PLATTSÄTTNING I VÅTRUM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLATTSÄTTNING I VÅTRUM"

Transkript

1 Plattsättning i våtrum utgåva PLATTSÄTTNING I VÅTRUM

2 RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk RESCONs dotterbolag RESCONSULT startar sin verksamhet RESCONs nya bruksverk tas i drift RESCON blir en del av den inter- -00 nationella MAPEI koncernen och namnet ändras till RESCON MAPEI RESCON MAPEI inviger ett nytt distributionscenter för Norden och Baltikum i Sagstua RESCON MAPEI investerar stort i -06 produktionsanläggningen i Sagstua Norska Forskningsrådet instiftar Concrete Innovation Centre (COIN) som nationellt forskningscenter för forskning och utveckling. RESCON MAPEI är del i centret vars målsättning är att bli Europaledande inom betongforskning RESCON MAPEI inviger nytt FoU och tekniskt center, samt ny fabrik för tillsatsmedel till betong och cementproduktion. MAPEIS UTVECKLING Mapei grundades 1937 i Milano, Italien, och har i dag 58 fabriker över hela världen. Ett av Mapeigruppens 10 forskningslaboratorier finns i fabriken i Nord-Odal i Norge. Gruppen omsätter närmare 1,9 miljarder Euro och har ca 7000 anställda, varav 830 arbetar i våra 10 FoU-centra. PRODUKT- GRUPPER Produkter för spackling och behandling av golv i industrin Specialbruk för betongrenovering Produkter för ytbehandling av betong Tillsatsmedel till betong och bruk Produkter för vattentätning, injektering och skydd Produkter för stegljudsisolering och våtrum Produkter för tunnel och anläggning Fäst- och fogmassor till keramiska plattor och natursten Lim för alla typer av golv- och väggprodukter Epoxi- och polyuretanprodukter för injektering, limning och skydd Malhjälpmedel för cementproduktion Produktsystem för olje- och gasinstallationer 2010 RESCON MAPEI inviger STC (Shotcrete Test Center), ett fullskaligt testcenter för sprutbetong. Island RESCON MAPEI I NORDEN OCH BALTIKUM Huvudkontor, produktion, distribution och FoU Norge Sverige Finland Huvudkontor Sverige, Danmark och Finland Avdelningskontor Dotterbolag Estland Samarbetspartner Lettland Danmark

3 Inledning 3 Index Generell information sid 2 Underlagspreparering sid 4 Golvvärme sid 5 Mapei VT rollningsbart system enligt klass VTv och VTg sid 7 Mapei VR dukbaserat system enligt klass VTvF och VTgF sid 12 Produktguide sid 23 Lagar och regler När det gäller plattsättning i våtutrymmen finns det branschregler som reglerar de detaljkrav som krävs för att uppfylla Boverkets lagstadgade funktionskrav. Denna lagtext finns i BBR 08 Boverkets Byggregler. Denna regelsamling gäller såväl nyproduktion som renovering. BBV Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum innebär att samtliga våtrumssystem skall provas avseende funktion. Det innebär också att en årlig kontroll av systemet utförs hos SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Våtrumssystemen får ej ändras gentemot godkännandet. Man måste följa systembeskrivningen och kan ej fritt kombinera olika produkter eller leverantörer. BBV anger även lägsta krav på underliggande konstruktion avseende styvhet och ytstruktur. Vid byggande av ett våtutrymme skall även gällande branschstandarder för VVS, måleri samt elinstallationer följas. Symbolen betyder att Mapei Våtrumssystem VT rollingsbart och VR dukbaserat är testade och godkända enligt BBV 10:1 av Byggkeramikrådet. Vad är ett våtutrymme? BBV är avsedd att reglera våtrumskonstruktioner i bostadsutrymmen. - Bad och duschrum, golv och vägg - Tvättstugor, golv och sockel - WC, golv och sockel - Rum med varmvattenberedare, golv och sockel Utrymmen i allmänna anläggningar och kommersiella fastigheter omfattas ej av BBV. Vid utförande av denna typ av anläggningar kontakta Mapei Teknisk service för konstruktionsanvisningar. BBV omfattar tunnskiktsteknik dvs plattsättning utförd med fästmassa och i utrymmen avsedda för gångtrafik. Speciell hänsyn skall tas vid utrymmen utsatta för påskjutande markfukt.

4 A L L M Ä N T Allmänt UNDERLAGSPREPARERING Väggkonstruktioner Massivkonstruktioner består av betong, lättbetong eller murverk. Ytskikten kan vara formgjuten betong, puts eller spackel. Betong gjuten mot slät form skall slipas eller behandlas med Primer FR eller Mapeprim SP i samband med applicering av membran. Tillse att alla rester av formolja eller släppmedel avlägsnats. Hänsyn skall tas till betongens deformation. Skador, sprickor och ojämnheter skall lagas med cementbaserade lagningsbruk t ex. Plan R35 eller Redirep 45 RSF. Putsade ytor skall ha en ytstruktur minst motsvarande bredspacklad yta eller en slätputsad yta med putsstruktur 1-4 enligt Hus AMA avsnitt LBS. Skivkonstruktioner skall utföras av godkända byggskivor. Montage skall ske enligt leverantörens anvisningar för att garantera att tillräcklig styvhet uppnås. Skivkonstruktioner skall uppfylla toleranskraven i Hus AMA tabell 43.B/HSD-1. Träbaserade skivor får ej utgöra direkt underlag för keramiska beklädnader. Vid väggkonstruktioner som på båda sidor omges av våtutrymmen utförs väggkonstruktionen som ventilerad eller som massiv väggkonstruktion. Golvkonstruktioner Cementbaserade underlag Bruksgolv samt betongytor skall ha brädriven ytstruktur. Formoljor samt eventuell cementhud skall avlägsnas. Stålglättad yta slipas eller förbehandlas med Primer FR eller Mapeprim SP i samband med tätskiktsapplicering. Ojämnheter och skador lagas med cementbaserade lagningsbruk typ Plan R35 eller Nivorapid. Yttoleranser skall vara enligt Hus AMA. Avjämningsmassor Avjämning av golvytor skall ske med cementbaserade avjämningsmassor typ Uniplan eller Conplan KF. Balkdimensioner Spännvidd 0,30(m) 0,60(m) 36 x 148 2,80 2,20 48 x 148 3,05 2,45 36 x 173 3,25 2,60 48 x 173 3,60 2,85 36 x 198 3,75 2,95 48 x 198 4,10 3,25 Träbjälklag En golvkonstruktion bestående av reglar samt golvskivor skall ha en böjstyvhet som motsvarar minst en 22 mm golvspånskiva limmad och skruvad på regel 45 x 195 mm på regelavstånd c/c 300 mm. Maximal spännvidd på bjälklaget får ej överstiga 4200 mm. En standard golvkonstruktion med en 22 mm golvspånskiva monterad mot regel 45 x 195 mm på regelavstånd c/c 600 mm kan förstärkas enligt följande: Applicera ett skikt Primer G, ca 0,15 kg/m 2. Lägg ut ett stålnät med 2,5 mm tråddimension och 100 mm rutnät. Nätet läggs omlott vid skarvar. Spackla med Uniplan min 12 mm vid golvbrunn. Värmekabel kan förläggas i spackelskiktet. Se leverantörens anvisningar.

5 U N D E R L A G S P R E P A R E R I N G 5 Golvfall Fall mot golvbrunn skall utföras på de delar som kan utsättas för vattenspill i intervallet 1:100-1:200 (10 mm/m - 5 mm/m). Vid golvbrunn, i dusch samt under badkar skall fall utföras i intervallet 1:50-1:150 (20 mm/m - 6,7 mm/m). Bakfall får ej förekomma i utrymmet. Golvfall skall utföras både på underlag för tätskikt samt i ytskiktet. Alternativa golvfall kan avtalas vid fasta installationer. Fallbyggnad Vid uppbyggnad av fall på färdiga underlag kan följande produkter användas: Plan samt fallspackling 5-50 mm utförs med Uniplan. Fallbyggnation 3-30 mm utförs med Nivorapid. Finspackling 0-10 mm kan göras med Plan R35. Golvbrunn Golvbrunn skall vara typgodkänd enligt gällande standard och fast monterad i underlaget enligt tillverkarens anvisning. Eventuell förhöjningsring skall vara typgodkänd tillsammans med golvbrunnen. Golvbrunnen skall vara utformad för anslutning till våtrumsmembran. GOLVVÄRME Vattenburen golvvärme kan gjutas in i underliggande golvkonstruktion eller förläggas i ett spackelskikt. Se leverantörens anvisningar. Vid vattenburna värmesystem rekommenderas min 20 mm Uniplan över vattenrören. Är rören förlagda i spridningsplåtar skall dessa förbehandlas med Primer FR. Elektriska golvvärmekablar skall täckas helt med Uniplan. Elburna system förläggs oftast i ett spackelskikt närmast under tätskiktet. Se leverantörens anvisningar.

6 A L L M Ä N T 6 Våtzon 2 1 m Våtzon 1 Våtzon 1 Våtzon 2 1 m VÅTZONER Våtrum indelas i våtzoner Våtzon 1 = Väggar vid badkar/dusch och väggytor minst en meter utanför dessa samt våtrummets hela golvyta. När badkar/duschplats på någon sida omges av skärmvägg, som ska plattsättas, ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i våtzon 1. Om del av yttervägg ingår i våtzon 1 ska hela väggen behandlas som tillhörande våtzon 1. Våtzon 2 = Övriga väggytor. Hela golvet är våtzon 1 Övriga utrymmen I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska dras upp på vägg min 50 mm. Täthetsklasser VTgF = Vattentäta golvsystem av folietyp VTvF = Vattentäta väggsystem av folietyp VTg = Övriga godkända tätskiktssystem för golv VTv = Övriga godkända tätskiktssystem för väggar VAL AV TÄTSKIKTSSYSTEM Våtzon 1, väggar Skivkonstruktioner VTvF Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Våtzon 1, golv Skivkonstruktioner VTgF Massivkonstruktioner VTgF eller VTg Våtzon 2, väggar Skivkonstruktioner VTvF eller VTv Massivkonstruktioner VTvF eller VTv Med massivkonstruktioner avses betong, puts och/eller murverk. ÅNGGENOMGÅNGSMOTSTÅND System Primer VT Plus Mapegum WPS Sd-värde (s/m) VT 2 x 150 g/m 2 2 x 500 g/m VR Mapei har ett flertal olika godkända system för vattentätning av våtutrymmen. På följande sidor kommer monteringsanvisning för; Mapei VT rollningsbart våtrumssystem / VTv och VTg Mapei VR dukbaserat våtrumssystem / VTvF och VTgF

7 P R I M E R B E H A N D L I N G S Y S T E M V T 7 MAPEI VT ROLLNINGSBART SYSTEM Ånggenomgångsmotstånd > s/m. Används på golv samt vägg i våtutrymmen. Ingående produkter; - Primer G Vidhäftare - Primer VT Plus Fuktspärr - Mapegum WPS Våtrumsmembran - VR Tätband Förseglingsremsa - VR Rörmanschetter Tätdetaljer - SMB Butyl Brunnsmanschett - Adesilex P9 - Keraflex - Ultraflex S2 Mono Fästmassor - Ultralite S1 OBS! I broschyren angivna torktider gäller vid + 23 o C och 50% RF. 1 Primerbehandling Normalt sugande underlag kan primas en gång med Primer G utspädd 1:2 med rent vatten. Vid starkt sugande underlag skall först Primer G appliceras utspädd 1:2 med rent vatten. Därefter skall ett lager outspädd Primer G påföras. Åtgång för outspädd Primer G 125 g/m 2. Torktid 1 timme före påföljande beläggning med membran. Icke sugande underlag såsom metall, befintlig keramik eller natursten behandlas med Mapeprim SP / Primer FR. Åtgång Mapeprim SP / Primer FR 150 g/m 2. Torktid ca 3-12 timmar innan applicering av membran. 1. Primer VT Plus appliceras i 2 skikt över samtliga ytor som skall vattentätas. Primer VT Plus appliceras flödigt med roller eller pensel och skall torka ca 30 min mellan skikten. Totalt skall 300 g/m 2 appliceras Mapegum WPS påförs i invändiga och utvändiga hörn. Mapegum WPS skall appliceras inom 12 timmar efter appliceringen av Primer VT Plus.

8 S K A R V F Ö R S E G L I N G S Y S T E M V T 8 3. VR inner / ytterhörn lamineras fast med Mapegum WPS. 4. Använd en liten roller eller pensel för slät applicering av förseglingarna. Tillse att inga luftblåsor bildats under förseglingarna. 5. Mapegum WPS i golv/väggvinklar, över skivskarvar, skruvar samt infästningsdorn. 6. Montera VR Tätband och laminera med Mapegum WPS. 7. Använd ett lämpligt verktyg för att pressa in VR Tätband i Mapegum WPS massan. Tillse att alla luftblåsor avlägsnas genom att pressa ut mot kanterna. Påför Mapegum WPS på samtliga förseglingar. VR Tätband och VR hörndetaljer skall överlappa varandra med minst 2 cm. Lägg alltid det vertikala VR Tätbandet ovanpå det horisontella i golv/väggvinklar

9 R Ö R G E N O M F Ö R I N G A R S Y S T E M V T 9 Tätning av rörgenomföringar Vid tätning av rörgenomföringar är det viktigt att kontrollera att rören sitter stumt fixerade. Maximal spalt mellan håltagningen och röret är 2 mm. Vid rör i rör system skall membranet anslutas till membranröret vid enkelrör system till rörhöljet. Rör skall sticka ut vinkelrätt samt minst 100 mm. 1. Stryk Mapegum WPS på väggen och ut på röret. 2. Tryck VR Rörmanschett av rätt dimension över röret. 3. Laminera med Mapegum WPS på manschetten och ut på röret. På golv i våtrum får inga andra rörgenomföringar finnas än avlopp och golvbrunn. Avstånd mellan rör, samt mellan rör och vägg skall vara minst 40 mm

10 S K A R V F Ö R S E G L I N G S Y S T E M V T 10 Tätning av rörgenomföringar i golv Applicera Mapegum WPS på golvet samt upp på röret. 1. Tryck VR Rörmanschett över röret i den färska Mapegum WPS massan. 2. Stryk Mapegum WPS över hela manschetten och upp på röret. Kontrollera så att inga luftblåsor bildats. Rummet är efter primerbehandling och applicering av fuktspärr Primer VT Plus samt montering av förseglingsdetaljer klart för vattentätning med Mapegum WPS. Applicera ett första skikt med Mapegum WPS röd över hela ytan inom 12 timmar efter appliceringen av Primer VT Plus. Använd lämplig roller eller pensel. Åtgången Mapegum WPS röd skall skall vara 500 g/m 2. Låt membranet torka ca 1 timme. Applicera sedan det andra skiktet. Använd nu Mapegum WPS grå. Åtgången även här 500 g/m 2. Totalt skall minst 1,0 kg Mapegum WPS appliceras per m 2. Detta motsvarar ca. 0,7 mm när membranet torkat. 1 Innan plattsättning skall membranet torka minst 12 timmar. 2

11 M O N T E R I N G A V B R U N N S M A N S C H E T T T Y P P U R U S S Y S T E M V T 11 Montering av golvbrunnsanslutning Före anslutning av membran till golvbrunn kontrollera att golvbrunnen sitter helt stumt monterad i underlaget, att golvbrunnen är monterad i våg samt att korrekt golvfall ansluter till golvbrunnsflänsen och ej ut på denna. Rengör golvbrunnen från släppmedel, primerspill och bruksrester Avlägsna klämringen. Centrera brunnsmanschetten över golvbrunnen och markera ut var den kommer att hamna. Tag bort skyddspappret från halva manschetten och tryck fast den mot underlaget. Upprepa med andra halvan. Kontrollera att inga blåsor uppstått. 2. Pressa fast manschetten. Arbeta ned den så långt som möjlig längs sidorna. 3. Applicera ett heltäckande skikt av Mapegum WPS röd och låt torka. Här visas applicering av andra skiktet. Här används Mapegum WPS grå. Före plattsättning skall klämring monteras i golvbrunnen. 4. Här visas hur hål i korrekt storlek tas upp med hjälp av monterad Puruskniv Klämringen pressas på plats. 6. Följande golvbrunnar är kompatibla med Mapei System VT: Purus m klämring JAFO m klämring Blücher m klämring Serres m klämring JOTI m klämring Purus line Unidrain Blücher Furhoffs std rund std rund std rund std rund std rund golvbrunnsränna golvbrunnsränna golvbrunnsränna golvbrunnsränna 3 4 5

12 M O N T E R I N G A V S Y S T E M V R D U K I C E M E N T B A S E R A D F Ä S T M A S S A 12 MAPEI VR DUKBASERAT SYSTEM Dukbaserat membransystem med ånggenomgångsmotstånd > s/m enl BBR 08. Används på golv samt väggytor i våtrum. Ingående produkter vid montering med cementbaserad fästmassa - Primer G Vidhäftare - VR Lim Monteringslim / skarvförsegling - VR Duk Våtrumsmembran - VR Tätband Förseglingsremsa - VR Rörmanschetter - SMB Butyl Brunnsmanschett - Keraflex S1 Maxi - Ultralite S1 Cementbaserade - Ultraflex S2 Mono fästmassor - Keraquick Primerbehandling Normalt sugande underlag kan primas en gång med Primer G utspädd 1:2 med rent vatten. Vid starkt sugande underlag skall först Primer G appliceras utspädd 1:2 med rent vatten. Därefter skall ett lager outspädd Primer G påföras. Åtgång för outspädd Primer G 125 g/m 2. Torktid 1 timme före påföljande beläggning med membran. Icke sugande underlag såsom metall, befintlig keramik eller natursten behandlas med Mapeprim SP eller Primer FR. Åtgång Mapeprim SP och Primer FR 150 g/m 2. Torktid ca 3-12 timmar innan applicering av membran. 1 2 Montering av VR Duk på vägg Starta med att montera VR Tätband i samtliga vinklar, vägg - vägg samt om du även skall membrantäta golvet, i golv - vägg vinkeln. Mät upp färdiga remsor av VR Tätband, lägg till 5 cm för överlappning vid skarvar. Blanda upp Keraflex Maxi S1 enligt anvisningen på säcken. Tänk på att använda rent vatten och rena blandningskärl Applicera fästmassa med 4 mm tandad spackel. Gå 10 cm ut på båda sidor om vinkel / materialskarven. 2. Pressa fast VR Inner- / Ytterhörn med lämpligt redskap, plast- eller stålspackel. Kontrollera att inga luftblåsor bildats under VR Inner- / Ytterhörn. 4

13 M O N T E R I N G A V S Y S T E M V R D U K I C E M E N T B A S E R A D F Ä S T M A S S A När samtliga VR Inner- / Ytterhörn monterats, monteras VR Tätband. Markera med en penna hur långt hörnen täcker. Applicera därefter VR Lim så att fullständig täckning uppnås. Jämna ut med en ståls packel el dyl. 4. Pressa fast VR Tätband så att VR Lim fyller helt mellan dukskikten. Mät upp och kapa till samtliga dukvåder som går åt till den aktuella ytan. Beräkna 5 cm överlapp mellan våderna. 5. Applicera en sträng med VR Lim på de dukdetaljer som skall överlappas. Fördela VR Lim med en lämplig spackel för att underlätta vidhäftningen. Applicera Keraflex Maxi S1 på väggytan där VR Duk skall hängas samt fram till limkanten vid överlappen. Arbeta in fästmassan med den släta sidan på fixkammen och dra sedan ut rillorna med en 4 mm tandning. 6. Tag den färdigkapade dukvåden. Tryck fast den i överkant i den blöta fästmassan. Passa in våden från limkanten, uppifrån och nedåt. 5 6

14 M O N T E R I N G A V S Y S T E M V R D U K I C E M E N T B A S E R A D F Ä S T M A S S A Justera så att våden hänger rakt och har korrekt överlapp nedåt. Pressa fast våden i fästmassan. Arbeta från mitten och utåt för att eliminera alla luftblåsor. Använd lämplig plast- eller stålspackel för att pressa fast duken. 8. Grovskär för de håltagningar som krävs vid rörgenomföringar. Tillse att duken fäster väl mot underlaget. Var speciellt uppmärksam vid vinklar och hörn så att inga hålkärl uppstår. 9. Applicera VR Lim vid alla överlapp och kamma ut fästmassan till nästa våd. Upprepa förfarandet tills samtliga våder är monterade Trä över VR Rörmanschett i lämplig dimension, markera längs manschettens kanter. Tag bort manschetten och applicera VR Lim för montering av manschetten. Släta ut VR Lim med en liten plast- eller stålspackel för att undvika blåsbildning och montera manschetten

15 M O N T E R I N G A V S Y S T E M V R D U K I C E M E N T B A S E R A D F Ä S T M A S S A 15 Montering av VR Duk på golv Mät upp och kapa till de våder som går åt för att isolera golvet. Lägg ut dem och markera håltagningar för rör och golvbrunn. OBS att inga andra håltagningar än för golvbrunn och ev avlopp får finnas i våtzonen Märk ut på golvet var första våden kommer att sluta. Applicera Keraflex Maxi S1 med en slät spackel. Arbeta in fästmassan i golvet. Dra upp rillor med en 4 mm tandad spackel. Applicera VR Lim på de vådytor som överlappar varandra. Släta ut VR Lim med en lämplig spackel. Upprepa förfarandet tills samtliga dukvåder har lagts ut Lägg våden i den färska fästmassan. Pressa fast duken med en lämplig plast eller stålspackel. Börja i vådens mitt och arbeta ut mot sidorna. Säkerställ att inga luftblåsor bildats under våden. Kontrollera så att inga luftblåsor uppstått vid montaget. Var speciellt noga vid golvbrunnsanslutningen. Används skärverktyg typ Puruskniv, tillse att styrtappen sticker upp genom brunnsmanschett och dukvåd. 3. Ett färdigt isolerat utrymme skall uppvisa släta tor utan öppna skarvar. Om detta förekommer efterlimma med VR Lim. 3

16 M O N T E R I N G A V S Y S T E M V R D U K I M A P E G U M W P S E L L E R M A P E C R Y L E C O 16 MONTERING AV VR DUK MED MEMBRAN MAPEGUM WPS / MAPECRYL ECO Montering av väggvåder. 1. Starta med att montera VR Inner- resp Ytterhörn i samtliga vinklar. Applicera Mapegum WPS / Mapecryl Eco flödigt så att hörnförstärkningen kan monteras med full täckning. Använd ett verktyg och pressa ut all luft så att inga blåsor bildas under. Applicera sedan VR Lim på detaljen och släta ut med en spackel så att hela ytan täcks. 2. Börja i ett hörn ca 10 cm ut från hörnet fortsätt sedan att rolla ut på nästa vägg. Rolla ut Mapegum WPS / Mapecryl Eco flödigt över så stor del av väggytan att du kan hänga duken inom 10 min. Gå även ut med Mapegum WPS / Mapecryl Eco på golvet ca 10 cm. Börja med att hänga VR Duk i hörnet och arbeta med ett lämpligt verktyg bort alla blåsor och veck. Vid montering med Mapecryl Eco, applicera lim på golv / väggytan. Låt limmet lufta minuter innan montering av VR Duk. Detta för att undvika blåsbildning Gör samma sak med utviket på golv 4. Upprepa proceduren med nästa våd tills ytan är färdig. 3 4

17 S K A R V N I N G A V D U K V Å D E R V I D M O N T E R I N G A V V R D U K M E D M A P E G U M W P S E L L E R M A P E C R Y L E C O 17 Skarvning av dukvåder 1. Alt 1. Sätt våderna kant i kant. Pensla eller rolla flödigt med Mapegum WPS över skarven och arbeta in Fiberremsa FF Avsluta med att pensla ytterligare ett lager Mapegum WPS över fiber-remsan Alt 2. Sått våderna 5 cm omlott (se markering på duken). Applicera ett lager VR Lim och förslut skarven. Använd gärna en skarvroller för att arbeta bort blåsor

18 L Ä G G N I N G A V G O LV V Å D E R V I D M O N T E R I N G A V V R D U K M E D M A P E G U M W P S E L L E R M A P E C R Y L E C O 18 Övergång till golv 1. När väggarna är klara övergå till att ansluta golvvåderna. 2. Applicera VR Lim på utviket. 3. Släta ut med en stålspackel. 4. Rolla ut flödigt med Mapegum WPS på så stor del av golvytan att du räcker in att montera en våd inom 10 min. 5. Vid montering av VR Duk kontrollera övervätning mellan underlag och duk. 6. Ett färdigt isolerat utrymme skall uppvisa släta ytor utan öppna skarvar. Om detta förekommer efterlimma med VR Lim eller Mapegum WPS. Alternativt vid minsta osäkerhet rolla ett lager Mapegum WPS över skarvarna och laminera in Fiberremsa FF Plattsättning kan utföras när membranet härdat mot underlaget. Beroende på vilken skiva som utgör underlag kan plattsättning utföras efter 1-6 dygn. (Montering med cementbunden fästmassa på sugande underlag - 1 dygn. Montering med Mapegum WPS på icke sugande skivunderlag min 5 dygn

19 M E M B R A N A N S L U T N I N G T I L L G O LV B R U N N A R S Y S T E M V R D U K 19 MEMBRANANSLUTNING TILL GOLVBRUNNAR SYSTEM VR DUK - Golvbrunn och eventuell monteringsram skall monteras enligt golvbrunnsleverantörens anvisning - Kontrollera så att golvbrunnen är fri från primerspill och spackelrester Plastgolvbrunnar typ Jafo och Purus Oden samt Purus Line - Montera den självhäftande brunnsmanschetten SMB Butyl centrerat över golvbrunnen så att den täcker brunnens fläns och ut på underlaget - Applicera VR Lim på brunnsmanschetten och släta ut det med tex. en stålspackel. Kontrollera så att hela ytan täcks av VR Lim. - Lägg VR Duk våden i den färska limmassan och pressa ner med lämpligt verktyg - Gör håltagning med förmonterat verktyg eller efter lämplig mall och montera klämringen - Kontrollera så inga blåsor eller veck bildats Rostfria golvbrunnar typ Unidrain linje/hörnavlopp utan klämring - Rengör brunnen från olja och fett - Mät upp den / de VR Duk våder som kommer över golvbrunnen - Applicera VR Lim på golvbrunnens fläns fram till rännan. Släta ut med tex en stålspackel, kontrollera så hela yta täcks av VR Lim. - Lägg VR Duk våden i den färska limmassan och pressa fast med lämpligt verktyg - Limma samtliga skarvar och hörn samt ev överlapp på VR Duk med VR Lim - Skär upp VR Duk längs rännan och pressa ut VR Lim tills skarven är helt tät (VR Lim tränger fram)

20 P U R U S G O LV B R U N N I P L A S T M E D M O N T E R I N G S P L A T T A M U LT I 20 Purus 150 golvbrunn i plast med monteringsplatta 300 Multi 1. Täck brunnsmanschett SMB Butyl med VR Lim. 2. Släta ut VR Lim med en slätspackel. Pressa VR Duk i den färska massan. Kontrollera så inga blåsor eller veck bildas. 3. Skär upp hål med Puruskniv. 4. Montera klämring

21 J A F O G O LV B R U N N I P L A S T M E D J A F O M O N T E R I N G S P L A T T A 21 Jafo golvbrunn i plast med Jafo monteringsplatta 1. Täck brunnsmanschetten med VR Lim. 2. Släta ut VR Lim med en slätspackel. Pressa VR Duk i den färska massan. Kontrollera så inga blåsor eller veck bildas. 3. Använd Jafo skärmall ock tag upp hål. Vik ner manchett och VR Duk och montera klämring

22 G O LV B R U N N T Y P P U R U S L I N E / C O R N E R G O LV B R U N N T Y P U N I D R A I N L I N J E A V L O P P / H Ö R N A V L O P P 22 Golvbrunn typ Purus Line / Corner 1. Montera brunnsmanschett. Hellimma VR Duk över brunnsmanchett med VR Lim. Skär upp hål genom brunnsmanchett och VR Duk. 2. Montera klämring. Golvbrunn typ Unidrain linjeavlopp / hörnavlopp 3. Applicera ett jämnt lager VR Lim på den ringjorda rostfria brunnsflänsen. Limma alla överlapp med VR Lim. Pressa fast VR Duk i den färska massan. 4. Skär ut uttag för utloppsränna

23 A L L M Ä N T 23 Skarvning mellan Mapei VR Foliebaserat system och Mapei VT Vätskebaserat system För att uppfylla kraven på zonindelning enligt BBV 10:1 kan man välja att använda Mapei System VR i zon 1 och Mapei System VT i zon 2. Skarvning mellan System VR och System VT skall utföras enligt: - Den del som skall monteras enligt Mapei System VR monteras enligt gällande anvisning - Övriga ytor membranisoleras enligt gällande anvisning för Mapei System VT - Vid applicering av System VT appliceras ett överlapp om ca 50 mm med Mapegum WPS in på VR Duk där överlapp utförs - Fiberfilt FF lamineras in i färsk Mapegum WPS vid överlappet - Efter torkning ca 30 min applicera ett andra skikt Mapegum WPS - Plattsättning utförs enligt gällande anvisning för Mapei System VR resp. System VT Delreparation av membransystem För demontering av keramiska plattor på membran se metod beskriven av Byggkeramikrådet i TK Info 3/01. Delreparation av Mapei System VR Om skada uppstår på membranduken Mapei VR Duk kan reparation av tätskiktet utföras enligt följande: - Kontrollera så att VR Duk har full vidhäftning till underlaget - Avlägsna alla rester av fästmassa på VR Duk - Renskär runt skadan, använd brytbladskniv eller liknande - Kapa till ny VR Duk så att ett överlapp på minst 50 mm uppnås - Applicera VR Lim på underlaget och på den VR Duk som sitter på underlaget - Montera VR Duk i den färska VR Lim, pressa med lämpligt verktyg på lagningen så att full täckning uppnås. Överskott av VR Lim skall pressas ut mot kanterna varefter det slätas ut med en metallspackel. - Låt torka - Utför plattsättning enligt gällande monteringsanvisning Delreparation av Mapei System VT Om skada uppstår på membranskikt Mapei VT kan reparation av tätskiktet utföras enligt följande: - Kontrollera så att membranet har full vidhäftning till underlaget - Avlägsna alla rester av fästmassa på Mapegum WPS membranet - Renskär runt skadan, använd brytbladskniv eller liknande - Applicera Primer VT Plus i två skikt över skadan och minst 50 mm utanför som överlapp - Applicera Mapegum WPS i två skikt över skadan - Åtgång och torktider enligt gällande monteringsanvisning - Utför plattsättning enligt gällande monteringsanvisning

24 M O N T E R I N G A V K E R A M I S K A P L A T T O R 24 Montering av keramiska plattor på vägg och golv 1. Blanda fästmassan efter anvisning på säcken. Var noggrann med att använda rätt vattenmängd (latex för tvåkomponents fästmassor). Vispa upp fästmassan och låt den sedan vila under 4-5 min. Blanda sedan upp fästmassan igen. 2. Arbeta in fästmassan i underlaget. Använd sedan en tandad spackel för att dra upp rillor i fästmassan. Välj storlek på tandspackeln så att full täckning uppnås under plattorna Montera plattorna i den våta fästmassan. Placera plattan vid sidan av dess slutliga plats och dra den rätt. 4. Kontrollera med jämna mellanrum att fullständig täckning uppnås samt att fästmassan ej hunnit torka innan montering. 5. Tillse att full täckning med fästmassa även uppnås under golvbrunnsavtäckningen

25 F O G N I N G A V K E R A M I S K A P L A T T O R 25 Fogning av vägg och golvplattor Blanda upp fogmassan efter anvisningarna på säcken. Var noggrann med att använda rätt vattenmängd annars kan kulörskiftningar uppstå i den färdiga fogen. Använd alltid samma vattenmängd för att säkerställa samma kulör mellan blandningarna. Vid alltför snabb omrörning kan luft vispas in i fogmassan vilket leder till luftblåsor i den färdiga fogen Använd gummispackel och arbeta diagonalt över fogarna så att plattmellanrummet fylls helt med fogmassa. Avlägsna överblivet fogbruk från ytan med gummiskrapan. 2. När fogbruket börjar styvna till kan man påbörja tvättningen med en fuktad svamp. Arbeta med cirkelrörelser så att inte fog bruket gröps ur plattmellanrummen. Skölj ofta rent svampen i rent vatten. Svampen skall inte vara så våt att vatten rinner ut på ytan. Tvätta tills plattorna är rena och fogarna släta Ca. 30 min efter avtvättningen kommer det att bildas en tunn hinna på plattorna. Denna torkas bort med en torr trasa efter det att fogen torkat. 4. Mapesil AC eller Megasil SB påförs med skelettspruta. 5. Spraya fogen med tvållösning och glätta därefter med fogverktyg eller finger. 3 Samtliga håltagningar för efterkommande installationer skall tätas genom att plugg och borrhål fylls med Mapesil AC/Megasil SB när skruven monteras. Ingen håltagning skall genomföras i våtzonen. 4 5

26 Primer VT Plus TIXOTROP ÅNGSPÄRR FÖR VÅTRUM Primer VT Plus appliceras med pensel eller roller och bildar tillsammans med Mapegum WPS ett våtrumssystem som uppfyller kraven i BBV 10:1 Lätt att applicera Tixotrop För privat och offentlig miljö 6 och 14 kg förpackning

27 P R O D U K T G U I D E T Ä T N I N G S D E T A L J E R 27 Mapei VR Tätband Mapei VR Inner-/Ytterhörn Mapei VR Duk Förseglingsremsa av polyetylen belagd med konstfiber. Till förstärkning av väggoch golvvinklar samt vid materialskarvar. Förformerad hörnförsegling av polyetylen belagd med konstfiber. Används tillsammans med Mapei VR Förseglingsremsa. Membranduk med ånggenomgångsmotstånd > s/m av polyetylen belagd med konstfiber. Storlek: Tjocklek: Förpackn.: 25 m x 120 mm ca 0,3 mm Kartong med 25 m rulle Storlek: Tjocklek: Förpackn.: 130 x 130 mm ca 0,3 mm Kartong med 25 st. Storlek: 75 cm x 40 m Tjocklek: ca 0,3 mm Förpackn.: Rulle om 30 m 2 VR Rörmanschett Mapei VR Lim Brunnsmanschett SMB Butyl Manschett för försegling av rörgenomföringar. Utförd av polyetylen belagd med konstfiber. Dimensioner: Tjocklek: Förpackn.: diameter mm diameter mm diameter mm diameter mm diameter mm elementmanschett cc 40 duschblandare cc 155 ca 0,4 mm Kartong med 25 st Enkomponent vattenfast monteringslim för vattentät montering och skarvförsegling. Används till ingående detaljer i Mapei VR Duk System. Storlek: Förpackn.: 310 ml tub Kartong med 12 st tuber Självhäftande tätmanschett för vattentät anslutning till golvbrunn. Storlek: Förpackn.: 370 x 370 mm Kartong med 20 st

28 P R O D U K T G U I D E P R I M E R Å N G S P Ä R R 28 Primer G Mapeprim SP Primer VT Plus Vattenbaserad akrylprimer för fästmassa och spackelmassa. Förbehandling av gipsskivor före plattsättning. Appliceras i våtrum före tätmembran. Inomhus användning. Kulör: ljusblå Underlag: Gips, anhydrit, betong, puts, spackelmassor, byggskivor etc. Åtgång: 0,1-0,15 kg/m 2 Förpackn.: 1 kg flaska, 5 kg hink 10 kg hink, 25 kg dunk Tvåkomponents lösningsmedelsfri primer för alla underlag. Speciellt för icke-sugande underlag, t ex keramiska plattor. Inomhus och utomhus. Kulör: vit Underlag: Gips, anhydrit, betong, puts, spackelmassor, byggskivor, keramiska plattor, natursten, målade ytor etc. Åtgång: 0,1-0,2 kg/m 2 Förpackn.: 4 kg set Latexbaserad tixotrop primer och ångspärr för golv och väggar i våtutrymmen. Uppfyller kravet på ånggenomgångsmotstånd > s/m tillsammans med Mapegum WPS. Underlag: Betong, cement och gipsbaserad puts, anhydrit, cementbaserade avjämningsmassor samt godkända byggskivor. Åtgång: 0,3 kg/m 2 Förpackn.: 6 kg hink, 14 kg hink

29 P R O D U K T G U I D E P R I M E R Å N G S P Ä R R 29 Primer FD Primer FR Vidhäftningsprimer för silikonfogmassa på porösa och sugande underlag. Underlag: Trä, puts, betong, plast, gummi och metall. Åtgång: 0,1 kg/m 2 Förpackn.: 0,2 kg flaska Lösningsmedelsfri akrylprimer i vattendispersion. För sugande och icke sugande underlag. Inom- och utomhus. Underlag: Gips, anhydrit, betong, puts och spackelmassor även icke sugande underlag såsom stålglättad betong, keramik och natursten. Åtgång: 0,1-0,2 kg/m 2 Förpackn.: 5 kg dunk

30 SEMENTBASERT AVJÄMNINGSMASSA I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER P R O D U K T G U I D E A V J Ä M N I N G 30 Uniplan Uniplan FR Cementbaserad, självutjämnande snabbhärdande fiberarmerad avjämningsmassa för golv inomhus. Kan läggas i tjocklek 5-50 mm i en omgång. För ingjutning av elektrisk värmekabel eller vattenburna värmerör. Underlag: Betong, trä och byggskivor. Åtgång: 1,7 kg/m 2 /mm Förpackn.: 25 kg säck Frostbeständig och lättflytande cementbaserad avjämningsmassa för användning inom- och utomhus. Läggs i tjocklek 5-20 mm. Lämplig för vatten och frostbelastade områden, på balkonger och terrasser, i förrådsutrymmen, verkstäder och garage. Bör beläggas med plattor på underlag av cementbaserat membran tex Mapelastic. Underlag: Betong och lättbetong, trä, linoleum mm. Åtgång: 1,7 kg/m 2 /mm Förpackn.: 25 kg säck EN EN 13813

31 CEMENTBASERAD AVJÄMNINGSMASSA I ENLIGHET MED EUROPEISKE STANDARDER SEMENTBASERT AVRETTINGSMASSE I SAMSVAR MED EUROPEISKE STANDARDER P R O D U K T G U I D E A V J Ä M N I N G 31 Mapecem Pronto Nivorapid Plan R35 * Snabbhärdande krympfritt rotbruk för snabbslipsats och för t ex stambyte i badrum etc. Kort härdnings- och torktid. Beläggningsbar med tätskikt efter ca 1 dygn. Kan kombineras med utfyllnadsmaterial typ Lecakulor. Underlag: Betong, puts och trä. Åtgång: kg/m 2 /cm Förpackn.: 20 kg säck Cementbaserat snabbhärdande byggspackel för golv inomhus. Kan läggas i tjocklek upp till 30 mm i en omgång. För fallbyggnad i våtrum samt spackling på vägg och golv. Underlag: Betong, puts och trä. Åtgång: 16 kg/m 2 /cm Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck Mycket snabbhärdande finkorningt handspackel för uppspackling av golv och väggytor i skikttjocklek 0-10 mm. Kan beläggas med täta ytskikt efter 3-4 timmar. Underlag: Godkända skivkonstruktioner, betong, puts samt avjämningsmassor. Åtgång: 15 kg/m 2 /cm Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck EN EN 13813

32 EN IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS P R O D U K T G U I D E V A T T E N T Ä T N I N G F Ä S T M A S S O R 32 Mapegum WPS Mapelastic Keraflex Maxi S1 * Enkomponent tixotropiskt, vattenbaserat tätmembran för vattentätning i våtrum. Endast för inomhus användning. Kulör: Grå, 20 kg även röd. Underlag: Betong, puts och gipsbaserade skivor. Åtgång: 1,0 kg/m 2 Förpackn.: 5, 10, 20 kg hink Tvåkomponents flexibelt cementbaserad tätmembran för vattentätning av betong och puts. Glasfibernät kan vid behov användas som armering. Speciellt avsett för bassänger, terasser, storkök, industrilokaler etc före installation av plattor. Inomhus och utomhus. Kulör: Grå Underlag: Betong och puts. Åtgång: 1,7 kg/m 2 /mm Förpackn.: 32 kg satser (8 kg dunk + 24 kg säck) Cementbaserad deformerbar (S1) fästmassa för keramiska plattor på golv och vägg. För fixbädd upp till 15 mm. Speciellt för existerande underlag av keramik, samt på plastmatta som tätskikt i våtrum. Inomhus och utomhus. Kulör: Grå och vit Klass: C2TE (EN12004), S1 (EN12002). Low dust, 90% mindre damm vid uppblandning, applicering och användning än vid normala fästmassor från MAPEI. Underlag: Betong äldre än 2 månader, puts, gips, anhydrit, trä och gipsbaserade skivor. Åtgång: 2-5 kg/m 2 Förpackn.: 20 kg säck EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN Low

33 P R O D U K T G U I D E F Ä S T M A S S O R 33 Keraflex Adesilex P9 Adesilex P4 * * * Cementbaserad fästmassa för keramiska plattor på golv och vägg. Punktlimning av isolerskivor. Inomhus och utomhus. Kulör: Grå och vit. Klass: C2TE (EN12004) Underlag: Betong äldre än 3 månader, puts, gips, anhydrit, gipsbaserade skivor etc. Åtgång: 2-5 kg/m 2 Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck Cementbaserad fästmassa för sugande keramiska plattor på golv och vägg. Punktlimning av isolerskivor. Inomhus och utomhus. Kulör: Grå och vit. Klass: C2TE (EN12004) Underlag: Betong äldre än 6 månader, puts, gips, anhydrit, gipsskivor, etc. Åtgång: 2-5 kg/m 2 Förpackn.: 20 kg säck Snabbhärdande cementbaserad fästmassa med extra hög utflytning för keramiska plattor på golv. Speciellt för stora plattor. Inomhus och utomhus. Kulör: Grå. Klass: C2F (EN12004). Underlag: Betong äldre än 3 månader och existerande plattor. Åtgång: 4-10 kg/m 2 Förpackn.: 20 kg säck EN EN EN 12004

34 IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS P R O D U K T G U I D E F Ä S T M A S S O R 34 Ultralite S1 Elastorapid Adesilex P10 * Contains > 30% recycled content Enkomponent, lättvikts, deformerbar högkvalitativ cementbaserad fästmassa med LowDust teknologi; lätt applicerad med tandspackel utan vertikalt glid, förlängd öppentid och extremt drygt för keramiska plattor och natursten. Idealiskt för montering av tunn porslinskeramik. Användningsområde: Invändig och utvändig montering av alla typer och former av keramiska plattor (dubbelbränd, enkelbränd, porslinskeramik, terracotta etc) och natursten som inte är känslig för fukt på alla underlag godkända för plattsättning. Ultralite S1 låga densitet underlättar hantering och transporter samt ökar dess täckande förmåga med upp till 60% jämfört med standard Mapei cementbaserade fästmassor. Ultralite S1 innehåller mer än 30% återvunnet material. OBS. Den innovativa Low Dust-teknologin som utmärker denna produkt resulterar i en drastisk reduktion av den mängd damm som uppstår vid blandning av produkten. Detta ger en bättre arbetsmiljö än vid användning av cementbaserade standard produkter ur Mapei sortiment. Snabbhärdande tvåkomponents cementbaserad fästmassa för keramiska plattor samt natursten på golv och vägg. Speciellt lämplig för installation av plattor i simbassäng. Inomhus och utomhus. Kulör: grå och vit. Klass C2FTE (EN12004) / S2. Underlag: Betong äldre än 2 månader, puts, gips, anhydrit, godkända byggskivor mm. Åtgång: 3-10 kg/m 2 Förpackn.: 31,25 kg sats EN C2FTE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES Cementbaserad fästmassa för keramiska plattor på golv och vägg. Speciellt utvecklad för glasmosaik. Inomhus och utomhus. Blandad med 50% Isolastic ger den en deformerbar fästmassa (S1) (EN12002). Kulör: Vit Klass: C2TE (EN12004) Underlag: Betong äldre än 6 månader (2 månader som S1), puts, gips, anhydrit, gipsskivor, etc. Åtgång: 2-5 kg/m² Förpackn.: 25 kg säck EN EN Tekniska data: Pot-life: mer än 8 timmar Öppentid: > 30 minuter Fogning efter: - väggar 4-8 timmar - golv 24 timmar Klart för lätt fottrafik efter ca 24 timmar Fullständigt uthärdad efter ca 14 dagar Deformationsupptagande förmåga i enlighet med EN 12004: S1 deformerbar Kulör: grå Applicering: Tandad spackel nr 4, 5, 6 eller 10. Förvaring 12 månader i obruten förpackning på torr plats. Åtgång: 1,5-2,5 kg/m 2 Förpackn: 15 kg säck EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN Low

35 INCO M PLIANCEW ITHEURO PEANSTAND ARD S CEM ENTITIO USAD H ESIVEFO RCERAM ICTILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS P R O D U K T G U I D E F Ä S T M A S S O R 35 Keraquick Ultraflex S2 Mono Ultraflex S2 Quick * Contains > 30% recycled content Contains > 30% recycled content Snabbhärdande cementbaserad fästmassa för keramiska plattor, marmor och annan natursten på golv och vägg. Särskilt lämplig för snabba reparationsarbeten och liknande också i kall omgivning. (Underlagstemp min +5 C) Inomhus och utomhus. Vid användning av 100% Latex Plus istället för vatten vid blandning får man en högdeformerbar fästmassa. (S2) (EN12002). Kulör: Grå och vit Klass: C2FT (EN12004) S1 (EN12002) Underlag: Betong äldre än 3 månader (2 månader som S2), puts, gips, anhydrit, gipsskivor, trä, existerande golv etc. Åtgång: 2,5-4 kg/m² Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck Enkomponent, högdeformerbar glidkompenserad fästmassa med förlängd öppentid. Stegljudsreducerande (9 db). För keramiska plattor, mosaik samt natursten. Kulör: Grå. Klass: C2TE (EN12004) / S2. Underlag: Betong äldre än 2 månader, puts, gips, anhydrit, godkända byggskivor mm. Åtgång: 2,5-8 kg/m 2 Förpackn.: 15 kg säck EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES Enkomponent, högdeformerbar, glidkompenserad, snabbhärdande fästmassa. För keramiska plattor, mosaik samt natursten. Kulör: Grå. Klass: C2FT (EN12004) / S2. Underlag: Betong äldre än två månader, puts, gips, anhydrit, godkända byggskivor mm. Åtgång: 2,5-8 kg/m 2 Förpackn.: 15 kg säck EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES EN12004 EN EN EN 12004

36 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARDS S IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD P R O D U K T G U I D E F Ä S T M A S S O R 36 Kerabond T / Isolastic Ultramastic III * Cementbaserad fästmassa för keramiska plattor och mosaik på golv och vägg. Inomhus och utomhus. Vid användning av 100% Isolastic istället för vatten vid blandning får man en högdeformerbar fästmassa. (S2). Kulör: Grå och vit Klass: C1T samt C2T (EN12004) vid blandning med 100% Isolastic. Underlag: Åtgång: Betong äldre än 3 månader (2 månader som S2), puts, gips, anhydrit, gipsskivor, trä, existerande golv etc. Kerabond T: 2-5 kg/m² Isolastic: 1-2 kg/mm/m² Förpackn.: Kerabond T: 5 kg alu-pack 20 kg säck Isolastic: 1 kg flaska, 5 kg dunk, 10 kg dunk, 25 kg dunk Normaltorkande fuktbeständigt pastalim med hög deformerbarhet (S2) för keramiska plattor på golv och vägg. Godkänt för användning på vägg i våtrum. Punktlimning av isolerskivor. Kulör: Vit Klass: D2TE (EN12004) Underlag: Åtgång: Betong äldre än 2 månader, puts, gips, anhydrit, gipsskivor, trä, etc. Plattor eller underlag skall vara absorberande för att limmet skall torka. Vägg: 1,5-2,5 kg/m² Golv: 3-4 kg/m² Förpackn.: 1 kg burk, 5 kg hink, 12 kg hink, 18 kg hink EN EN EN EN C2TE S2 CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC TILES

37 P R O D U K T G U I D E F O G M A S S O R 37 Keracolor FF Keracolor GG Fugolastic * * Cementbaserad fogmassa med DropEffect med normal torktid och härdning för keramiska plattor för golv och vägg. Fogbredd upp till 6 mm. Inomhus och utomhus användning. Kulör: 18 kulörer (varav 9 lagerförs som standard.) Klass: CG2 (EN13888) Underlag: Vägg och golv med alla slags keramik, natursten och glasmosaik. Åtgång: Beroende på fogstorlek. Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck Cementbaserad fogmassa med normal torktid och härdning för keramiska plattor för golv och vägg. Fogbredd 4-15 mm. Inomhus och utomhus. Kulör: 18 kulörer (varav 9 lagerförs som standard.) Klass: CG2 (EN13888) Underlag: Åtgång: Förpackn.: Vägg och golv med alla slags keramik, natursten och terracottaplattor. Beroende på fogstorlek. 5 kg alu-pack 20 kg säck Flytande tillsatsmedel till Keracolor FF/GG för att göra fogarna mer vattenavvisande och för att öka vidhäftningen hos fogmassan. Speciellt för användning i simbassänger, starkt trafikerade golv, och för utomhus användning. Åtgång: Beroende på fogbredd Förpackn.: 1 kg flaska, 5 kg dunk 10 kg dunk, 25 kg dunk

38 INCO M PLIANCEW ITHEURO PEANSTAND ARD S INCO M PLIANCEW ITHEURO PEANSTAND ARD S R EA CTIO NRESINA D H ESIVEFO RCERA M ICTILES P R O D U K T G U I D E F O G M A S S O R 38 Ultracolor Plus Kerapoxy Mapesil AC Snabbhärdande, polymerförstärkt, cementbaserad fogmassa med DropEffect och BioBlock, fogbredd 2-20 mm. Kulör: 26 kulörer. Klass: CG2 (EN13888) Underlag: Vägg och golv med all slags keramik, stabil natursten samt terracottaplattor. Åtgång: Beroende på fogstorlek. Förpackn.: 5 kg alu-pack 20 kg säck Tvåkomponents lösningsmedelsfri syrabeständig epoxifogmassa för keramiska plattor och natursten på golv och vägg. Lämplig i simbassänger och i agressiva miljöer som t ex livsmedelsindustri, sjukhus, storkök etc. Kan också användas som fästmassa. Kulör: 26 kulörer. Klass: RG (EN13888) Underlag: Vägg och golv med all slags keramik. För natursten rekommenderas prov i tveksamma fall. Åtgång: Beroende på fogstorlek. Förpackn.: 2 kg sats, 5 kg sats 10 kg sats Ättiksbaserad silikonfogmassa. Antimögelmedel tillsatt. För rörelsefogar med max 25% rörelse i förhållande till fogbredden. Rörelsefogar på keramiska plattor på golv och vägg i våtrum och bassänger. Ej för akvarier. Inomhus och utomhus. Kulörer: 26 kulörer samt transparent. Underlag: Åtgång: Förpackn.: Fäster på de flesta underlag som glas, keramik och aluminium. Porösa material skall förbehandlas med Primer FD. Beroende på fogbredd 310 ml patron EN13888 EN12004 REA CTIO NRESING RO U T EN 12004

39 P R O D U K T G U I D E F O G M A S S O R / E L A S T I S K A F O G M A S O R 39 ÅTGÅ N GS TA BEL L F ÖR F OGM AS S A Plattans Fog i Ultracolor Keracolor FF Keracolor GG Kerapoxy storlek (mm) Plus kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 kg/m 2 20x20x4 2 1,2 1,2 50x50x4 2 0,5 0,5 100x100x6 3 0,6 0,6 0,6 75x150x6 3 0,6 0,6 0,6 100x200x6 3 0,4 0,4 0,5 150x150x6 3 0,4 0,4 0,4 200x200x8 3 0,4 0,4 0,4 100x200x6 5 0,7 0,7 0,8 0,8 200x200x8 5 0,6 0,6 0,7 0,7 250x330x8 8 0,7 0,8 0,8 120x240x12 8 1,8 2,0 2,0 300x300x8 8 0,7 0,7 0,7 400x400x ,8 0,8 0,8 300x600x ,8 0,8 0,8 450x450x ,8 0,9 0,9 500x500x ,8 0,8 0,8 600x600x ,6 0,7 0,7 150x300x ,5 4,8 300x300x ,0 3,2 Megasil SB Neutralhärdande bygg- och våtrumssilikon. För rörelsefogar med max 25% rörelse i förhållande till fogbredden. Rörelsefogar vid keramiska plattor på golv och vägg i torra och våta utrymmen. Kulörer: 5 kulörer samt transparent. Underlag: Åtgång: Förpackn.: Natursten, betong, puts, trä, metall mm. Beroende på fogbredd 310 ml patron

40 P R O D U K T G U I D E E F T E R B E H A N D L I N G 40 Fuga Fresca Kit Keraseal Keranet Polymerfärg för uppfräschning av kulör i cementbaserade fogar. Kulör: Finns i 11 standard kulörer och 15 specialkulörer (beställningsvara) Förpackn.: 160 g flaska Skyddsförsegling för keramiska plattor och natursten. Underlag: Golv Åtgång: Efter behov Förpackn.: 1 kg burk Syrarengöring för keramiska plattor. Speciellt för borttagande av saltutfällningar samt slutrengöring av terracotta. Inomhus och utomhus. Kulör: Vit Underlag: Vägg och golv med keramiska plattor. På natursten rekommenderas att prov först görs. Åtgång: Efter behov Förpackn.: Pulver: 1 kg samt 5 kg burk Vätska: 0,75 l sprayflaska 1 kg flaska, 5 kg dunk 10 kg dunk, 20 kg dunk

41 Ultralite S1 Innehåller mer än 30% återvunnet material RESA MAX TÄCKFÖRMÅGA MAXI YIELD Applicering Enkomponent, lättvikts, cementbaserad fästmassa med Low Dust - teknologi. Teknologin som används i Ultralite S1 leder till låg densitet, vilket i sin tur ger två huvudsakliga fördelar: Högre täckförmåga, >60% drygare än traditionella cementbaserade fästmassor från Mapei. Low Dust - upp till 90% dammreduktion Hög deformationsupptagande förmåga (S1) Utmärkt vidhäftning till vanligen förekommande godkända underlag 15 kg ger lika mycket som tidigare 25 kg

42 12 exempel på Mapeis MILJÖENGAGEMANG Långvarigt miljöengagemang 1Ända sedan 1980-talet, långt innan behovet av mer hälsosamma produkter blev allmänt accepterat, introducerade Mapei en serie vattenbaserade fästmassor med låg lösningsmedelshalt. Byggprodukter som först utvecklades i FoUlaboratorierna i Kanada och sedan tillverkades i alla Mapeis anläggningar. 2 BioBlock - tekniken Den här tekniken, som Mapeis FoU-laboratorier utvecklat, finns i utvalda produkter, som fästmassor, fogmassor och ytskikt för väggar, skyddar mot mögel och svampangrepp. 3 Low Dusttekniken Produkter som fästmassor och cementfogmassor som innehåller denna innovativa Mapeiteknik ger 90% lägre dammemissioner under produktion, ifyllning, blandning och användning - vilket bidrar avsevärt till förbättrad luftkvalitet, renare miljö och arbetsplatser. 7 Energisparstrategier Effektivitetsmålen vid Mapeis anläggningar uppdateras löpande och fokuserar på att optimera energiåtgången i tillverkningen. Mapei erbjuder också lösningar för konstruktion av energisnåla byggnader. 8 Minska, återanvänd, återvinn -strategier Mapeis 56 produktionsanläggningar använder viktmässigt ca 4-10% återvunnet industrimaterial, utom i Ultralite S1 där återvunnet material utgör över 30%. Förpackningarna är också miljömässigt uthålliga eftersom de till största delen består av återvunnet material istället för råvaror (vissa förpackningar är också vattenlösliga, etc.). 9 Fraktstrategier Genom effektiva frakter med egna tåg och tillverkning nära marknaderna, minskar Mapei bränsleåtgången och minimerar utsläppen från lastbilstransporter. Till exempel kan ett tåg med 12 tankvagnar transportera samma mängd gods som 36 lastbilar. 4 LEED-kompatibla produkter Mapei investerar 5% av sina årsintäkter i forskning och utveckling, och 70% av FoU-insatserna är inriktade på utveckling av LEED-kompatibla produkter. Mapei tillverkar över 150 LEEDkompatibla produkter, det största produkturvalet för byggindustrin. 10 Grön nybyggnad Nya Mapeianläggningar konstrueras och byggs för att uppnå LEED-certifiering. 5 Green Label Pluscertifiering Branschens frivilliga testprogram för bl a fästmassor för keramik etablerar en hög standard för förbättrad luftkvalitet inomhus. För närvarande är över 25 Mapeiprodukter Green Label Pluscertifierade. 11 Gröna utbildningsstrategier Mapeis utbildningsprogram för installatörer och konstruktörer innehåller särskilda kurser i hur man använder Mapeis ekologiskt hållbara produkter samt utbildningar för konstruktörer. 6 Miljöfokuserad forskning och utveckling Mapei inriktar sina 10 FoU-laboratoriers arbete på att utforma ekologiskt hållbara lösningar som maximal miljö- och luftkvalitet inomhus, låg VOC-halt samt hög andel återvunna beståndsdelar. 12 Global miljöledning Mapei har infört ett miljöledningssystem enligt ISO 14001, OHSAS och EMAS, som syftar till att minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan. Mapei följer också Ansvar & Omsorg, den internationella kemibranschens åtagande för uthållig utveckling och offentliggör varje år miljödeklarationer om verksamheten på sina anläggningar.

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A

Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A A Monteringsanvisning Mapei VR Duk - System A Utgåva 2012.09.01 - ersätter samtliga tidigare utgåvor VR Duklim Säkra certifikat Certifierat kvalitets- och miljöengagemang. Mapeis produkter är baserade

Läs mer

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886

I vått & torrt MONTERINGSANVISNING. Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. Sep 2010. certifierat SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 Sep 2010 I vått & torrt MONTERINGSANVISNING Så här gör du med kakel och klinker i våta och torra utrymmen. SANN KAKELGLÄDJE SEDAN 1886 certifierat anpassat till svenska nationella krav 1 INNEHÅLL VÅTA

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System

GÖR RÄTT GÖR TÄTT. Branschgodkända våtrumssystem för vägg och golv. Innehållsförteckning. Kiilto R System Innehållsförteckning GÖR RÄTT GÖR TÄTT Monteringsanvisning Kiilto R System med KeraGreen Plus och KeraSteam - rollbart tätskikt KeraSafe Folie System - tätskikt av folie före plattsättning. Kiilto R System

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning

GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning GOLVABIA F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Golvabia F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning

ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning ZEBRA SYSTEMS F 1 monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) Zebra Systems F 1... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar

Läs mer

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning

GKH F-SYSTEM monteringsanvisning GKH F-SYSTEM monteringsanvisning INNEHÅLL JUNI 2014 (ERSÄTTER TIDIGARE ANVISNINGAR) GKH F-system... 2 Material... 2 Underlag... 2 Våtzonindelning i våtrum... 2 Övriga utrymmen... 2 Förutsättningar golv...

Läs mer

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem

Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011. monteringsanvisning. sopro AEB 640. tätskiktssystem Mars 2013 Ersätter anvisning daterad April 2011 monteringsanvisning sopro AEB 640 tätskiktssystem BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet

Läs mer

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning

IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning IMPERVIUS FOLIESYSTEM monteringsanvisning Innehåll Impervius foliesystem... 3 Material... 3 Underlag... 3 Våtzonindelning i våtrum... 4 Övriga utrymmen... 4 Förutsättningar golv.... 4 Bjälklagsförstyvning...

Läs mer

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29

Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 Byggmax monteringsanvisning för våtrum FOLIESYSTEM 2013.04.29 innehåll Byggmax Foliesystem.... 4 Material... 4 Underlag... 4 Våtzonindelning i våtrum.... 4 Övriga utrymmen.... 4 Förutsättningar.... 4 Bjälklagsförstyvning....5

Läs mer

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01

Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 NAVERVEJ 13 DK-4000 ROSKILDE TLF. 46 75 58 00 Monteringsanvisningar för keramiska plattor med tätskikt i våtrum inom bostäder SE 2010.02.01 Så här utförs korrekt tätskiktsisolering före montering av keramiska

Läs mer

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008

Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Juli 2008 Ersätter anvisning daterad januari 2008 Generella krav och förutsättningar NYA branschregler fr.o.m. 2007-07-01 (BBV) Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum. Reglerna gäller för applicering

Läs mer

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion

Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion VÅTRUMS Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion V+G +95 VÅTRUMSGUIDE Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion Utgåva mars 2013 VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN För dig som ska sätta

Läs mer

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA

våtrumsguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA sguide Underlag och förarbeten Reglad väggkonstruktion Reglad golvkonstruktion Massiv väggkonstruktion Massiv golvkonstruktion VATTENTÄTA VÅ TUTRYMMEN V+G +95 För dig som tänker bygga om ditt badrum Det

Läs mer

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10

Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Handbok för proffs Innehållsförteckning Golvspackel och avjämningsmassor 3 Produktöversikt golvspackel 4 Spackla golv förarbete 8 Avjämning på fuktiga underlag 10 Avjämning på spånskiva 11 Drymix 85 13

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2015.06.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2015.06. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07.

Tec Foliesystem. Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. BKR Rev. 2014.07. Tec Foliesystem Monteringsanvisning. Färdigproducerat tätskiktsystem på rulle. Ånggenomgångsmotstånd större än 2 600 000 s/m. 1 Tec Foliesystem Färdigproducerat tätskikt på rulle Vad är Tec Foliesystem?

Läs mer

B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering

B E T O N G R E N O V E R I N G. Betongrenovering B E T O N G R E N O V E R I N G Betongrenovering Betongrenovering RESCON MAPEIS UTVECKLING 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs dotterbolag

Läs mer

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING

PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg BETONGRENOVERING PRODUKTER FöR REPARATiON Och RENOvERiNg Av BETONg 1 BETONGRENOVERING MAPEIS UTVECKLING I NORDEN 1976 RESCON etableras med produktion av härdplast, tillsatsmedel till betong och specialbruk. 1983 RESCONs

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1

BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV 10:1 ersätter BBV 07:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets

Läs mer

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg

TÄTSKIKTSYSTEM - F. Golv/vägg TÄTSKIKTSYSTEM - F Golv/vägg Nya regler för Tätskikt i våtrum Från och med den 1 juli 2007 börjar Boverkets förändrade regler att gälla avseende utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt.

Läs mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer

20 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer 0 KOMPLETTA SYSTEM OCH MYCKET mer Nu finns Sopro i din iphone också! Sopro är en av de ledande tillverkarna av byggkemiskt material med produkter som täcker de flesta områden, situationer och miljöer.

Läs mer

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV

07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV 07:1 ersätter PER:s Branschregler 99:1 BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven

Läs mer

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt

Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar. För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar För tätskiktsinstallation i privata våtrum, toaletter och likvärdigt Rev 2013.02.04 1 Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar Weber Våtrumsguide del 2 Förutsättningar

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN

PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN 99:1 Ersätter 96:1 PERs BRANSCHREGLER FÖR VATTENTÄTA KERAMISKA VÄGGBEKLÄDNADER OCH GOLVBELÄGGNINGAR I VÅTUTRYMMEN Reglerna är framtagna av den byggkeramiska branschen genom Byggkeramikrådet och uppfyller

Läs mer

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav

Montering av keramik. Ett smart val för dig med höga krav Montering av keramik Ett smart val för dig med höga krav Casco En bit bortom lagom Bara att du håller i den här broschyren visar att du tänker kvalitet. Du nöjer dig helt enkelt inte med lagom. Under

Läs mer