53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 53 år GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

2 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 17 mars 2012 kl i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg 1. Mötets öppnande 2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5. Fastställande av dagordningen för årsmötet 6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse 11. Motioner 12. Styrelsens förslag a/ proposition till justering av träningsavgifterna b/ budget 2013 mm c/ styrelsens informerar 13. Val av a/ klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Johnsson) b/ två (2) styrelseledamöter för en tid av två år (tid: Sadiq Owoeye och Nicolas Wolf) c/ två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år (tid: Therese Setterborg och Daniel Thörsman) d/ två (2) revisorer för en tid av vardera ett år (tid: Anders Brunström och Thomas Nyvall) e/ två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år (tid: Gunvor Löf och Inga-Lill Karlsson) f/ tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år (tid: Håkan Olausson, sammankallande, Erling Johansson och Bengt Sondén) 14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 15. Mötets avslutning GÖTEBORGS JUDOKLUBB * Box * Göteborg * *

3 Väst Cup i Molkom 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 2. Sahand Shokohi H-66 kg 3. Marcus Brunström H-81 kg 3. Emelie Svedberg DU20-52 kg V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 52:a verksamhetsåret den 1 januari 31 december Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Rasmus Jakobsson PU11-38 kg 2. Kim Blanke PU11-38 kg 3. Mika Grinell PU11-38 kg 3. Jonathan Granö PU11-24 kg 3. Oskar Danielsson PU11-34 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1 Kalle Sundfeldt PU11-30,5 kg 2. Elliot Palma PU11-42 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-42 kg 3. Isak Hallin PU11-26 kg 3 Tobias Gerhardsson PU11-47 kg Lag-SM i Göteborg 3. Göteborgs Judoklubb Damlag 5. Göteborgs Judoklubb 1 Herrlag 7. Göteborgs Judoklubb 2 Herrlag ORGANISATION GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Befattning Namn Antal möten Klubbordförande Tim Johnsson 8 Vice ordförande Nicolas Wolf 7 Kassör Sandra Rodrigo Blomqvist 9 Ledamot Kenneth Olesen 6 Ledamot Sadiq Owoeye 6 Suppleant Daniel Thörsman 6 Suppleant Therese Setterborg 4 Trollträffen i Trollhättan 2. Kim Blanke PU11-37,8 kg 2. Tim Nylander PU15-73 kg 4. Mika Grinell PU11-37,8 kg 4. Greoger Zacharius PU11-53,1 kg Övriga funktionärer: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedning: Anders Brunström Thomas Nyvall Gunvor Löf Inga-Lill Karlsson Håkan Olausson (sammankallande) Erling Johansson Bengt Sondén Tekniska Kommittén (TK): Johan Thörsman (ordförande ) Tobias Frygner Jörgen Häggqvist Håkan Olausson Roger Svedberg

4 STYRELSEMÖTEN M.M. Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda möten, vid vilka ledamöterna har varit närvarande enligt ovan, jämte sedvanliga arbetsmöten, underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata protokollförda möten. Sedan en tydlig arbetsuppdelning mellan styrelsen och TK införts har punkter som tidigare år avhandlats på styrelsemöten i år beretts och beslutats av TK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 30 september 2012 var enligt till SJF redovisade siffror 179 medlemmar. Till detta skall tilläggas 51 st stödmedlemmar, alltså totalt 230 medlemmar. MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF), Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett nära samarbete med SDN Linné. GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten. Följande GJK-are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten: Dick D. Johansson - Ordförande i SJF:s Riksdomarkommitté (RDK). Dennis van Hoewijk - Ledamot i Göteborgs Judoförbund Sandra Rodrigo Blomqvist - Medlem i valberedning för Göteborgs Judoförbund & Svenska Judoförbundet. Roger Svedberg Ledamot i SJF:s utbildningskommitté. UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. Vid årsmötet den 2 mars 2012 erhöll följande medlemmar utmärkelser: Funktionärspris: Ulf Nylander Per Jakobsson För goda insatser på judomattan: Joar Sturve Matilda Sundqvist Edvin Schönberg Nils Caspersson Oskar Danielsson Michele Holm Teodor Sjögren Stefan Ekman Trollträffen i Trollhättan 1. Rasmus Jacobsson PU11-36,9 kg 1. Tim Nylander PU15-66 kg 2. Linnea Hansryd FU11-34,8 kg 2. Oskar Danielsson PU11-32,4 kg 2. William Arvidsson PU11-34,3 kg 3. Mika Grinell PU11-34,3 kg 3. Kim Blanke PU11-35,2 kg 3 Samuel Ulonska PU11-45,3 kg 3. Hanna Arby FU13-30,8 kg 2. Michele Holm PU13-36 kg SM i Helsingborg 3. Noah Aggeborn-Leander H-66 kg Högstadie SM i Lindesberg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Rickard Wahlström PU17-50 kg Judodraget i Färjelanda 1. William Arvidsson PU11 2. Oskar Danielsson PU11 2. Rasmus Jacobsson PU11 2. Samuel Ulonska PU11 2. Jens Gardelin H-90 kg Budo Nord Cup i Lund 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Emelie Svedberg DU20-52 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg 7. Jesper Jacobsson HU20+90 kg NM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 1. Hamon Shokohi HU20-60 kg 7. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Samuel Ulonska PU11-44 kg 2. Ida Thörsman FU11-26 kg 2. Anton Svensson PU11-44 kg 3. Kalle Sundfeldt PU11-30 kg 3. Kim Blanke PU11-37 kg 3. Tobias Gerhardsson PU11-44 kg 3. Marcus Otto PU11-44 kg 3. Michele Holm PU13-38 kg 3 Ottilia Andersson FU11-26 kg Judits Pokal I GJK:s dojo 1. Tim Nylander PU15+61 kg 1. Edvin Schönberg PU17-64,5 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20 ÖK 1. Jens Gardelin H ÖK 2. Emelie Svedberg FU17/DU20 ÖK 2. Oktay Haydari HU20 ÖK 3. Sahand Shokohi HU20 ÖK 3. Marcus Brunström HU20 ÖK Väst Cup i Varberg 1. Tim Nylander PU15+66 kg 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Sahand Shokohi H-66 kg 2 Edvin Schönberg HU20-60 kg 2. Marcus Brunström HU20-73 kg 3 Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 3. Noah Aggeborn-Leander H-73 kg 3. Matilda Sundqvist D-57 kg J-SWOP i Stockholm 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 5. Jonathan Björkman HU20-60 kg SM U i Borlänge 3. Sahand Shokohi HU23-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU23-73 kg Veteran SM i Borlänge 1. Johan Thörsman H-45 år -73 kg 1. Håkan Olausson H+40 år +90 kg SM Öppen klass i Borlänge 3. Axel von Borgstede Trollträffen i Trollhättan 1. Tim Nylander 1. Oskar Danielsson 2. William Arvidsson 2. Tage Andersson 2. Kim Palmerén Blanke 2. Kalle Sundfeldt 3. Rasmus Jakobsson 3. Mika Grinell 3. Isak Hallin 3. Emelie Anduri 3. Joel Pallin GOG Cup i Stenungsund 1. Jens Gardelin H-90 kg 2. Oskar Danielsson Vinterskog PU11-35,1 kg 2. Kalle Sundfeldt PU11-30,1 kg 2. William Arvidsson PU11-36 kg 2. Jens Nylander H-73 kg 2. Marcus Cruz H-81 kg 3. Tage Andersson PU11-28,9 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-37,5 kg 3. Joel Pallin PU11-30,7 kg 3. Kimrobin Ahlgren PU13-45,5 kg

5 Trollträffen i Trollhättan 1. Oskar Danielsson PU11-31,6 kg 1. Mahdi Faiz Kashani PU15-55 kg 1. Tim Nylander PU15-60 kg 2. William Arvidsson PU11-33,1 kg 2. Rasmus Jacobsson PU11-35,6 kg 2. Kim Blanke PU11-34,2 kg 2. Emilia Sturve FU13-52,8 kg 3. Anton Svensson PU11-50,7 kg 3. Isolde Andersson FU15-48 kg 5. Jacob Warger PU15-55 kg Syd Cup i Kristiansstad 1. Jacob Warger PU15-55 kg 2. Tim Nylander PU15-60 kg 2. Jonathan Björkman HU20-60 kg 2. Hamon Shokohi HU20-66 kg 2. Matilda Sundqvist D-52 kg 2. Axel von Borgstede H-73 kg 2. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Joar Hellqvist PU17-66 kg 3. Sahand Shokohi HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Hamon Shokohi H-66 kg Göteborgs Cupen i Frölunda 3. Nicolai Jensen 3. Joar Sturve 3. Stina Frej 3. Zacharias Groeger J-SM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Jacob Warger PU13-51 kg 2. William Arvidsson PU11-32 kg 2. Samuel Ulonska PU11-42 kg 2. Mauritz Larsson PU13-43 kg 2. Mika Grinell PU11-36 kg 3. Benjamin Astaneh PU11-31 kg 3. Oskar Danielsson PU11-32 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-33 kg 3. Kim Blanke PU11-36 kg 3. Osborn Darhoff PU13-47 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-71 kg 2. Tim Nylander PU15-67 kg 2. Sahand Shokohi HU20-71 kg 2. Jesper Jacobsson HU20-96 kg 3. Rickard Wahlström PU17-53 kg 3. Emelie Svedberg DU20-58 kg 3. Joar Hellqvist PU17-67 kg 3 Jonathan Björkman HU20-71 kg Väst Cup i Karlstad 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 2. Sahand Shokohi H-60 kg 3. Jonathan Björkman H-60 kg 3. Yuri Mori H-66 kg 3. Jesper Jakobsson H-90 kg 3. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Jonathan Björkman HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Jesper Jakobsson HU20-90 kg 3. Rasmus Jakobsson PU13-34 kg 3. Rickard Wahlström PU15-46 kg 3. Emelie Svedberg DU20-57 kg GOG Cup i Stenungsund 1. Oskar Danielsson 1. William Arvidsson 1. Jens Gardelin 2. Rasmus Jakobsson 2. Mika Grinell 2. Anton Svensson 3. Jonathan Granö-Jensen 3. Elias Hero 3. Karl Thörsman 3. Benjamin Astaneh 3. My Berglund 3. Jacob Warger 3. Charlie Seger National Cup i Halmstad 1. Jesper Jacobsson HU20-90 kg 1. Johan Thörsman H-73 kg Fredrik Islander Reza Esfandiari Conny Pettersson & Gunvor Löf blev hedersmedlemmar i Göteborgs Judoklubb. Bodil Eriksson tackades av efter mångårigt arbete som styrelsemedlem! GJK:s Svärdspris tilldelades Hamon Shokohi för hans tävlingsresultat under Grattis Hamon! JUDOTRÄNINGEN Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Niklas Albertsson, Håkan Olausson, Nicolas Wolf, Sandra Rodrigo Blomqvist, Jesper Jakobsson, Thomas Nyvall, Bengt Sondén, Kenneth Olesen, Tim Jonsson, Dennis von Hoewijk, Jörgen Häggqvist, Emelie Svedberg, Amanda Svedberg, Mirja-Li Kirsa, Mårten Anduri, Alexander Brink, Jeffery Denian, Axel von Borgstede, Marcus Brotheriy, Sandra Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson, Jens Gardelin, Roger Svedberg, Isolde Andersson. Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Era insatser! EGNA ARRANGEMANG Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång, där Judits Pokal 2 och 4 nådde max antal anmälda. Tävlingar 3 mars Judits Pokal 1 (65) 26 maj Judits Pokal 2 (138) 15 september Judits Pokal 3 (49) 10 november Judits Pokal 4 (129) Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! Träningsläger m.m. Landslagsläger hos GJK den 6 9 april. Den 8 juni hade klubben säsongsavslutning för ungdomarna på GJK. Korvgrillning samt en träning där även deltog. Under sommaren har GJK haft öppen träning på måndagar och torsdagar. GJK deltog på Kick-off läger i augusti hos National JK i Halmstad. Traditionen med ett barmarksläger i Bockaberg genomfördes den augusti. Helgen innehöll jogging, intervalllöpning, cirkelträning, kanot, fotboll och backträning.

6 GJK:s juniorer har vid olika tillfällen deltagit i landslagsläger för juniorer i Lindesberg. För att svetsa samman de tränande inför Lag-SM anordnades på GJK en extra träningsdag den 13 oktober. Den 24 november arrangerades ett träningsläger för vår barn- och ungdomsgrupper. Två träningspass och filmvisning på kvällen. Julavslutning i form av lätt judoträning och lekar genomfördes den 21 december. Under mellandagarna arrangerade den december GJK ett randoriläger för U15 och äldre med minst 3 kyu med deltagare från andra klubbar i distriktet. BINGO OCH LOTTERIER M.M. GJK har haft försäljning av Bingolottos Kalenderlotteri och Sportlotteriet. Dessutom har Enjoy-häften och New Body kläder sålts för att få in pengar till klubbkassan. Bingotillståndet i Idrottens moderna bingohall Kungshall har uppgått till kr. För 2013 har bingotillstånd sökts för kr. Fortsatt säljs nästan alla bingolotter via prenumeranter. INFORMATION M.M. GJK:s medlemmar har varit funktionärer vid två PK Musik-arrangemang (TTA Elitserieracing) och på så sätt tjänat pengar till klubben. Denna typ att arrangemang ger en mycket bra ersättning till klubben! Förhoppningsvis kan vi vara ännu mer aktiva under Under året har föräldrarnätverket haft möten om hur detkan engagera sig och bidra med hjälp till GJK. Vid Judits Pokal har mycket hembakat bidragit till god förtjänst i fiket. Även vid träningslägret i november samt vid julavslutningen har föräldrar bidragit med mat och annat tilltugg som varit mycket uppskattat av deltagarna. Drivande i gruppen är Dennis v Hoewijk, Mikael och Susanne Jakobsson, Per Jakobsson och Ulf Nylander. Nätverket består av föräldrar till tränande barn och ungdomar och är ytterligare en resurs för att driva föreningen och stötta de aktiva. Under verksamhetsåret har GJK börjat använda medlemsregistret som tillhandahålls av RF. Det är viktigt att som ny medlem lämna in sin medlemsansökan så att kontaktuppgifter kan läggas in i vårt register. Lika viktigt är det om man väljer att lämna föreningen eller har flyttat till ny adress! GJK har under året deltagit på 23 olika tävlingar och vunnit 36 guldmedaljer, 23 silver och 28 brons. Här är några av höjdpunkterna: Svenska Mästerskapen 2011 GJK:s judoka erövrade fem svenska mästerskapsmedaljer under året. Först på säsongen var junior (U20) och kadett (U17) SM i Norrköping i februari. GJK representerades av Jesper Jacobsson i U17-81 kg, Noah Aggeborn-Leander U17 & U20-60 kg och Hamon Shokohi U20-60 kg. Bäst gick det för Jesper Jacobsson som vann bronsmedaljen i U17-81 kg. Jespers första SM-medalj i karriären och GJK:s första för säsongen. I maj månad var det dags för stora senior-sm i Varberg. Åter igen blev resultatet en bronsmedalj för GJK genom Hamon Shokohi i 60 kg. Sadig Owoeye och Johan Thörsman var framme i var sin bronsfinal i 73 kg, men det räckte inte till medalj. Årets sista svenska mästerskap gick i december i Skärholmen och då skulle Lagmästare och Veteranmästare koras. GJK ställde upp med ett herrlag och, för första gången på flera år, ett damlag. Herrlaget vann mot Kitana JK och förlorade mot SPIF i poolen och gick vidare till semifinal där det blev förlust mot Sakura. En bronsmedalj är ändå ett steg i rätt riktning efter de senaste årens femteplatser. GJK:s unga damlag kämpade bra men kunde inte vinna någon match. Vid Veteran-SM samma dag kunde Johan Thörsman och Håkan Olausson runda av säsongen med var sitt SM-guld. Internationella tävlingar Ett av årets höjdpunkter var Sahand Shokohis vinst vid Swedish Open för juniorer i Stockholm. En efterlängtad bekräftelse på att flitig träning ger resultat. Brodern Hamon Shokohi har annars varit den som varit mest i hetluften. Tredje plats på ovan nämnda tävling samt femteplatser på Finnish Open och NM för juniorer. Hamon var också den ende GJK:are som deltog på Europan Cup (SWOP) i Borås i oktober. Debut för honom i dessa stora sammanhang och han gjorde en klart godkänd insats. Mötte en duktig holländare och pressade honom in i Golden Score där Hamon dock förlorade. Detta var ändå ett bevis för att det inte är så långt borta att vinna matcher mot eliten i Europa. En stor och blandad trupp besökte också Hilleröd i Danmark för deras Internationella Cup i november.

7 Ordföranden reflekterar över år 52 Det 52:a verksamhetsåret har passerat och det väldigt fort. Mitt första år som ordförande har bestått i att växa in i rollen och förvalta det arbete som Sandra lämnat över till mig. En observation som jag gjort under året och något som jag upplever som väldigt positivt är den generella attityden bland ledarna och medlemmarna i föreningen. Det finns en stark träningslust, stark vilja att själv bli bättre men framförallt en minst lika stark vilja att hjälpa varandra att bli bättre. På så vis öppnas möjligheten där GJK kan bli en förening där alla har chansen att få bra judoträning och roligt samtidigt. Vi kan kalla det en jargong, en positiv jargong där vi uppmuntrar och hjälper varandra att bli bättre. För vi ska inte sticka under stol med att judo är en liten idrott i Sverige. Vi är ett fåtal frivilliga som tränar judo och då måste vi ta hand om varandra på bästa sätt. Därför vill jag uppmuntra samtliga medlemmar i GJK att till det 53:e verksamhetsåret ta med denna positiva jargong. Var med och hjälp till på Judits Pokal, kom och träna, delta i gemenskapen och sprid glädje! Göteborg i februari 2013 Tim Johnsson Nicolas Wolf Sandra Rodrigo Blomqvist Kenneth Olesen Sadiq Owoeye Daniel Thörsman Therese Setterborg Ett stormöte hölls på GJK den 1 september. På detta möte utvärderades föregående handlingsplan från 2010 samt fördes nya diskussioner om hur GJK kan utvecklas till en framgångsrik idrottsförening. BIDRAG OCH SPONSORER För perioden den 1 jan 30 juni 2011 redovisade GJK till: Göteborgs Stad 341 (456 år 2011) sammankomster och (5 389 år 2011) närvaromarkeringar (7-26 år, varav flickor 1028 (1 176 år 2010). Riksidrottsförbundet statliga: under samma period blev 441 (337 år 2011) sammankomster och (4 151 år 2011) närvaromarkeringar, (7-20 år, varav flickor (993 år 2011). GJK har ansökt och beviljats utbildningbidrag från IOFF. Tack till Massprint för att tagit fram GJK:s roll-up! DOJON M.M. Tack till matchbältessponsorerna under 2012: Restaurang Dubbel Dubbel AF Bygg Under sommaren städades dojon med att skrubba rent i omklädningsrummen och dammsuga undermattan samt tvätta av tatamin ordentligt. Även delar gymmet har målats om. Ny skylt är nu uppsatt vid ingången på Andra Långgatan 48. Den gamla skylten sitter numera vid ingången på terrassen. Brandsäkerhet och belysning: GJK har bytt ut skyltar enligt kraven och har av brandmyndighet en godkänd plan för brandlarmssystemet. Tanken var att både brandskyddet och lysrören skulle bli helt klara under 2012, men eftersom fastighetsägaren och kommunen ännu inte har kommit överens om vem som tar kostnaden har åtgärderna försenats. Kenneth följer förhandlingarna och driver på. UTBILDNING & DANGRADER M.M. Under året har GJK fått 1 ny DAN-grad: Alexander Brink, som efter att ha deltagit på en katakurs i Frölunda, erhöll 1 DAN GRATTIS! GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 6 Dan = 4 st * 5 Dan =5 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 4 st * 2 Dan = 19 st * 1 Dan = 54 st, eller sammanlagt 88 svartbälten med 178 Dan.

8 Under året har Dick D. Johansson dömt internationellt vid flera tillfällen, bl.a. i Norge, Georgien, Polen, Schweiz, Estland och Italien. Han har också deltagit på EJU:s Refree Seminar som gick i Malaga, Spanien, i maj 2012.GJK:s andre licensierade domare Johan Thörsman har under året dömt vid Judits Pokal. Det är GJK:S förhoppning att klubben under 2013 kommer att få ytterligare någon licensierad judodomare. Under verksamhetsåret 2012 har GJK inte arrangerat utbildningar i den omfattning som önskats. 17 november, internutbildning för våra tränare. TÄVLINGSVERKSAMHETEN TK:s berättelse TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Tobias Frygner och Jan Schiller (tom juni 2012). TK har under året haft flertalet möten, planeringsdagar, informationsträffar med de aktiva och även ett föräldramöte. TK har fortsatt på den inslagna vägen att försöka skapa stora träningsgrupper där alla är välkomna och att delta med många deltagare på tävlingar och läger. Detta för att bygga en stor och bred trupp som ger alla goda träningsmöjligheter och ett stort urval av träningskamrater. Under året har det börjat betala sig ordentligt. Vi tycker vi ser en ökad träningsvilja, fullt på mattan varje kväll, judoka utifrån söker sig till GJK och fler vill ut på tävlingar och mäta sig mot andra. Vid halvårsskiftet beslöt TK att starta en egen TK för ungdomarna (U-TK) under ledning av Per Jakobsson, Ulf Nylander och Sandra Rodrigo-Blomkvist samt representanter för de olika ungdomsgrupperna. Denna skapades för att säkerställa att ungdomarna får samma goda planering av tävlingar, läger och andra aktiviteter som juniorerna och seniorerna. U-TK har på denna korta tid redan lyckats att få med många ungdomar till de lokala tävlingarna, arrangerat läger på klubben, varit på gästträning på Frölunda JK och ordnat en välbesökt julavslutning. Dessutom har Ulf Nylander tillsammans med Jörgen Häggquist och ledare från Frölunda JK varit en av drivkrafterna till att Göteborgs distriktet fick ett flick- och ett pojklag med till Riksmästerskapet för distriktslag i Lindesberg i november. Träningen GJK har haft samma träningsgruppsindelning som tidigare år. Ungdomar i tre grupper; nybörjare, fortsättning och avancerade. Vuxenträningen har för de avancerade varit tre dagar per vecka där tisdagarna varit distriktsrandori. Vuxengruppen för motionärer har fortsatt varit på onsdagar. Sandra Rodrigo-Blomkvist har på eget iniativ startat en tjejgrupp, öppen för alla tjejer oavsett ålder och grad. De har tränat på söndagarna. Vid ett tillfälle bjöds paraolympiern Nicolina Pernheim, Frölunda JK, in som gästtränare. Internationella tävlingar Allt eftersom GJK:s unga judoka blir äldre och tränar bättre har de också prövat vingarna på den internationella arenan. Även om matchsegrarna på denna nivå inte duggar tätt än så måste man ut och pröva och känna på de som är riktigt vassa. Kan det också kombineras med träningsläger är det en nyttig erfarenhet. Hamon Shokohi vart uttagen i juniorlandslaget redan i början på året, men tvingades tacka nej p.g.a. axelskada. Han blev på nytt uttagen till European Top Cup i Prag och Berlin i augusti. I Prag blev det en jämn match mot en brasilianare som slutade med förlust för Hamon. Veckan efter i Berlin gick det lite bättre då Hamon vann första matchen mot en armenier men förlorade nästa. Med som ledare var Jörgen Häggqvist som vikarierade som landslagstränare för juniorerna under ordinarie landslagstränarens föräldraledighet. Noah Aggeborn-Leander och Sahand Shokohi deltog tillsammans med landslaget på Internationella Bremen Turneringen i Tyskland. Noah vann första på ippon och andra matchen förlorade han på ippon men fick återkval och där tog han ledningen på wazaari vilket utjämnades och i slutet förlorades. Sahand åkte på respass i första omgången. Dessa deltog också på lägret efteråt tillsammans med landslaget. Vid Nordiska Mästerskapen i Lindesberg i maj fick GJK två Nordiska Juniormästare genom bröderna Hamon och Sahand Shokohi i 55 resp. 60 kg klassen. Vid J-SWOP i Stockholm i september placerade sig Sahand Shokohi på andra plats och Jonathan Björkman på en hedrande femteplats, båda i 60 kilosklassen. Vid SWOP i Borås i oktober gavs tre judoka chansen att mäta sig med europaeliten bland seniorerna. Axel von Borgstede och Noah Aggeborn-Leander i 73 kg och Sahand Shokohi i 60 kg. Dessvärre blev det förluster i första matchen för samtliga. Dock är SWOP nuförtiden en av de högst rankade Europa Cup-tävlingarna och motståndet är på absolut elittoppnivå. TK kan se tillbaka på ett år som varit mycket positivt, mer aktiviteter än på flera år, och det är det som gör att vi tillsammans kan utvecklas. Dock återstår mycket för att få struktur och ordning. Inför 2013 ser vi fram emot ett ökat fokus på gradering- och kataträning och att flera av våra judoka kan erövra nya grader. Ett annat område som ska prioriteras är utbildning av ledare och instruktörer. Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till och fört vår verksamhet framåt.

9 GJK-randori i mellandagarna i december där ett 20-tal GJK tränade och ett par andra från distriktets klubbar. Tävlingar GJK har under året deltagit på 33 olika tävlingar och vunnit 37 guldmedaljer, 51 silver och 71 brons. Vilka som vann vad står att läsa i Resultatbörsen. Svenska Mästerskapen 2012 Under året har GJK haft deltagare med på samtliga sex mästerskapstävlingar och det resulterade i 7 SM-medaljer, 3 guld och fyra brons. Den första var junior (U20) SM i Lindesberg i februari där GJK efter mycket skador och återbud till slut ställde upp med tre startande. Jonathan Björkman, Noah Aggeborn Leander och Sahand Shokohi. Där den sistnämnde gjorde klart bäst ifrån sig och vann tävlingen. Grattis Sahand!! Vid senior SM i Helsingborg i maj ställde GJK upp med en större trupp på nio judoka. Det resulterade i en medalj genom Noah Aggeborn-Leanders brons i 66 kg. Första senior SM-medaljen och det som första årsjunior. Grattis Noah! I oktober avgjordes tre SM tävlingar i Borlänge. Det var Veteran-SM, SM i öppen klass och den "nya" juniorkategorin U23. Det blev medalj i samtliga. Sahand Shokohi placerade sig på tredje plats i U23 SM. Det gjorde också Axel von Borgstede i öppen klass. Dessutom vann Johan Thörsman och Håkan Olausson båda guld i sina veteranklasser. GJK gratulerar samtliga till fina prestationer. Årets sista SM är som brukligt Lag-SM och GJK ställde upp med tre lag (!). Ett damlag och två herrlag. Damtävlingen hade tyvärr bara samlat tre klubbar och GJK:s damlag stred tappert mot mer meriterade JK Sakura och Frövi JK. Det blev förluster mot båda, men dock en bronsmedalj till GJK. GJK:s herrlag 1 tog sig till semifinal mot SPIF via segrar mot Bollnäs och JK National. Väl där väntade SPIF med flera EM och VM medaljörer i laget, bl a Marcus Nyman. Uppgiften blev för svår för vårt unga lag som förlorade med 4-1. GJK:s herrlag 2 inledde också med seger över Karlstad, men i andra matchen blev det stopp mot unga, duktiga Borlänge. I återkvalet segrade GJK herrlag 2 mot JK Sakuras andra lag (eller var det första laget??) på w.o. Därefter blev det en jämn match för mot Södertälje, som dock förlorades med 2-3. Detta Södertälje gick nu till match om tredjepris mot GJK:s förstalag. GJK inledde bäst och vann de inledande 2 matcherna, den tredje slutade oavgjort och GJK tog ledningen i den fjärde, men sedan var det någon som drog ut proppen och Södertälje gjorde två ippon och vann med 2-2 (20-12). Det slutade alltså med en femte och en sjundeplats för GJK:s herrlag. Nytt för i år var att sommarträningen utvidgades med ett schemalagt styrketräningspass på tisdagarna för att våra judoka skulle bygga upp sig under lågsäsongen. Dessutom fick de ett träningsprogram för egen träning. Detta utöver den sedvanliga judoträningen på måndagar och torsdagar under sommaren. Peter Leander har under året ägnat tid åt scanning av några av våra tävlingsjudoka. Ett sätt att gå igenom kroppens alla muskler och rörelser för att se vilka muskelgrupper som behöver tränas upp extra. Utefter det sätts ett styrketräningsprogram upp. Ett led i att öka fysiska styrkan för att förbättra prestationen och undvika skador. TK startade under hösten upp ett förhoppningvis återkommande evenemang; interna tränarträffar. Syftet är att på ett enkelt utbyta idéer oss tränare emellan. Temat denna första gång i november var uppvärmningsövningar och ashi-waza. GJK har arrangerat och GJK:are har deltagit på flera läger och extra träningar under året: Riksrandori (U17/U20) i Lindesberg i januari där sju av våra juniorer deltog under ledning av Marcus och Jeffrey. Internationellt läger i Bremen, Tyskland efter Brementurneringen i mars där Noah och Sahand fick chansen att träna med de bästa juniorerna i Europa. Landslagsläger för juniorer den 29 mars 1 april hölls för första gången på länge på GJK. Ett teknik och taktikläger där landslagscoachen framför allt med hjälp av GJK:s tränare ville drilla laget i ashi-waza och shime-waza. Givetvis blev det en del randori också. Inbjuda var också GJK:s och distriktets juniorer. Riksrandori i Lindesberg i april för seniorer där 10 GJK:are deltog under Håkans ledning. Internationellt läger i Koksidje, Belgien, i april där sju GJK:are under Rogers ledning deltog. GJK deltog som brukligt på Lugi Camp i maj med ett gäng ungdomar och juniorer. Fem GJK:are deltog på Sommarläger i Lindesberg i juni-juli under Ulfs ledning. Internationellt junior läger i Prag i augusti där Hamon tillsammans med landslaget under ledning av Jörgen Häggqvist tränade. För tredje året i rad arrangerades fys- och löpträning i Bockaberg, Floda, inför terminsstarten. Fullt hus som tidigare år. Extra träning inför Lag-SM den 13 oktober där de flesta av GJK:s judoka med tävlingsambition deltog för att slipa formen.

10 GJK:s alla deltagare vid Lag-SM i Göteborg den 1 december 2012

54 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2013

54 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2013 54 år 1961 2014 GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2013 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 14 mars 2014 kl 18.30 i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb

Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb Verksamhetsberättelse 2014 Korpehôla Judoklubb Ännu ett träningsår är till ända. Ett år fyllt av många träningspass där flera medlemmar har utvecklat sin personliga judo. Året har gett möjlighet att se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 2012 1 Verksamhetsberättelse 2012 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 47:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2012 Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Korpehôla Judoklubb

Verksamhetsberättelse 2015 Korpehôla Judoklubb Verksamhetsberättelse 2015 Korpehôla Judoklubb Ännu ett träningsår är till ända. Ett år fyllt av många träningspass där flera medlemmar har utvecklat sin personliga judo. Året har gett möjlighet att se

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Lindome judoklubb. Verksamhetsåret 2009

Verksamhetsberättelse för Lindome judoklubb. Verksamhetsåret 2009 Verksamhetsberättelse för Lindome judoklubb Verksamhetsåret 2009 Innehållsförteckning: 1. Styrelsens sammansättning 2. Medlemmar 3. Distriktsrepresentation 4. Lokaler 5. Träningsaktivitet 6. Gympingverksamhet

Läs mer

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 48:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013.

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 48:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013. Verksamhetsberättelse 2013 1 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 48:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2013. Inledning Vid årsmötet 2013 valdes en till

Läs mer

55 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2014

55 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 55 år 1961 2015 GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2014 GO Cup 2014.11.22 i Stenungsund 1. Karim Nabi U11-32,3 kg 2. Carl Sahle PU13-38,7 kg 2. Finn Hellman H-73 kg 3. Stina Karlberg U11-31,2 kg

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 47:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center

Verksamhetsberättelse för. Epic Training Center Verksamhetsberättelse för Epic Training Center 2011 Styrelsen Styrelsen har bestått under verksamhetsåret av följande personer: Ordförande: Per Hellqvist V. ordf: Ulf Säreborn t om 25/5 Peter Lenberg from

Läs mer

Norra Norrlands Judoförbund

Norra Norrlands Judoförbund Norra Norrlands Judoförbund Årsmöte 2013 - Protokoll 2013-11- 30 Närvarande Lea Alhonen, IKSU Judo Matilda Hylander, Star SC Judo Elina Bergvall, Star SC Judo Mirbek Niyazaliev, Star SC Judo Ingemar Lundberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK

Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2015-2016 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Marcus Trabold Vice ordförande: Stefan Johansson Hans Sundberg Kassör: Linnea Persson Leif Daggert Sekreterare:

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 1 Funktionärer 2011 Styrelsen för IK Södra 2011 Ordförande: Gustav Fagerberg Kassör: Tommy Engström Vice ordförande: Björn Nyberg Sekreterare: Marcus Elfver Ledamot: Ann Löf

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014-2015 Verksamhetsberättelse för Skoghalls BTK 2014-2015 Styrelse Ordförande: Evert Andersson Ledamöter: Leif Daggert Vice ordförande: Stefan Johansson Peter Johansson Kassör:

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund Verksamhetsberättelse Göteborgs judoförbund 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2008.

Läs mer

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010

Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Europamästerskapen 2010 Sverige, Skövde 30/4-2/5 2010 Text: Swavek Dydiszko Foto: Swavek Dydiszko, Jerzy Jedut, Katarzyna Rozwodowska Det 25:e senior och 16:e junior Europamästerskapen i Taekwon-Do ITF

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Mikael Schander Ann Berglund Birgitta Dignell Björn Johansson (vice ordf.)

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2006 2 Funktionärer 2006 Styrelse Gustav Fagerberg, Ordförande Marcus Elfver, Vice ordförande Åsa Pettersson, Sekreterare Christer Cederborg, Ledamot Lars Andersson, Kassör Björn

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 IBF Borlänge Verksamhetsåret 2014-2015 Medlemmar Antalet medlemmar i föreningen under året har uppgått till 571 st. Fördelningen är 77 st. ledare, lagföräldrar, styrelse samt

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

Hönö Judoklubbs styrelse avger följande årsredovisning för perioden verksamhetsåret 2014

Hönö Judoklubbs styrelse avger följande årsredovisning för perioden verksamhetsåret 2014 Årsredovisning för Hönö Judoklubb 2014 Hönö Judoklubbs styrelse avger följande årsredovisning för perioden verksamhetsåret 2014 Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ordförande:

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga

Kallelse till. Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00. Lekeberga Gård, Lekeberga Kallelse till i Tid: Fredagen den 5 februari 2010 kl 19.00 Plats: Lekeberga Gård, Lekeberga Klubben bjuder på kaffe, smörgåstårta och underhållning. (glöm inte ange om du är allergisk mot något livsmedel)

Läs mer

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30

Svenska Judoförbundet Valberedningen 2016-01-30 Inför årsmötet i Svenska Judoförbundet den 5 mars 2016 Valberedningen har under året följt styrelsens arbete och har haft kontakt vid flera tillfällen med de olika styrelsemedlemmarna. Vår bedömning är

Läs mer

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015-01-01 2015-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2015 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening, org.nr 769609 7620 Styrelse Ordförande Kassör Sekreterare

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret

Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund. verksamhetsåret Verksamhetsberättelse för Hallands Badmintonförbund verksamhetsåret 2009 2010 Styrelsen för Hallands Badmintonförbund får härmed avge verksamhetsberättelse för säsongen 2009/2010. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK)

Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Kallelse till årsmöte i Stora Höga Kyokushin Karateklubb (SHKK) Plats: Dojon, Stationsvägen 9F Tid: 21 mars 2013, kl 19.00 Klädsel: Vanliga kläder, ej Gi Alla medlemmar och målsmän till medlemmar under

Läs mer

Till Svenska Judoförbundet. Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund.

Till Svenska Judoförbundet. Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund. 1 2014-08-12 Till Svenska Judoförbundet Halvårsrapport från Stockholm Judoförbund. Arbetet med Svensk Judos Mål och visionsarbete 2020. Under våren reviderade styrelsen för Stockholms Judoförbund distriktets

Läs mer

VARBERGS JUDOKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VARBERGS JUDOKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE VARBERGS JUDOKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsberättelse För verksamhetsåret 2013 lämnar styrelsen för Varbergs Judoklubb (VJK) följande verksamhetsberättelse. ORGANISATION Styrelsen har bestått

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft 10 stycken

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2013-2014 Säsongen Föreningens 28:e säsong var den andra i Hammarö Arena. Säsong två brukar ju anses som tuff i idrottens värld. Man går in i någon sorts

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK

Verksamhetsberättelse för Horreds BTK Verksamhetsberättelse för Horreds BTK 2015-2016 Stort tack alla HBTK:are för en fantastisk säsong! För ca 3 år sedan satte styrelsen upp Vision 2016. Visionen innebar kortfattat att vi skulle ha representationslaget

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktionärer 2008 Styrelsen för IK Södra 2008 Ordförande, Gustav Fagerberg Kassör, Tommy Engstöm Sekreterare, Adolfo Tijero Vice ordförande, Björn Nyberg Vice kassör, Jan Köhler

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB

VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB VERKSAMHETSBERÄTTELSE GÄVLE JUDO CLUB 2003-07-01 2004-06-30 Innehållsförteckning Sammanfattning av verksamhetsåret... 3 Handikappjudon... 3 Bidragsgivare och sponsorer... 3 Styrelsen... 4 Ansvarsområden...

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2016 Januari 2017 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft drygt 280 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

2. Val av mötesordförande Marita Neteborn valdes till årsmötesordförande Marita Neteborn tackade för förtroendet att få leda årsmötet. Lokalklubbsordförande Anne-Christine Stareborn hälsade de närvarande varmt välkomna. 1. Fastställande av röstlängden Närvarande 21st medlemmar. Röstlängden justeras vid eventuell rösträkning, se bilaga

Läs mer

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat.

1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande mötesdeltagarna välkomna och förklarade därmed mötet öppnat. Protokoll fört vid Västsvenska bangolförbundets årsmöte den 12 mars 2016 Kl 11,00 Plats: Askimhallen, Klangfärgsgatan 3 Frölunda. 1 Årsmötets öppnande. Ordförande Torgny Lagerkvist hälsade de närvarande

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 IFK GÖTEBORG BOWLING VÅREN 2016 Vilken vår vi haft. Rättare sagt hela säsongen har varit helt fantastisk. Vi stod som segrare i båda våra serier. Vi har nått alla våra mål. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 802434-4429 1 av 5 Verksamhetsberättelse 2015 Umekawa budokai Mattias och Lillemor tränar jodo i dojon i december. I bakgrunder ser vi Anders och Claire. 802434-4429 2 av 5 Verksamhetsåret 2015 har varit

Läs mer

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016

Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Verksamhetsberättelse för SL/BP 2016 Mål satta till 2017 1. Utbilda instruktörer som aktivt instruerar och vägleder aktiva och kommande lyftare med utvecklande och resultatförbättrande metodik. 2. Ambitionen

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 2009-08-03 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 10 JULI 2009 I LUDVIKA 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande

Läs mer

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014.

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Inledning Detta andra år med den nya styrelsen

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad

Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Sida: 1 av : 5 Årsmöte Svenska Thaiboxningsförbundet, 3 mars 2007 kl 12:00 på Martenson hotell Halmstad Närvarande: Klubb Person Vallentuna Mats Söderström Slagskeppet MT Peter Lööf, Teemu Lehtinen Fighting

Läs mer

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015

Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 Verksamhetsberättelse Skogås Trångsund IBK 2014/2015 1(8) Historik och målsättning Skogås-Trångsund IBK bildades 1993 efter att Trångsunds IF hade delat upp sina respektive sektioner. Föreningen har som

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen JANUARI Svenska Taekwondoförbundet / ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2002 Preliminär landslagsuttagning 26/1 gjordes den sista av de tre preliminära landslagsuttagningarna. Denna gång var det Uppsala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj. EM i Lissabon

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj. EM i Lissabon SJF - Aktuellt Nr 4, 27 april 2008 Redaktör: alf.tornberg@judo.se Anders Frick är ny generalsekreterare vid Svenska Judoförbundet från den 1 maj Foto: Alf Tornberg Ny GS & katakurs Sidan 2 EM i Lissabon

Läs mer

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING

DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING DJURGÅRDENS IF:s BOWLINGFÖRENING Välkommen till årsmöte på Bowlinghallen, onsdagen den 9 september 2015 Förslag till dagordning 1 Mötets öppnande samt justering av röstlängd 2 Årsmötets stadgeenliga utlysning

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse För Nya Skellefteå Squashklubb omfattande tiden 2014-07-01 2015-06-30. Styrelsens sammansättning Jan Kaiding Ulf Andren Malin Forsmark Tomas Widmark Mikael Åström Ann Holmberg Gunnar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

SSAFF styrelsemöte den 6 juli Plats: Hemma hos Thomas P i Lund

SSAFF styrelsemöte den 6 juli Plats: Hemma hos Thomas P i Lund SSAFF styrelsemöte den 6 juli 2008. Plats: Hemma hos Thomas P i Lund 1. Ordförande, Bengt Björnehammar, hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2. Närvarande: Bengt Björnehammar, Dan Nilsson, Thomas Palmgren,

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb

Årsmöte Järfälla Aikidoklubb Årsmöte Järfälla Aikidoklubb 2012-02-04 Tid: Lördag 4/2, kl 10-12 Plats: Konferensrum Jakobsbergs Sporthall 1) Fastställande av röstlängd för mötet. Sexton närvarande medlemmar finns noterade på röstlängden.

Läs mer

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL

HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 HÖGANÄS BRUKSHUNDKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2015-02-11 Närvarande: ca 25 personer 1 Mötets öppnande Höganäs Brukshundklubbs ordförande Christer Ekendahl hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 2 Fastställande

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs

Årsmöte måndag 27/ Scandic Bollnäs Årsmöte måndag 27/2 2017. Scandic Bollnäs I ordförandes och vice ordförandes frånvaro, öppnade ledamot Pontus Forsmark mötet och hälsade alla välkomna. 1. Fastställande av röstlängd för mötet. En närvarolista

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka

12-13 Maj. 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade. Pilängshallen i Lomma. Vi förväntar oss cirka 2012 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsae tävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade 12-13 Maj Pilängshallen i Lomma w w w. l o m m a c u p. c o

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar Infobrev

Stockholms Judoförbund informerar Infobrev Stockholms Judoförbund informerar Infobrev 1-2 2017 Sätt upp eller maila ut Stockholms judoförbund har under det senaste året givit ut infoblad som detta för att informera om händelser och viktiga meddelanden

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2009

Verksamhetsberättelse år 2009 Verksamhetsberättelse år 2009 Styrelse - sektionen ITF sektionens styrelse för år 2009 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Ledamöter Suppleanter Robert Andersson,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll för Svenska Judoförbundets möte nr 7, 2014 Datum och tid: Deltagare: Adjungerade: Anmält förhinder: Lördag 2014-05- 23, kl. 16.30 19.53, Viking Line Alf Tornberg (Ordförande), AT Kristiina Pekkola

Läs mer

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland

Grimmen 2011. Vänorts besök och Judo tävling. Tyskland Grimmen 2011 Vänorts besök och Judo tävling Tyskland 2-4 December 2011 Grimmen 2011, Sida!1 Nya vänner i Grimmen! Vänortsbesök Tidigt i våras damp det ner ett mail ifrån en Ralf Päplow ifrån Judoklubben

Läs mer

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE

HCF. HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE HCF HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖREDRAGNINGSLISTA Vid HÄLSINGLANDS CYKELFÖRBUNDS ÅRSMÖTE 2009. Söndagen den 21 februari 2010 kl.12.00 Utdelningar av utmärkelser Höghammarhallen,

Läs mer

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen

Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Protokoll fört vid stadgeenligt årsmöte 2017-03-30 inom Sällskapet Quatre Boule i Malmö på Bouletoftahallen Årsmötet öppnas av föreningens ordförande Roland Bengtsson. Alla närvarande hälsas välkomna.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 År 17

Verksamhetsberättelse 2011 År 17 Man tror knappt det är sant. Svenska Bågskytteförbundet har i sin verksamhetsberättelse rankat framgångsrika klubbar. BK Fiskgjusen är nr 1 i Sverige Vi har tagit inte mindre än 10 (tio) svenska mästerskap

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Svenska jujutsufederationen

Svenska jujutsufederationen Ordförande har ordet Federationen har under 2012 fortsatt sitt arbete när det gäller rutiner, administration och verksamhetsinriktning. Ett fortsatt arbete med Federationens organisationsföreskrifter har

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com

Helsingborgs Tennisklubb www.htktennis.com Välkomna till ett nytt och fräscht HTK 2015. Klubben har gjort en fantastisk resa de senaste åren som nu börjar landa i en stabil organisation. HTK känner att det är viktigt att skilja på barn-, ungdoms

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma

600 deltagare. 14-15 Maj. Vi förväntar oss cirka. Vår Internationella tävling kommer att hållas den. Pilängshallen i Lomma 2011 Vi kommer att arrangera Kamp & Poomsaetävling Vi förväntar oss cirka 600 deltagare Miniorer, Kadetter, Seniorer, Nybörjare & Avancerade Vår Internationella tävling kommer att hållas den 14-15 Maj

Läs mer

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider

VT 2008 1 h / v 700 kr 2 h / v 1330kr 3 h / v 1890 kr 4 h / v 2380 kr 5 h / v 2800 kr 6 h / v eller mer 3150 kr Obegränsat spel lediga tider Hej Då startar träningen igen för tränings-, utvecklings- och tävlingsjuniorerna vecka 2. Träningen håller på t.o.m. vecka 17. Under vecka 18 startar sedan vår sommarträning som håller på t.o.m. vecka

Läs mer

Skoghalls Innebandyklubb

Skoghalls Innebandyklubb Verksamhetsberättelse Skoghalls Innebandyklubb 2014-2015 Säsongen Föreningens 29:e säsong var den tredje i Hammarö Arena. Det innebär att rutinerna för verksamheten i arenan börjar sitt och vi har en fungerande

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2010

Verksamhetsberättelse år 2010 Verksamhetsberättelse år 2010 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Sveriges Landslag samt officiella representanter under EM 2010. Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2010 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Styrelsen Ordförande Kassör Sekreterare Ledamöter Suppleant Revisorer Revisorssuppleant Valberedning Jan Löfgren Hans Jonsson Per-Anders Björk Birgitta Dignell (Vice ordf.) Dag

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 1 (5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SKÖVDE KONSTÅKNINGSKLUBB SÄSONGEN 2008 2009 2 (5) Skövde Konståkningsklubb får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2008 2009 Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 45:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2009. Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2006-03-12 på Åhus Roddklubb Närvarande: 8 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb samt Åhus Roddklubb.

Läs mer