Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002"

Transkript

1 En tidning om facket och politiken från LO våren FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED

2 Våra medlemmar är värda mer! Mer trygghet, mer rättvisa, mer frihet Vårt fackliga arbete med kollektivavtal och förhandlingar är viktigt men inte tillräckligt. Det krävs ibland också politiska beslut och då vill vi vara med när besluten fattas. För vem ska berätta om LO-medlemmarnas vardag om inte vi själva? Vem ska fatta besluten som rör vår vardag, om inte vi själva? För LO-medlemmarnas erfarenheter är viktiga. Det är den lågavlönade själv som bäst kan berätta om hur det känns när familjens ekonomi inte går ihop, det är den lågutbildade själv som bäst kan berätta om vikten av Kunskapslyft och Komvux, det är den som är arbetslös som kan berätta om arbetslöshetens utanförskap och den som är född i ett annat land som behöver berätta om fördomar och diskriminering. Idag formuleras politiken ofta av människor med helt andra erfarenheter. Då blir den också annorlunda. Det är inte deras fel, felet är vårt eget. Det är vi som måste göra oss hörda. Vi ser idag hur klassklyftorna har ökat, hur allt fler människor slits ut av sitt arbete och hur otrygga anställningsförhållanden blivit vanligare. Det är inget som vi har bett om. Men vi kan inte bara be om en förbättring och hoppas att politikerna lyssnar. Vi måste göra något själva, vi kan inte stå vid sidan av och klaga på andra. Det är därför vi organiserar oss både fackligt och politiskt och använder vår röst i valet. Då blir vi så starka att andra krafter och intressen måste lyssna. Och det är därför vi ska se till att vi är LO-medlemmar i det socialdemokratiska arbetarepartiet vid årsskiftet 2002/2003. Vi gör det inte för socialdemokratins skull. Vi gör det heller inte för att LO ska få makt. Vi gör det för att våra medlemmar ska vara med och avgöra de politiska beslut som rör deras arbete och vardag. Våra medlemmar är värda mer. Mer trygghet, mer rättvisa, mer frihet! Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO tryck: EO-print 2002 form och produktion: informationsenheten LO och nära pr & kommunikation upplaga: ex. ansvarig utgivare: Tomas Rudin bild: ETC-bild, Johnér, Simon Wiberg, Agnes Szögi Har du frågor ring informationsenheten

3 Transport satsar stort på att värva medlemmar. Under våren kommer sexton ombudsmän att besöka medlemmar och anställda för att prata om fackliga och politiska frågor. Vi ska visa på kollektivavtalens värde Transportarbetareförbundet satsar stort på att värva medlemmar till socialdemokraterna. Under våren kommer 16 ombudsmän enbart att ägna sig åt att vara ute på arbetsplatserna och tala med medlemmar om fackliga och politiska frågor. Man ska bevaka avtalen och ta strid för dem om det behövs, men man ska också agitera för det fackliga uppdraget och politikens betydelse för medlemmarna. De kommer också att arbeta för att fler Transportmedlemmar skall bli aktiva i det socialdemokratiska partiet. Per Winberg, förbundssekreterare på Transport, menar att det inte går att göra någon strikt uppdelning i vad som är fackliga och vad som är politiska frågor. Strategin för medlemsvärvningen går ut på att redogöra för medlemmarna vad man inom förbundet ser som viktiga fackliga frågor och visa på det stöd som finns för dessa inom socialdemokraterna. Som ett exempel nämner Per Winberg värdet av kollektivavtalen i det fackliga arbetet. Vi ska visa på kollektivavtalens värde. Då blir det också naturligt att diskutera vikten av politiken och det stöd som finns inom socialdemokraterna för kollektiva avtal. Vi värvar medlemmar till socialdemokraterna men vi försöker också övertyga medlemmarna om det rätta i att rösta på socialdemokraterna. Enligt Per Winberg så är det viktigt att peka på vad man har uppnått med hjälp av facklig politisk samverkan i arbetet med arbetsmiljön, medbestämmande och så vidare. Det stödet för fackliga frågor finns inte inom alla partier och moderaterna vill rent av försämra förutsättningarna för de fackliga organisationerna. Moderaterna vill avreglera och privatisera. Det gäller även myndighetsutövning, exempelvis vill man i vissa fall lägga ut socialtjänsten på entreprenad. När det gäller a-kassan så säger moderaterna att det är myndighetsutövning och bör därför förstatligas. Det är ett försök att slå in en kil i den fackliga arbetet genom att ta bort a-kassans anknytning till förbunden. Det är sådana diskussioner vi ska ha ute på arbetsplatserna. Varför fler LO-medlemmar i politiken? Vi ställde frågan om varför vi behöver fler medlemmar i politiken och inom socialdemokratin till alla förbundsordföranden inom LO. Här är deras svar! GÖRAN JOHNSSON, METALL: Med fackligt politiskt arbete vill vi utveckla ett Sverige som blir bättre för alla. Socialdemokraterna är vårt val för att tillsammans påverka politiska beslut. Bli medlem du också! MALTE ERIKSSON, GRAFISKA: Vi inom LO måste göra våra röster hörda i partipolitiken. Det som utmärker ett starkt parti är många och engagerade medlemmar som deltar och formar en bra sossepolitik. Då når vi politisk framgång. BARBRO PALMERLUND, FASTIGHETS: Vi som sköter och underhåller landets fastigheter är som alla arbetare beroende av politiska beslut. Det är viktigt att vi påverkar politiken. Det kan vi genom att bli fler medlemmar i socialdemokratiska partiet.

4 Många vill NINEL JANSSON, HANDELS: Det är viktigt att vi engagerar oss politiskt, tar politiska uppdrag och ser till att Handels medlemmar företräder socialdemokraterna i skolstyrelser, kommuner, sjukvårdsstyrelser och i riksdagen. Tillsammans kan vi förändra vår egen verklighet. påverka politiken Sex av tio väljer att gå med i socialdemokratiska partiet när norrbottningarna är ute och värvar medlemmar. Många vill också vara med och arbeta aktivt i klubbarna. JOHN HERRSTRÖM, HOTELL OCH RESTAURANG FACKET: Våra medlemmar jobbar ofta bakom kulisserna. Deras problem på och utanför arbetsplatsen stannar tyvärr alltför ofta där. För att förbättra villkoren är det viktigt att vara medlem i det parti som bäst tar tillvara deras intressen. KJELL DAHLSTRÖM, SKOGS OCH TRÄFACKET: Våra medlemmars livsvillkor styrs till stor del av politiska beslut, ta anställningstryggheten och arbetsrätten som exempel. Därför är det en viktigt att arbeta politiskt och stödja socialdemokratin. ALF NORBERG, ELEKTRIKERNA: Allt för många i den unga generationen tar välståndet för givet utan att fundera över dess tillkomst. Samma generation måste vi nu värva och övertyga för att fortsätta samhällsutvecklingen. Varför fler LO-medlemmar i politiken? I Norrbottens LO-distrikt har man än så länge lyckats över förväntan. Fler än 6 av 10 av de LOmedlemmar som kontaktats har gått med i socialdemokraterna. Distriktsombudsmannen Håkan Nedlund och Kent Sundström, ordförande i Arvidsjaurs socialdemokratiska LO-fackklubb, berättar om medlemsvärvningen. Enligt Håkan ligger framgången i att de aktivt går ut och frågar de enskilda LO-medlemmarna om de skulle vilja vara med. Budskapet i informationen som de går ut med handlar om att arbetarnas inflytande i socialdemokraterna har minskat. För att LOs medlemmar ska få vara med och sätta den politiska dagordningen behövs LOs medlemmar i politiken. Man hör ju att intresset för att arbeta politiskt är så lågt, men när vi har kontaktat folk så säger många att det är klart jag vill vara med, berättar Håkan. Metoden de har tillämpat i Norrbotten bygger på att först bilda socialdemokratiska arbetsplatsklubbar på de olika orterna. På små orter har man bildat en gemensam klubb för samtliga förbund. På de större orterna där det finns ett tillräckligt stort medlemsunderlag har man bildat en arbetsplatsklubb för varje förbundsavdelning. I startskedet tillsätter de en interimstyrelse. De skickar ut brev och informerar om att klubben har bildats. Därefter ringer man upp alla medlemmar i avdelningen och frågar om de är intresserade av att vara med. Vi har trott att ungdomar inte skulle vara intresserade av politik men när vi har gått ut och frågat så har vi blivit glatt överraskade av hur många som vill vara med i klubbarna. Och inte bara det, många vill också vara med och arbeta aktivt i klubbarna, säger Kent. Det finns också i en liten ort som Arvidsjaur, där Kent är verksam, ett stort engagemang för lokalsamhället. Arvidsjaur är en typisk glesbygdskommun med kärv ekonomi, folk känner liksom att man måste engagera sig i kommunen, säger Kent eftertänksamt. Vi ska försöka skapa förutsättningar för att ta tillvara deras engagemang Nu måste vi se till att ta hand om våra nya medlemmar, erbjuda utbildning och försöka skapa förutsättningar för dem att få arbeta med de frågor som engagerar de enskilda personerna. Om det till exempel finns dem som i huvudsak vill arbeta med miljöfrågor, ska vi försöka skapa förutsättningar för att ta tillvara deras engagemang i partiet, säger Håkan. Har du frågor ring informationsenheten

5 Håkan Nedlund, distriktsombudsman Även om jag är ung och ny i politiken så har jag känt att folk lyssnar på mig. Det är viktigt att de nya medlemmarna bemöts med respekt för att hålla engagemanget levande, hävdar Kent. Folk som engagerar sig blir mer delaktiga i kommunens arbete, då sprids informationen båda vägarna och fler får ta del av hur ekonomin faktiskt ser ut i kommunen. Vi möts på samma arena, det skapar bättre förståelse för varandras synsätt, säger Håkan. Än så länge så har man lyckats värva nya medlemmar i Norrbotten. Men arbetet befinner sig fortfarande bara i det inledande skedet. Kent Sundström, ordförande Det finns ungefär LO-medlemmar i Norrbotten som inte har blivit kontaktade ännu. Även om jag är ung och ny i politiken så har jag känt att folk lyssnar på mig Om de lyckas bibehålla samma värvningsfrekvens så kommer det att innebära en högst avsevärd ökning av socialdemokraternas medlemsantal i norra Sverige. Varför fler LO-medlemmar i politiken? SUNE EKBÅGE, PAPPERS: Med en fackföreningsfientlig höger i riksdagen är det viktigare än någonsin med ett starkt socialdemokratiskt parti. Självklart ska vi klara medlemmar i partiet. Bara med en socialdemokratisk framtidspolitik klarar vi jobben och välfärden. OVE BENGTSBERG, BYGGNADS: I princip varje hammarslag i det här landet föregås av politiskt fattade beslut. Sambanden mellan politiska beslut och det som byggs i Sverige är tydliga. Med fler byggnadsarbetare inom politiken färgar vi de politiska besluten. Det är enkelt att bli medlem Som medlem i Socialdemokraterna kan du på ett bra sätt påverka politiken samtidigt som du stödjer arbetarrörelsens grundläggande värderingarna om solidaritet, frihet, jämlikhet och rättvisa. Nya tider kräver nya lösningar. För att hitta dem behöver fler människor vara med och bidra med sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Du behövs! Att bli medlem är enkelt. Gå in på Här finns en medlemsanmälan som är enkel att fylla i och skicka in! När du lämnat din anmälan och dina uppgifter kommer det inom kort mer information hem i brevlådan tillsammans med ett inbetalningskort. Medlemskapet i Socialdemokraterna kostar 100 kronor för Som medlem i partiet är man också medlem i sin hemorts lokala s-förening. Har du frågor ring informationsenheten LARS-ÅKE LUNDIN, MÅLAREFÖRBUNDET: En socialdemokratisk valseger garanterar den enskildes trygghet på arbetsplatsen.det kommande riksdagsvalet handlar om den enskildes styrka på arbetsplatsen gentemot arbetsgivaren. YLVA THÖRN, KOMMUNAL: Ett medlemskap i socialdemokratiska partiet är ett sätt att påverka politiken. Kommunals förbundsstyrelse lovar att värva tio medlemmar var till partiet. Vi utmanar nu förtroendevalda och medlemmar att göra detsamma.

6 Ge oss tio minuter av din tid Det är lätt att värva medlemmar för Kommunal i Östergötland. Värvarna ber att få tio minuter av medlemmarnas tid ofta blir diskussionerna mycket längre än så. Kommunal i Östergötland har liksom flera andra förbundsavdelningar startat ett samarbete med partidistriktet i länet för att värva medlemmar på arbetsplatserna. Man har också som mål att öka det politiska samtalet och därmed den politiska medvetenheten bland förbundens medlemmar. Det är inte svårt att värva medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Vi kommunalare i Östergötland har lyckats värva över 600 nya medlemmar sedan i höstas. Det menar Marie-Louise Jonander som jobbar med medlemsvärvning på deltid för LO-distriktet i Östergötland. På frågan om det finns några knep att ta till för att värva medlemmar säger Marie-Louise: Det viktigaste knepet är att våga fråga: ska du inte bli medlem i partiet och påverka politiken. Man måste våga fråga annars kan man inte heller få ett svar. Marie-Louise fortsätter och berättar om hur man har gjort för att lyckas i Östergötland och framförallt bland kommunalarna: Vi går ut på arbetsplatserna och ber om tio minuter av deras tid. Tycker de inte att vi har något intressant att säga efter tio minuter så lovar vi att gå. Det är sällan vi går efter tio minuter, diskussionerna blir ofta längre. De flesta säger att det låter intressant och att de kan tänka sig att bli medlemmar. Ungefär var fjärde går med när vi är ute på arbetsplatserna. Jag erbjuder en tvärfacklig (s)-klubb som det nu finns i flertalet av länets kommuner. Det är svårt att Det är svårt att bli av med en dålig chef men lätt att bli av med en dålig politiker bara man vet hur bli av med en dålig chef men lätt att bli av med en dålig politiker bara man vet hur. Om framtiden för den facklig-politiska samverkan i Östergötland säger Marie-Louise: Vi hoppas att socialdemokraterna fortsätter att vara ute på arbetsplatserna även efter valet och håller politiken på arbetsplatserna levande. Varför fler LO-medlemmar i politiken? LEIF OHLSSON, INDUSTRIFACKET: Våra medlemmar behövs i politiken. Socialdemokraterna är löntagarnas parti. Där kan du göra din röst hörd. Fler LO-medlemmar i partiet gör att frågor som rör arbetslivets villkor får ökad betydelse. ÅKE SÖDERGREN, LIVS: Vi behöver fler Livsare i politiken. Som medlem i Socialdemokraterna kan vi medverka till att samhällsutvecklingen går dit vi vill. Ett medlemskap är också en förutsättning för att vara valbar till viktiga politiska uppdrag. SVEN-OLOF ARBETSTÅL, SEKO: Våra medlemmar är beroende av vilka politiska beslut som fattas. Med många fackliga medlemmar i socialdemokratin når vi politiska framgångar även i framtiden. HANS WAHLSTRÖM, TRANSPORT: En s-regering säkrar arbetsrätten från borgarnas avregleringsiver. En s-regering kan vidareutveckla sysselsättningsmålen, stärka arbetsskadeförsäkringen och ge sänkt arbetstid för alla.

7 Du är expert på ditt liv! LO har två miljoner medlemmar vars livsvillkor är beroende av vilka politiska beslut som fattas. Du är expert på ditt liv! LOmedlemmarna är experter på sina liv. För att vår verklighet ska finnas med i de politiska besluten måste vi ställa krav och ta plats i politiken. LO och Socialdemokraterna har en gemensam ideologisk och sakpolitisk grundsyn. Det är därför vi har facklig-politisk samverkan. Av den anledningen värvar nu LO medlemmar till Socialdemokraterna. Målsättningen är att stärka vår röst i samhällsdebatten och politiken. Folkbildningens år 2002 LOs ordförande, Wanja Lundby- Wedin, har tagit initiativ till folkbildningens år För att man ska kunna påverka samhällsutvecklingen måste man ha kunskaper och självförtroende. En förutsättning för att LOkollektivets röster ska höras är att fler medlemmar får teoretiska kunskaper som speglas i deras personliga erfarenheter. LOs målsättning är att minst medlemmar ska delta i medlemsutbildning under Nytt på Samtalet är det viktigaste för att skapa en levande demokrati alla bidrar vi till det demokratiska samhället. Vi vill att många deltar i dialoger och debatter så att vi tillsammans kan mejsla fram de frågor som LO ska arbeta med. Många debatter förs på LOs egen hemsida. Här kan du alltid uppdatera dig när det gäller LOs verksamhet, satsningen medlemmar i politiken och mycket mer. Var med diskutera och lämna synpunkter, förslag och idéer! Våga fråga starta politiska samtal Ta med dig LOs praktiska värvarblock när du ska ut på arbetsplatserna och prata med medlemmar. Att våga fråga och sätta i gång ett samtal om politik är det viktigaste rådet som alla medlemsvärvare ger. Det är också viktigt att vara tydlig på vad det betyder att bli medlem. Det är ett erbjudande utifrån vad den nye medlemmen själv vill och kan göra. Vissa är nöjda med att vara medlemmar andra vill arbeta lite mer praktiskt med politiken. Som värvare gäller det att vara lyhörd och ta vara på den vilja och entusiasm som en ny medlem har. LOs medlemsvärvarblock gör det enklare att redovisa nya medlemmar. De nya medlemmarna kan snabbare komma med i partiets Var lyhörd och ta vara på den vilja och entusiasm som en ny medlem har! arbete. Det är mycket viktigt att alla nya medlemmar redovisas till partistyrelsens kansli i Stockholm. Detta för att alla skall få ta del av de rättigheter och möjligheter som alla andra medlemmar. BESTÄLL VÄRVARBLOCK! LO-distribution fax: HAR DU FRÅGOR? Hör av dig till: Ingemar E L Göransson tel: Har du frågor ring informationsenheten

8 Du behövs! Det händer att jag får höra att det inte är någon idé att engagera sig, att det inte spelar någon roll vad man gör. Varje gång är det en liten seger för de som tycker att makten ska ligga hos eliten och inte inser att demokrati bygger på allas delaktighet och ansvar. För faktum är att politik spelar stor roll, det gör stor skillnad. Det är de förtroendevalda som bestämmer vad det står för summa på barnomsorgsräkningen, var taket ligger i a-kassan eller hur mycket resurser som satsas på skolan och vården. Och arbetarrörelsens styrka är att vi vet att ensam inte är stark det är bara tillsammans som vi kan förändra samhället. När jag ser mig omkring i Sverige upplever jag att det finns mycket kvar att göra innan vi har ett rättvist och tryggt land. För att göra det behövs ditt engagemang. Göran Persson, statsminister partiordförande Socialdemokraterna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackliga studier motionerna B16 B23 samt B24 4:e och 5:e att-satserna Motion B16 vill ändra LO:s regelverk i stipendiefonden genom att ta bort kravet på minst tre förbund och i stället införa

Läs mer

Synen på fackets roll

Synen på fackets roll Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò Synen på fackets roll Resultat av en undersökning från Demoskop Maria Rankka och Cecilia Stegö Chilò

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter

Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Dagordningens punkt 28 Medlemsavgifter Medlemsavgifter motion 103, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 och 129 Motion 103 Avdelning Västerås, Eskilstuna och Köping Motionär Henrik Ryman, Patrik Hellström,

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 Utlåtande Information och opinionsbildning motionerna B7 B15 I motion B7 föreslås att förbundet ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram förslag om åtgärder för att vända trenden med sjunkande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt

Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Partidistriktsmotion Stockholms partidistrikt Vi ska skapa ett öppet och modernt folkrörelseparti som sätter organisationsutveckling och samhällsförändring högst på dagordningen. Det krävs för möta dagens

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen LO-distriktet i Stockholms

Läs mer

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011

Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Kandidater till extra partikongressen den 25/3-27/3 2011 Valkrets 1 Habo, och Mullsjö Arbetarekommuner 1 Kandidatpresentation inför Socialdemokraternas extra partikongress 25-27 mars 2011 i Stockholm.

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING

SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SVENSK LOKFÖRARFÖRENING SLFF.NU VÄLKOMMEN TILL Svensk lokförarförening - SLFF HISTORIK Ett missnöje började gro redan 1989 när de etablerade facken inte försvarade lokförarnas rätt till pension vid 60.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Medlemsundersökning November 2007

Medlemsundersökning November 2007 Medlemsundersökning November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND UNDERSÖKNINGSRESULTAT Spontana associationer till facket och fackets roll Allmän bild av facket Orsak till att gå med i facket Orsak till

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport

6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete. 17 september 2009. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete A (4) Avtal om samarbete 17 september 2009 Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport 6F Avtal om samarbete 1 (4) 6F Fackförbund i samverkan Avtal om samarbete mellan:

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN)

STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) STRATEGI DOKUMENT FÖR MÅLUPPFYLLELSE (VERKSAMHETSPLAN) KOMMUNAL SEKTION ÖST 2015 Förslag till arbetsmetoder/aktiviteter för måluppfyllelse för 2015 Sida 1 av 9 Verksamhetsplan för sektion Öst Vision Viktiga

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Diskriminering av finsktalande i Sverige

Diskriminering av finsktalande i Sverige Ir- C cjy Diskriminering av finsktalande i Sverige Representation av sverigefinländare och tornedalingar i fackföreningar, politiken och inom olika yrken j UWIVERSITÄTSBieuOTHEKKiEL! I - 2H^7HALSiB'L!0Tr-fHK

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133

Dagordningens punkt 17 Vår arbetsplats. Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Utlåtande Kollektivavtalsteckning och tydliga avtal motionerna A126 A133 Motionerna A126 A128 tar upp förbundets arbete med att teckna lokalavtal. Förbundsstyrelsen tillsatte hösten 2013 en arbetsgrupp

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare

Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Medlemsorganisationen för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM På statens område har

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

FACKET LYSSNAR RÖSTER FRÅN RESAN ALLVAR WANJA MENAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR

FACKET LYSSNAR RÖSTER FRÅN RESAN ALLVAR WANJA MENAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR FACKET LYSSNAR FÄRGAD AV MÅLARNAS TANKAR RÖSTER FRÅN RESAN WANJA MENAR ALLVAR MÅLAR TEXT TOBIAS ÖSTBERG FOTO NIKLAS BJÖRLING UPP Fredrik Boeke är en av Stora Resans närmare 2 000 lyssnare. Vi följde med

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST

Kurskatalog 2008. Våren TULL-KUST Kurskatalog 2008 Våren TULL-KUST INLEDANDE ORD Denna kurskatalog omfattar de kurser som TCOs fackliga Akademi erbjuder under våren 2008. Det är viktigt att ni ser över vilket behov ni har i ert fackliga

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Kandidater till riksdagen

Kandidater till riksdagen Kandidater till riksdagen Kandidaterna är uppställda i bokstavsordning efter efternamn. Född: 1980/Iran Yrke: projektledare Nominerad av Centrala Staden Viktigaste nuvarande uppdrag: ledamot kommunfullmäktige

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

Välkommen till Socialdemokraterna!

Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jörgen Boström Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Foto: Anders Löwdin Välkommen till Socialdemokraterna! Foto: Jens Ohlsson Foto: Jens Ohlsson Foto: Anders Löwdin Tillsammans påverkar vi framtiden!

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman.

Jobbar regionsvis med distriktsstöd. Förderlar pengar för att ge alla möjlighet till att anställa ombudsman. Klart Organisations och Verksamhets mål Strategisk verksamhet Kommentar SSUförbundet Ansvarar för studieutveckling, studieverksamheten på Bommersvik Nationell kampanjverksamhet och nationell politisk påverkan

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet RappoRt 1t 1 av 7 2007 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Vilka anses vara viktiga fackliga frågor? 8 3. Hur ser

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förslag på verksamhetsplan för socialdemokraterna i Norrköping mars 2012- mars 20133 Temaår: Barn... 3 Studier... 4 Ledarskapsutbildning för ledande företrädare... 4 Media, retorik

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Månadsbrev 1september 2015

Månadsbrev 1september 2015 Månadsbrev 1september 2015 Hej och välkomna tillbaka efter semestern! Som framgår av besöksstatistiken har vi fram till augusti besökt drygt 2 000 av våra medlemmars arbetsplatser hittills under året.

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet

Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet Facklig policy mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet »Det måste bli lika naturligt för våra fackligt förtroendevalda att ta strid för medlemmar som blivit diskriminerade

Läs mer