Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke"

Transkript

1 PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 SEPTEMBER 2006 Peab rustar för generationsskifte Vikten av ett starkt varumärke Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse lyft för betong

2 ledare Peabskolan I AUGUSTI I ÅR startade Peabskolan. Vän av ordning undrar kanske varför ett byggföretag ger sig ut på mark som tillhör utbildningsväsendet, men det finns många goda skäl till varför vi gör detta. Vi vet nämligen att många av våra medarbetare kommer att gå i pension de närmaste åren. Vi vet också att den naturliga nyrekrytering som samtidigt sker, inte kommer att räcka till för att ersätta de som slutar. Utbildningen vid Peabskolan kommer att ske i samverkan med UVS i Kristianstad. UVS kommer att vara huvudman för verksamheten. Skolan omfattar gymnasieskolans nationella byggprogram och PRIV, det vill säga programinriktat individuellt program med inriktning bygg för ickebehöriga elever. Med ickebehöriga elever menas de som efter nian har underkända betyg i svenska, engelska eller matematik. Dessa elever är i princip utestängda från fortsatt utbildning, och det är vår förhoppning att vi bland dessa ska kunna hitta ungdomar som är väl lämpade och motiverade att utbildas inom bygg. Innevarande hösttermin kommer 64 elever, med 32 vid respektive inriktning, att inleda sina studier vid Peabskolan. Den teoretiska utbildningen kommer att äga rum i Kristianstad och praktikarbetet kommer att bedrivas vid den nerlagda flygflottiljen F10 i Ängelholm, som Peab förvärvade våren Vid F10 kommer eleverna att erbjudas möjlighet till internatboende. Utbildningen kommer att bedrivas efter ett rullande schema med praktik varannan vecka och skolstudier varannan, under ledning av UVS lärare och Peabs handledare. Peab kommer att utbilda 22 hantverkare i UVS pedagogiska modell och dessa skall fungera som handledare på Peabs arbetsplatser. Ett av de första praktiska projekten blir att bygga om en kasernbyggnad på F 10 till internat, vilket således innebär att dessa elever bygger sitt eget hem under utbildningen. Många gånger har vi fått frågan om varför vi inte rekryterar utländsk arbetskraft. Vi vet att det är ett alternativ, men vill först se över vilka inhemska alternativ som står till buds. Och vi tycker att det känns rätt att ge ungdomar som av olika orsaker inte har behörighet till fortsatt utbildning, en ny chans. Vi har som sagt stora förhoppningar om att finna många framtida medarbetare bland dessa. Läs mer om Peabskolan på sidorna 3 6. GÖSTA SJÖSTRÖM Informationschef, Peab innehåll Peab sätter ungdomar i skolan Ny på jobbet Vikten av ett starkt varumärke Snart kan göteborgarna sova på sin post.10 Analysen Anders Haskel Industriellt byggande Profilen Anna Jacobsén Lägenheter på löpande band Bostadsbristen en utmanande uppgift...22 Bobutiken med försmak av framtidens boende Ökat trädgårdsintresse lyft för betong Tomterna en nyckelfråga i Finland Delårsrapport januari juni Krönika Mer solbränd än utbränd PEAB ÄR ETT AV NORDENS LEDANDE FÖRETAG INOM BYGG- OCH ANLÄGGNING. Koncernen bedriver bygg- och anläggningsverksamhet främst i Sverige men även i Norge och Finland. Dessutom ingår, huvudsakligen i Sverige, kompletterande byggrelaterade industriföretag inom fabriksbetong, betongprodukter och prefab, berg och grus, transporter, tillverkning och beläggning av asfalt samt maskin- och kranuthyrning. Koncernen har cirka anställda och en omsättning som överstiger 25 miljarder kronor. Peabs motto är att vara den lokala entreprenören nära kunden, med den stora koncernens möjligheter. PEABJOURNALEN är en tidning för Peabs anställda, kunder och aktieägare. Utgiven av Peab AB, Information, Förslöv. Tfn Fax E-post Internet REDAKTION Gösta Sjöström (ansvarig utgivare), Lilian Bringle samt journalister ur RHR/CCs nätverk.tidningen är producerad av RHR/CC, Gustav Adolfs torg 51, Malmö. Tfn Fax REPRO OCH TRYCK Holmbergs, Malmö Förslag på innehåll i PeabJournalen kan lämnas till eller Du kan även kontakta informationsavdelningen eller Peabs växel på tfn PEABJOURNALEN 3/2006

3 Peab skolan Peab sätter ungdomar i skolan Blir delägare i ny friskola I mitten av augusti var det upprop i Peab-skolan, Peabs satsning på en kvalificerad gymnasial yrkesutbildning. Tillsammans med friskolan UVS startar vi utbildning i det treåriga byggprogrammet. 64 elever har antagits. PEABJOURNALEN 3/2006 3

4 Peab skolan I mitten av augusti välkomnade Peabs personalchef Mats Johansson och projektledaren Marianne Oelker Johansson 64 elever till Sveriges första byggskola. Ett spännande samarbete mellan UVS och Peab. PEABS AVSIKT ÄR ATT ÖKA utbildningen inom branschen. Om ingenting görs hotas byggbranschen av en kraftig brist på medarbetare kommande år. Hela 38 procent av de anställda kommer att lämna branschen på grund av ålder under perioden Det innebär anställda per år, ett helt Peab. I verkligheten kommer siffran att bli ännu högre eftersom somliga går i förtid på grund av sjukdomar eller förslitningar, andra på grund av arbetsbrist på hemorten. Bakgrunden till den hotande bristen är den extrema neddragningen i byggbranschen under 1990-talet, perioden efter finans- och fastighetskraschen. Bostadsbyggandet störtdök från lägenheter per år till under Arbetslösheten i branschen var hög och skolsystemet inrättade sig därefter med neddragningar i antalet utbildningsplatser. Underskott på utbildning Dessvärre har skolsystemet inte graderat upp sig i takt med att byggandet åter har normaliserats och arbetssituationen förbättrats. Antalet utbildningsplatser understiger idag kraftigt det långsiktiga behovet. Ett annat problem är att det inte alla gånger är de rätta eleverna som utbildas. Eftersom antalet platser till utbildningarna i byggprogrammet är lägre än efterfrågan har betygskraven för att bli antagen successivt stigit. Och det är ingenting som säger att eleven med toppbetyg i engelska eller matte är den mest lämpade snickaren. Idag är det också många som efter utbildningen inte alls går till byggbranschen. De kanske vidareutbildar sig till arkitekter eller vill bli konsthantverkare. Med den brist på folk som finns är det ingenting vi har råd med, säger Mats Johansson, personalchef i Peab. Det är något som Peab-skolan vill vara med och ändra på. Speciellt är att hälften av eleverna har antagits enligt det traditionella betygsurvalet med godkända och bra betyg från grundskolan medan den andra hälften har blivit antagen efter att UVS tillsammans med Peab har bedömt elevernas lämplighet och intresse för byggbranschen, säger Marianne Oelker Johansson som är projektledare för Peab-skolan. Vi tror att fokuseringen på de teoretiska ämnena har blivit för stor. Intresse och engagemang är faktorer som inte värdesätts på den traditionella skalan och det tycker vi är fel, fortsätter hon. Peabs VD Mats Paulsson är inne på samma linje: Betygen ska inte vara något hinder alla som är intresserade av något av gymnasieskolans byggprogram ska få möjligheten. Det är den enskildes motivation och förutsättningar som ska vara utslagsgivande. VD lämnade skolan som 14-åring Mats Paulsson vet vad han talar om. Själv startade han sin yrkeskarriär som fjortonåring. Nu drygt 40 år senare är han VD för och huvudägare i Peab, Sveriges tredje 4 PEABJOURNALEN 3/2006

5 största byggföretag. Och det är inte främst de teoretiska kunskaperna som har lett honom till den positionen. En annan käpphäst för Mats Paulsson är lärlingssystemet. Det är klart att du inte kan gå direkt från skolbänken in på ett bygge och göra ett fullgott arbete. Möjligheten att först arbeta som lärling är en fördel för alla parter; både för den som får en mjuk introduktion till jobbet och för de blivande arbetskamraterna. Ett recept för att öka tillgången på kvalificerade byggnadsarbetare är att ta bättre hand om dels de som av olika orsaker är arbetslösa och dels de som är långtidssjukskrivna. Det är en utmaning att få dessa grupper att fungera i modern produktion igen, men det vore mycket lönsamt för både samhället och individen om det lyckades. Att ta in utländsk arbetskraft vore att gå den lättaste vägen, menar Mats Paulsson. Starten av skolan har gått rekordsnabbt. Normalt är det en process på åtminstone två år, men diskussionerna med UVS startade i våras. Tack vare att UVS haft ett preliminärt godkännande från Kristianstads kommun att starta ett byggprogram kunde det gå så fort. Friskolan UVS (som står för Utveckling, Vetskap och Säkerhet) har en bakgrund i bilskoleutbildning och driver 13 friskolor runt om i landet. Den teoretiska utbildningen kommer att finnas i Kristianstad medan den praktiska delen förläggs till det gamla regementsområdet F10 i Ängelholm. Peab förvärvade F10 i våras och har börjat en renovering och förnyelse av området. Här kommer alltså att finnas en hel del praktikplatser i direkt anslutning till skolan. Peab ställer dessutom upp med handledare som kommer att ha hand om de praktiska delarna av utbildningen. Den rekryteringen pågår som bäst och intresset har glädjande nog varit mycket stort, berättar Marianne Oelker Johansson. Det är mycket som ska fungera, skolan blir ju ett internat med mathållning och inkvartering plus transporter mellan de båda kursorterna. På sikt är dock tanken att all utbildning ska förläggas i Ängelholm genom en nybildad friskola, Peab-skolan, som ska ägas av UVS och Peab gemensamt. Unik satsning Att Peab till och med engagerar sig som ägare i ett skolprojekt är mycket unikt i företags-sverige och visar den vikt som bolaget lägger vid att få rätt personal. Det här är ett initiativ för att visa det behov som finns. Ibland är det nödvändigt att starta en utveckling och diskussion för att andra ska få tummarna loss. Vi ser förstås gärna att fler får upp ögonen för behovet och ökar antalet utbildningsplatser och gärna med mer flexibla intagningsregler, PEABJOURNALEN 3/2006 5

6 Peab skolan säger Mats Johansson. Redan idag är Peab engagerat i olika utbildningar runt om i Sverige tillsammans med olika kommuner, ett arbete som man också är beredd att utöka. I Sverige finns en stor potential i de människor som idag av olika skäl inte har sysselsättning. Det kan handla om långtidssjukskrivna som behöver hjälp för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden men som också sitter på stora kunskaper värda att ta vara på. Det kan vara arbetslösa som bor på fel plats i landet. Personer med utländsk bakgrund kan behöva kompetensutveckling eller en utökad svenskundervisning. Byggbranschen har varit dålig på att välkomna invandrare och det är vi i Peab beredda att se till att det blir en ändring på, menar Mats Johansson. Finns det inga risker med att engagera sig direkt i utbildningen? Det kan det säkert finnas, men vi ser större risker i att inte göra något alls. Utbildningen är treårig och under den tiden kan förstås saker inträffa som gör att efterfrågan på arbetskraft inte blir vad vi tror idag. Men ett nytt 11 september är inget som vi kan planera för. Vår ambition är att vara med och ta hand om ungdomarna och kunna erbjuda arbete efter utbildningen, svarar Mats Johansson. Några sådana garantier finns förstås inte, fyller Marianne Oelker Johansson i. Däremot vet vi väl vad som kommer att ske. Medarbetarna blir äldre och går successivt i pension. Och för att bygga hus krävs det folk. Vad kan hända med nya byggmetoder eller material? Att rationalisera arbetet på byggplatsen, hos underleverantörer och i logistiken är i högsta grad prioriterat i Peab liksom i branschen i stort, säger Mats Johansson. Det finns en mängd pågående arbeten och projekt som ska leda till en mer rationell byggprocess. Men det kommer inte att räcka till för att råda bot på den brist på personal som vi ser framför oss. Men det kan vara farligt att stirra sig blind på rationaliseringarna. Peab står för kvalitet i byggandet och det är svårt att hitta genvägar till det som våra kunder förväntar sig av oss. Det gäller att ha kompetens hos den personal som finns hos oss och att bilda bra arbetslag. Utbildningen är och kommer alltid att vara en hörnsten som garanterar en hög kvalitet i slutprodukten. Det är förstås tidigt att tala om en fortsättning på Peabs engagemang i skolan innan den ens har startat på riktigt, men hur ser framtiden ut om ni får tänka lite fritt? Samarbetet med UVS är spännande av flera skäl, säger Marianne Oelker Johansson. Dels driver de totalt 13 friskolor och av den anledningen är det möjligt att se en fortsättning på vårt samarbete i andra delar av landet eller med andra utbildningar med anknytning till byggbranschen, till exempel maskinförare eller kranförare. Lennart Larsson, som är rektor för friskolan UVS, bekräftar bilden. För oss inom UVS är det mycket intressant att samarbeta med Peab. All yrkesinriktad gymnasieutbildning ska ske med ett fördjupat samarbete med näringslivet från nästa år. Genom Peab-skolan har vi kommit dit ett år tidigare. Peab och UVS känner varandra sedan tidigare genom att vissa delar av Peabs kompetensutveckling skett i UVS regi. Lennart Larsson ser också goda möjligheter att vidareutveckla denna typ av företagsutbildningar. UVS blir mer känt genom Peab-skolan och det ger oss ett ökat marknadsvärde och goodwill. Att kunna ta del av de erfarenheter som finns inom Peab-koncernen och få en ytterligare verklighetsanpassning ska förhoppningsvis gynna även våra andra utbildningar, säger han. UVS har visat upp goda resultat när det gällt sambandet skola näringsliv. Inte minst detta är förstås av stort intresse för Peab och något som ska förstärkas ytterligare genom att Peab ställer handledare till förfogande i utbildningen, säger Marianne Oelker Johansson. Framtida expansion Lennart Larsson känner att det är tidigt att tala om en expansion men medger att det finns tankar om en sådan: Visst finns det visioner om att kunna placera ut fler skolor i landet och då inte bara inom bygg. UVS har ju en bakgrund inom fordon och transport och där finns också en hel del beröringspunkter med byggsektorn. Det här är en process som kommer att fortsätta utvecklas de kommande åren. Även om vi som stort företag arbetat mycket med utbildning under många år är det en ny målgrupp vi har framför oss killar och tjejer som är år gamla. Men det är otroligt stimulerande att få vara med och röra om i ett gammalt system med en del nya tankar. Det är kanske därför som intresset från våra medarbetare att vara handledare har varit så stort, menar Mats Johansson. text ANDERS KJÄLL 6 PEABJOURNALEN 3/2006

7 Ny på jobbet Byggbranschen upplever just nu en högkonjunktur. Även på Peab rullar hjulen allt fortare och det öppnas upp möjligheter för fler kompetenta medarbetare i hela organisationen. PeabJournalen har den här gången träffat en arbetsledare, en KMA-ansvarig och en kalkylator för att fråga hur det är att vara ny på jobbet. Jenny Skoglind Arbetsledare Namn Jenny Skoglind Yrkestitel Arbetsledare Ålder 24 år Familj Föräldrar och en lillebror Bor Kiruna Fritidsintressen Konståkning och träning Utbildning Projektingenjör vid Luleå Tekniska Universitet Arbetsplats Peab Kiruna Aktuellt projekt Anrikningsverket KA3 När började du jobba för Peab? I januari Var jobbade du tidigare? Peab är min första arbetsgivare sedan jag tog min högskoleexamen. Vad innebär din nya tjänst? Jag sysslar mycket med planering och arbetsfördelning ute på bygget. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Jag trivs jättebra än så länge. Det är väldigt trevlig stämning. Det känns rätt helt enkelt. Vad är din drivkraft på jobbet? Att få utvecklas som person och arbeta med det jag är utbildad till. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att vara kvar inom företaget och få prova på att arbeta med de olika delar som finns inom branschen. Fast jag trivs väldigt bra ute i produktion där mina teoretiska kunskaper och tidigare erfarenheter kommer till användning. Elisabeth Österberg Kalkylator Namn Elisabeth Österberg Yrkestitel Kalkylator Ålder 53 år Familj Tre barn, Delsbo Bor Gävle Fritidsintressen Trav, hus och trädgård Utbildning Tekniskt gymnasium, byggnadsingenjör Arbetsplats Peab Uppsala Aktuellt projekt Marmorvägen i Enköping, sex hus med bostadsrätter När började du jobba för Peab? Den 7 augusti. Var jobbade du tidigare? På en konsultfirma i Gävle. Vad innebär din nya tjänst? Jag ska framförallt ta fram anbudskalkyler, produktionskalkyler och ackordskalkyler. Men det kommer säkert att dyka upp fler arbetsuppgifter. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Än så länge är allting trevligt även om det har varit lite stök att få grejorna på plats så här i början. Vad är din drivkraft på jobbet? När man kommer framåt och ser att resultatet blir bra. Sen är jag även en vetgirig person som tycker att det är kul att lära mig nya saker. Just nu håller jag på att lära mig ett nytt datorprogram, vilket är spännande. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att allt ska fungera både på jobb och hemma och att det ska gå bra för mina barn. Jag hoppas också att det ska gå bra att pendla eftersom jag åker 11 mil om dagen. Kristina Mötsch KMA-samordnare Namn Kristina Mötsch Yrkestitel KMAsamordnare (produktionscoach) Ålder 42 år Familj Sambo, 10-årig dotter Bor Strax utanför Västerås Fritidsintressen Hästar Utbildning Gymnasie, KY-utbildning Arbetsplats Peab Västerås Aktuellt projekt Med på de flesta projekt inom avdelningen När började du jobba för Peab? Den 19 juni. Var jobbade du tidigare? Närmast kommer jag från en liknande tjänst på Vägverket Produktion. Innan dess var jag konsult inom kvalitet- och miljöområdet. Jag har även drivit ett företag som tillverkade skyddskläder åt livsmedelsindustrin och sjukvården. Vad innebär din nya tjänst? Jag arbetar bland annat som stöd för vår avdelning när det gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Detta kan bland annat vara vid anbud och uppstart men även under projektens gång. Vad tycker du om Peab som arbetsplats? Jag tycker att det känns bra. Det var också det intryck jag fick av vänner innan jag tog tjänsten. Vad är din drivkraft på jobbet? Att få med rätt uppgifter och göra ett bra jobb kvalitetsmässigt gentemot våra beställare och att detta resulterar i att vi får ett gott omdöme av våra kunder. Vilka förväntningar har du på framtiden? Att det går bra på jobbet. I ett längre framtidsperspektiv är det ju också trevligt att det finns många karriärmöjligheter inom Peab. text HANS RAMEL PEABJOURNALEN 3/2006 7

8 Vikten av ett starkt varumärke Under våren har Peab marknadsfört sig genom bland annat stora annonser i dags- och fackpress. Målet är i första skedet att stärka företagets varumärke för att kunna attrahera fler anställda. för att stärka sin position som arbetsgivarvarumärke. Att arbeta med välkända varumärken kan också påverka den befintliga organisationen gynnsamt. Välkända varumärken fungerar ofta som ett organisatoriskt kitt, med förmåga att stärka den enskilde medarbetarens självkänsla och självförtroende, säger Frans Melin. STARKA VARUMÄRKEN är en strategisk resurs som kan utveckla ett företags konkurrenskraft, tillväxtförmåga och lönsamhet, menar ekonomie doktor Frans Melin, som är verksam som forskare och konsult i varumärkesstrategi på Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Brand Strategy AB. Under senare år har värdet av starka varumärken väckt stor uppmärksamhet. Allt fler företag hävdar idag att deras varumärken är en av organisationens viktigaste tillgångar. Ingen höjer längre på ögonbrynen inför ett sådant påstående, utan det betraktas snarast som en självklarhet. Så har dock inte alltid varit fallet. För bara tio år sedan användes ordet varumärke i princip bara av jurister och marknadsförare. Den övergripande målsättningen vid all varumärkesuppbyggnad är att attrahera en bred bas av märkeslojala kunder, berättar Frans Melin. För att lyckas är det viktigt att kunna erbjuda en märkesprodukt med ett unikt och relevant mervärde, som på bästa sätt tillfredsställer kundens behov och önskningar. En av märkesinnehavarens mest betydelsefulla uppgifter är därför ganska naturligt att göra kunderna medvetna om den egna märkesproduktens existens. Man brukar tala om att skapa märkeskännedom. Det är ett arbete som hela tiden måste pågå eftersom det har visat sig att det varumärke en kund först kommer ihåg inom en produktkategori är det märke som han eller hon sedan köper. Men en hög märkeskännedom kan ha stor betydelse även i andra sammanhang. Undersökningar bland nyutexaminerade civilingenjörer och civilekonomer visar att företag med välkända varumärken upplevs som mycket attraktiva att arbeta för. Detta är något som flera företag försöker utnyttja genom att utveckla strategier för employer branding, det vill säga strategier Måste locka fler till branschen Detta är en av anledningarna till att Peab under våren för första gången gick ut i en rikstäckande marknadsföringskampanj. Målet var att lyfta fram Peab som företag och stärka varumärket hos nuvarande och blivande anställda. Att vi kommer att få stora problem att rekrytera personal på byggsidan har vi ju vetat länge, säger Mats Johansson, personalchef på Peab. Men tidigare har vi nog ändå tänkt att det skulle lösa sig som det alltid har gjort. Och tidigare löste det sig ofta genom att Peab kunde locka folk från konkurrenterna. Men nu på senare tid har de tvingats inse att det inte längre finns någon att rekrytera där. Bristen är total och slår genom hela branschen. Det krävdes alltså en rejäl satsning på att rekrytera nya människor till branschen och till Peab. Och för att locka fram dagens 8 PEABJOURNALEN 3/2006

9 unga räcker det inte med att lova bra lön. De tittar även på andra saker för att avgöra vilken arbetsgivare de ska gynna. De vill kunna identifiera sig med sin arbetsgivare, säger Mats Johansson. Och de vill kunna känna sig stolta över sin arbetsplats. Vi vill vara ett företag där människorna som jobbar känner stolthet. Då måste vi och våra värderingar vara omtalade hos de vi vill attrahera. Frans Melin, ekonomie doktor, Lunds Universitet och Brand Strategy AB. Därför beslutade Peab att gå ut i en stor varumärkes- och rekryteringskampanj. Målet var att göra varumärket Peab mer välkänt, både bland vanligt folk och bland bygg- och anläggare. Vi behövde inte precis anstränga oss för att hitta något att säga, menar Mats Johansson. Peab är redan ett företag med bra värden och vi skiljer oss från våra konkurrenter på ett antal områden. Stark lojalitet lönsam Att Peab gick med helsidesannonser i många dagstidningar är också något som ses som positivt av varumärkesexperten. För även om det är viktigt att vara känd så är det ännu viktigare vad man är känd för, det vill säga vilka märkesassociationer som varumärket väcker. En av de viktigaste märkesassociationerna är upplevd kvalitet. Denna kan påverkas av en lång rad olika faktorer som exempelvis märkesproduktens namn och reklamens utformning och omfattning. Massiva annonskampanjer kan skapa positiva kvalitetsassociationer, menar Frans Melin. Kunden förväntar sig att en märkesprodukt som marknadsförs intensivt måste vara av god kvalitet. I förlängningen är målsättningen för alla som arbetar med att bygga upp ett varumärke att skapa en hög märkeslojalitet. Det skapar nämligen förutsättningar för en stabil marknadsandel, god lönsamhet och långsiktigt positivt kassaflöde. Samstämmiga forskningsrön från en lång rad olika branscher visar att kunder gärna vill vara lojala, säger Frans Melin. Ur ett kundperspektiv kan lojalitet ses som ett uttryck för förtroende. Detta grundar sig på att ett starkt varumärke ofta associeras med ett tryggt val, som dessutom är både tids- och kostnadseffektivt. Men för att fullt ut kunna dra nytta av den inneboende potentialen i märkeslojalitet måste man förstå grunderna. Och potentialen är större än många tror, menar Frans Melin. Det har visat sig att om lojaliteten ökar med 5 procent så ökar lönsamheten med upp till 20 procent. Samtidigt är det viktigt att inse att varumärkesarbete är något som sker genom evolution snarare än revolution. Vilket som bekant tar tid. Men redan nu har Peab fått positiva signaler på sin kampanj i de undersökningar som görs. I vår prioriterade målgrupp, byggoch anläggare, har de allra flesta uppmärksammat kampanjen och är positiva till det vi står för, säger Mats Johansson. Det är ett mycket gott resultat så här långt. text JOHAN BERGQUIST PEABJOURNALEN 3/2006 9

10 Göteborg Snart sova p Lagom till julen 2008 får Göteborg ett nytt internationellt hotell i lyxklass. Då är nämligen ombyggnaden av Postens gamla anrika kontor vid Drottningtorget färdig och Choice Hotels Scandinavia slår upp portarna för en skapelse som med sitt planerade kupolförsedda 17-våningstorn kommer att förändra stadens skyline. CHOICE HOTEL har sedan tidigare fem hotell belägna i Göteborg. Men eftersom deras kunder och gäster hade uttryckt önskemål om ett nytt förstaklasshotell i centrala Göteborg började man för något år sedan att fundera över om det inte var dags att skapa ett urbant förstaklasshotell och en internationell mötesplats för kunder, gäster och göteborgare. Och under våren 2005 fick Magnus Munk, regionchef på Peab i Göteborg, höra talas om att Choice Hotels fastighetsbolag Home Properties (fd Capona) funderade på att etablera ett nytt stort hotell i Göteborg. Han tog med sig denna kunskap och i samband med ett annat projekt tog han upp frågan med arkitekten Magnus Månsson på Semrén & Månsson i Göteborg. De började fundera över vilka möjliga platser det fanns i centrala Göteborg. Bland annat tittade vi på några tomter som låg runt Drottningtorget, berättar Magnus Munk. Och det var medan vi höll på med det som vi kom på att Postens stora hus invid torget faktiskt var outhyrt till två tredjedelar. Efter att Magnus Månsson hade gjort några skisser och studerat planlösningarna kom de fram till att huset hade rätt förutsättningar för att kunna förvandlas till en hotellbyggnad. Posthallen blev en lobby och många andra delar kunde anpassas till den nya verksamheten. Det blev en tilltalande blandning av 10 PEABJOURNALEN 3/2006

11 kan göteborgarna å sin post gammalt anrikt och nytt modernt, säger Magnus Munk. Peab lät kalkylavdelningen räkna på det hela och fick fram en grovt uppskattad budgetsiffra för ombyggnaden. I det här skedet fick Magnus Munk dessutom en signal på vad huset skulle kunna kosta att förvärva eftersom Postens pensionsstiftelse, som ägde huset, visade sig vara på väg att sälja. Förhandlingar på två fronter En tid senare var Petter A Stordalen, ägare av Choice Hotels Scandinavia och dessutom 70 procentig ägare av hotellets fastighetsbolag Home Properties, i maj på ett kort besök hos Peab och Magnus Munk fick tillfälle att presentera hela upplägget. Han blev helt begeistrad och ville gärna arbeta vidare med projektet, berättar Magnus Munk. Home Properties gav Peab i uppdrag att PEABJOURNALEN 3/

12 Göteborg förhandla med Postens Pensionsstiftelse om att förvärva fastigheten. Samtidigt förhandlade Peab med Home Properties om att de direkt skulle ta över ägandet av fastigheten så fort köpet var klart. Magnus Munk förhandlade parallellt på två fronter och i november förra året var affären i hamn. Peab skrev då också ett samarbetsavtal med Home Properties, som innebär att Peab blir totalentreprenör med projektansvaret för detaljplanen, förstudierna, projektutvecklingen och genomförandet. I början av året har arbetet med att ta fram utvecklade skisser pågått och den 24 april presenterades allt för pressen. Tanken är att med omsorg bevara byggnaden och samtidigt tillföra nya influenser som skapar en öppen välkomnande atmosfär. 17 våningar högt torn Om- och tillbyggnaden av Centralposthuset kombinerar kraven på bevarande med bygget av ett nytt högt hus. Genom det nya hotellet vill Home Properties bidra till att omgivningen vid Drottningtorget och Åkareplatsen blir mer levande, attraktivt och folkrikt. En mötesplats där människor kan träffas i en spännande miljö. En av de få yttre förändringarna innebär att en ny ingång skapas i gatuplan på hotellets framsida. Men den stora förändringen är en ny byggnad i den lucka i byggnaden som vetter mot Åkareplatsen. Där ska det, 12 PEABJOURNALEN 3/2006

13 enligt det nuvarande förslaget, byggas en 17 våningar hög byggnad som kommer att krönas med två kupoler. Choice Hotels och Home Properties räknar med att investera mellan 800 miljoner och en miljard kronor i projektet. Hotellet kommer, förutom sina 550 rum, även att hysa flera restauranger, en spa-anläggning, butiker och konferensmöjligheter. Nästa steg blir att arbeta vidare för att få till stånd en ändrad detaljplan, säger Magnus Munk. Vi har dock så här långt bara fått positiva reaktioner från representanter från Byggnadsnämnden. Planeringsarbetet väntas ta ett år och därefter följer en byggperiod på knappt två år. Det innebär att portarna kan slås upp lagom till julfirandet år text JOHAN BERGQUIST Konjunkturen avgör börshösten av ANDERS HASKEL BÖRSEN STÅR PÅ i stort sett samma nivå när denna text skrivs i slutet av augusti som när jag skrev min förra krönika för nästan exakt tre månader sedan. Vid den tidpunkten hade marknaden just drabbats av ett rejält ras. Nu har vi några månader bakom oss där det snarare känns som att kurserna stått och stampat på samma plats. Det är i och för sig inte hela sanningen. Vissa aktier har gått bra, Volvo tillhör till exempel sommarens vinnare, medan andra blivit förlorare. Att det ändå känns trendlöst på börsen tolkar jag som att marknaden gått in i ett väntläge där det behövs tydliga signaler vart konjunkturen är på väg för att kurserna på allvar ska börja röra sig i ena eller andra riktningen. Detta är läget just nu. Flertalet företag har levererat starka rapporter under sommaren. Det gäller inte minst byggindustrin. Det finns egentligen inget som talar för att vinstnivåerna snabbt kommer att vika och i ljuset av de höga vinsterna finns det gott om försiktigt värderade aktier. Optimister som räknar med ännu högre vinster har därför inga som helst problem att hitta motiv för att kliva in på börsen. Dessutom har vi en situation där räntorna höjts på flera håll i världen. I Sverige och inom euroområdet har centralbankerna skickat tydliga signaler att fler höjningar är att vänta. Risken för inflation skrämmer och i Sverige tycks dessutom Riksbanken drivas av någon slags luddig ambition att höja räntan till en mer normal nivå. I USA som gått i täten med höjningar ligger inflationen sedan en tid på en obekväm nivå. Å andra sidan kan en inbromsning i den amerikanska ekonomin leda till att Federal Reserves nästa steg i stället blir en sänkning. Ett sådant hopp väcktes i alla fall på marknaden efter att den amerikanska centralbanken lät bli att höja vid sitt senaste möte efter att dessförinnan höjt styrräntan vid varje möte under ett par års tid. Det är kanske ändå den amerikanska räntan tillsammans med höga energioch råvarupriser som är det största orosmolnet. Frågan är vad som händer om vi flyttar blicken förbi de närmaste kvartalen företagsvinster, det vill säga en bit in i nästa år. Just nu håller till exempel den amerikanska husmarknaden på att kylas av. Om lägre huspriser leder till att befolkningen känner sig fattigare finns det en betydande risk att konsumtionen bromsar in. Följden blir en lägre ekonomisk tillväxt. Det kan få återverkningar i till exempel Asien som exporterar mycket till USA. Svagare tillväxt innebär sämre företagsvinster. Det kan räcka med små negativa överraskningar för att börskurserna ska falla. Då hjälper det inte heller att många svenska företag fortsätter visa fina vinster under En situation där USA går in i en lågkonjunktur skapar helt enkelt en allmän oro och osäkerhet att även Europa är på väg mot sämre tider. Självklart är det långt ifrån säkert att detta pessimistscenario infrias, men jag tror att risken för en inbromsning i konjunkturen är större än på länge. Ändå tycker jag att man kan behålla en hyfsad slant på aktiemarknaden. Men att se över risken och välja kvalitetsföretag som historiskt klarat av att visa bra resultat såväl i bra som i sämre tider är A och O. Anders Haskel är chef för HQ Banks kontor i Malmö. Tidigare har han bland annat varit verksam som börsjournalist på Veckans Affärer. PEABJOURNALEN 3/

14 Effektivisering Industriellt byggande DEN HETASTE TRENDEN i byggbranschen just nu verkar vara industriellt byggande. För fem år sedan var detta en icke-fråga, nu testar eller producerar alla de stora bolagen bostadshus i en mer eller mindre industriell process. Vad beror detta intresse på Göte Brännvall, vice VD i Peab? Vi ska bygga så att vanligt folk har råd att bo, säger Göte Brännvall vice VD i Peab. Den viktigaste orsaken är att bostadsbyggandet har satt igång. Under tio år, hela 90-talet, låg bostadsbyggandet väldigt lågt. Peab byggde exempelvis bara lägenheter Nu är vår årstakt lägenheter, tio gånger högre. Totalt i Sverige bygger vi i år drygt lägenheter och på den nivån kommer vi ligga de närmaste åren också. Dessa volymer har inneburit att det varit möjligt att planera för ett industriellt byggande och även att genomföra de investeringar som krävts i system, anläggningar och inte minst utbildning. Industriellt byggande leder tankarna till fabriker och snillrika maskiner som spottar ut färdiga komponenter på löpande band. Men för byggbranschen har förändringarna börjat långt tidigare än med komponenterna. Utan en effektiv arbetsplats kommer en industrialiserad komponentproduktion inte till sin rätt. Likaså måste industriproduktionen understödjas av en kvalificerad inköpsfunktion och effektiv logistik. Industriellt byggande är inte bara en byggkloss utan ett helt systemtänkande. Förutom att byggandet har ökat i Sverige och gett de volymmässiga förutsättningarna har också ett effektivt distribuerat datastöd varit en förutsättning för utvecklingen av både inköp och logistik, säger Göte Brännvall. Industriellt byggande må vara på modet just nu, men det är förvisso inget nytt. Villor har byggts i fabrik sedan 1930-talet och med miljonprogrammet blev det dags att även rationalisera byggandet av flerfamiljshusen. Det blev dock för mycket av det goda och komponentbyggandet hamnade i skamvrån. Frågan är dock vad som var fel under miljonprogrammets dagar husen eller den utvändiga miljön? Nu när det börjar bli dags att renovera husen från denna epok konstaterar man att lägenheterna ofta är riktigt välplanerade. Hade stadsplanerarna tänkt mer varierat skulle säkerligen miljonprogrammet ha ett mycket bättre rykte. De stora byggbolagen har drivit industrialiseringen olika långt. NCC har byggt en fabrik där i princip hela huset byggs färdigt för att levereras till montageplatsen i form av platta paket. Grunden byggs på traditionellt vis varefter ett monteringslag klickar 14 PEABJOURNALEN 3/2006

15 samman komponenterna i en takt av upp till fem lägenheter per vecka. Den totala byggtiden räknar NCC med att halvera jämfört med traditionellt byggande. Skanska arbetar med färdiga lego-bitar som kan användas på olika sätt i huskroppen enligt ett tjugotal färdiga planlösningar. Liksom i annat industrialiserat byggande handlar det om volymer för att få lönsamhet i systemen. Skanska räknar med att för egen förvaltning bygga runt lägenheter per år. En skillnad jämfört med NCC:s modell är att husen fortfarande byggs färdiga på plats med installationer och ytskikt. Även Peab arbetar med prefabricerade betongkomponenter som levereras från den nybyggda fabriken i Katrineholm och med ett traditionellt färdigställande på plats. Vi har utgått från det kunnande som finns i Peabs kår av yrkesarbetare, förklarar Göte Brännvall. I mycket är det en traditionell byggprocess där vi förfinar bit efter bit. Idag omfattar det stomsystemet och färdiga badrum. Kommande rationaliseringar kan jag tänka mig blir köken som, liksom badrummen, kan levereras färdigmonterade. En utgångspunkt för Peabs arbete med att pressa kostnaderna är att vi ska bygga så att vanligt folk har råd att bo. Att säga exakt hur mycket priserna kan sänkas är utomordentligt vanskligt, men en uttalad ambition är att komma ned runt 15 procent när det gäller det som vi själva kan påverka byggkostnaden. Kan andra parter runt ett bygge pressa sina kostnader lika mycket har vi tillsammans åstadkommit en hel del. Fokuseringen på industriella processer har också bidragit till att andra delar av byggandet har kommit i blickpunkten. Per Kämpe, professor för industriellt byggande vid LTH, har kallat industriell produktion för upprepning på ett vårdat sätt. För att kunna få ut de fördelar, inte minst kostnadsmässigt, som industriell produktion kan PEABJOURNALEN 3/

16 Effektivisering»Peabs vision är noll fel vid överlämnandet av ett projekt till kunden.«medföra gäller det att verkligen kunna upprepa proceduren många gånger. För att lyckas med det gäller ordning och reda på byggplatsen, ordning och reda i logistiken och att det blir rätt från början. Peabs vision är noll fel vid överlämnandet av ett projekt till kunden, bekräftar Göte Brännvall. Kostnaderna för felaktigheter i ett bygge är betydande, beräkningar har visat att det kan handla om uppemot åtta procent av byggkostnaden. Arbetet med att uppnå nollfelsvisionen har startat i Norge. Vi har redan kommit mycket långt och är nu på gång att starta samma arbete i Sverige. Förutom att det finns mycket pengar att spara innebär det givetvis också stora fördelar i relationerna med våra kunder. I många branscher handlar industriell utveckling inte bara om nya arbetsmetoder utan även om nya material. Byggbranschen har testat detta tidigare när exempelvis plasten introducerades på bred front under 1970-talet. Så verkar inte fallet vara i den nuvarande industrialiseringsvågen. Carl Jonsson, som ansvarar för teknikdelen i Skanskas satsning Moderna Hus, säger till tidningen Byggindustrin att de väljer beprövade lösningar och säker teknik. Med en avancerad produktionskedja kostar det mycket pengar om en kugge inte håller måttet. Ett helt bygge kan inte bli stående på grund av en smärre detalj. Ett bra genomfört bygge beror i hög grad på en genomtänkt och felfri projektering. JM har i stället för att satsa på en fabrik för produktion av komponenter arbetat med samordnade inköp och förbättrad projektering. I detta arbete har bolaget också ställt upp ett antal krav och förutsättningar för sina projekt. Exempelvis har rumshöjden spikats till 250 centimeter medan väggkonstruktioner och bjälklag är desamma i samtliga byggen. Ett speciellt intresse har JM visat för gränssnitt där olika material möts. Dessa är ofta grogrunden för problem av olika slag. Fokuseringen på gränssnitten gör att vi kan undvika problem med fukt, köld- 16 PEABJOURNALEN 3/2006

17 bryggor och annat, säger Lennart Henriz, JM:s chef för verksamhetsutveckling till Byggindustrin. En annan modell för upprepning på ett vårdat sätt är Peabs arbete med Svenska Bostäder och ÅWL Arkitekter. Tillsammans tog parterna fram ett typhus för ett par år sedan och som byggts i Blackeberg i Stockholm i form av två punkthus med 50 lägenheter. Typhuset har trimmats vidare och produktion av ytterligare 250 lägenheter pågår och mer lär vara på gång. För arkitektkåren innebär ett ökat industriellt byggande ett klart hot. Det är en självklarhet att fler hus stöpta i samma grundform innebär mindre arbete för arkitekterna. Samma sak gäller för övrigt alla andra som direkt eller indirekt är engagerade i bygget. Ett av syftena är att sänka kostnaderna och det innebär mindre arbete för olika grupper. Även om NCC:s fabrikshus, som är det mest industrialiserade projektet som pågår just nu, innebär att varje hus ska kunna ritas av en arkitekt med unika lägenhetslösningar så sker det inom vissa givna ramar. Och en tvåa, trea eller fyra ser inte så rasande olika ut i planlösningarna. Det kan bli så att byggföretagen till slut har ett antal standardhus där det handlar om att välja rätt variant beroende på exempelvis tomtens förutsättningar. Staffan Carenholm, förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter, säger att risken är själlösa hus och pekar också på att den svenska bostadsmarknaden inte är speciellt homogen. Skulle stockholmsköparna, som börjar vänja sig vid den stil som etablerats i Hammarby Sjöstad, vara lika ivriga om objekten är mer standardbetonade, mindre flashiga? En ofarlig gissning är att arkitekternas roll kommer att förändras i framtiden. En väg som Staffan Carenholm pekar ut är att arkitekten tar ett större ansvar för processutvecklingen. Med tanke på att de hus vi bygger nu ska finnas kvar i femtio till hundra år är frågorna viktiga. I den stora jakten på kostnader finns en tendens att glömma bort de estetiska värdena som, rätt skötta, kan bli en stor värdeskapare på sikt. text ANDERS KJÄLL PEABJOURNALEN 3/

18 profilen Ålder 38 Familj Gunnar (som också arbetar hos Peab och är platschef i samma division som Anna) och pojkarna Erik 12, Gustav 7 och Johan 4 Bor I Huddinge sedan 1989 Senast lästa bok Stieg Larssons Män som hatar kvinnor Reser gärna till Ålands skärgård med familjens motorbåt Fritidsintressen Familj, umgås med vänner, båtliv med motorbåten och slalomåkning. Anna Jacobsén Kvinnlig arbetschef bland idel män ANNA JACOBSÉN tillträdde jobbet som arbetschef den 1 augusti 2006 och basar för en arbetschefsgrupp med två arbetslag inom division Bostad. Arbetsuppgifterna som sådana är dock inte nya, eftersom hon under det senaste året varit biträdande arbetschef på samma ställe. Kvinnliga byggarbetschefer är inte så vanliga och Anna är en av hittills två inom 18 PEABJOURNALEN 3/2006 Peab. Hur kom det sig att hon valde att arbeta med detta? Det var faktiskt en ren slump att jag alls hamnade i byggbranschen, berättar Anna. Jag var duktig i matematik och de naturvetenskapliga ämnena. Tack vare tips av en SYO-konsulent började jag fyraårig teknisk linje på Åsögymnasiet, på Söder i Stockholm. Efter två års grundutbildning gällde det att välja gren. Jag tyckte det var roligt att bygga saker, att skapa något som man till exempel kan åka förbi och säga Det här har jag varit med om att ta fram. Därmed kändes inriktningen mot bygg väldigt naturlig och det har jag aldrig ångrat! Direkt efter gymnasiet började Anna som mätningstekniker på Platzer Bygg i Stockholm. Hon avancerade och när Peab nio år senare köpte Platzer och tog över personalen, var hon arbetsledare. Från 2000 arbetade hon som projektledare fram till våren 2005, då hon blev biträdande arbetschef. Under årens lopp har Anna också passat på att vidareutbilda sig. Särskilt goda möjligheter till det har hon fått sedan hon börjat arbeta hos Peab. Peab satsar verkligen på att utbilda sin personal, säger Anna, och det känns positivt. Jag har bland annat gått en projektledarutbildning, ledarskapsutbildning och kurser i till exempel juridik, respektive ekonomisk plan för bostadsrättsföreningar. Det känns bra att ha fått sådana grunder, tycker hon. I synnerhet som jag till största delen arbetar just med bostadsprojekt och med bildande av bostadsrättsföreningar. Som arbetschef vilar det på Anna att få fram lönsamma och intressanta projekt att utveckla tillsammans med gruppens projektledare Christer Furst. I det sammanhanget har hon god nytta av att hon bott i Stockholm sedan tonåren och därmed kan staden väl. Anna efterträder Tomas Pousette som arbetschef, men behåller honom som sin närmaste chef även i fortsättningen, eftersom han nu är regionchef i Stockholm. Det känns jättebra, kommenterar Anna. Som arbetschef tar jag över en stabil grupp. Vi känner varandra väl och har arbetat länge tillsammans. Därför hoppas jag att vi ska fortsätta att trivas ihop. Många har varit mina arbetskollegor ända sedan Platzertiden, vilket känns tryggt. Så småningom hoppas jag kunna sätta min egen prägel på gruppen, men hur det kan gestalta sig vet jag inte riktigt. Det får framtiden utvisa. Anna hoppas kunna fortsätta att få fram projekt som blir lönsamma och ser framtiden an med tillförsikt. Även om tjänstens inriktning i första hand är bostäder, har hon sedan tidigare erfarenhet av att bygga exempelvis skolor, kontor och vårdhem. Hur känns det att arbeta som kvinna i ett så mansdominerat arbete som byggbranschen? Jag trivs i byggbranschen och att jobba med män är inga problem, svarar Anna. Det fungerar väldigt bra. Nu har det dessutom börjat komma in fler tjejer, vilket är jättetrevligt. För visst har jag ibland saknat någon att prata tjejsnack med och då har det känts lite ensamt. Tjejer behövs i byggbranschen. Det är aldrig bra med ensidighet mångfald är alltid det bästa. Det här är en bransch jag absolut kan rekommendera fler tjejer att söka sig till. Det har varit rätt val från början för mig och jag har ett jättespännande jobb! text BELLA DANOWSKY

19 På den gamla SAAB-fabriken i Malmö monteras idag kök och badrum på löpande band. Dessa färdiga kök och badrum monteras sedan i form av moduler rakt in i bostadshusets skal. Fördelen är bland annat att montörerna får stå inomhus i en torr och varm miljö, vilket innebär att risken för fel minimeras, liksom vatten- och fuktskador. Oslo Lägenheter på löpande band Ett av Oslos största industriområden, som har spelat en viktig roll för norsk industri i nästan 150 år och där det anrika turbinföretaget Kværner Brug tidigare höll till, har de senaste åren varit helt ödelagt. Nu ska man ersätta de gamla nedlagda industrihallarna med flera tusen nya bostäder, och de första lägenheterna i den nya Kværnerbyen sålde slut på rekordtid. Vad köparna kanske inte vet är att deras vardagsrum, badrum, kök och sovrum monteras i en gammal Saab-fabrik strax utanför Malmö. PEABJOURNALEN 3/

20 Oslo DET ÄR SNART 100 ÅR SEDAN Henry Ford uppfann det löpande bandet för biltillverkning, och visst är det lite ironiskt, att när man nu tillverkar hela hyreshus på löpande band så sker det i en gammal bilfabrik. Det nyskapande modulsystemet heter Open House Production, och den norska ägaren OBOS har stora ambitioner med nysatsningen. Vi befinner oss i inledningsfasen, och tekniken kommer att automatiseras mer och mer efter hand. Den här fabriken är vårt laboratorium, där vi hela tiden prövar oss fram. Vi måste på sätt och vis bygga upp vår egen entreprenörsverksamhet från grunden, Kvärnerbyn i Oslo. säger Arvid Sveen, som är styrelseordförande i Open House och VD på OBOS. Snabbt och effektivt På modulfabriken utanför Malmö arbetar 110 personer, varav cirka 70 är montörer vid det löpande bandet. Montörerna är oerhört snabba och effektiva i sitt arbete. Man börjar från scratch och monterar lägenheterna komplett med köksinredning, kaklade badrum (som kommer färdiga från en underleverantör), radiatorer, färdigisolerade väggar och tak och med gipsplattor både invändigt och utvändigt. Varje modul är cirka 45 kvm stor, och en typisk lägenhet består av två moduler. Vi producerar ungefär 900 moduler, det vill säga 500 lägenheter, om året, säger Arvid Sveen. Tack vare den här metoden kan vi bygga lägenheter på ett enklare och effektivare sätt, men med samma höga kvalitet. Och inte minst billigare. Priserna i norska Kværnerbyen blir mycket förmånliga betydligt lägre än liknande projekt i närheten. Jätteprojekt utanför Malmö OBOS köpte den skånska fabriken 2002, och de första modulerna som tillverkades använ- des till ett projekt med 70 lägenheter i Helsingborg Sedan började man leverera moduler till jätteprojektet Annestad i utkanten av Malmö, alldeles intill Öresundsbron. Här ska det totalt byggas lägenheter, och Open House har redan levererat 600 av dessa. Vi kommer att färdigställa ytterligare 200 lägenheter under sommaren eller hösten, säger Odd Villy Rundmo, teknisk direktör för OBOS dotterbolag Patentbygg, som i sin tur äger Open House Production. Vi levererar allt ifrån en- till femrumslägenheter, men genomsnittslägenheten är en trea på cirka 70 kvm. För övrigt har vi valt en standardtakhöjd på 2,60, något som vi tror kommer att bli allt vanligare på marknaden framöver. De flesta vill ha en lite högre takhöjd i sina bostäder nu för tiden. Fördelaktigt system Lägenhetsblocken som byggs i Annestad består av två till fem etage, men enligt Arvid Sveen klarar systemet av upp till åtta etage. Det är också en av fördelarna med det här systemet jämfört med andra modulsystem på marknaden. Våra moduler byggs i stål, medan andra system byggs i trä. 20 PEABJOURNALEN 3/2006

21 Personerna bakom det gemensamma projektet (från vänster): Aslak Mygland (Peab), Lei Tore Bugge (Finvold), Robert Andresen (Peab), Ulf Åberg, Arvid Sveen, Odd Villy Rundmo och Jon Ossler (Open House) samt Jörn Bogen (Peab). uppföra nästan bostäder här, och med största sannolikhet ska de första 450 lägenheterna byggas med moduler från Skåne och med Peab som totalentreprenör. Det blir en utmaning att frakta alla modulerna från Skåne till Oslo, men vi tror nog att det ska gå bra, vare sig vi väljer att frakta med båt eller lastbil. Vi kommer antagligen att mellanlagra modulerna i den stora industrihallen på området innan de monteras ute på byggplatsen. På så sätt kan vi garantera snabbast möjliga montering samt att modulerna förblir torra, avslutar han. Bilder: Open House production AB/Visualisera arkitektur AB Trämoduler, som bland annat tillverkas i Steinkjær och på Moelven i Norge, kan byggas i max fyra etage på höjden. Våra moduler väger bara i genomsnitt fem till sex ton, och den relativt låga vikten kombinerat med det faktum att varje enskild modul hänger i ett separat bärsystem i stället för att vila på varandra, gör att vi kan bygga högre. På sikt kommer vi sannolikt att kunna bygga hela 12 etage med detta system, säger han. Torrt och tryggt Andra fördelar med att bygga lägenheter på det här sättet är att arbetet görs inomhus, i en torr och varm miljö. Det innebär att risken för fel, inte minst vatten- och fuktskador, minimeras, fortsätter Arvid Sveen. Vädret kan däremot vara en kritisk faktor vid själva monteringen, det vill säga när modulerna ska lyftas på plats i lägenhetsblocken, säger Odd Villy Rundmo. Vi har faktiskt varit tvungna att skjuta upp monteringen några gånger på grund av kraftigt regn eller hård vind, men det hör till ovanligheterna. Lite duggregn, som idag, är inga problem, säger han och pekar på specialkranen som står klar att hissa upp en modul i Annestad. Den avancerade lyftkranen ser till att modulen är 100 procent vågrät under hela lyft- och monteringsprocessen. Kværnerbyen Kværnerbyen i Oslo ska nu alltså som första lägenhetsprojekt utanför Sverige använda moduler från Open House. OBOS ska Framtidens byggsystem? Nästa höst är det klart för inflyttning i Kværnerbyens första byggetapp. Hyresgästerna får äran att vara de första i Norge som bor i fabrikstillverkade lägenhetsmoduler från Skåne. Men de kommer knappast att bli de sista. text och foto RUNAR F DALER Bostadsområdet Annestad i utkanten av Malmö, inte långt från Öresundsbron, kommer att bestå av lägenheter alla inredda med moduler från Open House. PEABJOURNALEN 3/

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum

Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2006 Peab förstärker sin lokala närvaro Byggboom för köpcentrum Gränslöst samarbete förverkligar nytt anrikninsverk När möjligheterna

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin

PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007. Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 2 JUNI 2007 Hög stämning på Peabs årsstämma Stockholm hetare än någonsin Peab anlägger ny hamn i Helsingfors En högkonjunktur som utmanar

Läs mer

I kosta byggs framtiden

I kosta byggs framtiden tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2008 I kosta byggs framtiden Monica Widnemark, kommunstyrelsens ordförande i Lessebo kommun sid 3 En av Norges mäktigaste

Läs mer

Ett lyft för arbetsmiljön

Ett lyft för arbetsmiljön PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2006 Ett lyft för arbetsmiljön I Regionkampen ligger många miljoner i potten Peab vill knoppa av industridelen 20 år hos samma

Läs mer

Fler tjejer på bygget

Fler tjejer på bygget PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 1 MARS 2006 Peab tar skid-vm i mål God planering och laganda bakom nytt finskt projekt Nordens bästa golfbanebyggare Diana Palm, ny arbetschef,

Läs mer

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé

Ny kongresshall. en succé. expanderar. Stockholm får efterlängtad kongresshall. Konvertibler till Peabs och Peab Industris anställda en succé tidning för peabs och peab industris aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2008 Ny kongresshall Stockholm får efterlängtad kongresshall sid 3 16 Konvertibler en succé Konvertibler till Peabs och Peab

Läs mer

Han värnar det goda boendet

Han värnar det goda boendet PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 4 DECEMBER 2005 Peab bygger för Ikea i nord och syd Hög tillväxt för Peab i Solna Generations- växling en framtidsfråga Han värnar det

Läs mer

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER

ARENA-TIDER FÖR PEAB PROFILERNA NU ÄR DET HYRES- RÄTTER SOM GÄLLER tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2010 ARENA-TIDER FÖR PEAB Två stora arenor ska byggas av Peab i Stockhomsregionen. Dessutom har Peab och Fabege köpt Råsundastadion. Sid 6 PROFILERNA

Läs mer

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp

festmingel ny organisation maria hernroth Sprakande invigning av Clarion Hotel Post Peab växlar om för att kunna växla upp tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2012 festmingel Sprakande invigning av Clarion Hotel Post sid 14 ny organisation Peab växlar om för att kunna växla upp sid 16 maria hernroth

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT

BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2011 BLYGSAM LIVRÄDDARE FRÅN PEAB ASFALT Läs mer om Jonas Karlsson sidan 6 SAMHÄLLSINSATS FÖR OLJESANERING PÅ TJÖRN Under drygt en månad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Tranebergsbron nyinvigd

Tranebergsbron nyinvigd PEABJOURNALEN TIDNING FÖR PEABS ANSTÄLLDA, KUNDER OCH AKTIEÄGARE NR 3 OKTOBER 2005 En ny stadsdel där Malmö möter havet Svartjobben måste stoppas Framtidens boende Tranebergsbron nyinvigd ledare Högkunjunktur

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni.

GoLFDRÖMMEN BYGG FLER HYRES- RÄTTER NU. Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes i juni. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 3 september 2009 foto: Bertil Hagberg GoLFDRÖMMEN Sverige fick en ny internationell golfbana när Peab-byggda PGA of Sweden National i Bara invigdes

Läs mer

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER

GIGANTERNA I NORR HISTORIEN FORTSÄTTER INGA STORA RUBRIKER TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 4 DECEMBER 2009 Foto: Bolidens bildarkiv GIGANTERNA I NORR I Europas största dagbrott är skalan överväldigande. Och snart är det dubbelt så stort,

Läs mer

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha

PEABS HISTORIA GER BÄTTRE FÖR. I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 1 mars 2009 PEABS HISTORIA I år är det femtio år sedan två tonårspojkar nappade på ett kontrakt som deras far inte ville ha sid 8 Kommunerna blickar

Läs mer

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare.

Vision 2014. KompissnacK öppnar för ny jättemarknad. störst i Världen därmed basta! Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. tidning för peabs aktieägare, anställda och kunder nr 4 december 2010 Vision 2014 Ännu ett steg på väg mot att bli Nordens samhällsbyggare. sid 24 KompissnacK öppnar för ny jättemarknad Ett halvår efter

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16

UNG OCH LOVANDE SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O VISION 2014. Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 TIDNING FÖR PEABS AKTIEÄGARE, ANSTÄLLDA OCH KUNDER NR 2 JUNI 2010 UNG OCH LOVANDE Intervju med årets två stipendiater. sidan 16 SAMVERKAN OCH PLANERING A OCH O Logistikansvarig ser fördelar med trånga

Läs mer

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige

Alla behövs. i bygget av ett bättre Sverige Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige 1 2 Alla behövs i bygget av ett bättre Sverige Innehåll Om boken Utgiven av Nya Moderaterna 2014 Box 2080, 103 12 Stockholm Tel 08-676 80 00 info@moderat.se www.moderat.se

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc

Tänk om... Sunt förnuft. Enkla lösningar. Midroc 2.2012. Mer än du tror. ...tänk nytt, tänk önskat läge. lade grunden till Midroc Midroc 2.2012 Mer än du tror Sunt förnuft lade grunden till Midroc Enkla lösningar ger stora resultat på Alucrom Tänk om......tänk nytt, tänk önskat läge Ledare Foto: Hans Berggren Innehåll Inledning Genom

Läs mer

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier

Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Effekter av arbetsplatsförlagt lärande på företag erfarenheter från fem företagsgymnasier Av: Kristine Persson, Ratio Rapport nr 14, november 2014 Jag vill tacka alla de företrädare för företag och företagsgymnasier

Läs mer

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite

Alla vill till Göteborg men det byggs för lite 22013 Alla vill till Göteborg men det byggs för lite For ever young En dröm på väg att uppfyllas? Åland flyttar till Avenyen Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking Innehåll Redaktion

Läs mer

Vi ska leverera det vi säger och lite till

Vi ska leverera det vi säger och lite till 32014 Hyggliga börsutsikter trots stigande räntor Sigridur Albertsdottir, Ålandsbankens HR-chef i Sverige Vi ska leverera det vi säger och lite till Marknadsutsikter Entreprenörskap Livsstil Private Banking

Läs mer

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14

ROADS KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9. Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 ROADS 5 2006 TIDNINGEN OM BALLAST OCH BELAGGNING KVINNORS KOMPETENS STÅR HÖGT I KURS/9 Stabil asfalt ersätter betong/4 Beläggningen som sväljer buller/8 Byggboom hotar grusmålet /14 Midnatt råder, tyst

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer