Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9, Område 1 Syd Kristina Fröjd Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Tillfälligt boende för asylsökande Nr 9 Område 1 Syd 1 Inbjudan Ni inbjuds härmed att lämna anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande, så kallat ABT-boende i Område 1 Syd. Denna upphandling avser två delar. Boendeform 1: Avser anläggning med självhushåll Boendeform 2: Avser anläggning utan självhushåll men där kosten ingår i tjänsten Inbjudan sker genom utskick till de leverantörer som tidigare anmält sitt intresse, våra befintliga leverantörer, genom publicering på Migrationsverkets webbplats samt via annonseringsverktyget Tendsign. OBSERVERA ATT DENNA DIREKTUPPHANDLING ENDAST AVSER OMRÅDE 1 SYD, SE BIFOGAD KARTA BILAGA 1. KARTAN ÄR LÄNSINDELAD. 1.1 Bakgrund till upphandlingen I första hand tillhandahåller Migrationsverket alltid platser åt de asylsökande i vanliga hyreslägenheter (ABE). Vid stort antal asylsökande kan behovet av boende under handläggning av asylprocessen överstiga det antal lägenhetsplatser som Migrationsverket har att tillgå. Migrationsverket upphandlar därför så kallat ABT-boende. ABT-boende är en tillfällig lösning och Migrationsverket har för avsikt att så snart som är möjligt växla över till lägenhetsplatser alternativt korridorsboende med självhushåll (ABK). I samband med denna övergång kommer Migrationsverket att teckna lokalhyresavtal med en avtalstid om 2-6 år. Detta sker utan tillämpning av LOU. För mer information om detta, se länk: https://www.migrationsverket.se/andra-aktorer/fastighetsagare-och-uthyrare/lagenheteroch-kollektivt-boende.html. Migrationsverket kommer att flytta asylsökande från ABT till ABE eller ABK i mån av lediga platser. ABE och ABK är prioriterat för Migrationsverket i förhållande till ABT. Det innebär att utflyttning sker i den utsträckning som är möjlig till dessa boendeformer. Migrationsverket har ramavtal avseende cirka 1100 tillfälliga boendeplatser (ABT). Det pågår även en kompletterande upphandling avseende tillfälliga boendeplatser. Ramavtalsupphandlingen har ännu inte kunnat avslutas. De platser som denna upphanding Utskrivet: :22 Sida 1 av 38

2 resulterat i, cirka st, har redan tagits i anspråk såsom en konkurrensutsatt direktupphandlingsom sannolikt inom kort kommer att övergå till ett ramavtal. Den nu aktuella direktupphandlingen avser att täcka det eventuella ytterligare behov av ABT-platser som kan uppstå när det inte finns möjlighet att använda Migrationsverkets övriga boendealternativ. Denna upphandling avser ej boende för ensamkommande flyktingbarn. Kommunerna svarar för ensamkommande barns boende genom placering i HVB-hem (Hem för vård och boende) eller genom placering av barnen i familjehem. När det gäller att täcka Migrationsverkets behov av ABT-platser gäller följande enligt nedanstående rangordning: 1) Ramavtal avseende Tillfälligt boende för asylsökande, dnr ) Pågående ramavtalsupphandling avseende Tillfälligt boende av asylsökande, dnr ) Direktupphandling nr 7, dnr ) Tillfällig direktupphandling nr 8, nr ) Denna direktupphandling OBSERVERA: Denna direktupphandling kan sålunda först komma att användas när behovet inte kan uppfyllas av upphandlingarna som anges under punkt 1 tom 4. Först då kommer nuvarande direktupphandling enligt punkt 5 ovan att användas. Migrationsverket kommer att rangordna boendeform 1 före boendeform 2. Denna direktupphandling kan komma att ersättas med en annonserad upphandling enligt ett förenklat förfarande för det fall ett behov överstigande antalet ramavtalsplatser bedöms vara av ej tillfällig karaktär. Så snart Migrationsverket har ett tillräckligt antal ramavtalsplatser kan Migrationsverket komma att avsluta avtal som tecknats utifrån rangordning på denna upphandling. Upphandlingen kan således komma att utgå så snart Migrationsverket har ett tillräckligt antal boendeplatser genom ramavtal. Samtliga handlingar som efterfrågas i detta förfrågningsunderlag måste bifogas anbud oaktat om dessa bifogats med tidigare anbud till Migrationsverket. 1.2 Presentation av Migrationsverket Migrationsverket arbetar med migrationsfrågor i Sverige och internationellt. Det innebär att vi har ansvar för att pröva alla ärenden som rör människor som vill besöka Sverige eller bosätta sig här, söka skydd undan förföljelse eller ansöka om svenskt medborgarskap. Verket erbjuder de asylsökande boende och viss sysselsättning under väntetiden samt stödjer den som fått nej på sin asylansökan och måste lämna landet. Migrationsverket har kontor över hela landet och har idag cirka 5500 anställda. Migrationsverket har sitt säte i Norrköping. Utskrivet: :22 Sida 2 av 38

3 Ytterligare information kan erhållas på vår hemsida 1.3 Antal platser Migrationsverkets behov uppskattas i denna upphandling till cirka 6000 platser per dygn totalt i Område 1 Syd. Totalt uppgår Migrationsverkets antal platser i denna upphandling till cirka platser per dygn i hela Sverige. Migrationsverket understryker att behovet av tillfälliga boendeplatser är svårt att förutse. Behovet kan såväl öka som minska på grund av fluktuationer vad avser antalet asylsökande. Därtill kommer Migrationsverkets tillgång till boendeplatser i det ordinarie lägenhetsbeståndet att variera över tid. Migrationsverket prioriterar lägenhetsboendet före det tillfälliga boendet. Angiven volym är inte på något sätt bindande för Migrationsverket. 1.4 Målet med direktupphandlingen Målet med direktupphandlingen är att för respektive boendeform i upphandlingen är att teckna avtal.observera att inga asylsökande kommer att placeras på anläggningen innan samtliga särskilda kontraktsvillkor (krav) är uppfyllda, dvs att ingen ekonomisk ersättning utgår förrän dess att minst en asylsökande har placerats på anläggningen. 2 Administrativa bestämmelser 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs som en direktupphandling enligt 15:e kapitlet i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). 2.2 Delad upphandling Upphandlingen består av två delar och anbud kan lämnas för boendeform 1 och/eller boendeform 2. OBSERVERA! För samma anläggning kan man ej lämna anbud på både boendeform 1 och boendeform 2. Endast en boendeform accepteras inom samma anläggning. För det fall att en leverantör felaktigt lämnar anbud för boendeform 1 och 2 för samma anläggning kommer anläggningen att rangordnas i boendeform 1. Leverantörerna kommer att rangordnas för boendeform 1 respektive boendeform 2 inom detta geografiska område. Migrationsverket förbehåller sig rätten att vid avtalstecknande välja inom vilket geografiskt område samt inom vilken boendeform avtal ska tecknas. Anbudsgivaren kan lämna anbud för flera anläggningar inom ett geografiskt område, dock som separata anbud med ett anbud för respektive anläggning. Ange i fritextsvar anläggningens namn, fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar samt vilken kommun som anläggningen är belägen i. Ange vilken boendeform som anläggningen avser. Inom Område 1 Syd finns följande kommuner (endast för information): Alvesta kommun Bjuvs kommun Borgholms kommun Bromölla kommun Utskrivet: :22 Sida 3 av 38

4 Burlövs kommun Båstads kommun Emmaboda kommun Eslövs kommun Helsingborgs kommun Hultsfreds kommun Hässleholms kommun Höganäs kommun Högsby kommun Hörby kommun Höörs kommun Kalmar kommun Karlshamns kommun Karlskrona kommun Klippans kommun Kristianstads kommun Kävlinge kommun Landskrona kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Lomma kommun Lunds kommun Malmö kommun Markaryds kommun Mönsterås kommun Mörbylånga kommun Nybro kommun Olofströms kommun Osby kommun Oskarshamns kommun Perstorps kommun Ronneby kommun Simrishamns kommun Sjöbo kommun Skurups kommun Staffanstorps kommun Svalövs kommun Svedala kommun Sölvesborgs kommun Tingsryds kommun Tomelilla kommun Torsås kommun Trelleborgs kommun Uppvidinge kommun Vellinge kommun Vimmerby kommun Västerviks kommun Växjö kommun Ystads kommun Åstorps kommun Älmhults kommun Ängelholms kommun Örkelljunga kommun Östra Göinge kommun Utskrivet: :22 Sida 4 av 38

5 Ange i fritextsvar anläggningens namn. (Fritextsvar) Ange i fritextsvar fastighetsbeteckning/fastighetsbeteckningar. (Fritextsvar) Ange i vilken kommun anläggningen är belägen. (Fritextsvar) Vilken boendeform avser anläggningen? (Fritextsvar) 2.3 Avtal Innan någon asylsökande placeras på anläggningen ska samtliga krav på anläggningen vara uppfyllda. Ett avtal ska upprättas, baserat på villkoren i detta förfrågningsunderlag, innan Migrationsverket flyttar in i anläggningen. Avtal ska vara skriftligt och alltid träffas för bestämd tid. Av avtalet ska avtalstiden och avtalsobjektet framgå. För det fall behovet av boendeplatser upphör inom tidsramen för avtalet äger Migrationsverket rätt att säga upp det aktuella avtalet för att upphöra två veckor efter uppsägningen. När Migrationsverket har ett tillräckligt antal ramavtalsplatser äger Migrationsverket rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid. Uppsägning ska ske genom skriftligt meddelande för att vara giltig. 2.4 Elektronisk anbudsgivning Verket använder i denna upphandling elektronisk anbudsgivning via VISMA:s upphandlingssystem TendSign. Leverantör som vill delta i upphandlingen skall lämna in elektroniskt anbud via systemet TendSign. För att underlätta utvärderingsprocessen gäller följande vid besvarande av förfrågan: Svar ska lämnas på därför avsedd plats i förfrågningsunderlaget såsom svarsalternativen anger. Hänvisningar till eventuella bilagor ska vara tydliga och ska göras i undantagsfall om exempelvis svarsalternativ / svarsfält ej är lämpligt utformat för att lämna svar. Leverantören får genom TendSign: * tillkommande information * en tydlig information ifall inte alla obligatoriska krav (ska-krav) är besvarade För tillgång till systemet krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom att göra en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud. Efter genomförd registrering fås omedelbar tillgång till systemet. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet kan ni kontakta TendSigns support på tfn eller på e-post: Supporten har öppet helgfria vardagar kl Språk Anbudet ska vara skrivet på svenska. 2.6 Sista anbudsdag Anbudet ska vara inkommet senast Anbudets giltighetstid Anbudet ska vara bindande till och med Migrationsverket kan komma att begära ytterligare förlängd anbudstid omfattande månader och därigenom i så fall förlänga giltigheten av rangordning. Leverantören bekräftar att anbudet är bindande t o m datum enligt ovan. (/ svar) Utskrivet: :22 Sida 5 av 38

6 2.8 Ofullständiga uppgifter Anbud som saknar svar/bevis/godkännande av det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget kan komma att förkastas/uteslutas så som ofullständigt. 2.9 Underrättelse om beslut Efter det att beslut om val av leverantör har fattats kommer samtliga anbudsgivare att så snart som möjligt meddelas skriftligt om resultatet. Meddelandet kommer att skickas ut med e-post till den e-postadress som lämnas vid anbudsgivningen Frågor angående upphandlingen Alla frågor ska ställas på Svar och tillkommande dokument lämnas enbart i för att säkerställa att samtliga där registrerade leverantörer får samma information. Frågor ska vara inkomna senast och svar kommer att lämnas senast Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras inte. Anbud ska utformas helt enligt förfrågningsunderlaget. Reservationer accepteras inte Begäran om sekretess Efter underrättelse om beslut är samtliga handlingar i upphandlingsärendet normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslagen kan dock ge skydd åt enskild som trätt i affärsförbindelse med en myndighet, 31 kap Denna sekretess gäller om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Om en anbudsgivare anser att vissa uppgifter i anbudet bör hemlighållas ska detta framgå av anbudet. Anbudsgivaren ska då även precisera vilka uppgifter som avses, och ange på vilket sätt anbudsgivaren kan komma att lida skada om uppgifterna röjs. Begäran prövas av Migrationsverket om någon begär att få ta del av handlingarna efter att underrättelse om beslut skickats ut. Sekretessprövningen kan inte göras i förväg. Prövning av sekretess sker först när någon begär att få ta del av uppgift. Om Migrationsverket gör en bedömning att sekretess föreligger kan beslutet överklagas och prövas i domstol. Garantier för att uppgifterna inte kommer att lämnas ut kan därför aldrig ges. De rättsliga möjligheterna att sekretessbelägga anbud och/eller andra handlingar är mycket begränsade. Begär vilka fritextsvar samt vid bifogade bilagor, vilka delar i bilagorna, som ska skyddas samt ange vilken skada som uppkommer om uppgifterna röjs. (Fritextsvar) 2.13 Inlämning av dokumentation Följande dokument bifogas anbudet alternativt skickas in enligt anvisningarna i stycket nedan. Utskrivet: :22 Sida 6 av 38

7 För det fall dokumenten inte bifogas anbudet, bör dessa skickas in via e-post till adress: Observera att dokumenten ska märkas med respektive fastighetsbeteckning. - Ritningar, punkt Utemiljö (besiktning av lekplats), punkt OVK-protokoll, punkt Luftflödesprotokoll, punkt Brandskyddsritning och brandskyddsdokumentation, punkt 8.1 Komplett dokumentation hänförlig till respektive punkt ovan ska skickas in under samma kalenderdag. Eventuell ytterligare komplettering skickas in efter begäran från Migrationsverket. Vad gäller dokumentation som inte bifogas anbudet utan sänds in senare enligt vad som anges ovan, förbehåller sig Migrationsverket rätten att besluta att denna dokumentation kommer att beaktas först efter det att viss tid gått från senast tidigare ingiven komplettering avseende samma punkt. 3 Krav på leverantören 3.1 Kontroll av leverantören 10 kap 1 i LOU kommer att beaktas för det fall Migrationsverket får kännedom om däri beskrivna omständigheter. Enligt LOU 10 kap. 2 får en leverantör uteslutas från upphandlingen om de: 1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande 3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen 5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Är leverantören en juridisk person, får leverantören uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören - är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register - är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger. - Anbudsgivaren ska vid anbudets inlämnande inneha F-skattebevis förutsatt att anbudsgivaren kan erhålla F-skattebevis enligt gällande skatteregler. Observera att för utländska leverantörer ställs motsvarande krav. Dessa skall till sitt anbud bifoga intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda. Leverantören ska på heder och samvete intyga att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt punkterna ovan inte föreligger. Leverantören ska dessutom på heder och samvete intyga att företrädare för den juridiska personen inte har dömts för brott Utskrivet: :22 Sida 7 av 38

8 som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Migrationsverket kommer kontrollera att leverantören uppfyller ovanstående krav genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (avser fjärde stycket). Vid grundad misstanke om lagakraftvunnen dom för brott avseende yrkesutövningen kommer Migrationsverket kräva att leverantören tillser att företrädare för leverantören inlämnar ett utdrag från Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Leverantören intygar att samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan ej föreligger. (/ svar) Leverantören intygar att leverantörens företrädare ej är dömda för brott avseende yrkesutövningen enligt lagakraftvunnen dom samt att leverantörens företrädare ej har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen. (/ svar) 3.2 Lämnade uppgifter i anbud samt uppfyllande av krav Leverantören ska intyga att samtliga uppgifter i anbudet är korrekta. För det fall anbudsgivaren lämnat en oriktig uppgift som inte är oväsentlig kommer detta medföra att leverantören utesluts. Leverantören ska uppfylla följande krav från anbudstidens utgång: Leverantören ska uppfylla samtliga övriga krav innan någon asylsökande placeras på anläggningen. Observera att ersättning utgår först då en asylsökande placeras på anläggningen. Samtliga krav som ställs i upphandlingen ska uppfyllas under hela avtalstiden. Leverantören intygar att uppgifter som är lämnade i anbudet är korrekta. (/ svar) 3.3 Ekonomisk ställning Leverantören ska vara ett välskött företag (exempelvis aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, ekonomisk förening, stiftelse, dock ej privatperson) med sund och stabil ekonomi. Leverantören ska vid tiden för anbudets inlämnande lägst inneha ratingen "Kreditvärdig" enligt Credit Safe eller motsvarande rating från annat kreditupplysningsföretag som har tillstånd enligt Kreditupplysningslag (1973:1173). Utskrivet: :22 Sida 8 av 38

9 Upphandlingsenheten kontrollerar själv att leverantören uppfyller kravet på rating. För det fall att leverantören har en lägre rating eller inte kan erhålla rating ska en borgensförbindelse bifogas anbudet. Borgensåtagandet ska vara utfärdat av anbudsgivarens moderbolag eller annan juridisk person (även bank och försäkringsbolag) som uppfyller kravet i första stycket. Åtagandet ska uppgå till minst: 20% av beräknat kontraktsvärde för två (2) månader (20% * anbudspris (kost + logi) *antal offererade platser (maximalt 350) * 60). Borgensåtagandet ska vara en proprieborgen (såsom för egen skuld) och omfatta anbudsgivarens förpliktelser gentemot Migrationsverket vid ett eventuellt avtal avseende tillfälligt boende för asylsökande. Ett exempel på formulering: Bolaget X går härmed i borgen såsom för egen skuld för rätta fullgörandet av Bolaget Y:s förpliktelser gentemot Migrationsverket vid ett eventuellt avtal avseende tillfälligt boende för asylsökande. Detta borgensåtagande uppgår till Xkr. OBSERVERA att eventuellt borgensåtagande ska bifogas anbudet. Detta görs genom att till anbudet ladda upp/bifoga en fil i Tendsign under Anbudsprocessen steget "Bifoga dokument". För support kontakta Tendsign tel: alternativt e-post: För det fall leverantören efter första underrättelsen om beslut ej längre uppfyller krav på kreditvärdighet, ska denne omedelbart ställa säkerhet i form av proprieborgen enligt denna punkt. Om leverantören ej uppfyller efterfrågad kreditvärdighet enligt Credit Safe, ska leverantören visa att dennes ekonomiska ställning motsvarar ställda krav. (Fritextsvar) 3.4 Teknisk och yrkesmässig kapacitet Leverantören ska ha teknisk och yrkesmässig kapacitet att utföra efterfrågad tjänst. Leverantören ska ha erfarenhet av att bedriva företag inom detta område eller annan verksamhet som av Migrationsverket bedöms som likvärdig (exempelvis hotell, vandrarhem, pensionat, äldreboende eller annat boende etc). Leverantören kan även styrka kravet på erfarenhet genom att visa att anställd personal har motsvarande erfarenhet. Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. Migrationsverket ska erhålla ritning över anläggningen, lämpligen situationsplan, huvudritning eller annan tillgänglig ritning omfattande fastighet med byggnader. För inlämnande av ritning, se avsnitt 2.13 Inlämning av dokumentation. Leverantören skall redovisa organisationen och verksamheten. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa antalet anställda. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa ägarstrukturen. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa en beskrivning av anläggningen. (Fritextsvar) Leverantören skall redovisa egen/personals tidigare erfarenhet.leverantören ska på Migrationsverkets begäran inge CV för aktuell personal. (Fritextsvar) Leverantören ska beskriva en planering för hur de kommer bedriva verksamheten. (Fritextsvar) Utskrivet: :22 Sida 9 av 38

10 Ritning enligt förfrågningsunderlaget kan bifogas här. I annat fall gäller anvisningar i punkt (Bifogat dokument) 3.5 Underleverantör För det fall att leverantören avser använda underleverantör för att genomföra väsentlig del av uppdraget ska detta anges samt vilken del av uppdraget som underleverantören ska utföra; exempelvis fastighetsförvaltare, fastighetsägare, catering (kosthållning), bemanning mm. Observera att om fastighetsägaren är annan än anbudsgivaren är denne alltid att betrakta som underleverantör. Leverantören ska ange namn och organisationsnummer på eventuella underleverantörer. Migrationsverket kommer att kontrollera att punkt 3.1 och 3.2 i förfrågningsunderlaget uppfylls av underleverantören. Leverantören ska bifoga kopia på samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling som visar att underleverantören åtagit sig att ställa kapacitet till leverantörens förfogande för fullgörande av uppdraget. Handlingen ska vara undertecknad av behörig företrädare för underleverantören. Observera att om anbudsgivaren ej angivit en underleverantör för en viss väsentlig del av uppdraget (exempelvis catering), får denne inte lägga till en underleverantör för denna specifika del av uppdraget (exempelvis catering) i efterhand, dvs efter anbudstidens utgång. Ange underleverantörens namn och organisationsnummer. (Fritextsvar) Ange vilken väsentlig del av uppdraget som underleverantören ska utföra. (Fritextsvar) Bifoga inskannad kopia av samarbetsavtal, skriftligt åtagande eller liknande handling som visar att underleverantören åtar sig att ställa kapacitet till leverantörens förfogande för fullgörande av uppdraget. Handlingen ska vara undertecknad av behörig firmatecknare eller annan behörig företrädare för underleverantören. (Fritextsvar) 3.6 Tillstånd Verksamheten styrs av lagar, riktlinjer, föreskrifter och policydokument, av vilka de viktigaste är: * Plan- och bygglagen * Miljöbalken * Lag om skydd mot olyckor * Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete (SRVFS 2008:3) * Livsmedelslag * Arbetsmiljölagen Leverantören ska inneha samtliga för verksamheten erforderliga tillstånd och myndighetsbeslut som krävs för att driva verksamhet. Erforderliga tillstånd, tillsynsprotokoll och myndighetsbeslut som krävs ska uppvisas på begäran av Migrationsverket. Leverantören bekräftar att kravet uppfylls. (/ svar) Utskrivet: :22 Sida 10 av 38

11 3.7 Lagfart eller hyreskontrakt Leverantören ska äga eller hyra den fastighet, dvs har tillgång till fastigheten, som ska nyttjas för att bedriva den verksamhet som efterfrågas i denna upphandling från anbudets ingivande och för den aktuella perioden, dvs tom Minst en av följande handlingar ska bifogas anbudet: Lagfart, fullständiga köpehandlingar, hyreskontrakt eller villkorat hyresavtal för aktuell anläggning (fastighet/fastigheter). Villkorat köpeavtal accepteras ej. Leverantören bekräftar att kraven uppfylls. (/ svar) Kopia av lagfart, fullständiga köpehandlingar, hyreskontrakt eller villkorat hyresavtal ska bifogas anbudet för att styrka kravet. (Bifogat dokument) 4 Anläggningar Migrationsverket efterfrågar tillfälligt boende för asylsökande. Verksamheten kan bedrivas i olika typer av byggnader under förutsättning av att kraven på verksamheten uppfylles. 4.1 Definitioner Anläggning: Tillhörande byggnad/byggnader samt utrustning inom ett begränsat geografiskt område med en radie på 0,5 km från centrum av anläggningen med syfte att utgöra boende för asylsökande. Fastighet: Samma definition som i jordabalken. Byggnad: Ett sammanhängande byggnadsverk avsett för boende eller andra nyttigheter i samband med tillhandahållande av boende för asylsökande. 4.2 Allmänt Samtliga anläggningar ska vara utrustade med WC och dusch. WC och dusch ska vara i samma byggnad som boendet och ska kunna nås utan att man behöver gå utomhus. Varje enskilt omklädnings- och duschutrymme ska vara låsbart. Om enskilt omklädnings- och duschutrymme är sammanbyggt ska utrymmena separeras med minst duschförhänge. Om duschutrymmet är förlagt till annan plats än i direkt anslutning till boenderummet, ska skilda platser finnas för ombyte för män respektive kvinnor. Detta innebär att dusch och ombyte ska kunna ske med beaktande av människors personliga integritet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 4.3 Antal erbjudna platser på anläggningen Leverantören ska ange det totala antalet platser som anläggningen kan erbjuda enligt begränsningarna i punkterna 5.1 och 5.2. Boendeform 1 med självhushåll : Ange antal platser i grundutförandet som anläggningen erbjuder (dvs maximalt 350 platser) (Fritextsvar) Boendeform 1 med självhushåll: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 1 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Utskrivet: :22 Sida 11 av 38

12 Boendeform 1 med självhushåll: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 2 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal platser i grundutförandet som anläggningen erbjuder (dvs maximalt 350 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 1 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) Boendeform 2 med kost: Ange antal tilläggsplatser utöver grundutförandet som anläggningen erbjuder för option 2 (dvs maximalt 150 platser) (Fritextsvar) 5 Verksamhetskrav på anläggningen Innan den första asylsökande placeras på anläggningen ska kraven på anläggningen vara uppfyllda. Företrädare för Migrationsverket kommer kontrollera att kraven är uppfyllda både för anläggningen i grundutförandet samt eventuella optioner. Placering av asylsökande på anläggningen kan komma ifråga först efter att anläggningen är kontrollerad av Migrationsverket och kraven på anläggningen är uppfyllda och att platserna är lämpliga. Migrationsverket svarar för kostnaderna för den första besiktningen och för därtill kopplad eventuell efterbesiktning. Om det vid efterbesiktning framkommer att anläggningen inte kan godkännas för inflyttning ankommer det på leverantören att svara för kostnaderna för därpå följande besiktningar. Migrationsverket tar av leverantören ut en kostnad på tiotusen (10000) kr, exklusive moms, för sina kostnader vid varje sådan besiktning. Detta faktureras leverantören i efterskott. Vid besiktning ska företrädare för leverantören delta. Migrationsverket har tolkningsföreträde vid besiktning vad gäller punkterna: 4.2, 5.1, 5.11, 5.12, 5.13, 6.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 8.1 och Migrationsverket fastställer var utgångspunkterna räknas från i punkt 5.1 (centrum på anläggningen) och 5.13 (från entré på boendebyggnad). Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 5.1 Minsta antal platser Grundutförandet (maximalt 350 platser): För att Migrationsverkets behov ska kunna uppfyllas krävs att hela anläggningen har en kapacitet på minst 50 platser (på en fastighet/flera fastigheter) i grundutförandet och ryms inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Om det visar sig vid besiktning av anläggningen att kravet avseende minsta antalet platser, 50 st, i grundutförandet inte uppfylls, kommer avtal aldrig att tecknas och leverantören kommer att tas bort från rangordningen utan särskilt beslut därom. Option 1 respektive 2 (maximalt 150 platser för respektive option): För att Migrationsverkets behov ska kunna uppfyllas krävs att det erbjudna platsantalet har en kapacitet på minst 30 platser (på en fastighet/flera fastigheter) i respektive option och ryms inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Utskrivet: :22 Sida 12 av 38

13 Om det visar sig vid besiktning av anläggningen att kravet avseende minsta antalet platser, 30 st, för respektive option inte uppfylls, kommer avtal aldrig att tecknas och leverantören kommer att tas bort från rangordningen utan särskilt beslut därom. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.2 Maximalt antal platser Migrationsverket kommer att placera 350 personer i grundutförande per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Som option 1 kan ytterligare 150 platser erbjudas per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Som option 2 kan ytterligare 150 platser erbjudas per anläggning (dvs per fastighet/fastigheter). Maximalt antal platser blir således inkluderat optioner 650 för respektive boendeform. Anläggningen på en fastighet/flera fastigheter ska rymmas inom en radie av 0,5 km från centrum på anläggningen. Migrationsverket kommer att ta fram tre rangordningar för respektive boendeform. För grundutförande boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 350 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 1 boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 2 boendeform 1: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För grundutförande boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 350 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera Utskrivet: :22 Sida 13 av 38

14 leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. För option 1 boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning För option 2 boendeform 2: För det fall att en eller flera leverantör/er offererar anläggningar inom samma anläggning (se punkt 4.1) och tillsammans utgör fler än 150 platser kommer den som erhåller lägst jämförelsetal (se avsnitt 9) att erhålla en plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer erhåller samma jämförelsetal kommer den anläggning som erbjuder flest antal platser att tilldelas högsta plats i rangordningen. För det fall att två eller flera leverantörer har samma jämförelsetal och samma antal platser kommer lottning att ske för att fastställa plats i rangordning. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.3 Hygien/bad/toalett Antalet duschar respektive toaletter ska vara minst en (1) för varje påbörjat 15-tal platser. Duschar och toaletter ska finnas i samma byggnad som boendet och kunna nås utan att den boende ska behöva gå utomhus. Duscharna ska ha tillräcklig varmvattentillgång och duschomklädningsutrymme ska vara låsbart för varje enskild dusch. Se även punkt 4.2 Allmänt. På samtliga toaletter ska finnas tvål, toalettpapper, handduk (lämpligen av papper), papperskorg, spegel samt uppsamlingskärl för sanitetsbindor. Detta bekostas och tillhandahålls av Leverantören. Leverantören ska även bekosta och tillhandahålla ett lämpligt utbud av blöjor till barn samt sanitetsbindor. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.4 Städ samt tvätt Städning av toaletter/duschar, kök, matsal/matplats samt gemensamma ytor ska utföras minst en gång varje dag. Anläggning ska hållas välstädad. Leverantören ska se till att städning även sker vid akuta behov. Storstädning ska ske av sovrum vid byte av gäst, ska utföras av Leverantören och ska ingå i avtalat pris. Det ska finnas städutrymme med funktionell städutrustning som kan användas av både personal och boende. Städutrymmet ska vara väl ventilerat, tillräckligt stort och väl utrustat med upphängningsanordningar och hyllor för städutrustning. Fuktig utrustning ska förvaras så att den snabbt torkar. Städkemikalier ska förvaras Utskrivet: :22 Sida 14 av 38

15 oåtkomligt för barn. Utslagsvask ska finnas i städutrymmet, eller i direkt anslutning till utrymmet. Rengöringsmedel ska finnas att tillgå, likaså övriga städredskap. Det ska finnas minst två (2) fungerande tvättmaskiner per 50 boendeplatser. Kapacitet minst 7 kg tvätt/tvättmaskin. Tvättmaskin ska minst uppfylla energieffektivitetsklass A++ enligt förordning (EU) nr 1061/2010. Tvättmedel och sköljmedel tillhandahålls av Leverantören. Det ska inom gångavstånd om 200 meter från respektive boenderum finnas tillgång till tvättstuga och torkmöjligheter. Torkning av kläder ska ordnas i torkskåp, torkrum eller torktumlare med kapacitet som motsvarar tvättmaskinernas kapacitet. Torktumlare ska i likhet med tvättmaskin minst uppfylla energieffektivitetsklass A++. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.5 Avfallshantering För de olika avfallsslagen finns i varje kommun lokala lösningar för omhändertagande som bland annat innebär olika typer av källsortering. Leverantören ska vara ansluten till dessa lokala system. Intyg eller motsvarande ska kunna uppvisas på begäran av Migrationsverket. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.6 Ohyra Leverantören ska hålla anläggningen fri från ohyra och andra skadedjur. Leverantören är skyldig att vidta lämpliga åtgärder för att utrota ohyra på anläggningen/boendet. Migrationsverket är skyldigt att ersätta leverantören för kostnader för att utrota ohyra om det kan visas att verket är vållande eller om det kan visas att förekomsten av ohyra uppkommit genom vållande eller vårdslöshet av någon asylsökande som bor på anläggningen/boendet. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.7 Kontor för Migrationsverkets personal Leverantören ska tillhandahålla ett rum på minst 12 kvm som kan disponeras av Migrationsverket som kontorslokal. I anslutning till detta rum ska leverantören tillhandahålla personaltoalett (utöver kravet på kontorsyta). Migrationsverket kommer att på egen bekostnad inreda och utrusta denna kontorslokal för att uppnå Migrationsverkets krav på arbetsmiljö och säkerhet för anställda. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.8 Snöröjning Leverantören svarar för att fullgod snöröjning och halkbekämpning sker. Kostnader ska inkluderas i avtalat pris. Utskrivet: :22 Sida 15 av 38

16 Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.9 Nycklar Leverantören ska tillhandahålla det antal nycklar som motsvarar antalet platser i respektive rum samt ytterligare en nyckel för Migrationsverkets räkning. Leverantören ska, om behov uppstår, ombesörja beställning av nya nycklar. Migrationsverket står för kostnaden av nya nycklar. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.10 Gemensamma utrymmen Anläggningen ska ha gemensamma utrymmen för de boende. Med gemensamma utrymmen avses TV-rum, vardagsrum, samlingsrum ej korridorer. Det ska finnas fungerande lämplig TV-utrustning för avsedd lokal med utbud omfattande SVT och TV4 samt minst ytterligare fem (5) lämpliga kanaler. De gemensamma utrymmena ska vara på minst 0,5 kvm per boende. Lekrum/lekhörna och säkra, lämpliga och CE-märkta leksaker anpassade för barn i olika åldrar ska tillhandahållas. Gemensamma utrymmen ska vara åtskilda från matsal/matplats. Matsal/matplats räknas inte som gemensamt utrymme. För anläggningens gemensamhetsutrymme(n) ska väldimensionerat Wi-Fi finnas tillgängligt. Lämplig möblering med sittplats för det antal personer som utrymmet är avsett för ska finnas. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 5.11 Utemiljö Vid anläggningen ska det finnas en trygg, säker och stimulerande utemiljö. Gungor och sandlåda eller liknande lekmiljö ska tillhandahållas för barn. Monterad lekutrustning/lekmiljö ska vara godkänd för användning enligt SS-EN 1176 och Protokoll över godkänd säkerhetsbesiktning som visar att kravet i denna punkt uppfylls ska sändas in enligt särskild anvisning i förfrågningsunderlaget, se punkt Lekmiljö ska finnas på anläggningen eller i anläggningens närhet med ett gångavstånd om max 500 meter från anläggningen (definition av anläggning se punkt 4.1) med en betryggande färdväg. Lekmiljön ska kunna disponeras av de asylsökande. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) Protokoll enligt förfrågningsunderlaget kan bifogas här. I annat fall gäller anvisningar i punkt (Bifogat dokument) 5.12 Rum/sovplatser/inredning Boenderummen ska innebära ett värdigt boende. Leverantören ska tillhandahålla möblerade och låsbara rum. Takhöjd ska vara minst 2 meter. Rumsutrustningen ska, som lägsta godtagbara standard, bestå av enkel- eller våningssängar med skummadrasser på minst 10 Utskrivet: :22 Sida 16 av 38

17 cm (ska bytas minst en gång per år eller tätare vid behov). Rummen ska ha gardiner som kan dras för fönster och mörklägga rummet alternativt fungerande persienner. Migrationsverket tillhandahåller täcke, kudde, påslakan och handdukar för de asylsökande. För det fall våningssäng tillhandahålls ska sittmöbel finnas i rummet. I flerbäddsrum får maximalt fyra (4) bäddar för vuxna inrymmas. Varje person (inkluderar barn) ska ha minst 5 kvm bostadsyta i sovrummet. Varje boende ska ha en egen garderob/högskåp/klädskåp i rummet med en minsta bredd av 30 cm för att förvara hängande kläder. Galgar till garderober ska också tillhandahållas. Dessutom ska övrig lämplig förvaring tillhandahållas, tex byrålådor. Varje boende ska ha eget låst förvaringsutrymme i rummet. Det låsta förvaringsutrymmet ska ha en minsta volym av 35x25x25 cm och vara fast installerat. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 5.13 Anläggningens geografiska läge Den asylsökande ska med väg-, vatten- eller spårbunden kollektivtrafik kunna ta sig tur och retur mellan anläggningen och ett av Migrationsverkets mottagningskontor (se bilagd karta, bilaga 1). Från dörr till dörr får resan totalt ta upp till fyra (4) timmar enkel resväg och ska kunna utföras under tiden Den asylsökande ska även kunna färdas från boendet till allmänna serviceinrättningar, såsom förskola, skola, tandläkare, vårdcentral, bibliotek, affär etc i den omfattning som behövs. Asylsökande ska inte behöva gå mer än 2 km från entrén på boendebyggnaden för att komma till hållplats för kollektivtrafik. Alternativt kan transport som leverantören svarar för ersätta kollektivtrafik. För det fall att leverantören svarar för transporten ska leverantören inneha erforderliga tillstånd för transport samt lämpliga och säkra fordon. Observera att ingen särskild ersättning utgår för transport. Transport med leverantör ska ske med minst samma frekvens som motsvarar kollektivtrafiken. Restiden får maximalt vara fyra (4) timmar per resa. Finns inte möjlighet till kollektivtrafik i tillräcklig omfattning ska leverantör tillse att de boende utöver ovanstående får minst en inköpsresa per vecka med vistelsetid tre (3) timmar till ort där det finns ett lämpligt utbud såsom större mataffär, apotek osv. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) Ange adressen för anläggningen. (Fritextsvar) 5.14 Kontakter i närområdet Leverantören ska beskriva sin förankring i närområdet, såsom exempelvis kontakter med föreningslivet och frivilligorganisationer. Beskrivningen bör vara särskilt inriktad på leverantörens möjligheter och tankar kring tänkbara aktiviteter för de boende på anläggningen genom leverantören själv och/eller dennes eventuella samarbetspartners. Det ska i detta sammanhang nämnas att dylika aktiviteter inte får vara ägnade att påverka deltagarna politiskt och/eller religiöst. Utskrivet: :22 Sida 17 av 38

18 Alla asylsökande ska erbjudas aktivitet i någon form. Beskriv förankring och kontakter i närområdet. (Fritextsvar) 5.15 Kontakt med kommunen Leverantören ska kunna visa att kontakt har tagits med kommunen med information om att ett eventuellt boende kan komma att etableras. Informationen ska lämnas skriftligt (per brev eller e-post) och ska innehålla följande: information om att anbudsgivaren har för avsikt att lämna ett anbud avseende tillfälligt boende för asylsökande i aktuell kommun. Annan information om anbudet är leverantören inte skyldig att lämna till kommunen. Detta är endast en fråga om information. Det krävs inget särskilt godkännande av kommunen för att kunna komma ifråga som leverantör i upphandlingen. Observera att informationen ska avse den nu aktuella upphandlingen. Informationen ska skickas till kommunens officiella e-postadress alternativt postadress. För det fall någon sådan adress/e-postadress inte finns ska informationen skickas till kommunchef eller motsvarande. Som bevis för ovanstående ska diarieförd handling eller ankomstregistrerad handling hos kommunen alternativt mottagningskvitto för e-post eller annan skriftlig bekräftelse på att kommunen mottagit handlingen bifogas anbudet. Skärmdump, leveranskvitto eller motsvarande accepteras ej. Har skriftlig information lämnats till kommunen enligt ovanstående krav och har bevis erhållits att kommunen mottagit informationen? (/ svar) Bifoga till anbudet bevis för att kontakt tagits med kommunen och att kommunen mottagit handlingen enligt ställda krav ovan. (Bifogat dokument) Beskriv vilken handling som bifogas anbudet. Godkända dokument är diarieförd handling, ankomstregistrerad handling hos kommunen, mottagningskvitto för e-post eller annan skrivtlig bekräftelse på att kommunen mottagit handlingen. (Fritextsvar) 6 Krav på tjänstens innehåll 6.1 Beskrivning av processen kring placering på ABT-boendet När en person söker asyl i Sverige sker det på fyra orter Malmö, Göteborg, Stockholm och Gävle. De asylsökande bor under några dagar på ett så kallat ankomstboende på dessa orter innan de placeras ut i av Migrationsverket förhyrda lägenheter eller på ett ABT-boende, vilka förvaltas av en mottagningsenhet. När de asylsökande ska flytta från ett ankomstboende till ett ABT-boende, så är det den ansvariga mottagningsenheten som har kontakten med ABT-anläggningens personal för att informera om tidpunkt när de anländer och hur många som kommer. Avvikelse kan förekomma. Mottagningsenhetens personal ansvarar för rumsfördelning. Migrationsverket tillhandahåller aktuella listor över boende på ABT. Leverantören ansvarar för kontrollen att inte obehöriga tar upp platser. Inga omflyttningar av boende inom anläggningen får ske utan samråd med Migrationsverket. Då leverantören tillhandahåller helpension utgår ersättning för det antal måltider som Utskrivet: :22 Sida 18 av 38

19 serveras till de inskrivna asylsökande. Det ankommer på leverantören att redovisa antalet inskrivna matgäster dag för dag. Då självhushåll erbjuds ska det finnas köksutrustning för att laga mat. Det finns alltid en utsedd mottagningsenhet som ansvarar för anläggningen. De flesta kontakterna med Leverantören sker via den mottagningsenheten. Migrationsverkets personal utför arbetsuppgifter som definieras som myndighetsutövning. I det begreppet ingår, förutom ärenderelaterade samtal med de asylsökande, även beslut om inkvartering (dvs vilket rum den asylsökande ska bo i) vilket även gäller omflyttning inom anläggningen samt utdelning av LMA-kort (styrka att personen är asylsökande). Leverantören ska ha en ansvarig kontaktperson på anläggningen som är tillgänglig för mottagningsenhetens information. Kontaktpersonens namn, telefonnummer och E-postadress ska anges. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 6.2 Leverantörens arbetsuppgifter Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en tjänst som platsansvarig utöver eventuell städ- och måltidspersonal 8 timmar per dag (alla dagar i veckan) under dagtid Under övrig tid ska leverantören ha personal tillgänglig som kan komma till anläggningen för att åtgärda fel eller brister samt ta emot och inkvartera asylsökande efter anvisning från Migrationsverket, även på obekväm arbetstid (ingen särskild ersättning utgår för detta). Över 200 platser ska anläggningen bemannas dygnet runt. Leverantörens personal ska kunna kommunicera på svenska. Inställelsetid är maximalt 4 timmar från det att Migrationsverket kontaktar Leverantören. Utöver platsansvarig samt städ- och måltidspersonal ska anläggningen bemannas enligt följande: Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en (1) person mellan till och med 100 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst en person mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 150 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst två (2) personer mellan kl till och med 200 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst två personer mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 250 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst tre (3) personer mellan kl till och med 300 platser. Leverantören ska bemanna anläggningen med minst tre personer mellan kl samt ytterligare en person under fyra (4) timmar mellan till och med 350 platser. Överstigande 350 platser ska bemannas, utöver grundbemanning, med minst en person fyra (4) timmar mellan per påbörjat femtiotal platser. Leverantören ska omedelbart åtgärda fel eller brister som uppstår på anläggningen. Leverantören ska informera de boende om brandskyddet i samband med inkvarteringen. Leverantören ska sköta bokningsschema för tvättstuga och övriga praktiska uppgifter som rör skötsel av anläggningen. Utskrivet: :22 Sida 19 av 38

20 Under dagtid skall leverantören ha ansvarig person för arbetsmiljö, denna person skall ha goda kunskaper om arbetsmiljö samt ha befogenheter för ledning, samordning och planering av leverantörens uppdrag gentemot Migrationsverket. Leverantörens ansvariga person skall leda, samordna och planera arbetet för leverantörens drift av anläggningen. Leverantören ska se till att personalen får information om och utbildning för arbetsuppgifterna. Leverantörens ansvariga person ska ha en relevant budget för underhåll/inköp av städning, utrustning, möbler el, VVS, tvättstuga, utemiljö osv och kunna fatta avgörande beslut som behövs för att hålla anläggningen i det skick som är avtalat samt uppfylla de krav som Migrationsverket ställer. Leverantören ska genomföra löpande underhåll av anläggningen. Om boenderum ej uppfyller enligt förfrågningsunderlaget ställda krav har leverantören ej rätt till dygnsersättning. Leverantören bekräftar att kraven uppfylles. (/ svar) 6.3 Störningar i ordning och säkerhet Leverantören ska vid vissa förutsättningar som anges nedan tillkalla vakt från bevakningsbolag vid störningar. För bevakningstjänster gäller följande: Om ordningen på anläggningen störs ska i första hand polis tillkallas. Om det efter polisens ingripande konstateras ett behov av bevakningstjänst ska Migrationsverket anlita den tjänsten. Uppstår behovet utanför ordinarie arbetstid och bevakningstjänsten inte kan anstå till påföljande arbetsdag äger leverantören rätt att anlita sådan tjänst. Leverantören ska i sådant fall anlita av Migrationsverket anvisad leverantör av tjänsten. Leverantören ska påföljande arbetsdag meddela Migrationsverket att bevakningstjänst anlitats och skälen härför. Migrationsverket ska därvid ta ställning till om bevakningstjänsten ska fortgå eller upphöra. Migrationsverket ska stå för bevakningskostnader som uppstår av ordningsskäl. Leverantören ska stå för eventuella bevakningskostnader som uppstår på grund av andra orsaker, t.ex. brist i brandskyddet som uppstår under avtalstiden. Leverantören bekräftar att kravet uppfylles. (/ svar) 6.4 Boendeform 1: Kök/matlagning vid självhushåll Vid självhushåll gäller följande: Varje köksenhet ska vara dimensionerad för maximalt åtta (8) personer. Antalet köksenheter ska vara minst antalet offererade platser dividerat med 8 personer. Köksutrustning såsom kyl/frys/spis/ugn samt antal uppsättningar av samtlig köksutrustning ska vara dimensionerad så att åtta (8) personer kan laga sin mat samtidigt. Nedan redovisad köksutrustning ska tillhandahållas i erforderlig mängd; Diskmedel/disktrasa/diskborste Glas/tallrikar/bestick Kastruller/stekpannor Slevar/potatisskalare mm. Mikrovågsugn Utskrivet: :22 Sida 20 av 38

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-03 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 7, Område 1 Syd Kristina Fröjd 3.2.2-2015-1874 Symbolförklaring:

Läs mer

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd

Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6 Område 1 Syd Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-10-29 Upphandlande organisation Upphandling Migrationsverket Tillfälligt boende för asylsökande Nr 6, Område 1 Syd Ola Andersson 3.2.2-2014-42317 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8

LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-18 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms Stad, Socialförvaltningen LOV upphandling av Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt LSS 9.8 Gunnar

Läs mer

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013

1. Inledande krav. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-04-04. SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Förfrågningsunderlag 20-04-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Postförmedling 2013 Peter Svensson 5823 Sista anbudsdag: 20-05-16 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag:

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan 2014-11-04. Förfrågningsunderlag LOV särbo. Sista ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2014-11-04 Upphandlande organisation Växjö kommun Christer Öhlin Upphandling Förfrågningsunderlag LOV särbo U-14-68 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan kan lämnas löpande

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

1. Administrativa Föreskrifter

1. Administrativa Föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-12-18 Upphandlingsansvarig Solna Stad Håkan Jacobsson Upphandling Familjerådgivning SN/2012:255 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. 1.1. Inbjudan 2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Bemanningstjänster 2012-2. Peter Svensson 10222 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling Bemanningstjänster 2012-2 Peter Svensson 10222 Sista anbudsdag: 2012-09-24 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17

02.01 FÖRESKRIFTER A115.451/2013 2014-01-17 02.01 FÖRESKRIFTER Upphandling av lokalvård till Polismyndigheten i Kalmar län inklusive Åklagarkammaren i Kalmar och Polismyndigheten i Kronobergs län A115.451/2013 2014-01-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UF

Läs mer

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Förfrågningsunderlag 2012-12-05 Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek 96-15-2012 Sista anbudsdag: 2013-01-28 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

1. Inbjudan att inkomma med anbud

1. Inbjudan att inkomma med anbud Förfrågningsunderlag 2013-11-27 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Digitala Mötesrum 2013 Renée Sjölund 96-99-2011 Sista anbudsdag: 2014-01-30 Symbolförklaring:

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag:

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. 1.1. Allmän information 2012-12-20. Fredrik Strand 2012-152. Sista anbudsdag: ansökansdag: Förfrågningsunderlag 2012-12-20 Upphandlingsansvarig Österåkers kommun Upphandling Familjerådgivning LOV Fredrik Strand 2012-152 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Innehållsförteckning. 1.2. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-11-07 Förfrågningsunderlag 2014-11-07 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Daniel Melin 96-36-2014 Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012

2012-11-05. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI IT-Konsulttjänster - Arkitekter 2012 Förfrågningsunderlag 2012-11-05 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Anna Nessen 10135-4 Sista anbudsdag: 2012-12-17 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2013-03-12 Upphandlingsansvarig SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI Upphandling Rekryteringstjänster 2013, Vård och omsorg Annelie Dufva 5824-1 Sista anbudsdag: 2013-04-12 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag 2012-10-01 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Resebyråtjänster 2011-2 Frida Haag 10209 Sista anbudsdag: 2012-10-31 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten

Kundval enligt LOV inom hemtjänsten Inbjudan 2014-03-14 Upphandlande organisation Danderyds kommun Upphandling Kundval inom hemtjänsten i Danderyds kommun Upphandlingsansvarig LOV SN 2014/0010 Symbolförklaring: Sista ansökansdag: Ansökan

Läs mer

Annonsförmedlingstjänster

Annonsförmedlingstjänster Förfrågningsunderlag 2011-03-15 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Annonsförmedlingstjänster Peter Svensson 10059 Sista anbudsdag: 2011-04-26 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag 2015-03-23 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-03-23 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Taxitjänster Aida Colakovic 96-105-2014 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012

2012-08-24. SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Förfrågningsunderlag 2012-08-24 Upphandlingsansvarig Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012 Anna Nessen 10075 Sista anbudsdag: 2012-10-04 23:59 Symbolförklaring:

Läs mer

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster

2012-03-21 Dnr 1201-0039-53. Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 2012-03-21 Dnr 1201-0039-53 Förfrågningsunderlag Upphandling avseende rekryteringstjänster 1 Inledning Presentation av Arbetsgivarverket Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation

Läs mer