Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011. Antal svarande = 69. Svarsfrekvens i procent = 54.8. Utvärderingsresultat. Relativa frekvenser av svar"

Transkript

1 Marientte Fogde Jämställdhetskonferensen 2011 () Antal svarande = 69 Svarsfrekvens i procent = 54.8 Utvärderingsresultat Teckenförklaring Relativa frekvenser av svar Median Frågetext Vänstra värdet 25% 0% 50% 0% 25% Högra värdet n=antal svar md=median ab.=ingen synpukt Skala Histogram 5 1. Utvärdering av den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor vid Örebro universitet års tema: Jämställdhet och lika villkor. 1.1) Vilket är ditt helhetsintryck av den nationella jämställdhetskonferensen den november? Mycket bra 43.5% Ganska bra 37.7% Varken bra eller dåligt 13% Ganska dåligt 5.8% 1.2) I vilken utsträckning anser du att programinnehållet har varit relevant? Mycket bra 37.7% Ganska bra 44.9% Varken bra eller dåligt 7.2% Ganska dåligt 10.1% 1.4) Vad tyckte du om informationen som gavs innan konferensen? Mycket bra 56.5% Ganska bra 36.2% Varken bra eller dåligt 4.3% Ganska dåligt 0% Vet inte 2.9% Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 1

2 1.5) Vad tyckte du om informationen som gavs under konferensen? Mycket bra 60.9% Ganska bra 29% Varken bra eller dåligt 8.7% Ganska dåligt 1.4% 1.6) Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen såsom konferensservice och information om hotell och resor? Mycket bra 55.9% Ganska bra 26.5% Varken bra eller dåligt 4.4% Ganska dåligt 0% Vet inte 13.2% n=68 1.7) Vad tyckte du om de praktiska arrangemangen såsom lunch och fika? Mycket bra 42% Ganska bra 31.9% Varken bra eller dåligt 10.1% Ganska dåligt 14.5% Mycket dåligt 1.4% 1.8) Vad tyckte du om de praktiska arangemangen såsom middag och underhållning? Mycket bra 50.7% Ganska bra 24.6% Varken bra eller dåligt 2.9% Ganska dåligt 2.9% Mycket dåligt 1.4% Vet inte 17.4% Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 2

3 Fritextsvar 1. Utvärdering av den nationella jämställdhetskonferensen för universitet och högskolor vid Örebro universitet års tema: Jämställdhet och lika villkor. 1.3) Vill du ge några kommentarer med avseende på programinnehållet (föreläsningar och workshops)? Andra dagen var mycket bra, första dagen var inte så bra tycker jag. Det hade behövts någon form av intentionsförklaring eller vad ni ville med konferensen, lite mer än vad rektorn gav. Behöver inte vara så mycket info om dagens läge och statistik om kvinnor/män, räcker med en föreläsare som tar upp detta. Sedan får man utgå från att de som besöker konferensen är insatta och intresserade. Mer föreläsningar som diskuterar praktik och handlande/prevention, samt gärna mer intergrerat med olika diskrimineringsgrunder. Bra blandning av moment, hann aldrig tröttna. Bra med moment som aldrig översteg en timme, både för koncentration och funktionsnedsättningar. Saknar en större problematisering av begreppet jämställdhet och därmed namnet på konferensen. De intersektionella inslagen skulle behöva ta över hela showen för att vi inte ska fastna i gruppidentiteters konkurrens och de ständigt kvantitativa måtten på jämställdhet som i och för sig är nödvändiga men säger väldigt lite om hur variationen inom grupperna ser ut. Jag önskar också mer av klass, ålder och funktionsförmåga i konferensens innehåll. Bra att mikrofoner skickades runt i publiken men det skulle varit ännu bättre om det också talades om varför så att inte vissa ändå säger "Jo, men jag kan tala högt så alla hör" och struntar i att vänta in mikrofonen. Bra föreläsare och relevanta bidrag dag 1. Dag 2 var klart bäst. Hade svårt att välja mellan workshopsen, ville gå på alla. Det blev mycket omtugg och det som var nytt höll kaske inte lika hög kvalité. Man måste fundera på vad som är syftet med konferensen och målgruppen. Jag har förstått att målgruppen tidigare varit "praktiker". Om konferensen fortfarande ska vara en mötesplats för praktikerna bör inslag av verktygslådor vara större än idag. Teorierna kan vi och visst är vi intresserade av nya infallsvinklar men detta kanske inte ska ta så stor utrymme, framför allt med tanke på att det inte var några revolutionerande nyheter som kom. Eller så ska konferensen vara en forskarkonferens. Det enda som drar ner betyget från det allra högsta är en viss besvikelse på den workshop jag deltog på under måndagen eftersom det inte blev så mycket workshop men snarare en föreläsning/presentation - som dessutom inte innehöll det som titeln utlovade. Det kändes inte som att någon föreläsare riktigt gav svar på det de utlovat. Jag kände mig mer förvirrad över begreppet jämställdhet när jag gick än när jag kom. Workshopsen var ok, även om ämnena var på en lite väl grundläggande nivå. Det var för lite fokus på intersektionalitet Föreläsningarna kändes inte helt inspirerande, exempelvis kändes vissa lite "sömniga" och andra kom inte med något nytt. Hade varit bra med mer "hands on" tips. Lite mer om hur/vilka aktiva åtgärder som olika universitet arbetar med. Inga konkreta saker alls. Man står bara och stampar på samma ställa hela tiden. Undersökningen Akademiskt ledarskap i balans? var ganska bristfällig, varför bara intervjua kvinnliga chefer? Dock var Lotta Björkman riktigt bra. Hon pratade på ett bra sett om normer, hur man kan gå till väga och hur hon tänker/ använder normer i sin vardag. Det ska vara mer sånt på dessa konferenser. Konkreta förslag på hur man kan vara norm kritisk. Jag gillade verkligen Lotta Björkmans föredrag. Sen tyckte jag att det blev lite segt på slutet på tisdagen. Men det kanske berodde mer på att man var trött och ville hem... Jag tycker det var bra att det inte bara hadlade om forskning, kvinnors möjligheter att forska och bli docent, och fr a professor. Under fr a dag två kom vi ju faktiskt ihåg både att universitetet en är arbetsplatser och att vi har studenter. Det var mycket bra! Jag tyckte om mixen av forskningsbaserade resp praktikbaserade inslag. Workshoparna jag besökte var inte workshops, utan miniföreläsningar vilket var lite synd. Kanske lite för övergripande för oss som varit på flera liknande konferenser, men kanske bra för de som är nya inom området. Tycker också att publiken var ovanligt tyst (också jag själv) vilket såklart är lite synd nu när vi hade chansen. Ett stort extra plus för föreläsningen om normkritisk pedagogik - både innehåll och framförande var toppen. Kanske skulle kunnat vara lite mer om konkreta verktyg för oss praktiker i vardagsarbetet. Kanske vore det bra om vissa föreläsningar liksom seminarier målgruppsanpassas. Stor skillnad på om man arbetar som handläggare eller är forskare Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 3

4 Lotta Björkman bjöd på en bra, konkret föreläsning - en riktig show med bra exempel, skönt med någon som också kan fånga publiken inte bara har ett innehåll som är intressant utan även kan presentera det på ett intressant sätt vilket många av de andra inte förmådde! Många fina exempel att ta med sig tillbaka i verksamheten.(uppsala) Något ojämt innehåll, några föredrag och inslag var mycket bra några höll ganska låg nivå Rätt mkt nytt, inte så mkt gammal skåpmat Saknade fler praktiska exempel att fördjupa sig i. Hur tar man kunskapen vidare till verksamheten? Vilka goda exempel finns det? Bryt ned frågorna i mindre delar så det blir mer praktiskt greppbart. Tycker att det var för mycket presentation av redan kända fakta och för lite diskussion kring hur man kan applicera detta i verkligheten. Hur förbättrar vi vårt jämställdhetsarbete på universiteten utan att peka ut specifika grupper? Vad görs redan vid de olika universiteten? Sådana frågor hade jag ansett vara mycket mer intressanta än siffror på hur Sverige ligger i förhållande till resten av världen. Tycker att det var lite väl mycket inriktat på jämställdhet och att studenterna glömdes bort. Jag håller med Adrian som i den sista paneldebatten sa att det har handlat om män och kvinnor hela de här två dagarna och sen på dag två får transfrågorna en timme på en valbar workshop. Trode vi liksom hade kommit längre när det gäller intersektionalitet och att det faktist finns personer som inte identifierar sig som män eller kvinnor fast än det bara är dagens 2 juridiska kön. Dessa frågor borde verkligen få mer plat och statistik som utgår från män och kvinnor borde problimatiseras mer. Inte bara vara lite vid sidan om. Mer student perspektiv skulle också behövas. Annars tycker jag att det var ett väldigt varierande program med allt från pausgympa till konsert och paneldebatter, workshop och föreläsningar. Det var trevligt med denm variationen. Upplägget bra, men jag uppfattade inte att/när jag kunde välja workshops. Varierat innehåll med intressanta teman och personer. Uppskattade workshopen från Gävle Var bara med dag 1 Överlag bra upplägg, inga synpunkter 1.9) Övriga kommentarer som du vill skicka med till arrangören av årets konferens eller till nästa års konferens - KTH? Har du exempelvis förslag på tema, workshops eller föresläsare till nästa år? 1) Alldeles för dåligt med de längre pauserna mellan föreläsningar och workshops - minglet med kollegor är oerhört viktigt för att upprätthålla och skapa nätverkskontakter och byta erfarenheter! Dessutom behövs 5 minuters små bensträckare mellan varje föreläsare - då nyttjas den dyrbara tiden effektivt som ändå går åt till att få igång teknik, mikrofoner osv. 2) Man gav på tok för dålig info vid pauser osv när man skulle återsamlas osv. 3) Lunchen dag 1 var inte bra, men dag 2 var det ett skämt. När konferensen pågår ända till kl är det sorgligt att serveras en macka. Bra idé att kunna ta med sig, men det hade varit vits om konferensen slutat i samband med lunch... 4) Middagen på Slottet var fantastiskt god. Svårt att höra musiken, den störde snarare minglet vid borden. Saknade en kort info om själva Slottet och dess bakgrund, hade varit trevligt. 1) Konferensens målgrupp är varierad: studentrepresentanter; lika villkors-/jämställdhetsombud; handläggare i stabsfunktion; samt (genus)forskare. Det gör naturligtvis att förväntningarna kan vara olika: vissa behöver en introduktion till praktik-/kunskapsfältet medan andra varit med länge och är vana aktörer. Kanske prova mer anpassade upplägg som passar olika målgrupper och olika erfarenhetsnivåer? 2) Konferensens syfte kan diskuteras. Är det påfyllnad/inspirerarande föreläsningar/komma-bort-från vardagenkonferens? Då blir konsekvensen att man ska satsa på några riktigt bra föreläsare. Vill man spänna bågen hårdare kan man se konferensens deltagare som en mycket viktig och kompetent grupp för att påverka politik och verksamhet vid våra lärosäten. Då blir konsekvensen att man riggar konferensen på ett sätt som möjliggör att vi gemensamt kan identifiera, och arbeta med, viktiga frågor (ex vis i mer arbetande sessioner/workshops). Kan konferensen mynna ut i en skrivelse till departementet, debattartikel el dyl? Hela Sveriges lika villkors-/jämställdhetsaktörer inom högre utbildning finns ju på plats! Vi skulle kunna se oss som en stark lobbygrupp! Kan man bjuda in media för att skapa mer uppmärksamhet? Vilka viktiga makthavare kan man sluta allianser med? En rektor som hälsar välkommen och sedan skyndar sig därifrån ger inte mycket power till frågorna. Finns det istället några rektorer vid landets lärosäten som vill vara bärare av frågorna och som kan bjudas in och som i sin tur kan ta med sig viktiga frågor tillbaka till den nationella rektorsgruppen? Dvs hur kan konferensen användas för att tänka strategiskt kring relevanta frågor och allianser. Bryt ned frågorna i mindre delar och satsa mycket mer på interaktiva föreläsningar istället för informerande föreläsningar. Det fungerade inte att ha så lång föreläsningstid utan paus och sedan hinna ta fika för att direkt gå till workshops. Workshopledarna fick vänta länge och deras tid reducerades rejält i många fall, vilket var synd. Lunchen på musikhögskolan var undermålig, men musikunderhållningen var suverän. Det var otydligt var grupprummen fanns och vilket seminarium som skulle ske i vilket rum! Det var det enda otydliga annars jättefint arrangerat :) Underhållningen på kvällen var fantastisk och maten superb Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 4

5 Fokus på intersektionalitet Försök få det mer praktiskt för att få igång fler diskussioner kring jämställdhetsarbete genom att problematisera de fysiska situationerna som vi befinner oss i. Föredraget om genusmedveten undervisning var mycket bra! Gärna mer exempel på praktisk tillämpning av arbete med jämställdhet och likabehandling avseende arbete med rekrytering av personal. Hoppas att ni får in konkreta förslag på denna punkt som vi kan uppfylla på nästa års konferens. Tack för en fantastiskt fin konferens. Hälsningar Christina Sternerup, KTH Höj nivån! Om ni vill locka forskare - håll nivån på föreläsare hög. Underskatta inte praktikernas teoretiska kunskap. Jag föreslår Tomas Wetterberg från Män för jämstäldhet örebro som föreläsare. Jag hoppas att man bjuder in Liisa Husu igen nästa år. Hon är oerhört kunnig och har lång erfarenhet på fältet. Jag skulle gärna sett fler representanter från Delegationen för jämställdhet i högskolan - där fanns många väldigt kompetenta forskare. Gunilla Carstensen vid Högskolan Dalarna har gjort spännande forskning om diskriminering och sexuella trakasserier inom högskolan. Jag välkomnar en diskussion om vad avregleringen av högskolan innebär för jämställdheten. Kanske representanter från HSV - som kom med rapporten "Forskarkarriär för både kvinnor och män?" under Jag sov inte på hotell och var inte på middagen, därav "vet ej". Jag har varit på den här konferensen två gånger hittills. Eftersom jag är ny inom fältet känner jag nästan ingen och varje gång har jag tyckt att det är svårt att "komma in". Det blir lätt att man känner sig som outsider, vilket inte heller gör att man vill gå till middagen. Mitt tips till nästa arrangör är: - Skapa mer utrymme för erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna - Skapa arenor för att man lär känna varandra tidigt under konferensen, t.ex. en "learning groups" eller något liknande - Ha bordsplacering under middagen Jfr ovan: Att konferensen behandlar frågan om universiteten som (o)jämställda arbetsplatser och hur vi kan arbeta mer med jämställdhet i utbildningen och med könsmedveten pedagogisk etc. Kan tycka att 2 heldagar blir ganska långt. Kanske kan räcka med lunch till lunch. Lunch och middag var bra tycker jag men med undantaget dag 2. När man ska åka långt behöver man mer än en smörgås till lunch. Till KTH - gärna mer om normkritik, intersektionalitet och ännu mer om aktuell forskning. Till Örebro - stort tack! Mer fokus på genusfrågorna. Det är det som utgör grunden för jämställdhetsarbetet och det är i den grunden vi måste röra om lite i grytan! Få upp genussnacket på agendan igen. Tips på ämnen: maskulinitet, identitet, relationer, queer, HBTQ, workshops i "hur förändra attityder" och liknande. Och kanske kritiskt granska begreppet jämställdhet i förhållande till diskussioner kring genus. Borde begreppet till och med slopas? Mer intersektionellt förhållningssätt Mer konkreta saker, mindre siffror. Mer studentperspektiv. Mer intersektionalitet och mindre jämställdhet, sätt trans på kartan. Middagen var god men underhållningen var tveksam. Jag förstår att ni valde den för att hon tog upp relevanta ämnen men det blev på ett sätt som många reagerade negativt på- beskrivning av äldre kvinnors tråkiga liv och deras kroppar som ingen vill ha, bögar...det är farligt att skämta om "minoriteter" eller "avvikare", görs det inte på rätt sätt får det helt motsatt effekt än vad syftet är och det var nog lite vad som hände här. Män för jämställdhet Mäns våld i samhället - orsaker etc Homofobi Panel med flera rektorer (KTH, Stockholm, Södertörn, Uppsala, Handels etc.) om hur de främjar jämställdhet och lika villkor i sina lärosäten. Flera DJ-finansierade projekt borde börja ha i november 2012 resultat att berätta om. Praktiska exempel och erfarenheter från vardagen är viktigt Trycka mer på jämlikhet eftersom alla diskrimineringsgrunder ska räknas. Går det att ändra till "Nationell jämlikhetskonferens"? Tänk om alla fick gå i skolan och ha en lärare som Lotta Björklund, då skulle nog världen se annorlunda ut, fantastisk föreläsning! Alltså tycker jag att hon bör återkomma. Tänk på att deltagare ofta reser hem direkt efter konferensen. Det borde ha varit en ordentlig lunch dag 2, och den påse Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 5

6 med macka och dryck vi i stället fick borde ha skickats med deltagarna vid konferensens slut. Marientte Fogde, Jämställdhetskonferensen 2011 Under middagen var ljudmiljön väldigt dålig för samtal både under minglet och sittningen och det blev svårt till och med för mig som inte har minsta hörselnedsättning att höra vad som sades. Underhållningen/sittningen blev för lång, jag hade behövt resa på mig för att inte få ont i ryggen. Gjorde det ändå, men kände då att jag störde. Underhållaren på middagen var sådär, hade en del övrigt att önska av henne Underhållningen var irrelevant och inte bra alls! Pinsam! jättetrevlig och god middag. Underhållningen blev för mycket. Det hade räckt med ett pass. Mycket svartsyn av stå upp personen om det genomförs projekt liknande Jämnställdhetsindikatorer i Uppsala skulle vara mycket intressant att få höra mer om. återigen, mer integrerat med flera diskrimineringsgrunder Utvärderingen är genomförd med EvaSys Sida 6

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER

ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER ÖREBRO UNIVERSITET ALLT STÖRRE INTRESSE FÖR LÄROSÄTENAS ALUMNER Utvärdering av nationella alumnkonferensen 2010 21-22 oktober på Örebro universitet Leona Axelsson 5/11/2010 Ett 60-tal personer från landets

Läs mer

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012.

RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. RU2171 Resultat utvärdering med kommentarer STI-konferens 25-26 sep 2012. Stor bredd och bra föreläsare lite svårt att komma ihåg vilka seminarier man valt då ansökan var så långt före konferensen fick

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Se kraften och kompetensen!

Se kraften och kompetensen! Datum 2012-08-27 Diarienummer 2012/0034 Se kraften och kompetensen! Regionala konferenser riktade till kommuner, landsting och statliga myndigheter om insatser för att skapa arbetstillfällen för personer

Läs mer

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123

Survey: Enkät 0-fel konferens. Author: Jonas Mattebo. Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM. Started: 152. Completed: 123 Survey: Enkät 0-fel konferens Author: Jonas Mattebo Publish date: 11/4/2013 11:42:42 AM Started: 152 Completed: 123 1 Kategorisering (välj en) Sum Percent Graphical Illustration 1 1. Offentlig sektor 64

Läs mer

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56

1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56 Enkät: ID: 41311 Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: 34422 Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar!

SCUF för Mångfald. Redovisning 1/10 2010 1/5 2012. Nathalie Henriksson. Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning av stöd ur Allmänna Arvsfonden inom satsningen Vi deltar! Redovisning 1/10 2010 1/5 2012 SCUF för Mångfald Ett processorienterat inkluderingsprojekt för att förebygga rasism och intolerans

Läs mer

Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013

Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013 SFIS Utvärdering av SFIS vårkonferens 2013 Sammanställd av Elisabet Viktorsson på uppdrag av Konferenskommittén Lund 2013 Förord Vårkonferensen 2013 hölls på Malmö stadsbibliotek den 10 april och arrangerades

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR

BILAGA 2 ÖPPMA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR BILAGA 2: ÖPPNA SVAR Fråga: Beskriv gärna vad som var positivt Afternoon Tea Arvika 111026 Nya ideer. Trevligt att umgås med andra företagate. Afternoon Tea Arvika 111118 Alltid bra med mötesplatser Engagerad

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej!

BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT. Följebrev. Hej! BILAGA 1 FÖLJEBREV & ENKÄT BILAGA 1: FÖLJEBREV OCH ENKÄT Följebrev Hej! Den xxxx deltog du i aktiviteten xxxx i xxxx som arrangeras av xxxx inom ramen för den gemensamma satsningen Det företagsamma Värmland.

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter.

En utvärdering av projektet. 101 tillsammans. ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter. En utvärdering av projektet 101 tillsammans ett normkritiskt projekt med fokus på jämställdhet, mångfald och rättigheter Anna Tulin Brett INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 5 Utvärderingens utgångspunkter

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer