Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundskongress i Varberg. Ur innehållet: MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra."

Transkript

1 Ur innehållet: Fortsatt starkt stöd för Systembolaget Ledare Kongress i Varberg Remissyttrande Gårdsförsäljning Länken blev hans räddning Var då? Påskbuffé i Landskrona Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt Årmöte i Halmstad Årsmöte i Göteborgs och Bohusläns Distrikt Varbergs Horisont Påskfest i Kungälv Förbundskongress i Varberg MOTTO: Sann livsglädje utan droger. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Nr 3 Årgång

2

3 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Nr 3 Årgång Fortsatt starkt stöd för Systembolaget! Kunderna är fortsatt nöjda och Systembolagets ålderskontroll är effektivare än någonsin. Mätt i liter ökade försäljningen med 1,2 %. Försäljningsökningen sägs vara en konsekvens av att kunderna handlar mer i Sverige och mindre utomlands. På uppdrag av Systembolaget mäter SIFO varje år svenska folkets inställning till alkoholmonopolet svarade 66 % ja på frågan om Systembolaget ska behålla ensamrätten på detaljhandelsförsäljning av starköl, vin och sprit. Det är en ökning med 17 % sedan mätningen började. En av Systembolagets viktigaste uppgifter är ålderskontrollen för att säkerställa att man inte säljer alkohol till någon som är under 20 år. Förra året genomförde ett undersökningsföretag testköp med kunder som var mellan 20 och 24 år, för att kontrollera detta. Det visade sig att legitimation begärdes vid 94 % av dessa köp. Jag har inte sett några siffror på detta men jag betvivlar starkt att detaljhandeln kommer upp i dessa siffror när det gäller ålderskontrollen vid köp av folköl? Det här är fakta som är bra att ha med sig när en liberalisering av svensk alkoholpolitik diskuteras. Siffrorna visar tydligt att det är en minoritet av svenska folket som vill liberalisera den svenska alkoholpolitiken, även om denna grupp är så högljudd och får så stort utrymme i massmedia att man ibland skulle kunna tro att det är en stor majoritet. Den nu aktuella, så kallade, gårdsförsäljningen är ett tydligt exempel på denna liberalisering! I den debatten hoppas jag att svenska folket är med- vetna om att ett införande av gårdsförsäljning, enligt det förslag som nu är ute på remiss, är något helt annat än gårdsförsäljning i den bemärkelse som gemene man förespeglats i debatten. Det innebär ett tillåtande av spritbutiker var som helst i landet och försäljning av allehanda alkoholprodukter, både svenska och utländska. Visserligen kringgärdat med ett regelverk, men innebär ändock detta. Om det skulle genomföras innebär det med största säkerhet dödsstöten för det svenska systemmonopolet och ett stort kliv tillbaka för den annars så framgångsrika svenska alkoholpolitiken, där monopolet alltid varit en hörnsten. Och, är det någon som tror att ålderskontrollen skulle bli lika effektiv i dessa butiker som i Systembolagets? Betänk att det här handlar om privata företag med vinstkrav! Folkhälsoinstitutets forskare vid Stockholms universitet har granskat förslaget ur ett folkhälsoperspektiv. De konstaterar att om utredaren Lotty Nordlings förslag till gårdsförsäljning skulle bli verklighet skulle ca 500 spritbutiker kunna öppna inom kort. Det i sin tur skulle leda till en ökad alkoholkonsumtion som i sin tur skulle generera en markant ökning av antalet sjukdagar. Siffran 2,3 miljoner dagar per år beräknad bara på män. Till detta tillkommer kvinnorna. Hur påverkar detta Sveriges ekonomi? Nej, vi som värnar svensk alkoholpolitik protesterar kraftigt mot det så kallade gårdsförsäljningsförslaget och mot all annan liberalisering av svensk alkoholpolitik. Lev, i stället, upp till vallöftet om höjd alkoholskatt! Ordförande Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 1

4 Nu har vi haft vårt första VU möte efter kongressen. Det blev ett par nya ansikten och vi hälsar dom välkomna. I samband med detta så konstituerade vi oss. Innan kongressen hade vi ett extra förbundsstyrelsemöte angående ombyggnaden på slottet som är av stort behov av renovering. Kongressen avlöpte smidigt i god länk anda. VU vill tacka Varbergs Länken för den fina jubileumsfesten med god mat som dom hade anordnat. Jag vill tacka alla för det stora förtroende att få vara förbundssekreterare med allt vad detta innebär. Det som ligger framför oss nu är vår stora dag Länkens Dag i Landskrona. Jag vill uppmana alla att ställa upp, denna för oss största manifestation. Adressen till Kursgården och Länkens Kamratförenings expedition: Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Telefon Fax Förbundsexpeditionen har jour varje fredag, jämna veckor kl Jourtelefon Länkkamraten, samma som Förbundet ovan. VU/ Mikael Nersäter förbundssekreterare MANUSSTOPP ÅR 2011 Se nedanstående datum! Nr 1 10 januari (utkommer i mitten av februari) Nr 2 10 mars (utkommer i mitten av april) Nr 3 5 maj (utkommer i mitten av juni) Nr 4 10 augusti (utkommer i mitten av september) Nr 5 15 september (utkommer i mitten av oktober) Nr 6 5 november (utkommer i mitten av december) Sänd Manuskript under adress: Tidningen c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn 2

5 Utblick! Finland Sverige och Finland är de enda länder som liberaliserat sin alkoholpolitik sedan man blivit medlemmar i EU. Finland leder statistiken i Norden över högsta antalet överviktiga. Övervikt har blivit ett stort hälsoproblem i Finland då sju av tio män och hälften av kvinnorna i arbetsför ålder är överviktiga. Alkoholbruk och för lite motion är de främsta orsakerna till detta! Danmark I Danmark har man infört nya åldersgränser för inköp av alkohol! För att inhandla alkoholdrycker star- kare än 16,5 % måste man vara fyllda 18 år. Däremot får man fortfarande inhandla svagare alkoholdrycker vid 16 år. För oss svenskar kan detta tyckas som ett mycket litet steg. Men vi ska då komma ihåg att Danmark länge varit det land som har de liberalaste åldersgränserna inom EU. Man har även bland den högsta alkoholkonsumtionen bland ungdomar och debattens vågor har gått höga. I Danmark diskuterar man även införande av varningstexter på alkoholhaltiga dryckers flaskor och massmediakampanjer i form av avskräckande information. EU Inom EU är alkoholpåverkan den näst största (efter fortkörning) orsaken till dödsfall i trafiken. Ca människor omkommer årligen till följd av alkohol. Europaparlamentet är nu på gång med ett trafiksäkerhetsprogram där det finns önskemål om obligatoriskt installerande av alkolås i alla personoch yrkesfordon. Givetvis ingen lätt uppgift att få igenom ett sådant förslag. En som är mycket drivande i frågan är svenska parlamentarikern Anna Hedh (s). Håkan Remissyttrande Gårdsförsäljning Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Tel: Fax: e-post: Till Socialdepartementet Synpunkter på utredningen SOU 2010:98 Gårdsförsäljning. Länkens Kamratförbund ser gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker som en mycket viktig fråga för den svenska alkoholpolitiken, folkhälsan och systembolagets monopolställning. Konstaterar, med beklagande, att utredaren lägger ett förslag som ligger helt utanför det uppdrag som regeringen gett. I förslaget förringas både riskerna för ett ogillande från EU och folkhälsoperspektivet. Att en ökad tillgänglighet, vilket förslaget självklart innebär, ökar totalkonsumtionen är helt klart vetenskapligt belagt liksom att detta ökar alkoholskadorna och andra negativa konsekvenser. Vi kan också se att de EU-länder som liberaliserat alkoholpolitiken (Finland och Sverige) fått en ökad alkoholkonsumtion, medan i stort sett samtliga övriga EU-länder skärpt alkoholpolitiken och därigenom fått en minskad alkoholkonsumtion. Att tillåta gårdsförsäljning innebär att öppna för privata vinstintressen i alkoholfrågan. Detaljhandeln har tydligt visat att man inte kan, eller inte är intresserad av att, upprätthålla åldersgränsen vid folkölsförsäljning. Vi kan, med största sannolikhet, tyvärr utgå ifrån att dessa nya intressenter på alkoholområdet inte kommer att agera annorlunda. För ytterligare detaljer och andra synpunkter hänvisar vi till remissvaret från SLAN, som vi helt står bakom. Mot bakgrund av ovanstående vädjar vi till regeringen att inte låta kommersiella intressen gå före folkhälsoperspektivet. Om förslaget genomförs, som det föreligger, innebär det dödsstöten för systembolagets försäljningsmonopol och den svenska alkoholpolitiken har tagit många steg tillbaka. För Länkens Kamratförbund Ordf. Gert Svensson Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 3

6 Datakurs Fortsättningskursen i data ägde rum mars på Hvidehus Kursgård. Det var nio tappra kunskapshungriga som deltog, de fick lära sig att öppna och skriva i dokument och spara, samt använda USB-minne och redigera foton. Eftersom intresset var stort hos deltagarna, så lärde de sig en hel del. Även fick de bekanta sig med att söka på Internet och inhämta faktauppgifter, som de sedan fick skriva ut på skrivare. Stämningen var på topp under lektionstimmarna, så även umgänget kvällstid. Med sin nyvunna kunskap vände de hemåt på söndagen Kanske nio blivande Hackers. efter lunch och förhoppningsvis borgar det för att deras föreningar drar nytta av vad de lärt sig vad gäller användandet av datorn. Även undertecknad har en förhoppning om att flera bidrag med manus, skall komma in till redaktionen för vår ägna tidning Länkkamraten. Vill även passa på att tacka Anders Hagberg från KF Länken i Tranås, som hjälpte till med undervisningen. Intresset för data, gick inte att ta miste på.. Pia & Patrik. Tack till kursgårdsvärdarna Pia och Patrik som försåg oss med kaffe och tilltugg. Thomas G Kvarnström Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 4

7 Länken blev hans räddning Gert Svensson, Fogdarp, utsedd till ny förbundsordförande Länken blev räddningen för Gert Svensson i Fogdarp. Efter att ha varit missbrukare i nästan hela sitt vuxna liv tog han kontakt med Länken för 14 år sedan, och hittade vägen till en nykter tillvaro. Idag är Gert Svensson förbundsordförande för Länken i Sverige. Gert Svensson brinner för att hjälpa människor. Som man själv har blivit hjälpt ska man hjälpa andra. Jag vill hjälpa andra att få ett lika bra liv som jag har fått tack vare Länken, säger han. Han har själv gjort en resa som går utanpå det mesta. Jag har varit nykter i 14 år. Jag hade inte levt idag om jag inte fått konktakt med Länken och fått chansen att bli nykter. Det blev min räddning. Han berättar att han tidigare befann sig i ett ständigt rus. Han minns knappt något från döttrarnas uppväxt. Det enda som betydde något för honom var spriten. Jag är full av beundran över att mina nära och kära stod ut med mig. Det finns inga hopplösa fall, det tar bara olika lång tid att lösa dem. Jag är själv ett levande bevis på att man kan klara det, säger Gert Svensson. Han tog kontakt med Länken i Hörby för 14 år sedan, men först efter tjat och påtryckningar från familjen. Det blev vändpunkten för honom. Plötsligt gick det upp för honom att han inte var ensam, att det fanns många andra som också hade varit nere i missbruks-träsket men lyckats hitta tillbaka till ett normalt liv. Gert Svensson säger att han genast kände sig hemma i Länken. Hittade vägen till en nykter tillvaro tack vare Länken. Gert Svensson från Fogdarp har utsetts till ny ordförande för Länken i Sverige. Han basar nu för nästa Länken-medlemmar i landet. Vi är som en stor familj. Vi stöttar varandra, ordnar aktiviteter ihop och fixar grillkvällar. Man behöver inte förklara något. Alla har samma bakgrund och historia. Efter att ha varit ordförande i Länken i Hörby i flera år startade Gert Svensson en lokalavdelning i Höör Samtidigt började karriären i förbundet att ta fart efter flera år som distriktsordförande i Skåne. Han blev först sekreterare i förbundet och vid kongressen nyligen vid 59 års ålder utsågs han till ny ordförande för Länkens Kamratförbund i Sverige. Stolt, men lite nervös. Det är nog så jag känner inför uppdraget. Men jag drar inte stenen ensam. Vi är ett bra team som hjälps år i förbundet. Som ny förbundsordförande kommer han bland annat att arbeta för att kommuner, landsting och regering ska få upp ögonen för det fantastiska arbete som Länkens medlemmar helt ideellt utför. Han vill även starta fler lokalavdelningar och tänker åka runt och peppa de föreningar som redan är i gång. Vi lägger mycket tid på att få ihop ekonomin. Många kommuner har en njugg inställning, framförallt här nere i Skåne. Det är lite tråkigt och jag vet inte varför det är så. Vi lever på att sälja Bingolotter. Gert Svensson menar att myndigheterna borde se det som en investering att ge Länken ekonomisk hjälp. Genom att hjälpa missbrukare till en nykter tillvaro kan Länken spara miljoner åt samhället. Målet är att få myndigheter att förstå vilken insats som Länken gör, säger han. Text & Foto: Jonas Karlsson Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 5

8 6

9 7

10 8

11 Var då? Varberg så klart. Det var där som årets fest gick av stapeln. Kamratföreningen Länken och Hallands distrikt firade 60 respektive 55 år med pompa och ståt. God mat och god stämning så det räckte och blev över till nästa dag. Då var Länkens Kamratförbunds kongress på dagordningen. Den gick över förväntan bra och båda dessa dagar kan avnjutas på annan plats i denna tidning. Men en sak får säkert inte den uppmärksamhet den förtjänar, nämligen boendet. Under mina missbruksår bodde jag i många år på hotell året runt och i några fall upp till 9 månader på samma hotell. Även som Länk har jag med tiden hunnit bo på några av landets bästa och sämsta hotell. När man ligger i dilerium har hotellstandarden ingen betydelse, men som nykter har man bättre koll på både almanacka och service. Mat blev ett försummat kapitel. Som alla fullvuxna minns så var lagen sådan att för att få in sina 2 vita och en brun, så var man tvungen att äta. För att få lite högre tempo på drickandet, så kunde man bonga för maten så slapp man se den. Ny ranson ny bong osv. osv. En kväll på Standard minns jag att jag kalllade tillbaka servitrisen och ändrade bongen till den svindyra danssupén, då den såg godare ut på menyn. Ett exempel på hur dåligt man fungerar. Ni andra har förmodligen haft bättre ordning på hjärncellerna. Sheraton och Continental får ursäkta, men det är inte bara lyx och anor som räknas. Under mina nyktra år har jag rankat Grand Hotell Helsingborg och Hotell Witt Kalmar som bäst. Dom får tråkigt nog flytta ned på 2:dra och 3:dje plats sedan jag haft den oförtjänta lyckan, att få bo på Hotell Gästis i Varberg. Hotellet som får Dubai att framstå som ett budget alternativ. Vänlig personal fin service, trevligt rum, skön bädd, god frukostbuffé och en luxuös kvällsbuffé som jag hann beskåda, men inte avnjuta pg.a festen. Allt ingick i rums priset. Badet och biblioteket fick jag också avstå till nästa gång. Men det som placera hotellet i svensk världsklass, är röksalongen en ombonad oas i denna förryckta tid. Bara det en orsak till återbesök. Även cigarrbutik med utsökta rökverk från Cuba. Hotellägaren Lasse Dieling har inte bara säkrat sin plats på Världsarvslistan genom hotellet, utan dessutom lyckats göra detsamma till ett eldorado för samlare alla kategorier. Genom att börja samla redan i 3-årsåldern har han lyckats fylla hotellet med altt från böcker till kakelugnar, själv hann jag inte med annat än att frossa i montrarna i röksalongen. Dom innehöll rök utensilier från många tider och länder som pipor, tändare, tändsticksaskar och oöppnade cigarettpaket. Mycket som jag aldrig sett tidigare så det är inte underligt att man blev tänd. Min samlar bana startade först vid 5-årsålder när jag fick en stor kartong utländska frimärken av en morbror som var en avancerad filatelist. Rätt snart hade jag tappat kontrollen över samlandet. När det tog slut på frimärken i omgivningen så blev det mynt, vykort, nål märken osv.osv. Efter 10 år så var det över 100 samlarområden. Då kriget slutade 1945 så öppnades en ny värld. Jag blev medlem i flera utländska samlarföreningar och nästan varje dag låg det spännande brev och små paket i brevlådan. På 30- och 40-talet var ju fickpengar ett rätt okänt begrepp och julklappar utan överflöd. Var mest av nyttokaraktär kontanter skulle tjänas ihop och nyförvärv gjordes genom byte med kamrater. Själv började jag att arbeta och tjäna pengar när jag var 5 år och det lade grunden både till samlingarna och till min personlighet. Jag är glad att jag var barn då och inte nu. Folkskola var ju ett störande inslag men tog ju bara 7 år, så genom att inte slösa tid på lek och idrott, så räckte tiden till. P.S. Särskilt lycklig blev jag över att Bosse kommit tillbaka till föreningen D.S. Länkhälsningar Bob. Bo Westerback Stupvägen 1, Sollentuna Fax

12 10

13 BJÖRNS 11

14 Christer klassad som hopplöst drogfall I dag har han varit helvit under 22 år Förr sa man: Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Detta om tjuveri. Omsätt detta till: Det startade med ett par mellanöl och slutade i en fyllecell. Och en bilkrasch. I huvudrollen: Christer Pettersson, femtitalist och uppväxt i Tranås. En period gatans skräck. Berusad: snabb med knytnävarna. Om man DÅ hade sagt att han skulle bli en högst betrodd, helvit ekonom inom Länkrörelsen skulle påståendet orsakat ett samfällt hånskratt! Men så är det, i dag! Revisor i Kamratföreingen Länkens förbundsstyrelse, kassör i distriktet och Tranåsföreningen, kassör i metallklubben på jobbet, även godman kommunens tjänst! Med ett milt leende säger Christer: Jag har äntligen fått förtroende! Men minnena från 70- och 80-talens ungdom har stt sina ärr i själ och kropp. Slagsmål, fredagsfylla som sjundeklassare och 14-åring blev lördagsfyllor, mitt-i-veckan-supande. En mellis blev till starkis till brännvin eller bodkor, köpta, stulna, smugglade. Kaos, kaos, kaos. Christer som i ungdomen stammade svårt hävdade sig nu med att vara karl och stå pall för några supar. Han var också fotbillslirare ett tag i Gripenbergs BK och för sin röda kalufs skull fick kompisnamnet Räkan. Stamningen släppte tillfälligt efter suparna. Men också förnuftet. Slagsmål ideligen, krossade skyltfönster. Bråk, Bråk igen. Första fylleböterna på 50 spänn. Massor av polisresor till fyllecellen med den gröna plastmadrassen, lätt att spola av spyorna under tillnyktring. Ovän med många, förtvivlade föräldrar, inga tjejer ville ha med Christer att göra. Omöjligt få körkort. Greklandsresa öppnade spritskåpet En av de mest idiotiska portarna till dricken var när jag 1975 hängde med några polare till Grekland, 16 år för ung. Det var ju som att komma till himlen, ingen krävde legitimation, jag kunde handla så mycket sprit jag ville. Gick full i två veckor där nere. (Reflektion: Ungdomarna i TV5-spåan Kungarna av Tylösand skulle haft mycket att lära av Christer) första jobbet på Stiga. Där är 12 Christer kvar än idag 34 år senare. Bara det en verklig prestation så ofta som han dansade på slak lina. Tack vare en hedersam personalchef, facket och jobbarkompisarna fick jag hänga kvar trots min opålitlighet och alla mina fyllor. När kom vändningen? Jo, minns Christer och tittar uppfordrande mot Olavi Laaksonen. Jag visste ju att du var ledare för Länken och hade infört förbud att sälja T-sprit i Tranås. Klart jav var förbannad på dig och jag tror jag svor åt dig en gång jag mötte dig. Jag måste ta tåget till Nässjö för att köpa T-dojan. Olavi nickar mid minnet. Men så blev jag nyfiken på vad Länkarna var för ena när jag var som mest nergången. Traskade dit ihop med kompisen Leif och faktiskt jag kände ett visst kompisskap med killarna där. Kanske var detta något jag måste klamra mig fast vid eftersom jag kände att det barkade åt helsicke. Christer ä mä i Länkarna, har i hört på fanken sa kompisarna på bänken. Jodå, Christer hängde kvar där och var nykter alkis i ett helt år. Kunde ta sitt livs första körkort. Köpte bil. Var plötsligt medborgare. Sa nej till kompisarnas inviter och erbjudanden. Tills Ja tills jag tog med några killar till Göteborg och ombord på Fredrikshamnsfärjan. Där smög jag ner i baren, sen minns jag bara att det blev partaj på ett hotell i Göteborg och att några polare valde ta tåget hem. Men jag propsade på att köra själv. I Borås small det. Med två bilar. Polisjakt i skogen. Fast. Körkortet rök på två år. Dryga böter. Borås nästa vändpunkt Men sedan den dagen, krockdagen i Sedan många år är det kaffe och bulle som gäller istället för grogg och pilsnerkorv för Christer Pettersson. Borås, har jag varit helvit nykter alkoholist i 22 år. Det är faktiskt drygt dagar det! Men man måste vara på sin vakt. Så jag säger: starta inte med några öl som ung på fredan och lördan. Och tro för tusan inte att du kan nog ta ett par starköl på en färja och stoppa med det! De som tror något sådant är helt enkelt både dumma och oansvariga om de frestar en alkoholist. Hade jag inte haft så gott stöd i samarbetet med Olle (Laaksonen) hade det inte gått vägen. Det är helt underbart att nu känna samhörighet. Att ha återfått förtroende. Att ha betydelse. En annan liten notering under intervjun på länklokalen: Inte en enda stamning längre! Gänget från förr? Jo, några sitter kvar på någon bänk men de flesta är döda! Även om hårdheten kanske ligger någonstans i botten och lurar, så tränger ändå mildheten och klokskapen fram i den före detta förlorade sonen Christer Pettersson vars motto numera är: En beroende som är vit kan aldrig dricka igen! Text & Foto: Sven O Franzén

15 Påskbuffé hos KF Länken i Landskrona Våra 4 kockar tillsammans med ordföranden Roger Blomberg. På långfredagen samlades ett antal (27 st) medlemmar med anhöriga från Landskronalänken i Landskronahems lokal på Larvi för att avnjuta en påskbuffé tillagad av 4 st medlemmar i Landskronalänken. Enligt experter på påsk mat inom föreningen fanns det inget som saknades på denna buffé. Tvärtom fanns det allt och lite till i överflöd. När buffén efter 2 timmar var aväten startade vårt traditionella Bingospel. Nu frågar sig säkert vän av ordning hur man kan spela bingo på en Långfredag men en högt uppskattad medlem av Svenska Kyrkan menar att det går alldeles utmärkt. I pausen av bingospelet serverades kaffe och en fantastisk marängswiss vilken alla inte kunde uppskatta efter förtjänst p.g.a alla rätterna på påskbuffé. Klockan var festen över för den här gången och gästerna vandrade hemåt i vårnatten mätta och belåtna. Ingvar Klein Tommy P I samband med att undertecknad åkte till Hvidehus för att göra nummer 3 av Länkkamraten, så följde Tommy med för att kliva av på Borås Lasarett för att den 5 maj genomgå en operation. Han var orolig för hur det skulle gå, av förståeliga skäl men vi får hoppas att det går bra, så han snart är pigg och kry. Han låter hälsa så gott till alla Länkkamrater! Thomas G Kvarnström Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 13

16 NYINSTALLATION OMBYGGNAD REPARATION SERVICE Tel SOLLENTUNAVÄGEN SOLLENTUNA 14

17 Telefon Fax Box 456, Sollentuna 15

18 Renovering av Hvidehus Enligt beslutet som togs på vårt extra förbundsstyrelsemöte i samband med kongressen i Varberg, att Hvidehus skulle renoveras på övervåningen såg Morgan från Länkhems-styrelsen till att skrida till verket. Snickare och målare slänger ut de gamla inventarierna och snickrar och målar så de står härliga till. Toaletter och våtutrymmen skall moderniseras och piffas upp, så att dom boende skall trivas på övervåningen. Målare Urban Andersson. Nya altanen. Det har även byggts en altan utanför matsalen där det när vädret är gynnsamt, gör det möjligt att sitta och äta. Undertecknad återkommer med ett reportage, när allt är klart. Thomas G Kvarnström Rökrummet. Snickare Peter Målin. TV rummet. Våtutrymme. Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 16

19 Veckoslutsträff med Älvsborgs Distrikt 9-10 april Kl 11 på lördagen samlades ett 20 tal medlemmar kring bordet med kaffe och mackor. Idelt glada miner och alla kunde konstatera att våren är här. Vilket solsken! Vi började i lektionssalen med en genomgång av hur man gör en verksamhetsplan. Det blev diskussioner och byte av erfarenheter. Efter nån timma var det dags för kafferast. Kursgårdsvärdinnan Pia bjöd på tårta och vi alla grattade henne på födelsedagen. Framåt kvällen var det dags att ha lite kul. tillsammans med patienterna från KF länkens behandlingshem. Det är faktiskt här som de flesta av oss en gång började sin väg till ett nyktert liv. Vår vän B-G höll i ett riktigt trevligt bingospel, där det blev många goa skratt. På söndagen höll distriktet möte. Ett mycket givande sådant. Det hela avslutade med en god lunch. Carina Blom Älvsborgs distriktsstyrelse från vänster: Petter, Gunbritt, Conny, Carina, Lars, Liselotte och Rolf. Vi har vår i luften Var har Ni er? Jo, det är nog så att i hela landet, nu när en kopia av inlandsisen tycks ha släppt taget, att solen och värmen som varit väl maskerade ganska länge, glädjande nog tycks ha hittat hit igen. Glädjande var det dock inte när vår ordförande Inger Persson maka till vår framlidne förbundsordförande Rune Persson till vår sorg och saknad nyligen flyttade till sydligare breddgrader, närmare bestämt Landskrona och är numera medlem i Höör sen. I Kungsbacka tackar vi även genom Länkkamraten denna eminenta kvinna, för allt länkjobb som hon presterade på högsta nivå. Att det är fult att inte måla i våra väl inrökta lokaler, tyckte för ett tag sedan alla våra medlemmar, varför vi nu har fått både färg och tapeter i nästan hela etablissemanget. Tobaksbolaget förväntas p.g.a. detta göra betydande förluster och har redan störtdykt på aktiemarknaden, då vi visserligen till någras förtret, bestämde oss för rökfria lokaler. Vi har dock ännu inte förlorat varken nikotinister eller icke rökare, utan istället räknat in några nya medlemmar. Dessutom har vi ytterligare ett par presumtiva medlemmar på g när vi nu har byggt en boulebana, detta för att också få igång och aktivera hela gänget, så nu är det färdig degat. Så nu utmanar vi på stående fot, varenda förening i hela Sverige att komma och tjuvträna inför ett planerat Länk-SM i boule. En dam och en herrklass med hedersvärda priser. Annars rullar det på som vanligt, snart hoppar vi i böljan den blå och snart drar vi åter gaisare i Kungsbackafjorden. Kungsbacka Länken hälsar till alla medlemmar och sympatisörer i hela Sverige och hoppas på The long hot summer. Uffe Tel , ,

20 18

21 FJK BYGG AB Sjötransporter, Bryggor, Gräv, Bygg Holmsängen, Ljusterö ,

22 Årsfesten i Halmstad Nya ansikten Våren är här, all snön är borta!!! Vad kan men mer begära? Joo, en Påskfest på Länken 67!! Flera nya ansikten kan man skåda på Länken denna Påskafton, vilket är mycket glädjande. Vi har hållit på med dessa festligheter på påsken sedan starten Då bildades föreningen KF Länken 67, (därav namnet). Ute har redan våren börjat komma och både snödroppar och krokus kunde man se i trädgårdarna och fåglarna kvittrade i skyn. Det är tydligen stor kraft i de små lökarna, som innan hade varit täckta av ett stort lager med snö, våren är tydligen på gång. Här får Bo Nordahl utmärkelse för såväl 6-månader som 1-års nykterhet av ordförande Kjell Klintgren. Månne det bli en sådan sommar, som vi hade i fjol för den gick onekligen till historien och hade inte varit så varm sedan väldigt många år tillbaka. Men det är kanske bara en önskedröm. Årsfesten Som vanligt är det vår välkände och framför allt vår duktiga matmor i köket, som fixar all den goda maten och förtröttas aldrig till vår stora glädje. Hennes specialitet är onekligen LAXGRATÄNG som smakar underbart och som hon tydligen är ensam om. Det var naturligtvis ägg och sill som sig bör och med alla tillbehör som serverades av vana servitriser, vi det här laget. Småvarmt saknades inte heller. Denna förtjusande och stående rätt på PÅSKEN. Några nya ansikten syntes också på festen. Även detta har varit Länken 67:s tradition på Påskafton i många år. Till det goda kaffet efteråt, kunde man njuta av en svalkande persika med vispgrädde, som lade sig som bomull kring hjärtat. Lotter fanns att köpa, som vi köper för att stödja Länkens kassa, vilka som vann något var kanske hemligt, jag vann i alla fall inget!! Leif Johansson 3-månaders nykterhet.. Detta var en lyckad Påskafton och alla tycktes vara glada och nöjda, men framför allt mätta!!! Stort TACK LÄNKEN 67 och till alla som hjälpt till. Med vårliga hälsningar KF Länken 67 Folke Ogenmyr Hanif Bhanji 3-månaders nykterhet. PS: När Länkkamraten utkommer i juni månad, har det redan blivit sommar och då önskar vi hela LÄNK-SVERIGE en Glad Sommar!!! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 20

23 ORGAN FÖR LÄNKENS KAMRATFÖRBUND utkommer i februari, april, juni, sept, okt, dec. Tidningen LÄNKKAMRATENS huvudsakliga uppgift bör vara att sprida information om KF Länken och dess olika verksamhetsgrenar, samt om Länkens ideologi, LÄNKIDÉN. Vidare verka för att tidningen blir spridd till allmänheten, företag och institutioner av olika slag, samt vara ett bra språkrör för rörelsen och dess idéer. Målsättningen bör vara: att varje Länkmedlem verkar för en effektiv spridning av tidningen. Tidningen Länk-Kamraten Thomas Kvarnström ordförande LÄNK-KAMRATEN HAR SITT SÄTE PÅ: HVIDEHUS c/o Länkens Kamratförbund Hvidehusvägen Sollebrunn Tel Fax FÖRETAGARE: Annonsera gärna i vår Länktidning! Bo Nilsson, KF Länken 67 Halmstad Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unik i Världen. Vårt arbete är helt idéellt. 21

24 22

25 Bilbärgning Dygnet Runt! Norrtälje Blidö Villa El AB Elinstallationer i villor och fritidshus. Servicebåt , Renovering & nybyggnad Firma Björn Roman Timmerhus med hantverk och tradtion i fokus 23

26 Göteborg och Bohusläns Distriktsårsmöte 2011 Torsdag mötte Distriktets eminenta föreningar upp till årsmöte i KF Länken Partilles lokal. Efter att dagordningen fastställts och en tyst minut för att hedra våra under året avlidna Kamrater hållits, sjöngs våran vackra Länksång. Vid fullmaktsgranskningen framkom att samtliga föreningar inom distriktet, var representerade. Till att leda årsmötet valdes Bill Sandberg med Alf Löf vid protokollet och undertecknad till att skriva en stänkare till våran eminenta tidning Länkkamraten. Verksamhetsberättelse, resultat och balansräkningarna samt revisionsberättelse, godkändes och styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Valen till de olika förtroendeuppdragen inom distriktet gick helt efter valberedningens förslag, vilket också visade att årets valberedning skött sig med bravur. När föreningarna lämnade sina rapporter, rapporterade KF Länken i Munkedal att föreningen fyller 5 år i år och skall försöka att fixa till ett jubileum, om ekonomi och resurser finns. Efter att Bill Sandberg tackat för förtroendet att leda årsmötet och överlämnat klubban till distriktets omvalde ordförande Hasse Johansson som avslutade mötet, var det dags Kökspersonalen En stor del av nöjet när vi vistas på Hvidehus är besöken i matsalen, där det alltid är en fröjd för gommen att inmundiga allsköns läckerheter. Kökspersonalen ser alltid till att maten är av yppersta kvalité och huvudansvarig är föreståndarinnan Sofhia Andersson, den 5 maj när reportaget gjordes jobbade även Kalle Cuzic och Ewa Didriksson men Ewa ville inte vara med på bild, hon var upptagen med sina sysslor eller var det av blyghet? Knappast för hon är en av dem, som jobbat i många år i detta kök. för maten som Partille-Länkens eminenta festkommitté fixat. Efter en som vanligt mycket trevlig och lyckad tillställning inom Göteborg och Bohusläns Distrikt åkte vi stärkta av både bra Länkanda och god mat, hemåt igen. Avslutningsvis ett stort tack till denna otroliga gemenskap som Länken är och har varit för många av oss Alkoholister som genom Länkens Hjälp, fått ett helt nytt Liv. På uppdrag av Göteborg och Bohusläns Distrikt av Länkens Kamratförbund. Stefan Petersson Under helgen jobbade Susann Kahlin hemmahörande i Sollebrunn och bjöd på underbara maträtter, hon avslutade med att förse oss med Sveriges Godaste Kassler. Undertecknad kan intyga och alla andra med mig som avnjöt denna maträtt, att den gjorde skäl för namnet. Sofhia och Kalle. Undertecknad och många med mig vill rikta ett stort TACK till denna förträffliga kökspersonal! Thomas G Kvarnström Susann Kahlin. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 24

27 KF Länken i Varberg KF Länken i Varberg avhöll sitt 60- årsjubileum och samtidigt som vi passade på och fira vårt distrikt här i Halland som fyller 55 år. Vår förening och distrikt är för övrigt det äldsta inom Länkens Kamratförbund. Detta firades i Träslövsgården i Varberg. Lördagen den 16/4 och i samma lokal hade vi på söndagen förbundets årskongress. Det kom gäster från Östersund i norr och från Hörby-Höör-Eslöv och Landskrona i söder. Och som vanligt hade vi anlitat vår eminenta orkester Schlagers från Vimmerby dvs Ronny och Janne, som spelade och underhöll oss med ljuvlig dans- musik. Stämningen var på topp och festen blev verkligen lyckad, enligt våra gäster. Vi hade även två utmärkelser, ordf Håkan Blom från förbundets VU hade äran att lämna över en liten gåva och blommor till Eva Andersson från KF Länken i Falkenberg för 25 års nykterhet. Eva är för övrigt ordförande i Hallands Distrikt. Vår sekreterare i Varbergs föreningen och tillika i Distriktet, Torbjörn Karlsson fick mottaga ettårsmärket och en chokladkartong, av Håkan Blom. Vi önskade båda två lycka till i fort sättningen. Slutligen ETT STORT TACK TILL ALLA som ställt upp med det ena och det andra, som möjlig gjort så att vi kunde genomföra jubileét. Träslövsgården var för övrigt näst in till, fullsatt. Text och foto: Jan Larsson Påskfest hos KF Länken i Varberg Trots att vi helgen innan hade firat vårt 60-årsjubileum och distriktets 55-årsjubileum, samt arrangerat förbundets årskongress i Träslövsgården i Varberg,drog hel del medlemmar till långfredagens påskfirande. Det serverades som vanligt den traditionella maten som hör påsken till, även färska havskräftor kom fram på bordet och hemgjord sill, som våra kamrater Mia och Lars Johansson bjöd på. Allt smakade alldeles utmärkt. Ett tack till alla som kom och till vår festkommité, som bestod av Anita, Moy, Yvonne, Nadja, Rune Larsson med fler. Medlemmar som njuter av maten. Delar av festkommittén Yvonne, Rune Larlsson och Anita Wendel. Skulle vid detta tillfälle vilja passa på att få framföra ett stort TACK till samtliga som uppvaktade oss på vårt 60 årsjubileum och distriktets 55 årsjubileum och för alla gåvor vi fick mottaga. Vid pennan Jan Larsson KF Länken i Varberg och Hallands Distrikt Socialen får en minskad utgift för varje nykter alkoholist, och vi en kamrat att värna om. 25

28 26 Hans Jensewik AB Smedsgränd 2A, Uppsala Tel Mark TransportService AB Kenneth Mark Bodabergsvägen 7, Västerås Tel Eskort av specialtransporter Vägtransportledare / Varningsbilar

29 27

30 Kongress i Varberg KF Länken i Varberg stod som värd för årets förbundskongress. Vi samlades för supé fredagen den 16/4 i Treslövsgården, där hade dukats upp med långbord och det bjöds på underbart god mat till musik av Schlagers orkester. Efter utmärkelser och gästerna har ordet, drog dom danssugna loss på dansgolvet. Stämningen var på topp och undertecknad fick den stora äran att sitta tillsammans med sin företrädare Jan Hjalmarsson och hustru. Efter kaffe och tårta var det dags för färd till hotellet för att ladda inför kongressen kommande dag. Timmen innan var ett extra förbundsstyrelsemöte, där det beslutades att övervåningen på Hvidehus skulle renoveras. PS: Finns mera att läsa om i Jan Larssons rapportering. Därefter behandlades valberedningens förslag till kongressen. Valen till dom olika förtroendeuppdragen förlöpte utan besvär. Samtliga som var nominerade, blev valda enhälligt. VU: Ordförande: Gert Svensson, Höör. Kassör: K-G Andersson, Tranås. Sekreterare: Mikael Nersäter, Hörby. Ledamot: Håkan Blom, Herrljunga. Ledamot: Jan Larsson, Varberg. Suppleant: Eva Andersson, Falkenberg. Suppleant: Thomas Kvarnström, Tranås. Revisor: Christer Pettersson, Tranås. Revisor: Lennart Sjöberg, Varberg. Rev.suppl: Lars Johansson, Uppsala. LÄNKHEMMET: Ordförande: Solveig Timén Uddevalla. Kassör: Morgan Gustavsson Partille. Sekreterare: Alf Löf, Kungälv. Ledamot: Mikael Wernersson Växjö. Ledamot: Ebbe Rydberg Uddevalla. Suppleant: Tommy Persson Tranås. Suppleant: Mauno Vuorela Kalmar. LÄNKKAMRATEN: Ordförande: Thomas Kvarnström Tranås. Kassör: Mauno Vuorela, Kalmar. Sekreterare: Robert Felth, Östersund. Ledamot: Morgan Gustavsson, Partille. Ledamot: Melvin Selander, Kalmar. Suppleant: Karin Eriksson, Uppsala. Suppleant: Jan Larsson, Varberg. PR-GRUPPEN: Håkan Blom, Herrljunga. Robert Felth, Östersund. Jan Larsson, Varberg. KURSGÅRDSVÄRDAR: Patrik Bäckström, Trollhättan. Pia Karlsson, Trollhättan. Stort tack till KF Länken i Varberg för detta fina arrangemang. Och till alla som hjälpte till med att genomföra denna kongress. Thomas G Kvarnström Länkhemsstyrelsens kassör Morgan Gustavsson redogör vad som bör förbättras på övervåningen på Hvidehus. Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 28

31 Lite småprat innan Kongressen. Gert Svensson Höör, Charles Berg Kalmar, Roger Blomberg Kalmar och Jan Larsson Varberg. Gästerna har ordet. Länkhemsstyrelsens ordförande Solveig Timén överlämnade en gåva till KF-Länken Varberg. Eva Andersson 25 års nykterhet och Torbjörn Karlsson 1 års nykterhet. Socialnämndens ordförande i Varbergs Kommun Lena Andersson lovordade föreningens betydelsefulla arbete i Kommunen. Det samtalades flitigt vid borden. Gert Svensson som på kongressen valdes till ny förbundsordförande för Länkens Kamratförbund. I väntan på servering. Schlagers underhöll gästerna. Kamrater från KF-Länken i Uppsala. Dansen går. Förre redaktören Jan Hjalmarsson med sin bedårande hustru, hade undertecknad nöjet att få sitta bredvid. Aptiten gick inte att ta miste på. Kökspersonalen Stina&Håkan från Stinas Reataurang. Denna vackra kvartett, försåg gästerna med mat. Från vänster Pia, Pernilla,Yvonne och Lilian. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 29

32 KF Länken tackar för erhållet stöd i vår kamp mot alkoholmissbruket BYXSHOPEN NEWPORT Swedbank Juristbyrå Åsgatan 25, Box 717, FALUN Telefon Holmgatan 13, Falun. Tfn Tysks Express AB Ryckepungsvägen 3, FALUN Kvalité Kunskap Service BOKNING ÅSGATAN 26 FALUN Tel , Fax , Lunds Schakt & Planering Kolargatan 8, Borlänge Tel stöder Länkarna med denna annons Häradsv. 20, Borlänge Tel

33 Leksands Plåt & Lackteknik AB Mjälgen Storhedsvägen 50, LEKSAND Utför alla typer av plåt- och lackeringsarbeten på personbilar Avtal med samtliga försäkringsbolag Tel Mobiltfn Häggbergs Åkeri & Godstransporter Näsvägen 3, IDRE Tel

34 KF LÄNKENS MOTTO: SANN LIVSGLÄDJE UTAN SPRIT OCH DROGER 32

35 Hej på er kära läsare! Det är dags att skriva några rader från Hörby. Vi har varit på besök i Varberg och gratulerade dom till sextio framgångsrika år. Vi i Hörby är bara halvvägs på den kanten. Festen på kvällen var som alltid när man gästar Kamraterna i Varberg en riktig höjdare. God mat och trevlig stämning långt ut i sena kvällen. Tyvärr hade vi ingen utmärkelse att dela ut denna gång, utdelningen är extra högtidlig vid dessa tillfällen när vi alla är samlade från norr till söder. Dom av oss som skulle närvara på kongressen följande dag kom tidigt i säng. Förbundsstyrelsen hade nämligen utlyst ett extra möte på morgonen, där gick den sovmorgonen åt skogen. Varbergs gamla kurortshotell var verkligen en bra vistelse. Man kunde nästan ta på den gamla kurortsandan, när jag gick lite nere vid strandkanten tidig morgon. Det var jag och måsarna som var uppe i stort sett, som gammal sjöfarare uppskattas alltid havet och vågornas brus. Träslövsgården fick husa oss för kongressen och vår Länksång fyllde hela lokalen. Nu var det utan musik och det tycker jag går nästan bättre. Själva mötet gick alldeles perfekt och jag hoppas att alla närvarande hade en bra dag tillsammans. För Skånedistriktets räkning var det verkligen utmärkt. Gert Svensson som ordförande och Mikael Nersäter som sekreterare. Nu kan ingen klaga på att Skåne inte ställer upp. Undertecknad skribent höll sin med all säkerhet sista föredragning som valberedningssammankallande och det var andra gången. Vi håller på att skola in nya krafter i våra egna led och det gäller som vi alla vet att gå försiktigt fram. Över till hemmafronten. Vi brukar alltid fira påsken på själva söndagen, men i år blev det en dags förskjutning till annandagen istället. Den passade oss bättre detta år. Vi gick ut både i press och andra inom kommunen. Vi kallade påskfesten för lunch med öppet hus för intresserade. Till vår stora glädje hörsammade de nya medlemmarna i Eslöv budskapet och vi blev därmed den första förening så vitt jag vet dom besökte. Jag hoppas att dom trivdes i sällskapet och njöt av bordets enkla mat. Det blev lite påsktema med varmrätt och som alltid hoppade vi över desserten, för att kunna gå direkt in på kaffe och lite bakverk. Platsbristen i vårt lilla pentry gör att allt måste förberedas hemma hos någon, bara uppvärming och enklare uppläggning finns det plats för. Totalt var vi ett femtontal hungriga gäster som försåg oss av bordets gåvor. Jag uppfattade som att det var ganska gott eftersom faten rensades bra. Disken tog min assistent över och utförde nästa dag, då återställdes lokalen till sitt normala utseende också. Det är en regel som vi har att lokalen alltid skall se välkomnade ut och vara i god ordning. Jag hade blivit ombedd att skaffa en sk utmärkelsebukett, men jag fick ingen information till vem och med fakta i målet förstår jag varför. Det var nämligen min Berit som fick blommor för sin medverkan till kökets framgång, äkta Linderödsägg (ekologiska så det förslår), både till bordet och till en kaka. Berit har nämligen egna hönor som ordnar detta till oss. Tack för ordet Bosse Malmberg denna gång skribent för KF L Hörbys räkning Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 33

36 LÄNKARNA tackar OVAKO HOFORS AB HOFORS Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 34

37 LÄNKARNA tackar ÄLVKARLEBY KOMMUN SKUTSKÄR Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Även sopor kan få ett nytt liv! Lämna dina tidningar och förpackningar till återvinning. Box 40, Bergvik tel

38 Ur innehållet: Kan kommersiell TV bli sämre än så här? Ledare Björn Olofsson har lämnat oss! Distriktsstyrelsekonferensen Triss i utmärkelser på Landskronalänken Höjd alkoholskatt, eller? Bosse tycker och funderar Höstfest hos Trollhätte- Länken Partille horisont Höstfest i Falkenberg Otrygga unga dricker mer IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Länk KAMRATEN Påskfirande hos KF Länken i Tranås Påskdagen samlades vi några medlemmar för att äta och umgås några timmar på vår lokal Krongatan 1. Rebecka Hagberg hade gjort i ordning ett läckert dukat bord med påskmat. Vi åt och njöt i trevlig samvaro, därefter blev det kaffe i trädgården och solen sken från en klar blå himmel. Vi tackar Rebecka för hennes fina omtänksamma insats! Thomas G Kvarnström Välsmakande påskmat. Stöd Länkens Kamratförbund PRENUMERERA PÅ Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna gick te i Halmstad Hallands Distrikts veckoslutskurs Kräftskiva på Kursgården KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Julnummer Ur innehållet: Gårdsförsäljning = avskaffat detaljhandelsmonopol Ledare Förbundsstyrelsemöte Alkoholtoppmötet i Helsingborg Södra Småland på besök i Norra Småland Trollhättans helgträff på Kursgården KF Länken Falkenberg Jul- och Nyårsfest i Hörby Gåsafest som blev kalkonfest MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. IDEOLOGI: Som du själv blev hjälpt ska du hjälpa andra. Partille horisont KF Länken Mark Landskrona Länken MOTTO: Sann livsglädje utan sprit. Ja, jag vill gärna prenumerera på Länkkamraten. 6 nummer till priset av 50 kronor/år. Namn:... Adress:... Postnummer:... Postadress:... Sändes till: Länkkamraten, c/o C. Alenfors, Göteborgsvägen 217 A, BOHUS. Räkning kommer från oss. Hyra och verksamhetsbidrag till en länkförening skall ej ses som en utgift, fast mer som en besparing. 36

39 Påskfest hos KF Länken i Kungälv Jaha så var det påsk igen och som traditionen säger, så var skärtorsdagen Påskfest på KF Länken i Kungälv. Allt som allt var det ca 45 st med stödmedlemmarna. Alla avnjöt en god påskbuffé med kaffe och tårta därefter. Det var naturligtvis många skratt och glada tillrop. Erling var då och då framme med kameran. När maten sjunkit undan bad ordförande om ordet. Dagen till ära fanns det en jubilar Sören Olsson som skulle ha sitt 1-årsmärke! Det var en mycket stolt ordförande som överlämnade utmärkelsen. Stoltast var Sören och alla kamraterna önskar lycka till i fortsättningen Det var en mycket trevlig kväll i påskens tecken och ett STORT TACK alla ni som hade gjort den goda maten. Gm Kittie Gynna annonsörerna de gynnar oss! Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 37

40 LÄNKARNA tackar GMT AB Blötängsvägen 12 Söderhamn Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 38

41 J. Sörling Ilsbo AB ENÅNGER TELFON FAX LÄNKARNA tackar ILSBOTIPPEN Tipputrustningar o. Släpfordon NORDANSTIGS KOMMUN Bergsjö, Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 39

42 Länkens Kamratförbund med Länkföreningar i Sverige är unika i Världen. Vårt arbete är helt ideellt. 40

43 Kalle i köket, nybliven 55-åring Grillparty på Bahia I samband med att undertecknad var på Kursgården, för att göra i ordning Nr 3 av Tidningen Länkkamraten blev vi in bjudna till Bahia på grillafton. Grillmästare Mikael såg till att alla blev mätta, vädret var på vår sida och det kändes som en försommarkväll. Efter en stunds trevlig samvaro, tackade vi för oss och återvände till Kursgården. Stort tack från oss, för er gästfrihet. Olavi, Hampe, Robert, Mauno och undertecknad. Thomas G Kvarnström En blivande medlem i KF-Länken Trollhättan. Kalle i köket, nybliven 55-åring. Två veteraner. Härförleden fyllde Kalle i köket den aktningsvärda åldern 55 år. Kursgårdsvärdarna Pia och Patrik överraskade jubilaren med en tårta, som han uppskattade och tackade för. Vi alla instämmer och gratulerar! Thomas G Kvarnström Alla blev mätta och nöjda. Grillmästare Mikael. Som Du själv blivit hjälpt skall Du hjälpa andra Vad vore livet utan grillad korv. Vi är en av de få organisationer som erbjuder missbrukare en livslång eftervård i en kunnig kamratkrets. 41

44 LÄNKARNA tackar LÄNKARNA tackar Stortorget, ÖSTERSUND Tel Tel Fax för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA tackar för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA TACKAR NORDANÅ TRÄ AB ALFTA, Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA tackar Z-Energi AB Strandvägen 40 JÄRPEN Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 42

45 LÄNKARNA tackar PERMASCAND AB LJUNGAVERK Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Länkarna tackar JÄMTLANDS SKOGSFÖRVALTNING för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket LÄNKARNA TACKAR PINGSTFÖRSAMLINGEN Rådhusgatan 37, SUNDSVALL. Tel för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket 43

46 Anhöriga deltar i vården och verksamheten som stödmedlemmar och stärker kamraternas motivation. 44

47 Lövkrattning på Hvidehus Enligt tradition så har den årliga vår sysslan lövkrattning, utförts med stor entusiasm av dom boende. Solen sken från en klarblå himmel. De räfsades och krattades så de stod härliga till, inte ett löv förskonades och fint blev resultatet. Som belöning för väl utfört arbete, så bjöds det på Pizza på Bahia. Stort tack till alla som hjälpte till! Thomas G Kvarnström Lövkrattning i vårsolens glans. Inte ens löven under bilarna, förskonades. Inte ett löv blev kvar! Vårstädning. Titta så fint det blir! Det finns inga hopplösa missbrukare bara olyckliga vilsegångna människor som behöver Din hjälp. 45

48 Länkarna tackar Mejselvägen 11, SUNDSVALL Industriell rengöring Asbestsanering Högtrycksspolning Vacuumsugning Ventilationsrengöring Fasadrengöring Bläsring Rostskydd Vattenbilning Bergsgatan 130 Telefon SUNDSVALL för det goda stödet i vår kamp mot alkoholmissbruket Tel

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

DHR Ängelholm NR. 3. 2015

DHR Ängelholm NR. 3. 2015 DHR Ängelholm NR. 3. 2015 Utsikt från hotellets altan på sommarresan 2015 i Bohuslän ORDFÖRANDE. OVE JANSSON TEL. 0435-216 94 MOBIL. 070 52 169 41 STYRELSELEDAMÖTER. MARIANNE WINSTEDT 0431-187 57 MOBIL.

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014

barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 barnhemmet i muang mai tisdag 30 september - söndag 23 november, 2014 Oktober och nästan hela november har gått sedan sist och oj vad vi har hunnit med mycket! Barnen har fått sina mitterminsbetyg de har

Läs mer

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs

KONGRESSEN I VÄXJÖ. Ur innehållet: Nationell plattform Ledare. Kongressen i Växjö. In memoriam. Mot nya mål. Revisorskurs Ur innehållet: Nationell plattform Ledare Kongressen i Växjö In memoriam Mot nya mål Revisorskurs Årsmöte hos Göteborgs och Bohus läns Distrikt Varbergslänken Hallands Distrikt På västfronten mycket nytt

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR

KURSGÅRDEN PÅ HVIDEHUS 20 ÅR Ur innehållet: Systembolagets monopol i fara? Ledare Kursgårdens 20-årsjubileum Halvårsmöte i Hallands Distrikt Knäppgökar! Veckoslutsträff för Södra och Norra Smålands Distrikt Varbergs Horisont När kräfterna

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand

Tylöhus 2013 06 23. Årsmötesprotokoll. Fört vid årsmöte i. Tyluddens fritidsby ekonomiska förening. 2013 06 23 Tylösand Tylöhus 2013 06 23 Årsmötesprotokoll Fört vid årsmöte i Tyluddens fritidsby ekonomiska förening 2013 06 23 Tylösand 1 Mötets öppnande och godkännande av dagordningen Pontus Kastrup välkomnar och förklarar

Läs mer

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus.

Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. Protokoll fört vid PRO Nyeds årsmöte den 10 februari 2015. Lokal: Åsbacka Servicehus. 1 Årsmötets öppnande Ordf. Barbro Ekberg hälsade alla hjärtligt välkomna till årsmötet. Hon hälsade även representanterna

Läs mer

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015

Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 Protokoll Föreningsstämman den 24 februri 2015 1 1. Leif öppnade Föreningsstämman och hälsade de 11 deltagarna välkomna. Mötet var utlyst i behörig ordning enligt de närvarande. 2. Dagordningen fastställdes

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Samorganisation Sundsvall

Samorganisation Sundsvall Samorganisation Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 PRO Alnö, PRO Attmar, PRO City Sundsvall, PRO Holm, Pro Indal, PRO Liden, PRO Matfors-Tuna PRO Njurunda, PRO Selånger, PRO Sköns Norra, PRO Sköns Södra,

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo

Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo Protokoll fört vid Ösmo Kyrkokörs Årsmöte 28 februari 2009 Sockenstugan, Ösmo 1. Öppnande av mötet. Ordförande hälsar alla välkomna till årsmötet och förklarar mötet öppnat. 2. Kallelse till mötet. Årsmötet

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts Årsmöte 2015-02-14 Plats: Jörlanda Församlingshem Program: Bilagor: 10:00-12:00 årsmötesförhandlingar 12:00-13:00 Lunch Frivilligt deltagande:

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17

Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 Protokoll från Distriktsstämman 2012-03-17 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Oxelösunds Folkets hus Cupan. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman

Läs mer

Sekreterarutbildning på Hvidehus

Sekreterarutbildning på Hvidehus Ur innehållet: Gårdsförsäljning! Ledare Förbundsstyrelsemöte Årsmöte i Hallands Distrikt Striden om alkoholskatten Varbergslänkarnas årsmöte Pizzaparty Landskronalänkens 54:e årsmöte Tjugo nyktra år Sekreterarkursen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december

barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december barnhemmet i muang mai måndag 19 november - torsdag 13 december Under veckorna som har gått har vi med jämna mellanrum i vardagen firat thailändska högtider och framöver blir det dags för lite farang-högtider

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa!

Celiakinytt NUMMER 2 2014. Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! Celiakinytt NUMMER 2 2014 Bussen fylld av gula kassar på vår Ullaredsresa! INNEHÅLL/ NUMMER 1 Innehåll 3 KOMMANDE AKTIVITET ICA veteranernas handelsbod 4 KOMMANDE AKTIVITET Julbak för hela familjen 5 AKTUELL

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 Verksamhetsberättelse för 2012 ILCO:s Jönköpings länsförening 2013-03-16 Hasse på Sjökanten Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2013 Lördag den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014 Inledning Målsättningen enligt stadgarna för Rekekrokens Byaförening är att främja byn och dess invånare för en ökad trivsel och samhörighet. Vidare skall föreningen

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll

ÅRSMÖTE 2014 Protokoll 2014-03-01 Sida 1 av 5 Tid: 2014-03-01 Plats: Marinstugan Närvarande: 27 medlemmar ÅRSMÖTE 2014 Protokoll Ordförande hälsade välkommen och förklarade årsmöte 2014 öppnat. Parentation över avlidna kamraten

Läs mer

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell

Protokoll fört vid Östertälje Båtklubbs ordinarie årsmöte den 25 januari 2015 kl. 18.00 i Strand Hotell 1 Årsmötets öppnande. Ingvar Bingman öppnade årsmötet med att hälsa samtliga välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande. Årsmötet var behörigen utlyst. 3 Fastställande av dagordningen. Dagordningen godkändes.

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 DJÄKNEBÖLE-BJÄNNSJÖ IDROTTS OCH FRITIDSFÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 1 Styrelsen för Djäkneböle-Bjännsjö Idrotts- och Fritidsförening lämnar härmed verksamhetsberättelse för år 2009. Styrelsen har

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Distriktsnytt. Ordföranden har ordet. Nr 3/2014 2014-06-25

Distriktsnytt. Ordföranden har ordet. Nr 3/2014 2014-06-25 Ordföranden har ordet SOMMAR, SOMMAR, SOMMAR! Det har ju varit sommar en ganska lång tid redan, men vi seniorer har mer att göra än någonsin! Åtminstone upplever jag det, och jag tror inte att jag är ensam?

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning.

7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA Vi bestämmer vilka frågor vi ska prata om och i vilken ordning. ÖVRIGA HANDLINGAR FÖREDRAGNINGSLISTA 1 ÖPPNANDE AV LILLA ÅRSMÖTET 2014 2 JUSTERING AV RÖSTLÄNGDEN Vi bestämmer vilka på årsmötet som får rösta. 3 FRÅGA OM MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Vi frågar om alla fått

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1

Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI. Sida 1 Årgång 11 Nr 5 Juni 2008 VÅRMÖTE HOS PRO FISKEPREMIÄR 6 JUNI LÅDBILS RÄJSET FÖR FUN PÅSE MED PENGAR TILL SIKFORS DIRTBANA Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL:

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE

KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE KALLT MEN FESTLIGT PÅ KLUBBENS ÅRSMÖTE Våra årsmötesdagar i vackra Sunne genomfördes under Kristi Himmelfärdshelgen med ett fullspäckat program. Vädret var inte det bästa men deltagarna tog regnskurarna

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006

Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Sida 1 (5) Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening år 2006 Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2006 följande verksamhetsberättelse. Årsmötet genomfördes den 29 mars 2006

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Grundkurs för dig som gillar att bli full

Grundkurs för dig som gillar att bli full Grundkurs för dig som gillar att bli full Det här har vi inte skrivit för att du ska sluta dricka alkohol. Vi vet att du, liksom många andra, har upplevt många roliga stunder tillsammans med alkohol. Du

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008

KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 2008-04-15 1 (6) KONSTITUERANDE SAMMANTRÄDE MED SVEMO STYRELSE I ANSLUTNING TILL FÖRBUNDSMÖTE 2008 Sammanträdesdata Tid 2008-04-06 kl 09.30-12.00 Plats Täby Park Hotel, Täby Närvarande Sture Fredell, ordförande

Läs mer

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM

KÕJÕ NYTT HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR SISTA ANMÄLNINGSDAGEN FÖR HÖSTTERMINEN ÄR LÖRDAG DEN 16 AUGUSTI 2008 KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM KÕJÕ KI AIKIDO STOCKHOLM 2008 07 20 Årsgång 9, utgåva 35 KÕJÕ NYTT Erik Tingsborg leder Leo Spolander runt i rummet med ett stadigt grepp. HAR DU HAFT EN SKÖN SOMMAR När du läser detta har du kanske kommit

Läs mer

Kalendarium vintern/våren 2010

Kalendarium vintern/våren 2010 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev januari 2010 årgång 11 nr 1 Hej medlemmar! Hoppas det nya året har börjat bra! Och att ni inte har behövt vara ute och frysa för mycket i vargavintern vi haft. I din

Läs mer

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2014 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2014 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2014 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Text 1 Angelica, om vi vill

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping

PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping PROTOKOLL fört vid årsmöte med Sandvikens tomtägareförening söndagen den 5 juli 2015 på Sandvikens camping Närvarande:14 personer enligt bifogad närvarolista. Mötets öppnande: Mötesordförande: Mötessekreterare:

Läs mer

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna.

Stefan Hedin, förklarade stämman öppnad. De närvarande hälsades välkomna. Ideella föreningen Protokoll Sambruk Föreningsstämma 2007-04-23 Plats och tid: Ordenssällskapet W:6, Klara Östra Kyrkogata 8, Stockholm 2007-04-23, kl. 10.00-12.00 Närvarande: Borlänge kommun Botkyrka

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE

MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE MÅNS GAHRTON JOHAN UNENGE HOTELL GYLLENE KNORREN: DEN MYSTISKA GÄSTEN Text: Måns Gahrton och Johan Unenge 2008 Bild: Johan Unenge 2008 En originalproduktion från Bonnier Carlsen Bokförlag, Stockholm Formgivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. Verksamhetsberättelse 2010 Idé och utvecklingsgruppen Karlholm Västland FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSMÖTE MED IDÉ OCH UTVECKLINGSGRUPPEN KARLHOLM-VÄSTLAND DEN 29 MARS 2011. 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inbjuder till 45:e årsmötet Fredag den 22 februari 2013 Kl 18.00 45-årsjubiléumsfest Kl 19.00 Lokal: Polarisgården Varmt välkomna! 2 3 DAGORDNING FÖR TORNETRÄSK FRITIDSFÖRENING

Läs mer

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona

Julnummer. Ur innehållet: Anonymitet Ledare. En eldsjäl har för alltid lämnat oss. Distriktsstyrelsekonferens. Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Julnummer Ur innehållet: Anonymitet Ledare En eldsjäl har för alltid lämnat oss Distriktsstyrelsekonferens Kalkon succé på Gåsamiddag i Landskrona Delad glädje Fest på KF Länken i Varberg Bloms kommentarer

Läs mer

Protokoll för årsmöte 2010

Protokoll för årsmöte 2010 1 Protokoll för årsmöte 2010 Tid och plats: kl. 19:00-20:50 den 9 mars 2010 i Brunns skola, Ingarö Närvarande: representerade för 39 fastigheter Fullmakter: 3 st 1. Mötets öppnande Kerstin Lönnberg hälsade

Läs mer

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning!

Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! Nu kör vi igång med ombyggnad av lillstugan samt röjning! På årsfesten informerade vi om att vi måste ta vår del av arbetet inför nya Storsjögården. Det innebär att vi skall röja vårt mtrl. i gamla stugan

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis.

Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg. Louise Bergman Sara Reis. Hur gammal är du? En studie av ungdomars möjligheter att bli serverade starköl på restauranger i Göteborg Louise Bergman Sara Reis Augusti 2004 Rapport 4 Förord RUS-projektet (Restauranger Utveckling

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum.

Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund. Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. Protokoll fört vid årsmöte i Västergötlands Bowlingförbund Den 2 juni 2014 på Lumber& Karle, Kvänum. 1. Mötets öppnande. Förbundsordförande Elinor Schött öppnade VgBf s åttioandra ordinarie årsmöte och

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej!

E-information 2015/1 2015-03-07. Hej! 2015-03-07 E-information 2015/1 Hej! Vi närmar oss med stormsteg årets Tattoo som kommer att bli lite annorlunda. Det handlar mycket om att, trots ökade kostnader, få det att gå ihop så det gäller att

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PROGRAM HUDIKSVALL RPG

PROGRAM HUDIKSVALL RPG PROGRAM HUDIKSVALL RPG HÖSTEN 2015 VARFÖR BILDADES RPG? Jo, så här var det! För drygt 40 år sedan beslutade de ekumeniska organen samt kyrkor och samfund att bilda en gemensam pensionärsförening vars huvudsakliga

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer