ORGANISATION & LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGANISATION & LEDARSKAP"

Transkript

1 Välkommaskolan Projektarbete ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson

2 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två tjejer som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Detta är det andra arbetet vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, och denna gång ska vi gå djupare in i företaget och titta på organisation och ledarskap. Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag, och är organiserade efter produktionen. Platschefen heter Åke Bärling, och under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Aimpoint använder sig av en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. I diskussionen kom vi fram till att det mesta i Aimpoints organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. En organisation är nödvändig, så alla företag måste ha en sådan. Det som skiljer Aimpoint från hur det brukar se ut, är att det är moderbolaget som har hand om affärsidén. Aimpoint Sweden AB har ingen egen affärsidé, och en organisation bygger på affärsidén, så det ansåg vi lite konstigt.

3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 BAKGRUND...4 ORGANISATION...5 Teori...5 Empiri...5 FUNKTIONSORGANISATION...7 Teori...7 Empiri...7 Produktion...8 Lager och råvaror...8 Service...8 Teknik...8 Kvalitetskontroll...8 Lager, utleverans...9 Inköp...9 Administration/Ekonomi...9 PERSONAL...9 Teori...9 Empiri...10 DISKUSSION...14 KÄLLFÖRTECKNING

4 3 INLEDNING Vi är två elever som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Vi har gjort ett projektarbete som vi har jobbat med under fem dagar. Detta arbete är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB. I det förra arbetet presenterade vi företaget lite allmänt, men i detta arbete går vi djupare in i företaget och tittar på hur organisation och ledarskap är upplagt. Vår uppgift är att beskriva personal, organisation och tre anställda inom företaget. Syftet med arbetet är att visa hur fördelning av ansvar och arbetsuppgifter lägger grunden till effektivitet i företaget. Innan vi började med detta projektarbete visste vi inte så mycket om organisation och ledarskap. De frågor vi ställde oss var: Hur fungerar en organisation? Hur bidrar de anställda till effektivitet inom företaget? Vad anser de anställda om arbetsmiljön på Aimpoint? Vi kommer att beskriva Aimpoint Sweden AB:s organisation, men även nämna organisationen inom Aimpoint-koncernen. Vi har arbetat två dagar under vecka 18, och tre dagar under vecka 19. Vi har samlat fakta ur böcker, intervjuat tre anställda på Aimpoint; Fredrik Ryrland, Kenneth Nordmark och Veronica Israelsson. Vi valde dessa tre i samråd med Åke Bärling, vår handledare på Aimpoint, därför att de verkade ha intressanta arbetsuppgifter och därmed ville vi veta mer om dem. Vi har också intervjuat Åke, platschef på Aimpoint Sweden AB för att få ytterligare information.

5 4 BAKGRUND 1 Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett globalt företag som säljer sina varor över hela världen. Det är ett aktiebolag med endast en ägare, och den företagsformen ger en ekonomisk trygghet, därför att man som ägare bara kan förlora det insatta kapitalet. Alla företag bör ha en affärsidé, men eftersom Aimpoint i Gällivare är ett rent produktionsbolag har de ingen direkt affärsidé. Kort sagt kan man säga att de vill erbjuda marknaden det bästa som finns. De satsar heller inget på reklam, utan Aimpoint AB i Malmö tar hand om både försäljning, affärsidé och reklam. Förra året fick Aimpoint en stor order på rödpunktssikten från den amerikanska armén. Innan den ordern kom bestod kundkretsen till 90 % av jägare. Nu upptar den ordern större delen av försäljningen. Att ha konkurrenter brukar vara positivt för företagen, eftersom de då hela tiden måste sträva efter att bli bättre. Aimpoint har ett flertal konkurrenter på marknaden. För att jobba på Aimpoint krävs ingen speciell utbildning. Man bör ha vana att arbeta med händerna. Aimpoint AB ser positivt på framtiden, eftersom omsättningen kommer att tredubblas, tack vare den stora ordern från den amerikanska armén. 1 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 1

6 5 ORGANISATION Teori 2 Utgångspunkten för en organisation är affärsidén, och för att affärsidén skall kunna genomföras måste företaget organiseras på ett lämpligt sätt. Med en organisation klargör man verksamheten efter arbetsfördelning. Det innebär att man samordnar och strukturerar de anställdas arbetsuppgifter. För att genomföra detta använder sig företaget av ett organisationschema. De kan vara upplagda på olika sätt: funktionsorganisation, produktorganisation, matrisorganisation, geografisk organisation eller divisionalisering. Vissa av dessa kan till och med kombineras. Organisationschema kan förekomma i stora eller små skalor. Man kan visa hela företaget, en avdelning eller bara en del av en avdelning. Alla organisationer måste ha en slags tanke om vad man ska syssla med och hur arbetet ska vara upplagt. Tillfälliga arbetsgrupper räknas inte som en organisation. Följande punkter kännetecknar en organisation: 3 Alla organisationer har någon form av affärsidé eller verksamhesidé. En organisation skapar värde genom att omvandla resurser till varor eller tjänster. En organisation har olika intressenter, t ex ägare, anställda, leverantörer, och kunder. En organisation ska ha som mål att överleva och finnas kvar. I en organisation fördelas och samordnas arbetsuppgifterna för att nå vissa mål. Empiri Aimpoint ingår tillsammans med sex andra företag i en koncern, GS Development AB, och är indelad i tre enheter. 4 2 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 21, 24, Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

7 6 Aimpoint AB är moderbolag till Aimpoint Sweden AB och håller till i Malmö. De ansvarar för produktutveckling och all försäljning, även försäljningen utomlands med hjälp av ett distributörsnät. Här arbetar fem personer. 5 Aimpoint Sweden AB som finns i Gällivare har hand om produktionen, all service och lagret. Här arbetar 32 personer. 6 Aimpoint Inc är det andra dotterbolaget till Aimpoint AB, och de har sitt kontor i Falls Church utanför Washington DC i USA. De har ansvaret för försäljningen i USA, och har även hand om administrationen vad beträffar kontraktet med den stora ordern från amerikanska armén. De marknadsför också produkterna mot övriga militära enheter i USA. Här arbetar två personer. 7 ORGANISATION Verksamheten bedrivs i två sektorer: GS DEVELOPMENT AB MEKANISK - TEKNISK/ OPTISK SEKTOR MEDICINSK BIOKEMISK SEKTOR GRANULDISK AB MEDICINSKT FORSKNINGSCENTRUM I MALMÖ AB UNILOAD AB CAMURUS AB RAMTEC AB INTERNATIONAL FERTILITY CENTER FC AB AB SWEDEN AB INC. Bildtext: GS Development-koncernens organisationsschema Bildkälla: Egen efter årsredovisning 1996 GS Development sid 4 Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag och är organiserade efter naturliga funktioner. Eftersom detta bolag är ett dotterbolag har det ingen 5 Ibid 6 Ibid 7 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

8 7 VD på plats, utan bara en platschef, Åke Bärling. Han ansvarar över administration/ekonomi och ser till att allt går rätt till. 8 Under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Eftersom alla är anställda efter sitt kunnande inom respektive områden, bidrar detta till effektivitet i företaget. 9 FUNKTIONSORGANISATION Teori 10 I en funktionsorganisation, den vanligaste och enklaste organisationen, delas verksamheten in i naturliga funktioner; inköp, försäljning, ekonomi osv. Denna form av organisation gör det lätt att anställa ny personal eftersom man vet vad man ska söka efter. I varje avdelning arbetar personal med samma utbildning och bakgrund tillsammans. Denna organisation har några nackdelar. En av dem är att man enbart tänker på funktionens bästa och inte ser till helheten. Samarbetet kan fungera dåligt avdelningarna emellan. Empiri Aimpoint är en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Idag arbetar 32 personer på Aimpoint Sweden AB. Bland dem finns det en plats- och ekonomichef, en teknik-ansvarig, en serviceansvarig, en arbetsledare/produktionschef och en kvalitetsansvarig. Resterande är montörer. 11 Åke Bärling Platschef Fredrik Ryrland Produktion/lager råv Lars Jussi Teknik/Inköp Kenneth Nordmark Service/Lager utlev Roger Johansson Kval-kontroll Åke Bärling Adm/ek Montörer Bildtext: Aimpoint Sweden AB:s organisationsschema 8 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ibid 10 Albertsson Sten m fl, Alfa Bas 3, Esselte Studium AB, 1989, sid Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter,

9 8 Produktion 12 För produktionen ansvarar Fredrik Ryrland, och den avdelningens uppgift är först och främst att tillverka produkter som det gällande underlaget säger, och se till att de uppställda kraven blir uppfyllda. De ska också jobba med att utveckla metoder så att tillverkningen blir effektivare och produkten får säkrare kvalitet. Vid behov ska de även utfärda kontrollinstruktioner. Några andra uppgifter är att ta fram underlag för kalkyler, följa trender i kvalitén, föreslå åtgärder och att ansvara för underhåll av maskiner och kontrollutrustning. Lager och råvaror 13 Fredrik Ryrland ansvarar även för lager/råvaror-avdelningen, men här har han lite färre uppgifter. Han hanterar varor som kommer in från leverantörer, och ansvarar också för att sköta om lagret. Service 14 Denna avdelning ansvarar Kenneth Nordmark för. Han ser till att reparationer och service genomförs på alla produkter som reklameras från kunder eller då service begärs av någon annan anledning. Teknik 15 Den ansvarige för teknikavdelningen, Lars Jussi, ser till att all teknisk utrustning i produktionen, kontrollen och servicen är i bra skick. Han ska även ta fram nya hjälpmedel; vid behov, efter eget initiativ eller på uppdrag av annan avdelningsansvarig. Ytterligare en uppgift är att ansvara för produktionsberedning av nya produkter och vård av de befintliga. Kvalitetskontroll 16 Ansvarig för kvalitetsavdelningen är Roger Johansson. Den avdelningens uppgifter är att kontrollera alla inkommande detaljer till produktionen så som instruktionerna säger, kontrollera alla färdiga produkter innan de levereras till färdiglagret och att handlägga och ställa in mätdon som används av 12 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 14 Ibid 15 Ibid 16 Ibid

10 9 kontrollavdelningen. Han ska också övervaka trender och om det behövs ska de också ta initiativ till att förändra produkten så att de följer trenden. Lager, utleverans 17 Kenneth Nordmark ansvarar också för denna avdelning. Uppgifterna är att sköta om färdiglagret och se till att beställda varor packas och levereras i rätt tid. Inköp 18 För inköpsavdelningen ansvarar Lars Jussi, och denna avdelning sköter om samtliga inköp till produktionen och skriver alla avtal med leverantörerna. Han väljer också leverantörer enligt uppgjorda planer, bevakar råvarulagret och beställer hem detaljer så att de kommer i tid. Administration/Ekonomi 19 Administration/ekonomi-avdelningen har många uppgifter. Denna avdelning har platschefen Åke Bärling hand om. Han ska sköta bokföring, leverantörsoch kundreskontra, all övrig ekonomisk redovisning, ta fram för- och efterkalkyler och underlag för månadsbokslut. Han ansvarar också för alla betalningsrutiner, handlägger löner till personalen, sköter planeringen för produktionen, ansvarar för underhåll av datorer och mjukvara samt hanterar inkommande order från kunder och fakturerar kunderna vid leverans. PERSONAL Teori Personalen brukar ibland kallas företagets viktigaste resurs. Den betyder mycket för företaget, därför att det är personalen som deltar i all marknadsföring. Personalen arbetar ju på olika sätt för kunden, och har då kontakt med dem. 20 All personal är viktig för kunden, både vid tillverkning och försäljning. Personalen måste därför förstå att alla arbetsuppgifter måste genomföras så 17 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 19 Ibid 20 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 77

11 10 noggrant att kunden blir nöjd med slutprodukten. Därför är det viktigt att hela personalen är införstådd med vilka förväntningar företaget skapar hos kunden med sin marknadsföring, både när det gäller strategi och enskilda aktiviteter. Tyvärr förekommer det alltför ofta att företaget missar den interna kommunikationen inom företaget. 21 En annan anledning till att personalen anses så viktig är att det är den som hjälper företaget att utvecklas. Personalen måste vara flexibel, klara av och vilja ha förändringar, och genom sin kompetens bidrar den till att företaget fortsätter att utvecklas. 22 Dessutom är det dyrt att byta personal ofta. Det är därför viktigt att personalen trivs så att den stannar kvar i företaget lång tid och inte frivilligt slutar. 23 Empiri Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. 24 Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. 25 Personalen anser att det inte spelar någon roll om man är man eller kvinna, men det är bra att det finns både och, för man kompletterar varandra på ett bra sätt. 26 Det råder demokrati på arbetsplatsen, eftersom man oftast fattar beslut i samråd med platschefen. Detta innebär att alla kan påverka besluten som tas. 27 INTERVJU Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth 21 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 7 22 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Israelsson Veronica m fl, Anställd på Aimpoint, personlig intervju, Ibid 27 Ibid

12 11 Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. 28 Kenneth Nordmark 29 Ålder: 47 år Befattning: Serviceansvarig Fritidsintressen: Jakt och fiske. Kenneth Nordmark arbetar som serviceansvarig och har då hand om service, ordermottagning och utskick, men han ansvarar även för reparationer av sikten. Kenneths utbildning består av en internutbildning på Aimpoint, där han har varit anställd sedan sex år tillbaka. Han började jobba som montör men efter ca ett år blev han serviceansvarig. Han trivs bra på sitt arbete tack vare att det är omväxlande och anser att miljön är bra. Tidigare har han arbetat med att köra lastbilar och maskiner. För att passa som serviceansvarig krävs att man har arbetat med sikten tidigare, så att man känner till dem. Arbetsdagarna är varierande, telefonen bestämmer mycket eftersom handlare ringer, men uppgiften som reparatör har minskat. Om han jobbar övertid kompenseras det med lönetillägg. Han fattar besluten kring servicen i princip själv. Fredrik Ryrland 30 Ålder: 26 år Befattning: Produktionsansvarig Fritidsintressen: Köra skoter, styrketräna och spela paintball. Fredrik har varit anställd på Aimpoint sedan Han började som montör, men övergick sedan till tjänsten som produktansvarig, och arbetsuppgiften består då av att se över personalen och att se till produktionen, så att rätt mängd sikten kommer ut till kunderna. 28 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Nordmark Kenneth, serviceansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ryrland Fredrik, produktionsansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

13 12 På gymnasiet gick han en bygg- och anläggningsteknisk linje. Sedan dess har han jobbat som krossoperatör, byggtekniker på Skanska och på driften i Aitik. Han anser att om man arbetar som produktionsansvarig krävs det att man är stresstålig, ordningsam, har praktiskt tänkande samt att man har erfarenhet av montering och produktion. Ett brinnande intresse är en fördel. Arbetsdagarna är mycket varierande, allt från pappersarbete till att montera sikten. Arbetsuppgifterna har ändrats en del sedan han började som produktionsansvarig. Dels måste han ta mer ansvar, dessutom tar pappersarbete och planering upp mer av hans tid. Alla beslut som rör produktionen fattar han i samråd med platschefen, Åke Bärling. Fredrik menar att det blir lättare att fatta besluten om man är två. Han trivs med sitt arbete och ser det som sitt andra hem. Han tycker att lönen är relativt bra, och anser att arbetet är mycket stimulerande. Veronica Israelsson 31 Ålder: 24 år Befattning: Montör Fritidsintressen: Hundar, köra skoter och vara ute i naturen. Hennes arbetsuppgift på Aimpoint är att montera ihop rödpunktssikten. Hon har gått en ekonomisk gymnasieutbildning, och en sex månader lång internutbildning på Aimpoint. Sedan har hon arbetat på Handelsbanken och Restaurang Berget. Veronica har varit anställd på Aimpoint sedan nio månader tillbaka, de sex första månaderna bestod av internutbildningen. För att vara montör krävs att man har ansvarskänsla, så att man inte lämnar ut dåliga sikten. Det är bra om man har vana att arbeta med händerna eftersom det är mycket pillergöra. Hon jobbar skift, för- eller eftermiddag. Förmiddagsskiftet börjar vid 5.30 och slutar 14.15, då eftermiddagsskiftet tar vid, och det fortsätter till Hennes arbete som montör är väldigt varierande, eftersom de sitter på olika stationer hela tiden. Hon anser att hennes arbetsuppgifter har blivit mycket lättare eftersom de har fått många nya maskiner som underlättar arbetet. Hon trivs bra på sitt jobb, och är nöjd med sin lön. 31 Israelsson Veronica, montör, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

14 13

15 14 DISKUSSION I denna diskussion ska vi besvara de frågor och funderingar vi hade vid arbetets början. Innan vi började med arbetet hade vi inte så stor uppfattning om vad en organisation innebär. Vi kom fram till att den är ett måste för att arbetet ska fungera över huvud taget och så att personalen vet vad de ska göra. Annars springer alla omkring och ingen får någonting gjort. Arbetsmiljön blir alldeles virrig och allt blir ett enda stort kaos. De anställda bidrar till effektivitet genom specifika arbetsuppgifter och kunskaper. Detta visar att Aimpoint specialiserar sig, de anställer folk som är specialister inom respektive områden. Vi tycker att detta är bra, därför att företaget sparar mycket tid och kan då även tjäna mer pengar. De anställda trivs bra på sitt arbete, mycket för att sammanhållningen mellan personalen är bra. Alla hjälper alla om det behövs. Vi tror detta leder till att motivationen blir högre bland personalen, vilket medför ökad produktionshastighet. Vi ska även jämföra och diskutera teori och empiri: Vi kom fram till att det mesta i Aimpoint Sweden AB:s organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. Det som skiljer är att moderbolaget tar hand om områden som har med försäljningen att göra t ex affärsidén, för sådana saker berör egentligen inte ett bolag som endast producerar varor åt ett större företag. Detta tyckte vi var lite konstigt, för vi har lärt oss att affärsidén är utgångspunkten för en organisation, men Aimpoint har ju ingen egen affärsidé. Aimpoint har valt att dela in sig i tre delar, Aimpoint AB, Aimpoint Sweden AB och Aimpoint Inc. Det tycker vi är en bra lösning, därför att det blir mycket enklare när ett speciellt bolag har hand om produktionen, och ett annat har hand om försäljningen, som i detta fall, eftersom stor del av Aimpoints försäljning går till USA. Därför är det bra att ha ett speciellt bolag på plats, som sköter om allt som har med den försäljningen att göra. På det här sättet kan allt skötas mycket smidigare. Vi tycker att Aimpoint delar upp arbetet på ett bra sätt. De har valt att använda sig av funktionsorganisation, och delar alltså in sin verksamhet i naturliga funktioner. Denna funktionsorganisation stämmer bra överens med teorin, eftersom de har specialiserad personal på de olika funktionerna. Aimpoint var först med att tillverka rödpunktssikten, men nu kommer det fler och fler konkurrenter på marknaden. Därför håller de stor koll på omvärlden. De anser att det är viktigt, så att de hänger med i utvecklingen, och håller sig

16 15 väl framme på marknaden. De anställda tar alltid reda på vad som händer t ex förbättringar i kvalitén. När det gäller personalen stämmer även här empiri med teori bra. De anställda arbetar på ett sådant sätt som personalen bör göra; målmedvetet och med positiv anda. Detta tror vi beror på den fina sammanhållningen i gänget. Alla vet att de kan få hjälp om det behövs, och få stöd då det är svårt, t ex vid en konflikt med en kund. Det råder demokrati på arbetsplatsen, ingen behöver vara rädd för att bli uppsagd om de säger vad de tycker. Det är så här vi tycker att det ska vara på en arbetsplats, för om man inte trivs kan man inte tillföra företaget något värdefullt! Detta arbete, som är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, har varit mycket intressant och lärorikt. Än en gång har vi gjort det misstaget att planera vår tid dåligt, men detta berodde nog mer på att vi inte var så insatta i ämnet vid arbetes början. Tyvärr har vi inte läst kursen Organisation och Ledarskap, vilket vi gärna hade velat göra innan arbetets start. Vi anser att det hade kunnat underlätta en hel del. Ett förslag till lärarna beträffande kommande elever i samma situation som oss, är att de får den möjligheten att skriva projektarbetet efter avslutad kurs, eftersom de då har mer kunskaper att utnyttja inom ämnet. Arbetet fungerade bra, både oss emellan, och med de anställda på Aimpoint. Det var lättare denna gång eftersom vi vet lite mer om datorer och hur ett arbete bör vara upplagt. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare på Aimpoint, Åke Bärling, och hans medarbetare Veronica Israelsson, Fredrik Ryrland och Kenneth Nordmark, som har ställt upp på intervjuer mitt i sina arbeten. Vi vill även ge ett litet tack till Eva och Birgitta för gott humör!

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Personalen på vårt fadderföretag

Personalen på vårt fadderföretag Personalen på vårt fadderföretag Projektarbete 2 Sofia Karlsson Ida Westergren SP 2C Folkungskolan, Linköping Vt 2004 Innehållsförteckning MÅL... 1 SYFTE... 1 METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 TIDPLAN... 1

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

-SE OM DITT FÖRETAG-

-SE OM DITT FÖRETAG- GISLAVEDS GYMNASIUM PROJEKTRAPPORT 4 Turegatan 2 332 33 GISLAVED 2004-05-14 Företagargymnasiet Handledare: Christer Claesson HEAB/HESTRA AB -SE OM DITT FÖRETAG- Kristian Gustafsson Kristian Pettersson

Läs mer

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet

E-handels och IT ansvarig Rådet För Internationell handel VD för avslutade GEA projektet Ansvarig för SVEA projektet Telefonintervju Förbundsjurist Svenska Kommun Förbundet Ansvarig för arbetet med att främja införandet av e-handel inom Sveriges kommuner och landsting Intervjuare Tove Mantzakanis Datum 2004-04-22 Vad

Läs mer

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar

En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar En skrift från Svenskt Näringsliv för dig som tar emot praktikanter eller praoelever Innehållsförteckning, ipraktiken - företag Innehållsförteckning 3 Introduktion av Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv.

Läs mer

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag?

Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Hur gör man kvalitetssystemet till en naturlig del i användarens vardag? Comsel System Ab Oskar Nyman Lärdomsprov för ingenjörsexamen (YH) Utbildningsprogrammet för PRODUKTIONSEKONOMI Vasa 2013 2 Innehållsförteckning

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden?

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg. Teambuilding- En aktivitet i tiden? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Anna Magnusson Maria Runström Malin Wahlberg Teambuilding- En aktivitet i tiden? Företagsekonomi D-uppsats Datum/Termin: 06-06-09 Handledare: Karin Brunsson

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

innehåll Anställda och ledare Människor växer om man ger dem ansvar

innehåll Anställda och ledare Människor växer om man ger dem ansvar Människor växer om man ger dem ansvar A kvarellmuseet ligger i Skärhamn på Tjörn. I museibyggnaden finns restaurangen Vatten. Ett passande namn med tanke på läget vid havskanten. Restaurangen ägs och drivs

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning

Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Institutionen för informatik Controllern och affärssystemet -en studie i att skapa information för analys, kontroll och styrning Kandidatuppsats i Informatik IT stöd för strategisk och operativ ekonomistyrning

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora

uppsving lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda besparingar på Lidan Marine Högskolor och företag i samverkan skapar ökad Stora uppsving LÖNSAM OCH ROLIG KOMPETENSUTVECKLING Högskolor och företag i samverkan skapar ökad lönsamhet Effektivt koncept för Asko Cylinda Stora besparingar på Lidan Marine Bättre-kurs blev vändpunkt för

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer