas på anläggningen eller i anläggningens närhet med ett gångavstånd om max 500 meter från anläggningen (definition av anläggning se punkt 4.1) med en betryggande färdväg. Lekmiljön ska kunna disponeras av de asylsökande. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) Protokoll enligt förfrågningsunderlaget kan bifogas här. I annat fall gäller anvisningar i punkt (Bifogat dokument) 5.12 Rum/sovplatser/inredning Boenderummen ska innebära ett värdigt boende. Leverantören ska tillhandahålla möblerade och låsbara rum. Takhöjd ska vara minst 2 meter. Rumsutrustningen ska, som lägsta godtagbara standard, bestå av enkel- eller våningssängar med skummadrasser på minst 10 Utskrivet: :22 Sida 16 av 38

17 cm (ska bytas minst en gång per år eller tätare vid behov). Rummen ska ha gardiner som kan dras för fönster och mörklägga rummet alternativt fungerande persienner. Migrationsverket tillhandahåller täcke, kudde, påslakan och handdukar för de asylsökande. För det fall våningssäng tillhandahålls ska sittmöbel finnas i rummet. I flerbäddsrum får maximalt fyra (4) bäddar för vuxna inrymmas. Varje person (inkluderar barn) ska ha minst 5 kvm bostadsyta i sovrummet. Varje boende ska ha en egen garderob/högskåp/klädskåp i rummet med en minsta bredd av 30 cm för att förvara hängande kläder. Galgar till garderober ska också tillhandahållas. Dessutom ska övrig lämplig förvaring tillhandahållas, tex byrålådor. Varje boende ska ha eget låst förvaringsutrymme i rummet. Det låsta förvaringsutrymmet ska ha en minsta volym av 35x25x25 cm och vara fast installerat. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 5.13 Anläggningens geografiska läge Den asylsökande ska med väg-, vatten- eller spårbunden kollektivtrafik kunna ta sig tur och retur mellan anläggningen och ett av Migrationsverkets mottagningskontor (se bilagd karta, bilaga 1). Från dörr till dörr får resan totalt ta upp till fyra (4) timmar enkel resväg och ska kunna utföras under tiden Den asylsökande ska även kunna färdas från boendet till allmänna serviceinrättningar, såsom förskola, skola, tandläkare, vårdcentral, bibliotek, affär etc i den omfattning som behövs. Asylsökande ska inte behöva gå mer än 2 km från entrén på boendebyggnaden för att komma till hållplats för kollektivtrafik. Alternativt kan transport som leverantören svarar för ersätta kollektivtrafik. För det fall att leverantören svarar för transporten ska leverantören inneha erforderliga tillstånd för transport samt lämpliga och säkra fordon. Observera att ingen särskild ersättning utgår för transport. Transport med leverantör ska ske med minst samma frekvens som motsvarar kollektivtrafiken. Restiden får maximalt vara fyra (4) timmar per resa. Finns inte möjlighet till kollektivtrafik i tillräcklig omfattning ska leverantör tillse att de boende utöver ovanstående får minst en inköpsresa per vecka med vistelsetid tre (3) timmar till ort där det finns ett lämpligt utbud såsom större mataffär, apotek osv. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) Ange adressen för anläggningen. (Fritextsvar) 5.14 Kontakter i närområdet Leverantören ska beskriva sin förankring i närområdet, såsom exempelvis kontakter med föreningslivet och frivilligorganisationer. Beskrivningen bör vara särskilt inriktad på leverantörens möjligheter och tankar kring tänkbara aktiviteter för de boende på anläggningen genom leverantören själv och/eller dennes eventuella samarbetspartners. Det ska i detta sammanhang nämnas att dylika aktiviteter inte får vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst. Utskrivet: :22 Sida 17 av 38

18 Alla asylsökande ska erbjudas aktivitet i någon form. Beskriv förankring och kontakter i närområdet. (Fritextsvar) 5.15 Kontakt med kommunen Leverantören ska kunna visa att kontakt har tagits med kommunen med information om att ett eventuellt boende kan komma att etableras. Informationen ska lämnas skriftligt (per brev eller e-post) och ska innehålla följande: information om att anbudsgivaren har för avsikt att lämna ett anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande i aktuell kommun. Annan information om anbudet är leverantören inte skyldig att lämna till kommunen. Detta är endast en fråga om information. Det krävs inget särskilt godkännande av kommunen för att kunna komma ifråga som leverantör i upphandlingen. Observera att informationen ska avse den nu aktuella upphandlingen. Informationen ska skickas till kommunens officiella e-postadress alternativt postadress. För det fall någon sådan adress/e-postadress inte finns ska informationen skickas till kommunchef eller motsvarande. Som bevis för ovanstående ska diarieförd handling eller ankomstregistrerad handling hos kommunen alternativt mottagningskvitto för e-post eller annan skriftlig bekräftelse på att kommunen mottagit handlingen bifogas anbudet. Skärmdump, leveranskvitto eller motsvarande accepteras ej. Har skriftlig information lämnats till kommunen enligt ovanstående krav och har bevis erhållits att kommunen mottagit informationen? (/ svar) Bifoga till anbudet bevis för att kontakt tagits med kommunen och att kommunen mottagit handlingen enligt ställda krav ovan. (Bifogat dokument) Beskriv vilken handling som bifogas anbudet. Godkända dokument är diarieförd handling, ankomstregistrerad handling hos kommunen, mottagningskvitto för e-post eller annan skrivtlig bekräftelse på att kommunen mottagit handlingen. (Fritextsvar) 6 Krav på tjänstens innehåll 6.1 Beskrivning av processen kring placering på ABT-boendet När en person söker asyl i Sverige sker det på fyra orter Malmö, Göteborg, Stockholm och Gävle. De asylsökande bor under några dagar på ett så kallat ankomstboende på dessa orter innan de placeras ut i av Migrationsverket förhyrda lägenheter eller på ett ABT-boende, vilka förvaltas av en mottagningsenhet. När de asylsökande ska flytta från ett ankomstboende till ett ABT-boende, så är det den ansvariga mottagningsenheten som har kontakten med ABT-anläggningens personal för att informera om tidpunkt när de anländer och hur många som kommer. Avvikelse kan förekomma. Mottagningsenhetens personal ansvarar för rumsfördelning. Migrationsverket tillhandahåller aktuella listor över boende på ABT. Leverantören ansvarar för kontrollen att inte obehöriga tar upp platser. Inga omflyttningar av boende inom anläggningen får ske utan samråd med Migrationsverket. Då leverantören tillhandahåller helpension utgår ersättning för det antal måltider som Utskrivet: :22 Sida 18 av 38

19 serveras till de inskrivna asylsökande. Det ankommer på leverantören att redovisa antalet inskrivna matgäster dag för dag. Då självhushåll erbjuds ska det finnas köksutrustning för att laga mat. Det finns alltid en utsedd mottagningsenhet som ansvarar för anläggningen. De flesta kontakterna med Leverantören sker via den mottagningsenheten. Migrationsverkets personal utför arbetsuppgifter som definieras som myndighetsutövning. I det begreppet ingår, förutom ärenderelaterade samtal med de asylsökande, även beslut om inkvartering (dvs vilket rum den asylsökande ska bo i) vilket även gäller omflyttning inom anläggningen samt utdelning av LMA-kort (styrka att personen är asylsökande). Leverantören ska ha en ansvarig kontaktperson på anläggningen som är tillgänglig för mottagningsenhetens information. Kontaktpersonens namn, telefonnummer och E-postadress ska anges. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 6.2 Leverantörens arbetsuppgifter Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en tjänst som platsansvarig utöver eventuell städ- och måltidspersonal 8 timmar per dag (alla dagar i veckan) under dagtid Under övrig tid ska leverantören ha personal tillgänglig som kan komma till anläggningen för att åtgärda fel eller brister samt ta emot och inkvartera asylsökande efter anvisning från Migrationsverket, även på obekväm arbetstid (ingen särskild ersättning utgår för detta). Över 200 platser ska anläggningen bemannas dygnet runt. Leverantörens personal ska kunna kommunicera på svenska. Inställelsetid är maximalt 4 timmar från det att Migrationsverket kontaktar Leverantören. Utöver platsansvarig samt städ- och måltidspersonal ska anläggningen bemannas enligt följande: Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en (1) person mellan till och med 100 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en person mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 150 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst två (2) personer mellan kl till och med 200 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst två personer mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 250 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst tre (3) personer mellan kl till och med 300 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst tre personer mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 350 platser. Överstigande 350 platser ska bemannas, utöver grundbemanning, med minst en person fyra (4) timmar mellan per påbörjat femtiotal platser. Leverantören ska omedelbart åtgärda fel eller brister som uppstår på anläggningen. Leverantören ska informera de boende om brandskyddet i samband med inkvarteringen. Leverantören ska sköta bokningsschema för tvättstuga och övriga praktiska uppgifter som rör skötsel av anläggningen. Utskrivet: :22 Sida 19 av 38

20 Under dagtid skall leverantören ha ansvarig person för arbetsmiljö, denna person skall ha goda kunskaper om arbetsmiljö samt ha befogenheter för ledning, samordning och planering av leverantörens uppdrag gentemot Migrationsverket. Leverantörens ansvariga person skall leda, samordna och planera arbetet för leverantörens drift av anläggningen. Leverantören ska se till att personalen får information om och utbildning för arbetsuppgifterna. Leverantörens ansvariga person ska ha en relevant budget för underhåll/inköp av städning, utrustning, möbler el, VVS, tvättstuga, utemiljö osv och kunna fatta avgörande beslut som behövs för att hålla anläggningen i det skick som är avtalat samt uppfylla de krav som Migrationsverket ställer. Leverantören ska genomföra löpande underhåll av anläggningen. Om boenderum ej uppfyller enligt förfrågningsunderlaget ställda krav har leverantören ej rätt till dygnsersättning. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 6.3 Störningar i ordning och säkerhet Leverantören ska vid vissa förutsättningar som anges nedan tillkalla vakt från bevakningsbolag vid störningar. För bevakningstjänster gäller följande: Om ordningen på anläggningen störs ska i första hand polis tillkallas. Om det efter polisens ingripande konstateras ett behov av bevakningstjänst ska Migrationsverket anlita den tjänsten. Uppstår behovet utanför ordinarie arbetstid och bevakningstjänsten inte kan anstå till påföljande arbetsdag äger leverantören rätt att anlita sådan tjänst. Leverantören ska i sådant fall anlita av Migrationsverket anvisad leverantör av tjänsten. Leverantören ska påföljande arbetsdag meddela Migrationsverket att bevakningstjänst anlitats och skälen härför. Migrationsverket ska därvid ta ställning till om bevakningstjänsten ska fortgå eller upphöra. Migrationsverket ska stå för bevakningskostnader som uppstår av ordningsskäl. Leverantören ska stå för eventuella bevakningskostnader som uppstår på grund av andra orsaker, t.ex. brist i brandskyddet som uppstår under avtalstiden. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 6.4 Boendeform 1: Kök/matlagning vid självhushåll Vid självhushåll gäller följande: Varje köksenhet ska vara dimensionerad för maximalt åtta (8) personer. Antalet köksenheter ska vara minst antalet offererade platser dividerat med 8 personer. Köksutrustning såsom kyl/frys/spis/ugn samt antal uppsättningar av samtlig köksutrustning ska vara dimensionerad så att åtta (8) personer kan laga sin mat samtidigt. Nedan redovisad köksutrustning ska tillhandahållas i erforderlig mängd; Diskmedel/disktrasa/diskborste Glas/tallrikar/bestick Kastruller/stekpannor Slevar/potatisskalare mm. Mikrovågsugn Utskrivet: :22 Sida 20 av 38

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-03 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Kristina Fröjd 3.2.2-2015-1874 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 5 Område 2 Väst

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 5 Område 2 Väst Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-09-04 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 5, Område 2 Väst Kristina Fröjd 3.2.2-2014-34734 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 4 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 4 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-06-23 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 4, Område 1 Syd Fredrik Ljung 3.2.2-2014-25261 Symbolförklaring:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande

Tillfälligt boende för asylsökande Förfrågningsunderlag 2013-05-27 Upphandlande organisation Migrationsverket Upphandling Tillfälligt boende för asylsökande n-ove Piehl 3.2.1-2013-17048 Sista anbudsdag: 2013-06-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26

2. Kravspecifikation. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 2.1. Bakgrund. 2.2. Uppdrag 2013-11-26 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-11-26 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Flyttjänst Camilla Johnsson 1302617 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi

ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi ANVISNINGAR, ANSÖKAN OCH VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE ENLIGT LOV VÅRDVAL Logopedi VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 INNEHÅLL 2 (15) 1 Inledning Stockholms läns landsting har beslutat att införa

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Prognos över antalet asylsökande

Prognos över antalet asylsökande Prognos över antalet asylsökande 2014 81000 personer till Sverige och sökte asyl 2015 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl 2016 80 000 105 000 personer beräknas söka asyl Boendeformer 3 Steg Steg

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum

Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Tillämpningsregler för barnomsorgspeng antagna av barn- och utbildningsutskottet datum Information om start av enskild förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Möjlighet finns från och med 2009-07-01

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Valfrihet med politiska våndor

Valfrihet med politiska våndor Valfrihet med politiska våndor Lagen om valfrihetssystem LOV Stefan Elg Allego AB www.allego.se De gemenskapsrättsliga principerna EGdirektiven Beslut 1 Beskriva vad Beskriva hur Beskriva när AVTAL Beslut

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun

Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Bilaga1Ansökan2010-12-15.doc Bilaga 1. Ansökansblankett om deltagande i valfrihetssystem i Vingåkers kommun Sänds till Vingåkers kommun Socialkontoret 643 80 Vingåker Undertecknad ansöker härmed om godkännande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT. Formulär till anbud Lien-Pålgård Fiber ek. för. UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Formulär till anbud Innehåll: Anbudsformulär för entreprenad sid 2 Anbudsformulär för tryckning och borrning 4 Leverantörsförsäkran 6 Anbud och efterfrågade

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne

4. Kravspecifikation B- Sydvästra Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-05-02 Upphandlande organisation Region Skåne, Koncerninköp Upphandling Bevakningstjänst för Region Skåne Annika Hjort 1300541 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710

2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 2013-10-31 Dnr: 2011/390-710 Offertförfrågan avseende kompetenshöjande insatser för ett företagsfrämjande system på lika villkor för kvinnor och män i Kalmar län Härmed inbjuds ni att inkomma med offert

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser

Stenungsunds kommun. Förfrågningsunderlag. Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser Stenungsunds kommun Förfrågningsunderlag Valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst, serviceinsatser INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1. Allmänt om kommunen 3 1.2. Allmänt om LOV 3 2. OMFATTNING 3 2.1.

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Antagen av direktionen 2013-02-07 Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund Affärsmässighet Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Interaktionsdesigner för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Syfte och målgrupp...

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE

SAMVERKANSAVTAL. avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE SAMVERKANSAVTAL avseende KEMBEREDSKAP SKÅNE mellan Kommunförbundet Skåne och Bjuvs Räddningstjänst AVTAL AVTALSPARTER Mellan Kommunförbundet Skåne med organisationsnummer 837600-9109, nedan kallad KFSK

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon

Anbudsinbjudan. Förhyra av specialfordon Anbudsinbjudan Förhyra av specialfordon INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANBUDSINBJUDAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYMER... 2 1.4 DOKUMENTATION... 2 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer