01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare"

Transkript

1 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01TOI010 Byråbranschen, lönegrupp I 01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II 01VAH020 Expeditionsservice, basserviceuppgifter 01LÄH000 Bud 01ATK021 Datateknik, planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer 01ATK022 Datateknik, andra än ovan nämnda planerings- och sakkunniguppgifter 01ATK030 Datateknik, drifts- och stöduppgifter 02KIR011 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR012 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR013 Biblioteksdirektör invånare 02KIR021 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. 02KIR022 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antalet lån/år KIR023 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antal lån/år över KIR030 Bibliotekarie 02KIR040 Biblioteksfunktionär 02VAP000 Sekreterare och instruktörer inom fritids- och kulturväsendet 02PER010 Basserviceuppgifter inom bildningen 02MUS010 Museidirektör 02MUS020 Museiamanuens, forskare vid museum 02MUS030 Konservator 03HOI010 Vårdpersonal inom hälsovården, ledningsuppgifter 03HOI020 Vårdpersonal inom hälsovården, chefsuppgifter 03HOI030 Vårdpersonal inom hälsovården, krävande yrkesuppgifter 03HOI040 Vårdpersonal inom hälsovården, yrkesuppgifter 04SOS030 Lednings- och chefsuppg. vid områdes- och serviceenheter 04SOS04A Sakkunniguppgifter inom socialvården, högre högskoleexamen 04SOS050 Krävande yrkesuppgifter inom socialvården, högskoleexamen eller tidigare... 04SOS06A Yrkesuppgifter inom socialvården, yrkesinriktad grundexamen eller tidigare 04PER010 Basserviceuppgifter inom social- och hälsovården 04FAR01B Ledande/ansvarig farmaceut 04FAR020 Läkemedelsförsörjning, krävande yrkesuppgifter 04FAR03A Läkemedelsförsörjning, yrkesuppgifter 04FAR03B Läkemedelsförsörjning, basserviceuppgifter 05PKO014 Lednings- och chefsuppgifter inom dagvården 05PKO011 Ansvariga vid små daghem eller övriga enheter eller delområden inom dagvården 05PKO02B Undervisning och pedagogiska uppgifter inom tidig fostran 05PKO030 Vård- och omsorgsuppgifter inom tidig fostran (yrkesuppgifter) 05KOU010 Yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor 05PER010 Basserviceuppgifter inom dagvården och i skolor 06RUO010 Kostservicepersonal, ledningsuppgifter

2 06RUO02A Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02B Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02C Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO040 Kostservicepersonal, direkt arbetsledning 06RUO050 Kostservicepersonal, yrkesuppgifter 06RUO060 Kostservicepersonal, basserviceuppgifter 07MAA010 Förmansuppgifter vid lantbruksläroanstalter 07MAA020 Direkt arbetsledning vid lantbruksläroanstalter 07MAA040 Arbetsledning i samband med avbytarservice och styrning av lantbruksarbete 07MAA050 Avbytarservice och icke specialiserat arbete inom lantbruket 08PES000 Förmansuppgifter vid tvätterier 08SII011 Städ-, tvätteri- och ekonomiuppgifter 08SII012 Dimensionerade städuppgifter 08LII010 Trafikservice, transport och inspektion 08LII020 Annan trafikservice 08PER010 Basserviceuppgifter inom övriga sektorer 12PPH00A Familjedagvårdare 13MAA010 En nära släkting som lantbruksavbytare Vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen Vuxenutbildningsföreståndare/annan examen Studiehandledare/högre högskoleexamen Studiehandledare/annan examen Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Biträdande grundskolerektor med helhetslön Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå 4

3 Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Lärare i specialförskoleklass Klasslärare i grundskolan/ämneslärarbehör Klasslärare i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå 2 (ändring i gruppen) Klasslärare i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/ämneslärarbehör Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/nivå 2 (ändring i gruppen) Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/specialundervisning i förskola Timlärare i lågstadieskola/nivå Rektor för gymnasium Rektor för vuxengymnasium Biträdande gymnasie-/vuxengymn.rektor med helhetslön Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå 2

4 Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Rektor för medborgarinstitut Rektor för folkhögskola Biträdande rektor för medborgarinstitut Lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå 1 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 2 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 3 (alt. 2) Rektor för musikläroanstalt Biträdande rektor vid musikläroanstalt Lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet) Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Biträdande rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå 5

5 Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Läroanst. för hemslöjd... vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./lärare som är biträdande rektor Läroanst. för huslig ek./ vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/3

6 Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Lantbruksläroanst., vuxenutbildningsföreståndare Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./lärare som är bitr. rektor Lantbruksläroanst./lektor/gem. ämnen Lantbruksläroanst./lektor/gymnastik Lantbruksläroanstalt/timlärare Hotell- o. rest./vuxenutbildningsföreståndare Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./borgå/lektor/modersmål Hotell- o. rest./borgå/lektor/redovisning Hotell- o. rest./borgå/lektor/gymnastik Hotell- o. rest./borgå/lektor/övr. ämnen Hotell- o. rest./timlärare Handelsläroanstalt/lektor/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/lektor/högskoleexamen Handelsläroanstalt/lektor/annan examen Handelsläroanstalt/timlärare/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/timlärare/högskoleex Handelsläroanstalt/timlärare/annan examen Tekn. läroanst./rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor med arvode Tekn. läroanst./vuxenutb.föreståndare Tekn. läroanst./överlärare Tekn. läroanst./lektor Tekn. läroanst./praktikingenjör Tekn. läroanst./lab.ingenjör

7 Tekn. läroanst./timlärare/yrkeshögsk.nivå Tekn. läroanst./timlärare/institutnivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/språk Social- och hälsovård/lektor/högre högsk.ex Social- och hälsovård/lektor/annan Social- och hälsovård/timlärare/högre högsk.ex Social- och hälsovård/timlärare/annan Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Sjöfartsläroanstalt/laboratorieingenjör Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/annan examen Sjöfartsläroanstalt/lektor/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/lektor/arbetsundervisning

8 Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./annan examen Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämn./annan ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/arbetsundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./annan ex Yrkeshögskola/överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/överlärare/övriga Yrkeshögskola/lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/lektor/övriga Yrkeshögskola/timlärare överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/timlärare överlärare/övriga Yrkeshögskola/timlärare lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/timlärare lektor/övriga Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högre högsk.ex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högsk.ex, ingenjörex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/ inst.examen Yrk.utb.center för vuxna/helstidsanst. lärare/annan examen Medborgarinstitut/timlärare Konstskola för barn och unga/timlärare Lönegrupp I Lönegrupp II Lönegrupp III L1TK2000 Övriga överläkare L0KASVNL Läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer L1TK5100 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1TK5200 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1TK6100 Legitimerad läkare som saknar allmänläkarrättigheter och specialläkarkompetens L1TK6200 Medicine studerande L1VV2001 Annan överläkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L1VV3001 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1VV3002 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1VV4000 Legitimerad läkare, ej allmänläkarrättigheter/specialläkarkompetens L2TH2000 Annan övertandläkare som förutsätts ha specialtandläkarkompetens på området L2TH5100 Hälsocentraltandläkare med specialtandläkarkompetens L2TH5200 Hälsocentraltandläkare som förutsätts vara legitimerad tandläkare

9 L2TH6100 Tandläkare med begränsad legitimation L2TH6200 Odontologie studerande L3SL1100 Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus L3SL1200 Överläkare, avdelningsöverläkare vid ett annat sjukhus L3SL3000 Läkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L3SL4100 Legitimerad läkare L3SL4102 Legitimerad läkare med minst 2 års specialiseringserfarenhet L3SL4104 Legitimerad läkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L3SL5000 Medicine studerande L3SL9003 Specialläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent) L3SL9004 ST-läkare i bitjänst (assistent) L4SH1000 Övertandläkare vid universitetssjukhus L4SH2000 Övertandläkare vid annat sjukhus L4SH5000 Specialtandläkare L4SH7000 Bitr. tandläkare/bitr. läkartandläkare L4SH7002 Legitimerad tandläkare med minst 2 års specialiseringsfarenhet L4SH7004 Legitimerad tandläkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L4SH9003 Specialtandläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent/lektor/avdelningstandläkare) L4SH9004 ST-tandläkare i bitjänst (assistent) L5EL3000 Övriga heltidsanställda hygieniker L5EL4000 Chef för hälsoövervakningen eller ansvarig veterinär, Praktik L5EL5000 Övriga praktiserande veterinärer L5EL5010 Övriga praktiserande veterinärer med lämplig specialistexamen Utan lönesättningskod

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16)

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Avtalsändringar i läkaravtalet 2012 2013 1 Sammandrag av lönehöjningarna och de viktigaste avtalsändringarna 1.1 Lönejusteringarna år 2012

Läs mer

ADB-stödd granskning av lönerna. Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna

ADB-stödd granskning av lönerna. Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna www.pwc.com ADB-stödd granskning av lönerna Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna 25.1.2013 Landskapsrevisorer Ålands Lagting Ärade landskapsrevisorer, Vi har utfört en ADB-stödd

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8.

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8. Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 4.8.2015 Dnr Ärende Uppdaterade sidor i lönesättning för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2015 ny sida uppdateringsdatum Lönesättning Bilaga 1a 1 4.8.2015

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare

Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Vinster i välfärden hur fungerar det i Finland? Tapio Kosunen Statssekreterare Regeringsprogrammets insatsområden bekämpning av fattigdom, ojämlikhet och utslagning stabilisering av den offentliga ekonomin

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014

Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Produktionen av svenskspråkig service inom huvudprocessen för fostran och undervisning vid Åbo stads bildningssektor 2014 Serviceområdet för svenskspråkig fostran och undervisning Inom resultatområdet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[ OCH FRITIDS]CENTRALEN [Stadganden finns i instruktion för bildnings- och fritidscentralen]

INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[ OCH FRITIDS]CENTRALEN [Stadganden finns i instruktion för bildnings- och fritidscentralen] 1 Ändring godkänd av stge 18.6.2002 Ändring godkänd av stge 9.9.2004 Ändring godkänd av stge 13.1.2005 Ändring godkänd av stge 28.6.2006 Ändring godkänd av stge 18.5.2009 INSTRUKTION FÖR UTBILDNINGS-[

Läs mer

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service

1. Bildning. Bilaga 2: Kommunal service Bilaga 2: Kommunal service 1. Bildning Verksamheten inom bildningssektorn är med undantag av andra stadiets utbildning närservice. Genom specialisering, samordning och gemensam förvaltning uppnås fördelar

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015

Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Anvisningar 1(26) Anvisningar för blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå 2015 Användning av uppgifterna Uppgiftslämnare Med blanketten Elever och studerande på läroanstaltsnivå insamlas uppgifter

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet

Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom social-, hälso- och idrottsområdet Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen Grundexamen i tandteknik Grundexamen inom

Läs mer

Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE. För förtroendemän och chefer

Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE. För förtroendemän och chefer 1 12 Tehys publikationsserie F ÖVRIGA LÖNEGUIDE För förtroendemän och chefer Innehåll Till Läsaren 3 1 Förtroendemannens roll i främjandet av lönerna 5 2 Chefens roll i främjandet av lönerna 6 2.1 Chefen

Läs mer

Vårt uppdrag SFS 2011:130

Vårt uppdrag SFS 2011:130 Vårt uppdrag Specialpedagogiska skolmyndigheten ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet

Läs mer

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING. Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen KRITERIER FÖR GOD HANDLEDNING Kriterier för god handledning i den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen Innehåll 1. Syftet med kriterierna för god handledning... 3 2. Användningen

Läs mer

Bild- och Funktionsmedicin

Bild- och Funktionsmedicin Bild- och Funktionsmedicin Innehåll Definition av kompetensområdet...3 Kompetenskrav...3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2012 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Lovisa stads plan för småbarnsfostran

Lovisa stads plan för småbarnsfostran Det här är Lovisa stads plan för småbarnsfostran. Den baserar sig på de riksomfattande grunderna för småbarnsfostran. Planen uppdateras vart annat år och godkänns av bildningsnämnden. Dagvårdsenheterna

Läs mer

BILAGA 1. Avbrott i yrkesutbildningen

BILAGA 1. Avbrott i yrkesutbildningen BILAGA 1 Orienterande och förberedande utbildning inför den grundläggande i promemorian av Arbetsgruppen för utveckling av övergången mellan grundläggande utbildning och utbildning på andra stadiet: (Undervisningsministeriets

Läs mer

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan

2. Skapa åtgärder för överviktsprevention samt behandling av övervikt genom vårdkedjan HälsopromotioniNeurorehabilitering dokumentationavanna CarinLagerströmsgenomfördaföreläsningarochutbildningari Sverigeochandraländerunder2009 2012 Underåren2009 2012harettstortantalrehabiliteringsmedicinskaklinikernåttsav

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 357/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning, av 11 i lagen

Läs mer

Undersökning bland utexaminerade 2010

Undersökning bland utexaminerade 2010 Undersökning bland utexaminerade Från utexaminerades 42 personer under år Undersökningens svarsprocent för s del var 43,9 Undersökningen genomfördes under hösten 11 I undersökningen deltog 11 av 2 yrkeshögskolor

Läs mer

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån

Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden. Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Yrkesspridning och utbytbarhet på arbetsmarknaden Karin Zetterberg Prognosinstitutet Statistiska centralbyrån Rapportens syfte Beskriva hur individer med en viss utbildning är spridda på arbetsmarknaden

Läs mer

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna

Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna UTBILDNINGSSTYRELSEN Redovisningstjänster BASUPPGIFTER/Gymnasieutbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnaderna Situationen 20.1.2007 1. Kontaktuppgifter Utbildningsanordnare Utbildningsanordnarens

Läs mer

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012

Hälsa och vård yrken med många möjligheter. hälsa och vård. Läs till yrken inom UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Hälsa och vård yrken med många möjligheter UPPDATERAD NOVEMBER 2012 Läs till yrken inom hälsa och vård Att kunna hjälpa människor och ge dem möjlighet till ett bättre liv, är ett bland de mest givande

Läs mer

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014

Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1. Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Erasmus+ för allmänbildande och vuxeutbildning KA1 Startutbildning för godkända mobilitetsprojekt den 9.9.2014 Dagens program Resultat från ansökningsomgången (Riika Väliahde, Sirkka Säikkälä, CIMO) Projektadministration:

Läs mer

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER?

BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? VISSTE DU ATT BARN HAR EGNA RÄTTIGHETER? DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA GÄLLER ALLA OAVSETT ÅLDER. FN:S KONVENTION OM KOM TILL FÖR ATT TRYGGA BARNETS SÄRSKILDA BEHOV OCH INTRESSEN. ALLA BARN ÄR JÄMLIKA KONVENTIONEN

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

A. Utbildningsanordnarens ansökan för anordnare av och utbildningscentrum för grundläggande yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. ANVISNING FÖR BILAGAN Utbildningsanordnarna ska ange de uppgifter som nämns i punkterna A F i bilagan till detta brev: ansökningsblanketten och som bilagor till den kopior av nämnda handlingar samt de

Läs mer

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning

Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Stockholms universitet Rektor Caroline Cruz BESLUT 2007-06-14 Reg.nr 31-4513-06 Anmälan mot Stockholms universitet om kontakttolkutbildning Anmälan N N har i en anmälan till Högskoleverket ifrågasatt kontakttolkutbildningen

Läs mer

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete

Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands. Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vidare studier Vad kan jag välja? Universitet/Högskola Yrkeshögskola Basår Studera utomlands Folkhögskola Vuxenutbildning Arbete Vuxenutbildningen Behörighetskomplettering saknar en kurs eller fått F Utbyteskomplettering-

Läs mer

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000

Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 Näringar -allmänt och turism I 1996-2000 Kyrkligt 1996-2004 Miljö- och jaktvård, militär 1997-2001 -allmänt och turism I 1996-2000 123 T5 NYKARLEBY -allmänt och turism II 2001-2005 -pälsdjur 1997-2002 -allmänt och bibliotek 1996-2005 -Svenska

Läs mer

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER

LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER Enkäten för 50 år fyllda LIVSKVALITET OCH FRAMTIDSPLANER 1. Vi skulle först vilja veta vad för slags aktiviteter Ni deltar i. Har Ni under sistlidna sex månader utfört något som helst avlönat arbete? Vilket

Läs mer

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi

Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi Utbildningsstyrelsen 3.4.2013 Beskrivningar av utbildningar och läroanstalter för nya Studieinfo.fi UTBILDNINGSUTBUDET Exempel: En yrkesinriktad grundexamen Utbildnings- och yrkesmål UBS text om allmänna

Läs mer

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING

LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING LÄROPLANSGRUNDER FÖR DEN FÖRBEREDANDE UTBILDNINGEN FÖR GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING Fastställda 6.4.2011 för försöksperioden 2011-2015 ÅLR 2011/2564 Grunder för förberedande utbildning för grundläggande

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning

Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31. Innehållsförteckning Tips 1(8) SSYK 2012 2014-03-31 Innehållsförteckning Chefer... 2 Arbetsledare... 3 Övriga pedagoger... 4 Revisorer... 5 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister... 5 Idrottsutövare och idrottstränare...

Läs mer

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN

TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN TYSTNADSPLIKTEN I SKOLAN Henrik Hägglund Februari 2012 1. Inledning Utbildningen ska genomföras i samarbete med hemmen. Det här är en central princip i lagen om grundläggande utbildning och den innebär

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet.

Ledarskap Nya BF är en bred utbildning som både kan leda till jobb direkt efter gymnasiet och göra dig rustad för högskola och universitet. LEDARSKAP NYA BF Ledarskap Nya BF är programmet för dig som vill arbeta med människor i alla åldrar. Programmet ger dig möjlighet att ta yrkesexamen, vilket innebär att du har de kunskaper som behövs för

Läs mer

UPPFOSTRINGS OCH FAMILJERÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN 2012

UPPFOSTRINGS OCH FAMILJERÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN 2012 THL/1853/5.09.00/2012 (61(6) UPPFOSTRINGS OCH FAMILJERÅDGIVNINGSVERKSAMHETEN 2012 Enkäten sänds till kommunerna. Om kommunen inte producerar tjänsten själv, ber vi att enkäten sänds till den som producerar

Läs mer

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING

Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 2015 Kommunekonomi övriga ekonomiuppgifter INNEHÅLLSBESKRIVNING 1(84) Innehåll Inledning 6 Innehållet i insamlingen av uppgifter för statistik över kommunernas och samkommunernas ekonomi fr.o.m. statistikåret

Läs mer

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen

2. Antal elever under 18 år i den grundläggande utbildningen UTBILDNINGSSTYRELSEN Finansierings- och kostnadsinformation BASUPPGIFTER/Grundläggande utbildning Beräkning av statsandelar för driftskostnader Situationen 20.9.2008 Läroanstaltstyp Utlandsskola Folkhögskola

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA

DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Page 1 of 8 DUC 2006/643/100 HÖGSKOLAN DALARNA Lokal examensordning för grundläggande högskoleutbildning vid Högskolan Dalarna Dessa bestämmelser skall tillämpas i fråga om examina som utfärdas efter utgången

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17

Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e MIN percentil kvartil Medel Median kvartil percentil MAX 00250 Adm Assistent 17 Göteborgs universitet lönestatistik per 2013 11 10:e Nedre Övre 90:e 00250 Adm Assistent 17 800 20 000 21 000 23 925 24 600 25 400 27 500 30 000 00255 Adm Chef 37 500 39 100 39 600 41 433 40 950 41 900

Läs mer

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015

Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) Stadsfullmäktige Sj/6 25.3.2015 Helsingfors stad Föredragningslista 6/2015 1 (5) 6 Anställning av innehavare av tjänsten som utbildningsdirektör HEL 2014-013830 T 01 01 01 01 Beslutsförslag Föredragandens motiveringar beslutar anställa

Läs mer

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor

Spetskompetens i demensvård. Utbildning för demenssjuksköterskor Spetskompetens i demensvård Utbildning för demenssjuksköterskor Kurser våren 2011 Alzheimerföreningen i Sverige i samarbete med Neuropsykiatriska kliniken / Minneskliniken i Malmö D Det är viktigt med

Läs mer

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN.

Politikerna ska se till att FNs regler för personer med funktionshinder följs. Politiker i Sverige vill arbeta för samma sak som FN. F ö renta Nationerna FN betyder Förenta Nationerna FN bildades för 50 år sedan. 185 länder är med i FN. I FN ska länderna komma överens så att människor får leva i fred och frihet. I FN förhandlar länderna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-20 47 Innehållsförteckning Ärende 37 Barnsamordnare i Habo kommun... 49 38 Besök från Slättens förskole- och skolområde... 50 39 Ekonomisk månadsrapport... 51 40 Ekonomisk rapport tertial 1 2014...

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs

HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING. Version: 1.3. Ansvarig: Björn Ahlnäs HANDLINGSPLAN FÖR UTBILDNING AV LÄKARSTUDERANDE OCH LÄKARE I JÄMTLANDS LÄNS LANDSTING Version: 1.3 Ansvarig: Björn Ahlnäs läkarstuderande och läkare i Jämtlands läns landsting 2 (20) ÄNDRINGSFÖRTECKNING

Läs mer

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012

Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Datainsamlingarna hösten 2012 1(5) Pvm Dnro Dnr TK-41-961-12 Vastaanottaja Mottagare Bästa utbildnings-/undervisningsanordnare! Viite Ref. Datainsamlingarna hösten 2012 Asia Ärende Datainsamlingar Statistikcentralen samlar i höst in

Läs mer

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN

PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Grankulla stad 6.4.2010 Social- och hälsovård Småbarnsfostran och förskola PLAN FÖR LÄKEMEDELSBEHANDLING I SMÅBARNSFOSTRAN OCH FÖRSKOLAN Som grund för denna plan för läkemedelsbehandling är Social- och

Läs mer

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING

LOKALT AVTAL OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1(6) LOKALT OM LÄRARES OCH DOKTORANDERS ARBETSTID VID MALMÖ HÖGSKOLA MED UNDANTAG FÖR LÄRARE I ODONTOLOGISKT ÄMNE MED KLINISK ANKNYTNING 1. Övergripande frågor I Allmänt löne- och förmånsavtal för myndigheter

Läs mer

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling

Vård och omsorg Barn och fritid. Klassrum Distans Lärling Vård och omsorg Barn och fritid Klassrum Distans Lärling Välkommen till Lärgården! Hos oss studerar du i en trivsam och trygg miljö. Våra välutbildade lärare ger dig en inspirerande studietid och gör dig

Läs mer

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121

Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Preliminära löner november 2013, kommuner 2014-01-23 Källa: SKL novemberstatistik 2013 Filversion: Totalfil 140121 Aktualitet, bortfall, borttag Vi uppskattar att cirka 98% av posterna har 2013 års löner.

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje?

SMÅBARNSFOSTRAN. Information till småbarnsföräldrar. Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad skapar nyfikenhet, inlärningsglädje? Vad ligger bakom lek och rörelse? Varifrån glädje i delaktighet? SMÅBARNSFOSTRAN Information till småbarnsföräldrar Syftet med detta häfte är att informera föräldrar

Läs mer

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011

Lönestatstik tillsvidareanställda Söderhamns kommun november 2011 101010 Avd.chef administrat Antal anställda 1 Min 33 900 Medellön 33 900 Max 33 900 Förvaltningschef Antal anställda 5 Min 48 900 Medellön 50 535 Max 52 000 Kommunchef Antal anställda 1 Min 65 000 Medellön

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger

Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Nya tandläkare rådfrågar ofta Google och kolleger Madeleine du Toit bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola E-post: madeleine.du. toit@mah.se Helena Rydberg bibliotekarie, Bibliotek & IT, Malmö högskola

Läs mer

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001

UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Kenth Häggblom, led. statistiker STATISTIKMEDDELANDE 5.3.2002 Tel. 25497 Utbildning 2002:1 Pb 187, 22101 MARIEHAMN http://www.asub.aland.fi UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN HÖSTEN 2001 Detta meddelande innehåller

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

RECOMMENDED OR REQUIRED READING

RECOMMENDED OR REQUIRED READING OPETUSSUUNNITELMA 2015 på förskole och lågstadiet KOODI 693683P Orienterande praktik 1:a året Efter orienterande praktik har de studerande en utvecklad ämnessyn och en fördjupad syn på sin lärarroll samt

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet

Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Läkarutbildningen men sen då? SYLF:s syn på AT och introduktionen till yrkeslivet Vägen till specialistbevis i dagens system Grundutbildning 5,5 år Allmäntjänstgöring minimum 1,5 år Specialiseringstjänstgöring

Läs mer

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009

Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 Permanenta föreskrifter fastställda av fakultetsrådet 9.6.2009 1(16) PERMANENTA FÖRESKRIFTER FÖR SPECIALTANDLÄKARUTBILDNINGEN De permanenta föreskrifterna för specialtandläkarutbildningen godkändes av

Läs mer

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan

Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan Skapa nu kläck idéer hur kultur, bildning och teknologi kan samverkan I anledning av det nationella projektet Skapa nu, ett projekt kring kreativitets- och kulturfostran, ordnar svenska linjen vid Utbildningsstyrelsen

Läs mer

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT

TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT TÄNK OM DU SKULLE BLI FARMACEUT EN DEL TROR ATT FARMACEUTER BARA FINNS PÅ APOTEK. DET ÄR FEL. VAD ÄR EN FARMACEUT? Läkemedel hjälper många till ett bättre, friskare och mer funktionellt liv. Många använder

Läs mer

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013

Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 2013 Offentlig ekonomi 04 Kommunernas och samkommunernas ekonomi och verksamhet 0 Ökningen av kommunernas driftskostnader avtog år 0 Kommunernas driftskostnader, exkl. affärsverk, ökade med,7 procent år 0,

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning)

Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Grundskolstatistik 2009 (grundläggande utbildning) Blankettanvisningar Det är kommunens uppgift att organisera datainsamlingen för grundskolorna i kommunen. Kommunen informerar skolorna om tidtabellen

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad

Lönestatistik,Stockholms stad, intranätet med anställda med en månadslön större än 10 000 kr. Månad ADMINISTRATIV ASSISTENT ADMINISTRATIV CHEF ADMINISTRATIV GRUPPCHEF ADMINISTRATIV SEKRETERARE ADMINISTRATÖR ANLÄGGNINGSCHEF ANLÄGGNINGSINGENJÖR ANTIKVARIE ARBETSINSTRUKTÖR ARBETSKONSULENT ARBETSLEDARE Kvinnor

Läs mer

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp

Hot spots - Råd för rektor. Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Hot spots - Råd för rektor Charlotte Wieslander utvecklingsavdelningens ledningsgrupp Karriärvägar för lärare Ca 10 000 karriärtjänster Ca 5 000 kr/månad för förstelärare Ca 10 000 kr/månad för lektor

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan lå 15/16 Elevhälsoplanen för Eklidens skola revideras varje år Nästa revidering: juni 2016 Ansvarig: Bitr. rektor Maria Kiesel

Läs mer