Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!"

Transkript

1 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

2 SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs dessa som heldagar i seminarieformat med begränsat antal deltagare för bästa utfall. Deltagarna förses med relevant kursmaterial. Efter genomfört seminarium får deltagaren ett utbildningsbevis för tillgodoräknande av utbildningstimmar enligt för branschen gällande riktlinjer och krav. Alla våra kurser uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell vidareutbildning av advokater. Skräddarsytt Fakultetskurser har lång erfarenhet av att skräddarsy utbildningar för företag, myndigheter, organisationer och kommuner. Vi utformar ett kursförslag utifrån kundens specifika behov som levereras i form av en offert. Innehållet baseras på en gemensamt utarbetad kravspecifikation eller problemformulering. Vår uppdragsutbildning är mycket uppskattad och goda referenser kan lämnas på begäran. Deltagare Vår utbildning riktar sig främst till yrkesverksamma jurister i både offentlig och privat verksamhet. På senare tid har vi utökat målgruppen och erbjuder nu även kurser som passar ledande befattningshavare, fackliga företrädare, personuppgiftsombud, revisorer, skattekonsulter, tillsynshandläggare, upphandlare med flera. Föreläsare Våra föreläsare representerar Sveriges främsta experter och rådgivare inom sina respektive områden. Vi har inga anställda föreläsare, utan skiftar uppdragen mellan de experter som har de bästa förutsättningarna. Vi ställer genomgående krav på hög ämneskunskap och pedagogisk förmåga. Genom vårt nära samarbete med Juridiska institutionen vid Stockholms universitet har vi ett omfattande nätverk bland professorer, forskare och lärare på flera olika lärosäten. Därutöver engagerar vi föreläsare från det privata näringslivet. Att sammanföra praktiker med akademisk expertis garanterar att våra kursämnen belyses utifrån olika perspektiv. Kvalitetssäkring Vi bevakar ständigt juridikens utveckling och anpassar vårt kursutbud därefter. Vårt nätverk bland experter sträcker sig långt in i maktens korridorer, varför vi kan ligga i framkant både avseende författningsförslag och annan regelutveckling. Vi begränsar antalet kursplatser för att möjliggöra interaktion och maximalt erfarenhetsutbyte deltagare emellan. Våra kurser följs upp med utvärderingar som har stor betydelse i vår kvalitetssäkring av verksamheten. Din kursavgift hjälper forskningen framåt Det överskott som våra kurser genererar lämnas till Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel. 2

3 INNEHÅLL ARBETSRÄTT 4 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT 4 EUROPARÄTT 6 FAMILJERÄTT 7 FASTIGHETSRÄTT 8 IMMATERIALRÄTT 8 IT-RÄTT 9 UPPHANDLING 10 MILJÖRÄTT 10 OFFENTLIG RÄTT 11 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT 14 SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT 15 TILLSYN 16 KURSUTBUD 17 3

4 ARBETSRÄTT & AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT ARBETSRÄTT ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR FÖR OFFENTLIG SEKTOR Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess, integritetsskydd och etiska riktlinjer. Datum: 25 JANUARI Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ARBETSRÄTT SOCIALA MEDIER, VISSELBLÅSARE OCH INTEGRITET Får en anställd skriva vad som helst på sin privata Facebooksida? Om yttrandefrihet och personlig integritetet i arbetslivet. Datum: 4 APRIL Föreläsare: Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ATT BEMÖTA RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE NYHET! Hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det och redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv. Datum: 25 APRIL och 2 JUNI Föreläsare: Jacob Carlander, psykoterapeut, LJ Carlander. FRÅN ANSTÄLLD TILL KONKURRENT NYHET! Vad gäller? Vad kan en arbetsgivare göra? Datum: 5 MAJ Föreläsare: Advokat Tom Johansson, Hamilton och advokat Henrik Bengtsson, Delphi. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: 12 MAJ Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarieavgift: kr. AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: 8 MARS Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i ITrätt, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. NYHET! REDOVISNINGSFRÅGOR För dig som vill få en fördjupad förståelse för förhållandet mellan de aktiebolagsrättsliga frågorna och de redovisningsmässiga frågorna och hur dessa kan bemötas. Datum: 17 MARS Föreläsare: Ekonomie doktor Pernilla Lundqvist, KPMG och advokat Andreas Rönnheden, Wistrand. 4

5 AVTALS- OCH BOLAGSRÄTT DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 21 MARS Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MOLNTJÄNSTER Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: 22 MARS Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i ITrätt, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. LICENSAVTALSRÄTT Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal. Datum: 30 MARS Föreläsare: Advokat & jur. dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge, advokat Per Josefson och senior associate Urszula Sieradzka, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. AVANCERAD BOLAGSRÄTT: FÖRVÄRVSFINANSIERING, LÅN OCH SÄKERHETER Med fokus på kapitalskyddsregler i ABL, lån och säkerheter i kap 17 & 18 ABL, utlånings- och säkerhetsförbuden i kap 21 ABL, förvärvslåneförbudet samt samspelet mellan kap 17 & 21 ABL. Datum: 6 APRIL Föreläsare: Professor Erik Nerep, Handelshögskolan i Stockholm. Seminarieavgift: kr. riskhantering och processer diskuteras. Datum: 21 APRIL Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DN VGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och representant från Institutet Mot Mutor. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONEN Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik. Datum: 9 MAJ Föreläsare: Carl Brodén, finance and restructuring councel, Roschier Advokatbyrå och Louis Landeman, chef för kreditanalys, Danske Bank. Seminarieavgift: kr. ATT HANTERA OCH KONTROLLERA RISKER VID AVTALSSKRIVANDE Ofta hanteras möjliga risker och påföljder något slentrianmässigt vid upprättandet av avtal. Kursen berör vikten av att på ett noggrant sätt tänka igenom riskerna och möjliga påföljder. Datum: 16 MAJ Föreläsare: Advokaterna Magnus Eriksson och Katarina Mild, Kastell Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor, särskilt om mobila betalningar, samt aktuella regelförändringar. Crowdfunding och virtuella valutor som Bitcoin kommenteras. Datum: 29 MAJ Föreläsare: Johan Terfelt, rättsavdelningschef, Finansinspektionen och bankjurist Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen. ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, 5

6 EUROPARÄTT EUROPARÄTT PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 29 MARS Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: 26 APRIL Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och ämnesråd Christian Berger, Näringsdepartementet. MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT UR ETT EU-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV Särskilt fokus på tillämpningen av EU:s allmänna rättsprinciper om god förvaltning, likabehandling, transparens och förutsebarhet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. EU:s regler för dataskydd kontra svensk offentlighet. Datum: 22 MAJ Föreläsare: Professor Karin Åhman och professor Jane Reichel, Uppsala universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. Ny aktuell praxis och EU:s nya dataskyddsförordning. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m.m. Datum: 30 MAJ Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. 6

7 FAMILJERÄTT FAMILJERÄTT BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl.a. gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas? Argument för och emot. Datum: 27 FEBRUARI Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning den 2 MAJ. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl.a. barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: 2 MAJ Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge den 27 FEBRUARI. BARNKONVENTIONEN I BROTTMÅL Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga. Datum: 11 MAJ Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och Ulrika Rosén, åklagare, Västerorts åklagarkammare i Stockholm. PRAKTISK BODELNING En genomgång om allt du behöver veta för att kunna genomföra en bodelning i praktiken. Datum: 1 JUNI Föreläsare: Advokat Cecilia Runesson, Advokatfirman Cecilia Runesson. 7

8 FATIGHETS- & IMMATERIALRÄTT FASTIGHETSRÄTT NYHET! ÄTA-ARBETEN Förhindra uppkomsten av tvister om ÄTA-arbeten. Datum: 22 FEBRUARI Föreläsare: Mattias Nilsson, advokat, White and Case Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. DET INDIREKTA BESITTNINGSSKYDDET UPPSÄGNING, MEDLINGSFÖRFARANDE OCH TVIST Förfarandet efter uppsägning av lokalhyresavtal. Datum: 15 MAJ Föreläsare: Advokat Louise D Oliwa, Advokatbyrån D Oliwa och advokat Erik Ljungqvist, Advokatfirman Allié. AB-AVTALENS ANSVARSREGLER SÄRSKILT OM FEL I ENTREPRENAD Vad har parterna för ansvar under entreprenadtiden? Vad gäller för fel före felbedömningstidpunkten och skador efter entreprenadtiden? Förutsättningarna för olika felpåföljder och felbedömningen och kopplingen till besiktningsinstitutet. Datum: 15 NOVEMBER Föreläsare: Mattias Nilsson, advokat, White and Case Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. IMMATERIALRÄTT E-LÄRANDETS JURIDIK Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 8 FEBRUARI och 8 MAJ Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg och Daniel Westman, forskare i IT-rätt, Stockholms universitet. NYHET! BREXIT OCH DESS INVERKAN PÅ IMMATERIAL- OCH MARKNADSFÖRINGSRÄTTEN Nuvarande status och möjliga framtidsscenarier. Datum: 24 MARS Föreläsare: Advokat, jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge. Seminarieavgift: kr. LICENSAVTALSRÄTT Utformning och bedömning av olika typer av bestämmelser i licensavtal. Datum: 30 MARS Föreläsare: Advokat Per Josefson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge och Ursszula Sieradzka, senior associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. UPPHOVSRÄTTSLIG FÖRDJUPNING Ger fördjupad förståelse för den moderna upphovsrätten samt uppdatering kring utvecklingen i lagstiftning och praxis. Datum: 3 APRIL Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet och Anders Olin, rättssakkunnig, Regeringskansliet, justitiedepartementet. Seminarieavgift: kr. NYHET! PRAXIS I PMD OCH PMÖD EN UPPDATERING Immaterial-, marknadsförings- och konkurrensrättsliga avgöranden. Datum: 31 MAJ Föreläsare: Advokat, jur.dr. Richard Wessman, Advokatfirman Vinge och Oscar Björkman Possne, bitr. jur., Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. 8

9 IT-RÄTT IT-RÄTT E-LÄRANDETS JURIDIK Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 8 FEBRUARI och 8 MAJ Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg och Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Datum: 28 FEBRUARI Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. IT-AVTAL En översikt över olika IT-avtal och deras rättsliga särdrag. Särskilt om vad som bör tänkas på vid avtalsutformningen för att undvika misslyckade IT-projekt. Datum: 8 MARS Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i ITrätt, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i ITrätt, Stockholms universitet och advokat Lars Perhard, Certa Advokatbyrå. Seminarieavgift: kr. PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 29 MARS Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN EN FÖRDJUPNING Senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Datum: 20 APRIL Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: 9 MARS Föreläsare: Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. MOLNTJÄNSTER Juridiska krav vid övergång till molntjänster. Relevanta rättsregler på området samt molntjänstavtalets innehåll. Datum: 22 MARS 9

10 IT- & MILJÖRÄTT OCH UPPHANDLING BETALTJÄNSTLAGEN OCH ELEKTRONISKA PENGAR Om gällande regelverk, viktiga tillämpningsfrågor, särskilt om mobila betalningar, samt aktuella regelförändringar. Crowdfunding och virtuella valutor som Bitcoin kommenteras. Datum: 29 MAJ Föreläsare: Johan Terfelt, rättsavdelningschef, Finansinspektionen och bankjurist Lars Rutberg, Svenska Bankföreningen. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. Ny aktuell praxis och EU:s nya dataskyddsförordning. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m.m. Datum: 30 MAJ Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. UPPHANDLING DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 21 MARS Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. MILJÖRÄTT MILJÖBALKENS EFTERBEHANDLINGSANSVAR En grundlig genomgång av miljöbalkens bestämmelser avseende förorenade områden inklusive den praxis som utvecklats. Kursen riktar sig till dig med viss bakgrundskunskap och kombinerar teori och praktik med ett avslutande grupparbete. Datum: 10 MAJ Föreläsare: Advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt. VATTENRÄTT En genomgång av vattenrättens särdrag, handläggning av vattenmål, MKB samt aktuell praxis. Datum: 18 DECEMBER Föreläsare: Advokat Agnes Larfeldt Alvén, Agnes Advokatbyrå och Göran Stenman, rådman, Vänersborgs tingsrätt. 10

11 OFFENTLIG RÄTT OFFENTLIG RÄTT ARBETSRÄTTSLIGA FRÅGOR FÖR OFFENTLIG SEKTOR Fördjupning om särskilda regler för offentlig sektor, bl.a. bisysslor, sekretess, integritetsskydd och etiska riktlinjer. Datum: 25 JANUARI Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: 3 FEBRUARI Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. E-LÄRANDETS JURIDIK Spela in föreläsningar? Lägga ut material på nätet? Använda YouTube i undervisningen? Upphovsrätt, integritet och offentlighet. Vad gäller? Datum: 8 FEBRUARI och 8 MAJ Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg och Daniel Westman, forskare och rådgivare i IT-rätt, Stockholms universitet. KLARSPRÅK I PRAKTIKEN Med hjälp av konkreta metoder, inspirerande exempel och handfasta råd får du träna på att skriva enkelt och att anpassa texter till mottagaren. Vi pratar också om lämplig ton i myndighetstexter och du får kännedom om hur textens form påverkar läsningen. Datum: FEBRUARI och 4-5 MAJ Föreläsare: Ann-Louise Forsström, Examinerad språkkonsult, Språkvård & Samtalsutveckling. Seminarieavgift: kr. TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m. Datum: 15 FEBRUARI Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län. STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår i statstjänstemannarollen. Särskilt om att arbeta med tillsyn. Den offentliga organisationen, disciplinära sanktioner, statlig styrning och tillsynsrollen. Datum: 21 FEBRUARI Föreläsare: Jur. kand. Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. INTRODUKTION TILL E-FÖRVALTNINGENS JURIDIK De mest centrala bestämmelserna inom e-förvaltningen. Datum: 28 FEBRUARI Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. SÄRSKILDA REGISTERFÖRFATTNINGAR FÖR MYNDIGHETER Ett helhetsgrepp över myndigheternas registerförfattningar, vilka reglerar myndighetens elektroniska informationshantering och informationsutbyte. Datum: 9 MARS Föreläsare: Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: 15 MARS Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. DET NYA UPPHANDLINGSDIREKTIVET OCH FÖRÄNDRINGAR I LOU De nya EU-direktiven kommer att ha en direkt påverkan på hur upphandlingsarbetet kommer att genomföras i praktiken i 11

12 OFFENTLIG RÄTT Sverige. Redan nu finns förslag till ny svensk lagstiftning. Datum: 21 MARS Föreläsare: Civilekonom Magnus Nilsson, Peak Procurement. PERSONUPPGIFTSLAGEN PRAXIS, PRAKTIK OCH EU:S DATASKYDDSREFORM På kursen ges en ordentlig genomgång av personuppgiftslagens bestämmelser med praktiska exempel från rättsutvecklingen. Datum: 29 MARS Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl.a. belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: 5 APRIL Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. JURIDIKEN KRING E-FÖRVALTNINGEN EN FÖRDJUPNING Senaste rättsutvecklingen inom e-förvaltningen. Hur hanteras formkrav och elektroniska signaturer? Datum: 20 APRIL Föreläsare: Professor Cecilia Magnusson Sjöberg, Stockholms universitet och chefsjurist Gustaf Johnssén, Statens servicecenter. ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, riskhantering och processer diskuteras. Datum: 21 APRIL Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DN VGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och representant från Institutet Mot Mutor. STATSSTÖD En genomgång kopplat till när myndigheter beviljar stöd till olika typer av företag. Viktiga varningsklockor och positiva möjligheter. Vad bör tänkas på? Vilka förutsättningar måste vara uppfyllda? Datum: 26 APRIL Föreläsare: Advokat Elisabeth Eklund, Advokatfirman Delphi och ämnesråd Christian Berger, Näringsdepartementet. MIGRATIONSRÄTT Materiell migrationsrätt med ett praktiskt tillämparperspektiv. En grundläggande genomgång av centrala avsnitt i utlänningslagstiftningen med betoning på skyddsbehovet. 12

13 MODERN FÖRVALTNINGSRÄTT UR ETT EU-RÄTTSLIGT PERSPEKTIV Särskilt fokus på tillämpningen av EU:s allmänna rättsprinciper om god förvaltning, likabehandling, transparens och förutsebarhet vid handläggning av EU-rättsliga ärenden i svenska myndigheter, samt hur EU-rättsliga krav kan genomdrivas, rätten till effektiva rättsmedel. EU:s regler för dataskydd kontra svensk offentlighet. Datum: 22 MAJ Föreläsare: Professor Karin Åhman och professor Jane Reichel, Uppsala universitet. PERSONUPPGIFTSLAGEN EN FÖRDJUPNINGSKURS Fördjupad analys av personuppgiftslagens grundbegrepp. Ny aktuell praxis och EU:s nya dataskyddsförordning. PUL-analys av aktuella fenomen som kundprofilering, molntjänster, sociala medier m.m. Datum: 30 MAJ Föreläsare: Daniel Westman, forskare och rådgivare i ITrätt, Stockholms universitet och Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Datum: 27 APRIL Föreläsare: Janet Svensson, rådman, Migrationsdomstolen i Malmö och universitetslektor Rebecca Stern, Uppsala universitet. ARBETSRÄTT FÖR CHEFER I OFFENTLIG SEKTOR En genomgång av de arbetsrättsliga regler som gäller anställningar inom offentlig sektor samt nyheter och aktuella frågor på området. Datum: 12 MAJ Föreläsare: Advokat Kristina Ahlström, Ahlström Advokatbyrå och Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist, Sveriges Kommuner och Landsting. Seminarieavgift: kr. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: 19 OKTOBER Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län och jurist Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co AB. Seminarieavgift: kr. 13

14 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT STRAFF- OCH PROCESSRÄTT TVISTEMÅLSPROCESSEN I Tvistemålsprocessen I ger en handfast genomgång av hur förberedelse i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: 27 JANUARI och 22 SEPTEMBER Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr. TVISTEMÅLSPROCESSEN II En grundläggande genomgång av hur huvudförhandling i tvistemål vid tingsrätt går till. Datum: 10 MARS och 13 OKTOBER Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr. TVISTEMÅLSPROCESSEN III Denna kurs ger en grundläggande genomgång av de regler som gäller för bevisning i tvistemål. Datum: 28 APRIL och 24 NOVEMBER Föreläsare: Thore Brolin, f.d. rådman, Thore Brolin AB, Magnus Widebeck, lagman, Nyköpings tingsrätt och Fanny Gleiss Wilborg, chefsrådman, Södertörns tingsrätt. Seminarieavgift: kr. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE Om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Bl.a. gällande lagstiftning och praxis, vårdnadsbegreppet, umgängesstöd och växelvis boende. Vad och hur ska yrkas? Argument för och emot. Datum: 27 FEBRUARI Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge fördjupning den 2 MAJ. FÖRHÖRSTEKNIK Förbättra din förhörsteknik genom att ta del av de senaste forskningsrönen. Datum: 19 APRIL Föreläsare: Professor Pär-Anders Granhag, Göteborgs universitet. Seminarieavgift: kr. ANTI-KORRUPTION Om anti-korruptionsarbete i praktiken. Tillämpning av svenska och internationella regelverk på området. Aktuella händelser, riskhantering och processer diskuteras. Datum: 21 APRIL Föreläsare: Antikorruptionsrevisor Louise Brown, DNVGL, chefsåklagare Alf Johansson, Riksenheten mot korruption och representant från Institutet Mot Mutor. ATT BEMÖTA RÄTTSHAVERISTISKT BETEENDE NYHET! Hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats, vad som orsakar det och redskap för hur man kan hantera dessa komplicerade möten. Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv. Datum: 25 APRIL och 2 JUNI Föreläsare: Jacob Carlander, psykoterapeut, LJ Carlander. BARNRÄTT: VÅRDNAD, BOENDE OCH UMGÄNGE FÖRDJUPNING Fördjupande om att driva mål gällande barn i allmän domstol. Djupgående behandling och analys kring bl.a. barnets vilja, riskbedömningar i vårdnadsmål, medling, underhållsbidrag samt internationell barnrätt. Datum: 2 MAJ Föreläsare: Advokat Gunilla Olsson, Advokat Gunilla Olsson AB och advokat Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik. Totalt kr om du även går Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge den 27 FEBRUARI. BARNKONVENTIONEN I BROTTMÅL Betydelsen av barnkonventionen som rättskälla i brottmål som rör barn och unga. Datum: 11 MAJ Föreläsare: Docent Anna Kaldal, Stockholms universitet och Ulrika Rosén, åklagare, Västerorts åklagarkammare i 14

15 STRAFF- OCH PROCESSRÄTT & SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT Stockholm. NYHET! MEDLING I FAMILJEMÅL Mer information kommer inom kort. Datum: 17 MAJ, 1/2 dag. MÅLSÄGANDEBITRÄDETS ROLL OCH UPPDRAG Vad åligger ett målsägandebiträde? Vad ingår i uppdraget? En grundläggande genomgång av formella och informella kunskaper för ett väl utfört uppdrag. Datum: 23 MAJ Föreläsare: Advokat Anton Strand, Advokatfirman Defens och advokat Max Ahlgren, Fria Advokater AB. Seminarieavgift: kr. FÖRSVARARENS UPPDRAG Om uppdraget som offentlig försvarare. Ger deltagaren de nödvändiga kunskaperna som krävs för att kunna svara upp mot de högt ställda kraven från klienten, domstolen och Europakonventionen. Datum: 8 DECEMBER Föreläsare: Advokat Henrik Olsson Lilja, Advokatfirman Althin och advokat Michael Berg, Advokatfirman Inter, tidigare domare vid Attunda tingsrätt. Seminarieavgift: kr. SAK- OCH OBESTÅNDSRÄTT INSOLVENSRÄTTSLIGA PRAKTIKFALL Genomgång och analys av sakrättsliga, rekonstruktionsrättsliga och konkursrättsliga frågor och problem i anslutning till Mikael Möllers nya bok Insolvensrättsliga utlåtanden. Datum: 23 MARS Föreläsare: Professor Mikael Möller, Uppsala universitet. Seminarieavgift: kr. FÖRETAGSOBLIGATIONER OM MARKNADEN, KREDITRISKEN OCH DOKUMENTATIONEN Centrala lånevillkor, prospektfrågor och insolvensproblematik. Datum: 9 MAJ Föreläsare: Carl Brodén, finance and restructuring councel, Roschier Advokatbyrå och Louis Landeman, chef för kreditanalys, Danske Bank. Seminarieavgift: kr. 15

16 TILLSYN TILLSYN ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT Om ärendehandläggning, beslutsfattande, motiveringsplikt, rättsverkningar av beslut, överklagande och domstolsprocessen. Datum: 3 FEBRUARI Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYN, RÄTTSKRAFT OCH FÖRVALTNINGSRÄTTSLIGA GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR Om legala och faktiska begränsningar, omprövningar m.m. Datum: 15 FEBRUARI Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län. STATSRÄTT OCH ROLLEN SOM STATSANSTÄLLD Om att vara statsanställd och det särskilda regelverk som ingår. Särskilt om att arbeta med tillsyn. Organisationen, disciplinära sanktioner, statlig styrning och tillsynsrollen. Datum: 21 FEBRUARI Föreläsare: Jur. kand. Malen Wallén, Post- och telestyrelsen. OFFENTLIGHET OCH SEKRETESS Genomgång av offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretessreglerna. Vilken sekretess gäller mellan myndigheter? Datum: 15 MARS Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. ALLMÄN FÖRVALTNINGSRÄTT FÖRDJUPNINGSDEL Om utredningsansvar och rättssäkra beslut. Bl.a. belysning av vaga begrepp i lagstiftningen, likabehandling och myndigheternas förhandlingsutrymme. Datum: 5 APRIL Föreläsare: Professor Ulrik von Essen, Stockholms universitet. TILLSYNENS RÄTTSLIGA FAS Fördjupade frågeställningar och rättsliga överväganden för tillsynsmyndigheterna när det gäller handläggning enligt förvaltningslagen samt fortsatt processföring vid överklagade beslut. Datum: 19 OKTOBER Föreläsare: Jurist Margaretha Svenning, Länsstyrelsen i Skåne län och jurist Stefan Rubenson, Advokatfirman Åberg & Co AB. Seminarieavgift: kr. 16

17 KURSUTBUD I STÄNDIG UTVECKLING Arbetsrättsliga frågor för offentlig sektor Tvistemålsprocessen I Allmän förvaltningsrätt E-lärandets juridik Klarspråk i praktiken (1,5 dagar) Tillsyn, rättskraft och förvaltningsrättsliga grundförutsättningar Statsrätt och rollen som stadsanställd ÄTA-arbeten Barnrätt: Vårdnad, boende och umgänge Introduktion till e-förvaltningens juridik IT-avtal Särskilda registerförfattningar för myndigheter Tvistemålsprocessen II Offentlighet och sekretess Redovisningsfrågor Det nya upphandlingsdirektivet och förändringar i LOU Molntjänster Insolvensrättsliga praktikfall Brexit och dess inverkan på immaterial- och marknadsföringsrätten Personuppgiftslagen praxis, praktik och EU:s dataskyddsreform Licensavtalsrätt Upphovsrättslig fördjupning Arbetsrätt Sociala medier, visselblåsare och integritet Allmän förvaltningsrätt fördjupningsdel Avancerad bolagsrätt: förvärvsfinanisering, lån och säkerheter Förhörsteknik Juridiken kring e-förvaltningen en fördjupning Anti-korruption Att bemöta rättshaveristiskt beteende Statsstöd Migrationsrätt Barnrätt: vårdnad, boende och umgänge fördjupning Klarspråk i praktiken (1,5 dagar) Från anställd till konkurrent E-lärandets juridik Företagsobligationer - om marknaden, kreditrisken och dokumentationen Miljöbalkens efterbehandlingsansvar Barnkonventionen i brottmål Arbetsrätt för chefer i offentlig sektor Det indirekta besittningsskyddet uppsägning, medlingsförfarande och tvist Att hantera och kontrollera risker vid avtalsskrivande Medling i familjemål Tvistemålsprocessen III Modern förvaltningsrätt ur ett EU-rättsligt perspektiv Målsägandebiträdets roll och uppdrag Betaltjänstlagen och elektroniska pengar Personuppgiftslagen en fördjupningskurs Praxis i PMD och PMÖD en uppdatering Praktisk bodelning Att bemöta rättshaveristiskt beteende Tvistemålsprocessen I Tvistemålsprocessen II AB-avtalens ansvarsregler Tillsynens rättsliga fas Tvistemålsprocessen III Försvararens uppdrag Vattenrätt ALLA VÅRA KURSER KAN BESTÄLLAS SOM SKRÄDDARSYDDA FÖR DAGSAKTUELLT PROGRAM, BESÖK VÅR HEMSIDA: 17

18 BESÖKSADRESS OCH KURSLOKAL FUNCKENS GRÄND 1 GAMLA STAN, STOCKHOLM POSTADRESS BOX STOCKHOLM TELEFON WEB E-POST 18

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm!

Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2017- Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger på Funckens gränd 1 i Gamla stan, Stockholm! SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs

Kompetenslyft med rätt kurs Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2016 Välkommen till våra trevliga lokaler som ligger i Gamla stan på Funckens gränd 1, i Stockholm 2 SÅ ARBETAR VI Seminarier Våra kurser behandlar nya författningar,

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog vår och höst 2016 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog vår och höst 2016 SÅ ARBETAR VI Seminarier Föreläsare Våra kurser behandlar nya författningar, regelverk och rättsområden som är under omvandling. Normalt genomförs

Läs mer

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014

tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 tillsynsutbildning Kurskatalog 2014 Sätt rätt kurs på karriären i vår med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några år senare bildades

Läs mer

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015

Kompetenslyft med rätt kurs. Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Kurskatalog hösten 2015 Kompetenslyft med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år senare bildades

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskurser startade sin verksamhet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, år 1984. Några år

Läs mer

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015

Karriärlyft med rätt kurs. Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Karriärlyft med rätt kurs Kurskatalog Hösten 2014 & våren 2015 Sätt rätt kurs på karriären med rätt kurs Fakultetskursers verksamhet startade 1984 vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Några

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* VÅRENS KURSER 2017 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra diskussioner

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Tillsyn av strandskyddsområden

Tillsyn av strandskyddsområden Tillsyn av strandskyddsområden Effektiv och rättssäker tillsynshandläggning och hållbara beslut 28 29 september 2017, Citykonferensen Ingenjörshuset, Stockholm UR KURSENS INNEHÅLL Korrekt och rättssäker

Läs mer

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna

Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna Den kompletta affärsjuridiska byrån i Dalarna PÅ ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT SER VI HELHETEN I AFFÄRSJURIDIKEN OCH KAN ERBJUDA ALL JURIDISK HJÄLP UNDER SAMMA TAK. DET GÖR OSS UNIKA I DALARNA. 1937 1997 18

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare

Domstolsakademin. Utbildning för nyutnämnda domare Domstolsakademin Utbildning för nyutnämnda domare I dag är frånvaron av tingsmeritering inget hinder för den som vill söka en domartjänst. Nyttan är ömsesidig. Jurister från den privata sektorn eller andra

Läs mer

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015

Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015. 20 21 oktober 2015 Forskningsfronten i den offentliga rätten Nationell konferens i offentlig rätt 2015 20 21 oktober 2015 Hotell Linné Tisdag 20 oktober 10 10.30 Kaffe och registrering 10.30-12.30 Gemensam session 10.30-11.00

Läs mer

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK

KURSER INOM OFFENTLIG FÖRVALTNING OCH JURIDIK Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* HÖSTENS KURSER 2016 Sagt om SIPUs kurser inom offentlig förvaltning och juridik: En av de bästa kurser jag gått på! Det var bra innehåll och det blev bra

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik

Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik Advokatexamen, delkurs 2 Förhandlingsteknik DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Klientpsykologi med psykologerna Tasha Landberg och Jens Näsström, se bilaga 1. 12.15

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma

Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma Praktiskt inriktade utbildningar för yrkesverksamma UTBILDNINGAR FÖR Advokater & Jurister MED SVERIGES FRÄMSTA EXPERTER OCH FÖRELÄSARE Håll dig uppdaterad inom juridikens alla rättsområden BG Institute

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen

De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten. Program 17 november, Hilton Slussen IT-rättsforum 2016 De senaste nyheterna och uppdateringarna inom IT-rätten Program 17 november, Hilton Slussen Nya upphandlingslagar hur påverkar det er i IT-branschen? Anpassa till GDPR - hur börjar vi?

Läs mer

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin.

Kursen ingår som en obligatorisk kurs på juristprogrammets grundnivå och upptar programmets fjärde termin. Juridiska fakulteten LAGD01, Offentlig rätt - Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt, 30 högskolepoäng Public Law - Adm. Law, Municipal Law, Adm.

Läs mer

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr:

Sid 1 (6) Uppdragsutbildningsplan Datum: 2014-06-10 Dnr: Sid 1 (6) Uppdragsutbildning för yrkesverksamma inom socialtjänstens enheter för barn och unga i Norrbotten Syftet med kurserna inom uppdragsutbildningen är att ge deltagarna möjligheten att utveckla sina

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016

Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Minnesanteckningar 1 (6) Tvistemålsgruppen Minnesanteckningar från möte med tvistemålsombud den 26 april 2016 Närvarande Se bilaga 1. Bakgrund Tvistemålsgruppen vid Malmö tingsrätt har lagt fram en rapport

Läs mer

Anställning vid en statlig myndighet

Anställning vid en statlig myndighet Kristina Ahlström SUB Hamburg A/541080 Anställning vid en statlig myndighet Anställningsbeslut och arbetsledningsbeslut Norstedts Juridik AB Innehåll Förord I I Förkortningar 13 1. Inledning 15 Ett dynamiskt

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon

Nyhetsbrev mars 2013. Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare. E-förvaltning för kommunerna - idag och imorgon Nyhetsbrev mars 2013 Våren 2013: Sentensia förbättrar, utvecklar och förstärker ytterligare Sentensia fortsätter att få ökat förtroende som oberoende managementkonsulter för utveckling av verksamheten

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Våren 2016

Advokatsamfundets kurser Våren 2016 dvokatsamfundets kurser Våren 2016 F E B U I NYHET 10 februari: Barnets rättigheter i asylprocessen Denna nya kurs syftar till att ge kursdeltagarna fördjupad kunskap och konkreta verktyg för att på ett

Läs mer

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN14, Kollektiv arbetsrätt, 15 högskolepoäng Collective Labour Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd

Läs mer

EUROPARÄTTSPRAKTIKER

EUROPARÄTTSPRAKTIKER EUROPARÄTTSPRAKTIKER Advokatbyråer med Europarättskompetens Advokat Anders Aronsson AB Östra Storgatan 12 633 42 ESKILSTUNA Telefon: 016-13 27 10 Hemsida: Fax: 016-14 15 50 E-post: Inriktning: EG-rätt,

Läs mer

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg

PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6779-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng

HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET Handelshögskolans fakultetsnämnd Juridiska institutionen KURSPLAN HRX100 HRX100, Introduktionskurs för jurister med utländsk examen, 30 högskolepoäng Introduction course for lawyers

Läs mer

Affärsjuridik för ditt företag

Affärsjuridik för ditt företag Affärsjuridik för ditt företag våren 2017 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det affärsjuridiska området. Utbildningarna vänder sig

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle

SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SOPA31, Juridik i socialt arbete 1, 15 högskolepoäng Legal Issues in Social Work 1, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Samhällsvetenskapliga

Läs mer

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda

Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Uppsala 31 mars 2014 Erbjudande om fortbildning av förtroendevalda Miljösamverkan Stockholms läm Att. Henrik Spovin miljosamverkan@stockholm.se Det är snart val till Riksdag, landsting och kommunfullmäktige.

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde

FÖRETAGSPRESENTATION. Att tillföra ett mervärde FÖRETAGSPRESENTATION Att tillföra ett mervärde Vi erbjuder juridiska tjänster inom merparten av de affärsjuridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer bygger på långsiktighet och våra klienter är

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet

Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet Martin Engelbrecht Reklam & PR Uppdrag i urval för Advokatsamfundet 2014, Grafisk profil Grand Hôtel 6 7 november 2014 PROGRAM 2014, Deltagarförteckning Grand Hôtel 6 7 november 2014 DELTAGARE 2014, Bordsplacering

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

De svåra uppsägningarna

De svåra uppsägningarna Affärsjuridiska utbildningar Hösten 2016 HR Agera mot stress och ohälsa! En praktisk och juridisk genomgång av de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. Du får de juridiska kunskaperna

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag

Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag Advokatexamen, delkurs 3 Att starta och driva företag DAG 1 Advokat och företagare eller företagare och advokat 11.30 12.00 Registrering 12.00 13.00 Lunch 13.00 14.45 Att starta och driva företag Advokat

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten JUCN04, Familj och arbete i balans. Barns och föräldrars grundläggande rättigheter med fördjupning i familjerätt, 15 högskolepoäng Family and Work in Balance. Children's and Parents'

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 20/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 2 oktober 2015 Kristina Ahlström Henrik Appelqvist

Läs mer

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE

FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE FÖLJESLAGARE OCH RÅDGIVARE Fylgia är namnet på den nordiska mytologins ständigt närvarande personliga skyddsande. Någon som alltid står vid din sida. Det är också så vi ser på oss själva, som en juridisk

Läs mer

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi

Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Bilaga 1 Utvärdering av fördjupningskurs i rättssociologi Kursen gavs för andra gången hösten 2015. Studenterna har gett feedback genom en kursvärdering. Därutöver har det hållits ett kursråd. Studenternas

Läs mer

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012

PM-ämnen T6. PM-ämnen T6 2012 PM-ämnen T6 Innehåll Förvaltningsrätt grupp 1........s. 2 Förvaltningsrätt grupp 2 och 3...s. 3 Förvaltningsrätt grupp 4....s. 4 Förvaltningsrätt grupp 4 och 5...s. 5 IP-rätt grupp 8 och 9. s. 6 EU-rätt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRS280 Praktisk humanjuridik och välfärdsrätt, 30 högskolepoäng Law of the Welfare State in Practice (Law Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska institutionen 2014-03-01

Läs mer

Facklig utbildning & utveckling Utbud

Facklig utbildning & utveckling Utbud Facklig utbildning & utveckling Utbud 2017-2018 Kunskap och utveckling för facket på en arbetsmarknad i förändring TCO Fackliga Akademi utvecklar och genomför fackliga vidareutbildningar för förtroendevalda

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall

2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall KAMMARRÄTTEN 2012-06- 1 2 Meddelad i Sundsvall Sida l (3) KLAGANDE Emma Grönlund Rotmästarvägen 5 922 63 Tavelsjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå kommuns beslut den 17 januari 2012, se bilaga A SAKEN Rätt att

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 25/2013 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 oktober 2013 Sara Axelsson Caroline Berg Mathias

Läs mer

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Juridiska fakulteten LAGE01, Civilrättskipning och internationell privaträtt, 12 högskolepoäng Civil Procedure and Private International Law, 12 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet

Allmän förvaltningsrätt. Vad är förvaltningsrätt? Centrala begrepp. Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Allmän förvaltningsrätt Professor Olle Lundin Juridiska institutionen Uppsala universitet Vad är förvaltningsrätt? Förhållandet mellan myndigheter Förhållandet mellan myndigheter och enskilda Regleringen

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning

Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsens förvaltning Koncernledningens stab Chefsjuristen Anne Rundquist TJÄNSTEUTLÅTANDE 2006-01-11 Översyn av den upphandlingsjuridiska kompetensen inom landstingsstyrelsens förvaltning Ärendet

Läs mer

PROCESSRÄTT Daniel Nordström

PROCESSRÄTT Daniel Nordström PROCESSRÄTT Daniel Nordström AGENDA Juridiska begrepp Svenska domstolarna Rättegångsförfarande vid tvistemål Juridik hjälp Alternativa konfliktlösningsmetoder Skiljeförfarande Förhandlingsteknik vid tvistemål

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2016 Göteborg/Stockholm Inledning Sedan

Läs mer

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat

ilaga 1 Urvalsdatum : Utskriftdatum : Advokat ilaga Urvalsdatum : 2008-0-0 Utskriftdatum : 2008-02-29 000 800 600 400 200 CM CN cr> ra co o> ro Kvinna Man Advokat 97 3509 4426 25-29 2 3 30-34 68 88 356 35-39 49 3 460 40-44 36 48 554 45-49 4 449 563

Läs mer

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant

Suppleanter. Almendal. Ersättare: () vakant 1 (5) Ordinarie ledamöter (x) Professor Jonas Ebbesson, dekanus (x) Professor Marie Sandström, prodekanus (x) Professor Jan Rosén, prodekanus (x) Professor Henrik Edelstam (x) Professor Wiweka Warnling

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 12/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 Stockholm Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2017 Stockholm Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys

EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE. Finansiell analys EXECUTIVE FINANCE INSTITUTE Finansiell analys FINANSIELL ANALYS En praktiskt inriktad utbildning inom företagsvärdering och analys Analys handlar inte bara om kunskap om värderingsmodeller och dess beståndsdelar.

Läs mer

Stockholm den 29 maj 2017

Stockholm den 29 maj 2017 R-2017/0385 Stockholm den 29 maj 2017 Till Justitiedepartementet Ju2017/01226/L2 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 februari 2017 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Se barnet!

Läs mer

1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Målenhet 1 PROTOKOLL 2011-12-19 Handläggning i Vänersborg Aktbilaga 15 Mål nr K 6778-11 Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Lagmannen Gunnar Krantz samt rådmännen Cecilia Tisell

Läs mer

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt

Institutet för utbildningsrätt IfU. Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Institutet för utbildningsrätt IfU Sverker Scheutz föreståndare universitetslektor i offentlig rätt Kontakt Den som vill komma med i IfU:s sändlista inför seminarier med mera kan sända ett e-brev till

Läs mer

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen.

grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolen Att få sin sak prövad i en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. De allmänna domstolarna består av tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen. Högsta domstolens domar är prejudicerande

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Riktlinjer för bisysslor

Riktlinjer för bisysslor 9930 1 (7) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-04-15 20. Riktlinjer för bisysslor Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att förklara vad en bisyssla är och vilka regler som gäller för att förebygga och

Läs mer

Tilltalad 1. SARA Alice Margareta Cecilia Lundblad, 880513-2928, Frihetsberövande: Häktad Norra förlösa 124, 395 90 Kalmar

Tilltalad 1. SARA Alice Margareta Cecilia Lundblad, 880513-2928, Frihetsberövande: Häktad Norra förlösa 124, 395 90 Kalmar HUVDUDFÖRHANDLINGSPLAN Inför huvudförhandling i Kalmar Mål nr Sid 1 (6) Justerad 28/11-14/bj PARTER Åklagare Kammaråklagare Gunilla Öhlin, Åklagarmyndigheten, Åklagarkammaren i Kalmar Målsägande MARIA

Läs mer

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse

Miljösamverkan Värmland. Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland Verksamhetsberättelse Miljösamverkan Värmland 2011 Miljösamverkan Värmland 2 (5) Inledning Miljösamverkan Värmland startade 2008 och bedrivs i samverkan mellan Region Värmland,

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten.

Grundlagarna. Rättsliga principer för socialt arbete. Rättskällorna 11/6/2012. EU-rätt. Per-Ola Ohlsson. Författningar. Förarbeten. Rättsliga principer för socialt arbete Per-Ola Ohlsson Grundlagarna Författningar EU-rätt Rättskällorna Förarbeten Rättspraxis Sedvänja Doktrin 1 Författningar Grundlag Riksdag Lag Riksdag Förordning Regeringen

Läs mer

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola

Riktlinjer för sociala medier på Malmö högskola 1(5) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsdatum: 2013-04-04 Beslutande/Titel: Rektor Stefan Bengtsson Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentansvarig/Funktion: Kommunikationschef Diarienummer:

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Juridiska fakulteten Juridiska fakulteten LAGA01, Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt, 30 högskolepoäng Introduction to Law, Legal Theory and Constitutional Law, 30 credits Grundnivå / First

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Klövern AB Ombud: AA Deloitte AB Rehnsgatan 11 113 57 Stockholm Ombud: Advokat Börje

Läs mer

SEMINARIEPERIOD V

SEMINARIEPERIOD V Filippa Sjödén Amanuens för examensarbeten Juridiska institutionen Stockholms universitet 10/3 2014 Senast uppdaterad 17/3 2014 SEMINARIEPERIOD V. 13 2014 Schema för obligatoriska seminarier inom kursen

Läs mer

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016)

Värdegrundsdelegationen Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen (2013-2016) nu med hemsida: www.värdegrundsdelegationen.se Robert Cloarec Huvudsekreterare robert.cloarec@regeringskansliet.se Lena Marcusson,

Läs mer

Allmänna handlingar i elektronisk form

Allmänna handlingar i elektronisk form Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet Slutbetänkande av E-offentlighetskommittén Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SOU 2010:4 Innehåll Sammanfattning 13 Författningsförslag

Läs mer

PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING

PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING PATIENTENS SÄKERHET EN NATURLIG DEL AV SJUKSKÖTERSKANS UTBILDNING Ann-Britt Ivarsson Ekedahl, ämnesföreträdare och adjunkt Carin Alm Roijer, prefekt och lektor Mariette Bengtsson, studierektor och docent

Läs mer