Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kunskapsunderlag för samtal om sexuell hälsa och hit-/sti-prevention"

Transkript

1 och hit-/sti-prevention Detta är ett kunskapsunderlag med tillhörande samtalspunkter som innehåller fakta, råd och frågor om sexuell hälsa och hiv/sti. Dokumenten är framtagna i ett projekt inom Kunskapsnätverket hiv/sti Norr, med stöd från Smittskyddsinstitutet, och har WHO:s definition på Sexuell hälsa som grund. Projektet pågick under En utvärdering av dokumenten finns i en slutrapport på Kunskapsnätverkets hemsida Implementering av dokumenten pågår. Det goda samtalet Förutsättningar för det goda samtalet/att tänka på: Man/kvinna Åldersförhållandet i samtalet Kultur Hur bemöter jag personer som inte tycker jag har något med dennes sexliv att göra? Samtalet ska vara enskilt, dvs. utan medföljande partner/barn eller annan anhörig. Om personen kommer från storstad/landsbygd (förstår hur sjukvårdssystem fungerar) Läs- och skrivkunnighet Om personen kan använda Internet eller inte Informera om att du inte är anställd av Migrationsverket och att du inte rapporterar vidare till Migrationsverket. Förklara tystnadsplikten att det som framkommer vid hälsoundersökningen inte förmedlas vidare till patientens familj eller till andra myndigheter. Förklara skillnaden mellan hälsovård och sjukvård. Förklara att hälsoundersökningen har två olika syften, dels att man uppmärksammar personer som är i behov av omedelbar vård eller vård som inte kan anstå (individinriktat), dels att man uppmärksammar behov av smittskyddsåtgärder (samhällsinriktat), dvs. man kontrollerar att inte patienten är sjuk och behöver vård och man arbetar förebyggande så att patienten inte ska bli sjuk. I slutet av samtalet bör du fråga om du får skicka iväg en kopia på journalen t.ex. till skolhälsovården eller till nästa vård-/hälsocentral om patienten flyttar. Förklara varför. Det är viktigt med samhällsinformation, t.ex. vikten av att passa tider och att patienten fortsättningsvis vid kontakt inte kan kräva ett visst kön på läkare och annan sjukvårdspersonal. 1

2 Tolkning Vilket modersmål har personen? Välj i första hand modersmålet. Andra språk (finns språkvariationer i engelskan och franskan). Tolken måste anpassa språknivån så att personen kan förstå. Matcha tolkens kön med personens (särskilt viktigt för kvinnor). Åldersförhållande mellan tolk och person (inte alltför ung tolk till äldre personer). Du bör använda en professionell tolk, inte någon som är anhörig till patienten, eftersom en anhörig kan/vill kontrollera patienten och vad som sägs, dvs. kan censurera information. Informera tolken att han/hon har tystnadsplikt. Detta är en information/ett erbjudande som ALLA får! Om det är något som personen inte förstår, så ska han/hon inte vara rädd för att fråga. 1. Flicka/kvinna 1.1. Kroppskunskap, myten om mödomshinnan/slidkransen Ta reda på om kvinnan har god kroppskunskap. I de fall där kvinnan har liten kännedom om kroppens organ och funktioner, visa på bilder och förklara. Förklara att det inte finns någon mödomshinna, utan bara en slidöppning som är elastisk. I takt med stigande ålder blir öppningen större. Därför kan ingen man eller sjukvårdspersonal avgöra om mödomshinnan finns kvar eller ej. De flesta flickor/kvinnor blöder INTE vid första samlaget. Mödomshinnan är framförallt en social och kulturell konstruktion som bidrar till att kontrollera unga kvinnors sexualitet. umo.se/kroppen/ 1177.se/Stockholm/Tema/Kroppen/Allman-oversikt/Manniskokroppen---enoversikt/ umo.se/kroppen/tjejers-underliv/det-finns-ingen-modomshinna/ Kropp och genus i medicinen. Redaktörer: Eva Johansson och Birgitta Hovelius, Studentlitteratur 2004, kapitlet: Myten om mödomshinnan av Monica Christianson och Carola Eriksson. Människokroppen och dess funktioner, Landstinget Västmanland 1.2. Mens, graviditet, abort och könsbestämning Mens och graviditet Samtala med kvinnan om menstruationen. Finns det funderingar och problem? Om misstanke finns att kvinnan är gravid, ta graviditetstest. Vid positivt test, ta upp en diskussion kring detta. Eventuellt kan kvinnan skickas vidare till MVC. Om kvinnan inte är gravid, informera om vart hon vänder sig om hon blir gravid. Fråga om kvinnan har haft tidigare missfall? Om svaret är JA, har hon fått blodtransfusion? Man kan eventuellt förklara varför frågan ställs (risk för blodsmitta). Undersök om kvinnan haft besvär efter graviditeten/missfallet? 2

3 o Har hon fått behandling? o Hur har missfallet bearbetats? o Behöver kvinnan ytterligare hjälp med bearbetningen? Vid fysiska besvär hjälp kvinnan till att få kontakt med Kvinnokliniken. Vid psykiska problem hjälp kvinnan till att få kontakt med psykiatrin/kurator. umo.se/kroppen/mens/ 1177.se/Norrbotten/Tema/Gravid/ Abort Informera kvinnan om att hon bestämmer över sin egen kropp och kan göra abort om hon vill. Hon har rätt att säga NEJ om hon inte vill ha sex. umo.se/kroppen/graviditet/abort/ Könsbestämning Gällande könsbestämning på barnet: Det är mannens spermier som avgör vilket kön barnet får. scb.se/grupp/valfard/be0801_2006k01_ti_10_a05st0601.pdf 1.3. Könsstympning När du samtalar med kvinnan om detta ämne, använd ordet omskärelse i stället för könsstympning då det senare ordet är mer negativt laddat. Du använder dock ordet könsstympning vid dokumentationen. Det är viktigt att ha ett hälsoperspektiv i samtalet och inte bli moraliserande. Börja med att säga att du hört att man i vissa länder gör omskärelse på kvinnor. Förklara vad detta innebär och visa/rita samtidigt en bild. Fråga därefter om de har samma tradition i kvinnans hemland. Om hon svarar ja, fråga om kvinnan själv blivit omskuren. Om kvinnan är könsstympad, ha ett samtal kring detta. Har hon problem av detta? Om kvinnan har problem kan man hjälpa henne att få kontakt med Kvinnokliniken för omhändertagande. Prata om lagstiftningen, men utan att skuldbelägga. notisum.se/rnp/sls/lag/ htm 1177.se/Norrbotten/Tema/Sex-och-relationer/Kroppen/Konsstympning--- omskurenkvinna/ umo.se/kroppen/tjejers-underliv/konsstympning---omskuren-tjej/ gapf.se 3

4 1.4. Preventivmedel och onani Preventivmedel Informera kvinnan om att frågan ställs till ALLA. Använder kvinnan preventivmedel? Om svaret är JA, vilken typ av preventivmedel används? Om svaret är NEJ, berätta om vilka typer av preventivmedel som finns. Förklara fördelarna med preventivmedel. Förklara att avbrutet samlag inte är någon säker metod för att förhindra graviditet. Informera om att kvinnan själv kan bestämma om hon vill bli gravid eller om hon vill använda preventivmedel. Om kvinnan vill skaffa preventivmedel, skicka henne vidare till MVC. Onani Det är en myt att man blir sjuk av onani. Man måste inte ha samlag för att få orgasm/utlösning. Man kan få orgasm/utlösning genom att onanera. umo.se/sex/skydd-mot-graviditet/ preventivmedel.com/ umo.se/sex/hur-har-man-sex/onani/ 1.5. Sexuell läggning, sexuell myndighetsålder, sexuella övergrepp/våld och förtryck samt sexköp Informera om att lagstiftningen gäller för alla, oavsett kön eller sexuell läggning. Sexuell läggning Informera om olika sexuella läggningar. Det får inte förekomma diskriminering på grund av olika läggning, t.ex. homosexualitet. ALLA har rätt att ha olika sexuell läggning. Sexuell myndighetsålder - Straffmyndig från femton års ålder I Sverige blir man straffmyndig och kan dömas för brott från det att man fyller femton år. Det betyder att en tjej eller kille som är femton år eller äldre och haft sex med någon som inte fyllt femton år kan dömas för våldtäkt mot barn även om det inte förekommit något hot eller våld. Det går inte att skylla på att den som var under femton ville göra det. Får en sextonåring och en fjortonåring som är ihop inte ha sex? Betyder det att en sextonåring och en fjortonåring som är ihop inte får ha sex? Svaret blir att den frågan egentligen inte går att svara vare sig ja eller nej på. Att ha sex med någon under femton år är olagligt och syftet med lagen är att skydda barn och unga från att bli utnyttjade sexuellt. Men i lagen står det också att man inte ska dömas om det är uppenbart att det inte handlat om något övergrepp. Avgörande då är framför allt sådant, som om åldersskillnaden och skillnaden i utveckling mellan personerna som haft sex är liten och det varit helt frivilligt. Därför går en sextonåring som har haft sex med en fjortonåring som regel fri om det är tydligt att det var helt frivilligt och båda varit med på det. umo.se/sex/aldersgrans-for-sex/ 4

5 Sexuella övergrepp/våld och förtryck Informera om alla människors lika värde vad gäller pojkar och flickor. I Sverige har ALLA rätt att själv bestämma över sin kropp. Enligt lag får man aldrig tvinga någon till sexuella handlingar eller utsätta någon för sexuella kränkningar. Detta är straffbart. Du kan fråga flickan/kvinnan om hon blivit våldsutsatt. Ge exempel på olika former av våld och förtryck. Förklara att det är förbjudet i Sverige att utsätta annan person för våld och förtryck. Detta gäller även barnaga. Om flickan/kvinnan blivit utsatt för sexuella övergrepp/våldtäkt, kontakta MVC för STI-provtagning. Gör en överenskommelse med MVC så det blir så snabb handläggning som möjligt. Förklara för flickan/kvinnan varför det är viktigt med provtagning. Följ med som stöd vid provtagningen. Du kan hänvisa till kuratorskontakt om flickan/kvinnan behöver få samtala om detta. umo.se/vald--krankningar/valdfakt-och-andra-sexuella-overgrepp/ umo.se/vald--krankningar/diskriminering1/diskrimineringslagen/ 1177.se/Norrbotten/Tema/Sex-och-relationer/Vald-och-overgrepp/sexuella-over manskligarattigheter.se gapf.se institutetmothedersförtryck.se rfsl.se Sexköp Enligt svensk lag är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för. riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/brottsbalk sfs /#K Ungdomsmottagningar och STI-mottagningar Informera om vad de lokala ungdomsmottagningarna gör, samt om öppettider och var de finns. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt. Exempel på vad man kan få hjälp med är; samtal, preventivmedelsrådgivning och provtagning. Om behov finns förmedlas kontakter med kurator eller läkare. Ungdomsmottagning finns även på nätet: Kom ihåg - Dela ut kondomer samt broschyrer på rätt språk! 5

6 2. Pojke/man 2.1. Kroppskunskap Ta reda på om mannen har god kroppskunskap. I de fall där mannen har liten kännedom om kroppens organ och funktioner, visa på bilder och förklara. umo.se/kroppen/ 1177.se/Norrbotten/Tema/Kroppen/Allman-oversikt/Manniskokroppen---en-oversikt/ Människokroppen och dess funktioner, Landstinget Västmanland 2.2. Omskärelse av pojkar Enligt lag (2001:499) gällande omskärelse av pojkar: 1. Med omskärelse avses i denna lag ett sådant kirurgiskt ingrepp i syfte att helt eller delvis avlägsna förhud runt penis, som inte anses utgöra hälso- och sjukvård i den mening som avses i 1 hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Denna lag skall tillämpas på omskärelse av pojkar upp till arton års ålder. 3. Enligt lagen skall pojkens inställning till ingreppet så långt det är möjligt klarläggas. Ett ingrepp får inte utföras mot en pojkes vilja. rfsu.se/sv/sex--relationer/kropp-och-kon/omskarelse-av-pojkar-och-man/ 2.3. Preventivmedel, abort, könsbestämning samt onani Preventivmedel Kondom är det enda preventivmedlet för killar. Förklara fördelarna med att använda kondom. Förklara att avbrutet samlag inte är någon säker metod för att förhindra graviditet. umo.se/sex/skydd-mot-konssjukdomar/kondom/ rfsu.se/sv/sex--relationer/preventivmedel/kondom/ rfsu.se/sv/sex--relationer/preventivmedel/sterilisering/ Abort Informera om att i Sverige bestämmer kvinnan över sin egen kropp och hon har rätt att säga NEJ om hon inte vill ha sex. Hon kan använda preventivmedel och göra abort om hon vill. umo.se/kroppen/graviditet/abort/ Könsbestämning Gällande könsbestämning på barnet: Det är mannens spermier som avgör vilket kön barnet får. 6

7 scb.se/grupp/valfard/be0801_2006k01_ti_10_a05st0601.pdf Onani Det är en myt att man blir sjuk av onani. Man måste inte ha samlag för att få orgasm/utlösning. Man kan få orgasm/utlösning genom att onanera. umo.se/sex/hur-har-man-sex/onani/ 2.4. Sexuell läggning, sexuell myndighetsålder, sexuella övergrepp/våld och förtryck samt sexköp Informera om att lagstiftningen gäller för alla, oavsett kön eller sexuell läggning. Sexuell läggning Informera om olika sexuella läggningar. Det får inte förekomma diskriminering på grund av olika läggning, t.ex. homosexualitet. ALLA har rätt att ha olika sexuell läggning. Sexuell myndighetsålder - Straffmyndig från femton års ålder I Sverige blir man straffmyndig och kan dömas för brott från det att man fyller femton år. Det betyder att en tjej eller kille som är femton år eller äldre och haft sex med någon som inte fyllt femton år kan dömas för våldtäkt mot barn även om det inte förekommit något hot eller våld. Det går inte att skylla på att den som var under femton ville göra det. Får en sextonåring och en fjortonåring som är ihop inte ha sex? Betyder det att en sextonåring och en fjortonåring som är ihop inte får ha sex? Svaret blir att den frågan egentligen inte går att svara vare sig ja eller nej på. Att ha sex med någon under femton år är olagligt och syftet med lagen är att skydda barn och unga från att bli utnyttjade sexuellt. Men i lagen står det också att man inte ska dömas om det är uppenbart att det inte handlat om något övergrepp. Avgörande då är framför allt sådant, som om åldersskillnaden och skillnaden i utveckling mellan personerna som haft sex är liten och det varit helt frivilligt. Därför går en sextonåring som har haft sex med en fjortonåring som regel fri om det är tydligt att det var helt frivilligt och båda varit med på det. umo.se/sex/aldersgrans-for-sex/ Sexuella övergrepp/våld och förtryck Informera om alla människors lika värde vad gäller pojkar och flickor. I Sverige har ALLA rätt att själv bestämma över sin kropp. Enligt lag får man aldrig tvinga någon till sexuella handlingar eller utsätta någon för sexuella kränkningar. Detta är straffbart. Kom ihåg att nej betyder NEJ!!!! Du kan fråga pojken/mannen om han blivit våldsutsatt. Ge exempel på olika former av våld och förtryck. Förklara att det är förbjudet i Sverige att utsätta annan person för våld och förtryck. Detta gäller även barnaga. Om pojken/mannen blivit utsatt för sexuella övergrepp/våldtäkt, kontakta HC/VC för STI-provtagning. Gör en ÖK med HC/VC så det blir så snabb handläggning som 7

8 möjligt. Förklara för mannen varför det är viktigt med provtagning. Om han önskar, följ med som stöd vid provtagningen. Du kan hänvisa till kuratorskontakt om pojken/mannen behöver få samtala om detta. umo.se/vald--krankningar/valdtakt-och-andra-sexuella-overgrepp/ umo.se/vald--krankningar/diskriminering1/diskrimineringslagen/ 1177.se/Norrbotten/Tema/Sex-och-relationer/Vald-och-overgrepp/Sexuellaovergrepp/manskligarattigheter.se gapf.se institutetmothedersförtryck.se rfsl.se Sexköp Enligt svensk lag är det förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse i Sverige. Straffet är böter eller fängelse. Det gäller både den som betalar för en sexuell förbindelse och den som utnyttjar en tillfällig sexuell förbindelse som någon annan betalar för. riksdagen.se/sv/dokument-lagar/lagar/svenskforfattningssamling/brottsbalk sfs /#K Myten om mödomshinnan/slidkransen Förklara att det inte finns någon mödomshinna, utan bara en slidöppning som är elastisk. I takt med stigande ålder blir öppningen större. Därför kan ingen man eller sjukvårdspersonal avgöra om mödomshinnan finns kvar eller ej. De flesta flickor/kvinnor blöder INTE vid första samlaget. Mödomshinnan är framförallt en social och kulturell konstruktion som bidrar till att kontrollera unga kvinnors sexualitet. umo.se/kroppen/tjejers-underliv/det-finns-ingen-modomshinna/ Kropp och genus i medicinen, Redaktörer: Eva Johansson och Birgitta Hovelius, Studentlitteratur 2004, kapitlet: Myten om mödomshinnan av Monica Christianson och Carola Eriksson Ungdomsmottagningar och STI-mottagningar Informera om vad de lokala ungdomsmottagningarna gör, samt om öppettider och var de finns. Besöken är kostnadsfria och personalen har tystnadsplikt. Exempel på vad man kan få hjälp med är; samtal, preventivmedelsrådgivning och provtagning. Om behov finns förmedlas kontakter med kurator eller läkare. Ungdomsmottagning finns även på nätet: Kom ihåg - dela ut kondomer samt broschyrer på rätt språk! 8

9 3. Hiv/STI 3.1. STI och om symptom som kan tyda på STI Även om personen inte sexdebuterat kan frågan diskuteras. Känner han/hon till att det finns sjukdomar som överförs vid sexuella kontakter och hur de smittar? Berätta hur infektioner kan överföras och vad som inte smittar. Beskriv symptom. Diskutera oskyddat sex, i de fall det är relevant. Könssjukdomar kan överföras via könsorganen, munnen eller analöppningen, samt via dildo och andra sexleksaker. Vissa könssjukdomar smittar också genom blod. Risken att få en könssjukdom är störst om man har slidsamlag eller analsamlag, men flera könssjukdomar överförs också genom munsex. För att minska risken att få könssjukdomar kan man använda kondom, femidom eller slicklapp när man har sex med någon. Om man har haft oskyddat sex är det alltid bra att gå och testa sig, oavsett om man får några symtom eller inte. Många könssjukdomar ger nämligen bara små eller inga besvär alls. Hiv överförs via blod, sperma, slidsekret och bröstmjölk. Om man har oskyddat sex är risken störst att man får hiv om man får sperma i slidan eller analen. Hiv kan också överföras när man har munsex, framför allt om man får sperma i munnen. Hiv kan även överföras via blod, till exempel om man delar sprutor. Om man ligger på sjukhus och får blod är det ingen risk att man får hiv, eftersom allt blod som används i vården är testat. Hiv överförs inte genom kramar, pussar eller kyssar. Det överförs inte heller om man använder samma handduk eller dricker ur samma glas. Hiv sprids inte heller genom luften eller genom insekter som till exempel myggor. Klamydia är en bakterie som främst sätter sig i slemhinnorna i slidan, urinröret och analen, och överförs mellan personer när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Klamydia överförs också via sperma och slidsekret. Klamydia sprids framförallt genom samlag, antingen slidsamlag eller analsamlag. Klamydia smittar inte via kläder, handdukar eller på toaletter, eftersom bakterien inte överlever ute i fria luften. Gonorré är en bakterie som främst sätter sig i slemhinnorna i slidan, urinröret och analöppningen, och överförs mellan personer när slemhinnorna kommer i kontakt med varandra. Den överförs också via sperma och slidsekret. Gonorré sprids framför allt genom slidsamlag, analsamlag och munsex. Får man sperma eller slidsekret i ögat eller i munnen kan man få en gonorréinfektion där. Om personen har sexdebuterat och/eller haft oskyddat sex, fråga om symptom, sveda och annorlunda flytningar. Det är viktigt att informera om att infektioner inte alltid ger symptom, eller kan vara små. 9

10 umo.se/sex/konssjukdomar/ umo.se/sex/konssjukdomar/om-man-far-en-konssjukdom/ noaksark.org/fakta/fakta.asp noaksark.org/fakta/fakta_omskarelse.asp Smittskyddsblad hos respektive landstings Smittskydd folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/smittsamma-sjukdomar 3.2. Kondomanvändning Finns kunskap om kondom? Kondomen är till för att förhindra oönskad graviditet och spridning av sexuellt överförbara infektioner. Informera om fördelarna med att använda kondom. Fråga inte om erfarenhet av kondomanvändning. Utgå från att det finns ett behov av att träna på hur man använder en kondom. Personen får lära sig något nytt, eller så blir det en repetition. Dela ut en kondom om så önskas. Vet personen vart man kan köpa kondomer? Om inte, informera om detta, samt att Ungdomsmottagningen har kondomer till reducerat pris eller er bjuder gratis till ungdomar. I samband med besök på Hud- och könsmottagning/std-klinik/hudklinik finns möjlighet att få gratis kondomer. umo.se/sex/skydd-mot-konssjukdomar/kondom/ rfsu.se/sv/sex--relationer/preventivmedel/kondom/ 3.3. Testning Fråga om personen tidigare testat sig för någon STI? Har personen haft oskyddat sex? Om det finns behov senare, informera om vart man vänder sig för testning, dvs. kontaktuppgifter. Informera om att testningen är gratis. Förklara fördelarna med testning, och informera om hur provtagningen går till. umo.se/sex/konssjukdomar/att-testa-sig/ 3.4. Smittskyddslagen Informera att Smittskyddslagen finns och förklara individens möjligheter att få stöd för att hantera sin sjukdom, och att prov tagning och behandling kan erbjudas utan kostnad. Lagen medför även skyldigheter, såsom testning vid misstanke, informationsplikt, förhållningsregler och medverkan vid smittspårning. I Sverige måste alla, enligt lagen, förhindra att smittsamma infektioner sprids till andra personer. Det gäller även sexuellt överförbara infektioner och blodsmitta. umo.se/sex/konssjukdomar/smittskyddslagen/ 10

11 3.5. Provtagning och provsvar Syftet med provtagningen är att diagnostisera eventuell förekomst av infektion och därmed kunna identifiera behov av behandling, uppföljning, psykosocialt stöd och smittspridningsförebyggande åtgärder. Det är viktigt att tydliggöra att provtagningen är en del av den hälsoundersökning som erbjuds till alla. Informera om vilka prover som tas och varför. Det kan underlätta att presentera proverna som prov för att upptäcka t.ex. lungsjukdom eller blodsmitta. Symtombeskrivning kan vara en annan metod för att underlätta informationen. Gör klart hur den som provtagits kommer att informeras om provsvaren. Aktuella prover, se rekommendationer för det egna landstinget. Om personen varit utsatt för övergrepp, att personen kommer från en kultur med annan syn på sexuell myndighetsålder (se även 1.5. och 2.4.) eller symptom på infektion kan föranleda utökad provtagning. 3.6 Källor med information på fler språk rfsl.se rfsu.se folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--syfilis/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektione--herpes/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--mycoplasma-genitalium/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--kondylomhpv/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--klamydia/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--hiv/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--hepatit/ folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/rad-och-faktaomsexuellt-overforda-infektioner--gonorre/ Smittskyddsblad hos respektive landsting Kontakt - Kunskapsnätverket hiv/sti Norr: Region Jämtland Härjedalen - Karin Wåhlén Götzmann, e-post: tel Landstinget Västernorrland - Anna-Karin Öberg, e-post: tel Norrbottens läns landsting - Maya Bergström-Wuolo, e-post: tel Västerbottens läns landsting - EvaBritt Carlstén, e-post: tel

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv.

Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Det betyder att du lättare kan få sjukdomar om du har hiv. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Hiv är ett virus

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen

KÖNSSJUKDOMAR. Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen KÖNSSJUKDOMAR Hiv-stiftelsen / Hiv-stödcentralen SEXUELL HÄLSA Kärlek, sexualitet och sex hör till människans liv. Den sexuella hälsan är en viktig del av ens hälsa och livskvalitet. Alla har rätt att

Läs mer

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling

Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Inläsningsfrågor inför prov, åk 8 Sex, samlevnad, befruktningen och fostrets utveckling Du ska kunna: 0. Hur du skulle göra om du behövde prata med sjukvården om något som har med sex och samlevnad att

Läs mer

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra.

Vad är hiv? Men hiv och aids är inte samma sak. Mediciner gör att du som har hiv kan leva ett långt liv och må bra. Vad är hiv? I den här broschyren får du information om hiv. Informationen är både till dig som har hiv och till dig som inte har hiv. Den är också till dig som inte vet om du har hiv. Du kan få eller ge

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-20 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15)

Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige. En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga år (UngKAB15) Sexualitet och hälsa bland unga i Sverige En studie om kunskap, attityder och beteende bland unga 16 29 år (UngKAB15) Sid 2. 2017-09-04 SRHR Hiv/STI Hälsa och sexualitet HBTQ Sid 1. 20170519 Sexualitet

Läs mer

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt?

Vad ar klamydia? hur vanligt ar klamydia? ar klamydia farligt? Vad ar klamydia? Klamydia orsakas av en bakterie som smittar via oskyddade samlag. Det gäller inte bara vaginala samlag, du kan också bli smittad genom munsex och anala samlag och infektionen kan spridas

Läs mer

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar?

Har du koll. på sexuellt överförbara sjukdomar? Har du koll på sexuellt överförbara sjukdomar? Broschyren ges ut av smittskyddsenheten i Landstinget i Uppsala län som information för ungdomar och vuxna. Fler broschyrer kan beställas från uppsala.smittskyddslakaren@lul.se.

Läs mer

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland

Information om hiv. och var du kan testa dig i Värmland Information om hiv och var du kan testa dig i Värmland Allmänt Om man smittas med hiv, humant immunbristvirus, börjar en särskild sorts vita blodkroppar som man har i blodet att förstöras. Dessa vita blodkroppar

Läs mer

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116)

1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) Namn: Klass: 1. Nämn tre saker som händer med både tjejer och killar under puberteten. (se sid 116) 2. Vad kallas det med ett annat ord, då man rör sina egna könsorgan? (se sid 116) 3. Vad menas med att

Läs mer

Män som har sex med män MSM

Män som har sex med män MSM Män som har sex med män MSM Definition: Män som har sex med män (MSM) är en samlingsbeteckning på män som har sexuellt umgänge med andra män (oberoende av sexuell läggning). Begreppet omfattar därmed män

Läs mer

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation.

Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Allt du behöver veta om hiv - på en halvtimme. Texter till PowerPoint-presentation. Folkhälsomyndighetens kampanj om hiv har som motto Hiv idag är inte som hiv igår. Syftet med kampanjen är att öka kunskapen

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 INNEHÅLL Om lektionsunderlaget 4 Ord om sexualitet 5 Kropp och sex 47 Berättelser och exempel 105 Övrigt material 209 OM LEKTIONS UNDERLAGET I detta

Läs mer

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Gonorré. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Gonorré Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Gonorré en sexuellt överförbar infektion Gonorré förekommer i Sverige, men är vanligare i vissa andra länder. Gonorré kan infektera

Läs mer

Information: hiv och STI

Information: hiv och STI Information: hiv och STI Smittskyddslagen För att förhindra spridningen av infektioner som är farliga för allmänheten finns i Sverige en speciell lag för vissa smittsamma infektioner. Den heter smittskyddslagen

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3

Reslust - lärarhandledning 2. Innehåll 2 Introduktion 3 Backpacker 3 Festresan 3 Språkresan (kommer senare i höst!) 3 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter.

KONDOM. Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. PREVENTIVMEDEL 866 KONDOM Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot könssjukdomar och oönskade graviditeter. Kondomfabriken https://www.youtube.com/watch?v=g53iia-gnkg P-PILLER KVINNLIGA KÖNSHORMONER

Läs mer

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet

Vad är hiv? Hur märks hiv? Testa dig här! Tystnadsplikt. Anonymitet Vad är hiv? Hiv är ett virus som förstör kroppens immunförsvar. Immunförsvaret skyddar mot infektioner, förstörs det blir man sjuk. Hivinfektionen är en långsam sjukdomsprocess. Man kan känna sig frisk

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009 form *zie* Sex kan vara jättehärligt och innebära

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Klamydiainfektion. Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Klamydiainfektion Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Klamydia en mycket vanlig könssjukdom Infektion med klamydia är mycket vanligt. Klamydia smittar främst sexuellt. Klamydiainfektion

Läs mer

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning

Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Jag var 20 år när jag smittades av HIV Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar.

Läs mer

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika

Hiv och Hepatit. Information till dig som injicerar narkotika Hiv och Hepatit Information till dig som injicerar narkotika 1 Informationsmaterialet är framtaget av och kan beställas från Smittskydd Stockholm Stockholms Läns Landsting. 08-737 39 09 registrator@smittskyddstockholm.se

Läs mer

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen

Rutin hantering av sexuellt överförbar infektion barnmorska Ungdomsmottagningen Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Carina Olausson Filipsson, gruppledare/kurator, 2013-10-04 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem):

Läs mer

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv

HIV/AIDS - ett globalt perspektiv HIV/AIDS - ett globalt perspektiv Begrepp och förkortningar HIV AIDS GRID HTLV3 Humant (mänskligt) Immunbrist Virus Human Immunodeficiency Virus En bakterie kan leva utanför kroppen. Ett virus är en parasit

Läs mer

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara:

Klamydia ökar. Tänkbara orsaker kan vara: Klamydia ökar Tänkbara orsaker kan vara: Förlängd ungdomstid Fler antal partners Mer tillåtande attityd till tillfälliga sexuella förbindelser KK och vänskap sexpartner på kontrakt och sex för vänskaps

Läs mer

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt.

Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på Viktoria vid första graviditeten. Testet visade negativt. Fallbeskrivning 1 Karl Andersson född 1980 Lilla gatan 32 i Nyköping Är provtagen för klamydia och är positiv. Karl är sedan flera år sambo med Viktoria. De har två gemensamma barn. Klamydiatest togs på

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Kan avfärdas som en vanlig halsinfektion. Men om det också känns som taggtråd i urinröret när man kissar

Läs mer

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection)

STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) STI Sexuellt överförbarbar infektion (eng. sexually transmitted infection) Klamydia Gonorré Syfilis HIV Klamydia Anmälningspliktig, smittspårningspliktig och allmänfarlig med förhållningsregler Anmäls

Läs mer

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8

Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Publicerat för enhet: Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus; Kuratorsmottagning Norra Älvsborgs Länssjukhus Version: 8 Innehållsansvarig: Maria Lagergren, Kurator, Kuratorsmottagning Uddevalla sjukhus (marfo39)

Läs mer

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne

Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV. Per Hagstam Smittskydd Skåne Grundutbildning STI-smittspårning 150526 HIV Per Hagstam Smittskydd Skåne Vad är HIV (humant immunbrist virus)? Retrovirus Lagras i kroppens arvsmassa Läker inte ut spontant Relativt låg smittsamhet Sjukdom

Läs mer

frihet, lust & njutning

frihet, lust & njutning Sex, frihet, lust & njutning De medicinska aspekterna har granskats av Anders Karlsson, Venhälsan och Susanne Gullack Flyrén, rfsu-kliniken rfsl ungdom 2009, 2011 form zie Sex kan vara jättehärligt och

Läs mer

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL

BERÄTTELSER OCH EXEMPEL BERÄTTELSER OCH EXEMPEL Här finns berättelser och exempel i text och bild till olika övningar i metodmaterialet. Till vissa övningar behövs också bilder som finns i andra delar av lektionsunderlaget (se

Läs mer

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar

Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen. Oops! RFSL om könssjukdomar Tråkigheter i trumpeten När fel saker rör sig mellan benen Oops! RFSL om könssjukdomar ONT I HALSEN. Du avfärdar det som en vanlig halsinfektion. Men om det känns som taggtråd i urinröret när du kissar,

Läs mer

Idéer för sexualundervisningen

Idéer för sexualundervisningen Idéer för sexualundervisningen Både nya och erfarna lärare kan hitta inspiration i vår idébank. Du får använda materialet fritt och kopiera våra förslag. Om du själv har goda erfarenheter eller idéer som

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner. Veronika Lavrova Gustafsson.

VÄLKOMMEN TILL. Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner. Veronika Lavrova Gustafsson. VÄLKOMMEN TILL Utbildning i smittspårning vid sexuellt överförda infektioner Veronika Lavrova Gustafsson veronika.lavrova.gustafsson@rjl.se Smittspårning teori och praktik Finns att beställa på socialstyrelsen.se,

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa

Sexualkunskap. 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G. Sädesledare Urinledare. Urinblåsa 1.Mannens könsorgan. Skriv in så mycket som möjligt på bilden. G Sädesledare Urinledare Urinblåsa Sädesblåsa Prostata Urinrör Bitestikel Svällkropp Testikel Ollon Förhud 1.Kvinnans könsorgan. Skriv in

Läs mer

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG?

VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? KORT OM SEX VAD ÄR BRA SEX FÖR DIG? Vår sexualitet ger oss möjlighet till fantastiska upplevelser. Vi kan ha sex av en mängd olika skäl: närhet, lust, kåthet, kärlek, passion, ömhet, spänning och nyfikenhet.

Läs mer

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids.

Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Sånt du vill veta och inte vill veta om hiv/aids. Är jag säker? Vi får inte tro att vi går säkra. För även om vi inte är sprutnarkomaner, bosatta i Afrika, har fått blodtransfusioner, är homosexuella,

Läs mer

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI

17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Kapitel 17 1 17. Smittspårning/Epidemiologisk utredning vid STI Smittspårningen bör påbörjas så fort som möjligt efter konstaterad eller stark misstanke på STI. Vid konstaterad STI ska patienten omgående

Läs mer

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej!

En broschyr om kvinnlig könsstympning. Du har rätt att säga nej! En broschyr om kvinnlig könsstympning Du har rätt att säga nej! Ingen har rätt att utsätta dig för det! Kvinnlig omskärelse kallas könsstympning för att visa att det är fråga om en stympning. Det är inte

Läs mer

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten

SMITTSPÅRNING. Regelverk. 27 April 2015. Mats Ericsson smittskyddsläkare. Smittskyddsenheten SMITTSPÅRNING Regelverk 27 April 2015 Mats Ericsson smittskyddsläkare Gällande regelverk SFS 2004:168 Smittskyddslag SFS 2004:255 Smittskyddsförordning SOSFS 2005:23 Smittspårningsföreskrift Smittskyddslagen

Läs mer

Reslust - lärarhandledning 2

Reslust - lärarhandledning 2 Lärarhandledning Webbspelet Reslust handlar om sexuella äventyr utomlands och innehåller tre berättelser från ungdomar på resa. Spelet används för att lära ut och prata om säkrare sex och ömsesidighet,

Läs mer

Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter

Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG projektet) Landsting i samverkan, maj 2014. Adlon kunskapscenter Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter en guide

Läs mer

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom.

Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom. Malin Grundström Projektledare, Colour of Love RFSL Ungdom malin@rfslungdom.se Att vara ung hbtq-person och besöka ungdomsmottagningen - En rapport om hbtq-kompetent bemötande och tillgänglighet kring

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter en guide för berörd vårdpersonal

Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter en guide för berörd vårdpersonal Projektet Förbättrade hälsoundersökningar för migranter (MIG-projektet) - Landsting i samverkan, maj 2014 Innehåll och kvalitet i hälsoundersökningar för nyanlända migranter en guide för berörd vårdpersonal

Läs mer

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014

MSM-enkäten Norrland Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 MSM-enkäten Sammanställning av preliminära resultat för de fyra norrlänen Källa: MSM-enkäten 2013 2014 Ansvarig: Kunskapsnätverket hiv/sti Norr Handläggare: Maria Lindgren 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MSM-enkäten

Läs mer

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning

Syfte. Pedagogiskt Centrum. Speltid. Antal deltagare. Målgrupp. Ämnesområde. Spelmiljö. Layout och bearbetning HIV-spridning 1 Pedagogiskt Centrum GR Utbildning - Pedagogiskt Centrum syftar till att utveckla, utbilda och genomföra verksamhet med den upplevelsebaserade pedagogiken som verktyg och förhållningssätt.

Läs mer

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.

Frågor och svar i sexualkunskap 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2. 1.Vilka delar består penis av? 1.1.svällkroppar, urinrör, förhud, ollon 2.Vilken funktion har förhuden? 2.1 skyddar ollonet 3.Hur bör penis tvättas och hur ofta? 3.1 varje dag, med vatten, mild tvål 4.Vad

Läs mer

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING

KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING KÖNSSJUKDOMAR, SÄKRARE SEX OCH TESTNING Man behöver kunskap om vad det innebär att ha en sexuellt överförd infektion och hur man kan skydda sig själv och sin/sina partner för att kunna bedöma vilka risker

Läs mer

Barn med hivinfektion

Barn med hivinfektion Personen på bilden har inget samband med texten i broschyren. Barn med hivinfektion Information till vårdnadshavare och anhöriga Den här broschyren är riktad till vårdnadshavare och anhöriga till barn

Läs mer

Pris 10:RFSU Box STOCKHOLM Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld

Pris 10:RFSU Box STOCKHOLM  Slidkransen. Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Pris 10:RFSU Box 4331 102 67 STOCKHOLM info@rfsu.se www.rfsu.se Slidkransen Frågor, svar och myter kring mödom och oskuld Text RFSU Faktagranskad av Lena Marions och Åsa Enervik Layout och illustrationer

Läs mer

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler

Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Författare: Kajsa Althén och Fredrik Petterson Stor okunskap om hivtestning bland landets vårdcentraler Vid en rundringning till 28 vårdcentraler i tre städer i Sverige uppvisar många en stor okunnighet

Läs mer

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung

VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung VEM TAR VEM? RFSL om sex för dig som är ung UNG & VÄLDIGT PÅ..? Tjej träffar gosig grabb. Grabb träffar kille. Kille råkar strula med söt tjej som just blivit ihop med en annan tjej. Pröva sin sexualitet.

Läs mer

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad.

00 3', v 2010-08-30. Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t motionen, med vad som anförts, anses besvarad. I II l andstinget DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN 00 3', BER EDNINGS MEMORIAL Sammanlrädesdalum v 2010-08-30 1O Svar på motion från Ken Swedenborg (-): "Inför automatisk provtagning för Mykoplasma Genitalium

Läs mer

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015

Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Strategi för sexuell och reproduktiv hälsa i Region Skåne 2011 2015 Förord Denna strategi utgör Region Skånes övergripande styrdokument för området sexuell och reproduktiv hälsa (SRH) för perioden 2011

Läs mer

Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer.

Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer. Historik Lex Veneris : 1919. Det bör påpekas för patienten, att denne, därest han eller hon icke kommer under behandling, kan infektera andra personer. SMSP: betonades att alls icke skedde av nyfikenhet

Läs mer

Hbtq-personers rättigheter i Sverige

Hbtq-personers rättigheter i Sverige Hbtq-personers rättigheter i Sverige Den här broschyren är till för dig som är ung hbtq-person och som nyligen har kommit till Sverige. Hbtq-personer är homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera

Läs mer

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat

3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat Din bakgrund 1. Hur gammal är du? år 2. Är du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 3. Vad för slags utbildning 1 Grundskola har du? 2 Gymnasieskola 3 Universitets- eller högskoleutbildning 4 Annat 4. Vilken

Läs mer

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT

GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT GRAVIDITET, PREVENTIVMEDEL OCH ABORT För att ha möjlighet att bestämma över sin reproduktion behöver man kunskap om sin kropp. Detta kapitel handlar om kroppen med utgångspunkt i reproduktion: de inre

Läs mer

SEXUALKUNSKAP. Preventivmedel

SEXUALKUNSKAP. Preventivmedel SEXUALKUNSKAP Preventivmedel KONDOM Kondom är ett skydd av mycket tunn latex (gummi) som sätts på penis eller sexleksaker Fungerar som skydd mot könssjukdomar vid slidsamlag, analsamlag samt om man har

Läs mer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer

STI, hiv och kondomer. STI, hiv och kondomer STI, hiv och kondomer 1 Checklista Allmänt om STI Kondom som skydd mot klamydia och hiv Kondomkunskap Kondomhaveri Fakta om hiv och STI Fakta Allmänt om STI STI ger oftast inga symptom, du kan bära på

Läs mer

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex

Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Tio frågor om alkohol, narkotika, doping och sex Enkätundersökning om studenters kunskaper och attityder Jan Johansson, Högskolan Jönköping Therese Rostedt, Landstinget i Jönköpings län 2014-05-21 Innehållsförteckning

Läs mer

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort

Åsiktskort. Åsiktskort. Åsiktskort Att sprida gratis kondomer är det samma som att uppmuntra till sex utanför äktenskap. Kondom förstör ju hela grejen med sex! Visst borde man kunna avskeda någon som visar sig ha aids! Hiv är ett biologiskt

Läs mer

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV.

PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. PREP (PRE-EXPOSITIONSPROFYLAX) ETT LÄKEMEDEL I FÖREBYGGANDE SYFTE FÖR ATT MINSKA RISKEN ATT FÅ HIV. Den här broschyren är framtagen till den som önskar veta mer om PrEP, funderar på att använda det eller

Läs mer

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland

2015-04-15. Nässjö 20-21 april 2015. Anmälan i SmiNet. Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Nässjö 20-21 april 2015 Anmälan i SmiNet Lena Svensson Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Östergötland Anmälan av sjukdomsfall och epidemiologisk övervakning 2 kap 5 En behandlande läkare som misstänker

Läs mer

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014

Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Normkritik i praktiken UMO.se ett exempel Nätverksträff Ungdomshälsa, norra Örebro län, 20 mars, 2014 Johan Nilsson, redaktör UMO.se Johan.y.nilsson@sll.se Juni 2007 Ungdomsmottagningen skall innehålla

Läs mer

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut)

Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) Anatomiska ord med förklaring - Kvinnan (skriv ut ensidigt och klipp ut) livmoder klitoris urinrörsmynning slida G-punkt lubrikation analöppning yttre blygdläppar ägg inre blygdläppar stånd Anatomiska

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

Vad sker under menstruationscykeln?

Vad sker under menstruationscykeln? Sex och samlevnad Menstruationscykeln Under en kvinnas fertila period (fruktsamma=kan få barn), puberteten klimakteriet (ca 45-55 års ålder) frigörs en mogen äggcell ca var 28 dygn. Menstruationen styrs

Läs mer

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län

Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län Samverkansdiskussion om intravenöst missbruk och spridning av hepatit C i Norrbottens Län 29 november 2012 Birgitta Hall Kurator Sunderby Sjukhus Ann-Louise Svedberg Lindqvist Sjuksköterska Smittskydd

Läs mer

06 KOPPLING TILL LÄROPLANEN Koppling till läroplanen

06 KOPPLING TILL LÄROPLANEN Koppling till läroplanen Koppling till läroplanen Här kan du som lärare läsa om hur Okej?-materialet och dess övningar kan kopplas till det centrala innehållet och målen i kursplanerna. Målen som presenteras här är ett urval,

Läs mer

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson

World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011. Elin Gottfridsson World congress of sexually transmitted infections & AIDS 2011 Elin Gottfridsson 1. WORLD CONGRESS OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS & AIDS Den 2-5 november 2011 anordnade IUSTI (International union against

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007

Nytt om klamydia i Norrbotten. Nr 4 2007 SMITTSKYDD, NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING, 971 8 LULEÅ, TELEFON 9-28 36 16 Nr 4 7 Innehåll Nytt om klamydia i Norrbotten... 1 Trendbrott bland ungdomar... 1 Handläggning av klamydiafall... 2 Antibiotikabehandling

Läs mer

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling

Mål med smittskydd. Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom. Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Mål med smittskydd Skydda befolkningen mot smittsam sjukdom Ge individ som bär på sådan sjukdom stöd och behandling Sidan 1 Smittskyddslagen I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare. 1:9 SmL

Läs mer

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner

Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Medicinska risker vid tatuering/piercing och personalens hygienrutiner Skellefteå 2012-02-03 Lena Skedebrant Smittskyddssköterska Västerbottens läns landsting lena.skedebrant@vll.se Exempel på medicinska

Läs mer

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag

SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag SEXUALUNDERVISNING PÅ LÄTTARE SVENSKA Lektionsunderlag 1 RFSU RFSU är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation med syfte att sprida en kunskapsbaserad och öppen syn på samlevnads- och sexualfrågor.

Läs mer

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna!

2015-05-29 Jenny Stenkvist www.smittskyddstockholm.se. Varmt välkomna! Varmt välkomna! Smittskydd Sthlm/Smittskyddsläkaren både en person och en myndighet Medarbetare (ca 30 st) - läkare - sköterskor - epidemiologer - jurist - psykolog - socionom - smittspårningsassistenter

Läs mer

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren

11 Sex och samlevnad. OH1 Kvinnans könsorgan OH2 Mannens könsorgan 9 Fula ord 10 Vi förändras både utanpå och inuti 11 Håll dig ren 11 Sex och samlevnad 11.1 1 Vem är du? 2 Ensamhet på gott och ont 3 Diskutera om sex 4 Vad är kärlek? 5 Kär och galen? 6 Vem har du fått sexinformation ifrån? 7 Sexualitet och adoption 11.2 8 Våra könsorgan

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? Helena Carré PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet

VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? Helena Carré PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet VEM RISKERAR ATT SMITTAS AV KLAMYDIA? PhD, ST läkare Folkhälsa och klinisk medicin/dermatologi och Venereologi Umeå Universitet Klamydia Incidens = fall/100 000 invånare Catch up Smittskyddslagen Mutation

Läs mer

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.

Pevaryl. mot underlivssvamp. www.pevaryl.nu. A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl. Pevaryl mot underlivssvamp A division of McNeil Sweden AB, SE-169 90 Solna Telefon: 08-503 385 00, Fax: 08-503 385 50 www.pevaryl.nu SE/PV/14-0804 www.pevaryl.nu I den här foldern har vi samlat information

Läs mer

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012

Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Intervjuer med säsongsarbetare i Åre vintern 2012 Utvärdering av säkrare sexarbetet i Åredalen Ansvarig: Karin Wåhlén-Götzmann 2(27) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2012-07-10

Läs mer

Smittsamhet och hiv-behandling idag

Smittsamhet och hiv-behandling idag Smittsamhet och hiv-behandling idag Anna Mia Ekström Professor, specialistläkare Karolinska Institutet Global Health, HIV/AIDS & SRHR research group & Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger

Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger NLL-2013-12 Att samtala om Risker att smittas av allvarliga infektioner vid injektion av droger Inledning Denna handledning riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer som riskerar att hamna i eller

Läs mer

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län.

Hur ser det ut i Sverige? HIV. Nära 7 000 personer lever med hiv idag, 60% män 40% kvinnor, hälften i Stockholms län. HIV Grundutbildning för lokalt smittskydd och strama ansvariga sjuksköterskor och läkare 14 april 2016 Inger Zedenius sjuksköterska Global estimates for adults and children 2014 People living with HIV

Läs mer

rfsu praktika för analsex

rfsu praktika för analsex 1 rfsu praktika för analsex Vad är analsex Analsex är all sorts sexuell stimulering i eller runt anus. Analsex kan vara olika saker: att man smeker, slickar eller pillar i eller runt ändtarmsöppningen

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Våldtäkt eller inte? - det är frågan.

Våldtäkt eller inte? - det är frågan. Våldtäkt eller inte? - det är frågan. När den nya sexualbrottslagen kom för tre år sedan var det många som välkomnade det stärkta skyddet för barn. Det slogs fast att sex med någon som är under 15 år är

Läs mer

Pinigt Samtalshandledning till filmerna

Pinigt Samtalshandledning till filmerna Pinigt Samtalshandledning till filmerna 1 2 Samtalsunderlag till Pinigtfilmerna Innehållsförteckning Förord... 4 Tips på material och fakta... 5 Pinigt 1: Han såg inte ut att ha nåt i alla fall... 6 Pinigt

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo

Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo Att kunna i området sex och relationer, gener, gmo 1. Vilka två syften tjänar sex hos människan? Alltså: Varför har vi sex? Två eller flera anledningar. Människan har sex dels för att föröka sig, genom

Läs mer

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS?

BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? BEHÖVER VÅRDEN HBT-KOMPETENS? B0010509 150I Stockholms läns landsting finns idag tre mottagningar som har kompetens gällande HBT-kvinnor. Mama Mia mödrarvård, Regnbågsprojektet på Danderyd förlossning,

Läs mer

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM

Att arbeta med ensamkommande asylsökande tonårspojkar och SESAM Ahmed, 15 år, blev väckt vid midnatt av sin far. I skenet av stearinljus satt redan modern i köket med ångande te framför sig. Doften av nybakt bröd gav en välkomnande känsla. En känsla av sorg infann

Läs mer