LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR"

Transkript

1 STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT Patient med kraft TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR DEMENSVÅRD MED KÄNSLA FÖR SERVICE Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet

2 Kvaliteten är själva vinsten ALEXANDER RUAS STOCKHOLMS LEDARE SJUKHEM drivs och ägs sedan bildandet 1867 av en stiftelse utan vinstsyfte. Vi är en idéburen privat vårdgivare som driver verksamhet med hög kvalitet inom ASIH, palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg. Det är spännande att arbeta i en verksamhet som har samma grundläggande syfte i dag som när vi bildades för snart 150 år sedan: att förena professionalism med ett mänskligt engagemang. Och det är en förmån att arbeta i en verksamhet där hög kvalitet och ett bra bemötande alltid har genomsyrat vården och omsorgen. UNDER HÖSTEN har Sverige fått en ny regering som föreslår nationella kvalitetslagar för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg. Vi välkomnar regeringens fokus på kvalitet. Stockholms Sjukhem är sedan ett par år tillbaka kvalitetscertifierade, något som vi är ganska ensamma om som vårdgivare. För oss har certifieringen varit ett sätt att få ett kvitto på vårt kvalitetsarbete, ett arbete som vi varje år också öppet berättar om i vår kvalitetsredo visning. I det här numret av Livsviktigt berättar vi bland annat om hur vi arbetar med delaktighet. Och du får möta vår gästkrönikör Dagny Carlsson, 102 år. ELISABET WENNLUND SJUKHUSDIREKTÖR Adress Box 12230, Stockholm Telefon E-post Webbplats Ansvarig utgivare Elisabet Wennlund Redaktion, Stockholms Sjukhem Marianne Spiik, Malou Hedebro Produktion Kung & Partners Omslagsfoto Håkan Lindgren Tryck Åtta45 ISSN Det nystartade bedömningsteamet följer upp patienter som skrivits ut efter att ha vårdats på Brommageriatriken. Syftet är att öka tryggheten och minska antalet oplanerade inläggningar. Den första veckan efter utskrivningen är den känsligaste. När vården tas över av anhöriga, hemtjänst, primärvård med flera, fungerar inte alltid informationsflödet. Vi verkar som ett kitt mellan alla inblandade och bistår med vår geria triska expertis, säger Greger Slättman, läkare på Brommageriatriken som in går i bedömningsteamet tillsammans med två sjuksköterskor. Bara att hålla reda på mediciner som tagits bort, ändrats, kommit till eller ska tas ut kan vara komplicerat. Cirka 30 procent av alla sjukhusinläggningar av äldre är läkemedelsrelaterade. Brommageriatriken har utformat ett bedömningsinstrument med frågor som besvaras av personalen på sjukhuset medan patienten är inlagd. Av svaren utläses vilka patienter som teamet bör följa upp. Uppföljningen Greger Slättman, Rigmor Arwidsson och Malin Eriksson ingår i bedömningsteamet. Team följer upp utskrivningar Vill skapa trygg hemkomst börjar med telefonsamtal och stannar där om allt verkar vara bra. Men ibland gör vi hembesök. Patien t erna är ofta multisjuka och sköra, med kroniska sjukdomar som KOL eller hjärtsvikt. Många är också förvirrade och har funktionsnedsättningar. De patienter som har ett stort behov av uppföljning är dels de med en socialt sviktande situation, dels de med smärtproblematik. Vi kan ordna fortsatt rehabilitering i hemmet med stöd av hemrehab eller neuroteamet och kommer även att samarbeta med ASIH. Vid behov tar vi kontakt med kommunens biståndsbedömare för utökade insatser eller lägger in patienten på Brommageriatriken för inneliggande vård. Bedömningsteamet ingår i Brommageriatrikens satsning trygg, tillgänglig och säker vård för multisjuka äldre. Den ska bidra till större trygghet och en bättre livskvalitet. Vården blir bättre för patienterna när onödiga ambulanstransporter och akutbesök kan undvikas. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO STOCKHOLMS SJUKHEM 2 NUMMER LIVSVIKTIGT

3 Kombinerar kliniskt arbete med forskning Söker tidiga signaler om diabetes Anna Morawski är den första husläkare på Stockholms Sjukhem som forskar parallellt med sin läkartjänst. Forskningen syftar till att förebygga diabetes. Jag trivs väldigt bra på FoUU husläkarmottagningen. Vi har många äldre, multisjuka patienter och det är en grupp jag gärna ägnar tid åt. Allt fler yngre patienter kommer också hit, vilket gör mitt arbete omväxlande, säger Anna Morawski, som sedan september 2013 är verksam på Stockholms Sjukhem. Tre dagar i veckan arbetar hon på husläkarmottagningen på Kungsholmen. De andra två dagarna går till forskning. På Stockholms Sjukhem finns en positiv inställning till att utveckla kvaliteten på vården genom att integrera forskning i verksamheten. Det bidrog starkt till att jag ville börja arbeta här. Det är roligt att både få arbeta med patienter och forska. Anna Morawski studerar bland annat kopplingen mellan diabetes och benskörhet. Diabetiker har ofta problem med fötterna. De utvecklar med tiden cirkulationsrubbningar och nervfunktionsnedsättning. Risken för att få sår och deformerat fotskelett ökar. Detta innebär framför allt stort lidande för den enskilde individen, men är också en växande börda för sjukvården. Under min tid på Karolinska Universitetssjukhuset började jag intressera mig för kopplingen mellan dessa komplikationer, metabol kontroll och tillväxtfaktorer. Det kommer jag att fortsätta arbeta med. Jag har även påbörjat ett projekt med mer allmänmedicinsk inriktning, då detta numera är mitt arbetsområde. I studien medverkar patienter som nyligen fått diagnosen diabetes typ 2 och som är invandrade svenskar. Kopplingen mellan vitamin D och utvecklingen av typ 2 diabetes kommer att studeras. Även metabol kontroll, tillväxtfaktorer och bentäthet undersöks. I denna patientgrupp har man sett en ökad förekomst av diabetes, vilket gör den särskilt intressant. Hypotesen är att D-vitaminbrist hos dem är vanligare. Detta med tanke på en mer utbredd användning av slöja, sparsam utomhusvistelse, otillräcklig fysisk aktivitet eller mörkare hudpigmentering. Det är välkända riskfaktorer när det gäller vitamin D brist. Vitamin D bildas till största delen i huden vid solexponering. Forskningsprojektet har pågått ungefär ett år. Någon exakt tidplan finns inte. Klinisk forskning, på patienter, går inte att forcera. Det troliga är dock att jag ska kunna genomföra en halvtidskontroll nästa år. På lite längre sikt kommer jag att inkludera patienter från mottagningen på Stockholms Sjukhem i forskningen. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO ALEXANDER RUAS Forskningen är inriktad på diabetes. Det är en sjukdom som blir allt vanligare och patientgruppen är stor, vilket gör området angeläget, säger Anna Morawski. Hon började forska om diabetes redan under studietiden och påbörjade sedermera specialistutbildning inom endokrinologi. På vägen ändrades planerna och Anna Morawski satsade i stället på en specialitet inom allmänmedicin. Nu får hon möjlighet att kombinera dessa båda intressen. Syftet med forskningen är att få bättre förutsättningar för att förebygga diabetes typ 2. Utmaningen ligger i att kunna fånga upp riskfaktorer och behandla dem innan sjukdomen bryter ut, samt att vid konstaterad diabetes sätta in behandling som förebygger komplikationer. Det är roligt att både få arbeta med patienter och forska, säger Anna Morawski, läkare på Stockholms Sjukhem. LIVSVIKTIGT NUMMER

4 TEMA DELAKTIGHET Patientkraft fungerar. När patienter känner tillit och blir lyssnade på blir de tryggare och behandlingsresultatet blir bättre. Större delaktighet i vården ska bidra till att bättre tillvarata patienters och anhörigas kunskaper, erfarenheter och resurser. TEXT ANNELI KAMLIN OCH EVA NORDIN FOTO HÅKAN LINDGREN En kraft att ta tillvara FÖRRA ÅRET FRÅGADE Stockholms stad alla som bor i vård- och omsorgsboende hur de upplever sitt boende. Stockholms Sjukhem fick då högt betyg; bemötande och trygghet hamnade i topp. Men, när det kommer till information, delaktighet och självbestämmande hamnar vi inte lika högt. Här behöver vi förbättra oss, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Undersökningen gällde vård- och omsorgsboende men även inom sjuk vård en måste vi bli bättre på att kommunicera och dela kunskap med varandra. Stockholms Sjukhems ambitioner att bättre ta vara på patienternas egen kraft rimmar väl med den kommande lagen som ger patienten ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. I vården informerar vi patienter och svarar ibland på frågor som kanske inte alls har ställts. Vi behöver bli bättre på att lyssna och ta vara på patientens egna kunskaper och erfarenheter, säger Elisabet Wennlund. En utmaning ligger i att alla patienter inte vill samma sak. När en människa drabbas av en svår sjukdom använder hon så kallade copingstrategier för att hantera den hotfulla situationen. Om vården ska kunna Peter Strang Elisabet Wennlund stötta patienter på ett bra sätt är det viktigt att förstå att olika individer använder olika strategier, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin, cancerspecialist vid Stockholms Sjukhem och författare. Vissa personer letar själva efter kunskap och kommer väl förberedda till sjukvården. Andra förtränger sin sjukdom och blir stressade av att prata om den. Det finns också de som har ett stort behov av att dela sina känslomässiga upplevelser med andra. God vård handlar om omtanke och respekt, och om att möta människor på deras egna villkor. Det handlar inte bara om de fysiska, psykiska och sociala behoven, utan även om de existentiella och estetiska, menar Peter Strang. Det handlar också om att förstå målen och kunna relatera dem till individen. Det finns så många olika sätt att leva ett bra liv. FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6 -Jag vill ha utmaningar TÄNK, FÖR NÅGRA månader sedan kunde du inte tala alls. Nu sitter du och blir intervjuad av helt främmande människor. Sjukgymnasten Andreas Nyströms kommentar sammanfattar Jeanette Nelson intensiva arbete för att återhämta sig efter en hjärnaneurysm, det vill säga ett brustet blodkärl, i början av sommaren. Det som började med huvudvärk 4 NUMMER LIVSVIKTIGT

5 Jeanette Nelson har själv styrt sin rehabilitering och valt ett intensivt program. ledde till en akut operation på fem timmar. När jag vaknade kunde jag som sagt inte prata, berättar Jeanette Nelson. Efter drygt en vecka på neurointensiven och ett par dagar på en rehabiliterings avdelning ville Jeanette åka hem. Därefter fick hon under ett par månader i stället besök hemma av Stockholms Sjukhems neuroteam i Bromma för sin rehabilitering. Nu åker hon själv till neuroteamets mottagning på Rehabcentrum i Bromma tre gånger i veckan. Som en följd av blödningen har jag fått afasi, problem med den språkliga förmågan. Inuti huvudet är det helt klart vad jag ska säga, men det som kommer ut är ibland annorlunda. Tillsammans med logopeden Emmelie Persson arbetar Jeanette på att återerövra språket. Mitt mål är att kunna gå tillbaka till jobbet som flygvärdinna. För att kunna det måste jag träna hårt. Jag vill att mitt rehabprogram ska vara utmanande. Övningarna med logopeden påminner mycket om att gå i skolan. Jag får också läxor. Emmelie ser vad jag behöver jobba med och ställer krav. Det är så jag vill ha det, säger Jeanette Nelson. För teamet är det självklart att anpassa programmet efter patientens behov. Delaktighet är viktigt för motivationen. Patienten sätter upp egna mål med stöd av oss. Det är väldigt olika vilken takt man väljer att hålla och vi måste kunna känna in vad som är viktigt för varje patient, säger Emmelie Persson, som betecknar Jeanette Nelsons motivation som enorm. Det hänger ju delvis samman med att hon satsar på att komma tillbaka till jobbet. Även den fysiska träningen är intensiv. Jeanette Nelson har tackat nej till den försiktigare träningen i grupp och istället fått ett hårdare, individuellt styrketräningsprogram. LIVSVIKTIGT NUMMER

6 För sjukgymnasten Andreas Nyström och logopeden Emmelie Persson är det självklart att anpassa rehabprogrammet efter patientens behov. Peter Strang menar att det är ganska enkelt att ta reda på hur en patient har det och vilka behoven är. Att fråga. Ändå glömmer vi bort det och tar saker för givna. De senaste åren har det förts en debatt om vikten av att patienter blir partners i sin egen vård. Begreppet partner förutsätter att det finns en jämbördighet. Men relationen som uppstår mellan en patient och vården är inte jämlik. Patienten har inte valt att bli sjuk och inte valt sin läkare, säger Peter Strang. Relationen är också villkorslös för vårdpersonalens del. Det är i regel de svåraste patienterna som behöver mest tid och empati. Jag har som läkare en skyldighet att försöka förstå patienten, men patienten har FAKTA Ny patientlag ingen skyldighet att försöka förstå mig. Det ställer också krav på självreflektion och självdisciplin. Strävan att skapa förutsättningar för att öka patienters delaktighet i vården väcker frågor, menar Peter Strang. Ska patienten få bestämma helt? Vissa vill ta ett stort ansvar. Men inte alla. Och ska man i så fall låta patienten överlämna beslutet till vården? Med valfrihet följer oro för att välja fel. En kompromiss skulle därför kunna vara ett så kallat ownership. Som patient behåller man sitt självbestämmande, men överlämnar beslutet till den som man har tillit till. Återigen, det är inte så dumt att fråga hur mycket patienten själv vill besluta och i vilken mån han eller hon vill ha hjälp, säger Peter Strang. Den 12 juni 2014 antog Riksdagen en ny patientlag. Lagen börjar gälla den 1 januari Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.den nya lagen innebär bland annat: Tydlighet kring vad patienten ska få information om och hur. Huvudregel om att vård inte ges utan patientens samtycke. Större patientinflytande över val av behandlingsmetoder. Lättare för patienten att få en ny medicinsk bedömning. Lättare att söka vård i andra landsting än där man är bosatt. Källa: Patientlag (2014:821) UNGA AKTIVERAR ÄLDRE Varje lördag får de boende på Kungsholmens vård- och omsorgsboende besök av en grupp ungdomar från organisationen Ung omsorg. Det handlar främst om social samvaro genom olika aktiviteter som gymnastik, sångstunder, bakning och promenader. Mötet över generationsgränserna är uppskattat både av de äldre och av ungdomarna. Projektet är möjligt genom Stockholms stads satsning på att locka ungdomar till äldreomsorgen. NY LEKTOR I OMVÅRDNAD Carina Lundh Hagelin är leg sjuksköterska och har tidigare arbetat som sjuksköterska inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem. Hon har även Carina Lundh varit knuten till forskningsenheten, bland lektor. Hagelin är ny annat som koordinator för EU-projektet OPCARE9. Det är spännande att vara tillbaka med ett nytt uppdrag och i en ny roll. Verksamhetens behov är utgångspunkt för vårdens utvecklingsarbete och jag hoppas kunna bidra till aktiviteter som leder fram till den bästa vården för patienten och det bästa sättet att jobba, säger Carina Lundh Hagelin, som tillträdde tjänsten som omvårdnadslektor i maj. FÖRELÄSNING OM HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET Husläkarmottagningen och Primärvårdsrehab på Kungsholmen bjuder in till en öppen föreläsning om fysisk aktivitet och hälsa med Matthias Lidin, specialistsjuksköterska i kardiologi och doktorand vid Karolinska Institutet. Föreläsningen anordnas den 10 november. Mer information på SSH 6 NUMMER LIVSVIKTIGT

7 Jarek Raubo lyfter fram bemötandet i demensvården. Här med kollegorna i vårdteamet. Vård med vänlighet Vi ska vara som flygvärdinnor, alltid erbjuda trygghet och vänligt bemötande, säger Jarek Raubo, som gick från servicesektorn till demensvård och ser stora likheter. arek Raubo är en av Stockholms Sjukhems fem Silviasystrar, det vill säga undersköterskor med spetskompetens inom demensvård. Utbildningen till Silviasyster sker på distans i Sophiahemmets regi. Den är ursprungligen framtagen av Silviahemmet för personal som arbetar allra närmast den demenssjuke. Utgångspunkten är den palliativa vårdens hörnstenar symptomkontroll, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. Det handlar om att skapa livskvalitet för personer som inte kan botas, inte minst genom att kunna tolka dem bättre. Om en boende är förvirrad kan det till exempel bero på olika saker, som att kläderna sitter för hårt eller att kraven som ställs är för höga. Jarek Raubo är handledare och utbildare för övrig personal inom vård- och omsorgsboendet. Jag är med i teamet när det behövs, för de boendes bästa. Personalen här är väldigt kunnig och bra. Alla som ingår i teamet har stort engagemang och vill göra framsteg, vilket gör arbetet både intressant och utmanande. För 26 år sedan kom Jarek Raubo till Sverige från Olsztyn i norra Polen. Jag och några kompisar kom för att tjäna pengar. Vi hade fått för oss att man kunde plocka tomater i Falun, men insåg snabbt att de enda tomater som fanns fick man köpa på Konsum. I stället blev det diverse småjobb. Jarek mötte sedan kärleken, började i MEDARBETARE JAREK RAUBO Jobb: Handledare och utbildare på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende. Utbildning: Undersköterska och 60 poängs påbyggnad till Silviasyster restaurangbranschen och blev kvar i Sverige. För tio år sedan ville jag göra någonting nytt och började som vårdbiträde för demenssjuka. Jag hade en väldigt bra handledare som väckte mitt intresse. Han ser stora likheter mellan demensvård och servicebranschen. I båda fallen handlar det om att ge allt, inte minst ett gott bemötande, och att förmedla en människosyn som bygger på respekt. Med demenssjuka går det inte att resonera eller argumentera. Det kan vara samma sak med restauranggäster. Vi som arbetar ska alltid bemöta dem vänligt, tålmodigt och sprida livsglädje. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO MALOU HEDEBRO Bor: Djurgården och Nice Familj: Sambo Intressen: Dans, film, trädgård och teater. Resor hem till Polen, men också för att se världen när han har tid och råd. LIVSVIKTIGT NUMMER

8 AVSÄNDARE Stockholms Sjukhem Box Stockholm 42 nya vårdplatser klara Stockholms Sjukhems äldsta byggnad från 1890-talet har renoverats under drygt ett år och i höst är 42 nya vårdplatser färdiga på Kungsholmen. Stockholm växer och vårdbehoven ökar. Vi vill vara med och ta ansvar för att fler vårdplatser blir tillgängliga för stockholmarna, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Just nu pågår planering för att starta vårdverksamhet i lokalerna, som är ombyggda för modern sjukhusvård. KOSTRÅD HOS DIETIST Kostråd ges av Stockholms Sjukhems dietister inom primärvårdsrehab. Remiss behövs inte. Hjälp ges exempelvis vid undervikt och/ eller ofrivillig viktnedgång, övervikt, diabetes, högt blodtryck, IBS eller annan mag-tarmsjukdom. Vi erbjuder både individuell rådgivning och olika grupper. Dietist finns både på Bromma sjukhus och på Stockholms Sjukhem. Patienter nöjda med vården Dags att flytta in i höst. Mätning gav positivt resultat. Landstingets senaste patientenkät visar att Brommageriatrikens patienter är mycket nöjda med vården men att delaktigheten kan bli bättre. Hela 90 procent är nöjda med vården som helhet, 86 procent är nöjda med rehabiliteringen på avdelningen och 78 procent skulle rekommendera vården till andra. 56 procent upplever att de har varit delaktiga i beslut om vården, och detta är ett område som Brommageriatriken arbetar med att utveckla. Våga tro på tekniken KRÖNIKA ALLA ÄR VI BRA på någonting och var och en har något att vara glad och stolt över. Själv är jag lycklig över att vara vid god hälsa trots hög ålder. Jag är också glad över att jag inte var en åldring för hundra år sedan när Sverige var rena u-landet. Den som inte klarade sig själv eller hade släkt som hjälpte till var hänvisad till fattigvård, det mest skamliga och förnedrande en person kunde råka ut för. Den tidens fattighjon skulle tro sig förflyttade till himmelriket om de hamnat på ett nutida äldreboende. Jag tror att det finns vissa brister här och där i välfärden, men om man som jag har perspektiv på tillvaron, så vet vi att vårt samhälle har blivit mycket bättre på att ta hand om sina sjuka och äldre medborgare. Vi blir fler och fler som lever längre och den mänskliga arbetskraften kommer inte att räcka till för att sköta om oss alla. Men jag känner en viss förtröstan eftersom jag vet att man redan börjat ta tekniken till hjälp. Kommunerna uppmuntrar unga innovatörer att hitta på smarta och enkla redskap som kan komplettera personalens arbete inom vård och omsorg. SEDAN JAG BLIVIT MER eller mindre känd som en åldring som bloggar och vågar använda en dator, får jag ibland medverka vid seminarier och utställningar av de nya hjälpmedlen. Det är intressant att se hur många praktiska grejor det redan finns och som man håller på att testa. Teknik är framtiden, och vad vore sjukvården utan alla de maskiner som redan finns på våra sjukhus. När jag var ung hade vi inga tekniska hjälpmedel. Under en tid när ambulansen drogs av två hästar och hygienen var under all kritik dog många sjuka, som i dag räddas till livet. Vi tar allting för givet i våra dagar, men jag är övertygad om att det är tekniska framsteg som gjort våra liv bekvämare och att de är anledningen till att jag och flera med mig blir hundraåringar i dag. DAGNY CARLSSON 102, beskriver sig själv som hundraåringen, inte den som hoppade ut genom fönstret och försvann, utan en helt vanlig tant. Tidigare bloggare på Vårdguiden, nu på Det är tekniska framsteg som gjort våra liv bekvämare. MALIN ERLINGSON

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom

Läs mer

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867:

STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: ARBETA MED OSS STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

Trygg hemma LIVSVIKTIGT. TEMA: Sigrid Eriksson uppskattar hembesök efter utskrivningen. Rekordstor rekrytering Digitala verktyg sätts i arbete

Trygg hemma LIVSVIKTIGT. TEMA: Sigrid Eriksson uppskattar hembesök efter utskrivningen. Rekordstor rekrytering Digitala verktyg sätts i arbete STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2016 LIVSVIKTIGT Rekordstor rekrytering Digitala verktyg sätts i arbete Trygg hemma TEMA: Sigrid Eriksson uppskattar hembesök efter utskrivningen

Läs mer

Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre

Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre Trygg, tillgänglig och säker vård för äldre B Bedömningsteamet, Brommageriatriken Stockholms Sjukhem: Greger Slättman Carina Metzner Rigmor Arwidsson Malin Eriksson Vårt sätt att arbeta för att förbättra

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Aktiv hjälp att leva. Rehab anpassas till individen Viktigt med samspelt team NYA VÅRDPLATSER FÖR GERIATRISKA PATIENTER

LIVSVIKTIGT. Aktiv hjälp att leva. Rehab anpassas till individen Viktigt med samspelt team NYA VÅRDPLATSER FÖR GERIATRISKA PATIENTER STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 3 2015 LIVSVIKTIGT NYA VÅRDPLATSER FÖR GERIATRISKA PATIENTER DECENNIERS FORSKNING I PERSPEKTIV AKTIVITETER OCH SAMVARO FÖR BOENDE Rehab

Läs mer

Livsviktigt. Äldre ska hitta rätt. Brommageriatriken utvecklar vårdkedjan

Livsviktigt. Äldre ska hitta rätt. Brommageriatriken utvecklar vårdkedjan stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2013 Livsviktigt Brommageriatriken utvecklar vårdkedjan Äldre ska hitta rätt SID 8 invigning Kunskap sprids i nya konferenscentret SID

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2014 LIVSVIKTIGT VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER LÄKARE VILL ATT ÄLDRE FÅR ETT GOTT LIV TEMA VÄRDE- GRUND

Läs mer

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se.

Husläkarmottagningen har öppet 8-17 på vardagar. Du bokar en tid genom att ringa till mottagningen eller genom att logga in på 1177.se. HITTA RÄTT I VÅRDEN Övning 4 NIVÅ 1&2 Foto: Juliana Wiklund Hitta rätt i vården Husläkarmottagning På husläkarmottagningen behandlas både vuxna och barn för sjukdomar och besvär. Husläkarmottagning kallas

Läs mer

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga

Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Samordningssjuksköterskan ett stöd till den äldre och den anhöriga När jag bjuder in någon till ett

Läs mer

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt

Kunskap är nyckeln. Solbohöjden Dagverksamhet och hemtjänst för personer med minnessvikt Kunskap är nyckeln Bemötande vad skall man tänka på i mötet med demenssjuka och deras anhöriga/närstående Trine Johansson Silviasjuksköterska Enhetschef Solbohöjdens dagverksamhet och hemtjänst för personer

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten.

Diagnos och delaktighet. Använd 1177.se i mötet med patienten. Diagnos och delaktighet Använd 1177.se i mötet med patienten. Använd 1177.se i mötet med patienten Det är mycket som ska förmedlas i mötet med patienten. Patienten ska kunna förstå informationen, vara

Läs mer

Yttrande över förslag till Patientlag

Yttrande över förslag till Patientlag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindquist 2013-04-16 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Omsorgsnämnden Yttrande över förslag till Patientlag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede.

När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. När döden utmanar livet: frågor om människans fria val, om ansvaret och skulden som bördor i livets slutskede. Peter Strang, överläkare, professor i palliativ medicin Karolinska Institutet, Stockholm Stockholms

Läs mer

Den geriatriska patienten vem är det?

Den geriatriska patienten vem är det? Den geriatriska patienten vem är det? Jenny Österman Lars Sonde Oktober 2016 Geriatrisk klink Brommageriatriken AB Södertälje geriatriken Handengeriatriken Löwetgeriatriken Huddinge sjukhus Geriatriken

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 Livsviktigt Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens Sprider kunskap SID 8 Forskning Mångfald bland äldre lyfts fram SID 3 medarbetare

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin

Vård- och omsorgsförvaltningen 2015-10-15 Dnr von/2015:129. Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Referens Petra Oxonius Mottagare Vård- och omsorgsnämnden Demensstrategi Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden godkänner demensstrategin Sammanfattning Antalet äldre ökar och

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN

Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre NORRBOTTEN Bättre liv för sjuka äldre Smaka på den rubriken. Vem av oss vill inte att sjuka äldre ska få ett så gott liv som möjligt? Ändå är det så svårt att uppnå när våra

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2015 LIVSVIKTIGT En samtalsgrupp för unga hjälpte Elif Olgac. FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR NYA RÖN OM PARKINSON OCH DEMENS

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede)

Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45. Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Antagen i socialnämnden 2006-04-04 45 Riktlinje för palliativ vård (vård i livets slutskede) Palliativ vård Kommittén om vård i livets slutskede 2000 har beslutat sig för att använda begreppet palliativ

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Våra värdeord Våra tre värdeord är ledstjärnor för oss på Ersta diakoni. De tydliggör vår värdegrund och genomsyrar vårt bemötande av patienter, boende och brukare

Läs mer

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting

Värdegrund. för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Värdegrund för hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting Visionen om en god hälso- och sjukvård Landstinget i Stockholms län ska genom att erbjuda kompetent och effektiv hälso- och sjukvård bidra

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Äldreplan för Härjedalens kommun. år

Äldreplan för Härjedalens kommun. år Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-11-24 Dnr 709-189-10 Sn 2 (7) Äldreplan för Härjedalens kommun år 2011-2018 Syfte och användning Enligt 3 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND

FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN VÄRDEGRUND INLEDNING... 4 PATIENTEN FÖRST... 9 RESPEKT FÖR INDIVIDEN... 13 UNDVIK SLÖSERI... 17 SAMHÄLLSANSVAR... 19 FÖR PATIENTEN MED PATIENTEN INNEHÅLL 3 INLEDNING. Idag har

Läs mer

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov?

Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Hur kan nätverkssjukvården möta patienter med stora medicinska behov? Torsdag 16 oktober 2014 Florean Pietsch Verksamhetschef Geriatrik Medicin Södertälje Sjukhus AB 2014-10-15 Din nära specialistvård

Läs mer

Stöd ger. hopp LIVSVIKTIGT. TEMA: Elisabeth och Jens Olsson om livet med demenssjukdom. Rörelse bra för äldre Teamkänsla på ny klinik

Stöd ger. hopp LIVSVIKTIGT. TEMA: Elisabeth och Jens Olsson om livet med demenssjukdom. Rörelse bra för äldre Teamkänsla på ny klinik STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 2 2016 LIVSVIKTIGT Rörelse bra för äldre Teamkänsla på ny klinik Stöd ger TEMA: Elisabeth och Jens Olsson om livet med demenssjukdom hopp

Läs mer

Min forskning handlar om:

Min forskning handlar om: Min forskning handlar om: Hur ssk-studenter lär sig vårda under VFU Hur patienter upplever att vårdas av studenter Hur ssk upplever att handleda studenter PSYK-UVA 2 st. avdelningar Patienter med förstämningssyndrom

Läs mer

Område Rehabilitering

Område Rehabilitering Redovisning av avslutade projekt och aktiviteter finansierade av statliga stimulansbidrag för utveckling av vården och omsorgen om äldre personer. Område Rehabilitering KomSam projektet Äldreenheten, Nacka

Läs mer

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård

Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Arbetsmaterial webbutbildning i allmän palliativ vård Allmän palliativ vård Det här arbetsmaterialet riktar sig till dig som i ditt yrke möter personer i livets slutskede som har palliativa vårdbehov samt

Läs mer

RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014

RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014 RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014 PATIENTKRAFT! RUNDABORDSSAMTAL OM PATIENTEN SOM PARTNER Hur kan vi öka patientmedverkan och bättre ta tillvara patienternas resurser? Stockholms Sjukhem arrangerade ett välbesökt

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Närvård i västra Sörmland

Närvård i västra Sörmland Närvård i västra Sörmland har varit i gång som projekt i två år. Jag har precis skrivit ihop en sammanfattning av arbetet som skett det senaste året, den går snart att läsa på hemsidan En sammanfattning

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19)

Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka. (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka (Förslag till slutversion, 2010-05-19) Äldrepolitiskt program för Socialdemokraterna i Nacka Nacka kommun får allt fler äldre och äldre som lever allt

Läs mer

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp)

A B C D E. Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning. Förbättrat stöd till dementa- svar på remiss av motion av Anna Starbrink (fp) A B C D E Äldreomsorgen Östermalms stadsdelsförvaltning Tjänsteutlåtande sid 1 (4) 2005-10-07 Dnr 2005-626-537 Handläggare: Stina Bergfalk Tfn: 08 508 10 647 Östermalms stadsdelsnämnd Förbättrat stöd till

Läs mer

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER

TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER TILL DIG SOM HAR EN ANHÖRIG MED SPRIDD BRÖSTCANCER INNEHÅLL En ny situation 1 Be om hjälp och stöd 2 Var medmänniska 4 Låt inte er omgivning styra 6 Ta hand om dig själv 8 Hitta saker att uppskatta 10

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga

För malåbons bästa. Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga För malåbons bästa Ett samverkansprojekt mellan Malå kommun och Malå sjukstuga Debattartikel Dagens Nyheter 12 januari 2011 1(4) Göran Hägglund, Socialminister Maria Larsson, Barn- och äldreminister "Vi

Läs mer

Välkommen till. vår hemtjänst

Välkommen till. vår hemtjänst Välkommen till vår hemtjänst Vi har alltid nära hem till dig Vi har alltid nära hem till dig Hemtjänsten i Kungsbacka kommun är namnet på den kommunala hemtjänsten. Vi som arbetar här är anställda av kommunen.

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Medicinsk vårdplanering VPL

Medicinsk vårdplanering VPL Medicinsk vårdplanering VPL Solveig Wanland Distriktsläkare Vårdcentralen Tidan med förkärlek till döendet Tidningsrubrik i DN 18 mars 2010 1 Definitioner och begrepp Multisjuk Multisviktande Mest sjuka

Läs mer

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom

ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN. Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom ARBETSGRUPP FÖR DE MEST SKÖRA ÄLDRE I PRIMÄRVÅRDEN Charlotta Borelius Per Karlsson Ann-Christin Kärrman Christina Mörk Sonja Modin Maj Rom Ledning: NSK-region (Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning)

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland

Prognos antal personer med demensrelaterad sjukdom pågotland Vad är demens? Sjukdomsprocess som drabbar hjärnan. Progredierande. Påverkar högre kortikala funktioner minnet/intellektet, personligheten. Orsakar funktionsbortfall. Demenssjukdomar är vanliga och kommer

Läs mer

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst

PLAN. Stadskontoret. Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad. Lättläst PLAN Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Lättläst Innehåll Inledning... 3 1. Du ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över din vardag... 5 2. Du

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

Palliativ vård ett förhållningssätt

Palliativ vård ett förhållningssätt Palliativ vård ett förhållningssätt Professor Peter Strang Överläkare, professor Sthlms sjukhem och Karolinska institutet Hur såg rötterna ut? medeltiden: kloster tog hand om sjuka - tid, värme, mat, medkänsla

Läs mer

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården

Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Så vill vi ha det! Patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården Framtagen av Patient- och närståendeperspektivrådet vid Regionalt cancercentrum väst PNP-RÅDET Ett

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Teamtänkande viktigt för rehabilitering

LIVSVIKTIGT. Teamtänkande viktigt för rehabilitering STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 4 2013 LIVSVIKTIGT Teamtänkande viktigt för rehabilitering SID 8 GERIATRIK Patientvägledare på plats i Bromma SID 2 FORSKNING Utbyte mellan

Läs mer

DIVISION Landstingsdirektörens stab

DIVISION Landstingsdirektörens stab Patientlagen (1 Januari 2015) -ett ökat patientinflytande Patientlagens syfte Stärka och främja patientens ställning Främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet Patienten som partner

Läs mer

SJUKVÅRD. Ämnets syfte

SJUKVÅRD. Ämnets syfte SJUKVÅRD Ämnet sjukvård är tvärvetenskapligt och har sin grund i vårdvetenskap, pedagogik, medicin och etik. Det behandlar vård- och omsorgsarbete främst inom hälso- och sjukvård. I begreppet vård och

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv

Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Kognitiv nedsättning och anhörigperspektiv Janina Stenlund, Leg. sjuksköterska, Silviasjuksköterska Uppläggning Kognitiv svikt Anhörigsjukdom och anhörigstöd Nationella riktlinjer för vård och omsorg Metoder/förhållningssätt

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Varför införs en patientlag?

Varför införs en patientlag? 1 2 Varför införs en patientlag? Lagen ska: - stärka patientens ställning - främja patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. Lagen kräver ett nytt förhållningssätt av vården i mötet med

Läs mer

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland

äldre i vården Miljöpartiet de gröna i Östergötland äldre i vården Grön strategi för hur vården bättre kan anpassas till den äldre människans behov och förutsättningar Miljöpartiet de gröna i Östergötland 1 Inledning Inom en snar framtid kan vi förvänta

Läs mer

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning

Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning utbildning Nyutexaminerade! Första kullen ut i ny vårdhundsutbildning text: Anna Franklin foto: teymor zarré Sjukgymnasten Virpi Johansson är nyutexaminerad vårdhundförare. Hon gick den nya utbildbildningen

Läs mer

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad

Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Vårda vårdarna! Anna-Karin Edberg Professor omvårdnad, Forskningschef Högskolan Kristianstad Positive care experiences are dependent on individual staff action Dawn Brooker Vad döljer sig bakom tidningsrubrikerna?

Läs mer

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län

Framtidsplanen. - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län Framtidsplanen - en av de största satsningarna någonsin på hälso- och sjukvård i Stockholms län 1 Innehåll Stockholms län växer och vårdutbudet behöver öka Stockholms län växer 3 Vårdnätverket 4 Husläkaren

Läs mer

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården

Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Existentiellt stöd att samtala om livsfrågor i den palliativa vården Att möta och uppmärksamma patienters behov av existentiellt stöd vid livets slut Annica Charoub Specialistsjuksköterska palliativ vård

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

Att våga prioritera det existentiella samtalet

Att våga prioritera det existentiella samtalet Att våga prioritera det existentiella samtalet Vad innebär existentiella frågor? När man drabbas av svår sjukdom handlar det inte bara om en sjuk kropp Livets, själva existensens grundvalar skakas Det

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar

PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar PRIMA PRIMÄRVÅRD! En väl fungerande primärvård för personer med kroniska sjukdomar Diskussionsunderlag för patientorganisationer inför möten med vårdcentraler Mål Att skapa en modell för hur patientorganisationer

Läs mer

Var inte rädd för tekniken!

Var inte rädd för tekniken! RPG-distrikt Småland-Öland Nätverket KPR lyssnar på oss! e-hälsa och välfärdsteknik fortsätter att växa och utvecklas. Allt fler kommuner deltar i olika projekt. Genomgående beskrivs tekniken på ett positivt

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

ETIK. och konsten att vara en medmänniska

ETIK. och konsten att vara en medmänniska ETIK och konsten att vara en medmänniska Du håller i Din hand ett dokument som syftar till att lyfta fram etiken som ett livsnödvändigt måste i det dagliga livet. Sjukhusledningen hoppas denna lilla skrift

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindqvist 2013-04-09 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Socialdepartementet Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Sammanfattning Bra att den

Läs mer

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2012 Livsviktigt Glädjespridare Med Learoy blir rehabiliteringen roligare SID 8 vårdval Ny rehabmottagning på Bromma Sjukhus SID 2 demens

Läs mer

Genomförandeplan. Min vilja

Genomförandeplan. Min vilja Genomförandeplan Min vilja 1 LSS LSS ska stödja personer med funktionsnedsättning att leva som andra. LSS ger rätt till stöd och service till personer med stora funktionsnedsättningar. Personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen

Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede Helena Adlitzer PKC-dagen Nationellt vårdprogram för Palliativ vård i livets slutskede 2017-11-28 Helena Adlitzer PKC-dagen Är det möjligt att ge god vård utan kunskap? Är det möjligt att hålla all kunskap i huvudet? 2017-11-28

Läs mer

Svåra närståendemöten i palliativ vård

Svåra närståendemöten i palliativ vård Svåra närståendemöten i palliativ vård Professor Peter Strang Karolinska Institutet, Stockholm Överläkare vid Stockholms Sjukhems palliativa sekt. Hur påverkas närstående? psykisk stress fysisk utmattning

Läs mer

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet

Frågorna berör områdena Primärvård Äldreomsorg/geriatrik Specialistutbildade sjukgymnaster/fysioterapeuter Fysisk aktivitet Inför valet 2014 För att uppmärksamma Fysioterapi och Fysioterapeuten inför valet den 14 september har vi i Distrikt Stockholms styrelse skickat ut fyra frågor till våra landstingspolitiker. Frågorna berör

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering

Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Förtroendemannagruppen Rörelseorganens sjukdomar och skador augusti 2005 1 Samtal med Värkmästarna i Mjölby: Om mål för hälsa och prioritering Cathrin Mikaelsson, själv värkmästare och initiativtagare

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer