KFUK-KFUMs scoutförbund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KFUK-KFUMs scoutförbund"

Transkript

1 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin Stegen Sandra Dauksz ( , 102a, d, e, 104, 106) Anna-Karin Stenssn Henric Axeheim Albin Askman Junhede 96. Mötets öppnande Hanna Nilssn hälsar alla välkmna ch förklarar därefter sammanträdet för öppnat. 97. Mötesfrmalia a) Val av sekreterare Scutstyrelsen beslutar: att välja Albin Askman Junhede till sekreterare. b) Gdkännande av dagrdningen Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna dagrdningen enligt förslag. 98. Gdkännande av föregående prtkll Scutstyrelsen beslutar: att gdkänna prtkllet från 16 juni respektive 17 juli. 99. Uppföljning av tidigare beslut Styrelsen gick igenm beslutsuppföljningen, se bilaga Återkmmande rapprter a) Presidierapprt Presidiet har haft ett prtkllfört telefnmöte sedan förra styrelsemöte. Presidiet tg då beslut m att amrtera hela förbundets lån ch att skicka ett andra påminnelsebrev till styrelsen för KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm/Gtland m distriktets skuld till förbundet. Se bifgat presidieprtkll, bilaga 2. b) Eknmisk rapprt med budgetuppföljning Rapprten gicks igenm. Tillades även att Maria, förbundets eknm, har gjrt ett jättebra jbb de senaste månaderna med att kmma ikapp. Eknmitjänstavtalet med KFUM Sverige diskuterades ckså. Det finns idag inget eknmitjänstavtal lkaliserat ch Albin har påtalat detta för Patrik Schröder, generalsekreterare KFUM Sverige, både i juni ch Sida 1 (7)

2 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 nu i augusti. Det påtalades även för Patrik att Maria har en erhört str arbetsbelastning ch vi är frågande m hn kmmer kunna hinna med allt under resten av året ch vi efterfrågade en plan från Patrik m hur detta ska lösas. Inget knkret svar har erhållits förutm att han ska återkmma senare. Efter eknmirapprten knstaterades att det även bör göras en likviditetsbudget med scenarit för en möjlig nedgång i ALMA-försäljningen. Detta gjrde Ulf & Albin under mötet ch det knstaterades att en nedgång i ALMA-försäljningen med 10% under både 2014 ch 2015 inte påverkar likviditeten i jättestr mfattning. Scenarilikviditetsbudgeten bifgas, bilaga 3. c) Riksrverscutkmmitténs verksamhetsrapprt ROKO har haft smmaruppehåll ch drg igång arbetet nu i augusti, ROKO är även tillfrågade att representera förbundet på LSU:s årsmöte i nvember. d) ALMA Henric visade upp ett exemplar av årets almanacka ch presenterade budgeten för almanacksförsäljningen Hemsidan är nu publicerad ch det är möjligt att beställa. Finjusteringar görs närmsta veckrna. Jhanna på Graphera & Ulf diskuterar nya marknadsföringskanaler på bl,a, facebk ch annnser i tidningar. Albin rapprterade att av 2013 års försäljning har nästan alla påminnelsebrev resulterat i inbetalning. De betalda rdrar sm ligger kvar rekmmenderas att skicka till Svea Inkass för indrivning, Graphera har dubbelfakturerat mms. Dessa pengar ska förbundet få tillbaka sm kreditar på fakturrna för 2014 års almanacka. Almagruppen har gått igenm distributinsfakturrna från TMG för 2013 års försäljning ch knstaterat att förbundet har blivit fakturerade (+mms) kr för mycket. Henric har haft möte med TMG m detta ch i TMG:s svar har förbundet blivit erbjudna kr tillbaka. Henric ska ta upp detta i ytterligare ett möte tillsammans med Gustaf Haag ch Jhanna på Graphera då det var klart under första mötet vem sm hade sagt vad. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Albin att skicka de betalda kundfakturrna sm ligger kvar till Svea Inkass för indrivning, e) Sjöb Inventering har genmförts på Sjöb ch köparna av Sjöb ska bli erbjudna att få köpa inventarierna. Hans Gerlach med kllegr har i flera mgångar tömt Sjöb på inventarier sm ska sparas eller arkiveras. Styrelsen har blivit infrmerad m att förbundet har ett förråd på GetOut i Bdafrs. Hans Gerlach har inventerat detta förråd. GetOut håller på att flytta ch detta förråd bör tömmas under hösten Tillfälliga rapprter a) Biljetterna till KFUM-Festivalen i Prag I smras hölls KFUM-festivalen i Prag dit förbundet hade köpt 50 biljetter till Early Bird-pris, ttalt kr, Under året har styrelsen försökt få klarhet i hur förbundet säljer dessa biljetter vidare. Under smmaren fick Ulf kntakt med festivalrganisatinen ch fick inte svar på denna fråga. Ulf försökte även sälja tillbaka biljetterna till festivalrganisatinen men fick tyvärr avslag på det från högsta ledningen. Sida 2 (7)

3 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 b) Upplösning av distrikt Malmödistriktet är upplöst ch ingår nu i Södra Skåne Scutdistrikt. c) Utträde kårer Fsie scutkår har begärt utträde ur förbundet. Styrelsen bekräftar kårens utträde. d) Regina Albin har sagt upp avtalet ch Regina fungerar fram till årsskiftet. Reginas databas ska avslutas ch sparas ner. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Hanna att delegera arbetet med Regina-databasen till kansliet. e) KFUM Organisatinsförändring Stadgeförslaget från samrådsgruppen för nya KFUM Sverige har gått ut via KFUM Sveriges nyhetsbrev den 29:e augusti. Förbundet kmmer skicka ut samma infrmatin i ett eget nyhetsutskick till förbundets kårer september ska samrådsgruppen ha möte igen. Carin ska tillsammans med samrådsgruppen vara med på möte med Ungdmsstyrelsen i september ch möte med Riksidrttsförbundet i ktber kring samgåendet. f) Getting Tgether Creating Change Carin ch Albin har under slutet av augusti stöttat Vanessa med avslutningsrapprten till Ungdmsstyrelsen för Getting Tgether Creating Change prjektet. Rapprten skulle ha varit Ungdmsstyrelsen tillhanda senast sista juni men lämnades först in den 30:e augusti Beslutsärenden a) Kapitalplacering av förbundets överlikviditet Bakgrunden till denna punkt är att majriteten av förbundets investerade kapital var placerat i Humanfnden sm är en högriskfnd ch sm ej följde förbundets kapitalförvaltningsplicy. Vid styrelsen telefnmöte 17 juli 2013 beslutades därför att andelarna i den fnden skulle säljas. I samband med detta såldes även andelarna i den penningmarknadsfnd sm resterande kapital var investerat i, detta för att göra en grundlig översyn av överlikviditetsinvesteringar ch för att säkra förbundets likviditet inför ALMAprduktinen. Beslutsunderlaget gicks igenm, frågetecken reddes ut ch en sammanställning över de lika investeringsalternativen gjrdes med en gradering av dem på lika mråden. Se bilaga 4. För att fastställa summa av överlikviditet att investera gjrde styrelsen en likviditetsbudget med flertalet lika scenarier för att säkerställa att tillgängligt kapital för löpande kstnader inte understiger kr. Scutstyrelsen beslutar: Att förbundets överlikviditet placeras i fnder mtsvarande de tre fnderna i Gustafs förslag. Att uppdra åt Albin att teckna avtal med investeringsrådgivare. Att uppdra åt Albin att genmföra placeringen genm en fndkmmissinär ch investeringsrådgivare, exempelvis Garantum Fndkmmissin. Att investera kr i van nämnda placeringar. Sida 3 (7)

4 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 b) Marknadsföringsplan ALMA 2014 Henric presenterade den marknadsföringsplan för ALMA 2014 sm Jhanna på Graphera har skrivit. Se bifgat dkument, bilaga 5. Diskussiner följde kring vad sm skulle göras ch i vilken frm. Scutstyrelsen beslutar: att genmföra följande kanaler från marknadsföringsplanen: E-pst utskick där Jhanna BE ansvarar. Ny facebksida fär almanackan samt facebk-kampanj där Jhanna BE & Ulf K ansvarar där Ulf K ansvarar ch Jhanna BE gör materialet. Kårutskick där Ulf K ansvarar. Lärarnas tidning, nr 15 eller 16 där Jhanna BE ansvarar. Almanackspaket med sagbk för 200 kr/st där Jhanna BE ansvarar. Att uppdra åt Henric att skriva avtal med Jhanna BE kring äganderätt av bken ch fördelning av investeringskstnad & vinst av almanackspaket med sagbk. c) Kårstadgr De kårstadgr sm hade inkmmit gicks igenm. Det knstaterades att det bör göras en sammanställning över gdkända kårstadgr bland förbundets kårer. Scutstyrelsen beslutar: Att gdkänna uppdaterade stadgr för följande kårer: Flyinge Förbundskåren Hunneberg Jägarna Östersund Sölvesbrg Trekungakåren Selånger Östra Ljungby Hyllinge Härnösand Att uppdra åt Hanna att ansvara för att en sammanställning av gdkända kårstadgr görs. Sida 4 (7)

5 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 d) Fördela ansvar för verksamhetsplan Verksamhetsårets verksamhetsplan gicks igenm ch ansvarsmråden fördelades. Scutstyrelsen beslutar: Att fördela ansvarsmrådena enligt följande: Struktur Hanna Samverkanspunkt med KFUM Sandra Utbildning/Ledarskap/Prgram Anna-Karin UtR-scuting Carin Medlemsservice Ulf ALMA Henric e) Försäkringar Förbundet har fått en ffert för försäkringar under kmmande försäkringsår på kr från Försäkringskmpetens, samma företag sm KFUM Sverige använder. Se bilagd ffert, bilaga 6. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Albin att teckna försäkringsavtal med Försäkringskmpetens från ch med det datum när förbundets nuvarande försäkring slutar att gälla. f) Inventarielistan för Sjöb Den inventarielista sm har sammanställts av Hans Gerlach med kllegr gicks igenm ch prissattes. Det föreslgs att köparen erbjuds att köpa alla inventarier i klump för krnr. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att kntakta köparen för försäljning av inventarier för krnr Diskussinsärenden a) Innehåll i nästa nyhetsbrev Styrelsen diskuterade innehållet i det nyhetsbrev sm kmmer att skickas ut i början av september månad. Nyhetsbrevet kmmer bland annat innehålla infrmatin m almanacksförsäljningen, KFUMs strukturprcess, försäljningen av Sjöb samt en del annat smått ch gtt. b) ALMA 2015 Arbetet kring ALMA 2013 ch 2014 utvärderades ch ett antal punkter kring förbättringar inför ALMA 2015 knstaterades. Inför arbetet med ALMA 2015 ska arbetsuppgifter för prjektledaren förtydligas ch ny avtalsupphandling av prjektledare genmföras då avtalet med Graphera löper. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att sammanställa en arbetsbeskrivning för almanacksprjektledaren med utgång i de anteckningar sm fördes under diskussinen inför ALMA Att uppdra åt Henric att ta fram underlag för avtalsupphandling av prjektledare. Sida 5 (7)

6 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 c) ALMA 2014 Prduktinen av ALMA 2014 analyserades ch det knstaterade att vi hade prducerat för få presentförpackningar. För att säkra tillgången på presentförpackade almanackr ska möjligheten att beställa ch kstnaden för fler presentförpackningar undersökas. Scutstyrelsen beslutar: Att uppdra åt Henric att undersöka möjligheten att beställa fler presentförpackningar ch kstnaden för detta. d) Reseersättning Riksmbudsmötet för KFUM Sverige Diskussin m subventin av deltagandekstnader för scutförbundets medlemmar på Riksmbudsmötet för KFUM Sverige i Örebr fördes. Olika alternativ diskuterades ch det knstaterades att en reseersättning gynnar scutförbundets medlemmar på bästa sätt. Scutstyrelsen beslutar: att förbundets medlemmar får reseersättning till Riksmbudsmötet för KFUM Sverige enligt följande: Scuter under 26 år får ersättning för resekstnader över 200 krnr med det färdsättet sm är billigast i relatin till restid. Scuter 26 år eller äldre får ersättning för kstnader över 500 krnr med det färdsättet sm är billigast i relatin till restid. Dck sm mest 2 scuter per kår. e) Svenska Scutrådets årsmöte Under Scutfrum hålls SSR:s årsmöte ch scutförbundet ska skicka tre mbud. Handlingarna gicks igenm ch det föreslgs rösta enligt SSR:s styrelses linje. Scutstyrelsen beslutar: Att utse Hanna, Henric ch Anna-Karin sm mbud för förbundet. Att ge Hanna, Henric ch Anna-Karin mandat att rösta i linje med SSR:s styrelse linje Representatin a) ROM Riksmbudsmötet för KFUM Sverige Hela styrelsen närvarar ch bende måste rdnas. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Anna-Karin att rdna med bende under ROM. b) Luftating I september hålls Luftatinget ch styrelsen ser det sm pririterat att scutförbundet är representerat där genm Riksrverscutkmmittén. Scutstyrelsen beslutar Sida 6 (7)

7 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 31 aug-1 sept Sammanträdesplats Antal bilagr Hult, Småland 5 Att uppdra åt Carin att stämma av att Riksrverscutkmmittén är representerad på Luftatinget. c) Scutfrum 2013 Tredje helgen i september hålls scutfrum ch SSR:s årsmöte i Uppsala. Under helgen bör Almanackan visas upp Övriga Frågr a) Tack till Patrik Schröder Patrik Schröder, generalsekreterare på KFUM Sverige, slutar sin anställning på den 27:e september. Han har under åren haft ett bra samarbete med förbundet ch bidragit med mycket. Ett tack ch lycka till ska riktas till hnm. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Hanna att rdna med ett krt ch en liten present till Patrik. b) Tack till Maria Fayez Maria, förbundets eknm, har gjrt ett väldigt bra jbb sen hn tillträdde ch jbbat väldigt mycket. Inför helgens styrelsemöte har hn jbbat extra mycket för att få klart halvårsrapprterna. För att visa uppskattning för hennes arbete vill styrelsen skicka ett krt + en liten present. Scutstyrelsen beslutar Att uppdra åt Carin att rdna med ett krt ch en liten present till Maria Kmmande möten Telefnmöte 6 september Fysiskt möte kt i Veberöd, Skåne. Fysiskt möte januari Mötets avslutande Hanna tackar alla för visat intresse ch förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilssn Mötesrdförande Albin Askman Junhede Mötessekreterare Sida 7 (7)

8 Bilaga 1

9 Prtkll Scutstyrelsen _ Styrelsemöte Punkt Ämne Beslut Ansvarig Slutdatum Status Nytt slutdatum Ntering a Alma Avtal m Graphera, gällande ersättningsnivåer Almagruppen Avskriven e Anläggningar att uppdra åt Carin ch Albin att besöka fastigheten ch undersöka dess Carin/Albin Ej påbörjat e Anläggningar skick att uppdra samt åt tar KGu bilder att sm förmedla han sedan infrmatinen vidarebefrdrar m den till tillgängliga KGu Kansliet Ej påbörjat a Kansliet att fastigheten beställa ett till gegrafiskt kreditkrt åt närliggande Ingrid Greiby kårer på kansliet för att undersöka för förbundets m intresse räkning. Presidiet/Albin Avslutad c Djurhajkerna att uppdra åt Djurhajksteamet att frtsätta diskussinen med Gustaf+Richard Avslutad Persnal Arrangemangsgruppen upprätta tydligare struktur för kring en framtida backup överenskmmelse etc kring Henric Avslutad Anläggningar Teckna avtal med David ang Sjöb Henric Avslutad ALMA Ta fram excel-ark med kalkyl på försäljningsstöd Henric Pågående Sjöb Upprätta en skgsbrukplan Henric Avslutad FM prtkll Originalprtklluppföljning från FM med Anna Åkessn Ulf Avskriven Lånelöfte Ordna ett lånelöfte åt förbundet. Albin Avslutad Tackblmma Ordna avtackning till Lena Pålssn. Albin & Hanna. Avslutad d ALMA Skicka ut påminnelser betalda almanackr Kansliet Avslutad e Sjöb Begära in ev. dkumentatin från Ulf Franssn rörande Sjöb Gustaf Avslutad e Sjöb Avtal med Enigma Richard Avslutad d varumärke Kmminicera ut rapprt gällande återremiss av prpsitin Kmmunikatinsgr. Avslutad e Revisr ta in kstnadsförslag på revisinsbyråer Richard Avslutad a FM 2013 Förhandlingsrdning Ulf Avslutad a FM 2013 Verksamhetsberättelse Hanna Avslutad a FM 2013 Resultat- ch balansräkning Richard Avslutad a FM 2013 Verksamhetsplan Gustaf Avslutad b Fastigheter Svara frågeställaren ang. fastigheter sm eventuellt kan tillfalla förbundet Ulf Avskriven c Distrikt Midälva, Svara frågeställaren ch invlvera Scuternas disktikt i frågan Jörgen Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Triangelförbundet ang. medlemskap inför telefnmöte Henric Avslutad d Strukturprcessen Kntakta Ungdmsstyrelsen kring knflikter i förfarandet att ansluta Gustaf Avslutad a FM 2013 medlemmar Kntakta förbundsmötets till Triangelförbundet enda mtinär inför telefnmöte för följdfrågr Gustaf Avslutad b FM 2013 Undersöka möjligheter till underhållning under FM-middagen tillsammans Albin/Carin Avslutad b FM 2013 Upprätta med ROKO en budget för FM 2013 Albin Avslutad Huvudföreskrift att uppdra åt Carin att uppdatera huvudföreskriften enligt vanstående Carin Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra åt Hanna att frtsätta dialgen med Scuterna Hanna Avslutad c Södra smålands distrikt att uppdra Henric att återkppla till Södra Smålands Scutdistrikt. Henric Avslutad b KFUM festival att uppdra åt Henric att undersöka hur det ser ut med biljetterna ch Henric Avslutad återkppling uppdra festivalen åt Ulf för vidare att kntakta arbete Jörgen i frågan. för återkppling av tidigare fattade beslut. Ulf Avslutad b Avtal allegrett uppdra åt Albin att ta fram ett avtal tillsammans med Allegrett gällande Albin Avslutad c Avtal Regina uppdra revisins åt uppdrag. Albin att avsluta avtalet med Club n Web gällande vårt tidigare Albin Avslutad a Avtackning revisrer uppdra medlemsregister åt Ulf att publicera Regina. ett tack till revisrerna på hemsidan. Ulf Avslutad a Avtackning revisrer uppdra åt Carin att kntakta kansliet för att mbesörja avtackningspresenter Carin Pågående b ROKO & LUFT till uppdra de tidigare åt Albin revisrerna. att återkppla till LUFT med Styrelsens svar. Albin Avslutad b ROKO & LUFT uppdra åt Carin att återkppla ch föra diskussin under kmmande möte Carin Avslutad Kmmunikatin Försök med ROKOs sälja tillbaka kntaktpersn. pragbiljetter till festivalrganisatinen Ulf Avslutad b FM-prtkll Se till att FM-prtkllet flyter på Carin Avslutad ROKO & LUFT Uppdra åt Carin att återkppla med ROKOs kntaktpersn ang möte Carin Avskriven a FM efterarbete Uppdatera verk plan, verk ber, stadgar etc med avseende på beslut fattade Ulf Ej påbörjat c KFUM Sverige stadgar Renskriva på FM styrelsens kmmentarer på KFUM Sveriges stadgar ch skicka Carin Avslutad b Påminna Fsie & Wä dem Påminna till rganisatinsgruppen Fsie ch Wä m att de skall inkmma med ansökan m utträde Hanna Avslutad a Revisrkntakt ur Etablera scutförbundet ch ha frtlöpande kntakt med de nya revisrerna Hanna Avslutad a Back up Hämta in kmpletterande uppgifter ch presentera ett beslutsunderlag till Henric Avslutad b FM 2014 nästa Sndera möte terrängen gällande gällande back up gemensamt system på kansliet FM inklusive seminarium etc nästa Carin & Henric Påbörjad d Getting Tgether Återkppla år. vår ståndpunkt till KFUM Sverige gällande Getting Tgether Hanna Avslutad d Getting Tgether bken Kntrllera eventuella kvarstående åtagaden gällande avrapprtering av Carin Avslutad a FM Ta prjektet fram en Getting rapprtmall Tgether. för styrelseledmöter att använda för att kntinuerligt Ulf Ej påbörjat a Sjöb rapprtera Upprätta grundlig pågående inventarieförteckning ch avslutad verksamhet i relatin till Anna-Karin Avslutad

10 d FM-prtkll Tillse att FM-prtkllet når Ulf Carin Avslutad d FM-prtkll Tillse att FM-prtkllet når våra medlemmar Ulf Avslutad a Fndplaceringar Sälja fnder i Swedbank. Rbur Humanfnd ch Rbur Albin Avslutad a Fndplaceringar Penningmarknadsfnd Ta fram grundligt diskusinsunderlag inför mötet i Hult Albin ch Henric Avslutad c KFUM Nrrköping Tacka för inbjudan, gratulera 100åringen ch avböja deltagande Hanna Avslutad d LSU nv Kntakta ROKO för att undersöka m de har möjlighet att representera scutförbundet Carin Påbörjad

11 Bilaga 2

12 KFUK-KFUMs scutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Presidiet, 18 augusti Sammanträdesplats Antal bilagr Telefnmöte 0 Närvarande med rösträtt Hanna Nilssn Förbundsrdförande Henric Axeheim Vice förbundsrdförande Albin Askman Junhede Förhinder Närvarande utan rösträtt 1. Mötets öppnande Hanna Nilssn hälsar alla välkmna ch förklarar därefter presidiets sammanträde för öppnat. 2. Inlösen av banklån Vid upplösningen av förbundets fnder inför mplacering har förbundets likviditet förbättrats avsevärt ch SEB har gett förbundet rådet att amrtera hela banklånet sm återstår. Presidiet beslutar: att uppdra åt Albin att amrtera hela banklånet. 3. Stckhlm-/Gtland Scutdistrikt Vid årsmötet för KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm-/Gtland i juni beslutade distriktet att det skulle läggas ner. Deras andra årsmöte för att bekräfta nedläggningen kmmer ske i början av hösten, sm vi har förstått det. Förbundet har en frdran på distriktet m kr. I våras infrmerades tf rdförande Martin Lindhlm m detta via en facebk-knversatin ch i juli skickades ett infrmatinsbrev m denna frdran till distriktsstyrelsen ch deras eknm, ingen vidare respns har erhållits från deras sida. Ichmed att nedläggningstiden för distriktet närmar sig ser presidiet det sm pririterat att kräva in denna skuld. Förbundet bör ge distriktet en till chans att höra av sig kring denna frdran genm ett påminnelsebrev ch m detta inte ger effekt så bör frdran skickas till Svea Inkass för indrivning. Presidiet beslutar: att uppdra åt Albin att skicka ett påminnelsebrev till KFUK-KFUM Scutdistrikt Stckhlm- /Gtland ch infrmera dem m att m de inte svarar så går frdran vidare till inkass. 4. Mötets avslutande Hanna Nilssn tackar alla för visat intresse ch förklarar mötet för avslutat. Hanna Nilssn Ordförande & Justerare Albin Askman Junhede Sekreterare Sida 1 (1)

13 Bilaga 3

14 LIKVIDITET 2015 KFUK-KFUM Scutförbund Ingående Balans Scenari: Minskad ALMA-intäkt Rapprtmånad Inbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttala Inbetalningar Utbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttal utbetalningar Kassaflöde från verksamheten Finansiella transaktiner Fnder Räntr, bankavgifter, amrteringar Ttal finansiella Kassaflöde efter finansiella transaktiner IB SEB BG IB Nrdea PG Alma 0 IB Nrdea PG Övrigt 0 IB Nrdea PG ROKO 0 Likvida Medel UB Sald Bank

15 Kntrll Ttaler Kmmentar Endast FM Ingen utbildning Ledningen genererar generellt inga inbetalningar Kansliet genererar generellt inga inbetalningar Medlemsservicen genererar generellt inga inbetalningar Inga anläggningar Denna är nll då vi inte har några prjekt eller arrangemang resten av året Ingen utbildning Inga anläggningar

16 LIKVIDITET 2014 KFUK-KFUM Scutförbund Ingående Balans Scenari: Minskad ALMA-intäkt Rapprtmånad Inbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttala Inbetalningar Utbetalningar Prjekt & Arrangemang Utbildning Ledning Kansli (inkl. persnal) Alma Medlemsservice Förvaltningar ch anläggninar Övrigt Ttal utbetalningar Kassaflöde från verksamheten Finansiella transaktiner Fnder Räntr, bankavgifter, amrteringar Ttal finansiella Kassaflöde efter finansiella transaktiner IB SEB BG IB Nrdea PG Alma 0 IB Nrdea PG Övrigt 0 IB Nrdea PG ROKO 0 Likvida Medel UB Sald Bank

17 Kntrll Ttaler Kmmentar Endast FM Ingen utbildning Ledningen genererar generellt inga inbetalningar Kansliet genererar generellt inga inbetalningar Medlemsservicen genererar generellt inga inbetalningar Inga anläggningar Denna är nll då vi inte har några prjekt eller arrangemang resten av året Ingen utbildning Inga anläggningar #######

18 Bilaga 4

19 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Kapitalplacering av förbundets överlikviditet Bakgrund Vi har haft en str mängd kapital placerade i fnder med hög risk sm vi vid förra styrelsemötet i juli bestämde ss för att sälja andelarna ch sätta in pengarna på bankkntt. Av dessa pengar kmmer en del (ca 10-15%) gå till att täcka likviditetsbehvet för ALMA-prduktinen ch det kapital sm är kvar ska investeras i linje med förbundets kapitalförvaltningsplicy. Sedan kmmer det kmma in pengar från försäljningen av Sjöb sm ckså ska investeras i samband med detta. Nu Förbundet har en nu en ganska str överlikvid ch detta kapital ska investeras. Nu måste det beslutas m hur vi ska placera detta kapital, alltså i vilken frm. Exakt summa sm ska investeras lämnar vi till ett senare beslut. Henric ch jag har varit på möte med vår bank (SEB) ch fått placeringsrådgivning för förbundet. Vi fick ett förslag 8 juli sm bygger på fndprtföljer ch strukturerade prdukter (Bilaga 1). Sedan fick vi ett förslag den 20 augusti sm bygger på bankknt ch fndprtföljer. (Bilaga 5). Vi lät även Gustaf Haag utvärdera 8:e juli förslaget ch hans svar finner ni i bilaga 2. Efter utvärderingen skrev Gustaf ett eget förslag på hur vi skulle kunna göra genm en egen fnddepå ch investeringsrådgivare. Det förslaget finns bifgat i bilaga 3 & 4. I bilaga 6 finner ni ett beslutsstöd med infrmatin kring de lika investeringsfrmer sm är aktuella för förbundet ch förklaringar på en del nyckelrd. Sida 1 (1)

20 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare SEB:s förslag på placeringar Andreas Hlmgren, SEB Jag föreslår nedanstående placeringar. Placering i Kapitalskyddade placeringar förutsätter alltså att ni kan låta pengarna stå i 3-4 år, kapitalskyddet förutsätter att man behåller placeringen till slutdagen. Om ni är säkra på detta är det bättre att sätta pengarna i Prtfölj Trygg. Klla ckså gärna att placeringarna inte är i strid med den nya rganisatinens placeringsplicy, m det finns någn sådan ännu. De exakta siffrrna i detta förslag kan brtses ifrån då exakt summa sm ska placeras har ändrats sen förslaget skrev. Det sm behöver tas in är förhållandet mellan de lika placeringarna. Placeringsförslag juli-augusti Prtfölj Trygg Kapitalskyddad placeringar Summa Sida 1 (3)

21 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Prtfölj Trygg (låg risk) Fnd Fndnr Andel Risknivå Belpp SEB High Yield SEK - Lux ack % Medel (5) Sky Harbr US Shrt Duratin HY % Låg (3) Pimc Uncnstrained Bnd Fund % Medel (4) SEB Räntehedge Alpha % Medel (4) SEB Obligatinsfnd Flexibel SEK - Lux ack % Låg (2) Ttalt 100% Sida 2 (3)

22 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Sida 3 (3)

23 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs utvärdering av SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Gustafs utvärdering Fndprtföljen En betydligt bättre mix av tillgångsslag ch risk än vad era nuvarande placeringar i Rbur Humanfnd erbjuder. En av fnderna, PIMCO Uncnstrained Bnd Fund är en mycket bra fnd från världens största ränteförvaltare ch kmmer att följa bligatinsindex fint vilket är bra. Sky Harbr har jag inte sett innan, någt sm kan förklaras med att den är ny (startade förra året). Sen kmmer vi till det SEB tjänar pengar på, att sälja sina egna prdukter. Dessa är fta dyrare än alternativen utan att prestera bättre. SEB High Yield Avgift: 1,28 % löpande årlig avgift. Avkastning: 8,99 % per år Vlatilitet (Risk): 8,5% SEB Räntehedge Avgift: 1,1 % löpande avgift per år + 20 % av all psitiv avkastning Avkastning: 3,10 % per år Vlatilitet (Risk): 3% SEB Obligatinsfnd Avgift: 0,7 % löpande avgift per år Avkastning: 2,25 % per år Vlatilitet (Risk): 1% Sm alternativ finns det en str uppställning billigare ch bättre fnder. Ett exempel: Carniege Crprate Bnd Fund Avgift: 0,95 % löpande avgift Avkastning: 7,6 % per år Vlatilitet (Risk): 3,1% Förstår dck m detta är priset ni måste betala för att få kredit på SEB etc. Strukturerade investeringar Sida 1 (2)

24 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs utvärdering av SEB:s juli förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Helt krrekt med kapitalskyddade strukturer, dck är det pinsamt dåliga villkr på de förslag ni fått. 50 % i deltagandegrad är acceptabelt. Dessutm både överkurs ch curtage så att transaktinskstnaden landar på ca 3 % istället för de vanliga 2 %. // Gustaf Sida 2 (2)

25 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Gustafs förslag Gustaf har föreslagit att vi placerar pengarna i en fnddepå hs en fndkmmissinär ch då kan vi välja vilka fnder vi vill. Placerar vi genm SEB kan vi bara välja på deras utbud. Scuterna använder sig av exempelvis Garantum Fndkmmissin ( Han sa även att vi då kan skaffa ss en investeringsrådgivare sm hanterar allt pappersarbete ch bevakar depån. Rådgivaren tar inget betalt utan erhåller istället curtaget (2%) från fndkmmissinären vid affärer. Det är mycket vanligt med rådgivare då det inte kstar slutkunden någt extra Depåerna är kstnadsfria ch hanterar aktier, fnder, strukturerade placeringar etc. Fndkmmissinärerna har inga rådgivare ch rådgivarna har inga depåer (finns givetvis undantag). Det är för att tillskillnad från bankerna uppnå en berende rådgivning. Investeringsförslag Ratinalen i förslaget bygger på kapitalbevarande. 70% placeras i räntefnder sm är daglighandlade, dvs de går att realisera varje dag. Kapitalet delas upp på tre lika förvaltare sm alla har visat på gd avkastning (mkring 6% per år) men framför allt en låg risk (vlatilitet) m 2,5% (jmfr Banc Humanfnd 20%). 30 % placeras i strukturerade prdukter. Kapitalet fördelar mellan fyra prdukter där tre är aktieinvesteringar med kapitalskydd ch en är kreditlänkad mt eurpiska blag. Underliggande är utvalda aktier sm presterar krrelerat med den svenska, amerikanska respektive glbala aktiemarknaden. Underliggande aktier är fta mycket vlatila vilket gör att de passar utmärkt för kapitalskyddade investeringar. Syftet är att få en möjlighet till gd överavkastning utan att riskera kapitalet. Dessa strukturer är låsta i 5 år. Den sista strukturen betalar ut en årlig kupng m 5,5% + stibr*. Detta gör prdukten inflatinsskyddad ch ger dessutm ett kassaflöde sm inte är låst. Investeringar kan alla placeras i en Garantumdepå där det går att se dagsaktuella kurser för hela innehavet. * STIBOR, eller Stckhlm Interbank Offered Rate är en daglig referensränta sm beräknas sm ett aritmetiskt medelvärde av de räntr sm bankerna SEB, Nrdea, Svenska Handelsbanken, Swedbank ch Danske Bank ställer till varandra för utlåning i svenska krnr. STIBOR används sm referens för räntesättning eller prissättning avderivatinstrument. En ränta på ett lån kan exempelvis uttryckas sm STIBOR T/N + 1% ch kmmer då följa STIBOR T/N-räntan med ett tillägg m en prcentenhet. Nteringarna för STIBOR publiceras varje vardag kl 11:00. Sida 1 (2)

26 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; Gustafs förslag Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills Vidare Frågr sm jag har ställt kring detta Ichmed att de strukturerade är låsta i 5 år hur fungerar det med vår rganisatinsförändring till ett KFUM ch vår dåliga eknmi, vilken effekt blir det av att pengarna är låsta i 5 år. Vad händer m vi verkligen måste lösa in dem? Och de skulle gå att kunna föra över till KFUM Sverige den dagen det behövs, eller hur? Alla strukturerade prdukter kan realiseras när sm helst under 5-årsperiden. Dck så kstar det prduktens återstående tidsvärde vilket gör att det fta är en dålig affär. Vid förtida inlösen kan även kapitalskyddade strukturer resultera i förluster. Men i värsta fall så går det alltid. Och de skulle gå att kunna föra över till KFUM Sverige den dagen det behövs, eller hur? Det är möjligt att flytta alla instrument från en depå till en annan depå med annan ägare, så det blir inga prblem vid framtida rganisatinsförändring. Sida 2 (2)

27 KFUK- KFUMs scutförbund Kapital Fnd 70% Strukturerade prdukter 30% STIBOR 3m 1,20% Prtkll Scutstyrelsen , 102a Fnder Andel Kapital Typ Avkastning/år (5 års snitt) Carnegie Crprate Bnd Fund 50% Räntefnd 7,6% Merrant Alpha Select SEK 25% Blandfnd 6,7% Case Safe Play 25% Räntefnd 6,1% TOTALT 100% ,0% Strukturerade prdukter Andel Kapital Typ Avkastning/år (5 års snitt) Glbal Trygghet % Aktiebligatin 7,2% USA Blue Chip 19 25% Aktiebligatin 6,6% Kredithybrid Defensiv Sverige Tp Pick nr % CDS/aktieptin 10,3% Eurpa itraxx Main 5/15 STIBOR 2 25% CDS 6,7% TOTALT 100% ,7% Fördelning Carnegie Crprate Bnd Fund Merrant Alpha Select SEK Case Safe Play Glbal Trygghet 1599 USA Blue Chip 19 Kredithybrid Defensiv Sverige Tp Pick nr 1623 Eurpa itraxx Main 5/15 STIBOR 2

28 Vlatilitet Risk (SRRI) Årlig avgift Curtage Valuta Mrningstarbetyg Mer inf 3,1% 3 av 7 0,95% 0% SEK 5 av 5 fnder/rantefnder/crprate- bnd/ 1,6% 2 av 7 1,00% 0% SEK 4 av 5 fnder/avkastning/ 2,1% 3 av 7 1,00% 0% SEK Ej bedömd 2,5% Löptid (år) Deltagandegrad Risk (SRRI) Kapitalskydd Valuta Curtage Emittent Kmmissinär Mer inf 5,3 100% 2 av 7 Ja USD 2% UBS Garantum % 2 av 7 Ja USD 2% BNP Paribas SIP cntent/uplads/2013/07/brschyr- USA- Blue- Chip- 19.pdf 5 145% 3 av 7 Nej SEK 2% Nrdea Garantum av 7 Nej SEK 2% Nrdea Carnegie

29 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep SEB:s förslag på placeringar Andreas Hlmgren, SEB Kapital för utgifter närmaste året placeras på Företagskntt, Kapital för utgifter år 2 ch 3 placeras på Placeringsknt 3 mån, med ränta 1,80%. Detta innebär att pengarna är låsta på kntt med 3 månader i stöten. Denna 3 månaders perid förlängs med autmatik. Resterande kapital föreslås placeras i följande fndprtfölj: Prtfölj Trygg (låg risk) Fnd Fnd nr Risknivå Andel SEB High Yield SEK - Lux ack 863 Medel (5) 10% Sky Harbr US Shrt Duratin HY 304 Låg (3) 20% Pimc Uncnstrained Bnd Fund 419 Medel (4) 20% SEB Räntehedge Alpha 540 Medel (4) 20% SEB Obligatinsfnd Flexibel SEK - Lux ack 926 Låg (2) 30% Ttalt 100% Även m de lika fnderna har varierande risknivå från låg till medel, anses prtföljen sm helhet på grund av samvariatinen mellan fnderna ha en låg risknivå ch passa för en placering på 3 år sm i detta fall. Mer inf m respekive fnd finns på under Fndkurser. Sida 1 (1)

30 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Infrmatin m den finansiella marknaden Inledning Vid vårt förra möte i juli förstd jag det sm att det var flera styrelsemedlemmar sm inte kände att de hade tillräckligt med kunskaper m den finansiella marknaden för att kunna ta beslut kring förbundets kapitalinvesteringar. Därför har jag, med hjälp av vår ena bankkntakt Andreas Hlmgren på SEB, skrivit ihp detta dkument för att ge en krt ch sammanfattad beskrivning av de mråden på den finansiella marknaden sm är relevanta inför beslutet kring kapitalinvesteringar för förbundet. Sida 1 (4)

31 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Olika investeringsfrmer Det finns många lika delmarknaden på den finansiella marknaden där kapital kan investeras, de investeringsalternativ sm är vara relevanta för förbundet är: Bankknt Fnder Fndprtföljer Kapitalskyddade/Strukturerade prdukter Bankknt Tryggaste frmen av placering, men därmed ckså den med lägst avkastningsptential. SEB erbjuder 0,55% ränta på Enkla sparkntt företag där det är fria uttag, ch 1,80% ränta på vårt Placeringsknt 3 mån där pengarna står låsta i 3 månader i taget. Vid slutet av varje 3- månadersperid startar autmatiskt en ny. Man kan avsluta kntt under en 3-månadersperid men då tappar man ränta. Kntna mfattas av insättningsgarantin, sm ger ett skydd på upp till EUR m banken skulle gå i knkurs. Fnder Placerar i aktier, räntepapper, valutr, råvarr, fastigheter, nterade blag eller andra typer av värdepapper. Syftet med fnder är att minska risken jämfört med m man placerar i enskilda värdepapper - såsm i ett enskilt blag på Stckhlmsbörsen. Risken med att placera i en fnd variera mycket berende på vilka typer av värdepapper fnden investerar i. En placering i aktier i Ryssland innebär mycket hög risk (men chans till hög avkastning), medan en placering i svenska statsbligatiner innebär låg risk (men generellt ckså ganska låg avkastning). Risken definieras sm svängningar i fndens värde, upp eller ner. Ju högre risk, dest mer svänger värdet upp ch ner. Det gäller att välja risknivån efter ens egen riskbenägenhet. Men ckså efter när man behöver pengarna - spara man på längre sikt kan man generellt acceptera en högra risknivå än m man sparar på krtare sikt. Utgångspunkten för detta är att även m en högriskfnd kan svänga mycket i värde i ett krtare perspektiv, är förväntansbilden att avkastningen på sikt blir psitiv. Sparar man på krtare sikt bör man dck välja lägre risknivå, annars kan det vara svårt att hinna "hämta hem" värdeförlusten vid en nedgång. Men det finns förstås inga garantier för att avkastningen ska bli psitiv, avsett m man väljer låg- eller högriskalternativ. Men har man överskttskapital sm kan placeras på några års sikt så är fnder ett bra sätt att få chans till bättre avkastning en knträntan. Fndprtfölj: När man placerar sitt kapital i flera lika fnder, kallar man det för en fndprtfölj. Kan exempelvis se ut sm nedan: Aktiefnd Sverige 20% Räntefnd Sverige 30% Aktiefnd Glbal 50% Kapitalskyddade/Strukturerade prdukter Förklaring variant 1: En kapitalskyddad placering ger dig möjlighet ch trygghet i samma placering. Placeringen består av två delar. En del sm återbetalar minst det nminella belppet på Sida 2 (4)

32 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep slutdagen. Den andra delen ger dig möjlighet till en avkastning m den valda marknaden eller tillgången utvecklas psitivt. Följ den här länken ch klicka på Vad är en kapitalskyddad placering ch titta på filmen: 8A6366CB75E7C AD7%26xsl%3Dse%26sitekey%3Dseb.se Annan variant på förklaring: Grafisk förklaring Denna figur bör användas tillsammans med någn av förklaringarna vanför, just summan SEK ch årtalen är bara ett exempel. Summan ch tidsperiden varierar från prdukt till prdukt. Obligatinen står alltså för den säkra biten vilket gör att man är garanterad sina pengar tillbaka. Optinen gör så att man kan få avkastning ch få mer pengar tillbaka. Sida 3 (4)

33 KFUK-KFUMs scutförbund Titel Beslutstöd: Infrmatin m den finansiella marknaden Prtkll Scutstyrelsen , 102a Författare Albin Askman Junhede Skapat datum Giltighetstid Tills 1 Sep Liten rdlista Deltagandegrad: Krt förklaring: Anges i prcent ch visar hur str del av uppgången man erhåller. Lång förklaring: Deltagandegrad är ett begrepp sm banker ch värdepappersinstitut använder inm handeln med aktieindexbligatiner ch andra strukturerade prdukter, för att beteckna hur str del av utbetalningen av en ptin sm innehavaren får när bligatinen utlöper. Om innehavarens premie (ursprungliga insats) precis räcker till att betala både bligatinen med tillhörande ptin ch avgifterna till utställaren blir deltagandegraden 100 prcent. Om det efter att bligatinen ch avgifterna är betalda endast återstår hälften av vad ptinen kstar blir deltagandegraden endast 50 prcent. Deltagandegraden kan även vara högre än 100 prcent, ch då får bligatinens innehavare en starkare expnering mt ptinens underliggande tillgång än vad en enda ptin skulle ha gett. Curtage: Curtage är den avgift sm en fndkmmissinär debiterar sin kund vid handel med värdepapper sm till exempel aktier. Transaktinskstnader: Inm eknmi är transaktinskstnader sådana kstnader sm uppkmmer vid ett eknmiskt utbyte. Exempelvis behöver en köpare sm letar efter en viss tjänst eller prdukt lägga ner en viss tid ch ett visst arbete samt eventuella andra kstnader för att få till stånd en affär. Detsamma gäller förstås säljaren. Det kan gynna samhället ch välfärden att minska transaktinskstnaderna i eknmin, eftersm kapital på så vis enklare kan fördelas till den verksamhet där det gör störst nytta. Internet ch börser är exempel på två fenmen sm drastiskt minskar transaktinskstnaderna i eknmin. Tullar är ett exempel sm ökar transaktinskstnaderna. Optin: Optins are derivative cntracts and gives yu the ptin t buy r sell smething in the future at sme predetermined price. Mer invecklad förklaring: Optin är en typ av derivat. En ptin ger ägaren rätt, men inte skyldighet, att i en bestämd tidpunkt i framtiden köpa eller sälja den underliggande tillgången till ett på förhand bestämt pris. Enkel förklaring: Optin ger dig rätt att köpa eller sälja t.ex. en aktie till 17 kr i mars nästa år. Obligatin: Är ett skuldebrev sm innebär att man lånar ut en viss summa pengar under en viss tid till exempelvis staten, en kmmun, ett hypteksinstitut eller ett större företag. Med en bligatin vet man exakt vad räntan är ch vad avkastningen är vid slutdatumet. Sida 4 (4)

34 Beslutsunderlag gällande placeringar av överlikviditet; jämförelse av förslag, Prtkll Scutstyrelsen , 102a Vid placering av 1,8 milj SEB 1 SEB 2 Rating Kmmentar Rating Kmmentar Avkastning 2 2 Inlåsning 2 30% låst i 5 år 3 30% låst i 3 mån K- plicys regleringar 30% placerat i företag sm 1 strider mt plicyn 2 Arbetsbelastning 3 3 Framtid(förändrad styrelse etc.) 2 Strukt.prd. krävs mer kunskap 3 Inga strukt.prdukter Avgifter per år 1 3% 3 1,20% Anskaffningsavgift kstar prtföljen kstar prtföljen. Summa Beskrivning av kapitalplacerings alternativ SEB 1 Se "SEB juli" i beslutsunderlag. SEB 2 Se "SEB augusti" i beslutsunderlag. Gustaf 1 Se "Gustafs förslag" i beslutsunderlag Gustaf 2 "Gustafs förslag" utan strukturella prdukter. Likviditeten placerad enligt fndprtföljen.

35 Gustaf 1 Gustaf 2 Rating Kmmentar Rating Kmmentar % är låst 5 år. 3 Tar brt strukt.prd. Vilket innebär att det inte är låst Strukt.prd. krävs mer kunskap 3 Inga strukt prd. 2 2% 3 1% 2 Bara på strukt.prd. Kstar kr 3 Ingen anskaffningsavgift

36 Bilaga 5

37 Hemskgsvägen 219, Enskede Telefn , E-pst Org. nr Sida 1 (2) Marknadsplan Scuternas almanacka 2014 Kanal Åtgärd Datum Kstnad Ansvarig E-pstutskick Ett e-pstutskick skickas ut till alla e-pstadresser i registret (scutkårer, föreningar, sklr/försklr, bkhandeln ch privatpersner) med inf m att almanackan nu finns att köpa i shpen. I mailet finns även en direktlänk till webbshpen. Uppföljande utskick går i ktber ch nvember. 4 september 2 ktber 6 nvember - Jhanna Bjuhr Escalante i samarbete med Mattias Wihlgaard på KFUMs kansli. Ny facebksida för almanackan samt facebk-kampanj Vi spinner vidare på nstalgikänslan ch försöker hitta ett upplägg sm gör att flk gillar ch delar. På sidan finns även tydlig länk till webbshpen. September Eventuell annnskstnad m vi vill öka Jhanna Bjuhr Escalante ch Ulf Klingnäs (styrelse ch kansli hjälper till att dela sidan/kampanjen) Banners länkade till webbshpen läggs upp. September - januari Ulf Klingnäs (material Jhanna Bjuhr Escalante) Artikel/reprtage m prduktinen av almanackan publiceras. Tankar m den etiska ch miljömässiga aspekten såväl sm visinen för almanackans framtid belyses. September 1 200:- Ulf Klingnäs (material Jhanna Bjuhr Escalante) Banner samt infrmatin ch länk till webbshpen. September - januari Scutstyrelsen Kårutskick Infrmatin m årets upplägg/nyheter. September - Scutstyrelsen Kansliet

38 Hemskgsvägen 219, Enskede Telefn , E-pst Org. nr Sida 2 (2) Kanal Åtgärd Datum Kstnad Ansvarig Icakuriren Annnsutrymme i Icakuriren. Tidningen når över läsare med en medelålder på 51 år, målgruppen befinner sig till str del på landsbygden (hela Sverige). Oktber Halvsida :- Kvartssida :- (liggande) alt :- (stående). Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante familjeliv.se Digital banner på Sveriges största sajt för familjefrågr. Nvember Big Banner XL 980x240px ---:- DWS Banner 250x240 px ---: :-/banner för framställning. Jhanna Bjuhr Esclante Lärarnas tidning, nr 15 eller nr 16 Annns i Lärarnas tidning, upplaga ex. Direktadresserad till lärarförbundets medlemmar (både lärare ch sklledare) samt till sklrna. Nr 15, utg. dag 4 ktber Nr 16, utg. dag 18 ktber Helsida :- Halvsida :- Kvartssida :- Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante Försklan, nr 8 Annns i tidningen Försklan, förskllärarnas branschtidning, upplaga ex, läsare. Utg. dag 9 ktber Helsida :- Halvsida :- Tillkmmer 1 200:-/annns för riginalframställning. Jhanna Bjuhr Escalante

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 6 oktober 2013 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 5 Närvarande med rösträtt Förhinder Ulf Klingnäs ( 108 111) Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Prtkll Sammanträde Antal sidr Scutstyrelsen 1-2 juni 2013 5 Sammanträdesplats Antal bilagr Götebrg 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilssn Carin Stegen Sandra Dauksz Anna-Karin Stenssn Henric

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB

Årsredovisning Armada Kanalfastigheter AB 3 '' 3 Årsredvisning Armada Kanalfastigheter AB Org.nr Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Årsredvisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen ch verkställande direktören för Armada Kanaifastigheter

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6

FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 033.6 POLICY FÖR DONATIONSFONDERNAS FÖRVALTNING ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 1992-11-26, 174 ÖVERGRIPANDE MÅL Västerviks kmmun svarar för den eknmiska förvaltningen

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 6-7 april 2013 6 Sammanträdesplats Antal bilagor Stockholm 0 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Henric

Läs mer

Information från socialkontorets ledningsgrupp

Information från socialkontorets ledningsgrupp PROTOKOLL LEDNINGSTRÄFF 2015-10-20 Närvarande: Berit Nrén, Christina Kvarnström, Erika Hanssn, Fredrik Nilssn, Inger Engström, Lena Sjölin, Peder Hanssn, Sture Veräjä, Åsa Israelssn, Eva Åkerlund Infrmatin

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten

Vetlanda kommun. Granskning av Överförmyndarverksamheten Revisinsrapprt 2013 Genmförd på uppdrag av de förtrendevalda revisrerna i Vetlanda kmmun Vetlanda kmmun Granskning av Överförmyndarverksamheten Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26

Styrelsen diskuterade de diarieförda rapporterna, varpå listan lades till handlingarna. Protokoll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Prtkll fört vid sammanträde med SYLF:s styrelse 2013-02-26 Deltagare: Emma Spak Jens Ellingsen Jnathan Ilicki Harald Strömberg Ysef Tysn Jakim Samuelssn Förhinder: Adina Welander Vid prtkllet: Jhn Gambe

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING SKYDDA Denna förköpsinfrmatin innehåller en sammanfattning av de viktigaste villkren avseende Allras Tandvårdsförsäkring Skydda. I försäkringsbrevet,

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande

Uttalande från styrelsen för Caperio Holding med anledning av Advanias offentliga kontanterbjudande Pressmeddelande 27 april 2017 Uttalande från styrelsen för Caperi Hlding med anledning av Advanias ffentliga kntanterbjudande De berende styrelseledamöterna 1 för Caperi Hlding rekmmenderar enhälligt aktieägarna

Läs mer

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar

Karlstad Pistol- och Sportskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013. Stadgar Karlstad Pistl- ch Sprtskytteklubb Stadgar antagna årsmötet 2013 Stadgar för Karlstads Pistl- ch Sprtskytteklubb nedan kallad föreningen, med säte i Karlstads kmmun. Föreningen är bildad 1945. Stadgarna

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor

KOMMUNIKATIONSPLAN. Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT. Revisionshistorik. Bilagor KOMMUNIKATIONSPLAN Digital Agenda för Västra Mälardalen samt Tillgänglighet till Hållbar IT Prjektägare:, Mikael Lagergren Prjektledare: Per Fröling ch Mttagare: Deltagare i prjektet ch andra intressenter.

Läs mer

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG

VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG VÄSENTLIG INFORMATION AVSEENDE CERTIFIKAT TURBO LONG Hur ska jag använda detta dkument? Detta dkument förser dig med infrmatin m väsentliga egenskaper ch risker för en investering i Certifikat Turb Lng

Läs mer

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud

Rutin för domänvalidering. Verifiering av organisationer och ombud Rutin för dmänvalidering Verifiering av rganisatiner ch mbud Rutin för dmänvalidering - verifiering av rganisatiner ch mbud 1.3 SITHS Plicy Authrity Innehåll Dkumentets syfte... 2 Dkumentets målgrupp...

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet

Stadgar för Bostadsföreningen N:o 2 Kvarteret Tuben utan personlig ansvarighet Stadgar för Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben utan persnlig ansvarighet 1. Namn ch ändamål Denna förening, vars namn är Bstadsföreningen N: 2 Kvarteret Tuben u.p.a., har till föremål att för sina medlemmars

Läs mer

Centrala Sacorådet i Malmö stad

Centrala Sacorådet i Malmö stad Centrala Sacrådet i Malmö stad Enkät m tid för det fackliga uppdraget i samverkan Enkäten har skickats ut till alla Sacs representanter i samverkansgrupper på stadsmrådesförvaltningarna ch alla Sacs samverkansrepresentanter

Läs mer

Riktlinjer för verksamheten

Riktlinjer för verksamheten Riktlinjer för verksamheten Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar brar mellan det förgångna, nutiden ch framtiden. Hembygdsrörelsen har ett

Läs mer

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget.

Mats, Jenny och Marcus skall kolla så att de har access till banken i dagsläget. Prtkll Styrelsemöte 2 Dag: 2016-01-13 Tid: 18.30-21.30 Plats: Hans ch Lena Hedström Närvarande: Mats Jhanssn, Marcus Pallvid, Jenny Längström Elamssn, Hans Hedström, Christf Sjökvist 1. Mötets öppnande

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 9 april 2014 3 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 3 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Ordförande Albin Askman Junhede Sandra Dauksz Anna-Karin

Läs mer

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun

Kartläggning av biogasförutsättningar från gödsel inom Kungsbacka kommun Kartläggning av bigasförutsättningar från gödsel inm Kungsbacka kmmun Innehåll Uppdrag 2 Tillvägagångssätt 2 Slutsatser 5 Eknmi 5 Kalkyl 6 Förslag till frtsättning 7 Uppdrag Att kartlägga gårdar inm Kungsbacka

Läs mer

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10

Socialkontoret, Moravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 G= Malung-Sälens kmmun 1 Plats ch tid Beslutande Scialkntret, Mravägen 4, Malung, kl. 09.00-12.10 Carina Albertssn (S), rdförande Brita Shlin (M), vice rdförande Birgitta Örjas (S) Jörgen Nrén (S) Britt-Marie

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Att ta emot internationella gäster på Vilda

Att ta emot internationella gäster på Vilda Att ta emt internatinella gäster på Vilda Visst är det häftigt, att ni ska få skapa årets lägerupplevelse tillsammans med scuter från ett helt annat land? Att ha internatinella scutgäster är rligt, spännande

Läs mer

Installation av fiber och IPTV i Seraljen

Installation av fiber och IPTV i Seraljen Frågr ch svar Frågr ch svar Installatin av fiber ch IPTV i Seraljen Kmmer COM hem att helt försvinna eller kan man ha det i en övergångsperid? Svar: Vi kmmer att ha tillgång till CmHem under 2016 ch 2017

Läs mer

Investerings prospekt

Investerings prospekt Investerings prspekt En intrduktin Net Sales pr merg Tel. +46 70 369 82 22 Isafjrdsgatan 22, B5tr. Fax:+ 46 8 755 03 98 inf@netsales.se När mer eget kapital behövs I många skeden i ett företags utveckling

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Jörgen Wallin Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 72. Mötesformalia a) Mötets öppnande Gustaf Haag

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen 3 mars 2014 2 Sammanträdesplats Antal bilagor Telefonmöte 4 Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Hanna Nilsson Sandra Dauksz Anna-Karin Stensson Albin Askman

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12.

~'A REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Ett regionalt näri.ngslivsinrikta forskningsprogram Högskolan i Jönköping 2014-03 2017-12. Referens Emil Hesse ~'A ~~ Beteckning R 25313 1(4) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: status: Ett reginalt näri.ngslivsinrikta

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Ekonomisk Rapport år 2013

Ekonomisk Rapport år 2013 KFUKKFUMs scoutförbund Ekonomisk Rapport år 2013 Allmänt om ekonomiarbetet under året... 1 Likviditet... 1 Resultat... 2 Budget 2013... 2 Resultat 2013... 2 Kommentarer Resultatet år 2013... 3 Försäkringar...

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Certifiering

Allmänna bestämmelser för Certifiering [2012] Allmänna bestämmelser för Certifiering AB ÅKERIKONSULT AB Åkeriknsult INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Inledning... 4 Sveriges Åkeriföretag - Revisinsråd... 4 Kvalitets-/miljö-/arbetsmiljö-ch trafiksäkerhetscertifikat...

Läs mer

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund

Protokoll - styrelsemöte Stockholms Skidförbund Prtkll - styrelsemöte Stckhlms Skidförbund Datum: 16 maj 2017 Tid: Kl. 18-22 Plats: RSM, Västmannagatan 4, 4tr Närvarande: Björn Lidman, Karl Anderssn, Luise Crnebrg, Paula Lembke, Rikard Schwalbe, Tm

Läs mer

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB

Carnegie Holding AB. (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stockholm) Moderbolag till Carnegie Investment Bank AB (publ) och Carnegie Fonder AB Carnegie Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapprt 1 januari 30 juni

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16

Protokoll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 1(5) Prtkll för styrelsemöte i Järfällagymnasterna - 2015-04- 16 Datum: 2015-04-16 Tid: 18-21 Närvarande: Styrelsen: Pierre Erikssn, Tva Sörén, Ylva Sundelin, Cilla Söderhäll, Ltta Stlt, Helena Hjertén,

Läs mer

Bredbandspolicy för Skurups kommun

Bredbandspolicy för Skurups kommun Plicy 1 (11) Bredbandsplicy för Skurups kmmun Kmpletteringsdkument - IT-infrastrukturprgram, Skurups kmmun, 2002 - En förutsättning för BAS-satsningen Sammanfattning Medbrgares, företags ch rganisatiners

Läs mer

"~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN

~' REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN Referens Britt Wennerström, 036-102013 ~~ 0706-384158 "~' Beteckning R19013 Antal sidr 1(3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Ispiragera-Kreativa uttrycksmöjligheter för ett inkludrande samhälle Prjektägare:

Läs mer

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder

Instruktion för köp av fondandelar i Enter AB:s ( fondbolaget ) fonder Instruktin för köp av fndandelar i Enter AB:s ( fndblaget ) fnder Steg 1 - Fyll i anmälnings- ch frågefrmuläret Vänligen fyll i bifgat anmälnings- ch frågefrmulär ch skicka det till: Enter Fnder AB, Bx

Läs mer

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter

Information. ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning. för SKOLKLASSER. Vi lämnar alltid ett års garanti på våra produkter Infrmatin ALLT ni BEHÖVER VETA OM SOCKGROSSISTENS försäljning Ett enkelt sätt att TJÄNA PENGAR för SKOLKLASSER ch FÖRENINGAR Vi lämnar alltid ett års garanti på våra prdukter VÄLKOMMEN till SOCKGROSSISTEN!

Läs mer

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar

Exempel på hur Din tandvårdsförsäkring fungerar 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING VÅRDA Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Vårda. I försäkringsbrevet, stabell, de

Läs mer

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem

Ny fastighetsmäklarlag. Vitec Mäklarsystem Ny fastighetsmäklarlag Vitec Mäklarsystem Juni 2011 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning av den nya fastighetsmäklarlagen... 3 3. Jurnalplikten med checklistr... 4 4. Sidtjänster...

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé.

Ange din projektidé. Beskriv även bakgrunden och problemet som har lett fram till din projektidé. Sida 1 / 5 PROJEKTPLAN Det är bligatriskt att ta fram en prjektplan för prjektet. Prjektplanen utgör underlag för priritering mellan ansökningar ch för beslut m stöd. Prjektplanen ska ha följande innehåll:

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ

Stadgar. 7 Partiets beslutande organ Stadgar 1 Stadgar för partiet Aktiv Demkrati Detta är stadgarna för rikspartiet Aktiv Demkrati, i det följande mnämnt sm partiet. Stadgarnas funktin är att övergripande beskriva hur partiets arbete ska

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV,

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, KOMMUNIKATIONSSTRATEGI GÖTEBORGS MILJÖVETENSKAPLIGA CENTRUM, GMV, VID CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET FASTSTÄLLD: 2011-05-19 1 INNEHÅLL 1.Kmmunikatinsstrategins syfte, mfattning ch gränser... 3 2.Övergripande

Läs mer

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014

Kommunrevisionen: granskning av generella IT-kontroller 2014 KMMUNLEDNINGSKNTRET Handläggare Ditz Catrin Nilssn Maria Datum 2015-02-03 Diarienummer KSN-2014-1679 Kmmunstyrelsen Kmmunrevisinen: granskning av generella IT-kntrller 2014 Förslag till beslut Kmmunstyrelsen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A

KALLELSE 1(1) 2015-10-09. Parlamentariska nämnden extra sammanträde. Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Regionens hus, sal A KALLELSE 1(1) 2015-10-09 Parlamentariska nämnden extra sammanträde Tid: 2015-10-16, kl 09:00-12:00 Plats: Reginens hus, sal A Ärenden Val av prtklljusterare Fastställande av dagrdning Anmälan av prtkll

Läs mer

ABCIB Holding AB. Delårsrapport

ABCIB Holding AB. Delårsrapport ABCIB Hlding AB (Org. nr 556780-4983, styrelsens säte Stckhlm) Mderblag till Carnegie Investment Bank AB (publ) ch Carnegie Fnder AB Delårsrapprt 1 januari 30 september 2010 Med anledning av förändringar

Läs mer

YH och internationalisering

YH och internationalisering YH ch internatinalisering Myndigheten för yrkeshögsklan ISBN-nr: 978-91-87073-25-0 Dnr: MYH 2015/140 Omslagsbild: Bildarkivet 1 (10) Datum: 2014-12-16 Dnr: MYH 2015/140 Rapprt Yrkeshögsklan ch internatinalisering

Läs mer

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011

Revisionsrapport. Investeringar. Katrineholms kommun. Annika Hansson, Cert kommunal revisor Jukka Törrö November 2011 Revisinsrapprt Investeringar granskning med utgångspunkt i gd eknmisk hushållning Katrinehlms kmmun Annika Hanssn, Cert kmmunal revisr Jukka Törrö Nvember 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning ch

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS

Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA och SITHS Malltext Tredjepart- /Samarbetsavtal HSA ch SITHS Malltext Tredjepart-/Samarbetsavtal HSA ch SITHS Versin 1.2 HSA ch SITHS Förvaltning 2016-11-30 Allmänt Detta dkument är framtaget sm hjälp för de rganisatiner

Läs mer

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen

Taxor och avgifter - Översiktlig granskning av den interna kontrollen www.pwc.se Revisinsrapprt Taxr ch avgifter - Översiktlig granskning av den interna kntrllen Per Åke Brunström Certifierad kmmunal revisr September 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge

Instruktioner för mappning av individer till NY-läge PM 01-0-5 Genmförandekmmittén för nya Plismyndigheten Ju 01:16 ORG-1 Instruktiner NY-läge Instruktiner för mappning av individer till NY-läge Intrduktin Inm ramen för prjekt ORG-1 har ett förslag till

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Närvarande med rösträtt Ulf Klingnäs Jörgen Wallin Gustaf Haag Hanna Nilsson Carin Stegen Richard Trum Förhinder Ej tillämpbar Närvarande utan rösträtt Ej tillämpbar 5. Mötets öppnande Gustaf Haag hälsade

Läs mer

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM

FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM 1 FÖRKÖPSINFORMATION FÖR ALLRA TANDVÅRDSFÖRSÄKRING PREMIUM Dna förköpsinfrmatin innehåller sammanfattning av de viktigaste villkr avsede Allras Tandvårdsförsäkring Premium. I försäkringsbrevet, ersättningstabell,

Läs mer

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår

Ekonomiska rutiner inom Göta studentkår Sida 1/13 Eknmiska rutiner inm Göta studentkår Fastställd: 2012-06-20 Reviderad: exp@gta.gu.se 411 34 Götebrg www.gta.gu.se Sida 2/13 Innehåll Grundläggande infrmatin... 3 Handbkens syfte... 3 Styrdkument...

Läs mer

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter

Uppföljning av sommar 2015 Annika Sörensdotter Uppföljning av smmar 2015 Annika Sörensdtter Lönekntr Annika Sörensdtter Rapprt Uppföljning av smmar 2015 2(19) Innehållsförteckning Original lagras ch gdkänns elektrniskt. Utskrifter gäller endast efter

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar

Del 16 Kapitalskyddade. placeringar Del 16 Kapitalskyddade placeringar Innehåll Kapitalskyddade placeringar... 3 Obligationer... 3 Prissättning av obligationer... 3 Optioner... 4 De fyra positionerna... 4 Konstruktion av en kapitalskyddad

Läs mer

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen

Rapport delprojektgrupp HR i genomförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsreformen Rapprt delprjektgrupp HR i genmförandefasen aug 2012- jan 2014 hemsjukvårdsrefrmen HR gruppen HR gruppen deltagare har bestått av de fyra persnalcheferna för landstingets västra, centrala, östra länsdelar

Läs mer

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning

Storstockholms brandförsvar Dnr 111-1044/2013. AVTAL avseende tilläggstjänsten Brandskyddsutbildning Strstckhlms Dnr 111-1044/2013 Mellan Danderyds kmmun, rganisatinsnummer 212000-0126 (Kmmunen) ch Strstckhlms, rganisatinsnummer 212000-0356 Bx 1328,11183 Stckhlm (SSBF) har träffats följande AVTAL avseende

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt

9~, REGIONFÖRBUNDET JÖNKÖPINGS LÄN. Vaggeryds kommun 2015-01 2015-12 Nytt Referens Em il Hesse Beteckning fb/!j 9~, R 12214 /}r l pr~; / Antal sidr 1 (3) Underlag till prjektbeslut Prjektnamn: Prjektägare: År ch månad för prjektstart: År ch månad för prjektavslut: Status: Future

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Stockholms stad SOCIALTJÄNST. OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN ARBETSMARKNADSAVDELN INGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2010-10-07 Handläggare: Leif Styfberg Telefn: 08 508 25 702 Till Scialtjänst- ch arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalskolan f-6 Kvalitetsredvisning ch verksamhetsplan för fritidshemmet Duvhöken, Sammilsdalsklan f-6 Kvalitetsredvisning 2012/2013 Varje huvudman inm sklväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt ch kntinuerligt planera,

Läs mer

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för

Stadgar Kontakt Nässjö 20160127. Stadgar. för Stadgar Kntakt Nässjö 20160127 Stadgar för Affärsnätverket Kntakt Nässjö Stadgarna i denna lydelse antgs 20160127. 1 Syfte Syftet med nätverket är att medlemmarna ska bistå varandra i att på lika sätt

Läs mer

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015

Smultronbackens Förskola kvalitetsredovisning 2014-2015 Förskla Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(11) 2015-07-02 Smultrnbackens Förskla kvalitetsredvisning 2014-2015 1. Organisatin Smultrnbackens förskla bildar tillsammans med Åshammars förskla ett

Läs mer

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd

Kommunikationsplan Miljö- och samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Kmmunikatinsplan Miljö- ch samhällsnytta 2011-2012 - Vi skapar ren välfärd Sammanfattning Avfall Sverige 1 planerar att genmföra en pininsbildande kampanj riktad mt samhällsintressenter på lika nivåer

Läs mer

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015

Aktivitets- och internkontrollplan, bilaga till nämndsplan Lokala nämnden Halmstad år 2015 Aktivitets- ch internkntrllplan, bilaga till nämndsplan Lkala nämnden Halmstad år 2015 [Reviderad 2015-05-18] Lkala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lkal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner

Ekonomihandbok med tillhörande och närliggande rutiner Eknmihandbk för spelknvent Versin A, nvember 2009 Författare: Jhan Grth, jhan.grth@ggab.se Eknmihandbk med tillhörande ch närliggande rutiner Revisinshistria Datum Kmmentar Författare 2009-11-20 Ver. A:

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby

Dödsboanmälan. en förenklad form av bouppteckning. Östervåla Harbo Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Morgongåva Heby Dödsbanmälan en förenklad frm av buppteckning Östervåla Harb Vittinge Huddunge Tärnsjö Runhällen Mrgngåva Heby BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM DÖDSBOANMÄLAN 1 (3) CENTRALA FÖRVALTNINGEN Medbrgarkntret 0224-36

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA

Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Versin 1.0 Verksamhetsplan 2015-2016 KSA Verksamhetsidé KSA Västerås är en idrttsförening sm har sin bas i kreansk kampsprt. Idag erbjuder föreningen träning inm följande kampsprter: Hapkid, Haidng Gumd

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO

El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO El KOMMlJNSTYRELSENS KONTO SÖDERTALJE KO S~8NJ.Ö~E U Tjänsteskrivelse MUN Kmll'unstyrelsen 2uD7 -'i 1- Oj Emma Fagerstrand J R Tf chef Demkrati ch mångfald \Dnr() ril/tjlj _11_' --" 08-550 224 06 Emma.Fagerstrand@sdertalje.se

Läs mer

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma

Riktlinjer och rekommendationer Riktlinjer för periodisk information som kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma Riktlinjer ch rekmmendatiner Riktlinjer för peridisk infrmatin sm kreditvärderingsinstitut ska lämna till Esma 23/06/15 ESMA/2015/609 Innehållsförteckning 1 Omfattning... 3 2 Definitiner... 3 3 Syftet

Läs mer

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX

Avfallsplan. för Piteå Kommun. Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljökonsekvensbeskrivning. Antagen av kommunfullmäktige 2010-XX-XX Avfallsplan för Piteå Kmmun 2010 2020 Bilaga 2 Miljöbedömning inklusive miljöknsekvensbeskrivning Antagen av kmmunfullmäktige 2010-XX-XX 1 Definitiner ch begrepp Miljöbedömning av planer ch prgram är den

Läs mer