LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LIVSVIKTIGT. Patient med kraft. Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR"

Transkript

1 STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER LIVSVIKTIGT Patient med kraft TEAM FÖR TRYGGARE UTSKRIVNING DOKTORN SOM BÅDE VÅRDAR OCH FORSKAR DEMENSVÅRD MED KÄNSLA FÖR SERVICE Lyssna på individen Ny patientlag om delaktighet

2 Kvaliteten är själva vinsten ALEXANDER RUAS STOCKHOLMS LEDARE SJUKHEM drivs och ägs sedan bildandet 1867 av en stiftelse utan vinstsyfte. Vi är en idéburen privat vårdgivare som driver verksamhet med hög kvalitet inom ASIH, palliativ vård, rehabilitering, geriatrik, allmänmedicin och äldreomsorg. Det är spännande att arbeta i en verksamhet som har samma grundläggande syfte i dag som när vi bildades för snart 150 år sedan: att förena professionalism med ett mänskligt engagemang. Och det är en förmån att arbeta i en verksamhet där hög kvalitet och ett bra bemötande alltid har genomsyrat vården och omsorgen. UNDER HÖSTEN har Sverige fått en ny regering som föreslår nationella kvalitetslagar för att förbättra kvaliteten i vård och omsorg. Vi välkomnar regeringens fokus på kvalitet. Stockholms Sjukhem är sedan ett par år tillbaka kvalitetscertifierade, något som vi är ganska ensamma om som vårdgivare. För oss har certifieringen varit ett sätt att få ett kvitto på vårt kvalitetsarbete, ett arbete som vi varje år också öppet berättar om i vår kvalitetsredo visning. I det här numret av Livsviktigt berättar vi bland annat om hur vi arbetar med delaktighet. Och du får möta vår gästkrönikör Dagny Carlsson, 102 år. ELISABET WENNLUND SJUKHUSDIREKTÖR Adress Box 12230, Stockholm Telefon E-post Webbplats Ansvarig utgivare Elisabet Wennlund Redaktion, Stockholms Sjukhem Marianne Spiik, Malou Hedebro Produktion Kung & Partners Omslagsfoto Håkan Lindgren Tryck Åtta45 ISSN Det nystartade bedömningsteamet följer upp patienter som skrivits ut efter att ha vårdats på Brommageriatriken. Syftet är att öka tryggheten och minska antalet oplanerade inläggningar. Den första veckan efter utskrivningen är den känsligaste. När vården tas över av anhöriga, hemtjänst, primärvård med flera, fungerar inte alltid informationsflödet. Vi verkar som ett kitt mellan alla inblandade och bistår med vår geria triska expertis, säger Greger Slättman, läkare på Brommageriatriken som in går i bedömningsteamet tillsammans med två sjuksköterskor. Bara att hålla reda på mediciner som tagits bort, ändrats, kommit till eller ska tas ut kan vara komplicerat. Cirka 30 procent av alla sjukhusinläggningar av äldre är läkemedelsrelaterade. Brommageriatriken har utformat ett bedömningsinstrument med frågor som besvaras av personalen på sjukhuset medan patienten är inlagd. Av svaren utläses vilka patienter som teamet bör följa upp. Uppföljningen Greger Slättman, Rigmor Arwidsson och Malin Eriksson ingår i bedömningsteamet. Team följer upp utskrivningar Vill skapa trygg hemkomst börjar med telefonsamtal och stannar där om allt verkar vara bra. Men ibland gör vi hembesök. Patien t erna är ofta multisjuka och sköra, med kroniska sjukdomar som KOL eller hjärtsvikt. Många är också förvirrade och har funktionsnedsättningar. De patienter som har ett stort behov av uppföljning är dels de med en socialt sviktande situation, dels de med smärtproblematik. Vi kan ordna fortsatt rehabilitering i hemmet med stöd av hemrehab eller neuroteamet och kommer även att samarbeta med ASIH. Vid behov tar vi kontakt med kommunens biståndsbedömare för utökade insatser eller lägger in patienten på Brommageriatriken för inneliggande vård. Bedömningsteamet ingår i Brommageriatrikens satsning trygg, tillgänglig och säker vård för multisjuka äldre. Den ska bidra till större trygghet och en bättre livskvalitet. Vården blir bättre för patienterna när onödiga ambulanstransporter och akutbesök kan undvikas. TEXT TOVE GYLLENSTIERNA FOTO STOCKHOLMS SJUKHEM 2 NUMMER LIVSVIKTIGT

3 Kombinerar kliniskt arbete med forskning Söker tidiga signaler om diabetes Anna Morawski är den första husläkare på Stockholms Sjukhem som forskar parallellt med sin läkartjänst. Forskningen syftar till att förebygga diabetes. Jag trivs väldigt bra på FoUU husläkarmottagningen. Vi har många äldre, multisjuka patienter och det är en grupp jag gärna ägnar tid åt. Allt fler yngre patienter kommer också hit, vilket gör mitt arbete omväxlande, säger Anna Morawski, som sedan september 2013 är verksam på Stockholms Sjukhem. Tre dagar i veckan arbetar hon på husläkarmottagningen på Kungsholmen. De andra två dagarna går till forskning. På Stockholms Sjukhem finns en positiv inställning till att utveckla kvaliteten på vården genom att integrera forskning i verksamheten. Det bidrog starkt till att jag ville börja arbeta här. Det är roligt att både få arbeta med patienter och forska. Anna Morawski studerar bland annat kopplingen mellan diabetes och benskörhet. Diabetiker har ofta problem med fötterna. De utvecklar med tiden cirkulationsrubbningar och nervfunktionsnedsättning. Risken för att få sår och deformerat fotskelett ökar. Detta innebär framför allt stort lidande för den enskilde individen, men är också en växande börda för sjukvården. Under min tid på Karolinska Universitetssjukhuset började jag intressera mig för kopplingen mellan dessa komplikationer, metabol kontroll och tillväxtfaktorer. Det kommer jag att fortsätta arbeta med. Jag har även påbörjat ett projekt med mer allmänmedicinsk inriktning, då detta numera är mitt arbetsområde. I studien medverkar patienter som nyligen fått diagnosen diabetes typ 2 och som är invandrade svenskar. Kopplingen mellan vitamin D och utvecklingen av typ 2 diabetes kommer att studeras. Även metabol kontroll, tillväxtfaktorer och bentäthet undersöks. I denna patientgrupp har man sett en ökad förekomst av diabetes, vilket gör den särskilt intressant. Hypotesen är att D-vitaminbrist hos dem är vanligare. Detta med tanke på en mer utbredd användning av slöja, sparsam utomhusvistelse, otillräcklig fysisk aktivitet eller mörkare hudpigmentering. Det är välkända riskfaktorer när det gäller vitamin D brist. Vitamin D bildas till största delen i huden vid solexponering. Forskningsprojektet har pågått ungefär ett år. Någon exakt tidplan finns inte. Klinisk forskning, på patienter, går inte att forcera. Det troliga är dock att jag ska kunna genomföra en halvtidskontroll nästa år. På lite längre sikt kommer jag att inkludera patienter från mottagningen på Stockholms Sjukhem i forskningen. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO ALEXANDER RUAS Forskningen är inriktad på diabetes. Det är en sjukdom som blir allt vanligare och patientgruppen är stor, vilket gör området angeläget, säger Anna Morawski. Hon började forska om diabetes redan under studietiden och påbörjade sedermera specialistutbildning inom endokrinologi. På vägen ändrades planerna och Anna Morawski satsade i stället på en specialitet inom allmänmedicin. Nu får hon möjlighet att kombinera dessa båda intressen. Syftet med forskningen är att få bättre förutsättningar för att förebygga diabetes typ 2. Utmaningen ligger i att kunna fånga upp riskfaktorer och behandla dem innan sjukdomen bryter ut, samt att vid konstaterad diabetes sätta in behandling som förebygger komplikationer. Det är roligt att både få arbeta med patienter och forska, säger Anna Morawski, läkare på Stockholms Sjukhem. LIVSVIKTIGT NUMMER

4 TEMA DELAKTIGHET Patientkraft fungerar. När patienter känner tillit och blir lyssnade på blir de tryggare och behandlingsresultatet blir bättre. Större delaktighet i vården ska bidra till att bättre tillvarata patienters och anhörigas kunskaper, erfarenheter och resurser. TEXT ANNELI KAMLIN OCH EVA NORDIN FOTO HÅKAN LINDGREN En kraft att ta tillvara FÖRRA ÅRET FRÅGADE Stockholms stad alla som bor i vård- och omsorgsboende hur de upplever sitt boende. Stockholms Sjukhem fick då högt betyg; bemötande och trygghet hamnade i topp. Men, när det kommer till information, delaktighet och självbestämmande hamnar vi inte lika högt. Här behöver vi förbättra oss, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Undersökningen gällde vård- och omsorgsboende men även inom sjuk vård en måste vi bli bättre på att kommunicera och dela kunskap med varandra. Stockholms Sjukhems ambitioner att bättre ta vara på patienternas egen kraft rimmar väl med den kommande lagen som ger patienten ökade möjligheter till inflytande och delaktighet. I vården informerar vi patienter och svarar ibland på frågor som kanske inte alls har ställts. Vi behöver bli bättre på att lyssna och ta vara på patientens egna kunskaper och erfarenheter, säger Elisabet Wennlund. En utmaning ligger i att alla patienter inte vill samma sak. När en människa drabbas av en svår sjukdom använder hon så kallade copingstrategier för att hantera den hotfulla situationen. Om vården ska kunna Peter Strang Elisabet Wennlund stötta patienter på ett bra sätt är det viktigt att förstå att olika individer använder olika strategier, säger Peter Strang, professor i palliativ medicin, cancerspecialist vid Stockholms Sjukhem och författare. Vissa personer letar själva efter kunskap och kommer väl förberedda till sjukvården. Andra förtränger sin sjukdom och blir stressade av att prata om den. Det finns också de som har ett stort behov av att dela sina känslomässiga upplevelser med andra. God vård handlar om omtanke och respekt, och om att möta människor på deras egna villkor. Det handlar inte bara om de fysiska, psykiska och sociala behoven, utan även om de existentiella och estetiska, menar Peter Strang. Det handlar också om att förstå målen och kunna relatera dem till individen. Det finns så många olika sätt att leva ett bra liv. FORTSÄTTNING PÅ SIDAN 6 -Jag vill ha utmaningar TÄNK, FÖR NÅGRA månader sedan kunde du inte tala alls. Nu sitter du och blir intervjuad av helt främmande människor. Sjukgymnasten Andreas Nyströms kommentar sammanfattar Jeanette Nelson intensiva arbete för att återhämta sig efter en hjärnaneurysm, det vill säga ett brustet blodkärl, i början av sommaren. Det som började med huvudvärk 4 NUMMER LIVSVIKTIGT

5 Jeanette Nelson har själv styrt sin rehabilitering och valt ett intensivt program. ledde till en akut operation på fem timmar. När jag vaknade kunde jag som sagt inte prata, berättar Jeanette Nelson. Efter drygt en vecka på neurointensiven och ett par dagar på en rehabiliterings avdelning ville Jeanette åka hem. Därefter fick hon under ett par månader i stället besök hemma av Stockholms Sjukhems neuroteam i Bromma för sin rehabilitering. Nu åker hon själv till neuroteamets mottagning på Rehabcentrum i Bromma tre gånger i veckan. Som en följd av blödningen har jag fått afasi, problem med den språkliga förmågan. Inuti huvudet är det helt klart vad jag ska säga, men det som kommer ut är ibland annorlunda. Tillsammans med logopeden Emmelie Persson arbetar Jeanette på att återerövra språket. Mitt mål är att kunna gå tillbaka till jobbet som flygvärdinna. För att kunna det måste jag träna hårt. Jag vill att mitt rehabprogram ska vara utmanande. Övningarna med logopeden påminner mycket om att gå i skolan. Jag får också läxor. Emmelie ser vad jag behöver jobba med och ställer krav. Det är så jag vill ha det, säger Jeanette Nelson. För teamet är det självklart att anpassa programmet efter patientens behov. Delaktighet är viktigt för motivationen. Patienten sätter upp egna mål med stöd av oss. Det är väldigt olika vilken takt man väljer att hålla och vi måste kunna känna in vad som är viktigt för varje patient, säger Emmelie Persson, som betecknar Jeanette Nelsons motivation som enorm. Det hänger ju delvis samman med att hon satsar på att komma tillbaka till jobbet. Även den fysiska träningen är intensiv. Jeanette Nelson har tackat nej till den försiktigare träningen i grupp och istället fått ett hårdare, individuellt styrketräningsprogram. LIVSVIKTIGT NUMMER

6 För sjukgymnasten Andreas Nyström och logopeden Emmelie Persson är det självklart att anpassa rehabprogrammet efter patientens behov. Peter Strang menar att det är ganska enkelt att ta reda på hur en patient har det och vilka behoven är. Att fråga. Ändå glömmer vi bort det och tar saker för givna. De senaste åren har det förts en debatt om vikten av att patienter blir partners i sin egen vård. Begreppet partner förutsätter att det finns en jämbördighet. Men relationen som uppstår mellan en patient och vården är inte jämlik. Patienten har inte valt att bli sjuk och inte valt sin läkare, säger Peter Strang. Relationen är också villkorslös för vårdpersonalens del. Det är i regel de svåraste patienterna som behöver mest tid och empati. Jag har som läkare en skyldighet att försöka förstå patienten, men patienten har FAKTA Ny patientlag ingen skyldighet att försöka förstå mig. Det ställer också krav på självreflektion och självdisciplin. Strävan att skapa förutsättningar för att öka patienters delaktighet i vården väcker frågor, menar Peter Strang. Ska patienten få bestämma helt? Vissa vill ta ett stort ansvar. Men inte alla. Och ska man i så fall låta patienten överlämna beslutet till vården? Med valfrihet följer oro för att välja fel. En kompromiss skulle därför kunna vara ett så kallat ownership. Som patient behåller man sitt självbestämmande, men överlämnar beslutet till den som man har tillit till. Återigen, det är inte så dumt att fråga hur mycket patienten själv vill besluta och i vilken mån han eller hon vill ha hjälp, säger Peter Strang. Den 12 juni 2014 antog Riksdagen en ny patientlag. Lagen börjar gälla den 1 januari Syftet är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.den nya lagen innebär bland annat: Tydlighet kring vad patienten ska få information om och hur. Huvudregel om att vård inte ges utan patientens samtycke. Större patientinflytande över val av behandlingsmetoder. Lättare för patienten att få en ny medicinsk bedömning. Lättare att söka vård i andra landsting än där man är bosatt. Källa: Patientlag (2014:821) UNGA AKTIVERAR ÄLDRE Varje lördag får de boende på Kungsholmens vård- och omsorgsboende besök av en grupp ungdomar från organisationen Ung omsorg. Det handlar främst om social samvaro genom olika aktiviteter som gymnastik, sångstunder, bakning och promenader. Mötet över generationsgränserna är uppskattat både av de äldre och av ungdomarna. Projektet är möjligt genom Stockholms stads satsning på att locka ungdomar till äldreomsorgen. NY LEKTOR I OMVÅRDNAD Carina Lundh Hagelin är leg sjuksköterska och har tidigare arbetat som sjuksköterska inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem. Hon har även Carina Lundh varit knuten till forskningsenheten, bland lektor. Hagelin är ny annat som koordinator för EU-projektet OPCARE9. Det är spännande att vara tillbaka med ett nytt uppdrag och i en ny roll. Verksamhetens behov är utgångspunkt för vårdens utvecklingsarbete och jag hoppas kunna bidra till aktiviteter som leder fram till den bästa vården för patienten och det bästa sättet att jobba, säger Carina Lundh Hagelin, som tillträdde tjänsten som omvårdnadslektor i maj. FÖRELÄSNING OM HÄLSA OCH FYSISK AKTIVITET Husläkarmottagningen och Primärvårdsrehab på Kungsholmen bjuder in till en öppen föreläsning om fysisk aktivitet och hälsa med Matthias Lidin, specialistsjuksköterska i kardiologi och doktorand vid Karolinska Institutet. Föreläsningen anordnas den 10 november. Mer information på SSH 6 NUMMER LIVSVIKTIGT

7 Jarek Raubo lyfter fram bemötandet i demensvården. Här med kollegorna i vårdteamet. Vård med vänlighet Vi ska vara som flygvärdinnor, alltid erbjuda trygghet och vänligt bemötande, säger Jarek Raubo, som gick från servicesektorn till demensvård och ser stora likheter. arek Raubo är en av Stockholms Sjukhems fem Silviasystrar, det vill säga undersköterskor med spetskompetens inom demensvård. Utbildningen till Silviasyster sker på distans i Sophiahemmets regi. Den är ursprungligen framtagen av Silviahemmet för personal som arbetar allra närmast den demenssjuke. Utgångspunkten är den palliativa vårdens hörnstenar symptomkontroll, teamarbete, närståendestöd samt kommunikation och relation. Det handlar om att skapa livskvalitet för personer som inte kan botas, inte minst genom att kunna tolka dem bättre. Om en boende är förvirrad kan det till exempel bero på olika saker, som att kläderna sitter för hårt eller att kraven som ställs är för höga. Jarek Raubo är handledare och utbildare för övrig personal inom vård- och omsorgsboendet. Jag är med i teamet när det behövs, för de boendes bästa. Personalen här är väldigt kunnig och bra. Alla som ingår i teamet har stort engagemang och vill göra framsteg, vilket gör arbetet både intressant och utmanande. För 26 år sedan kom Jarek Raubo till Sverige från Olsztyn i norra Polen. Jag och några kompisar kom för att tjäna pengar. Vi hade fått för oss att man kunde plocka tomater i Falun, men insåg snabbt att de enda tomater som fanns fick man köpa på Konsum. I stället blev det diverse småjobb. Jarek mötte sedan kärleken, började i MEDARBETARE JAREK RAUBO Jobb: Handledare och utbildare på Stockholms Sjukhems vård- och omsorgsboende. Utbildning: Undersköterska och 60 poängs påbyggnad till Silviasyster restaurangbranschen och blev kvar i Sverige. För tio år sedan ville jag göra någonting nytt och började som vårdbiträde för demenssjuka. Jag hade en väldigt bra handledare som väckte mitt intresse. Han ser stora likheter mellan demensvård och servicebranschen. I båda fallen handlar det om att ge allt, inte minst ett gott bemötande, och att förmedla en människosyn som bygger på respekt. Med demenssjuka går det inte att resonera eller argumentera. Det kan vara samma sak med restauranggäster. Vi som arbetar ska alltid bemöta dem vänligt, tålmodigt och sprida livsglädje. TEXT ANNELI KAMLIN FOTO MALOU HEDEBRO Bor: Djurgården och Nice Familj: Sambo Intressen: Dans, film, trädgård och teater. Resor hem till Polen, men också för att se världen när han har tid och råd. LIVSVIKTIGT NUMMER

8 AVSÄNDARE Stockholms Sjukhem Box Stockholm 42 nya vårdplatser klara Stockholms Sjukhems äldsta byggnad från 1890-talet har renoverats under drygt ett år och i höst är 42 nya vårdplatser färdiga på Kungsholmen. Stockholm växer och vårdbehoven ökar. Vi vill vara med och ta ansvar för att fler vårdplatser blir tillgängliga för stockholmarna, säger sjukhusdirektör Elisabet Wennlund. Just nu pågår planering för att starta vårdverksamhet i lokalerna, som är ombyggda för modern sjukhusvård. KOSTRÅD HOS DIETIST Kostråd ges av Stockholms Sjukhems dietister inom primärvårdsrehab. Remiss behövs inte. Hjälp ges exempelvis vid undervikt och/ eller ofrivillig viktnedgång, övervikt, diabetes, högt blodtryck, IBS eller annan mag-tarmsjukdom. Vi erbjuder både individuell rådgivning och olika grupper. Dietist finns både på Bromma sjukhus och på Stockholms Sjukhem. Patienter nöjda med vården Dags att flytta in i höst. Mätning gav positivt resultat. Landstingets senaste patientenkät visar att Brommageriatrikens patienter är mycket nöjda med vården men att delaktigheten kan bli bättre. Hela 90 procent är nöjda med vården som helhet, 86 procent är nöjda med rehabiliteringen på avdelningen och 78 procent skulle rekommendera vården till andra. 56 procent upplever att de har varit delaktiga i beslut om vården, och detta är ett område som Brommageriatriken arbetar med att utveckla. Våga tro på tekniken KRÖNIKA ALLA ÄR VI BRA på någonting och var och en har något att vara glad och stolt över. Själv är jag lycklig över att vara vid god hälsa trots hög ålder. Jag är också glad över att jag inte var en åldring för hundra år sedan när Sverige var rena u-landet. Den som inte klarade sig själv eller hade släkt som hjälpte till var hänvisad till fattigvård, det mest skamliga och förnedrande en person kunde råka ut för. Den tidens fattighjon skulle tro sig förflyttade till himmelriket om de hamnat på ett nutida äldreboende. Jag tror att det finns vissa brister här och där i välfärden, men om man som jag har perspektiv på tillvaron, så vet vi att vårt samhälle har blivit mycket bättre på att ta hand om sina sjuka och äldre medborgare. Vi blir fler och fler som lever längre och den mänskliga arbetskraften kommer inte att räcka till för att sköta om oss alla. Men jag känner en viss förtröstan eftersom jag vet att man redan börjat ta tekniken till hjälp. Kommunerna uppmuntrar unga innovatörer att hitta på smarta och enkla redskap som kan komplettera personalens arbete inom vård och omsorg. SEDAN JAG BLIVIT MER eller mindre känd som en åldring som bloggar och vågar använda en dator, får jag ibland medverka vid seminarier och utställningar av de nya hjälpmedlen. Det är intressant att se hur många praktiska grejor det redan finns och som man håller på att testa. Teknik är framtiden, och vad vore sjukvården utan alla de maskiner som redan finns på våra sjukhus. När jag var ung hade vi inga tekniska hjälpmedel. Under en tid när ambulansen drogs av två hästar och hygienen var under all kritik dog många sjuka, som i dag räddas till livet. Vi tar allting för givet i våra dagar, men jag är övertygad om att det är tekniska framsteg som gjort våra liv bekvämare och att de är anledningen till att jag och flera med mig blir hundraåringar i dag. DAGNY CARLSSON 102, beskriver sig själv som hundraåringen, inte den som hoppade ut genom fönstret och försvann, utan en helt vanlig tant. Tidigare bloggare på Vårdguiden, nu på Det är tekniska framsteg som gjort våra liv bekvämare. MALIN ERLINGSON

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM

VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN TILL STOCKHOLMS SJUKHEM VÄLKOMMEN! STOCKHOLMS SJUKHEMS ÄNDAMÅLSPARAGRAF ÄR DENSAMMA IDAG SOM VID GRUNDANDET: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig

Läs mer

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och

Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer; företrädesvis från huvudstaden, och ARBETA MED OSS stockholms Sjukhems ändamålsparagraf är densamma idag som vid grundandet 1867: Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer;

Läs mer

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga

Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga Stockholms Sjukhem Varje dag möter vi människor som befinner sig i eller står inför stora och märkvärdiga förändringar. Förändringar som väcker stora och märkvärdiga frågor. Om vad som är viktigt här

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen!

Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Välkommen till Rehabcentrum Kungsholmen! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER

LIVSVIKTIGT. Bemötandet påverkar hälsan Omtanke kostar inte pengar VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2014 LIVSVIKTIGT VÅRDLOTS VISAR RÄTT I VÅRDEN GE BARN SVAR OM CANCER HOS FÖRÄLDER LÄKARE VILL ATT ÄLDRE FÅR ETT GOTT LIV TEMA VÄRDE- GRUND

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012

Livsviktigt. Sprider kunskap. Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2012 Livsviktigt Stockholms Sjukhem satsar på spetskompetens Sprider kunskap SID 8 Forskning Mångfald bland äldre lyfts fram SID 3 medarbetare

Läs mer

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR

LIVSVIKTIGT. Stöd till närstående. Bemötande att luta sig emot Grupper att dela med sig i FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 1 2015 LIVSVIKTIGT En samtalsgrupp för unga hjälpte Elif Olgac. FARMACEUT PÅ ASIH AVLASTAR SJUKSKÖTERSKOR NYA RÖN OM PARKINSON OCH DEMENS

Läs mer

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass

STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass SOCIALDEMOKRATERNA I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING STOCKHOLM 2010-09-08 Tio steg mot en äldresjukvård i världsklass 2 (10) TIO STEG MOT EN ÄLDRESJUKVÅRD I VÄRLDSKLASS Befolkningen inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare

Livsviktigt. Glädjespridare. Med Learoy blir rehabiliteringen roligare stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2012 Livsviktigt Glädjespridare Med Learoy blir rehabiliteringen roligare SID 8 vårdval Ny rehabmottagning på Bromma Sjukhus SID 2 demens

Läs mer

Välkommen till Rehabcentrum!

Välkommen till Rehabcentrum! Välkommen till Rehabcentrum! Att drabbas av en sjukdom eller skada innebär ofta ett nytt läge i livet. När livsvillkoren förändras kan du behöva professionell hjälp på vägen tillbaka. Vi erbjuder dig aktiv

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

Livsviktigt. Lyhörd för önskemål. Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård

Livsviktigt. Lyhörd för önskemål. Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 1 2013 Livsviktigt Lyhörd för önskemål Självbestämmande är hjärtat i palliativ vård SID 3 hemlikt Inflyttning i nya vård- och omsorgsboendet

Läs mer

RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014

RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014 RAPPORT FRÅN ALMEDALEN 2014 PATIENTKRAFT! RUNDABORDSSAMTAL OM PATIENTEN SOM PARTNER Hur kan vi öka patientmedverkan och bättre ta tillvara patienternas resurser? Stockholms Sjukhem arrangerade ett välbesökt

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

God palliativ vård state of the art

God palliativ vård state of the art God palliativ vård state of the art Professor i palliativ medicin, överläkare Karolinska institutet, Stockholm Stockholms sjukhem 2015-03-11 Professor P Strang Vård av döende Vård av döende har alltid

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun

Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Trygg hemtjänst i Mörbylånga kommun Vi tar uppdraget på allvar Hemtjänsten i Mörbylånga kommun har till uppgift att se till att du kan bo kvar hemma så länge som möjligt och känna dig trygg i ditt hem.

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det.

Vi socialdemokrater vill satsa på sjukvåden. Vi är övertygade om att det krävs en bred offentlig sjukvård för att alla ska få vård som behöver det. Idag handlar mycket om val. Den 15 maj är det omval till Regionfullmäktige. Alla vi som bor i Västra Götaland ska återigen gå till vallokalen och lägga vår röst. Idag med alla val är det lätt att bli trött,

Läs mer

LIVSVIKTIGT STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 2 2015. Ljuset på studenterna

LIVSVIKTIGT STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 2 2015. Ljuset på studenterna STOCKHOLMS SJUKHEMS TIDNING OM VÅRD, OMSORG OCH FORSKNING NUMMER 2 2015 LIVSVIKTIGT Ljuset på studenterna Satsning på kunskap i geriatrik Studenter en kvalitetsstämpel Nyinrett för studenterna Emilie Vinberg

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson

neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson neurologiska rehabliteringskliniken stora sköndal om ms och parkinson Om oss Neurologiska rehabiliteringkliniken är en del av stiftelsen Stora Sköndal som ligger en mil söder om Stockholm city. Kliniken

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch

Rum för möten. Livsviktigt. Drottningen invigde nya boendet. invigning Husesyn Mingel Lunch Livsviktigt Rum för möten stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 3 2013 Drottningen invigde nya boendet TEMA invigning Husesyn Mingel Lunch SID 6 rehabilitering Ny mottagning

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Projektplan. för PNV

Projektplan. för PNV Projektplan för PNV ( Patient Närmre Vård) Eva Müller Avdelningschef Vårdenheten avd 15 2005-06-06 1 Innehållsförteckning Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Metod sid. 4 Kostnader sid. 5 Tidsplan sid. 5 Referenslista

Läs mer

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa

Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Karlskoga lasaretts kvalitetsresa Sjukhusdirektör Lena Adolfsson lena.adolfsson@orebroll.se Kvalitets- och utvecklingschef Ing-Marie Larsson ing-marie.larsson@orebroll.se Karlskoga lasarett ett av tre

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

På väg tillbaka. Livsviktigt. Läs vår nya tidning. Så fungerar vårdkedjan efter stroke

På väg tillbaka. Livsviktigt. Läs vår nya tidning. Så fungerar vårdkedjan efter stroke stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 1 2011 Livsviktigt Läs vår nya tidning På väg tillbaka Så fungerar vårdkedjan efter stroke 3 frågor Radiumhemmets chef om ASIH SID 3 SID

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport

Projekt - Anpassningsstöd, delrapport 2013-02-04 AN-2013/73.739 1 (6) HANDLÄGGARE Eva Lindqvist 08-535 37888 Eva.lindqvist.2@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Projekt - Anpassningsstöd, delrapport Förslag till beslut Äldreomsorgsnämnden tar

Läs mer

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator?

Inför start. 3. Finns en avskild arbetsstation/arbetsplats med telefon och dator? Inför start Inför start av att etablera en tydlig utskrivningsprocess kan följande frågor vara bra att diskutera och ta ställning till. Frågorna handlar om hur arbetet ska organiseras och vilka kompetenser

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014

FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 FRAMTIDENS SJUKVÅRD MATTIAS SCHINDELE, CHEFLÄKARE, JLL STAREV, ÅRE 27 JAN 2014 Framtiden - jag? MATTIAS SCHINDELE Västgöte,

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende

Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Välkommen till Fyrklövern Ett boende för korttidsvård och platser i särskilt boende Toftaängen Detta är Fyrklövern! På Fyrklövern finns 16 platser avsedda för korttidsvård såsom rehabilitering, växelvård

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : avd 61 Sunderby sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Ökad trygghet och kontinuitet i vården av patienter med maligna hjärntumörer Teammedlemmar Marianne Gjörup marianne.gjorup@nll.se Arne

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet

Tidig understödd utskrivning från strokeenhet Tidig understödd utskrivning från strokeenhet En fallstudie av ett förbättringsarbete inom rehabilitering Charlotte Jansson Bakgrund Stroke 30 000 personer drabbas årligen i Sverige Flest vårddagar inom

Läs mer

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet

Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Innovation i vården Lyckade innovationssatsningar inom vården kopplade till samarbeten med näringslivet Carina Nordqvist Falk, ordförande i Koncernrådet ; Framtidens Hälso- och sjukvård år 2030 carina.nordqvistfalk@skane.se

Läs mer

Hemsjukvård i Genk, Belgien

Hemsjukvård i Genk, Belgien Hanna Eriksson Sjuksköterskeprogrammet SJSA 26 VT 2012 Hemsjukvård i Genk, Belgien Vecka 1, inledning Jag har nu gjort min första vecka här i Genk inom hemsjukvården i området Genk norra. Till att börja

Läs mer

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård

Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Hälsodagboken för avancerad hemsjukvård Från idé till affär Leili Lind Gunnar Carlgren Magnus Fröberg SICS East & LAH, Linköping Phoniro Systems Linköpings universitet Fyra patientstudier, 2002 2016 2014

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när ett SYSKON i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Inbjudan till kurser. Kurs 4

Inbjudan till kurser. Kurs 4 Inbjudan till kurser Läkekonst för multisjuka och kroniskt sjuka patienter Fyra kurser om empati och engagemang i patienter med flera diagnoser eller långvarig sjukdom Kurserna vänder sig till läkare och

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar

Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Digitaliseringens möjligheter och utmaningar Sofia Svanteson Founder & Design strategist @sofiasvanteson www.oceanobservations.com Digitaliseringen anses vara den enskilt största förändringsfaktorn i världen

Läs mer

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11

Värdegrund. för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun. Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27. Reviderad 2011-05-11 Värdegrund för Socialnämndens verksamheter i Kungsörs kommun Fastställd av Socialnämnden 2006-03-27 Reviderad 2011-05-11 Värdegrund Värdegrunden anger de värderingar som ska vara vägledande för ett gott

Läs mer

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi

reportaget Fartvindsmodellen hjälper runda barn Fysioterapi Fartvindsmodellen 10 Fysioterapi nr 4 / 2009 hjälper runda barn Vid Obesitascentrum i Göteborg får barn och ungdomar med svår fetma hjälp. En viktig del av behandlingen är aktivitetsträning. Hos sjukgymnasten

Läs mer

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm

Palliativ vård 2013. Datum: 14 15 maj 2013, Stockholm Palliativ vård 2013 Symtomkontroll och symtomlindring smärta och andnöd Brytpunkt, etik och etiska dilemman Det svåra samtalet att våga prata om döendet och döden Närståendestöd kring den palliativa patienten

Läs mer

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04

Varför en ny lag? Patientlag 2015 2014-11-04 Ny patientlag 2015 Varför en ny lag? Ökade krav på medbestämmande Ökad rörlighet Ökad tillgång till medicinsk kunskap för patienter Ökat erfarenhetsutbyte om sjukdom och behandlingar mellan patienter Ökad

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsenheten

Hälso- och sjukvårdsenheten Hälso- och sjukvårdsenheten Före hemsjukvårdsövertagandet: 60 personer, främst sjuksköterskor och arbetsterapeuter Ansvar för hälso- och sjukvård och hjälpmedel i särskilt boende Efter övertagandet av

Läs mer

Livsviktigt. Samarbete som stöttar. Demenssjuka möter team av specialister. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011

Livsviktigt. Samarbete som stöttar. Demenssjuka möter team av specialister. stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011 stockholms sjukhems tidning om vård, omsorg och forskning nummer 2 2011 Livsviktigt Samarbete som stöttar Demenssjuka möter team av specialister forskning Bo kvar hemma med bättre rehabilitering SID 3

Läs mer

Palliativ vård. Vård vid. slutskede

Palliativ vård. Vård vid. slutskede Palliativ vård Vård vid slutskede Grafisk produktion: Mediahavet Foto: Cia Lindkvist/Mediahavet att leva tills man dör Palliativ vård handlar om sjukdomar som vi inte kan läka och hela. Inför svår sjukdom

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats.

Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Arbeta på Södersjukhuset vårdens kanske trevligaste arbetsplats. Välkommen till en av vårdens trevligaste arbetsplatser. Med cirka 4300 anställda är Södersjukhuset Södermalms största arbetsplats. Vi är

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut - ett framtidsyrke, september 2011 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91 86210 96 3 Grafisk form: Malin Stedt

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering.

Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Hjälp i ditt hem Information om vår hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering. Om du är äldre, långvarigt sjuk eller har funktionshinder kan du få stöd och hjälp i ditt eget hem. Vi på vårdbolaget TioHundra

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Att leva med schizofreni - möt Marcus

Att leva med schizofreni - möt Marcus Artikel publicerad på Doktorn.com 2011-01-13 Att leva med schizofreni - möt Marcus Att ha en psykisk sjukdom kan vara mycket påfrestande för individen liksom för hela familjen. Ofta behöver man få medicinsk

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg

Trivas och växa. Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Trivas och växa Om att arbeta i Landstinget Kronoberg Att vara här är lärorikt och har utvecklat mig som människa. Martina Eriksson, folkhälsoutvecklare som efter fem veckors praktik fick jobb i Landstinget

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vård- och omsorgsnämndens. Uppdragsplan 2015. Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vård- och omsorgsnämndens Uppdragsplan 2015 Dnr VON 2015/0058 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Uppdragsplan för vård- och omsorgsnämnden 2015 Inledning Vård- och omsorgsnämnden vill med uppdragsplanen för 2015

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde.

Bergenmodellen. Vårt sätt att förebygga och bemöta. hot och våld. på psykiatriska vårdavdelningar. i Stockholms läns sjukvårdsområde. Bergenmodellen Vårt sätt att förebygga och bemöta hot och våld på psykiatriska vårdavdelningar i Stockholms läns sjukvårdsområde. Innehåll Det här är Bergenmodellen... 5 Hot och våld på psykiatriska avdelningar...

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Standardiserad vårdplan - ett stöd för omvårdnadsprocessen i klinik

Läs mer

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar

Hälsorobotar. Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar Robotar som hjälper och vårdar Hälsorobotar behövs för att bygga framtiden Hälsorobotar kan hjälpa personer med funktionsnedsättning och äldre till ett mer självständigt och oberoende liv.

Läs mer