Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra."

Transkript

1 Ur innehållet: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget Ledare Kongress i Varberg Remissyttrande Gårdsförsäljning Länken blev hans räddning Var då? Påskbuffé i Landskrona Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt Årmöte i Halmstad Årsmöte i Göteborgs och Bohusläns Distrikt Varbergs Horisont Påskfest i Kungälv Förbundskongress i Varberg MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 3 Årgång

2

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 3 Årgång Fortsatt starkt stöd för Systembolaget! Kunderna är fortsatt nöjda och Systembolagets ålderskontroll är effektivare än någonsin. Mätt i liter ökade försäljningen med 1,2 %. Försäljningsökningen sägs vara en konsekvens av att kunderna handlar mer i Sverige och mindre utomlands. På uppdrag av Systembolaget mäter SIFO varje år svenska folkets inställning till alkoholmonopolet svarade 66 % ja på frågan om Systembolaget ska behålla ensamrätten på detaljhandelsförsäljning av starköl, vin och sprit. Det är en ökning med 17 % sedan mätningen började. En av Systembolagets viktigaste uppgifter är ålderskontrollen för att säkerställa att man inte säljer alkohol till någon som är under 20 år. Förra året genomförde ett undersökningsföretag testköp med kunder som var mellan 20 och 24 år, för att kontrollera detta. Det visade sig att legitimation begärdes vid 94 % av dessa köp. Jag har inte sett några siffror på detta men jag betvivlar starkt att detaljhandeln kommer upp i dessa siffror när det gäller ålderskontrollen vid köp av folköl? Det här är fakta som är bra att ha med sig när en liberalisering av svensk alkoholpolitik diskuteras. Siffrorna visar tydligt att det är en minoritet av svenska folket som vill liberalisera den svenska alkoholpolitiken, även om denna grupp är så högljudd och får så stort utrymme i massmedia att man ibland skulle kunna tro att det är en stor majoritet. Den nu aktuella, så kallade, gårdsförsäljningen är ett tydligt exempel på denna liberalisering! I den debatten hoppas jag att svenska folket är med- vetna om att ett införande av gårdsförsäljning, enligt det förslag som nu är ute på remiss, är något helt annat än gårdsförsäljning i den bemärkelse som gemene man förespeglats i debatten. Det innebär ett tillåtande av spritbutiker var som helst i landet och försäljning av allehanda alkoholprodukter, både svenska och utländska. Visserligen kringgärdat med ett regelverk, men innebär ändock detta. Om det skulle genomföras innebär det med största säkerhet dödsstöten för det svenska systemmonopolet och ett stort kliv tillbaka för den annars så framgångsrika svenska alkoholpolitiken, där monopolet alltid varit en hörnsten. Och, är det någon som tror att ålderskontrollen skulle bli lika effektiv i dessa butiker som i Systembolagets? Betänk att det här handlar om privata företag med vinstkrav! Folkhälsoinstitutets forskare vid Stockholms universitet har granskat förslaget ur ett folkhälsoperspektiv. De konstaterar att om utredaren Lotty Nordlings förslag till gårdsförsäljning skulle bli verklighet skulle ca 500 spritbutiker kunna öppna inom kort. Det i sin tur skulle leda till en ökad alkoholkonsumtion som i sin tur skulle generera en markant ökning av antalet sjukdagar. Siffran 2,3 miljoner dagar per år beräknad bara på män. Till detta tillkommer kvinnorna. Hur påverkar detta Sveriges ekonomi? Nej, vi som värnar svensk alkoholpolitik protesterar kraftigt mot det så kallade gårdsförsäljningsförslaget och mot all annan liberalisering av svensk alkoholpolitik. Lev, i stället, upp till vallöftet om höjd alkoholskatt! Ordförande Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 Nu har vi haft vårt första VU möte efter kongressen. Det blev ett par nya ansikten och vi hälsar dom välkomna. I samband med detta så konstituerade vi oss. Innan kongressen hade vi ett extra förbundsstyrelsemöte angående ombyggnaden på slottet som är av stort behov av renovering. Kongressen avlöpte smidigt i god länk anda. VU vill tacka Varbergs Länken för den fina jubileumsfesten med god mat som dom hade anordnat. Jag vill tacka alla för det stora förtroende att få vara förbundssekreterare med allt vad detta innebär. Det som ligger framför oss nu är vår stora dag Länkens Dag i Landskrona. Jag vill uppmana alla att ställa upp, denna för oss största manifestation. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. VU/ Mikael Nersäter förbundssekreterare MANUSSTOPP ÅR 2011 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Utblick! Finland Sverige och Finland är de enda länder som liberaliserat sin alkoholpolitik sedan man blivit medlemmar i EU. Finland leder statistiken i Norden över högsta antalet överviktiga. Övervikt har blivit ett stort hälsoproblem i Finland då sju av tio män och hälften av kvinnorna i arbetsför ålder är överviktiga. Alkoholbruk och för lite motion är de främsta orsakerna till detta! Danmark I Danmark har man infört nya åldersgränser för inköp av alkohol! För att inhandla alkoholdrycker star- kare än 16,5 % måste man vara fyllda 18 år. Däremot får man fortfarande inhandla svagare alkoholdrycker vid 16 år. För oss svenskar kan detta tyckas som ett mycket litet steg. Men vi ska då komma ihåg att Danmark länge varit det land som har de liberalaste åldersgränserna inom EU. Man har även bland den högsta alkoholkonsumtionen bland ungdomar och debattens vågor har gått höga. I Danmark diskuterar man även införande av varningstexter på alkoholhaltiga dryckers flaskor och massmediakampanjer i form av avskräckande information. EU Inom EU är alkoholpåverkan den näst största (efter fortkörning) orsaken till dödsfall i trafiken. Ca människor omkommer årligen till följd av alkohol. Europaparlamentet är nu på gång med ett trafiksäkerhetsprogram där det finns önskemål om obligatoriskt installerande av alkolås i alla personoch yrkesfordon. Givetvis ingen lätt uppgift att få igenom ett sådant förslag. En som är mycket drivande i frågan är svenska parlamentarikern Anna Hedh (s). Håkan Remissyttrande Gårdsförsäljning Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Tel: Fax: e-post: Till Socialdepartementet Synpunkter på utredningen SOU 2010:98 Gårdsförsäljning. Länkens Kamratförbund ser gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som en mycket viktig fråga för den svenska alkoholpolitiken, folkhälsan och systembolagets monopolställning. Konstaterar, med beklagande, att utredaren lägger ett förslag som ligger helt utanför det uppdrag som regeringen gett. I förslaget förringas både riskerna för ett ogillande från EU och folkhälsoperspektivet. Att en ökad tillgänglighet, vilket förslaget självklart innebär, ökar totalkonsumtionen är helt klart vetenskapligt belagt liksom att detta ökar alkoholskadorna och andra negativa konsekvenser. Vi kan också se att de EU-länder som liberaliserat alkoholpolitiken (Finland och Sverige) fått en ökad alkoholkonsumtion, medan i stort sett samtliga övriga EU-länder skärpt alkoholpolitiken och därigenom fått en minskad alkoholkonsumtion. Att tillåta gårdsförsäljning innebär att öppna för privata vinstintressen i alkoholfrågan. Detaljhandeln har tydligt visat att man inte kan, eller inte är intresserad av att, upprätthålla åldersgränsen vid folkölsförsäljning. Vi kan, med största sannolikhet, tyvärr utgå ifrån att dessa nya intressenter på alkoholområdet inte kommer att agera annorlunda. För ytterligare detaljer och andra synpunkter hänvisar vi till remissvaret från SLAN, som vi helt står bakom. Mot bakgrund av ovanstående vädjar vi till regeringen att inte låta kommersiella intressen gå före folkhälsoperspektivet. Om förslaget genomförs, som det föreligger, innebär det dödsstöten för systembolagets försäljningsmonopol och den svenska alkoholpolitiken har tagit många steg tillbaka. För Länkens Kamratförbund Ordf. Gert Svensson Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3

6 Datakurs Fortsättningskursen i data ägde rum mars på Hvidehus Kursgård. Det var nio tappra kunskapshungriga som deltog, de fick lära sig att öppna och skriva i dokument och spara, samt använda USB-minne och redigera foton. Eftersom intresset var stort hos deltagarna, så lärde de sig en hel del. Även fick de bekanta sig med att söka på Internet och inhämta faktauppgifter, som de sedan fick skriva ut på skrivare. Stämningen var på topp under lektionstimmarna, så även umgänget kvällstid. Med sin nyvunna kunskap vände de hemåt på söndagen Kanske nio blivande Hackers. efter lunch och förhoppningsvis borgar det för att deras föreningar drar nytta av vad de lärt sig vad gäller användandet av datorn. Även undertecknad har en förhoppning om att flera bidrag med manus, skall komma in till redaktionen för vår ägna tidning Länkkamraten. Vill även passa på att tacka Anders Hagberg från KF Länken i Tranås, som hjälpte till med undervisningen. Intresset för data, gick inte att ta miste på.. Pia & Patrik. Tack till kursgårdsvärdarna Pia och Patrik som försåg oss med kaffe och tilltugg. Thomas G Kvarnström Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Länken blev hans räddning Gert Svensson, Fogdarp, utsedd till ny förbundsordförande Länken blev räddningen för Gert Svensson i Fogdarp. Efter att ha varit missbrukare i nästan hela sitt vuxna liv tog han kontakt med Länken för 14 år sedan, och hittade vägen till en nykter tillvaro. Idag är Gert Svensson förbundsordförande för Länken i Sverige. Gert Svensson brinner för att hjälpa människor. Som man själv har blivit hjälpt ska man hjälpa andra. Jag vill hjälpa andra att få ett lika bra liv som jag har fått tack vare Länken, säger han. Han har själv gjort en resa som går utanpå det mesta. Jag har varit nykter i 14 år. Jag hade inte levt idag om jag inte fått konktakt med Länken och fått chansen att bli nykter. Det blev min räddning. Han berättar att han tidigare befann sig i ett ständigt rus. Han minns knappt något från döttrarnas uppväxt. Det enda som betydde något för honom var spriten. Jag är full av beundran över att mina nära och kära stod ut med mig. Det finns inga hopplösa fall, det tar bara olika lång tid att lösa dem. Jag är själv ett levande bevis på att man kan klara det, säger Gert Svensson. Han tog kontakt med Länken i Hörby för 14 år sedan, men först efter tjat och påtryckningar från familjen. Det blev vändpunkten för honom. Plötsligt gick det upp för honom att han inte var ensam, att det fanns många andra som också hade varit nere i missbruks-träsket men lyckats hitta tillbaka till ett normalt liv. Gert Svensson säger att han genast kände sig hemma i Länken. Hittade vägen till en nykter tillvaro tack vare Länken. Gert Svensson från Fogdarp har utsetts till ny ordförande för Länken i Sverige. Han basar nu för nästa Länken-medlemmar i landet. Vi är som en stor familj. Vi stöttar varandra, ordnar aktiviteter ihop och fixar grillkvällar. Man behöver inte förklara något. Alla har samma bakgrund och historia. Efter att ha varit ordförande i Länken i Hörby i flera år startade Gert Svensson en lokalavdelning i Höör Samtidigt började karriären i förbundet att ta fart efter flera år som distriktsordförande i Skåne. Han blev först sekreterare i förbundet och vid kongressen nyligen vid 59 års ålder utsågs han till ny ordförande för Länkens Kamratförbund i Sverige. Stolt, men lite nervös. Det är nog så jag känner inför uppdraget. Men jag drar inte stenen ensam. Vi är ett bra team som hjälps år i förbundet. Som ny förbundsordförande kommer han bland annat att arbeta för att kommuner, landsting och regering ska få upp ögonen för det fantastiska arbete som Länkens medlemmar helt ideellt utför. Han vill även starta fler lokalavdelningar och tänker åka runt och peppa de föreningar som redan är i gång. Vi lägger mycket tid på att få ihop ekonomin. Många kommuner har en njugg inställning, framförallt här nere i Skåne. Det är lite tråkigt och jag vet inte varför det är så. Vi lever på att sälja Bingolotter. Gert Svensson menar att myndigheterna borde se det som en investering att ge Länken ekonomisk hjälp. Genom att hjälpa missbrukare till en nykter tillvaro kan Länken spara miljoner åt samhället. Målet är att få myndigheter att förstå vilken insats som Länken gör, säger han. Text & Foto: Jonas Karlsson Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 5

8 6

9 7

10 8

11 Var då? Varberg så klart. Det var där som årets fest gick av stapeln. Kamratföreningen Länken och Hallands distrikt firade 60 respektive 55 år med pompa och ståt. God mat och god stämning så det räckte och blev över till nästa dag. Då var Länkens Kamratförbunds kongress på dagordningen. Den gick över förväntan bra och båda dessa dagar kan avnjutas på annan plats i denna tidning. Men en sak får säkert inte den uppmärksamhet den förtjänar, nämligen boendet. Under mina missbruksår bodde jag i många år på hotell året runt och i några fall upp till 9 månader på samma hotell. Även som Länk har jag med tiden hunnit bo på några av landets bästa och sämsta hotell. När man ligger i dilerium har hotellstandarden ingen betydelse, men som nykter har man bättre koll på både almanacka och service. Mat blev ett försummat kapitel. Som alla fullvuxna minns så var lagen sådan att för att få in sina 2 vita och en brun, så var man tvungen att äta. För att få lite högre tempo på drickandet, så kunde man bonga för maten så slapp man se den. Ny ranson ny bong osv. osv. En kväll på Standard minns jag att jag kalllade tillbaka servitrisen och ändrade bongen till den svindyra danssupén, då den såg godare ut på menyn. Ett exempel på hur dåligt man fungerar. Ni andra har förmodligen haft bättre ordning på hjärncellerna. Sheraton och Continental får ursäkta, men det är inte bara lyx och anor som räknas. Under mina nyktra år har jag rankat Grand Hotell Helsingborg och Hotell Witt Kalmar som bäst. Dom får tråkigt nog flytta ned på 2:dra och 3:dje plats sedan jag haft den oförtjänta lyckan, att få bo på Hotell Gästis i Varberg. Hotellet som får Dubai att framstå som ett budget alternativ. Vänlig personal fin service, trevligt rum, skön bädd, god frukostbuffé och en luxuös kvällsbuffé som jag hann beskåda, men inte avnjuta pg.a festen. Allt ingick i rums priset. Badet och biblioteket fick jag också avstå till nästa gång. Men det som placera hotellet i svensk världsklass, är röksalongen en ombonad oas i denna förryckta tid. Bara det en orsak till återbesök. Även cigarrbutik med utsökta rökverk från Cuba. Hotellägaren Lasse Dieling har inte bara säkrat sin plats på Världsarvslistan genom hotellet, utan dessutom lyckats göra detsamma till ett eldorado för samlare alla kategorier. Genom att börja samla redan i 3-årsåldern har han lyckats fylla hotellet med altt från böcker till kakelugnar, själv hann jag inte med annat än att frossa i montrarna i röksalongen. Dom innehöll rök utensilier från många tider och länder som pipor, tändare, tändsticksaskar och oöppnade cigarettpaket. Mycket som jag aldrig sett tidigare så det är inte underligt att man blev tänd. Min samlar bana startade först vid 5-årsålder när jag fick en stor kartong utländska frimärken av en morbror som var en avancerad filatelist. Rätt snart hade jag tappat kontrollen över samlandet. När det tog slut på frimärken i omgivningen så blev det mynt, vykort, nål märken osv.osv. Efter 10 år så var det över 100 samlarområden. Då kriget slutade 1945 så öppnades en ny värld. Jag blev medlem i flera utländska samlarföreningar och nästan varje dag låg det spännande brev och små paket i brevlådan. På 30- och 40-talet var ju fickpengar ett rätt okänt begrepp och julklappar utan överflöd. Var mest av nyttokaraktär kontanter skulle tjänas ihop och nyförvärv gjordes genom byte med kamrater. Själv började jag att arbeta och tjäna pengar när jag var 5 år och det lade grunden både till samlingarna och till min personlighet. Jag är glad att jag var barn då och inte nu. Folkskola var ju ett störande inslag men tog ju bara 7 år, så genom att inte slösa tid på lek och idrott, så räckte tiden till. P.S. Särskilt lycklig blev jag över att Bosse kommit tillbaka till föreningen D.S. Länkhälsningar Bob. Bo Westerback Stupvägen 1, Sollentuna Fax

12 10

13 BJÖRNS 11

14 Christer klassad som hopplöst drogfall I dag har han varit helvit under 22 år Förr sa man: Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Detta om tjuveri. Omsätt detta till: Det startade med ett par mellanöl och slutade i en fyllecell. Och en bilkrasch. I huvudrollen: Christer Pettersson, femtitalist och uppväxt i Tranås. En period gatans skräck. Berusad: snabb med knytnävarna. Om man DÅ hade sagt att han skulle bli en högst betrodd, helvit ekonom inom Länkrörelsen skulle påståendet orsakat ett samfällt hånskratt! Men så är det, i dag! Revisor i Kamratföreingen Länkens förbundsstyrelse, kassör i distriktet och Tranåsföreningen, kassör i metallklubben på jobbet, även godman kommunens tjänst! Med ett milt leende säger Christer: Jag har äntligen fått förtroende! Men minnena från 70- och 80-talens ungdom har stt sina ärr i själ och kropp. Slagsmål, fredagsfylla som sjundeklassare och 14-åring blev lördagsfyllor, mitt-i-veckan-supande. En mellis blev till starkis till brännvin eller bodkor, köpta, stulna, smugglade. Kaos, kaos, kaos. Christer som i ungdomen stammade svårt hävdade sig nu med att vara karl och stå pall för några supar. Han var också fotbillslirare ett tag i Gripenbergs BK och för sin röda kalufs skull fick kompisnamnet Räkan. Stamningen släppte tillfälligt efter suparna. Men också förnuftet. Slagsmål ideligen, krossade skyltfönster. Bråk, Bråk igen. Första fylleböterna på 50 spänn. Massor av polisresor till fyllecellen med den gröna plastmadrassen, lätt att spola av spyorna under tillnyktring. Ovän med många, förtvivlade föräldrar, inga tjejer ville ha med Christer att göra. Omöjligt få körkort. Greklandsresa öppnade spritskåpet En av de mest idiotiska portarna till dricken var när jag 1975 hängde med några polare till Grekland, 16 år för ung. Det var ju som att komma till himlen, ingen krävde legitimation, jag kunde handla så mycket sprit jag ville. Gick full i två veckor där nere. (Reflektion: Ungdomarna i TV5-spåan Kungarna av Tylösand skulle haft mycket att lära av Christer) första jobbet på Stiga. Där är 12 Christer kvar än idag 34 år senare. Bara det en verklig prestation så ofta som han dansade på slak lina. Tack vare en hedersam personalchef, facket och jobbarkompisarna fick jag hänga kvar trots min opålitlighet och alla mina fyllor. När kom vändningen? Jo, minns Christer och tittar uppfordrande mot Olavi Laaksonen. Jag visste ju att du var ledare för Länken och hade infört förbud att sälja T-sprit i Tranås. Klart jav var förbannad på dig och jag tror jag svor åt dig en gång jag mötte dig. Jag måste ta tåget till Nässjö för att köpa T-dojan. Olavi nickar mid minnet. Men så blev jag nyfiken på vad Länkarna var för ena när jag var som mest nergången. Traskade dit ihop med kompisen Leif och faktiskt jag kände ett visst kompisskap med killarna där. Kanske var detta något jag måste klamra mig fast vid eftersom jag kände att det barkade åt helsicke. Christer ä mä i Länkarna, har i hört på fanken sa kompisarna på bänken. Jodå, Christer hängde kvar där och var nykter alkis i ett helt år. Kunde ta sitt livs första körkort. Köpte bil. Var plötsligt medborgare. Sa nej till kompisarnas inviter och erbjudanden. Tills Ja tills jag tog med några killar till Göteborg och ombord på Fredrikshamnsfärjan. Där smög jag ner i baren, sen minns jag bara att det blev partaj på ett hotell i Göteborg och att några polare valde ta tåget hem. Men jag propsade på att köra själv. I Borås small det. Med två bilar. Polisjakt i skogen. Fast. Körkortet rök på två år. Dryga böter. Borås nästa vändpunkt Men sedan den dagen, krockdagen i Sedan många år är det kaffe och bulle som gäller istället för grogg och pilsnerkorv för Christer Pettersson. Borås, har jag varit helvit nykter alkoholist i 22 år. Det är faktiskt drygt dagar det! Men man måste vara på sin vakt. Så jag säger: starta inte med några öl som ung på fredan och lördan. Och tro för tusan inte att du kan nog ta ett par starköl på en färja och stoppa med det! De som tror något sådant är helt enkelt både dumma och oansvariga om de frestar en alkoholist. Hade jag inte haft så gott stöd i samarbetet med Olle (Laaksonen) hade det inte gått vägen. Det är helt underbart att nu känna samhörighet. Att ha återfått förtroende. Att ha betydelse. En annan liten notering under intervjun på länklokalen: Inte en enda stamning längre! Gänget från förr? Jo, några sitter kvar på någon bänk men de flesta är döda! Även om hårdheten kanske ligger någonstans i botten och lurar, så tränger ändå mildheten och klokskapen fram i den före detta förlorade sonen Christer Pettersson vars motto numera är: En beroende som är vit kan aldrig dricka igen! Text & Foto: Sven O Franzén

15 Påskbuffé hos KF Länken i Landskrona Våra 4 kockar tillsammans med ordföranden Roger Blomberg. På långfredagen samlades ett antal (27 st) medlemmar med anhöriga från Landskronalänken i Landskronahems lokal på Larvi för att avnjuta en påskbuffé tillagad av 4 st medlemmar i Landskronalänken. Enligt experter på påsk mat inom föreningen fanns det inget som saknades på denna buffé. Tvärtom fanns det allt och lite till i överflöd. När buffén efter 2 timmar var aväten startade vårt traditionella Bingospel. Nu frågar sig säkert vän av ordning hur man kan spela bingo på en Långfredag men en högt uppskattad medlem av Svenska Kyrkan menar att det går alldeles utmärkt. I pausen av bingospelet serverades kaffe och en fantastisk marängswiss vilken alla inte kunde uppskatta efter förtjänst p.g.a alla rätterna på påskbuffé. Klockan var festen över för den här gången och gästerna vandrade hemåt i vårnatten mätta och belåtna. Ingvar Klein Tommy P I samband med att undertecknad åkte till Hvidehus för att göra nummer 3 av Länkkamraten, så följde Tommy med för att kliva av på Borås Lasarett för att den 5 maj genomgå en operation. Han var orolig för hur det skulle gå, av förståeliga skäl men vi får hoppas att det går bra, så han snart är pigg och kry. Han låter hälsa så gott till alla Länkkamrater! Thomas G Kvarnström Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 NYINSTALLATION OMBYGGNAD REPARATION SERVICE Tel SOLLENTUNAVÄGEN SOLLENTUNA 14

17 Telefon Fax Box 456, Sollentuna 15

18 Renovering av Hvidehus Enligt beslutet som togs på vårt extra förbundsstyrelsemöte i samband med kongressen i Varberg, att Hvidehus skulle renoveras på övervåningen såg Morgan från Länkhems-styrelsen till att skrida till verket. Snickare och målare slänger ut de gamla inventarierna och snickrar och målar så de står härliga till. Toaletter och våtutrymmen skall moderniseras och piffas upp, så att dom boende skall trivas på övervåningen. Målare Urban Andersson. Nya altanen. Det har även byggts en altan utanför matsalen där det när vädret är gynnsamt, gör det möjligt att sitta och äta. Undertecknad återkommer med ett reportage, när allt är klart. Thomas G Kvarnström Rökrummet. Snickare Peter Målin. TV rummet. Våtutrymme. Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt 9-10 april Kl 11 på lördagen samlades ett 20 tal medlemmar kring bordet med kaffe och mackor. Idelt glada miner och alla kunde konstatera att våren är här. Vilket solsken! Vi började i lektionssalen med en genomgång av hur man gör en verksamhetsplan. Det blev diskussioner och byte av erfarenheter. Efter nån timma var det dags för kafferast. Kursgårdsvärdinnan Pia bjöd på tårta och vi alla grattade henne på födelsedagen. Framåt kvällen var det dags att ha lite kul. tillsammans med patienterna från KF länkens behandlingshem. Det är faktiskt här som de flesta av oss en gång började sin väg till ett nyktert liv. Vår vän B-G höll i ett riktigt trevligt bingospel, där det blev många goa skratt. På söndagen höll distriktet möte. Ett mycket givande sådant. Det hela avslutade med en god lunch. Carina Blom Älvsborgs distriktsstyrelse från vänster: Petter, Gunbritt, Conny, Carina, Lars, Liselotte och Rolf. Vi har vår i luften Var har Ni er? Jo, det är nog så att i hela landet, nu när en kopia av inlandsisen tycks ha släppt taget, att solen och värmen som varit väl maskerade ganska länge, glädjande nog tycks ha hittat hit igen. Glädjande var det dock inte när vår ordförande Inger Persson maka till vår framlidne förbundsordförande Rune Persson till vår sorg och saknad nyligen flyttade till sydligare breddgrader, närmare bestämt Landskrona och är numera medlem i Höör sen. I Kungsbacka tackar vi även genom Länkkamraten denna eminenta kvinna, för allt länkjobb som hon presterade på högsta nivå. Att det är fult att inte måla i våra väl inrökta lokaler, tyckte för ett tag sedan alla våra medlemmar, varför vi nu har fått både färg och tapeter i nästan hela etablissemanget. Tobaksbolaget förväntas p.g.a. detta göra betydande förluster och har redan störtdykt på aktiemarknaden, då vi visserligen till någras förtret, bestämde oss för rökfria lokaler. Vi har dock ännu inte förlorat varken nikotinister eller icke rökare, utan istället räknat in några nya medlemmar. Dessutom har vi ytterligare ett par presumtiva medlemmar på g när vi nu har byggt en boulebana, detta för att också få igång och aktivera hela gänget, så nu är det färdig degat. Så nu utmanar vi på stående fot, varenda förening i hela Sverige att komma och tjuvträna inför ett planerat Länk-SM i boule. En dam och en herrklass med hedersvärda priser. Annars rullar det på som vanligt, snart hoppar vi i böljan den blå och snart drar vi åter gaisare i Kungsbackafjorden. Kungsbacka Länken hälsar till alla medlemmar och sympatisörer i hela Sverige och hoppas på The long hot summer. Uffe Tel , ,

20 18

21 FJK BYGG AB Sjötransporter, Bryggor, Gräv, Bygg Holmsängen, Ljusterö ,

22 Årsfesten i Halmstad Nya ansikten Våren är här, all snön är borta!!! Vad kan men mer begära? Joo, en Påskfest på Länken 67!! Flera nya ansikten kan man skåda på Länken denna Påskafton, vilket är mycket glädjande. Vi har hållit på med dessa festligheter på påsken sedan starten Då bildades föreningen KF Länken 67, (därav namnet). Ute har redan våren börjat komma och både snödroppar och krokus kunde man se i trädgårdarna och fåglarna kvittrade i skyn. Det är tydligen stor kraft i de små lökarna, som innan hade varit täckta av ett stort lager med snö, våren är tydligen på gång. Här får Bo Nordahl utmärkelse för såväl 6-månader som 1-års nykterhet av ordförande Kjell Klintgren. Månne det bli en sådan sommar, som vi hade i fjol för den gick onekligen till historien och hade inte varit så varm sedan väldigt många år tillbaka. Men det är kanske bara en önskedröm. Årsfesten Som vanligt är det vår välkände och framför allt vår duktiga matmor i köket, som fixar all den goda maten och förtröttas aldrig till vår stora glädje. Hennes specialitet är onekligen LAXGRATÄNG som smakar underbart och som hon tydligen är ensam om. Det var naturligtvis ägg och sill som sig bör och med alla tillbehör som serverades av vana servitriser, vi det här laget. Småvarmt saknades inte heller. Denna förtjusande och stående rätt på PÅSKEN. Några nya ansikten syntes också på festen. Även detta har varit Länken 67:s tradition på Påskafton i många år. Till det goda kaffet efteråt, kunde man njuta av en svalkande persika med vispgrädde, som lade sig som bomull kring hjärtat. Lotter fanns att köpa, som vi köper för att stödja Länkens kassa, vilka som vann något var kanske hemligt, jag vann i alla fall inget!! Leif Johansson 3-månaders nykterhet.. Detta var en lyckad Påskafton och alla tycktes vara glada och nöjda, men framför allt mätta!!! Stort TACK LÄNKEN 67 och till alla som hjälpt till. Med vårliga hälsningar KF Länken 67 Folke Ogenmyr Hanif Bhanji 3-månaders nykterhet. PS: När Länkkamraten utkommer i juni månad, har det redan blivit sommar och då önskar vi hela LÄNK-SVERIGE en Glad Sommar!!! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 20

23 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Tidningen LÄNKKAMRATENS huvudsakliga uppgift bör vara att sprida information om KF Länken och dess olika verksamhetsgrenar, samt om Länkens ideologi, LÄNKIDÉN. Vidare verka för att tidningen blir spridd till allmänheten, företag och institutioner av olika slag, samt vara ett bra språkrör för rörelsen och dess idéer. Målsättningen bör vara: att varje Länkmedlem verkar för en effektiv spridning av tidningen. Tidningen Länk-Kamraten Thomas Kvarnström ordförande LÄNK-KAMRATEN HAR SITT SÄTE PÅ: HVIDEHUS c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Tel Fax FÖRETAGARE: Annonsera gärna i vår Länktidning! Bo Nilsson, KF Länken 67 Halmstad Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unik i Världen. Vårt arbete är helt idéellt. 21

24 22

25 Bilbärgning Dygnet Runt! Norrtälje Blidö Villa El AB Elinstallationer i villor och fritidshus. Servicebåt , Renovering & nybyggnad Firma Björn Roman Timmerhus med hantverk och tradtion i fokus 23

26 Göteborg och Bohusläns Distriktsårsmöte 2011 Torsdag mötte Distriktets eminenta föreningar upp till årsmöte i KF Länken Partilles lokal. Efter att dagordningen fastställts och en tyst minut för att hedra våra under året avlidna Kamrater hållits, sjöngs våran vackra Länksång. Vid fullmaktsgranskningen framkom att samtliga föreningar inom distriktet, var representerade. Till att leda årsmötet valdes Bill Sandberg med Alf Löf vid protokollet och undertecknad till att skriva en stänkare till våran eminenta tidning Länkkamraten. Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningarna samt revisionsberättelse, godkändes och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Valen till de olika förtroendeuppdragen inom distriktet gick helt efter valberedningens förslag, vilket också visade att årets valberedning skött sig med bravur. När föreningarna lämnade sina rapporter, rapporterade KF Länken i Munkedal att föreningen fyller 5 år i år och skall försöka att fixa till ett jubileum, om ekonomi och resurser finns. Efter att Bill Sandberg tackat för förtroendet att leda årsmötet och överlämnat klubban till distriktets omvalde ordförande Hasse Johansson som avslutade mötet, var det dags Kökspersonalen En stor del av nöjet när vi vistas på Hvidehus är besöken i matsalen, där det alltid är en fröjd för gommen att inmundiga allsköns läckerheter. Kökspersonalen ser alltid till att maten är av yppersta kvalité och huvudansvarig är föreståndarinnan Sofhia Andersson, den 5 maj när reportaget gjordes jobbade även Kalle Cuzic och Ewa Didriksson men Ewa ville inte vara med på bild, hon var upptagen med sina sysslor eller var det av blyghet? Knappast för hon är en av dem, som jobbat i många år i detta kök. för maten som Partille-Länkens eminenta festkommitté fixat. Efter en som vanligt mycket trevlig och lyckad tillställning inom Göteborg och Bohusläns Distrikt åkte vi stärkta av både bra Länkanda och god mat, hemåt igen. Avslutningsvis ett stort tack till denna otroliga gemenskap som Länken är och har varit för många av oss Alkoholister som genom Länkens Hjälp, fått ett helt nytt Liv. På uppdrag av Göteborg och Bohusläns Distrikt av Länkens Kamratförbund. Stefan Petersson Under helgen jobbade Susann Kahlin hemmahörande i Sollebrunn och bjöd på underbara maträtter, hon avslutade med att förse oss med Sveriges Godaste Kassler. Undertecknad kan intyga och alla andra med mig som avnjöt denna maträtt, att den gjorde skäl för namnet. Sofhia och Kalle. Undertecknad och många med mig vill rikta ett stort TACK till denna förträffliga kökspersonal! Thomas G Kvarnström Susann Kahlin. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 KF Länken i Varberg KF Länken i Varberg avhöll sitt 60- årsjubileum och samtidigt som vi passade på och fira vårt distrikt här i Halland som fyller 55 år. Vår förening och distrikt är för övrigt det äldsta inom Länkens Kamratförbund. Detta firades i Träslövsgården i Varberg. Lördagen den 16/4 och i samma lokal hade vi på söndagen förbundets årskongress. Det kom gäster från Östersund i norr och från Hörby-Höör-Eslöv och Landskrona i söder. Och som vanligt hade vi anlitat vår eminenta orkester Schlagers från Vimmerby dvs Ronny och Janne, som spelade och underhöll oss med ljuvlig dans- musik. Stämningen var på topp och festen blev verkligen lyckad, enligt våra gäster. Vi hade även två utmärkelser, ordf Håkan Blom från förbundets VU hade äran att lämna över en liten gåva och blommor till Eva Andersson från KF Länken i Falkenberg för 25 års nykterhet. Eva är för övrigt ordförande i Hallands Distrikt. Vår sekreterare i Varbergs föreningen och tillika i Distriktet, Torbjörn Karlsson fick mottaga ettårsmärket och en chokladkartong, av Håkan Blom. Vi önskade båda två lycka till i fort sättningen. Slutligen ETT STORT TACK TILL ALLA som ställt upp med det ena och det andra, som möjlig gjort så att vi kunde genomföra jubileét. Träslövsgården var för övrigt näst in till, fullsatt. Text och foto: Jan Larsson Påskfest hos KF Länken i Varberg Trots att vi helgen innan hade firat vårt 60-årsjubileum och distriktets 55-årsjubileum, samt arrangerat förbundets årskongress i Träslövsgården i Varberg,drog hel del medlemmar till långfredagens påskfirande. Det serverades som vanligt den traditionella maten som hör påsken till, även färska havskräftor kom fram på bordet och hemgjord sill, som våra kamrater Mia och Lars Johansson bjöd på. Allt smakade alldeles utmärkt. Ett tack till alla som kom och till vår festkommité, som bestod av Anita, Moy, Yvonne, Nadja, Rune Larsson med fler. Medlemmar som njuter av maten. Delar av festkommittén Yvonne, Rune Larlsson och Anita Wendel. Skulle vid detta tillfälle vilja passa på att få framföra ett stort TACK till samtliga som uppvaktade oss på vårt 60 årsjubileum och distriktets 55 årsjubileum och för alla gåvor vi fick mottaga. Vid pennan Jan Larsson KF Länken i Varberg och Hallands Distrikt Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

28 26 Hans Jensewik AB Smedsgränd 2A, Uppsala Tel Mark TransportService AB Kenneth Mark Bodabergsvägen 7, Västerås Tel Eskort av specialtransporter Vägtransportledare / Varningsbilar

29 27

30 Kongress i Varberg KF Länken i Varberg stod som värd för årets förbundskongress. Vi samlades för supé fredagen den 16/4 i Treslövsgården, där hade dukats upp med långbord och det bjöds på underbart god mat till musik av Schlagers orkester. Efter utmärkelser och gästerna har ordet, drog dom danssugna loss på dansgolvet. Stämningen var på topp och undertecknad fick den stora äran att sitta tillsammans med sin företrädare Jan Hjalmarsson och hustru. Efter kaffe och tårta var det dags för färd till hotellet för att ladda inför kongressen kommande dag. Timmen innan var ett extra förbundsstyrelsemöte, där det beslutades att övervåningen på Hvidehus skulle renoveras. PS: Finns mera att läsa om i Jan Larssons rapportering. Därefter behandlades valberedningens förslag till kongressen. Valen till dom olika förtroendeuppdragen förlöpte utan besvär. Samtliga som var nominerade, blev valda enhälligt. VU: Ordförande: Gert Svensson, Höör. Kassör: K-G Andersson, Tranås. Sekreterare: Mikael Nersäter, Hörby. Ledamot: Håkan Blom, Herrljunga. Ledamot: Jan Larsson, Varberg. Suppleant: Eva Andersson, Falkenberg. Suppleant: Thomas Kvarnström, Tranås. Revisor: Christer Pettersson, Tranås. Revisor: Lennart Sjöberg, Varberg. Rev.suppl: Lars Johansson, Uppsala. LÄNKHEMMET: Ordförande: Solveig Timén Uddevalla. Kassör: Morgan Gustavsson Partille. Sekreterare: Alf Löf, Kungälv. Ledamot: Mikael Wernersson Växjö. Ledamot: Ebbe Rydberg Uddevalla. Suppleant: Tommy Persson Tranås. Suppleant: Mauno Vuorela Kalmar. LÄNKKAMRATEN: Ordförande: Thomas Kvarnström Tranås. Kassör: Mauno Vuorela, Kalmar. Sekreterare: Robert Felth, Östersund. Ledamot: Morgan Gustavsson, Partille. Ledamot: Melvin Selander, Kalmar. Suppleant: Karin Eriksson, Uppsala. Suppleant: Jan Larsson, Varberg. PR-GRUPPEN: Håkan Blom, Herrljunga. Robert Felth, Östersund. Jan Larsson, Varberg. KURSGÅRDSVÄRDAR: Patrik Bäckström, Trollhättan. Pia Karlsson, Trollhättan. Stort tack till KF Länken i Varberg för detta fina arrangemang. Och till alla som hjälpte till med att genomföra denna kongress. Thomas G Kvarnström Länkhemsstyrelsens kassör Morgan Gustavsson redogör vad som bör förbättras på övervåningen på Hvidehus. Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 28

31 Lite småprat innan Kongressen. Gert Svensson Höör, Charles Berg Kalmar, Roger Blomberg Kalmar och Jan Larsson Varberg. Gästerna har ordet. Länkhemsstyrelsens ordförande Solveig Timén överlämnade en gåva till KF-Länken Varberg. Eva Andersson 25 års nykterhet och Torbjörn Karlsson 1 års nykterhet. Socialnämndens ordförande i Varbergs Kommun Lena Andersson lovordade föreningens betydelsefulla arbete i Kommunen. Det samtalades flitigt vid borden. Gert Svensson som på kongressen valdes till ny förbundsordförande för Länkens Kamratförbund. I väntan på servering. Schlagers underhöll gästerna. Kamrater från KF-Länken i Uppsala. Dansen går. Förre redaktören Jan Hjalmarsson med sin bedårande hustru, hade undertecknad nöjet att få sitta bredvid. Aptiten gick inte att ta miste på. Kökspersonalen Stina&Håkan från Stinas Reataurang. Denna vackra kvartett, försåg gästerna med mat. Från vänster Pia, Pernilla,Yvonne och Lilian. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 29

32 KF Länken tackar för erhållet stöd i vår kamp mot alkoholmissbruket BYXSHOPEN NEWPORT Swedbank Juristbyrå Åsgatan 25, Box 717, FALUN Telefon Holmgatan 13, Falun. Tfn Tysks Express AB Ryckepungsvägen 3, FALUN Kvalité Kunskap Service BOKNING ÅSGATAN 26 FALUN Tel , Fax , Lunds Schakt & Planering Kolargatan 8, Borlänge Tel stöder Länkarna med denna annons Häradsv. 20, Borlänge Tel

33 Leksands Plåt & Lackteknik AB Mjälgen Storhedsvägen 50, LEKSAND Utför alla typer av plåt- och lackeringsarbeten på personbilar Avtal med samtliga försäkringsbolag Tel Mobiltfn Häggbergs Åkeri & Godstransporter Näsvägen 3, IDRE Tel

34 KF LÄNKENS MOTTO: SANN LIVSGLÄDJE UTAN SPRIT OCH DROGER 32

35 Hej på er kära läsare! Det är dags att skriva några rader från Hörby. Vi har varit på besök i Varberg och gratulerade dom till sextio framgångsrika år. Vi i Hörby är bara halvvägs på den kanten. Festen på kvällen var som alltid när man gästar Kamraterna i Varberg en riktig höjdare. God mat och trevlig stämning långt ut i sena kvällen. Tyvärr hade vi ingen utmärkelse att dela ut denna gång, utdelningen är extra högtidlig vid dessa tillfällen när vi alla är samlade från norr till söder. Dom av oss som skulle närvara på kongressen följande dag kom tidigt i säng. Förbundsstyrelsen hade nämligen utlyst ett extra möte på morgonen, där gick den sovmorgonen åt skogen. Varbergs gamla kurortshotell var verkligen en bra vistelse. Man kunde nästan ta på den gamla kurortsandan, när jag gick lite nere vid strandkanten tidig morgon. Det var jag och måsarna som var uppe i stort sett, som gammal sjöfarare uppskattas alltid havet och vågornas brus. Träslövsgården fick husa oss för kongressen och vår Länksång fyllde hela lokalen. Nu var det utan musik och det tycker jag går nästan bättre. Själva mötet gick alldeles perfekt och jag hoppas att alla närvarande hade en bra dag tillsammans. För Skånedistriktets räkning var det verkligen utmärkt. Gert Svensson som ordförande och Mikael Nersäter som sekreterare. Nu kan ingen klaga på att Skåne inte ställer upp. Undertecknad skribent höll sin med all säkerhet sista föredragning som valberedningssammankallande och det var andra gången. Vi håller på att skola in nya krafter i våra egna led och det gäller som vi alla vet att gå försiktigt fram. Över till hemmafronten. Vi brukar alltid fira påsken på själva söndagen, men i år blev det en dags förskjutning till annandagen istället. Den passade oss bättre detta år. Vi gick ut både i press och andra inom kommunen. Vi kallade påskfesten för lunch med öppet hus för intresserade. Till vår stora glädje hörsammade de nya medlemmarna i Eslöv budskapet och vi blev därmed den första förening så vitt jag vet dom besökte. Jag hoppas att dom trivdes i sällskapet och njöt av bordets enkla mat. Det blev lite påsktema med varmrätt och som alltid hoppade vi över desserten, för att kunna gå direkt in på kaffe och lite bakverk. Platsbristen i vårt lilla pentry gör att allt måste förberedas hemma hos någon, bara uppvärming och enklare uppläggning finns det plats för. Totalt var vi ett femtontal hungriga gäster som försåg oss av bordets gåvor. Jag uppfattade som att det var ganska gott eftersom faten rensades bra. Disken tog min assistent över och utförde nästa dag, då återställdes lokalen till sitt normala utseende också. Det är en regel som vi har att lokalen alltid skall se välkomnade ut och vara i god ordning. Jag hade blivit ombedd att skaffa en sk utmärkelsebukett, men jag fick ingen information till vem och med fakta i målet förstår jag varför. Det var nämligen min Berit som fick blommor för sin medverkan till kökets framgång, äkta Linderödsägg (ekologiska så det förslår), både till bordet och till en kaka. Berit har nämligen egna hönor som ordnar detta till oss. Tack för ordet Bosse Malmberg denna gång skribent för KF L Hörbys räkning Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 33

36 LÄNKARNA tackar OVAKO HOFORS AB HOFORS Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 34

37 LÄNKARNA tackar ÄLVKARLEBY KOMMUN SKUTSKÄR Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Även sopor kan få ett nytt liv! Lämna dina tidningar och förpackningar till återvinning. Box 40, Bergvik tel

38 Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse tycker och funderar Höstfest hos Trollhätte- Länken Partille horisont Höstfest i Falkenberg Otrygga unga dricker mer IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Länk KAMRATEN Påskfirande hos KF Länken i Tranås Påskdagen samlades vi några medlemmar för att äta och umgås några timmar på vår lokal Krongatan 1. Rebecka Hagberg hade gjort i ordning ett läckert dukat bord med påskmat. Vi åt och njöt i trevlig samvaro, därefter blev det kaffe i trädgården och solen sken från en klar blå himmel. Vi tackar Rebecka för hennes fina omtänksamma insats! Thomas G Kvarnström Välsmakande påskmat. Stöd Länkens Kamratförbund PRENUMERERA PÅ Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna gick te i Halmstad Hallands Distrikts veckoslutskurs Kräftskiva på Kursgården KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Julnummer Ur innehållet: Gårdsförsäljning = avskaffat detaljhandelsmonopol Ledare Förbundsstyrelsemöte Alkoholtoppmötet i Helsingborg Södra Småland på besök i Norra Småland Trollhättans helgträff på Kursgården KF Länken Falkenberg Jul- och Nyårsfest i Hörby Gåsafest som blev kalkonfest MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Partille horisont KF Länken Mark Landskrona Länken MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. Ja, jag vill gärna prenumerera på Länkkamraten. 6 nummer till priset av 50 kronor/år. Namn:... Adress:... Postnummer:... Postadress:... Sändes till: Länkkamraten, c/o C. Alenfors, Göteborgsvägen 217 A, BOHUS. Räkning kommer från oss. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 36

39 Påskfest hos KF Länken i Kungälv Jaha så var det påsk igen och som traditionen säger, så var skärtorsdagen Påskfest på KF Länken i Kungälv. Allt som allt var det ca 45 st med stödmedlemmarna. Alla avnjöt en god påskbuffé med kaffe och tårta därefter. Det var naturligtvis många skratt och glada tillrop. Erling var då och då framme med kameran. När maten sjunkit undan bad ordförande om ordet. Dagen till ära fanns det en jubilar Sören Olsson som skulle ha sitt 1-årsmärke! Det var en mycket stolt ordförande som överlämnade utmärkelsen. Stoltast var Sören och alla kamraterna önskar lycka till i fortsättningen Det var en mycket trevlig kväll i påskens tecken och ett STORT TACK alla ni som hade gjort den goda maten. Gm Kittie Gynna annonsörerna de gynnar oss! Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 37

40 LÄNKARNA tackar GMT AB Blötängsvägen 12 Söderhamn Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 38

41 J. Sörling Ilsbo AB ENÅNGER TELFON FAX LÄNKARNA tackar ILSBOTIPPEN Tipputrustningar o. Släpfordon NORDANSTIGS KOMMUN Bergsjö, Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 39

42 Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 40

43 Kalle i köket, nybliven 55-åring Grillparty på Bahia I samband med att undertecknad var på Kursgården, för att göra i ordning Nr 3 av Tidningen Länkkamraten blev vi in bjudna till Bahia på grillafton. Grillmästare Mikael såg till att alla blev mätta, vädret var på vår sida och det kändes som en försommarkväll. Efter en stunds trevlig samvaro, tackade vi för oss och återvände till Kursgården. Stort tack från oss, för er gästfrihet. Olavi, Hampe, Robert, Mauno och undertecknad. Thomas G Kvarnström En blivande medlem i KF-Länken Trollhättan. Kalle i köket, nybliven 55-åring. Två veteraner. Härförleden fyllde Kalle i köket den aktningsvärda åldern 55 år. Kursgårdsvärdarna Pia och Patrik överraskade jubilaren med en tårta, som han uppskattade och tackade för. Vi alla instämmer och gratulerar! Thomas G Kvarnström Alla blev mätta och nöjda. Grillmästare Mikael. Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra Vad vore livet utan grillad korv. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 41

44 LÄNKARNA tackar LÄNKARNA tackar Stortorget, ÖSTERSUND Tel Tel Fax för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA tackar för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA TACKAR NORDANÅ TRÄ AB ALFTA, Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA tackar Z-Energi AB Strandvägen 40 JÄRPEN Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 42

45 LÄNKARNA tackar PERMASCAND AB LJUNGAVERK Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Länkarna tackar JÄMTLANDS SKOGSFÖRVALTNING för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA TACKAR PINGSTFÖRSAMLINGEN Rådhusgatan 37, SUNDSVALL. Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 43

46 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 44

47 Lövkrattning på Hvidehus Enligt tradition så har den årliga vår sysslan lövkrattning, utförts med stor entusiasm av dom boende. Solen sken från en klarblå himmel. De räfsades och krattades så de stod härliga till, inte ett löv förskonades och fint blev resultatet. Som belöning för väl utfört arbete, så bjöds det på Pizza på Bahia. Stort tack till alla som hjälpte till! Thomas G Kvarnström Lövkrattning i vårsolens glans. Inte ens löven under bilarna, förskonades. Inte ett löv blev kvar! Vårstädning. Titta så fint det blir! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 45

48 Länkarna tackar Mejselvägen 11, SUNDSVALL Industriell rengöring Asbestsanering Högtrycksspolning Vacuumsugning Ventilationsrengöring Fasadrengöring Bläsring Rostskydd Vattenbilning Bergsgatan 130 Telefon SUNDSVALL för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Tel

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen

Julnummer. Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare. Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Julnummer Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse

Läs mer

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna

Läs mer

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem

LÄNKKAMRATEN 55 ÅR. Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare. Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt. Tankar från en ny medlem Ur innehållet: Hårdare tider stundar Ledare Årets sista styrelsemöte i Hallands Distrikt Tankar från en ny medlem Olavi Laaksonen 80 år Skälver bäste dräng Julbord på KF Länken i Varberg Länk-Kamraten

Läs mer

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte

Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare. Förbundsstyrelsemöte. Datautbildning på Kursgården. Hallands Distrikts årsmöte Ur innehållet: Marknadskrafternas intressen går före folkhälsan Ledare Förbundsstyrelsemöte Datautbildning på Kursgården Hallands Distrikts årsmöte Inläggningskommittén Bloms kommentarer Inte ett nummer

Läs mer

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09

Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 2 Årgång 57 2010 Rapport från Alkoholpolitiska toppmötet 2009 Helsingborg 5 6/11-09 Det var med stor glädje och förväntan

Läs mer

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA

MOTOR ACTION AB. Nu har vi mycket i reservdelar och kromgodis till alla modeller av Gold Wings. Timmervägen 25, 167 55 BROMMA I DETTA NUMMER AV GULDKLIMPEN Annons Plattis 2 I detta nummer. Annons Motor Action AB 3 Ordförande har Ordet 4-5 Redaktionsrådet 6 Hela Styrelsen 7 Distriktsombuden 8-15 Stockholms Wingar har sorg 16 Annons

Läs mer

God Jul & Gott Nytt År

God Jul & Gott Nytt År NR 4 2012 VÄGEN UT SVERIGES STÖRSTA TIDNING OM BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE God Jul & Gott Nytt År KRIS firade 15 år! Stefan Björklund i stor intervju Unga KRIS Årets guldkorn VÄGEN UT INNEHÅLL Vägen UT ISSN

Läs mer

Nu ska Lunnagården säljas

Nu ska Lunnagården säljas Nu ska Lunnagården säljas Lunnagården ska säljas. Det var ett av besluten när IOGT- NTO-rörelsen höll distriktsårsmöten i Sösdala. Mycket annat hände också. Det delades till exempel ut priser till vinnarna

Läs mer

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år

Vänner. Hunden är människans bästa vän, men är människan alltid hundens? Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år Idéburen kommunhjälp kräver eftertanke Vårdkedjan fyller 20 år I FOKUS Hampus var fast i krigsspel I RÖRELSE Brysselkontor firar accent En tidning från iogt-nto nr 9 2009 pris 20 kr SverigeS S törs ta

Läs mer

Fyra generationer i rörelse UNDERKÄNT VÄRLDEN RUNT. HÄR ÄR MISSBRUK OKej Accent besöker äldreboendet Gamlebo

Fyra generationer i rörelse UNDERKÄNT VÄRLDEN RUNT. HÄR ÄR MISSBRUK OKej Accent besöker äldreboendet Gamlebo Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 9 2012 / pris 40 kr UNDERKÄNT Jämställdheten inom IOGT-NTO når inte målen sverigeresan: Vi besöker Örnsköldsvik! VÄRLDEN RUNT

Läs mer

Kraftsamling inför framtiden

Kraftsamling inför framtiden Kraftsamling inför framtiden EU-debatt i Höör den 9 maj Sidan 22 Aktiv roll i EU Sverige ska ha en fortsatt aktiv roll i EU och internationellt i drogfrågorna. Det sade riksdagsledamoten Lars Gustavsson

Läs mer

volleyboll-danskurs i älvsborg

volleyboll-danskurs i älvsborg Klöverbladet Medlemstidning för Riksförbundet Sveriges 4H och Jordbrukare-Ungdomens förbund #4 2011 volleyboll-danskurs i älvsborg extra stämma 4H-dagen bruksridning 1 Ledare Gunnarsson, Kretsinstruktör

Läs mer

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs

Kärlek. accent. i rörelsen. saxenborg i konkurs Kursgården inte såld än nu går den i konkurs Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 10 2010 / pris 20 kr accent 14 alkoholfria drycker i stort test plus nyårsmeny! Kärlek Möt tre par som fann varandra i nykterhetsrörelsen

Läs mer

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern.

Solvikingen. I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Solvikingen Nr 4, 2006, årg. 44 I brist på snö får vi nöja oss med denna bild från förra vintern. Sylvesterloppet behöver funktionärer. Har du ännu inget uppdrag kontakta Kent i stugan. Årsmöte 7 febr.

Läs mer

Om det ändå kunde börja snöa

Om det ändå kunde börja snöa Nr 3 2014 Årg 16 Utg. av Överlida Byalag www.overlida.se och Mjöbäcks byalag www.byalagetmjoback.se Om det ändå kunde börja snöa Det första Smilla gjorde när hon vaknade var att titta ut genom fönstret

Läs mer

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19

RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 RRR-apport Nummer 1 2010 Årgång 19 Grundad 1992 Heby brukshundklubbs medlemstidning Läs RRR-apport i färg på webben, besök hemsidan ofta så du inte missar något kul. www.hebybk.se Styrelse och övriga funktionärer

Läs mer

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 30 Nr 3 oktober 2012 Barnets perspektiv är det viktigaste Varför brister det? Jag tycker du är bra och fler intressanta artiklar Vill du göra något

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras.

Välkomna. Midsommar På Högelycke. Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. EN TIDNING FRÅN HOLSLJUNGA BYALAG Midsommar På Högelycke Vi klär Midsommarstången kl. 10.00 Midsommarafton Tag med blommor Kaffe, saft och bullar serveras. Kl 14.00 blir det Midsommarfirande traditionsenligt

Läs mer

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan.

bra att spara! IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. 2014 IQ-initiativet Box 3675 103 59 Stockholm iq.se info@iq.se 2014 IQ-initiativet AB Citera oss gärna men ange källan. Tolfte upplagan ISBN 978-91-980946-2-6 (print) ISBN 978-01-980946-3-3 (pdf) 2014

Läs mer

accent ÖVERLEVA Barn till missbrukare berättar om barndomens roller Konsten att

accent ÖVERLEVA Barn till missbrukare berättar om barndomens roller Konsten att Sveriges största tidning om droger och nyk terhet En tidning från iogt-nto / nr 9 2010 / pris 20 kr accent 10 tips för sociala företag restriktiv trend Så utvecklas alkoholpolitiken runt om i världen teater

Läs mer

Nr 8 juni 2014. Hipp hipp hurra!! Månadsmöten, utflykt, recept, händelser ur livet, vi kryssar Rosa, presentation av styrelsemedlemmarna.

Nr 8 juni 2014. Hipp hipp hurra!! Månadsmöten, utflykt, recept, händelser ur livet, vi kryssar Rosa, presentation av styrelsemedlemmarna. Nr 8 juni 2014 BCF ROSA FIRAR I ÅR 30ÅRS JUBILEUM Hipp hipp hurra!! Månadsmöten, utflykt, recept, händelser ur livet, vi kryssar Rosa, presentation av styrelsemedlemmarna. Ordförande har ordet Kära medlemmar,

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar

Familjehemmet. Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna. och fler intressanta artiklar Familjehemmet En tidning för och om familjevård Årgång 32 Nr 1 april 2014 Mamma/barn i familjehem Vill du ha hjälp? Nej tack, gärna och fler intressanta artiklar I detta nummer Nr 1 2014 Mamma/barn i familjehem...

Läs mer

Auktion gav över en miljon

Auktion gav över en miljon NR 4 2013 ÅRG. 20 Medlemstidning från Barndiabetesfonden och Barndiabetesfondens Riksförening St cket Barndiabetesfonden Beskyddare: HKH Kronprinsessan Victoria Auktion gav över en miljon se sid 12 13

Läs mer

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr

En månadstidning. Nr 4-2013. Lösnummer: 15 kr En månadstidning Nr 4-2013 Lösnummer: 15 kr Ny möjlighet för Agunnarydsskolan! Förra året skrev vi två tillsammans en Allehanda tankar med utgångspunkt i dystra siffror om befolkningstillväxten i vår socken.

Läs mer

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011

Nytt 101 VG. LionsNytt blir Nättidning. Årgång 46 Nr 1 2010 2011 Lions 101 VG Nytt Årgång 46 Nr 1 2010 2011 LionsNytt blir Nättidning I huve t på OlaN Hej Lionvänner Nu är vi inne i den första höstmånaden vilket borde innebära att sommaren är slut för denna gång. Låt

Läs mer

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden?

nykter sommar! Månadens medlem heter Lars Wannberg Hjälp för utsatta Sociala företag Så kan ni bli familjehem En rörelse för framtiden? Sveriges största tidning om droger och nykterhet En tidning från iogt-nto / nr 5 2012 / pris 40 kr sverigeresan: Vi besöker Katrineholm! Hjälp för utsatta Så kan ni bli familjehem Sociala företag En rörelse

Läs mer