Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse lyft för betong

2 ledare Peabskolan I AUGUSTI I ÅR startade Peabskolan. Vän av ordning undrar kanske varför ett byggföretag ger sig ut på mark som tillhör utbildningsväsendet, men det finns många goda skäl till varför vi gör detta. Vi vet nämligen att många av våra medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. Vi vet också att den naturliga nyrekrytering som samtidigt sker, inte kommer att räcka till för att ersätta de som slutar. Utbildningen vid Peabskolan kommer att ske i samverkan med UVS i Kristianstad. UVS kommer att vara huvudman för verksamheten. Skolan omfattar gymnasieskolans nationella byggprogram och PRIV, det vill säga programinriktat individuellt program med inriktning bygg för ickebehöriga elever. Med ickebehöriga elever menas de som efter nian har underkända betyg i svenska, engelska eller matematik. Dessa elever är i princip utestängda från fortsatt utbildning, och det är vår förhoppning att vi bland dessa ska kunna hitta ungdomar som är väl lämpade och motiverade att utbildas inom bygg. Innevarande hösttermin kommer 64 elever, med 32 vid respektive inriktning, att inleda sina studier vid Peabskolan. Den teoretiska utbildningen kommer att äga rum i Kristianstad och praktikarbetet kommer att bedrivas vid den nerlagda flygflottiljen F10 i Ängelholm, som Peab förvärvade våren Vid F10 kommer eleverna att erbjudas möjlighet till internatboende. Utbildningen kommer att bedrivas efter ett rullande schema med praktik varannan vecka och skolstudier varannan, under ledning av UVS lärare och Peabs handledare. Peab kommer att utbilda 22 hantverkare i UVS pedagogiska modell och dessa skall fungera som handledare på Peabs arbetsplatser. Ett av de första praktiska projekten blir att bygga om en kasernbyggnad på F 10 till internat, vilket således innebär att dessa elever bygger sitt eget hem under utbildningen. Många gånger har vi fått frågan om varför vi inte rekryterar utländsk arbetskraft. Vi vet att det är ett alternativ, men vill först se över vilka inhemska alternativ som står till buds. Och vi tycker att det känns rätt att ge ungdomar som av olika orsaker inte har behörighet till fortsatt utbildning, en ny chans. Vi har som sagt stora förhoppningar om att finna många framtida medarbetare bland dessa. Läs mer om Peabskolan på sidorna 3 6. GÖSTA SJÖSTRÖM Informationschef, Peab innehåll Peab sätter ungdomar i skolan Ny på jobbet Vikten av ett starkt varumärke Snart kan göteborgarna sova på sin post.10 Analysen Anders Haskel Industriellt byggande Profilen Anna Jacobsén Lägenheter på löpande band Bostadsbristen en utmanande uppgift...22 Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse lyft för betong Tomterna en nyckelfråga i Finland Delårsrapport januari juni Krönika Mer solbränd än utbränd PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning som överstiger 25 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2006

3 Peab skolan Peab sätter ungdomar i skolan Blir delägare i ny friskola I mitten av augusti var det upprop i Peab-skolan, Peabs satsning på en kvalificerad gymnasial yrkesutbildning. Tillsammans med friskolan UVS startar vi utbildning i det treåriga byggprogrammet. 64 elever har antagits. PEABJOURNALEN 3/2006 3

4 Peab skolan I mitten av augusti välkomnade Peabs personalchef Mats Johansson och projektledaren Marianne Oelker Johansson 64 elever till Sveriges första byggskola. Ett spännande samarbete mellan UVS och Peab. PEABS AVSIKT ÄR ATT ÖKA utbildningen inom branschen. Om ingenting görs hotas byggbranschen av en kraftig brist på medarbetare kommande år. Hela 38 procent av de anställda kommer att lämna branschen på grund av ålder under perioden Det innebär anställda per år, ett helt Peab. I verkligheten kommer siffran att bli ännu högre eftersom somliga går i förtid på grund av sjukdomar eller förslitningar, andra på grund av arbetsbrist på hemorten. Bakgrunden till den hotande bristen är den extrema neddragningen i byggbranschen under 1990-talet, perioden efter finans- och fastighetskraschen. Bostadsbyggandet störtdök från lägenheter per år till under Arbetslösheten i branschen var hög och skolsystemet inrättade sig därefter med neddragningar i antalet utbildningsplatser. Underskott på utbildning Dessvärre har skolsystemet inte graderat upp sig i takt med att byggandet åter har normaliserats och arbetssituationen förbättrats. Antalet utbildningsplatser understiger idag kraftigt det långsiktiga behovet. Ett annat problem är att det inte alla gånger är de rätta eleverna som utbildas. Eftersom antalet platser till utbildningarna i byggprogrammet är lägre än efterfrågan har betygskraven för att bli antagen successivt stigit. Och det är ingenting som säger att eleven med toppbetyg i engelska eller matte är den mest lämpade snickaren. Idag är det också många som efter utbildningen inte alls går till byggbranschen. De kanske vidareutbildar sig till arkitekter eller vill bli konsthantverkare. Med den brist på folk som finns är det ingenting vi har råd med, säger Mats Johansson, personalchef i Peab. Det är något som Peab-skolan vill vara med och ändra på. Speciellt är att hälften av eleverna har antagits enligt det traditionella betygsurvalet med godkända och bra betyg från grundskolan medan den andra hälften har blivit antagen efter att UVS tillsammans med Peab har bedömt elevernas lämplighet och intresse för byggbranschen, säger Marianne Oelker Johansson som är projektledare för Peab-skolan. Vi tror att fokuseringen på de teoretiska ämnena har blivit för stor. Intresse och engagemang är faktorer som inte värdesätts på den traditionella skalan och det tycker vi är fel, fortsätter hon. Peabs VD Mats Paulsson är inne på samma linje: Betygen ska inte vara något hinder alla som är intresserade av något av gymnasieskolans byggprogram ska få möjligheten. Det är den enskildes motivation och förutsättningar som ska vara utslagsgivande. VD lämnade skolan som 14-åring Mats Paulsson vet vad han talar om. Själv startade han sin yrkeskarriär som fjortonåring. Nu drygt 40 år senare är han VD för och huvudägare i Peab, Sveriges tredje 4 PEABJOURNALEN 3/2006

