Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar"

Transkript

1 Landstingsservice Dnr 2011/0573 Landstingsstyrelsens investerings, service- och miljöberedning Igångsättningsbeslut för investeringar överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar Objekt är återremitterat från Landstingstyrelsen eftersom beslutet ger en införandekostnad och en årlig driftkostnad för Blekingesjukhuset. Förslaget till beslut enligt nedan är att styrelsen inhämtar Hälso- och sjukvårdnämndens yttrande. Inhämtande av yttrande gäller även ärende , ärende , ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för primärvårdens ungdomsmottagning i Karlskrona, ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för ambulansen i Sölvesborg och ärende ombyggnation i inhyrda lokaler för tandvården på Trossö i Karlskrona. Övriga igångsättningsbeslut enligt återremissen från Landstingsstyrelsen , gällande sidan 4 anses således beslutade. Landstingsstyrelsens investerings service och miljöberedning föreslår; att att att Landstingsstyrelsen beslutar att följande igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastigheter och 500 tkr för övriga investeringar genomförs. Objekten , , , ombyggnationer primärvårdens ungdomsmottagning Karlskrona, ombyggnad för ambulansen i Sölvesborg och ombyggnad för tandvården på Trossö förutsätter att Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom tillskjutande av erforderliga medel till Landstingsservice. Landstingsstyrelsen beslutar att följande igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastighet och 500 tkr för övriga investeringar genomförs med undantag för nedanstående objekt. Landstingsstyrelsen inhämtar yttrande från Hälso- och sjukvårdsnämnden avseende igångsättningsbeslut gällande objekten , , , ombyggnationer primärvårdens ungdomsmottagning Karlskrona, ombyggnad för ambulansen i Sölvesborg och ombyggnad för tandvården på Trossö. 1(8)

2 att att Landstingsstyrelsen inhämtar beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden om budgetväxling av tillkommande hyres- och driftkostnader för objekten enligt ovan från Blekingesjukhuset, Primärvården och Tandvården till Landstingsservice. Landstingsstyrelsen uppdrar åt Ekonomidirektören att verkställa budgetväxling enligt ovan när investeringsobjekten är klara att tas i bruk samt att informera Landstingsstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Karlskrona, dag som ovan Per Johansson Förvaltningschef Igångsättningsbeslut överstigande 1 mnkr för fastighet och 500 tkr för övrigt 2(8)

3 IT- och telefoniinvesteringar , Upphandling av BHV-journal, SUSSA-gemensam kr En gemensam upphandling är genomförd inom ramen för SUSSA-samverkan. Landstinget Blekinge har en option som innebär att vi kan avropa systemet när vi så finner lämpligt. Inom barnhälsovården har landstinget i dagsläget papperjournal. Det är tung jobbat och kommunikation och uppföljning försvåras. Ett IT-stöd ger en stor förbättringspotential men ingen direkt besparing enligt verksamheten. Förslaget är att ett införande påbörjas under våren 2015, men förberedelser behöver initieras under Införandekostnaden är 500 tkr under Den årliga driftkostnaden är 345 tkr. Verksamhetens medverkan i form av arbetstid beskostas av berörda. Investeringen finns föreslagen i investeringsramen för 2014 (Fördelningen av den årliga driftkostnaden är 200 tkr till leverantören licensunderhåll, 20 tkr för serverlicenser, 125 tkr för systemförvaltning) 3(8)

4 300009, Instrumenthantering med sterilmärkning kr Systemet behövs för att säkerställa en säker vård. Patientsäkerhetslag (2010:659). Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvård. SOSFS 2011:9 ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Samtliga sjukhus i Blekingesjukhuset storlek i Sverige har i dag produktions- och spårbarhetsystem. Fastighet Investeringen finns i investeringsplanen för Projektet behöver starta våren 2014 för att arbetet med att ta fram en kravspecifikation är omfattande. Därefter följer upphandling och slutligen själva införandet. Den besparing verksamheten i förväg bedömer att man kan göra är 80 tkr per år. Den stora vinsten är kvalitetshöjning samt följsamheten till lagkrav. Eventuella affekthemtagningar måste därför bli en del av projektet att försöka identifiera och lyfta fram. Införandekostnad 700 tkr Årlig ökad driftkostnad för licenser 290 tkr Årlig systemförvaltningskostna d bedöms till 250 tkr i vården och 250 tkr hos Landstingsservice. Verksamhetens medverkan i form av tid bekostas av berörda Investeringen är föreslagen i investeringsramen för 2015 (Den årliga driftkostnaden består av 230 tkr för licensunderhåll, 60 tkr för serverlicenser och 500 tkr för systemförvaltning) 4(8)

5 200011, Paviljong K-na kr 56 st administrativa arbetsplatser till sjukhuset samt nya lokaler för smärtrehab. Totalt ca kvm. Möjliggör även flytt av Kirurgens inskrivningsmottagning till nya lokaler och att akuten får tillbaka den del som inskrivningsmottagningen nyttjar idag. Idag använder Blekingesjukhuset ett antal jourrum till administrativa arbetsplatser. Dessa rum kan nu åter bli jourrum som de är avsedda att vara. Byggnaden är tänkt att ingå i ett energisparprojekt med ackumulering av värme och kyla i berggrunden, vilket ska generera en lägre driftkostnad än fjärrvärme , By Ombyggnad Cytostatikarum Bedömd ökad driftkostnad baserat på nyckeltal för el samt för uppvärmning med fjärrvärme är ca kr/år. (En Energiberäkning baserat på uppskattade förbrukningstal samt faktiska värden för byggnadsdelarna pågår.) Städ, post och transport kr kr Ombyggnad och anpassning av lokalen krävs för att uppfylla Socialstyrelsens och Arbetsmiljöverkets krav på denna typ av rum och verksamhet. Det krävs en ny ventilationsanläggning och två nya isolatorer för blandning av cytostatika vilket är en stor del av kostnaden. Är också en del i att separera Apotekets lokaler från sjukhusaporteket. Ger inga ökade driftkostnader , Flytt tandvården Jämjö kr Flytt från inhyrning till egna lokaler i Jämjö Vårdcentral. Minskad extern kostnad. Hyran kr/år till privat fastighetsägare kommer att utgå , Ombyggnad av miljödepån kr Anpassning av lokalerna är 5(8)

6 vid sjukhuset Karlskrona nödvändigt för att uppfylla dagens krav på sortering av olika fraktioner, hur smittförande och hälsofarligt avfall ska hanteras samt för att uppnå en bättre logistik , Nybyggnad av Lab-hus för Mikrobiologi, patologi/cytologi kr (Kostnaden är bedömd att inte överstiga den bedömda kostnaden för tidigare tänkta flyttkedja). Byggnad 36 på BLS K-na måste renoveras byggtekniskt. Stammar, ny ventilation samt eltekniska installationer måste bytas omgående samtidigt som vi har verksamhet i byggnaden som är i stort behov av ändamålsenliga lokaler. Kostnadsdrivande anmärkningar från skyddsrondsprotokoll måste också åtgärdas. Detta behov har beskrivits tidigare och den tidigare lösningen med en lång flyttkedja är inte längre genomförbar. Landstingsservice och BLS förstudie har nu visat att en ny byggnad är den bästa lösningen på lokalproblemet , Brandlarm generellt 2014 års anslag samt anslaget i 2015 års plan E kr E kr E kr E kr Byte av centralapparater och detektorer då det fr o m 2015 inte går att få tag på reservdelar till befintliga brandlarmsanläggningar. Etapp 1 (2014), Larmpresentationssystem inkl centralapprater och detektorer i Wämö Center. Etapp 2 ( ), Byte av detektorer i och Etapp 3 (2015), Byte av detektorer i och Etapp 4 ( ), Byte av detektorer i och , Modernisering hissar kr Modernisering av styrsystem för hissar i byggnad samt på grund av svårighet att få tag i reservdelar till det äldre system som används i dag , Reservprojekt kr Nybyggnad av carport för 6(8)

7 Nybyggnad av carport, BLS K-hamn Ombyggnad av inhyrda lokaler för ungdomsmottagningen i K-na bilpoolsbilarna i K-hamn. Totalt 35 platser under tak. Åtgärdar arbetsmiljöproblem för personal på bilpoolen främst vintertid. Ett färdigprojekterat projekt som vi har möjlighet att genomföra i år. Investeringen ryms i årets plan. Arbetsmiljöproblem samt behov av större lokaler eftersom verksamheten har vuxit Ökad extern kostnad med hyra ca kr/år plus drift (avskrivning 15 år) år. Ombyggnad av inhyrda lokaler för ambulansen i Sölvesborg Är idag samlokaliserade med Räddningstjänsten. Arbetsmiljöproblem i befintliga lokaler. Anmärkningar från skyddsrondsprotokoll åtgärdas. Ökad extern kostnad med hyra ca kr/år (avskrivning 15 år) år Ombyggnad av inhyrda lokaler för tandvården på Trossö, K-na Ombyggnad reception. För lite plats i receptionen samt förbättra sekretessen för patienten. Ökad extern kostnad med hyra kr/år i 10 år. (ombyggnadstillägg) Medicinteknikska investeringar , Ultraljud Klinisk Fysiologi kr Utökning, bukaortaundersökningar, uppföljning av scanning äldre män. Kärldiagnostik. Lagring i ecopac. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år , Färgmaskin kr Ersättning, befintlig apparat 20 7(8)

8 Cytologen , Koagulationsutrustning Klinisk Kemi K-hamn år, programmeringsmöjlighet för att köra olika färgningar. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år kr Ersättning i Karlshamn, option Karlskrona. Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år , , , , , Panorama röntgen Diverse FTV kr Ersättning och nyinvestering Option finns från upphandling Klinikens driftsförändring försumbar MTA: Ev servicekontrakt bestäms till år 3 8(8)

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20)

Detaljbudget 2015 NU-sjukvården. 1. Sammanfattning. Sida 1(20) Sida 1(20) Detaljbudget 2015 NU-sjukvården 1. Sammanfattning NU-sjukvårdens Verksamhetsplan med Förändringsagenda 2015 baseras på regionfullmäktiges budget för 2015 och den vårdöverenskommelse som NU-sjukvården

Läs mer

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala

Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala Gemensam drift av viss närsjukvård i Sala 2 (8) Datum Ver 3 Landstingsgemensamma funktioner Centrum för hälso och sjukvårdsutveckling Ulla Elfvendahl 2014 10 16 INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård

FÖRSTUDIE 2013 Ny Ekonomigård Göteborgs Botaniska Trädgård FÖRSTUDIE2013 NyEkonomigård GöteborgsBotaniskaTrädgård 20131007 Innehåll 1Sammanfattning 3 2Regionövergripandeplanering4 3Förutsättningar 8 4Förslag 9 5Fastighet 11 6Tidplanochfortsattaåtgärder 12 7Genomförandeochutgifter

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång

Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Bilaga 2 Tekniska kontorets verksamhetsberättelse lång Fastighetsnämnden Innehållsförteckning 1 Fastighetsnämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Utmaningar inför framtiden... 4 1.4 Prestationer

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1

TID. efter behov. » kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor. Beställd tid i äldreomsorgen 1 TID efter behov» kvalitetssäkrade bedömningar för vård på lika villkor Beställd tid i äldreomsorgen 1 Sammanfattning 3 Förutsättningar 4 Bakgrund 4 Problemformulering 5 Syfte 5 Avgränsningar 5 Kartläggning

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Framtidens Universitetssjukhus

Framtidens Universitetssjukhus Framtidens Universitetssjukhus Följ med till Sveriges mest spännande byggprojekt! DESIGN: KAMIS.SE Maj 2013 24 25 INLEDNING Vi bygger framtidens universitetssjukhus Nya Karolinska Solna 2010 Nya Karolinska

Läs mer

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning

Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Översikt över finansieringsformer för e-förvaltning Vägledning från E-delegationen Version 1.0, 2013-11-07 Arbetet med vägledningen har genomförts av ett arbetsutskott med följande deltagare; Magnus Lundsten,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare

1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum. 2 Årsredovisning 2014 - Tekniska nämnden * Handlingar skickas ut senare KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Tekniska nämnden 2015-03-05 Tid 2015-03-16, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Yttrande över remiss - Riktlinjer för kommunens dialogforum

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2

K Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt Ap ril 2011 Rapport 2011:2 Klinisk forskning i vårdavtalen En översikt April 2011 Rapport 2011:2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 1. Sammanfattning... 3 2. Genomgång av regionsjukhusens vårdavtal... 4 2.1

Läs mer

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens

Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Rapport 2013:9 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa. Rapporten finns även publicerad

Läs mer

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp

EBITS 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp 2010-02-19 Energibranschens Informations- & IT-säkerhetsgrupp Exempel på Kontinuitetsplan Syfte: Att motverka avbrott i organisationens verksamhet och skydda kritiska rutiner från effekter av oförutsedda

Läs mer

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar

Strategisk plan. Planeringsförutsättningar Strategisk plan Planeringsförutsättningar del 2 2015 2018 2015 Innehållsförteckning 1 Kommunservice- och beslutsstödsavdelningen... 4 1.1 Sammanfattning... 4 1.2 Allmänna utskottet... 4 1.2.1 Ansvarsområde...

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Minska företagets energikostnader nu!

Minska företagets energikostnader nu! Minska företagets energikostnader nu! energieffektivisering för smart företagande och bättre miljöarbete EMIL 3 Energi & Ekonomi, Miljö, Industri & Långsiktighet Förord Vi vill med denna skrift inspirera

Läs mer

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus

Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus Fo rstudie avseende ny gemensam byggnad fo r Ska nes universitetssjukhus 9 april 2015 2 (28) Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning av tidigare utredningar om långsiktig lokalplanering

Läs mer