Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande"

Transkript

1 Sammanfattning och resultat av Interregprojekten: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring Hjärtat i Skandinavien Med levande Landsbygd December 2011

2 Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt samarbete som omfattar Dalarnas län i Sverige och Fjellregionen från Röros till Stor-Elvdal i Norge. Projektet har pågått mellan 2008 och 2011 med målet att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer. Resan till ett av de första styrgruppsmötena i Elgå 1 december 2008 kommer jag fortfarande ihåg. Det var klarblå himmel, bra med snö och 15 grader kallt. Gränslandet mellan Dalarna och Hedmark glest befolkat men med en unik och storslagen natur. Det har varit en utmaning att utveckla ett nära samarbete när det är långa avstånd till allt. Med respekt för varandra, ny teknik och effektiva möten så har vi klarat det bra. Samtidigt är avstånden vardag för de som bor och verkar här och en del av det som gör området unikt. Vi har under projektperioden sett flera samarbeten som utvecklats och med nya produkter som lockat nya besökare. Många goda exempel att välja men jag vill lyfta fram två. Utbildningarna, program och universitetsutbildning med deltagare från båda sidor som utvecklat nya nätverk över gränsen. Det andra jag vill lyfta fram är småskalig energi med bland annat pannrumssafari och nya sätt att använda solenergi för att färdas stilla på lugna vatten. Olika målgrupper som genom lokalt engagemang kunnat växa med stöd från projektet Scandinavian Heartland och därmed på sikt öka konkurrenskraften hos dem som bor och verkar i området. Andra lysande exempel på samarbeten som växt är till exempel. Ung företagsamhet och som gått vidare och utvecklar egna projekt och inte minst verksamheter. Projektet har varit lyckat och i den här sammanställningen kan du själv få en bild av resultaten och läsa om samarbeten som växt inom nya områden. Gränslösa hälsningar Mikael Selander Länsstyrelsen Dalarna 2 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

3 Fjellregionen (Nord-Østerdalen og Røros) i Norge og Jämtland og Dalarna i Sverige grenser til hverandre. Kulturen på begge sider av grensen har mange likhetstrekk, noe som vitner om samhandling i tidligere tider. I dag reiser vi raskere og mer enn noen gang før, men likevel har vi i mange år hatt liten kontakt med hverandre. I Scandinavian Heartland ønsket vi å endre dette. Vi ville få til et godt grenseoverskridende samarbeid. Dette har vi lykkes med, vi har opprettet kontakt mellom forskjellige miljøer og mange mennesker på begge sider av grensen, vi har mye å lære av hverandre og har mange spennende satsninger på gang. Besøksnæringen har vært prioritert område, og innenfor dette feltet har vi jobbet med flere tema. Det er viktig å profesjonalisere tilbudene, jobbe med utvikling, standardheving og markedsføring av de produktene vi har og komme opp med nye tilbud. Hestesatsingen er et område vi har uante muligheter for å utvikle både i Dalarna og Fjellregionen, både innenfor besøksnæringen men også for å få flere mennesker til å bosette seg i områdene våre. Budeiekalenderen er et artig bidrag som løfter fram vår felles kulturarv, setringen. Ellers vil også jeg løfte fram hundeløp og MC-turisme som spennende områder vi har jobbet med i dette prosjektet. Vi avslutter nå denne fasen av Scandinavian Heartland, i den forvissning at vi har fått til det grenseoverskridende samarbeidet vi ønsket å skape. Nå er det viktig at vi tar dette samarbeidet videre, slik at det kan gi grobunn for den verdiskaping og utvikling som vi ønsker oss i våre områder framover. Med grenseløse hilsener fra Olov Grøtting Regionrådet för Fjellregionen SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 3

4 Energifrågor vinner mark Den småskaliga energiproduktionen är en alltmer intressant och aktuell fråga. I projektet har vi försökt att lyfta fram ny teknologi och småskaliga lösningar för energiproduktion och responsen har varit över förväntan. Ett exempel är vår satsning på produktion av egen solel som resulterade i fullsatta hörsalar och uppskattade studieresor. Inte många hade förväntat sig den respons som kom när projektet samlade till studieresor och seminarier i ämnet. Vi kan konstatera att flera hundra personer under den tiden projektet varit igång fått lära sig mer om möjligheterna att producera sin egen el. I ett tidigt skede har det stått klart att regelverket kring nätanslutning för småskaliga elproducenter är svårt att förstå och det har varit ett hinder för utvecklingen. Tillsammans med elnätsföretag och Dala Energiförening har projektet tagit fram en broschyr som förklarar på ett praktiskt och tillämpbart sätt vad som behöver göras när man vill starta en egen elproduktion. Efterfrågan på broschyren var stor och flera omtryck behövde göras. Ett annat sätt att skapa intresse för ny teknik är solelsbåtar, som inom projektet har utvecklats för att hjälpa besöksnäringsföretag i Dalarna och Hedmark att profilera sig. Studenter på Högskolan Dalarna har tagit fram en inno vativ produkt. En produkt som visar sig fungera utmärkt på fiskebåtar där hastigheten inte är satt i främsta rummet. Båten ger en unik upplevelse när den svävar ljudlöst över vattnet, driven med enbart ljusets kraft. Pannrumssafarin eller Fyrromssafarin som den heter på norska, är ett annat evenemang som har rönt stort intresse. Evenemanget går ut på att lära sig mer om olika uppvärmnings alternativ utan att bli styrd av säljare med egenintressen. Safarin är upplagt som studiecirkel där man träffas hemma hos villaägare och diskutera olika upp värmningsalternativ under fackkunnig ledning. Intresset var stort och safarin fick dubbleras på sina ställen. Metoden finns beskriven i en broschyr och kommer att spridas via studieförbunden och energi rådgivarna i Dalarna och Fjellregionen. Om intresset för småskalig elproduktion har dominerat insatserna i Dalarna så kan man säga samma sak om biogasproduktion på gårdsnivå i Fjellregionen. Se även nästa sida. Solcellsbåten inspirerar till att tänka nytt vad gäller energi. Det här var tankeväckande. Jag tänkte skaffa en liten vindsnurra men jag har nog tänkt om nu. Det verkar svårt att hitta exakt rätt vindläge och jag bor ju med skogen och berget i ryggen. Dessutom låter det för mycket om man ska sätta snurran nära huset. Men jag har ett toppenläge mot söder och ska satsa på solen istället. Jag får redan värme från solfångare och nu ska det nog bli egen el också. Sagt av Mikael Elisson från Rönnäs i Leksand, som följde med på projektets studie resa till den så kallade»egen el-kullen«i Kathrineholm. Panrumssafari ger möjlighet att metodiskt och utan köpkrav söka lösningar som passar det egna behovet. 4 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

5 Oppsummering småskala energi Orientering om biogassanlegget ved Katrineholm. I delprosjektet småskala energiløsninger har prosjektet arbeidet med fornybar energi på følgende områder: Solcelle, solvarme, vindkraft, vannkraft, biomasse og biogass. Det er gjennomført seminarer der alle disse energiformer er omhandlet. i tillegg er det gjennomført eget biogasseminar. På avslutningseminaret i november var fokus på bioenergi og flisfyringsanlegg og biogass. Hos Johnsgård Turistsenter det bygget en båt med solcellepaneler og elektrisk påhengsmotor. Båten er til bruk for gjester ved Johnsgård, enten til fisking eller turbruk. Båten vil også bli benyttet i markeds føringen som er miljøvennlige tilbud Johngård har tilgjengelig for sine gjester. For biomasse er det gjennomført en evaluering av et fellesanlegg der 6 gardbrukere i Vingelen har bygget et felles anlegg med en kjele på 480 kw, ca 2 km rør og årlig forbruk på ca kwh. Innen biogass har en gruppe gardbrukere vært på studietur til Katrineholm og Tomb videregående skole. De skal utrede et fellesanlegg basert på husdyrgjødsel i Tynset. Hvilken teknologi som skal benyttes er ikke klart enda. På Tomb hadde de anlegg levert av Biowaz. I Soknedal, Sør-Trøndelag bygges nå en ny generasjon Biowaz-anlegg og det kan være at det kan teknologi som kan benyttes under de klimaforhold som Nord-Østerdal har. Oppgraderingsdelen av biogassanlegg med Greenline teknologi Tidlig ble det klart at det er ganske store kulturelle forskjeller i synet på fornybar energi på svensk og på norsk side. I Norge der det stor skepsis til vindkraft på grunn av de visuelle inntrykket vindturbiner gir, mens på svensk side blir vindturbiner sett på som fremtidsrettet og ikke regnes som stor miljøinngrep. Motsatt er det for små vannkraftanlegg. De blir å norsk side sett på som små inngrep, mens på svensk side forbindes vannkraft med negative konsekvenser for fisk. När nya idéer får vingar Livsstilskonceptet Siljan Airpark i Siljansnäs är på många sätt en intressant verksamhet. Det har även blivit en inspirationskälla för samarbetet kring småflyg. Projektets flygentusiaster har samarbetat kring utveckling av flygmu seum, flyguppvisningar, förbättring av landringsbanor och flygturism. Vraksafari är ett exempel på en nyutvecklad produkt som går ut på att erbjuda turister en gui dad tur på fjällen för att hitta rester efter flygplan från andra världskriget. Samarbetet mellan Siljansnäs Flygklubb och Tynset Flygklubb har stärkts under projektets gång. Bland annat har man tillsammans med Nord Østerdal Videregående Skole och Leksands Gymnasium utvecklat ett utbildningskoncept döpt till Unga Vingar. Även om detta projekt fortfarande väntar på finansiering har det gett många idéer om hur man kan utveckla småflyget som livsstilskoncept. Projektledare Cathrine Fodstad tar en tur med Carl Rönn, Siljansnäs Flygklubb, i ett elevbyggt flygplan. Foto: Siljansnäs Flygklubb. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 5

6 European Centre for Sled Dog Activity and Living Äventyr, utmaningar og opplevelser i uberørt villmark Samarbete flyttar gränser Femundlöpet, Amundsen Race och Polar Distans är idag erkända och etablerade draghundstävlingar. Tävlingarna är, var och en för sig, unika långdistanslopp i en sportgren som tilldrar sig ett stort intresse. Detta gäller särskilt i våra trakter, i hjärtat av Skandinavien Jämtland, Dalarna, samt fjällregionen i Hedmark och Tröndelag. Att detta område nu är ett centrum i Europa för hundspann och tävlingar ska vi tacka ett antal eldsjälar för, brinnande entusiaster som oförtrutet jobbat vidare och lyft fram all den glädje och energi som uppstår i mötet mellan människa, hund och natur. Det kan synas vara få förunnat ur ett globalt perspektiv, men med hundspann och släde är det alltjämt möjligt att lägga civilisationen bakom sig och i hög hastighet färdas över stora och örörda vildmarksområden. Ett projekt inom Scandinavian Heartland har nu bidragit till ett samarbete mellan främst Amundsen Race och Femundlöpet, vilket låg till grund för genomförandet att det första VM:et i långdistans, Femundlöpet VM-tävlingen där män och kvinnor till motsats mot andra sammanhang deltar på samma villkor vanns av en norska vid namn Sigrid Ekran. VM:et blev på det hela taget en stor succé. För att öka kännedomen om denna positiva verksamhet har projektet även jobbat aktivt med att öka den mediala uppmärksamheten. Vi kan konstatera att mediarapporteringen ökat markant efter detta. Ett exempel var när en tysk TVkanal åkte till omgivningarna runt Leksand för att göra ett reportage. Resultatet blev ett inslag som sändes i januari 2011 med rubriken»falun in Schweden zwischen roter Farbe und Eislanglauf«. De lever sin dröm Familjen Dobbert kommer från Tyskland. Sedan ett antal år har de funnit sitt paradis på jorden. Från sitt nya hem i Rosentorp i norra Dalarna har de nära till allt som är viktigt för dem i livet: hundarna, vidderna och stabila, snörika vintrar. Vi lever vår dröm här, säger Karin Dobbert och kramar om några av de 19 Siberian Huskies de har på gården. Inom ramen för projektet har en undersökning gjorts för att se hur många i likhet med familjen Dobbert som valt att flytta till vår region av samma skäl. En sammanställning visar att 83 personer har flyttat till Jämtland/Härjedalen, 28 personer till Dalarna och 111 personer till Fjellregionen. Karin och Uwe Dobbert lever sitt drömliv i norra Dalarna. 6 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

7 Små turistföretag utvecklar sitt företagande Småskaliga aktivitetsleverantörer inom natur- och kulturturism har stor betydelse för besöksnäringen i regionen. Scandinavian Heartland har tagit fram ett affärsutvecklingsverktyg och genomfört en utbildning med 18 turistföretag från Dalarna och 19 från Fjellregionen. Företagen har bestått av en mix av nystartade och lite mer etablerade företag inom besöksnäringen. Utbildningsmaterialet har tagits fram av LRF Konsult och består av fyra delar med ett kurstillfälle för varje tema. Kursdagarna har varit gemensamma för svenska och norska företag, vilket gett värdefullt utrymme för diskussioner och erfarenhetsutbyte kring företagande och inte minst produktutveckling.»veta«inom temat»veta«har företagen fått uppgifter att upprätta en affärsplan, att sätta mål för sitt företagande (ekonomiska, sociala och produktionsmässiga) och att upprätta en årsbudget.»besluta«inom temat»besluta«har företagen fått välja ut ett antal nyckeltal att följa i företagsutvecklingen. Därtill har de fått i uppgift att välja ut en produkt/tjänst att vidareförädla till ett bokningsbart erbjudande. Det har inneburit omvärldsanalys, trendspaning och analys av styrkor och svagheter i företaget.»skapa«inom temat»skapa«har företagen utvecklat sina turistprodukter till ekonomiskt hållbara och säljbara produkter med hjälp av bland annat produktkalkylering och budget. Vid denna träff fick även deltagarna föredragningar om sociala medier, vilket var uppskattat.»sälja«det avslutande kurstillfället inom temat»sälja«genomfördes i form av en säljmässa där företagen fick träna på att sälja in sitt företag och sina framtagna produkter. Vid detta tillfälle gavs även en utbildning i värdskap. Mellan träffarna har deltagarna haft hemuppgifter och tillgång till individuell coachning via telefon och e-post, vilket utnyttjats av flera av företagen. Som komplement till utbildningstillfällena har individuella framtidssamtal genomförts med deltagare på deras hemmaplan under en halvdag. Från mötet har varje företagare fått en skriftlig dokumentation inklusive handlingsplan. Responsen från deltagande företag har varit positiv. Affärsutvecklingen har stärkt företagen, skapat fler bokningsbara produkter och ett svensk-norskt nätverk av småskaliga turistföretag har bildats. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 7

8 Hästföretagande på många nivåer I Dalarna og Fjellregionen finns en stor mängd hästföretagare som är verksamma inom turridning eller annan hästverksamhet. Gemensamt för dessa företag är att de har häst som sitt stora intresse. Inte sällan bedrivs företaget med hobby-inriktning, men med viljan att utveckla ett mer kommersiellt bärkraftigt företagande. Projektet har för dessa företagare genomfört workshops med professionella föredragshållare och med utrymme att utveckla sitt hästföretagande. En tvådagars studieresa till Fjellregionen med besök hos regionens främsta hästföretag har gett värdefull inspiration och kunskap. Med på reisen hadde vi Olle Forsell som har skapt et internasjonalt rideprodukt på sin gård Kalvefall, hans kommentarer og tips inspirerte mange til å satse internasjonalt. I kjølevannet har et grenseregionalt bedriftsutviklingsprogram for hestebedrifter blitt gjennomført. Tolv bedrifter har deltatt ved programmet som omfatter analyse, produktutvikling og markedsføring. Personer med kompetanse fra den internasjonale turistbransjen har bidratt Gruppebilde fra studiereise Hest som Næring og Livsstil i Fjellregionen. med råd, tips og nettverk. Deltagerne har oppnådd kontakt med et internasjonalt booking selskap. I løpet av prosjektperioden har 6 ulike produkter blitt utviklet og mange fler er på gang. Målet er at hestebedrifter fra prosjektområdet skal bli blant de første i Skandinavia til å komme inn på det internasjonale markedet. Et mål vi er på god vei til å nå. I Öje har engagerade bybor och turistföretag arbetat tillsammans för att skapa turistprodukter med flera olika aktiviteter, däribland turridning, slädåkning, ridläger och ridskoleverksamhet. Evenemang med häst i fokus I Gagnef har kommunen och hästaktörer utvecklat och genomfört evenemanget Gagnefs hästvecka. Arrangörerna har hämtat inspiration från bland annat den norska Stjärnritten. Under hästveckan anordnar turridningsföretag och ridklubbar under gemensam marknadsföring olika arrangemang på sin hemmaplan så besökare kan åka runt på olika programpunkter. Hestivalen har blitt Fjellregionens årlige hestebegivenhet. Her har budeier, lokale mat- og håndarbeidstradisjoner fått fokus. I tillegg har mange forskjellige kulturelle innslag gjort Hestivalen til en begivenhet og attraksjon. Ikke minst er paraden med 100 talls ryttere som har ridd eller kjørt inn til arrangementet høydepunktet for mange. Hestivalen har høstet positiv tilbakemelding fra hestenæringen i Fjellregionen og har også hatt deltagelse fra andre deler av Norge, samt Sverige. Scandinavian Heartland har støttet opp om arrangementet gjennom å bidra til filmatisering av seterfløkking og hesteparaden. Prosjektet har også bidratt til nye nettløsninger for Hesteriket hvor arrangementet annonseres. Gjennom Hestivalen har regionens potensiale innen denne typen utmarksnæring fått økt fokus. Innridning Hestival Foto: Egil Scott Jensen. 8 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

9 Livsstilsboende med hest Antalet privatägda hästar ökar og etterspørselen etter småbruk likeså. Personer med häst som sitt stora intresse ønsker å kunna bo med närhet till sin hest og ha tilgang til fasiliter som gjør det enkelt å drive profesjonelt/aktivt med hest. Såkallede hästnära boende, är en gren inom livsstilsboende med stort potensiale. Projektet har inhämtat kunskap och erfarenheter om hur man bäst skapar såna boenden genom en studieresa i Mellansverige. Diskussioner har förts i flera olika kommuner om konkreta områden för planläggning. Gagnefs kommun har inom projektet tagit ett beslut på högsta politiska nivå att kommunen ska vara en välkomnande hästkommun. Ungdomar har vid särskilda möten med unga fått förmedla sina tankar och idéer om framtidens boende med häst. I Björka by har en markägare tagit initiativ att planlägga och bygga ett bostadsområde för hästnära boende. Projektet har hjälp till att driva processen framåt. Både miljö- och byggförvaltningens chef och ordförande har följt med på studieresor. En visualisering av det tänkta området har tagits fram. Två travtränare har etablerat sig på området med sikte på att bosätta sig här. Hur skapar man ekonomiskt hållbara kommunala ridanläggningar och hur säkrar man bästa möjligheterna för ett brett nyttjande av dessa? Det var en fråga som Mora kommun ställde sig kring Lomsmyrens ridanläggning. Projektet har drivit en utvecklingsprocess för att skapa ett Mora hästcentrum som en fysisk plats för alla som är verksamma inom hästsektorn i kommunen och med ett bredare nyttjande än vad som varit. Driften av ridanläggningen har frikopplats från Mora ridklubb med sikte på en gemensam ekonomisk förening för alla olika föreningar och företag med intresse av ridanläggningen. I Norge har vi blitt mektig imponerte og stumme av beundring av måten hest og hestehold håndteres i Sverige. Studiereiser til kommunale ridehaller, livsstilsboliganlegg og kommersielt drevne rideleder har virkelig gitt vann på mølla for oss som synes at hest er best. Men hvordan få med de som ikke er helt overbevist? Gjennom Scandinavian Heartland har det blitt arrangert et livsstilsbolig seminar hvor representanter fra alle Fjellregionens kommuner møtte. Videre har det blitt gjennomført en spørreundersøkelse som dokumenterer at et stort antall kvinner og tilflyttere driver med hest og at hestehold er en viktig næring i regionen. Det har nå blitt nedsatt en komitè bestående av aktuelle grunneiere, kommuner og rideklubber som skal jobbe med ridehall og livsstilsboliger. Rideleder for alle Livskraftiga turridningsföretag behöver tillgång till attraktiva ridleder og overnattingsteder. Denna grundläggande infrastruktur är samtidigt betydelsefull för att den hästintresserade allmänheten i en kommun. Projektet har prövat olika metoder att etablera ridleder. Metoderna har utformats efter att projektet samlat erfarenheter genom en studieresa till Mellansverige och genom erfarenhetsutbyte mellan ridleder i Dalarna och Fjellregionen. I Gagnef har ett nätverk av lokala hästryttare drivit på frågan om att upprätta en digital karta över bra ridleder i kommunen. Uppgifter om kända leder har samlats in, markägare har tillfrågats och lederna har digitaliserats på karta som görs tillgänglig för allmänheten. I Fjellregionen skal en regional kartelegging av kjøre og ridleder synliggjøres med en Bed and Box nettside. Bed and Box siden vil gi tilgang til en digital ride/ kjøre led med klikkbare overnattingsteder. Ingeborg Steinsdottir rir islandshest med Tronfjellet i bakgrunnen. Foto: Lianhester. När det gäller ridturism kan projektet konstatera att tillgång till ridleder i sig inte så ofta ökar mängden turistande ryttare. För det krävs att det även finns företag som hyr ut hästar eller säljer turridning på leden då inte så många hästägare väljer att ta hästen med sig på semestern. En annan erfarenhet är att det kan vara lättare att komma överens med markägare och innebära mindre praktisk skötsel att nöja sig med att rita ut ridleder på kartor än att märka ut dem i fält. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 9

10 Klassisk led i utveckling Kopparleden är en cirka 40 mil långa historisk väg som går mellan de två gamla kopparstäderna Røros i Norge och Falun i Sverige, två städer som båda är upptagna på Unescos världsarvslista. Vårt projekt har handlat om att utveckla och marknadsföra denna klassiska väg som en attraktiv sträcka för MC-turism, kanaliserat genom hemsidan visitkopparleden.com, en mötesplattform där både motorcyklister och lokala näringsidkare och turistorganisationer kan mötas. Motorcyklister är en kapitalstark målgrupp med speciella behov och önskemål. De söker många svar kring sin resa; som var det är lämpligt att bo, var det går att köpa färdiglagad mat, var man parkerar, var man kan tvätta motorcykeln och så vidare. Ett annat viktigt område är själva färdvägen, där önskemål finns om omväxlande och kurviga vägar, olika sorters underlag etc. Hemsidan ger även svar på förslag rörande kultur, evenemang, äventyr, djur och natur med mera. Projektet har genom hemsidan skapat nya möjligheter att öka beläggningen hos de befintliga näringsidkarna och entreprenörerna längs med leden eller i anslutning till besöksmålen. Hemsidan har också utgjort en grundläggande intäkt för nya entreprenörer i området. Projektet har även skapat en möjlighet till ytterligare inkomster via provisioner på boende och annonser till en lokal turistorganisation eller entreprenör vilken underhåller hemsidan och dess annonsörer. Sidan har på sikt även en möjlighet att utvecklas till att nå nya målgrupper, som till exempel husbilsturister. KOPPARLEDEN Kopparleden Røros Falun från världsarv till världsarv på motorcykel. 10 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

11 Fra Bergseng seter i setergrenda Tollefshaugen i Grimsdalen. Utsikt mot Rondane. Foto: Ingrid Eide Kalenderbildet mai: Anna Axelsson på Gessiboderna i Älvdalen koker messmör. Foto: Ingrid Eide Budeiekalenderen/ Fäbodkalender Budeiekalenderen/Fäbodkalendern 2012 er en dokumentasjon i ord og bilder av seterbrukere i Västra Dalarna og Fjell regionen i Hedmark. Kalenderen er produsert av fotograf og journalist Ingrid Eide. Hun har siden 2008 produsert en budeiekalender fra de mest setertette områdene i Norge. Målet er at denne interregionale kalenderen skal løfte fram og synliggjøre eksisterende seterdrift i områdene. Prosjektet skal også bidra til å skape varige grenseregionale nettverk mellom ulike aktører innen seter- og fäbodliv i Dalarna og Fjellregionen. Som reneste Asbjørnsen og Mo har vi reist rundt i seterlandet på norsk og svensk side. Her finnes både ulikheter og likheter. Svenske seterbrukere tror at seterlivet i Norge knapt eksisterer. Det samme tror nordmenn om svenske fäbodliv. I så måte er dette prosjektet også blitt et stykke opplysningsarbeid! Mye felles historie berører seterlivet i dette grenseregionale området. Samtidig har utviklingen vært svært ulik! På svensk side driver man fortsatt kombinasjonsbruk med ku og geit. Mange håndmjølker og brukerne selv er på setra hele somme- ren. Her blir hele produksjonen foredlet og solgt. På norsk side har Tine henteplikt. Produksjon er vesentlig større enn på svensk side og det meste går på tankbil til meieriet. Samtlige setre i Fjellregionen ligger inntil vei. På svensk side er det ikke uvanlig å måtte gå noen kilometer. Når det gjelder likheter fremheves de mange felles mattradisjonene, spesielt når det gjelder mjølkemat. Folkemusikken i ord og toner er inspirert av seterlivet. Lik er også den tradisjonelle kulokkens bruk og utbredelse. I dag er rovdyrproblematikken et sterkt felles trekk. I begge land er seterturisme som opplevelsesnæring mer og mer vanlig som tilleggsnæring. Scandinavian Heartland har bidratt med økonomisk støtte til dokumentasjons - arbeidet som kalenderen baserer seg på. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 11

12 Felles historia: Konseptet tar sikte på omdömmebygging i form av kunnskap och stolthet tilknyttet egen historie. Innsatsene retter seg spesielt mot ungdommer. En krigshistoria att bära i minnet Krigsåren , då Norge var ockuperat, tas upp mycket sparsamt i historieundervisningen i både Norge och i Sverige. Detta gäller i ännu högre grad den stora skara flyktingar som kom till Sverige, minst norska medborgare. Svensk Norsk Kulturcenter i Furudal i Dalarna är ett av väldigt få svenska museer som sprider ljus över denna del av krigshistorien. Genom projektet har museet fått kontakt med norska museer och det har blivit möjligt att etablera direktkontakt mellan lärare och elever från sex skolor i Dalarna och Hedmark. Tillsammans med lärare och elever har man genomfört en rad studieresor föreläsningar och arbetsmöten för att se hur man på ett spännande och gripande sätt kan förmedla historien om andra världskriget till målgruppen ungdomar. Arbetet har lett fram till en lärarhandledning. Förhoppningen är att fler gymnasieskolor använder sig av Museet i Furudal i sin historieundervisning. Kuriosa är att runt norska medborgare fick militär träning i just Furudal. Elever från Sverige och Norge på studieresa: Att lyssna på tidsvittnen var bland det bästa på hela turen, tyckte eleverna. 12 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

13 Interregprosjektet»Gränser och gränslöshet i Mittskandinavien«har nettopp registrert inn Dunkefurua som tradisjonslokalitet i Riksantikvarens database Askeladden. De involverte elever og lærere i 8. klasse i Rendalen høsten 2010 er her samlet rundt treet som har vært et viden kjent veimerke ved et gammelt veifar mellom Sverige og Norge en gang i tiden. Foto: P.O. Mathiesen Grenser og Grenseløshet i Midt-Skandinavia Delprosjektet Grenser og Grenseløshet i Midt-Skandinavia har gjennom samarbeid mellom kulturminne entusiaster i Rendalen, Älvdalen og Särna. Prosjektet har jobbet mot å få til praktisk formidling av lokal historie i skolen. Elevene har aktivt deltatt i lokal historie og kulturminnekartlegging i praksis har vært en viktig del av undervisningen. I løpet av prosjekttiden har det blitt arrangert en rekke undervisningssamlinger og treff. På svensk side har undervisningen blitt lagt frem som valgfag hvor 17 elever har deltatt. I Norge har grunnskolene og ungdomsklubben i Rendalen vært involvert, med 30 elever totalt. Utfordringer i forhold til videreføring av prosjektet har vært å innlemme denne typen kulturminnesatsing i skolenes undervisningsplaner. I løpet av prosjekttiden har det grenseregionale samarbeidet involvert og engasjert ungdommer på landsbygden og det arkeologiske fagmiljøet har blitt styrket. Undervisningen har vært praktisk rettet og i hovedsak foregått utendørs. I regi av prosjektet har det blitt funnet spektakulære kulturminner som også er verdifulle i besøksnæringssammenheng, bland annat Dunkefuru og Ulvestue. En Dunkefuru er et tre som fikk stå under gruvetiden. Furua som ruvet i det ellers snauhogde landskapet, ble banket med en kvist som siden ble kastet på kvistvarpet. Dette skulle bringe hell og lykke. Ulvestue er fangstgrop for ulv som ofte hadde et lite platå i midten. På platået ble det gjerne satt valper eller kattunger som lagde lyd og lokket ulvene utpå. Ulvestua elevene fant kan bli en populær severdighet, den ligger lett tilgjengelig fra vei og er den 2. i sitt slag i Hedmark. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 13

14 Attraktivare tätorter Med stort engagemang har fyra tätorter i projektområdet jobbat för att skapa estetiskt tilltalande miljöer och höja ortens attraktionskraft. Det har genomförts inspirationsföreläsningar, studentarbeten, konferens om ljusdesign och många träffar i arbetsgrupper. Under projektets gång har vikten av konceptarbete blivit allt tydligare. Från att ha fokus på enstaka försköningsåtgärder i början har insatserna gått till att ta ett helhetsgrepp och ta fram konceptlösningar, såsom destinationskoncept, utsmyckningsplaner, koncept för ljusdesign och gestaltningsplaner. Destinationskoncept ger en röd tråd i utvecklingsarbetet. ÄNGSPLANTERING FILMKUB / FILIAL NATURUM WC MORS LILLA OLLE m ORDNAD GÅNGPASSAGE PARKERING LÅNGBÄNK BÄNKAR IN NATURLEK TALLALLÉ UT NY STÖDMUR SKOGSUTSNITT NORR ORDNAD GÅNGPASSAGE Destinationsdesign Särna Startskottet för arbetet i Särna var att ta fram en utvecklingsplan för hela byn. Under ett stort antal möten har arbetsgrupper arbetat fram insatser som kan gynna byns utveckling. Många idéer lyftes och det blev allt tydligare att det inte räcker med enstaka insatser, man behöver en satsningen på helheten ett designkoncept. Under ledning av GävleDala Design lab har en arbetsgrupp med arkitekter, industridesigners, formgivare och marknadsförare arbetat för att identifiera»särnas hjärta«. Utifrån beskrivningarna»det vilda och det stillsamma«,»i Särna öppnas fjällriket«och»fjällskogens berättelse«har gruppen utformat förslag på kärnvärden, materialval, färgscheman, symbolelement, utformning av torg, ljussättning med mera. Ett gestaltningskoncept har tagit form som man kommer att ha glädje av i många år framöver. Gestaltningsplan Malung centrum I Malung fanns ett uppdämt behov av att arbeta med försköningsinsatser i centrum. Projektet blev väldigt väl mottaget av befolkningen och skapade ett enormt engagemang med åtta arbetsgrup per inriktade på olika frågor och insatser. Exempel var Malungshem som rustade fasader och utlyste tävlingar om vackraste uteplats, balkong och gemensamhetsyta. Rotary arbetade med Kringelkroken, ett promenadstråk längs Dalälven. Turistbolaget byggde en vattenfontän i Dalälven, Malungshandlarna satsade på gemensam utsmyckning av centrum och Sommardesignkontorets studenter gav sina idéer för att skapa ett vackrare centrum. Genom att visa behovet av försköningsåtgärder har också intresset på beslutsnivå i kommunen väckts och det togs ett politiskt beslut att påbörja arbetet med en gestaltningsplan för Malungs centrum. 14 METODHANDBOK FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING SCANDINAVIAN HEARTLAND

15 Attraktive tettsteder Steia og Rendalen kommune»hvordan trekke kunsten inn i planprosessen«er spørsmålet Alvdal kommune stilte seg etter et Interreg seminar i regi av Scandinavian Heartland, i Deltakende kunstner May Lindholm som holdt foredrag om temaet har gjennom prosjektet bidratt til utsmykningsplan for Steia sentrum. Hun har i samarbeid med kommunen utarbeidet»idèskissen Rymd, småskalighet och underfundighet«og kommet betraktninger omkring utviklingsprosjektet på Steia i Alvdal. Mays bidrag har gitt verdifulle og innovative innspill til utviklingsarbeidet på Steia, og brakt et nytt perspektiv inn i planprosessen. Videre ble det jobbet frem en byggeteknisk tilstandsrapport for fasaden på Steias gamle butikk som skal tilbakeføres til 1920-nivå. I rapporten som er utarbeidet av Vegard Røhme er de ulike delene av bygningen beskrevet og klassifisert mht. tilstand. Vegard Røhme har videre gitt en grov anbefaling mht. hvilke tiltak som bør og/eller må gjennomføres i forbindelse med rehabiliteringen av bygningen samt et overslag mht kostnader. Arbeidsrapporten har vært et godt grunnlag og hjelpemiddel for eierne av Østbybutikken i forbindelse med rehabiliteringen av bygningen. I Rendalen kommune har Interreg prosjektet Scandianvian Heartland bidratt til at Sølvi Lindseth Barber (attraksjonsutvikler), Ragnhild Momrak (landskapsarkitekt) og Kristin Bredal (lysdesign og scene) har utarbeidet en analyse med fokus på rrangementsutvikling, lyssetting og logistikk ved Bull Museet. Analysen ble presentert, med muligheter for innspill og idemyldring, under et åpent seminar på museet. Prosessen har vært meget positiv for Rendalen kommune og bidrar til økt aktivitet på Bull Museet. Bullmuseet i Rendalen. SCANDINAVIAN HEARTLAND METODHANDBOK FÖR LANDSBYGDSUTVECKLING 15

16 Creative Business Management (CBM) Innen Scandinavian Heartlands satsning med delprosjektet Natur- och kulturbasert besöksnäring har en av satsingene vært å forsøke ta fram et management och inkubatorprogram for kulturbasert næringsliv. En slik utdanning har tidligere blitt tatt fram av svenske Persborgs ideella förening. Før planleggingen av en slik felles norsk/svensk utdanning i regionene var det påkrevd å skape en norsk ressursgruppe samt selge inn konseptet og tenkingen både på nasjonalt nivå og i regionen. Persborgs ideella förening fikk dette oppdraget. Delprosjektet ble etter hvert døpt til»creative Business Management«, og vi kom langt i både å rigge opp en norsk ressursgruppe med kjente aktører innen kultur, media og idrettsliv. Vi fikk også til svært godt innsalg på norsk side av måten CBM var bygde opp på, og hvilken betydning en slik satsing ville kunne få for norsk side i samarbeidet. På svensk side var ikke dette innsalget like nødvendig. Det prosjektet ikke lyktes med var det å etablere kontakt med et universitet eller en høgskole i Norge som kunne løfte inn en norsk versjon av CBM-utdanningen til regionene. Hos både nasjonale og mer regionale aktører på utdanningssiden var entuasiasmen stor, men kravene til akademisk nivå i utdanningen umuliggjorde etter hvert en videre satsning mot å etablere en norsk versjon av CBM. Prosjektet er likevel svært fornøyd med den forankring som ble gjort, og også den ressursgruppen som ble skapt under arbeidsperioden. Dette sees på som en nyttig investering som det er godt håp om at regionene på begge sider av grensen kan få nytte av i framtiden. Mange har vært involvert i delprosjektet, og det ble oppnådd svært positiv mediaomtale omkring delprosjektet. Stor begeistring: Delprosjektet innen Creative Business Management (CBM) begeistret mange i den norske Fjellregionen. Her er deltakere fra en dagskonferanse om næringsutvikling gjennom kultur og idrettsarrangement på Røros 29.april 2009, f.v. Ole Sylte Heggset (prosjektleder), Per Lund (arrangementsutvikler i Sør-Trøndelag Fylkeskommune), Olav Viksmo-Slettan (programleder i NRK og konferansier på konferansen), Tone Halvorsen (forsker ved Transportøkonomisk Institutt/Østlandsforskning), Carin Andersson (delprosjektansvarlig og daglig leder i svenske CBM) og t.h. professor Per Frankelius (Ørebro Universitet). 16 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

17 Studiestart: I august 2009 kunne høyskolesamarbeidet mellom Högskolan Dalarna og Høgskolen i Hedmark starte opp i Fjellregionen Næringshage på Tynset. Disse ønsket velkommen til studiet, f.v. Bo G Jansson (HIF), styringsgruppeleder i Scandinavian Heartland Olov Grøtting og Terje Motrøen (HIHM). Guideksamen: Jens Tore Løken fra Rendalen var en av de som fullførte NAKUT-utbildningen og her er han i sine favorittområder i Rendalens vakre fjellområder, når han avlegger sin eksamen mens medstudenter og sensorer lytter og lærer. Högskoleutbildning i natur- och kulturförmedling Høgskolen i Hedmark och Högskolan Dalarna Det norske høgskolestudiet»natur- og kulturbasert turisme«utviklet ved Høgskolen i Hedmark er for første gang kjørt grenseregionalt sammen med Högskolan Dalarna. Scandinavian Heartlands mest kostnadskrevende delprosjekt innom besøksnæringsdelen, kom i gang med opptak av cirka 40 norske og svenske studenter våren 2009 og studiestart i august samme år. Høgskoleutdanningen har vært delt i to delstudier, en 60 poengs modul om natur- og kulturlandskap samt entrepenørskap, og en 30 poengs påbygning med kurs i formidling og fortellerkunst. Samlet sett har Scandivian Heartlands delprosjekt som vi forkortet har kalt NAKUT, sørget for at Fjellregionen på norsk side og Dalarna i Sverige nå har fått utdannet litt over 30 nye natur- og kulturguider. Mange av disse har allerede i dag en bedrift, men mange har også et mål om å starte egen bedrift ut fra den opplæring de har gjennom gått i utdanningen. Delprosjektet har besøkt flere deler av både Dalarna og Fjellregionen på sine ekskursjoner, samt hatt en ekskursjon til det nordvestlige Norge. Hele veien har prosjektet sørget for positive oppslag i media, og bidratt til å sette Dalarna og Fjellregionen på kartet som en destinasjon med stort potensiale for natur- og kulturbaserte reiselivsopplevelser. SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 17

18 Intresset för nya servicemodeller har varit stor. Metodhandboken håller på att vidareutvecklas på nationell nivå i Sverige. Infokioskens möjligheter övertygar och med nya applikationer och med lägre driftskostnader kommer den att kunna spridas på bred front. Foto: Janne Eriksson, Jon Hidle Modellarbete med fokus på service Ett intressant projekt har handlat om hur man kan skapa bättre service på landsbygden. Målet med insatsen var att utarbeta en modell som skapar förutsättningar för entreprenörskap och utveckling av den kommersiella servicen på landsbygden. Länsstyrelsen Dalarna, MERKUR-programmet i Norge, Entreprenörskolan i Leksand, Högskolan i Hedmark och Föreningen Landsbygdshandelns Främjande har varit samarbetspartners i detta metodarbete. Metodhandbok med samlade erfarenheter Tre svenska kommuner har fått testa ett metodiskt förändringsarbete i syfte att skapa framtidskoncept och handlingsplaner för den egna bygden. Erfarenheterna har samlats i en metodhandbok för landsbygdsutveckling som nu har fått spridning i flertalet kommuner. Materialet ger konkret handledning i ämnet och riktar sig i första hand till de som jobbar med landsbygdsutveckling i landets kommuner. Metoden håller just nu på att vidareutvecklas på nationell nivå i Sverige. Infokiosk öppnar dörrar Infokiosk är ett försök att med teknikens hjälp (moderna tryckskärmar) utveckla landsbygdsbutiken till en informationsplats för bygden. Samtidigt får lokala företagare möjlighet att marknadsföra sina produkter, samhällsinformation kan spridas på ett effektivt sätt och butiken kan utveckla sina intäktsmöjligheter i form av provisioner för servicetjänster och ökad kundtillströmning. Infokiosken har med gott resultat testats i tre kommuner i Fjellregionen. 18 SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND

19 Ett stort tack från oss projektledare för att vi fått förmånen att jobba tillsammans med så många duktiga och driftiga personer i Scandinavian Heartland. Fr v Jakob Ebner, Marit Ragnarsson, Cathrine H Fodstad och Ole Sylte Heggset. Scandinavian Heartland i siffror Antal personer som deltagit 910 Varav män 430 Varav yngre än Antal företag 190 Varav företag med manligt ägande 49 Antal med mixat ägande 67 Antal undanröjda upplevda gränshinder 20 Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster 15 Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling 7 Mer information samt broschyrer och rapporter finns hos: Länsstyrelsen Dalarna, kontaktperson Jakob Ebner, Regionrådet för Fjellregionen, kontaktperson Ole Sylte Heggset, Tryck Länsstyrelsen Dalarna Layout Svenssonform AB SCANDINAVIAN HEARTLAND SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 19

20 OM SCANDINAVIAN HEARTLAND Scandinavian Heartland är ett gränsregionalt samarbete som omfattar Dalarnas län i Sverige och Fjellregionen från Røros till Stor-Elvdal i Norge. Projektet har som mål att skapa ekonomisk tillväxt och attraktiva livsmiljöer med fokus på att öka antalet fastboende och besökande. Detta sker genom kompetensutveckling, metodutveckling, resultatspridning och praktisk tillämpning. Samarbetet inom Scandinavian Heartland sker i två projekt.»kultur- och Naturbaserad Besöksnäring«arbetar med kompetensutveckling och affärsutveckling av besöksnäringsföretag och med att utveckla besöksmål kring hästnäringen, draghundsporten och MC-turism.»Med Levande Landsbygd«arbetar med erfarenhetsutbyte över riksgränsen, med att etablera stabila gränsregionala nätverk inom offentlig, privat och frivillig sektor och med nya metoder för bärkraftig service, småskalig energi, attraktiva tätorter och livsstilsboende. FINANSIÄRER Alvdal kommune Stor elvdal kommune Rendalen kommune Røros kommune Os kommune Tolga kommune Trynset kommune KONTAKT Länsstyrelsen Dalarna Falun, Sverige Tel +46 (0) SAMMANFATTNING OCH RESULTAT SCANDINAVIAN HEARTLAND Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4 c, 2500 Tynset, Norge Tel

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken

Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Öppnar för nya servicefunktioner i den lokala mataffären, förbättrad service på landsbygden och en attraktivare butik. Infokiosk infoplats i landsbygdsbutiken Scandinavian

Läs mer

Pannrumssafari. Samarbetspartners

Pannrumssafari. Samarbetspartners Pannrumssafari Samarbetspartners 1 Citat från pannrumssafarin:»rätt i tiden. En kall vinter och stigande energipriser svider i plånboken.lagom omfattande med fyra träffarroligt att åka runt på olika ställen,

Läs mer

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion

Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Unga ledare i Världens bästa idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och vill delta lite mer i idrottsaktiviteter. Idrottens behov av ledare är tillgodosett,

Läs mer

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08

Slutrapport. Hjärtat i Skandinavien - Med levande landsbygd R30441-68-08 SLUTRAPPORT 1(39) Lantbruk Jakob Ebner Direktnr. 023-818 79 Faxnr. 023-818 18 jakob.ebner@w.lst.se Cathrine Fodstad Regionrådet for Fjellregionen Aumliveien 4c, 2500 Tynset Norge Cathrine.fodstad@hedmark.org

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema

Søknadsfrist for å delta i benchlearningsamarbeidet er fredag 2. juni. Påmeldingsskjema Del dine erfaringer med rektorer i Norge og Sverige Utdanningsdirektoratet og Skolverket i Sverige har invitert seksti skoleledere som har gjennomført rektorutdanning til et Benchlearningsamarbeid. Målet

Läs mer

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion

Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Nya modeller i Världens Bästa Idrottsregion Vad är Världens bästa idrottsregion? Det är en region där alla invånare önskar och kan delta lite mer i idrottsaktiviteter. Där idrottens behov av ledare är

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS BESLUT SMÅPROJEKT 2012-09-25 DIARIENUMMER G30441-65-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Västra Götalandsregionen Naturbruksgymnasiet Nuntorp Att: Thor Kempe Nuntorp

Läs mer

DELOMRÅDE IS. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0) 63 14 60 00

DELOMRÅDE IS. Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt Interreg Sverige-Norge Residensgränd 7 SE 831 86 ÖSTERSUND +46 (0) 63 14 60 00 BESLUT PROJEKT 2011-10-21 DIARIENUMMER R30441-52-11 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Scandinavian

Läs mer

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE

Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE Hvorfor delta i Interreg-prosjektene GREEN 2020 og SITE - Ambisiøse planer - Felles utfordringer på tvers av grensa - Lettere i fellesskap å drive spørsmål på regionalt og nasjonalt nivå - Trysil en interessant

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS

DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS BESLUT PROJEKT 2013-04-19 DIARIENUMMER 304-1996-13 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Scandinavian Heartland

Läs mer

Slutrapport Scandinavian Heartland

Slutrapport Scandinavian Heartland SLUTRAPPORT 1(32) Slutrapport Scandinavian Heartland Hjärtat i Skandinavien - Natur- och kulturbaserad besöksnäring 2008-2011 R30441-67-08 1. Sammanfattning/Summary SVENSK/NORSK: Projektet döptes i dess

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

FIRST LEGO League. Västerås 2012

FIRST LEGO League. Västerås 2012 FIRST LEGO League Västerås 2012 Presentasjon av laget Problemlösarna Vi kommer fra Hallstahammar Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 10 jenter og 12 gutter. Vi representerer Lindboskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com

Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering. SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Norsk modell på interkommunalt samarbete gällande havsplanering SeaGIS slutseminarium Vasa 26.8.2014 Malin Ek ek.malin@gmail.com Innehåll Generellt om havsplanering i Norge Projektet Kystplan Midt- og

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter):

Ansökan om utbetalning av EU-medel ska göras enligt följande plan (se även 5 i ovan nämnda samt bilagda föreskrifter): BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER S30441-58-08 DELOMRÅDE Inre Skandinavien Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Karlstads Universitet Att: P-O Norell Universitetsgatan 2 651 88 Karlstad

Läs mer

Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland 2008 2011

Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna. Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland 2008 2011 Scandinavian Horseland Häst i Fjellregionen och Dalarna Erfarenheter från Interreg-projekten Scandinavian Heartland 2008 2011 Sammanfattning och resultat Marit Ragnarsson Cathrine Fodstad Om prosjektet

Läs mer

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden

Bilaga 2 Vedlegg 2. Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och. Vedtekter. for Norsk-svenske reinbeitenemnden. Norsk-svenske overprøvingsnemnden 1 Bilaga 2 Vedlegg 2 Stadga för Svensk-norska renbetesnämnden och Svensk-norska överprövningsnämnden Inledande bestämmelser 1 Denna stadga innehåller närmare bestämmelser för Svensk-norska renbetesnämnden

Läs mer

DIARIENUMMER G30441-38-08

DIARIENUMMER G30441-38-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER G30441-38-08 DELOMRÅDE Gränslöst Samarbete Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Innovatum AB Att: Siv Andersson Box 902 461 29 TROLLHÄTTAN Projekt: DESME

Läs mer

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring

DELOMRÅDE R DIARIENUMMER R30441-67-08. Projekt: Hjärtat i Skandinavien Kultur- och naturbaserad besöksnäring BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER R30441-67-08 DELOMRÅDE R Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen Dalarna Att: Mikael Selander 791 84 Falun Projekt: Hjärtat i Skandinavien

Läs mer

FIRST LEGO League. Göteborg 2012

FIRST LEGO League. Göteborg 2012 FIRST LEGO League Göteborg 2012 Presentasjon av laget Another brick in the wall Vi kommer fra Växjö Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 7 gutter. Vi representerer Karl-Oskarskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget Blåsta blåbär Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 10 jenter og 4 gutter. Vi representerer Klockarskolan Type

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång

dialogen en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång dialogen #1 2002 en god början till en bättre fortsättning Grannsämjan på spåret Samarbete som affärsidé Verktøy for de late Åarjelsaemien Dajve på gång EUROPEISKA UNIONEN EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Bredgårdsskolan Vi kommer fra Strömsund Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 6 jenter og 6 gutter. Vi representerer Strömsunds

Läs mer

Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Scandinavian heartland er forenlig med Fylkesplanen og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger

Fylkesrådet godkjenner at prosjektet Scandinavian heartland er forenlig med Fylkesplanen og Regionalt samhandlingsprogram og bevilger Saknr. 11/5504-2 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Erik Hagen HEDMARK FYLKESKOMMUNE BUDSJETTKAP 11609.6531 - INTERREG SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING FRA REGIONRÅDET FOR FJELLREGIONEN TIL PROSJEKTET "SCANDINAVIAN

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget A-Team Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 7 jenter og 6 gutter. Vi representerer Häggdångers byskola

Läs mer

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS

DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS BESLUT PROJEKT 2013-12-31 DIARIENUMMER 304-8430-13 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Västra Götalands län Att: Andreas Bäckstrand 462 82 VÄNERSBORG

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla?

Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Den kulturelle skolesekken - estetiska upplevelser för alla? Cecilia Ferm Thorgersen Professor i musikpedagogik Luleå Tekniska Universitet (Lektor i estetiska lärprocesser Uppsala Universitet) FN Artikel

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

Hedmark fylkeskommune budsjettkap Interreg - søknad om regional medfinansiering til prosjektet "Scandinavian Heartland - Next generation"

Hedmark fylkeskommune budsjettkap Interreg - søknad om regional medfinansiering til prosjektet Scandinavian Heartland - Next generation Saknr. 13/1079-2 Saksbehandler: Erik Hagen Hedmark fylkeskommune budsjettkap 11609.6531 - Interreg - søknad om regional medfinansiering til prosjektet "Scandinavian Heartland - Next generation" Fylkesrådets

Läs mer

Nyhetsbrev sommaren 2016

Nyhetsbrev sommaren 2016 Nyhetsbrev sommaren 2016 «Et sentralt mål ved gjennomføring av museumsreformen og etableringen av det statlige museumsnettverket var å styrke samhandling og arbeidsdeling mellom museene. Arbeidet med felles

Läs mer

Projekt för svenskt-norskt samarbete

Projekt för svenskt-norskt samarbete Projekt som får stöd från Interreg Sv-No Datum 2009-05-19 Annica Westerlund 070-289 00 16 EUROPEISKA UNIONEN Projekt för svenskt-norskt samarbete De 7 projekt som listas nedan har fått stöd ur den (EU-stöd)

Läs mer

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011

Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter. Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Evaluering av Naturvårdverkets arbeid med ÅGP for trua arter Terje Klokk, DN Trondheim, 11. mars 2011 Bakgrunn for ÅGP-arbeidet Regjeringens prop. Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier fra 2000/2001

Läs mer

Resultatindikatorer för Scandinavian Heartland Natur- och kulturbaserad besöksnäring

Resultatindikatorer för Scandinavian Heartland Natur- och kulturbaserad besöksnäring indikatorer för Scandinavian Heartland Natur- och kulturbaserad besöksnäring SAMMANLAGT S:a projekt Projektledning Affärsutveckling Högskoleutbildn CBM Häst Kopparleden 20 46 0 0 0 0 46 0 0 70 303 7 61

Läs mer

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG.

Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM DET VAR MIN TUR N.R.3 SOM EN GOD VENN,MED SAMME ROM OG MINE FAVEORITTHESTER SOM VAR RESEVERT KUN MEG. Namn: JENS SKJERDAL Resa: MEXIKO Datum: 1601 TIL 2701 2013 Kommentar mottagande: - Kommentar boende: - Kommentar maten: - Kommentar om ridningen: - Kommentar om hästarna: - Kommentar omhändertagande: -ETTERSOM

Läs mer

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB

Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB Ungt Entreprenörskap i Norden Gröna Bälte, UENGB 1. Interregprogrammet 2014-2020 2. UENGB, vad vi gör och vad det gör! Kjersti Schjelvaag Lian, Thora Storm

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget Team Spam Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 7 jenter og 4 gutter. Vi representerer Kastellskolan Type

Läs mer

Oslo den 30 oktober 2014

Oslo den 30 oktober 2014 Oslo den 30 oktober 2014 Connect är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga resultat.

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-19-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-19-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Härjedalens kommun Att: Staffan Eriksson Medborgarhuset 842 80 Sveg Projekt:

Läs mer

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020

Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Interreg Sverige- Norge programmet 2014-2020 Västsvensk EU-konferens, Vänersborg 21 augusti 2015 Janne Eidissen Jørn Haabeth Annika Nordenstam 1 Interreg V Sverige-Norge-programmet 2014-2020 Om programmet

Läs mer

FIRST LEGO League. Borlänge 2012

FIRST LEGO League. Borlänge 2012 FIRST LEGO League Borlänge 2012 Presentasjon av laget PeO:s pensionärer Vi kommer fra Säter Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 8 gutter. Vi representerer Klockarskolan

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Informationsmöten Oktober 2012

Informationsmöten Oktober 2012 Informationsmöten Oktober 2012 Föreningen Hästriket Roslagen driver projektet med samma namn, vilket pågår tom 2013 Finansieras av Leader UROSS Anknytning till Norrtälje kommun konkret genom att ett antal

Läs mer

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08

DELOMRÅDE DIARIENUMMER N30441-26-08 BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-26-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden JiLU, Jämtlands läns landsting Att: Erik Andersson Rösta 830 43 Ås Projekt:

Läs mer

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid...

https://gul.gu.se/courseid/61252/coursepolloverview.do?pollid... Enkätresultat Enkät Aktivitet Status Datum Grupp Besvarad av Kursutvärdering PDA111 V14 Att forska i professionell praktik - kunskapsteori och metodologi öppen 2017-01-11 15:02 Deltagare 9(18) (50%) Jag

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK

Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Gemensam satsning på infrastruktur i SÖSK Öresundsregionens kvalitet och attraktivitet består till stor del av dess ortstruktur, där ett nätverk av städer och tätorter av olika storlek och med olika kvaliteter

Läs mer

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se

Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana. www.skarahastland.se Välkommen! Nu skapar vi Skara Hästland! Informationsmöte 31 oktober, Axevalla Travbana Vid februarimötet framkom En arena för stora hästevenemang En modern rid- och träningsanläggning på Skålltorp En plats

Läs mer

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson

Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Rapport "Provfiske efter signalkräftor i Stora Le 2006" Lillerud 2006-10-10 Tomas Janson Hushållningssällskapet i Värmland Projektledare Astacus EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt

StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt StatNord! Gränsregional statistik för gränssamarbete och tillväxt Carl-Gunnar Hanaeus, SCB Therese Karlsson, SCB 2011-08-18 1 Huvudpunkter Statistikens syfte och innehåll Bakgrund till StatNord Smakprov

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB

DIARIENUMMER N30441-51-11 DELOMRÅDE NGB Att: Anna Berglund 83 186 Östersund Projekt: Söka gammalt skapa nytt Skapa nytt mathantverk Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Arrows Vi kommer fra Liden Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 3 jenter og 7 gutter. Vi representerer Anundgårds skola Type

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

Karlskrona Vision 2030

Karlskrona Vision 2030 Karlskrona Vision 2030 Attraktiva livsmiljöer Vi ska ta vara på våra unika miljöer med skärgården, staden och landsbygden. Karlskrona ska sjuda av aktivitet och ha ett kreativt och öppet kulturliv med

Läs mer

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115

Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO. 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 Monteringsanvisning Sikkerhetsnett PRO Säkerhetsnett PRO 4,3m. Art. 626 105 3,6m. Art. 626 115 MONTERINGSDELER MONTERINGSDELAR Del nr. Beskrivelse Antall Antall til 4,3m. til 3,6m. A Stolpe, øvre del 6

Läs mer

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv

Summering av gårdagens gruppdiskussioner. Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Summering av gårdagens gruppdiskussioner Temagrupper: fiske, vattenbruk, turism, friluftsliv Fiske - vision Aktiv fiskenäring med stolthet, framtidstro och ansvar i en levande nationalpark. Fiske mål &

Läs mer

DIARIENUMMER G

DIARIENUMMER G BESLUT SMÅPROJEKT 2012-03-21 DIARIENUMMER G30441-11-12 DELOMRÅDE GS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Strömstad kommun Strömstad Gymnasium Att: Johan Flodin Tångenv 2 452 80 STRÖMSTAD

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-118-08

DIARIENUMMER N30441-118-08 BESLUT SMÅPROJEKT 2008-09-03 DIARIENUMMER N30441-118-08 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Jämtlands läns landsting / Länskulturen Att: Karin Kvam Krondikesvägen 93

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne

MiA. Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne MiA Mångfaldskompetens i företagen ger ökad konkurrensförmåga. Mangfoldskompetanse i bedriftene gir økt konkurranseevne Dette er Interreg EU-programmet Interreg Sverige-Norge inngår i målet Territorielt

Läs mer

Sveriges internationella överenskommelser

Sveriges internationella överenskommelser Sveriges internationella överenskommelser ISSN 1102-3716 Utgiven av Utrikesdepartementet SÖ 2007: 17 Nr 17 Avtal om ändring av avtalet med Norge den 1 juli 2005 (SÖ 2005:24) om avgiftssystem för färd med

Läs mer

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE

Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE Integrasjon av helseteknologi i ingeniørstudiet: TELDRE ET PROSJEKT I GRENSEBROEN-FAMILIEN Per Thomas Huth Regionalt Innovationssystem TELDRE Trådløs Pasient FoU-ROM Utstillinger som for eksempel: Fremtidig

Läs mer

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens Bästa helg! Unge Ledere. 23-25 april, Mastemyr. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens Bästa helg! Unge Ledere 23-25 april, Mastemyr EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen började med gåvor... T-shirts, vattenflaskor och deltagarbrickor var en del av det

Läs mer

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet?

Rapport från konferensen. Barn och unga + museer = delaktighet? Rapport från konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? 17-18 Oktober 2011 Barn och unga+museer = delaktighet! Förord Konferensen Barn och unga + museer = delaktighet? samlade cirka 90 deltagare

Läs mer

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung

Projekt: Söka gammalt Skapa Nytt Hantverksmat för gammal och ung BESLUT 2008-06-03 DIARIENUMMER N30441-33-08 DELOMRÅDE Norden Gröna Bälte Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Länsstyrelsen i Jämtlands län, Eldrimner Att: Anna Berglund 831 86 Östersund

Läs mer

Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna. Rapport 2014:xx. En kartläggning i norra Dalarna

Livsstilsföretag med utländsk bakgrund i Dalarna. Rapport 2014:xx. En kartläggning i norra Dalarna Rapport 2014:xx Studien visar också att kommunens näringslivskontor har en central roll vid företagsetableringen, och att mottagandet i byarna och information om regler och krav vid företagsetablering

Läs mer

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien

Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien Goda grannar Godt naboskap Interreg IIIA Sverige-Norge - Inre Skandinavien EUROPEISKA UNIONEN Detta är namnen på de projekt som motsvarar bilderna på sidan 1. Din framtid Norsk-svensk yrkesutdanning innen

Läs mer

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med

Grunden i arbetet har varit ett samarbete mellan museum och resandefolket. Det har varit ett samarbete med olika resandeorganisationer i Norge och Sverige och med enskilda resande. Dessutom har vi samarbetet med flera olika projekt med inriktning på resandefolket. Vi har arbetat med referensgrupp som egentligen

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2011

FIRST LEGO League. Härnösand 2011 FIRST LEGO League Härnösand 2011 Presentasjon av laget Norrlands Trä Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 0 jenter og 25 gutter. Vi representerer Murbergsskolan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-72-11

DIARIENUMMER N30441-72-11 BESLUT SMÅPROJEKT 2011-11-09 DIARIENUMMER N30441-72-11 DELOMRÅDE NGB Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Mittuniversitetet Att: Conny Björkman 871 88 Härnösand Projekt: Styring, integrasjon

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet

Verksamhetsplan 2014 Göteborg-Oslosamarbetet Göteborg-Oslosamarbetet 1 Inledning Den 18 oktober 2013 antogs ett nytt samarbetsavtal för GO-samarbetet. Förändringarna från tidigare samarbetsavtal innebär bland annat: De fem parterna utgör GO-rådet

Läs mer

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby

Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Entreprenörskap och värdskap i Älvkarleby Projektet har bl.a. bidragit till att en vacker lekstuga blivit verklighet på Laxön. Projektägare: Destination Älvkarleby, ideell förening Projektledare: Sanna

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead partner) 1 september 2010 31 augusti 2013 Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012

FIRST LEGO League. Stockholm 7-9 2012 FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget Szhwampzch Vi kommer fra Enköping Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer Korsängsskolan

Läs mer

FIRST LEGO League. Stockholm

FIRST LEGO League. Stockholm FIRST LEGO League Stockholm 7-9 2012 Presentasjon av laget E-profilen Vi kommer fra Stockholm Snittalderen på våre deltakere er 33356 år Laget består av 9 jenter og 6 gutter. Vi representerer Äppelviksskolan

Läs mer

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08

DELOMRÅDE IS DIARIENUMMER S30441-56-08 BESLUT 2008-09-11 DIARIENUMMER S30441-56-08 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Gränskommittén Värmland/Östfold genom Årjängs kommun Att: Elenor Karlsson Box 906 672

Läs mer

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden

Världens bästa helg. Unge Ledere 8-10 april 2011. EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Världens bästa helg Unge Ledere 8-10 april 2011 EUROPEISKA UNIONEN Europeiska regionala utvecklingsfonden Helgen begynte med gaver og teambuilding Vi lyssnade till och dansade med Karin Fevaag Larsen

Läs mer

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid

DIARIENUMMER N30441-56-11 DELOMRÅDE NGB. Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Östersunds kommun Att: Annelie Bengtsson Odensviksvägen 5 831 51 Östersund Projekt: Sosial integrering gjennom entreprenørskap og samarbeid Beslut om EG-medel Förvaltande myndighet för det territoriella

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004

Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Slutrapport Ramprogrammet för landsbygdsutveckling 2001-2004 Sammanfattning Bakgrund Projektet uppkom då utvecklingsgrupper runtomkring i byarna i Älvdalens Kommun ville jobba för att kunna behålla service

Läs mer

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen

DIARIENUMMER S DELOMRÅDE IS. Projekt: Tillgänglighet Hur grönt är gräset på andra sidan riksgränsen BESLUT SMÅPROJEKT 2011-03-30 DIARIENUMMER S30441-68-10 DELOMRÅDE IS Europeiska unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden Eda kommun Att: Jan-Erik Eriksson Box 66 673 22 Charlottenberg Projekt: Tillgänglighet

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker Maj 2016 Dec 2018 Jakob Ebner Ragnar Ødegaard Syfte Skapa en enhetlig besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker. bevara parkernas

Läs mer

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling?

Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Integrerad landskapskaraktärisering - ett bidrag till hållbar utveckling? Morten Clemetsen Aurland Naturverkstad AS/ NMBU Bengt Schibbye, Schibbye landskap AB Uppsala 20.oktober 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Härnösand 2010. The Family of Nyheden. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget The Family of Nyheden Vi kommer fra Krokom Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Nyhedens

Läs mer