Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park. Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening"

Transkript

1

2 2 (16)

3 3 (16) Susanne Eberstein, Glenn Nordlund, Sara Sjölander, Kristoffer Park Motionär: Bo Anders Öberg, Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening Dagligen stöter vi medborgare i kontakt med företag, myndigheter och övrig samhällsservice beskedet att Just nu är det många som ringer. Väntetiden varierar. Upp till 50 minuters väntetid på att få anmäla brott på teleledning, beställa telefon (Telia) är några exempel. Banker, försäkringsbolag, myndigheter, statlig verksamhet, (t.ex.skatteverket) kommuner, landsting med fler är i många stycken lika dålig. Glädjande att sjukvården på vissa områden har en bättre ordning. Tendensen är att bolagen för att tjäna pengar drar in på telefon- servicen. Försöker allt mer föra över samtal och kontakter till datakommunikation via webb och hemsidor. En annan tendens att företagen förlägger telefonservicen till låglöneländer. I Sverige finns tecken på att företagen utnyttjar samhällets bidrag för att förlägga telefonservice ut i landet. Centralisering och koncentration av verksamheter gör det mer otillgängligt och personliga besök för samtal och rådgivning är nu nästan ogörligt. En väntetid på 45 minuter för att få komma fram med sitt ärende är att överföra kostnader på kunden. För många är en sådan väntetid ogörligt om man har ett arbete, t.ex. i en kassa, löpande bandet, i en skogsmaskin, ol. Hänvisning till webb och hemsidor klaras inte av och passar inte alla. Äldre, funktionshindrade och de som ej har tillgång till dator. Det kan även gälla knappande med ett antal val/alternativ som kan vara omfattande och förvirrande. Konkurrensen är dessutom satt ur spel då alla är i stort sett lika dåliga och valmöjligheterna är begränsade. T.ex. om man söker kontakt med sin egen kommun. I vissa fall kan svårigheterna att nå den man söker utgöra en fara/risk. Detta är ett problem och måste uppmärksammas innan det går för långt. De företag som fått samhällsstöd för sin verksamhet måste ge en bra service och inte bara göra vinster på den dåliga servicen och samhällets bidrag. Övriga företag med denna dåliga service måste bli bättre och tillgängligare. Gränsen är nådd.

4 4 (16) Otaliga exempel på hur dålig servicen är och väntetiderna kan ges men troligen upplever våra riksdagsledamöter själva och de väljare man har kontakt med samma problem. Mot denna bakgrund önskar vi att våra riksdagsledamöter på ett eller annat sätt tar upp problemen och arbetar för en förbättring. just nu är det många som är missnöjda med den dåliga telefonservicen För Härnösands Socialdemokratiska seniorförening förening. Härnösand Bo-Anders Öberg Ordförande Arbetarkommunens styrelse beslutar att föreslå medlemsmötet att bifalla motionen och skicka den vidare till distriktskongressen. Härnösands arbetarekommuns medlemsmöte har beslutat att bifalla motionen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Bemötande är grundstenen i kontakten mellan människor. Där ingår självklart att motverka långa väntetider och snäsiga svar. Som exempel kan tas upp klagomålen på polisen. De flesta av anmälningarna om t ex polisbrott ( ca 6000 per år) rör enbart dåligt bemötande. Självklart skall alla våra statliga myndigheter och kommunala verksamheter ständigt arbete för ett bra klimat med korta handläggningstider och bra service på alla sätt. Det åligger chefer och politiker på alla nivåer att verkställa detta. Privat näringsverksamhet förlorar kunder på att ha dålig service, när det finns konkurrens. Tyvärr är det svårare när konkurrensen är satt ur spel. Bästa sättet för att åstadkomma förändringar är att vi medborgare, kunder eller brukare ständigt påtalar problemet. Distriktsstyrelsen föreslår därför distriktskongressen besluta: att avslå motionen

5 5 (16) Motionär: Lena Näslund Flera oseriösa telekombolag i landet tycks ha som affärsidé att lura äldre och sjuka att byta sina fasta telefonabonnemang. Enligt Aftonbladet fick Konsumentverket 2013 in 493 anmälningar mot företag i telekombranschen. Till augusti 2014 har 415 anmälningar gjorts. Av anmälningarna som har kommit in till Konsumentverket framgår att det i flera fall är äldre och sjuka människor som känt sig lurade att teckna fasta telefonabonnemang. Återkommande i flera av anmälningarna är att konsumenterna har haft svårt att komma fram till företaget via telefon eller mejl. En anmälare skriver att hon under en dag ringde ett hundratal gånger till företagets kundtjänst utan att få hjälp. Förra sommaren stämde Konsumentverket ett av företagen och för ett par veckor sedan kom en dom som innebär att bolaget måste upphöra med sin marknadsföring. Företaget hotas annars av vite på en miljon kronor. Jag anser det både oetiskt och kriminellt att detta får fortgå. Telefonförsäljning är svårt att förbjuda men att kräva att det som har överenskommits ska skickas ut skriftligt för ett godkännande av kunden är fullt möjligt. Det har flera gånger påtalats av organisationer som företräder äldre och personer med funktionshinder påtalats att detta är ett stort problem. Till det ska också läggas den arbetstid som polisen får ägna åt alla anmälningar. Med hänvisning till min beskrivning yrkar jag att distriktskongressen beslutar att uppdra till länets riksdagsledamöter att verka för att lagstiftningen gällande telefonförsäljning ändras så att det alltid krävs ett avtal underskrivet av kunden. Lena Näslund Föredragande: Sara Häggström Kräv underskrivet avtal vid telefonförsäljning Motionären belyser ett viktigt problem som till stor del drabbar äldre, sjuka, funktionshindrade & andra svaga grupper i vårt samhälle som är lätta offer för bedrägerier.

6 6 (16) Vi anser att det är vår skyldighet att stötta dessa grupper så vi ser det som en självklarhet att verka för att det skall krävas underskrivna skriftliga avtal vid telefonförsäljning. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar motionärens åsikter kring att lagstiftningen kring distansförsäljning måste skärpas. I distandsförsäljningslagen så har konsumenten en garanterad ångerrätt, men precis som motionären också lyfter fram så kringgår säljaren detta genom att göra sig onåbar. Distriktsstyrelsen menar dock att lösningen kan diskuteras, detta kan lösas på andra sätt än att ställa generalla krav på underskrivna villkor. Med dagens IT-utveckling så skulle en signatur med bank-id vara en lösning, andra seriösa telefoniförsäljare använder sig idag av inspelade sekvenser där man som kund uppger personnummer och att man är villig att ingå avtal på de villkor som läses upp i samband med telefonsamtalet. Båda dessa lösningar kan juridiskt likställas med en skriftlig signatur i samband med tecknande av avtal. Utvecklingen av detta sker dock av frivillighet från företagen själva. Genom att bifalla motionen skulle det inte räcka med antingen ett ja, eller nej i telefonen, utan kompletteras med antingen en skriftlig signatur, digital signatur eller inspelad sekvens där man som kund medger att man tecknar avtalet. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar: att bifalla motionen

7 7 (16) Motionär: Marie Sjöbom Olsson Idag får mopedbilar ha högsta tillåtna hastighet 45km i timmen, en A-traktor är högsta tillåtna hastigheten 30 km i timmen medan dagens traktorer efter vägarna får köra 50 km i timmen. Mopedbilar är till största del tillverkade i plast. De är inte tillverkade med deformationszon, vilket innebär att de inte är uppbyggd med ett passivt säkerhetssystem passivt säkerhetssystem innebär att föraren sitter säkrare vid en eventuell trafikolycka. En A-traktor däremot som är en ombyggd bil i grunden med detta passiva säkerhetsystem får endast köra 30 km i timmen. En A-traktor har en stålram i grunden, vilket är säkrare till skillnad mot en mopedbil. Att höja hastigheten för A- traktorer till 45 km i timmen skulle leda till ett bättre flöde i trafiken, undvika bilköer och hastiga omkörningar. Att tillåta enkellåda med varvtalsregulator skulle utgöra lägre varvstal=mindre koldioxidutsläpp vilket också således skulle vara bra för vår miljö. Yrkande: Därför vill jag att man höjer hastigheten på A-traktorer till 45 km i timmen samt tillåter enkellåda på A-traktorer. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Anledningen till att man endast tillåter 30 km/h på A-traktorer är helt och hållet kopplat till trafiksäkerhet. Dessa kan ha en mycket stor tjänstevikt och utgör därmed en fara för medtrafikanter eftersom tjänstevikten är direkt kopplad till den skada som uppstår vid eventuell olycka. När det gäller att tillåta enkellåda på grund av miljöskäl så är nog det bästa sättet att minska miljöpåverkan att man inte använder sig av det ofta gamla motorerna som oftast är fallet i A-traktorer. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild.

8 8 (16) Huvudföredragande: Kristoffer Park En A-traktor är ett arbetsredskap och inte ett transportmedel det är anledningen att man inte får ha mer en två passagerare. Det är viktigt att ha med sig i beaktande att a-traktorn finns till för att vara ett arbetsredskap när man behandlar den här motionen. Idag är det sällan man ser att den används till sitt urspungliga ändamål utan den vanliga användningen är som transportmedel för ungdomar. Det finns regler för hur en a-traktor ska vara konstruerad det regleras i Vägverkets föreskrifter om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass 2, här är den stora skillnaden jämfört med en mopedbil, om en a-traktor skulle gå fortare en 30km/h så skulle den idag med definition räknas som bil och med de krav det innebär. Det kan vid första anblicken av en a-traktor se ut som en personbil och man drar då slutsatsen att den är lika trafiksäker som en sådan men ur flera aspekter skiljer sig säkerheten mellan de olika typerna åt, ett sådant exempel är kravet på bälte. Men det främsta skälet till att det är olämpligt att höja hastighetsbegränsningen för a- traktor är cyklister och fotgängares säkerhet. Risken för att en människa som blir påkörd av en bil dör är mycket hög vid 50 kilometer i timmen men liten vid hastigheter under 30 kilometer i timmen. Trafikforskare från Lunds Tekniska Högskola har analyserat fotgängarolyckor och kommit fram till att en bilist som kör 30 kilometer i timmen kan samspela med gående och cyklande på ett helt annat sätt än den som kör 50 kilometer i timmen. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktkongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Övrebygdens Socialdemokratiska förening Många kör bil trots att de vet att de har dålig syn och svårt att läsa vägskyltarna. Några krav på regelbundna syntester hos bilförare finns dock inte i Sverige. Allt fler anser att det borde vara obligatoriskt för bilförare att kontrollera synen när de förnyar sitt körkort. Men i Sverige behövs inget syntest. Inte heller krävs att äldre kontrollerar synen regelbundet. Där skiljer sig Sverige från många andra europeiska länder där syntester måste göras vartannat, vart femte eller vart tionde år, från år och uppåt.

9 9 (16) Det är konstigt att det inte anses lika allvarligt att sätta sig i bilen med nedsatt syn som att köra berusad. Synfel försämrar förares reaktionsförmåga och de blir en fara för sig själva och andra i trafiken. Problem med synen kan påverka bilkörningen, det kan bli svårare att läsa vägskyltar och köra när det är mörkt, i dåligt väder eller i starkt solljus. Såväl bilskolor som försäkringsbolag och Optikerförbundet har efterfrågat regelbundna synkontroller och syntest när körkort ska förnyas. I dagsläget är endast läkare skyldiga att anmäla om de misstänker att en förare fått sämre syn. Synkrav för körkort idag: * När du ansöker om körkort måste en legitimerad optiker undersöka om din syn uppfyller kraven för körkort. Denne gör en synskärpekontroll och ett synfältsprov. * Om kraven inte uppfylls får du reda på vilken typ av korrigering som krävs för att du ska få köra bil. * Synskärpan måste vara minst 0.5 med hjälp av glasögon eller kontaktlinser när man ser med båda ögonen. * Färgblindhet utgör inget hinder för innehav av A- och B-körkort. * Däremot finns restriktioner mot exempelvis dubbelseende, nattblindhet och plötslig minskning av synskärpan. Källa: Körkortsportalen Övrebygdens Socialdemokratiska förening föreslår att: våra riksdagsledamöter får i uppdrag att arbeta för att ändra kraven vid förnyelse av körkort så att alla måste genomgå en synundersökning vid förnyelse av körkortet oavsett ålder eller behörigheter. Övrebygdens Socialdemokratiska förening beslutade anta motionen som föreningens vid styrelsemöte Föredragande: Per Nylén Ändring av krav vid förnyelse av körkort alla behörigheter Motionären menar att alltför många kör bil trots att de skulle behöva korrigering för att kunna framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt. Det finns dock ingen statistik över hur många det rör sig om. Synen är bara en faktor som påverkar en människas förmåga att köra trafiksäkert. Idag har läkarna av Socialstyrelsen uppdraget att anmäla de fall där de anser att en person inte bör få behålla sitt körkort. Enligt 1177 Vårdguiden är erfarenheten hos ögonläkare och optiker att man i allmänhet är väl medveten om sin syn och söker [hjälp] när man märker att något är fel. Mot bakgrund av att vi har en

10 10 (16) anmälningsplikt samt att de flesta självmant söker hjälp borde inte krav på synundersökning behövas. Dock ställs redan idag krav på synundersökning vid anskaffandet av körkortstillstånd, och ett införande av krav skulle därför harmonisera förfarandet vid förnyelse av körkort. Dessutom kan detta idag ske på ett enkelt sätt genom att undersökande optiker eller läkare skickar in synintyget via en e-tjänst, på samma sätt som sker vid förnyelse av körkort med högre behörigheter. Arbetarekommunens styrelse föreslår representantskapet: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Representationskapet beslutade enligt arbetarekommunensstyrelsens förslag: Att bifalla motionen och överlämna den till distriktskongressen som sin egen. Huvudföredragande: Susanne Eberstein Hälsan har en stor betydelse vid framförande av fordon anmäldes 2700 förare av läkare som varande uppenbart olämpliga förare. Lagen har numera ändrats till olämplig som förare. Kraven har således skärpts på läkarna att anmäla. Om man betänker att personer per år diagnostiseras med bara demens och stroke så innebär det att många människor på våra vägar kanske inte borde finnas där. Krav har under åren ställts i motioner om obligatoriska hälsokontroller på äldre bilförare, men har inte vunnit gehör. Många människor slutar frivilligt att köra när de eller omgivningen förstår att det inte är lämpligt längre. De flesta olyckor förorsakas trots allt av unga människor som med god hälsa är våghalsiga eller okunniga. Att lagstiftningen idag endast kräver olämplighet innebär att ett viktigt steg tagits och bör få verka innan man gör ytterligare förändringar. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att avslå motionen Motionär: Sophia Beyer Ett någorlunda nytt fenomen på internet och i sociala medier är att vi ser människors privata sex- eller nakenbilder spridas och delas mot personens vilja. Det kallas i vardagligt tal för hämndporr eftersom bilderna ofta sprids som hämnd av en ex-

11 11 (16) partner eller någon annan som önskar skada personen på bilden. Det finns sidor på internet enbart dedikerade till att publicera sexuella bilder som hämnd ihop med kränkande kommentarer från de som tittar på sidorna. Ofta postas även offrets kontaktuppgifter, var hen går i skolan eller arbetar, osv. Detta gör att offret kan utsättas för ytterligare kränkningar från andra personer som ser bilderna, om och om igen. Hämndporr bygger på förnedring och skam. För den som utsätts är detta en oerhört stor kränkning. Av polisen beskrivs sexualbrott som "när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja". Men idag finns ingen formulering i sexualbrottslagen om intima bilder som sprids mot offrets vilja. Istället faller dessa kränkningar ofta mellan stolarna av olika regler. Det kan till exempel bli en fråga om upphovsrättsbrott. Det kan också hamna under förtal, eller PUL. I de flesta fall blir det inte ens någon rättegång eftersom åklagare inte väcker åtal med hänsyn till rättsläget. Det blir godtyckligt och oklart vad som gäller. Lagstiftningen fångar heller inte den sexuella kränkningen i brottet vilket gör att även vid dom värderas just det för lågt. Därför yrkar motionären Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att verka för en ny lagstiftning som inbär att spridande av intima bilder och/eller filmer av en individ mot deras vilja/utan deras samtycke ska vara straffbart samt Att länets riksdagsledamöter får i uppdrag att i den mån det är möjligt verka för att den nya lagen skrivs in i sexualbrottslagen Inlämnad den 19 november 2014 av Sophia Beyer Styrelsen föreslår att representantskapet beslutar att bifalla motionen och skicka den till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som arbetarekommunens egen. Huvudföredragande: Glenn Nordlund Distriktsstyrelsen delar motionärens uppfattning och analys gällande den problematik som beskrivs i motionen. Företeelsen att lägga ut sex- eller nakenbilder/videor utan samtycke på personer har i princip funnits sedan internets tillkomst, men i takt med att förekomsten av sociala medier och plattformar för kommunikation blivit allt fler har också möjligheten att sprida detta material ökat markant.

12 12 (16) När det gäller internet och ny teknik tenderar den rättsliga apparaten och lagstiftningen att hamna på efterkälken eftersom utvecklingen ofta sker mycket snabbt. Just detta problem är dock som sagt inte nytt, men det är först på senare år som debatten tagit fart om hur man mer effektivt ska kunna lagföra denna typ av kränkningar. Det är en allmän uppfattning att den lagstiftning som finns idag gör rättsläget oklart utifrån dels vad som betraktas som lagligt i sig och dels vilka lagar och lagrum som kan användas för att komma åt problemet. Vare sig man ser på företeelsen som ett ärekränkningsbrott eller brott mot exempelvis PUL så är det högst osäkert om det leder till åtal. Förtal och förolämpning är heller inte brott som faller under allmänt åtal annat än i undantagsfall, eller i fall då brottsoffret är under 18 år. Dessa oklarheter i lagstiftningen gör också att åtal sällan väcks och att förövaren i många fall döms till låga straff. De skadestånd som döms ut är ofta heller inte stora, sett till att den kränkning som personen utsätts för kan vara livslång (då bilderna kan leva kvar på nätet under oöverskådlig tid). Som motionären påpekar i motionen finns inget idag formulerat i sexualbrottslagstiftningen kring denna typ av fenomen, trots att det är uppenbart att det handlar om en sexuell kränkning. Vi kan dock se att allt fler länder nu börjar agera kring dessa frågor, Frankrike, Tyskland och Israel är exempel på länder där hämndporr nu rubriceras som ett specifikt brott och där personer som sprider detta vidare kan dömas till fängelse. Distriktsstyrelsen instämmer i motionärens yrkanden om att en ny lagstiftning bör införas som gör det straffbart att sprida intima bilder/videor av en person mot deras vilja/utan deras samtycke. Med hänsyn taget till de juridiska aspekterna är det också rimligt att verka för att en sådan ny lag också skrivs in i sexualbrottslagstiftningen, varför distriktsstyrelsen även föreslår bifall till den andra att-satsen. Distriktsstyrelsen föreslår distriktskongressen besluta att bifalla motionen Motionär: Marie Sjöbom Olsson Antal brott ökar i Sverige, till exempel överfall, våldtäkt, inbrott, misshandel och personer med drogrelaterade problem. Medborgarna känner sig otrygga. Förr fanns det närpoliser i vissa områden som hade kontor på orten. Det ledde till en ökad trygghet hos medborgarna och att boende hade en nära kontakt med Rättsväsendet.

13 13 (16) På så vis skapades också en relation emellan medborgarna och polisen vilket ledde till att man får en naturlig kontakt emellan och att man kunde känna sig tryggare. Yrkande: Därför vill jag att man skall återinföra närpoliskontor i utsatta områden. Sundsvall Marie Sjöbom Olsson Styrelsen menar att det är viktigare att använda polisens resurser till fler poliser så att man kan finnas på plats ute i kommundelarna än att bekosta närpoliskontor. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att motionen skickas till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Sara Sjölander Distriktsstyrelsen delar arbetarekommunens bedömning att i huvudsak bör polisens resurser läggas på polisiära aktiviter och mindre resurser läggas på kontor. Styrelsen tror att det är mycket mer effektivt att polisen rör sig ute i samhället, inte minst i de mest utsatta områdena, än att de ska vara inhysta på kontor. Närpoliskontoren, främst på landsbygden, var inte helt sällan stängda, vilket skapade en hel del diskussioner och också frustration bland befolkningen. Den personliga kontakten kan också skapas mellan befolkningen och poliser som utgår från en annan ort. Polisen genomför en stor omorganisation, där den tidigare länspolisorganisationen har just övergått till en gemensam polismyndighet. Distriktsstyrelsen menar att den nya polisorganisationen bör få möjlighet att sätta sig och utvärderas, innan nya omorganisationer inleds. Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen Motionär: Gunnar Nordström

14 14 (16) På senare tid har flera personer som varit beväpnande eller uppträtt hotfullt dödats eller blivit allvarligt sårade. Vanligen har den misstänkte brottslingen varit drogpåverkad eller psykiskt sjuk. Frågan är om inte den olyckliga utgången berott på onödigt bryskt ingripande eller på grund av att polisen använt sig av hålspetsammunition. Polisen har rätt att använda våld när det anses nödvändigt av omständigheterna. Polisen kan skydda sig och undvika dödligt våld genom användning av sköldar, isolering, väntan tills den anfallande lugnar ned sig, kampsportsmetoder eller exempelvis elpistoler. Hålspetsammunition ger extra stora skador. Så kallad expanderande ammunition är i krig förbjuden redan i Haagkonventionen. Jag föreslår därför att i Polislagen eller Polisförordning det tydligt skall framgå att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Gunnar Nordström Motionären beskriver ett problem med polisens våldsanvändning, samt den typ av ammunition som svensk polis idag använder. Motionären föreslår följande: att minsta möjliga våld skall användas att hålspetsammunition inte får användas att distriktets riksdagspolitiker tar kontakt med regeringen i dessa frågor Styrelsens uppfattning gällande polisens våldsanvändning. Är att polisen ska använda det våld som krävs för att oskadliggöra en farlig person eller för att skydda samhället och dess medborgare. Att staten har så kallat våldsmonopol är en viktig princip, men övervåld kan trots detta aldrig accepteras. Detta är något som poliser fokuserar på i sin utbildning och något övervåld förespråkas inte, även om ett ingripande ibland kan framstå som brutalt. Gällande den så kallade hålspetsammunitionen så har den varit omdebatterad. Motionären beskriver att hålspetsammunition mycket riktigt är förbjuden i Haagkonventionen från år Detta gäller dock endast militärt bruk. Från år 2003 är denna typ av ammunition den svenska polisens tjänsteammunition. Polisen gör ca 1,3 miljoner ingripanden varje år. Av dessa så avlossas ca 40 skott. 20 är

15 15 (16) varningsskott och 20 så kallad verkanseld. Polisen har idag pepparspray samt fjäderbatong att tillgå för att avvärja hotfulla situationer. Givet då, att alla försök till dialog är uttömda. Enligt polisen själva som hänvisar till forskning, så är hålspetsammunitionens största fördel att den stannar i målet och inte riskerar att träffa någon utöver den som kulan är avsedd för. Den tidigare 9 mm helmantlade ammunitionen går istället rätt igenom målet och kan orsaka vådaskott. Frågan om polisens ammunition är komplex och kräver djupgående studier i ämnet. Även om ett utbyte av hålspetsammunitionen skulle vara motiverat, så bör frågan i så fall utredas noggrant. Styrelsen föreslår därför att representantskapet beslutar att sända motionen till distriktskongressen som enskild. Representantskapet beslutade i enlighet med styrelsens förslag att skicka motionen till distriktskongressen som enskild. Huvudföredragande: Kristoffer Park Motionen tar upp två saker som debatterats flitig i media de senaste åren, polisens ammunition och övervåld. Motionären föreslår att det i polislagen alt polisförordningen ska framgå att minsta möjliga våld skall användas. Det är ett rimligt krav och distriktsstyrelsen anser att det redan idag är tydligt, i polislagen paragraf 8 går det att läsa : polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. När det gäller polisens ammunition så har Sundsvall AK beskrivit detta på ett utomordentligt vis. Det man kan tillägga är att det är ingen tillfällighet att polisen bytte ut den tidigare ammunitionen till en hålspetsammunition. Det gjordes grundliga tester och en av de främsta fördelarna med den nya ammunitionen är att risken för tredje person minskar drastiskt. Att det minskar risken beror på flera olika anledningar men för att nämna några så räcker det att bara avlossa ett skott med den nya ammunitionen medan med den tidigare kunde krävas flera skott och med det ökade det risken att tredje person skadas. Precis som Sundsvalls AK beskiver så har hålspetsammunition den fördel att uppstoppningseffekten är god och det gör att om polisen avlossar ett skott som går emot en vägg så är risken att en person som befinner sig bakom vägen skadas väldigt liten.

16 Distriktstyrelsen föreslår att distriktskongressen beslutar att avslå motionen 16 (16)

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:26 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:24 av Anna-Lena Östman (s) om ökat samarbete med länsstyrelsens trafikenhet för diabetikers läkarintyg för att få behålla körkort

Läs mer

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa

HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? En rapport om bilförares synskärpa från Trygg-Hansa HUR SER DU EGENTLIGEN? Nära en tredjedel av alla bilförare i Sverige har svårt att läsa vad som står på skyltarna i trafiken.

Läs mer

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning

Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning Svevias trafikbarometer: Mäns och kvinnors bilkörning April 2011 1 Inledning 2009 dödades 358 personer i trafiken. 74 procent av dem var män och endast 26 procent var kvinnor. Den höga andelen män kan

Läs mer

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering

Förslag till direktiv (KOM(2003)0621 C5-0610/ /0252(COD)) Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B. Motivering 16.2.2005 A6-0016/87 ÄNDRINGSFÖRSLAG 87 Ändringsförslag 87 Artikel 4, punkt 1, kategori B - bilar med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg som kan ta åtta passagerare. Till en bil i denna

Läs mer

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Diarienummer: Ju2016/06811/L5 Yttrande av Centerkvinnorna över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60) Sammanfattning Centerkvinnorna

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion

Motion till riksdagen: 2014/15:2456. Rättspolitik. Sammanfattning. Innehållsförteckning. Enskild motion Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2456 av Johan Hedin (C) Rättspolitik Sammanfattning Rättspolitiken ska se alla människors lika värde, skydda de som behöver samhällets skydd, straffa brott

Läs mer

Dnr Justitiedepartementet Stockholm

Dnr Justitiedepartementet Stockholm MALMÖ TINGSRÄTT REMISSYTTRANDE 2017-02-17 Dnr 502-16 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande avseende betänkande av 2014 års sexualbrottskommitté (SOU 2016:60) Ett starkare skydd för den

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför

Lagen om att inte rattsurfa. gäller även dig som yrkeschaufför Lagen om att inte rattsurfa gäller även dig som yrkeschaufför Titta på vägen när du kör Enligt lagen (1 december 2013) får du som förare inte använda kommunikationsutrustning på ett sätt som gör dig ouppmärksam

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet

Svar på motion om att minska tiggeriet Kommunstyrelsen 2016-09-12 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2016:241 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på motion om att minska tiggeriet Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.

Det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt. Till Kammarrätten i Göteborg ÖVERKLAGANDE Yrkande Sofia Haargaard yrkar att Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstillstånd samt undanröjer dom i Förvaltningsrätten om att avslå överklagandet beträffande

Läs mer

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning

Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare 1 Rättsutredning angående distansavtal och telefonförsäljning Många gode män upplever ett ganska stort problem med telefonförsäljning och försäljning på stan

Läs mer

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott.

Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Förslag för att öka tryggheten och förhindra sexuella kränkningar och hedersbrott. Nu räcker det. Det är betydligt vanligare att kvinnor känner sig otrygga när de går ensamma hem sent på

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering.

Område: Konsument Underområde: Kontanthantering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster. PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland. Motivering. Motion nr 107 Grundläggande betaltjänster PRO Folkunga - Mjölby, Östergötland ID540 Folkunga PRO, Väderstad, Mjölby kommun har under de senaste åren upplevt en klar försämring i de grundläggande betaltjänster,

Läs mer

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den.

Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. Mobilen i bilen 1 2 Att ha en mobil är bra. Allt handlar om hur du använder den. 3 4 Kan man köra och prata i mobilen samtidigt? Det är som att försöka läsa en bok samtidigt som man ser på tv. Alla som

Läs mer

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET

11 POLISINRÄTTNINGAR POLISEN I FINLAND POLISENS UPPGIFTER DE ALLMÄNNA PRINCIPERNA FÖR POLISENS VERKSAMHET POLISEN I FINLAND POLISEN I FINLAND I Finland verkar en polis. Polismannen kan vara kvinna eller man. Polisen kan röra sig och uppträda antingen uniformerad eller civilklädd. Polisen har ändå alltid med

Läs mer

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar:

Lag. trafikbrott. Nu församlade riksdag, som i ärendet har mottagit lagutskottets betänkande nr rd, har antagit följande lagar: RSv 263/1998 rd - RP 32/1997 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till revidering av lagstiftningen om trafikbrott Till 1997 års riksdag har överlämnats regeringens proposition nr

Läs mer

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011

Trafiksäkerhet och vintertrafik. Svevias trafikbarometer, januari 2011 Trafiksäkerhet och vintertrafik Svevias trafikbarometer, januari 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning av huvudresultat... 4 1. Vintertrafik... 6 2. Köra för fort...10 3. Farliga trafiksituationer...14

Läs mer

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten Brottsoffermyndigheten Barns rätt till ersättning i samband med brott Ulrika Forsgren Jurist och beslutsfattare Brottsoffermyndigheten 1 Ersättningsformer Ersättning vid skada till följd av brott Skadestånd,

Läs mer

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan.

Vad som kan vara ett brott hänger alltså nära samman med hur samhället utvecklas. Det uppkommer nya brott, som inte kunde finnas för länge sedan. LAG & RÄTT VAD ÄR ETT BROTT? För att något ska vara ett brott måste det finnas en lag som beskriver den brottsliga handlingen. I lagen ska det också stå vilket straff man kan få om det bevisas i domstol

Läs mer

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till

M115 Kommittémotion. 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3228 av Beatrice Ask m.fl. (M) Brott mot äldre Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om uppdrag till Åklagarmyndigheten

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA

UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA UNDERVISNINGSPLAN INTRODUKTIONSUTBILDNING B BEHÖRIGHET NC NUTIDENS TRAFIKSKOLA Denna undervisningsplan har som mål att vägleda blivande handledare och körkortsaspiranter i förarutbildningen. Både handledare

Läs mer

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning

Promemoria. Näringsdepartementet. Kontroll av alkolås och tillsyn. 1 Inledning Promemoria 2011-01-20 Näringsdepartementet Kontroll av alkolås och tillsyn 1 Inledning I propositionen Alkolås efter rattfylleri, prop. 2010/11:26, har regeringen lämnat förslag som behandlar ett permanent

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL

TINDRA. En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL TINDRA En film om ett skadat barn HANDLEDNING & DISKUSSIONSMATERIAL Barn som far illa Alldeles för många barn i Sverige far illa genom att de utsätts för misshandel. Alldeles för många av dem får inte

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010

Kommittédirektiv. Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och. och barnäktenskap. Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Kommittédirektiv Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap Dir. 2010: Beslut vid regeringssammanträde den 20 maj 2010 Sammanfattning av uppdraget Den svenska rättsordningen godtar inte tvångs

Läs mer

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström.

Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström. Våld och övergrepp mot äldre kvinnor och män Hur kan vi förebygga, upptäcka och hantera det? Åsa Bruhn och Syvonne Nordström Våren 2014 Länsstyrelsens regeringsuppdrag Stödja samordningen av insatser som

Läs mer

DOM 2014-11-18 Stockholm

DOM 2014-11-18 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 0707 DOM 2014-11-18 Stockholm Mål nr B 4556-14 Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala tingsrätts dom den 8 april 2014 i mål nr B 2750-13, se bilaga A PARTER (antal tilltalade 1) Motpart

Läs mer

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen

Datainspektionen informerar. Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Datainspektionen informerar 1 Dina rättigheter enligt personuppgiftslagen Innehåll Inledning... 4 Fakta om PuL... 5 Så här kan du få rättelse... 6 Rätten till registerutdrag... 6 Möjligheten att själv

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

Att göra en polisanmälan vad händer sen?

Att göra en polisanmälan vad händer sen? Att göra en polisanmälan vad händer sen? Sammanfattning av seminarium om rättsprocessen Plats: Scandic Crown i Göteborg, 7 november 2014 Arrangör: Social Resursförvaltning, Göteborgs Stad, i samarbete

Läs mer

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge.

Fullskärmsläge. Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. för att gå ur fullskärmsläge. Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för att gå ur fullskärmsläge. Don t drink & drive vill ge dig styrka och insikt

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Strafflag 19.12.1889/39

Strafflag 19.12.1889/39 Strafflag 19.12.1889/39 30 KAP (24.8.1990/769) Om näringsbrott 1 (1.4.1999/475) Marknadsföringsbrott Den som vid yrkesmässig marknadsföring av varor, tjänster, fastigheter, privata aktiebolags värdepapper

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla?

Odödlig. Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Odödlig Mopeden ett smart fordon eller en dödsfälla? Ovan Med moped kan du förflytta dig enkelt, fritt och smidigt. Se till att det också blir säkert! Är du runt 15 år och tänker skaffa moped eller redan

Läs mer

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning

Transportforum 2014-01-08 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Väg- och järnvägsavdelning Kan tekniska anordningar i eller utanför fordonet göra det möjligt att ha körkort för den som på grund av sjukdom inte kan köra trafiksäkert? Dagsläge och en framtidsspaning Transportforum 2014-01-08 Lars

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2010:1914 Utkom från trycket den 27 december 2010 utfärdad den 16 december 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi PRELIMINÄR VERSION 2003/0252(COD) 5 februari 2004 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor,

Läs mer

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar

Juridik. Samtycke från föräldrar. Information till föräldrar bilaga 2 Juridik I det psykoterapeutiska arbetet med barn och ungdomar ställs man ibland inför frågor av juridisk karaktär. En del av dessa finns redovisade här. Texten bygger på en intervju med Psykologförbundets

Läs mer

Rikspolisstyrelsens författningssamling

Rikspolisstyrelsens författningssamling Rikspolisstyrelsens författningssamling ISSN 0347-545X Utgivare: chefsjuristen Eva-Lotta Hedin Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens kontaktcenter (PKC); beslutade den 30 augusti

Läs mer

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor.

Oktober Tabell 1. Dödsolyckor på MC , utan körkort jämfört med alla dödsolyckor. Oktober 2015 Bakgrund Majoriteten av motorcyklisterna är trafiksäkerhetsmedvetna. Man tar inte onödiga risker och man njuter av att köra motorcykel. Att ha ett giltigt körkort när man kör motorcykel är

Läs mer

de medicinska kraven i trafiken

de medicinska kraven i trafiken de medicinska kraven i trafiken Information om trafikmedicin Enligt 3 kap. 2 i körkortslagen (SFS 1998:488) får körkortstillstånd meddelas endast för den som med hänsyn till sina personliga och medicinska

Läs mer

En liten bok om #NÄTKÄRLEK

En liten bok om #NÄTKÄRLEK En liten bok om #NÄTKÄRLEK Vi behöver mer nätkärlek! Kommentarer som smärtar. En bild som sprids. En grupp du inte får vara med i. Eller meddelanden fyllda med hat och hot. Kränkningar på nätet tar många

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna

Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna Juli 2013 Så här tycker Ö-viksborna hittills om hastighetsplanen och de föreslagna hastighetsgränserna I dagsläget har det kommit in ca.170 st synpunkter och en del frågor på hastighetsplanen. Här kommer

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

Kvinnors rätt till trygghet

Kvinnors rätt till trygghet Kvinnors rätt till trygghet Fem konkreta insatser för kvinnofrid som kommer att ligga till grund för våra löften i valmanifestet Inledning Ett av svensk jämställdhetspolitisks viktigaste mål är att mäns

Läs mer

God man för ensamkommande barn

God man för ensamkommande barn Överförmyndarnämnden 1 (5) 2009-03-19 God man för ensamkommande barn Genom särskild lagstiftning föreskrivs att en god man för ensamkommande barn och barn som har blivit ensamma i Sverige skall utses så

Läs mer

Etik, normer & lagar. OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv!

Etik, normer & lagar. OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv! Etik, normer & lagar OM allt från språkets betydelse till socialamedier, näthat och hur man lever ett gott liv! LPP Samhällskunskap: => Förklara vad som menas med kränkning och mobbning. => Ge exempel

Läs mer

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71)

Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) R2A YTTRANDE 1 (6) Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Sexualbrottslagstiftningen - utvärdering och reformförslag (SOU 2010:71) Frågan om tvång eller samtycke som grund för

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-08-08, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 233 Kommunala pensionärsråd och Landstings/Region pensionärsråd PRO Ale Norra - Ale, Norra Älvsborg ID529 Pensionärsråden inom landsting och kommun har under många år knappast genomsyrats av

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241)

193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-10-11 Sida 1(4) 193 Svar på motion om att minska tiggeriet (KSKF/2016:241) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation Seppo

Läs mer

Trakasserier och kränkande särbehandling

Trakasserier och kränkande särbehandling Trakasserier och kränkande särbehandling Alla medarbetare i Lunds kommun ska erbjudas en trygg arbetsmiljö där alla möts av respekt. I detta ingår att inte utsättas för kränkande särbehandling, sexuella

Läs mer

Körkortsförordning (1998:980)

Körkortsförordning (1998:980) Körkortsförordning (1998:980) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Körkortstillstånd och förlängning av körkortsbehörighets giltighet), kap. 4 (Övningskörning m.m.),

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23

Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Försök med 40 och 60 km/tim i tätort Frågor och svar Datum: 2007-02-02 Reviderad 2007-02-07, 2007-02-23 Praktisk information kring projektet Tidplan 15/3-2007 Sista dag för ansökan om undantag från VVFS

Läs mer

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik

B-teori. Arbetsuppgift. Avsnitt 3 Fordonet i trafiken. bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik -teori rbetsuppgift vsnitt 3 Fordonet i trafiken bengt hedlund lärare i transport- och datorteknik Klass Namn Olika typer av fordon 1. Hur många passagerare (föraren oräknad) får en bil högst vara registreringsbesiktigad

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-09-30 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften

Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Barns utsatthet på nätet ny lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Ett nytt brott infördes den 1 juli 2009 i brottsbalken kontakt med barn i sexuellt syfte. Den nya straffbestämmelsen

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-26 Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad. Överlämnande från Sverige

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor

Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Ett utbildningsmaterial för personal inom rättsväsendet, hälso- och sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården Innehåll Domstolarna och mäns våld mot kvinnor Domstolarna

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd RIKSDAGENS SVAR 364/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om godkännande av Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuell exploatering och sexuella övergrepp och till lagar som har

Läs mer

Åtgärder mot näthat.

Åtgärder mot näthat. Åtgärder mot näthat 1 www.kristdemokraterna.se Inledning Den tekniska utvecklingen i stort, och internet specifikt, har inneburit stora förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten,

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer

Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2973 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Stoppa våldet i nära relationer Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde!

VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! Kerstin Kristensen 2014-11-20 VÅLD I NÄRA RELATION - ett eget kunskapsområde! SoL 5 kap11 - Brottsoffer 1978-2007 Lag (2007:225) Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den som utsatts för

Läs mer

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Lag om uppgifter i tullbrottsdatabasen [3701] Lagens tillämpningsområde 1 [3701] Denna lag gäller vid Tullverkets behandling

Läs mer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer

Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 1(8) Antagen Kommunfullmäktige 2014-03-03, 13 Ansvarig Kommunledningskontoret Policy för information och kommunikation med etiska riktlinjer 2 1 Innehåll 1.1 Sammanfattning... 3 2 Policy 2.1 Grafisk profil...

Läs mer

Märta C. Johansson Örebro universitet

Märta C. Johansson Örebro universitet Märta C. Johansson Örebro universitet Att identifiera människohandel o För anmälan & förundersökning Att få utsatta att vilja vittna För åtal Att tillämpa brottet i domstol o För ansvar Vad gäller att

Läs mer

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser

Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Fråga nr. 1 Pappans frånvaro ger samhällskonsekvenser Enligt kanadensisk statistik från 2002 är det tydligt bevisat att pappans utanförskap som förälder har en direkt negativ inverkan på barnens uppväxt

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015

Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Internet - en trygg plats för alla? Vem kan man lita på? Göteborgs Stad, Social Resursförvaltning Länsstyrelsen, Västra Götaland 28 januari 2015 Karin Torgny journalist kulturvetare + vårdarinna vård och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980); SFS 2009:190 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen

Läs mer

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet

Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Cirkulärnr: 10:22 Diarienr: 10/1873 Arbetsgivarpolitik: 10-2:10 Nyckelord: Handläggare: Avdelning: Sektion/Enhet: AD, Avsked, uppsägning, misskötsamhet Johanna Read Hilmarsdottir Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen. se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext

Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext PM 101 2011-12-12 Yttrandefrihetskommittén Ju 2003:04 Göran Lambertz, ordförande Integritetsskydd Dag Victors förslag till lagtext 1 Inledning Vid det senast kommittésammanträdet, den 23 november, diskuterades

Läs mer

Körkortslag (1998:488)

Körkortslag (1998:488) Körkortslag (1998:488) Allm. anm. Följande kapitel har inte tagits in i denna handbok: Kap. 3 (Utfärdande och giltighet av körkort, traktorkort och förarbevis), kap. 4 (Övningskörning m.m.), kap. 5 (Körkortsingripande),

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register

Fyra trafikslag samma ansvar. Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Fyra trafikslag samma ansvar Regler Tillstånd Tillsyn Statistik över olyckor Register Vision Vi skapar trygghet på land, till sjöss och i luften! 2013-02-08 4 Fakta Myndighet under Näringsdepartementet

Läs mer

Affärsetisk policy för Piteå kommun

Affärsetisk policy för Piteå kommun Affärsetisk policy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Affärsetisk policy Policy 2012-09-10, 148 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade

Information. Parkeringstillstånd. för. rörelsehindrade Information om Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 1 Denna information är en kortfattad information om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Kontakta oss gärna om ni har ytterligare frågor. Kontaktinformation

Läs mer

Enkät om kränkningar och hot mot journalister

Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister Enkät om kränkningar och hot mot journalister 2013 Journalistförbundet genomför regelbundna enkätundersökningar bland sina medlemmar för att kartlägga förekomsten

Läs mer

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen

Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Efter våldtäkten Den långa vägen till rättssalen Ricky Ansell, Statens Kriminaltekniska Laboratorium. Linköping Elena Severin, Åklagarmyndigheten utvecklingsavdelning. Göteborg Mariella Öberg, Nationellt

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i körkortslagen (1998:488); SFS 2009:189 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 16 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om körkortslagen

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag

Allmänna synpunkter på Socialstyrelsens förslag G2 2013 v 2.1 2014-01-23 Dnr 10.1-44318/2013 1(8) Avdelning sydväst Annelie Andersson annelie.andersson@ivo.se Socialstyrelsen Avdelningen för regler och behörighet Enheten för socialjuridik 106 30 Stockholm

Läs mer

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012

Brott förr och nu. Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brott förr och nu Av Julia Näsström SPHIL2 31/1-2012 Brottslighet Det har funnits brottslighet i vårt samhälle så länge vi kan minnas och förmodligen kommer det även fortsätta så längre fram i tiden. Det

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör taxi ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:6 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:18 av Åke Askensten m fl (mp) om minskning av antalet trafikskador genom lägre hastigheter Föredragande landstingsråd: Elwe Nilsson

Läs mer

Lag och rätt. Normer, regler och lagar.

Lag och rätt. Normer, regler och lagar. Lag och rätt Normer, regler och lagar. Sverige en är rättsstat Rättssäkerhet: Innebär bl. a. att en människa inte kan dömas till något utan att ha genomgått en rättegång. Den anklagade är alltså oskyldig

Läs mer