53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 53 år GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

2 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 17 mars 2012 kl i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg 1. Mötets öppnande 2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5. Fastställande av dagordningen för årsmötet 6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse 11. Motioner 12. Styrelsens förslag a/ proposition till justering av träningsavgifterna b/ budget 2013 mm c/ styrelsens informerar 13. Val av a/ klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Johnsson) b/ två (2) styrelseledamöter för en tid av två år (tid: Sadiq Owoeye och Nicolas Wolf) c/ två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år (tid: Therese Setterborg och Daniel Thörsman) d/ två (2) revisorer för en tid av vardera ett år (tid: Anders Brunström och Thomas Nyvall) e/ två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år (tid: Gunvor Löf och Inga-Lill Karlsson) f/ tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år (tid: Håkan Olausson, sammankallande, Erling Johansson och Bengt Sondén) 14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 15. Mötets avslutning GÖTEBORGS JUDOKLUBB * Box * Göteborg * *

3 Väst Cup i Molkom 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 2. Sahand Shokohi H-66 kg 3. Marcus Brunström H-81 kg 3. Emelie Svedberg DU20-52 kg V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 52:a verksamhetsåret den 1 januari 31 december Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Rasmus Jakobsson PU11-38 kg 2. Kim Blanke PU11-38 kg 3. Mika Grinell PU11-38 kg 3. Jonathan Granö PU11-24 kg 3. Oskar Danielsson PU11-34 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1 Kalle Sundfeldt PU11-30,5 kg 2. Elliot Palma PU11-42 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-42 kg 3. Isak Hallin PU11-26 kg 3 Tobias Gerhardsson PU11-47 kg Lag-SM i Göteborg 3. Göteborgs Judoklubb Damlag 5. Göteborgs Judoklubb 1 Herrlag 7. Göteborgs Judoklubb 2 Herrlag ORGANISATION GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Befattning Namn Antal möten Klubbordförande Tim Johnsson 8 Vice ordförande Nicolas Wolf 7 Kassör Sandra Rodrigo Blomqvist 9 Ledamot Kenneth Olesen 6 Ledamot Sadiq Owoeye 6 Suppleant Daniel Thörsman 6 Suppleant Therese Setterborg 4 Trollträffen i Trollhättan 2. Kim Blanke PU11-37,8 kg 2. Tim Nylander PU15-73 kg 4. Mika Grinell PU11-37,8 kg 4. Greoger Zacharius PU11-53,1 kg Övriga funktionärer: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedning: Anders Brunström Thomas Nyvall Gunvor Löf Inga-Lill Karlsson Håkan Olausson (sammankallande) Erling Johansson Bengt Sondén Tekniska Kommittén (TK): Johan Thörsman (ordförande ) Tobias Frygner Jörgen Häggqvist Håkan Olausson Roger Svedberg

4 STYRELSEMÖTEN M.M. Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda möten, vid vilka ledamöterna har varit närvarande enligt ovan, jämte sedvanliga arbetsmöten, underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata protokollförda möten. Sedan en tydlig arbetsuppdelning mellan styrelsen och TK införts har punkter som tidigare år avhandlats på styrelsemöten i år beretts och beslutats av TK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 30 september 2012 var enligt till SJF redovisade siffror 179 medlemmar. Till detta skall tilläggas 51 st stödmedlemmar, alltså totalt 230 medlemmar. MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF), Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett nära samarbete med SDN Linné. GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten. Följande GJK-are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten: Dick D. Johansson - Ordförande i SJF:s Riksdomarkommitté (RDK). Dennis van Hoewijk - Ledamot i Göteborgs Judoförbund Sandra Rodrigo Blomqvist - Medlem i valberedning för Göteborgs Judoförbund & Svenska Judoförbundet. Roger Svedberg Ledamot i SJF:s utbildningskommitté. UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. Vid årsmötet den 2 mars 2012 erhöll följande medlemmar utmärkelser: Funktionärspris: Ulf Nylander Per Jakobsson För goda insatser på judomattan: Joar Sturve Matilda Sundqvist Edvin Schönberg Nils Caspersson Oskar Danielsson Michele Holm Teodor Sjögren Stefan Ekman Trollträffen i Trollhättan 1. Rasmus Jacobsson PU11-36,9 kg 1. Tim Nylander PU15-66 kg 2. Linnea Hansryd FU11-34,8 kg 2. Oskar Danielsson PU11-32,4 kg 2. William Arvidsson PU11-34,3 kg 3. Mika Grinell PU11-34,3 kg 3. Kim Blanke PU11-35,2 kg 3 Samuel Ulonska PU11-45,3 kg 3. Hanna Arby FU13-30,8 kg 2. Michele Holm PU13-36 kg SM i Helsingborg 3. Noah Aggeborn-Leander H-66 kg Högstadie SM i Lindesberg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Rickard Wahlström PU17-50 kg Judodraget i Färjelanda 1. William Arvidsson PU11 2. Oskar Danielsson PU11 2. Rasmus Jacobsson PU11 2. Samuel Ulonska PU11 2. Jens Gardelin H-90 kg Budo Nord Cup i Lund 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Emelie Svedberg DU20-52 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg 7. Jesper Jacobsson HU20+90 kg NM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 1. Hamon Shokohi HU20-60 kg 7. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Samuel Ulonska PU11-44 kg 2. Ida Thörsman FU11-26 kg 2. Anton Svensson PU11-44 kg 3. Kalle Sundfeldt PU11-30 kg 3. Kim Blanke PU11-37 kg 3. Tobias Gerhardsson PU11-44 kg 3. Marcus Otto PU11-44 kg 3. Michele Holm PU13-38 kg 3 Ottilia Andersson FU11-26 kg Judits Pokal I GJK:s dojo 1. Tim Nylander PU15+61 kg 1. Edvin Schönberg PU17-64,5 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20 ÖK 1. Jens Gardelin H ÖK 2. Emelie Svedberg FU17/DU20 ÖK 2. Oktay Haydari HU20 ÖK 3. Sahand Shokohi HU20 ÖK 3. Marcus Brunström HU20 ÖK Väst Cup i Varberg 1. Tim Nylander PU15+66 kg 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Sahand Shokohi H-66 kg 2 Edvin Schönberg HU20-60 kg 2. Marcus Brunström HU20-73 kg 3 Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 3. Noah Aggeborn-Leander H-73 kg 3. Matilda Sundqvist D-57 kg J-SWOP i Stockholm 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 5. Jonathan Björkman HU20-60 kg SM U i Borlänge 3. Sahand Shokohi HU23-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU23-73 kg Veteran SM i Borlänge 1. Johan Thörsman H-45 år -73 kg 1. Håkan Olausson H+40 år +90 kg SM Öppen klass i Borlänge 3. Axel von Borgstede Trollträffen i Trollhättan 1. Tim Nylander 1. Oskar Danielsson 2. William Arvidsson 2. Tage Andersson 2. Kim Palmerén Blanke 2. Kalle Sundfeldt 3. Rasmus Jakobsson 3. Mika Grinell 3. Isak Hallin 3. Emelie Anduri 3. Joel Pallin GOG Cup i Stenungsund 1. Jens Gardelin H-90 kg 2. Oskar Danielsson Vinterskog PU11-35,1 kg 2. Kalle Sundfeldt PU11-30,1 kg 2. William Arvidsson PU11-36 kg 2. Jens Nylander H-73 kg 2. Marcus Cruz H-81 kg 3. Tage Andersson PU11-28,9 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-37,5 kg 3. Joel Pallin PU11-30,7 kg 3. Kimrobin Ahlgren PU13-45,5 kg

5 Trollträffen i Trollhättan 1. Oskar Danielsson PU11-31,6 kg 1. Mahdi Faiz Kashani PU15-55 kg 1. Tim Nylander PU15-60 kg 2. William Arvidsson PU11-33,1 kg 2. Rasmus Jacobsson PU11-35,6 kg 2. Kim Blanke PU11-34,2 kg 2. Emilia Sturve FU13-52,8 kg 3. Anton Svensson PU11-50,7 kg 3. Isolde Andersson FU15-48 kg 5. Jacob Warger PU15-55 kg Syd Cup i Kristiansstad 1. Jacob Warger PU15-55 kg 2. Tim Nylander PU15-60 kg 2. Jonathan Björkman HU20-60 kg 2. Hamon Shokohi HU20-66 kg 2. Matilda Sundqvist D-52 kg 2. Axel von Borgstede H-73 kg 2. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Joar Hellqvist PU17-66 kg 3. Sahand Shokohi HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Hamon Shokohi H-66 kg Göteborgs Cupen i Frölunda 3. Nicolai Jensen 3. Joar Sturve 3. Stina Frej 3. Zacharias Groeger J-SM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Jacob Warger PU13-51 kg 2. William Arvidsson PU11-32 kg 2. Samuel Ulonska PU11-42 kg 2. Mauritz Larsson PU13-43 kg 2. Mika Grinell PU11-36 kg 3. Benjamin Astaneh PU11-31 kg 3. Oskar Danielsson PU11-32 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-33 kg 3. Kim Blanke PU11-36 kg 3. Osborn Darhoff PU13-47 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-71 kg 2. Tim Nylander PU15-67 kg 2. Sahand Shokohi HU20-71 kg 2. Jesper Jacobsson HU20-96 kg 3. Rickard Wahlström PU17-53 kg 3. Emelie Svedberg DU20-58 kg 3. Joar Hellqvist PU17-67 kg 3 Jonathan Björkman HU20-71 kg Väst Cup i Karlstad 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 2. Sahand Shokohi H-60 kg 3. Jonathan Björkman H-60 kg 3. Yuri Mori H-66 kg 3. Jesper Jakobsson H-90 kg 3. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Jonathan Björkman HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Jesper Jakobsson HU20-90 kg 3. Rasmus Jakobsson PU13-34 kg 3. Rickard Wahlström PU15-46 kg 3. Emelie Svedberg DU20-57 kg GOG Cup i Stenungsund 1. Oskar Danielsson 1. William Arvidsson 1. Jens Gardelin 2. Rasmus Jakobsson 2. Mika Grinell 2. Anton Svensson 3. Jonathan Granö-Jensen 3. Elias Hero 3. Karl Thörsman 3. Benjamin Astaneh 3. My Berglund 3. Jacob Warger 3. Charlie Seger National Cup i Halmstad 1. Jesper Jacobsson HU20-90 kg 1. Johan Thörsman H-73 kg Fredrik Islander Reza Esfandiari Conny Pettersson & Gunvor Löf blev hedersmedlemmar i Göteborgs Judoklubb. Bodil Eriksson tackades av efter mångårigt arbete som styrelsemedlem! GJK:s Svärdspris tilldelades Hamon Shokohi för hans tävlingsresultat under Grattis Hamon! JUDOTRÄNINGEN Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Niklas Albertsson, Håkan Olausson, Nicolas Wolf, Sandra Rodrigo Blomqvist, Jesper Jakobsson, Thomas Nyvall, Bengt Sondén, Kenneth Olesen, Tim Jonsson, Dennis von Hoewijk, Jörgen Häggqvist, Emelie Svedberg, Amanda Svedberg, Mirja-Li Kirsa, Mårten Anduri, Alexander Brink, Jeffery Denian, Axel von Borgstede, Marcus Brotheriy, Sandra Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson, Jens Gardelin, Roger Svedberg, Isolde Andersson. Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Era insatser! EGNA ARRANGEMANG Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång, där Judits Pokal 2 och 4 nådde max antal anmälda. Tävlingar 3 mars Judits Pokal 1 (65) 26 maj Judits Pokal 2 (138) 15 september Judits Pokal 3 (49) 10 november Judits Pokal 4 (129) Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! Träningsläger m.m. Landslagsläger hos GJK den 6 9 april. Den 8 juni hade klubben säsongsavslutning för ungdomarna på GJK. Korvgrillning samt en träning där även deltog. Under sommaren har GJK haft öppen träning på måndagar och torsdagar. GJK deltog på Kick-off läger i augusti hos National JK i Halmstad. Traditionen med ett barmarksläger i Bockaberg genomfördes den augusti. Helgen innehöll jogging, intervalllöpning, cirkelträning, kanot, fotboll och backträning.

6 GJK:s juniorer har vid olika tillfällen deltagit i landslagsläger för juniorer i Lindesberg. För att svetsa samman de tränande inför Lag-SM anordnades på GJK en extra träningsdag den 13 oktober. Den 24 november arrangerades ett träningsläger för vår barn- och ungdomsgrupper. Två träningspass och filmvisning på kvällen. Julavslutning i form av lätt judoträning och lekar genomfördes den 21 december. Under mellandagarna arrangerade den december GJK ett randoriläger för U15 och äldre med minst 3 kyu med deltagare från andra klubbar i distriktet. BINGO OCH LOTTERIER M.M. GJK har haft försäljning av Bingolottos Kalenderlotteri och Sportlotteriet. Dessutom har Enjoy-häften och New Body kläder sålts för att få in pengar till klubbkassan. Bingotillståndet i Idrottens moderna bingohall Kungshall har uppgått till kr. För 2013 har bingotillstånd sökts för kr. Fortsatt säljs nästan alla bingolotter via prenumeranter. INFORMATION M.M. GJK:s medlemmar har varit funktionärer vid två PK Musik-arrangemang (TTA Elitserieracing) och på så sätt tjänat pengar till klubben. Denna typ att arrangemang ger en mycket bra ersättning till klubben! Förhoppningsvis kan vi vara ännu mer aktiva under Under året har föräldrarnätverket haft möten om hur detkan engagera sig och bidra med hjälp till GJK. Vid Judits Pokal har mycket hembakat bidragit till god förtjänst i fiket. Även vid träningslägret i november samt vid julavslutningen har föräldrar bidragit med mat och annat tilltugg som varit mycket uppskattat av deltagarna. Drivande i gruppen är Dennis v Hoewijk, Mikael och Susanne Jakobsson, Per Jakobsson och Ulf Nylander. Nätverket består av föräldrar till tränande barn och ungdomar och är ytterligare en resurs för att driva föreningen och stötta de aktiva. Under verksamhetsåret har GJK börjat använda medlemsregistret som tillhandahålls av RF. Det är viktigt att som ny medlem lämna in sin medlemsansökan så att kontaktuppgifter kan läggas in i vårt register. Lika viktigt är det om man väljer att lämna föreningen eller har flyttat till ny adress! GJK har under året deltagit på 23 olika tävlingar och vunnit 36 guldmedaljer, 23 silver och 28 brons. Här är några av höjdpunkterna: Svenska Mästerskapen 2011 GJK:s judoka erövrade fem svenska mästerskapsmedaljer under året. Först på säsongen var junior (U20) och kadett (U17) SM i Norrköping i februari. GJK representerades av Jesper Jacobsson i U17-81 kg, Noah Aggeborn-Leander U17 & U20-60 kg och Hamon Shokohi U20-60 kg. Bäst gick det för Jesper Jacobsson som vann bronsmedaljen i U17-81 kg. Jespers första SM-medalj i karriären och GJK:s första för säsongen. I maj månad var det dags för stora senior-sm i Varberg. Åter igen blev resultatet en bronsmedalj för GJK genom Hamon Shokohi i 60 kg. Sadig Owoeye och Johan Thörsman var framme i var sin bronsfinal i 73 kg, men det räckte inte till medalj. Årets sista svenska mästerskap gick i december i Skärholmen och då skulle Lagmästare och Veteranmästare koras. GJK ställde upp med ett herrlag och, för första gången på flera år, ett damlag. Herrlaget vann mot Kitana JK och förlorade mot SPIF i poolen och gick vidare till semifinal där det blev förlust mot Sakura. En bronsmedalj är ändå ett steg i rätt riktning efter de senaste årens femteplatser. GJK:s unga damlag kämpade bra men kunde inte vinna någon match. Vid Veteran-SM samma dag kunde Johan Thörsman och Håkan Olausson runda av säsongen med var sitt SM-guld. Internationella tävlingar Ett av årets höjdpunkter var Sahand Shokohis vinst vid Swedish Open för juniorer i Stockholm. En efterlängtad bekräftelse på att flitig träning ger resultat. Brodern Hamon Shokohi har annars varit den som varit mest i hetluften. Tredje plats på ovan nämnda tävling samt femteplatser på Finnish Open och NM för juniorer. Hamon var också den ende GJK:are som deltog på Europan Cup (SWOP) i Borås i oktober. Debut för honom i dessa stora sammanhang och han gjorde en klart godkänd insats. Mötte en duktig holländare och pressade honom in i Golden Score där Hamon dock förlorade. Detta var ändå ett bevis för att det inte är så långt borta att vinna matcher mot eliten i Europa. En stor och blandad trupp besökte också Hilleröd i Danmark för deras Internationella Cup i november.

7 Ordföranden reflekterar över år 52 Det 52:a verksamhetsåret har passerat och det väldigt fort. Mitt första år som ordförande har bestått i att växa in i rollen och förvalta det arbete som Sandra lämnat över till mig. En observation som jag gjort under året och något som jag upplever som väldigt positivt är den generella attityden bland ledarna och medlemmarna i föreningen. Det finns en stark träningslust, stark vilja att själv bli bättre men framförallt en minst lika stark vilja att hjälpa varandra att bli bättre. På så vis öppnas möjligheten där GJK kan bli en förening där alla har chansen att få bra judoträning och roligt samtidigt. Vi kan kalla det en jargong, en positiv jargong där vi uppmuntrar och hjälper varandra att bli bättre. För vi ska inte sticka under stol med att judo är en liten idrott i Sverige. Vi är ett fåtal frivilliga som tränar judo och då måste vi ta hand om varandra på bästa sätt. Därför vill jag uppmuntra samtliga medlemmar i GJK att till det 53:e verksamhetsåret ta med denna positiva jargong. Var med och hjälp till på Judits Pokal, kom och träna, delta i gemenskapen och sprid glädje! Göteborg i februari 2013 Tim Johnsson Nicolas Wolf Sandra Rodrigo Blomqvist Kenneth Olesen Sadiq Owoeye Daniel Thörsman Therese Setterborg Ett stormöte hölls på GJK den 1 september. På detta möte utvärderades föregående handlingsplan från 2010 samt fördes nya diskussioner om hur GJK kan utvecklas till en framgångsrik idrottsförening. BIDRAG OCH SPONSORER För perioden den 1 jan 30 juni 2011 redovisade GJK till: Göteborgs Stad 341 (456 år 2011) sammankomster och (5 389 år 2011) närvaromarkeringar (7-26 år, varav flickor 1028 (1 176 år 2010). Riksidrottsförbundet statliga: under samma period blev 441 (337 år 2011) sammankomster och (4 151 år 2011) närvaromarkeringar, (7-20 år, varav flickor (993 år 2011). GJK har ansökt och beviljats utbildningbidrag från IOFF. Tack till Massprint för att tagit fram GJK:s roll-up! DOJON M.M. Tack till matchbältessponsorerna under 2012: Restaurang Dubbel Dubbel AF Bygg Under sommaren städades dojon med att skrubba rent i omklädningsrummen och dammsuga undermattan samt tvätta av tatamin ordentligt. Även delar gymmet har målats om. Ny skylt är nu uppsatt vid ingången på Andra Långgatan 48. Den gamla skylten sitter numera vid ingången på terrassen. Brandsäkerhet och belysning: GJK har bytt ut skyltar enligt kraven och har av brandmyndighet en godkänd plan för brandlarmssystemet. Tanken var att både brandskyddet och lysrören skulle bli helt klara under 2012, men eftersom fastighetsägaren och kommunen ännu inte har kommit överens om vem som tar kostnaden har åtgärderna försenats. Kenneth följer förhandlingarna och driver på. UTBILDNING & DANGRADER M.M. Under året har GJK fått 1 ny DAN-grad: Alexander Brink, som efter att ha deltagit på en katakurs i Frölunda, erhöll 1 DAN GRATTIS! GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 6 Dan = 4 st * 5 Dan =5 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 4 st * 2 Dan = 19 st * 1 Dan = 54 st, eller sammanlagt 88 svartbälten med 178 Dan.

8 Under året har Dick D. Johansson dömt internationellt vid flera tillfällen, bl.a. i Norge, Georgien, Polen, Schweiz, Estland och Italien. Han har också deltagit på EJU:s Refree Seminar som gick i Malaga, Spanien, i maj 2012.GJK:s andre licensierade domare Johan Thörsman har under året dömt vid Judits Pokal. Det är GJK:S förhoppning att klubben under 2013 kommer att få ytterligare någon licensierad judodomare. Under verksamhetsåret 2012 har GJK inte arrangerat utbildningar i den omfattning som önskats. 17 november, internutbildning för våra tränare. TÄVLINGSVERKSAMHETEN TK:s berättelse TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Tobias Frygner och Jan Schiller (tom juni 2012). TK har under året haft flertalet möten, planeringsdagar, informationsträffar med de aktiva och även ett föräldramöte. TK har fortsatt på den inslagna vägen att försöka skapa stora träningsgrupper där alla är välkomna och att delta med många deltagare på tävlingar och läger. Detta för att bygga en stor och bred trupp som ger alla goda träningsmöjligheter och ett stort urval av träningskamrater. Under året har det börjat betala sig ordentligt. Vi tycker vi ser en ökad träningsvilja, fullt på mattan varje kväll, judoka utifrån söker sig till GJK och fler vill ut på tävlingar och mäta sig mot andra. Vid halvårsskiftet beslöt TK att starta en egen TK för ungdomarna (U-TK) under ledning av Per Jakobsson, Ulf Nylander och Sandra Rodrigo-Blomkvist samt representanter för de olika ungdomsgrupperna. Denna skapades för att säkerställa att ungdomarna får samma goda planering av tävlingar, läger och andra aktiviteter som juniorerna och seniorerna. U-TK har på denna korta tid redan lyckats att få med många ungdomar till de lokala tävlingarna, arrangerat läger på klubben, varit på gästträning på Frölunda JK och ordnat en välbesökt julavslutning. Dessutom har Ulf Nylander tillsammans med Jörgen Häggquist och ledare från Frölunda JK varit en av drivkrafterna till att Göteborgs distriktet fick ett flick- och ett pojklag med till Riksmästerskapet för distriktslag i Lindesberg i november. Träningen GJK har haft samma träningsgruppsindelning som tidigare år. Ungdomar i tre grupper; nybörjare, fortsättning och avancerade. Vuxenträningen har för de avancerade varit tre dagar per vecka där tisdagarna varit distriktsrandori. Vuxengruppen för motionärer har fortsatt varit på onsdagar. Sandra Rodrigo-Blomkvist har på eget iniativ startat en tjejgrupp, öppen för alla tjejer oavsett ålder och grad. De har tränat på söndagarna. Vid ett tillfälle bjöds paraolympiern Nicolina Pernheim, Frölunda JK, in som gästtränare. Internationella tävlingar Allt eftersom GJK:s unga judoka blir äldre och tränar bättre har de också prövat vingarna på den internationella arenan. Även om matchsegrarna på denna nivå inte duggar tätt än så måste man ut och pröva och känna på de som är riktigt vassa. Kan det också kombineras med träningsläger är det en nyttig erfarenhet. Hamon Shokohi vart uttagen i juniorlandslaget redan i början på året, men tvingades tacka nej p.g.a. axelskada. Han blev på nytt uttagen till European Top Cup i Prag och Berlin i augusti. I Prag blev det en jämn match mot en brasilianare som slutade med förlust för Hamon. Veckan efter i Berlin gick det lite bättre då Hamon vann första matchen mot en armenier men förlorade nästa. Med som ledare var Jörgen Häggqvist som vikarierade som landslagstränare för juniorerna under ordinarie landslagstränarens föräldraledighet. Noah Aggeborn-Leander och Sahand Shokohi deltog tillsammans med landslaget på Internationella Bremen Turneringen i Tyskland. Noah vann första på ippon och andra matchen förlorade han på ippon men fick återkval och där tog han ledningen på wazaari vilket utjämnades och i slutet förlorades. Sahand åkte på respass i första omgången. Dessa deltog också på lägret efteråt tillsammans med landslaget. Vid Nordiska Mästerskapen i Lindesberg i maj fick GJK två Nordiska Juniormästare genom bröderna Hamon och Sahand Shokohi i 55 resp. 60 kg klassen. Vid J-SWOP i Stockholm i september placerade sig Sahand Shokohi på andra plats och Jonathan Björkman på en hedrande femteplats, båda i 60 kilosklassen. Vid SWOP i Borås i oktober gavs tre judoka chansen att mäta sig med europaeliten bland seniorerna. Axel von Borgstede och Noah Aggeborn-Leander i 73 kg och Sahand Shokohi i 60 kg. Dessvärre blev det förluster i första matchen för samtliga. Dock är SWOP nuförtiden en av de högst rankade Europa Cup-tävlingarna och motståndet är på absolut elittoppnivå. TK kan se tillbaka på ett år som varit mycket positivt, mer aktiviteter än på flera år, och det är det som gör att vi tillsammans kan utvecklas. Dock återstår mycket för att få struktur och ordning. Inför 2013 ser vi fram emot ett ökat fokus på gradering- och kataträning och att flera av våra judoka kan erövra nya grader. Ett annat område som ska prioriteras är utbildning av ledare och instruktörer. Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till och fört vår verksamhet framåt.

9 GJK-randori i mellandagarna i december där ett 20-tal GJK tränade och ett par andra från distriktets klubbar. Tävlingar GJK har under året deltagit på 33 olika tävlingar och vunnit 37 guldmedaljer, 51 silver och 71 brons. Vilka som vann vad står att läsa i Resultatbörsen. Svenska Mästerskapen 2012 Under året har GJK haft deltagare med på samtliga sex mästerskapstävlingar och det resulterade i 7 SM-medaljer, 3 guld och fyra brons. Den första var junior (U20) SM i Lindesberg i februari där GJK efter mycket skador och återbud till slut ställde upp med tre startande. Jonathan Björkman, Noah Aggeborn Leander och Sahand Shokohi. Där den sistnämnde gjorde klart bäst ifrån sig och vann tävlingen. Grattis Sahand!! Vid senior SM i Helsingborg i maj ställde GJK upp med en större trupp på nio judoka. Det resulterade i en medalj genom Noah Aggeborn-Leanders brons i 66 kg. Första senior SM-medaljen och det som första årsjunior. Grattis Noah! I oktober avgjordes tre SM tävlingar i Borlänge. Det var Veteran-SM, SM i öppen klass och den "nya" juniorkategorin U23. Det blev medalj i samtliga. Sahand Shokohi placerade sig på tredje plats i U23 SM. Det gjorde också Axel von Borgstede i öppen klass. Dessutom vann Johan Thörsman och Håkan Olausson båda guld i sina veteranklasser. GJK gratulerar samtliga till fina prestationer. Årets sista SM är som brukligt Lag-SM och GJK ställde upp med tre lag (!). Ett damlag och två herrlag. Damtävlingen hade tyvärr bara samlat tre klubbar och GJK:s damlag stred tappert mot mer meriterade JK Sakura och Frövi JK. Det blev förluster mot båda, men dock en bronsmedalj till GJK. GJK:s herrlag 1 tog sig till semifinal mot SPIF via segrar mot Bollnäs och JK National. Väl där väntade SPIF med flera EM och VM medaljörer i laget, bl a Marcus Nyman. Uppgiften blev för svår för vårt unga lag som förlorade med 4-1. GJK:s herrlag 2 inledde också med seger över Karlstad, men i andra matchen blev det stopp mot unga, duktiga Borlänge. I återkvalet segrade GJK herrlag 2 mot JK Sakuras andra lag (eller var det första laget??) på w.o. Därefter blev det en jämn match för mot Södertälje, som dock förlorades med 2-3. Detta Södertälje gick nu till match om tredjepris mot GJK:s förstalag. GJK inledde bäst och vann de inledande 2 matcherna, den tredje slutade oavgjort och GJK tog ledningen i den fjärde, men sedan var det någon som drog ut proppen och Södertälje gjorde två ippon och vann med 2-2 (20-12). Det slutade alltså med en femte och en sjundeplats för GJK:s herrlag. Nytt för i år var att sommarträningen utvidgades med ett schemalagt styrketräningspass på tisdagarna för att våra judoka skulle bygga upp sig under lågsäsongen. Dessutom fick de ett träningsprogram för egen träning. Detta utöver den sedvanliga judoträningen på måndagar och torsdagar under sommaren. Peter Leander har under året ägnat tid åt scanning av några av våra tävlingsjudoka. Ett sätt att gå igenom kroppens alla muskler och rörelser för att se vilka muskelgrupper som behöver tränas upp extra. Utefter det sätts ett styrketräningsprogram upp. Ett led i att öka fysiska styrkan för att förbättra prestationen och undvika skador. TK startade under hösten upp ett förhoppningvis återkommande evenemang; interna tränarträffar. Syftet är att på ett enkelt utbyta idéer oss tränare emellan. Temat denna första gång i november var uppvärmningsövningar och ashi-waza. GJK har arrangerat och GJK:are har deltagit på flera läger och extra träningar under året: Riksrandori (U17/U20) i Lindesberg i januari där sju av våra juniorer deltog under ledning av Marcus och Jeffrey. Internationellt läger i Bremen, Tyskland efter Brementurneringen i mars där Noah och Sahand fick chansen att träna med de bästa juniorerna i Europa. Landslagsläger för juniorer den 29 mars 1 april hölls för första gången på länge på GJK. Ett teknik och taktikläger där landslagscoachen framför allt med hjälp av GJK:s tränare ville drilla laget i ashi-waza och shime-waza. Givetvis blev det en del randori också. Inbjuda var också GJK:s och distriktets juniorer. Riksrandori i Lindesberg i april för seniorer där 10 GJK:are deltog under Håkans ledning. Internationellt läger i Koksidje, Belgien, i april där sju GJK:are under Rogers ledning deltog. GJK deltog som brukligt på Lugi Camp i maj med ett gäng ungdomar och juniorer. Fem GJK:are deltog på Sommarläger i Lindesberg i juni-juli under Ulfs ledning. Internationellt junior läger i Prag i augusti där Hamon tillsammans med landslaget under ledning av Jörgen Häggqvist tränade. För tredje året i rad arrangerades fys- och löpträning i Bockaberg, Floda, inför terminsstarten. Fullt hus som tidigare år. Extra träning inför Lag-SM den 13 oktober där de flesta av GJK:s judoka med tävlingsambition deltog för att slipa formen.

10 GJK:s alla deltagare vid Lag-SM i Göteborg den 1 december 2012

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SMÅLANDS JUDOFÖRBUND När: Söndagen den 3 mars 2013 Kl 11:30, Västbo Judoklubbs dojo, Ringvägen 7, 33236 Gislaved Föredragslista för Smålands judoförbunds årsmöte 2013-03-03 1 Mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 47:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen

Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Svenska Taekwondoförbundet ITF Sektionen Verksamhetsberättelse år 2003 Januari Annonsprojekt På initiativ av ITF sektionens styrelse inleddes ett annonsprojekt för sektionens klubbar i tidningen Fighter

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31

Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Verksamhetsberättelse för Dalarnas Judoförbund 2014-01-01 13-31 Anslutna föreningar I Dalarnas Judoförbund finns 10 stycken klubbar anslutna till Dalarnas Judoförbund, och över 650 medlemmar. Borlänge

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från SJF:s årsmöte 2011 Datum: Söndagen 13 mars 2011, kl 11.00-14.20 Plats: Ibis Hotell, Stadiongatan 21, Malmö. Inledning SJF:s förbundsordförande Kent Härstedt hälsade samtliga hjärtligt välkomna

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2004

Verksamhetsberättelse år 2004 Verksamhetsberättelse år 2004 År 2004 var ett händelserikt år för Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion regionalt, nationellt och internationellt. Styrelse ITF sektionens styrelse för år 2004 hade följande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 1 Verksamhetsberättelse 2006 2 Funktionärer 2006 Styrelse Gustav Fagerberg, Ordförande Marcus Elfver, Vice ordförande Åsa Pettersson, Sekreterare Christer Cederborg, Ledamot Lars Andersson, Kassör Björn

Läs mer

1(5) Verksamhets- berättelse

1(5) Verksamhets- berättelse 1(5) Verksamhets- berättelse 2014 SUNDSVALL ORTVIKENS BÅGSKYTTEKLUBB VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Styrelsen 2014 2(5) Ordförande Rune Andersson Vice ordf. Erik Peräinen (avgick på egen begäran hösten

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund

Verksamhetsberättelse. Göteborgs judoförbund Verksamhetsberättelse Göteborgs judoförbund 2008 1 Verksamhetsberättelse 2008 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2008.

Läs mer

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31

MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 MALMÖ BOXING CENTERS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012-01-01-2012-12-31 STYRELSEN har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Ronnie Rosberg. Ordförande Klara Svensson. Sekreterare Thomas Lundin.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2011 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

Stockholms Judoförbund informerar

Stockholms Judoförbund informerar Stockholms Judoförbund informerar Gör som Ekerö JK Den 10 januari kommer Ekerö JK att ha ett arbetsseminarium med sin klubbstyrelse då man går igenom Stockholms Judoförbunds nya Mål och visionen 2015,

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET

SVENSKA JUDOFÖRBUNDET SVENSKA JUDOFÖRBUNDET Protokoll fört vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 6, med start kl 19.10 och avslutning kl 21.15 den 20 oktober 2000, Hotell Adriane, Stockholm. rev 001027.LÖ/DDJ Närvarande: Dick

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014.

Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Verksamhetsberättelse 2014 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 49:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2014. Inledning Detta andra år med den nya styrelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2014 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 2009 1 Verksamhetsberättelse 2009 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 45:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2009. Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/ CASTING REGION ÖST FÖR VERKSAMHETSÅRET 2009 01 01 2009 12 31 Sida 1 av 5 STOCKHOLMS CASTINGFÖRBUND/CASTING REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09:

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Strängnäs VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR TIDEN 2012-01-01 till 2012-12-31. Styrelsens sammansättning sedan föregående årsmöte 2012-03-09: Mandattid Ordförande: 1 år till årsmötet 2013 Viceordförande: Saga Svalelid

Läs mer

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06

ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 ÅRSMÖTE ÖREBRIDGEN 2009-09-06 Datum: 2009-08-28 1 (5) 1. Mötets öppnande Föredragningslista Örebridgens årsmöte söndagen den 6 sept 2009 2. Godkännande av föredragningslista 3. Val av ordförande för mötet

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Flygvapenfrivilliga region väst överlämnar härmed sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014-01-01 tom. 2014-12-31 1 Organisation 2014-01-01 2014-12-31 Regionsordförande

Läs mer

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014

SvHEMAF. Ansuöre I SvHEMAF 2014 SvHEMAF Svenska HEN'lA forbunclet / Swedish HEn 14 fec,eratrorì Ansuöre I SvHEMAF 214 Agenda ordinarie årsmöte 214-3-9, Uppsala 1. Mötets öppnande, 2. Upprop, fullmaktsgranskning samt fastställande av

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året.

2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-23 God Jul & Gott Nytt År...önskar Oskarshamns Schacksällskap alla medlemmar och alla som stöttat föreningen under det gångna året. 2012-12-20 KM i blixt Den 20 december var det julavslutning på

Läs mer

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen Handbollsklubb Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse Ljunghusens Handbollsklubb, säsongen 2013/2014 Styrelse Klas Olsson, ordförande tom februari Jan Persson, ordförande from mars Carina Ostrander, sekreterare

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 NORRA GOTLANDS BRUKSHUNDKLUBBS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Norra Gotlands Brukshundklubb avger härmed verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013. Styrelsen har under året bestått av:

Läs mer

Södermanlands Pistolskyttekrets

Södermanlands Pistolskyttekrets Sid 1 Välkommen till kretsårsmötet lördagen den 21/3 vid Oxelösunds skjutbanor (skyttegillets stuga), med början kl. 13.00 till cirka 15.00. Innehållsförteckning, inbjudan och dagordning s. 1-2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede.

Sid. 1. 2 Val av mötesordförande Att leda dagens förhandlingar valdes Krister Sörhede. Sid. 1 PROTOKOLL FÖRT VID SKÅNSKA SÅNGARFÖRBUNDETS REPRESENTANTSKAPSMÖTE SÖNDAGEN DEN 8 MARS 2009 PÅ "DEGEBERGA-WITTSKÖFLE GOLFKLUBB" I DEGEBERGA. 25 MEDLEMMAR NÄRVARANDE 1 Mötets öppnande Ordförande Kjell

Läs mer

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping

Linköpings budoklubb Årsmöte 2014 2014-03-17 kl 18.30, Stora Dojon, Linköping 1 Fastställande av röstlängd för mötet Röstlängden fastställdes till 33 röstberättigade medlemmar. Se Bilaga 1 Röstlängd. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet Linda Tollemark valdes till mötesordförande

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00

Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8/06 den 11 december 2006. Mötet hålls via konferenstelefon med start kl. 20.00 Närvarande FS: Johnny Kullenberg, JK (mötesordförande), Alf Tornberg, AT,

Läs mer

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet

Månadsbrev BK Höllviken Dam/Flickverksamhet BK Höllviken Dam/Flickverksamhet Syftet med detta månadsbrev är att ge samtliga inom klubben en bättre uppdatering kring vad som händer varje månad. Är det något ni vill ha med i nästa månadsbrev så skicka

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll vid Svenska Judoförbundets FS-möte nr 8, 2014 Datum och tid: Måndag 2014-06- 16, kl 19.00-20.45 Deltagare: Ordförande: Alf Tornberg AT v. ordförande Kristiina Pekkola KP Kassör: Kent M Andersson

Läs mer

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse

Strängnäs GF Verksamhetsberättelse 2014 Strängnäs GF Verksamhetsberättelse Året som gått Strängnäs GFs gångna år har sett annorlunda ut än tidigare år. Nya samarbeten har skapats, förändring i träning- och tävlingsplanering samt att föreningen

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31

Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Verksamhetsberättelse 2002-09-01 2003-08-31 Härnösands Badmintonklubb Styrelsen Ordf: Sekt: Kassör: Kurt-Ivan Eriksson Ledamöter: Mikael Berger Stina Flemström Bengt Wedin Seniorgrupp

Läs mer

Svenska Judoförbundet SWEDISH JUDO FEDERATION FÉDÉRATION SUEDOISE DE JUDO SCHWEDISCHER JUDO BUND Riksgraderingskommittén (RGK) och Frövi JK inbjuder härmed till EXAMENSPROV FÖR DAN-GRADER FRÖVI 2002-05-20

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2011 Februari 2012 Sidan 1 av 5 Linköping Judo - en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 319 unika medlemmar som tillsammans tränat under närmare tjugo

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 2(10) Verksamhetsberättelse 2011 för Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) har fortsatt arbetet under

Läs mer

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31

Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Verksamhetsberättelse2013-01-01 t.o.m. 2013-12-31 Inledning I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning.med konkreta metoder och utifrån samhällets utmaningar uppmanar vi till

Läs mer

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND

STADGAR. för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND STADGAR för GÖTEBORGS JUDOFÖRBUND Fastställda av årsmötet den 7 september 1993 Godkända av Svenska Judoförbundet 1993 Reviderade av GJF 2006 I dessa stadgar har följande förkortningar använts: RF Riksidrottsförbundet

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK

Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Verksamhetsberättelse 2014-15 Borlänge St. Tuna BK Borlänge St. Tuna BK Dagordning vid årsmötet 2015-05-27 1. Mötets öppnande 2. Val av Ordförande och sekreterare för mötet 3. Val av två protokolljusterare

Läs mer

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5

Redaktör: alf.tornberg@judo.se. Klubbtränarutbildning i Kristianstad. Sidan 5 SJF - Aktuellt Nr 6, 20 mars 2007 Redaktör: alf.tornberg@judo.se John Halland motionerar vid förbundets årsmöte. Foto: Alf Tornberg Årsmötet den 18 mars Sidorna 2 & 3 Klubbtränarutbildning i Kristianstad

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen

Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Protokoll fört vid årsmötet den 28 februari 2007 i Tea-lokalen Närvarande: Kårstyrelsen: Jessica Andersson, Ulla Andersson och Anne Norstedt Revisorer: Gunnel Källstedt Stugkommittén: Thor Andersson och

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari

Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Klubbmästerskapen 2014 18 Januari Innesporten i Kilafors Kilafors Badmintonklubb Hälsar alla välkomna till KM! TÄVLINGSDATUM 18 Januari SPELPLATS Haneborg, Kilafors STARTTID Lördag 9:00 BOLLAR Klubben

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

Svenska Frisbeesportförbundet

Svenska Frisbeesportförbundet Svenska Frisbeesportförbundet Protokoll fört vid årsmöte 22 mars, 2014 Plats: Scandic Grand Central, Stockholm 1 ÖPPNANDE AV ÅRSMÖTET 2014 Ordförande Anne Bakken hälsade alla välkomna och förklarade mötet

Läs mer

Artrapport IAIDO Jan 2015

Artrapport IAIDO Jan 2015 Artrapport IAIDO Jan 2015 EM 2015 22nd European Iaido Championships 2015 sker i Berlin den 6-8 nov, se länken som finns i läger guiden. Dock finns det idag ingen info på länken till EM iaido 2015s hemsida

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB.

FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. Årsmöte 2014-02-02 FÖREDRAGNINGSLISTA STRANDS GOLFKLUBB. 1. Val av ordförande för mötet. Till ordförande valdes Torbjörn Cairén. 2. Val av sekreterare. Till sekreterare valdes Ulla Omberg. 3. Godkännande

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING NOVEMBER 2014 SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING Europa Cupen i Malaga Första helgen i november avgjordes Europa Cupen i Malaga. Sverige ställde upp med endast två killar, Tommy Macias -73 kg och Benjamin Stoffel

Läs mer

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX

Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro. Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV. Jan Kamras JKA. Carl Ragnarsson CRA. Helena Axelsson HAX Protokoll styrelsemöte Svensk Bridge 131018 i Örebro Närvarande styrelsen: Mats Qviberg MQV Jan Kamras JKA Carl Ragnarsson CRA Helena Axelsson HAX Lasse Persson LPE Christer Grahs CGR Pontus Silow PSI

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening

Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening Sida 1 av 5 Protokoll ordinarie föreningsstämma år 2015 Frösakull Ängar ekonomisk förening TID Torsdag den 14 maj 2015 klockan 11.00 PLATS Halmstad Golfklubb, Tylösand 1) Stämmans öppnande Ordförande Kennet

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Årsmöte 2015 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelse och förtroendevalda Torsdagen den 6 mars hölls ordinarie årsmöte och följande styrelse valdes till verksamhetsåret 2014 Kontakt Hikari Aikidoklubb Box 228

Läs mer

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0

Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n. Verksamhetsbera ttelse 2012. Version 1.0 Vreta Kloster GK Junior & Elitkommitte n Verksamhetsbera ttelse 2012 Version 1.0 Innehåll VERKSAMHET 2012... 4 GOLFKUL... 4 GOLFÄVENTYRET GRÖNA KORTET... 4 UTVECKLING PAR, BIRDIE... 5 UTVECKLING EAGLE,

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23

Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 Årsmötesprotokoll för Chalmers Dykarklubb 2012-02-23 1. Frågan om årsmötets behöriga utlysande godkändes. 2. För mötet valdes följande till: a. Ordförande Karl Pettersson b. Sekreterare Anna Dahlgren 3.

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret.

2 Parentation Sekreteraren Viljo Koski framhöll att sex av distriktets medlemmar avlidit under verksamhetsåret. Kongressprotokoll Protokoll fört vid Västergötlands Schackförbunds kongress i Vårgårda lördagen den 27 mars 2010. Förhandlingarna startade kl. 11.00 Kongressen hölls på Vårgårda Värdshus i Vårgårda centrum.

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion

Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Verksamhetsberättelse år 2012 Svenska Taekwondoförbundets ITF sektion Styrelse ITF sektionen ITF sektionens styrelse för år 2012 hade följande sammansättning: Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör

Läs mer

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes

2 Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Protokoll från UTK Taikei styrelsemöte 007-0- Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Marlene Berglöv Föregående mötes protokoll Föregående årsmötes protokoll gicks igenom och godkändes Val av två

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05

Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 Protokoll Svenska Jämthundklubbens klubbmöte. Hotell Scandic Östersund City 2011-02-05 1. Justering av röstlängden. Mötet beslutar att justering skall ske vid behov. 2. Val av ordförande för mötet. Som

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Välkomna till Valldas juniorträning 2015

Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till Valldas juniorträning 2015 Välkomna till ett nytt golfår på Vallda Golf & Country Club och tack för ert engagemang under 2014! Det är fantastiskt roligt att få vara en del av Valldas juniorverksamhet

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Linköping Judo 2014 Januari 2015 Linköping Judo en klubb för alla! Linköping Judo har under året haft 311 unika medlemmar som tränat under drygt 20 pass per vecka under terminstiderna

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Kadett och Junior SM i Östersund

Kadett och Junior SM i Östersund JANUARI 2015 SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING Kadett och Junior SM i Östersund Sista helgen i januari avgjordes kadett och junior SM i jämtländska Östersund. Vi åkte tåg dit på fredagen och det kändes som

Läs mer

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna.

Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00. 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. Protokoll medlemsmöte Onsdagen den 17 juni 2015 kl 19:00 1. Mötet öppnas Styrelsens ordförande Mikael Ström hälsade alla välkomna. 2. Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställs vid behov. 3. Val

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer