Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1"

Transkript

1 provläsning Sluta sälja bli köpbar 1

2 sluta SÄLJA bli KÖPBAR Om konsten att hjälpa kunder att köpa 2008 Författarna och Uppsala Publishing House AB Adress Uppsala Publishing House, Box 2070, Uppsala Tfn: , Fax: e-post: Omslag Daniel Åberg Omslagsbilder Angelina Vassileff/iStockphoto Bilder Anette Hedberg Redaktör Lars-Olof Naessén Upplaga 1:1 ISBN Tryckeri Bulls Graphics, Halmstad Provläsning Sluta sälja bli köpbar Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

3 Britt-Marie Ahrnell och Rolf Edman sluta SÄLJA bli KÖPBAR Om konsten att hjälpa kunder att köpa Konsultförlaget Uppsala Publishing House provläsning Sluta sälja bli köpbar 3

4 Innehåll Förord...7 Inspirationer och tack...9 Kapitel 1 Vill du sälja? Nej, det köper jag inte...10 Om perspektiv, språkbruk och ord...10 Du behöver inte utbilda oss längre...13 Kapitel 2 En del är enkelt att köpa annat är svårare Hur tänker kunden?...17 Rubba inte våra cirklar...19 Enkelt eller komplext att köpa...23 Längre och mer komplexa inköp...27 Det är en köpprocess. Inte en säljprocess...30 Kunden har sin historia, kultur och struktur...32 Kapitel 3 Varför tar du kontakt med mig?...35 Hur tänker kunden?...36 Tänk omvärldsanalys. Inte marknadsplan...39 Att hitta en krok...43 Mental närvaro i kundens värld...48 Kapitel 4 Vad vet du om hur vi har det?...50 Hur tänker kunden?...50 Tandläkarmodellen...52 Begriper du vad vi håller på med?...55 Fyra rum i kundens hus...58 Rum nr 1: Nuläge om Det...61 Kapitel 5 Vad skulle vi ha för glädje av dina idéer? Hur tänker kunden?...66 Rum nr 2: Kundvärde om värde och nyttor Provläsning Är värden Sluta sälja absoluta bli köpbar eller relativa?...71 Att väcka drömmar...73

5 Trappa och ringar som tankestöd...75 Axiologi läran om värden...79 Kapitel 6 Hur skulle vi få det att fungera hos oss? Hur tänker kunden?...84 Rum nr 3: Kundens väg...87 Organisatoriska labyrinter...90 Kan vi? Är det möjligt? Pengar?...93 Rum nr 4: Om vilja och pengar...95 Sammanfatta så kunden förstår...98 Kapitel 7 Jag förstår faktiskt inte riktigt ditt förslag Hur tänker kunden? Kundens perspektiv istället för ditt Tänk Lego och Färdplan Tänk form och utfall Prydligt användbart paket Retorik för att övertyga Kapitel 8 Det var mycket pengar är det värt det? Hur tänker kunden? Pengar som en relation Finns det pengar? Hamna rätt och vara värt Kapitel 9 Men hur har du räknat egentligen? Hur tänker kunden? Fem sätt att ta betalt Förklara, motivera och försvara Förhandling = före handling Kapitel 10 Vi är mycket nöjda, men vart tog du vägen? Hur tänker kunden? Att tänka ett steg till i förväg Program, projekt och utvecklingssamtal provläsning Sluta sälja bli köpbar 5

6 Förord Den här boken handlar om företags marknadsföring och försäljning till andra företag vilket på nysvenska brukar kallas business-to-business och förkortas som B2B. I vår roll som samhällsmedborgare och konsument kommer vi endast indirekt i kontakt med detta. Det vi ser och upplever i vår konsumentroll är mycket mer påtagligt i och med alla annonser etcetera som ständigt fångar vår uppmärksamhet. Men vad gäller värdet av alla affärer som äger rum i vår ekonomi så dominerar B2B. Mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av det samlande värdet av alla affärer utgörs av B2B. Det är med andra ord en mycket viktig företeelse. I litteraturen om försäljning i B2B ges ofta en mycket förenklad bild i form av en okomplicerat rationell process, från identifiering av kundens behov till genomförd affär. Den köpande parten ses som den som ska analyseras och agera mottagare av information och förslag. Successivt har det också skapats en litteratur som tar fasta på den, ofta långsiktiga, relationen mellan köpare och säljare. Där blir bilden mer balanserad. Den köpande parten framställs också som aktivt initiativtagande och kunnig. Vidare lyfts den ofta komplexa inre miljön i det köpande företaget fram. För säljaren innebär detta ett krav på att genuint förstå vad som är värde för kunden, förstå viktiga beslutsprocesser och att över tid kunna sköta relationerna till sina kunder. Det saknas dock studier som på ett mer ingående sätt lyfter fram hur kunder resonerar och inte minst belyser den mänskliga dimensionen och besvarar frågor som: Hur tänker medarbetarna i det köpande företaget? Varför blir processer så komplexa? Vilket erbjudande behöver kunden för att det ska passa in i ett tekniskt och organisatoriskt sammanhang? Vilken roll spelar timing, budgetrestriktioner, traditioner, personliga intressen etcetera. Hur ska vi få vårt erbjudande, vår 6 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

7 lösning, oss som organisation att passa in? Här växer boktiteln fram: Hur ska vi som säljare göra oss köpbara? Den här boken fyller ett stort tomrum. Den hjälper oss att med inlevelse förstå hur kunder resonerar. Den är också modern. Dels bygger den på en mycket god insikt om dagens inköpspraktik i vilken kunderna blivit alltmer drivande och kvalificerade. Dels handlar den i hög grad om kunskapsbaserade produkter vilket idag utgör en allt större del av affärerna mellan företag. Det här är en mycket insiktsfull och välskriven bok som ger ett viktigt bidrag om en för näringslivet central företeelse. Den tyngs inte av vetenskapliga referenser. Trots det vilar den tryggt mot solid och befäst kunskap. Björn Axelsson Professor i marknadsföring och förste innehavare av Silf-Professuren i Inköp Handelshögskolan i Stockholm provläsning Sluta sälja bli köpbar 7

8 Inspirationer och tack Vad vi vet har ingen tidigare skrivit om försäljning ur kundens perspektiv. Så vi har dessvärre inte många källor att hänvisa till. Men det är många som har inspirerat oss. Ett tack därför i första hand till de kunder och kursdeltagare som vi ständigt diskuterar och tränar detta ämne med. Deras både frikostiga och frustrerade historier om hur det är att försöka sälja sina komplexa tjänster är vår främsta källa till inspiration. Ett tack också till våra kunders kunder som i många samtal och intervjuer lärt oss mycket om hur det är att vara köpare. Den amerikanska författaren Sharon Drew Morgans böcker om The New Sales Paradigm Series gav oss en kick när vi upptäckte att hon tänkte precis som vi med sitt synsätt att man måste sluta sälja och börja hjälpa kunder att köpa. I hennes böcker Buying Facilitation och Selling with Integrity fick vi hjälp att förtydliga tankar kring hur kunder har det när de ska göra affärer och hur deras köpmönster kan se ut. Tack Sharon för inspiration till kapitlet En del är enkelt att köpa annat är svårare. Robert S Harman skapade läran om axiologi som vi skriver om i kapitel 5. Sjukgymnast Hedvig Zetterberg gav oss uttrycket det sitter i kropparna, (kapitel 2) och kloka tankar om varför vi människor har så svårt att förändra oss. Ola Feurst, högskolelektor vid högskolan på Gotland, gav oss bilden av säljandet som att stå på en perrong (kapitel 3), och ur kursmaterialet Coaching Practitioner av Kjell Enhager och Magnus Kull har vi lånat fem frågor, (kapitel 5). På deras kurs med samma namn förstod vi också att vår bok kan sägas beskriva ett coachande sätt att sälja. Astrid Lindgren inspirerar till att försöka skriva om komplicerade saker på ett enkelt sätt och hjälpte oss att göra värdetrappan (kapitel 5) med sina rumpnissars varför gör di på detta viset? Britt-Marie Ahrnell Rolf Edman 8 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

9 Kapitel 1 Vill du sälja? Nej, det köper jag inte En inledning om den miljö och tid du verkar i Den här boken utgår från tanken att det är kunden som avgör när det ska bli en affär. Att det är den som lyssnar som avgör när hon blivit övertygad. Att det är den andre som avgör när hon köper vad du säger eller vad du erbjuder. Kort sagt: att kunder eller vem helst du vänder dig till för att övertyga om något köper dina idéer, tjänster eller produkter när de själva bestämt sig för att göra det. Om detta är sant, vilken blir då din roll? Jo, att göra det enklare för den andre att bestämma sig. Smaka på den tanken en gång till. Som säljande eller övertygande part har du som uppgift att göra det enklare för den andre att bestämma sig. Självklart, tänker du nu. Har det inte alltid varit så? Kanske, men numera är omgivningen kring förändring och affärer av alla slag så komplex mot förr att den som ska övertyga eller sälja får en ny roll i detta till synes enkla: Att hjälpa den andre att bestämma sig. Om perspektiv, språkbruk och ord Denna bok handlar om försäljning ur kundens perspektiv. Den är skriven för dig som har som uppgift att övertyga andra. Kanske ska du övertyga om idéer som andra ska köpa. Eller om förändringar som andra ska köpa och därmed göra. Eller mer konkret om något slags erbjudande som de ska köpa med reda pengar. Boken är ett försök att se det hela ur den andres köparens synvinkel. Den vill få dig att respektera och förstå den andres värld och provläsning Sluta sälja bli köpbar 9

10 anpassa både ditt eget språk och ditt erbjudande till den andre. Allt för att göra det enklare för den andre att bli övertygad eller att köpa. Detta perspektiv får en del konsekvenser i vårt språk och vi använder en del ord och en stil som du kanske är ovan vid. Stilen är resonerande och funderande. Detta är en bok utan checklistor och utan alltför många gör-så-härtips. Vi vill snarare få dig som läser att fundera över hur det kan vara hos den du vänder dig till. Där är det så olika, så individuellt och så komplext att vi inte har några enkla råd att ge dig. Istället ber vi dig att tänka själv och att anpassa dig efter den andre. Men använd gärna den här boken som inspiration. Vi vänder oss till dig som möter människor som representerar företag eller organisationer. Det vill säga till dig som arbetar inom så kallad business-to-business. Men kanske har även du som vänder dig till privatpersoner nytta av boken. Det tror vi, men vi vet inte. Det får du avgöra själv. Så här kommer vi att använda några ord: Köpbar Ett ord som vi menar sammanfattar och beskriver allt det du gör för att övertyga eller sälja ur den andres perspektiv. Om och när du gör allting rätt kan du lyckas med att bli köpbar. Detta är ett ord som tvingar oss att se alla våra egna aktiviteter från den andres horisont. Ordet köpbar påminner om att det är kunden som måste bestämma sig för att köpa för att det ska bli en affär. Köpa Betyder för det mesta att det blir en affär där pengar byter ägare. Men kan också betyda köpa i bemärkelsen köpa en idé. Vi säger ju ofta det köper jag när andra försöker övertyga oss. I konsekvens därmed kallar vi alla som köper något av dig med eller utan pengar för köpare eller kunder. Därför menar vi att även du som övertygar utan att direkt ta betalt i form av pengar kan ha glädje av denna bok. 10 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

11 Kapitel 3 Varför tar du kontakt med mig? Om hur man kan närma sig en kund till bägges glädje I det här kapitlet tar vi tag i den svåra frågan hur man överhuvudtaget ska närma sig en kund. Vad gör man när det inte fungerar med att bara vänta på att kunder som har upptäckt sina behov ska ringa? Du vet att du har något bra som många skulle behöva men eftersom de inte känner till det är det helt tyst i mejlen och telefonen. Du måste ta tag i det som kallas marknadsföring och försäljning. Detta är områden som kan beskrivas nog så krångligt men här ska du få en tankeväckande enkel definition: Det handlar om att hitta de kunder som vill, kan och har förmåga att köpa. I förra kapitlet fick du en bild av vad som krävs för att kunden ska vilja, kunna och ha förmåga. Detta kapitel handlar om den första delen av meningen. Det handlar om att hitta de kunder som... Nyckelordet här är alltså att hitta. Det handlar nämligen om ett sökande. Den som har ofantligt mycket pengar kan förstås tapetsera omvärlden med sina budskap, göra en attraktiv hemsida och låta de provläsning Sluta sälja bli köpbar 11

12 kunder som vill, kan och har förmåga anmäla sig själva. Det brukar kallas marknadsföring. Andra får välja var de ska söka. Det brukar kallas försäljning. Hur tänker kunden? De flesta människor tycker instinktivt illa om att bli kontaktade av säljare. Om du inte tror oss, testa att fråga på nästa middag med vännerna vad de andra tycker om telefonsäljare. Du kommer garanterat att höja adrenalinet och engagemanget i rummet och få ta del av många historier ur livet om hur hemska dessa säljare kan vara. Det hela brukar sluta med att man byter numret till nixregistret med varandra. Men nu är väl professionell försäljning på arbetstid något annat än dessa ungdomar som säljer till oss på kvällar och helger, invänder du. Visst. Men det tycks finnas en slags primitiv grundreflex hos oss alla när någon okänd tar kontakt. Vem är det? Varför ringer du just mig? Vad vill du? Hur fick du mitt nummer? Du verkar kräva något av mig? Svar på frågor? Om mig? Något slags beslut? Som jag inte hade tänkt på och inte var beredd på att ta just nu? Usch. En reflex väckt av skälet att den okände just klivit över en revirgräns och vill ta i anspråk såväl din tid som dina tankar och därtill kräver ett beslut om att förändra något i ditt liv. Och vad har en okänd med våra liv att göra? Säljaren kan självklart ha tur och råka ringa just den som kommit exakt så långt i sin process att hon upptäckt ett behov av att förändra och är i färd med att utvärdera alternativen. Men det är nog den ende säljaren som är välkommen opåkallat. Som säljstrategi betraktat är det ungefär lika lyckosamt som att köpa en bingolott. Låt oss titta in i kundens huvud Ungefär samma sak händer oavsett om kontakten sker via telefon, mejl, personlig kontakt eller i tryckt form. För enkelhetens skull använder vi 12 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

13 här telefonen som exempel eftersom det är en vanlig säljmetod i den här fasen. Telefonen är ju också det mest personliga och därmed det mest påträngande mediet. Det ringer. Kunden svarar och tänker: Vem är det? Varför ringer du just mig? Vad vill du? Det hela går blixtsnabbt och kunden gör en omedelbar analys med hjärna, hjärta och mage. Vem är det? Är det någon jag känner, känner till, har hört talas om? Har vi setts eller talats vid tidigare? Ju större främlingskap desto större blir osäkerheten och därmed avståndstagandet. Ett samtal som startar med Det är kung Carl Gustaf från hovet väcker förstås något helt annat än det som startar med Det är Olle Fransson från Okända Firman för att ta ett extremt exempel. Varför ringer du just mig? För min eller din skull? Varför just nu? För att det passar dig eller mig? Hur hittade du mitt namn och nummer? Vad ger dig rätt att använda dem? Jaså, för att ni har en kampanj just nu och du råkade bli den som skulle ringa just mig. Vad vill du? Vill du något för min skull eller för din skull? Vill du få svar på frågor, boka ett möte eller ha ett beslut? Ger detta mig eller dig valuta för min insats? Varför kommer du inte till saken? Jaså, du vet inte riktigt själv? Du tänkte se vart samtalet leder men det största skälet var att du fått order uppifrån att ni behöver sälja mer. Ju längre bort från kundens värld svaren är på frågorna ovan, desto större är vår ovilja att prata med, lyssna på eller ta emot en säljare. Om timing och revir Kan man då aldrig få kontakta en kund? Är det alltid fel? provläsning Sluta sälja bli köpbar 13

14 Kapitel 4 Vad vet du om hur vi har det? Om att väcka intresse och bygga förtroende Alla som ägnar sig åt att sälja eller övertala brukar vara helt överens om en sak: att deras gärning till en början handlar om att skapa förtroende. Rätt så. Haken är bara att många inte vet vad som väcker förtroende. Det är lätt att tro att förtroende väcks genom att hålla fram den egna förträffligheten. Med olika hjälpmedel prat, bilder, produktblad, referenser ska egen kompetens, erfarenhet och kvalitet lyftas fram och förtroende skapas. Och det kan vara helt riktigt att göra så. I ett senare skede. För visst kan kunden vara intresserad av detta. Efter att hon fått upp ögonen för behov och nytta, bestämt sig för att förändra, avgjort att saken inte kan lösas internt och börjat utvärdera några alternativ. Då. Men om du är tidigt ute i processen är det ganska ointressant. Då väcks förtroende på andra sätt. Hur tänker kunden? De flesta människor blir genuint uttråkade av möten med säljare. Men dess bättre (värre?) är de ganska artiga och ser därför ut att lyssna någorlunda intresserat. Hade de varit mindre artiga och mer ärliga hade de kanske istället sagt vad de tänker. För vilken gång i ordningen sitter jag på ett sådant här möte? Vem bokade in det? Varför? Jaså, det gjorde jag själv i ett svagt ögonblick. Men jag har inget minne av vad det skulle handla om. Var det något med IT? 14 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

15 Nå, hoppas det går fort. Bara det inte är en sådan där som låtsas att han bryr sig och ska ställa massa frågor först. För att ändå köra sina vanliga bilder i datorn sen. Jaha, det var en sådan. Nåja, jag håller väl god min ett tag. Hur stora vi är och hur många anställda vi har? Vilka kunder vi har och hur vi är organiserade? Lille vän, allt det där hade du kunnat läsa på vår webbplats, ska jag sitta och utbilda dig om det? Hur jag ser på vår marknad och vad som är aktuellt på vårt område? Vad våra konkurrenter gör? Jösses, läser du inte ens tidningarna? Kan du inget om den här branschen? En fullständig redogörelse för vad vi har idag, varför vi har det och hur vi upplever det? Mamma mia, vad tror du? Urtrist ämne, alltför svåra frågor. Om vi har problem med det vi har? Nä, det funkar väl hyggligt okej. Någon detalj kanske kunde förbättras. Aj, aj, det där sista skulle jag inte ha sagt. Nu öppnar han datorn. Nu kommer bilderna. Det verkar vara många också. Usch, jag har inte tid. Nu måste jag titta på deras bakgrund och organisation. Paket och tjänster. Lösningar och koncept. Fördelar och kundvärden. Pilar, cirklar och rutor. Exempel och referenser. Vad har det här med oss att göra? Äntligen är han klar. Om jag ber om kopia på bilderna kanske jag kan avsluta det här snabbt. Tackar, tackar, vi hör av oss. Jo, det kan nog vara intressant. Nu har han gått. Var är papperskorgen? De flesta säljare har fått lära sig att låta kunden prata först. Med psykologisk insikt vet de också att människor mest vill prata om sig själva, inte om andra. Och det är riktigt. Men att låta den insikten leda till att tro att kunden vill prata om vad som helst bara det rör henne själv är fel slutsats. Kunder vill inte prata om eller svara på frågor om det som är uppenbart för alla insatta, det som är öppen information eller bara blir en objektiv redogörelse för hur saker är. Det tråkar ut dem. provläsning Sluta sälja bli köpbar 15

16 Men de kan tänka sig att prata om och svara på frågor om sig själva om frågorna leder dem själva inte säljaren till nya insikter och nya perspektiv. Kunder vill inte heller lyssna till och lära sig säljarens verksamhet, utbud och förträfflighet. Men de kan tänka sig att lyssna till vad de själva skulle ha nytta av och hur de i så fall skulle kunna ta del av och adoptera detta nya. Och det kan säljaren omöjligt beskriva förrän han gjort en mer omfattande analys. Som är till glädje för bägge parter. Som väcker förtroende. Tandläkarmodellen Merparten av de säljande företag vi träffar är extremt upptagna av tanken på att väcka förtroende. Detta förtroende ska väckas genom att snabbt hålla fram egen förträfflighet. Man odlar också myten om att det är viktigt att alla kunder får samma förtroende. Förtroendet tänks liksom öka om alla medarbetare som träffar kunder ger samma bild och säger samma sak om sig själva. Resultatet är ett eldorado för dem som gillar att göra bilder i datorer. Bilderna blir snart nästan hela jobbet för den som är marknadsansvarig. Serie efter serie produceras, gärna en för varje tjänst och så en heltäckande för helheten. Till slut finns så många bilder att man måste bestämma vilka bilder som ska visas varje gång och i vilken ordning. Vi brukar förklara hur tokigt detta sätt att agera kan bli genom att göra en liknelse. Tänk dig att du kommer till en tandläkare. Du har blivit kallad för att det gått ett par år sedan du var där senast. När du kommer in börjar tandläkaren med att presentera sig och redogöra för sin bakgrund. Komplett med skolor och tidigare arbetsplatser. Han berättar också om sin sköterska och hennes bakgrund och erfarenheter. Detta avsnitt avrundas med det stolta tillkännagivandet av de två arbetar i team. Nu kommer tjänsterna. Tandläkaren berättar att han har en helhetslösning för munnar som rymmer ett både brett och djupt spektrum av olika tjänster. Dessa kan köpas var för sig eller kombineras. Du förväntas lära dig ett dussin olika så kallade paket som går från att putsa tandsten till att byta ut hela 16 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

17 tandrader. Med varje exempel följer en referens, en blick in i någon annans mun. Det hela slutar med att han tittar på dig glatt och förväntansfullt och undrar om du nu kan bestämma vad som passar dig? En tandläkare som uppträder på detta sätt skulle nog med rätta bli betraktad som galen. Som kund skulle du säkert vända på klacken och gå. Men precis så här uppträder alltför många säljande företag. De överfaller sin kund med beskrivningar av den egna verksamheten och tror att detta väcker förtroende. De abdikerar från sin hjälpande roll och låter kunden ta hela ansvaret. Det hela försvaras med att kunden vill ha ett smörgåsbord att plocka från. De skulle vinna på att hämta ett nytt arbetssätt från tandläkaren. Och förstå att det är nära nog omöjligt att beskriva att man är expert. Däremot kan man uppträda som expert. Och därmed väcka förtroende. Så gör som tandläkaren. Uppträd som den expert du är. Sluta hålla fram att du kan och vet. Det är redan givet. Sätt istället kunden i stolen och intressera dig för henne. Gör en analys. Men inte på låtsas med frågor utan betydelse utan genom att använda hela din fackkompetens. Och om du hittar något, ge kunden ett förslag till åtgärder och beskriv hur färdplanen och prislappen skulle kunna se ut. Var köpbar. Från att till hur Det handlar hela tiden om att se sig själv ur kundens perspektiv. Och en kund är inte särskilt intresserad av att ni kan göra eller leverera något för allt och alla. Men möjligen är hon intresserad av hur ni kan göra eller leverera något för henne. Det gäller alltså att gå från att till hur. Denna lilla språkliga ordlek rymmer i själva verket ett komplett byte av förhållningssätt när det gäller att sälja. Att -fokuserat Ett säljande företag som är fokuserat på ordet att kommer att tänka så här: provläsning Sluta sälja bli köpbar 17

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop

Det självspeglande ledarskapet - så hänger alltsammans ihop INTRODUKTION Boken du håller i din hand beskriver en ny tids ledarskap, ett ledarskap grundat på individen. Individen i dig som ledare och dem du har att leda. Det självspeglande ledarskapet har jag valt

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Ledarskap och kommunikation med NLP

Ledarskap och kommunikation med NLP Ledarskap och kommunikation med NLP NLP Business Master Practitioner Fördjupa och förfina din mästerlighet Du fördjupar och lyfter din kunskap flera nivåer. INDIVID TEAM ORGANISATION feedbackprocessen

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

Maxat med möjligheter

Maxat med möjligheter Maxat med möjligheter Om du gillar omväxling, problemlösning och att göra saker med händerna är VVS och fastighet ditt program. Du lär dig yrket både i skolan och ute på arbetsplatser, i branscher som

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

www.bokaflerkunder.se

www.bokaflerkunder.se För många människor underskattar vad de kan, och överskattar vad det inte kan. Nu är det dags för dig att visa vad du kan. För alla kan någonting, som ingen annan kan. av: Lotta Carlberg Lotta Carlberg

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet

Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Hemligheterna med att kontakta kvinnor via nätet Jonathan Jensen Dejtinghandboken.com Innehåll Inledning... 3 Tips 1: Varför?... 4 Tips 2: Våga fråga... 6 Tips 3: Visa inte allt (på en gång)... 7 Tips

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig

o jag gillar mig själv, och har en god o jag känner mig lugn inför andra. o jag respekterar mig själv och jag är tydlig Guide-formulär. Kryssa för de påståenden du tycker stämmer in på dig själv. De nivåer där du mest har kryssat i till vänster behöver du fokusera mer på, de nivåer där du har kryssat i mest till höger,

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell

...som små ljus. i huvudet. Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Marika Sjödell ...som små ljus i huvudet Copyright 2012, Marika Sjödell Ansvarig utgivare: Marika Sjödell Illustratör: Åsa Wrange Formgivare: Patrik Liski Framställt på vulkan.se

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

NLP MASTER PRACTITIONER

NLP MASTER PRACTITIONER NYCKELCOACH.SE NLP MASTER PRACTITIONER MASTER KURS Vrigstad 2014 Det finns många nya, spännande NLP-tekniker att upptäcka i Masterutbildningen, och det finns mycket mer än det. De största fördelarna är:

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial?

Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Får jag skriva ditt marknadsföringsmaterial? Jag älskar att skriva! Säljbrev. Annonser. E-postkampanjer. Nyhetsbrev. Banners. Broschyrer. Flyers. Direktreklam. Tackbrev. Enkäter. Landningssidor. Hemsidor.

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Om kompetens och lärande

Om kompetens och lärande Om kompetens och lärande Vi bär på mycket mer kunskap än vi tror och kan så mycket mer än vi anar! När som helst i livet har du nytta och glädje av att bli medveten om delarna i din kompetens. Du funderar

Läs mer

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse

Insikt. kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Insikt kräver kunskap, erfarenhet och förståelse Målet är utveckling... håller inte måttet Företag med teknologibaserad utveckling står idag inför många utmaningar. Den viktigaste är utan tvekan förmågan

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden

Ledarskapsprogrammet. Mästarskaparna Lär dig framgångsrika beteenden Ledarskapsprogrammet Många menar att NLP är det bästa man kan hitta inom chefsutveckling. Det tror vi är en bra grund för framgångsrikt ledarskap. Läs här om alla verktyg du kommer lära dig. Genom hela

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Arbetsrätt för anställda

Arbetsrätt för anställda Georg Frick Arbetsrätt för anställda Konsultförlaget 1 Uppsala Publishing House Av Georg Frick har tidigare på Konsultförlaget, Uppsala Publishing House utgivits: Lönesamtal handbok för chefer om individuell

Läs mer

Tränarskap och ledarskap

Tränarskap och ledarskap Tränarskap och ledarskap Idrotten är en viktig del i fostran Bättre hälsa genom basketträning med tanke på samhällsutvecklingen Du har en spännande och betydelsefull roll Spelare är inte schackpjäser Varför

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik

Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik Because I m worth it Intervju med Brigitte Mral, professor i retorik www.fungerandemedier.se Han lanserade både retoriken och dramaturgin Aristoteles, född 384 före 0, insåg potentialen i att använda hjärnans

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015

Etiskt program för Synskadades Riksförbund. Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 Etiskt program för Synskadades Riksförbund Antaget av kongressen 2014 Giltigt från 2015 1 2 Att alla människor har samma värde är detsamma som att alla människor har samma mänskliga rättigheter och samma

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson

Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Läsnyckel Smart för en dag av KG Johansson Hegas arbetsmaterial heter nu Läsnycklar med lite mer fokus på samtal och bearbetning än tidigare. Vi vill att böckerna ska räcka länge och att läsaren ska aktiveras

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten.

Spelplanen ändras. 1. Agila arbetssätt växer sig starkare. 2. Förenkling, transparens och flexibilitet blir ledstjärnor i förändringsarbeten. Spelplanen ändras Allt fler är överens om att vi står inför en förändring i sättet att se på och arbeta i projekt och organisationer. Trender kommer och går men det finns några som kommer att bestå och

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

1. Låt mej bli riktigt bra

1. Låt mej bli riktigt bra 1. Låt mej bli riktigt bra Rosa, hur ser en vanlig dag i ditt liv ut? Det är många som är nyfikna på hur en världsstjärna har det i vardagen. Det börjar med att min betjänt kommer in med frukost på sängen.

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist

MATTESPANARNA. Lena Zetterqvist MATTESPANARNA Spanarboken ÅR 4 Lena Zetterqvist ISBN 978-91-47-10120-7 2011 Lena Zetterqvist och Liber AB projektledare Mirvi Unge, Maria Österlund redaktör Inger Strömsten omslag Marta Coronel grafisk

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg

Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Hur coachande vågar du vara? Bengt Kallenberg Vi kommer att prata om... - Vad är coaching? - Varför coacha, det tar ju bara längre tid? - Tre roller som chef - Sju steg till bättre coachande ledarskap

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik

Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Särskolan som möjlighet och begränsning Elevperspektiv på delaktighet och utanförskap. Kristina Szönyi Fil.dr. i pedagogik Specialpedagogiska institutet Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag.

Nätverka med hjärtat. och gör bättre affärer. Helene Engström. Smakprov fra n boken Nätverka med hjärtat, utgiven pa www.egetforlag. Nätverka med hjärtat och gör bättre affärer Helene Engström Innehåll Om nätverk...7 Nätverka med vem?...10 Nätverka lagom...12 Var hittar jag nätverk?... 15 Professionella affärsnätverk...16 Nätverka internationellt...22

Läs mer

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik!

Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! Nyckeln till en inspirerande och lönsam butik! DET SOM ÄR RIKTIGT BRA ÄR ALLTID UNIKT! Som professionell handlare vet du hur viktig din butik är. Vilken känsla man ska få när man kommer in, hur man exponerar

Läs mer

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015

Arbetsbeskrivning ÖN.notebook. February 05, 2015 Arbetsbeskrivning ÖN.notebook February 05, 2015 ön 1 Brevet 1. Inledning 2. Innehåll 3. Avslut Arbetsgång: Diskutera i basgruppen vilka argument man kan lägga fram för att få mer pengar. Sätt dig och skriv

Läs mer

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg Pedagogdoktorn som hittar styrkorna

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg Pedagogdoktorn som hittar styrkorna Böcker, e-böcker och föreläsningar av John Steinberg Pedagogdoktorn som hittar styrkorna Böcker, e-böcker, pdf-böcker av John Steinberg finns hos de flesta e-bokhandlare, till exempel Adlibris, Bokus och

Läs mer

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt

Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Artlance Internetplattform för initiering, kontakt, och hantering av kulturprojekt Vision Bygga upp en infrastruktur på Internet så att företag, kommuner, privatpersoner enkelt skall kunna initiera och

Läs mer

Rivstarta ditt skrivprojekt!

Rivstarta ditt skrivprojekt! Rivstarta ditt skrivprojekt! Introduktionsbrev Välkommen till distanskursen för dig som vill rivstarta ditt skrivprojekt! Du vill skriva men har troligen inte kommit igång än eller så kanske det tagit

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan

sociala medier marknadsföring och kommunikation i En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Lena Leigert Andra upplagan En av Sveriges mest lästa böcker om sociala medier! Andra upplagan marknadsföring och kommunikation i sociala medier Lena Leigert Det här är ett väldigt viktigt område, inte minst för de som driver eget.

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management

Leda i förändring. Bengt Kallenberg. Penna Human Capital Management Leda i förändring Bengt Kallenberg Penna Human Capital Management 1 Det här handlar om... Det var enklare förr? VUCA - det nya landskapet Välj synsätt Ledarstilar Kommunikation Reaktioner du kan möta Hålla

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert.

for Business Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? Olle Leckne, LinkedinExpert LinkedInexpert. for Business Olle Leckne, LinkedinExpert Tre frågor: 1. Varför LinkedIn? 2. Hur bli synlig? 3. Hur blir det affärer? LinkedInexpert.se 1 Peter Meurling, LinkedinExpert för affärer Marknadsföring Bygga

Läs mer