5 största byggföretag. Och det är inte främst de teoretiska kunskaperna som har lett honom till den positionen. En annan käpphäst för Mats Paulsson är lärlingssystemet. Det är klart att du inte kan gå direkt från skolbänken in på ett bygge och göra ett fullgott arbete. Möjligheten att först arbeta som lärling är en fördel för alla parter; både för den som får en mjuk introduktion till jobbet och för de blivande arbetskamraterna. Ett recept för att öka tillgången på kvalificerade byggnadsarbetare är att ta bättre hand om dels de som av olika orsaker är arbetslösa och dels de som är långtidssjukskrivna. Det är en utmaning att få dessa grupper att fungera i modern produktion igen, men det vore mycket lönsamt för både samhället och individen om det lyckades. Att ta in utländsk arbetskraft vore att gå den lättaste vägen, menar Mats Paulsson. Starten av skolan har gått rekordsnabbt. Normalt är det en process på åtminstone två år, men diskussionerna med UVS startade i våras. Tack vare att UVS haft ett preliminärt godkännande från Kristianstads kommun att starta ett byggprogram kunde det gå så fort. Friskolan UVS (som står för Utveckling, Vetskap och Säkerhet) har en bakgrund i bilskoleutbildning och driver 13 friskolor runt om i landet. Den teoretiska utbildningen kommer att finnas i Kristianstad medan den praktiska delen förläggs till det gamla regementsområdet F10 i Ängelholm. Peab förvärvade F10 i våras och har börjat en renovering och förnyelse av området. Här kommer alltså att finnas en hel del praktikplatser i direkt anslutning till skolan. Peab ställer dessutom upp med handledare som kommer att ha hand om de praktiska delarna av utbildningen. Den rekryteringen pågår som bäst och intresset har glädjande nog varit mycket stort, berättar Marianne Oelker Johansson. Det är mycket som ska fungera, skolan blir ju ett internat med mathållning och inkvartering plus transporter mellan de båda kursorterna. På sikt är dock tanken att all utbildning ska förläggas i Ängelholm genom en nybildad friskola, Peab-skolan, som ska ägas av UVS och Peab gemensamt. Unik satsning Att Peab till och med engagerar sig som ägare i ett skolprojekt är mycket unikt i företags-sverige och visar den vikt som bolaget lägger vid att få rätt personal. Det här är ett initiativ för att visa det behov som finns. Ibland är det nödvändigt att starta en utveckling och diskussion för att andra ska få tummarna loss. Vi ser förstås gärna att fler får upp ögonen för behovet och ökar antalet utbildningsplatser och gärna med mer flexibla intagningsregler, PEABJOURNALEN 3/2006 5

6 Peab skolan säger Mats Johansson. Redan idag är Peab engagerat i olika utbildningar runt om i Sverige tillsammans med olika kommuner, ett arbete som man också är beredd att utöka. I Sverige finns en stor potential i de människor som idag av olika skäl inte har sysselsättning. Det kan handla om långtidssjukskrivna som behöver hjälp för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden men som också sitter på stora kunskaper värda att ta vara på. Det kan vara arbetslösa som bor på fel plats i landet. Personer med utländsk bakgrund kan behöva kompetensutveckling eller en utökad svenskundervisning. Byggbranschen har varit dålig på att välkomna invandrare och det är vi i Peab beredda att se till att det blir en ändring på, menar Mats Johansson. Finns det inga risker med att engagera sig direkt i utbildningen? Det kan det säkert finnas, men vi ser större risker i att inte göra något alls. Utbildningen är treårig och under den tiden kan förstås saker inträffa som gör att efterfrågan på arbetskraft inte blir vad vi tror idag. Men ett nytt 11 september är inget som vi kan planera för. Vår ambition är att vara med och ta hand om ungdomarna och kunna erbjuda arbete efter utbildningen, svarar Mats Johansson. Några sådana garantier finns förstås inte, fyller Marianne Oelker Johansson i. Däremot vet vi väl vad som kommer att ske. Medarbetarna blir äldre och går successivt i pension. Och för att bygga hus krävs det folk. Vad kan hända med nya byggmetoder eller material? Att rationalisera arbetet på byggplatsen, hos underleverantörer och i logistiken är i högsta grad prioriterat i Peab liksom i branschen i stort, säger Mats Johansson. Det finns en mängd pågående arbeten och projekt som ska leda till en mer rationell byggprocess. Men det kommer inte att räcka till för att råda bot på den brist på personal som vi ser framför oss. Men det kan vara farligt att stirra sig blind på rationaliseringarna. Peab står för kvalitet i byggandet och det är svårt att hitta genvägar till det som våra kunder förväntar sig av oss. Det gäller att ha kompetens hos den personal som finns hos oss och att bilda bra arbetslag. Utbildningen är och kommer alltid att vara en hörnsten som garanterar en hög kvalitet i slutprodukten. Det är förstås tidigt att tala om en fortsättning på Peabs engagemang i skolan innan den ens har startat på riktigt, men hur ser framtiden ut om ni får tänka lite fritt? Samarbetet med UVS är spännande av flera skäl, säger Marianne Oelker Johansson. Dels driver de totalt 13 friskolor och av den anledningen är det möjligt att se en fortsättning på vårt samarbete i andra delar av landet eller med andra utbildningar med anknytning till byggbranschen, till exempel maskinförare eller kranförare. Lennart Larsson, som är rektor för friskolan UVS, bekräftar bilden. För oss inom UVS är det mycket intressant att samarbeta med Peab. All yrkesinriktad gymnasieutbildning ska ske med ett fördjupat samarbete med näringslivet från nästa år. Genom Peab-skolan har vi kommit dit ett år tidigare. Peab och UVS känner varandra sedan tidigare genom att vissa delar av Peabs kompetensutveckling skett i UVS regi. Lennart Larsson ser också goda möjligheter att vidareutveckla denna typ av företagsutbildningar. UVS blir mer känt genom Peab-skolan och det ger oss ett ökat marknadsvärde och goodwill. Att kunna ta del av de erfarenheter som finns inom Peab-koncernen och få en ytterligare verklighetsanpassning ska förhoppningsvis gynna även våra andra utbildningar, säger han. UVS har visat upp goda resultat när det gällt sambandet skola näringsliv. Inte minst detta är förstås av stort intresse för Peab och något som ska förstärkas ytterligare genom att Peab ställer handledare till förfogande i utbildningen, säger Marianne Oelker Johansson. Framtida expansion Lennart Larsson känner att det är tidigt att tala om en expansion men medger att det finns tankar om en sådan: Visst finns det visioner om att kunna placera ut fler skolor i landet och då inte bara inom bygg. UVS har ju en bakgrund inom fordon och transport och där finns också en hel del beröringspunkter med byggsektorn. Det här är en process som kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren. Även om vi som stort företag arbetat mycket med utbildning under många år är det en ny målgrupp vi har framför oss killar och tjejer som är år gamla. Men det är otroligt stimulerande att få vara med och röra om i ett gammalt system med en del nya tankar. Det är kanske därför som intresset från våra medarbetare att vara handledare har varit så stort, menar Mats Johansson. text ANDERS KJÄLL 6 PEABJOURNALEN 3/2006

7 Ny på jobbet Byggbranschen upplever just nu en högkonjunktur. Även på Peab rullar hjulen allt fortare och det öppnas upp möjligheter för fler kompetenta medarbetare i hela organisationen. PeabJournalen har den här gången träffat en arbetsledare, en KMA-ansvarig och en kalkylator för att fråga hur det är att vara ny på jobbet. Jenny Skoglind Arbetsledare Namn Jenny Skoglind Yrkestitel Arbetsledare Ålder 24 år Familj Föräldrar och en lillebror Bor Kiruna Fritidsintressen Konståkning och träning Utbildning Projektingenjör vid Luleå Tekniska Universitet Arbetsplats Peab Kiruna Aktuellt projekt Anrikningsverket KA3 När började du jobba för Peab? I januari Var jobbade du tidigare? Peab är min första arbetsgivare sedan jag tog min högskoleexamen. Vad innebär din nya tjänst? Jag sysslar mycket med planering och arbetsfördelning ute på bygget. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Jag trivs jättebra än så länge. Det är väldigt trevlig stämning. Det känns rätt helt enkelt. Vad är din drivkraft på jobbet? Att få utvecklas som person och arbeta med det jag är utbildad till. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att vara kvar inom företaget och få prova på att arbeta med de olika delar som finns inom branschen. Fast jag trivs väldigt bra ute i produktion där mina teoretiska kunskaper och tidigare erfarenheter kommer till användning. Elisabeth Österberg Kalkylator Namn Elisabeth Österberg Yrkestitel Kalkylator Ålder 53 år Familj Tre barn, Delsbo Bor Gävle Fritidsintressen Trav, hus och trädgård Utbildning Tekniskt gymnasium, byggnadsingenjör Arbetsplats Peab Uppsala Aktuellt projekt Marmorvägen i Enköping, sex hus med bostadsrätter När började du jobba för Peab? Den 7 augusti. Var jobbade du tidigare? På en konsultfirma i Gävle. Vad innebär din nya tjänst? Jag ska framförallt ta fram anbudskalkyler, produktionskalkyler och ackordskalkyler. Men det kommer säkert att dyka upp fler arbetsuppgifter. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Än så länge är allting trevligt även om det har varit lite stök att få grejorna på plats så här i början. Vad är din drivkraft på jobbet? När man kommer framåt och ser att resultatet blir bra. Sen är jag även en vetgirig person som tycker att det är kul att lära mig nya saker. Just nu håller jag på att lära mig ett nytt datorprogram, vilket är spännande. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att allt ska fungera både på jobb och hemma och att det ska gå bra för mina barn. Jag hoppas också att det ska gå bra att pendla eftersom jag åker 11 mil om dagen. Kristina Mötsch KMA-samordnare Namn Kristina Mötsch Yrkestitel KMAsamordnare (produktionscoach) Ålder 42 år Familj Sambo, 10-årig dotter Bor Strax utanför Västerås Fritidsintressen Hästar Utbildning Gymnasie, KY-utbildning Arbetsplats Peab Västerås Aktuellt projekt Med på de flesta projekt inom avdelningen När började du jobba för Peab? Den 19 juni. Var jobbade du tidigare? Närmast kommer jag från en liknande tjänst på Vägverket Produktion. Innan dess var jag konsult inom kvalitet- och miljöområdet. Jag har även drivit ett företag som tillverkade skyddskläder åt livsmedelsindustrin och sjukvården. Vad innebär din nya tjänst? Jag arbetar bland annat som stöd för vår avdelning när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta kan bland annat vara vid anbud och uppstart men även under projektens gång. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Jag tycker att det känns bra. Det var också det intryck jag fick av vänner innan jag tog tjänsten. Vad är din drivkraft på jobbet? Att få med rätt uppgifter och göra ett bra jobb kvalitetsmässigt gentemot våra beställare och att detta resulterar i att vi får ett gott omdöme av våra kunder. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att det går bra på jobbet. I ett längre framtidsperspektiv är det ju också trevligt att det finns många karriärmöjligheter inom Peab. text HANS RAMEL PEABJOURNALEN 3/2006 7

8 Vikten av ett starkt varumärke Under våren har Peab marknadsfört sig genom bland annat stora annonser i dags- och fackpress. Målet är i första skedet att stärka företagets varumärke för att kunna attrahera fler anställda. för att stärka sin position som arbetsgivarvarumärke. Att arbeta med välkända varumärken kan också påverka den befintliga organisationen gynnsamt. Välkända varumärken fungerar ofta som ett organisatoriskt kitt, med förmåga att stärka den enskilde medarbetarens självkänsla och självförtroende, säger Frans Melin. STARKA VARUMÄRKEN är en strategisk resurs som kan utveckla ett företags konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhet, menar ekonomie doktor Frans Melin, som är verksam som forskare och konsult i varumärkesstrategi på Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Brand Strategy AB. Under senare år har värdet av starka varumärken väckt stor uppmärksamhet. Allt fler företag hävdar idag att deras varumärken är en av organisationens viktigaste tillgångar. Ingen höjer längre på ögonbrynen inför ett sådant påstående, utan det betraktas snarast som en självklarhet. Så har dock inte alltid varit fallet. För bara tio år sedan användes ordet varumärke i princip bara av jurister och marknadsförare. Den övergripande målsättningen vid all varumärkesuppbyggnad är att attrahera en bred bas av märkeslojala kunder, berättar Frans Melin. För att lyckas är det viktigt att kunna erbjuda en märkesprodukt med ett unikt och relevant mervärde, som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov och önskningar. En av märkesinnehavarens mest betydelsefulla uppgifter är därför ganska naturligt att göra kunderna medvetna om den egna märkesproduktens existens. Man brukar tala om att skapa märkeskännedom. Det är ett arbete som hela tiden måste pågå eftersom det har visat sig att det varumärke en kund först kommer ihåg inom en produktkategori är det märke som han eller hon sedan köper. Men en hög märkeskännedom kan ha stor betydelse även i andra sammanhang. Undersökningar bland nyutexaminerade civilingenjörer och civilekonomer visar att företag med välkända varumärken upplevs som mycket attraktiva att arbeta för. Detta är något som flera företag försöker utnyttja genom att utveckla strategier för employer branding, det vill säga strategier Måste locka fler till branschen Detta är en av anledningarna till att Peab under våren för första gången gick ut i en rikstäckande marknadsföringskampanj. Målet var att lyfta fram Peab som företag och stärka varumärket hos nuvarande och blivande anställda. Att vi kommer att få stora problem att rekrytera personal på byggsidan har vi ju vetat länge, säger Mats Johansson, personalchef på Peab. Men tidigare har vi nog ändå tänkt att det skulle lösa sig som det alltid har gjort. Och tidigare löste det sig ofta genom att Peab kunde locka folk från konkurrenterna. Men nu på senare tid har de tvingats inse att det inte längre finns någon att rekrytera där. Bristen är total och slår genom hela branschen. Det krävdes alltså en rejäl satsning på att rekrytera nya människor till branschen och till Peab. Och för att locka fram dagens 8 PEABJOURNALEN 3/2006

9 unga räcker det inte med att lova bra lön. De tittar även på andra saker för att avgöra vilken arbetsgivare de ska gynna. De vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare, säger Mats Johansson. Och de vill kunna känna sig stolta över sin arbetsplats. Vi vill vara ett företag där människorna som jobbar känner stolthet. Då måste vi och våra värderingar vara omtalade hos de vi vill attrahera. Frans Melin, ekonomie doktor, Lunds Universitet och Brand Strategy AB. Därför beslutade Peab att gå ut i en stor varumärkes- och rekryteringskampanj. Målet var att göra varumärket Peab mer välkänt, både bland vanligt folk och bland bygg- och anläggare. Vi behövde inte precis anstränga oss för att hitta något att säga, menar Mats Johansson. Peab är redan ett företag med bra värden och vi skiljer oss från våra konkurrenter på ett antal områden. Stark lojalitet lönsam Att Peab gick med helsidesannonser i många dagstidningar är också något som ses som positivt av varumärkesexperten. För även om det är viktigt att vara känd så är det ännu viktigare vad man är känd för, det vill säga vilka märkesassociationer som varumärket väcker. En av de viktigaste märkesassociationerna är upplevd kvalitet. Denna kan påverkas av en lång rad olika faktorer som exempelvis märkesproduktens namn och reklamens utformning och omfattning. Massiva annonskampanjer kan skapa positiva kvalitetsassociationer, menar Frans Melin. Kunden förväntar sig att en märkesprodukt som marknadsförs intensivt måste vara av god kvalitet. I förlängningen är målsättningen för alla som arbetar med att bygga upp ett varumärke att skapa en hög märkeslojalitet. Det skapar nämligen förutsättningar för en stabil marknadsandel, god lönsamhet och långsiktigt positivt kassaflöde. Samstämmiga forskningsrön från en lång rad olika branscher visar att kunder gärna vill vara lojala, säger Frans Melin. Ur ett kundperspektiv kan lojalitet ses som ett uttryck för förtroende. Detta grundar sig på att ett starkt varumärke ofta associeras med ett tryggt val, som dessutom är både tids- och kostnadseffektivt. Men för att fullt ut kunna dra nytta av den inneboende potentialen i märkeslojalitet måste man förstå grunderna. Och potentialen är större än många tror, menar Frans Melin. Det har visat sig att om lojaliteten ökar med 5 procent så ökar lönsamheten med upp till 20 procent. Samtidigt är det viktigt att inse att varumärkesarbete är något som sker genom evolution snarare än revolution. Vilket som bekant tar tid. Men redan nu har Peab fått positiva signaler på sin kampanj i de undersökningar som görs. I vår prioriterade målgrupp, byggoch anläggare, har de allra flesta uppmärksammat kampanjen och är positiva till det vi står för, säger Mats Johansson. Det är ett mycket gott resultat så här långt. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 3/2006 9

10 Göteborg Snart sova p Lagom till julen 2008 får Göteborg ett nytt internationellt hotell i lyxklass. Då är nämligen ombyggnaden av Postens gamla anrika kontor vid Drottningtorget färdig och Choice Hotels Scandinavia slår upp portarna för en skapelse som med sitt planerade kupolförsedda 17-våningstorn kommer att förändra stadens skyline. CHOICE HOTEL har sedan tidigare fem hotell belägna i Göteborg. Men eftersom deras kunder och gäster hade uttryckt önskemål om ett nytt förstaklasshotell i centrala Göteborg började man för något år sedan att fundera över om det inte var dags att skapa ett urbant förstaklasshotell och en internationell mötesplats för kunder, gäster och göteborgare. Och under våren 2005 fick Magnus Munk, regionchef på Peab i Göteborg, höra talas om att Choice Hotels fastighetsbolag Home Properties (fd Capona) funderade på att etablera ett nytt stort hotell i Göteborg. Han tog med sig denna kunskap och i samband med ett annat projekt tog han upp frågan med arkitekten Magnus Månsson på Semrén & Månsson i Göteborg. De började fundera över vilka möjliga platser det fanns i centrala Göteborg. Bland annat tittade vi på några tomter som låg runt Drottningtorget, berättar Magnus Munk. Och det var medan vi höll på med det som vi kom på att Postens stora hus invid torget faktiskt var outhyrt till två tredjedelar. Efter att Magnus Månsson hade gjort några skisser och studerat planlösningarna kom de fram till att huset hade rätt förutsättningar för att kunna förvandlas till en hotellbyggnad. Posthallen blev en lobby och många andra delar kunde anpassas till den nya verksamheten. Det blev en tilltalande blandning av 10 PEABJOURNALEN 3/2006

11 kan göteborgarna å sin post gammalt anrikt och nytt modernt, säger Magnus Munk. Peab lät kalkylavdelningen räkna på det hela och fick fram en grovt uppskattad budgetsiffra för ombyggnaden. I det här skedet fick Magnus Munk dessutom en signal på vad huset skulle kunna kosta att förvärva eftersom Postens pensionsstiftelse, som ägde huset, visade sig vara på väg att sälja. Förhandlingar på två fronter En tid senare var Petter A Stordalen, ägare av Choice Hotels Scandinavia och dessutom 70 procentig ägare av hotellets fastighetsbolag Home Properties, i maj på ett kort besök hos Peab och Magnus Munk fick tillfälle att presentera hela upplägget. Han blev helt begeistrad och ville gärna arbeta vidare med projektet, berättar Magnus Munk. Home Properties gav Peab i uppdrag att PEABJOURNALEN 3/

12 Göteborg förhandla med Postens Pensionsstiftelse om att förvärva fastigheten. Samtidigt förhandlade Peab med Home Properties om att de direkt skulle ta över ägandet av fastigheten så fort köpet var klart. Magnus Munk förhandlade parallellt på två fronter och i november förra året var affären i hamn. Peab skrev då också ett samarbetsavtal med Home Properties, som innebär att Peab blir totalentreprenör med projektansvaret för detaljplanen, förstudierna, projektutvecklingen och genomförandet. I början av året har arbetet med att ta fram utvecklade skisser pågått och den 24 april presenterades allt för pressen. Tanken är att med omsorg bevara byggnaden och samtidigt tillföra nya influenser som skapar en öppen välkomnande atmosfär. 17 våningar högt torn Om- och tillbyggnaden av Centralposthuset kombinerar kraven på bevarande med bygget av ett nytt högt hus. Genom det nya hotellet vill Home Properties bidra till att omgivningen vid Drottningtorget och Åkareplatsen blir mer levande, attraktivt och folkrikt. En mötesplats där människor kan träffas i en spännande miljö. En av de få yttre förändringarna innebär att en ny ingång skapas i gatuplan på hotellets framsida. Men den stora förändringen är en ny byggnad i den lucka i byggnaden som vetter mot Åkareplatsen. Där ska det, 12 PEABJOURNALEN 3/2006

13 enligt det nuvarande förslaget, byggas en 17 våningar hög byggnad som kommer att krönas med två kupoler. Choice Hotels och Home Properties räknar med att investera mellan 800 miljoner och en miljard kronor i projektet. Hotellet kommer, förutom sina 550 rum, även att hysa flera restauranger, en spa-anläggning, butiker och konferensmöjligheter. Nästa steg blir att arbeta vidare för att få till stånd en ändrad detaljplan, säger Magnus Munk. Vi har dock så här långt bara fått positiva reaktioner från representanter från Byggnadsnämnden. Planeringsarbetet väntas ta ett år och därefter följer en byggperiod på knappt två år. Det innebär att portarna kan slås upp lagom till julfirandet år text JOHAN BERGQUIST Konjunkturen avgör börshösten av ANDERS HASKEL BÖRSEN STÅR PÅ i stort sett samma nivå när denna text skrivs i slutet av augusti som när jag skrev min förra krönika för nästan exakt tre månader sedan. Vid den tidpunkten hade marknaden just drabbats av ett rejält ras. Nu har vi några månader bakom oss där det snarare känns som att kurserna stått och stampat på samma plats. Det är i och för sig inte hela sanningen. Vissa aktier har gått bra, Volvo tillhör till exempel sommarens vinnare, medan andra blivit förlorare. Att det ändå känns trendlöst på börsen tolkar jag som att marknaden gått in i ett väntläge där det behövs tydliga signaler vart konjunkturen är på väg för att kurserna på allvar ska börja röra sig i ena eller andra riktningen. Detta är läget just nu. Flertalet företag har levererat starka rapporter under sommaren. Det gäller inte minst byggindustrin. Det finns egentligen inget som talar för att vinstnivåerna snabbt kommer att vika och i ljuset av de höga vinsterna finns det gott om försiktigt värderade aktier. Optimister som räknar med ännu högre vinster har därför inga som helst problem att hitta motiv för att kliva in på börsen. Dessutom har vi en situation där räntorna höjts på flera håll i världen. I Sverige och inom euroområdet har centralbankerna skickat tydliga signaler att fler höjningar är att vänta. Risken för inflation skrämmer och i Sverige tycks dessutom Riksbanken drivas av någon slags luddig ambition att höja räntan till en mer normal nivå. I USA som gått i täten med höjningar ligger inflationen sedan en tid på en obekväm nivå. Å andra sidan kan en inbromsning i den amerikanska ekonomin leda till att Federal Reserves nästa steg i stället blir en sänkning. Ett sådant hopp väcktes i alla fall på marknaden efter att den amerikanska centralbanken lät bli att höja vid sitt senaste möte efter att dessförinnan höjt styrräntan vid varje möte under ett par års tid. Det är kanske ändå den amerikanska räntan tillsammans med höga energioch råvarupriser som är det största orosmolnet. Frågan är vad som händer om vi flyttar blicken förbi de närmaste kvartalen företagsvinster, det vill säga en bit in i nästa år. Just nu håller till exempel den amerikanska husmarknaden på att kylas av. Om lägre huspriser leder till att befolkningen känner sig fattigare finns det en betydande risk att konsumtionen bromsar in. Följden blir en lägre ekonomisk tillväxt. Det kan få återverkningar i till exempel Asien som exporterar mycket till USA. Svagare tillväxt innebär sämre företagsvinster. Det kan räcka med små negativa överraskningar för att börskurserna ska falla. Då hjälper det inte heller att många svenska företag fortsätter visa fina vinster under En situation där USA går in i en lågkonjunktur skapar helt enkelt en allmän oro och osäkerhet att även Europa är på väg mot sämre tider. Självklart är det långt ifrån säkert att detta pessimistscenario infrias, men jag tror att risken för en inbromsning i konjunkturen är större än på länge. Ändå tycker jag att man kan behålla en hyfsad slant på aktiemarknaden. Men att se över risken och välja kvalitetsföretag som historiskt klarat av att visa bra resultat såväl i bra som i sämre tider är A och O. Anders Haskel är chef för HQ Banks kontor i Malmö. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 3/

14 Effektivisering Industriellt byggande DEN HETASTE TRENDEN i byggbranschen just nu verkar vara industriellt byggande. För fem år sedan var detta en icke-fråga, nu testar eller producerar alla de stora bolagen bostadshus i en mer eller mindre industriell process. Vad beror detta intresse på Göte Brännvall, vice VD i Peab? Vi ska bygga så att vanligt folk har råd att bo, säger Göte Brännvall vice VD i Peab. Den viktigaste orsaken är att bostadsbyggandet har satt igång. Under tio år, hela 90-talet, låg bostadsbyggandet väldigt lågt. Peab byggde exempelvis bara lägenheter Nu är vår årstakt lägenheter, tio gånger högre. Totalt i Sverige bygger vi i år drygt lägenheter och på den nivån kommer vi ligga de närmaste åren också. Dessa volymer har inneburit att det varit möjligt att planera för ett industriellt byggande och även att genomföra de investeringar som krävts i system, anläggningar och inte minst utbildning. Industriellt byggande leder tankarna till fabriker och snillrika maskiner som spottar ut färdiga komponenter på löpande band. Men för byggbranschen har förändringarna börjat långt tidigare än med komponenterna. Utan en effektiv arbetsplats kommer en industrialiserad komponentproduktion inte till sin rätt. Likaså måste industriproduktionen understödjas av en kvalificerad inköpsfunktion och effektiv logistik. Industriellt byggande är inte bara en byggkloss utan ett helt systemtänkande. Förutom att byggandet har ökat i Sverige och gett de volymmässiga förutsättningarna har också ett effektivt distribuerat datastöd varit en förutsättning för utvecklingen av både inköp och logistik, säger Göte Brännvall. Industriellt byggande må vara på modet just nu, men det är förvisso inget nytt. Villor har byggts i fabrik sedan 1930-talet och med miljonprogrammet blev det dags att även rationalisera byggandet av flerfamiljshusen. Det blev dock för mycket av det goda och komponentbyggandet hamnade i skamvrån. Frågan är dock vad som var fel under miljonprogrammets dagar husen eller den utvändiga miljön? Nu när det börjar bli dags att renovera husen från denna epok konstaterar man att lägenheterna ofta är riktigt välplanerade. Hade stadsplanerarna tänkt mer varierat skulle säkerligen miljonprogrammet ha ett mycket bättre rykte. De stora byggbolagen har drivit industrialiseringen olika långt. NCC har byggt en fabrik där i princip hela huset byggs färdigt för att levereras till montageplatsen i form av platta paket. Grunden byggs på traditionellt vis varefter ett monteringslag klickar 14 PEABJOURNALEN 3/2006

15 samman komponenterna i en takt av upp till fem lägenheter per vecka. Den totala byggtiden räknar NCC med att halvera jämfört med traditionellt byggande. Skanska arbetar med färdiga lego-bitar som kan användas på olika sätt i huskroppen enligt ett tjugotal färdiga planlösningar. Liksom i annat industrialiserat byggande handlar det om volymer för att få lönsamhet i systemen. Skanska räknar med att för egen förvaltning bygga runt lägenheter per år. En skillnad jämfört med NCC:s modell är att husen fortfarande byggs färdiga på plats med installationer och ytskikt. Även Peab arbetar med prefabricerade betongkomponenter som levereras från den nybyggda fabriken i Katrineholm och med ett traditionellt färdigställande på plats. Vi har utgått från det kunnande som finns i Peabs kår av yrkesarbetare, förklarar Göte Brännvall. I mycket är det en traditionell byggprocess där vi förfinar bit efter bit. Idag omfattar det stomsystemet och färdiga badrum. Kommande rationaliseringar kan jag tänka mig blir köken som, liksom badrummen, kan levereras färdigmonterade. En utgångspunkt för Peabs arbete med att pressa kostnaderna är att vi ska bygga så att vanligt folk har råd att bo. Att säga exakt hur mycket priserna kan sänkas är utomordentligt vanskligt, men en uttalad ambition är att komma ned runt 15 procent när det gäller det som vi själva kan påverka byggkostnaden. Kan andra parter runt ett bygge pressa sina kostnader lika mycket har vi tillsammans åstadkommit en hel del. Fokuseringen på industriella processer har också bidragit till att andra delar av byggandet har kommit i blickpunkten. Per Kämpe, professor för industriellt byggande vid LTH, har kallat industriell produktion för upprepning på ett vårdat sätt. För att kunna få ut de fördelar, inte minst kostnadsmässigt, som industriell produktion kan PEABJOURNALEN 3/

16 Effektivisering»Peabs vision är noll fel vid överlämnandet av ett projekt till kunden.«medföra gäller det att verkligen kunna upprepa proceduren många gånger. För att lyckas med det gäller ordning och reda på byggplatsen, ordning och reda i logistiken och att det blir rätt från början. Peabs vision är noll fel vid överlämnandet av ett projekt till kunden, bekräftar Göte Brännvall. Kostnaderna för felaktigheter i ett bygge är betydande, beräkningar har visat att det kan handla om uppemot åtta procent av byggkostnaden. Arbetet med att uppnå nollfelsvisionen har startat i Norge. Vi har redan kommit mycket långt och är nu på gång att starta samma arbete i Sverige. Förutom att det finns mycket pengar att spara innebär det givetvis också stora fördelar i relationerna med våra kunder. I många branscher handlar industriell utveckling inte bara om nya arbetsmetoder utan även om nya material. Byggbranschen har testat detta tidigare när exempelvis plasten introducerades på bred front under 1970-talet. Så verkar inte fallet vara i den nuvarande industrialiseringsvågen. Carl Jonsson, som ansvarar för teknikdelen i Skanskas satsning Moderna Hus, säger till tidningen Byggindustrin att de väljer beprövade lösningar och säker teknik. Med en avancerad produktionskedja kostar det mycket pengar om en kugge inte håller måttet. Ett helt bygge kan inte bli stående på grund av en smärre detalj. Ett bra genomfört bygge beror i hög grad på en genomtänkt och felfri projektering. JM har i stället för att satsa på en fabrik för produktion av komponenter arbetat med samordnade inköp och förbättrad projektering. I detta arbete har bolaget också ställt upp ett antal krav och förutsättningar för sina projekt. Exempelvis har rumshöjden spikats till 250 centimeter medan väggkonstruktioner och bjälklag är desamma i samtliga byggen. Ett speciellt intresse har JM visat för gränssnitt där olika material möts. Dessa är ofta grogrunden för problem av olika slag. Fokuseringen på gränssnitten gör att vi kan undvika problem med fukt, köld- 16 PEABJOURNALEN 3/2006

17 bryggor och annat, säger Lennart Henriz, JM:s chef för verksamhetsutveckling till Byggindustrin. En annan modell för upprepning på ett vårdat sätt är Peabs arbete med Svenska Bostäder och ÅWL Arkitekter. Tillsammans tog parterna fram ett typhus för ett par år sedan och som byggts i Blackeberg i Stockholm i form av två punkthus med 50 lägenheter. Typhuset har trimmats vidare och produktion av ytterligare 250 lägenheter pågår och mer lär vara på gång. För arkitektkåren innebär ett ökat industriellt byggande ett klart hot. Det är en självklarhet att fler hus stöpta i samma grundform innebär mindre arbete för arkitekterna. Samma sak gäller för övrigt alla andra som direkt eller indirekt är engagerade i bygget. Ett av syftena är att sänka kostnaderna och det innebär mindre arbete för olika grupper. Även om NCC:s fabrikshus, som är det mest industrialiserade projektet som pågår just nu, innebär att varje hus ska kunna ritas av en arkitekt med unika lägenhetslösningar så sker det inom vissa givna ramar. Och en tvåa, trea eller fyra ser inte så rasande olika ut i planlösningarna. Det kan bli så att byggföretagen till slut har ett antal standardhus där det handlar om att välja rätt variant beroende på exempelvis tomtens förutsättningar. Staffan Carenholm, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, säger att risken är själlösa hus och pekar också på att den svenska bostadsmarknaden inte är speciellt homogen. Skulle stockholmsköparna, som börjar vänja sig vid den stil som etablerats i Hammarby Sjöstad, vara lika ivriga om objekten är mer standardbetonade, mindre flashiga? En ofarlig gissning är att arkitekternas roll kommer att förändras i framtiden. En väg som Staffan Carenholm pekar ut är att arkitekten tar ett större ansvar för processutvecklingen. Med tanke på att de hus vi bygger nu ska finnas kvar i femtio till hundra år är frågorna viktiga. I den stora jakten på kostnader finns en tendens att glömma bort de estetiska värdena som, rätt skötta, kan bli en stor värdeskapare på sikt. text ANDERS KJÄLL PEABJOURNALEN 3/

18 profilen Ålder 38 Familj Gunnar (som också arbetar hos Peab och är platschef i samma division som Anna) och pojkarna Erik 12, Gustav 7 och Johan 4 Bor I Huddinge sedan 1989 Senast lästa bok Stieg Larssons Män som hatar kvinnor Reser gärna till Ålands skärgård med familjens motorbåt Fritidsintressen Familj, umgås med vänner, båtliv med motorbåten och slalomåkning. Anna Jacobsén Kvinnlig arbetschef bland idel män ANNA JACOBSÉN tillträdde jobbet som arbetschef den 1 augusti 2006 och basar för en arbetschefsgrupp med två arbetslag inom division Bostad. Arbetsuppgifterna som sådana är dock inte nya, eftersom hon under det senaste året varit biträdande arbetschef på samma ställe. Kvinnliga byggarbetschefer är inte så vanliga och Anna är en av hittills två inom 18 PEABJOURNALEN 3/2006 Peab. Hur kom det sig att hon valde att arbeta med detta? Det var faktiskt en ren slump att jag alls hamnade i byggbranschen, berättar Anna. Jag var duktig i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Tack vare tips av en SYO-konsulent började jag fyraårig teknisk linje på Åsögymnasiet, på Söder i Stockholm. Efter två års grundutbildning gällde det att välja gren. Jag tyckte det var roligt att bygga saker, att skapa något som man till exempel kan åka förbi och säga Det här har jag varit med om att ta fram. Därmed kändes inriktningen mot bygg väldigt naturlig och det har jag aldrig ångrat! Direkt efter gymnasiet började Anna som mätningstekniker på Platzer Bygg i Stockholm. Hon avancerade och när Peab nio år senare köpte Platzer och tog över personalen, var hon arbetsledare. Från 2000 arbetade hon som projektledare fram till våren 2005, då hon blev biträdande arbetschef. Under årens lopp har Anna också passat på att vidareutbilda sig. Särskilt goda möjligheter till det har hon fått sedan hon börjat arbeta hos Peab. Peab satsar verkligen på att utbilda sin personal, säger Anna, och det känns positivt. Jag har bland annat gått en projektledarutbildning, ledarskapsutbildning och kurser i till exempel juridik, respektive ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar. Det känns bra att ha fått sådana grunder, tycker hon. I synnerhet som jag till största delen arbetar just med bostadsprojekt och med bildande av bostadsrättsföreningar. Som arbetschef vilar det på Anna att få fram lönsamma och intressanta projekt att utveckla tillsammans med gruppens projektledare Christer Furst. I det sammanhanget har hon god nytta av att hon bott i Stockholm sedan tonåren och därmed kan staden väl. Anna efterträder Tomas Pousette som arbetschef, men behåller honom som sin närmaste chef även i fortsättningen, eftersom han nu är regionchef i Stockholm. Det känns jättebra, kommenterar Anna. Som arbetschef tar jag över en stabil grupp. Vi känner varandra väl och har arbetat länge tillsammans. Därför hoppas jag att vi ska fortsätta att trivas ihop. Många har varit mina arbetskollegor ända sedan Platzertiden, vilket känns tryggt. Så småningom hoppas jag kunna sätta min egen prägel på gruppen, men hur det kan gestalta sig vet jag inte riktigt. Det får framtiden utvisa. Anna hoppas kunna fortsätta att få fram projekt som blir lönsamma och ser framtiden an med tillförsikt. Även om tjänstens inriktning i första hand är bostäder, har hon sedan tidigare erfarenhet av att bygga exempelvis skolor, kontor och vårdhem. Hur känns det att arbeta som kvinna i ett så mansdominerat arbete som byggbranschen? Jag trivs i byggbranschen och att jobba med män är inga problem, svarar Anna. Det fungerar väldigt bra. Nu har det dessutom börjat komma in fler tjejer, vilket är jättetrevligt. För visst har jag ibland saknat någon att prata tjejsnack med och då har det känts lite ensamt. Tjejer behövs i byggbranschen. Det är aldrig bra med ensidighet mångfald är alltid det bästa. Det här är en bransch jag absolut kan rekommendera fler tjejer att söka sig till. Det har varit rätt val från början för mig och jag har ett jättespännande jobb! text BELLA DANOWSKY

19 På den gamla SAAB-fabriken i Malmö monteras idag kök och badrum på löpande band. Dessa färdiga kök och badrum monteras sedan i form av moduler rakt in i bostadshusets skal. Fördelen är bland annat att montörerna får stå inomhus i en torr och varm miljö, vilket innebär att risken för fel minimeras, liksom vatten- och fuktskador. Oslo Lägenheter på löpande band Ett av Oslos största industriområden, som har spelat en viktig roll för norsk industri i nästan 150 år och där det anrika turbinföretaget Kværner Brug tidigare höll till, har de senaste åren varit helt ödelagt. Nu ska man ersätta de gamla nedlagda industrihallarna med flera tusen nya bostäder, och de första lägenheterna i den nya Kværnerbyen sålde slut på rekordtid. Vad köparna kanske inte vet är att deras vardagsrum, badrum, kök och sovrum monteras i en gammal Saab-fabrik strax utanför Malmö. PEABJOURNALEN 3/

20 Oslo DET ÄR SNART 100 ÅR SEDAN Henry Ford uppfann det löpande bandet för biltillverkning, och visst är det lite ironiskt, att när man nu tillverkar hela hyreshus på löpande band så sker det i en gammal bilfabrik. Det nyskapande modulsystemet heter Open House Production, och den norska ägaren OBOS har stora ambitioner med nysatsningen. Vi befinner oss i inledningsfasen, och tekniken kommer att automatiseras mer och mer efter hand. Den här fabriken är vårt laboratorium, där vi hela tiden prövar oss fram. Vi måste på sätt och vis bygga upp vår egen entreprenörsverksamhet från grunden, Kvärnerbyn i Oslo. säger Arvid Sveen, som är styrelseordförande i Open House och VD på OBOS. Snabbt och effektivt På modulfabriken utanför Malmö arbetar 110 personer, varav cirka 70 är montörer vid det löpande bandet. Montörerna är oerhört snabba och effektiva i sitt arbete. Man börjar från scratch och monterar lägenheterna komplett med köksinredning, kaklade badrum (som kommer färdiga från en underleverantör), radiatorer, färdigisolerade väggar och tak och med gipsplattor både invändigt och utvändigt. Varje modul är cirka 45 kvm stor, och en typisk lägenhet består av två moduler. Vi producerar ungefär 900 moduler, det vill säga 500 lägenheter, om året, säger Arvid Sveen. Tack vare den här metoden kan vi bygga lägenheter på ett enklare och effektivare sätt, men med samma höga kvalitet. Och inte minst billigare. Priserna i norska Kværnerbyen blir mycket förmånliga betydligt lägre än liknande projekt i närheten. Jätteprojekt utanför Malmö OBOS köpte den skånska fabriken 2002, och de första modulerna som tillverkades använ- des till ett projekt med 70 lägenheter i Helsingborg Sedan började man leverera moduler till jätteprojektet Annestad i utkanten av Malmö, alldeles intill Öresundsbron. Här ska det totalt byggas lägenheter, och Open House har redan levererat 600 av dessa. Vi kommer att färdigställa ytterligare 200 lägenheter under sommaren eller hösten, säger Odd Villy Rundmo, teknisk direktör för OBOS dotterbolag Patentbygg, som i sin tur äger Open House Production. Vi levererar allt ifrån en- till femrumslägenheter, men genomsnittslägenheten är en trea på cirka 70 kvm. För övrigt har vi valt en standardtakhöjd på 2,60, något som vi tror kommer att bli allt vanligare på marknaden framöver. De flesta vill ha en lite högre takhöjd i sina bostäder nu för tiden. Fördelaktigt system Lägenhetsblocken som byggs i Annestad består av två till fem etage, men enligt Arvid Sveen klarar systemet av upp till åtta etage. Det är också en av fördelarna med det här systemet jämfört med andra modulsystem på marknaden. Våra moduler byggs i stål, medan andra system byggs i trä. 20 PEABJOURNALEN 3/2006

21 Personerna bakom det gemensamma projektet (från vänster): Aslak Mygland (Peab), Lei Tore Bugge (Finvold), Robert Andresen (Peab), Ulf Åberg, Arvid Sveen, Odd Villy Rundmo och Jon Ossler (Open House) samt Jörn Bogen (Peab). uppföra nästan bostäder här, och med största sannolikhet ska de första 450 lägenheterna byggas med moduler från Skåne och med Peab som totalentreprenör. Det blir en utmaning att frakta alla modulerna från Skåne till Oslo, men vi tror nog att det ska gå bra, vare sig vi väljer att frakta med båt eller lastbil. Vi kommer antagligen att mellanlagra modulerna i den stora industrihallen på området innan de monteras ute på byggplatsen. På så sätt kan vi garantera snabbast möjliga montering samt att modulerna förblir torra, avslutar han. Bilder: Open House production AB/Visualisera arkitektur AB Trämoduler, som bland annat tillverkas i Steinkjær och på Moelven i Norge, kan byggas i max fyra etage på höjden. Våra moduler väger bara i genomsnitt fem till sex ton, och den relativt låga vikten kombinerat med det faktum att varje enskild modul hänger i ett separat bärsystem i stället för att vila på varandra, gör att vi kan bygga högre. På sikt kommer vi sannolikt att kunna bygga hela 12 etage med detta system, säger han. Torrt och tryggt Andra fördelar med att bygga lägenheter på det här sättet är att arbetet görs inomhus, i en torr och varm miljö. Det innebär att risken för fel, inte minst vatten- och fuktskador, minimeras, fortsätter Arvid Sveen. Vädret kan däremot vara en kritisk faktor vid själva monteringen, det vill säga när modulerna ska lyftas på plats i lägenhetsblocken, säger Odd Villy Rundmo. Vi har faktiskt varit tvungna att skjuta upp monteringen några gånger på grund av kraftigt regn eller hård vind, men det hör till ovanligheterna. Lite duggregn, som idag, är inga problem, säger han och pekar på specialkranen som står klar att hissa upp en modul i Annestad. Den avancerade lyftkranen ser till att modulen är 100 procent vågrät under hela lyft- och monteringsprocessen. Kværnerbyen Kværnerbyen i Oslo ska nu alltså som första lägenhetsprojekt utanför Sverige använda moduler från Open House. OBOS ska Framtidens byggsystem? Nästa höst är det klart för inflyttning i Kværnerbyens första byggetapp. Hyresgästerna får äran att vara de första i Norge som bor i fabrikstillverkade lägenhetsmoduler från Skåne. Men de kommer knappast att bli de sista. text och foto RUNAR F DALER Bostadsområdet Annestad i utkanten av Malmö, inte långt från Öresundsbron, kommer att bestå av lägenheter alla inredda med moduler från Open House. PEABJOURNALEN 3/

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig!

Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! Tio bra anledningar till varför en karriär inom JSB är rätt för dig! 1VI VÅGAR TÄNKA NYTT JSB vågar tänka nytt. På så sätt kan vi leverera vad samhället behöver både idag och imorgon. Det är ett nytänkande

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Vi bygger bättre boenden för de många människorna

Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi bygger bättre boenden för de många människorna Vi måste bygga mer Det råder stor brist på bostäder och det måste byggas mer, det vet vi alla. Sedan början av 90-talet, då vi senast hade balans, har

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild!

Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! jubileum Följ med på en 30-årig jubileumsresa i ord och bild! Bröderna Perssons Specialsnickeri i Bromölla är ett av Sveriges ledande specialsnickerier. Efter 30 års verksamhet är vi idag 23 medarbetare

Läs mer

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap

Möt morgondagens ledare Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap KAIROS FUTURE Om 80-talisternas syn på chef- och ledarskap En sammanfattning av studien Morgondagens Ledare November 2015 Det pågår ett trendbrott i synen på arbete och arbetsliv. Det blir tydligt när

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Peabs kundsamverkan.

Peabs kundsamverkan. Peabs kundsamverkan. I Peabs Partnering deltar alla parter lika mycket Alla vinner på samverkan. Högre kvalitet. Lägre kostnader. Effektivare process. Roligare samarbete. Bättre information. Större engagemang.

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Gymnasieskolan och småföretagen

Gymnasieskolan och småföretagen Gymnasieskolan och småföretagen Mars 2004 Inledning Gymnasieskolan är central för småföretagens kompetensförsörjning och konkurrenskraft. Företagarna välkomnar att regeringen nu slår ett slag för ökad

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se

Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare. 126 www.peabskolan.se Maria Hernroth Peabskolan att bygga framtidens hållbara medarbetare 126 www.peabskolan.se Peab ett nordiskt företag Omsättning: överstigande 43 mdkr Anställda: 13.000 Aktieägare: 33.000 Börsnoterat vid

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle

Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Välj ett yrke där du bygger ett hållbart samhälle Betong överraskar Betong är ett spännande material. Med sina unika egenskaper hjälper det arkitekter och byggare över hela världen att skapa hus, broar,

Läs mer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer

Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Praktiken gav anställningsbara ingenjörer Publicerad: 2012-11-19 10:13 Regeringen har på försök återinfört gymnasieingenjörsexamen på tjugo skolor. Praktiken får toppbetyg av de flesta elever under det

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö.

Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. Landström Arkitekter har ritat flerbostadshuset på Brännö. 12 www.byggfakta.se BYGGDE SITT EGET FLERBOSTADSHUS Byggemenskaper blir allt vanligare i Sverige. En av pionjärerna inom projektformen är Anna-Karin

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Rapport februari 2009 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Rapport februari 09 Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen 100 fastighetsföretag om regeringens ROT-satsning Från och med den 8 december 08 utvidgade

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten

SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten SkanskaGymnasiet Välkommen till verkligheten Om Skanska Skanska är ett internationellt ledande byggföretag med lång erfarenhet inom branschen (grundades 1887). Skanska arbetar med projektutveckling och

Läs mer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer

LRF Konsults Lönsamhetsbarometer LRF Konsults Lönsamhetsbarometer APRIL 1 Sjunkande lönsamhet bland landets småföretag 9 av Sveriges företag har färre än 1 anställda. Det gör dem till en grupp med en betydande roll för den svenska ekonomins

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Så bra är ditt gymnasieval

Så bra är ditt gymnasieval Så bra är ditt gymnasieval fakta om kvaliteten på alla program och skolor w sidan 4: programmen som ger jobb 6: de gör mest för att alla elever ska nå målen 8: utbildningarna med högst betyg 10: skolorna

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg

1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg 1800-talsskola blir moderna kontor i lokalbristens Helsingborg Ett av de mest spännande byggprojekten i Helsingborg just nu är S:t Nicolai - förvandlingen av gamla Nicolaiskolan till moderna kontor. Projektet

Läs mer

Vi är framtidens byggande.

Vi är framtidens byggande. Vi är framtidens byggande. Vi är din leverantör. Vad du än ska bygga. Helprefabricerat eller industriellt platsgjutet, det är frågan. Hos oss är valet enkelt. Vi har både och. Det är vi ensamma om på marknaden.

Läs mer

Stolta men inte nöjda

Stolta men inte nöjda stainless steel solutions Stolta men inte nöjda resultat av Damstahls kundundersökning KUNDUNDERSÖKNING 1 Fakta De 836 kunder som svarat på vår undersökning utgör 60 % av vår omsättning. 67 % av de som

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Ingenjörsinriktad yrkesträning

Ingenjörsinriktad yrkesträning Ingenjörsinriktad yrkesträning Student: Handledare NCC: Mats Bergquist Handledare LTH: Annika Mårtensson Innehållsförteckning NCC... 3 PROJEKT SIGNALFABRIKEN... 3 MINA ARBETSUPPGIFTER... 4 AKTÖRER JAG

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Effektivare byggprocess med plattformar

Effektivare byggprocess med plattformar Effektivare byggprocess med plattformar Skanska Xchange, personliga tankar och lärdomar Sverker Andreasson Innehåll 1) Skanska och plattformar 2) Personliga tankar om plattformsstrategier Produkter vs

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar.

Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvo Personvagnar AB, Kalmarverken 1974 1994 En unik epok i Kalmars historia. Bakgrunden till att Volvo byggde en monteringsfabrik i Kalmar. Volvos expansion under 1950- och 1960-talet hade skapat stora

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006

Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Utredningsenheten Anders Bäckström Problem i byggbranschen Byggnads medlemsenkät våren 2006 Nästan var tionde medlem i Byggnads har blivit erbjuden svart betalning av sin arbetsgivare. Många vet om att

Läs mer

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5

Läs mer på sidan 3. Läs mer på sidan 4. Läs mer på sidan 5 Styrelsen visar riktningen för IBAB Uno Jöelaid, styrelseordförande i Industribyggnader i Borås AB, ser med stolthet och glädje tillbaka på vad som har åstadkommits under det senaste året. Bolaget står

Läs mer

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser

Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB - 2010-05-19 Järnvägsentreprenörerna Balfour Beatty Rail och Strukton Rail samordnar personella och maskinella resurser Balfour Beatty Rail AB meddelar idag att för att vinna kostnadseffektivitet

Läs mer

HotellrumDublett- Bostadsrätt Brf Åregårdarna. Åregårdarna Flygel 102-212

HotellrumDublett- Bostadsrätt Brf Åregårdarna. Åregårdarna Flygel 102-212 HotellrumDublett- Bostadsrätt Brf Åregårdarna Åregårdarna Flygel 102-212 ÅREGÅRDARNA FLYGEL 102-212 Ditt egna hotellrum pris från 1.575.000 kr Avgift 2.750 kr Antal rum 2 rum, inget kök Boarea ca. 41

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006

Årsstämma vid Investor AB den 21 mars 2006 Styrelsens ordförande Jacob Wallenbergs och Anders Rydins redogörelse för principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt om långsiktigt incitamentsprogram för bolagsledningen

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4

Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 USIF Hallen 1 (10) Statusrapport 1.0 Datum 2011-05-16 USIF Tennishall Statusrapportering av byggprojektet på fastigheten Kåbo 56:1 och 55:4 Bakgrund Som många av er noterat i pressen gavs Bygglov till

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad

Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Aktuellt på Malmös bostadsmarknad Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2008.09.02 1.0 Anna Bjärenlöv Stadskontoret Strategisk utveckling Detta PM avser att kortfattat redogöra

Läs mer

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare

Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare Lernia Kompetensrapport 2014 En rapport om kompetensutmaningarna hos svenska arbetsgivare 1 2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING ÄR AFFÄRSKRITISKT... 5 UTEBLIVEN KOMPETENSUTVECKLING LEDER TILL

Läs mer

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015

Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 2 Det här är Framfast Urklipp från bolagets årsredovisning för 2015 Framfast grundades 2011 med målet att skapa moderna och prisvärda hem för alla. Vi sätter boendet i fokus: genomtänkt och effektivt på

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg

Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Förslag till varumärkesplattform för platsvarumärket Trelleborg Vad är varumärket Trelleborg? Enkelt uttryckt så är varumärket inget annat än de föreställningar, känslor, tankar, associationer, erfarenheter

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9. Kunskap och personlig utveckling GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Kunskap och personlig utveckling Vad är viktigt att lära sig när framtiden ständigt förändras? Världen förändras i snabb takt. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Ett riktigt hyggligt byggföretag

Ett riktigt hyggligt byggföretag Ett riktigt hyggligt byggföretag Anders Magnusson, Ola Magnusson och Niclas Carlbäck. Din kompletta byggare Sunne Byggnads AB är ett genuint familjeägt byggföretag som funnits i Sunne sedan Anders Magnusson

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark?

Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Vilka associationer rusar genom ditt huvud när jag nämner ordet nöjespark? Låt mig gissa: Karuseller och radiobilar. Pirret i magen precis innan vagnen kastar sig ner från det första höga krönet i berg-

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer