BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BAROMETERN STOCKHOLMS. Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras."

Transkript

1 STOCKHOLMS BAROMETERN SVAGT NORMALT STARKT FÖRSTA KVARTALET, MAJ En rapport från Stockholms Handelskammare Stockholmsbarometern försvagas under första kvartalet Företagens tillit minskar och hushållens pessimism förvärras. Näringslivet möter motvind men handeln agerar stöd. Handeln presterar fortsatt bättre än normalt. Jobben växer men nyanställningarna trappas ned. Arbetskraftsbristen utgör ett hinder för många Stockholmsföretag och särskilt inom databranschen.

2 STARKT NORMALT SVAGT OM STOCKHOLMSBAROMETERN Stockholmsbarometern läser av det ekonomiska läget hos företag och hushåll i Stockholm. Barometern tas fram av Stockholms Handelskammare fyra gånger per år i samarbete med Konjunkturinstitutet. Stockholms Handelskammare ansvarar för analys och kommentarer. Stockholmsbarometern publiceras i interaktiv form på

3 Lägre temperatur i Stockholmsekonomin Stockholm är Sveriges jobb- och tillväxtmotor. Utvecklingen i huvudstadsekonomin påverkar hela landet och har därför betydelse för hela landets välstånd. Stockholm är det enda länet i riket med ett högre bidrag till Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) än dess befolkningsstorlek. Konjunkturen i Stockholm försvagas under första kvartalet Stockholmsbarometern faller med fyra enheter, den kraftigaste nedjusteringen på fyra år. Från att konjunkturen i huvudstadsregionen befunnit sig i ett bättre läge än normalt backar barometern till 101,8. Det innebär att läget i Stockholmsekonomin nu är det svagaste sedan Att Stockholmsbarometern backar under årets första kvartal beror på ett dystrare stämningsläge hos både hushåll och företag i huvudstadsregionen. Första kvartalet innebär ett trendbrott för huvudstadsregionens företag. Efter att ha följt en uppåtgående trend under de senaste tre åren försvagas företagens konfidensindikator med 3,9 enheter och landar på 103,7. Nivån är fortsatt något starkare än normalt. För Stockholms hushåll biter sig de negativa tongångarna fast. Hushållen var redan under föregående kvartal pessimistiska om tillvaron. Konfidensindikatorn för hushållen faller nu med 3,5 enheter till 94, vilket är klart svagare än normalt. Hushållen har inte varit så här dystra sedan kv kv Förändring Läget Stockholmsbarometern 105,8 101,8-4,0 + KONFIDENSINDIKATORER Hushåll 97,5 94,0-3,5 - Näringsliv 107,6 103,7-3,9 + Tabell 1. Det ekonomiska läget ur Stockholmsperspektiv Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). Indikatorerna bygger på ett urval av företag, varav svarande (47 %) inom en rad olika branscher. Antal svarande hushåll i Stockholm är 161. Dystrare stämningsläge hos både hushåll och företag i huvudstadsregionen. 3

4 ,7 103,3 106,1 105,8 101,8 Figur 1. Stockholmsbarometern jämfört med de senaste fyra kvartalen Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde =. kv kv kv kv kv Det senaste årtiondet kännetecknas av stora konjunkturfall för Stockholmsekonomin. Det första skedde kring år 2008 som ett resultat av den internationella finanskrisen. Från den krisen hämtade sig Stockholm starkt. Nedgången var drastisk men återhämtningen imponerande och konjunkturläget återställdes relativt snabbt Figur 2. Stockholmsbarometern i ett längre tidsperspektiv Barometerindikator baserad på både hushåll och företag i Stockholm. Index, medelvärde = Den andra nedgången kom år 2010 som ett resultat av den europeiska skuldkrisen. Återhämtningen från den krisen har inte varit lika övertygande. Stockholmsekonomin uppvisade tecken på att en återhämtning kunde ligga i korten början av år Uppgången blev dock kortvarig och konjunkturen föll snart snabbt tillbaka. Ett år senare tog ekonomin fart igen och tilltron till ekonomin förbättrades påtagligt. Däremot har utvecklingen i Stockholmsekonomin under de senaste åren lämnat en hel del övrigt att önska. Det återstår en betydande väg att gå innan Stockholmsekonomin når upp till den nivå som uppmättes innan de senaste årens kriser bröt ut. Den betydande försvagning som noteras under första kvartalet 2016 innebär därför ett slag mot återhämtningen. 4

5 Handeln ankare på oroligt vatten Näringslivet i Stockholm backar på bred front. Majoriteten av viktiga delsektorer avger dystrare signaler. Dessutom försämras läget i flera nyckelsektorer. Överlag är läget något bättre än det historiska genomsnittet, men konfidensindikatorn inom flera branscher justeras ned. För den så viktiga handeln sker en försvagning av konfidensindikatorn med motsvarande 1,9 enheter jämfört med sista kvartalet 2015, till 111,6. Nedgången är dock mildare än för näringslivet i stort och läget är fortsatt mycket starkare än normalt. Det betyder att handeln agerar stöd för Stockholmsekonomin när näringslivet i övrigt möter motvind. Handeln är nu ensam om att prestera mycket bättre än det historiska genomsnittet av huvudbranscher i Stockholms näringsliv. Inom handeln går partihandeln framåt med drygt två enheter. Som delbransch sticker därmed partihandeln ut positivt medan övriga delbranscher inom handeln backar. För livsmedelshandeln samt motorfordonshandeln backar konfidensindikatorn med drygt fyra enheter. Livsmedelshandeln bibehåller en nivå som är över det historiska genomsnittet, medan motorfordonshandeln faller ned på en normalnivå. Konfidensindikatorn för sällanvaruköp försvagas med ett par enheter men liksom för livsmedelshandeln är läget alltjämt bättre än normalt. Det råder en kris på bostadsmarknaden i huvudstadsregionen. Byggandet har ökat under senare år. Däremot har byggbranschen gått kräftgång under ett antal kvartal. Läget var fortsatt bättre än normalt så sent som under sista kvartalet 2015 trots att branschens konfidensindikator backade med två enheter. Under första kvartalet accentueras dock de dystrare tongångarna inom byggbranschen och konfidensindikatorn försvagas med betydande 4,4 enheter. Nivån hamnar på,2, vilket innebär att läget nu inte är bättre än det historiska snittet. Detta trots att byggbehovet i huvudstadsregionen fortsatt är betydande. För de privata tjänstenäringarna försvagas konfidensindikatorn något under första kvartalet Branschen befinner sig nu på en normalnivå. Medan finansbranschen faller betydligt och företag med uppdragsverksamhet stärks endast på marginalen, så flyttar databranschen fram positionerna. Databranschens konjunkturindikator stärks med närmare sex enheter och klättrar därmed upp till en nivå som för första gången sedan slutet av 2013 är starkare än normalt. Efter att ha avslutat 2015 i dur backar tillverkningsindustrin till en nivå i linje med det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn för Stockholms tillverkningsföretag är nu,2. Det råder en kris på bostadsmarknaden i huvudstadsregionen. Byggandet har ökat under senare år. 5

6 kv 4-15 kv 1-16 Förändring Bygg 104,6,2-4,4 = Läget Handel 113,5 111,6-1,9 ++ Livsmedelshandel 110,8 106,6-4,2 + Handel med motorfordon 104,5,2-4,3 = Partihandel 115,3 117,4 2,2 ++ Sällanvaruköp 108,2 106,4-1,9 + Privata tjänstenäringar 101,5,9-0,6 = Data 95,8 101,7 5,9 + Finans och försäkring 112,5 85,5-27,1 -- Uppdragsverksamhet 98,9 99,3 0,4 = Tillverkningsindustri 129,6,2-29,4 = Tabell 2. Utvecklingen för olika branscher i Stockholm Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). Data Partihandel Uppdragsverksamhet Figur 3. Så går det för utvalda Stockholmsbranscher Sällanvaruköp Livsmedelshandel Handel med motor Bygg Finans och försäkring Tillverkning Staplarnas nivå anger förändring under första kvartalet 2016 jämfört med sista kvartalet Staplarnas färg anger konjunkturläge för respektive bransch: rött indikerar ett läge som är sämre eller mycket sämre än normalt, gult indikerar ett läge som är ungefär normalt, grönt indikerar ett läge som är bättre eller mycket bättre än normalt. 6

7 Dystrare hushåll och dämpad optimism bland Stockholms företag Hushållens långvariga pessimism håller inte bara i sig utan förvärras under årets första kvartal. Konfidensindikatorn för hushållen i Stockholm faller med 3,5 enheter, till 94, från en redan låg nivå. Nivån är den lägsta på fyra år och indikerar en stämning bland hushållen som är klart dystrare än normalt. Den försiktiga ljusning som hushållen gav uttryck för under tredje kvartalet 2015 avbröts under fjolårets sista kvartal. Den tydliga försvagning som noteras under första kvartalet 2016 markerar en nedåtgående trend bland Stockholmshushållens syn på ekonomin. Inte sedan 2012 har hushållen i Stockholm varit så dystra som nu. Stämningsläget bland hushållen skiljer sig mellan olika delar av Stockholm. Vad som är utmärkande för första kvartalet är att samtliga hushåll för första gången sedan 2012 intar en negativ position avseende konjunkturen. Under det föregående kvartalet var hushållen i de halvcentrala delarna ensamma om att se dystert på ekonomin. Genom att hushållen i de centrala liksom de icke-centrala delarna av Stockholms län nu blivit mer pessimistiska ändras den bilden. Stämningsläget i de halvcentrala delarna av länet stärks något men inte till den grad att den övergripande dystra sinnebilden förändras till det bättre. Centrala Halvcentrala Ej centrala Solna Botkyrka Ekerö Stockholm Danderyd Norrtälje Sundbyberg Haninge Nykvarn Huddinge Nynäshamn Järfälla Sigtuna Lidingö Södertälje Nacka Upplands-Bro Salem Vallentuna Sollentuna Vaxholm Tyresö Värmdö Täby Österåker Upplands Väsby Tabell 3. Stockholms olika delar I de centrala delarna försvagas konfidensindikatorn med 5,4 enheter, till 94,3. Normalläget som rådde bland dessa hushåll under fjolårets sista kvartal skiftar således till ett läge som är sämre än normalt. Minst dyster är man fortsatt i de icke-centrala delarna av Stockholm, även om konfidensindikatorn bland dessa hushåll faller tillbaka påtagligt under första kvartalet Siffran landar på 98,3, vilket är svagare än normalt. De halvcentralt belägna hushållen i Stockholm är något mindre nedstämda under årets första kvartal. Konfidensindikatorn stärks med ungefär 1,5 enheter till 94,6, vilket betyder att hushållen fortsatt anser att läget är sämre än normalt. 7

8 Medan hushållen i Stockholm under en längre tid blivit alltmer pessimistiska över den ekonomiska tillvaron så har huvudstadsregionens näringsliv tvärtom levererat alltmer positiva stämningsuttryck Figur 4. Konfidensindikatorer för hushåll i olika delar av Stockholm Index, medelvärde = Centrala Halvcentrala Ej centrala Medan hushållen i Stockholm under en längre tid blivit alltmer pessimistiska över den ekonomiska tillvaron så har huvudstadsregionens näringsliv tvärtom levererat alltmer positiva stämningsuttryck. Det har lett till en ökande skillnad 8

9 mellan konfidensindikatorn för Stockholms hushåll respektive näringsliv. Denna skillnad nådde sin kulmen under fjolårets sista kvartal som ett resultat av en fortsatt stärkning för näringslivet, medan hushållens konjunkturindikator fortsatte att falla. Inte sedan år 2008, då den internationella finanskrisen bröt ut, hade skillnaden mellan hushållens och företagens stämningsläge varit så stor som då. Stockholms företag anser alltjämt att läget i huvudstadsekonomin är starkare än normalt. Men i och med att företagen justerar ned sin syn minskar skillnaden i stämningsläge mellan hushåll och näringsliv. En bidragande orsak till det svagare läget överlag är den påtagliga försvagningen för företag i centrala delarna av Stockholms län. Konfidensindikatorn där sjunker med drygt sex enheter ned till 103,8. Det är ett betydande fall, även om läget fortsatt är starkare än normalt. Även företagen i de halvcentrala delarna av länet justerar ned sin tilltro och konfidensindikatorn faller som ett resultat av det med en enhet, till 105,7. Däremot förstärks konfidensnivån något bland företagen i de minst centrala delarna av länet. Detta ska dock ses mot bakgrund av det kraftiga fall som uppmättes bland de icke-centralt belägna företagen under föregående kvartal Figur 5. Konfidensindikatorer för näringslivet i olika delar av Stockholm Index, medelvärde = Centrala Halvcentrala Ej centrala 9

10 HUSHÅLL kv 4-15 kv 1-16 Förändring Läget Centrala 99,7 94,3-5,4 - Halvcentrala 93,2 94,6 1,4 - Ej centrala 103,6 98,3-5,3 - Tabell 4. Konfidensindikatorer i olika delar av Stockholm FÖRETAG kv 4-15 kv 1-16 Förändring Läget Centrala 110,0 103,8-6,2 + Halvcentrala 106,7 105,7-1 + Ej centrala,5 103,7 3,2 + Index, medelvärde =. Över 110 indikerar ett mycket starkare läge än normalt (++), 101,1 110 starkare än normalt (+), ungefär normalt (=), 90 98,9 svagare än normalt (-), under 90 mycket svagare än normalt (--). NORMALT SVAGT STARKT Hushållen har blivit än mer dystra och läget är klart svagare än normalt. NORMALT SVAGT STARKT Företagen är mindre optimistiska men läget är fortsatt bättre än normalt. 10

11 Stockholms näringsliv släpar efter resten av riket Baserat på respektive historiskt snitt för Stockholm liksom övriga rikets näringsliv har Stockholm presterat över eller i linje med övriga riket sedan ett par år tillbaka. Under första kvartalet 2015 var läget för huvudstadens näringsliv utifrån det egna historiska genomsnittet klart starkare än för övriga riket. Skillnaden i respektive konfidensindikator var då 2,5 enheter till Stockholms fördel. Under första kvartalet 2016 är skillnaden den motsatta: konfidensindikatorn för övriga rikets näringsliv är 2,1 enheter starkare i förhållande till sitt historiska snitt än i Stockholm. Inte sedan 2012 har Stockholms näringsliv haft en så tydligt svagare konfidensindikator jämfört med övriga landets näringsliv ,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Figur 6. Näringslivet i Stockholm jämfört med övriga riket Index, medelvärde =. Konfidensindikatorer på vänster axel, skillnad mellan Stockholm och övriga riket på höger axel. 75-3, Skillnad Sthlm riket Stockholm Övriga riket Hushållen tvivlar på svensk ekonomi Stockholms hushåll fortsätter att inta en pessimistisk hållning gentemot svensk ekonomi. Även om Stockholms hushåll justerar upp nulägesbilden något så biter sig misstron fast. Bilden är betydligt mörkare än normalt. Faktum är att synen på utsikterna för svensk ekonomi bland Stockholms hushåll inte varit så negativ sedan den finanskrisens dagar under 2008, och värre än under perioden för den europeiska skuldkrisen under perioden

12 Trots hushållens överlag dystra syn på svensk ekonomi kännetecknas det första kvartalet 2016 av att fler hushåll ser mörkare på framtiden för landets ekonomi än vad nulägesbilden gör gällande Figur 7. Stockholmarnas syn på Sveriges ekonomi Säsongsrensade nettotal (bättre sämre) kv 1-10 kv 1-11 kv 1-12 kv 1-13 kv 1-14 kv 1-15 kv 1-16 För närvarande Om tolv månader Hushåll i samtliga delar av Stockholms län uttrycker skepsis inför Sveriges ekonomi. Både nulägesbilden liksom tron på den ekonomiska situationen i Sverige det kommande året är som mest negativ bland hushållen i de halvcentrala delarna av Stockholms län. I de centrala liksom minst centrala delarna av Stockholm har hushållen en något mindre dyster bild av den nuvarande ekonomiska situationen i Sverige. Dock är de ej centralt belägna hushållen något mer skeptiska inför Sveriges ekonomiska situation framöver Centrala Halvcentrala Ej centrala Figur 8. Synen på Sveriges ekonomi i olika delar av Stockholm Säsongsrensade nettotal (bättre sämre) första kvartalet För närvarande Om tolv månader 12

13 Jobben fortsätter komma men i lägre takt Nettotalet för antalet anställda, det vill säga skillnaden mellan andelen företag som ökar antalet anställda och andelen som reducerar anställningar, minskar under första kvartalet Överlag fortsätter emellertid en hög andel av Stockholmsföretagen att nyanställa. Nettotalen för jobben faller påtagligt under första kvartalet, från 20 till åtta. Nivån lever inte upp till de förväntningar om jobbtillväxt som företagen gav uttryck för under föregående kvartal, men är likväl över det historiska genomsnittet. I linje med nedrevideringen av utfallet för antalet anställda skruvar företagen ned sina förväntningar om antalet anställda framöver. Nettotalet sjunker från 22 till 12. Stockholm har länge lidit av en generell arbetskraftsbrist. Dessutom har arbetskraftsbristen påtagligt förvärrats under senare år. Under första kvartalet mildras arbetskraftsbristen något, men det är fortfarande så att arbetskraftsbristen bland företagen i Stockholm inte varit så allvarlig sedan finanskrisen 2008 som nu. kv 4-15 kv 1-16 Förändring Antal anställda, utfall Antal anställda, förväntningar Brist på arbetskraft, nuläge Efterfrågeläge, nuläge Tabell 5. Anställningstryck och efterfrågan för företagen Nettotal är saldot mellan andelen företag som anger en ökning respektive en minskning Figur 9. Sysselsättningsläget i Stockholms näringsliv över tid Säsongsrensade nettotal, hela Stockholms näringsliv Antal anställda, utfall Brist på arbetskraft, nulägesomdöme 13

14 De flesta stockholmare som jobbar i näringslivet har sin anställning inom de privata tjänstenäringarna. På andra plats kommer handeln, där omkring var femte anställd stockholmare jobbar. Var tionde stockholmare jobbar inom bygg och en lika hög andel är anställda inom tillverkningsindustrin. Sammansättningen utgör en stor skillnad jämfört med tidigare. För femton år sedan var betydligt fler, drygt en tredjedel, anställda inom tillverkningsindustrin. Ungefär lika många var sysselsatta inom handeln medan endast en femtedel var anställda inom de privata tjänstenäringarna. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna har sålunda växt betydligt, medan allt färre är anställda inom tillverkning och handel. Andelen stockholmare som har sin anställning inom tillverkning har fallit mest. Sysselsättningen inom bygg har ökat något under de senaste femton åren, från sju procent 2010 till tio procent i dag. Tillverkning 10 % Bygg 10 % Figur 10. Inom vilka branscher jobbar stockholmarna? Handel 19 % Privata tjänstenäringar 61 % Handeln ökar nyanställningarna, särskilt inom motorfordonshandeln samt livsmedelshandeln. 14

15 Motorfordonshandel Figur 11. Läget och utsikter för jobben inom olika Stockholmsbranscher Säsongsrensade nettotal. Utvalda branscher ur Stockholms näringsliv. Utfall Förväntan Starkast jobbtillväxt återfinns inom handeln och tillverkningsindustrin. Handeln ökar nyanställningarna, särskilt inom motorhandeln samt livsmedelshandeln. Anställningarna bland tillverkningsföretagen i Stockholm har varit svag, till och med vikande, under en längre period. Under fjolårets sista kvartal ökade anställningarna inom tillverkningsindustrin påtagligt och den utvecklingen håller i sig under första kvartalet Inom Stockholms byggbransch har jobbtillväxten stannat av. Därmed presterar jobbtillväxten klart under de högt ställda förväntningar som byggföretagen gav uttryck för under föregående kvartal. Förväntningarna på nyanställningarna inom byggbranschen är dock fortsatt höga inför kommande månader. Sysselsättningen inom de privata tjänstenäringarna haltar också. Efter att ha minskat antalet sysselsatta under tre kvartal i följd ökar antalet anställda inom databranschen något, men det är endast marginellt och långt ifrån de högt ställda förväntningar dataföretagen ställde upp under fjolårets sista kvartal. Precis som för byggbranschen vidhåller företagen i Stockholms databransch att framtiden är ljus, åtminstone vad gäller planerna på att nyanställa. Företag inom finans och försäkring minskar personalstyrkan. Det finns dessutom en övervikt av företag inom denna bransch som planerar att minska antalet anställda framgent. 15

16 Branschfördjupning HANDEL Bland Stockholms huvudbranscher är handeln under första kvartalet 2016 ensam om att prestera klart över det historiska genomsnittet. Konfidensindikatorn försvagas dock med närmare två enheter, främst som ett resultat av en tillbakagång för livsmedels- samt motorfordonshandeln. Sällanvaruköpen minskar likaså. Den enda delbransch inom handeln som går framåt är partihandeln, som står för en stor del av branschens generella motståndskraft Figur 12. Konfidensindikator för handeln Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket Figur 13. Konfidensindikator för delbranscher inom handeln i Stockholm Index, medelvärde = Livsmedel Sällanköpsvaror Motorfordon Partihandel 16

17 Försämrade försäljningssiffror inom handelns samtliga delbranscher bidrar till den försvagade konfidensnivån. Särskilt inom motorfordonshandeln noteras en påtaglig minskning av försäljningsvolymerna. Samtidigt minskar lönsamheten något. Inom motorfordonshandeln och partihandeln expanderas varulagren. Samtliga av handelns delbranscher justerar ned förväntningarna avseende försäljningssituationen på sex månaders sikt. BYGG Trots ett skriande byggbehov i huvudstadsregionen har konfidensindikatorn för branschen länge varit avvaktande. Vändningen kom för ungefär ett år sedan, då konfidensindikatorn passerade över gränsen vad som anses vara bättre än normalt. Under årets första kvartal backar byggsektorn åter och konfidensindikatorn försvagas med dryga fyra enheter. Det betyder att branschen åter faller till en nivå som endast är i linje med det historiska genomsnittet. Försvagningen beror inte på ett minskat byggande i nuläget. Enligt branschen ökade tvärtemot byggandet under första kvartalet En högre andel företag upplever dessutom minskade hinder för byggande. Den fallande konfidensindikatorn förklaras i stället av en fallande orderstock och svagare förväntningar. Utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt har blivit mindre ljusa Figur 14. Konfidensindikatorn för byggindustrin Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket TJÄNSTER Utvecklingen för de privata tjänstenäringarna i Stockholm har inte övertygat under det senaste året. Efter en uppgång under slutet av 2014 har nivån legat stadig. Visserligen har konjunkturen varit bättre än det historiska snittet, men under slutet av 2015 började tjänstesektorn visa tecken på en försvagning. Under första kvartalet 2016 faller konfidensnivån och går in i ett normalläge. 17

18 En ökning av efterfrågan på dataföretagens tjänster samt förbättrad lönsamhet gör att branschen nu går bättre än normalt Figur 15. Konfidensindikatorn för privata tjänstenäringar Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket Ett stöd för Stockholms tjänstenäringar är att databranschens konfidensindikator går framåt och når sin högsta notering på två år. Det är främst en ökning av efterfrågan på dataföretagens tjänster samt förbättrad lönsamhet som gör att branschen nu går bättre än normalt. Arbetskraftsbristen förvärras dock under första kvartalet och mäts till den högsta på fem år. Det är avsevärt fler företag inom databranschen som nu anger arbetskraftsbrist som det främsta hindret för företagets verksamhet. Inte sedan 2007 har brist på arbetskraft framhållits som en lika allvarlig hämsko för databranschen som under första kvartalet

19 Figur 16. Konfidensindikatorn för utvalda delbranscher inom privata tjänstenäringar i Stockholm Index, medelvärde = Databranschen Uppdragsverksamhet Finans och försäkring TILLVERKNING En stark orderingång på exportmarknaden bidrog till en kraftig uppgång för tillverkningsindustrin i Stockholm under fjolårets sista kvartal. Konfidensindikatorn för tillverkningsindustrin kännetecknas av stor variation. Under första kvartalet 2016 faller konfidensindikatorn tillbaka till en nivå som ligger i linje med det historiska genomsnittet. Detta stämmer överens med de förväntningar om försäljningspremier och orderingången som branschen gav uttryck för under föregående kvartal. Även detta kvartal kännetecknas av svagare förväntningar om orderingång på både hemma- och utlandsmarknaden, vilket riskerar att kyla av produktion och anställningar inför nästkommande kvartal än mer Figur 17. Konfidensindikatorn för Stockholms tillverkningsindustri Index, medelvärde = Stockholm Övriga riket 19

20 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE Brunnsgatan 2 Box Stockholm Tel: ANSVARIG ANALYS: Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom Mobil: ANSVARIG KOMMUNIKATION: Andreas Åström

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 2016, FEBRUARI 2017. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under fjärde kvartalet 2016 och konjunkturen är starkare

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN ANDRA KVARTALET, AUGUSTI 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern försvagas under andra kvartalet 2016. Från en period av stark tillväxt

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN TREDJE KVARTALET, NOVEMBER 2016. En rapport från Stockholms Handelskammare SVAGT NORMALT STARKT Stockholmsbarometern stärks under tredje kvartalet 2016 och återvänder till en nivå

Läs mer

BAROMETERN STOCKHOLMS

BAROMETERN STOCKHOLMS STOCKHOLMS BAROMETERN FJÄRDE KVARTALET 14, 15-2-1. En rapport från Stockholms Handelskammare Byggindustrin väntas nyanställa kraftfullt under första kvartalet 15. Jobbtillväxten har varit god även fjärde

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2011

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2011 Tredje kvartalet 11 (11-11-3) Stockholmskonjunkturen fortsätter visserligen att stärkas, men tillväxttakten dämpas tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län minskar från 21 till 12 under årets tredje

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN. www.chamber.se. Andra kvartalet 2010 Andra kvartalet (-8-6) skonjunkturen fortsätter att förbättras. Konjunkturindikatorn för s län ökar från 22 till 3 under årets andra kvartal. Situationen för näringslivet stabiliseras fortsatt och ekonomin

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN STOCKHOLMSBAROMETERN Första kvartalet 212 212-5-1 Sammanfattning Stockholmskonjunkturen stärks tydligt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 3 till 17 under 212 års första kvartal. Konjunkturindikatorn

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Fjärde kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Fjärde kvartalet 2010 Fjärde kvartalet 2010 (2011-01-03) Stockholmskonjunkturen stiger till rekordnivåer. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar från 33 till 40 under förra årets fjärde kvartal, vilket är högsta noteringen

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN. Tredje kvartalet 2010

STOCKHOLMSBAROMETERN.  Tredje kvartalet 2010 Tredje kvartalet 2010 (2010-11-03) Stockholmskonjunkturen fortsätter att utvecklas starkt. Konjunkturindikatorn för Stockholms län ökar något från 31 till 32 under årets tredje kvartal. Situationen för

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2016

Konjunkturbarometern December 2016 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Dalarnas näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Dalarnas län... 4 Småföretagsbarometern Dalarnas län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2015-05 REKRYTERING: BEMANNINGSFÖRETAGEN FÅR GÖRA JOBBET SAMMANFATTNING : Sociala medier spelar allt större roll vid rekrytering Det finns en optimism hos företagen.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Uppsala läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Uppsala län... 4 Småföretagsbarometern Uppsala län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Stockholms län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Stockholms län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera

Läs mer

Konjunkturbarometern December 2017

Konjunkturbarometern December 2017 Konjunkturbarometern December KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 13 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 165-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄRMLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jönköpings näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jönköpings län... 4 Småföretagsbarometern Jönköpings län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 GÄVLEBORGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 2012 KRONOBERGS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Januari 2017

Konjunkturbarometern Januari 2017 Konjunkturbarometern Januari KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12 14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 1650-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Blekinges näringslivsstruktur... 3 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 3 Småföretagsbarometern Blekinge län... 5 1. Sysselsättning... 5 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Jämtlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Jämtlands län... 4 Småföretagsbarometern Jämtlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 JÄMTLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 HALLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Mars 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kalmar läns näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kalmar län... 4 Småföretagsbarometern Kalmar län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Augusti 2017 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

STOCKHOLMSBAROMETERN

STOCKHOLMSBAROMETERN Fjärde kvartalet 211 212-2-7 För andra kvartalet i rad sedan mätningarna startade för drygt tio år sedan ligger konjunkturindikatorn för Stockholms näringsliv under sin genomsnittliga nivå. Stockholmsbarometern

Läs mer

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. November handels.se Handels Direkt Läget i handeln November 2016 Ökad försäljning och fler nyanställningar Handelsföretagen kommer öka antalet anställda och ser positivt på framtida försäljning under kommande år. Lönsamheten mattas något

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Stockholms näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Stockholms län... 4 Småföretagsbarometern Stockholms län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Blekinges näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Blekinge län... 4 Småföretagsbarometern Blekinge län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016

Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 Handlingar till Kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskotts sammanträde den 30 maj 2016 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2016-05-17 Tillväxtkontoret Plan- och exploateringsavdelningen Karin Svalfors Jan-14 Feb-14

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Januari 2016 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län februari månad 2015 Trenden med en sjunkande arbetslöshet i Stockholms län höll i sig under februari

Läs mer

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning- Stockholms län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Stockholms län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2017-01 SOCIALA MEDIER SÅLLAR BORT FLER VID REKRYTERING SAMMANFATTNING: Online-ryktet viktigt vid rekrytering Företagen är optimistiska; nästan 90 procent av arbetsgivarna

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Gotlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Gotlands län... 4 Småföretagsbarometern Gotlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Juli 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 3 JULI 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Västmanlands näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Västmanlands län... 4 Småföretagsbarometern Västmanlands län... 6 1. Sysselsättning... 6 2.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Erik Huldt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län mars månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under mars månad. Antalet ungdomar

Läs mer

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt

Läget i handeln. Januari handels.se Handels Direkt Läget i handeln Januari 2017 Ljusa utsikter men ökad brist på personal När Handelsföretagen blickar framåt på det första halvåret 2017 ser de positivt på framtida försäljning. Man bedömer också att antalet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 2012-08-167 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av juli 2012 Arbetsmarknadens läge Arbetsmarknaden i Stockholms län har under juli varit stabil. Både antalet sökande som fått

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Kronobergs näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Kronobergs län... 4 Småföretagsbarometern Kronobergs län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586

Tabell1. Sundbyberg kommun. Botkyrka. kommun. Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 Tabell1 Anmälda brott 2012 Helår /100 000 inv Stockholm Sigtuna Botkyrka Södertälje Sundbyberg Våldsbrott 2028 Våldsbrott 1811 Våldsbrott 1767 Våldsbrott 1707 Våldsbrott 1586 även i 248 även i 199 även

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Företagarna och Swedbank presenterar Småföretagsbarometern för hösten 2012 Småföretagsbarometern Södermanland, höst 2012 2012-11-27 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Södermanlands näringslivsstruktur...

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2012 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Näringslivets efterfrågan på arbetskraft minskar tydligt. Samtidigt förändras förutsättningarna att

Läs mer

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen

Våren En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden. Barometern omfattar företag med 1 49 anställda och baseras på telefonintervjuer

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Konjunkturbarometern Augusti 2015

Konjunkturbarometern Augusti 2015 Konjunkturbarometern Augusti 2 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 AUGUSTI 2 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag för

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013

Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 2013 Konjunkturbarometern Företag (kvartal) och hushåll April 213 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 26 APRIL 213 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Julia Asplund Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län januari månad 2015 Arbetslösheten i Stockholms län fortsatte att minska under 2015 års första

Läs mer

Konjunkturbarometern April 2015

Konjunkturbarometern April 2015 Konjunkturbarometern April 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 28 APRIL 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Våra prognoser används som beslutsunderlag för den ekonomiska

Läs mer

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in

Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen. Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten. Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Konjunktur och bostadsmarknad 16 februari 12 Sidan 3 Snabb försvagning av konjunkturen Sidan 5 Industrin optimistisk om exporten Sidan 6 Handel och tjänster bromsar in Sidan 9 Trögt i byggsektorn Sidan

Läs mer

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar?

2013:2 ISSN Stockholms Handelskammares rapport. Har företagen koll på vilka de rekryterar? 213:2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares rapport Har företagen koll på vilka de rekryterar? Sammanfattning Hur förändrar lågkonjunktur och intåget av ny teknik företagens rekrytering? För femte

Läs mer

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen

Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Besöksnäringens Konjunkturbarometer Konjunkturinstitutets konfidensindikator för utvecklingen bland företag verksamma inom den svenska besöksnäringen Maj 2015 FAKTA OM KONJUNKTURBAROMETERN Konjunkturinstitutet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 NORRBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Konjunkturbarometern Februari 2015

Konjunkturbarometern Februari 2015 Konjunkturbarometern Februari 215 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 2 FEBRUARI 215 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör prognoser som används som beslutsunderlag

Läs mer

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005

Konjunkturbarometern Kvartal. April 2005 Konjunkturbarometern Kvartal April 25 Utgiven av Konjunkturinstitutet Stockholm 28 april 25 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SKÅNE LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Företagsamheten 2017 Stockholms län

Företagsamheten 2017 Stockholms län Företagsamheten 2017 Stockholms län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten VÄSTERBOTTENS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR

HÖGRE EXPORTTEMPERATUR HÖGRE EXPORTTEMPERATUR EMI (EXPORTCHEFSINDEX) FJÄRDE KVARTALET 16 BUSINESS SWEDEN, 17 NOVEMBER 16 Exportchefsindex, EMI, ökade till 55,5 det fjärde kvartalet, från 53,9 det tredje kvartalet. Att EMI ligger

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2015

Befolkningen i Stockholms län 2015 Befolkningen i Stockholms län 215 Länets folkökning nästan en tredjedel av landets Sveriges folkmängd ökade under 215 med 13 662 personer till 9 851 17. Stockholms län ökade med 33 395 till 2 231 439.

Läs mer

Konjunkturbarometern Juli 2016

Konjunkturbarometern Juli 2016 Konjunkturbarometern Juli 2 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 62 STOCKHOLM 8-453 59, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 5-9951 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet.

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 21 västernorrlands län Swedbank och sparbankerna i samarbete med

Läs mer

Fakta om företagandet i Stockholm 2017

Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm 2017 Fakta om företagandet i Stockholm Ekonomi Näringsliv Arbetskraft och befolkning Infrastruktur Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region I rapporten

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 2012-09-12 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av augusti 2012 Arbetsmarknadens läge Augusti månad uppvisade tendenser till en försvagning av Stockholms arbetsmarknad. Antalet

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 2009 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Maj 29 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 27 MAJ 29 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt bedriver

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2015 Befolkningen i Stockholms län 3 juni 215 Dämpad folkökning i länet Sveriges folkmängd ökade med 45 817 under första halvåret 215 och uppgick till 9 793 172 vid halvårsskiftet. Stockholms län ökade mest

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (12) 2011-01-05 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 1, 2011-01-05 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på låg nivå trots säsongsmässig

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2011 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012

Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Befolkningen i Stockholms län 30 juni 2012 Över 2,1 miljoner invånare i länet Under det första halvåret 2012 ökade Sveriges folkmängd med 31 551 personer till 9 514 406. Stockholms län ökade mest med 17

Läs mer

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008

Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 2008 Konjunkturbarometern Företag och hushåll Januari 28 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET 23 JANUARI 28 Konjunkturinstitutet (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och internationella ekonomin samt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 2012-05-101 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av april 2012 Arbetsmarknadens läge Antalet nyanmälda platser i Stockholms län ligger på fortsatt höga nivåer och uppgick i

Läs mer

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december

19.1 Färdtjänstberättigade efter ålder i Stockholms län 31 december 19 nämnden är kollektivtrafik för personer, som på grund av långvariga funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationer. Verksamheten styrs

Läs mer

Har företagen koll på vilka de rekryterar?

Har företagen koll på vilka de rekryterar? 2011 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Har företagen koll på vilka de rekryterar? Med det höga varvtalet i svensk ekonomi blir arbetsmarknaden allt hetare. Näringslivets efterfrågan

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM

EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 2015 25 AUGUSTI 2015 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM EXPORTCHEFSINDEX EMI TREDJE KVARTALET 15 25 AUGUSTI 15 MAURO GOZZO, CHEFEKONOM BUSINESS SWEDEN 25 AUGUSTI 15 EXPORTCHEFSINDEX AUGUSTI 15 Exportchefsindex (Export Managers Index, EMI) konstrueras av svaren

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Brist på arbetskraft i Stockholm

Brist på arbetskraft i Stockholm 2008 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Brist på arbetskraft i Stockholm Sammanfattning Konjunkturen i Stockholm nådde under år 2007 rekordnivåer inom flera branscher. Samtidigt som det

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 2016

Befolkningen i Stockholms län 2016 Befolkningen i Stockholms län 2016 Folkmängden i länet ökade med 37 600 Sveriges folkmängd var 9 995 153 den 31 december 2016, en ökning med 144 136 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 37 621 till

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2016 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 216 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 875 378 den 31 mars 216, en ökning med 24 361 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 778 till 2 239 217.

Läs mer

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden

På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden På väg mot ett rekordår på den svenska hotellmarknaden Utveckling 1-2:a tertialet 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG

Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 2013 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens Företagsundersökning SEPTEMBER 213 BÄTTRE STYRFART I VÄNTAN PÅ UPPGÅNG Riksbankens företagsundersökning i september 213 Riksbankens företagsundersökning i september 213 tyder på en fortsatt,

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner

Bostadsbyggnadsplaner Demografisk rapport 2013:08 Bostadsbyggnadsplaner Bilaga till Stockholms läns huvudrapport: Sammanfattning för Stockholms läns kommuner Befolkningsprognos 2013-2022/45 Befolkningsprognos 2013-2022/45

Läs mer