Invandringen till Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Invandringen till Sverige"

Transkript

1 Invandringen till Sverige Jens Allwood, Charlotte Edebäck, Randi Myhre European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII, GU

2 Innehåll Bakgrund till idag Privata sektorn Offentliga sektorn Utbildningssektorn Utgångsläget Önskeläget Vägen dit

3 Invandringen och efter Arbetskraftsinvandring Näringslivets värvning Finland och Sydeuropa Efter 1970 Asyl och anhöriginvandring Krig och kriser SIV Passivisering, slitningar

4 Invandringen under 30 år

5 Sverige idag Ca 9 miljoner invånare Ca 11 % är födda utanför Sverige Ca 20% med invandrarbakgrund Storstadsregionerna

6 Fundera en minut... Vilka länder kommer de flesta av Sveriges invånare som är utrikes födda från?

7 Utrikes födda per 31/ Finland Jugoslavien Irak Bosnien-Hercegovina Iran Norge Polen Danmark Tyskland Turkiet

8 Fundera en minut till Ca personer fick uppehållstillstånd 2004 Fördelning? Adoptivbarn... % Arbetsmarknadsskäl... % EES-avtalet... % Familjeanknytning... % Gäststuderande... % Humanitära skäl... % Kvotflyktingar, flyktingskäl %

9 Fördelning av uppehållstillstånd Adoptivbarn 1% Arbetsmarknadsskäl 15 % EES-avtalet 25 % Familjeanknytning 38 % Gäststuderande 10 % Humanitära skäl 5 % Kvotflyktingar, flyktingskäl, 6 % skyddsbehov och tillfälliga uppehållstillstånd

10 Integrationspolitiken Lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter Genom arbete kan den enskilde råda över sitt eget liv och får därmed möjligheter att vara delaktig i samhället Arbete ger förutsättningar för integration

11 Privata sektorn Pådrivande Omställning från industri till service Ojämn fördelning av andel anställda med utländsk bakgrund i olika branscher Invandrare överrepresenterade bland tidsbegränsade anställningar

12 Andelen utlandsfödda medlemmar i facket Metall Industrifacket SIF Civilingenjörsförbundet 16 procent 21 procent 7 procent 9 procent Källa: Integration fakta och kunskap, LO

13 Andelen utlandsfödda i LO-förbund Fastighetsförbundet (36 procent) Hotell- och Restaurang (34 procent) Livs (22 procent) Industrifacket (21 procent) Metall (16 procent) Källa: Integration fakta och kunskap, LO

14 Har tidsbegränsad anställning inom LO, Procent Källa: Integration fakta och kunskap, LO

15 Företagare med invandrarbakgrund Eget företagande är något vanligare bland utrikes födda: Utrikes födda män 11,8 procent Inrikes födda män 9,9 procent Utrikes födda kvinnor 5,4 procent Inrikes födda kvinnor 4,5 procent.

16 Offentliga sektorn Reaktioner från myndigheter Lagstiftning mot diskriminering Arbetsmarknadsåtgärder (AMS)

17 Offentliga sektorn Sämst representation av anställda med utländsk bakgrund Trots statlig och kommunal styrning Undantag finns, t ex. vården, AF, migrationsverket

18 Kommunanställda En lång väg kvar för kommunerna Mest underrepresenterade : födda i Asien, i Europa utom Norden samt i Sverige med utrikes födda föräldrar Skillnader i ålder, vistelsetid i Sverige och utbildningsnivå kan inte förklara underrepresentationen Frågan är inte längre om man ska arbeta för etnisk mångfald i kommunerna utan hur.

19 Utbildningssektorn Grundskolan Gymnasiet SFI Universitet & högskolor Tvärkulturell kommunikation IMER - Internationell migration och etniska relationer

20 Språklig mångfald- grundskolan elever (14%) talar ett annat språk än svenska hemma 130 olika språk De tio vanligaste språken: Arabiska Bosniska/kroatiska/serbiska Spanska Finska Albanska Engelska Persiska Turkiska Kurdiska Somaliska

21 Högskolestudenter Balans?

22 Lärare Obalans Fler lärare med utländsk bakgrund behövs på alla nivåer

23 Högskolans personal Forskning - internationell Undervisning - svensk Administration - ursvensk" Begränsade karriärmöjligheter för utrikes född personal

24 Två forskningstraditioner kring interkulturella relationer IMER -forskning Behov av forskning om integrationen av svenskar i ett mångkulturellt samhälle. Interkulturell kommunikation KIK ( ), NIC (1994-)

25 Exempel på projekt Samarbetsprojekt MINE (Malmö i Nya Europa) Pluskompetens DISI (Diversity in the Swedish Industry) Prova På Platser Utbildningsprojekt för personer med utl. bakgrund Legitimation.nu Utryckningen Integrationsmentorn

26 På väg mot ökad mångfald i arbetslivet Ökad medvetenhet om fördomar och utestängande beteenden Se resurstillskott i form av kompetens och sociala relationer Tillträde till arbetsmarknaden Visioner

27 Över till... Kaarlo Voionmaa språkforskare European Intercultural Workplace Kollegium SSKKII Göteborgs universitet

28 Om vårt mångkulturella land Utgångsläget Önskeläget Vägen dit UtÖver det Vanliga

29 Utgångsläget Var i Sverige finns mångfalden? - I storstäder Var lokalt? - I vissa förorter, segregation Demografiskt utgör nysvenskar 15-20% av befolkningen. De har egna sociala nätverk Ekonomiskt har vi / de delvis egen infrastruktur

30 Utgångsläget Utbildning Både över- och underkvalificerade invandrare Kultur Mycket stor variation Språk Mycket stor variation Politiskt engagemang I regel lågt i rikspolitiken Lagstiftning Diskriminering tillåts inte, minoritetsskydd

31 Önskeläget Bättre ekonomisk ställning MEN Otillräcklig utbildning, avsaknad av kontakter, fel adress, "fel namn", brytning på X-språk

32 Önskeläget Erkännande och bättre möjligheter i arbetslivet MEN Min erfarenhet och kompetens räknas inte Trygg uppväxt för barnen, trygg ålderdom MEN Segregation i förskola, skola och äldreboende, motsättningar mellan gammel"- och nysvenskar"

33 Önskeläget Erkännande för min kultur, språk och religion MEN Avsaknad av egna arenor, egen offentlighet på finska, arabiska, farsi etc.

34 Vägen dit Utbyggnad och förstärkning av boendeoch arbetsmiljöer på mångfaldens villkor (mötesplatser, privat affärsverksamhet) Politiskt engagemang lokalt och på riksnivå Information i media på olika språk Främjande av flerspråkighet

35 Vägen dit Tvärvetenskaplig forskning kring scenarier: Om det vill sig riktigt illa Om det vill sig illa Om det vill sig väl Om det vill sig riktigt väl Tempora mutantur, nos et mutamur in illis. Tiderna förändras och vi med dem

36 SCENARIO 1: Om det vill sig riktigt illa Oåterkalleliga ekologiska katastrofer: förmågan att avvärja dem går helt eller delvis förlorad Sociala motsättningar och katastrofer: tolerans mot dom försvinner. Religiösa, etniska och ekonomiska motsättningar: terrorismen blir ännu vanligare

37 SCENARIO 2: Om det vill sig illa Ekologiska kriser: förmågan att avvärja dem sätts på prov Ekonomiska kriser: försämringar i välfärden Sociala kriser: tillspetsade motsättningar mellan olika etniska och religiösa grupper

38 SCENARIO 3: Om det vill sig väl EU tar vara på sina resurser i fråga om Välstånd, demokrati, utbildning, fri kommunikation, tolerans etc. MÅL: ett anständigt samhälle

39 SCENARIO 4: Om det vill sig riktigt väl Då dör inte barn varje dag av undernäring och sjukdomar som man lätt kan bota. Vi kommer inte att uppnå ett anständigt globalt samhälle inom den närmaste framtiden, men har vi något annat val än att försöka?

European Intercultural Workplace: SVERIGE

European Intercultural Workplace: SVERIGE European Intercultural Workplace: SVERIGE Jens Allwood, Natalia Berbyuk Lindström, Margreth Börjesson, Charlotte Edebäck, Randi Myhre, Kaarlo Voionmaa & Emily Öhman Juni 2007 Tack Vi vill tacka Leonardo

Läs mer

Ekonomjobb, bara för Svensson?

Ekonomjobb, bara för Svensson? Ekonomjobb, bara för Svensson? En rapport om utrikes födda civilekonomer på svensk arbetsmarknad Nästan hälften jobbar inte med det de är utbildade för Förord Civilekonomer är en stor akademikergrupp

Läs mer

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E

MIGRATION OCH ASYL. Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration ASYL OCH MEDBORGARSKAP OLITIK INTERNATIONELL OCH EUROPEISK E S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 9 Område: Öppenhet mot omvärlden - migration, asyl och integration Sidantal: 13 MIGRATION OCH ASYL ASYL OCH MEDBORGARSKAP AP Rätten att

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Bilaga 5. Fakta om invandring

Bilaga 5. Fakta om invandring Bilaga 5. Fakta om invandring Det finns många myter om invandring. För att sprida fakta lanserade regeringen i december 2011 en ny webbsida där fakta om invandringen till Sverige finns. 1 Olika begrepp

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin

Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Till statsråden Hans Karlsson och Mona Sahlin Regeringen beslutade den 23 januari 2003 att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att undersöka hur näringslivets engagemang i arbetet för integration av invandrare

Läs mer

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap

LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004. Integration 2004. Fakta och kunskap LIKA VÄRDE LIKA RÄTT 2004 Integration 2004 Fakta och kunskap SVEN NELANDER/MARIA-PAZ ACCHIARDO/INGELA GODING Integration 2004 FAKTA OCH KUNSKAP INTEGRATION 2004 FAKTA OCH KUNSKAP 1 PRODUKTION Bilda Idé

Läs mer

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse

LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5. Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse LINA ALDÉN AND MATS HAMMARSTEDT 2014:5 Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell jämförelse Utrikes födda på den svenska arbetsmarknaden en översikt och en internationell

Läs mer

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien

Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Vägar till delaktighet flyktingar från Syrien Om rapporten Rapporten har tagits fram som en del i NBVs omvärldsarbete. Vägar till delaktighet är den tredje rapporten från NBVs analysgrupp och är tänkt

Läs mer

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid

Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Mångfald en förutsättning för Kramfors utveckling och framtid Kanske flyr hon med tomma händer. Kanske är hon hungrig, törstig eller sjuk. Kanske är hon ensam och har kommit bort från sin familj, eller

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring.

Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Våga ta debatten för ett Sverige för oss alla! Myter, halvsanningar och felaktigheter här är fakta om invandring. Kring invandring cirkulerar många myter, halvsanningar och felaktigheter. Det bidrar till

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14

Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Vägen in i Sverige anno 2009. Sammanställd av Marianne Barrljung, Hushållningssällskapet Väst marianne.barrljung@hush.se; 0521 72 55 45, 0708 40 45 14 Detta är en biprodukt av projektet Grön integration

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15

Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 Integrationsstrategi med fokus på inrikes och utrikes födda Skelleftebor 2013-01-15 1 Innehåll Förord Sammanfattning 1 Inledning... 5 2 Om integration... 6 3 Skellefteå idag... 8 Boende... 8 Deltagande...

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Framgångsrikt, men förbisett

Framgångsrikt, men förbisett om bibliotekets betydelse för integration Svensk Biblioteksförening april 2008 SVENSK BIBLIOTEKSFÖRENING Box 70380, 107 24 STOCKHOLM Tel: 08-545 132 30. Fax. 08-545 132 31 E-post: info@biblioteksforeningen.org

Läs mer

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010

Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 2010 Bilaga statistikunderlag till årsrapport med fokus på mänskliga rättigheter 21 I årsrapporten om hållbar utveckling med fokus på mänskliga rättigheter finns en del statistik på befolkningsnivå och uppföljning

Läs mer

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor

Rapport mångfald 2009 Uppföljning av plan för mångfald och likvärdiga villkor KS 2008/478:103 Frigörs alla Huddingebornas livschanser? Förskolan Svanens arbete med mångfald Sörgårdens bild av mångfald (Projektledning 2009, Konstpedagog Filippa Ydstedt Book) Rapport mångfald 2009

Läs mer

Migration i teori och praktik

Migration i teori och praktik Södertörns Högskola C-uppsats i Kulturgeografi, 10 p Höstterminen 2005 Migration i teori och praktik - en undersökning av sju eritreanska familjers migration från Vingåker till Stockholm Författare: Lamia

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Delaktighet i framtiden utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration

Delaktighet i framtiden utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration Ds 2013:2 Delaktighet i framtiden utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration PATRICK JOYCE Delaktighet i framtiden utmaningar för jämställdhet, demokrati och integration DELutrEDning från framtidskommissionen

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism

POLITISKT PROGRAM. för Ungdom Mot Rasism POLITISKT PROGRAM för Ungdom Mot Rasism Inledning Ungdom Mot Rasism har en tydlig bild av vad vi vill att samhället ska vara. Ett samhälle fritt från förtryck, exkludering och diskriminering. Ett samhälle

Läs mer

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige

Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Rekrytering av utländsk arbetskraft: Invandrares arbetsmiljö och anknytning till arbetsmarknaden i Sverige Pernilla Andersson Joona och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer