MERITFÖRTECKNING. Funktion och felsökning på koldioxidlaser för svetsning, 1v

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MERITFÖRTECKNING. Funktion och felsökning på koldioxidlaser för svetsning, 1v"

Transkript

1 MERITFÖRTECKNING CV Göran Goldring Teknikinformatör/projektledare 56 år Presentation Göran är FTI-certifierad teknikinformatör sedan1998 och leder FTI:s certifieringskommitté. Han bor i Västerås, är automationsingenjör i grunden och har arbetat som teknikinformatör sedan 1978, både som konsult och som anställd på större företag i Sverige. Göran har främst arbetat med mobil telekommunikation, processautomation, industriell automation och mätteknik, järnvägsteknik och underhållsmetodik, men även med medicinsk och allmän elektronik inom bioteknikområdet. Han har haft befattningar som serviceingenjör, PLC-programmerare, elkonstruktör och projektledare genom åren. Göran är numera specialiserad på utredningar för att fastställa informationsbehov och lämpliga leveransstrukturer för slutanvändare, med hänsyn taget till olika myndighetskrav inom produktsäkerhet, eu-direktiv, riskanalys, kvalitetssystem och underhållssystem. Utbildning 1973 Zimmermanska skolan, Västerås 4-årigt tekniskt gymnasium, teleteknisk linje Militärtjänst, skyttegruppchef vid I13, Falun 1979 SIFU Grundkurs Motorola Högskolan i Eskilstuna/Västerås 10p i tillämpad elektronik 10p i elektrisk mätteknik 1985 Applied Laser Technology, Daventry, England 1985 Åkerströms Funktion och felsökning på koldioxidlaser för svetsning, 1v Service och handhavande av radiostyrda traverser, 5d 1985 ASEA Industry and Electronics Grundkurs B15. Handhavande och programmering av styrsystem MasterPiece med hjälp av MasterAid 215, 2d. Servicekurs D25. Praktiskt handhavande vid felsökning och förebyggande underhåll för styrsystem MasterPiece 200, 5d

2 Grundkurs C20. Konstruktion och hantering av processbilder, händelsehantering och systemövervakning för processbildhanteringssystem MasterView 200, 5d Teledyne, Liege, Belgien 1992 SEMCON Funktion och felsökning, gaskromatografi, 1v. Affärsmässig projektledning i tre steg, 2v SSF Stöldskyddsföreningen Informationssäkerhet grund, 1d Populär Kommunikation Cross media publishing, 2d 2006 Medborgarskolan Bokföringens grunder, 6 månader/kvällskurs Anställningar Surahammars Bruks AB Serviceingenjör, processinstrumentering Aeroconsulter AB Teknikinformatör inom elektronik, telekommunikation och processteknik. Projektledare vid produktion av omfattande svensk- och engelskspråkig dokumentation, bl. a. vid framtagning av manualer för styrsystem ABB Master. Ansvarig för systembeskrivning av landstäckande mobilradiosystem, NMT, för Ericsson Radio Systems, samt för funktionsbeskrivningar för ett flertal av detta företags systemkomponenter, såsom mobila radiotelefoner, digitala förmedlingsenheter och växlar. Upprättat såväl operatörshandböcker som funktions- och underhållsbeskrivningar för analoga och digitala elektronikutrustningar till ett flertal svenska exportföretag inom olika branscher, såsom medicinsk teknik, lantbruksmaskiner och verkstadsprodukter Surahammars Bruks AB Serviceingenjör vid divisionen för valsning, värmebehandling och färdigställning av kallvalsad elektroplåt, samt luftgasframställning (láir Liquide:s anläggning i Surahammar). Arbetat med konstruktion, felsökning och underhåll av processinstrumentering och reglerutrustning. 2/8

3 Pharmacia Biotech AB Seviceingenjör och teknikinformatör, bioteknisk laboratorieinstrumentering. Deltagit i utvecklingsprojekt för biotekniska instrumentprodukter. Utfört kvalificerad service, upprättat fullständig teknisk dokumentation för dessa produkter samt hållit servicekurser för utländska dotterbolag SEMCON, Västeråskontoret Konstruktör, teknikinformatör och projektledare inom industriell konsultverksamhet. Allmänt offert- och konstruktionsarbete för kranutrustningar, pumpanläggningar, processtyrning, m.m TC information ab Delägare/projektledare/teknikinformatör med särskilt ansvar för produktion, kvalitet och IT-stöd ProTang Teknikinformation AB Teknikinformatör/projektledare med teknikledaransvar för utveckling av informationsverksamheten GG information ab Ägare/VD/projektledare/teknikinformatör/underhållstekniker. Uppdragsbeskrivningar ASEA Metallurgy Upprättat operatörshandledning och funktionsbeskrivning för varmbandshaspel och bandtransportör (SSAB, Domnarvet). Kanthal AB Konstruktion och utveckling av mätsystem för mätning av oxidskikt på motståndstråd. SAPA AB Utvecklat mätmetod för uppriktning av aluminiumpressmaskin med hjälp av laserutrustning. 3/8

4 ABB Metallurgy AB Framtagning av standardtypkretsar för valsverksdrifter. Programmering och hemmaprov av styrprogram till valsverksutrustning. Utveckling och idrifttagning av diagnostikprogram för sekvensstyrutrustning i valsverk. Programmering och provning av reglersystem för planhetsmätning av kallvalsad plåt. Framtagning av operatörsinstruktioner samt drift- och underhållsinstruktioner för valsverkspersonal och driftelektriker. Alfax AB/láir Liquide Instrumentingenjör. Felsökning, förebyggande underhåll och konstruktionsändringar i processanläggning för separation av luftgaser. AEG AB Projektledare och installationssamordnare för elutrustning till klimatanläggningar, hjälpkraft, motordrifter samt styr- och reglerutrustning för husautomationen vid byggandet av Globen, Stockholm. SMT-SAJO AB Projektledare för framtagning av operatörshandledning till styrdatorsystem kopplat till NC-svarv. Handledningen utgör malldokument för tekniska manualer. ABB Network Control AB Ansvarig för översättning och bearbetning från engelska till svenska av handbok för kontrolldatorsystem för kraftsystemövervakning. Scanditronix AB Projektledare vid produktion av teknikinformation för medicinteknisk utrustning (partikelacceleratorer med patienthanteringssystem bl.a.). ABB Automation AB Produktion av anläggningsdokumentation för planhetsmätning av kallvalsad plåt, Stressometer. Beskrivningar för installation, igångkörning, handhavande samt funktion och underhåll. Rema Control AB Framtagning av allmän dokumentationsmodell för teknikinformation inom företaget. Den tekniska beskrivningen innehåller bl.a. funktion, installation, igångkörning och felsökning. Ericsson Radio Systems AB Funktionsbeskrivningar för första generationens NMT-system, mobiltelefoni. Systembeskrivning för digital tranceiver ingående i basradioutrustning i mobiltelefonsystem för USA-marknaden. Nitro Nobel AB Framtagning av processbeskrivningar och driftinstruktioner för tillverkning av detonatordetaljer som används vid civilt sprängningsarbete. 4/8

5 Autodiagnos AB Feldiagnostik i motorfordon. Användarhandböcker för bilelektriker med systembeskrivningar av bränsle-, tänd- och bromssystem samt felsökningsanvisningar till dessa system. GEMS Pet Systems AB Förstudie i syfte att fastlägga dokumentationsbehov för PET-scanner (helkropsdatortomografi) i samband med teknologiöverföring till USA. ABB Signal AB Användarhandbok och funktionsbeskrivning för testinstrument som används vid förläggning av antennkabel i lokomotiv. FFV Marinkommando Ost Instrument- och systembeskrivande utbildningsdokument att användas efter ombyggnad av U-båtar i Sjöormen-klassen. Wärtsilä Diesel AB Anläggnings- och handhavandebeskrivningar för stationära dieselkraftverk. ABB Automation AB Handböcker på svenska och engelska för kraftmätprodukter, kant- och tjockleksmätare samt torsionsmätare i kontinuerliga processlinjer (valsverk och behandlingslinjer). Funktionsbeskrivningar för ställorgan och hjälpsystem i planhetsregler-systemet Stressometer. ABB Power Systems AB Framtagning av offert- och utbildningsdokument för beskrivning och tolkning av postbeteckningssystem enligt IEC 750 på elritningar, i kopplingstabeller, styckelistor och kabeltabeller. Pharmacia Biotech AB Utarbeta processbeskrivningar och instruktioner för framtagning och produktion av företagets handböcker för slutanvändare. Instruktioner ingående i företagets kvalitetsrutiner enligt ISO Projektledning av delprojekt Manualer i utvecklingsprojekt för en ny generation vätskekromatografisystem inom proteinrening i laboratorieskala. Utveckling och genomförande av ny dokumentstandard för kunddokumentation till kolonner för proteinrening i processkala. Ericsson Radio Systems AB Förstudie i syfte att fastlägga dokumentationsbehov för en ny generation basradiostaioner i GSM-systemet. 5/8

6 Ericsson Radio Access AB Projektledning och framtagning av systemdokumentation för leveransprojekt av landstäckande mobiltelefonsystem till Ungern. Funktionsbeskrivning av transceiver ingående i analoga mobiltelefonsystem typ NMT450/900. ABB Robotic Production AB Operatörshandledning för att lära svetsare som saknar robotkunskaper hur man använder ABB svetsrobot för svetsarbeten som tidigare utförts manuellt. ABB Network Partner Framtagning och uppdatering av användarmanualer för linje- och distansskyddsterminaler. ABB Flexible Automation AB Utveckling och genomförande av programmeringshandledning för igångkörare av utrustning där en ABB industrirobot ingår som delsystem i en förpackningsmaskin (tubfyllare). Munters Europe AB Förstudie i syfte att fastlägga slutkunders dokumentationsbehov för avfuktning och luftbehandling i moduluppbyggda leveransspecifika avfuktningsaggregat för industribruk. Framtagning av användarmanualer för standardprodukter. Framtagning av mallar för dokumentproduktion i standardiserad utvecklingsmiljö. Göra utredningar i frågor gällande bland annat EG maskindirektiv och lågspänningsdirektiv och dess tillämpning i användardokumentation. Banverket, Järnvägssystem/Trafik- och elsäkerhet Redaktör/delprojektledare i TRI-projektet med uppgift att ta fram nya trafiksäkerhetsregler gemensamma för alla verksamhetsutövare på statens spåranläggningar. Regelverket benämns Trafiksäkerhetsinstruktion, TRI. Det ersätter det äldre Säkerhetsordning, säo. Westinghouse Electric Sweden AB Förstudie i syfte att ta reda på kompetensutvecklingsbehov för processoperatörer vid Bränslefabrikens kutstillverkning. Formulera en kompetensplan samt strukturera, utforma och designa ett utbildningsmaterial för att möta utbildningsbehoven. På plats producera utbildningsmaterialet enligt förstudiens förslag. Uppdraget har följts upp vid ett flertal tillfällen genom åren för att uppdateras, förbättras och vidareutvecklas. Införa förebyggande operatörsunderhåll, TPM, med framtagning av underhållsinstruktioner, leda förbättringsgrupper och planera operatörsunderhållet tillsammans med produktionsledningen. Utarbeta testbeskrivningar för säkerhetsklassad produktionsutrustning och uppdatera styrande verksamhetsdokumentation inför ny koncessionsansökan (säkerhetsredovisningar, barriäranalyser, operationsbeskrivningar, mm). 6/8

7 Praktiskt deltagande i funktionstester av delsystem med avseende på kärnkritisk hantering. Deltagit som super user vid införande av nytt underhållssytem i SAP 6.0- miljö/användarstöd. Vara expertstöd till underhållspersonalen vid felsökning i bränslefabrikens processinstrumentering. SSAB Tunnplåt AB Projektledare och copywriter för formgivning, text, bild och produktion av fyrsidig presentationsfolder, svarskort, 40-sidigt val- och utbildningsdokument Selection guidelines - Tooling solutions for advanced high strength steel med tillhörande OH-serie om ca 60 bilder med alla informationsbärande figurer och diagram från val- och utbildningsdokumentet kompletterat med pedagogiska ledtexter för lärarledd presentation. Komplett med länkar till fördjupningsmaterial att användas vid specialistutbildningar. Uppdatering och vidareutveckling av ovanstående material. ABB Power Systems/FACTS Förstudie i syfte att föreslå en bättre leveransstruktur för slutanvändardokumentation till kund utifrån befintlig produktionsorienterad dokumentationsstruktur. FACTS levererar anläggningar för reaktiv effektkompensering i högspänningsnät. Bombardie Transportation AB Förstudie i syfte att utarbeta och implementera en metod för strukturerad lagring av mjukvaruprodukter och systembeskrivande användar- och underhållsdokumentation i företagets PDM-miljö (Metaphase). Arbetet utfördes åt division Mainline and Metro/Software Engineering, och innefattade även att ta fram processbeskrivande instruktioner med malldokument och presentationsmaterial för intern information och utbildning av egen personal. Uppdraget har förlängts i flera omgångar med leveransprojektspecifika uppgifter samt utbildning av kundens egen personal. RCB2 Marknadskommunikation AB Förstudie i syfte att utreda behovet av användarinformation för en ny generation reglerutrustning för vattenburet golvvärmesystem. I uppdraget ingick även att bedöma ett befintligt förslag från en underleverantör. Rapporten skrevs på engelska för att kunna presenteras direkt för en internationell styrgrupp. Ge förslag på idéer och struktur för att förbättra en OH-baserad företags- och produktpresentation samt skriva texter och berättarmanus på engelska till presentationen. Uppdraget utfördes på uppdrag av ett svenskt elektroteknikföretag med global reservdelsförsörjning och underhåll som affärsidé. Open Training Producera en User Guide på engelska för en affärskritisk informationsapplikation med börsföretagens ekonomiinformatörer som målgrupp. Applikationen är utvecklad och säljs av nordens ledande börsföretag. 7/8

8 Areva T&D AB Ta fram ett beskrivande dokument för anläggningsleveranser som visar hur Arevas anläggningar för transmission och distribution av elkraft dokumenteras och levereras till slutkunden. Beskrivningen ingår som en del av Arevas offertdokumentation. Upprätta en funktionsbeskrivning för brandskyddet i en kompletterande leverans av en omriktaranläggning till en av Banverkets befintliga omformarstationer. Leveransen omfattade en ny byggnad med ventilation och brandlarm/släckutrustning, transformatorer, omriktare, relä- och kontrollutrustning, 15 kv ställverk samt hjälp- och lokalkraftutrustning. ProFlute AB Ta fram marknadsmaterial/grafisk profil i samarbete med RCB2 i form av presentationsbroschyr för företaget samt faktablad för företagets produkter. Göra användarmanuler/monteringsanvisningar/underhållsinstruktioner för företagets produkter. 8/8

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se

Yrkeserfarenhet. Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se CV Mikael Ståhl Dovhjortsvägen 20 72242 Västerås 021-336512 076-234 60 50 mikael.stahl@koteko.se Yrkeserfarenhet 2007/08 2007/01 2006/10 Egenföretagare Koteko ProjektStyrning AB 2006- Projektledare för

Läs mer

Curriculum Vitae Jenni Wallin

Curriculum Vitae Jenni Wallin Curriculum Vitae Jenni Wallin Jag är en erfaren teknisk skribent som arbetar främst inom data- och telekomområdet, men jag arbetar även med material för andra tekniska produkter som mätinstrument, dataspel,

Läs mer

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002.

Stiftelsen RFA - Real Free Agents. Presenterar... RFA-katalogen. Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA-katalogen Stiftelsen RFA - Real Free Agents Presenterar... RFA-katalogen Hösten 2002 (Nr 1) giltighetstid från 1 oktober till 31 december 2002. RFA är ett nätverk av kvalitetsmedvetna IT-konsulter

Läs mer

Erfarenhet: Maskinteknik, värme- och kraft

Erfarenhet: Maskinteknik, värme- och kraft CV Källarekroken 9 226 47 Lund 046-14 82 97 070-518 05 74 bo@kvist.nu http://jobb.bo.kvist.nu/ Starka sidor Lyssna och hitta lösningar. Analysera hur saker hänger ihop. Hitta röda tråden i tilltrasslade

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik

Tillförlitlighetsteknik, Produktsäkerhet och Robust konstruktionsmetodik SFK Tillförlitlighet och Produktsäkerhet, Sektion i Svenska Förbundet för Kvalitet Framgångsrecept för teknikföretag - att vara ledande inom kvalitet - Varje fel innebär kostnader, både synliga och osynliga!

Läs mer

Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin.

Lars Löfdahl. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin. Född: 1972 Bostadsort: Örebro Tel: 0733-142994 Mail: lars.lofdahl@larcon.se LinkedIn: http://se.linkedin.com/in/larslofdahl ALLMÄNT Jag är en duktig systemingenjör med gedigen erfarenhet från en mängd

Läs mer

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av:

Sammanfattning Enligt förordningen (2009:130) om Yrkeshögskolan, 4 kap 4 1 stycket ska skolans ledningsgrupp bland annat bestå av: Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-02-07 Vår referens Annika Pfannenstill Tjänsteskrivelse Utseende av ledamot i Yrkeshögskoleutbildning Ärende 7 Dnr GyVF 2014-221

Läs mer

UTBILDNING & TJÄNSTER

UTBILDNING & TJÄNSTER UTBILDNING & TJÄNSTER www.idhammar.se Effektiv och lönsam produktion! Idhammar AB är ett kunskapsföretag med specialisering inom områdena produktionseffektivitet, driftsäkerhet och underhåll. Vi har över

Läs mer

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB.

JENNY CARLSSON, Examen 2006 Arbetar nu som sälj- och marknadsassistent på Qliktech Nordic AB. Bristen på säljare med teknisk kompetens är påtaglig. Framtiden visar dessutom ett allt större behov. i det här sammanhanget handlar inte enbart om uppenbart tekniska produkter. Även leksaker, musikinstrument

Läs mer

nytt automations Säkrare sågverk när Setra sätter standard Säkerhet ger ökad produktivitet Tetra Pak säkrar effektiviteten

nytt automations Säkrare sågverk när Setra sätter standard Säkerhet ger ökad produktivitet Tetra Pak säkrar effektiviteten automations Nr 1 Mars 2010 nytt www.siemens.se/industry Säkerhet ger ökad produktivitet Tetra Pak säkrar effektiviteten Säkrad drift på Ortvikens PM5 Energieffektivt och säkert på Stockholmsmässan Säkrare

Läs mer

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI

Teknikinformatören. Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI Teknikinformatören Tidning för och av medlemmar i Föreningen Teknisk Information, FTI GRUNDAT 1964 2/2006 maj Tack Mats! Christina Sjögren avtackar på FTI:s vårmöte Mats Linder för hans fyra år i styrelsen

Läs mer

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning.

Kunskap ger bra ekonomi. Svetskommissionen möter dina behov av utbildning. Kurskatalog 2014/2015 Kunskap för konkurrenskraft Konkurrenskraften i en global och föränderlig värld ökar med utbildning. Det gäller både för företag och för enskilda personer.i Sverige finns en stark

Läs mer

Morgondagens smarta tekniklösningar

Morgondagens smarta tekniklösningar T e k n i k n y h e tt e r o c h Tt rr e n d e r f r åå n N P r e v a s # 3 3 2 20 01 0 8 Morgondagens smarta tekniklösningar Framtidssäkert styrsystem med fokus på kvalitet och spårbarhet i produktionen.

Läs mer

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör

Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör Årsredovisning 2009 Jenny Algellid Bengtsson, Valideringsingenjör II Innehåll Året i korthet 1 VD-intervju 2 Vision, affärsidé, mål och strategier 4 Marknad och trender 8 Global ingenjörskonst 11 Expertis

Läs mer

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter

Kurskatalog 2012. Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Kurskatalog 2012 Nya godbitar! Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från hantverksbransch till elteknikbransch. Följ vägen från

Läs mer

Konsultprofil Helena Eketrapp

Konsultprofil Helena Eketrapp Personuppgifter Konsultprofil Helena Eketrapp Namn Helena Eketrapp Född 1965 Telefon 0708-58 24 59 e-mail helena.eketrapp@learntech.se Större projekt de senaste åren 2012- >> Swedavia Införande av kompetensförsörjningsprocesser

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader. 20090304 A.Gemfors

Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen. Bakgrund. IT verksamheten, omfattning och kostnader. 20090304 A.Gemfors 20090304 A.Gemfors Kartläggning av IT inom ståindustrin i Bergslagen Bakgrund Inom ramen för Sandbacka Parks Projekt FindIT - Forum for Industrial IT Solutions - har en kartläggning av IT verksamheten

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

För mer information och beställning av kurs kontakta

För mer information och beställning av kurs kontakta Kurs på plats hos Er Branschen utvecklas hela tiden med nya regler, nya material och nya maskiner och metoder. Finns det utvecklingspotential i Er verksamhet? MVR erbjuder sina medlemsföretag kurser på

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg

Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT. IMIT - Institute for Management of Innovation and Technology 412 96 Göteborg MAPICT Kartläggning av företag i den svenska IKT sektorn hårdvarurelaterad IKT Reviderad slutrapport 31 januari, 2007 Sven Lindmark * Simon Gunnarsson IMIT - Institute for Management of Innovation and

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Införa www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste alltid

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer