01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare"

Transkript

1 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01TOI010 Byråbranschen, lönegrupp I 01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II 01VAH020 Expeditionsservice, basserviceuppgifter 01LÄH000 Bud 01ATK021 Datateknik, planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer 01ATK022 Datateknik, andra än ovan nämnda planerings- och sakkunniguppgifter 01ATK030 Datateknik, drifts- och stöduppgifter 02KIR011 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR012 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR013 Biblioteksdirektör invånare 02KIR021 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. 02KIR022 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antalet lån/år KIR023 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antal lån/år över KIR030 Bibliotekarie 02KIR040 Biblioteksfunktionär 02VAP000 Sekreterare och instruktörer inom fritids- och kulturväsendet 02PER010 Basserviceuppgifter inom bildningen 02MUS010 Museidirektör 02MUS020 Museiamanuens, forskare vid museum 02MUS030 Konservator 03HOI010 Vårdpersonal inom hälsovården, ledningsuppgifter 03HOI020 Vårdpersonal inom hälsovården, chefsuppgifter 03HOI030 Vårdpersonal inom hälsovården, krävande yrkesuppgifter 03HOI040 Vårdpersonal inom hälsovården, yrkesuppgifter 04SOS030 Lednings- och chefsuppg. vid områdes- och serviceenheter 04SOS04A Sakkunniguppgifter inom socialvården, högre högskoleexamen 04SOS050 Krävande yrkesuppgifter inom socialvården, högskoleexamen eller tidigare... 04SOS06A Yrkesuppgifter inom socialvården, yrkesinriktad grundexamen eller tidigare 04PER010 Basserviceuppgifter inom social- och hälsovården 04FAR01B Ledande/ansvarig farmaceut 04FAR020 Läkemedelsförsörjning, krävande yrkesuppgifter 04FAR03A Läkemedelsförsörjning, yrkesuppgifter 04FAR03B Läkemedelsförsörjning, basserviceuppgifter 05PKO014 Lednings- och chefsuppgifter inom dagvården 05PKO011 Ansvariga vid små daghem eller övriga enheter eller delområden inom dagvården 05PKO02B Undervisning och pedagogiska uppgifter inom tidig fostran 05PKO030 Vård- och omsorgsuppgifter inom tidig fostran (yrkesuppgifter) 05KOU010 Yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor 05PER010 Basserviceuppgifter inom dagvården och i skolor 06RUO010 Kostservicepersonal, ledningsuppgifter

2 06RUO02A Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02B Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02C Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO040 Kostservicepersonal, direkt arbetsledning 06RUO050 Kostservicepersonal, yrkesuppgifter 06RUO060 Kostservicepersonal, basserviceuppgifter 07MAA010 Förmansuppgifter vid lantbruksläroanstalter 07MAA020 Direkt arbetsledning vid lantbruksläroanstalter 07MAA040 Arbetsledning i samband med avbytarservice och styrning av lantbruksarbete 07MAA050 Avbytarservice och icke specialiserat arbete inom lantbruket 08PES000 Förmansuppgifter vid tvätterier 08SII011 Städ-, tvätteri- och ekonomiuppgifter 08SII012 Dimensionerade städuppgifter 08LII010 Trafikservice, transport och inspektion 08LII020 Annan trafikservice 08PER010 Basserviceuppgifter inom övriga sektorer 12PPH00A Familjedagvårdare 13MAA010 En nära släkting som lantbruksavbytare Vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen Vuxenutbildningsföreståndare/annan examen Studiehandledare/högre högskoleexamen Studiehandledare/annan examen Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Biträdande grundskolerektor med helhetslön Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå 4

3 Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Lärare i specialförskoleklass Klasslärare i grundskolan/ämneslärarbehör Klasslärare i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå 2 (ändring i gruppen) Klasslärare i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/ämneslärarbehör Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/nivå 2 (ändring i gruppen) Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/specialundervisning i förskola Timlärare i lågstadieskola/nivå Rektor för gymnasium Rektor för vuxengymnasium Biträdande gymnasie-/vuxengymn.rektor med helhetslön Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå 2

4 Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Rektor för medborgarinstitut Rektor för folkhögskola Biträdande rektor för medborgarinstitut Lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå 1 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 2 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 3 (alt. 2) Rektor för musikläroanstalt Biträdande rektor vid musikläroanstalt Lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet) Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Biträdande rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå 5

5 Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Läroanst. för hemslöjd... vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./lärare som är biträdande rektor Läroanst. för huslig ek./ vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/3

6 Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Lantbruksläroanst., vuxenutbildningsföreståndare Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./lärare som är bitr. rektor Lantbruksläroanst./lektor/gem. ämnen Lantbruksläroanst./lektor/gymnastik Lantbruksläroanstalt/timlärare Hotell- o. rest./vuxenutbildningsföreståndare Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./borgå/lektor/modersmål Hotell- o. rest./borgå/lektor/redovisning Hotell- o. rest./borgå/lektor/gymnastik Hotell- o. rest./borgå/lektor/övr. ämnen Hotell- o. rest./timlärare Handelsläroanstalt/lektor/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/lektor/högskoleexamen Handelsläroanstalt/lektor/annan examen Handelsläroanstalt/timlärare/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/timlärare/högskoleex Handelsläroanstalt/timlärare/annan examen Tekn. läroanst./rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor med arvode Tekn. läroanst./vuxenutb.föreståndare Tekn. läroanst./överlärare Tekn. läroanst./lektor Tekn. läroanst./praktikingenjör Tekn. läroanst./lab.ingenjör

7 Tekn. läroanst./timlärare/yrkeshögsk.nivå Tekn. läroanst./timlärare/institutnivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/språk Social- och hälsovård/lektor/högre högsk.ex Social- och hälsovård/lektor/annan Social- och hälsovård/timlärare/högre högsk.ex Social- och hälsovård/timlärare/annan Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Sjöfartsläroanstalt/laboratorieingenjör Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/annan examen Sjöfartsläroanstalt/lektor/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/lektor/arbetsundervisning

8 Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./annan examen Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämn./annan ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/arbetsundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./annan ex Yrkeshögskola/överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/överlärare/övriga Yrkeshögskola/lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/lektor/övriga Yrkeshögskola/timlärare överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/timlärare överlärare/övriga Yrkeshögskola/timlärare lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/timlärare lektor/övriga Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högre högsk.ex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högsk.ex, ingenjörex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/ inst.examen Yrk.utb.center för vuxna/helstidsanst. lärare/annan examen Medborgarinstitut/timlärare Konstskola för barn och unga/timlärare Lönegrupp I Lönegrupp II Lönegrupp III L1TK2000 Övriga överläkare L0KASVNL Läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer L1TK5100 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1TK5200 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1TK6100 Legitimerad läkare som saknar allmänläkarrättigheter och specialläkarkompetens L1TK6200 Medicine studerande L1VV2001 Annan överläkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L1VV3001 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1VV3002 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1VV4000 Legitimerad läkare, ej allmänläkarrättigheter/specialläkarkompetens L2TH2000 Annan övertandläkare som förutsätts ha specialtandläkarkompetens på området L2TH5100 Hälsocentraltandläkare med specialtandläkarkompetens L2TH5200 Hälsocentraltandläkare som förutsätts vara legitimerad tandläkare

9 L2TH6100 Tandläkare med begränsad legitimation L2TH6200 Odontologie studerande L3SL1100 Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus L3SL1200 Överläkare, avdelningsöverläkare vid ett annat sjukhus L3SL3000 Läkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L3SL4100 Legitimerad läkare L3SL4102 Legitimerad läkare med minst 2 års specialiseringserfarenhet L3SL4104 Legitimerad läkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L3SL5000 Medicine studerande L3SL9003 Specialläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent) L3SL9004 ST-läkare i bitjänst (assistent) L4SH1000 Övertandläkare vid universitetssjukhus L4SH2000 Övertandläkare vid annat sjukhus L4SH5000 Specialtandläkare L4SH7000 Bitr. tandläkare/bitr. läkartandläkare L4SH7002 Legitimerad tandläkare med minst 2 års specialiseringsfarenhet L4SH7004 Legitimerad tandläkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L4SH9003 Specialtandläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent/lektor/avdelningstandläkare) L4SH9004 ST-tandläkare i bitjänst (assistent) L5EL3000 Övriga heltidsanställda hygieniker L5EL4000 Chef för hälsoövervakningen eller ansvarig veterinär, Praktik L5EL5000 Övriga praktiserande veterinärer L5EL5010 Övriga praktiserande veterinärer med lämplig specialistexamen Utan lönesättningskod

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Utbildning på Åland 2015 2016

Utbildning på Åland 2015 2016 Utbildning på gymnasienivå Ålands lyceum Ålands yrkesgymnasium Vuxenutbildning Ålands folkhögskola Ansökningsperiod 16.3-10.4.2015 Utbildning på Åland 2015 2016 www.gymnasium.ax 1 1 2 3 6 4 5 1 8 12 9

Läs mer

Sökande till utbildning 2012

Sökande till utbildning 2012 Utbildning 2014 Sökande till utbildning 2012 Nya studerandes tidigare utbildning och överlappande sökande Något under hälften av nya studerande inom yrkesutbildning kom direkt från grundskolan Av dem som

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen.

I. Primärhälsovårdsfasen, som behandlas i det följande, omfattar de uppgifter folkhälsolagen ålägger kommunerna, samt förvaltningen. 1 2 1. INLEDNING Projektet med att regionalt utveckla social- och hälsovården i Ekenäs, Hangö, Ingå, Karis, Pojo och Sjundeå har utgått från det nationella hälsovårdsprogrammet och de kraftigt ökade kostnaderna

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare

Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Juridisk vägledning Granskad september 2014 Mer om Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14

Nordisk statistik om studerande utomlands 2013/14 om studerande utomlands 2013/14 Utlandsstuderande med studiestöd Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) Antal utlandsstuderande på gymnasial nivå (10 12 skolår) som studerar med studiestöd

Läs mer

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning

Vanda. en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning 2 Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Vanda en mångsidig föregångare inom fostran och utbildning Utgivare: Vanda stad,

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen.

Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Handlingsplan för att upptäcka, utreda och stödja elever i behov av särskilt stöd på Tingbergsskolan och Nygårdsskolan F-3 samt fritidshemmen. Reviderad och upprättad 16/8-2013 Inledning All personal på

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige

Rapport 2008:33 R. Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Rapport 2008:33 R Vilka är studenter? En undersökning av studenterna i Sverige Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II

Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Inkluderande undervisning och goda exempel, del II Sammanfattande Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har producerats och publicerats av European Agency

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder

Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Handläggningsordning för individuellt stöd till studenter med funktionshinder Fastställd av rektor 2012-09-11 Dnr: UmU 500-927-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-01-09

KALLELSE. Datum 2015-01-09 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2015-01-09 Sida 1(1) Arbetsutskottet for utbildning och arbete Tid: onsdag den 21 januari 2015 Klockan 08:30 Plats: Sammantradesrum 3 Arende 1. Protokollets justering 2. Godkannande

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer

Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Bedömnings-PM 2014-04-02 1 (12) Pedagogisk insikt genom utbildning och erfarenhet behörighetskrav för rektorer och förskolechefer Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om behörighetskrav

Läs mer