Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB"

Transkript

1 Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB

2 Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer: Tillbehör Inkoppling av Opus Handhavande 5 Sätta igång/ stänga av Opus Automatisk avstängning Enkelt användarläge 6 Inställning av Användarläge Bildskärmen Teckenstorlek: Normal/Stor Tangentbordet Att ringa Att svara när det ringer Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Att samtidigt tala och skriva Tala direkt Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni Nödsamtal Fraser Utökat användarläge 12 Byta användarläge Inställningar Autosvar Svarstext Klocka Fras Skriva in eller ändra en fras Använda en fras Telefonnummer i fras Arkiv Kasta Brev Ändra brevnamn Öppna Brev Nytt Brev Telefon Olästa meddelanden Comterm op 0602:2.2 2

3 Telefon Svara Samtalsläge Spara samtalet Skicka brev Telefon Ring Fraser vid Ring Ett exempel Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Återvinning Anslutningar 28 Batteridrift 28 Tekniska data 29 DECLARATION OF CONFORMITY 30 if all my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it I would soon regain all the rest Fritt översatt Daniel Webster...Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag skulle jag välja att behålla styrkan av att kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten 3 Comterm op 0602:2.2

4 Opus 2 Opus 2 är två texttelefoner i en. I Opus 2 kan man ställa in ett Enkelt läge där bara de viktigaste funktionerna finns med och som gör den mycket enkel att använda. Opus 2 har också ett Utökat användarläge. Alla funktioner som finns i Enkelt Läge finns också i Utökat användarläge plus ytterligare flera bra funktioner. Opus 2 är en texttelefon som tillåter att man samtidigt kan tala och skriva. För att det skall fungera måste även den andra sidans texttelefon vara en Opus 1 eller 2 eller annan texttelefon som också kan hantera tal och skrift samtidigt. Ringer man mellan två Opus kan alltså den ena tala och den andra skriva. Man kan till och med både skriva och tala samtidigt i båda riktningarna utan att någon behöver lyfta någon lur eller vänta på den andra. Man kan tala/skriva i munnen på varandra utan problem. Ringer du till en texttelefon som inte klarar av samtidigt tal och skrift t ex Polycom, Bästis, Kompis eller någon annan modell fungerar det endast att skriva eller att tala omväxlande. Skillnaden är att den som har en Opus aldrig behöver lyfta/lägga på telefonluren medan den som har den andra typen av texttelefon måste växla mellan att: lyfta luren och tala eller lägga på luren och skriva. Med Opus 2 följer: 1 Tangentbordskabel med 2 runda lika kontakter i båda ändar. 2 Telefonkablar med 2 lika platta kontakter i båda ändar. 1 Telepropp för anslutning till telejacket i väggen. 1 Skarvjack som används för att ansluta en extra telefon. 1 Nätadapter som ansluts till kontakten märkt. 1 Bruksanvisning. Comterm op 0602:2.2 4

5 Tillbehör Headset. Man kan ansluta ett headset i kontakterna (mikrofon) och i (högtalare). I ett headset hör man bättre än i telefonluren och man får båda händerna fria om man skall skriva. Headsetet finns att beställa hos Gewa. Inkoppling av Opus 2 Bild 1. Kontakter på OPUS 2 baksida Anslut tangentbordskabeln till kontakten märkt och till kontakten på höger sida på tangentbordet. Sätt ihop telefonproppen med telefonkabeln. Anslut kabeln till kontakten på Opus 2 märkt och anslut telefonproppen till telenätet. Anslut nätadaptern till Opus 2 kontakt märkt. Sätt i nätadaptern i eluttaget. Om Opus 2 bara används av telefondöva behövs ingen mer utrustning. Opus 2 har en inbyggd mikrofon bakom ett litet hål i nedre vänstra hörnet. Det går att tala direkt mot Opus 2 vid taladirekt samtal. Vill man ha en vanlig telefon anslutet i samma jack som Opus 2 skall man använda sig av skarvjacket. Sätt i den andra telefonkabeln i skarvjacket och anslut kabeln till Opus 2 kontakt märkt. Anslut en vanlig telefon till skarvjacket. Nu kan den vanliga telefonen användas för att ringa/svara med på vanligt sätt. Den kan också användas som mikrofon och hörtelefon när Opus 2 används som texttelefon. Handhavande Det är mycket lätt att använda Opus 2. Först beskrivs Opus 2 med Enkelt användarläge och därefter de extra funktioner som tillkommer med Utökat användarläge. 5 Comterm op 0602:2.2

6 Sätta igång/ stänga av Opus 2 Med tangenten tänds respektive släcks bildskärmen. När bildskärmen är släckt är Opus 2 i viloläge och drar mindre ström men är hela tiden beredd på inkommande samtal så länge nätadaptern är ansluten. Vid batteridrift se nedan. Automatisk avstängning Om Opus 2 inte används på 10 minuter sätts den automatiskt i viloläge och bildskärmen släcks. Enkelt användarläge Inställning av Användarläge För att komma till Enkelt användarläge från Utökat användarläge se beskrivning av Utökat användarläge under Inställningar Bildskärmen Opus 2 Större tecken Bild 2. Startbild. Enkelt användarläge Bildskärmen har ett menyfält längst ned där det står vad man kan välja för funktion och en symbol som visar vilken tangent man skall trycka på för att få den. Teckenstorlek: Normal/Stor Vid startläget kan man välja om man vill ha extra stor stil på skärmen. Tryck på tangenten märkt så ändras teckenstorleken till en större eller till en mindre beroende på vad som var inställt tidigare. Comterm op 0602:2.2 6 Telefon

7 SOS! 1 " # 2 3 % 4 5 & / ( ) = 0? + Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ö Ä Z X C V B N M ;, :. _ - Ctrl Alt Alt 2 * Tangentbordet Opus 2 tangentbord har förutom de vanliga bokstavs- och siffertangenterna några extra kontrolltangenter som här är gråmarkerade. Se bild 3. Tangenten används för att Sätta på/stänga av Opus 2. Opus 2 sätts i viloläge för att dra mindre ström och bildskärmen släcks. SOS Tangenten används när man snabbt vill ringa till SOS ALARM. Piltangenterna används för att förflytta sig i texten och i val mellan olika funktioner. Är 4 st funktionstangenter. Funktionen visas alltid nedtill på skärmen i Menyraden. Ctrl Alt Bild 3. Tangentbordet Har funktionen, sluta/avbryt. Byter mellan stor eller normal teckenstorlek i startläge. Används för att svara eller för att övergå till Talläge. Används vid ringa och svara. Tangenten används när man vill skriva styrtecken som normalt inte syns på skärmen. Den behövs också för hemliga kommandon t ex vid service. Tangenten används när man skall skriva en fras. 7 Comterm op 0602:2.2

8 Alt2 Tangenten är en skifttangent. Den används på samma sätt som används för att skriva stora bokstäver. Trycker man först ner Alt 2 och sedan ytterligare en tangent kan man skriva ännu fler tecken än de som är tryckta på tangenttopparna. * Tangenten skickar en stjärna. Den kan användas istället för att skriva KOM. Att ringa Sätt igång Opus 2 så att bildskärmen tänds. Tryck på tangenten så visas menyn nedan. Nummer: Telefon Sluta Bild 4. Telefonmeny Skriv telefonnumret och tryck på tangenten så ringer Opus 2 upp. Längst ned i högra hörnet finns nu en ny symbol (se Bild 6) som visar signalen på linjen. Samtidigt står det: Väntar på kontakt på bildskärmen. Vänta tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Det senast skrivna telefonnumret sparas så nästa gång behöver man endast trycka på tangenten så ringer Opus 2 upp. Vill man ringa ett annat nummer är det bara att skriva det nya numret. Det gamla numret suddas automatiskt bort. För att använda fras som telefonkatalog se under Fras sidan 13. Comterm op 0602:2.2 8 Svara Ring

9 Att svara när det ringer När någon ringer till Opus 2 tänds bildskärmen och blinkar och om du har köpt tjänsten nummerpresentation från telebolaget så visas även telefonnumret till den som ringer, se bild 5. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Svara Bild 5. Inkommande samtal OBS! För att få nummerpresentation måste man också köpa den tjänsten från telefonbolaget. Vill du svara trycker du på tangenten. Vänta sedan tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Om man svarar i den vanliga telefonen som är ansluten till Opus 2 och hör en ton är det troligen en texttelefon som ringer. För att svara i texttelefonen håller man kvar luren lyft och trycker på knappen. Då skrivs på skärmen Väntar på kontakt. OBS! Har det gått mer än 1 minut sedan sista ringsignal när man trycker på så visas i stället skärmbilden som i Bild 4. Då trycker man på Svara tangenten och Opus 2 skriver på samma sätt som ovan Väntar på kontakt. 9 Comterm op 0602:2.2

10 Att samtidigt tala och skriva När man ringer/svarar och den andra personen också har en Opus 2 står det Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt på skärmen när man har fått kontakt. Opus 2 har en inbyggd mikrofon så det går att tala direkt utan att man behöver göra något. Det går också bra att ansluta en telefon till Opus 2 och tala i telefonluren eller att ansluta en yttre mikrofon och tala i den. Den andra sidan behöver ha en telefon eller högtalare/headset anslutet för att kunna höra. Båda sidor kan skriva utan att det påverkar att man samtidigt talar. Tala direkt När man ringer upp/svarar och Opus 2 skriver: Nu har du fått kontakt. Textläge så betyder det att den andra sidan inte kan hantera text och tal samtidigt. Telefon Nu har du fått kontakt. Textläge Sluta Tal Bild 6. Samtalsläge Nu kan ni bara skriva till varandra. Vill du tala till den andra trycker du på tangenten TALA. Texten Nu byter jag till tal. * skickas till den andra personen som då ska lyfta telefonluren och lyssna. På bildskärmen står det Tappade kontakten. Talläge. Nu kan du tala direkt mot Opus 2 så hörs det i den andres telefon. När du har talat färdigt säger du KOM och den andra lägger på sin telefonlur och när en ny kontakt har skapats står det igen på bildskärmen Comterm op 0602:2.2 10

11 Nu har du fått kontakt. Textläge Nu kan ni åter skriva till varandra. På det sättet kan ni fortsätta att omväxlande skriva och tala. Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni När du ringer till förmedlingstjänsten kan du antingen bara skriva eller också använda taladirekt. OBS! För att använda taladirekt måste du varje gång du själv vill tala trycka på knappen Tal. Återgång till Textläge sker automatiskt när Förmedlingstjänsten åter kopplar in sin texttelefon. Nödsamtal Behöver du ringa till SOS Alarm (alltså telefonnummer 112) räcker det att trycka på den röda knappen SOS och hålla den nedtryckt i 5 sekunder. Efter 5 sekunder visas texten: Ringer till SOS alarm Ringer: 112 Att du måste hålla SOS-knappen nedtryckt i 5 sekunder beror på att du inte av misstag skall komma åt och ringa till SOS Alarm. Vänta sedan på vanligt sätt tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge. OBS! Om du släpper upp knappen innan texten: Ringer SOS visas ringer Opus 2 inte upp. Fraser Fraser går att skicka i enkelt användarläge men all ändring och inskrivning måste ske i utökat användarläge. Se sidan 14 under Använda en fras. Vid visning av fraskatalogen visas då endast de frasknappar som har något inskrivet. 11 Comterm op 0602:2.2

12 Utökat användarläge Opus :34 Inställningar I Utökat användarläge ser startbilden ut som den ovanför. Opus 2 har ett utökat antal funktioner som: Autosvar som gör att Opus 2 kan svara automatiskt och lämna ett textmeddelande samt spara ett textmeddelande. Detta ställs in i Inställningar. Nummerpresentation. När någon ringer så visar Opus 2 från vilket nummer samtalet kommer (om det inte är ett hemligt nummer förstås). För att den här tjänsten skall fungera måste man abonnera hos telefonbolaget på nummerpresentation. I Startmenyn visas också hur många olästa meddelanden man har Arkiv. I Arkiv finns lagrat alla inkomna sparade samtal samt de brev man själv har skrivit. Klocka. Opus 2 har en inbyggd klocka som visar datum och tid. För alla inkomna sparade autosvarsmedelanden sparas också svarstiden. Fras. I Opus 2 finns också ett frasminne. Se under Fras. Ringa och ta emot samtal fungerar på samma sätt i Utökat användarläge som i Enkelt läge. Stora tecken ställs nu in under inställningar. OBS! När man använder Stora tecken finns inte alltid plats att skriva samma text som vid normala tecken utan rubriker måste tas bort eller ord förkortas i menytexterna. Comterm op 0602: Arkiv Bild 7. Startbild Utökat användarläge Telefon

13 Byta användarläge Från Enkelt användarläge till Utökat användarläge. Håll ned tangenten Ctrl och tryck samtidigt på tangenten V. En ny skärmbild visas. Se bild 8. * Tryck på tangenten för att byta användarläge. Opus SE : Avbryt Utökat användarläge Inställningar Bild 8. Byte av användarläge Tryck på tangenten Inställningar i startmenyn, se bild 7, för att komma till Inställningar, bild 9. Inställningar Autosvar: efter 3 signaler Teckenstorlek: Normal Sluta Klocka Fras Svarstext Bild 9. Inställningar Använd tangenterna för att flytta markeringen (det mörka fältet) till den funktion du vill ändra. Tryck på tangenterna för att ändra värde. Tryck på Sluta när du är klar. 13 Comterm op 0602:2.2

14 Autosvar Autosvar är en funktion som gör att Opus 2 kan svara själv och: Sända en svarstext som du själv skrivit in. Spara ett textmeddelende från den som ringt upp. Autosvaret kan väljas att vara Av (avstängt) eller att svara efter 1, 2,3,4,5 eller 6 ringsignaler. För att ställa in antalet ringsignaler kan man antingen stega upp/ner med piltangenterna eller direkt trycka på siffertangenterna 0-6 där 0 stänger av autosvaret. När Autosvaret är påsatt så visas symbolen i startläget uppe i vänstra hörnet på bildskärmen. Se bild 10. Opus :34 Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Bild 10. Startläge med autosvarssymbol Svarstext Telefon Svarstext Comterm utveckling AB Vi kan just nu inte svara. Skriv ditt namn, telefonnummer och ärende så ringer vi upp så fort vi kan. Tack för påringningen. Sluta Töm Bild 11. Svarstext Comterm op 0602:2.2 14

15 I inställningsmenyn tryck på tangenten för att skriva in den Autosvarstext du vill att Opus 2 skall svara med. Skriv texten och välj sedan Sluta. Tangenten Töm suddar ut hela den gamla svarstexten. Klocka I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Klocka tangenten för inställning av klockan, bild 12. Efter Datum: står klockans nuvarande inställning av datum. Skriv ett nytt datum. Det gamla skrivs då över varefter man skriver. Med piltangenterna kan man gå bakåt, framåt, uppåt och nedåt på raderna för datum och tid. Inskrivningen skall vara: År-månad-dag t.ex Timme:minut:sekund t.ex. 23:37:55 Streck och kolon skall inte skrivas utan det gör Opus 2 själv. Tryck på Ändra så ställs klockan om. Tryck på Avbryt så avbryts inställningen och man kommer tillbaka till Inställningsmenyn utan att ha ändrat något. Datum: Tid: 13:25:01 Klocka Avbryt Ändra Bild 12. Klockinställning 15 Comterm op 0602:2.2

16 Fras En fras är en text som med få tangenttryckningar enkelt kan skrivas ut. Fraserna kan vara av valfri längd t ex ett telefonnummer eller en text. En fras kopplas till en av tangenterna 0-9 eller A-Ö samt,. - *. Det kan alltså finnas 43 olika fraser. Fraserna kan användas för att skriva: Telefonnummer Autosvarstexter Hälsningsfraser Hej då fraser med mera. Fraserna finns samlade i Fraskatalogen se bild 13. Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten Hasses telefonnummer 3 Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag är upptagen och har inte tid just nu. Ring senare. 6 Sluta Ändra Bild 13. Fraskatalog I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Fras knappen för att komma till fraskatalogen. OBS! I fraskatalogen visas bara första raden av frasen. För att läsa hela frasen måste du öppna den genom att trycka på Ändra. Skriva in eller ändra en fras Med piltangenterna kan du flytta det mörka markeringsfältet uppåt eller nedåt för att peka på den fras du vill ändra eller läsa. Tryck på Ändra så öppnas och visas frasen. Nu kan du läsa hela frasen och göra ändringar. När du skrivit klart tryck på Sluta. Ett snabbare sätt att komma till rätt fras är att i Fraskatalogen trycka direkt på den tangent som frasen finns på. Då flyttar sig markeringsfältet till den valda frasen. Välj sedan ändra Ändra. Då öppnas frasen se bild 14. Comterm op 0602:2.2 16

17 Fras 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag kan. Sluta Töm Bild 14. Fras 5 har öppnats När frasen är öppnad kan du läsa och ändra i den. Tryck på du är klar så återgår du till Fraskatalogen. Vill du tömma hela frasen så tryck på Töm. Sluta när Använda en fras Fraser går att använda i såväl Enkelt läge som Utökat läge. En fras skrivs ut genom att först trycka på tangenten Alt. Då ändrar sig menyradens texter så den ser ut som nedan. Avbryt Fraskatalog Bild 15. Menyrad. Skriv fras. Sedan finns 2 olika sätt för att skriva ut frasen. Sätt 1. När man är säker Trycker man en av tangenterna 0-9 A-Ö,. - * skrivs frasen som är knuten till tangenten ut direkt. Sätt 2. När man vill välja eller kontrollera Tryck på Fraskatalog så visas fraskatalogen, se bild 16. Nu kan du bläddra upp och ned med piltangenterna för att sätta det mörka fältet på en lämplig fras. Tryck sedan på Skriv ut frasen för att skriva den eller Avbryt för att återgå utan att någon fras har skrivits ut. OBS! Tomma fraser som inte har någon text visas nu inte i katalogen. Tomma frasknappar ser man bara när man valt Fras i Inställningsmenyn där man kan skriva in nya fraser. 17 Comterm op 0602:2.2

