53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "53 år. GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 53 år GÖTEBORGS JUDOKLUBB Verksamhetsberättelse 2012

2 KALLELSE till och DAGORDNING vid Göteborgs Judoklubbs årsmöte fredagen den 17 mars 2012 kl i GJK:s dojo, Andra Långgatan 48, 3 tr, i Göteborg 1. Mötets öppnande 2. Utdelning av flitpriser, utmärkelser m.m 3. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 5. Fastställande av dagordningen för årsmötet 6. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte mötesordföranden justera årsmötesprotokollet 8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningar för verksamhetsåret Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under Fråga om ansvarsfrihet för 2012 års styrelse 11. Motioner 12. Styrelsens förslag a/ proposition till justering av träningsavgifterna b/ budget 2013 mm c/ styrelsens informerar 13. Val av a/ klubbordförande för en tid av ett år (tid: Tim Johnsson) b/ två (2) styrelseledamöter för en tid av två år (tid: Sadiq Owoeye och Nicolas Wolf) c/ två (2) suppleanter för en tid av vardera ett år (tid: Therese Setterborg och Daniel Thörsman) d/ två (2) revisorer för en tid av vardera ett år (tid: Anders Brunström och Thomas Nyvall) e/ två (2) revisorssuppleanter för vardera en tid av ett år (tid: Gunvor Löf och Inga-Lill Karlsson) f/ tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av vardera ett år (tid: Håkan Olausson, sammankallande, Erling Johansson och Bengt Sondén) 14. Avtackning av GJK-funktionärer mm 15. Mötets avslutning GÖTEBORGS JUDOKLUBB * Box * Göteborg * *

3 Väst Cup i Molkom 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 2. Sahand Shokohi H-66 kg 3. Marcus Brunström H-81 kg 3. Emelie Svedberg DU20-52 kg V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E Styrelsen för Göteborgs Judoklubb (GJK) lämnar härmed följande berättelse för det 52:a verksamhetsåret den 1 januari 31 december Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Rasmus Jakobsson PU11-38 kg 2. Kim Blanke PU11-38 kg 3. Mika Grinell PU11-38 kg 3. Jonathan Granö PU11-24 kg 3. Oskar Danielsson PU11-34 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1 Kalle Sundfeldt PU11-30,5 kg 2. Elliot Palma PU11-42 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-42 kg 3. Isak Hallin PU11-26 kg 3 Tobias Gerhardsson PU11-47 kg Lag-SM i Göteborg 3. Göteborgs Judoklubb Damlag 5. Göteborgs Judoklubb 1 Herrlag 7. Göteborgs Judoklubb 2 Herrlag ORGANISATION GJK:s styrelse har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: Befattning Namn Antal möten Klubbordförande Tim Johnsson 8 Vice ordförande Nicolas Wolf 7 Kassör Sandra Rodrigo Blomqvist 9 Ledamot Kenneth Olesen 6 Ledamot Sadiq Owoeye 6 Suppleant Daniel Thörsman 6 Suppleant Therese Setterborg 4 Trollträffen i Trollhättan 2. Kim Blanke PU11-37,8 kg 2. Tim Nylander PU15-73 kg 4. Mika Grinell PU11-37,8 kg 4. Greoger Zacharius PU11-53,1 kg Övriga funktionärer: Revisorer: Revisorssuppleanter: Valberedning: Anders Brunström Thomas Nyvall Gunvor Löf Inga-Lill Karlsson Håkan Olausson (sammankallande) Erling Johansson Bengt Sondén Tekniska Kommittén (TK): Johan Thörsman (ordförande ) Tobias Frygner Jörgen Häggqvist Håkan Olausson Roger Svedberg

4 STYRELSEMÖTEN M.M. Styrelsen har under året haft nio (9) protokollförda möten, vid vilka ledamöterna har varit närvarande enligt ovan, jämte sedvanliga arbetsmöten, underhandskontakter m.m. TK har regelbundet under året hållit separata protokollförda möten. Sedan en tydlig arbetsuppdelning mellan styrelsen och TK införts har punkter som tidigare år avhandlats på styrelsemöten i år beretts och beslutats av TK. MEDLEMSANTAL Antalet medlemmar per den 30 september 2012 var enligt till SJF redovisade siffror 179 medlemmar. Till detta skall tilläggas 51 st stödmedlemmar, alltså totalt 230 medlemmar. MEDLEMSKAP OCH REPRESENTATION GJK är ansluten till Svenska Judoförbundet (SJF), Göteborgs Judoförbund (GJF), Riksidrottsförbundet (RF) och Västsvenska Idrottsförbundet (VSIF) samt har ett nära samarbete med SDN Linné. GJK har varit representerad vid de flesta organisationernas årsmöten. Följande GJK-are har under året innehaft förtroendeuppdrag inom idrotten: Dick D. Johansson - Ordförande i SJF:s Riksdomarkommitté (RDK). Dennis van Hoewijk - Ledamot i Göteborgs Judoförbund Sandra Rodrigo Blomqvist - Medlem i valberedning för Göteborgs Judoförbund & Svenska Judoförbundet. Roger Svedberg Ledamot i SJF:s utbildningskommitté. UTMÄRKELSER & UPPVAKTNINGAR M.M. Vid årsmötet den 2 mars 2012 erhöll följande medlemmar utmärkelser: Funktionärspris: Ulf Nylander Per Jakobsson För goda insatser på judomattan: Joar Sturve Matilda Sundqvist Edvin Schönberg Nils Caspersson Oskar Danielsson Michele Holm Teodor Sjögren Stefan Ekman Trollträffen i Trollhättan 1. Rasmus Jacobsson PU11-36,9 kg 1. Tim Nylander PU15-66 kg 2. Linnea Hansryd FU11-34,8 kg 2. Oskar Danielsson PU11-32,4 kg 2. William Arvidsson PU11-34,3 kg 3. Mika Grinell PU11-34,3 kg 3. Kim Blanke PU11-35,2 kg 3 Samuel Ulonska PU11-45,3 kg 3. Hanna Arby FU13-30,8 kg 2. Michele Holm PU13-36 kg SM i Helsingborg 3. Noah Aggeborn-Leander H-66 kg Högstadie SM i Lindesberg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Rickard Wahlström PU17-50 kg Judodraget i Färjelanda 1. William Arvidsson PU11 2. Oskar Danielsson PU11 2. Rasmus Jacobsson PU11 2. Samuel Ulonska PU11 2. Jens Gardelin H-90 kg Budo Nord Cup i Lund 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 5. Tim Nylander PU15-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Emelie Svedberg DU20-52 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg 7. Jesper Jacobsson HU20+90 kg NM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg 1. Hamon Shokohi HU20-60 kg 7. Noah Aggeborn-Leander HU20-66 kg 7. Jonathan Björkman HU20-60 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Samuel Ulonska PU11-44 kg 2. Ida Thörsman FU11-26 kg 2. Anton Svensson PU11-44 kg 3. Kalle Sundfeldt PU11-30 kg 3. Kim Blanke PU11-37 kg 3. Tobias Gerhardsson PU11-44 kg 3. Marcus Otto PU11-44 kg 3. Michele Holm PU13-38 kg 3 Ottilia Andersson FU11-26 kg Judits Pokal I GJK:s dojo 1. Tim Nylander PU15+61 kg 1. Edvin Schönberg PU17-64,5 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20 ÖK 1. Jens Gardelin H ÖK 2. Emelie Svedberg FU17/DU20 ÖK 2. Oktay Haydari HU20 ÖK 3. Sahand Shokohi HU20 ÖK 3. Marcus Brunström HU20 ÖK Väst Cup i Varberg 1. Tim Nylander PU15+66 kg 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Sahand Shokohi HU20-60 kg 1. Sahand Shokohi H-66 kg 2 Edvin Schönberg HU20-60 kg 2. Marcus Brunström HU20-73 kg 3 Noah Aggeborn-Leander HU20-73 kg 3. Noah Aggeborn-Leander H-73 kg 3. Matilda Sundqvist D-57 kg J-SWOP i Stockholm 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 5. Jonathan Björkman HU20-60 kg SM U i Borlänge 3. Sahand Shokohi HU23-60 kg 5. Noah Aggeborn-Leander HU23-73 kg Veteran SM i Borlänge 1. Johan Thörsman H-45 år -73 kg 1. Håkan Olausson H+40 år +90 kg SM Öppen klass i Borlänge 3. Axel von Borgstede Trollträffen i Trollhättan 1. Tim Nylander 1. Oskar Danielsson 2. William Arvidsson 2. Tage Andersson 2. Kim Palmerén Blanke 2. Kalle Sundfeldt 3. Rasmus Jakobsson 3. Mika Grinell 3. Isak Hallin 3. Emelie Anduri 3. Joel Pallin GOG Cup i Stenungsund 1. Jens Gardelin H-90 kg 2. Oskar Danielsson Vinterskog PU11-35,1 kg 2. Kalle Sundfeldt PU11-30,1 kg 2. William Arvidsson PU11-36 kg 2. Jens Nylander H-73 kg 2. Marcus Cruz H-81 kg 3. Tage Andersson PU11-28,9 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-37,5 kg 3. Joel Pallin PU11-30,7 kg 3. Kimrobin Ahlgren PU13-45,5 kg

5 Trollträffen i Trollhättan 1. Oskar Danielsson PU11-31,6 kg 1. Mahdi Faiz Kashani PU15-55 kg 1. Tim Nylander PU15-60 kg 2. William Arvidsson PU11-33,1 kg 2. Rasmus Jacobsson PU11-35,6 kg 2. Kim Blanke PU11-34,2 kg 2. Emilia Sturve FU13-52,8 kg 3. Anton Svensson PU11-50,7 kg 3. Isolde Andersson FU15-48 kg 5. Jacob Warger PU15-55 kg Syd Cup i Kristiansstad 1. Jacob Warger PU15-55 kg 2. Tim Nylander PU15-60 kg 2. Jonathan Björkman HU20-60 kg 2. Hamon Shokohi HU20-66 kg 2. Matilda Sundqvist D-52 kg 2. Axel von Borgstede H-73 kg 2. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Joar Hellqvist PU17-66 kg 3. Sahand Shokohi HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Hamon Shokohi H-66 kg Göteborgs Cupen i Frölunda 3. Nicolai Jensen 3. Joar Sturve 3. Stina Frej 3. Zacharias Groeger J-SM i Lindesberg 1. Sahand Shokohi HU20-55 kg Aktiv Judo Shiai nr i Kungsbacka 1. Jacob Warger PU13-51 kg 2. William Arvidsson PU11-32 kg 2. Samuel Ulonska PU11-42 kg 2. Mauritz Larsson PU13-43 kg 2. Mika Grinell PU11-36 kg 3. Benjamin Astaneh PU11-31 kg 3. Oskar Danielsson PU11-32 kg 3. Rasmus Jakobsson PU11-33 kg 3. Kim Blanke PU11-36 kg 3. Osborn Darhoff PU13-47 kg Judits Pokal i GJK:s dojo 1. Edvin Schönberg PU17-60 kg 1. Noah Aggeborn-Leander HU20-71 kg 2. Tim Nylander PU15-67 kg 2. Sahand Shokohi HU20-71 kg 2. Jesper Jacobsson HU20-96 kg 3. Rickard Wahlström PU17-53 kg 3. Emelie Svedberg DU20-58 kg 3. Joar Hellqvist PU17-67 kg 3 Jonathan Björkman HU20-71 kg Väst Cup i Karlstad 2. Sahand Shokohi HU20-60 kg 2. Sahand Shokohi H-60 kg 3. Jonathan Björkman H-60 kg 3. Yuri Mori H-66 kg 3. Jesper Jakobsson H-90 kg 3. Daniel Thörsman H+100 kg 3. Jonathan Björkman HU20-60 kg 3. Marcus Brunström HU20-73 kg 3. Jesper Jakobsson HU20-90 kg 3. Rasmus Jakobsson PU13-34 kg 3. Rickard Wahlström PU15-46 kg 3. Emelie Svedberg DU20-57 kg GOG Cup i Stenungsund 1. Oskar Danielsson 1. William Arvidsson 1. Jens Gardelin 2. Rasmus Jakobsson 2. Mika Grinell 2. Anton Svensson 3. Jonathan Granö-Jensen 3. Elias Hero 3. Karl Thörsman 3. Benjamin Astaneh 3. My Berglund 3. Jacob Warger 3. Charlie Seger National Cup i Halmstad 1. Jesper Jacobsson HU20-90 kg 1. Johan Thörsman H-73 kg Fredrik Islander Reza Esfandiari Conny Pettersson & Gunvor Löf blev hedersmedlemmar i Göteborgs Judoklubb. Bodil Eriksson tackades av efter mångårigt arbete som styrelsemedlem! GJK:s Svärdspris tilldelades Hamon Shokohi för hans tävlingsresultat under Grattis Hamon! JUDOTRÄNINGEN Ett stort tack till följande medlemmar som under året har skött judoträningen: Roger Svedberg, Tobias Frygner, Johan Thörsman, Niklas Albertsson, Håkan Olausson, Nicolas Wolf, Sandra Rodrigo Blomqvist, Jesper Jakobsson, Thomas Nyvall, Bengt Sondén, Kenneth Olesen, Tim Jonsson, Dennis von Hoewijk, Jörgen Häggqvist, Emelie Svedberg, Amanda Svedberg, Mirja-Li Kirsa, Mårten Anduri, Alexander Brink, Jeffery Denian, Axel von Borgstede, Marcus Brotheriy, Sandra Rodrigo Blomqvist, Bodil Eriksson, Jens Gardelin, Roger Svedberg, Isolde Andersson. Skulle någon ha glömts bort. Tusen tack för Era insatser! EGNA ARRANGEMANG Under verksamhetsåret har Judits Pokal arrangerats med stor framgång, där Judits Pokal 2 och 4 nådde max antal anmälda. Tävlingar 3 mars Judits Pokal 1 (65) 26 maj Judits Pokal 2 (138) 15 september Judits Pokal 3 (49) 10 november Judits Pokal 4 (129) Tack till samtliga tävlande och funktionärer, utan Er ingen tävling! Träningsläger m.m. Landslagsläger hos GJK den 6 9 april. Den 8 juni hade klubben säsongsavslutning för ungdomarna på GJK. Korvgrillning samt en träning där även deltog. Under sommaren har GJK haft öppen träning på måndagar och torsdagar. GJK deltog på Kick-off läger i augusti hos National JK i Halmstad. Traditionen med ett barmarksläger i Bockaberg genomfördes den augusti. Helgen innehöll jogging, intervalllöpning, cirkelträning, kanot, fotboll och backträning.

6 GJK:s juniorer har vid olika tillfällen deltagit i landslagsläger för juniorer i Lindesberg. För att svetsa samman de tränande inför Lag-SM anordnades på GJK en extra träningsdag den 13 oktober. Den 24 november arrangerades ett träningsläger för vår barn- och ungdomsgrupper. Två träningspass och filmvisning på kvällen. Julavslutning i form av lätt judoträning och lekar genomfördes den 21 december. Under mellandagarna arrangerade den december GJK ett randoriläger för U15 och äldre med minst 3 kyu med deltagare från andra klubbar i distriktet. BINGO OCH LOTTERIER M.M. GJK har haft försäljning av Bingolottos Kalenderlotteri och Sportlotteriet. Dessutom har Enjoy-häften och New Body kläder sålts för att få in pengar till klubbkassan. Bingotillståndet i Idrottens moderna bingohall Kungshall har uppgått till kr. För 2013 har bingotillstånd sökts för kr. Fortsatt säljs nästan alla bingolotter via prenumeranter. INFORMATION M.M. GJK:s medlemmar har varit funktionärer vid två PK Musik-arrangemang (TTA Elitserieracing) och på så sätt tjänat pengar till klubben. Denna typ att arrangemang ger en mycket bra ersättning till klubben! Förhoppningsvis kan vi vara ännu mer aktiva under Under året har föräldrarnätverket haft möten om hur detkan engagera sig och bidra med hjälp till GJK. Vid Judits Pokal har mycket hembakat bidragit till god förtjänst i fiket. Även vid träningslägret i november samt vid julavslutningen har föräldrar bidragit med mat och annat tilltugg som varit mycket uppskattat av deltagarna. Drivande i gruppen är Dennis v Hoewijk, Mikael och Susanne Jakobsson, Per Jakobsson och Ulf Nylander. Nätverket består av föräldrar till tränande barn och ungdomar och är ytterligare en resurs för att driva föreningen och stötta de aktiva. Under verksamhetsåret har GJK börjat använda medlemsregistret som tillhandahålls av RF. Det är viktigt att som ny medlem lämna in sin medlemsansökan så att kontaktuppgifter kan läggas in i vårt register. Lika viktigt är det om man väljer att lämna föreningen eller har flyttat till ny adress! GJK har under året deltagit på 23 olika tävlingar och vunnit 36 guldmedaljer, 23 silver och 28 brons. Här är några av höjdpunkterna: Svenska Mästerskapen 2011 GJK:s judoka erövrade fem svenska mästerskapsmedaljer under året. Först på säsongen var junior (U20) och kadett (U17) SM i Norrköping i februari. GJK representerades av Jesper Jacobsson i U17-81 kg, Noah Aggeborn-Leander U17 & U20-60 kg och Hamon Shokohi U20-60 kg. Bäst gick det för Jesper Jacobsson som vann bronsmedaljen i U17-81 kg. Jespers första SM-medalj i karriären och GJK:s första för säsongen. I maj månad var det dags för stora senior-sm i Varberg. Åter igen blev resultatet en bronsmedalj för GJK genom Hamon Shokohi i 60 kg. Sadig Owoeye och Johan Thörsman var framme i var sin bronsfinal i 73 kg, men det räckte inte till medalj. Årets sista svenska mästerskap gick i december i Skärholmen och då skulle Lagmästare och Veteranmästare koras. GJK ställde upp med ett herrlag och, för första gången på flera år, ett damlag. Herrlaget vann mot Kitana JK och förlorade mot SPIF i poolen och gick vidare till semifinal där det blev förlust mot Sakura. En bronsmedalj är ändå ett steg i rätt riktning efter de senaste årens femteplatser. GJK:s unga damlag kämpade bra men kunde inte vinna någon match. Vid Veteran-SM samma dag kunde Johan Thörsman och Håkan Olausson runda av säsongen med var sitt SM-guld. Internationella tävlingar Ett av årets höjdpunkter var Sahand Shokohis vinst vid Swedish Open för juniorer i Stockholm. En efterlängtad bekräftelse på att flitig träning ger resultat. Brodern Hamon Shokohi har annars varit den som varit mest i hetluften. Tredje plats på ovan nämnda tävling samt femteplatser på Finnish Open och NM för juniorer. Hamon var också den ende GJK:are som deltog på Europan Cup (SWOP) i Borås i oktober. Debut för honom i dessa stora sammanhang och han gjorde en klart godkänd insats. Mötte en duktig holländare och pressade honom in i Golden Score där Hamon dock förlorade. Detta var ändå ett bevis för att det inte är så långt borta att vinna matcher mot eliten i Europa. En stor och blandad trupp besökte också Hilleröd i Danmark för deras Internationella Cup i november.

7 Ordföranden reflekterar över år 52 Det 52:a verksamhetsåret har passerat och det väldigt fort. Mitt första år som ordförande har bestått i att växa in i rollen och förvalta det arbete som Sandra lämnat över till mig. En observation som jag gjort under året och något som jag upplever som väldigt positivt är den generella attityden bland ledarna och medlemmarna i föreningen. Det finns en stark träningslust, stark vilja att själv bli bättre men framförallt en minst lika stark vilja att hjälpa varandra att bli bättre. På så vis öppnas möjligheten där GJK kan bli en förening där alla har chansen att få bra judoträning och roligt samtidigt. Vi kan kalla det en jargong, en positiv jargong där vi uppmuntrar och hjälper varandra att bli bättre. För vi ska inte sticka under stol med att judo är en liten idrott i Sverige. Vi är ett fåtal frivilliga som tränar judo och då måste vi ta hand om varandra på bästa sätt. Därför vill jag uppmuntra samtliga medlemmar i GJK att till det 53:e verksamhetsåret ta med denna positiva jargong. Var med och hjälp till på Judits Pokal, kom och träna, delta i gemenskapen och sprid glädje! Göteborg i februari 2013 Tim Johnsson Nicolas Wolf Sandra Rodrigo Blomqvist Kenneth Olesen Sadiq Owoeye Daniel Thörsman Therese Setterborg Ett stormöte hölls på GJK den 1 september. På detta möte utvärderades föregående handlingsplan från 2010 samt fördes nya diskussioner om hur GJK kan utvecklas till en framgångsrik idrottsförening. BIDRAG OCH SPONSORER För perioden den 1 jan 30 juni 2011 redovisade GJK till: Göteborgs Stad 341 (456 år 2011) sammankomster och (5 389 år 2011) närvaromarkeringar (7-26 år, varav flickor 1028 (1 176 år 2010). Riksidrottsförbundet statliga: under samma period blev 441 (337 år 2011) sammankomster och (4 151 år 2011) närvaromarkeringar, (7-20 år, varav flickor (993 år 2011). GJK har ansökt och beviljats utbildningbidrag från IOFF. Tack till Massprint för att tagit fram GJK:s roll-up! DOJON M.M. Tack till matchbältessponsorerna under 2012: Restaurang Dubbel Dubbel AF Bygg Under sommaren städades dojon med att skrubba rent i omklädningsrummen och dammsuga undermattan samt tvätta av tatamin ordentligt. Även delar gymmet har målats om. Ny skylt är nu uppsatt vid ingången på Andra Långgatan 48. Den gamla skylten sitter numera vid ingången på terrassen. Brandsäkerhet och belysning: GJK har bytt ut skyltar enligt kraven och har av brandmyndighet en godkänd plan för brandlarmssystemet. Tanken var att både brandskyddet och lysrören skulle bli helt klara under 2012, men eftersom fastighetsägaren och kommunen ännu inte har kommit överens om vem som tar kostnaden har åtgärderna försenats. Kenneth följer förhandlingarna och driver på. UTBILDNING & DANGRADER M.M. Under året har GJK fått 1 ny DAN-grad: Alexander Brink, som efter att ha deltagit på en katakurs i Frölunda, erhöll 1 DAN GRATTIS! GJK har i dagsläget följande antal medlemmar med svart bälte. 6 Dan = 4 st * 5 Dan =5 st * 4 Dan = 4 st* 3 Dan = 4 st * 2 Dan = 19 st * 1 Dan = 54 st, eller sammanlagt 88 svartbälten med 178 Dan.

8 Under året har Dick D. Johansson dömt internationellt vid flera tillfällen, bl.a. i Norge, Georgien, Polen, Schweiz, Estland och Italien. Han har också deltagit på EJU:s Refree Seminar som gick i Malaga, Spanien, i maj 2012.GJK:s andre licensierade domare Johan Thörsman har under året dömt vid Judits Pokal. Det är GJK:S förhoppning att klubben under 2013 kommer att få ytterligare någon licensierad judodomare. Under verksamhetsåret 2012 har GJK inte arrangerat utbildningar i den omfattning som önskats. 17 november, internutbildning för våra tränare. TÄVLINGSVERKSAMHETEN TK:s berättelse TK har under året bestått av Johan Thörsman (sammankallande), Håkan Olausson, Jörgen Häggquist, Roger Svedberg, Tobias Frygner och Jan Schiller (tom juni 2012). TK har under året haft flertalet möten, planeringsdagar, informationsträffar med de aktiva och även ett föräldramöte. TK har fortsatt på den inslagna vägen att försöka skapa stora träningsgrupper där alla är välkomna och att delta med många deltagare på tävlingar och läger. Detta för att bygga en stor och bred trupp som ger alla goda träningsmöjligheter och ett stort urval av träningskamrater. Under året har det börjat betala sig ordentligt. Vi tycker vi ser en ökad träningsvilja, fullt på mattan varje kväll, judoka utifrån söker sig till GJK och fler vill ut på tävlingar och mäta sig mot andra. Vid halvårsskiftet beslöt TK att starta en egen TK för ungdomarna (U-TK) under ledning av Per Jakobsson, Ulf Nylander och Sandra Rodrigo-Blomkvist samt representanter för de olika ungdomsgrupperna. Denna skapades för att säkerställa att ungdomarna får samma goda planering av tävlingar, läger och andra aktiviteter som juniorerna och seniorerna. U-TK har på denna korta tid redan lyckats att få med många ungdomar till de lokala tävlingarna, arrangerat läger på klubben, varit på gästträning på Frölunda JK och ordnat en välbesökt julavslutning. Dessutom har Ulf Nylander tillsammans med Jörgen Häggquist och ledare från Frölunda JK varit en av drivkrafterna till att Göteborgs distriktet fick ett flick- och ett pojklag med till Riksmästerskapet för distriktslag i Lindesberg i november. Träningen GJK har haft samma träningsgruppsindelning som tidigare år. Ungdomar i tre grupper; nybörjare, fortsättning och avancerade. Vuxenträningen har för de avancerade varit tre dagar per vecka där tisdagarna varit distriktsrandori. Vuxengruppen för motionärer har fortsatt varit på onsdagar. Sandra Rodrigo-Blomkvist har på eget iniativ startat en tjejgrupp, öppen för alla tjejer oavsett ålder och grad. De har tränat på söndagarna. Vid ett tillfälle bjöds paraolympiern Nicolina Pernheim, Frölunda JK, in som gästtränare. Internationella tävlingar Allt eftersom GJK:s unga judoka blir äldre och tränar bättre har de också prövat vingarna på den internationella arenan. Även om matchsegrarna på denna nivå inte duggar tätt än så måste man ut och pröva och känna på de som är riktigt vassa. Kan det också kombineras med träningsläger är det en nyttig erfarenhet. Hamon Shokohi vart uttagen i juniorlandslaget redan i början på året, men tvingades tacka nej p.g.a. axelskada. Han blev på nytt uttagen till European Top Cup i Prag och Berlin i augusti. I Prag blev det en jämn match mot en brasilianare som slutade med förlust för Hamon. Veckan efter i Berlin gick det lite bättre då Hamon vann första matchen mot en armenier men förlorade nästa. Med som ledare var Jörgen Häggqvist som vikarierade som landslagstränare för juniorerna under ordinarie landslagstränarens föräldraledighet. Noah Aggeborn-Leander och Sahand Shokohi deltog tillsammans med landslaget på Internationella Bremen Turneringen i Tyskland. Noah vann första på ippon och andra matchen förlorade han på ippon men fick återkval och där tog han ledningen på wazaari vilket utjämnades och i slutet förlorades. Sahand åkte på respass i första omgången. Dessa deltog också på lägret efteråt tillsammans med landslaget. Vid Nordiska Mästerskapen i Lindesberg i maj fick GJK två Nordiska Juniormästare genom bröderna Hamon och Sahand Shokohi i 55 resp. 60 kg klassen. Vid J-SWOP i Stockholm i september placerade sig Sahand Shokohi på andra plats och Jonathan Björkman på en hedrande femteplats, båda i 60 kilosklassen. Vid SWOP i Borås i oktober gavs tre judoka chansen att mäta sig med europaeliten bland seniorerna. Axel von Borgstede och Noah Aggeborn-Leander i 73 kg och Sahand Shokohi i 60 kg. Dessvärre blev det förluster i första matchen för samtliga. Dock är SWOP nuförtiden en av de högst rankade Europa Cup-tävlingarna och motståndet är på absolut elittoppnivå. TK kan se tillbaka på ett år som varit mycket positivt, mer aktiviteter än på flera år, och det är det som gör att vi tillsammans kan utvecklas. Dock återstår mycket för att få struktur och ordning. Inför 2013 ser vi fram emot ett ökat fokus på gradering- och kataträning och att flera av våra judoka kan erövra nya grader. Ett annat område som ska prioriteras är utbildning av ledare och instruktörer. Avslutningsvis vill TK tacka alla övriga tränare, ledare och föräldrar som hjälpt till och fört vår verksamhet framåt.

9 GJK-randori i mellandagarna i december där ett 20-tal GJK tränade och ett par andra från distriktets klubbar. Tävlingar GJK har under året deltagit på 33 olika tävlingar och vunnit 37 guldmedaljer, 51 silver och 71 brons. Vilka som vann vad står att läsa i Resultatbörsen. Svenska Mästerskapen 2012 Under året har GJK haft deltagare med på samtliga sex mästerskapstävlingar och det resulterade i 7 SM-medaljer, 3 guld och fyra brons. Den första var junior (U20) SM i Lindesberg i februari där GJK efter mycket skador och återbud till slut ställde upp med tre startande. Jonathan Björkman, Noah Aggeborn Leander och Sahand Shokohi. Där den sistnämnde gjorde klart bäst ifrån sig och vann tävlingen. Grattis Sahand!! Vid senior SM i Helsingborg i maj ställde GJK upp med en större trupp på nio judoka. Det resulterade i en medalj genom Noah Aggeborn-Leanders brons i 66 kg. Första senior SM-medaljen och det som första årsjunior. Grattis Noah! I oktober avgjordes tre SM tävlingar i Borlänge. Det var Veteran-SM, SM i öppen klass och den "nya" juniorkategorin U23. Det blev medalj i samtliga. Sahand Shokohi placerade sig på tredje plats i U23 SM. Det gjorde också Axel von Borgstede i öppen klass. Dessutom vann Johan Thörsman och Håkan Olausson båda guld i sina veteranklasser. GJK gratulerar samtliga till fina prestationer. Årets sista SM är som brukligt Lag-SM och GJK ställde upp med tre lag (!). Ett damlag och två herrlag. Damtävlingen hade tyvärr bara samlat tre klubbar och GJK:s damlag stred tappert mot mer meriterade JK Sakura och Frövi JK. Det blev förluster mot båda, men dock en bronsmedalj till GJK. GJK:s herrlag 1 tog sig till semifinal mot SPIF via segrar mot Bollnäs och JK National. Väl där väntade SPIF med flera EM och VM medaljörer i laget, bl a Marcus Nyman. Uppgiften blev för svår för vårt unga lag som förlorade med 4-1. GJK:s herrlag 2 inledde också med seger över Karlstad, men i andra matchen blev det stopp mot unga, duktiga Borlänge. I återkvalet segrade GJK herrlag 2 mot JK Sakuras andra lag (eller var det första laget??) på w.o. Därefter blev det en jämn match för mot Södertälje, som dock förlorades med 2-3. Detta Södertälje gick nu till match om tredjepris mot GJK:s förstalag. GJK inledde bäst och vann de inledande 2 matcherna, den tredje slutade oavgjort och GJK tog ledningen i den fjärde, men sedan var det någon som drog ut proppen och Södertälje gjorde två ippon och vann med 2-2 (20-12). Det slutade alltså med en femte och en sjundeplats för GJK:s herrlag. Nytt för i år var att sommarträningen utvidgades med ett schemalagt styrketräningspass på tisdagarna för att våra judoka skulle bygga upp sig under lågsäsongen. Dessutom fick de ett träningsprogram för egen träning. Detta utöver den sedvanliga judoträningen på måndagar och torsdagar under sommaren. Peter Leander har under året ägnat tid åt scanning av några av våra tävlingsjudoka. Ett sätt att gå igenom kroppens alla muskler och rörelser för att se vilka muskelgrupper som behöver tränas upp extra. Utefter det sätts ett styrketräningsprogram upp. Ett led i att öka fysiska styrkan för att förbättra prestationen och undvika skador. TK startade under hösten upp ett förhoppningvis återkommande evenemang; interna tränarträffar. Syftet är att på ett enkelt utbyta idéer oss tränare emellan. Temat denna första gång i november var uppvärmningsövningar och ashi-waza. GJK har arrangerat och GJK:are har deltagit på flera läger och extra träningar under året: Riksrandori (U17/U20) i Lindesberg i januari där sju av våra juniorer deltog under ledning av Marcus och Jeffrey. Internationellt läger i Bremen, Tyskland efter Brementurneringen i mars där Noah och Sahand fick chansen att träna med de bästa juniorerna i Europa. Landslagsläger för juniorer den 29 mars 1 april hölls för första gången på länge på GJK. Ett teknik och taktikläger där landslagscoachen framför allt med hjälp av GJK:s tränare ville drilla laget i ashi-waza och shime-waza. Givetvis blev det en del randori också. Inbjuda var också GJK:s och distriktets juniorer. Riksrandori i Lindesberg i april för seniorer där 10 GJK:are deltog under Håkans ledning. Internationellt läger i Koksidje, Belgien, i april där sju GJK:are under Rogers ledning deltog. GJK deltog som brukligt på Lugi Camp i maj med ett gäng ungdomar och juniorer. Fem GJK:are deltog på Sommarläger i Lindesberg i juni-juli under Ulfs ledning. Internationellt junior läger i Prag i augusti där Hamon tillsammans med landslaget under ledning av Jörgen Häggqvist tränade. För tredje året i rad arrangerades fys- och löpträning i Bockaberg, Floda, inför terminsstarten. Fullt hus som tidigare år. Extra träning inför Lag-SM den 13 oktober där de flesta av GJK:s judoka med tävlingsambition deltog för att slipa formen.

10 GJK:s alla deltagare vid Lag-SM i Göteborg den 1 december 2012

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2006 2 Verksamhetsberättelse 2006, Svenska Judoförbundet Innehåll Ordföranden har ordet... 3 Förbundsstyrelsens berättelse... 4-9 Svensk veteranjudo... 10 Kommittéernas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 2011 1 Verksamhetsberättelse 2011 Göteborgs Judoförbunds styrelse avger här följande verksamhetsberättelse för det 47:e verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2011 Styrelse. Styrelsens sammansättning

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Svenska Judoförbundet Verksamhetsberättelse 2014 2 3 Vi kan nu, efter fyra år med stukturerat visionsarbete, se hur detta burit frukt ute i Judosverige. Innehåll Ordföranden summerar Ordföranden summerar...

Läs mer

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse :

Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen för Norrköpings Judoklubb avger, för verksamhetsåret 1 juli 2002 30 juni 2003, följande verksamhetsberättelse : Styrelsen har haft följande sammansättning : Ordförande Vice Ordförande Sekreterare

Läs mer

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF

100 63, 200 43 040-6005900 040-60059 99 (SJF NR 2 / Maj 2003 Aktivitetsbild från det välarrangerade NM:t i Tumba. Stort tack för alla insatser och grattis till såväl arrangörer som tävlande, domare mfl! Foto Barbro Carlsson Svenska Judoförbundet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Helsingborgs Simsällskap 2013 Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Årsberättelse 2013 7 Simskola 17 Tävlingskommittén

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sid. 3 Förord av John Halland & Claudio Reggiani Sid. 4-5 Göteborgs Judoallians, en början av Erik Ljungquist & Ronny Fingren Sid. 6-9 Början på judoepoken i GBG/Sverige av Karl Wöst

Läs mer

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING

SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING MAJ 2012 SALTSJÖ JUDOKLUBBS NÄTTIDNING Senior SM i Helsingborg Den 5 maj var det dags för senior SM, denna gång i Helsingborg. Förra året tog vi vårt första senior SM medalj på herrsidan genom junioren

Läs mer

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är

Värdegrund. Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens. förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2012 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna

Läs mer

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012

JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 JÄRFÄLLA SIMSÄLLSKAP ÅRSBERÄTTELSE 2012 www.jarfallasim.org 1 Innehåll 1 Årsmöte... 4 1.1 Dagordning... 4 2 Klubben... 5 2.1 Inledning... 5 2.2 Styrelsen... 5 2.3 Nya stadgar... 5 2.4 Hedersmedlemmar...

Läs mer

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014

Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Ringenäs Golfklubb Verksamhetsberättelse för år 2014 Kallelse Årsmöte KALLELSE Medlemmarna i Ringenäs Golfklubb kallas härmed till årsmöte på Staffansalen Församlingsgården Söndrums Kyrka, onsdagen den

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY

Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club. verksamhetsåret 201 2-201 3 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Verksamhetsberättelse för Göteborg Beachvolley Club verksamhetsåret 2 2-2 HJÄRTAT I SVENSK BEACHVOLLEY Styrelsen i Göteborg Beachvolley Club får härmed avge verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 22-9-

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Innehållsförteckning Verksamhetsinriktning 3 Ordförandens tankar 4 Bertils årskrönika 5 Snabbguiden 6-9 Föreningens verksamhet Verksamheten 10 Årsmöte 11 Styrelsen 11 Styrelsemöten

Läs mer

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA:

EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: EVERGREEN-BLADET // NUMMER 5 // FEBRUARI 2008 RESULTAT I EVERGREENS OMRÖSTNING - MAI:S BÄSTA FRIIDROTTARE GENOM TIDERNA: LENNART STRANDBERG GUNILLA CEDERSTRÖM WARCHALOWSKI ANNETTE TÅNNANDER BANK MAI:S

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa!

GympaNYTTigt. Här summerar styrelsen, kommittéerna och kansliet den gångna terminen och blickar framåt mot nästa! GympaNYTTigt Maj 2015 GympaNYTTigt är ett nyhetsbrev från Gymnastikförbundet Norr som skickas ut två gånger per år, en gång i december och en gång i maj månad. Här summerar styrelsen, kommittéerna och

Läs mer

UIF-Atleten Årsberättelse 2007

UIF-Atleten Årsberättelse 2007 Årsberättelse 2007 Upsala IF Friidrott Februari 2008 Ylva Stenström tvåa och Erica Wesström etta på Terräng- SM Flickor 15. Tävlingen gick i Halmstad 28 april 2007. Sektionsårsmöte 19:00 i UIF-villan 12

Läs mer

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år!

Ordförande har ordet. 2012 ett framgångsrikt år! Årsberättelse 2012 Ordförande har ordet 2012 ett framgångsrikt år! Det finns mycket att glädjas över när man ser tillbaka på det gångna året. För det första så kan man konstatera att firman går bra och

Läs mer

SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: alf.tornberg@judo.se

SJF - Aktuellt. Leif Karlsson, 72-6 Dan. Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF - Aktuellt Nr 1, 4 april 2012 årg. 9 Redaktör: alf.tornberg@judo.se SJF-Aktuellt är ett nyhetsblad som ges ut av Svenska Judoförbundet i form av en pdf-fil på förbundets webbplats Leif Karlsson, 72-6

Läs mer

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012

Västgöten. Årg. 19 Nr 1-2012 Västgöten Årg. 19 Nr 1-2012 Officiellt organ för handikappidrotten i Västergötland F Kälkhockey i Vänersborg F Per klar för London F Årets ledare positiv och pålitlig F Konsten att gå till historien F

Läs mer

KFUM Örebro Friidrott

KFUM Örebro Friidrott KFUM 2014 Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 0 KFUM Örebro Friidrott Verksamhetsberättelse för år 2014 2014-01-01 2014-12-31 Innehållsförteckning 1 Ordföranden har

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008

Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008 Svenska Kanotförbundets verksamhetsberättelse 2008 STYRELSEN Styrelsen Ordförande: Kent-Åke Lundberg Styrelseledamöter Stefan Gustafsson, vice ordförande Anders Danielsson, tillika generalsekreterare Eva

Läs mer

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBBS ÅRSREDOVISNING 2012

NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBBS ÅRSREDOVISNING 2012 NORRKÖPINGS KAPPSIMNINGSKLUBBS ÅRSREDOVISNING 2012 Deniz Hekmati, SM-silver på 50 bröstsim Björn Gunnarsson, SMbrons på 50 frisim. Stefan Stojmenovic, SM brons på 50 ryggsim. JSM silver och brons i 25:a.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse INNEHÅLL DAGORDNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE Dagordning 3 Styrelseberättelse 4 Ordförande har ordet 5 Simkunnighet 7 Medley 9 Tävlingsverksamheten 10 Masters 22 Vuxenverksamheten

Läs mer

Svenska Triathlonförbundet. Årsmöteshandlingar. Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a.

Svenska Triathlonförbundet. Årsmöteshandlingar. Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a. Årsmöteshandlingar 2006 Lisa Nordén i sin World Cup premiär i Mooloolaba, Australien där hon slutade 12:a. Dagordning årsmöte 2006 1. Öppnande av årsmötet 2. Upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande

Läs mer

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan

Ju-jutsu Kai. www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009. Anders Bergström 7 dan Tidningen Ju-jutsu Kai www.ju-jutsu.se Svenska Ju-jutsuförbundets medlemstidning Årg.11 Nummer 2 2009 Anders Bergström 7 dan Nya 4 dan Nya 5 dan Ju-jutsu Kai självförsvar med tradition och kvalitet Ju-jutsu

Läs mer

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12

Ymer Kuriren. I detta nummer bl.a. om; Medlemsblad nr 2/12 Medlemsblad nr 2/12 Ymer Kuriren Boule - Bowling - Boxning - Cykel - Friidrott - Frisbee Gymnastik - Motion- Orientering - Skidor - Volleyboll I detta nummer bl.a. om; sid. 7-8 Boule sid. 8-9 Bowling sid.

Läs mer

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR

KalIX-leIf LINDA. snabb- tog sm-guldet. GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger. satsning HOs. PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR PÅ VÄRLDSCUPEN FÖR UNGDOMAR SVENSK WEBBtidNiNG nummer 2 2013 KalIX-leIf tog sm-guldet GrENöVErskrIDaNDE lerduveläger FÖR UNGDOMAR 24 TIMMARS SKYTTE I KRISTIANSTAD satsning HOs snabb- PistOlskyttaR FEMTEPLATS FÖR LINDA PÅ VÄRLDSCUPEN

Läs mer

Juniorer, Seniorer 17-34 år

Juniorer, Seniorer 17-34 år 2 Medlemmar Denna verksamhetsberättelse avser KFUM Örebro orienteringsklubbs 85:e verksamhetsår (2011-01-01-2011-12-31) och redovisas härmed för föreningens medlemmar. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19

Verksamhetsberättelse 2014 Sida 1 av 19 Sida 1 av 19 Sammanfattning Under 2014 fortsatte glädjande antalet medlemmar att öka. På samma sätt ökade också antalet banor genom Unipeg. Det som framkom redan i vår undersökning 2013 är att vi har överlägset

Läs mer