Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB"

Transkript

1 Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB

2 Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer: Tillbehör Inkoppling av Opus Handhavande 5 Sätta igång/ stänga av Opus Automatisk avstängning Enkelt användarläge 6 Inställning av Användarläge Bildskärmen Teckenstorlek: Normal/Stor Tangentbordet Att ringa Att svara när det ringer Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Att samtidigt tala och skriva Tala direkt Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni Nödsamtal Fraser Utökat användarläge 12 Byta användarläge Inställningar Autosvar Svarstext Klocka Fras Skriva in eller ändra en fras Använda en fras Telefonnummer i fras Arkiv Kasta Brev Ändra brevnamn Öppna Brev Nytt Brev Telefon Olästa meddelanden Comterm op 0602:2.2 2

3 Telefon Svara Samtalsläge Spara samtalet Skicka brev Telefon Ring Fraser vid Ring Ett exempel Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Återvinning Anslutningar 28 Batteridrift 28 Tekniska data 29 DECLARATION OF CONFORMITY 30 if all my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it I would soon regain all the rest Fritt översatt Daniel Webster...Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag skulle jag välja att behålla styrkan av att kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten 3 Comterm op 0602:2.2

4 Opus 2 Opus 2 är två texttelefoner i en. I Opus 2 kan man ställa in ett Enkelt läge där bara de viktigaste funktionerna finns med och som gör den mycket enkel att använda. Opus 2 har också ett Utökat användarläge. Alla funktioner som finns i Enkelt Läge finns också i Utökat användarläge plus ytterligare flera bra funktioner. Opus 2 är en texttelefon som tillåter att man samtidigt kan tala och skriva. För att det skall fungera måste även den andra sidans texttelefon vara en Opus 1 eller 2 eller annan texttelefon som också kan hantera tal och skrift samtidigt. Ringer man mellan två Opus kan alltså den ena tala och den andra skriva. Man kan till och med både skriva och tala samtidigt i båda riktningarna utan att någon behöver lyfta någon lur eller vänta på den andra. Man kan tala/skriva i munnen på varandra utan problem. Ringer du till en texttelefon som inte klarar av samtidigt tal och skrift t ex Polycom, Bästis, Kompis eller någon annan modell fungerar det endast att skriva eller att tala omväxlande. Skillnaden är att den som har en Opus aldrig behöver lyfta/lägga på telefonluren medan den som har den andra typen av texttelefon måste växla mellan att: lyfta luren och tala eller lägga på luren och skriva. Med Opus 2 följer: 1 Tangentbordskabel med 2 runda lika kontakter i båda ändar. 2 Telefonkablar med 2 lika platta kontakter i båda ändar. 1 Telepropp för anslutning till telejacket i väggen. 1 Skarvjack som används för att ansluta en extra telefon. 1 Nätadapter som ansluts till kontakten märkt. 1 Bruksanvisning. Comterm op 0602:2.2 4

5 Tillbehör Headset. Man kan ansluta ett headset i kontakterna (mikrofon) och i (högtalare). I ett headset hör man bättre än i telefonluren och man får båda händerna fria om man skall skriva. Headsetet finns att beställa hos Gewa. Inkoppling av Opus 2 Bild 1. Kontakter på OPUS 2 baksida Anslut tangentbordskabeln till kontakten märkt och till kontakten på höger sida på tangentbordet. Sätt ihop telefonproppen med telefonkabeln. Anslut kabeln till kontakten på Opus 2 märkt och anslut telefonproppen till telenätet. Anslut nätadaptern till Opus 2 kontakt märkt. Sätt i nätadaptern i eluttaget. Om Opus 2 bara används av telefondöva behövs ingen mer utrustning. Opus 2 har en inbyggd mikrofon bakom ett litet hål i nedre vänstra hörnet. Det går att tala direkt mot Opus 2 vid taladirekt samtal. Vill man ha en vanlig telefon anslutet i samma jack som Opus 2 skall man använda sig av skarvjacket. Sätt i den andra telefonkabeln i skarvjacket och anslut kabeln till Opus 2 kontakt märkt. Anslut en vanlig telefon till skarvjacket. Nu kan den vanliga telefonen användas för att ringa/svara med på vanligt sätt. Den kan också användas som mikrofon och hörtelefon när Opus 2 används som texttelefon. Handhavande Det är mycket lätt att använda Opus 2. Först beskrivs Opus 2 med Enkelt användarläge och därefter de extra funktioner som tillkommer med Utökat användarläge. 5 Comterm op 0602:2.2

6 Sätta igång/ stänga av Opus 2 Med tangenten tänds respektive släcks bildskärmen. När bildskärmen är släckt är Opus 2 i viloläge och drar mindre ström men är hela tiden beredd på inkommande samtal så länge nätadaptern är ansluten. Vid batteridrift se nedan. Automatisk avstängning Om Opus 2 inte används på 10 minuter sätts den automatiskt i viloläge och bildskärmen släcks. Enkelt användarläge Inställning av Användarläge För att komma till Enkelt användarläge från Utökat användarläge se beskrivning av Utökat användarläge under Inställningar Bildskärmen Opus 2 Större tecken Bild 2. Startbild. Enkelt användarläge Bildskärmen har ett menyfält längst ned där det står vad man kan välja för funktion och en symbol som visar vilken tangent man skall trycka på för att få den. Teckenstorlek: Normal/Stor Vid startläget kan man välja om man vill ha extra stor stil på skärmen. Tryck på tangenten märkt så ändras teckenstorleken till en större eller till en mindre beroende på vad som var inställt tidigare. Comterm op 0602:2.2 6 Telefon

7 SOS! 1 " # 2 3 % 4 5 & / ( ) = 0? + Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ö Ä Z X C V B N M ;, :. _ - Ctrl Alt Alt 2 * Tangentbordet Opus 2 tangentbord har förutom de vanliga bokstavs- och siffertangenterna några extra kontrolltangenter som här är gråmarkerade. Se bild 3. Tangenten används för att Sätta på/stänga av Opus 2. Opus 2 sätts i viloläge för att dra mindre ström och bildskärmen släcks. SOS Tangenten används när man snabbt vill ringa till SOS ALARM. Piltangenterna används för att förflytta sig i texten och i val mellan olika funktioner. Är 4 st funktionstangenter. Funktionen visas alltid nedtill på skärmen i Menyraden. Ctrl Alt Bild 3. Tangentbordet Har funktionen, sluta/avbryt. Byter mellan stor eller normal teckenstorlek i startläge. Används för att svara eller för att övergå till Talläge. Används vid ringa och svara. Tangenten används när man vill skriva styrtecken som normalt inte syns på skärmen. Den behövs också för hemliga kommandon t ex vid service. Tangenten används när man skall skriva en fras. 7 Comterm op 0602:2.2

8 Alt2 Tangenten är en skifttangent. Den används på samma sätt som används för att skriva stora bokstäver. Trycker man först ner Alt 2 och sedan ytterligare en tangent kan man skriva ännu fler tecken än de som är tryckta på tangenttopparna. * Tangenten skickar en stjärna. Den kan användas istället för att skriva KOM. Att ringa Sätt igång Opus 2 så att bildskärmen tänds. Tryck på tangenten så visas menyn nedan. Nummer: Telefon Sluta Bild 4. Telefonmeny Skriv telefonnumret och tryck på tangenten så ringer Opus 2 upp. Längst ned i högra hörnet finns nu en ny symbol (se Bild 6) som visar signalen på linjen. Samtidigt står det: Väntar på kontakt på bildskärmen. Vänta tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Det senast skrivna telefonnumret sparas så nästa gång behöver man endast trycka på tangenten så ringer Opus 2 upp. Vill man ringa ett annat nummer är det bara att skriva det nya numret. Det gamla numret suddas automatiskt bort. För att använda fras som telefonkatalog se under Fras sidan 13. Comterm op 0602:2.2 8 Svara Ring

9 Att svara när det ringer När någon ringer till Opus 2 tänds bildskärmen och blinkar och om du har köpt tjänsten nummerpresentation från telebolaget så visas även telefonnumret till den som ringer, se bild 5. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Svara Bild 5. Inkommande samtal OBS! För att få nummerpresentation måste man också köpa den tjänsten från telefonbolaget. Vill du svara trycker du på tangenten. Vänta sedan tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Om man svarar i den vanliga telefonen som är ansluten till Opus 2 och hör en ton är det troligen en texttelefon som ringer. För att svara i texttelefonen håller man kvar luren lyft och trycker på knappen. Då skrivs på skärmen Väntar på kontakt. OBS! Har det gått mer än 1 minut sedan sista ringsignal när man trycker på så visas i stället skärmbilden som i Bild 4. Då trycker man på Svara tangenten och Opus 2 skriver på samma sätt som ovan Väntar på kontakt. 9 Comterm op 0602:2.2

10 Att samtidigt tala och skriva När man ringer/svarar och den andra personen också har en Opus 2 står det Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt på skärmen när man har fått kontakt. Opus 2 har en inbyggd mikrofon så det går att tala direkt utan att man behöver göra något. Det går också bra att ansluta en telefon till Opus 2 och tala i telefonluren eller att ansluta en yttre mikrofon och tala i den. Den andra sidan behöver ha en telefon eller högtalare/headset anslutet för att kunna höra. Båda sidor kan skriva utan att det påverkar att man samtidigt talar. Tala direkt När man ringer upp/svarar och Opus 2 skriver: Nu har du fått kontakt. Textläge så betyder det att den andra sidan inte kan hantera text och tal samtidigt. Telefon Nu har du fått kontakt. Textläge Sluta Tal Bild 6. Samtalsläge Nu kan ni bara skriva till varandra. Vill du tala till den andra trycker du på tangenten TALA. Texten Nu byter jag till tal. * skickas till den andra personen som då ska lyfta telefonluren och lyssna. På bildskärmen står det Tappade kontakten. Talläge. Nu kan du tala direkt mot Opus 2 så hörs det i den andres telefon. När du har talat färdigt säger du KOM och den andra lägger på sin telefonlur och när en ny kontakt har skapats står det igen på bildskärmen Comterm op 0602:2.2 10

11 Nu har du fått kontakt. Textläge Nu kan ni åter skriva till varandra. På det sättet kan ni fortsätta att omväxlande skriva och tala. Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni När du ringer till förmedlingstjänsten kan du antingen bara skriva eller också använda taladirekt. OBS! För att använda taladirekt måste du varje gång du själv vill tala trycka på knappen Tal. Återgång till Textläge sker automatiskt när Förmedlingstjänsten åter kopplar in sin texttelefon. Nödsamtal Behöver du ringa till SOS Alarm (alltså telefonnummer 112) räcker det att trycka på den röda knappen SOS och hålla den nedtryckt i 5 sekunder. Efter 5 sekunder visas texten: Ringer till SOS alarm Ringer: 112 Att du måste hålla SOS-knappen nedtryckt i 5 sekunder beror på att du inte av misstag skall komma åt och ringa till SOS Alarm. Vänta sedan på vanligt sätt tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge. OBS! Om du släpper upp knappen innan texten: Ringer SOS visas ringer Opus 2 inte upp. Fraser Fraser går att skicka i enkelt användarläge men all ändring och inskrivning måste ske i utökat användarläge. Se sidan 14 under Använda en fras. Vid visning av fraskatalogen visas då endast de frasknappar som har något inskrivet. 11 Comterm op 0602:2.2

12 Utökat användarläge Opus :34 Inställningar I Utökat användarläge ser startbilden ut som den ovanför. Opus 2 har ett utökat antal funktioner som: Autosvar som gör att Opus 2 kan svara automatiskt och lämna ett textmeddelande samt spara ett textmeddelande. Detta ställs in i Inställningar. Nummerpresentation. När någon ringer så visar Opus 2 från vilket nummer samtalet kommer (om det inte är ett hemligt nummer förstås). För att den här tjänsten skall fungera måste man abonnera hos telefonbolaget på nummerpresentation. I Startmenyn visas också hur många olästa meddelanden man har Arkiv. I Arkiv finns lagrat alla inkomna sparade samtal samt de brev man själv har skrivit. Klocka. Opus 2 har en inbyggd klocka som visar datum och tid. För alla inkomna sparade autosvarsmedelanden sparas också svarstiden. Fras. I Opus 2 finns också ett frasminne. Se under Fras. Ringa och ta emot samtal fungerar på samma sätt i Utökat användarläge som i Enkelt läge. Stora tecken ställs nu in under inställningar. OBS! När man använder Stora tecken finns inte alltid plats att skriva samma text som vid normala tecken utan rubriker måste tas bort eller ord förkortas i menytexterna. Comterm op 0602: Arkiv Bild 7. Startbild Utökat användarläge Telefon

13 Byta användarläge Från Enkelt användarläge till Utökat användarläge. Håll ned tangenten Ctrl och tryck samtidigt på tangenten V. En ny skärmbild visas. Se bild 8. * Tryck på tangenten för att byta användarläge. Opus SE : Avbryt Utökat användarläge Inställningar Bild 8. Byte av användarläge Tryck på tangenten Inställningar i startmenyn, se bild 7, för att komma till Inställningar, bild 9. Inställningar Autosvar: efter 3 signaler Teckenstorlek: Normal Sluta Klocka Fras Svarstext Bild 9. Inställningar Använd tangenterna för att flytta markeringen (det mörka fältet) till den funktion du vill ändra. Tryck på tangenterna för att ändra värde. Tryck på Sluta när du är klar. 13 Comterm op 0602:2.2

14 Autosvar Autosvar är en funktion som gör att Opus 2 kan svara själv och: Sända en svarstext som du själv skrivit in. Spara ett textmeddelende från den som ringt upp. Autosvaret kan väljas att vara Av (avstängt) eller att svara efter 1, 2,3,4,5 eller 6 ringsignaler. För att ställa in antalet ringsignaler kan man antingen stega upp/ner med piltangenterna eller direkt trycka på siffertangenterna 0-6 där 0 stänger av autosvaret. När Autosvaret är påsatt så visas symbolen i startläget uppe i vänstra hörnet på bildskärmen. Se bild 10. Opus :34 Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Bild 10. Startläge med autosvarssymbol Svarstext Telefon Svarstext Comterm utveckling AB Vi kan just nu inte svara. Skriv ditt namn, telefonnummer och ärende så ringer vi upp så fort vi kan. Tack för påringningen. Sluta Töm Bild 11. Svarstext Comterm op 0602:2.2 14

15 I inställningsmenyn tryck på tangenten för att skriva in den Autosvarstext du vill att Opus 2 skall svara med. Skriv texten och välj sedan Sluta. Tangenten Töm suddar ut hela den gamla svarstexten. Klocka I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Klocka tangenten för inställning av klockan, bild 12. Efter Datum: står klockans nuvarande inställning av datum. Skriv ett nytt datum. Det gamla skrivs då över varefter man skriver. Med piltangenterna kan man gå bakåt, framåt, uppåt och nedåt på raderna för datum och tid. Inskrivningen skall vara: År-månad-dag t.ex Timme:minut:sekund t.ex. 23:37:55 Streck och kolon skall inte skrivas utan det gör Opus 2 själv. Tryck på Ändra så ställs klockan om. Tryck på Avbryt så avbryts inställningen och man kommer tillbaka till Inställningsmenyn utan att ha ändrat något. Datum: Tid: 13:25:01 Klocka Avbryt Ändra Bild 12. Klockinställning 15 Comterm op 0602:2.2

16 Fras En fras är en text som med få tangenttryckningar enkelt kan skrivas ut. Fraserna kan vara av valfri längd t ex ett telefonnummer eller en text. En fras kopplas till en av tangenterna 0-9 eller A-Ö samt,. - *. Det kan alltså finnas 43 olika fraser. Fraserna kan användas för att skriva: Telefonnummer Autosvarstexter Hälsningsfraser Hej då fraser med mera. Fraserna finns samlade i Fraskatalogen se bild 13. Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten Hasses telefonnummer 3 Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag är upptagen och har inte tid just nu. Ring senare. 6 Sluta Ändra Bild 13. Fraskatalog I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Fras knappen för att komma till fraskatalogen. OBS! I fraskatalogen visas bara första raden av frasen. För att läsa hela frasen måste du öppna den genom att trycka på Ändra. Skriva in eller ändra en fras Med piltangenterna kan du flytta det mörka markeringsfältet uppåt eller nedåt för att peka på den fras du vill ändra eller läsa. Tryck på Ändra så öppnas och visas frasen. Nu kan du läsa hela frasen och göra ändringar. När du skrivit klart tryck på Sluta. Ett snabbare sätt att komma till rätt fras är att i Fraskatalogen trycka direkt på den tangent som frasen finns på. Då flyttar sig markeringsfältet till den valda frasen. Välj sedan ändra Ändra. Då öppnas frasen se bild 14. Comterm op 0602:2.2 16

17 Fras 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag kan. Sluta Töm Bild 14. Fras 5 har öppnats När frasen är öppnad kan du läsa och ändra i den. Tryck på du är klar så återgår du till Fraskatalogen. Vill du tömma hela frasen så tryck på Töm. Sluta när Använda en fras Fraser går att använda i såväl Enkelt läge som Utökat läge. En fras skrivs ut genom att först trycka på tangenten Alt. Då ändrar sig menyradens texter så den ser ut som nedan. Avbryt Fraskatalog Bild 15. Menyrad. Skriv fras. Sedan finns 2 olika sätt för att skriva ut frasen. Sätt 1. När man är säker Trycker man en av tangenterna 0-9 A-Ö,. - * skrivs frasen som är knuten till tangenten ut direkt. Sätt 2. När man vill välja eller kontrollera Tryck på Fraskatalog så visas fraskatalogen, se bild 16. Nu kan du bläddra upp och ned med piltangenterna för att sätta det mörka fältet på en lämplig fras. Tryck sedan på Skriv ut frasen för att skriva den eller Avbryt för att återgå utan att någon fras har skrivits ut. OBS! Tomma fraser som inte har någon text visas nu inte i katalogen. Tomma frasknappar ser man bara när man valt Fras i Inställningsmenyn där man kan skriva in nya fraser. 17 Comterm op 0602:2.2

18 Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten 1 2 Hasses telefonnummer Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Visa Bild 16. Välj Visa fras Väljer man Visa så visas hela frasen 5:s text. Se bild 14. Telefonnummer i fras Vill man använda fraser som kortnummer skall telefonnumret stå sist i frasen. Opus 2 tar de siffror som står sist i frasen och använder dessa som telefonnummer. Se exempel i bild 17. Fras F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Bild 17. Fras F Comterm op 0602:2.2 18

19 Arkiv I Startmenyn finns också Arkiv. I Arkivet lagras alla brev man själv skriver samt de autosvarsmeddelanden som man valt att spara. Tryck på Arkiv tangenten i startläget. Se bild 7 Arkiv. I Arkiv kan man: (se bild 17). Arkiv Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Tryck på Sluta tangenten för att öppna brevet Kasta Nytt Bild 18. Arkiv * Skriva in en text (ett Brev) i förväg och namnge det. * Läsa ett gammalt brev eller sparat Autosvarsmeddelande. * Kasta ej längre aktuella Brev. * Ändra namnet på ett Brev eller lagrat Autosvarsmeddelande. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill öppna (läsa eller ändra i) eller byta namn på eller kasta. Kasta Brev Tryck på Kasta tangenten i Arkivmenyn för att kasta det brev som är skuggmarkerat. Ändra brevnamn Tryck på tangenten och skriv in ett nytt brevnamn. Namn Öppna Brev Tryck på tangenten för att öppna brevet (i det här fallet brevet Från Ludde). Se bild 18. Brevet börjar med brevnamnet, Tidpunkt när det skapades och eventuellt telefonnummer om det var ett sparat Autosvarsmeddelande. För att kunna 19 Comterm op 0602:2.2

20 Från Ludde Hej vännen! Jag har samlat några polare till en golfturnering på söndag. Vill du vara med? Första start 8:12. Lunch efteråt. Hör av dig. Sluta Ändra Bild 19. Öppnat Brev ändra i brevet tryck på Ändra. Symbolen blir fylld och visar att nu går det att sudda och skriva in ny text i brevet. Suddas eller ändras Datum och Tid så försvinner detta för gott. Med pilarna flyttar man sig i texten. Nytt Brev Tryck på Nytt i Arkiv menyn för att skapa ett nytt brev. Skriv ett brevnamn. Välj Sluta om du ångrar dig och inte vill skapa ett brev. Brevnamn Brevnamn: Brev till Lisa Sluta Spara Bild 20. Brevnamn Tryck på Spara för att skapa brevet. Se bild 20. Skriv sedan brevet och välj Sluta. Brevet finns nu i Arkivet och du kan se det i Arkivmenyn. Comterm op 0602:2.2 20

21 Telefon Att ringa och svara i telefon fungerar som i Enkelt användarläge. Om Opus 2 har haft Autosvar påslaget visas i startläget hur många olästa svarsmeddelanden som finns. Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Telefon Bild 21. Startläget när det finns olästa meddelanden Observera! Att ett svarsmeddelande kan vara tomt men tiden och telefonnumret (om det finns) visas alltid. Finns inga svarsmeddelanden visas ingen text. Olästa meddelanden Opus :34 Meddelanden skapas bara om Autosvaret är påkopplat. Finns det olästa meddelanden står det på bildskärmen i Startläget. Se bild 21. Olästa meddelanden, d v s inkomna samtal, samlas under Olästa meddelanden. Tryck på i startläget för att komma till Olästa meddelanden Se bild 22. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det meddelande man vill öppna. Tryck på för att öppna och läsa meddelandet. * För att spara ett meddelande i Arkivet måste man först öppna det. * För att kasta ett meddelanden måste man först öppna det. Väljer man Sluta kommer man tillbaka till Startläge och olästa meddelanden förblir olästa. Det är en god vana att öppna och kasta bort meddelanden så listan över olästa meddelanden inte blir så lång. 21 Comterm op 0602:2.2

22 Olästa meddelanden : : : : Sluta Öppna Bild 22. Olästa meddelanden Öppna ett oläst meddelande genom att trycka på Öppna. Ett öppet meddelande, se bild 23, visar: Datum Tid och telefonnummer samt meddelandetext. Vill man spara meddelandet i arkivet trycker man på Spara. Meddelandet sparas då som ett Brev i Arkivet under namnet: Datum Tid och Telefonnummer. Vill man ändra namnet på brevet gör man det i Arkiv. Vill man kasta meddelandet trycker man på Kasta : Vi vill bara önska er Ett Gott Nytt År! Här i Åre är det full fart Alla hälsar! Avbryt Kasta Spara Bild 23. Öppet meddelande Comterm op 0602:2.2 22

23 Telefon Svara När det ringer blinkar bildskärmen och ändras så den ser ut som på bild 24 Inkommande samtal. Har du nummerpresentation visas numret. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Telefon Svara Bild 24. Inkommande samtal Vill du inte svara behöver du inte göra något alls. När det slutar ringa återgår Opus 2 till det läge den var i innan det ringde. Trycker du på Svara ej så återgår Opus 2 genast till den meny den var i när det ringde men skärmen fortsätter att blinka så länge det ringer. Vill du svara tryck på Svara. Bildskärmsbilden byts och på meddelanderaden står nu Väntar på kontakt och sedan när du fått kontakt som på bild 25 Samtalsläge. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på Sluta. Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt Sluta Spara Skicka brev Bild 25. Samtalsläge Tala 23 Comterm op 0602:2.2

24 Samtalsläge Till samtalsläget, bild 25, kommer man både när man har svarat eller själv ringt upp. I samtalsläget kan man : * Skicka brev. Skicka ett i förväg sparat brev. * Spara all text som ett brev i Arkivet. * Knappen Tala används som tidigare beskrivits i Enkelt läge Spara samtalet Tryck på Spara. När du har valt Spara så ändras symbolen till en fylld symbol. Samtalet sparas nu som ett brev i Arkivet med namnet: Sparat Datum Tid och telefonnummer (om det fanns något att visa) t ex Sparat : För att läsa eller ändra namn på det sparade samtalet gå till Startläge och välj Arkiv. Se vidare under Arkiv sidan 19. Skicka brev När man fått kontakt och befinner sig i samtalsläget kan man skicka ett i förväg skrivet brev. Tryck på Skicka Brev. Skicka Brev Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Avbryt Skicka Brevet Bild 26. Skicka Brev Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill skicka. Tryck på för att skicka brevet. Comterm op 0602:2.2 24

25 Telefon Ring Tryck på Telefonknappen i Startläget. För att ringa. Det gamla numret står kvar. Vill du ringa det, tryck på knappen igen och Opus 2 ringer upp. Telefon Nummer: Sluta Svara Ring Bild 27. Ring Vill du ringa ett annat nummer så skriv det direkt så försvinner det som stod där från början. Du kan också välja en fras där ett telefonnummer finns lagrat. När Opus 2 har ringt upp kommer du till Samtalsläge se bild 25. Nu fungerar Opus 2 precis lika som när man fått kontakt vid svara. Man kan skicka Brev och spara texten i samtalet. Se vidare på sidan 24 under Samtalsläge Fraser vid Ring Om man skriver ut en fras där man skall mata in telefonnumret så skrivs bara siffrorna som står sist i frasen. 25 Comterm op 0602:2.2

26 Ett exempel. Antag att du skrivit in tre fraser i fraskatalogen. En på fras F en på K och en på T så som visas nedan. F Förmedlingstjänsten K Karl Persson T Jag heter Comterm och använder tala direkt När du nu skall ringa till förmedlingstjänsten så trycker du på Telefon i startläget. Istället för att skriva telefonnumret så trycker du på du ALT och F så skrivs telefonnumret i frasen F dvs: Tryck sedan på Ring på vanligt sätt. När du får kontakt med förmedlingstjänsten och de frågar till vem du vill ringa trycker du ALT sedan K så skrivs: Karl Persson När förmedlingstjänsten frågar vad du heter trycker du ALT och T så skrivs: Jag heter Comterm och använder tala direkt På så sätt kan du använda fraser för att förenkla skrivning av ofta förekommande texter. Vi hoppas du får glädje av din Opus 2 Utvecklarna på Comterm Comterm op 0602:2.2 26

27 Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Polycom Bästis Kompis Diatext IV Opus 2 har också testats mot Förmedlingstjänsten och SOS Alarm. För samtal mot dessa två se sidan 8-9. Återvinning Opus 2 skall återvinnas som elektronikskrot. Internt finns ett NiMh batteri som skall återvinnas som batteri. För att ta loss batteriet skall skruvarna i botten lossas och bottenplattan tas bort. Därefter kan batteriet tas bort. Kåpan kan återvinnas som plastskrot. Opus 2 kan lämnas på återvinningscentral eller återlämnas till leverantören. 27 Comterm op 0602:2.2

28 Anslutningar Bild 28. Anslutningar På baksidan av bildskärmen finns 7 stycken kontakter. Dessa har från vänster följande funktioner. Anslutning av tangentbordet. Anslutning av batterieliminator. I/O Generellt seriesnitt för anslutning av t ex tangentbordet. Det används för programuppdatering och service. Anslutning för en vanlig telefon som också kan användas som mikrofon. Det finns dessutom en inbyggd mikrofon. OBS! Det är inte säkert att det går att ta bort kabeln från en vanlig telefons telepropp och sätta in den kabeln i OPUS 2. Telefonens kabel utan propp behöver inte följa den standard som finns för telelinjen. Det kan därför behövas ett skarvjack för att ansluta telefonens propp i. Kontakt för anslutning av telefonlinjen. Kontakt för anslutning av yttre mikrofon eller headset mikrofoningång. Kontakt för anslutning av högtalare eller headset högtalardel. Batteridrift Opus 2 har ett inbyggt batteri på 7,2V 1,1 Ah. Det laddas automatiskt så fort nätadaptern är ansluten till elnätet. Det räcker till ca 1,5 timmas telefonerande. Batteriet är dock i första hand till för att man alltid skall kunna ringa SOS ALARM även vid strömavbrott. Vi rekommenderar att man inte använder batteridrift annat än vid nödsituation. OBS! Vid batteridrift fungerar inte autosvar. Comterm op 0602:2.2 28

29 Tekniska data Storlek: Vikt: Strömförsörjning: Bildskärm: 278 x 109 x 230 mm hopsatt (1 x b x h). 1,9 kg exklusive nätadapter och telefonkablage. Laddningsbart NiMh batteri 7,2V 1,1 Ah. Nätadapter 9V likspänning. Grafisk skärm i flytande kristallteknik (LCD) 640x200 pixels, monokrom, med belysning och proportionell skrift. 7 textrader samt 1 valrad eller 3 textrader samt 1 valrad vid stor stil. Tangentbord: Bokstäver: a--ö, A--Ö. Siffror: 0-9, Tecken:,. ; : - + _! # $ % & / ( ) =? ` < * > ^ Retur, Radera, Versalskift, Blanksteg, KOM * Till/från, SOS, Funktionstangenter:,,,, Ctrl, Alt, Alt2 Piltangenter:,,,, Minne: ca tecken Kontakter: 1 st 6/4-pol Modularjack för telenätsanslutning via kablage med telepropp. 6/4-pol Modularjack för anslutning av yttre telefon. 2 st. 3,5 mm jack för anslutning av headset. 1 st. 9-polig Dsub för uppdatering. 1 st. 2,5 mm jack för anslutning av tangentbord. 1 st. EIAJ RC-5320 för anslutning av nätadapter. Kommunikations- Inbyggt modem för CCITT V.21, V.61. Uppkoppling form: enl. V.18. Signalinformation: Mikrofon: En indikatorsymbol på bildskärmen som visar ljudet på telefonlinjen samt en symbol som visar när det går att tala och en som visar när det går att skriva. Det finns en inbyggd mikrofon riktad framåt mot användaren. 29 Comterm op 0602:2.2

30 DECLARATION OF CONFORMITY Manufacturer s Name: Comterm utveckling AB Manufacturer s Address: Stockholmsvägen 132 SE Täby Sweden declares, that the product Product Name: Opus 1 Model Number(s): 0501 Opus 2 Product Options: All conform(s) to the following standards and/or product specifications: Safety: EN 12182:1999 EN 60950:1992 /A1+A2:1993 /A3:1995 /A4:1997 / A11:1997 EMC: EN : 1992 EN : 1992 EN : 1993 Telecom: TBR 21 : January 1998 Supplementary Information: The products herewith complies with all applicable essential requirements of the applicable directive: - Medical Device Directive ( 9 3 / 4 2 / E E C ) Place, Date Täby Date of issue: Leif Strand Managing Director This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer Comterm utveckling AB Comterm op 0602:2.2 30

31 31 Comterm op 0602:2.2

32 Återförsäljare GEWA AB Box 92, SE Sollentuna, Sweden Tel: Texttel: Fax: Web: Dok: Bruksanvisning OPUS 2, Ver: 2.2, Dat: Comterm op 0602:2.2 32

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

SENSOR 55. Nummerpresentatör

SENSOR 55. Nummerpresentatör SENSOR 55 Nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO SENSOR 55 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Exklusiv nummerpresentatör

Exklusiv nummerpresentatör X5 Exklusiv nummerpresentatör Gratulerar till din nya nummerpresentatör! DORO X5 är en ny nummerpresentatör där du kan se vem som ringer innan du svarar eller se vem som ringt när du inte varit hemma.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER.

KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER. 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT. 6 GÖMDA KNAPPAR. 7 LÄSA TEXT. 9 RÖRELSEDETEKTORN. 10 AVANCERADE FUNKTIONER. Eye Pal Reader 2 Innehållsförteckning KOMMA IGÅNG MED EYE PAL READER... 4 KNAPPARNA PÅ BASENHETENS FRONT... 6 GÖMDA KNAPPAR... 7 LÄSA TEXT... 9 RÖRELSEDETEKTORN... 10 AVANCERADE FUNKTIONER... 11 SPARA

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios7

Lättlästa instruktioner för ipad ios7 Lättlästa instruktioner för ipad ios7 I samarbete med: Hösten 2014 Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en ipad med operativsystemet ios7. Ett operativsystem är det viktigaste

Läs mer

DORO X20 Bruksanvisning

DORO X20 Bruksanvisning DORO Telefoni AB DORO X20 Bruksanvisning Gratulerar till din nya telefon! DORO X20 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. DORO X20 har ställbar ringsignal

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets

Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Supportguide för Plantronics trådlösa DECT-headsets Plantronics headsets finns hos återförsäljare i hela landet Koppla in Plantronics trådlösa headsets mot stationär telefon. Lägg ut alla delar som följer

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack och LITTLEmack levereras med fyra olika utbytbara lock. Dessa kan skruvas loss moturs sedan kan ett annat lock skruvas fast medurs. På det fastsatta locket skall alltid ett genomskinligt Snap lock

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813

GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 1 GT-000 GT-004 GT-006 GT-008 MODUL/KALIBER 1524 1632 1813 Bruksanvisning * Om innehållet i den övre delen av displayen växlar läge kontinuerligt se "Autodisplay-funktion". M för att växla läge. L för

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering

sid. E-postavisering Headset Hotline Inkoppling Inställningar 20-21 Kortnummer Namnupplysning Medflyttning Nummerpresentation 13-14 Placering BRUKSANVISNING 1 2 Innehåll sid. E-postavisering 18 Headset 9 Hotline 16 Inkoppling 4 Inställningar 20-21 Kortnummer 12 Namnupplysning 15 Medflyttning 16 Nummerpresentation 13-14 Placering 5 Predial 6

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning

Egenskaper. Vad finns i kartongen. Beskrivning Egenskaper Wi-Fi b/g/n 8-tums touchscreen Stödjer appar från 3:e part Webbkamera G-sensor Mediaspelare Vad finns i kartongen 1 surfplatta 1 USB-kabel 1 nätadapter Lathund Beskrivning a. Till/från Håll

Läs mer

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN

KURSMÅL WINDOWS STARTA KURSEN KURSMÅL WINDOWS Detta är en introduktionskurs för dig som är nybörjare. Du kommer att få bekanta dig med datorns viktigaste delar och lära dig grunderna i operativsystemet Windows, vilket är en förutsättning

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bruksanvisning Maxcom KXT-709

Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Bruksanvisning Maxcom KXT-709 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning med kalender Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer

Läs mer

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag

KOMMUNIKATIONSRADIO SVENSKA. Antenn. skärpklämma. ANROPS-knapp LÅS-knapp. AV/PÅknapp. LÄGE-knapp. TALAknapp. laddningsuttag KOMMUNIKATIONSRADIO MODELL MT-700 SVENSKA Antenn AV/PÅknapp TALA-knapp ANROPS-knapp LÅS-knapp laddningsuttag skärpklämma TÄND/MAX RÄCKVIDDknapp LJUDKONTROLLknappar batterifack LÅS-flik upplyst LCDskärm

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning SMS Programversion 4.8.0 eller senare Rev D Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Använda SMS... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Skriva nytt SMS... 4 2.3 Inkomna

Läs mer

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget

Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget TA 92 681 14-06 Handbok Telefoni från Bredbandsbolaget Läs mer på bredbandsbolaget.se eller ring 0770-777 000. Informationen gäller från 2014-06-30 med reservation för eventuella ändringar. 2010 Bredbandsbolaget

Läs mer

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0

P-660H Triple Play modem. Snabbinstallation. Version 2.0 P-660H Triple Play modem Snabbinstallation Version 2.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda ditt P-660H Triple Play modem. Följande installationsguide beskriver installation av modemet

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1

TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 11005-01 v1.1 TREX 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 11005-01 v1.1 Information in this User manual is subject to change without notice. NEAT Electronics AB reserves the right to change or improve their products

Läs mer

NEO IP Användarmanual

NEO IP Användarmanual NEO IP Användarmanual NE41 09003-01 v2.1 Alarmknapp (röd) Återställningsknapp (grön) Extraknapp (grå) ❷ ❸ ❻ ❶ ❹ ❺ Strömbrytare (undersida) ❼ NEO IP kit innehåll Listan nedan visar vilka delar som ingår

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815

Bruksanvisning. BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Bruksanvisning BLISSKARTA för Rolltalk Designer Artikelnr: 105 815 Innehåll Installation av Blisskarta... 3 Blisskartan - startsida... 3 Testa programmet... 4 Skapa en genväg till programmet från skrivbordet...

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack

Instruktioner och förslag till användning av. BIGmack communicator och LITTLEmack communicator. BIGmack LITTLEmack Instruktioner och förslag till användning av BIGmack communicator och LITTLEmack communicator BIGmack LITTLEmack Kontakta gärna RehabCenter AB för ytterligare information Tel. 08-768 25 00 Fax. 08-792

Läs mer

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD

Datorns delar DATORLÅDA CD/DVD-SPELARE/BRÄNNARE SKÄRM. DISKETT-STATION Finns sällan i nya datorer. TANGENTBORD Datorns delar På en skivspelare kan du spela olika sorters musik som till exempel pop, rock, jazz, och klassiskt. Utan skivor är skivspelaren inget att ha. För att du ska kunna använda en dator måste du

Läs mer

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902

Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Bruksanvisning Meridian systemtelefon M3902 Index B Besvara samtal från valfri telefon.. Behörighetskod.. Bild på M3902. D Datum och klocka i displayen Direktinslag av inkommande samtal i högtalare....

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation

X50. Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation X50 Exklusiv högtalartelefon med nummerpresentation Gratulerar till din nya telefon! DORO X50 är en ny telefon i en serie teleprodukter där tonvikten lagts på yppersta design och kvalitet. X50 kombinerar

Läs mer

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3

Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 Lättlästa instruktioner för Samsung Galaxy Tab 3 I samarbete med: Med hjälp av de här lättlästa instruktionerna lär du dig att använda en Samsung Galaxy Tab 3 med operativsystemet Android 4.1.2. Ett operativsystem

Läs mer

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi SMS. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Version 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi SMS För Handi med telefonfunktion Version 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594

Läs mer

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color

Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Manual Milestone 112 och Milestone 112 Color Iris Hjälpmedel AB Ver: 1.09 Innehållsförteckning Manual Milestone 112 och 112 Color Knappbeskrivning 3 Bild och knappbeskrivning. 3 Ovansidan 3 Övre kortsidan

Läs mer

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009

Kom igång! Lärardatorer. Vårterminen 2009 Kom igång! Lärardatorer Vårterminen 2009 IT-kontoret (Växel: 150 00) Håkan, 0922-152 86, hakan.tapani@haparanda.se Anders, 0922-152 85, anders.aidanpaa@haparanda.se Peter, 0922-152 75, peter.blomqvist@haparanda.se

Läs mer

Användarmanual. Bluetooth Headset

Användarmanual. Bluetooth Headset Voicecom BT-60 Användarmanual Bluetooth Headset Första gången du laddar Tack för att du köpt BT-60 blåtandsheadset. Innan du använder ditt headset för första gången är det viktigt att du laddar det minst

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

BluStar Agent IP telefon

BluStar Agent IP telefon BluStar Agent IP telefon Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Du pratar direkt i din

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20

CMG Office Web. Dokumenttyp: Guide CMG Office Web 2014-03-20 Nedan visas hur ser ut när den öppnas (OBS bilderna är gamla men funktionerna är den samma). Sidan består av en navigationsmenyn med ikoner samt av sökfälten, Namn/Tel, Sökord och Org rubrik samt en kryssruta

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag)

Om Programmet Programmerings läge Utfodrings läge GRAM/DAG Ökning/dag) (Gram/utfodring) (Gram/dag) Om Programmet Computer Feed 20 är ett databaserat styrprogram för utfodring av upp till 250 foderautomater. Tidigare med vanliga styrcentraler räknade man manuellt ut paus och utfodringstider för varje

Läs mer

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter

SoundPod. Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter SoundPod Bärbar Bluetooth ljudförstärkare för små enheter Beskrivning Soundpod är en ljudförstärkare med Bluetooth som används till apparater när det behövs ett förstärkt ljud för att kommunicera. Det

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W

Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Snabbguide Konferensenhet Konftel 60W Svenska Conference phones for every situation BESKRIVNING Tre indikatorlampor Blå mikrofon på Blå, blinkande parning Röd mikrofon av Tre högtalare Mikrofon, 360 ljudupptagning

Läs mer

Bruksanvisning för Milestone 310

Bruksanvisning för Milestone 310 Bruksanvisning för Milestone 310 Vi gratulerar till köpet av detta elektroniska fickminne av mycket hög kvalitet, tillverkat av Bones GmbH i Schweiz. Milestone har en mycket hög ljudkvalitet, är enkel

Läs mer

Översikt. Sid 1. Program. new cat Silent mode. Night mode Vet mode. Lås ute. Lås inne. Entré med avläsare och ljus sensor

Översikt. Sid 1. Program. new cat Silent mode. Night mode Vet mode. Lås ute. Lås inne. Entré med avläsare och ljus sensor ANVÄNDARMANUAL Översikt Program. new cat Silent mode Night mode Vet mode Lås ute Lås inne Entré med avläsare och ljus sensor Sid 1 Snabb Guide Funktion Knapp tr yck Normal Mode - Vid start är normal läge

Läs mer