ORGANISATION & LEDARSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ORGANISATION & LEDARSKAP"

Transkript

1 Välkommaskolan Projektarbete ORGANISATION & LEDARSKAP JENNY HANSSON LINA NORDMARK E2 Kontaktperson: Åke Bärling Handledare: Eva Martinsson

2 1 SAMMANFATTNING Birgitta Palo Johansson Vi är två tjejer som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Detta är det andra arbetet vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, och denna gång ska vi gå djupare in i företaget och titta på organisation och ledarskap. Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag, och är organiserade efter produktionen. Platschefen heter Åke Bärling, och under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Aimpoint använder sig av en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. I diskussionen kom vi fram till att det mesta i Aimpoints organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. En organisation är nödvändig, så alla företag måste ha en sådan. Det som skiljer Aimpoint från hur det brukar se ut, är att det är moderbolaget som har hand om affärsidén. Aimpoint Sweden AB har ingen egen affärsidé, och en organisation bygger på affärsidén, så det ansåg vi lite konstigt.

3 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3 BAKGRUND...4 ORGANISATION...5 Teori...5 Empiri...5 FUNKTIONSORGANISATION...7 Teori...7 Empiri...7 Produktion...8 Lager och råvaror...8 Service...8 Teknik...8 Kvalitetskontroll...8 Lager, utleverans...9 Inköp...9 Administration/Ekonomi...9 PERSONAL...9 Teori...9 Empiri...10 DISKUSSION...14 KÄLLFÖRTECKNING

4 3 INLEDNING Vi är två elever som går andra året på Välkommaskolans samhällsvetenskapliga program med företagargrenen som inriktning. Vi har gjort ett projektarbete som vi har jobbat med under fem dagar. Detta arbete är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB. I det förra arbetet presenterade vi företaget lite allmänt, men i detta arbete går vi djupare in i företaget och tittar på hur organisation och ledarskap är upplagt. Vår uppgift är att beskriva personal, organisation och tre anställda inom företaget. Syftet med arbetet är att visa hur fördelning av ansvar och arbetsuppgifter lägger grunden till effektivitet i företaget. Innan vi började med detta projektarbete visste vi inte så mycket om organisation och ledarskap. De frågor vi ställde oss var: Hur fungerar en organisation? Hur bidrar de anställda till effektivitet inom företaget? Vad anser de anställda om arbetsmiljön på Aimpoint? Vi kommer att beskriva Aimpoint Sweden AB:s organisation, men även nämna organisationen inom Aimpoint-koncernen. Vi har arbetat två dagar under vecka 18, och tre dagar under vecka 19. Vi har samlat fakta ur böcker, intervjuat tre anställda på Aimpoint; Fredrik Ryrland, Kenneth Nordmark och Veronica Israelsson. Vi valde dessa tre i samråd med Åke Bärling, vår handledare på Aimpoint, därför att de verkade ha intressanta arbetsuppgifter och därmed ville vi veta mer om dem. Vi har också intervjuat Åke, platschef på Aimpoint Sweden AB för att få ytterligare information.

5 4 BAKGRUND 1 Aimpoint Sweden AB, som är ett produktionsbolag, har funnits i fem år, och är ett dotterbolag till Aimpoint AB i Malmö. Moderbolaget startade för 22 år sedan, med Gunnar Sandberg i spetsen. Både bolaget i Malmö och det i Gällivare ingår i en stor koncern, tillsammans med sju andra företag. Koncernen heter GS Development. Aimpoint Sweden AB är ett globalt företag som säljer sina varor över hela världen. Det är ett aktiebolag med endast en ägare, och den företagsformen ger en ekonomisk trygghet, därför att man som ägare bara kan förlora det insatta kapitalet. Alla företag bör ha en affärsidé, men eftersom Aimpoint i Gällivare är ett rent produktionsbolag har de ingen direkt affärsidé. Kort sagt kan man säga att de vill erbjuda marknaden det bästa som finns. De satsar heller inget på reklam, utan Aimpoint AB i Malmö tar hand om både försäljning, affärsidé och reklam. Förra året fick Aimpoint en stor order på rödpunktssikten från den amerikanska armén. Innan den ordern kom bestod kundkretsen till 90 % av jägare. Nu upptar den ordern större delen av försäljningen. Att ha konkurrenter brukar vara positivt för företagen, eftersom de då hela tiden måste sträva efter att bli bättre. Aimpoint har ett flertal konkurrenter på marknaden. För att jobba på Aimpoint krävs ingen speciell utbildning. Man bör ha vana att arbeta med händerna. Aimpoint AB ser positivt på framtiden, eftersom omsättningen kommer att tredubblas, tack vare den stora ordern från den amerikanska armén. 1 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 1

6 5 ORGANISATION Teori 2 Utgångspunkten för en organisation är affärsidén, och för att affärsidén skall kunna genomföras måste företaget organiseras på ett lämpligt sätt. Med en organisation klargör man verksamheten efter arbetsfördelning. Det innebär att man samordnar och strukturerar de anställdas arbetsuppgifter. För att genomföra detta använder sig företaget av ett organisationschema. De kan vara upplagda på olika sätt: funktionsorganisation, produktorganisation, matrisorganisation, geografisk organisation eller divisionalisering. Vissa av dessa kan till och med kombineras. Organisationschema kan förekomma i stora eller små skalor. Man kan visa hela företaget, en avdelning eller bara en del av en avdelning. Alla organisationer måste ha en slags tanke om vad man ska syssla med och hur arbetet ska vara upplagt. Tillfälliga arbetsgrupper räknas inte som en organisation. Följande punkter kännetecknar en organisation: 3 Alla organisationer har någon form av affärsidé eller verksamhesidé. En organisation skapar värde genom att omvandla resurser till varor eller tjänster. En organisation har olika intressenter, t ex ägare, anställda, leverantörer, och kunder. En organisation ska ha som mål att överleva och finnas kvar. I en organisation fördelas och samordnas arbetsuppgifterna för att nå vissa mål. Empiri Aimpoint ingår tillsammans med sex andra företag i en koncern, GS Development AB, och är indelad i tre enheter. 4 2 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 21, 24, Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

7 6 Aimpoint AB är moderbolag till Aimpoint Sweden AB och håller till i Malmö. De ansvarar för produktutveckling och all försäljning, även försäljningen utomlands med hjälp av ett distributörsnät. Här arbetar fem personer. 5 Aimpoint Sweden AB som finns i Gällivare har hand om produktionen, all service och lagret. Här arbetar 32 personer. 6 Aimpoint Inc är det andra dotterbolaget till Aimpoint AB, och de har sitt kontor i Falls Church utanför Washington DC i USA. De har ansvaret för försäljningen i USA, och har även hand om administrationen vad beträffar kontraktet med den stora ordern från amerikanska armén. De marknadsför också produkterna mot övriga militära enheter i USA. Här arbetar två personer. 7 ORGANISATION Verksamheten bedrivs i två sektorer: GS DEVELOPMENT AB MEKANISK - TEKNISK/ OPTISK SEKTOR MEDICINSK BIOKEMISK SEKTOR GRANULDISK AB MEDICINSKT FORSKNINGSCENTRUM I MALMÖ AB UNILOAD AB CAMURUS AB RAMTEC AB INTERNATIONAL FERTILITY CENTER FC AB AB SWEDEN AB INC. Bildtext: GS Development-koncernens organisationsschema Bildkälla: Egen efter årsredovisning 1996 GS Development sid 4 Aimpoint Sweden AB är ett produktionsbolag och är organiserade efter naturliga funktioner. Eftersom detta bolag är ett dotterbolag har det ingen 5 Ibid 6 Ibid 7 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 5

8 7 VD på plats, utan bara en platschef, Åke Bärling. Han ansvarar över administration/ekonomi och ser till att allt går rätt till. 8 Under honom arbetar det 31 personer, varav fem ansvarar för olika områden inom företaget. Eftersom alla är anställda efter sitt kunnande inom respektive områden, bidrar detta till effektivitet i företaget. 9 FUNKTIONSORGANISATION Teori 10 I en funktionsorganisation, den vanligaste och enklaste organisationen, delas verksamheten in i naturliga funktioner; inköp, försäljning, ekonomi osv. Denna form av organisation gör det lätt att anställa ny personal eftersom man vet vad man ska söka efter. I varje avdelning arbetar personal med samma utbildning och bakgrund tillsammans. Denna organisation har några nackdelar. En av dem är att man enbart tänker på funktionens bästa och inte ser till helheten. Samarbetet kan fungera dåligt avdelningarna emellan. Empiri Aimpoint är en funktionsorganisation, eftersom man har delat in företaget efter olika funktioner. Idag arbetar 32 personer på Aimpoint Sweden AB. Bland dem finns det en plats- och ekonomichef, en teknik-ansvarig, en serviceansvarig, en arbetsledare/produktionschef och en kvalitetsansvarig. Resterande är montörer. 11 Åke Bärling Platschef Fredrik Ryrland Produktion/lager råv Lars Jussi Teknik/Inköp Kenneth Nordmark Service/Lager utlev Roger Johansson Kval-kontroll Åke Bärling Adm/ek Montörer Bildtext: Aimpoint Sweden AB:s organisationsschema 8 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ibid 10 Albertsson Sten m fl, Alfa Bas 3, Esselte Studium AB, 1989, sid Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter,

9 8 Produktion 12 För produktionen ansvarar Fredrik Ryrland, och den avdelningens uppgift är först och främst att tillverka produkter som det gällande underlaget säger, och se till att de uppställda kraven blir uppfyllda. De ska också jobba med att utveckla metoder så att tillverkningen blir effektivare och produkten får säkrare kvalitet. Vid behov ska de även utfärda kontrollinstruktioner. Några andra uppgifter är att ta fram underlag för kalkyler, följa trender i kvalitén, föreslå åtgärder och att ansvara för underhåll av maskiner och kontrollutrustning. Lager och råvaror 13 Fredrik Ryrland ansvarar även för lager/råvaror-avdelningen, men här har han lite färre uppgifter. Han hanterar varor som kommer in från leverantörer, och ansvarar också för att sköta om lagret. Service 14 Denna avdelning ansvarar Kenneth Nordmark för. Han ser till att reparationer och service genomförs på alla produkter som reklameras från kunder eller då service begärs av någon annan anledning. Teknik 15 Den ansvarige för teknikavdelningen, Lars Jussi, ser till att all teknisk utrustning i produktionen, kontrollen och servicen är i bra skick. Han ska även ta fram nya hjälpmedel; vid behov, efter eget initiativ eller på uppdrag av annan avdelningsansvarig. Ytterligare en uppgift är att ansvara för produktionsberedning av nya produkter och vård av de befintliga. Kvalitetskontroll 16 Ansvarig för kvalitetsavdelningen är Roger Johansson. Den avdelningens uppgifter är att kontrollera alla inkommande detaljer till produktionen så som instruktionerna säger, kontrollera alla färdiga produkter innan de levereras till färdiglagret och att handlägga och ställa in mätdon som används av 12 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 14 Ibid 15 Ibid 16 Ibid

10 9 kontrollavdelningen. Han ska också övervaka trender och om det behövs ska de också ta initiativ till att förändra produkten så att de följer trenden. Lager, utleverans 17 Kenneth Nordmark ansvarar också för denna avdelning. Uppgifterna är att sköta om färdiglagret och se till att beställda varor packas och levereras i rätt tid. Inköp 18 För inköpsavdelningen ansvarar Lars Jussi, och denna avdelning sköter om samtliga inköp till produktionen och skriver alla avtal med leverantörerna. Han väljer också leverantörer enligt uppgjorda planer, bevakar råvarulagret och beställer hem detaljer så att de kommer i tid. Administration/Ekonomi 19 Administration/ekonomi-avdelningen har många uppgifter. Denna avdelning har platschefen Åke Bärling hand om. Han ska sköta bokföring, leverantörsoch kundreskontra, all övrig ekonomisk redovisning, ta fram för- och efterkalkyler och underlag för månadsbokslut. Han ansvarar också för alla betalningsrutiner, handlägger löner till personalen, sköter planeringen för produktionen, ansvarar för underhåll av datorer och mjukvara samt hanterar inkommande order från kunder och fakturerar kunderna vid leverans. PERSONAL Teori Personalen brukar ibland kallas företagets viktigaste resurs. Den betyder mycket för företaget, därför att det är personalen som deltar i all marknadsföring. Personalen arbetar ju på olika sätt för kunden, och har då kontakt med dem. 20 All personal är viktig för kunden, både vid tillverkning och försäljning. Personalen måste därför förstå att alla arbetsuppgifter måste genomföras så 17 Gunnarsson Kjell, Ansvar och befogenheter, Ibid 19 Ibid 20 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid. 77

11 10 noggrant att kunden blir nöjd med slutprodukten. Därför är det viktigt att hela personalen är införstådd med vilka förväntningar företaget skapar hos kunden med sin marknadsföring, både när det gäller strategi och enskilda aktiviteter. Tyvärr förekommer det alltför ofta att företaget missar den interna kommunikationen inom företaget. 21 En annan anledning till att personalen anses så viktig är att det är den som hjälper företaget att utvecklas. Personalen måste vara flexibel, klara av och vilja ha förändringar, och genom sin kompetens bidrar den till att företaget fortsätter att utvecklas. 22 Dessutom är det dyrt att byta personal ofta. Det är därför viktigt att personalen trivs så att den stannar kvar i företaget lång tid och inte frivilligt slutar. 23 Empiri Aimpoint Sweden AB tittar inte på någon speciell utbildning när de söker personal. De söker personer som har erfarenhet och vana att arbeta med händerna. Åldern på de anställda varierar från år. 24 Aimpoints anställda trivs med sin arbetsmiljö och med sina arbetsuppgifter, mycket beroende på att de är varierande. Stämningen bland personalen är mycket god och sammanhållningen är bra, alla hjälper alla om och när det behövs. 25 Personalen anser att det inte spelar någon roll om man är man eller kvinna, men det är bra att det finns både och, för man kompletterar varandra på ett bra sätt. 26 Det råder demokrati på arbetsplatsen, eftersom man oftast fattar beslut i samråd med platschefen. Detta innebär att alla kan påverka besluten som tas. 27 INTERVJU Vi har intervjuat tre personer för att visa hur de anställda bidrar till effektivitet inom Aimpoint Sweden AB. De vi har intervjuat är Kenneth 21 Hansson och Nordmark, Projektarbete 1, Aimpoint, 1997, sida 7 22 Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Arnesson Carl-Axel m fl, BIZ Företagsekonomi B, Gleerups, 1997, sid Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Israelsson Veronica m fl, Anställd på Aimpoint, personlig intervju, Ibid 27 Ibid

12 11 Nordmark som är serviceansvarig, Fredrik Ryrland, ansvarar för produktionen och Veronica Israelsson som är montör. Dessa tre, tillsammans med alla andra anställda, bidrar till effektivitet inom företaget genom sina specifika arbetsuppgifter och kunskaper. 28 Kenneth Nordmark 29 Ålder: 47 år Befattning: Serviceansvarig Fritidsintressen: Jakt och fiske. Kenneth Nordmark arbetar som serviceansvarig och har då hand om service, ordermottagning och utskick, men han ansvarar även för reparationer av sikten. Kenneths utbildning består av en internutbildning på Aimpoint, där han har varit anställd sedan sex år tillbaka. Han började jobba som montör men efter ca ett år blev han serviceansvarig. Han trivs bra på sitt arbete tack vare att det är omväxlande och anser att miljön är bra. Tidigare har han arbetat med att köra lastbilar och maskiner. För att passa som serviceansvarig krävs att man har arbetat med sikten tidigare, så att man känner till dem. Arbetsdagarna är varierande, telefonen bestämmer mycket eftersom handlare ringer, men uppgiften som reparatör har minskat. Om han jobbar övertid kompenseras det med lönetillägg. Han fattar besluten kring servicen i princip själv. Fredrik Ryrland 30 Ålder: 26 år Befattning: Produktionsansvarig Fritidsintressen: Köra skoter, styrketräna och spela paintball. Fredrik har varit anställd på Aimpoint sedan Han började som montör, men övergick sedan till tjänsten som produktansvarig, och arbetsuppgiften består då av att se över personalen och att se till produktionen, så att rätt mängd sikten kommer ut till kunderna. 28 Bärling Åke, platschef, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Nordmark Kenneth, serviceansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare Ryrland Fredrik, produktionsansvarig, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

13 12 På gymnasiet gick han en bygg- och anläggningsteknisk linje. Sedan dess har han jobbat som krossoperatör, byggtekniker på Skanska och på driften i Aitik. Han anser att om man arbetar som produktionsansvarig krävs det att man är stresstålig, ordningsam, har praktiskt tänkande samt att man har erfarenhet av montering och produktion. Ett brinnande intresse är en fördel. Arbetsdagarna är mycket varierande, allt från pappersarbete till att montera sikten. Arbetsuppgifterna har ändrats en del sedan han började som produktionsansvarig. Dels måste han ta mer ansvar, dessutom tar pappersarbete och planering upp mer av hans tid. Alla beslut som rör produktionen fattar han i samråd med platschefen, Åke Bärling. Fredrik menar att det blir lättare att fatta besluten om man är två. Han trivs med sitt arbete och ser det som sitt andra hem. Han tycker att lönen är relativt bra, och anser att arbetet är mycket stimulerande. Veronica Israelsson 31 Ålder: 24 år Befattning: Montör Fritidsintressen: Hundar, köra skoter och vara ute i naturen. Hennes arbetsuppgift på Aimpoint är att montera ihop rödpunktssikten. Hon har gått en ekonomisk gymnasieutbildning, och en sex månader lång internutbildning på Aimpoint. Sedan har hon arbetat på Handelsbanken och Restaurang Berget. Veronica har varit anställd på Aimpoint sedan nio månader tillbaka, de sex första månaderna bestod av internutbildningen. För att vara montör krävs att man har ansvarskänsla, så att man inte lämnar ut dåliga sikten. Det är bra om man har vana att arbeta med händerna eftersom det är mycket pillergöra. Hon jobbar skift, för- eller eftermiddag. Förmiddagsskiftet börjar vid 5.30 och slutar 14.15, då eftermiddagsskiftet tar vid, och det fortsätter till Hennes arbete som montör är väldigt varierande, eftersom de sitter på olika stationer hela tiden. Hon anser att hennes arbetsuppgifter har blivit mycket lättare eftersom de har fått många nya maskiner som underlättar arbetet. Hon trivs bra på sitt jobb, och är nöjd med sin lön. 31 Israelsson Veronica, montör, Aimpoint Sweden AB, personlig intervju, Gällivare

14 13

15 14 DISKUSSION I denna diskussion ska vi besvara de frågor och funderingar vi hade vid arbetets början. Innan vi började med arbetet hade vi inte så stor uppfattning om vad en organisation innebär. Vi kom fram till att den är ett måste för att arbetet ska fungera över huvud taget och så att personalen vet vad de ska göra. Annars springer alla omkring och ingen får någonting gjort. Arbetsmiljön blir alldeles virrig och allt blir ett enda stort kaos. De anställda bidrar till effektivitet genom specifika arbetsuppgifter och kunskaper. Detta visar att Aimpoint specialiserar sig, de anställer folk som är specialister inom respektive områden. Vi tycker att detta är bra, därför att företaget sparar mycket tid och kan då även tjäna mer pengar. De anställda trivs bra på sitt arbete, mycket för att sammanhållningen mellan personalen är bra. Alla hjälper alla om det behövs. Vi tror detta leder till att motivationen blir högre bland personalen, vilket medför ökad produktionshastighet. Vi ska även jämföra och diskutera teori och empiri: Vi kom fram till att det mesta i Aimpoint Sweden AB:s organisation stämmer med hur organisationer brukar se ut. Det som skiljer är att moderbolaget tar hand om områden som har med försäljningen att göra t ex affärsidén, för sådana saker berör egentligen inte ett bolag som endast producerar varor åt ett större företag. Detta tyckte vi var lite konstigt, för vi har lärt oss att affärsidén är utgångspunkten för en organisation, men Aimpoint har ju ingen egen affärsidé. Aimpoint har valt att dela in sig i tre delar, Aimpoint AB, Aimpoint Sweden AB och Aimpoint Inc. Det tycker vi är en bra lösning, därför att det blir mycket enklare när ett speciellt bolag har hand om produktionen, och ett annat har hand om försäljningen, som i detta fall, eftersom stor del av Aimpoints försäljning går till USA. Därför är det bra att ha ett speciellt bolag på plats, som sköter om allt som har med den försäljningen att göra. På det här sättet kan allt skötas mycket smidigare. Vi tycker att Aimpoint delar upp arbetet på ett bra sätt. De har valt att använda sig av funktionsorganisation, och delar alltså in sin verksamhet i naturliga funktioner. Denna funktionsorganisation stämmer bra överens med teorin, eftersom de har specialiserad personal på de olika funktionerna. Aimpoint var först med att tillverka rödpunktssikten, men nu kommer det fler och fler konkurrenter på marknaden. Därför håller de stor koll på omvärlden. De anser att det är viktigt, så att de hänger med i utvecklingen, och håller sig

16 15 väl framme på marknaden. De anställda tar alltid reda på vad som händer t ex förbättringar i kvalitén. När det gäller personalen stämmer även här empiri med teori bra. De anställda arbetar på ett sådant sätt som personalen bör göra; målmedvetet och med positiv anda. Detta tror vi beror på den fina sammanhållningen i gänget. Alla vet att de kan få hjälp om det behövs, och få stöd då det är svårt, t ex vid en konflikt med en kund. Det råder demokrati på arbetsplatsen, ingen behöver vara rädd för att bli uppsagd om de säger vad de tycker. Det är så här vi tycker att det ska vara på en arbetsplats, för om man inte trivs kan man inte tillföra företaget något värdefullt! Detta arbete, som är det andra vi gör om vårt fadderföretag Aimpoint Sweden AB, har varit mycket intressant och lärorikt. Än en gång har vi gjort det misstaget att planera vår tid dåligt, men detta berodde nog mer på att vi inte var så insatta i ämnet vid arbetes början. Tyvärr har vi inte läst kursen Organisation och Ledarskap, vilket vi gärna hade velat göra innan arbetets start. Vi anser att det hade kunnat underlätta en hel del. Ett förslag till lärarna beträffande kommande elever i samma situation som oss, är att de får den möjligheten att skriva projektarbetet efter avslutad kurs, eftersom de då har mer kunskaper att utnyttja inom ämnet. Arbetet fungerade bra, både oss emellan, och med de anställda på Aimpoint. Det var lättare denna gång eftersom vi vet lite mer om datorer och hur ett arbete bör vara upplagt. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare på Aimpoint, Åke Bärling, och hans medarbetare Veronica Israelsson, Fredrik Ryrland och Kenneth Nordmark, som har ställt upp på intervjuer mitt i sina arbeten. Vi vill även ge ett litet tack till Eva och Birgitta för gott humör!

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24

AFFÄRSPLAN. Namn. Företag. Adress. Telefon. E-post. Hemsida. Affärsplan. Sara Isaksson Pär Olofsson 2010.08.24 Namn Företag AFFÄRSPLAN Adress Telefon E-post Hemsida Affärsplan 2010.08.24 1 Sara Isaksson Pär Olofsson Innehåll AFFÄRSIDÉ 3 VISION, MÅL OCH STRATEGI 5 VERKSAMHET 7 KUND 8 KONKURRENTER 9 MARKNADSFÖRING

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Idéguide, skolprojekt

Idéguide, skolprojekt Samarbete Skola-Näringsliv 2015/2016 Ex på alternativ för samarbete: Studiebesök en grupp elever besöker arbetsplatsen Skolbesök representant från företaget besöker skolan Fadderföretag en klass kopplas

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY

FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY FÖRETAGSORGANISATION KVALITETSPOLICY Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena, Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Hemsideadress

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB

Verksamhetsbeskrivning. Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Lundin & Johansson ByggTeam AB Verksamhetsbeskrivning Sida 2 av 7 UInnehållsförteckning 1 VÅR BAKGRUND... 3 2 VÅR AFFÄRSIDÉ, VERKSAMHET OCH VÅR MARKNAD... 3 3 HUR VI SER FRAMÅT...

Läs mer

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014

Ägarinstruktion. för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt. Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 1 Ägarinstruktion för Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Beslutad vid ordinarie bolagsstämma den 12 juni 2014 2 1. Inledning Ett kundstyrt bolag Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt, Skandia,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11

Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Praktik på Handelsprogrammet i Gy11 Hösten 2013 kommer den första årskurs tre göra praktik (arbetsplatsförlagt lärande = apl) i Gy11. De stora förändringarna är att praktiken blir mer styrd då kurserna

Läs mer

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Föreskrifternas tillämpningsområde. Definition av systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete Utkom från trycket Den 16 mars 2001 Beslutade den 15 februari 2001 (Ändringar införda t.o.m. 2008-09-30) Arbetsmiljöverket meddelar

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Planering av projektets organisation 9.1

Planering av projektets organisation 9.1 Planering av projektets organisation 9.1 Mål: Att identifiera arbetsuppgifter, roller och ansvar. Indata: Tid- och resursplaner, målbeskrivning och kodplan. Utdata: Organisationsplan med roller och ansvarsfördelning.

Läs mer

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen.

AFFÄRSPLAN. En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. AFFÄRSPLAN En ungdomssatsning av NyföretagarCentrum för dig som är 18 35 år. Från idé till Eget Företag. Vi hjälper dig på vägen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Jag/vi och idén 2 Företagsägare och affärsidé 3

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm

Affärsplan. För Projektet BULLEN. Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Affärsplan För Projektet BULLEN Framtagen i samarbete med Mr. X på Nyföretagarcentrum i Stockholm Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Anders Arlborg Telefon: +46(0)70-653 8078 Adress:

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson

AFFÄRSPLAN 2011-2012. John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson AFFÄRSPLAN 2011-2012 John Bauer Gymnasiet - Karlstad Emelie Johnsson Nathalie Mattsson Sabina Bylock Liza Andersson INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund............................................. 02 Vår affärsidé..........................................

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson

Praktikrapport. Ingenjörsinriktad yrkesträning. Olof Rydman. Allbygg i Höganäs AB. Annika Mårtensson Praktikrapport Kurs: Ingenjörsinriktad yrkesträning Namn: Olof Rydman Företag: Allbygg i Höganäs AB Handledare: Annika Mårtensson Presentation av företaget Allbygg i Höganäs AB är ett byggföretag som huvudsakligen

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet

Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och uppgiftsfördelningen inom Västarvet Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete leder till god arbetsmiljö som gynnar alla.

Läs mer

Affärsplan. För Loh Electronics AB

Affärsplan. För Loh Electronics AB Affärsplan För Loh Electronics AB Adressinformation Denna affärsplan har upprättats av: Rolf Loh Telefon: 0703521425 Adress: Skog Skogsängen Mobiltelefon: 0703521425 Personnummer: 4510202312 Epost rolf@lohelectronics.se

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENTREPRENÖRSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENTREPRENÖRSKAP Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30

Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 Bokslutskommuniké 2013-07-01 till 2014-06-30 TiksPac AB (publ) 556856-0063 Kort om TiksPac AB (publ) Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer för hundpåsar och uppsamling av hundpåsar på ett

Läs mer

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR:

ORDFÖRANDES ARBETSUPPGIFTER BESTÅR TILL HUVUDSAK AV: NUVARANDE ORDFÖRANDE OSCAR BESKRIVER POSTEN SÅHÄR: POSTBESKRIVNINGAR ORDFÖRANDE Som ordförande i FF-styrelsen kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda möten för att samordna festeristvärlden. Dessa möten är till för att underlätta samarbetet

Läs mer

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö

Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Delegering av straffansvaret för yttre miljö och arbetsmiljö Lunchseminarium den 17 januari 2013 Pia Pehrson Anna Lundberg Foyen Advokatfirma Vad krävs för en giltig delegering? - Det ska finnas ett behov

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i

AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i AFFÄRSIDÉ Svets & Montage Industri Partner AB ska, på bas av hög teknisk nivå, tillhandahålla metallprodukter, industritjänster och systemlösningar i en helhet som ger kunden stabilitet, trygghet och kvalitet.

Läs mer

Ägardirektiv för kommunens bolag

Ägardirektiv för kommunens bolag KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1,2,3,4,7 1(6) Gäller från Diarienummer 2014-02-24 2011/870 107 Antagen: kommunfullmäktige 2004-04-26 60 och ändrad senast 2014-02-24 26 (ersätter: KF 2012-08-27 91) Ägardirektiv

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM

KVALITETSLEDNINGSSYSTEM KVALITETSLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Revision A 2009-02-30 Revision B 2012-04-03 INNEHÅLL KVALITETSPOLICY 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Allmänt 3 Organisation 3 Kvalitetssystem 3 Intern

Läs mer

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik

INTEROC AKUSTIK historia. INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö. Akustik INTEROC AKUSTIK histora INTEROC AKUSTIK historia Akustik Interoc Akustik AB är ett privatägt bolag sedan december 2011. Kärnverksamheten är akustik men idag så utför bolaget även gipsentreprenader, beklädnadsentreprenader,

Läs mer

Funk%oner, ansvarsområden och registrering. s. 59-85

Funk%oner, ansvarsområden och registrering. s. 59-85 Funk%oner, ansvarsområden och registrering s. 59-85 Funk%oner i UF- företaget VD Ekonomi Kommunika%on och administra%on Marknadsföring Försäljning Personal Produk%on och inköp Vad är jag intresserad av?

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet

Kontoret på fickan. En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan En studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet Kontoret på fickan en studie om gränslöshet och mobilanvändning i arbetslivet 3 Innehåll Det moderna arbetslivet............................................

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB 2009-03-01 Att planera, köpa och

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration.

Rollbeskrivning. Chef Ekonomi & Administration. Rollbeskrivning Uppdrag: Chef Ekonomi & Administration. Övergripande Mål: Medverka i utvecklingen av både avdelningens och bolagets arbete för att bidra till att hela koncernens framgångsrikt skall nå

Läs mer

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar

Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Titanias undersökning kvinnor i byggbranschen frågor och svar Svar från intervjuperson 1. Vad har du för arbetstitel? - Konstruktör - Nyproduktion - Via studier och praktik 4. Din ålder? - 20-30 år 5.

Läs mer

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning!

Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! Sveriges största aktör inom nyföretagarrådgivning! STIFTELSEN Genomförde 9 343 rådgivningar under 2010 Medverkar till att 2 000 företag startar per år 11 000 klienter i vår databas 65 rådgivare 10 anställda

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02

PROJEKTRAPPORT MOWE. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik Olsson Rasmus Pettersson DG2 Jonatan Olsson. Utskriftsdatum: 2010-12-02 PROJEKTRAPPORT MOWE Detta är en projektrapport om MOWE. Ett projekt genomfört i samband med kursen Företags ekonomi och affärsplan. MOWE är ett fiktivt företag. Författare: Jacob Rudenstam DG2 Fredrik

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5

FAS 05. Lokalt kollektivavtal. Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan. Munkedals kommun. Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 FAS 05 Lokalt kollektivavtal Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan Munkedals kommun Antagen 2010-03-09, Dnr KS 2010-64 Reviderad 2013-03-18, 5 Sida 2 av 9 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Gemensamma åtaganden

Läs mer

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva.

Vår Verklighet. Vi har en vision. Grönsakshallen Sorunda. ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Vår Verklighet Vår Verklighet Gunnar Netz, vd Grönsakshallen Sorunda Vi har en vision Grönsakshallen Sorunda ska med glädje och passion skapa växtrikedom för våra kunder och oss själva. Det var en gång..

Läs mer

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris

Personaluthyrning / Interim Management. Projekt & Konsultation. Kostnad - Pris Branscherfarenhet Jag har bred erfarenhet från många olika branscher, så som tillverkningsindustrin med allt från produktkalkylering till internprissättningsproblematik, transfer pricing samt inom tjänstesektorn

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson

Mathias Ericsson. Curriculum Vitae. Mathias Ericsson Curriculum Vitae Namn Födelseår E-post Adress Telefonnummer Kompetensinriktning Jag är en driven och social kille som tar mycket ansvar i mina arbetsgrupper. Jag strävar efter förbättring i mina och företagets

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé

Vi på SmartLens UF erbjuder. Sverige tre olika kameralinser via web och direktförsäljning. Innehållsförteckning. 2 Affärsidé Affärsplan 12/13 Innehållsförteckning 2 Affärsidé 3 Vara och Produktion Ledstjärnor 4 Kunder Marknadsföring 5 Marknad konkurrenter 6 Mission & Vision 7 Framtid 8 SWOT Vi på SmartLens UF erbjuder Smartphoneanvändaren

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual

MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual MULTICOMPONENT AB Kvalitetsmanual Tel +46(0)300-690660 Fax +46(0)300-690661 Email info@multicomponent.se Web www.multicomponent.se Vat no SE-556555-3715-01 MULTICOMPONENT AB Varlabergsvägen 16 SE 434 39

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft

Page 1. FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Page 1 FYRKANTENS VENTILATION AB Vi bryr oss om din luft Fyrkanten - koncern Ventilation Fastigheter Omsättningsandel 90% 55 anställda Omsättningsandel 10% 10 anställda Page 2 Fyrkantens Ventilation AB

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

Spelregler för. hästföretagare - beskattning

Spelregler för. hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Spelregler för hästföretagare - beskattning Hästintresset ökar i Sverige. Det tycker vi är jätteroligt, samtidigt får vi fler och fler frågor från hästföretagare

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology

Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology Chalmers University of Technology Stora visioner och kraftfulla strategier University of Technology - men hur funkar det egentligen? Per-Erik Josephson Chalmers tekniska högskola Pågående forskning, exempel

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24

FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 FÖRELÄSNING TRANSFER DANIEL NORDSTRÖM 2012-10-24 VARFÖR ANVÄNDA EXTERNA FÖRELÄSARE? Praktisk tillämpning av teoretiska begrepp Synliggöra kopplingen till arbetsmarkanden Medvetengöra olika yrkesytgångar

Läs mer

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet charkuterikunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: CHARKUTERIKUNSKAP Ämnet charkuterikunskap behandlar olika hantverksmässiga tillverkningsmetoder för att framställa charkuterivaror. I ämnet behandlas också olika köttråvaror, hur råvaror används inom näringen

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Övervakningsplan för Skara Energi AB. Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012

INTEROC AKUSTIK histora. EMPORIA Malmö 2012 INTEROC AKUSTIK histora EMPORIA Malmö 2012 2 INTEROC AKUSTIK historia Akustik Nuvarande ägare till Interoc Akustik AB anställdes mellan 1999-2002 i Hero hus AB som senare namnändrades till Interoc AB.

Läs mer

Affärsplan en första skiss

Affärsplan en första skiss Affärsplan en första skiss Affärsplan datum Kontaktuppgifter: Företagsnamn Postadress Organisationsnu mmer Företagsform Kontaktperson Mobiltelefon Webbadress E- post Verksamhet: Beskriv verksamheten med

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan

Arbetsmiljö. för chefer. Ett utbildnings- och faktamaterial. Prevent. 3:e upplagan Arbetsmiljö för chefer Ett utbildnings- och faktamaterial Prevent 3:e upplagan Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2009

REVISORSEXAMEN Del I. Maj 2009 REVISORSEXAMEN Del I Maj 2009 Revisorsnämnden 2009 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 27 maj 2009 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del I Krav för godkänt resultat: 75 poäng av 100 utan några särskilda

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund

Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01. Affärsplan. Håbo kommun, Uppsala län. Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Reminder UF Affärsplan Perioden:2005-10-05-2005-12-01 Affärsplan Håbo kommun, Uppsala län Styrelse Fredrik Marteleur Tommy Nordström Christian Lund Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Företaget...2

Läs mer

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom)

TECKNINGSERBJUDANDE gällande. WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) TECKNINGSERBJUDANDE gällande WizzCom 3D Productions AB (WizzCom) WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film där budskapet kan ses i 3D utan särskilda 3D-glasögon! WizzCom vänder

Läs mer

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie

SwePS workshop. Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll. Delresultat från en fallstudie SwePS workshop Uppstart av förbättringsgrupper på Ljunghäll Delresultat från en fallstudie där syftet var att studera förbättringsbehov som underlag till införandeprocessen av förbättringsarbete i produktion

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

LEDARSKAP OCH ORGANISATION

LEDARSKAP OCH ORGANISATION LEDARSKAP OCH ORGANISATION Ämnet ledarskap och organisation är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom företagsekonomi, psykologi, sociologi och pedagogik. Med hjälp av begrepp, teorier

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln.

Genom praktisk tillämpning ska undervisningen ge eleverna möjlighet att erfara olika arbetsuppgifter som förekommer inom dagligvaruhandeln. MAT OCH BUTIK Ämnet mat och butik behandlar hur råvaror och andra produkter inom olika varugrupper i dagligvaruhandeln kan användas, kombineras och tillagas. I ämnet behandlas också grunderna i matlagning

Läs mer