18 Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten 1 2 Hasses telefonnummer Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Visa Bild 16. Välj Visa fras Väljer man Visa så visas hela frasen 5:s text. Se bild 14. Telefonnummer i fras Vill man använda fraser som kortnummer skall telefonnumret stå sist i frasen. Opus 2 tar de siffror som står sist i frasen och använder dessa som telefonnummer. Se exempel i bild 17. Fras F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Bild 17. Fras F Comterm op 0602:2.2 18

19 Arkiv I Startmenyn finns också Arkiv. I Arkivet lagras alla brev man själv skriver samt de autosvarsmeddelanden som man valt att spara. Tryck på Arkiv tangenten i startläget. Se bild 7 Arkiv. I Arkiv kan man: (se bild 17). Arkiv Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Tryck på Sluta tangenten för att öppna brevet Kasta Nytt Bild 18. Arkiv * Skriva in en text (ett Brev) i förväg och namnge det. * Läsa ett gammalt brev eller sparat Autosvarsmeddelande. * Kasta ej längre aktuella Brev. * Ändra namnet på ett Brev eller lagrat Autosvarsmeddelande. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill öppna (läsa eller ändra i) eller byta namn på eller kasta. Kasta Brev Tryck på Kasta tangenten i Arkivmenyn för att kasta det brev som är skuggmarkerat. Ändra brevnamn Tryck på tangenten och skriv in ett nytt brevnamn. Namn Öppna Brev Tryck på tangenten för att öppna brevet (i det här fallet brevet Från Ludde). Se bild 18. Brevet börjar med brevnamnet, Tidpunkt när det skapades och eventuellt telefonnummer om det var ett sparat Autosvarsmeddelande. För att kunna 19 Comterm op 0602:2.2

20 Från Ludde Hej vännen! Jag har samlat några polare till en golfturnering på söndag. Vill du vara med? Första start 8:12. Lunch efteråt. Hör av dig. Sluta Ändra Bild 19. Öppnat Brev ändra i brevet tryck på Ändra. Symbolen blir fylld och visar att nu går det att sudda och skriva in ny text i brevet. Suddas eller ändras Datum och Tid så försvinner detta för gott. Med pilarna flyttar man sig i texten. Nytt Brev Tryck på Nytt i Arkiv menyn för att skapa ett nytt brev. Skriv ett brevnamn. Välj Sluta om du ångrar dig och inte vill skapa ett brev. Brevnamn Brevnamn: Brev till Lisa Sluta Spara Bild 20. Brevnamn Tryck på Spara för att skapa brevet. Se bild 20. Skriv sedan brevet och välj Sluta. Brevet finns nu i Arkivet och du kan se det i Arkivmenyn. Comterm op 0602:2.2 20

21 Telefon Att ringa och svara i telefon fungerar som i Enkelt användarläge. Om Opus 2 har haft Autosvar påslaget visas i startläget hur många olästa svarsmeddelanden som finns. Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Telefon Bild 21. Startläget när det finns olästa meddelanden Observera! Att ett svarsmeddelande kan vara tomt men tiden och telefonnumret (om det finns) visas alltid. Finns inga svarsmeddelanden visas ingen text. Olästa meddelanden Opus :34 Meddelanden skapas bara om Autosvaret är påkopplat. Finns det olästa meddelanden står det på bildskärmen i Startläget. Se bild 21. Olästa meddelanden, d v s inkomna samtal, samlas under Olästa meddelanden. Tryck på i startläget för att komma till Olästa meddelanden Se bild 22. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det meddelande man vill öppna. Tryck på för att öppna och läsa meddelandet. * För att spara ett meddelande i Arkivet måste man först öppna det. * För att kasta ett meddelanden måste man först öppna det. Väljer man Sluta kommer man tillbaka till Startläge och olästa meddelanden förblir olästa. Det är en god vana att öppna och kasta bort meddelanden så listan över olästa meddelanden inte blir så lång. 21 Comterm op 0602:2.2

22 Olästa meddelanden : : : : Sluta Öppna Bild 22. Olästa meddelanden Öppna ett oläst meddelande genom att trycka på Öppna. Ett öppet meddelande, se bild 23, visar: Datum Tid och telefonnummer samt meddelandetext. Vill man spara meddelandet i arkivet trycker man på Spara. Meddelandet sparas då som ett Brev i Arkivet under namnet: Datum Tid och Telefonnummer. Vill man ändra namnet på brevet gör man det i Arkiv. Vill man kasta meddelandet trycker man på Kasta : Vi vill bara önska er Ett Gott Nytt År! Här i Åre är det full fart Alla hälsar! Avbryt Kasta Spara Bild 23. Öppet meddelande Comterm op 0602:2.2 22

23 Telefon Svara När det ringer blinkar bildskärmen och ändras så den ser ut som på bild 24 Inkommande samtal. Har du nummerpresentation visas numret. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Telefon Svara Bild 24. Inkommande samtal Vill du inte svara behöver du inte göra något alls. När det slutar ringa återgår Opus 2 till det läge den var i innan det ringde. Trycker du på Svara ej så återgår Opus 2 genast till den meny den var i när det ringde men skärmen fortsätter att blinka så länge det ringer. Vill du svara tryck på Svara. Bildskärmsbilden byts och på meddelanderaden står nu Väntar på kontakt och sedan när du fått kontakt som på bild 25 Samtalsläge. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på Sluta. Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt Sluta Spara Skicka brev Bild 25. Samtalsläge Tala 23 Comterm op 0602:2.2

24 Samtalsläge Till samtalsläget, bild 25, kommer man både när man har svarat eller själv ringt upp. I samtalsläget kan man : * Skicka brev. Skicka ett i förväg sparat brev. * Spara all text som ett brev i Arkivet. * Knappen Tala används som tidigare beskrivits i Enkelt läge Spara samtalet Tryck på Spara. När du har valt Spara så ändras symbolen till en fylld symbol. Samtalet sparas nu som ett brev i Arkivet med namnet: Sparat Datum Tid och telefonnummer (om det fanns något att visa) t ex Sparat : För att läsa eller ändra namn på det sparade samtalet gå till Startläge och välj Arkiv. Se vidare under Arkiv sidan 19. Skicka brev När man fått kontakt och befinner sig i samtalsläget kan man skicka ett i förväg skrivet brev. Tryck på Skicka Brev. Skicka Brev Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Avbryt Skicka Brevet Bild 26. Skicka Brev Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill skicka. Tryck på för att skicka brevet. Comterm op 0602:2.2 24

25 Telefon Ring Tryck på Telefonknappen i Startläget. För att ringa. Det gamla numret står kvar. Vill du ringa det, tryck på knappen igen och Opus 2 ringer upp. Telefon Nummer: Sluta Svara Ring Bild 27. Ring Vill du ringa ett annat nummer så skriv det direkt så försvinner det som stod där från början. Du kan också välja en fras där ett telefonnummer finns lagrat. När Opus 2 har ringt upp kommer du till Samtalsläge se bild 25. Nu fungerar Opus 2 precis lika som när man fått kontakt vid svara. Man kan skicka Brev och spara texten i samtalet. Se vidare på sidan 24 under Samtalsläge Fraser vid Ring Om man skriver ut en fras där man skall mata in telefonnumret så skrivs bara siffrorna som står sist i frasen. 25 Comterm op 0602:2.2

26 Ett exempel. Antag att du skrivit in tre fraser i fraskatalogen. En på fras F en på K och en på T så som visas nedan. F Förmedlingstjänsten K Karl Persson T Jag heter Comterm och använder tala direkt När du nu skall ringa till förmedlingstjänsten så trycker du på Telefon i startläget. Istället för att skriva telefonnumret så trycker du på du ALT och F så skrivs telefonnumret i frasen F dvs: Tryck sedan på Ring på vanligt sätt. När du får kontakt med förmedlingstjänsten och de frågar till vem du vill ringa trycker du ALT sedan K så skrivs: Karl Persson När förmedlingstjänsten frågar vad du heter trycker du ALT och T så skrivs: Jag heter Comterm och använder tala direkt På så sätt kan du använda fraser för att förenkla skrivning av ofta förekommande texter. Vi hoppas du får glädje av din Opus 2 Utvecklarna på Comterm Comterm op 0602:2.2 26

27 Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Polycom Bästis Kompis Diatext IV Opus 2 har också testats mot Förmedlingstjänsten och SOS Alarm. För samtal mot dessa två se sidan 8-9. Återvinning Opus 2 skall återvinnas som elektronikskrot. Internt finns ett NiMh batteri som skall återvinnas som batteri. För att ta loss batteriet skall skruvarna i botten lossas och bottenplattan tas bort. Därefter kan batteriet tas bort. Kåpan kan återvinnas som plastskrot. Opus 2 kan lämnas på återvinningscentral eller återlämnas till leverantören. 27 Comterm op 0602:2.2

28 Anslutningar Bild 28. Anslutningar På baksidan av bildskärmen finns 7 stycken kontakter. Dessa har från vänster följande funktioner. Anslutning av tangentbordet. Anslutning av batterieliminator. I/O Generellt seriesnitt för anslutning av t ex tangentbordet. Det används för programuppdatering och service. Anslutning för en vanlig telefon som också kan användas som mikrofon. Det finns dessutom en inbyggd mikrofon. OBS! Det är inte säkert att det går att ta bort kabeln från en vanlig telefons telepropp och sätta in den kabeln i OPUS 2. Telefonens kabel utan propp behöver inte följa den standard som finns för telelinjen. Det kan därför behövas ett skarvjack för att ansluta telefonens propp i. Kontakt för anslutning av telefonlinjen. Kontakt för anslutning av yttre mikrofon eller headset mikrofoningång. Kontakt för anslutning av högtalare eller headset högtalardel. Batteridrift Opus 2 har ett inbyggt batteri på 7,2V 1,1 Ah. Det laddas automatiskt så fort nätadaptern är ansluten till elnätet. Det räcker till ca 1,5 timmas telefonerande. Batteriet är dock i första hand till för att man alltid skall kunna ringa SOS ALARM även vid strömavbrott. Vi rekommenderar att man inte använder batteridrift annat än vid nödsituation. OBS! Vid batteridrift fungerar inte autosvar. Comterm op 0602:2.2 28

29 Tekniska data Storlek: Vikt: Strömförsörjning: Bildskärm: 278 x 109 x 230 mm hopsatt (1 x b x h). 1,9 kg exklusive nätadapter och telefonkablage. Laddningsbart NiMh batteri 7,2V 1,1 Ah. Nätadapter 9V likspänning. Grafisk skärm i flytande kristallteknik (LCD) 640x200 pixels, monokrom, med belysning och proportionell skrift. 7 textrader samt 1 valrad eller 3 textrader samt 1 valrad vid stor stil. Tangentbord: Bokstäver: a--ö, A--Ö. Siffror: 0-9, Tecken:,. ; : - + _! # $ % & / ( ) =? ` < * > ^ Retur, Radera, Versalskift, Blanksteg, KOM * Till/från, SOS, Funktionstangenter:,,,, Ctrl, Alt, Alt2 Piltangenter:,,,, Minne: ca tecken Kontakter: 1 st 6/4-pol Modularjack för telenätsanslutning via kablage med telepropp. 6/4-pol Modularjack för anslutning av yttre telefon. 2 st. 3,5 mm jack för anslutning av headset. 1 st. 9-polig Dsub för uppdatering. 1 st. 2,5 mm jack för anslutning av tangentbord. 1 st. EIAJ RC-5320 för anslutning av nätadapter. Kommunikations- Inbyggt modem för CCITT V.21, V.61. Uppkoppling form: enl. V.18. Signalinformation: Mikrofon: En indikatorsymbol på bildskärmen som visar ljudet på telefonlinjen samt en symbol som visar när det går att tala och en som visar när det går att skriva. Det finns en inbyggd mikrofon riktad framåt mot användaren. 29 Comterm op 0602:2.2

30 DECLARATION OF CONFORMITY Manufacturer s Name: Comterm utveckling AB Manufacturer s Address: Stockholmsvägen 132 SE Täby Sweden declares, that the product Product Name: Opus 1 Model Number(s): 0501 Opus 2 Product Options: All conform(s) to the following standards and/or product specifications: Safety: EN 12182:1999 EN 60950:1992 /A1+A2:1993 /A3:1995 /A4:1997 / A11:1997 EMC: EN : 1992 EN : 1992 EN : 1993 Telecom: TBR 21 : January 1998 Supplementary Information: The products herewith complies with all applicable essential requirements of the applicable directive: - Medical Device Directive ( 9 3 / 4 2 / E E C ) Place, Date Täby Date of issue: Leif Strand Managing Director This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer Comterm utveckling AB Comterm op 0602:2.2 30

31 31 Comterm op 0602:2.2

32 Återförsäljare GEWA AB Box 92, SE Sollentuna, Sweden Tel: Texttel: Fax: Web: Dok: Bruksanvisning OPUS 2, Ver: 2.2, Dat: Comterm op 0602:2.2 32

Lightwriter SL40 Connect

Lightwriter SL40 Connect Lightwriter SL40 Connect Bruksanvisning SL40 CONNECT dedicated to communication Detta är en bruksanvisning för Lightwriter SL40 Connect. För uppdateringar eller tillägg, besök vår hemsida på http://www.toby-churchill.com

Läs mer

Telefax 330 BRUKSANVISNING

Telefax 330 BRUKSANVISNING Telefax 330 BRUKSANVISNING 1 INNEHÅLL INNEHÅLL HUR FUNGERAR EN TELEFAX?...4 INLEDNING...5 Gratulerar till valet av Telefax 330!...6 Översikt...7 Manöverpanelen...8 INSTALLATION...11 Montering...12 Dokumentfacket...12

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installatörs- och användarhandbok UNIBASE PC-program för programmering av AXCODE AXCARD & UNICALL VER. 2.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION... 1 2 INSTALLATION... 2 2.1 DIREKTANSLUTNING...2 2.2 ANSLUTNING

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning

Winspeak. Symbolbaserat kommunikationsprogram. Bruksanvisning Winspeak Symbolbaserat kommunikationsprogram Bruksanvisning BRUX\...\Winspeak\winspeak 144SV Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19

Läs mer

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2

Användarhandbok. 9352007 Utgåva 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9352007 Utgåva 2 Fäst

Läs mer

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

A52. Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens A 2003 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning

SpeakOut/SpeakOut Scan. Bruksanvisning SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning Support Picomed AB Skansgatan 9 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 Fax: 0920 94900 www.picomed.se Email: leena.lundgren@picomed.se SpeakOut/SpeakOut Scan Bruksanvisning

Läs mer

Handbok Konftel 300 SVENSKA

Handbok Konftel 300 SVENSKA Handbok Konftel 300 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Handbok Konftel 250 SVENSKA

Handbok Konftel 250 SVENSKA Handbok Konftel 250 SVENSKA OmniSound HD överlägsen ljudkvalitet Den patenterade ljudteknologin OmniSound garanterar att ditt distansmöte får ett imponerande och kristallklart ljud i båda riktningarna,

Läs mer

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP

Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP 2005 03 01 Version 2.6 För Windows 98, ME, 2000, NT4 och XP OBS! Denna introduktion är tänkt för att du ska kunna komma igång i programmet, den fullständiga manualen hittar du i programgruppen Widgit samt

Läs mer

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597

Din manual NOKIA 3210 http://sv.yourpdfguides.com/dref/527597 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 3210. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet.

Innehåll. Överföra och utbyta information 57 Bluetooth trådlös teknik, synkronisering. Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Innehåll Komma igång 3 Ringa och ta emot det första samtalet. Lära känna telefonen 6 Knappfunktioner, snabbknappar, skriva bokstäver. Anpassa telefonen 15 Välja ringsignal, tema och andra inställningar.

Läs mer

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg

Energidisplay. Användarmanual V 02.01.01-02.01.05. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Energidisplay Användarmanual V 02.01.01-02.01.05 info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Ekmansgatan 3, 411 32 Göteborg Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation

Läs mer

Användarhandbok. 9351614 Issue 2

Användarhandbok. 9351614 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351614 Issue 2 Nokia

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

mobile SK65 Designed for life Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s mobile s mobile Issued by Information and ommunication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2004 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Läs mer

Inledning. Försäkran om överensstämmelse

Inledning. Försäkran om överensstämmelse Försäkran om överensstämmelse Härmed intygar Sharp Telecommunications of Europe Ltd att denna GX10i-telefon står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB

Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Svensk manual för Progress PC, Progress Star USB och Progress Micro USB Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Innehåll Välkommen......................................................... 2 Vad finns i startförsändelsen?......................................... 2 När du vill

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg

Innehållsförteckning. info@exibea.se Exibea AB www.exibea.se Sockerbruket 9, 414 51 Göteborg Användarmanual V 2014 Innehållsförteckning 1. Detta är ELIQ 1 2. Innehåll i kartongen 2 3. Installation 3 4. Användning 4 5. Exportera data 5 6. Felsökning 6 7. FAQ vanliga frågor 7 8. Teknisk specifikation

Läs mer