Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så påverkar du politiken! FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN. En tidning om facket och politiken från LO våren 2002"

Transkript

1 En tidning om facket och politiken från LO våren FLER LO-MEDLEMMAR I POLITIKEN Så påverkar du politiken! VÅGA FRÅGA VÄRVA MEDLEMMAR DU BEHÖVS MÅNGA VILL VARA MED

2 Våra medlemmar är värda mer! Mer trygghet, mer rättvisa, mer frihet Vårt fackliga arbete med kollektivavtal och förhandlingar är viktigt men inte tillräckligt. Det krävs ibland också politiska beslut och då vill vi vara med när besluten fattas. För vem ska berätta om LO-medlemmarnas vardag om inte vi själva? Vem ska fatta besluten som rör vår vardag, om inte vi själva? För LO-medlemmarnas erfarenheter är viktiga. Det är den lågavlönade själv som bäst kan berätta om hur det känns när familjens ekonomi inte går ihop, det är den lågutbildade själv som bäst kan berätta om vikten av Kunskapslyft och Komvux, det är den som är arbetslös som kan berätta om arbetslöshetens utanförskap och den som är född i ett annat land som behöver berätta om fördomar och diskriminering. Idag formuleras politiken ofta av människor med helt andra erfarenheter. Då blir den också annorlunda. Det är inte deras fel, felet är vårt eget. Det är vi som måste göra oss hörda. Vi ser idag hur klassklyftorna har ökat, hur allt fler människor slits ut av sitt arbete och hur otrygga anställningsförhållanden blivit vanligare. Det är inget som vi har bett om. Men vi kan inte bara be om en förbättring och hoppas att politikerna lyssnar. Vi måste göra något själva, vi kan inte stå vid sidan av och klaga på andra. Det är därför vi organiserar oss både fackligt och politiskt och använder vår röst i valet. Då blir vi så starka att andra krafter och intressen måste lyssna. Och det är därför vi ska se till att vi är LO-medlemmar i det socialdemokratiska arbetarepartiet vid årsskiftet 2002/2003. Vi gör det inte för socialdemokratins skull. Vi gör det heller inte för att LO ska få makt. Vi gör det för att våra medlemmar ska vara med och avgöra de politiska beslut som rör deras arbete och vardag. Våra medlemmar är värda mer. Mer trygghet, mer rättvisa, mer frihet! Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO tryck: EO-print 2002 form och produktion: informationsenheten LO och nära pr & kommunikation upplaga: ex. ansvarig utgivare: Tomas Rudin bild: ETC-bild, Johnér, Simon Wiberg, Agnes Szögi Har du frågor ring informationsenheten

3 Transport satsar stort på att värva medlemmar. Under våren kommer sexton ombudsmän att besöka medlemmar och anställda för att prata om fackliga och politiska frågor. Vi ska visa på kollektivavtalens värde Transportarbetareförbundet satsar stort på att värva medlemmar till socialdemokraterna. Under våren kommer 16 ombudsmän enbart att ägna sig åt att vara ute på arbetsplatserna och tala med medlemmar om fackliga och politiska frågor. Man ska bevaka avtalen och ta strid för dem om det behövs, men man ska också agitera för det fackliga uppdraget och politikens betydelse för medlemmarna. De kommer också att arbeta för att fler Transportmedlemmar skall bli aktiva i det socialdemokratiska partiet. Per Winberg, förbundssekreterare på Transport, menar att det inte går att göra någon strikt uppdelning i vad som är fackliga och vad som är politiska frågor. Strategin för medlemsvärvningen går ut på att redogöra för medlemmarna vad man inom förbundet ser som viktiga fackliga frågor och visa på det stöd som finns för dessa inom socialdemokraterna. Som ett exempel nämner Per Winberg värdet av kollektivavtalen i det fackliga arbetet. Vi ska visa på kollektivavtalens värde. Då blir det också naturligt att diskutera vikten av politiken och det stöd som finns inom socialdemokraterna för kollektiva avtal. Vi värvar medlemmar till socialdemokraterna men vi försöker också övertyga medlemmarna om det rätta i att rösta på socialdemokraterna. Enligt Per Winberg så är det viktigt att peka på vad man har uppnått med hjälp av facklig politisk samverkan i arbetet med arbetsmiljön, medbestämmande och så vidare. Det stödet för fackliga frågor finns inte inom alla partier och moderaterna vill rent av försämra förutsättningarna för de fackliga organisationerna. Moderaterna vill avreglera och privatisera. Det gäller även myndighetsutövning, exempelvis vill man i vissa fall lägga ut socialtjänsten på entreprenad. När det gäller a-kassan så säger moderaterna att det är myndighetsutövning och bör därför förstatligas. Det är ett försök att slå in en kil i den fackliga arbetet genom att ta bort a-kassans anknytning till förbunden. Det är sådana diskussioner vi ska ha ute på arbetsplatserna. Varför fler LO-medlemmar i politiken? Vi ställde frågan om varför vi behöver fler medlemmar i politiken och inom socialdemokratin till alla förbundsordföranden inom LO. Här är deras svar! GÖRAN JOHNSSON, METALL: Med fackligt politiskt arbete vill vi utveckla ett Sverige som blir bättre för alla. Socialdemokraterna är vårt val för att tillsammans påverka politiska beslut. Bli medlem du också! MALTE ERIKSSON, GRAFISKA: Vi inom LO måste göra våra röster hörda i partipolitiken. Det som utmärker ett starkt parti är många och engagerade medlemmar som deltar och formar en bra sossepolitik. Då når vi politisk framgång. BARBRO PALMERLUND, FASTIGHETS: Vi som sköter och underhåller landets fastigheter är som alla arbetare beroende av politiska beslut. Det är viktigt att vi påverkar politiken. Det kan vi genom att bli fler medlemmar i socialdemokratiska partiet.

4 Många vill NINEL JANSSON, HANDELS: Det är viktigt att vi engagerar oss politiskt, tar politiska uppdrag och ser till att Handels medlemmar företräder socialdemokraterna i skolstyrelser, kommuner, sjukvårdsstyrelser och i riksdagen. Tillsammans kan vi förändra vår egen verklighet. påverka politiken Sex av tio väljer att gå med i socialdemokratiska partiet när norrbottningarna är ute och värvar medlemmar. Många vill också vara med och arbeta aktivt i klubbarna. JOHN HERRSTRÖM, HOTELL OCH RESTAURANG FACKET: Våra medlemmar jobbar ofta bakom kulisserna. Deras problem på och utanför arbetsplatsen stannar tyvärr alltför ofta där. För att förbättra villkoren är det viktigt att vara medlem i det parti som bäst tar tillvara deras intressen. KJELL DAHLSTRÖM, SKOGS OCH TRÄFACKET: Våra medlemmars livsvillkor styrs till stor del av politiska beslut, ta anställningstryggheten och arbetsrätten som exempel. Därför är det en viktigt att arbeta politiskt och stödja socialdemokratin. ALF NORBERG, ELEKTRIKERNA: Allt för många i den unga generationen tar välståndet för givet utan att fundera över dess tillkomst. Samma generation måste vi nu värva och övertyga för att fortsätta samhällsutvecklingen. Varför fler LO-medlemmar i politiken? I Norrbottens LO-distrikt har man än så länge lyckats över förväntan. Fler än 6 av 10 av de LOmedlemmar som kontaktats har gått med i socialdemokraterna. Distriktsombudsmannen Håkan Nedlund och Kent Sundström, ordförande i Arvidsjaurs socialdemokratiska LO-fackklubb, berättar om medlemsvärvningen. Enligt Håkan ligger framgången i att de aktivt går ut och frågar de enskilda LO-medlemmarna om de skulle vilja vara med. Budskapet i informationen som de går ut med handlar om att arbetarnas inflytande i socialdemokraterna har minskat. För att LOs medlemmar ska få vara med och sätta den politiska dagordningen behövs LOs medlemmar i politiken. Man hör ju att intresset för att arbeta politiskt är så lågt, men när vi har kontaktat folk så säger många att det är klart jag vill vara med, berättar Håkan. Metoden de har tillämpat i Norrbotten bygger på att först bilda socialdemokratiska arbetsplatsklubbar på de olika orterna. På små orter har man bildat en gemensam klubb för samtliga förbund. På de större orterna där det finns ett tillräckligt stort medlemsunderlag har man bildat en arbetsplatsklubb för varje förbundsavdelning. I startskedet tillsätter de en interimstyrelse. De skickar ut brev och informerar om att klubben har bildats. Därefter ringer man upp alla medlemmar i avdelningen och frågar om de är intresserade av att vara med. Vi har trott att ungdomar inte skulle vara intresserade av politik men när vi har gått ut och frågat så har vi blivit glatt överraskade av hur många som vill vara med i klubbarna. Och inte bara det, många vill också vara med och arbeta aktivt i klubbarna, säger Kent. Det finns också i en liten ort som Arvidsjaur, där Kent är verksam, ett stort engagemang för lokalsamhället. Arvidsjaur är en typisk glesbygdskommun med kärv ekonomi, folk känner liksom att man måste engagera sig i kommunen, säger Kent eftertänksamt. Vi ska försöka skapa förutsättningar för att ta tillvara deras engagemang Nu måste vi se till att ta hand om våra nya medlemmar, erbjuda utbildning och försöka skapa förutsättningar för dem att få arbeta med de frågor som engagerar de enskilda personerna. Om det till exempel finns dem som i huvudsak vill arbeta med miljöfrågor, ska vi försöka skapa förutsättningar för att ta tillvara deras engagemang i partiet, säger Håkan. Har du frågor ring informationsenheten

5 Håkan Nedlund, distriktsombudsman Även om jag är ung och ny i politiken så har jag känt att folk lyssnar på mig. Det är viktigt att de nya medlemmarna bemöts med respekt för att hålla engagemanget levande, hävdar Kent. Folk som engagerar sig blir mer delaktiga i kommunens arbete, då sprids informationen båda vägarna och fler får ta del av hur ekonomin faktiskt ser ut i kommunen. Vi möts på samma arena, det skapar bättre förståelse för varandras synsätt, säger Håkan. Än så länge så har man lyckats värva nya medlemmar i Norrbotten. Men arbetet befinner sig fortfarande bara i det inledande skedet. Kent Sundström, ordförande Det finns ungefär LO-medlemmar i Norrbotten som inte har blivit kontaktade ännu. Även om jag är ung och ny i politiken så har jag känt att folk lyssnar på mig Om de lyckas bibehålla samma värvningsfrekvens så kommer det att innebära en högst avsevärd ökning av socialdemokraternas medlemsantal i norra Sverige. Varför fler LO-medlemmar i politiken? SUNE EKBÅGE, PAPPERS: Med en fackföreningsfientlig höger i riksdagen är det viktigare än någonsin med ett starkt socialdemokratiskt parti. Självklart ska vi klara medlemmar i partiet. Bara med en socialdemokratisk framtidspolitik klarar vi jobben och välfärden. OVE BENGTSBERG, BYGGNADS: I princip varje hammarslag i det här landet föregås av politiskt fattade beslut. Sambanden mellan politiska beslut och det som byggs i Sverige är tydliga. Med fler byggnadsarbetare inom politiken färgar vi de politiska besluten. Det är enkelt att bli medlem Som medlem i Socialdemokraterna kan du på ett bra sätt påverka politiken samtidigt som du stödjer arbetarrörelsens grundläggande värderingarna om solidaritet, frihet, jämlikhet och rättvisa. Nya tider kräver nya lösningar. För att hitta dem behöver fler människor vara med och bidra med sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Du behövs! Att bli medlem är enkelt. Gå in på Här finns en medlemsanmälan som är enkel att fylla i och skicka in! När du lämnat din anmälan och dina uppgifter kommer det inom kort mer information hem i brevlådan tillsammans med ett inbetalningskort. Medlemskapet i Socialdemokraterna kostar 100 kronor för Som medlem i partiet är man också medlem i sin hemorts lokala s-förening. Har du frågor ring informationsenheten LARS-ÅKE LUNDIN, MÅLAREFÖRBUNDET: En socialdemokratisk valseger garanterar den enskildes trygghet på arbetsplatsen.det kommande riksdagsvalet handlar om den enskildes styrka på arbetsplatsen gentemot arbetsgivaren. YLVA THÖRN, KOMMUNAL: Ett medlemskap i socialdemokratiska partiet är ett sätt att påverka politiken. Kommunals förbundsstyrelse lovar att värva tio medlemmar var till partiet. Vi utmanar nu förtroendevalda och medlemmar att göra detsamma.

6 Ge oss tio minuter av din tid Det är lätt att värva medlemmar för Kommunal i Östergötland. Värvarna ber att få tio minuter av medlemmarnas tid ofta blir diskussionerna mycket längre än så. Kommunal i Östergötland har liksom flera andra förbundsavdelningar startat ett samarbete med partidistriktet i länet för att värva medlemmar på arbetsplatserna. Man har också som mål att öka det politiska samtalet och därmed den politiska medvetenheten bland förbundens medlemmar. Det är inte svårt att värva medlemmar till det socialdemokratiska partiet. Vi kommunalare i Östergötland har lyckats värva över 600 nya medlemmar sedan i höstas. Det menar Marie-Louise Jonander som jobbar med medlemsvärvning på deltid för LO-distriktet i Östergötland. På frågan om det finns några knep att ta till för att värva medlemmar säger Marie-Louise: Det viktigaste knepet är att våga fråga: ska du inte bli medlem i partiet och påverka politiken. Man måste våga fråga annars kan man inte heller få ett svar. Marie-Louise fortsätter och berättar om hur man har gjort för att lyckas i Östergötland och framförallt bland kommunalarna: Vi går ut på arbetsplatserna och ber om tio minuter av deras tid. Tycker de inte att vi har något intressant att säga efter tio minuter så lovar vi att gå. Det är sällan vi går efter tio minuter, diskussionerna blir ofta längre. De flesta säger att det låter intressant och att de kan tänka sig att bli medlemmar. Ungefär var fjärde går med när vi är ute på arbetsplatserna. Jag erbjuder en tvärfacklig (s)-klubb som det nu finns i flertalet av länets kommuner. Det är svårt att Det är svårt att bli av med en dålig chef men lätt att bli av med en dålig politiker bara man vet hur bli av med en dålig chef men lätt att bli av med en dålig politiker bara man vet hur. Om framtiden för den facklig-politiska samverkan i Östergötland säger Marie-Louise: Vi hoppas att socialdemokraterna fortsätter att vara ute på arbetsplatserna även efter valet och håller politiken på arbetsplatserna levande. Varför fler LO-medlemmar i politiken? LEIF OHLSSON, INDUSTRIFACKET: Våra medlemmar behövs i politiken. Socialdemokraterna är löntagarnas parti. Där kan du göra din röst hörd. Fler LO-medlemmar i partiet gör att frågor som rör arbetslivets villkor får ökad betydelse. ÅKE SÖDERGREN, LIVS: Vi behöver fler Livsare i politiken. Som medlem i Socialdemokraterna kan vi medverka till att samhällsutvecklingen går dit vi vill. Ett medlemskap är också en förutsättning för att vara valbar till viktiga politiska uppdrag. SVEN-OLOF ARBETSTÅL, SEKO: Våra medlemmar är beroende av vilka politiska beslut som fattas. Med många fackliga medlemmar i socialdemokratin når vi politiska framgångar även i framtiden. HANS WAHLSTRÖM, TRANSPORT: En s-regering säkrar arbetsrätten från borgarnas avregleringsiver. En s-regering kan vidareutveckla sysselsättningsmålen, stärka arbetsskadeförsäkringen och ge sänkt arbetstid för alla.

7 Du är expert på ditt liv! LO har två miljoner medlemmar vars livsvillkor är beroende av vilka politiska beslut som fattas. Du är expert på ditt liv! LOmedlemmarna är experter på sina liv. För att vår verklighet ska finnas med i de politiska besluten måste vi ställa krav och ta plats i politiken. LO och Socialdemokraterna har en gemensam ideologisk och sakpolitisk grundsyn. Det är därför vi har facklig-politisk samverkan. Av den anledningen värvar nu LO medlemmar till Socialdemokraterna. Målsättningen är att stärka vår röst i samhällsdebatten och politiken. Folkbildningens år 2002 LOs ordförande, Wanja Lundby- Wedin, har tagit initiativ till folkbildningens år För att man ska kunna påverka samhällsutvecklingen måste man ha kunskaper och självförtroende. En förutsättning för att LOkollektivets röster ska höras är att fler medlemmar får teoretiska kunskaper som speglas i deras personliga erfarenheter. LOs målsättning är att minst medlemmar ska delta i medlemsutbildning under Nytt på Samtalet är det viktigaste för att skapa en levande demokrati alla bidrar vi till det demokratiska samhället. Vi vill att många deltar i dialoger och debatter så att vi tillsammans kan mejsla fram de frågor som LO ska arbeta med. Många debatter förs på LOs egen hemsida. Här kan du alltid uppdatera dig när det gäller LOs verksamhet, satsningen medlemmar i politiken och mycket mer. Var med diskutera och lämna synpunkter, förslag och idéer! Våga fråga starta politiska samtal Ta med dig LOs praktiska värvarblock när du ska ut på arbetsplatserna och prata med medlemmar. Att våga fråga och sätta i gång ett samtal om politik är det viktigaste rådet som alla medlemsvärvare ger. Det är också viktigt att vara tydlig på vad det betyder att bli medlem. Det är ett erbjudande utifrån vad den nye medlemmen själv vill och kan göra. Vissa är nöjda med att vara medlemmar andra vill arbeta lite mer praktiskt med politiken. Som värvare gäller det att vara lyhörd och ta vara på den vilja och entusiasm som en ny medlem har. LOs medlemsvärvarblock gör det enklare att redovisa nya medlemmar. De nya medlemmarna kan snabbare komma med i partiets Var lyhörd och ta vara på den vilja och entusiasm som en ny medlem har! arbete. Det är mycket viktigt att alla nya medlemmar redovisas till partistyrelsens kansli i Stockholm. Detta för att alla skall få ta del av de rättigheter och möjligheter som alla andra medlemmar. BESTÄLL VÄRVARBLOCK! LO-distribution fax: HAR DU FRÅGOR? Hör av dig till: Ingemar E L Göransson tel: Har du frågor ring informationsenheten

8 Du behövs! Det händer att jag får höra att det inte är någon idé att engagera sig, att det inte spelar någon roll vad man gör. Varje gång är det en liten seger för de som tycker att makten ska ligga hos eliten och inte inser att demokrati bygger på allas delaktighet och ansvar. För faktum är att politik spelar stor roll, det gör stor skillnad. Det är de förtroendevalda som bestämmer vad det står för summa på barnomsorgsräkningen, var taket ligger i a-kassan eller hur mycket resurser som satsas på skolan och vården. Och arbetarrörelsens styrka är att vi vet att ensam inte är stark det är bara tillsammans som vi kan förändra samhället. När jag ser mig omkring i Sverige upplever jag att det finns mycket kvar att göra innan vi har ett rättvist och tryggt land. För att göra det behövs ditt engagemang. Göran Persson, statsminister partiordförande Socialdemokraterna

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!!

Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna. Förbundskamrater!!! Janne Rudén, Årsmötestal, 29 maj 2007, Sollentuna Förbundskamrater!!! Dom kallar sig Alliansen, de samlade högerpartierna. De har nu regerat Sverige i drygt åtta månader. Och det har hänt för mycket på

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG

AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG AVTAL 2012 DAGS FÖR NÄSTA STEG 1 Förord I höstas fick jag frågan om jag ville intervjua företrädare inom 6F om hur de såg på sitt samarbete och framtiden. Uppdraget var rakt och tydligt: Tala med oss och

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem

Naturlig samverkan eller demokratiskt problem UPPDRAG SVERIGE 2006 Naturlig samverkan eller demokratiskt problem Om LO, pengarna och partiet KLAS HJORT FREDRIK SEGERFELDT 4 Maj 2006 ISBN 91-7566-617-0 Timbro, Box 5234 102 45 Stockholm tel 08-587 898

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti

Alla kan göra något. SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Alla kan göra något SD ett arbetarfientligt och antifackligt parti Landsorganisationen i Sverige 2014 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk form: LO Tryck: LO-Tryckeriet, Stockholm 2014 isbn 978-91-566-2957-0

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt

rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt rapport nr 38/2011 SAMVERKAN INTE SAMMANBLANDNING En rapport om förändrade villkor för facklig-politisk samverkan Av Johan Rydstedt Rapporten Samverkan, inte sammanblandning" utgiven av Arbetarrörelsens

Läs mer

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken

Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Rollen som språkrör - kvinna och grön i politiken Intervju: Heidi Olsson Marianne Samuelsson Språkrör 1992-1999, riksdagsledamot och gruppledare. Miljöpartiet har redan från början haft kvotering som princip,

Läs mer

LO-rörelsens framtid

LO-rörelsens framtid LO-rörelsens framtid En debattskrift av Svante Pedersson Om LOs vägval vid 2008 års LO-kongress Fjärde omarbetade upplagan 2008-04-28 Redaktör: Lasse Pedersson Svante Pedersson Fjärde omarbetade upplagan

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Verksamhetsberättelse Årsredovisning. 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2009 Verksamhetsberättelse Årsredovisning Verksamhetsberättelsen 2010 Intervju Eva Nordmark...4. Fråga till FS-ledamöterna...7 SKTFs mål 2012... 13 Förbundsmötet

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Rapport om ungdomsinflytande

Rapport om ungdomsinflytande Rapport om ungdomsinflytande På förbundsstämman 2009 uppdrogs åt Svenska Scoutförbundet styrelse att ta fram en rapport som visar hur ungdomsinflytandet fungerar idag. I rapporten har även tankar om hur

Läs mer