Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Opus 2. Bruksanvisning Texttelefon. Comterm utveckling AB"

Transkript

1 Opus 2 Bruksanvisning Texttelefon Comterm utveckling AB

2 Innehållsförteckning Opus 2 4 Med Opus 2 följer: Tillbehör Inkoppling av Opus Handhavande 5 Sätta igång/ stänga av Opus Automatisk avstängning Enkelt användarläge 6 Inställning av Användarläge Bildskärmen Teckenstorlek: Normal/Stor Tangentbordet Att ringa Att svara när det ringer Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Att samtidigt tala och skriva Tala direkt Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni Nödsamtal Fraser Utökat användarläge 12 Byta användarläge Inställningar Autosvar Svarstext Klocka Fras Skriva in eller ändra en fras Använda en fras Telefonnummer i fras Arkiv Kasta Brev Ändra brevnamn Öppna Brev Nytt Brev Telefon Olästa meddelanden Comterm op 0602:2.2 2

3 Telefon Svara Samtalsläge Spara samtalet Skicka brev Telefon Ring Fraser vid Ring Ett exempel Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Återvinning Anslutningar 28 Batteridrift 28 Tekniska data 29 DECLARATION OF CONFORMITY 30 if all my possessions were taken from me with one exception, I would choose to keep the power of communication, for by it I would soon regain all the rest Fritt översatt Daniel Webster...Om alla mina möjligheter togs ifrån mig med ett undantag skulle jag välja att behålla styrkan av att kommunicera, för med den skulle jag snart återvinna resten 3 Comterm op 0602:2.2

4 Opus 2 Opus 2 är två texttelefoner i en. I Opus 2 kan man ställa in ett Enkelt läge där bara de viktigaste funktionerna finns med och som gör den mycket enkel att använda. Opus 2 har också ett Utökat användarläge. Alla funktioner som finns i Enkelt Läge finns också i Utökat användarläge plus ytterligare flera bra funktioner. Opus 2 är en texttelefon som tillåter att man samtidigt kan tala och skriva. För att det skall fungera måste även den andra sidans texttelefon vara en Opus 1 eller 2 eller annan texttelefon som också kan hantera tal och skrift samtidigt. Ringer man mellan två Opus kan alltså den ena tala och den andra skriva. Man kan till och med både skriva och tala samtidigt i båda riktningarna utan att någon behöver lyfta någon lur eller vänta på den andra. Man kan tala/skriva i munnen på varandra utan problem. Ringer du till en texttelefon som inte klarar av samtidigt tal och skrift t ex Polycom, Bästis, Kompis eller någon annan modell fungerar det endast att skriva eller att tala omväxlande. Skillnaden är att den som har en Opus aldrig behöver lyfta/lägga på telefonluren medan den som har den andra typen av texttelefon måste växla mellan att: lyfta luren och tala eller lägga på luren och skriva. Med Opus 2 följer: 1 Tangentbordskabel med 2 runda lika kontakter i båda ändar. 2 Telefonkablar med 2 lika platta kontakter i båda ändar. 1 Telepropp för anslutning till telejacket i väggen. 1 Skarvjack som används för att ansluta en extra telefon. 1 Nätadapter som ansluts till kontakten märkt. 1 Bruksanvisning. Comterm op 0602:2.2 4

5 Tillbehör Headset. Man kan ansluta ett headset i kontakterna (mikrofon) och i (högtalare). I ett headset hör man bättre än i telefonluren och man får båda händerna fria om man skall skriva. Headsetet finns att beställa hos Gewa. Inkoppling av Opus 2 Bild 1. Kontakter på OPUS 2 baksida Anslut tangentbordskabeln till kontakten märkt och till kontakten på höger sida på tangentbordet. Sätt ihop telefonproppen med telefonkabeln. Anslut kabeln till kontakten på Opus 2 märkt och anslut telefonproppen till telenätet. Anslut nätadaptern till Opus 2 kontakt märkt. Sätt i nätadaptern i eluttaget. Om Opus 2 bara används av telefondöva behövs ingen mer utrustning. Opus 2 har en inbyggd mikrofon bakom ett litet hål i nedre vänstra hörnet. Det går att tala direkt mot Opus 2 vid taladirekt samtal. Vill man ha en vanlig telefon anslutet i samma jack som Opus 2 skall man använda sig av skarvjacket. Sätt i den andra telefonkabeln i skarvjacket och anslut kabeln till Opus 2 kontakt märkt. Anslut en vanlig telefon till skarvjacket. Nu kan den vanliga telefonen användas för att ringa/svara med på vanligt sätt. Den kan också användas som mikrofon och hörtelefon när Opus 2 används som texttelefon. Handhavande Det är mycket lätt att använda Opus 2. Först beskrivs Opus 2 med Enkelt användarläge och därefter de extra funktioner som tillkommer med Utökat användarläge. 5 Comterm op 0602:2.2

6 Sätta igång/ stänga av Opus 2 Med tangenten tänds respektive släcks bildskärmen. När bildskärmen är släckt är Opus 2 i viloläge och drar mindre ström men är hela tiden beredd på inkommande samtal så länge nätadaptern är ansluten. Vid batteridrift se nedan. Automatisk avstängning Om Opus 2 inte används på 10 minuter sätts den automatiskt i viloläge och bildskärmen släcks. Enkelt användarläge Inställning av Användarläge För att komma till Enkelt användarläge från Utökat användarläge se beskrivning av Utökat användarläge under Inställningar Bildskärmen Opus 2 Större tecken Bild 2. Startbild. Enkelt användarläge Bildskärmen har ett menyfält längst ned där det står vad man kan välja för funktion och en symbol som visar vilken tangent man skall trycka på för att få den. Teckenstorlek: Normal/Stor Vid startläget kan man välja om man vill ha extra stor stil på skärmen. Tryck på tangenten märkt så ändras teckenstorleken till en större eller till en mindre beroende på vad som var inställt tidigare. Comterm op 0602:2.2 6 Telefon

7 SOS! 1 " # 2 3 % 4 5 & / ( ) = 0? + Q W E R T Y U I O P Å A S D F G H J K L Ö Ä Z X C V B N M ;, :. _ - Ctrl Alt Alt 2 * Tangentbordet Opus 2 tangentbord har förutom de vanliga bokstavs- och siffertangenterna några extra kontrolltangenter som här är gråmarkerade. Se bild 3. Tangenten används för att Sätta på/stänga av Opus 2. Opus 2 sätts i viloläge för att dra mindre ström och bildskärmen släcks. SOS Tangenten används när man snabbt vill ringa till SOS ALARM. Piltangenterna används för att förflytta sig i texten och i val mellan olika funktioner. Är 4 st funktionstangenter. Funktionen visas alltid nedtill på skärmen i Menyraden. Ctrl Alt Bild 3. Tangentbordet Har funktionen, sluta/avbryt. Byter mellan stor eller normal teckenstorlek i startläge. Används för att svara eller för att övergå till Talläge. Används vid ringa och svara. Tangenten används när man vill skriva styrtecken som normalt inte syns på skärmen. Den behövs också för hemliga kommandon t ex vid service. Tangenten används när man skall skriva en fras. 7 Comterm op 0602:2.2

8 Alt2 Tangenten är en skifttangent. Den används på samma sätt som används för att skriva stora bokstäver. Trycker man först ner Alt 2 och sedan ytterligare en tangent kan man skriva ännu fler tecken än de som är tryckta på tangenttopparna. * Tangenten skickar en stjärna. Den kan användas istället för att skriva KOM. Att ringa Sätt igång Opus 2 så att bildskärmen tänds. Tryck på tangenten så visas menyn nedan. Nummer: Telefon Sluta Bild 4. Telefonmeny Skriv telefonnumret och tryck på tangenten så ringer Opus 2 upp. Längst ned i högra hörnet finns nu en ny symbol (se Bild 6) som visar signalen på linjen. Samtidigt står det: Väntar på kontakt på bildskärmen. Vänta tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Det senast skrivna telefonnumret sparas så nästa gång behöver man endast trycka på tangenten så ringer Opus 2 upp. Vill man ringa ett annat nummer är det bara att skriva det nya numret. Det gamla numret suddas automatiskt bort. För att använda fras som telefonkatalog se under Fras sidan 13. Comterm op 0602:2.2 8 Svara Ring

9 Att svara när det ringer När någon ringer till Opus 2 tänds bildskärmen och blinkar och om du har köpt tjänsten nummerpresentation från telebolaget så visas även telefonnumret till den som ringer, se bild 5. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Svara Bild 5. Inkommande samtal OBS! För att få nummerpresentation måste man också köpa den tjänsten från telefonbolaget. Vill du svara trycker du på tangenten. Vänta sedan tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge eller Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på. Först svara med telefonen och sedan i texttelefonen Om man svarar i den vanliga telefonen som är ansluten till Opus 2 och hör en ton är det troligen en texttelefon som ringer. För att svara i texttelefonen håller man kvar luren lyft och trycker på knappen. Då skrivs på skärmen Väntar på kontakt. OBS! Har det gått mer än 1 minut sedan sista ringsignal när man trycker på så visas i stället skärmbilden som i Bild 4. Då trycker man på Svara tangenten och Opus 2 skriver på samma sätt som ovan Väntar på kontakt. 9 Comterm op 0602:2.2

10 Att samtidigt tala och skriva När man ringer/svarar och den andra personen också har en Opus 2 står det Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt på skärmen när man har fått kontakt. Opus 2 har en inbyggd mikrofon så det går att tala direkt utan att man behöver göra något. Det går också bra att ansluta en telefon till Opus 2 och tala i telefonluren eller att ansluta en yttre mikrofon och tala i den. Den andra sidan behöver ha en telefon eller högtalare/headset anslutet för att kunna höra. Båda sidor kan skriva utan att det påverkar att man samtidigt talar. Tala direkt När man ringer upp/svarar och Opus 2 skriver: Nu har du fått kontakt. Textläge så betyder det att den andra sidan inte kan hantera text och tal samtidigt. Telefon Nu har du fått kontakt. Textläge Sluta Tal Bild 6. Samtalsläge Nu kan ni bara skriva till varandra. Vill du tala till den andra trycker du på tangenten TALA. Texten Nu byter jag till tal. * skickas till den andra personen som då ska lyfta telefonluren och lyssna. På bildskärmen står det Tappade kontakten. Talläge. Nu kan du tala direkt mot Opus 2 så hörs det i den andres telefon. När du har talat färdigt säger du KOM och den andra lägger på sin telefonlur och när en ny kontakt har skapats står det igen på bildskärmen Comterm op 0602:2.2 10

11 Nu har du fått kontakt. Textläge Nu kan ni åter skriva till varandra. På det sättet kan ni fortsätta att omväxlande skriva och tala. Ringa till förmedlingstjänsten för texttelefoni När du ringer till förmedlingstjänsten kan du antingen bara skriva eller också använda taladirekt. OBS! För att använda taladirekt måste du varje gång du själv vill tala trycka på knappen Tal. Återgång till Textläge sker automatiskt när Förmedlingstjänsten åter kopplar in sin texttelefon. Nödsamtal Behöver du ringa till SOS Alarm (alltså telefonnummer 112) räcker det att trycka på den röda knappen SOS och hålla den nedtryckt i 5 sekunder. Efter 5 sekunder visas texten: Ringer till SOS alarm Ringer: 112 Att du måste hålla SOS-knappen nedtryckt i 5 sekunder beror på att du inte av misstag skall komma åt och ringa till SOS Alarm. Vänta sedan på vanligt sätt tills det står: Nu har du fått kontakt. Textläge. OBS! Om du släpper upp knappen innan texten: Ringer SOS visas ringer Opus 2 inte upp. Fraser Fraser går att skicka i enkelt användarläge men all ändring och inskrivning måste ske i utökat användarläge. Se sidan 14 under Använda en fras. Vid visning av fraskatalogen visas då endast de frasknappar som har något inskrivet. 11 Comterm op 0602:2.2

12 Utökat användarläge Opus :34 Inställningar I Utökat användarläge ser startbilden ut som den ovanför. Opus 2 har ett utökat antal funktioner som: Autosvar som gör att Opus 2 kan svara automatiskt och lämna ett textmeddelande samt spara ett textmeddelande. Detta ställs in i Inställningar. Nummerpresentation. När någon ringer så visar Opus 2 från vilket nummer samtalet kommer (om det inte är ett hemligt nummer förstås). För att den här tjänsten skall fungera måste man abonnera hos telefonbolaget på nummerpresentation. I Startmenyn visas också hur många olästa meddelanden man har Arkiv. I Arkiv finns lagrat alla inkomna sparade samtal samt de brev man själv har skrivit. Klocka. Opus 2 har en inbyggd klocka som visar datum och tid. För alla inkomna sparade autosvarsmedelanden sparas också svarstiden. Fras. I Opus 2 finns också ett frasminne. Se under Fras. Ringa och ta emot samtal fungerar på samma sätt i Utökat användarläge som i Enkelt läge. Stora tecken ställs nu in under inställningar. OBS! När man använder Stora tecken finns inte alltid plats att skriva samma text som vid normala tecken utan rubriker måste tas bort eller ord förkortas i menytexterna. Comterm op 0602: Arkiv Bild 7. Startbild Utökat användarläge Telefon

13 Byta användarläge Från Enkelt användarläge till Utökat användarläge. Håll ned tangenten Ctrl och tryck samtidigt på tangenten V. En ny skärmbild visas. Se bild 8. * Tryck på tangenten för att byta användarläge. Opus SE : Avbryt Utökat användarläge Inställningar Bild 8. Byte av användarläge Tryck på tangenten Inställningar i startmenyn, se bild 7, för att komma till Inställningar, bild 9. Inställningar Autosvar: efter 3 signaler Teckenstorlek: Normal Sluta Klocka Fras Svarstext Bild 9. Inställningar Använd tangenterna för att flytta markeringen (det mörka fältet) till den funktion du vill ändra. Tryck på tangenterna för att ändra värde. Tryck på Sluta när du är klar. 13 Comterm op 0602:2.2

14 Autosvar Autosvar är en funktion som gör att Opus 2 kan svara själv och: Sända en svarstext som du själv skrivit in. Spara ett textmeddelende från den som ringt upp. Autosvaret kan väljas att vara Av (avstängt) eller att svara efter 1, 2,3,4,5 eller 6 ringsignaler. För att ställa in antalet ringsignaler kan man antingen stega upp/ner med piltangenterna eller direkt trycka på siffertangenterna 0-6 där 0 stänger av autosvaret. När Autosvaret är påsatt så visas symbolen i startläget uppe i vänstra hörnet på bildskärmen. Se bild 10. Opus :34 Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Bild 10. Startläge med autosvarssymbol Svarstext Telefon Svarstext Comterm utveckling AB Vi kan just nu inte svara. Skriv ditt namn, telefonnummer och ärende så ringer vi upp så fort vi kan. Tack för påringningen. Sluta Töm Bild 11. Svarstext Comterm op 0602:2.2 14

15 I inställningsmenyn tryck på tangenten för att skriva in den Autosvarstext du vill att Opus 2 skall svara med. Skriv texten och välj sedan Sluta. Tangenten Töm suddar ut hela den gamla svarstexten. Klocka I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Klocka tangenten för inställning av klockan, bild 12. Efter Datum: står klockans nuvarande inställning av datum. Skriv ett nytt datum. Det gamla skrivs då över varefter man skriver. Med piltangenterna kan man gå bakåt, framåt, uppåt och nedåt på raderna för datum och tid. Inskrivningen skall vara: År-månad-dag t.ex Timme:minut:sekund t.ex. 23:37:55 Streck och kolon skall inte skrivas utan det gör Opus 2 själv. Tryck på Ändra så ställs klockan om. Tryck på Avbryt så avbryts inställningen och man kommer tillbaka till Inställningsmenyn utan att ha ändrat något. Datum: Tid: 13:25:01 Klocka Avbryt Ändra Bild 12. Klockinställning 15 Comterm op 0602:2.2

16 Fras En fras är en text som med få tangenttryckningar enkelt kan skrivas ut. Fraserna kan vara av valfri längd t ex ett telefonnummer eller en text. En fras kopplas till en av tangenterna 0-9 eller A-Ö samt,. - *. Det kan alltså finnas 43 olika fraser. Fraserna kan användas för att skriva: Telefonnummer Autosvarstexter Hälsningsfraser Hej då fraser med mera. Fraserna finns samlade i Fraskatalogen se bild 13. Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten Hasses telefonnummer 3 Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag är upptagen och har inte tid just nu. Ring senare. 6 Sluta Ändra Bild 13. Fraskatalog I inställningsmenyn, bild 9, tryck på Fras knappen för att komma till fraskatalogen. OBS! I fraskatalogen visas bara första raden av frasen. För att läsa hela frasen måste du öppna den genom att trycka på Ändra. Skriva in eller ändra en fras Med piltangenterna kan du flytta det mörka markeringsfältet uppåt eller nedåt för att peka på den fras du vill ändra eller läsa. Tryck på Ändra så öppnas och visas frasen. Nu kan du läsa hela frasen och göra ändringar. När du skrivit klart tryck på Sluta. Ett snabbare sätt att komma till rätt fras är att i Fraskatalogen trycka direkt på den tangent som frasen finns på. Då flyttar sig markeringsfältet till den valda frasen. Välj sedan ändra Ändra. Då öppnas frasen se bild 14. Comterm op 0602:2.2 16

17 Fras 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och telefonnummer så ringer jag upp så fort jag kan. Sluta Töm Bild 14. Fras 5 har öppnats När frasen är öppnad kan du läsa och ändra i den. Tryck på du är klar så återgår du till Fraskatalogen. Vill du tömma hela frasen så tryck på Töm. Sluta när Använda en fras Fraser går att använda i såväl Enkelt läge som Utökat läge. En fras skrivs ut genom att först trycka på tangenten Alt. Då ändrar sig menyradens texter så den ser ut som nedan. Avbryt Fraskatalog Bild 15. Menyrad. Skriv fras. Sedan finns 2 olika sätt för att skriva ut frasen. Sätt 1. När man är säker Trycker man en av tangenterna 0-9 A-Ö,. - * skrivs frasen som är knuten till tangenten ut direkt. Sätt 2. När man vill välja eller kontrollera Tryck på Fraskatalog så visas fraskatalogen, se bild 16. Nu kan du bläddra upp och ned med piltangenterna för att sätta det mörka fältet på en lämplig fras. Tryck sedan på Skriv ut frasen för att skriva den eller Avbryt för att återgå utan att någon fras har skrivits ut. OBS! Tomma fraser som inte har någon text visas nu inte i katalogen. Tomma frasknappar ser man bara när man valt Fras i Inställningsmenyn där man kan skriva in nya fraser. 17 Comterm op 0602:2.2

18 Fraskatalog 1 Detta är Fras 1 som är kopplad till tangenten 1 2 Hasses telefonnummer Jag vill tala med Hans Pratsam 4 Jag heter Comterm och använder Tala direkt 5 Jag kan inte svara just nu. Lämna ditt namn och F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Visa Bild 16. Välj Visa fras Väljer man Visa så visas hela frasen 5:s text. Se bild 14. Telefonnummer i fras Vill man använda fraser som kortnummer skall telefonnumret stå sist i frasen. Opus 2 tar de siffror som står sist i frasen och använder dessa som telefonnummer. Se exempel i bild 17. Fras F Förmedlingstjänsten Avbryt Skriv Bild 17. Fras F Comterm op 0602:2.2 18

19 Arkiv I Startmenyn finns också Arkiv. I Arkivet lagras alla brev man själv skriver samt de autosvarsmeddelanden som man valt att spara. Tryck på Arkiv tangenten i startläget. Se bild 7 Arkiv. I Arkiv kan man: (se bild 17). Arkiv Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Tryck på Sluta tangenten för att öppna brevet Kasta Nytt Bild 18. Arkiv * Skriva in en text (ett Brev) i förväg och namnge det. * Läsa ett gammalt brev eller sparat Autosvarsmeddelande. * Kasta ej längre aktuella Brev. * Ändra namnet på ett Brev eller lagrat Autosvarsmeddelande. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill öppna (läsa eller ändra i) eller byta namn på eller kasta. Kasta Brev Tryck på Kasta tangenten i Arkivmenyn för att kasta det brev som är skuggmarkerat. Ändra brevnamn Tryck på tangenten och skriv in ett nytt brevnamn. Namn Öppna Brev Tryck på tangenten för att öppna brevet (i det här fallet brevet Från Ludde). Se bild 18. Brevet börjar med brevnamnet, Tidpunkt när det skapades och eventuellt telefonnummer om det var ett sparat Autosvarsmeddelande. För att kunna 19 Comterm op 0602:2.2

20 Från Ludde Hej vännen! Jag har samlat några polare till en golfturnering på söndag. Vill du vara med? Första start 8:12. Lunch efteråt. Hör av dig. Sluta Ändra Bild 19. Öppnat Brev ändra i brevet tryck på Ändra. Symbolen blir fylld och visar att nu går det att sudda och skriva in ny text i brevet. Suddas eller ändras Datum och Tid så försvinner detta för gott. Med pilarna flyttar man sig i texten. Nytt Brev Tryck på Nytt i Arkiv menyn för att skapa ett nytt brev. Skriv ett brevnamn. Välj Sluta om du ångrar dig och inte vill skapa ett brev. Brevnamn Brevnamn: Brev till Lisa Sluta Spara Bild 20. Brevnamn Tryck på Spara för att skapa brevet. Se bild 20. Skriv sedan brevet och välj Sluta. Brevet finns nu i Arkivet och du kan se det i Arkivmenyn. Comterm op 0602:2.2 20

21 Telefon Att ringa och svara i telefon fungerar som i Enkelt användarläge. Om Opus 2 har haft Autosvar påslaget visas i startläget hur många olästa svarsmeddelanden som finns. Det finns 7 olästa meddelanden. Tryck Inställningar Arkiv Telefon Bild 21. Startläget när det finns olästa meddelanden Observera! Att ett svarsmeddelande kan vara tomt men tiden och telefonnumret (om det finns) visas alltid. Finns inga svarsmeddelanden visas ingen text. Olästa meddelanden Opus :34 Meddelanden skapas bara om Autosvaret är påkopplat. Finns det olästa meddelanden står det på bildskärmen i Startläget. Se bild 21. Olästa meddelanden, d v s inkomna samtal, samlas under Olästa meddelanden. Tryck på i startläget för att komma till Olästa meddelanden Se bild 22. Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det meddelande man vill öppna. Tryck på för att öppna och läsa meddelandet. * För att spara ett meddelande i Arkivet måste man först öppna det. * För att kasta ett meddelanden måste man först öppna det. Väljer man Sluta kommer man tillbaka till Startläge och olästa meddelanden förblir olästa. Det är en god vana att öppna och kasta bort meddelanden så listan över olästa meddelanden inte blir så lång. 21 Comterm op 0602:2.2

22 Olästa meddelanden : : : : Sluta Öppna Bild 22. Olästa meddelanden Öppna ett oläst meddelande genom att trycka på Öppna. Ett öppet meddelande, se bild 23, visar: Datum Tid och telefonnummer samt meddelandetext. Vill man spara meddelandet i arkivet trycker man på Spara. Meddelandet sparas då som ett Brev i Arkivet under namnet: Datum Tid och Telefonnummer. Vill man ändra namnet på brevet gör man det i Arkiv. Vill man kasta meddelandet trycker man på Kasta : Vi vill bara önska er Ett Gott Nytt År! Här i Åre är det full fart Alla hälsar! Avbryt Kasta Spara Bild 23. Öppet meddelande Comterm op 0602:2.2 22

23 Telefon Svara När det ringer blinkar bildskärmen och ändras så den ser ut som på bild 24 Inkommande samtal. Har du nummerpresentation visas numret. Inkommande samtal Samtal från Svara inte Telefon Svara Bild 24. Inkommande samtal Vill du inte svara behöver du inte göra något alls. När det slutar ringa återgår Opus 2 till det läge den var i innan det ringde. Trycker du på Svara ej så återgår Opus 2 genast till den meny den var i när det ringde men skärmen fortsätter att blinka så länge det ringer. Vill du svara tryck på Svara. Bildskärmsbilden byts och på meddelanderaden står nu Väntar på kontakt och sedan när du fått kontakt som på bild 25 Samtalsläge. När samtalet är slut lägger du på luren genom att trycka på Sluta. Nu har du fått kontakt. Text och tal samtidigt Sluta Spara Skicka brev Bild 25. Samtalsläge Tala 23 Comterm op 0602:2.2

24 Samtalsläge Till samtalsläget, bild 25, kommer man både när man har svarat eller själv ringt upp. I samtalsläget kan man : * Skicka brev. Skicka ett i förväg sparat brev. * Spara all text som ett brev i Arkivet. * Knappen Tala används som tidigare beskrivits i Enkelt läge Spara samtalet Tryck på Spara. När du har valt Spara så ändras symbolen till en fylld symbol. Samtalet sparas nu som ett brev i Arkivet med namnet: Sparat Datum Tid och telefonnummer (om det fanns något att visa) t ex Sparat : För att läsa eller ändra namn på det sparade samtalet gå till Startläge och välj Arkiv. Se vidare under Arkiv sidan 19. Skicka brev När man fått kontakt och befinner sig i samtalsläget kan man skicka ett i förväg skrivet brev. Tryck på Skicka Brev. Skicka Brev Från Ludde : Brev till Lisa Sparat samtal från Mamma Avbryt Skicka Brevet Bild 26. Skicka Brev Med pilarna flyttar man skuggmarkeringen för att peka ut det brev man vill skicka. Tryck på för att skicka brevet. Comterm op 0602:2.2 24

25 Telefon Ring Tryck på Telefonknappen i Startläget. För att ringa. Det gamla numret står kvar. Vill du ringa det, tryck på knappen igen och Opus 2 ringer upp. Telefon Nummer: Sluta Svara Ring Bild 27. Ring Vill du ringa ett annat nummer så skriv det direkt så försvinner det som stod där från början. Du kan också välja en fras där ett telefonnummer finns lagrat. När Opus 2 har ringt upp kommer du till Samtalsläge se bild 25. Nu fungerar Opus 2 precis lika som när man fått kontakt vid svara. Man kan skicka Brev och spara texten i samtalet. Se vidare på sidan 24 under Samtalsläge Fraser vid Ring Om man skriver ut en fras där man skall mata in telefonnumret så skrivs bara siffrorna som står sist i frasen. 25 Comterm op 0602:2.2

26 Ett exempel. Antag att du skrivit in tre fraser i fraskatalogen. En på fras F en på K och en på T så som visas nedan. F Förmedlingstjänsten K Karl Persson T Jag heter Comterm och använder tala direkt När du nu skall ringa till förmedlingstjänsten så trycker du på Telefon i startläget. Istället för att skriva telefonnumret så trycker du på du ALT och F så skrivs telefonnumret i frasen F dvs: Tryck sedan på Ring på vanligt sätt. När du får kontakt med förmedlingstjänsten och de frågar till vem du vill ringa trycker du ALT sedan K så skrivs: Karl Persson När förmedlingstjänsten frågar vad du heter trycker du ALT och T så skrivs: Jag heter Comterm och använder tala direkt På så sätt kan du använda fraser för att förenkla skrivning av ofta förekommande texter. Vi hoppas du får glädje av din Opus 2 Utvecklarna på Comterm Comterm op 0602:2.2 26

27 Andra Texttelefoner Opus 2 har testats mot Polycom Bästis Kompis Diatext IV Opus 2 har också testats mot Förmedlingstjänsten och SOS Alarm. För samtal mot dessa två se sidan 8-9. Återvinning Opus 2 skall återvinnas som elektronikskrot. Internt finns ett NiMh batteri som skall återvinnas som batteri. För att ta loss batteriet skall skruvarna i botten lossas och bottenplattan tas bort. Därefter kan batteriet tas bort. Kåpan kan återvinnas som plastskrot. Opus 2 kan lämnas på återvinningscentral eller återlämnas till leverantören. 27 Comterm op 0602:2.2

28 Anslutningar Bild 28. Anslutningar På baksidan av bildskärmen finns 7 stycken kontakter. Dessa har från vänster följande funktioner. Anslutning av tangentbordet. Anslutning av batterieliminator. I/O Generellt seriesnitt för anslutning av t ex tangentbordet. Det används för programuppdatering och service. Anslutning för en vanlig telefon som också kan användas som mikrofon. Det finns dessutom en inbyggd mikrofon. OBS! Det är inte säkert att det går att ta bort kabeln från en vanlig telefons telepropp och sätta in den kabeln i OPUS 2. Telefonens kabel utan propp behöver inte följa den standard som finns för telelinjen. Det kan därför behövas ett skarvjack för att ansluta telefonens propp i. Kontakt för anslutning av telefonlinjen. Kontakt för anslutning av yttre mikrofon eller headset mikrofoningång. Kontakt för anslutning av högtalare eller headset högtalardel. Batteridrift Opus 2 har ett inbyggt batteri på 7,2V 1,1 Ah. Det laddas automatiskt så fort nätadaptern är ansluten till elnätet. Det räcker till ca 1,5 timmas telefonerande. Batteriet är dock i första hand till för att man alltid skall kunna ringa SOS ALARM även vid strömavbrott. Vi rekommenderar att man inte använder batteridrift annat än vid nödsituation. OBS! Vid batteridrift fungerar inte autosvar. Comterm op 0602:2.2 28

29 Tekniska data Storlek: Vikt: Strömförsörjning: Bildskärm: 278 x 109 x 230 mm hopsatt (1 x b x h). 1,9 kg exklusive nätadapter och telefonkablage. Laddningsbart NiMh batteri 7,2V 1,1 Ah. Nätadapter 9V likspänning. Grafisk skärm i flytande kristallteknik (LCD) 640x200 pixels, monokrom, med belysning och proportionell skrift. 7 textrader samt 1 valrad eller 3 textrader samt 1 valrad vid stor stil. Tangentbord: Bokstäver: a--ö, A--Ö. Siffror: 0-9, Tecken:,. ; : - + _! # $ % & / ( ) =? ` < * > ^ Retur, Radera, Versalskift, Blanksteg, KOM * Till/från, SOS, Funktionstangenter:,,,, Ctrl, Alt, Alt2 Piltangenter:,,,, Minne: ca tecken Kontakter: 1 st 6/4-pol Modularjack för telenätsanslutning via kablage med telepropp. 6/4-pol Modularjack för anslutning av yttre telefon. 2 st. 3,5 mm jack för anslutning av headset. 1 st. 9-polig Dsub för uppdatering. 1 st. 2,5 mm jack för anslutning av tangentbord. 1 st. EIAJ RC-5320 för anslutning av nätadapter. Kommunikations- Inbyggt modem för CCITT V.21, V.61. Uppkoppling form: enl. V.18. Signalinformation: Mikrofon: En indikatorsymbol på bildskärmen som visar ljudet på telefonlinjen samt en symbol som visar när det går att tala och en som visar när det går att skriva. Det finns en inbyggd mikrofon riktad framåt mot användaren. 29 Comterm op 0602:2.2

30 DECLARATION OF CONFORMITY Manufacturer s Name: Comterm utveckling AB Manufacturer s Address: Stockholmsvägen 132 SE Täby Sweden declares, that the product Product Name: Opus 1 Model Number(s): 0501 Opus 2 Product Options: All conform(s) to the following standards and/or product specifications: Safety: EN 12182:1999 EN 60950:1992 /A1+A2:1993 /A3:1995 /A4:1997 / A11:1997 EMC: EN : 1992 EN : 1992 EN : 1993 Telecom: TBR 21 : January 1998 Supplementary Information: The products herewith complies with all applicable essential requirements of the applicable directive: - Medical Device Directive ( 9 3 / 4 2 / E E C ) Place, Date Täby Date of issue: Leif Strand Managing Director This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer Comterm utveckling AB Comterm op 0602:2.2 30

31 31 Comterm op 0602:2.2

32 Återförsäljare GEWA AB Box 92, SE Sollentuna, Sweden Tel: Texttel: Fax: Web: Dok: Bruksanvisning OPUS 2, Ver: 2.2, Dat: Comterm op 0602:2.2 32

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida

A4-ark 1, framsida. A4-ark 1, baksida. A4-ark 2, framsida. A4-ark 2, baksida Om detta dokument Detta dokument består av bruksanvisningen till texttelefonen Kompis. Det är avsett för utskrift i A5-format. För framställning av en komplett bruksanvisning, bör sidorna monteras för

Läs mer

COMTERM POLYTEL BÄSTIS

COMTERM POLYTEL BÄSTIS COMTERM POLYTEL BÄSTIS Bruksanvisning Rev 2 Comterm utveckling AB; 2002 Dok 020301-1 Sid 1 Med Bästis kan du: 4 I ENKELT användarläge 4 I UTÖKAT användarläge kan du dessutom 4 Handhavande 4 Anslutning

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning

Samtalsapparat DialogNova. Bruksanvisning Samtalsapparat DialogNova Bruksanvisning DialogNova Bruksanvisning Dok.nr: 10.0254.A0-2 Revision A0-2 Producerad av: Polycom Technologies AB Polycom Technologies AB, 2005 Dialog och DialogNova är varumärken

Läs mer

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION

SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefon- nummer Radera ett nummer Telia Anita Radera alla nummer NUMMERPRESENTATION SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04

Snabbguide. Telia Maxi 10. Bruksanvisning. Ställa klockan Se sid 5. Viloläge. Du har bläddrat fram en påringning 16 LZTA 804 5013, 98-04 Snabbguide Ställa klockan Se sid 5. Viloläge Någon har ringt Antal nya (ej avlästa) påringningar Se den senaste påringningen Aktuellt datum och tid Du har bläddrat fram en påringning Påringningens löpnummer

Läs mer

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt

Svenska. 10 Avsluta högtalar-/headsetsamtal/radera/avbryt HearPlus 317ci 16 15 14 1 2 3 4 5 6 7 13 12 11 10 9 8 Svenska 1 Kraftig blixtlampa 2 Headsetuttag 3 Återuppringning 4 R-knapp 5 Tonkontroll 6 Volymkontroll för luren 7 Knapp för extra förstärkning 8 Snabbval

Läs mer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer

SNABBGUIDE. Telia Anita 20 Bruksanvisning. Bläddra bland lagrade telefonnummer. Radera ett nummer. Radera alla nummer SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller. Håll RADERA

Läs mer

Bruksanvisning. April 2002/ua

Bruksanvisning. April 2002/ua Bruksanvisning April 2002/ua Inledning Vi gratulerar dig till din nya mottagare/sökare. Valet av nya SWISSPHONE DE 900, garanterar dig en produkt av högsta klass. SWISSPHONE DE 900 mottagare kännetecknas

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Hantering av Handi ipaq 2190

Hantering av Handi ipaq 2190 Hantering av Handi ipaq 2190 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se WEB: www.gewa.se anpassar tekniken till människan

Läs mer

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation

Telia Anita 20i Nummerpresentatören med telesvarsindikation SNABBGUIDE Bläddra bland lagrade telefonnummer Tryck eller en eller flera gånger. Radera ett nummer När numret visas i teckenrutan, tryck RADERA två gånger. Radera alla nummer Tryck eller en gång. Håll

Läs mer

DECT OFFICE DECT Handenhet

DECT OFFICE DECT Handenhet Swedish DECT OFFICE DECT Handenhet Bruksanvisning 1 Högtalare 2 Indikator 3 Display 4 Vänsterpil/återuppringning 5 Menyknapp 6 Specialknapp DECT OFFICE 7 R-knapp 8 Uttag för headset (på undersidan) 9 Mikrofon

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436

Din manual DORO X40 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3881436 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20

Cisco 6961. Bruksanvisning. Dokumenttyp: Guide Bruksanvisning Cisco 6961 2014-03-20 Cisco 6961 Bruksanvisning Telefonbeskrivning 1. Telefonlur med lampa Den röda lampan på telefonluren blinkar när telefonen ringer. Lampan lyser med fast sken när det finns nya röstmeddelanden. 2. Display

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat

Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat TEKNISKA DATA Personsökare för Ton- och Numeriksökning. Telia Pen Numerik Personsökaren i pennformat Batteri: 1,5 V alkaliskt batteri, typ IEC LR6. Räcker 1 500 timmar. Dimensioner: Bredd: 24 mm Höjd:

Läs mer

Din manual TELIA KOBRA

Din manual TELIA KOBRA Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för TELIA KOBRA. Du hittar svar på alla dina frågor i TELIA KOBRA instruktionsbok (information,

Läs mer

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning

Lathund. 10. Planera en rutt mellan två adresser 11. Träna på en rutt hemma 12. Lyssna på instruktioner under guidning Lathund I denna lathund ges några praktiska steg för steg anvisningar på hur du kan komma igång med användningen av TeDuco. Förutom då du guidas utmed rutt eller tränar på en rutt hemma använder du upp

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745

Din manual DORO AUDIOLINE CLD50 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2336745 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för DORO AUDIOLINE CLD50. Du hittar svar på alla dina frågor i DORO AUDIOLINE CLD50 instruktionsbok

Läs mer

L thund ipa P d 2012-01-10

L thund ipa P d 2012-01-10 1 Lathund ipad 2012-01-10 1 Starta ipad 2 1 A1. Slå på strömmen om ipad varit helt avslagen Om ipad är helt avstängd. Tryck ner knappen på övre högra hörnet (1) i ca 3 sekunder. Då startas ipad datorn.

Läs mer

Handbok Victor Reader Stream

Handbok Victor Reader Stream Reviderad 2015-01-23 1 (26) Handbok Victor Reader Stream 2 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Lathund för snabbspar

Lathund för snabbspar Lathund för snabbspar 023-15326 SPARA? Någon ringer. Numret visas i displayen samt en förfrågan om att spara det. Vill du spara direkt trycker du på JA. JA MENY NEJ 023-15326 Namn: Inskrivning av namn.

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT400

Bruksanvisning. Maxcom KXT400 Bruksanvisning Maxcom KXT400 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer R-knapp, Redial

Läs mer

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801

Bruksanvisning. Maxcom KXT-801 Bruksanvisning Maxcom KXT-801 Egenskaper Nummerpresentatör (CID) för FSK och DTMF Skärm med bakgrundsbelysning Kontrasten på skärmen kan ändras Minne för ingående- och utgående telefonnummer 1 direktminne

Läs mer

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med

Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s. Bredbandstelefoni. Installationsanvisning och användarmanual. I samarbete med Välkommen till Köpings Kabel-TV AB:s Bredbandstelefoni Installationsanvisning och användarmanual I samarbete med Välkommen som kund till Köpings Kabel-TV s bredbandstelefoni. Proceduren för att komma igång

Läs mer

Bruksanvisning för Gewa Jupiter

Bruksanvisning för Gewa Jupiter Bruksanvisning för Gewa Jupiter INLEDNING...3 FÖRDELAR OCH FINESSER MED GEWA JUPITER...3 INKOPPLING OCH BESKRIVNING...4 INKOPPLING AV JUPITER...4 JUPITERS TANGENTER OCH OLIKA DELAR...4 ATT GÖRA OLIKA INSTÄLLNINGAR...6

Läs mer

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster

BRUKSANVISNING. PreView Mirabell. Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster BRUKSANVISNING PreView Mirabell Lättanvänd flerfunktionstelefon med bakgrundsbelyst teckenfönster Telematic Nordic AB - Metallvägen 5-43533 Mölnlycke - SWEDEN Tel: 031-887598 - E-post: service@telematic.se

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4

CL100. Borrmall. Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator. INNEHÅLL Bildöversikt...2-3 Inledning...4 CL100 Telefon med hörslinga och telefonsignalsindikator Art nr 273010 Återförsäljare Bruksanvisning Borrmall 80 mm Bo Edin AB är en världsledande innovatör och leverantör av högkvalitativa hörselprodukter.

Läs mer

Snabbguide NCP DT 333/ 343

Snabbguide NCP DT 333/ 343 1 Snabbguide NCP DT 333/ 343 Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5: Sid 6: Sid 7: Tecken och symboler Ringa samtal, justera volym. Koppla, vidarekoppla samtal Röstbrevlådan, utgående meddelande och köbesked Programmering

Läs mer

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 760. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 760 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 760 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

BRUKSANVISNING OND-303

BRUKSANVISNING OND-303 PICTUREPHONE BRUKSANVISNING OND-303 OND-303 Sid 2 Picturephone är en rejäl telefon med stora direktuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt innehåller hörslinga

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus

ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus ANVÄNDARHANDBOK KXT 441 Plus Egenskaper Nummerpresentatör (CID) med engelsk röst Minne för 69 st ingående- och 20 st utgående telefonnummer (max 12 siffror), 10 st kortnummer (max 12 siffror), Olika ringmelodier

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling

Maximanus. Tangenter med speciell betydelse på Maximanus. Uppkoppling Maximanus Uppkoppling Slå av spänningen till datorn. Koppla ur det normala tangentbordet. Koppla in Maximanus, där det normala tangentbordet var anslutet. Om även det normala tangentbordet ska användas,

Läs mer

Snabbguide Konftel 55Wx

Snabbguide Konftel 55Wx SVENSKA Snabbguide Konftel 55Wx Konftel 55Wx är en konferensenhet som kan anslutas till din bordstelefon, mobiltelefon och dator. Den omvandlar dina kommunikationsverktyg till konferenstelefoner med Konftels

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600

Manual för Snom 370. http://support.easytelefoni.se support@easytelefoni.se 0774-400 600 Manual för Snom 370 Innehållsförteckning 1. Överblick Snom 370 2. Ringa med telefonen 2.1. Ringa genom att slå telefonnummer 2.2. Ringa med snabbknappar 2.3. Ringa från dina kontakter 2.4. Söka i kontaktlistan

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Välkommen till Ipad för nybörjare

Välkommen till Ipad för nybörjare Välkommen till Ipad för nybörjare Detta häfte kommer innehålla Alla knappars funktioner Simplare och hjälpsamma sätt att kunna använda och ta sig runt i en Ipad Mindre genom gång av appar och dess betydelse

Läs mer

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16

SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 Lathund för: SNOM 710 Version 1.0 Jämtlands Gymnasieförbund, Linda Lignell 2014-03-16 INNEHÅLL 1. TA EMOT SAMTAL... 3 2. RINGA SAMTAL... 4 3. SAMTALSHISTORIK... 4 4. KONTAKTLISTA & KONTAKTSÖKNING... 5

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL

ANVÄNDAR. RPSbox1 Manual SE rev2. YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL ANVÄNDAR Manual RPSbox1 Manual SE rev2 YTTRE FASÖVERVAKNINGSENHET RPS-BOX 1 FÖR PL5000 och DL8000 DIGITAL INNEHÅLLSFÖRTÄCKNING Fasövervakningsenhet, PS-Box1 Innehållsförteckning...2 Introduktion...3 Beskrivning...4

Läs mer

BluStar Agent mobiltelefon (MEX)

BluStar Agent mobiltelefon (MEX) BluStar Agent mobiltelefon (MEX) Alla samtal till Supportcenter, på 8888, kommer in via ett telefonisystem som heter Solidus. Programmet vi arbetar i på våra datorer heter BluStar Agent. Samtalen kommer

Läs mer

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA

DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA DIN SURFPLATTA FÖR KONGRESSEN HUR MAN GÅR TILLVÄGA Hur sätter jag på min surfplatta: Strömbrytaren är placerad på kanten av surfplattan, strömbrytaren känns igen på denna symbol skärmen tänds. Tryck och

Läs mer

Perkins Smart Brailler Manual

Perkins Smart Brailler Manual Perkins Smart Brailler Manual Denna manual kommer att introducera grundläggande funktioner och hantering av produkten. Skrivhuvudet Läsplatta Spak för att lossa pappret On/off-knapp Anslutning för strömadapter

Läs mer

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag

Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans strömuttag Snabbguide VT8882 Installera VT8882 och koppla den till ditt nätverk. Koppla Ethernet-kabeln mellan den rödmärkta porten på din VT8882 och din router eller ADSL modem. Anslut strömsladden till VT8882ans

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm

Bruksanvisning DOOR. Dörrlarm Bruksanvisning DOOR Dörrlarm Innehåll Viktig information... 3 Översikt... 4-5 Installation... 6 Monteringsanvisning... 7 Extern larmsensor - inkoppling... 7 Funktion... 7 Fördröjning av larm vid inpassage...

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP

Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP BRUKSANVISNING V3 Logger II Plus Logger II Plus RADERA NAMN RING UPP 1 Innehåll Inkoppling sidan 4 Väggmontering sidan 4 Batteribyte sidan 5 Översikt sidan 6-7 Inställning av tid och datum sidan 8-9 Inställning

Läs mer

Telefonist i 3Växel webb.

Telefonist i 3Växel webb. Telefonist. När du ska arbeta som telefonist i 3Växel Webb rekommenderar vi att du använder någon av webbläsarna Chrome, Firefox eller Safari. Logga in För att kunna svara på samtal som kommer till växelnumret

Läs mer

TITAN. Digital telefonsvarare

TITAN. Digital telefonsvarare TITAN Digital telefonsvarare DORO Sverige AB DORO TITAN INNEHÅLLSFÖRTECKNING DORO TITAN Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATION...2 FJÄRRSTYRNING... 12 Utseende...2 Funktion...12 Uppackning...3

Läs mer

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25

MANUAL. till CARDMAN 2005.11.25 MANUAL till 2005.11.25 Somedic Production AB Box 519 192 05 Sollentuna, SVERIGE tel: 08-356827, fax: 08-356874 e-mail: info@somedicprod.se www.somedicprod.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Kapitel 1. Beskrivning

Läs mer

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning

Telia Cerette. Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation. Bruksanvisning Telia Cerette Telefonen för Telesvar och Nummerpresentation Bruksanvisning Översikt Innehåll Bläddra bland påringningarna i Nummerpresentation och Telesvar Sekretess/Återgå* Menyknapp Repetition av senast

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning

Media Control. Styrsystem för bild & ljud i sportbarer. Bruksanvisning Media Control Styrsystem för bild & ljud i sportbarer Bruksanvisning 13115 Rev B Sydia Teknik AB 014 1 Innehåll Media Control...1 Styrsystem för bild & ljud i sportbarer...1 Bruksanvisning...1 Sydia Media

Läs mer

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA Smartair. Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA Smartair Användarmanual Programmeringsenhet till TS1000 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Innehållsförteckning 1. Introduktion...3 2. Teknisk specifikation...3 2.1 Generellt...3

Läs mer

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska

User Guide Speaker phone GewaTel 200. Svenska User Guide Speaker phone GewaTel 200 2 I denna förpackning finns: 1 st Bruksanvisning 1 st Högtalartelefon 1 st Transformator 1 st Strömförsörjnings- och nätverkskabel Teleplugg Kontrollera gärna att allt

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net

Android-app. www.bildtelefoni.net. Användarmanual 1.0. Copyright 2013 bildtelefoni.net Android-app Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med Android-appen kan alla som använder en smarttelefon eller surfplatta med Android få enkel

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet

Bruksanvisning IOR. Kommunikationsenhet Bruksanvisning IOR Kommunikationsenhet 2 Innehåll Viktig information... 4 Översikt... 5 Installation... 6 Konfiguration... 7 Strömförsörjning... 7 Ingångar... 8 Reläutgång... 9 Koppla larmsändare till

Läs mer

Snabbguide PLEXTALK PTP1

Snabbguide PLEXTALK PTP1 Snabbguide PLEXTALK PTP1 Tack för ditt inköp av Plextalk PTP1. Denna snabbguide beskriver grundläggande funktioner och handhavande. Var god se i användarmanualen för mer detaljerad information. (1) (8)

Läs mer

Installationsguide. för bredband och telefoni

Installationsguide. för bredband och telefoni Installationsguide för bredband och telefoni Den här installationsguiden hjälper dig att installera Boxers bredbandsmodem. Baksida Framsida STARTBOXENS INNEHÅLL Kontrollera att följande finns med i startboxen:

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502

BRUKSANVISNING. Trådlös telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 002-200502 BRUKSANVISNING Trådlös telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 002-200502 2 Binatone e800 System Digital trådlös telefon med nummerpresentatör. Denna utrustning är inte avsedd för att ringa

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net

ios-appen www.bildtelefoni.net Användarmanual 1.0 Copyright 2013 bildtelefoni.net ios-appen Användarmanual 1.0 www.bildtelefoni.net Copyright 2013 bildtelefoni.net 1 Fokus på tillgänglighet Med ios-appen kan alla som använder en iphone eller ipad med ios operativsystem få enkel tillgång

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

BRUKSANVISNING. Logger XL

BRUKSANVISNING. Logger XL BRUKSANVISNING 000426 Logger XL Logger XL OBS! Om mellanproppen sitter ensam (utan en telefon i "ryggen") i jacket, bryts alla efterliggande jack bort. Om den skall sitta utan en telefon inkopplad kan

Läs mer

BRUKSANVISNING Premium

BRUKSANVISNING Premium BRUKSANVISNING Premium Index Anslutning Direktval E-post avisering Garanti Grundinställningar Headset Högtalare Knappar (översikt) Lysdioden Namnprogrammering PreDial Prefix inställning Påminnelse för

Läs mer

Handbok Milestone

Handbok Milestone Reviderad 2015-01-23 1 (11) Handbok Milestone 312 2016-09-26 Stockholms Syncentral Box 6401 Växel: 08-123 365 00 www.syncentralstockholm.se 113 82 Stockholm Fax: 08-123 496 44 stockholmssyncentral@sll.se

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning

Fukthaltsmätare. Bruksanvisning Fukthaltsmätare SV Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRUKSANVISNING FÖR Wile 55...4 1. Leveransens innehåll...4 2. Mätarens användning...4 2.1 Förberedelse för mätningen...4 2.2 Provtagning...4 2.3

Läs mer

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208

SVENSKA PICTUREPHONE. Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 SVENSKA PICTUREPHONE Comsys PicturePhone Bruksanvisning OND-208 -2- Picturephone är en rejäl telefon med stora snabbuppringnings-knappar där bilder kan placeras. Anpassad telefonlur gör den praktisk, samt

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer