01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: 25 000-75 000 invånare"

Transkript

1 01HAL031 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL032 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01HAL033 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp B: invånare 01TOI010 Byråbranschen, lönegrupp I 01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II 01VAH020 Expeditionsservice, basserviceuppgifter 01LÄH000 Bud 01ATK021 Datateknik, planerings- och sakkunniguppgifter samt driftschefer 01ATK022 Datateknik, andra än ovan nämnda planerings- och sakkunniguppgifter 01ATK030 Datateknik, drifts- och stöduppgifter 02KIR011 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR012 Biblioteksdirektör: invånare 02KIR013 Biblioteksdirektör invånare 02KIR021 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. 02KIR022 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antalet lån/år KIR023 Bibliotekschef, avdelningschef m.fl. antal lån/år över KIR030 Bibliotekarie 02KIR040 Biblioteksfunktionär 02VAP000 Sekreterare och instruktörer inom fritids- och kulturväsendet 02PER010 Basserviceuppgifter inom bildningen 02MUS010 Museidirektör 02MUS020 Museiamanuens, forskare vid museum 02MUS030 Konservator 03HOI010 Vårdpersonal inom hälsovården, ledningsuppgifter 03HOI020 Vårdpersonal inom hälsovården, chefsuppgifter 03HOI030 Vårdpersonal inom hälsovården, krävande yrkesuppgifter 03HOI040 Vårdpersonal inom hälsovården, yrkesuppgifter 04SOS030 Lednings- och chefsuppg. vid områdes- och serviceenheter 04SOS04A Sakkunniguppgifter inom socialvården, högre högskoleexamen 04SOS050 Krävande yrkesuppgifter inom socialvården, högskoleexamen eller tidigare... 04SOS06A Yrkesuppgifter inom socialvården, yrkesinriktad grundexamen eller tidigare 04PER010 Basserviceuppgifter inom social- och hälsovården 04FAR01B Ledande/ansvarig farmaceut 04FAR020 Läkemedelsförsörjning, krävande yrkesuppgifter 04FAR03A Läkemedelsförsörjning, yrkesuppgifter 04FAR03B Läkemedelsförsörjning, basserviceuppgifter 05PKO014 Lednings- och chefsuppgifter inom dagvården 05PKO011 Ansvariga vid små daghem eller övriga enheter eller delområden inom dagvården 05PKO02B Undervisning och pedagogiska uppgifter inom tidig fostran 05PKO030 Vård- och omsorgsuppgifter inom tidig fostran (yrkesuppgifter) 05KOU010 Yrkesuppgifter inom vård, handledning och fostran i skolor 05PER010 Basserviceuppgifter inom dagvården och i skolor 06RUO010 Kostservicepersonal, ledningsuppgifter

2 06RUO02A Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02B Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO02C Kostservicepersonal, lednings- och chefsuppg... antal måltider RUO040 Kostservicepersonal, direkt arbetsledning 06RUO050 Kostservicepersonal, yrkesuppgifter 06RUO060 Kostservicepersonal, basserviceuppgifter 07MAA010 Förmansuppgifter vid lantbruksläroanstalter 07MAA020 Direkt arbetsledning vid lantbruksläroanstalter 07MAA040 Arbetsledning i samband med avbytarservice och styrning av lantbruksarbete 07MAA050 Avbytarservice och icke specialiserat arbete inom lantbruket 08PES000 Förmansuppgifter vid tvätterier 08SII011 Städ-, tvätteri- och ekonomiuppgifter 08SII012 Dimensionerade städuppgifter 08LII010 Trafikservice, transport och inspektion 08LII020 Annan trafikservice 08PER010 Basserviceuppgifter inom övriga sektorer 12PPH00A Familjedagvårdare 13MAA010 En nära släkting som lantbruksavbytare Vuxenutbildningsföreståndare/högre högskoleexamen Vuxenutbildningsföreståndare/annan examen Studiehandledare/högre högskoleexamen Studiehandledare/annan examen Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för lågstadium, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Rektor för högstadium, Rektor för specialskola, Biträdande grundskolerektor med helhetslön Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lektor i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå 4

3 Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Lärare som ger spec.underv. i grundskolan/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Förskollärare/nivå Lärare i specialförskoleklass Klasslärare i grundskolan/ämneslärarbehör Klasslärare i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå 2 (ändring i gruppen) Klasslärare i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Lektor i studiehandledning i grundskolan/nivå Klasslärare i grundskolan/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i högstadieskola/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i specialundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/ämneslärarbehör Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/nivå 2 (ändring i gruppen) Timlärare i lågstadieskola/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/förskoleundervisning/nivå Timlärare i lågstadieskola/specialundervisning i förskola Timlärare i lågstadieskola/nivå Rektor för gymnasium Rektor för vuxengymnasium Biträdande gymnasie-/vuxengymn.rektor med helhetslön Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor i gymnasiet/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå 2

4 Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Lektor vid vuxengymnasium eller vuxenlinje/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i gymnasiet/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Timlärare i vuxengymnasium/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Rektor för konstskola för barn och unga/nivå Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Lärare vid konstskola för barn och unga, alt Rektor för medborgarinstitut Rektor för folkhögskola Biträdande rektor för medborgarinstitut Lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Planeringsansvarig lärare vid medborgarinstitut/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå Lärare vid folkhögskola/nivå 1 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 2 (alt. 2) Lärare vid folkhögskola/nivå 3 (alt. 2) Rektor för musikläroanstalt Biträdande rektor vid musikläroanstalt Lärare inom yrkesutbildningen (II stadiet) Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Grundundervisning i musik/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Timlärare vid musikläroanstalt/nivå Rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Biträdande rektor vid läroanstalt för yrkesutbildning Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Lektor i yrkesämnen/nivå 5

5 Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i gem. ämnen vid läroanst. för yrkesutb./nivå Lektor i yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/allmänna ämnen/nivå Yrkesläroanstalt/timlärare/yrkesämnen/nivå Läroanst. för hemslöjd... vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/lektor/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...institut/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/yrkesämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för hemslöjd...skola/timlärare/övr. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./lärare som är biträdande rektor Läroanst. för huslig ek./ vuxenutbildningsföreståndare Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./inst./lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/lektor/gem. ämnen Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/gem. ämnen/3

6 Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Läroanst. för huslig ek./inst./timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/yrkesämnen o. hälsov Läroanst. för huslig ek./skola/timlärare/gem. ämnen/ Lantbruksläroanst., vuxenutbildningsföreståndare Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./skola/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./institut/lektor/yrkesämnen/ Lantbruksläroanst./lärare som är bitr. rektor Lantbruksläroanst./lektor/gem. ämnen Lantbruksläroanst./lektor/gymnastik Lantbruksläroanstalt/timlärare Hotell- o. rest./vuxenutbildningsföreståndare Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/yrkesämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/språk/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/övr. ämnen/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./lektor/gymnastik/nivå Hotell- o. rest./borgå/lektor/modersmål Hotell- o. rest./borgå/lektor/redovisning Hotell- o. rest./borgå/lektor/gymnastik Hotell- o. rest./borgå/lektor/övr. ämnen Hotell- o. rest./timlärare Handelsläroanstalt/lektor/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/lektor/högskoleexamen Handelsläroanstalt/lektor/annan examen Handelsläroanstalt/timlärare/högre högsk.ex Handelsläroanstalt/timlärare/högskoleex Handelsläroanstalt/timlärare/annan examen Tekn. läroanst./rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor Tekn. läroanst./bitr. rektor med arvode Tekn. läroanst./vuxenutb.föreståndare Tekn. läroanst./överlärare Tekn. läroanst./lektor Tekn. läroanst./praktikingenjör Tekn. läroanst./lab.ingenjör

7 Tekn. läroanst./timlärare/yrkeshögsk.nivå Tekn. läroanst./timlärare/institutnivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/gymnastik/nivå Tekn. läroanst./timlärare/språk Social- och hälsovård/lektor/högre högsk.ex Social- och hälsovård/lektor/annan Social- och hälsovård/timlärare/högre högsk.ex Social- och hälsovård/timlärare/annan Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediekultur/lektor/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst och mediek./lektor/allm. ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst o. mediekultur/timlärare/yrk.ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Konst och mediek./timlärare/allm. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./lektor/gem. ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/yrk.ämn./nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Skogsbr. o. trähush./timlärare/gem. ämnen/nivå Sjöfartsläroanstalt/laboratorieingenjör Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/gem. ämnen/annan examen Sjöfartsläroanstalt/lektor/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/lektor/arbetsundervisning

8 Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/lektor/sjöfart m.m./annan examen Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämnen/lägre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/gem. ämn./annan ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/yrkesundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/arbetsundervisning Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./högre högsk.ex Sjöfartsläroanstalt/timlärare/sjöfart m.m./annan ex Yrkeshögskola/överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/överlärare/övriga Yrkeshögskola/lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/lektor/övriga Yrkeshögskola/timlärare överlärare/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare överlärare/adm. o. handel m.m Yrkeshögskola/timlärare överlärare/övriga Yrkeshögskola/timlärare lektor/teknik o. trafik Yrkeshögskola/timlärare lektor/adm. o. handel Yrkeshögskola/timlärare lektor/övriga Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högre högsk.ex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/högsk.ex, ingenjörex Yrk.utb.center för vuxna/heltidsanst. lärare/ inst.examen Yrk.utb.center för vuxna/helstidsanst. lärare/annan examen Medborgarinstitut/timlärare Konstskola för barn och unga/timlärare Lönegrupp I Lönegrupp II Lönegrupp III L1TK2000 Övriga överläkare L0KASVNL Läkare vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer L1TK5100 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1TK5200 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1TK6100 Legitimerad läkare som saknar allmänläkarrättigheter och specialläkarkompetens L1TK6200 Medicine studerande L1VV2001 Annan överläkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L1VV3001 Hälsocentralläkare med specialläkarkompetens L1VV3002 Hälsocentralläkare som förutsätts ha allmänläkarrättigheter L1VV4000 Legitimerad läkare, ej allmänläkarrättigheter/specialläkarkompetens L2TH2000 Annan övertandläkare som förutsätts ha specialtandläkarkompetens på området L2TH5100 Hälsocentraltandläkare med specialtandläkarkompetens L2TH5200 Hälsocentraltandläkare som förutsätts vara legitimerad tandläkare

9 L2TH6100 Tandläkare med begränsad legitimation L2TH6200 Odontologie studerande L3SL1100 Överläkare, förvaltningsöverläkare, avdelningsöverläkare vid universitetssjukhus L3SL1200 Överläkare, avdelningsöverläkare vid ett annat sjukhus L3SL3000 Läkare som förutsätts ha specialläkarkompetens på området L3SL4100 Legitimerad läkare L3SL4102 Legitimerad läkare med minst 2 års specialiseringserfarenhet L3SL4104 Legitimerad läkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L3SL5000 Medicine studerande L3SL9003 Specialläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent) L3SL9004 ST-läkare i bitjänst (assistent) L4SH1000 Övertandläkare vid universitetssjukhus L4SH2000 Övertandläkare vid annat sjukhus L4SH5000 Specialtandläkare L4SH7000 Bitr. tandläkare/bitr. läkartandläkare L4SH7002 Legitimerad tandläkare med minst 2 års specialiseringsfarenhet L4SH7004 Legitimerad tandläkare med minst 4 års specialiseringserfarenhet L4SH9003 Specialtandläkare i bitjänst (biträdande lärare/överassistent/lektor/avdelningstandläkare) L4SH9004 ST-tandläkare i bitjänst (assistent) L5EL3000 Övriga heltidsanställda hygieniker L5EL4000 Chef för hälsoövervakningen eller ansvarig veterinär, Praktik L5EL5000 Övriga praktiserande veterinärer L5EL5010 Övriga praktiserande veterinärer med lämplig specialistexamen Utan lönesättningskod

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE

PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER OCH INTERN SERVICE KT Cirkulär 9/2014 bilaga 2 1 (15) BILAGA 1 FÖRVALTNINGSPERSONAL OCH PERSONAL INOM INTERN SERVICE BILAGA 1 PERSONAL SOM ARBETAR MED VISSA SAKKUNNIGUPPGIFTER INOM FÖRVALTNINGEN, BYRÅUPPGIFTER, ICT-UPPGIFTER

Läs mer

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur:

Lönebilaga 1 har fått ny struktur och nytt innehåll. Bilaga 1 i AKTA 2014 2016, som gäller till 30.6.2015, har följande struktur: KT Cirkulär 9/2014 bilaga 3 1 (14) Tillämpning av lönebilaga 1 "Personal som arbetar med vissa sakkunniguppgifter inom förvaltningen, byråuppgifter, ICT-uppgifter och intern service". Strukturen och innehållet

Läs mer

KT 8.4.2015 Bilaga till cirkulär 5/2015. Löner och arvoden från 1.7.2015 inom UKTA 2014 2016

KT 8.4.2015 Bilaga till cirkulär 5/2015. Löner och arvoden från 1.7.2015 inom UKTA 2014 2016 Löner och arvoden från 1.7.2015 inom UKTA 2014 2016 Genom en allmän höjning på 0,4 procent 1.7.2015 höjs grundlönerna och minimilönerna enligt lönepunkten och löneskalornas nedre och övre gränser timarvodena

Läs mer

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal

AKTA. Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal AKTA 2010 2011 Allmänt kommunalt tjänsteoch arbetskollektivavtal AKTA 2010 2011 Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal Underteckningsprotokoll Kap. I Allmän del Kap. II Löner Kap. III Arbetstid

Läs mer

01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II

01TOI020 Byråbranschen, lönegrupp II Lönesättningskoder för AKTA 2006 Bilaga 1 Kommunledning och personal inom den interna serviceverksamheten: 01HAL021 Kommunledning och förvaltning, lönegrupp A: 6 000 15 000 invånare 01HAL022 Kommunledning

Läs mer

2 495,07 2 471,52 4 03 04 01 7 utbildning/gymnasieundervisning

2 495,07 2 471,52 4 03 04 01 7 utbildning/gymnasieundervisning KT Cirkulär 11/2015, bilaga 2 Löner och arvoden inom UKTA från 1.1.2016 DEL A Allmän del Förhör av privatelev ( 25) 36,05 DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

Läs mer

Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011

Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011 KA 1 (13) Löner och arvoden i UKTA fr.o.m. 1.2.2010 UKTA 2010 2011 Del A Allmän del Arvoden Förhör av privatelev ( 25) 34,10 /gång Del B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande

Läs mer

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 Kommunstyrelsen 386 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 16.11.2015 godkänt kommunens budget för år 2016. Befattningsändringarna

Läs mer

DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning REKTORER OCH ELEVHANDLEDARE 4 03 01 001 lönegrundsgrupper 8-11 3 769,96-4 021,38 12-23 3 898,81-4 173,73 24-30 4 021,38-4

Läs mer

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Beredning: personalplanerare Ulla Väyrynen, tfn Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 380 21.11.2016 Befattnings- och beteckningsändringar i budgeten år 2017 Kommunstyrelsen 21.11.2016 380 Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde 14.11.2016 godkänt kommunens budget för

Läs mer

DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning

DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning DEL B Gemensamma bestämmelser för undervisningspersonal inom allmänbildande utbildning REKTORER OCH ELEVHANDLEDARE 4 03 01 001 lönegrundsgrupper 8-11 3 785,04-4 037,47 12-23 3 914,40-4 190,42 24-30 4 037,47-4

Läs mer

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan

LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan KT Cirkulär 9/2015 bilaga 3 1(39) LÄKTA 2014 2016 textändringar i tredje upplagan fet stil = textändring överstreckad text = texten har slopats normal text = texten är intakt ALLMÄN DEL I TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet

Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del. 1 Befattningar inom vård- och omsorgsväsendet Kommunstyrelsen 386 30.11.2015 Kommunstyrelsen 22 25.01.2016 Befattningsändringar i budgeten för år 2016 för vård- och omsorgsväsendets del Kommunstyrelsen 30.11.2015 386 Kommunfullmäktige har vid sitt

Läs mer

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå

Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Godkänd av fullmäktige 4..04 Behö righets- öch språ kkunskåpsstådgå Tillämpningsområde I denna stadga har fastställts behörighetsvillkor för sjukvårdsdistriktets alla tjänster och befattningar. Fastställande

Läs mer

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014

Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8 5.9.2014 Dokumentnamn Nr Sidnr Info 1 Datum 5.9.2014 Dnr Ärende Ändrade sidor i Anställningsvillkor för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2014 ny sida ändr.datum Tka Allmän del A1 s 7(5) 5.9.2014 A1 s 8

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer. 2 Grundlön för lärare som ger grundundervisning i musik 1 DEL F, BILAGA 10 DEL F MUSIKLÄROANSTALTER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4 08 01 00 2 Den uppgiftsrelaterade grundlönen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren

Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Promemoria 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Tillämpningsanvisningar om hur ändringarna i behörighetsvillkoren för lärare inom yrkesutbildningen inverkar på anställningsvillkoren Statsrådets förordning om ändring

Läs mer

Tillämpning av lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer. Lönebilaga 8 har fått ny struktur och nytt innehåll

Tillämpning av lönebilaga 8 Servicepersonal inom övriga sektorer. Lönebilaga 8 har fått ny struktur och nytt innehåll KT Cirkulär 9/2014, bilaga 6 1 (7) Tillämpning av lönebilaga 8 "Servicepersonal inom övriga sektorer Strukturen och innehållet i lönebilaga 8 Lönebilaga 8 har fått ny struktur och nytt innehåll Bilaga

Läs mer

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad

1 Ordinarie (förordnande tills vidare) 2 Visstidsanställd (inte vikarie) 3 Vikarie för tjänst/befattning 4 Tjänstledig 5 Deltidspensionerad LÄRARSPECIFIK BLANKETT Lärare inom grundläggande utbildning och gymnasieutbildning 2008 Lärarens uppgifter A. Lärarens efternamn B. Lärarens förnamn D. Anställningsförhållandets karaktär i den här läroanstalten

Läs mer

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften

1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter lämpliga för uppgiften BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE Löner BILAGA 3 SJUKHUSLÄKARE I LÖNER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Överläkare/läkare i motsvarande ställning Grundlön /mån. Läkaren förutsätts ha specialisträttigheter

Läs mer

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Behörighets- och språkkrav. för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket 28.4.2015 1. Tillämpningsområde Behörighets- och språkkrav för tjänster och befattningar inom social- och hälsovårdsverket

Läs mer

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002

Rehn 19.1.2002 1 (2) Inom Serviceinrättningarnas arbetsgivarförenings verksamhetsområde genomförs följande lönehöjningar 1.3.2002 MEDLEMSBREV 1/2002 Rehn 19.1.2002 1 (2) Till Serviceinrättningarnas arbetsgivarförening rf:s medlemsorganisationer SIAFKA 2001 2002, LÖNEJUSTERINGAR FR.O.M. 1.3.2002 LAGEN OM PERSONREGISTER FÖR ARBETARSKYDDET

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2011 Nr 75 Nr 75 LANDSKAPSFÖRORDNING om gymnasieutbildning Utfärdad i Mariehamn den 23 juni 2011 Med stöd av 8, 9, 10 och 34 landskapslagen (2011:13) om gymnasieutbildning stadgas

Läs mer

Språkstadga för Pedersöre kommun

Språkstadga för Pedersöre kommun PEDERSÖRE KOMMUN PEDERSÖREN KUNTA Språkstadga för Pedersöre kommun Godkänd av kommunfullmäktige 17.1.2011, 8 Träder i kraft 1.2.2011 1 För Pedersöre kommuns tjänsteinnehavare och befattningshavare är språkkunskapskraven

Läs mer

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering

Lämplig lägsta högskoleexamen eller mellanstadieexamen. Lämplig högre högskoleexamen och tillräcklig erfarenhet av ekonomiplanering BENÄMNING AAC-instruktör Administrativ biträdande överläkare Aktivitetshandledare Anställningschef Anställningsdirektör Anställningsjurist Ansvarig ekonomiplanerare Ansvarig ergoterapeut Ansvarig farmaceut

Läs mer

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan

FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER. Arbete nära människan FINLANDS NÄRVÅRDAR- OCH PRIMÄRSKÖTARFÖRBUND SUPER Arbete nära människan SuPer Närvårdarens och primärskötarens eget förbund Finlands närvårdar- och primärskötarförbund SuPer är Finlands största fackförbund

Läs mer

Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA

Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA Lönefaktorer efter avtalsbransch AKTA Allmänna tillägg Lön Kapitel II 00400 Prövningsbaserad del av personligt tillägg...... 6 01127 Motivationstillägg...... 8 01095 Språktillägg...... 9 01543 Mötesarvode......

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB

Arbetsmarknadsbarometern 2010. Richard Palmer, ÅSUB Arbetsmarknadsbarometern 2010 Richard Palmer, ÅSUB Arbetslösheten 4,0 Öppen arbetslöshet januari 2008-maj 2010 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2010 2009 2008 0,5 0,0 2 Negativ tillväxt på arbetsmarknaden för andra

Läs mer

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011

TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER. 1 Lönesättningen 1.5.2011 BILAGA 2 TANDLÄKARE VID HÄLSOCENTRALER 1 Lönesättningen 1.5.2011 Tjänstebeteckning/uppgift 1 Övertandläkare/tandläkare i motsvarande ställning Tandläkaren förutsätts ha specialtandläkarrättigheter lämpliga

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015)

HNS BEHÖRIGHETSVILLKOR (uppdaterade 12.2.2015) BENÄMNING AAC-instruktör Transportkoordinator Områdeschef Yrkesman Biträdande avdelningsskötare Biträdande chefsfysiker Biträdande övertandläkare Biträdande chefskemist Biträdande överläkare Direktör för

Läs mer

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03

LÖNESTATISTIK PER TJÄNSTEBENÄMNING 2006-10-03 ADMINISTRATIV ASSISTENT Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median ADMINISTRATIV CHEF Antal Min Max Medel 10 Perc 90 Perc Median 2 31 690 41 000 35 507 31 845 39 932 35 924 Man 3 5 31 500 41 000 34 999

Läs mer

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning

Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning Åbo en traditionsrik och modern skolstad! turku.fi/undervisning 9 500 Småbarnsfostran Småbarnsfostran är växelverkan Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel

Läs mer

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet

Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Bilaga: Förteckning över tjänster och anställda i arbetsavtal per resultatområde/enhet Enhet Tjänst/anställd 2008 2009 2010 2010 2009-10 Allmän administration: Kommundirektör 1 1 1 1 0 Ekonomichef 1 1

Läs mer

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx.

BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998. Utbildningsanordnarens namn. Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt. dag.månad.xxxx. BILAGA 1 BESLUTSMODELL 27.8.1998 Utbildningsanordnarens namn Näradress (PB, om sådan finns) Postnummer och postanstalt dag.månad.xxxx xxx/430/xxxx TILLSTÅND ATT ORDNA UTBILDNING Undervisningsministeriet

Läs mer

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS

Arbetsmarknadsbarometern 2011. På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Arbetsmarknadsbarometern 2011 På uppdrag av landskapsregeringen och AMS Katarina Fellman 17.6.2011 Arbetslöshetsgrader och nettoinflyttning 1990-2011 % 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 Personer 275 250 225 200

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8.

4.8.2015. Bilaga 1b 1 4.8.2015 Bilaga 1b 2 4.8.2015 Bilaga 1b 3 4.8.2015. Bilaga 5 1 4.8.2015 Bilaga 5 2 4.8.2015 Bilaga 5 3 4.8. Dokumentnamn Nr Sidnr INFO 1 (1) Datum 4.8.2015 Dnr Ärende Uppdaterade sidor i lönesättning för tjänstemän vid Ålands hälso- och sjukvård 2015 ny sida uppdateringsdatum Lönesättning Bilaga 1a 1 4.8.2015

Läs mer

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16)

KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) KT Cirkulär 29/2011, bilaga 2 1 (16) Nybondas-Kangas/Taavitsainen Avtalsändringar i läkaravtalet 2012 2013 1 Sammandrag av lönehöjningarna och de viktigaste avtalsändringarna 1.1 Lönejusteringarna år 2012

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn 2014 Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar: Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2014 är anställda av en kommun

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 123/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagomändringav47aoch47b lagenomspecialiserad sjukvård PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017)

Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) KT Cirkulär 10/2016 bilaga 2 1 (12) Freund Tillämpningsanvisningar för avtalsändringarna i det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal 2017 (UKTA 2017) Avtalsändringar Avtalsändringarna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 29 april 2011 377/2011 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården Utfärdad i Helsingfors

Läs mer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer

1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 1 DEL F, BILAGA 11 DEL F A I MEDBORGARINSTITUT LÖN FÖR TJÄNSTE-/BEFATTNINGSINNEHAVARE VID MEDBORGARINSTITUT I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Uppgiftsrelaterad grundlön för rektorer och biträdande rektorer 4

Läs mer

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1

Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Materiella ändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 samt tillämpningsanvisningar 1 Löneförhöjningar 2010 och 2011 Lönejusteringarna framgår av underteckningsprotokollet

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Beslut. Lag. om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården RIKSDAGENS SVAR 396/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om yrkesutbildade personer och av vissa andra lagar Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Vi tryggar lärarnas intressen

Vi tryggar lärarnas intressen Vi tryggar lärarnas intressen Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ ansvarar för lärarnas intressebevakning. OAJ är landets enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas löner, arbetstider och

Läs mer

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79

DEL B GYMNASIER TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER. I/1 Uppgiftsrelaterad lön. 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. I 2 327,63 II 2 273,79 1 DEL B, BILAGA 2 DEL B GYMNASIER I TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER I/1 Uppgiftsrelaterad lön 1 Grundlön för lektorer (ämneslärare) Lön, /mån. 4 04 04 01 7 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för gymnasieundervisning

Läs mer

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA)

Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) KA Cirkulär 5/2010 bilaga 3 1 (46) Avtalsändringar i det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2010 2011 KT Cirkulär 5/2010 bilaga 3 2 (46) Kap. II LÖNER 3 Minimilön mom. 1 För

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING Intervju- och undersökningstjänster September 2006 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING 2006 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer

Läs mer

ADB-stödd granskning av lönerna. Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna

ADB-stödd granskning av lönerna. Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna www.pwc.com ADB-stödd granskning av lönerna Ålands hälso-och sjukvård Rapport till Landskapsrevisorerna 25.1.2013 Landskapsrevisorer Ålands Lagting Ärade landskapsrevisorer, Vi har utfört en ADB-stödd

Läs mer

Kuntaliitto Kommunförbundet

Kuntaliitto Kommunförbundet Kuntaliitto Kommunförbundet Kommunerna ansvarar för basservicen och sörjer för invånarnas välfärd www.kommunerna.net Kommunens organisation FULLMÄKTIGE Revisionsnämnden KOMMUNSTYRELSEN NÄMNDERNA Primära

Läs mer

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017

KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 KOMVUX BORGHOLM KURSKATALOG 2016/2017 Det livslånga lärandet Vi är den lilla ambitiösa skolan som välkomnar dig som fyllt 20 år. Här får Du möjlighet att utveckla din potential och nå dina drömmars mål.

Läs mer

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345

Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Utbildning som inte leder till examen vid läroanstalten år 2013 Läroanstaltskod 12345 Läroanstaltens namn Ifyllarens släktnamn Ifyllarens förnamn Telefon t.ex. 015-12345678 Telefax t.ex. 015-12345678 Datum

Läs mer

UTBILDNINGEN I FINLAND

UTBILDNINGEN I FINLAND UTBILDNINGEN I FINLAND 1 Utbildningen i Finland Universitet Gymnasieutbildning Läropliktsutbildning Grundläggan ÅLDER LÄSÅR Förskoleunde eller daghem Påbyggnadsexamina vid yrkeshögskolor Yrkeshögskolor

Läs mer

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39

Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018. Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Hammarlands kommun jämställdhetsplan för åren 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 25.6.2015 39 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Jämställdhetsarbetets juridiska grund... 3 3. Målsättningar

Läs mer

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi

Statistikfolder september 2013. personalen. Lönerna och. i kommunsektorn. www.kommunarbetsgivarna.fi Statistikfolder september 2013 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner per avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade 2012 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000

Läs mer

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015

Ammatillinen koulutus. Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 Att identifiera och erkänna kunskap Ammatillinen koulutus Verksamhetsledningsgruppen 2.10.2012 uppdaterad 4. 2014, 8.8. 2015 ledningsgruppen 23.10.2012, 30.9.2015 1 Att identifiera och erkänna kunskap

Läs mer

DE VIKTIGASTE AVTALSÄNDRINGARNA SOM TRÄDER I KRAFT LÖN FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL I TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE

DE VIKTIGASTE AVTALSÄNDRINGARNA SOM TRÄDER I KRAFT LÖN FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL I TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE KA BILAGA 1 TILL CIRKULÄR 2/2003 1 (28) DE VIKTIGASTE AVTALSÄNDRINGARNA SOM TRÄDER I KRAFT 1.3.2003 DEL A ALLMÄN DEL KAPITEL II LÖN FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL I TJÄNSTEFÖRHÅLLANDE 20 Övertimarvode Till

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området

Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Utbildningsprogram > Arbetsplatser Vägen till yrkeskunskap inom det humanistiska och pedagogiska området Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i teckenspråkshandledning Grundexamen i barn- och familjearbete

Läs mer

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.

UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1. UNDERTECKNINGSPROTOKOLL TILL DET KOMMUNALA TJÄNSTEKOLLEKTIV- AVTALET FÖR LÄKARE 2014 2016 FÖR DEN ANDRA DELPERIODEN 1.1.2016 31.1.2017 1 Verkställande av de centrala arbetsmarknadsorganisationernas förhandlingsresultat

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA)

Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA) BILAGA 1 TILL CIRKULÄR 34/2005 Piekkala 9.12.2005 1 (17) ÄNDRINGAR I DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSSEKTORN (UKTA) GRUNDSKOLAN GRUNDLÖN FÖR KLASSLÄRARE I GRUNDSKOLAN

Läs mer

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600

101011 Ledning, ekonomi 50-59 Män 1 51 600 51 600 51 600 * Totalt 1 51 600 51 600 51 600 51 600 Hudiksvalls Kommun Lönestatistik 2014 Tillsvidareanställd personal per etikett och ålder 10 Ledningsarbete 101010 Ledning, administration 30-39 Män 1 38500 38500 38500 50-59 Män 1 81000 81000 81000 * Totalt

Läs mer

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör

Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Certifiering av medicinsk ingenjör och civilingenjör Caroline Hagström Medicinsk civilingenjör Kursansvarig MTF MT Säkerhetschef/Sektionschef medicin och analys Universitetssjukhuset Örebro Örebro läns

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga %

Fördelning av sysselsatta mellan mans- och kvinnodominerade yrkesgrupper i slutet av år 2008. Kvinnor % Män % Samtliga % Befolkning 010 Sysselsättning 008 Yrke och socioekonomisk ställning Var tredje arbetar inom mycket kvinno- eller mansdominerade yrkesgrupper Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik har yrkesgrupperna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen

Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Utbildningsprogram > Vägen till yrkeskunskap inom turism-, kosthållsoch ekonomibranschen Yrkesinriktade grundexamina Grundexamen i turism Grundexamen inom cateringbranschen Grundexamen inom hotell- och

Läs mer

TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL (UKTA)

TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL (UKTA) Cirkulär 3/2007 Bilaga 3 1(14) TILLÄMPNINGSDIREKTIV FÖR DET KOMMUNALA TJÄNSTE- OCH ARBETSKOLLEKTIVAVTALET FÖR UNDERVISNINGSPERSONAL (UKTA) ALLMÄN DEL Kapitel II 6 Lönegrunder Tillämpningsdirektivet till

Läs mer

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering Dnr 19/400/2004 Datum 25.3.2004 Enligt sändlista Hänvisning: Undervisningsministeriets beslut 25.6.2002 och 27.9.2002 (36/400/2002) Ärende: Ändring av undervisningsförvaltningens utbildningsklassificering

Läs mer

Lönestatistik. Valt datum: 2008-08-31

Lönestatistik. Valt datum: 2008-08-31 ADMINISTRATIV CHEF Kvinnor 9 35 000 45 000 38 650 Män 5 35 000 47 300 39 540 Totalt 14 35 000 47 300 38 968 ADMINISTRATÖR (ALLA PREFIX) Kvinnor 196 19 000 33 250 25 942 Män 40 20 000 36 032 28 027 Totalt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2000 Nr 322 331 INNEHÅLL Nr Sidan 322 Lag om ändring av revisionslagen... 827 323 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering)

KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER. 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) 3172 Bilaga 1 KRAV PÅ HYGIENKOMPETENS HOS PERSONER SOM ARBETAR I LIVSMEDELSLOKALER 1. Baskunskaper i mikrobiologi och förorening av livsmedel (kontaminering) Personen vet vad mikrober är och var sådana

Läs mer

Grundinformation om reformen, hösten 2016

Grundinformation om reformen, hösten 2016 Grundinformation om reformen, hösten 2016 Sådant är s nya ledarskapssystem Stadskansliet 25.8.2016 Borgmästarmodellen och sektorerna Stadsfullmäktige beslutade 16.3 och 22.6.2016 om huvudlinjerna för förnyandet

Läs mer

Motiv för legitimation

Motiv för legitimation Motiv för legitimation Kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten Bidra till professionalism genom tydligare krav Öka yrkets status fler ska vilja bli lärare! Ökad måluppfyllelse för eleverna Lärarlegitimation

Läs mer

Statsbudgeten Studiestöd

Statsbudgeten Studiestöd 70. Studiestöd Studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) består av studiepenning, studiestödets bostadstillägg samt statsborgen för studielån. Studiepenningen är en skattepliktig förmån. Dessutom

Läs mer

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor

Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande utbildning/gymnasieundervisning eller tidigare behörighet som äldre lektor 1 DEL B, BILAGA 1 DEL B GRUNDSKOLAN II II/1 TJÄNSTEINNEHAVARNAS LÖNER Uppgiftsrelaterad lön 2 Grundlön för lektorer (ämneslärare) 4 03 04 00 5 Högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grundläggande

Läs mer

Pedagogisk personal Hösten 2015

Pedagogisk personal Hösten 2015 Sida 1 av 12 Pedagogisk personal Hösten 2015 Instruktioner Sista insändningsdag: 2015-11-02 Sida 2 av 12 Innehållsförteckning NYHETER I ÅRETS INSAMLING... 3 PERSONAL SOM SKA REDOVISAS... 4 PERSONAL SOM

Läs mer

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014

ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Annika Westerholm ÅRSBOK FÖR UTBILDNINGSSTATISTIK 2014 Den svenskspråkiga utbildningen Den svenskspråkiga utbildningen Utbildningsstatistik - Den svenskspråkiga utbildningen i en nationell helhet Specialsakkunnig

Läs mer

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING

ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING OAJ:n Vaasan paikallisyhdistys ry OAJ:s lokalförening i Vasa ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING ORDLISTA FÖR FOSTRAN OCH UTBILDNING Småbarnsfostran Ansvarig för uppfostran i daghem är förutom barnträdgårdslärare

Läs mer

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET

DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET DET HUMANISTISKA OCH PEDAGOGISKA OMRÅDET Examina inom det humanistiska och pedagogiska området Med examina inom det humanistiska och pedagogiska området (yrkesinriktade grundexamina och yrkesexamina) uppnår

Läs mer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer

Verksamhetsidé. Fem ledande principer Borgå medborgarinstitut ägs av Borgå stad och är administrativt en enhet som lyder under det svenska skolväsendet inom stadens bildningssektor. Institutet är juridiskt en skola inom den fria bildningen

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer Bilaga 1 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens avgiftsbelagda prestationer 1. Beslut om yrkesverksamhet inom hälsovård samt intyg

Läs mer

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn.

Statistikfolder september Lönerna och personalen i kommunsektorn. Statistikfolder september 2011 Lönerna och personalen i kommunsektorn www.kommunarbetsgivarna.fi Genomsnittliga löner efter avtalsområde Heltidsanställda månadsavlönade år 2010 7 000 6 000 5 000 4 000

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020

Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 2020 Utbildnings- och arbetsmarknadsprognos för Skåne med sikte på 22 Utbildningsprognoser Anders Axelsson, anders.axelsson@skane.se Christian Lindell, christian.lindell@skane.se Utbildningsprognos 21-22 Prognosen

Läs mer

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129

Tabell 8. Samtliga sektorer All sectors 104 Offentlig sektor Public sector 118 Privat sektor Private sector 129 Tabell 8. Genomsnittlig månadslön efter yrkesgrupp, utbildningsnivå och kön 2002 Average monthly salary by occupational group, level of education, and sex 2002 Sektor/sector Sida/page Samtliga sektorer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 246/2015 Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

TILL MEDIERNA Material får användas fritt

TILL MEDIERNA Material får användas fritt OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN TILL MEDIERNA 8.8. Material får användas fritt UTBILDNINGSSTYRELSENS UPPSKATTNINGAR GÄLLANDE NYBÖRJARE I UTBILDNING SAMT ANTALET STUDERANDE OCH ANTALET LÄROANSTALTER

Läs mer

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland

Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Arbetslivs- och framtidsorienterad yrkesutbildning i Finland Nordiskt seminarium 21.9.2011 Heidi Backman Regeringsprogrammet 2011- Inom all utbildning betonas kontakter till arbetslivet och fostran till

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Barn- och fritidsprogrammet utbildar dig för arbete med människor i alla åldrar. Programmet ger dig kunskaper och färdigheter i pedagogik, psykologi, sociologi och service.

Läs mer

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd

Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter. Helena Öhman undervisningsråd Kompetensbaserad utbildningrevidering av grunderna för yrkesinriktade grundexamina och övriga föreskrifter Helena Öhman undervisningsråd (TUTKE 2) RP 20.3.2014 Kompetensinriktning Utgår från arbetslivet

Läs mer

tjänsteinnehavaren/arbetstagaren betalas lön för december. Engångspotten betalas också till icke fackanslutna.

tjänsteinnehavaren/arbetstagaren betalas lön för december. Engångspotten betalas också till icke fackanslutna. KA Cirkulär 13/2007 bilaga 6 1 (14) Tillämpningsanvisningar för det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA) 2007 2009 och likalönsprotokollet (Tillämpningsanvisningarna för semesterbestämmelserna

Läs mer

Anvisningar för månadsavlönade

Anvisningar för månadsavlönade Enkät om löner inom kommunsektorn Anvisningar för månadsavlönade Enkäten om månadsavlönade omfattar Alla de tjänsteinnehavare och månadsavlönade arbetstagare som 1.10.2013 är anställda av en kommun eller

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Huddinge kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Huddinge kommun Tillsyn i Huddinge kommun Beslut 2(5) har genomfört tillsyn av Huddinge kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Handels- och administrationsprogrammet

Läs mer

Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013

Utbildningsanordnare och läroanstalter 2013 Utbildning 204 Utbildningsanordnare och läroanstalter 203 Antalet läroanstalter minskade ytterligare, antalet grundskolor 67 färre än året innan Enligt uppgifterna i Statistikcentralens register över utbildningsanordnare

Läs mer

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING

BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING FÖRESKRIFT 37/011/1999 FÖRESKRIFT 38/011/1999 BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER FÖR FRISTÅENDE EXAMINA OCH LÄROAVTALSUTBILDNING BETYG ÖVER FRISTÅENDE EXAMINA, UTBILDNING SOM FÖRBEREDER

Läs mer

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013)

Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Ändringar i antagningsgrunderna för yrkesinriktade grundexamina (4/2013) Iakttas i gemensam ansökan fr.o.m. hösten 2013 De centrala ändringarna i förordningen En sökande som redan har en yrkesinriktad

Läs mer