Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Provläsning. provläsning Sluta sälja bli köpbar 1"

Transkript

1 provläsning Sluta sälja bli köpbar 1

2 sluta SÄLJA bli KÖPBAR Om konsten att hjälpa kunder att köpa 2008 Författarna och Uppsala Publishing House AB Adress Uppsala Publishing House, Box 2070, Uppsala Tfn: , Fax: e-post: Omslag Daniel Åberg Omslagsbilder Angelina Vassileff/iStockphoto Bilder Anette Hedberg Redaktör Lars-Olof Naessén Upplaga 1:1 ISBN Tryckeri Bulls Graphics, Halmstad Provläsning Sluta sälja bli köpbar Detta verk är skyddat av lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk.

3 Britt-Marie Ahrnell och Rolf Edman sluta SÄLJA bli KÖPBAR Om konsten att hjälpa kunder att köpa Konsultförlaget Uppsala Publishing House provläsning Sluta sälja bli köpbar 3

4 Innehåll Förord...7 Inspirationer och tack...9 Kapitel 1 Vill du sälja? Nej, det köper jag inte...10 Om perspektiv, språkbruk och ord...10 Du behöver inte utbilda oss längre...13 Kapitel 2 En del är enkelt att köpa annat är svårare Hur tänker kunden?...17 Rubba inte våra cirklar...19 Enkelt eller komplext att köpa...23 Längre och mer komplexa inköp...27 Det är en köpprocess. Inte en säljprocess...30 Kunden har sin historia, kultur och struktur...32 Kapitel 3 Varför tar du kontakt med mig?...35 Hur tänker kunden?...36 Tänk omvärldsanalys. Inte marknadsplan...39 Att hitta en krok...43 Mental närvaro i kundens värld...48 Kapitel 4 Vad vet du om hur vi har det?...50 Hur tänker kunden?...50 Tandläkarmodellen...52 Begriper du vad vi håller på med?...55 Fyra rum i kundens hus...58 Rum nr 1: Nuläge om Det...61 Kapitel 5 Vad skulle vi ha för glädje av dina idéer? Hur tänker kunden?...66 Rum nr 2: Kundvärde om värde och nyttor Provläsning Är värden Sluta sälja absoluta bli köpbar eller relativa?...71 Att väcka drömmar...73

5 Trappa och ringar som tankestöd...75 Axiologi läran om värden...79 Kapitel 6 Hur skulle vi få det att fungera hos oss? Hur tänker kunden?...84 Rum nr 3: Kundens väg...87 Organisatoriska labyrinter...90 Kan vi? Är det möjligt? Pengar?...93 Rum nr 4: Om vilja och pengar...95 Sammanfatta så kunden förstår...98 Kapitel 7 Jag förstår faktiskt inte riktigt ditt förslag Hur tänker kunden? Kundens perspektiv istället för ditt Tänk Lego och Färdplan Tänk form och utfall Prydligt användbart paket Retorik för att övertyga Kapitel 8 Det var mycket pengar är det värt det? Hur tänker kunden? Pengar som en relation Finns det pengar? Hamna rätt och vara värt Kapitel 9 Men hur har du räknat egentligen? Hur tänker kunden? Fem sätt att ta betalt Förklara, motivera och försvara Förhandling = före handling Kapitel 10 Vi är mycket nöjda, men vart tog du vägen? Hur tänker kunden? Att tänka ett steg till i förväg Program, projekt och utvecklingssamtal provläsning Sluta sälja bli köpbar 5

6 Förord Den här boken handlar om företags marknadsföring och försäljning till andra företag vilket på nysvenska brukar kallas business-to-business och förkortas som B2B. I vår roll som samhällsmedborgare och konsument kommer vi endast indirekt i kontakt med detta. Det vi ser och upplever i vår konsumentroll är mycket mer påtagligt i och med alla annonser etcetera som ständigt fångar vår uppmärksamhet. Men vad gäller värdet av alla affärer som äger rum i vår ekonomi så dominerar B2B. Mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av det samlande värdet av alla affärer utgörs av B2B. Det är med andra ord en mycket viktig företeelse. I litteraturen om försäljning i B2B ges ofta en mycket förenklad bild i form av en okomplicerat rationell process, från identifiering av kundens behov till genomförd affär. Den köpande parten ses som den som ska analyseras och agera mottagare av information och förslag. Successivt har det också skapats en litteratur som tar fasta på den, ofta långsiktiga, relationen mellan köpare och säljare. Där blir bilden mer balanserad. Den köpande parten framställs också som aktivt initiativtagande och kunnig. Vidare lyfts den ofta komplexa inre miljön i det köpande företaget fram. För säljaren innebär detta ett krav på att genuint förstå vad som är värde för kunden, förstå viktiga beslutsprocesser och att över tid kunna sköta relationerna till sina kunder. Det saknas dock studier som på ett mer ingående sätt lyfter fram hur kunder resonerar och inte minst belyser den mänskliga dimensionen och besvarar frågor som: Hur tänker medarbetarna i det köpande företaget? Varför blir processer så komplexa? Vilket erbjudande behöver kunden för att det ska passa in i ett tekniskt och organisatoriskt sammanhang? Vilken roll spelar timing, budgetrestriktioner, traditioner, personliga intressen etcetera. Hur ska vi få vårt erbjudande, vår 6 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

7 lösning, oss som organisation att passa in? Här växer boktiteln fram: Hur ska vi som säljare göra oss köpbara? Den här boken fyller ett stort tomrum. Den hjälper oss att med inlevelse förstå hur kunder resonerar. Den är också modern. Dels bygger den på en mycket god insikt om dagens inköpspraktik i vilken kunderna blivit alltmer drivande och kvalificerade. Dels handlar den i hög grad om kunskapsbaserade produkter vilket idag utgör en allt större del av affärerna mellan företag. Det här är en mycket insiktsfull och välskriven bok som ger ett viktigt bidrag om en för näringslivet central företeelse. Den tyngs inte av vetenskapliga referenser. Trots det vilar den tryggt mot solid och befäst kunskap. Björn Axelsson Professor i marknadsföring och förste innehavare av Silf-Professuren i Inköp Handelshögskolan i Stockholm provläsning Sluta sälja bli köpbar 7

8 Inspirationer och tack Vad vi vet har ingen tidigare skrivit om försäljning ur kundens perspektiv. Så vi har dessvärre inte många källor att hänvisa till. Men det är många som har inspirerat oss. Ett tack därför i första hand till de kunder och kursdeltagare som vi ständigt diskuterar och tränar detta ämne med. Deras både frikostiga och frustrerade historier om hur det är att försöka sälja sina komplexa tjänster är vår främsta källa till inspiration. Ett tack också till våra kunders kunder som i många samtal och intervjuer lärt oss mycket om hur det är att vara köpare. Den amerikanska författaren Sharon Drew Morgans böcker om The New Sales Paradigm Series gav oss en kick när vi upptäckte att hon tänkte precis som vi med sitt synsätt att man måste sluta sälja och börja hjälpa kunder att köpa. I hennes böcker Buying Facilitation och Selling with Integrity fick vi hjälp att förtydliga tankar kring hur kunder har det när de ska göra affärer och hur deras köpmönster kan se ut. Tack Sharon för inspiration till kapitlet En del är enkelt att köpa annat är svårare. Robert S Harman skapade läran om axiologi som vi skriver om i kapitel 5. Sjukgymnast Hedvig Zetterberg gav oss uttrycket det sitter i kropparna, (kapitel 2) och kloka tankar om varför vi människor har så svårt att förändra oss. Ola Feurst, högskolelektor vid högskolan på Gotland, gav oss bilden av säljandet som att stå på en perrong (kapitel 3), och ur kursmaterialet Coaching Practitioner av Kjell Enhager och Magnus Kull har vi lånat fem frågor, (kapitel 5). På deras kurs med samma namn förstod vi också att vår bok kan sägas beskriva ett coachande sätt att sälja. Astrid Lindgren inspirerar till att försöka skriva om komplicerade saker på ett enkelt sätt och hjälpte oss att göra värdetrappan (kapitel 5) med sina rumpnissars varför gör di på detta viset? Britt-Marie Ahrnell Rolf Edman 8 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

9 Kapitel 1 Vill du sälja? Nej, det köper jag inte En inledning om den miljö och tid du verkar i Den här boken utgår från tanken att det är kunden som avgör när det ska bli en affär. Att det är den som lyssnar som avgör när hon blivit övertygad. Att det är den andre som avgör när hon köper vad du säger eller vad du erbjuder. Kort sagt: att kunder eller vem helst du vänder dig till för att övertyga om något köper dina idéer, tjänster eller produkter när de själva bestämt sig för att göra det. Om detta är sant, vilken blir då din roll? Jo, att göra det enklare för den andre att bestämma sig. Smaka på den tanken en gång till. Som säljande eller övertygande part har du som uppgift att göra det enklare för den andre att bestämma sig. Självklart, tänker du nu. Har det inte alltid varit så? Kanske, men numera är omgivningen kring förändring och affärer av alla slag så komplex mot förr att den som ska övertyga eller sälja får en ny roll i detta till synes enkla: Att hjälpa den andre att bestämma sig. Om perspektiv, språkbruk och ord Denna bok handlar om försäljning ur kundens perspektiv. Den är skriven för dig som har som uppgift att övertyga andra. Kanske ska du övertyga om idéer som andra ska köpa. Eller om förändringar som andra ska köpa och därmed göra. Eller mer konkret om något slags erbjudande som de ska köpa med reda pengar. Boken är ett försök att se det hela ur den andres köparens synvinkel. Den vill få dig att respektera och förstå den andres värld och provläsning Sluta sälja bli köpbar 9

10 anpassa både ditt eget språk och ditt erbjudande till den andre. Allt för att göra det enklare för den andre att bli övertygad eller att köpa. Detta perspektiv får en del konsekvenser i vårt språk och vi använder en del ord och en stil som du kanske är ovan vid. Stilen är resonerande och funderande. Detta är en bok utan checklistor och utan alltför många gör-så-härtips. Vi vill snarare få dig som läser att fundera över hur det kan vara hos den du vänder dig till. Där är det så olika, så individuellt och så komplext att vi inte har några enkla råd att ge dig. Istället ber vi dig att tänka själv och att anpassa dig efter den andre. Men använd gärna den här boken som inspiration. Vi vänder oss till dig som möter människor som representerar företag eller organisationer. Det vill säga till dig som arbetar inom så kallad business-to-business. Men kanske har även du som vänder dig till privatpersoner nytta av boken. Det tror vi, men vi vet inte. Det får du avgöra själv. Så här kommer vi att använda några ord: Köpbar Ett ord som vi menar sammanfattar och beskriver allt det du gör för att övertyga eller sälja ur den andres perspektiv. Om och när du gör allting rätt kan du lyckas med att bli köpbar. Detta är ett ord som tvingar oss att se alla våra egna aktiviteter från den andres horisont. Ordet köpbar påminner om att det är kunden som måste bestämma sig för att köpa för att det ska bli en affär. Köpa Betyder för det mesta att det blir en affär där pengar byter ägare. Men kan också betyda köpa i bemärkelsen köpa en idé. Vi säger ju ofta det köper jag när andra försöker övertyga oss. I konsekvens därmed kallar vi alla som köper något av dig med eller utan pengar för köpare eller kunder. Därför menar vi att även du som övertygar utan att direkt ta betalt i form av pengar kan ha glädje av denna bok. 10 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

11 Kapitel 3 Varför tar du kontakt med mig? Om hur man kan närma sig en kund till bägges glädje I det här kapitlet tar vi tag i den svåra frågan hur man överhuvudtaget ska närma sig en kund. Vad gör man när det inte fungerar med att bara vänta på att kunder som har upptäckt sina behov ska ringa? Du vet att du har något bra som många skulle behöva men eftersom de inte känner till det är det helt tyst i mejlen och telefonen. Du måste ta tag i det som kallas marknadsföring och försäljning. Detta är områden som kan beskrivas nog så krångligt men här ska du få en tankeväckande enkel definition: Det handlar om att hitta de kunder som vill, kan och har förmåga att köpa. I förra kapitlet fick du en bild av vad som krävs för att kunden ska vilja, kunna och ha förmåga. Detta kapitel handlar om den första delen av meningen. Det handlar om att hitta de kunder som... Nyckelordet här är alltså att hitta. Det handlar nämligen om ett sökande. Den som har ofantligt mycket pengar kan förstås tapetsera omvärlden med sina budskap, göra en attraktiv hemsida och låta de provläsning Sluta sälja bli köpbar 11

12 kunder som vill, kan och har förmåga anmäla sig själva. Det brukar kallas marknadsföring. Andra får välja var de ska söka. Det brukar kallas försäljning. Hur tänker kunden? De flesta människor tycker instinktivt illa om att bli kontaktade av säljare. Om du inte tror oss, testa att fråga på nästa middag med vännerna vad de andra tycker om telefonsäljare. Du kommer garanterat att höja adrenalinet och engagemanget i rummet och få ta del av många historier ur livet om hur hemska dessa säljare kan vara. Det hela brukar sluta med att man byter numret till nixregistret med varandra. Men nu är väl professionell försäljning på arbetstid något annat än dessa ungdomar som säljer till oss på kvällar och helger, invänder du. Visst. Men det tycks finnas en slags primitiv grundreflex hos oss alla när någon okänd tar kontakt. Vem är det? Varför ringer du just mig? Vad vill du? Hur fick du mitt nummer? Du verkar kräva något av mig? Svar på frågor? Om mig? Något slags beslut? Som jag inte hade tänkt på och inte var beredd på att ta just nu? Usch. En reflex väckt av skälet att den okände just klivit över en revirgräns och vill ta i anspråk såväl din tid som dina tankar och därtill kräver ett beslut om att förändra något i ditt liv. Och vad har en okänd med våra liv att göra? Säljaren kan självklart ha tur och råka ringa just den som kommit exakt så långt i sin process att hon upptäckt ett behov av att förändra och är i färd med att utvärdera alternativen. Men det är nog den ende säljaren som är välkommen opåkallat. Som säljstrategi betraktat är det ungefär lika lyckosamt som att köpa en bingolott. Låt oss titta in i kundens huvud Ungefär samma sak händer oavsett om kontakten sker via telefon, mejl, personlig kontakt eller i tryckt form. För enkelhetens skull använder vi 12 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

13 här telefonen som exempel eftersom det är en vanlig säljmetod i den här fasen. Telefonen är ju också det mest personliga och därmed det mest påträngande mediet. Det ringer. Kunden svarar och tänker: Vem är det? Varför ringer du just mig? Vad vill du? Det hela går blixtsnabbt och kunden gör en omedelbar analys med hjärna, hjärta och mage. Vem är det? Är det någon jag känner, känner till, har hört talas om? Har vi setts eller talats vid tidigare? Ju större främlingskap desto större blir osäkerheten och därmed avståndstagandet. Ett samtal som startar med Det är kung Carl Gustaf från hovet väcker förstås något helt annat än det som startar med Det är Olle Fransson från Okända Firman för att ta ett extremt exempel. Varför ringer du just mig? För min eller din skull? Varför just nu? För att det passar dig eller mig? Hur hittade du mitt namn och nummer? Vad ger dig rätt att använda dem? Jaså, för att ni har en kampanj just nu och du råkade bli den som skulle ringa just mig. Vad vill du? Vill du något för min skull eller för din skull? Vill du få svar på frågor, boka ett möte eller ha ett beslut? Ger detta mig eller dig valuta för min insats? Varför kommer du inte till saken? Jaså, du vet inte riktigt själv? Du tänkte se vart samtalet leder men det största skälet var att du fått order uppifrån att ni behöver sälja mer. Ju längre bort från kundens värld svaren är på frågorna ovan, desto större är vår ovilja att prata med, lyssna på eller ta emot en säljare. Om timing och revir Kan man då aldrig få kontakta en kund? Är det alltid fel? provläsning Sluta sälja bli köpbar 13

14 Kapitel 4 Vad vet du om hur vi har det? Om att väcka intresse och bygga förtroende Alla som ägnar sig åt att sälja eller övertala brukar vara helt överens om en sak: att deras gärning till en början handlar om att skapa förtroende. Rätt så. Haken är bara att många inte vet vad som väcker förtroende. Det är lätt att tro att förtroende väcks genom att hålla fram den egna förträffligheten. Med olika hjälpmedel prat, bilder, produktblad, referenser ska egen kompetens, erfarenhet och kvalitet lyftas fram och förtroende skapas. Och det kan vara helt riktigt att göra så. I ett senare skede. För visst kan kunden vara intresserad av detta. Efter att hon fått upp ögonen för behov och nytta, bestämt sig för att förändra, avgjort att saken inte kan lösas internt och börjat utvärdera några alternativ. Då. Men om du är tidigt ute i processen är det ganska ointressant. Då väcks förtroende på andra sätt. Hur tänker kunden? De flesta människor blir genuint uttråkade av möten med säljare. Men dess bättre (värre?) är de ganska artiga och ser därför ut att lyssna någorlunda intresserat. Hade de varit mindre artiga och mer ärliga hade de kanske istället sagt vad de tänker. För vilken gång i ordningen sitter jag på ett sådant här möte? Vem bokade in det? Varför? Jaså, det gjorde jag själv i ett svagt ögonblick. Men jag har inget minne av vad det skulle handla om. Var det något med IT? 14 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

15 Nå, hoppas det går fort. Bara det inte är en sådan där som låtsas att han bryr sig och ska ställa massa frågor först. För att ändå köra sina vanliga bilder i datorn sen. Jaha, det var en sådan. Nåja, jag håller väl god min ett tag. Hur stora vi är och hur många anställda vi har? Vilka kunder vi har och hur vi är organiserade? Lille vän, allt det där hade du kunnat läsa på vår webbplats, ska jag sitta och utbilda dig om det? Hur jag ser på vår marknad och vad som är aktuellt på vårt område? Vad våra konkurrenter gör? Jösses, läser du inte ens tidningarna? Kan du inget om den här branschen? En fullständig redogörelse för vad vi har idag, varför vi har det och hur vi upplever det? Mamma mia, vad tror du? Urtrist ämne, alltför svåra frågor. Om vi har problem med det vi har? Nä, det funkar väl hyggligt okej. Någon detalj kanske kunde förbättras. Aj, aj, det där sista skulle jag inte ha sagt. Nu öppnar han datorn. Nu kommer bilderna. Det verkar vara många också. Usch, jag har inte tid. Nu måste jag titta på deras bakgrund och organisation. Paket och tjänster. Lösningar och koncept. Fördelar och kundvärden. Pilar, cirklar och rutor. Exempel och referenser. Vad har det här med oss att göra? Äntligen är han klar. Om jag ber om kopia på bilderna kanske jag kan avsluta det här snabbt. Tackar, tackar, vi hör av oss. Jo, det kan nog vara intressant. Nu har han gått. Var är papperskorgen? De flesta säljare har fått lära sig att låta kunden prata först. Med psykologisk insikt vet de också att människor mest vill prata om sig själva, inte om andra. Och det är riktigt. Men att låta den insikten leda till att tro att kunden vill prata om vad som helst bara det rör henne själv är fel slutsats. Kunder vill inte prata om eller svara på frågor om det som är uppenbart för alla insatta, det som är öppen information eller bara blir en objektiv redogörelse för hur saker är. Det tråkar ut dem. provläsning Sluta sälja bli köpbar 15

16 Men de kan tänka sig att prata om och svara på frågor om sig själva om frågorna leder dem själva inte säljaren till nya insikter och nya perspektiv. Kunder vill inte heller lyssna till och lära sig säljarens verksamhet, utbud och förträfflighet. Men de kan tänka sig att lyssna till vad de själva skulle ha nytta av och hur de i så fall skulle kunna ta del av och adoptera detta nya. Och det kan säljaren omöjligt beskriva förrän han gjort en mer omfattande analys. Som är till glädje för bägge parter. Som väcker förtroende. Tandläkarmodellen Merparten av de säljande företag vi träffar är extremt upptagna av tanken på att väcka förtroende. Detta förtroende ska väckas genom att snabbt hålla fram egen förträfflighet. Man odlar också myten om att det är viktigt att alla kunder får samma förtroende. Förtroendet tänks liksom öka om alla medarbetare som träffar kunder ger samma bild och säger samma sak om sig själva. Resultatet är ett eldorado för dem som gillar att göra bilder i datorer. Bilderna blir snart nästan hela jobbet för den som är marknadsansvarig. Serie efter serie produceras, gärna en för varje tjänst och så en heltäckande för helheten. Till slut finns så många bilder att man måste bestämma vilka bilder som ska visas varje gång och i vilken ordning. Vi brukar förklara hur tokigt detta sätt att agera kan bli genom att göra en liknelse. Tänk dig att du kommer till en tandläkare. Du har blivit kallad för att det gått ett par år sedan du var där senast. När du kommer in börjar tandläkaren med att presentera sig och redogöra för sin bakgrund. Komplett med skolor och tidigare arbetsplatser. Han berättar också om sin sköterska och hennes bakgrund och erfarenheter. Detta avsnitt avrundas med det stolta tillkännagivandet av de två arbetar i team. Nu kommer tjänsterna. Tandläkaren berättar att han har en helhetslösning för munnar som rymmer ett både brett och djupt spektrum av olika tjänster. Dessa kan köpas var för sig eller kombineras. Du förväntas lära dig ett dussin olika så kallade paket som går från att putsa tandsten till att byta ut hela 16 Provläsning Sluta sälja bli köpbar

17 tandrader. Med varje exempel följer en referens, en blick in i någon annans mun. Det hela slutar med att han tittar på dig glatt och förväntansfullt och undrar om du nu kan bestämma vad som passar dig? En tandläkare som uppträder på detta sätt skulle nog med rätta bli betraktad som galen. Som kund skulle du säkert vända på klacken och gå. Men precis så här uppträder alltför många säljande företag. De överfaller sin kund med beskrivningar av den egna verksamheten och tror att detta väcker förtroende. De abdikerar från sin hjälpande roll och låter kunden ta hela ansvaret. Det hela försvaras med att kunden vill ha ett smörgåsbord att plocka från. De skulle vinna på att hämta ett nytt arbetssätt från tandläkaren. Och förstå att det är nära nog omöjligt att beskriva att man är expert. Däremot kan man uppträda som expert. Och därmed väcka förtroende. Så gör som tandläkaren. Uppträd som den expert du är. Sluta hålla fram att du kan och vet. Det är redan givet. Sätt istället kunden i stolen och intressera dig för henne. Gör en analys. Men inte på låtsas med frågor utan betydelse utan genom att använda hela din fackkompetens. Och om du hittar något, ge kunden ett förslag till åtgärder och beskriv hur färdplanen och prislappen skulle kunna se ut. Var köpbar. Från att till hur Det handlar hela tiden om att se sig själv ur kundens perspektiv. Och en kund är inte särskilt intresserad av att ni kan göra eller leverera något för allt och alla. Men möjligen är hon intresserad av hur ni kan göra eller leverera något för henne. Det gäller alltså att gå från att till hur. Denna lilla språkliga ordlek rymmer i själva verket ett komplett byte av förhållningssätt när det gäller att sälja. Att -fokuserat Ett säljande företag som är fokuserat på ordet att kommer att tänka så här: provläsning Sluta sälja bli köpbar 17

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång!

10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! 10 TIPS - ditt eget recept För balans och framgång! Kenth Åkerman Det är värt vilket pris som helst att få se en slocknad blick lysa upp på nytt, få se ett leende tändas hos den som tycktes ha glömt att

Läs mer

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com

Retorik - våra reflektioner. kring. Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens handbok samt www.retorik.com Berättare blir man genom att göra två saker så ofta som möjligt: 1. Lyssna. 2. Berätta. I den ordningen. Och omvänt. Om och om igen. Retorik - våra reflektioner kring Rätt sagt på rätt sätt, Berättarens

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Provläsning Provläsning

Provläsning Provläsning Min Egobok David Beskow och Cina Staron Provläsning Min EGO -bok Uppsala Publishing House Min Egobok 2009 Författarna och Uppsala Publishing House AB Adress Uppsala Publishing House, Box 2070, 750 02 Uppsala

Läs mer

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation

Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Demolektion moraliskt resonerande Lukas problemsituation Huvudtränare: David: huvudtränare Medtränare: Emese Deltagare: David, Nathanael, Robert, Julia, Mujje, Hassan 1 Planering innan lektionen: David

Läs mer

Du och jag, Agnes Lärarmaterial

Du och jag, Agnes Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Bente Bratlund Vad handlar boken om? Boken handlar om Agnes som tycker att hennes kompis Maja alltid får vad hon vill. Typiskt nog vinner Maja en veckas kurs i biologi på ett läger

Läs mer

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING

Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Marknadschefens checklista för INBOUND MARKETING INOM KOMPLEX FÖRSÄLJNING Oliver Lopez har jobbat med försäljning i 15 år. Sedan ett par år driver han företaget Structsales där han hjälper sälj och marknadsorganisationer

Läs mer

Gör fler och bättre affärer

Gör fler och bättre affärer Gör fler och bättre affärer - sälj- och marknadsföringstips Margret Olsson 070-750 66 56 margret@affarsverkstan.se Att göra bra affärer - bygger på att man gör fler affärer! VERKTYG JADAJADAJADA JADAJADAJADAJADAJADA

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten

Presentationsteknik. Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Presentationsteknik Ökad försäljning Inspirerande ledarskap Starkare samarbeten Disposition för olika syften Målformulering Att planera en presentation utan att först sätta upp mål är som att kasta pil

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

1 december B Kära dagbok!

1 december B Kära dagbok! 1 december B Kära dagbok! (Fast egentligen är det ju ingen dagbok, utan en blå svenskaskrivbok från skolan. Jag bad fröken om en ny och sa att jag hade tappat bort den andra. Sen kan jag bara säga att

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Ta kommando över dina tankar

Ta kommando över dina tankar Ta kommando över dina tankar Vår hjärna vän eller fiende! Har du någon gång hört uttrycket det är bara ord, eller, det var bara en oskyldig tanke. Min vän, det finns ingenting så förödande som ord och

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice

www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice www.dalecarnegie.se Dale Carnegie Tips för att skapa förstklassig kundservice Del 1 Service börjar med relationer Förstklassig kundservice börjar med goda relationer. Här är nio sätt att stärka kundrelationer

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

** Mestadels om Marknadsföring **

** Mestadels om Marknadsföring ** Hur du skaffar fler kunder... en beprövad online-strategi I förra numret av nyhetsbrevet (http://www.webbutveckling.com/mestadels1238.php) pratade vi om kundanskaffning och kundvärde och hur du använder

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2002 UNDERSÖKNING TILL INTERVJUPERSONEN: Om Ni är man, svara på frågorna i GS1. Om Ni är kvinna, svara på frågorna i GS2. GS1. MÄN: Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper.

Läs mer

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor

Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Försäljning av konsulttjänster till offentlig sektor Upphandling 24, onsdag 7 november 2012 www.magnusjosephson.se 1 Magnus Josephson Sammanhang för alla konsulttjänster gäller att Majoriteten av kunder

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig!

ANTON SVENSSON. Mitt kommunikationspass. Läs här om mig! ANTON SVENSSON Mitt kommunikationspass Läs här om mig! Innehåll Om mig 1 Min familj 2 Om autism 3 Så här pratar jag 4 Jag förstår bättre om du.. 5 Jag gillar 6 Jag gillar inte 7 Jag kan 8 Jag behöver hjälp

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Goðir gestir (Island 2006) Svensk text 1 Har du köpt tillräckligt med saker? 2 Tja... Jag vet inte. Vad tycker du? Borde jag handla mer saker? 3 Är det nån på ön som du inte har köpt nåt åt? 4 -Ja, en. -En? 5 -Dig. -Men jag bor inte på ön...

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Sälj mindre och dubbla din försäljning

Sälj mindre och dubbla din försäljning Sälj mindre och dubbla din försäljning Sammanfattning Tack för att du kom på föreläsningen. Här får du en summering av föreläsningen samt en del bonusmaterial. Du får också en varning: Kom ihåg att kunskap

Läs mer

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT

ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT 200880_upphovsratt.qxd:COPYRIGHT-1.qxd 08-10-15 21.12 Sida 2 MUSIK ÄR SLÖSERI MED DIN TID! GLÖM DET! ÅH! ARCO VILL STUDERA MUSIK, MEN HANS FÖRÄLDRAR ÄR EMOT DET. DET ÄR ORÄTTVIST! VARFÖR SKULLE INTE JAG

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

Hur parera mediestormen

Hur parera mediestormen Hur parera mediestormen Kommunmarkaden 15.9.2011 Mona Forsskåhl Professor i nordiska språk, Tammerfors universitet Talarens tre vägar att övertyga Etos Logos Patos Retorices partes enligt Aristoteles:

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Goda råd för reklamköpare

Goda råd för reklamköpare Goda råd för reklamköpare Innehåll > Kommunicera din position > Gör fler flugor på smällen > Följ din målgrupp, inte konkurrenterna > Var lite wild & crazy > Våga vara ledande eller Stureplanseffekten

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning

Reflektion. Uppgift 7. Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010. IT Pedagogutbildning Reflektion Uppgift 7 Vår reflektion om två böcker som handlar om presentationsteknik. Tärna folkhögskola HT 2010 IT Pedagogutbildning Innehåll Inledning... 1 Reflektion... 1 1. Förbered dig i god tid...

Läs mer

Hur gör vi nu när löpande redovisning inte längre är hippt?

Hur gör vi nu när löpande redovisning inte längre är hippt? Hur gör vi nu när löpande redovisning inte längre är hippt? Ludwig Stendahl Affärsutvecklare / Marknadsansvarig Norrland på EY Detta tänker jag prata om Effektiv tjänsteförsäljning har ni sagt eller hört

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 006 Sidan 1 av 6 Försäkringstolkning Ordlista försäkringsbesked förmåner rättigheter gravid graviditet föräldrapenning förlossning havandeskapspenning värk yrsel omplacera omplacering sysselsättning

Läs mer

10 tips för ökad försäljning

10 tips för ökad försäljning 10 tips för ökad försäljning Innehållsförteckning Tips 1 Kundvård...3 Tips 2 Vad har du egentligen på gång?...4 Tips 3 Ställ jobbiga frågor...5 Tips 4 När tiden inte räcker till...6 Tips 5 Låt kunden skriva

Läs mer

En Raggningsexperts Bekännelser

En Raggningsexperts Bekännelser En Raggningsexperts Bekännelser AV: Dennis Danielsson Förord Dom allra flesta av oss har någon gång i sitt liv gjort saker man sedan ångrat, vissa har gjort fler saker och andra har gjort färre. Den stora

Läs mer

Visa vägen genom bedömning

Visa vägen genom bedömning Visa vägen genom bedömning För att du alltid ska veta var du befinner dig i din utveckling, har vi tagit fram Sveaskolans mål i olika ämnen och olika skolår. Dessa mål när du och läraren samtalar om vad

Läs mer

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas:

Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Glenn Ringtved Vad handlar boken om? Boken handlar om Kasper och hans pappa. Kaspers pappa har vunnit pris i boxning och figuren som han vann, står framme. Kaspers pappa

Läs mer

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop

MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO. PeriScoop MÖT ANN CATRIN KEY ACCOUNT MANAGER TACK FÖR ETT GIVANDE FRUKOSTEVENT MARKNADEN OCH PERIDO PeriScoop 1 /6 Ann Catrin tänker på dig För att ge våra kunder en möjlighet att lära känna oss på Perido lite bättre

Läs mer

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar

Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Ett nytt perspektiv i arbetet med barn och föräldrar Kurs för förskollärare och BVC-sköterskor i Kungälv 2011-2012, 8 tillfällen. Kursbok: Ditt kompetenta barn av Jesper Juul. Med praktiska exempel från

Läs mer

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM?

BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? Sida 1/5 BESTÄLLARSKOLAN #4: VEM SKA GÖRA MIN FILM? I detta avsnitt kommer du upptäcka bland annat: Hur du bäst väljer produktionsbolag Hur du bedömer ett bolags kompetens Hur du undviker att bli lurad

Läs mer

Jag vill forma goda läsare

Jag vill forma goda läsare Fackuppsats Antonia von Etter Jag vill forma goda läsare Hur lätt är det att plocka ut det viktigaste ur en lärobokstext, som när man läser den inför ett prov till exempel? Jag minns att många av mina

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Producenten Administratör eller konstnär?

Producenten Administratör eller konstnär? Producenten Administratör eller konstnär? En rapport av Gustav Åvik Kulturverkstan KV08 Maj 2010 Bakgrund En fråga har snurrat runt i mitt huvud sen jag började Kulturverkstan, vill jag arbeta som teaterproducent?

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen

ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET. Bokleffe i Älvdalen ATT LETA SIG UT UR BIBLIOTEKET Bokleffe i Älvdalen 1 Det är såklart viktigt att alla människor läser, inte bara unga män. Men denna kategori ligger extra risigt till när det gäller läsning. 2 3 Bokleffe

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar.

Telefonen på Marklunds bord ringer. Tidningschefen lyfter på luren. Samtidigt pekar han på två stolar. Lasse och Maja sätter sig och väntar. Kapitel 4 a, just det! Ni ville ju sätta in en annons, säger Marklund till Lasse och Maja, när de kommer in i rummet. Tidningschefen sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot Kyrkogatan

Läs mer

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen

Människan är större. Samtalshandledning för studiecirkeln. Kerstin Selen Människan är större Samtalshandledning för studiecirkeln Kerstin Selen Människan är större en bok för samtal om livet Skåne Stadsmission har med bidrag av författare, fotografer och illustratörer skapat

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation.

Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Det är så lätt att glömma sånt där som kommunikation. Välfärdskonferens Vänersborg augusti 2014 Pedagog: Elisabeth Ericson, Lindfors & Co 070-797 87 20 elisabeth@lindforsco.se Kulturkapital Alla företag,

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din.

58 RICHARD BRANSON. HELÉNE NORD Detta gjorde mig stor. Och liten. HÄLSA & INSPIRATION. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 1 2 I nr 1Våren 2015 ENTREPRENÖRER KVINNA MAMMA Kunskap som gör skillnad för dig. 04 HELENE NORD Detta är min tidning. Och din. 08 FESTFIXARE Små tips som gör det lättare att samlas. 14 DITT VARUMÄRKE

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Pojke + vän = pojkvän

Pojke + vän = pojkvän Pojke + vän = pojkvän Min supercoola kusin Ella är två år äldre än jag. Det är svårt att tro att det bara är ett par år mellan oss. Hon är så himla mycket smartare och vuxnare än jag. Man skulle kunna

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Säljande kommunikation

Säljande kommunikation Säljande kommunikation 1. Konsten att vara tydlig 2. Konsten att lyssna 3. Konsten att hantera invändningar 4. Kontaktmatematik Copyright EQP Business School AB 1 Copyright EQP Business School AB. Denna

Läs mer

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor

Orgelbyggaren. Uppgifter och diskussionsfrågor Orgelbyggaren av Robert Åsbackas är en av de första återberättade finlandssvenska böckerna. Bosse Hellsten har återberättat romanen som kom ut år 2008. Orgelbyggaren handlar om Johannes Thomasson, en äldre

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM

FIRA VIKTIGT DINA. DRÖMMaR. Nå dina mål DRIVKRAFT FOKUSERA LEDARE SKRIV VERKLIGHET RESURSER TRÄNING FRAMGÅNG BRA TYDLIGT MALIN BOSTRÖM RESURSER TRÄNING NÅ LYCKAS DRÖMMaR Ta VERKLIGHET DRIVKRAFT många VILjA Nå dina mål 10 enkla steg till framgång Malin Boström MÅLTAVLA TYDLIGT LEDARE FRAMGÅNG SKRIV INDER HANDLINGSPLAN DINA 10 ENkLA steg

Läs mer

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar.

Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. NYHETSBREV FRÅN GÖRAN ADLÉN tankar om TRENDER juli 2010 Gör det roliga först! Det tråkiga är mindre tråkigt när inget roligt väntar. När du gör saker, se till att göra det så lustfyllt som det bara går!

Läs mer

Jag vill inte Lärarmaterial

Jag vill inte Lärarmaterial sidan 1 Författare: Christina Wahldén Vad handlar boken om? Boken handlar om Dina och Isak. De har varit tillsammans länge och Isak har flyttat in till Dina. Dina älskar Isak och tycker att de har det

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal Mall och guide inför utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet är det ett av dina bästa verktyg som chef och ledare att förbättra både verksamhetens och medarbetarens

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr 11: Forfattare: Mårten Melin sidan 1 Forfattare: Mårten Melin Vad handlar boken om? Måns och Emma är ihop och Måns är kär i Emma. Nanna, som är Emmas bästa kompis, är också lite kär i Måns. Emmas födelsedag är nästa vecka och Måns

Läs mer

Skrivglädje i vardagen!

Skrivglädje i vardagen! glädje i vardagen! - distanskursen för dig som vill hitta skrivglädje i vardagen! Inspirationsbrev om drömmar Hej! Nu har du nått halvvägs in i kursen och viktigast är att du har startat upp ditt skrivande

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen

Kärlek nu och för alltid. Studiehäfte av Henrik Steen Kärlek nu och för alltid Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 4 Helt älskad älska helt 5 1. Helt älskad älska helt / Synen 5 2. Smaken / Hörseln 7 3. Känseln / Lukten 9 Fördjupningsruta:

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg

MYRAS PAPPA? Lärarmaterial VEM AR. Vad handlar boken om? Mål och förmågor som tränas: Eleverna tränar på följande förmågor: Författare: Inger Granberg Lärarmaterial SIDAN 1 Författare: Inger Granberg Vad handlar boken om? Boken handlar om Myra. En dag får hon ett brev från någon som påstår att han är hennes biologiska pappa. Myra blir ledsen och förtvivlad.

Läs mer