PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)"

Transkript

1 PATIENTINFORMATION Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) Bakgrund och syfte Du tillfrågas om att delta i denna forskningsstudie eftersom du har hösnuva och är allergisk mot björkpollen. Syftet med studien är att testa om en löslig tablett som innehåller björkpollenallergen (kommer att kallas tabletten fortsättningsvis) kan förbättra dina symtom vid hösnuva och minska behovet av din vanliga medicin mot pollen samt att ta reda på vilken dos av tabletten som har den bästa balansen mellan säkerhet och effekt. Detta informationsblad beskriver studien och de tester som är involverade. Det beskriver också de möjliga fördelar och risker som finns samt att det kan hjälpa dig att avgöra om du vill delta i studien. Innan du bestämmer dig så är det viktigt att du läser följande information och att du ställer eventuella frågor du har och diskuterar dem med studiedoktorn. Vänligen läs följande information noggrant och ta så mycket tid som behövs innan du bestämmer dig. Du är fri att dra dig ur studien när som helst utan att ange något skäl och utan påföljd eller förlust av de förmåner du normalt har rätt till. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget ALK-Abelló A/S (ALK). Cirka 600 personer med hösnuva orsakad av allergi mot björkpollen från 7 europeiska länder kommer att vara med i studien. Studien har godkänts av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Hur går studien till? Vid allergivaccination eller specifik immunterapi så är det praxis att ge ett specifikt allergen till en person som är allergisk mot just det allergenet. När det ges regelbundna doser av allergenet kommer kroppens tolerans mot allergenet att öka och du upplever färre eller inga symtom. Allergivaccinationer ges normalt som injektioner subkutant (injektion under huden) eller som droppar eller tabletter att lägga under tungan. I denna studie är medicinen en löslig tablett, vilket innebär att tabletten snabbt smälter och absorberas av slemhinnan då den placeras under tungan. Tabletten skall inte sväljas. För att finna den dos som mest effektivt förbättrar allergi kommer 6 olika doser av tabletten att jämföras med en placebotablett (en tablett som inte innehåller någon verksam substans) Styrkan i tabletterna kallas för DU = Development Units. Det kommer att vara 7 grupper med cirka 85 personer i varje. Dessa kommer att få tabletter med antingen 0.5, 1, 2, 4, 7, 12 DU eller placebo. Vilken behandling du får avgörs slumpmässigt (som av en slump eller som att kasta en tärning). Varken du, studieläkaren eller studiesköterskan kommer att veta vilken behandling du får. Du måste ta studieläkemedlet varje dag vid samma tidpunkt. Tabletten måste placeras under tungan där den smälter under en minut. Du kommer att ingå i studien 6-10 månader beroende på när ditt första besök är. Du kommer att besöka kliniken 6 gånger. Det första besöket kommer att ta ca 2 timmar, resterande besök förväntas ta mindre än 1 timme. Utöver dessa besök är det ett uppföljningssamtal via telefon efter avslutad behandling (och en telefonkontakt mellan besök 4 och 5 om det behövs). Studien består av en screeningfas och en behandlingsfas. Om du är lämplig för studien kommer du att bli slumpmässigt placerad i en av de 7 behandlingsgrupperna. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 1 of 8

2 Under studiens gång kommer olika test att genomföras samt att du kommer att tillfrågas om att följa vissa procedurer. En kort beskrivning av dessa presenteras nedan: Dina födelsedata, etnisk tillhörighet, kön, längd och vikt kommer att antecknas Du kommer att tillfrågas om din medicinska historia och om du har någon matallergi Doktorn kommer att genomföra en fysisk hälsokontroll av dig, samt mäta din puls och ditt blodtryck. Du kommer att genomföra ett andningstest genom att blåsa genom ett rör. Det kommer att göras ett pricktest i huden. Detta kommer att tala om huruvida du är allergisk mot björkpollen eller ej, samt visa om du är allergisk mot andra kända allergener såsom gräs, djur, kvalster och mögel. Det kommer att tas rutinblodprover på dig för att kontrollera att du är allergisk mot björkpollen och för att kontrollera hur studiemedicinen påverkar ditt immunsystem. ALK kommer att be om din tillåtelse att spara överblivet blod och ta DNA-prov för framtida forskning. Vänligen se sida 5 för mer information. Urinprov kommer att tas för rutinlabtest. Om du är kvinna i fertil ålder kommer ett graviditetstest att tas. Du kommer att tillfrågas om din hälsa i stort, om du har varit sjuk eller tagit någon medicin sedan det senaste besöket på kliniken. Från besök 3 så måste du ta med alla förpackningar med studiemedicin (fulla eller tomma) för kontroll vid varje besök. Du kommer att tillfrågas hur du upplever att ta studiemedicinen samt om du har upplevt några biverkningar. För att hjälpa dig att komma ihåg eventuella biverkningar så kommer du att få en liten anteckningsbok där du kan skriva ner om du skulle känna av någon biverkan. Vid besök 4 kommer du att erhålla en elektronisk dagbok (handdator). Din studiedoktor eller studiesköterska kommer att instruera dig hur du använder den. Varje dag måste du fylla i dagboken med dina hösnuvesymtom och om du har tagit någon symtomatisk medicin. Om du har astma så måste du anteckna dina astmasymtom. Detta tar ca 5 minuter. En gång i veckan kommer du att få fylla i ett frågeformulär. Detta tar också 5 minuter. Du ska inte svälja innan tabletten har smält och du ska inte äta eller dricka inom 5 minuter. Om du genomgår kirurgi i munnen inklusive tanduttdragning, ska du sluta ta studieläkemedlet upp till 7 dagar så att eventuella öppna sår ska kunna läka. Om du upplever inflammatoriska tillstånd i munnen såsom ömmande/ smärtsamma förändringar på tungan, insidan av kinden eller svamp i munnen ska du sluta ta studieläkemedlet under 7 dagar så att tid ges för läkning. Om du upplever en övre luftvägsinfektion och har astma kan du bli instruerad att tillfälligt avbryta behandlingen med studieläkemedlet upp till 7 dagar. Vänligen kontakta din studiedoktor. Om studiemedicinen inte tas på mer än 7 dagar måste du kontakta din studiedoktor. Innan pollensäsongen startar 2013 kommer din studiedoktor att förse dig med följande allergimedicin: Antihistamintablettter Antihistamin ögondroppar Kortikosteroid nässpray Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 2 of 8

3 När trädpollensäsongen startar och du börjar känna symtom av hösnuva (rinnande eller täppt näsa, nyser, kliande röda och vattniga ögon) så måste du kontakta din studiedoktor. Han eller hon kommer att ställa några frågor för att ta reda på om du kan ta symtomatisk allergimedicin. Du skall inte ta symtomatisk allergimedicin förrän din studiedoktor har godkänt det. Efter det kan du ta medicin som du behöver. Det finns vissa mediciner som du inte får ta så länge du är med i studien. Det är viktigt att du talar om för din studiedoktor om du börjar ta någon ny medicin under studiens gång. Biobank De prover som tas i studien kommer att märkas med kod som är ditt specifika patientnummer och kan inte härledas till dig som person. Utlämning av dessa prover sker till ALK-Abellós biobank. Proverna skickas till centralt laboratorium för analys vid ACM Global Laboratories i Storbritannien. När studien är slut kommer proverna att förstöras. Du har rätt att säga nej till att proverna sparas och har även rätt att senare ta tillbaka ditt samtycke om sparande av prover. Dina prover kommer då att kastas eller anonymiseras. Du vänder dig då till din studiedoktor. Namn och telefonnummer finns på sidan 6. Proverna kommer enbart att användas för det ändamål som du skriftligen lämnat samtycke till. Om ännu ej planerad forskning tillkommer kommer en ansökan att skickas till etikprövningsnämnden som avgör om du ska tillfrågas på nytt. Forskningsprover Vi skulle vara tacksamma om du skulle tillåta ALK att lagra överblivna blodprover och ett DNA prov för framtida allergiforskning. Proverna kommer endast att identifieras med ditt studie ID nummer och en andra kod som tilldelats laboratoriet som hanterar proverna. De överblivna proverna kan hjälpa oss att identifiera dem som kan gynnas mest av denna behandling. Om du ger ditt medgivande, så kan proverna komma att sparas av ALK för ytterligare test upp till 15 år efter att studien har avslutats. Syftet med DNA testet är att finna eventuella samband mellan DNA och allergi. Detta hjälper oss att bättre förstå hur allergi utvecklas och hur immunterapi fungerar. Detta prov kommer också att sparas av ALK och kan studeras för genetiska ändamål i förhållande till din allergiska sjukdom. Provet kan komma att sparas upp till 15 år efter studiens slut. DNA provet innebär att ytterligare 10ml blod kommer att tas från dig. Om du säger nej till DNA provet så kommer inget extra blod att tas. Oavsett om du samtycker till att spara dina prover eller inte så är det frivilligt. Du kan välja att gå med i studien utan att ha med denna del. Vänligen signera det speciella samtyckesformuläret på sidan 8 och kryssa för ja eller nej för att låta ALK spara dina överblivna blodprover /DNA prov för framtida analyser. Om du säger nej så kommer alla dina prover som tas under studien att förstöras inom 6 månader efter att hela studien har avslutats. Möjliga fördelar och risker med att delta i studien Om du får en effektiv dos av björkpollenallergivaccintabletterna så kan det hända att dina hösnuvesymtom förbättras till nästa trädpollensäsong. Detta beror på att tabletten kan ändra på hur din kropp reagerar när den utsätts för pollen från björk och kanske från träd som liknar björk såsom hassel och al. Då du inte kommer att få den rekommenderade längden på behandling av allergivaccination, som normalt är 3-5 år, så kan det bidra till att effekten inte sitter i längre än den kommande trädpollensäsongen. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 3 of 8

4 Om du får placebotabletter eller en mindre effektiv dos av den aktiva tabletten kommer du kanske inte uppleva någon skillnad. Du kommer att få gratis allergisymtomatisk medicin att behandla hösnuvesymtom under trädpollensäsongen Under studien kommer ett antal test att genomföras, som tidigare beskrivits. När pricktestet genomförts kan det uppstå lokal rodnad och klåda. Detta kommer att försvinna inom minuter. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner på hela kroppen uppstå inom minuter efter pricktestet. Blodprover kommer att tas 5 gånger under studien ml blod kommer att tas vid varje tillfälle. Om du samtycker till DNA test så kommer ett extra blodprov om 10ml att tas vid det första besöket. Totalt kommer ca 80ml blod att tas under de 6-10 månaderna. Blodprovstagningen kan orsaka lätt obehag, rodnad och blåmärken kring insticksstället. Biverkningar och komplikationer Likt alla mediciner, kan tabletten orsaka biverkningar, fast det är inte alla som får dem. Biverkningar kan vara en allergisk respons på trädallergenet du blir behandlad med. I de flesta fall varar biverkningarna från någon minut upp till några timmar efter att man påbörjat tablettbehandlingen. De tenderar normalt att försvinna spontant inom en vecka från påbörjad behandling. 70 vuxna har tidigare behandlats med tabletten i olika doser i en klinisk studie. Den vanligaste biverkan i denna tidiga studie var lokala reaktioner såsom klåda i mun, öron och ögon. Känsla av att svälla i munnen, smärta i halsen, irritation i halsen och blåsor på tungan. Dessa biverkningar var milda till måttliga i svårighetsgrad. Det finns alltid en risk för svåra biverkningar som involverar hela kroppen (den medicinska termen systemisk allergireaktion) när du behandlas med samma sak som du är allergisk mot. Om du upplever besvärande biverkningar så skall du kontakta din studiedoktor för rådgivning. Din studiedoktor kanske råder dig att ta antihistaminer, att avbryta studiebehandlingen eller kanske att komma till kliniken för ett extrabesök. Stoppa intaget av tabletten och kontakta din studieläkare eller sjukhus omedelbart om du upplever något av följande symtom: Svullnad av ansikte, mun eller hals, svårigheter att svälja, generella hudreaktioner såsom utslag eller nässelutslag, andningssvårigheter, förändringar i rösten, känsla av svullnad i halsen eller försämring av astma. Om det under studiens gång kommer ny relevant information om studiemedicinen kommer du omedelbart få ta del av denna information för att sedan bestämma om du vill fortsätta eller avsluta ditt deltagande i studien. Graviditet och amning Om du är kvinna så kan du inte vara gravid då du påbörjar studien. Du skall också undvika att bli gravid under studiens gång. En godtagbar och effektiv typ av preventivmedel måste användas medan du deltar i studien om du inte har varit post-menopausal under minst ett år. Ett graviditetstest kommer att göras för att kontrollera att du inte är gravid innan du påbörjar studien, när tablettbehandlingen påbörjas samt vid studiens slut. Om du blir gravid under studiens gång måste du omedelbart meddela din studiedoktor och du kommer att få avsluta studien. Din graviditet kommer att följas tills dess att barnet är fött och en månad efter det. Din studiedoktor kan rapportera eventuella avvikelser till ALK i upp till 2 år. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 4 of 8

5 Läkemedlet i ögondropparna som kommer att ges till dig under trädpollensäsongen är känt för att utsöndras i bröstmjölken. Därför får du inte amma under denna säsong (från besök 4 och resten av studien). Hantering av data och sekretess All data eller information som du har gett till studiedoktorn eller studiesköterskan under studien är sekretessbelagd. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem (Personuppgiftslagen 1998:204). Studiedoktorn kommer att använda ett specifikt studie ID för att identifiera dig. Om du bestämmer dig för att delta så kommer studiedoktorn att informera din husläkare. Om du läggs in på sjukhus av någon anledning under ditt deltagande så kommer studiedoktorn att be om relevant information och dokumentation om behandling som getts och tester som gjorts. Data från denna studie, inkluderat dina journalhandlingar, kan komma att granskas av representanter för ALK, eller av tredje part auktoriserad av ALK, etikprövningsnämnd eller läkemedelsverk. Detta för att kunna kontrollera att studien genomförs enligt de lagar och föreskrifter som finns. Genom att signera detta samtycke godkänner du denna direktåtkomst. Personuppgiftsansvarig för denna studie och behandling av de insamlade uppgifterna är ALK- Abelló A/S. Du har rätt att utan kostnad en gång om året läsa uppgifterna om dig och om så behövs få eventuella fel korrigerade. Kontaktperson är projektets huvudprövare Dr Pär Gyllfors. Trots att data från denna studie kan komma att ges till tredje part (inkluderat länder utanför EU) kommer inte din identitet vid något tillfälle att avslöjas. Samtycket för tillgång av de delar av dina medicinska journaler som är relaterade till studien omfattar försöksperioden och ytterligare 15 år. Studiedata och resultat Lagring av studiedata inklusive blod- och DNA prover kommer att göras i enlighet med nationella och internationella bestämmelser. Efter att denna studie är avslutat och alla data har analyserats kommer du bli informerad om vilken behandling du fick och resultatet av studien. Resultatet från studien kommer att vara offentligt och presenteras för myndigheter. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Kostnader, försäkring och kompensation Du kommer inte att betala för några av de prover eller tester som görs inom ramen för ditt deltagande i studien. Du kommer att bli kompenserad (enligt Skatteverkets rekommendationer) för eventuella resekostnader i samband med studien. Alla kvitton i samband med utlägg måste sparas. I händelse av någon studierelaterad skada eller om någonting ogynnsamt händer som ett resultat av ditt deltagande i studien så omfattas du av patientskadeförsäkringen och läkemedelsförsäkringen som kommer att täcka alla eventuella skador som kan komma att påverka ditt liv och din hälsa. Studien sponsras av ALK som betalar kliniken för all den tid som studiedoktorn och studiesköterskan lägger ned i studien. ALK betalar även för studiemedicin och all eventuell specialutrustning. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 5 of 8

6 Frivillighet Deltagandet i studien är frivilligt. Om du bestämmer dig för att delta kommer du ombes att underteckna ett samtycke. Du kommer att få detta informationsblad samt en kopia av det signerade samtycket. Du är fri att när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att ge någon förklaring. Om du bestämmer dig för att avbryta studien kommer inte några nya data att samlas in. De data som insamlats fram tills dess att du avbryter kommer att vara en del av studiens data. Blodprover och DNA tester kommer också att sparas om du har get ditt samtycke till det. Om du vill ta ut dina blodprover från biobanken så be studiedoktorn att ta ut dessa prover, så kommer de att förstöras. Att lämna studien kommer inte att påverka din framtida medicinska behandling. Du behöver inte delta i studien för att behandlas för din hösnuva. Alternativet till att delta i denna studie är att låta din doktor behandla dig med vanliga läkemedel. Om du inte deltar i studien kommer du erhålla samma kvalitet och goda vård från din doktor. Studiedoktorn, ALK och myndigheterna kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om ditt deltagande i studien bedöms vara osäkert för dig, om du blir gravid eller om du inte kan följa de riktlinjer som studien medför. Dessutom kan ALK besluta att avsluta hela studien i förtid om problem med säkerheten uppstår. Kontaktperson Om du har några frågor som rör studien, dina rättigheter eller om du behöver komma i kontakt med studiedoktorn i händelse av en akut situation, vänligen använd angivna nummer nedan: Studiedoktor: Studiesköterska: Telefonnummer: Studiekoordinator i Sverige är: Dr Pär Gyllfors Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Stockholm Tel: Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 6 of 8

7 Samtyckesformulär En dosutvärdering av ALK träd AIT (allergi immunterapi tablet) Jag har läst och förstått innehållet i detta informationsblad. Jag har givits tillräcklig verbal och skriftlig information på ett enkelt och begripligt språk, även information om syftet med studien, metoder, fördelar och risker. Jag har givits tillfälle att ställa frågor och har fått tillfredsställande svar på dessa. Jag har givits tillräckligt med tid för att bestämma huruvida jag vill delta i studien eller ej. Jag förstår att det är frivilligt att delta och att jag är fri att när som helst utan att ge någon förklaring kan avsluta mitt deltagande i studien. Detta utan att det kommer att påverka min framtida vård. Jag förstår att alla uppgifter som erhållits fram till mitt avslut i studien kommer att användas som en del i studiens data. Jag godkänner att studiedoktorn kan informera min husläkare om mitt deltagande i studien. Jag förstår att mina journaler kan komma att granskas av auktoriserade personer från Läkemedelsverk, etikprövningsnämnd och ALK-Abelló under studiens gång och under 15 år efter studiens avslut. Jag godkänner att blodprov skickas utomlands för analys. Jag samtycker till att blodprover från mig placeras och lagras i en biobank och att proverna används i den nu förslagna forskningen. All data kommer alltid att förvaras och behandlas konfidentiellt. Genom att underteckna detta medgivande ger jag mitt samtycke till att delta i den studie som beskrivs i detta dokument. Patientens namn (texta) Patientens underskrift Datum för samtycke (måste fyllas i av patienten) Jag har givit patienten tillräcklig och adekvat information, både muntligt och skriftligt om studiens genomförande, fördelar, eventuella risker och biverkningar som underlag till sitt beslut om att delta i studien Namn på person som givit informationen (texta) Signatur av person som genomförde samtyckes diskussionen Datum då informationen gavs En kopia av informationsbladet och samtyckesformuläret har givits till patienten. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 7 of 8

8 Samtyckesformulär för deltagande i framtida forskning En dosutvärdering av ALK träd AIT (allergi immunterapi tablet) Jag har fått information om syftet med att behålla blodprover och DNA-prov. Alla mina frågor har besvarats och jag förstår att såväl blodproverna och DNA-provet kan komma att bli analyserade i framtiden och att alla eventuella framtida analyser uteslutande kommer syfta på parametrar som är relaterade till allergiska sjukdomar. Jag förstår att proverna kommer att förvaras av ALK-Abelló A/S under förutsättningar som är godkända av Danmarks Datatillsynsmyndighet. Proverna kommer att kunna identifieras genom mitt studie ID och via en andra kod som tilldelats av laboratoriet som handhar blodproverna. Mitt namn kommer aldrig att synas i samband med proverna. Jag godkänner sponsorn, ALK-Abelló A/S, att förvara återstoden av mina blodprover som blivit tagna under besök 1, 3, 4, 5 och 6 för framtida immunologisk forskning: Ja Nej Jag godkänner att sponsorn, ALK-Abelló A/S, tar ett blodprov under besök 1 och förvarar det för framtida DNA tester. Dessa tester kommer vara relaterade till den allergiska sjukdomen Ja Nej Patientens namn (texta) Patientens signatur Datum för samtycke (måste fyllas i av patienten) Jag förklarar att jag har fått tillstånd från försökspersonen Namn på person som givit informationen (texta) Signatur av person som genomförde samtyckes diskussionen Datum för inhämtande av samtycke En kopia av informationsbladet och samtyckesformuläret har givits till patienten. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 8 of 8

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML FORSKNINGSPERSONINFORMATION Du tillfrågas härmed om du vill delta i studie angående Kronisk Myeloisk Leukemi, KML, och kan tänka dig att lämna extra

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

Information om undersökningen Riksmaten ungdom

Information om undersökningen Riksmaten ungdom Till vårdnadshavare för ungdomar i åk 5 eller åk 8 Information om undersökningen Riksmaten ungdom Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 Innan du bestämmer dig för om du vill delta i det här projektet är det viktigt

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare 2013 Bakgrund, syfte och betydelse Förekomsten av astma i Sverige är 9%. Förekomsten av astma hos

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer

Om anafylaktisk chock

Om anafylaktisk chock Anafylaxi Om anafylaktisk chock Patientinformation 1 Anafylaktisk reaktion En anafylaktisk reaktion (anafylaxi) är en livshotande överkänslighetsreaktion som påverkar flera organ i kroppen. Vid svårare

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Frågeformulär 24 månader

Frågeformulär 24 månader Frågeformulär 24 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st

Namn Form Styrka Förp Varunr. AIP (SEK) AUP (SEK) Grazax Frystorkad 75 000 SQ-T Blister, 025736 2 837,84 2 941,50. 75 000 SQ-T Blister, 30 st BESLUT 1 (7) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2007-03-02 Vår beteckning 1471/2006 SÖKANDE ALK SVERIGE AB Smörhålevägen 3 434 42 Kungsbacka SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS

Läs mer

Din vägledning för KEYTRUDA

Din vägledning för KEYTRUDA Din vägledning för KEYTRUDA (pembrolizumab) Information till patienter Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation.

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt

Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt Graves sjukdom När kroppens immunsystem reagerar felaktigt 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Läs mer

Din guide till YERVOY (ipilimumab)

Din guide till YERVOY (ipilimumab) Detta utbildningsmaterial är obligatoriskt enligt ett villkor i godkännandet för försäljning av YERVOY TM för att ytterligare minimera särskilda risker. Din guide till YERVOY (ipilimumab) Patientbroschyr

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) Start med GRAZAX datum: Innan besöket ska du ha hämtat ut din startförpackning med GRAZAX (30 tabl) på apoteket. Det är bra att göra det någon vecka före besöket hos oss, då apoteket inte alltid har dessa

Läs mer

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne

Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Regionala riktlinjer för utredning av patienter med misstänkt ärftlig demens i Region Skåne Hemsida: www.skane.se/vardochriktlinjer Fastställt 2013-05-30 E-post: vardochriktlinjer@skane.se Giltigt till

Läs mer

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion för ifyllande av blankett 1: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den nationella blanketten som ska användas när man vill ansöka om tillgång

Läs mer

Till dig som ska börja med Zoely

Till dig som ska börja med Zoely Till dig som ska börja med Zoely nomegestrolacetat/estradiol Innehållsförteckning Introduktion till Zoely 3 Så förhindrar Zoely graviditet 4 Så använder du Zoely 5 Så startar du med Zoely 6 Om du glömt

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär

Loratadin ratiopharm. Vid behandling av allergiska besvär Loratadin ratiopharm Vid behandling av allergiska besvär Observera! Detta läkemedel är receptfritt för att du ska kunna motverka lätta besvär utan läkarhjälp. Loratadin ratiopharm måste trots det användas

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter. risedronatnatrium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Risedronat Teva 35 mg filmdragerade tabletter risedronatnatrium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Panodil 500 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar av detta

Läs mer

Vad händer i ett genetiskt laboratorium?

Vad händer i ett genetiskt laboratorium? 12 utveckla nya metoder eller låta sådana prover delta i kvalitetskontrollprogram, såvida inte patienten har uttryckt att man inte vill att ens prov ska vara del av sådan verksamhet. Som alla andra sparade

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid B. BIPACKSEDEL 1 Bipacksedel: Information till användaren Gliolan 30 mg/ml, pulver till oral lösning 5-aminolevulinsyrahydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort:

Diane huvudversion av patientkort och checklista för förskrivare 17/12/2014. Patientinformationskort: Patientinformationskort: Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de

Läs mer

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst Ej relevant. Det här är en generisk ansökan. Vår produktresumé följer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola 6 Definitioner Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person kan utföra själv.

Läs mer

patient information För dig som använder Effentora

patient information För dig som använder Effentora patient information För dig som använder Effentora OBSERVERA Du har ordinerats Effentora för behandling av genombrottssmärta vid cancer Använd inte Effentora om du inte regelbundet använder andra opioidläkemedel

Läs mer

Information om svamp i underlivet. klotrimazol

Information om svamp i underlivet. klotrimazol Information om svamp i klotrimazol Innehåll Svamp i vad är det? 4 Faktorer som kan orsaka svampinfektion i 6 Vilka är symtomen? 8 Smittar svamp? 8 Kan män få svamp? 9 Kan mjölksyrabakterier bota svamp

Läs mer

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid)

Patientdagbok. Till dig som skall starta behandling med Resolor. (prukaloprid) Patientdagbok Till dig som skall starta behandling med Resolor (prukaloprid) 14414 Patientdagbok_SE.indd 1 2014-11-14 09:28 Resolor patientdagbok Information som är bra att ha: Din dos Resolor Andra läkemedel

Läs mer

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara

Hur verkar Fludara. En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal. There s more to life with Fludara Hur verkar Fludara En informativ guide för patienter och sjukvårdspersonal There s more to life with Fludara Innehåll Sidan Introduktion 4 Vad är kronisk lymfatisk leukemi (KLL)? 4 Hur verkar Fludara?

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier Dokument M3 Anvisning ansökan enligt Multicenterprincipen, version 4.6 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till nyinsamlade biobanksprov och tillhörande personuppgifter vid multicenterstudier

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Din guide till YERVOY Patientbroschyr

Din guide till YERVOY Patientbroschyr Innehållet i denna broschyr är förenligt med villkor, enligt marknadsföringstillståndet, avseende en säker och effektiv användning av YERVOY TM Din guide till YERVOY Patientbroschyr Bristol-Myers Squibb

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal

Till Dig Som har fått NexplaNoN förskrivet DeNNa patientinformation DelaS ut av berörd SjukvårDSperSoNal Till dig som har fått Nexplanon förskrivet Denna patientinformation delas ut av berörd sjukvårdspersonal Nexplanon skyddar dig från att bli gravid under tre år. Nexplanon är en liten hormonstav som placeras

Läs mer

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn

Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sida 1/7 Hälsodeklaration Hälsodeklaration Sjuk- och Olycksfall barn Sjuk- och Olycksfallsförsäkring barn kan sökas för barn som är 0-15 år. Om försäkringen söks som direkt fortsättning från en motsvarande

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt.

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning. Pressaft från röd solhatt. BIPACKSEDEL 1 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Echinagard sugtabletter och orala droppar, lösning Pressaft från röd solhatt. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är

Läs mer

Frågeformulär allergi/astmautredning

Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformulär allergi/astmautredning Frågeformuläret skickas tillsammans med kallelse för att du i lugn och ro ska kunna besvara frågorna inför ditt besök på Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Apotekets råd om. Förkylning hos barn

Apotekets råd om. Förkylning hos barn Apotekets råd om Förkylning hos barn Det finns ungefär tvåhundra olika för kylningsvirus i omlopp. Om ett enda av dem får fäste i ditt barns luftvägar, så svullnar slemhinnan och börjar producera mer slem

Läs mer

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR

ALLERGI- UTREDNING FRÅGEFORMULÄR Formuläret är utarbetat av docent Ulf Bengtsson, professor Olle Löwhagen och doktor Rosita Sundberg, Astma-och allergimottagningen, SU Sahlgrenska, Göteborg och docent Nils Eriksson, Lungallergimottagningen,

Läs mer

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se

Godkänt eller icke-godkänt resultat meddelas kursansvarig via e-post samma dag som testet görs: Ida.Bergstrom@farmaci.uu.se Egenvårdstest 090508 I den praktiska examinationen ingår 10 egenvårdsfall där studenten ska ge råd i egenvården med handledaren som kund. Till varje fall lämnas vissa förutsättningar som en guide vid kommunikationen

Läs mer

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman

PROVOCERA ELLER INTE HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman PROVOCERA ELLER INTE ww HUR VILL DU GÖRA? Natalia Ballardini, Caroline Nilsson & Magnus Wickman Remiss Leyla 15 år Frågeställning: Äkta jordnötsallergi? Önskad undersökning: Provokation jordnöt Anamnes:

Läs mer

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre! Nationellt kvalitetsregister samt stöd i den individuella vården för patienter med primär immunbrist och/eller ökad infektionskänslighet Kom med du också ditt bidrag hjälper till att göra vården bättre!

Läs mer

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

NiQuitin. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD NIQUITIN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN NiQuitin 4 mg komprimerad sugtablett Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Dette läkemedel är receptfritt. NiQuitin

Läs mer

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination?

Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Hiv- och hepatit: hur ökar vi provtagning och vaccination? Piperska muren 4 mars 2015 Smittskyddssjuksköterska Vaccination Vilka ska vaccineras? Vem får ordinera vaccin?? Provtagning inför vaccination?

Läs mer

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning

KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning KUNSKAPSTEST Namn:. Flik 9.5. Insulingivning Datum:. 1. Har man insulinbrist vid diabetes? Rätt Fel Vet Ej 2. Finns det tabletter som sänker blodsockret? Rätt Fel Vet Ej 3. Kan du kontrollera på signeringslistan

Läs mer

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 )

维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 维 市 华 人 协 会 健 康 讲 座 2009-11-14 19:00-20:00 甲 流 概 况 及 疫 苗 注 射 主 讲 : 方 静 中 文 注 释 ; 曾 义 根,( 如 有 错 误, 请 以 瑞 典 文 为 准 ) 甲 流 病 毒 图 片 Vad är speciellt med den nya influensan? 甲 流 的 特 点 Den nya influensan A (H1N1)

Läs mer

Är det något du har ätit?

Är det något du har ätit? Är det något du har ätit? Therese Sterner Samordnande Allergisjuksköterska Barn- och Ungdomsmedicinska kliniken i Lund Skånes Universitetssjukhus 2012 Therese.sterner@skane.se Annika Dahl och Felix Ekman

Läs mer

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet

Stenkulans enhet Bente Törnqvist Förskolechef 0302-521705 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Stenkulans enhet 1 RIKTLINJER VID ALLERGIFRÅGOR/EGENVÅRD Förskolorna på Rutiner när vi tar emot barn med allergi/behov av egenvård: (rutinerna är framtagna utifrån skriften:gott, nyttigt och tryggt Allergi och överkänslighet

Läs mer

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab)

Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) Entyvio 300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (vedolizumab) OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN 27.6.2014, version 1.0 VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning

Läs mer

TORISEL (temsirolimus) patientinformation

TORISEL (temsirolimus) patientinformation TORISEL (temsirolimus) patientinformation Frågor och svar om din behandling med Torisel mot njurcancer 2 Inledning Den här broschyren innehåller viktig information om din behandling med Torisel. Vi ber

Läs mer

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER

Till dig som får Tarceva. Viktig information om din behandling LUNGCANCER Till dig som får Tarceva Viktig information om din behandling LUNGCANCER Vad är Tarceva? Du har fått Tarceva för att du har icke-småcellig lungcancer. Tarceva är en liten molekyl som tränger in i cancercellen

Läs mer

Förkylningsguide från Apoteket

Förkylningsguide från Apoteket Förkylningsguide från Apoteket Hjälper dig att hitta rätt lindring och undvika verkningslösa behandlingar Vad är en förkylning? Du vet säkert hur det känns när halsen svider, ögonen och näsan rinner och

Läs mer

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab

BIPACKSEDEL. Xolair 75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Omalizumab BIPACKSEDEL Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda Xolair. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

Läs mer

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir)

Patientinformation. Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Patientinformation Information till patienter med kronisk hepatit C-virusinfektion (HCV) som behandlas med Daklinza (daklatasvir) Kort om det här häftet Du har fått det här informationshäftet eftersom

Läs mer

Pepcid Duo, tuggtablett

Pepcid Duo, tuggtablett BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Pepcid Duo, tuggtablett Aktiva substanser: Famotidin, magnesiumhydroxid, kalciumkarbonat Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012

Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012 1 Typ 2-diabetes progressionsstudie Patientinformationsblad Lunds universitet Version 4.0 25 april 2012 Är du intresserad av att delta i en forskningsstudie kring typ 2-diabetes och dess sjukdomsförlopp?

Läs mer

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk.

Metotrexat. Dosering. läkemedel som används mot stelhet och värk. Metotab metotrexat Metotrexat Metotrexat är ett väletablerat läkemedel för behandling av olika inflammatoriska sjukdomar, såsom ledgångsreumatism och psoriasis. Samlade erfarenheter under mer än 30 år

Läs mer

Om små näsor, hösnuva och annan allergi.

Om små näsor, hösnuva och annan allergi. FÖR DIG SOM HAR ALLERGISKA BARN Om små näsor, hösnuva och annan allergi. Ditt barn har blivit förskriven Nasonex nässpray. Det är ett läkemedel som används för att behandla symtom som nästäppa, nysningar,

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.

www.potenslinjen.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer. VIA20140116PSE02 www.potenslinjen.se Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Frågor och svar för dig som har fått ett recept på VIAGRA (sildenafil) Du har fått ett recept på Viagra,

Läs mer

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola

INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola INFORMATIONSBLAD Egenvård i förskola och skola Dokumentet reviderat 2013-07-04/thefre001 Definition på egenvård Med egenvård avses en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad yrkesutövare inom hälso-

Läs mer