PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PATIENTINFORMATION. Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett)"

Transkript

1 PATIENTINFORMATION Studietitel: En dosutvärdering av ALK träd AIT (Allergi Immunterapi Tablett) Bakgrund och syfte Du tillfrågas om att delta i denna forskningsstudie eftersom du har hösnuva och är allergisk mot björkpollen. Syftet med studien är att testa om en löslig tablett som innehåller björkpollenallergen (kommer att kallas tabletten fortsättningsvis) kan förbättra dina symtom vid hösnuva och minska behovet av din vanliga medicin mot pollen samt att ta reda på vilken dos av tabletten som har den bästa balansen mellan säkerhet och effekt. Detta informationsblad beskriver studien och de tester som är involverade. Det beskriver också de möjliga fördelar och risker som finns samt att det kan hjälpa dig att avgöra om du vill delta i studien. Innan du bestämmer dig så är det viktigt att du läser följande information och att du ställer eventuella frågor du har och diskuterar dem med studiedoktorn. Vänligen läs följande information noggrant och ta så mycket tid som behövs innan du bestämmer dig. Du är fri att dra dig ur studien när som helst utan att ange något skäl och utan påföljd eller förlust av de förmåner du normalt har rätt till. Studien är sponsrad av läkemedelsföretaget ALK-Abelló A/S (ALK). Cirka 600 personer med hösnuva orsakad av allergi mot björkpollen från 7 europeiska länder kommer att vara med i studien. Studien har godkänts av Läkemedelsverket och etikprövningsnämnden. Hur går studien till? Vid allergivaccination eller specifik immunterapi så är det praxis att ge ett specifikt allergen till en person som är allergisk mot just det allergenet. När det ges regelbundna doser av allergenet kommer kroppens tolerans mot allergenet att öka och du upplever färre eller inga symtom. Allergivaccinationer ges normalt som injektioner subkutant (injektion under huden) eller som droppar eller tabletter att lägga under tungan. I denna studie är medicinen en löslig tablett, vilket innebär att tabletten snabbt smälter och absorberas av slemhinnan då den placeras under tungan. Tabletten skall inte sväljas. För att finna den dos som mest effektivt förbättrar allergi kommer 6 olika doser av tabletten att jämföras med en placebotablett (en tablett som inte innehåller någon verksam substans) Styrkan i tabletterna kallas för DU = Development Units. Det kommer att vara 7 grupper med cirka 85 personer i varje. Dessa kommer att få tabletter med antingen 0.5, 1, 2, 4, 7, 12 DU eller placebo. Vilken behandling du får avgörs slumpmässigt (som av en slump eller som att kasta en tärning). Varken du, studieläkaren eller studiesköterskan kommer att veta vilken behandling du får. Du måste ta studieläkemedlet varje dag vid samma tidpunkt. Tabletten måste placeras under tungan där den smälter under en minut. Du kommer att ingå i studien 6-10 månader beroende på när ditt första besök är. Du kommer att besöka kliniken 6 gånger. Det första besöket kommer att ta ca 2 timmar, resterande besök förväntas ta mindre än 1 timme. Utöver dessa besök är det ett uppföljningssamtal via telefon efter avslutad behandling (och en telefonkontakt mellan besök 4 och 5 om det behövs). Studien består av en screeningfas och en behandlingsfas. Om du är lämplig för studien kommer du att bli slumpmässigt placerad i en av de 7 behandlingsgrupperna. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 1 of 8

2 Under studiens gång kommer olika test att genomföras samt att du kommer att tillfrågas om att följa vissa procedurer. En kort beskrivning av dessa presenteras nedan: Dina födelsedata, etnisk tillhörighet, kön, längd och vikt kommer att antecknas Du kommer att tillfrågas om din medicinska historia och om du har någon matallergi Doktorn kommer att genomföra en fysisk hälsokontroll av dig, samt mäta din puls och ditt blodtryck. Du kommer att genomföra ett andningstest genom att blåsa genom ett rör. Det kommer att göras ett pricktest i huden. Detta kommer att tala om huruvida du är allergisk mot björkpollen eller ej, samt visa om du är allergisk mot andra kända allergener såsom gräs, djur, kvalster och mögel. Det kommer att tas rutinblodprover på dig för att kontrollera att du är allergisk mot björkpollen och för att kontrollera hur studiemedicinen påverkar ditt immunsystem. ALK kommer att be om din tillåtelse att spara överblivet blod och ta DNA-prov för framtida forskning. Vänligen se sida 5 för mer information. Urinprov kommer att tas för rutinlabtest. Om du är kvinna i fertil ålder kommer ett graviditetstest att tas. Du kommer att tillfrågas om din hälsa i stort, om du har varit sjuk eller tagit någon medicin sedan det senaste besöket på kliniken. Från besök 3 så måste du ta med alla förpackningar med studiemedicin (fulla eller tomma) för kontroll vid varje besök. Du kommer att tillfrågas hur du upplever att ta studiemedicinen samt om du har upplevt några biverkningar. För att hjälpa dig att komma ihåg eventuella biverkningar så kommer du att få en liten anteckningsbok där du kan skriva ner om du skulle känna av någon biverkan. Vid besök 4 kommer du att erhålla en elektronisk dagbok (handdator). Din studiedoktor eller studiesköterska kommer att instruera dig hur du använder den. Varje dag måste du fylla i dagboken med dina hösnuvesymtom och om du har tagit någon symtomatisk medicin. Om du har astma så måste du anteckna dina astmasymtom. Detta tar ca 5 minuter. En gång i veckan kommer du att få fylla i ett frågeformulär. Detta tar också 5 minuter. Du ska inte svälja innan tabletten har smält och du ska inte äta eller dricka inom 5 minuter. Om du genomgår kirurgi i munnen inklusive tanduttdragning, ska du sluta ta studieläkemedlet upp till 7 dagar så att eventuella öppna sår ska kunna läka. Om du upplever inflammatoriska tillstånd i munnen såsom ömmande/ smärtsamma förändringar på tungan, insidan av kinden eller svamp i munnen ska du sluta ta studieläkemedlet under 7 dagar så att tid ges för läkning. Om du upplever en övre luftvägsinfektion och har astma kan du bli instruerad att tillfälligt avbryta behandlingen med studieläkemedlet upp till 7 dagar. Vänligen kontakta din studiedoktor. Om studiemedicinen inte tas på mer än 7 dagar måste du kontakta din studiedoktor. Innan pollensäsongen startar 2013 kommer din studiedoktor att förse dig med följande allergimedicin: Antihistamintablettter Antihistamin ögondroppar Kortikosteroid nässpray Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 2 of 8

3 När trädpollensäsongen startar och du börjar känna symtom av hösnuva (rinnande eller täppt näsa, nyser, kliande röda och vattniga ögon) så måste du kontakta din studiedoktor. Han eller hon kommer att ställa några frågor för att ta reda på om du kan ta symtomatisk allergimedicin. Du skall inte ta symtomatisk allergimedicin förrän din studiedoktor har godkänt det. Efter det kan du ta medicin som du behöver. Det finns vissa mediciner som du inte får ta så länge du är med i studien. Det är viktigt att du talar om för din studiedoktor om du börjar ta någon ny medicin under studiens gång. Biobank De prover som tas i studien kommer att märkas med kod som är ditt specifika patientnummer och kan inte härledas till dig som person. Utlämning av dessa prover sker till ALK-Abellós biobank. Proverna skickas till centralt laboratorium för analys vid ACM Global Laboratories i Storbritannien. När studien är slut kommer proverna att förstöras. Du har rätt att säga nej till att proverna sparas och har även rätt att senare ta tillbaka ditt samtycke om sparande av prover. Dina prover kommer då att kastas eller anonymiseras. Du vänder dig då till din studiedoktor. Namn och telefonnummer finns på sidan 6. Proverna kommer enbart att användas för det ändamål som du skriftligen lämnat samtycke till. Om ännu ej planerad forskning tillkommer kommer en ansökan att skickas till etikprövningsnämnden som avgör om du ska tillfrågas på nytt. Forskningsprover Vi skulle vara tacksamma om du skulle tillåta ALK att lagra överblivna blodprover och ett DNA prov för framtida allergiforskning. Proverna kommer endast att identifieras med ditt studie ID nummer och en andra kod som tilldelats laboratoriet som hanterar proverna. De överblivna proverna kan hjälpa oss att identifiera dem som kan gynnas mest av denna behandling. Om du ger ditt medgivande, så kan proverna komma att sparas av ALK för ytterligare test upp till 15 år efter att studien har avslutats. Syftet med DNA testet är att finna eventuella samband mellan DNA och allergi. Detta hjälper oss att bättre förstå hur allergi utvecklas och hur immunterapi fungerar. Detta prov kommer också att sparas av ALK och kan studeras för genetiska ändamål i förhållande till din allergiska sjukdom. Provet kan komma att sparas upp till 15 år efter studiens slut. DNA provet innebär att ytterligare 10ml blod kommer att tas från dig. Om du säger nej till DNA provet så kommer inget extra blod att tas. Oavsett om du samtycker till att spara dina prover eller inte så är det frivilligt. Du kan välja att gå med i studien utan att ha med denna del. Vänligen signera det speciella samtyckesformuläret på sidan 8 och kryssa för ja eller nej för att låta ALK spara dina överblivna blodprover /DNA prov för framtida analyser. Om du säger nej så kommer alla dina prover som tas under studien att förstöras inom 6 månader efter att hela studien har avslutats. Möjliga fördelar och risker med att delta i studien Om du får en effektiv dos av björkpollenallergivaccintabletterna så kan det hända att dina hösnuvesymtom förbättras till nästa trädpollensäsong. Detta beror på att tabletten kan ändra på hur din kropp reagerar när den utsätts för pollen från björk och kanske från träd som liknar björk såsom hassel och al. Då du inte kommer att få den rekommenderade längden på behandling av allergivaccination, som normalt är 3-5 år, så kan det bidra till att effekten inte sitter i längre än den kommande trädpollensäsongen. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 3 of 8

4 Om du får placebotabletter eller en mindre effektiv dos av den aktiva tabletten kommer du kanske inte uppleva någon skillnad. Du kommer att få gratis allergisymtomatisk medicin att behandla hösnuvesymtom under trädpollensäsongen Under studien kommer ett antal test att genomföras, som tidigare beskrivits. När pricktestet genomförts kan det uppstå lokal rodnad och klåda. Detta kommer att försvinna inom minuter. I sällsynta fall kan allergiska reaktioner på hela kroppen uppstå inom minuter efter pricktestet. Blodprover kommer att tas 5 gånger under studien ml blod kommer att tas vid varje tillfälle. Om du samtycker till DNA test så kommer ett extra blodprov om 10ml att tas vid det första besöket. Totalt kommer ca 80ml blod att tas under de 6-10 månaderna. Blodprovstagningen kan orsaka lätt obehag, rodnad och blåmärken kring insticksstället. Biverkningar och komplikationer Likt alla mediciner, kan tabletten orsaka biverkningar, fast det är inte alla som får dem. Biverkningar kan vara en allergisk respons på trädallergenet du blir behandlad med. I de flesta fall varar biverkningarna från någon minut upp till några timmar efter att man påbörjat tablettbehandlingen. De tenderar normalt att försvinna spontant inom en vecka från påbörjad behandling. 70 vuxna har tidigare behandlats med tabletten i olika doser i en klinisk studie. Den vanligaste biverkan i denna tidiga studie var lokala reaktioner såsom klåda i mun, öron och ögon. Känsla av att svälla i munnen, smärta i halsen, irritation i halsen och blåsor på tungan. Dessa biverkningar var milda till måttliga i svårighetsgrad. Det finns alltid en risk för svåra biverkningar som involverar hela kroppen (den medicinska termen systemisk allergireaktion) när du behandlas med samma sak som du är allergisk mot. Om du upplever besvärande biverkningar så skall du kontakta din studiedoktor för rådgivning. Din studiedoktor kanske råder dig att ta antihistaminer, att avbryta studiebehandlingen eller kanske att komma till kliniken för ett extrabesök. Stoppa intaget av tabletten och kontakta din studieläkare eller sjukhus omedelbart om du upplever något av följande symtom: Svullnad av ansikte, mun eller hals, svårigheter att svälja, generella hudreaktioner såsom utslag eller nässelutslag, andningssvårigheter, förändringar i rösten, känsla av svullnad i halsen eller försämring av astma. Om det under studiens gång kommer ny relevant information om studiemedicinen kommer du omedelbart få ta del av denna information för att sedan bestämma om du vill fortsätta eller avsluta ditt deltagande i studien. Graviditet och amning Om du är kvinna så kan du inte vara gravid då du påbörjar studien. Du skall också undvika att bli gravid under studiens gång. En godtagbar och effektiv typ av preventivmedel måste användas medan du deltar i studien om du inte har varit post-menopausal under minst ett år. Ett graviditetstest kommer att göras för att kontrollera att du inte är gravid innan du påbörjar studien, när tablettbehandlingen påbörjas samt vid studiens slut. Om du blir gravid under studiens gång måste du omedelbart meddela din studiedoktor och du kommer att få avsluta studien. Din graviditet kommer att följas tills dess att barnet är fött och en månad efter det. Din studiedoktor kan rapportera eventuella avvikelser till ALK i upp till 2 år. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 4 of 8

5 Läkemedlet i ögondropparna som kommer att ges till dig under trädpollensäsongen är känt för att utsöndras i bröstmjölken. Därför får du inte amma under denna säsong (från besök 4 och resten av studien). Hantering av data och sekretess All data eller information som du har gett till studiedoktorn eller studiesköterskan under studien är sekretessbelagd. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem (Personuppgiftslagen 1998:204). Studiedoktorn kommer att använda ett specifikt studie ID för att identifiera dig. Om du bestämmer dig för att delta så kommer studiedoktorn att informera din husläkare. Om du läggs in på sjukhus av någon anledning under ditt deltagande så kommer studiedoktorn att be om relevant information och dokumentation om behandling som getts och tester som gjorts. Data från denna studie, inkluderat dina journalhandlingar, kan komma att granskas av representanter för ALK, eller av tredje part auktoriserad av ALK, etikprövningsnämnd eller läkemedelsverk. Detta för att kunna kontrollera att studien genomförs enligt de lagar och föreskrifter som finns. Genom att signera detta samtycke godkänner du denna direktåtkomst. Personuppgiftsansvarig för denna studie och behandling av de insamlade uppgifterna är ALK- Abelló A/S. Du har rätt att utan kostnad en gång om året läsa uppgifterna om dig och om så behövs få eventuella fel korrigerade. Kontaktperson är projektets huvudprövare Dr Pär Gyllfors. Trots att data från denna studie kan komma att ges till tredje part (inkluderat länder utanför EU) kommer inte din identitet vid något tillfälle att avslöjas. Samtycket för tillgång av de delar av dina medicinska journaler som är relaterade till studien omfattar försöksperioden och ytterligare 15 år. Studiedata och resultat Lagring av studiedata inklusive blod- och DNA prover kommer att göras i enlighet med nationella och internationella bestämmelser. Efter att denna studie är avslutat och alla data har analyserats kommer du bli informerad om vilken behandling du fick och resultatet av studien. Resultatet från studien kommer att vara offentligt och presenteras för myndigheter. Din identitet kommer att behandlas konfidentiellt. Kostnader, försäkring och kompensation Du kommer inte att betala för några av de prover eller tester som görs inom ramen för ditt deltagande i studien. Du kommer att bli kompenserad (enligt Skatteverkets rekommendationer) för eventuella resekostnader i samband med studien. Alla kvitton i samband med utlägg måste sparas. I händelse av någon studierelaterad skada eller om någonting ogynnsamt händer som ett resultat av ditt deltagande i studien så omfattas du av patientskadeförsäkringen och läkemedelsförsäkringen som kommer att täcka alla eventuella skador som kan komma att påverka ditt liv och din hälsa. Studien sponsras av ALK som betalar kliniken för all den tid som studiedoktorn och studiesköterskan lägger ned i studien. ALK betalar även för studiemedicin och all eventuell specialutrustning. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 5 of 8

6 Frivillighet Deltagandet i studien är frivilligt. Om du bestämmer dig för att delta kommer du ombes att underteckna ett samtycke. Du kommer att få detta informationsblad samt en kopia av det signerade samtycket. Du är fri att när som helst under studiens gång avbryta ditt deltagande utan att ge någon förklaring. Om du bestämmer dig för att avbryta studien kommer inte några nya data att samlas in. De data som insamlats fram tills dess att du avbryter kommer att vara en del av studiens data. Blodprover och DNA tester kommer också att sparas om du har get ditt samtycke till det. Om du vill ta ut dina blodprover från biobanken så be studiedoktorn att ta ut dessa prover, så kommer de att förstöras. Att lämna studien kommer inte att påverka din framtida medicinska behandling. Du behöver inte delta i studien för att behandlas för din hösnuva. Alternativet till att delta i denna studie är att låta din doktor behandla dig med vanliga läkemedel. Om du inte deltar i studien kommer du erhålla samma kvalitet och goda vård från din doktor. Studiedoktorn, ALK och myndigheterna kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om ditt deltagande i studien bedöms vara osäkert för dig, om du blir gravid eller om du inte kan följa de riktlinjer som studien medför. Dessutom kan ALK besluta att avsluta hela studien i förtid om problem med säkerheten uppstår. Kontaktperson Om du har några frågor som rör studien, dina rättigheter eller om du behöver komma i kontakt med studiedoktorn i händelse av en akut situation, vänligen använd angivna nummer nedan: Studiedoktor: Studiesköterska: Telefonnummer: Studiekoordinator i Sverige är: Dr Pär Gyllfors Astma & Allergimottagningen vid S:t Görans sjukhus Stockholm Tel: Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 6 of 8

7 Samtyckesformulär En dosutvärdering av ALK träd AIT (allergi immunterapi tablet) Jag har läst och förstått innehållet i detta informationsblad. Jag har givits tillräcklig verbal och skriftlig information på ett enkelt och begripligt språk, även information om syftet med studien, metoder, fördelar och risker. Jag har givits tillfälle att ställa frågor och har fått tillfredsställande svar på dessa. Jag har givits tillräckligt med tid för att bestämma huruvida jag vill delta i studien eller ej. Jag förstår att det är frivilligt att delta och att jag är fri att när som helst utan att ge någon förklaring kan avsluta mitt deltagande i studien. Detta utan att det kommer att påverka min framtida vård. Jag förstår att alla uppgifter som erhållits fram till mitt avslut i studien kommer att användas som en del i studiens data. Jag godkänner att studiedoktorn kan informera min husläkare om mitt deltagande i studien. Jag förstår att mina journaler kan komma att granskas av auktoriserade personer från Läkemedelsverk, etikprövningsnämnd och ALK-Abelló under studiens gång och under 15 år efter studiens avslut. Jag godkänner att blodprov skickas utomlands för analys. Jag samtycker till att blodprover från mig placeras och lagras i en biobank och att proverna används i den nu förslagna forskningen. All data kommer alltid att förvaras och behandlas konfidentiellt. Genom att underteckna detta medgivande ger jag mitt samtycke till att delta i den studie som beskrivs i detta dokument. Patientens namn (texta) Patientens underskrift Datum för samtycke (måste fyllas i av patienten) Jag har givit patienten tillräcklig och adekvat information, både muntligt och skriftligt om studiens genomförande, fördelar, eventuella risker och biverkningar som underlag till sitt beslut om att delta i studien Namn på person som givit informationen (texta) Signatur av person som genomförde samtyckes diskussionen Datum då informationen gavs En kopia av informationsbladet och samtyckesformuläret har givits till patienten. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 7 of 8

8 Samtyckesformulär för deltagande i framtida forskning En dosutvärdering av ALK träd AIT (allergi immunterapi tablet) Jag har fått information om syftet med att behålla blodprover och DNA-prov. Alla mina frågor har besvarats och jag förstår att såväl blodproverna och DNA-provet kan komma att bli analyserade i framtiden och att alla eventuella framtida analyser uteslutande kommer syfta på parametrar som är relaterade till allergiska sjukdomar. Jag förstår att proverna kommer att förvaras av ALK-Abelló A/S under förutsättningar som är godkända av Danmarks Datatillsynsmyndighet. Proverna kommer att kunna identifieras genom mitt studie ID och via en andra kod som tilldelats av laboratoriet som handhar blodproverna. Mitt namn kommer aldrig att synas i samband med proverna. Jag godkänner sponsorn, ALK-Abelló A/S, att förvara återstoden av mina blodprover som blivit tagna under besök 1, 3, 4, 5 och 6 för framtida immunologisk forskning: Ja Nej Jag godkänner att sponsorn, ALK-Abelló A/S, tar ett blodprov under besök 1 och förvarar det för framtida DNA tester. Dessa tester kommer vara relaterade till den allergiska sjukdomen Ja Nej Patientens namn (texta) Patientens signatur Datum för samtycke (måste fyllas i av patienten) Jag förklarar att jag har fått tillstånd från försökspersonen Namn på person som givit informationen (texta) Signatur av person som genomförde samtyckes diskussionen Datum för inhämtande av samtycke En kopia av informationsbladet och samtyckesformuläret har givits till patienten. Version: Swedish Master Final Dated: 21-May-2012 Page 8 of 8

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa)

Timotej (Phleum Pratense) Björk (Betula verrucosa) Allergivaccination Allergivaccination 3 Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja behandling med allergivaccination, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge

Läs mer

Patientinformationsblad för studien PPL07

Patientinformationsblad för studien PPL07 Prövningstitel: Studie för att utvärdera effekten av kontinuerlig infusion av tafoxiparin för behandling av långsamt eller avstannat värkarbete hos fullgångna förstföderskor. Du tillfrågas om att vara

Läs mer

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting

Vad kan du få allergivaccination mot? Träd Gräs Gråbo Husdammskvalster Pälsdjur (katt, hund, häst) Bi och geting ALLERGIVACCINATION Denna broschyr vänder sig till dig som funderar på att påbörja en allergivaccinationsbehandling, eller till dig som redan har bestämt dig. Den är avsedd att ge dig information om behandlingens

Läs mer

PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE

PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE PATIENTINFORMATION OCH SAMTYCKE TILL ATT DELTA I EN FORSKNINGSSTUDIE Namn på forskningsstudien: Randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, parallellgruppsstudie för att bedöma kardiovaskulära resultat

Läs mer

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa

Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Deltagarnummer: Information till försökspersoner i studie med vaccin mot pandemi (H1N1) och säsongsinfluensa Du tillfrågas härmed om att delta i en vaccinstudie mot influensa orsakad av H1N1 (svininfluensa)

Läs mer

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella

Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella LÄS NOGA IGENOM BIPACKSEDELN. Gräspollenallergi - en vanlig sjukdom 4 Vad är allergivaccination? 6 Vad är GRAZAX? 6 Innan du tar GRAZAX 7 Hur man tar GRAZAX 8 Eventuella biverkningar 10 Följ läkarens ordination

Läs mer

Information till forskningsperson

Information till forskningsperson Information till forskningsperson En dosundersökande studie i två delar utförd på friska forskningspersoner med syfte att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekter med LMW-DS infusionslösning efter

Läs mer

Försökspersonsinformation och Samtycke

Försökspersonsinformation och Samtycke Försökspersonsinformation och Samtycke Titel BUP1502: En öppen studie som har för avsikt att bekräfta att farmakokinetiken av plåster innehållandes buprenorfin är liknande hos äldre och yngre personer.

Läs mer

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:.

PATIENTINFORMATION. E-kod/Initialer:. PATIENTINFORMATION En placebo-kontrollerad, dubbel-blindad, randomiserad studie på patienter med typ 2-diabetes för att utvärdera om läkemedlen Epanova och dapagliflozin kan minska andelen fett i levern.

Läs mer

Patientinformation. Bakgrund och studiemål

Patientinformation. Bakgrund och studiemål Patientinformation I PsAer-IgY studien kommer vi att undersöka om långtidsanvändning av en ny medicin mot Pseudomonas-bakterien har möjlighet att förlänga tiden till återfall av Pseudomonasinfektion hos

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Information till deltagare i forskningsstudien:

Information till deltagare i forskningsstudien: Information till deltagare i forskningsstudien: En single-center studie för utvärdering av ViscoGels säkerhet samt dess säkerhet och effekt som adjuvans i Act-HIB vaccinet administrerat intramuskulärt

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alutard SQ Bigift Bigift. Alutard SQ Getinggift Getinggift BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alutard SQ Bigift Bigift Alutard SQ Getinggift Getinggift Läkemedelsverket 2014-08-08 injektionsvätska, suspension styrkeserie (100 SQ-E/ml, 1 000 SQ-E/ml, 10 000

Läs mer

Apotekets råd om. Allergi

Apotekets råd om. Allergi Apotekets råd om Allergi Allergi uppstår när kroppens immunförsvar överreagerar mot ett visst ämne. Då släpper vissa celler ifrån sig ett ämne som heter histamin. Det startar i sin tur en kedjereaktion

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter.

Patientinformation. Denna studie har godkänts av en oberoende etikprövningsnämnd för att garantera din säkerhet och dina rättigheter. Patientinformation En dubbel-blind, randomiserad, placebo-kontrollerad, multicenter, klinisk fas IV-studie för att utvärdera prestanda, säkerhet och användbarhet av myrsyra på patienter med vårtor på händer,

Läs mer

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi!

Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Täppt i näsan? Kliande ögon? Det kan vara allergi! Trött på att snyta dig? Kanske blir du emellanåt täppt i näsan, får rinnsnuva eller kliande och rödsprängda ögon? Om det är en förkylning brukar symtomen

Läs mer

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER

BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER BEHANDLING AV ALLERGI MOT HUSDAMMSKVALSTER LÄS ÄVEN BIPACKSEDELN I FÖRPACKNINGEN INNEHÅLL Allergi mot husdammskvalster 5 Vad är allergivaccination? 6 Vad är ACARIZAX? 6 Innan du tar ACARIZAX 7 Hur tar

Läs mer

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré

Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Information till försökspersoner som deltar i en studie av ett nytt drickbart vaccin mot ETEC-diarré Vill du vara med i en studie där vi prövar ett nytt drickbart vaccin mot diarré som orsakas av så kallade

Läs mer

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.:

Studie: 1237.19 DYNAGITO EudraCT nr: 2014-002275-28 Patient nr.: Titel: En randomiserad, dubbelblind studie, med syfte att utvärdera effekten av 52 veckors behandling med inhalation Olodaterol + Tiotropium i fast doskombination en gång per dag, jämfört med behandling

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Bactroban 2 % kräm mupirocinkalcium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm. Aciklovir och hydrokortison BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zoviduo 50 mg/g och 10 mg/g kräm Aciklovir och hydrokortison Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML

En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML En forskningsstudie om Kronisk Myeloisk Leukemi, KML FORSKNINGSPERSONINFORMATION Du tillfrågas härmed om du vill delta i studie angående Kronisk Myeloisk Leukemi, KML, och kan tänka dig att lämna extra

Läs mer

Information om undersökningen Riksmaten ungdom

Information om undersökningen Riksmaten ungdom Till vårdnadshavare för ungdomar i åk 5 eller åk 8 Information om undersökningen Riksmaten ungdom Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket

Läs mer

Vill du delta i en undersökning om matvanor?

Vill du delta i en undersökning om matvanor? Till ungdomar i åk 2 på gymnasiet Vill du delta i en undersökning om matvanor? Bakgrund och syfte med Riksmaten ungdom Livsmedelsverket jobbar för säker mat och för bra matvanor. Livsmedelsverket behöver

Läs mer

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se

Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare. Guide för anhöriga. Svar på dina frågor. www.bms.se Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Guide för anhöriga Svar på dina frågor Att ta hand om någon med avancerat malignt melanom är inte en lätt uppgift. Det kan också kännas oroväckande

Läs mer

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos

Vad Pamifos är och vad det används för Vad du behöver veta innan du får Pamifos amifos Pamidronsyra Vad Pamifos är och vad det används för Pamifos är ett läkemedel som påverkar uppbyggnad och nedbrytning av ben. Läkemedlet tillhandahålls i form av en lösning som kan ges som långsam

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Finacea, 15% gel Azelainsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Finacea, 15% gel Azelainsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Symbicort Turbuhaler. Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Symbicort Turbuhaler Datum, version OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Astma Astma är en vanlig, kronisk

Läs mer

Patientinformation 1(5)

Patientinformation 1(5) 1(5) Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie med läkemedlen Avastin (bevacizumab) Tarceva (erlotinib) och Xeloda (capecitabine) för patienter med spridd tjock- /ändtarmscancer.

Läs mer

Till dig som ordinerats

Till dig som ordinerats Aug 2016 Till dig som ordinerats av din läkare Information till patienter Introduktion Din läkare har förskrivit JANUVIA (sitagliptin) för behandling av typ 2-diabetes. Denna broschyr är avsedd för att

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) REGIMEN Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) i kombination med YERVOY TM (ipilimumab) WWW.BMS.SE REGIMEN Inledning Före behandling med OPDIVO i kombination med YERVOY TM Det här är

Läs mer

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare

Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen. Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Denna broschyr har du fått av din behandlande läkare Behandlingsdagbok: Registrera biverkningar under behandlingen Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att

Läs mer

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KUTAN LÖSNING ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren artec 5 mg/ml kutan lösning Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet.

XELJANZ. Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. XELJANZ Den här broschyren är avsedd för dig som har ordinerats XELJANZ. Du hittar mer information i bipacksedeln som medföljer läkemedlet. TILL DIG SOM BEHANDLAS MED XELJANZ, Din läkare har skrivit ut

Läs mer

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab)

Patientinformation. Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) Patientinformation Till dig som behandlas med OPDIVO (nivolumab) www.bms.se Inledning Före behandling med OPDIVO Det här är en broschyr avsedd som vägledning för dig som behandlas med OPDIVO. Här får du

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning.

Bipacksedel: information till användaren. Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning. Bipacksedel: information till användaren Järnsackaros Rechon 20 mg/ml injektionsvätska/koncentrat till infusionsvätska, lösning Järn Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

Läs mer

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA

För patienter med reumatoid artrit. Information till dig som behandlas med RoACTEMRA För patienter med reumatoid artrit Information till dig som behandlas med RoACTEMRA RoACTEMRA - Behandling för patienter med RA (reumatoid artrit) Du har blivit ordinerad RoACTEMRA av din läkare. I denna

Läs mer

En ny behandlingsform inom RA

En ny behandlingsform inom RA En ny behandlingsform inom RA Du som lever med reumatoid artrit har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din RA. Din läkare

Läs mer

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0

Clarityn 10 mg tabletter loratadin. Datum 10.8.2015, Version 4.0 Clarityn 10 mg tabletter loratadin Datum 10.8.2015, Version 4.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Syftet med informationen i detta dokument är att göra läsarna medvetna om frågor angående

Läs mer

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans.

Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Bästa förälder! Ditt barn erbjuds att delta i en studie om glutenintolerans. Studiens syfte är att ta reda på hur vanligt det är med glutenintolerans och om det finns sätt att förebygga sjukdomen. Läsåret

Läs mer

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept)

Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Den här broschyren har du fått via din behandlande läkare. Bra att veta om din intravenösa infusionsbehandling med ORENCIA (abatacept) Innehållsförteckning Om ORENCIA 3 Din behandling 7 Användbara delar

Läs mer

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla

Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit och din behandling med Otezla Om psoriasisartrit Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av psoriasisartrit. Psoriasisartrit (PsA) är en kronisk inflammatorisk ledsjukdom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator. salbutamol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Airomir 5 mg/2,5 ml lösning för nebulisator salbutamol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Voltaren 23,2 mg/g gel 23,2 mg/g gel diklofenakdietylamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION

TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL ORDINERAT PATIENTINFORMATION TILL DIG SOM FÅTT LAMICTAL Du har fått en receptbelagd medicin som heter Lamictal utskrivet av din doktor. Lamictal är en förebyggande behandling

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen

Bipacksedel: Information till användaren. Differin 1 mg/g gel. adapalen Bipacksedel: Information till användaren Differin 1 mg/g gel adapalen Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara

Läs mer

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab)

Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) EMA/33513/2016 Sammanfattning av riskhanteringsplanen (RMP) för Portrazza (necitumumab) Detta är en sammanfattning av riskhanteringsplanen för Portrazza som beskriver åtgärder som ska vidtas för att säkerställa

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning Innehåll Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk prövning?

Läs mer

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013!

12-14-RESP-1065639-0000. Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Nasonex (mometasonfuroat) Äntligen receptfritt på apotek 2013! Den enda receptfria, anti-inflammatoriska nässprayen godkänd för att lindra besvären vid både bihåleinflammation och allergi På recept sedan

Läs mer

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien

Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern. PARTNER-studien Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-positiva partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Toctino (alitretinoin)

Toctino (alitretinoin) PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR Toctino (alitretinoin) Graviditetsförebyggande program TOC-FI-002-051208-D Om denna broschyr Denna broschyr innehåller viktig information rörande din behandling med Toctino

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har bjudits in för att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat

Bipacksedel: Information till användaren. Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat Bipacksedel: Information till användaren Emovat 0,05 % salva klobetasonbutyrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs mer

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons?

Medicinsk historia. Har du genomgått behandling laser hud, kemisk peeling eller någon annan behandling som bygger på aktiv hudrespons? PPpppp Vänligen fyll I denna blankett. Medicinsk historia Finns det någon möjlighet att du är gravid? Ammar du? Har du fått behandling med någon annan dermal filler? Typ: Har du genomgått behandling laser

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Om psoriasis och din behandling med Otezla

Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och din behandling med Otezla Om psoriasis och plackpsoriasis Du har fått Otezla (apremilast) eftersom du har besvär av plackpsoriasis som är den vanligaste formen av psoriasis. Psoriasis

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet.

Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland. Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Isotretinoin Patientinformation från Hudkliniken i Östergötland Läs igenom denna produktinformation noggrant innan du börjar använda läkemedlet. Spara denna produktinformation. Du kan komma att behöva

Läs mer

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom

DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom DIN BEHANDLING med Darzalex (daratumumab) för recidiverande och refraktärt multipelt myelom Detta läkemedel är föremål för ytterligare övervakning och det är därför viktigt att rapportera alla eventuella

Läs mer

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin.

Frågor & svar. om pollenallergi och Livostin, ett lokalt antihistamin. Livostin är det enda receptfria antihistaminet för lokalt bruk vid pollenallergi. Effekten är snabb och långvarig. Livostin börjar verka inom 15 minuter. Livostins verksamma ämne är levokabastin, en selektiv

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning. Humant albumin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Albunorm 40 g/l infusionsvätska, lösning Humant albumin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Värt att veta om pricktest

Värt att veta om pricktest Värt att veta om pricktest Värt att veta om pricktest 3 Vad är allergi? Allergi är vår snabbast växande folksjukdom. Ungefär en fjärdedel av befolkningen har någon form av allergi eller annan överkänslighet.

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013

DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 DIRECT: Glykemisk försämring vid prediabetes (studie WP2.1b) Deltagarinformation Lunds Universitet Version 1.9 14 februari 2013 Innan du bestämmer dig för om du vill delta i det här projektet är det viktigt

Läs mer

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010

Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Råd om läkemedelsbehandling av barn 2010 Allergi och urtikaria Råd om läkemedelsbehandling av barn har sammanställts av Läksaks barnutskott i samråd med Läksaks expertgrupp för luftvägs- och allergisjukdomar.

Läs mer

Tillsammans för bättre hälsa

Tillsammans för bättre hälsa Tillsammans för bättre hälsa Vår vision är ett samhälle där alla får leva ett så friskt liv som möjligt.vi jobbar långsiktigt och brett för att kunna hjälpa forskare i deras strävan efter bättre hälsa

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare

Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare Forskningstudie Förekomst, uppkomst och utläkning av luftrörssymtom och astma hos svenska elitidrottare 2013 Bakgrund, syfte och betydelse Förekomsten av astma i Sverige är 9%. Förekomsten av astma hos

Läs mer

Till dig som fått Stelara

Till dig som fått Stelara Till dig som fått Stelara Patientinformation om psoriasis och behandling med Stelara Välkommen till biologiska behandling med Stelara 4 gånger per år * minimerar tiden Du behöver spendera på behandling.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer.

Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temozolomid Vad Temomedac är och vad det används för Temomedac innehåller läkemedlet temozolomid. Detta läkemedel används för behandling av tumörer. Temomedac används för behandling särskilda former av

Läs mer

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit

Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit Bra att veta om din behandling med ORENCIA (abatacept) vid reumatoid artrit O R E N C I A a b ata c e p t 1 2 O R E N C I A a b ata c e p t Innehåll Om Orencia 5 Din behandlingsplan 6 Biverkningar 9 Vanliga

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder

En studie om barns hälsa i Västerbotten. Inbjudan till dig som blivande förälder En studie om barns hälsa i Västerbotten Inbjudan till dig som blivande förälder Fokus i studien Northpop är att undersöka risk- och friskfaktorer för vanligt förekommande sjukdomar hos barn. Alla blivande

Läs mer

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept)

Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) Information till dig som får behandling med ZALTRAP (aflibercept) 2 Om ZALTRAP I denna broschyr kan du läsa om vad behandling med ZALTRAP innebär, så du vet vad du kan förvänta dig av behandlingen. ZALTRAP

Läs mer

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par.

PARTNER-studien. Det är en europeisk studie som kommer att omfatta cirka 950 manliga homosexuella par. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

Frågeformulär 6 månader

Frågeformulär 6 månader Frågeformulär 6 månader Fyll i frågeformuläret inför besöket hos studiesköterskan. Om det är något som är oklart, går vi igenom det med Er vid besöket. Ange datum för när Ni fyllde i uppgifterna. Datum:

Läs mer

Infektion Ärrbildning Brännskador

Infektion Ärrbildning Brännskador INFORMERAT SAMTYCKE LASERBASERADE BEHANDLINGAR INSTRUKTIONER Detta är ett dokument om informerat samtycke som har förberetts för att hjälpa din kirurg att informera dig om laserbehandlingar, dess risker

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt

Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt 1 Förfrågan om att delta i ett forskningsprojekt Ändtarmscancer: operation med stomi där anus lämnas kvar eller tas bort. (Hartmann eller Abdominoperineal excision med intersfinkterisk dissektion vid rektalcancer:

Läs mer

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning

1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning 1 Instruktion till ifyllande av ansökan: Tillgång till provsamling och personuppgift för forskning Detta är en instruktion till den mall som ska används av forskare som vill få tillgång till prov från

Läs mer

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense)

LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) LATHUND - Uppstart och uppföljning av patient som behandlas med GRAZAX (Phleum Pratense) Detta materialet är tänkt som ett hjälpmedel för dig som vill starta upp patienter med GRAZAX. Det beskriver vad

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit

Läs mer

Vill du delta i ett forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet?

Vill du delta i ett forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet? Vill du delta i ett forskningsprojekt om livmodermuskeln och värksvaghet? Sedan den 1 april 2017 pågår ett stort europeiskt forskningsprojekt Giving Birth på Södersjukhusets förlossning. Projektet handlar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Så här går det till om du ångrar ditt beslut att vara med i undersökningen

Så här går det till om du ångrar ditt beslut att vara med i undersökningen Bilaga 1A-1 Föräldra- och patientinformation om Observationsstudien om anestesipraxis hos barn (APRICOT-studien-Anaesthesia PRactice In Children Observational Trial) Till dig som ska få narkos och till

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

efter knä- eller höftledsoperation

efter knä- eller höftledsoperation PA T I E N T I N F O R M A T I O N T I L L D I G S O M F ÅT T P R A D A X A efter knä- eller höftledsoperation Innehåll: Inledning 3 Vad är en blodpropp? 4 Behandling med Pradaxa 6 Ordlista 8 Doseringsanvisningar

Läs mer

Din behandling med XALKORI (crizotinib)

Din behandling med XALKORI (crizotinib) Version 1/2015-11 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer