Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny avfalls-strategi i Västerås. rapport från ett studiebesök"

Transkript

1 Ny avfalls-strategi i Västerås rapport från ett studiebesök Dokumentation från en studieresa arrangerad av Stockholms Stad den 25/5 1999

2 FÖRORD I arbetet med att miljöanpassa Skärholmen är avfallshanteringen en viktig bit. Diskussioner om hur torghandelns avfall ska hanteras, eventuell samordning med Stockholmshems befintliga sopsug och ev. sopsuglösningar för hela Skärholmens centrum sker parallellt med diskussioner om hur hanteringen av hushållens avfall ska ske och hur hushållen ska kunna förmås öka källsorteringsgraden. I sökandet efter goda exempel hittades Västerås kommun som genomför ett mycket omfattande omställningsarbete av avfallshanteringen i kommunen, detta för att möta skärpta lagkrav. LIPkansliet ordnade därför ett studiebesök vid Västerås Renhållningsverk tisdagen den 25/ för ett antal personer involverade i Vision Skärholmens arbete. PROGRAM Avresa 8.30 Avresa med tåg från Stockholm Central 9.45 Ankomst Västerås C 9.50 Taxi till Återvinnarhuset på Gryta Avfallsstation Västerås Renhållningsverk Presentation av Renhållningsverket och Vafab: - Insamling av farligt avfall från hushåll - Transportfordon Lunch Källsorteringsprojektet - Besök på ett av Återbruken samt exempel på olika fastighetsnära sorteringslösningar Återresa Återresa med tåg från Västerås Central Ankomst Stockholm Central Värdar Bertil Mattsson Chef VAFAB-regionens Farligt Avfall Mauri Jähmemen Driftchef Renhållningsverket Maria Sigroth Projektledare Källsorteringsprojektet

3 Innehåll 1 Presentation av Renhållningsverket och Vafab Återbruk moderna återvinningsstationer Taxor - olika hämtalternativ Insamling av farligt avfall från hushåll Fordon Källsorteringsprojektet Besök på ett av Återbruken Exempel på olika fastighetsnära sorteringslösningar Deltagarförteckning...4

4 Avfallshantering i Västerås Studiebesök 25/ Presentation av Renhållningsverket och Vafab Mauri Jähmemen, Driftchef Renhållningsverket I Västerås finns ca hushåll. Avfall i Västerås berör 3 organisationer: 1. Renhållningsverket är en kommunal förvaltning med ansvaret för hushållens avfall enligt renhållningslagen. det finns även en kommersiell del som vänder sig mot företag, bl.a. med avfallstransporter (jmf SKAFAB). Omsättningen är på ca 80 milj kr per år. 2. VAFAB ägs av kommunerna i Västmanland samt Enköpings kommun. Västerås äger 44 %. Bolagets inriktning är behandling och återvinning av avfall samt Transport etc av farligt avfall. Omsättning ca 100 milj. Kr per år. 3. Gotthard-VAFAB Miljö ägs av VAFAB och AB Stena-Gotthard. De driver en sorteringsanläggning med maskinell grovsortering och manuell finsortering av förpackningar mm. Omsättning ca 8 milj. Kr per år. 1.1 Återbruk moderna återvinningsstationer VAFAB svarar för Återbruksstationer (återvinningsstationer). Totalt finns 15 st i regionen som servar hushåll. Av dessa finns 6 st i Västerås kommun (Jmf Stockholm med två stationer på ca innevånare). Öppettiderna har anpassats till hushållens krav. I första hand ska stationerna ta emot hushållens grovsopor men även Farligt avfall samlas in. Insamlingen av FA ökade med ca 5 ggr då Återbruken startades. Vintertid transporteras restavfallet till Uppsala och Enköping för förbränning. Allt organsikt material komposteras. VAFAB hoppas att få statliga medel för att starta ett projekt där det organiska materialet rötas tillsammans med vallgrödor för utvinning av biogas och gödsel. 1.2 Taxor - olika hämtalternativ Kommunen har valt att styra avfallshanteringen via taxor. Det finns olika hämtalternativ: 1. Hemkompostering: Hushåll sköter sin egen kompostering+ hämtning av restfraktion (hushåll förbinder sig att organiskt avfall ej läggs i restavfallet) 2. Källsortering: Hämtning av kompostfraktion samt restfraktion 3. Sophämtning, dvs Gammaldags sophämtning (dvs osorterat) Hämtning sker varannan vecka dvs udda vecka hämtas det komposterbara, jämna hämtas restavfall. Hämtning sker med sidlastare, en visuell kontroll av sorteringsgraden sker vid hämtning larmet går om det är stora fel i sorteringen. Taxan är uppdelad på villa resp lägenhet (Villahushåll lämnar genomsnittligt mer avfall större hushåll). Skillnaden mellan alt 1 och 2 är ca 350 kr per år, dvs skillnaden är mindre än vad som eg. är motiverat av transportkostnader vilket innebär att taxan i realiteten styr mot alt. 2. Det komposterbara avfallet hanteras i papperspåsar i ventilerande behållare. På så sätt minskas luktproblem och onödigt blöta fraktioner.

5 Idag har hushåll valt alternativ. Ca 15 % har hemkomposteringsalternativet, ca 75 % Källsorteringsalternativet och ca 10 % Sophämtning. De hushåll som har kvar att välja kommer ffa att välja källsortering Olika fastighetsägare och organisationer har egen inriktning på vilket alternativ som väljs. Tex finns på HSB i Västerås som vurmar för hemkompostering vilket styr utvecklingen i HSBfastigheterna. VAFAB servar med information men går ej in med ekonomiskt stöd eller ombyggnadsråd vid ombyggnader i fastigheterna för anpassning till nya taxan/systemet. 2 Insamling av farligt avfall från hushåll Bertil Mattsson Chef VAFAB-regionens Farligt Avfall VAFAB har testat flera olika insamlingsmodeller för FA. Grundat på erfarenheterna har VAFAB valt Återbruken (dvs återvinningscentraler) som insamlingssystem. Utöver förpackningar och grovsopor kan hushållen således även lämna farligt avfall på Återbruken. Att Återbruken valdes för FA beror bl.a. på att Miljöstationer fungerar dåligt ur arbetsmiljösynpunkt, att Miljöbilar kräver mycket information och att Miljöboxar är ett för dyrt system. Hushållsnära insamling av farligt avfall med hjälp av s.k. Miljöboxar testades i Skultunadet fungerade bra i ca 2 månader, sen började boxar försvinna eller så kom det in boxar där man hällt olja direkt i boxen etc. I Västerås kommun finns idag totalt 7 st sk Återbruk (dvs återvinningsstationer). 6 av dom i centrala stan, den sjunde i Skultuna. Återvinningsgraden av FA är hög samlades ca 3 kg FA per innevånare in vilket är mycket högt. Målsättningen är att sorteringen sker vid källan och att hushållen lämnar vid Återbruken och att företag har ordentliga deklarationer då deras FA hämtas. Information inriktar sig på att upplysa om att FA förpackas väl, att förpackningarna märks och att de är hela.information ges via bla nyhetsbrevet Soptips och annan skriftlig information. information lämnas även muntligt. Och dessutom ordnas Jippon på Återbruken. Budkapet i informationen är lämna ifrån er allt som ni tror är FA VAFAB sorterar På återbruken hålls en hög servicegrad, där finns alltid personal som hjälper till och stationerna är bemannade mån-tor kl och lö, sö I ett kallförråd tas om hand: - Bilbatterier - Färgboxar, - Lysrör - Oljefilter. I ett varmförråd tas om hand: - Spillolja (i tank) - Lösningsmedel (i lockfat) - Dunkar av olika slag (ställs på pallar) - Småkemikalier (ställs i märkta plastbackar) Slutsortering tas om hand av specialutbildad personal. Totalt finns 7,5 personer som jobbar med FA varav 2 med enbart hushållen.

6 Återbruken öppnades också för småföretagare! genom att de kan skriva avtal med VAFAB. Det finns möjlighet till egen transport vid små mängder även av FA för företag. 3 Fordon. Man testar f.n. en tvåfacksbil på landsbygden för insamling av organiskt material och restfraktion. Stockholmarna frågade om VAFAB s ev. intresse och syn på Teknikupphandlingar (TU) av avfallsfordon, företrädesvis små sådana med miljöanpassad drift och ev flerfacksmodell. Bertil Mattsson tror att flerfacksfordon kommer men poängterar vikten av att det skapas en god arbetsmiljö. För 2 år sedan fanns tex s soptåg vid hämtning från flerfamiljshus som var dåliga ur arbetsmiljösynpunkt detta misstag vill han ej ska upprepas. Det önskvärda är tvåfacksfordon men kanske kan utveckling av tömningsmomentet ske, tex genom sug. Mauri menade att tidigare försök med TU av fordon ej gett önskat resultat. Ett problem ära tt marknaden är för liten, för små avfallsfordon är markanden ännu mindre. 4 Källsorteringsprojektet Maria Sigroth, Projektledare Källsorteringsprojektet Västerås lägger just nu om hanteringen för hushåll, tidsperiod för detta arbete är 2 år. Starten skedde 1997 men innan dess genomfördes ett pilotprojekt i Skultuna med innevånare. Kommunens ansvar är restfraktion samt org. material. För det organiska materialet satsas på trådställningar med papperspåsar för att tillse att materialet hålls syresatt för undvikande av dålig lukt. (ev satsar man på säckhållare i flerfamiljshus). Vissa bolag köper in en container med färdigkomposterad mull och ställer ut på gården så att hyresgästerna fritt kan hämta. I övrigt samlas producentansvarsfraktioner in av resp bolag - ingen samordnad hämtning. Den fastighetsnära hämtningen (bekostas av fastighetsägare - miljöbodar) hämtas varannan vecka. I utplacerade stora containrar hämtas vid behov (ca 1 gång per vecka). Målet är att ha 1 station per 1000 invånare- det är fortfarande långt dit. I samband med omläggningen har man som mål att nå 80 % av hushållen med muntlig info. Man anlitar ca 35 studenter från Miljövårdsutbildningar på Mälardalens högskola för detta. de jobbar på timme. Ca 1000 hushåll per vecka nås med torgmöten, info i närbutiker, per telefon etc. Man har i samband med detta gjort utvärderingar, bl.a. enkäter om miljömedvetenhet! Informationskampanjen byggs upp genom att: 1. Ge skriftlig information om alternativen 2. Ordna informationsmöten 3. Hålla öppna hus på offentliga platser 3. Telefonsamtal och besök till de som valt system för att säkerställa hushållens hantering, viktigt för bl.a renhetsgrad av fraktioner. Rekryteringen av informatörerna har varit mycket viktig, oftast har det skett genom kompiskontakter bland redan anlitade. En viktig nyrekryteringsgrupp är studenter på Högskolan i Västerås. Informatörerna får en grundläggande utbildning.

7 5 Besök på ett av Återbruken Ett besök på en av Västerås Återbruk genomfördes. Deltagarna från Stockholm blev imponerade över hur funktionell anläggningen var och över att servicenivån och skötseln var så hög. 6 Exempel på olika fastighetsnära sorteringslösningar Ett annat nedslag i verkligheten gjordes då gruppen besökte några kvarter med olika typer av sorteringslösningar. Där fick vi bl.a erfara att Bostadbolaget Mimer ser till att ha direkt återkoppling till brukarna av systemet för insamling av organiskt material, dvs de boende, genom att man varje år köper en container med mull och ställer upp på varje gård. Containern förses med en skylt som säger Varsågod er kompost! mullen är uppskattad av de boende och ger en ökad sorteringsvillighet och renhetsgrad på det organiska materialet. 7 Deltagarförteckning Rune Ney Skärholmens SDF - Chef Tekniska avd. Mikael Svan Skärholmens SDF - Ingenjör Tekniska avd. Susanne Ekosander Projektledare för Vision Skärholmen Jan Olov Eriksson SKAFAB (Transporter) Lovisa Wassbäck SKAFAB (Farligt avfall) Jan Ryhre LIP-kansliet (Teknikupphandling) Annika Roos LIP-kansliet (Kretsloppsteam/ Agenda 21-projekt ) Göran Lundberg LIP-kansliet (Projektbedömning, Kunskapssluss )

8 Lokala investeringsprogrammet, LIP Riksdagen har avsatt 6,5 miljarder i stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. Medel som delats ut under åren Stockholms Stad har beviljats 635 miljoner i bidrag för kretsloppsanpassning, effektivare resursanvändning, beteendeförändringar samt minskad spridning av miljöfarliga ämnen. En del av arbetet genomförs i samarbete med näringsliv, stadsdelarna och dess innevånare. Stockholms investeringsprogram administreras av LIP-kansliet. Fyra programområden 1 ÖKA KRETSLOPPSANPASSNINGEN Innebär att skapa ekologiskt hållbara lösningar inom de samhällsektorer som belastar miljön. 2 EFFEKTIVISERA RESURSANVÄNDNINGEN Här ryms projekt som bl a ger en effektivare energianvändning. 3 MINSKA SPRIDNINGEN AV MILJÖSKADLIGA ÄMNEN Spridning av miljöfarliga ämnen utgör ett allvarligt hot mot stadens ekosystem och kan innebära direkta hälsorisker. Projekten syftar till att minska spridning av miljöfarliga ämnen. 4 STIMULERA FÖRÄNDRINGSPROCESSER Insatserna ska genom vägledning och goda exempel stimulera mot mer miljöanpassade förhållningssätt i vardagen. Detta är en dokumentation från ett studiebesök och en delrapport i en serie från det Lokala Investeringsprogrammet i Stockholms Stad. Vill du veta mer om vår verksamhet gå då in på vår hemsida Du kan också ta kontakt med LIP-kansliet, ABCDE STOCKHOLMS NÄRINGSLIVSKONTOR ÖKA KRETSLOPPSANPASSNINGEN Kunskapssluss

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall

fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall - s a g o i b r i l b Matavfall fem goda exempel Inspiration för er som skall påbörja eller vill förbättra insamlingen av matavfall Inledning Den här rapporten visar på tillvägagångssätt för att kommunicera

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet

Sammanträdesdatum 2011-06-21. Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-06-21 10 (ls) 154 Dnr 2011/119 Remiss från VKL om utökad regional samordning inom avfallsområdet INLEDNING VKL har

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL KOMMUNER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION FÖR DEN KOMMUN SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier

För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier För dig som är nyfiken på hur du hanterar allt från apelsinskal och chipspåsar till soffor och batterier 2010 1 Återvinn för en bättre miljö! Vad är Soptips? Biogasanläggningen i Västerås och din kommun

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

RVF Utveckling 2005:09

RVF Utveckling 2005:09 Tips och råd med kvalitetsarbetet vid insamling av källsorterat bioavfall RVF Utveckling 2005:09 En rapport från BUS-projektet BUS-projektet uppföljning och utvärdering av storskaliga system för kompostering

Läs mer

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk

Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Avfallshantering tillgänglig, säker och estetisk Inspiration och vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler Avfallshantering tillgänglig,

Läs mer

Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun

Bilaga 4. Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun Bilaga 4 Insamlingssystem för avfall Sammanställning av olika insamlingssystem för utsortering av matavfall i Lekebergs kommun 1 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och avgränsningar...3

Läs mer

Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun

Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun Rapport; Försök med hämtning av 8 fraktioner från villahushåll i Lunds kommun Innehåll Inledning... 3 Fast service... 4 Försöksområde och deltagande... 4 Personalbehov... 4 Enkäter... 4 Tömningsfordon...

Läs mer

Det ska vara lätt att göra rätt!

Det ska vara lätt att göra rätt! TILL ENTREPRENÖRER Det ska vara lätt att göra rätt! VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM VILL SATSA MER PÅ ÅTERVINNING FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN En hemmavinst för framtiden Nio av tio svenskar sorterar

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder

FAKTA FAKTA. Innehåll. Nyckeltal. Kommunernas ägarandel, procent. 3 Det här är VafabMiljö. 4 VD har ordet. 6 Marknad och kunder Årsredovisning 2014 2 Innehåll = Avfallsstation = Återbruk Norberg Östervåla 3 Det här är VafabMiljö 4 VD har ordet Fagersta 6 Marknad och kunder Sala Heby 8 Hållbar samhällsutveckling Skinnskatteberg

Läs mer

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions.

The client must obtain permission from GfK to publish any results from this market research study. Please refer to our terms and conditions. KSRR NKI 203 Rapport framtagen för KSRR Kalmarsundsregionens Renhållare Kontaktperson: Anja Larsson Konsult: Peter Nilsson Fältarbete: Januari 203 Projekt nummer: 20555 The client must obtain permission

Läs mer

sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SCORE 2007 LIVES sabos miljöpris 2007 giftfri miljö Utfasning av farliga ämnen i förvaltning, byggnation och boendemiljö sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 ab sigtunahem

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017

Bilaga 12 1(8) till Avfallsplan 2010-2017 Bilaga 12 1(8) Sammanställning av samrådsyttranden Samråd har genomförts i två skeden under ärendets gång. Under hösten 2008 hölls ett antal möten med olika intressenter. I februari sammanställdes materialet

Läs mer

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092

Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Konstruktion av avfallstaxa RAPPORT 2008:18 ISSN 1103-4092 Förord De senaste åren har avfallshanteringen och insamlingssystemen blivit alltmer komplexa. De lokala förutsättningarna, ambitionerna och den

Läs mer

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta...

Innehåll. Året i korthet...3 5. Vår organisation...6 7. Mål i sikte...8 9. Miljönytta...10 14. Samhällsnytta...15 17. Kundnytta... Årsredovisning 1 Innehåll Året i korthet...3 5 Vår organisation...6 7 Mål i sikte...8 9 Miljönytta...10 14 Samhällsnytta...15 17 Kundnytta...18 21 Processorientering...22 Medarbetarskap Ledarskap...23

Läs mer

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012

SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 2012 SVENSK AVFALLSHANTERING 2012 Innehåll Förord 3 Så fungerar svensk avfallshantering 4 FÖREBYGGANDE AV AVFALL, FÖRBEREDELSE FÖR ÅTERANVÄNDNING 6 Insamling och transport 8 Avfallsmängder 2011 10 Farligt

Läs mer

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010

Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 Vad blir det av vårt avfall? MÅL, VÄRDERINGAR OCH STRATEGIER FÖR SYDSKÅNES AVFALLSHANTERING 2006-2010 MYT OCH SANNING Myter om vårt avfall Sopberget bara växer FAKTA: I Sysavregionen läggs mindre än 3

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Hushållsavfall i siffror

Hushållsavfall i siffror Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2012 rapport U2013:16 ISSN 1103-4092 Förord Avfall Sverige ger varje år ut publikationen Svensk avfallshantering som presenterar avfallsstatistik över

Läs mer

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag sabos miljöpris 2009 Tema: transporter s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sabos miljöpris 3 lunds kommuns fastighets ab (lkf) lund vill dra sitt strå till miljöstacken 4 ab sigtunahem

Läs mer

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Kvartersnära återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Kvartersnära återvinningscentraler RAPPORT U2013:18 ISSN 1103-4092 förord Ett sätt att öka tillgängligheten till återvinningscentralerna är att inrätta kvartersnära, mindre enheter. Men det är oklart

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer