ORGANISATION & LEDARSKAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGANISATION & LEDARSKAP"

Transkript

1 Välkommaskolan Projektarbete ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson

2 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två tjejer som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Detta är det andra arbetet vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, och denna gång ska vi gå djupare in i företaget och titta på organisation och ledarskap. Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag, och är organiserade efter produktionen. Platschefen heter Åke Bärling, och under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Aimpoint använder sig av en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. I diskussionen kom vi fram till att det mesta i Aimpoints organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. En organisation är nödvändig, så alla företag måste ha en sådan. Det som skiljer Aimpoint från hur det brukar se ut, är att det är moderbolaget som har hand om affärsidén. Aimpoint Sweden AB har ingen egen affärsidé, och en organisation bygger på affärsidén, så det ansåg vi lite konstigt.

3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 BAKGRUND...4 ORGANISATION...5 Teori...5 Empiri...5 FUNKTIONSORGANISATION...7 Teori...7 Empiri...7 Produktion...8 Lager och råvaror...8 Service...8 Teknik...8 Kvalitetskontroll...8 Lager, utleverans...9 Inköp...9 Administration/Ekonomi...9 PERSONAL...9 Teori...9 Empiri...10 DISKUSSION...14 KÄLLFÖRTECKNING

4 3 INLEDNING Vi är två elever som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Vi har gjort ett projektarbete som vi har jobbat med under fem dagar. Detta arbete är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB. I det förra arbetet presenterade vi företaget lite allmänt, men i detta arbete går vi djupare in i företaget och tittar på hur organisation och ledarskap är upplagt. Vår uppgift är att beskriva personal, organisation och tre anställda inom företaget. Syftet med arbetet är att visa hur fördelning av ansvar och arbetsuppgifter lägger grunden till effektivitet i företaget. Innan vi började med detta projektarbete visste vi inte så mycket om organisation och ledarskap. De frågor vi ställde oss var: Hur fungerar en organisation? Hur bidrar de anställda till effektivitet inom företaget? Vad anser de anställda om arbetsmiljön på Aimpoint? Vi kommer att beskriva Aimpoint Sweden AB:s organisation, men även nämna organisationen inom Aimpoint-koncernen. Vi har arbetat två dagar under vecka 18, och tre dagar under vecka 19. Vi har samlat fakta ur böcker, intervjuat tre anställda på Aimpoint; Fredrik Ryrland, Kenneth Nordmark och Veronica Israelsson. Vi valde dessa tre i samråd med Åke Bärling, vår handledare på Aimpoint, därför att de verkade ha intressanta arbetsuppgifter och därmed ville vi veta mer om dem. Vi har också intervjuat Åke, platschef på Aimpoint Sweden AB för att få ytterligare information.

5 4 BAKGRUND 1 Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett globalt företag som säljer sina varor över hela världen. Det är ett aktiebolag med endast en ägare, och den företagsformen ger en ekonomisk trygghet, därför att man som ägare bara kan förlora det insatta kapitalet. Alla företag bör ha en affärsidé, men eftersom Aimpoint i Gällivare är ett rent produktionsbolag har de ingen direkt affärsidé. Kort sagt kan man säga att de vill erbjuda marknaden det bästa som finns. De satsar heller inget på reklam, utan Aimpoint AB i Malmö tar hand om både försäljning, affärsidé och reklam. Förra året fick Aimpoint en stor order på rödpunktssikten från den amerikanska armén. Innan den ordern kom bestod kundkretsen till 90 % av jägare. Nu upptar den ordern större delen av försäljningen. Att ha konkurrenter brukar vara positivt för företagen, eftersom de då hela tiden måste sträva efter att bli bättre. Aimpoint har ett flertal konkurrenter på marknaden. För att jobba på Aimpoint krävs ingen speciell utbildning. Man bör ha vana att arbeta med händerna. Aimpoint AB ser positivt på framtiden, eftersom omsättningen kommer att tredubblas, tack vare den stora ordern från den amerikanska armén. 1 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 1

6 5 ORGANISATION Teori 2 Utgångspunkten för en organisation är affärsidén, och för att affärsidén skall kunna genomföras måste företaget organiseras på ett lämpligt sätt. Med en organisation klargör man verksamheten efter arbetsfördelning. Det innebär att man samordnar och strukturerar de anställdas arbetsuppgifter. För att genomföra detta använder sig företaget av ett organisationschema. De kan vara upplagda på olika sätt: funktionsorganisation, produktorganisation, matrisorganisation, geografisk organisation eller divisionalisering. Vissa av dessa kan till och med kombineras. Organisationschema kan förekomma i stora eller små skalor. Man kan visa hela företaget, en avdelning eller bara en del av en avdelning. Alla organisationer måste ha en slags tanke om vad man ska syssla med och hur arbetet ska vara upplagt. Tillfälliga arbetsgrupper räknas inte som en organisation. Följande punkter kännetecknar en organisation: 3 Alla organisationer har någon form av affärsidé eller verksamhesidé. En organisation skapar värde genom att omvandla resurser till varor eller tjänster. En organisation har olika intressenter, t ex ägare, anställda, leverantörer, och kunder. En organisation ska ha som mål att överleva och finnas kvar. I en organisation fördelas och samordnas arbetsuppgifterna för att nå vissa mål. Empiri Aimpoint ingår tillsammans med sex andra företag i en koncern, GS Development AB, och är indelad i tre enheter. 4 2 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 21, 24, Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

7 6 Aimpoint AB är moderbolag till Aimpoint Sweden AB och håller till i Malmö. De ansvarar för produktutveckling och all försäljning, även försäljningen utomlands med hjälp av ett distributörsnät. Här arbetar fem personer. 5 Aimpoint Sweden AB som finns i Gällivare har hand om produktionen, all service och lagret. Här arbetar 32 personer. 6 Aimpoint Inc är det andra dotterbolaget till Aimpoint AB, och de har sitt kontor i Falls Church utanför Washington DC i USA. De har ansvaret för försäljningen i USA, och har även hand om administrationen vad beträffar kontraktet med den stora ordern från amerikanska armén. De marknadsför också produkterna mot övriga militära enheter i USA. Här arbetar två personer. 7 ORGANISATION Verksamheten bedrivs i två sektorer: GS DEVELOPMENT AB MEKANISK - TEKNISK/ OPTISK SEKTOR MEDICINSK BIOKEMISK SEKTOR GRANULDISK AB MEDICINSKT FORSKNINGSCENTRUM I MALMÖ AB UNILOAD AB CAMURUS AB RAMTEC AB INTERNATIONAL FERTILITY CENTER FC AB AB SWEDEN AB INC. Bildtext: GS Development-koncernens organisationsschema Bildkälla: Egen efter årsredovisning 1996 GS Development sid 4 Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag och är organiserade efter naturliga funktioner. Eftersom detta bolag är ett dotterbolag har det ingen 5 Ibid 6 Ibid 7 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

8 7 VD på plats, utan bara en platschef, Åke Bärling. Han ansvarar över administration/ekonomi och ser till att allt går rätt till. 8 Under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Eftersom alla är anställda efter sitt kunnande inom respektive områden, bidrar detta till effektivitet i företaget. 9 FUNKTIONSORGANISATION Teori 10 I en funktionsorganisation, den vanligaste och enklaste organisationen, delas verksamheten in i naturliga funktioner; inköp, försäljning, ekonomi osv. Denna form av organisation gör det lätt att anställa ny personal eftersom man vet vad man ska söka efter. I varje avdelning arbetar personal med samma utbildning och bakgrund tillsammans. Denna organisation har några nackdelar. En av dem är att man enbart tänker på funktionens bästa och inte ser till helheten. Samarbetet kan fungera dåligt avdelningarna emellan. Empiri Aimpoint är en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Idag arbetar 32 personer på Aimpoint Sweden AB. Bland dem finns det en plats- och ekonomichef, en teknik-ansvarig, en serviceansvarig, en arbetsledare/produktionschef och en kvalitetsansvarig. Resterande är montörer. 11 Åke Bärling Platschef Fredrik Ryrland Produktion/lager råv Lars Jussi Teknik/Inköp Kenneth Nordmark Service/Lager utlev Roger Johansson Kval-kontroll Åke Bärling Adm/ek Montörer Bildtext: Aimpoint Sweden AB:s organisationsschema 8 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ibid 10 Albertsson Sten m fl, Alfa Bas 3, Esselte Studium AB, 1989, sid Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter,

9 8 Produktion 12 För produktionen ansvarar Fredrik Ryrland, och den avdelningens uppgift är först och främst att tillverka produkter som det gällande underlaget säger, och se till att de uppställda kraven blir uppfyllda. De ska också jobba med att utveckla metoder så att tillverkningen blir effektivare och produkten får säkrare kvalitet. Vid behov ska de även utfärda kontrollinstruktioner. Några andra uppgifter är att ta fram underlag för kalkyler, följa trender i kvalitén, föreslå åtgärder och att ansvara för underhåll av maskiner och kontrollutrustning. Lager och råvaror 13 Fredrik Ryrland ansvarar även för lager/råvaror-avdelningen, men här har han lite färre uppgifter. Han hanterar varor som kommer in från leverantörer, och ansvarar också för att sköta om lagret. Service 14 Denna avdelning ansvarar Kenneth Nordmark för. Han ser till att reparationer och service genomförs på alla produkter som reklameras från kunder eller då service begärs av någon annan anledning. Teknik 15 Den ansvarige för teknikavdelningen, Lars Jussi, ser till att all teknisk utrustning i produktionen, kontrollen och servicen är i bra skick. Han ska även ta fram nya hjälpmedel; vid behov, efter eget initiativ eller på uppdrag av annan avdelningsansvarig. Ytterligare en uppgift är att ansvara för produktionsberedning av nya produkter och vård av de befintliga. Kvalitetskontroll 16 Ansvarig för kvalitetsavdelningen är Roger Johansson. Den avdelningens uppgifter är att kontrollera alla inkommande detaljer till produktionen så som instruktionerna säger, kontrollera alla färdiga produkter innan de levereras till färdiglagret och att handlägga och ställa in mätdon som används av 12 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 14 Ibid 15 Ibid 16 Ibid

10 9 kontrollavdelningen. Han ska också övervaka trender och om det behövs ska de också ta initiativ till att förändra produkten så att de följer trenden. Lager, utleverans 17 Kenneth Nordmark ansvarar också för denna avdelning. Uppgifterna är att sköta om färdiglagret och se till att beställda varor packas och levereras i rätt tid. Inköp 18 För inköpsavdelningen ansvarar Lars Jussi, och denna avdelning sköter om samtliga inköp till produktionen och skriver alla avtal med leverantörerna. Han väljer också leverantörer enligt uppgjorda planer, bevakar råvarulagret och beställer hem detaljer så att de kommer i tid. Administration/Ekonomi 19 Administration/ekonomi-avdelningen har många uppgifter. Denna avdelning har platschefen Åke Bärling hand om. Han ska sköta bokföring, leverantörsoch kundreskontra, all övrig ekonomisk redovisning, ta fram för- och efterkalkyler och underlag för månadsbokslut. Han ansvarar också för alla betalningsrutiner, handlägger löner till personalen, sköter planeringen för produktionen, ansvarar för underhåll av datorer och mjukvara samt hanterar inkommande order från kunder och fakturerar kunderna vid leverans. PERSONAL Teori Personalen brukar ibland kallas företagets viktigaste resurs. Den betyder mycket för företaget, därför att det är personalen som deltar i all marknadsföring. Personalen arbetar ju på olika sätt för kunden, och har då kontakt med dem. 20 All personal är viktig för kunden, både vid tillverkning och försäljning. Personalen måste därför förstå att alla arbetsuppgifter måste genomföras så 17 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 19 Ibid 20 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 77

11 10 noggrant att kunden blir nöjd med slutprodukten. Därför är det viktigt att hela personalen är införstådd med vilka förväntningar företaget skapar hos kunden med sin marknadsföring, både när det gäller strategi och enskilda aktiviteter. Tyvärr förekommer det alltför ofta att företaget missar den interna kommunikationen inom företaget. 21 En annan anledning till att personalen anses så viktig är att det är den som hjälper företaget att utvecklas. Personalen måste vara flexibel, klara av och vilja ha förändringar, och genom sin kompetens bidrar den till att företaget fortsätter att utvecklas. 22 Dessutom är det dyrt att byta personal ofta. Det är därför viktigt att personalen trivs så att den stannar kvar i företaget lång tid och inte frivilligt slutar. 23 Empiri Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. 24 Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. 25 Personalen anser att det inte spelar någon roll om man är man eller kvinna, men det är bra att det finns både och, för man kompletterar varandra på ett bra sätt. 26 Det råder demokrati på arbetsplatsen, eftersom man oftast fattar beslut i samråd med platschefen. Detta innebär att alla kan påverka besluten som tas. 27 INTERVJU Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth 21 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 7 22 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Israelsson Veronica m fl, Anställd på Aimpoint, personlig intervju, Ibid 27 Ibid

12 11 Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. 28 Kenneth Nordmark 29 Ålder: 47 år Befattning: Serviceansvarig Fritidsintressen: Jakt och fiske. Kenneth Nordmark arbetar som serviceansvarig och har då hand om service, ordermottagning och utskick, men han ansvarar även för reparationer av sikten. Kenneths utbildning består av en internutbildning på Aimpoint, där han har varit anställd sedan sex år tillbaka. Han började jobba som montör men efter ca ett år blev han serviceansvarig. Han trivs bra på sitt arbete tack vare att det är omväxlande och anser att miljön är bra. Tidigare har han arbetat med att köra lastbilar och maskiner. För att passa som serviceansvarig krävs att man har arbetat med sikten tidigare, så att man känner till dem. Arbetsdagarna är varierande, telefonen bestämmer mycket eftersom handlare ringer, men uppgiften som reparatör har minskat. Om han jobbar övertid kompenseras det med lönetillägg. Han fattar besluten kring servicen i princip själv. Fredrik Ryrland 30 Ålder: 26 år Befattning: Produktionsansvarig Fritidsintressen: Köra skoter, styrketräna och spela paintball. Fredrik har varit anställd på Aimpoint sedan Han började som montör, men övergick sedan till tjänsten som produktansvarig, och arbetsuppgiften består då av att se över personalen och att se till produktionen, så att rätt mängd sikten kommer ut till kunderna. 28 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Nordmark Kenneth, serviceansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ryrland Fredrik, produktionsansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

13 12 På gymnasiet gick han en bygg- och anläggningsteknisk linje. Sedan dess har han jobbat som krossoperatör, byggtekniker på Skanska och på driften i Aitik. Han anser att om man arbetar som produktionsansvarig krävs det att man är stresstålig, ordningsam, har praktiskt tänkande samt att man har erfarenhet av montering och produktion. Ett brinnande intresse är en fördel. Arbetsdagarna är mycket varierande, allt från pappersarbete till att montera sikten. Arbetsuppgifterna har ändrats en del sedan han började som produktionsansvarig. Dels måste han ta mer ansvar, dessutom tar pappersarbete och planering upp mer av hans tid. Alla beslut som rör produktionen fattar han i samråd med platschefen, Åke Bärling. Fredrik menar att det blir lättare att fatta besluten om man är två. Han trivs med sitt arbete och ser det som sitt andra hem. Han tycker att lönen är relativt bra, och anser att arbetet är mycket stimulerande. Veronica Israelsson 31 Ålder: 24 år Befattning: Montör Fritidsintressen: Hundar, köra skoter och vara ute i naturen. Hennes arbetsuppgift på Aimpoint är att montera ihop rödpunktssikten. Hon har gått en ekonomisk gymnasieutbildning, och en sex månader lång internutbildning på Aimpoint. Sedan har hon arbetat på Handelsbanken och Restaurang Berget. Veronica har varit anställd på Aimpoint sedan nio månader tillbaka, de sex första månaderna bestod av internutbildningen. För att vara montör krävs att man har ansvarskänsla, så att man inte lämnar ut dåliga sikten. Det är bra om man har vana att arbeta med händerna eftersom det är mycket pillergöra. Hon jobbar skift, för- eller eftermiddag. Förmiddagsskiftet börjar vid 5.30 och slutar 14.15, då eftermiddagsskiftet tar vid, och det fortsätter till Hennes arbete som montör är väldigt varierande, eftersom de sitter på olika stationer hela tiden. Hon anser att hennes arbetsuppgifter har blivit mycket lättare eftersom de har fått många nya maskiner som underlättar arbetet. Hon trivs bra på sitt jobb, och är nöjd med sin lön. 31 Israelsson Veronica, montör, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

14 13

15 14 DISKUSSION I denna diskussion ska vi besvara de frågor och funderingar vi hade vid arbetets början. Innan vi började med arbetet hade vi inte så stor uppfattning om vad en organisation innebär. Vi kom fram till att den är ett måste för att arbetet ska fungera över huvud taget och så att personalen vet vad de ska göra. Annars springer alla omkring och ingen får någonting gjort. Arbetsmiljön blir alldeles virrig och allt blir ett enda stort kaos. De anställda bidrar till effektivitet genom specifika arbetsuppgifter och kunskaper. Detta visar att Aimpoint specialiserar sig, de anställer folk som är specialister inom respektive områden. Vi tycker att detta är bra, därför att företaget sparar mycket tid och kan då även tjäna mer pengar. De anställda trivs bra på sitt arbete, mycket för att sammanhållningen mellan personalen är bra. Alla hjälper alla om det behövs. Vi tror detta leder till att motivationen blir högre bland personalen, vilket medför ökad produktionshastighet. Vi ska även jämföra och diskutera teori och empiri: Vi kom fram till att det mesta i Aimpoint Sweden AB:s organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. Det som skiljer är att moderbolaget tar hand om områden som har med försäljningen att göra t ex affärsidén, för sådana saker berör egentligen inte ett bolag som endast producerar varor åt ett större företag. Detta tyckte vi var lite konstigt, för vi har lärt oss att affärsidén är utgångspunkten för en organisation, men Aimpoint har ju ingen egen affärsidé. Aimpoint har valt att dela in sig i tre delar, Aimpoint AB, Aimpoint Sweden AB och Aimpoint Inc. Det tycker vi är en bra lösning, därför att det blir mycket enklare när ett speciellt bolag har hand om produktionen, och ett annat har hand om försäljningen, som i detta fall, eftersom stor del av Aimpoints försäljning går till USA. Därför är det bra att ha ett speciellt bolag på plats, som sköter om allt som har med den försäljningen att göra. På det här sättet kan allt skötas mycket smidigare. Vi tycker att Aimpoint delar upp arbetet på ett bra sätt. De har valt att använda sig av funktionsorganisation, och delar alltså in sin verksamhet i naturliga funktioner. Denna funktionsorganisation stämmer bra överens med teorin, eftersom de har specialiserad personal på de olika funktionerna. Aimpoint var först med att tillverka rödpunktssikten, men nu kommer det fler och fler konkurrenter på marknaden. Därför håller de stor koll på omvärlden. De anser att det är viktigt, så att de hänger med i utvecklingen, och håller sig

16 15 väl framme på marknaden. De anställda tar alltid reda på vad som händer t ex förbättringar i kvalitén. När det gäller personalen stämmer även här empiri med teori bra. De anställda arbetar på ett sådant sätt som personalen bör göra; målmedvetet och med positiv anda. Detta tror vi beror på den fina sammanhållningen i gänget. Alla vet att de kan få hjälp om det behövs, och få stöd då det är svårt, t ex vid en konflikt med en kund. Det råder demokrati på arbetsplatsen, ingen behöver vara rädd för att bli uppsagd om de säger vad de tycker. Det är så här vi tycker att det ska vara på en arbetsplats, för om man inte trivs kan man inte tillföra företaget något värdefullt! Detta arbete, som är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, har varit mycket intressant och lärorikt. Än en gång har vi gjort det misstaget att planera vår tid dåligt, men detta berodde nog mer på att vi inte var så insatta i ämnet vid arbetes början. Tyvärr har vi inte läst kursen Organisation och Ledarskap, vilket vi gärna hade velat göra innan arbetets start. Vi anser att det hade kunnat underlätta en hel del. Ett förslag till lärarna beträffande kommande elever i samma situation som oss, är att de får den möjligheten att skriva projektarbetet efter avslutad kurs, eftersom de då har mer kunskaper att utnyttja inom ämnet. Arbetet fungerade bra, både oss emellan, och med de anställda på Aimpoint. Det var lättare denna gång eftersom vi vet lite mer om datorer och hur ett arbete bör vara upplagt. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare på Aimpoint, Åke Bärling, och hans medarbetare Veronica Israelsson, Fredrik Ryrland och Kenneth Nordmark, som har ställt upp på intervjuer mitt i sina arbeten. Vi vill även ge ett litet tack till Eva och Birgitta för gott humör!

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster

Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Guide för inköp av redovisningsoch revisionstjänster Administration, revision, bokföring, deklaration, likviditetsplanering, kontrolluppgifter, aktieägaravtal, momsdeklarationer, lönehantering, förfrågan

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande. OUCI +! Datum: 17/11-09 Tid: 08.34 Plats: Linas kök Närvarande: Madeleine Lindberg, Olivia Ekman och Lina Nilsson 1 Mötet öppnade Lina öppnar mötet! 2 Val av mötesordförande Mötet väljer Olivia till mötesordförande.

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Grunderna i Administration

Grunderna i Administration Grunderna i Administration Administration handlar mycket om att ge service. Administration finns överallt Skola- Hemma - Arbetsplatsen Vad menas med Administration? Enligt Nationalencyklopedin så kan man

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden.

Värderingsfaktorer. Diagram. Skala 1-6, 1=Instämmer inte alls och 6=Instämmer helt. Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden. Diagram Värderingsfaktorer Diagram Diagram 5. Ledarskap - ja/nej Diagram 7. Kompetensutveckling - ja/nej Procent Värderingsfaktorer Fråga 1+2 3+4 5+6 1. Delaktighet och påverkan 9,2% 43,9% 47% 4,2 2. Information

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning.

Instruktion. Genomförande av beslutande åtgärder/uppföljning. Instruktion 1. Medarbetarsamtalet Medarbetarsamtalet hålls minst en gång per år med samtliga anställda. Samtalet förbereds och genomförs enligt bilagorna 1-5 (ingår i detta dokument). Dokumentationen av

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA

FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA En av våra servicebilar FREETRAILER FÅR AFFÄRERNA ATT RULLA HISTORIA Freetrailer grundades i Danmark 2003 och kom till Sverige 2008. Bakom den rullande succén står ett par danska herrar med grundtanken

Läs mer

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Page 1 FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Fyrkanten - koncern Ventilation Fastigheter Omsättningsandel 90% 55 anställda Omsättningsandel 10% 10 anställda Page 2 Fyrkantens Ventilation AB

Läs mer

Glasskiosken. Lärarhandledning

Glasskiosken. Lärarhandledning Glasskiosken Lärarhandledning Syfte Syftet med Glasskiosken är att på ett leksamt sätt ge eleven en inblick i företagares villkor och lära sig grundläggande kunskaper om hur företagande fungerar. Detta

Läs mer

DFA Design For Assembly

DFA Design For Assembly 2009 DFA Design For Assembly Seminarium I kurs KPP017 på MDH DFA är en metod inom produktutveckling som används för att få fram ett bra system för montering av nya produkter (kan även användas på befintliga

Läs mer

Planering av projektets organisation 9.1

Planering av projektets organisation 9.1 Planering av projektets organisation 9.1 Mål: Att identifiera arbetsuppgifter, roller och ansvar. Indata: Tid- och resursplaner, målbeskrivning och kodplan. Utdata: Organisationsplan med roller och ansvarsfördelning.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Projektarbete Belysning

Projektarbete Belysning Projektarbete Belysning Av: Victor Karlsson, Fredrik Patriksson Stjernspetz, Henrik Byström Handledare: Jörgen Lantz HT/VT -06/-07 1 Innehållsförteckning Projektarbete Belysning... 1 1 Inledning... 4 2

Läs mer

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN

Joana startar eget ORDFÖRSTÅELSE TEXTFÖRSTÅELSEFRÅGOR CARITA ANDERSSON ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN ARBETSMATERIAL FÖR LÄSAREN CARITA ANDERSSON ORDFÖRSTÅELSE privata hem (s 6, rad 1), hemma hos familjer, inte företag sällan (s 6, rad 3), nästan aldrig, inte ofta envis (s 7, rad 7), ger inte upp uppdrag

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Affärsplan. Umeå 2005-11-29

Affärsplan. Umeå 2005-11-29 Umeå 2005-11-29 UF Stay Down Victor Setterberg, Johan Asmus Mats Karlsson, Julia Lund Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 Umeå uf_staydown@hotmail.com www.staydown.se 1(9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter?

5. TJÄNSTEPRODUKTION. Tjänsteföretag. Sammanfattande bedömning. Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? . TJÄNSTEPRODUKTION Gör ni ordentlig beredning inför tillverkningen av nya eller ändrade produkter? Gör ni riktiga förkalkyler och kontrolleras utfallet efteråt? Planeras beläggningen så att ni kan utnyttja

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet

Handels- och administrationsprogrammet FRANS SUELL OCH JÖRGEN KOCKS GYMNASIUM VÄRNHEMSSKOLAN Handels- och administrationsprogrammet NYA HANDELSSKOLAN Business College Service College HANDELS- OCH ADMINISTRATIONSPROGRAMMET Värnhemsskolan Handels-

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Janerik Lundquist, examinator Martin Kylinger, lektioner

Janerik Lundquist, examinator Martin Kylinger, lektioner TPYT16 Industriell Ekonomi Lektion 1 Introduktion, Företaget i samhället, Affärsidé Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi Kurspresentation

Läs mer

Affärsidé och organisation. Construction Management

Affärsidé och organisation. Construction Management Affärsidé och organisation Agenda Affärsidé Organisation Organisation av byggprojekt Affärsidé Affärsidé Övergripande affärsidé Mål Inriktning Filosofi Yttre affärsidé Kunder Produkter Tjänster Inre affärsidé

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Övervakningsplan för Skara Energi AB. Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning

Praktikrapport. Göteborgs Universitet. Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvalificerad arbetspraktik med. samhällsvetenskaplig inriktning Praktikrapport Göteborgs Universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Hannes Larsson Westerlund hannes.larswest@gmail.com Göteborgs Spårvägar

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Chefens glasögon och två områden för framgång

Chefens glasögon och två områden för framgång Chefens glasögon och två områden för framgång Författare Anna Ahrenfelt Chefens uppgift är att leda och utveckla verksamheten för att nå önskade resultat. Det finns en uppsjö av teorier, modeller och verktyg

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln!

Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall. Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Karriär i handeln? Utbilda dig i studentstaden Sundsvall Näringslivet behöver fler kompetenta medarbetare inom handeln! Med en kvalificerad yrkesutbildningsexamen i handel blir du attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Sammanfattning. Slutsatser

Sammanfattning. Slutsatser Sammanfattning Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Samtidigt är många chefer hårt pressade av hög arbetsbelastning, stort personalansvar och knappa resurser.

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

HANTVERK. Ämnets syfte

HANTVERK. Ämnets syfte HANTVERK Ämnet hantverk behandlar hantverkstekniker och material, verktyg, maskiner och annan utrustning inom det hantverksområde som eleven har valt. Det behandlar också yrkesetik under arbetsprocessen

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Indexator Rotator Systems

Indexator Rotator Systems Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer. Inför

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker.

Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. Störst, b äst och vack rast? Ett av tr e räcker. På pappret är Hökerum Bygg inget mer än ett vanligt byggföretag ute på vischan. Ändå är det oss alla pratar om. Vi som vinner viktiga uppdrag runt om i

Läs mer

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning

Samband mellan vision, affärsidé, strategi, verksamhetsplanering och ekonomistyrning Vision Affärsidé Hur företaget vill att kunder ska uppfatta det, den riktning i vilken företaget ska utvecklas, det framtida önskade tillståndet, vart företaget är på väg eller vad som ska uppnås. Hur

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet

PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet PM: Kreativt klimat i det privata arbetslivet Annika Zika-Viktorsson & Hans Björkman En innovation är en idé som omsatts i praktiken. En innovation kan vara en ny produkt eller tjänst, men också något

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö.

Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö. 1 Projektarbete med fordonselever om arbetsmiljö. Ett arbete av : Kenneth Andersson Jan Bruhno Ann Gnatt Hans Persson Gabriella Tinghög Hans-Åke Tuomaala 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. 1. Bakgrund 3 2. Syfte

Läs mer

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Affärsplan För Projektet BULLEN Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Anders Arlborg Telefon: +46(0)70-653 8078 Adress:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING ÄGARDIREKTIV FÖR MARKS BOSTADS AB 1. Ägaruppdrag Kf 2012-04-26, 35 Blad 1(5) Avsikten med Marks Bostads AB, nedan kallad Bolaget, är att det på samma sätt som de kommunala nämnderna och övriga kommunala

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Studentmingel på EdmoLift

Studentmingel på EdmoLift Studentmingel på EdmoLift EdmoLift firar 50 år som företag 2014 och grundades av Torbjörn Edmo som i dag är företagets styrelseordförande. Företaget arbetar främst med olika typer av lyftbord och har anställda

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar.

Vårdplanering? Blir kallade av distriktssköterska, kontaktpersonen är den som oftast deltar. Omsorgsförvaltningen 120412 Addera Omsorg i Ljusdal AB Addera Omsorg 31 kunder, 3 är på gång. Ca 700 timmar Det har varit strul med tekniken, men allt känns bättre än tidigare. Bra med tillgång till TES

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

Funk%oner, ansvarsområden och registrering. s. 59-85

Funk%oner, ansvarsområden och registrering. s. 59-85 Funk%oner, ansvarsområden och registrering s. 59-85 Funk%oner i UF- företaget VD Ekonomi Kommunika%on och administra%on Marknadsföring Försäljning Personal Produk%on och inköp Vad är jag intresserad av?

Läs mer

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN

VISION AFFÄRSIDÈ STRATEGIER & ÖVERGRIPANDE MÅL FOKUSOMRÅDEN Frågeställningar Detta material är tänkt att finnas som ett hjälpmedel eller stöd kring vilka frågeställningar som kan vara relevanta att ta upp inom olika områden som berör ett företag. VISION AFFÄRSIDÈ

Läs mer

Fayol en fördjupning. Inledning. Avhandling

Fayol en fördjupning. Inledning. Avhandling Fayol en fördjupning Inledning Henri Fayol föddes år 1841. Han utbildades vid gruvingenjörsskolan St. Etienne, och kom 1860 sedan till stenkolsgruvan i Commentry. Han skaffade sig först ett namn som gruvingenjör

Läs mer

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG

HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG HANDLEDARE ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG LÄRLING Lönar sig Arbetar du på ett företag som satsar på sina lärlingar? I så fall är du inte ensam. Idag satsar allt fler företag på att erbjuda sina lärlingar en

Läs mer

Idéguide, skolprojekt

Idéguide, skolprojekt Samarbete Skola-Näringsliv 2015/2016 Ex på alternativ för samarbete: Studiebesök en grupp elever besöker arbetsplatsen Skolbesök representant från företaget besöker skolan Fadderföretag en klass kopplas

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer