Extranummer. Blandade känslor. endast som pdf strömmen. när Bernt och Björn lämnar kåren Julen en tuff tid för allergiker

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Extranummer. Blandade känslor. endast som pdf strömmen. när Bernt och Björn lämnar kåren Julen en tuff tid för allergiker"

Transkript

1 till anställda i Kalmar kommun Nr 1 * maj 2008 Nr 3 * december 2008 Blandade känslor när Bernt och Björn lämnar kåren Julen en tuff tid för allergiker Rökslutarstöd hos kommunhälsan Extranummer 1 endast som pdf

2 Strömmen sparar Kommunledningen har ordet text: Johan Persson, Birgitta Elfström, Bertil Dahl och Jonas Löhnn foto: Clipart Viktigt meddelande till alla kommunanställda Det här extranumret av Strömmen publiceras endast som pdf. Skälen är flera, bland annat vill vi testa hur tidningen når ut i en ny form. Hittar den fler läsare, blir den mer läst eller försvinner den i det digitala bruset? Dessutom tänker vi på både miljön och kommunens ekonomi. Förutsatt att inte du som läser skriver ut tidningen bidrar vi till besparingar på detta sätt. Strömmen ska ändå leva vidare i tryckt form. Vi tror nämligen att den bäst fyller sin funktion om var och en av oss får sitt eget exemlar att hålla i handen. Då kan du ta den med dig för att läsa var som helst, när som helst. Personaltidningen ska, förutom att sprida information, bidra till en ökad känsla av förståelse och gemenskap över förvaltningsgränserna. Därför vill vi gärna ha tips och synpunkter på Strömmen. Vad vill du läsa om? Vad har du själv att berätta? Är du stolt över ditt jobb eller tycker du det finns förbättringar att göra? Hör av dig till Strömmen! Enklast gör du det på Du kan också ringa internt till Christina 50030, Sara eller Lotta Nu önskar redaktionen dig en god läsning av decembernumret och ett riktigt Gott Nytt År! Som politiker tvingas man ibland att ta beslut, som man helst skulle vilja slippa. Varken vi politiker eller ni anställda är orsaken till den lågkonjunktur och finanskris som just nu påverkar i stort sett hela världen. Aldrig tidigare har den negativa utvecklingen gått så snabbt. Kalmar kommun har, liksom alla andra kommuner, redan drabbats hårt. Sedan i juni har vårt resultat försämrats från +100 miljoner till -16 miljoner. Framförallt beror det på en nedjustering av skatteintäkterna samt minskade exploateringsintäkter. Vi måste därför alla hjälpas åt med att dra vårt strå till stacken, både i stort och smått. Då kan vi behålla den goda kvalitet vi har i vår verksamhet, utan att tvingas till stora varsel och nedläggning av verksamheter som inte regleras i lag. Kalmar kommuns majoritet kommer därför att föreslå att kommunfullmäktige den 15 december beslutar om ytterligare besparingar på en procent per år de närmaste tre åren, från och med halvårsskiftet 2009, samt en skattehöjning på 40 öre från och med nästa år. Detta innebär en besparing på 12,5 miljoner kronor 2009 och miljoner de två efterföljande åren. Skattehöjningen ökar våra intäkter med 42 miljoner kronor per år. Dessutom håller vi på att ta fram ett stimulanspaket för att motverka lågkonjunkturens effekter genom att försöka stimulera både den offentliga och privata byggnationen. Vi lägger in tio miljoner kronor till socialförvaltningen för att möta sämre tider och vi ger socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och näringslivsenheten ett uppdrag att bilda en grupp som särskilt får följa arbetsmarknadens utveckling i kommunen. Omställningspaketet som hittills utnyttjats av 59 personer är ett av de redskap som vi ställer till förvaltningarnas förfogande. Av de 50 miljoner som budgeterats har 25 miljoner förbrukats. Omställningspaketet syftar till att kunna genomföra förändringar av verksamheten samtidigt som vi tar ansvar för vår personal. 2 INFORMATIONS- Chefredaktör och ansvarig utgivare Redaktionskommitté Grafisk form Foto framsidan Produktion Christina Karlberg Sara Svensson och Lotta Mellstrand Lotta Mellstrand Sara Svensson Informationsenheten, Kalmar kommun Strömmen Informationsenheten, Box 611, Kalmar Innehållet i Strömmen får gärna citeras, bara källan anges

3 Har ni pinglat för någon den senaste månaden? text: Christina Karlberg foto: Jan Magnusson Stående från vänster: Marita Frisk, Anita Svensson, Anette Pettersson, Eva Rudelius, Inger Richardsson, Liselott Bonnier, Eva Tallgren, Christina Olsson, Madeleine Karlsson, Marina Björneman, Ann Johansson, Monica Lindengren, Viveca Polteg och Marie Mattson. Sittande: Inga Ingelsson, Pia Jonsson, Maria Jonsson, Gunilla Sandelius, Carina Loftenius och Ulla Block. Saknas på bilden: Sirkka Sillanpää. Just nu pågår en vidareutbildning för administrativa assistenter. Det är många års samlade erfarenheter som träffas vid flera tillfällen under ett helt år. 21 kvinnor som arbetat i kommunen alltifrån fem månader till 30 år varvar föreläsningar med studiebesök, seminarier, reflektioner med mera. Vi vill satsa på en yrkesgrupp som inte fått så mycket kompetensutveckling tidigare. Programmet syftar till att ge dem möjligheten att utvecklas inom sitt yrkesområde, berättar kurssamordnaren P-O Johansson. Som en del i c/o Kalmar-projektet ingår även ett avsnitt i Kundservice, bemötande och kommunikation i utbildningen. Här fick deltagarna under Cathrin Ljunggrens ledning minnas tillbaka till Lou Rosslings föreläsning i KalmarSalen. Tänka positivt är väl inget nytt, men föreläsningen gav inspiration. Egentligen skulle vi få gå på en sådan föreläsning varje år, för man behöver påfyllning hela tiden, menar en deltagare. En annan som faktiskt pinglat en gång Dessvärre tyckte ingen att det märkts någon skillnad i arbetslaget efter c/o Kalmarprojektet. Man kom ihåg att man hade möten efteråt, men inte hur många eller riktigt vad man gjorde på dem. Strömmen vill därför gärna att ni påminner er chef om c/o Kalmar. Materialet kan användas igen och för er nya som inte var med i KalmarSalen för tre år sedan finns det information på det kommungemensamma intranätet. under den senaste månaden tyckte att Lou lärt dem att inte tänka så fyrkantigt, utan att vara öppna för nya idéer, vissa i alla fall. 3

4 Julen en tuff tid för allergiker text: Ingrid Kjellstrom-Råberg foto: Jan Magnusson den blå), tazetter och julstjärna. Julstjärnan har en mjölksaft som kan ge hud- och slemreaktioner. Men ingen ska behöva avstå från julblommor på grund av allergi. Många gröna krukväxter är perfekt bakgrund till färgglatt pynt. Man kan också välja en traditionsrik växt som myrten eller olivträd. Andra växter lämpliga för känsliga är begonia, kalanchoe, murgröna, ardisia, julkaktus, julros och flamingo. De flesta arbetsplatser har säkert i dagsläget slopat julgranar och vet om faran med att ha doftande växter i offentliga lokaler, men eftersom julen är en tuff tid för allergiker så kan det vara bra med en påminnelse om vilka växter som är lämpliga i offentliga lokaler. Strömmen for ut till Skälby med anor från förhistorisk tid, där kommunens växthus finns. Där pågår dock planeringen inför våren för fullt Bland annat med uppdragning av penséeplantor och växthuschefen Bo Jonsson har just gjort färdigt planteringsschemat för sommaren i kommunens rabatter. Redan i oktober mörkerbehandlades julstjärnorna i kommunens växthus. För att få de röda bladen måste de vara i absolut mörker, så jag får till och med skruva ur propparna i gatlyktorna utanför under en tid för att blommorna ska få de riktigt röda bladen. Allergi och annan överkänslighet är sjuk- domstillstånd som gör att vissa människor överreagerar. De kan bli irriterade i till exempel luftvägarna, mag- och tarmkanalen eller få hudutslag. Det sker när de kommer i kontakt med vardagliga ämnen som andra personer tål utan obehag. I Sverige räknar man med att ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen har någon form av allergi eller överkänslighet. Allergierna ökar och är idag den vanligaste sjukdomen hos barn. Många av de populära julblommorna är inte lämpliga att ha inomhus. För att undvika allergiska reaktioner bör man definitivt undvika liljekonvaljer, hyacinter (särskilt som har tagit fram ett hand-lingsprogram för att göra kommunen allergianpassad Allergikommittén består av representanter från några av kommunens förvaltningar, kommunhälsan, landstinget, arbetsmiljöinspektionen och Kalmar Astma- och allergiförening. Vi sammanträder två gånger per år, berättar hälsoskyddsinspektör Catarina Lund. Kriterierna för handlingsprogrammet är framtagna av Folkhälsoinstitutet och ska göra kommunen allergianpassad, ge god arbetsmiljö åt alla och goda offentliga lokaler. Det vill säga allergiaspekten ska tas upp vid skyddsronder, man ska diskutera vad en god arbetsmiljö är, städning ska ske med tanke på risk för allergier, det ska vara så doftfritt som möjligt vid möten med allmänheten, det ska vara djurfritt i offentliga lokaler samt en bra ventilation. Genom att ta hänsyn till de som har allergiska Lästips Kalmar Allergikommittés hemsida: Boken Farliga och ofarliga växter från A till Ö av Sven-Olov Strandhede 4 Kalmar har sedan 1995 en allergikommitté besvär kan man hjälpa andra. På arbetsplatsen ska man se till att städningen är tillräcklig, vädra och kolla ventilationen. Hemma ska man vädra ofta, städa noga, storstäda hela bostaden minst en gång om året.

5 Rökslutarstöd hos kommunhälsan text: Kjell-Ove Lennartsson foto: Morguefile Det finns många metoder för att sluta röka, gemensamt för dem alla är att det krävs hög motivation för att lyckas, antigen man slutar tvärt eller tillämpar målmedveten nedtrappning, eller använder läkemedel. Kommunhälsan liksom landstingets tobaksprogram bygger på det motiverande samtalet om tobak. Olika undersökningar visar att upp till 85 procent av vuxna som röker vill sluta. Det är en vanlig föreställning att de flesta är beredda att sluta inom en snar framtid, detta stämmer inte. Att sluta röka är en förändringsprocess som ofta tar lång tid och sker stegvis. Högst 20 procent är i den aktiva fas som betyder att man är beredd att sluta och aktivt försöker eller vill försöka sluta inom en månad. De övriga behöver öka motivationen, och det är för dem vi kan hjälpa till med den motiverande samtalsmetodiken. Kommunhälsan bedriver sedan lång tid rökslutarstöd och den enskilt viktigaste faktorn i arbetet är att den rökande själv får formulera argument för och emot att fortsätta röka. För att få motivationen att sluta röka bör den rökande göra bedömningen att fördelarna med att sluta röka är större än nackdelarna och helst höra sig själv uttala detta. Sedan en tid samarbetar vi med landstingets primärvård då anhopningen ibland blir för stor för att vi ska klara det själva. Då landstinget tillämpar samma terapi som vi fungerar samarbetet utmärkt. Metoden tillåter användande av läkemedel som nikotintuggummi, plåster eller receptbelagda läkemedel. Tester i form av lungfunktionsmätning och annan provtagning ingår också oftast i rökslutarstödet. Faktorer som ökar motivationen och handlingskraften är att: se många personliga vinster med förändringen och vara övertygad om att den medför en höjning av välbefinnandet och livskvaliteten, ha inre motivation känna att man handlar på grund av sitt eget fria val, tro att man kan klara det, känna sig trygg inför förändringen, ha positiva förväntningar, förstå problemet och hur det kan lösas, få kunskap om bra metoder och hjälpmedel, göra en plan, få socialt och professionellt stöd, uppleva att andra tror att man kan, och se andra lyckas kunde han kanske jag också kan. Den stora AHA-enkäten (arbete och hälsa) som genomfördes bland alla kommunanställda visade att 18 % är dagligrökare, 20 % av kvinnorna och11 % av männen. Tobakspolicy På uppdrag av personaldelegationen har en arbetsgrupp arbetat fram en tobakspolicy för Kalmar kommun. Den har varit ute på remiss och ska sedan beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Policyn innebär att: rökning ej får ske under arbetstid. Med arbetstid avses den arbetade tiden inklusive kortare pauser. Lunchrasten räknas inte till arbetstiden rökning heller inte får ske i Kalmar kommuns fordon och lokaler. rökning heller inte är tillåten i direkt anslutning till arbetsplatsen, t.ex. utanför entréer. arbetsgivaren erbjuder tobaksavvänjning till medarbetare och förtroendevalda som vill bli rök- och tobaksfria. kläder som används i elev- och vårdnära arbeten, inte får utsättas för rök restriktivitet ska råda gällande snus och tuggtobak i kund-, vård-, brukar-, och elevnära situationer. 5

6 Blandade känslor när Bernt och Björn lämnar kåren Det är som att ha två äktenskap. Ett där hemma och så ett här med grabbarna på stationen, säger Bernt (till vänster) och Björn (till höger) om det speciella livet som brandman. Men nu är det dags för andra saker att få ta större plats i livet. text och foto: Sara Svensson 36, 5 år blev det för Bernt Johansson vid Kalmar brandkår. Kollegan Björn Johansson är inte långt efter med sina 30 år. Strömmen träffade de gamla brandmansrävarna precis på sluttampen av yrkeslivet. Bernt har gjort sitt sista pass och Björn har bara ett par pass kvar. Ikväll firar de pensionen med gamla och nya kollegor. Det är lång tid som de har varit med, sedan 1972 respektive Mycket måste väl ha förändrats? Ja, svarar Björn, det klart det har. Tekniken i bilarna. Datorerna. Fast de jobbar ju inte vi så mycket med. Men förr hade man ett spett, nu har man en dator. Karaktären på larmen har ändrats. Det har blivit fler trafikolyckor, färre bränder. Det beror på att de flesta har brandvarnare nu, säger Bernt. 6 Bemanningen är annorlunda, förr var det nio brandmän i tjänst per pass, nu är de fem. Så det är tuffare nu. Och oavsett ålder har brandmännen samma krav på fysisk prestation på sig, och visst blir det tuffare ju äldre man blir, det tycker de båda. Mitt i intervjun plingar det till i högtalarna, ett larm. Båda lystrar instinktivt som två jakthundar, trots att den ena redan har slutat och ingen av dem är i tjänst. En yrkesskada, säger de med en mun och ler. Har någon av er tänkt på att sluta? Göra något annat? Nej, aldrig, säger Bernt, och Björn håller med. Brandman blir man inte, det föds man till. Man kan inte bara sluta. Men när ryggsäcken är full så är den. En psykolog sa det till oss en gång; allt ni är med om, allt det jobbiga ni får se, samlar ni i en ryggsäck som ni alltid har med er. Och när ryggsäcken är full går det inte att tömma den. Nu är våra ryggsäckar fulla, sedan ett tag tillbaka, och då är det dags att sluta. De tycker båda två att brandmannarollen har förändrats, de har blivit bättre på att prata om sina upplevelser. Förr skulle en brandman vara mycket hårdare och tuffare, det är en mjukare syn nu. Mest skönt ska det bli att sluta, även om de har älskat sina jobb. Det är som att ha två äktenskap. Ett där hemma och så ett här med grabbarna på stationen. Man lever så tätt inpå varandra, det blir så speciellt. Så det kommer man ju såklart att sakna. Och vi har så många goda minnen från alla år också. Men nu är det dags för andra saker att få ta större plats i livet. Barn och barnbarn framförallt. Och ikväll är det fest, för både pensionerade och nya kollegor. Innan jag lämnar dem ifred måste jag bara smaka på potatissalladen, den speciella potatissalladen som Bernt och Björn lagat själva, som allt annat till festen. Den är jättegod.

7 Fysisk träning på arbetstid lönsamt för alla På flera håll inom den offentliga vård- och omsorgssektorn genomförs förändringar i arbetets organisering. Det sker också försök med kortare arbetsvecka och träning på arbetstid. Under ett år fick anställda vid Folktandvården i Stockholms län prova om kortare arbetstid eller träning på arbetstid kan förbättra hälsan. Vid två kliniker förkortades arbetstiden för de anställda från 40 timmar i veckan till 37,5. Samtidigt fick anställda vid två andra kliniker träna 2,5 timmar/vecka på arbetstid. Heltidslönerna behölls. Två kliniker med oförändrad arbetstid deltog som referensgrupp. Totalt deltog 190 personer i projektet (90 procent var kvinnor och medelåldern var 46 år). Innan de nya förhållandena började gälla samt sex och tolv månader efter att de hade avslutats gjordes hälsoundersökningar. Då mättes blodfetter, blodsocker och två hormoner med betydelse för depression och stress, liksom blodtryck och höftoch midjemått. De anställda fick också besvara frågor om välbefinnande, hälsa och fysiologiska stressreaktioner. Mest hade den fysiska hälsan förbättrats i träningsgruppen, med störst effekter på blodtryck och blodsocker. Gruppen med förkortad arbetstid skilde sig inte från referensgruppen. De hade inte nämnvärt ökat sin fysiska aktivitet. På ingen av klinikerna hade intäkterna minskat jämfört med året innan. Utgifterna hade däremot påverkats. På kliniken med träning på arbetstid hade kostnaden för sjukfrånvaron sjunkit med 21 procent och på klinikerna med förkortad arbetstid med 6 procent. På kontrollklinikerna hade den kostnaden ökat med 11 procent. Både arbetstidsförkortning och träning på arbetstid hade alltså positiva effekter på de anställdas hälsa och välbefinnande, samtidigt som intäkterna var oförändrade och kostnaderna för sjukfrånvaro sänktes. De positiva effekterna av träning var tydligast. Fysisk träning på arbetstid har positiva effekter på de anställdas hälsa konstateras i ett projekt som Folktandvården i Stockholms ln genomfört. Foto: Clipart Klippt ur Forskning och resultat, nr 3 oktober

för att göra Kalmar kommun till en

för att göra Kalmar kommun till en Handlingsprogram för att göra Kalmar kommun till en Allergianpassad kommun Reviderad version 2005-11-14 1 Kriterier som gäller för en Allergianpassad kommun: 1. Kommunstyrelsen har fattat politiskt beslut

Läs mer

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt?

Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Hur kan man införa rökfri arbetstid och har det någon effekt? Cecilia Birgersson Utredare Statens folkhälsoinstitut 2012-11-08 Sid 1 Som arbetsgivare kan man göra skillnad! Cirka 18/dag dör av rökning

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

en allergianpassad kommun

en allergianpassad kommun en allergianpassad kommun Antagen av kommunfullmäktige 2001-10-29 Reviderad 2005-10-20 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Uppdraget... 3 Beslut... 3 Utarbetande

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning

Policy för inomhusmiljö och allergianpassning 1(5) Policy för inomhusmiljö och allergianpassning Antagen av Kommunstyrelsen 2005-06-15 Policyns syfte Syftet med policyn är att förebygga hälsoeffekter och symtom som har samband med innemiljön och att

Läs mer

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret

Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008. Stadskontoret Rökfri arbetstid i Halmstads kommun från 1 mars 2008 Lisa Petrelius hälsoutvecklare Kommunhälsan Roland Norrman personalstrateg Personalenheten handläggare i ärendet och samordnande för genomförandet Bakgrund

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete

Tobaksfri kommun. en del i ett hälsofrämjande arbete Tobaksfri kommun en del i ett hälsofrämjande arbete 1 Denna broschyr är en kort sammanfattning av de viktigaste delarna i rapporten Tobaksfri kommun en guide för att utveckla det tobaksförebyggande arbetet.

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ

KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ KALMAR ALLERGIKOMMITTÉ 2001-05-22 Uppföljning av handlingsprogrammet för att göra Kalmar kommun till en allergianpassad kommun. Följande förvaltningar/bolag har lämnat in en redovisning: Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus

Tobak och operation. Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak och operation Du kan minska risken för komplikationer av ditt tobaksbruk! Skaraborgs Sjukhus Tobak påverkar operationsresultatet När du blir opererad är det många faktorer som avgör om resultatet

Läs mer

I denna broschyrserie ingår:

I denna broschyrserie ingår: Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen Illustrationer

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Rökfri arbetsplats och arbetstid

Rökfri arbetsplats och arbetstid Rökfri arbetsplats och arbetstid Bakgrund Under åren 2008 2010 arbetade Statens folkhälsoinstitut med regeringens nationella tobaksuppdrag. Det övergripande syftet är att minska tobaksbruket ytterligare

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och

Läs mer

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli

Bilaga 1: Resultat från Previas undersökning i Stockholms län. Använder du snus eller tuggtobak? Pressmeddelande 15 juli Pressmeddelande 15 juli Var fjärde anställd man i Stockholms län snusar Hela 23 procent av de manliga anställda i Stockholms län snusar. Bland de kvinnliga anställda snusar 4 procent. Fler än en av tio

Läs mer

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI

PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI PASSIV RÖKNING ASTMA OCH ALLERGI ASTMA- OCH ALLERGIFÖRBUNDET Tobaksrökning Idag vet de flesta att tobaksrökning är farligt för hälsan. Ändå var det 15% av befolkningen som rökte dagligen, detta enligt

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp

Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Till dig som vill ha råd och tips inför tobaksstopp Råd när du ska bli tobaksfri Bara du kan bestämma om du ska sluta med tobak och bara du kan lyckas. Att fatta ett genomtänkt beslut kan vara helt avgörande

Läs mer

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande

Beslutande Malin Petersson (M) ordförande KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2009-08-18 129 Tid 8.30-9.25 Plats Stadshuset Omfattning 144-149 ande Malin Petersson (M) ordförande Birgitta Elfström (S) Bertil

Läs mer

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola

A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI. i förskola och skola A L L E R G I K O M M I T T É N RÅD TILL PERSONAL OM ALLERGI i förskola och skola Inledning Allergiska besvär har blivit allt vanligare bland barn och ungdomar. En del av allergierna är av lindrig art

Läs mer

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy Beslutad i KF 080623 Hälsopolicy 2 (6) Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län

Enkla råd/tobak. Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Enkla råd/tobak Margareta Pantzar, psykolog Samordnare och sakkunnig i tobaksprevention FFoU-enheten, Primärvården, Landstinget I Uppsala län Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Läs mer

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år?

Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Erbjuder din arbetsgivare friskvårdsbidrag/motionsbidrag? Ja 79% 77% 82% 75% 82% 80% 78% Nej 21% 23% 18% 25% 18% 20% 22% Vilket belopp är detta bidrag på varje år? Antal intervjuer 795 447 348 184 227

Läs mer

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin

Arbetsblad. Gruppträff 2. Tobakspreventivt arbete. Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Arbetsblad Gruppträff 2 Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin Tips för ökad motivation: Var noga med att definiera dina individuella mål och önskade hälsovinster

Läs mer

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01

BILAGA 1. Rökfri arbetstid. rapport enkätundersökning 2012-04-01 BILAGA 1 Rökfri arbetstid rapport enkätundersökning 2012-04-01 Rökfri arbetstid Policybeslut för rökfri arbetstid är ett led i kommunernas, landstingens och de fackliga organisationernas gemensamma strävan

Läs mer

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.

Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst. Barbro.holm-ivarsson@telia.com Effektiva metoder för att sluta röka -även socialt utsatta måste fåstöd C:\Users\Ingemar\Pictures\ToA bilderna\7000-avlider högupplöst.jpg Barbro Holm Ivarsson Leg psykolog

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier

Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Praktiska råd för dig som vill undvika allergier Förord Allergi och annan överkänslighet är ett stort folkhälsoproblem i Sverige och västvärlden och det har under de senaste decennierna ökat dramatiskt.

Läs mer

När hemmet blir en arbetsplats

När hemmet blir en arbetsplats Furuboda ligger nära havet, på Skånes ostkust. Vår vision är självständiga ansvarstagande människor i ett öppet tillgängligt samhälle. Och det kämpar vi När hemmet blir en arbetsplats Inspirations föreläsningar!

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013

Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 2013 Resurser till tobaksavvänjning inom Landstinget i Östergötland 213 Folkhälsocentrum Linköping augusti 213 Ann-Charlotte Everskog Katarina Åsberg Maria Elgstrand www.lio.se/fhc Resurser till tobaksavva

Läs mer

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007

LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm. Verksamhetsberättelse 2007 LAHOLMS BRANDFÖRSVARS UNGDOMSBRANDKÅR Våxtorp - Knäred - Laholm Verksamhetsberättelse 2007 Redovisning av skolutbildning - hösten 2007 1 Verksamheten i korthet Under året har vi haft 14 övningar på respektive

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete

Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete Kvalitetssäkring av hälsofrämjande och förebyggande arbete SFAM.Q 24.10.2007 Ingrid Eckerman, dl, MPH Riitta Ekbom, dsk, student NHV Folkhälsoenheten i Nacka www.slso.sll.se/nackafolkhalsa Biverkningar?

Läs mer

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD

HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD HUR MÅR CHEFEN? UNDERSÖKNING AV CHEFERNAS ARBETSSITUATION I GÖTEBORGS STAD INLEDNING Vi vill alla ha och behöver en chef som ser oss, som är tydlig med sina förväntningar och som inspirerar oss till att

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande.

KALMAR KOMMUN PROTOKOLL ARBETSUTSKOTT 2006-06-30. Tid 14.00 14.25. Omfattning 149-153. Beslutande Johan Persson (s) ordförande. KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2006-06-30 146 Tid 14.00 14.25 Plats Stadshuset Omfattning 149-153 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare.

Välkommen. Skriv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. Välkommen mina framsteg Siv upp och håll reda på hur mycket du tjänar i form av pengar och hälsa på att vara före detta rökare. 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I\atrineholms kommun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PERSONALUTSKOTTET 2013-10-16 1 Plats och tid Atelj en klockan 13.15 14.15 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli Hedberg (S) Inger Fredriksson (C)

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program för s kommun Innehåll Drogpolitiskt program... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Alkohol... 5... 5 Barn och ungdomar... 6 Vuxna... 6 Narkotika... 8... 8 Barn och

Läs mer

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär

I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet. Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Förbered rökstoppet I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Nikotinläkemedel och abstinensbesvär Håll ut! Andra broschyrer inom området: Tobak och vikt Snus Ett

Läs mer

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten

Bevara barnens skogar. lek och lär i skogen runt knuten Bevara barnens skogar lek och lär i skogen runt knuten Foto: Fredrik Ericsson Skogen ger friska och smarta barn Skogen är ett favorittillhåll för många barn, det är kul att se växter och djur på riktigt

Läs mer

strömmen Kommunens dag 5 maj 2012 Att känna att man gör något viktigt, att man behövs Du har ett ansvar att utveckla Kalmar kommun INFORMATIONStill

strömmen Kommunens dag 5 maj 2012 Att känna att man gör något viktigt, att man behövs Du har ett ansvar att utveckla Kalmar kommun INFORMATIONStill strömmen INFORMATIONStill anställda i Kalmar kommun Nr 2 * juni 2012 Kommunens dag 5 maj 2012 Att känna att man gör något viktigt, att man behövs Du har ett ansvar att utveckla Kalmar kommun 1 strömmen

Läs mer

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015

Tobaksfri arbetstid för bättre hälsa. Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 Tobaksfri arbetstid från 1 januari 2015 1 Innehåll Bakgrund Innebörd Chefens roll Vid rekrytering Stöd tobaksavvänjning Några enkla tips Informationsstrategi 2 Bakgrund till beslutet Användning av tobak

Läs mer

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015.

Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 2015-04-20 ~~ landslinget BlEKINGE Ärendeförteckning över landstingsstyrelsens arbetsutskott den 20 april2015. 109 Godkännande av föredragningslista

Läs mer

Apotekets råd om. Sluta röka

Apotekets råd om. Sluta röka Apotekets råd om Sluta röka Det lönar sig alltid att sluta röka även om du har rökt i större delen av ditt liv. Det förbättrar din hälsa och minskar risken för sjukdomar. När du slutar röka påbörjar kroppen

Läs mer

STÄDPOLICY 2013-10-28

STÄDPOLICY 2013-10-28 Sida 1 av 10 Handling STÄDPOLICY 2013-10-28 för verksamheten inom förskola, skola, äldreomsorgen samt offentliga lokaler. Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 712 Hyvelgatan

Läs mer

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen

VÄNTA OCH FÖDA BARN. en broschyr inför förlossningen VÄNTA OCH FÖDA BARN en broschyr inför förlossningen 1 Den här broschyren Vänta och föda barn innehåller information för dig som är gravid och så småningom föder barn. Vi rekommenderar att du och din barnmorska

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder

Öppen skrivelse Arbetssituationen på Akutmottagningen i Huddinge och behovet av akuta åtgärder Till: Sjukvårdsminister Gabriel Wikström, gabriel.wikstrom@regeringskansliet.se Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink Sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött Personallandstingsrådet

Läs mer

Det finns minnen som inte lämnar någon ro

Det finns minnen som inte lämnar någon ro Det finns minnen som inte lämnar någon ro Posttraumatiskt stressyndrom Information till patienter och anhöriga Har du varit med om en livshotande eller livsförändrande händelse? Så omskakande eller grym

Läs mer

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete

Tobaksavvänjning. en del i ett tobaksförebyggande arbete Tobaksavvänjning en del i ett tobaksförebyggande arbete STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2009 ISBN: 978-91-7257-660-5 OMSLAGSFOTO: sandra pettersson/fotograftina.se FOTO INLAGA: sandra pettersson/fotograftina.se

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Behandlingar Specialistgruppen AB

Behandlingar Specialistgruppen AB Behandlingar Specialistgruppen AB Specialistgruppen är precis som det låter, en mottagning med ett antal specialister inom en rad olika områden. Här finns naprapater, företagssköterska, läkare, psykolog,

Läs mer

49:- 25:- 149:- Amaryllis. Alfresco. Inspiration. Dörrkrans Kottestjärna. Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt!

49:- 25:- 149:- Amaryllis. Alfresco. Inspiration. Dörrkrans Kottestjärna. Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt! Inspiration tips & råd www.bogrönt.se Advent 2012 Dörrkrans Kottestjärna 149:- Ord. pris 198:- Pynta julen i klassiskt rött eller vintrigt vitt! Ord. pris 69:- Alfresco 49:- Julkruka Paragon 13,4x12 cm

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Hälsan i Sala kommun 2014

Hälsan i Sala kommun 2014 Bilaga RS 2014/247/1 l (7) 20 14-11-14 INFORMATION KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Perskog Kommunstyrelsen Ink. 2014-12- O B Hälsan i kommun 2014 Kompetenscentrum för Hälsa drivs av Landstinget med uppdrag

Läs mer

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården

Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården Barnsköterskan, en viktig resurs inom barnsjukvården presenterar en yrkesgrupp som gör vården bättre. www.kommunal.se Barnsköterskan, en viktig yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården presenterar en yrkesgrupp

Läs mer

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka

Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Faktamaterial om röksug Därför är det så svårt att sluta röka Ett pressmaterial framtaget av Niconovum AB Faktamaterialet är granskat av Karl Olov Fagerström, docent, tobaks- och nikotinforskare, tel:

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Folkhälsovetenskapligt centrum 2006-06-21 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens extra möte den 14 juni 2006 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist

Marianne Ahlqvist. Annika Forslin. Birgitta Medin. Marianne Ahlqvist Protokoll 1 (10) Plats och tid: Forsa Rehab, Fredens Kulle, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordf Majvor Westberg-Jönsson (S) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson

Läs mer

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009

Tobaksavvänjning. Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Tobaksavvänjning Inventering inom Primärvården Västernorrland 2009 Sammanställt av Folkhälsoplanerare Iwona Jacobsson April 2009 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Primärvården Västernorrland

Läs mer

Hälsoträdgård i Malmö

Hälsoträdgård i Malmö Hälsoträdgård i Malmö Grönt är skönt Forskning, både internationell och på närmare håll från SLU i Alnarp, visar att regelbunden vistelse och aktivet i grön miljö förbättrar både vårt fysiska och psykiska

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-01-27 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionshuset, Åsenhöga, kl 19.00-20.50 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil

Läs mer

Introduktion Före gruppträffar

Introduktion Före gruppträffar Arbetsblad Introduktion Före gruppträffar Tobakspreventivt arbete Kristina Bergstrand Margareta Pantzar Monika Schwerin FRÅGEFORMULÄR 1. AKTUELL TOBAKSKONSUMTION a) Hur många cigaretter röker Du per dag?

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet

Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet Tobakspolicy och anvisningar för SiS en rökfri myndighet SiS tobakspolicy SiS mål är att vara en rökfri myndighet där varken medarbetare, klienter eller ungdomar röker. Ingen ska behöva utsättas för tobaksrök

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport

PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö. Slutrapport PROJEKT BROBYGGE (FaR) Vc Centrum/Sjukgymnastikenheten Växjö Slutrapport 071016 1 Teamets medlemmar Ann-Katrin Alveblom ST läkare allmänmedicin Vc Centrum Mailadress: ann-katrin.alveblom@ltkronoberg.se

Läs mer

Vad vinner du på att sluta röka?

Vad vinner du på att sluta röka? Vad vinner du på att sluta röka? 1 I denna broschyrserie ingår: Vad vinner du på att sluta röka? Förbered rökstoppet Läkemedel vid rökstopp Stopp och Håll ut! Tobak och vikt Snus Ett material av Sluta-Röka-Linjen

Läs mer

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004

Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 2004 Sörmlänningar tycker om vården Resultat från Liv & hälsa 4 2 Innehållsförteckning Inledning... 5 Förtroende... 6 Förtroende för sjukhusvården... 7 Förtroende för primärvården... 7 Förtroende för folktandvården...

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer