Balochisk ortografikonferens vid Uppsala universitet. Den mars hölls en lite annorlunda konferens vid Institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Balochisk ortografikonferens vid Uppsala universitet. Den 26 28 mars hölls en lite annorlunda konferens vid Institutionen"

Transkript

1 Språkröret Juni 2014 Nr 4 Årgång 14 Två pedagogiska priser till språkvetare! Två av 2014 års pedagogiska priser vid Uppsala universitet har tilldelats språkvetare: Johanna Jacobsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, har tilldelats 2014 års fria pedagogiska pris på temat Inkluderande undervisning för mångfald. M. Anna Packalén Parkman, professor i polska vid Institutionen för moderna språk, har tilldelats 2014 års pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning. Språkröret gratulerar! Läs motiveringarna under Aktuella namn på sidan 3! Informationsblad för språkvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Red. Gunilla Ransbo, tel Utg. fakultetens kansli, Box 256, Uppsala. Balochisk ortografikonferens vid Uppsala universitet Den mars hölls en lite annorlunda konferens vid Institutionen för lingvistik och filologi. Under denna konferens arbetade fjorton personer med att färdigställa ett skriftoch rättstavningsförslag för det balochiska språket. Deltagarna i konferensen var, förutom initiativtagarna, ledande balochiska akademiker, författare och bok- och tidskriftsutgivare. Konferensen följdes av en workshop som Forts. på s. 2 Balochisk Word-Image Interactions in Literature Första gemensamma diplomeringshögtiderna Fredagen den 13 juni hölls för första gången en gemensam diplomeringshögtid för fakultetens nya filosofie kandidater. Tretton diplomander deltog, de flesta från språkvetarprogrammet men också några med tyska, franska eller arabiska som huvudspråk. Ceremonin hölls i sal IX i universitetshuset dit ett fyrtiotal anhöriga och vänner också hade inbjudits. Utbildningsledare Lars Hagborg var konferencier och dekanus Björn Melander höll tal. Tillsammans med prodekanus Anette Forts. på s. 5 Diplom Utlysning Den 22 maj samlades en skara forskare i Engelska parken för att diskutera olika aspekter av interaktion mellan ord och bild. Symposiet (Word-Image Interactions in Literature: Practices, Theories, Methodologies), som var anordnat av Engelska institutionen genom professor Danuta Fjellestad i samarbete med Institutionen för moderna språk genom docent Christina Kullberg, engagerade både forskare från Forts. på s. 3 Word-Image Språkvetenskapliga fakulteten har utlyst möjlighet att ansöka om att antas som excellent lärare vid Språkvetenskapliga fakulteten. Sista ansökningsdag är den 1 september. Upplysningar lämnas av fakultetshandläggare Birgitta Laghé:

2 Forts. från s. 1 Balochisk pågick mellan den 31 mars och 3 april. Den balochiska ortografikonferensen har en lång förhistoria. Ända sen jag år 1989 försvarade min avhandling med titeln Standardization and Orthography in the Balochi Language har jag varit intresserad av standardiseringsfrågor och språkvård för balochiska. Trots att detta språk talas av uppskattningsvis ca 10 miljoner är det ett föräldralöst språk. Det har ingen officiell status i något av de länder där det talas, d.v.s. främst Pakistan och Iran, men även bl.a. Afghanistan, Oman, Förenade Arabemiraten och Turkmenistan. Konferensdeltagarna uttryckte vid ett flertal tillfällen sin uppskattning över att Uppsala universitet adopterat balochiska och att det här både bedrivs forskning kring och undervisning i detta språk. Det förekommer alltså ingen officiell språkvård och inte heller något program för allmän undervisning på eller i språket, även om det sedan 1961 finns en balochisk Akademi i staden Quetta, huvudstaden i den pakistanska delstaten Balochistan. I Iran är det enda organ som arbetar aktivt med balochisk språkvård det lokala kontoret av Iranology Foundation i staden Iranshahr. Balochiska undervisas också som ett valbart ämne på universitetet i Quetta samt på vissa colleges i andra städer i den pakistanska delen av Balochistan. Initiativtagarna till konferensen var undertecknad samt två balochiska författare, Aziz Dadiar som är bosatt i Nybro sen många år tillbaka och Saleem Ismail A. Jawadri (också känd under namnet Siddik Azat) som under många år bott i Förenade Arabemiraten men som nu sedan en tid bor i Skutskär. Båda mina balochiska kollegor, och för övrigt alla andra författare som skriver på balochiska, har under årtionden kämpat med att skapa en enhetlig ortografi som ett större antal litterärt verksamma personer ska kunna acceptera. Detta har dock visat sig vara mycket svårt eftersom olika, och ofta mycket starka, individer har haft olika preferenser. Vårt syfte med denna konferens var att söka bredare stöd hos den balochiska litterära eliten för ett förslag till reviderad balochisk ortografi som jag och mina två kollegor arbetat på och testat i ca tre år. Samtidigt var vi angelägna om att förfina ortografin genom ytterligare input från erfarna författare och lingvistiskt skolade personer. Vi hade glädjen att ha två representanter från Balochi Academy, Quetta, dess ordförande, Abdul Wahid Bandig, som samtidigt är utgivare för en balochisk månatlig tidskrift, samt dess vice ordförande Hamid Ali, en ung och mycket välutbildad balochisk akademiker som även innehar professuren i balochiska vid Balochistan University i Quetta. Från Pakistan kom också tidskriftsutgivaren Muhammad Rashid, collegeläraren och poeten Zar Jan Naseer och webmastern för den balochiska webbsidan Baask, Zahida Raeesi. Våra två gäster från Iran, Abdulhamid Irannezhad och Gholam Haydar Ghoba Kozuri, är aktiva i Iranology Foundation. Abdulhamid Irannezhad har även en akademisk utbildning i lingvistik och skriver också egna dikter. Dessutom hade vi glädjen att inbjuda Dr. Sabir Badalkhan från Italien. Han har under många år varit verksam som universitetslektor vid bl.a. universiteten i Neapel och Quetta. Medverkande från Sverige var, förutom initiativtagarna, även två balochiska akademiker från Stockholm, Taj Mohammad Breseeg och Nasser Boladai, samt Saleem Ismails hustru Salma Shaheen. Konferensen filmades för den balochiska webb-tv-kanalen Rozhn TV av producenten Homayoon Mobaraki, Stockholm. Vi inbjöd ytterligare tre personer, poeten Zahid Ali från Förenade Arabemiraten som tyvärr nekades visum av svenska ambassaden i Abu Dhabi samt författarna Jan Muhammad Dashti och Akbar Barakzahi, som dock fick personliga förhinder att delta i konferensen. Redan före konferensen hade vi introducerat vårt ortografiförslag genom att sända ut ett ca 60 sidor stort dokument som dels bestod av en introduktion till förslaget och dels flera texter (om)skrivna i vår föreslagna ortografi, bl.a. en folksaga, fem dikter, ett kapitel ur en bok av självbiografisk karaktär och ett kapitel ur en roman. Eftersom vi insåg att det är mycket svårt att nå Forts. på s. 4 Balochisk

3 Aktuella namn Robert Appelbaum, professor i engelskspråkig litteratur, berättade om sin nya bok Working the Aisles: A Life in Consumption under ett litterärt program på The Uppsala English Bookshop den 4 juni. Michael Boyden har förordnats som docent i engelska fr.o.m. den 15 maj. Docentföreläsningen hölls den 5 maj över ämnet Transnational American Literature, Then and Now. Johanna Jacobsson, universitetsadjunkt vid Institutionen för nordiska språk, har tilldelats 2014 års fria pedagogiska pris på temat Inkluderande undervisning för mångfald. Motiveringen lyder: Med engagemang och innovationsförmåga undervisar Johanna Jacobsson andraspråks-studenter i svenska språket. Dessa studenter uppvisar en mångfald vad avser språk, kultur, ålder och studieerfarenhet. Johanna utgår ifrån och tillvaratar studenternas varierande erfarenheter och perspektiv och underlättar därmed deras inträde i den svenska högskolan. Kursernas mål realiseras genom att kursinnehåll och aktiviteter samverkar i en interaktion mellan det studenterna har med sig och det som ska bli deras framtid. Joakim Nivre, professor i datorlingvistik, berättar i universitetsmagasinet Nya horisonter (nr ) om sina erfarenheter som gästforskare hos Google och sitt arbete med att utveckla bättre språkanalysprogram. Jaroslava Obrtelová har antagits till forskarutbildningen i iranska språk fr.o.m. den 1 juni. Hon bedriver forskarstudierna inom ramen för sin tjänst vid SIL International. M. Anna Packalén Parkman, professor i polska vid Institutionen för moderna språk, har tilldelats årets pedagogiska pris inom området teologi, humaniora och lärarutbildning. Motiveringen lyder: Med sitt engagemang är Anna Packalén Parkman en frontfigur för det polska språket och polsk kultur vid Uppsala universitet. Hennes arbete röner stor uppskattning både hos studenter och kollegor. Med enastående förmåga att inspirera och motivera får hon studenter att känna sig sedda. Som pedagogisk ledare har hon utvecklat framgångsrika nätbaserade kurser. Fysiska avstånd överbryggas genom återkoppling och kreativa undervisnings- och examinationsformer, med utrymme för studenternas delaktighet i lärandet. Golftävling Moderna språks bangolfturnering fick i år uppskjutas flera gånger p.g.a. den ogynnsamma väderleken. Till slut kunde den dock gå av stapeln på Kap med ett tiotal tävlande. Johan Muskala, doktorand i slaviska språk, segrade och är ny innehavare av vandringspokalen. /Red. Forts. från s. 1 Word-Image vår fakultet och utländska forskare. Samspelet mellan ord och bild är en problematik som inbjuder till tvärvetenskaplighet: det sträcker sig över olika tidsepoker, olika genrer, olika språk och litterära traditioner, det inbjuder till teoretisk reflektion, och rör litteraturvetenskap, estetik och konstvetenskap. Den här forskningsfrågans enorma spännvidd satte sin prägel även på detta symposium. Under dagen behandlades allt från reselitteratur från talet till samtida texter från olika kontexter och teoretiska spörsmål om bild och kognition. Anordnarna hoppas att symposiet kommer att fungera som startskott för att bygga upp ett nätverk av forskare som arbetar med den här problematiken. I centrum stod de fyra inbjudna talarna. Professor Jan Baetens från KU Leuven inledde med att tala om en serieadaption av Trollopes roman Dispossession (2015), en adaption av Anthony Trollopes roman John Caldigate ( ) i en serieform ( graphic fiction ) av Simon Grennan som kommer ut i samband med firandet av 200- årsjubileet av Trollopes födelse. Sedan presenterade doktoranden Nina Ernst från Lund sitt projekt om metanarrativa strategier i grafiska memoarer. Professor Gabriele Rippl från Berns universitet fortsatte sedan med att adressera frågan om ekfras i postkolonial och migrant litteratur med särskilt fokus på den dokumentära bildens roll i minnesprocesser. Som exempel tog hon två samtida romaner med anknytning till Sri Forts. på s. 4 Word-Image

4 Forts. från s. 2 Balochisk koncensus kring en ortografi i en situation där det inte finns något normerande organ och samtidigt ca tio olika ortografier i bruk, arbetade vi intensivt under de två månaderna närmast före konferensen med att presentera vårt förslag närmare för var och en av konferensdeltagarna individuellt och känna av deras reaktioner. Detta skedde i många och långa skype-möten. Under konferensen blöttes och stöttes förslaget (tilläggas bör att vi gav både ett förslag på ortografi i latinsk skrift och ett i arabisk skrift). Det latinska förslaget accepterades mer eller mindre utan ändringar. Den enda ändring vi bestämde oss för att genomföra gentemot vårt tidigare förslag var att inte använda digrafer för två vokaler utan att använda en bokstav med accent istället. Med förslaget i arabisk skrift var det annorlunda. Här fanns starka åsikter och heta känslor. Redan den första punkten på agendan tog ett par timmar att diskutera. Vi försökte i möjligaste mån att få fram koncensusbeslut på de olika punkterna, men ibland visade det sig vara omöjligt. Efter tre dagar hade vi dock nått någon form av enighet runt ett nytt förslag, i hög grad likt vårt ursprungliga förslag men med några revideringar. Alla närvarande ställde sig bakom förslaget. Dock har jag senare hört att några har backat, kanske under påtryckningar från andra icke inbjudna balochiska författare, men flertalet är definitivt fortfarande med på tåget. Under workshopen veckan efter konferensen arbetade vi sedan konkret med tangentbordsinstallationer, fonter, författande av texter i den föreslagna ortografin och planering för implementering av skriften i publikationer och på olika webbsidor. Då anslöt ytterligare några balocher bosatta i Sverige. Vi planerar nu att ge ut ett antal böcker, bl.a. tio hittills outgivna folksagor, i den föreslagna ortografin med arabisk och latinsk skrift på motstående sidor. Vi har redan spelat in folksagorna på CD med sju olika röster. Slutligen vill vi tacka Språkvetenskapliga fakulteten för satsningen på språkdokumentation där kr kunde avsättas för konferensen, samt för ett generöst bidrag från Kungliga Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala på (ett bidrag till konferensen, ett till workshopen). Tack går också till Uppsala Vandrarhem City som gav oss fin rabatt på rummen, till Pingstkyrkan i Uppsala som hyrde ut sitt kök mot en mycket låg penning, till Restaurang Messob som subventionerade konferensmiddagen, och sist men inte minst till min make Roubik Jahani som lagade all övrig mat, vilket gjorde att vi kunde få ner matkostnaderna högst avsevärt. Carina Jahani Forts. från s. 3 Word-Image Lanka och Indien som integrerat fotografier i skrivandet. Slutligen gav professor Renate Borsch från Stuttgarts universitet en genomgång om ekfras i relation till kognitionsforskning och receptionsteori. Föredraget hade titeln Turning Readers into Viewers: The Cognitive Experience of Ekphrasis och tog upp visualisering som en fundamental del av läsarerfarenheten. Alla bidrag följdes av intensiva och givande diskussioner med deltagande från åhörarna. Uppsalaforskarna deltog med kortare presentationer av de forskningsfrågor de sysslar med. Igor Tchehoff från Moderna språk (italienska) berättade om konstens funktion i romaner baserade på Caravaggios liv. Christina Kullberg från Moderna språk (franska) talade om relationen mellan gravyrer och text i reseberättelser från Karibien under 1600-talet. Christer Larsson från Engelska institutionen ställde frågan om vem som läser serier idag och diskuterade behovet av nya läsarstrategier för att ta sig an samtida serier. Danuta Fjellestad, Engelska institutionen, presenterade ett projekt kring samtida texters användning av gamla och fabricerade fotografier i nutida amerikanska romaner. Dagen präglades av intellektuell nyfikenhet och öppenhet. Och det var just i denna anda som symposiet slutade, nämligen bokstavligen med en rundabordsdiskussion då alla deltagarna samlades runt det ovala bordet i Engelska institutionens samlingsrum där samtalen och frågorna fortsatte över ett glas vin och lite snacks. Det här bådar gott inför fortsatt samarbete! Christina Kullberg

5 Ur kalendariet Konferenser 1 6/9 The Eighth International Symposium on Runes and Runic Inscriptions hålls i Nyköping. Arrangör är bl.a. Inst. för nordiska språk. 11/9 Ditransitive constructions in a cross-linguistic perspective. Workshop vid Università degli studi di Pavia i arrangemang av bl.a. Inst. för lingvistik och filologi /11 The Fifth Swedish Language Technology Conference arrangeras av Inst. för lingvistik och filologi. Terminsstarten 29/8 Universitetets välkomstmottagning för alla nya studenter kl. 12 i universitetshuset. 4/9 Föreläsning i studieteknik för nya språkstudenter kl i Ihresalen. Arr.: Språkverkstaden och Inst. för lingvistik och filologi. Fakultetsnämndens sammanträdestider 21 22/8, 11/9, 9/10, 30/10, 13/11, 11/12. Minnesseminarium Den 26 maj hölls ett minnesseminarium för Sven Gustavsson, prof. em. i slaviska språk som avled förra året, med föreläsare från såväl utlandet som Uppsala. Det dagslånga programmet ägde rum i universitetshuset och avslutades med middag på Inst. för moderna språk. /Red. Skulpturinvigning till minne av Tagore Den 7 maj hölls en minnesceremoni i Engelska parken för den indiske författaren Rabindranath Tagore ( ). Han tilldelades Nobelpriset i litteratur 1913 och den 7 maj var det hans födelsedag. Inledningvis avtäcktes en byst föreställande Tagore som placerats i hallen vid entré 3L. Sedan följde tre föreläsningar om Tagore och hans kontakter med Sverige av Ferdinando Sardella, Teologiska inst., Anders Gerdmar, Nathan Söderblom-sällskapet och Heinz Werner Wessler, Inst. för lingvistik och filologi. Övriga medverkande var prorektor Anders Malmberg, Indiens ambassadör i Sverige Banashri Bose Harrison och Ranjula Bali Swain, Nationalekonomiska inst. och Forum för sydasienstudier samt The Tagore International Choir från Lund. Skulpturen är nu tillfälligt undanflyttad i avvaktan på att en lämplig sockel också kommer på plats. /Red. Forts. från s. 1 Diplom Månsson delade de ut diplomen samt blommor och gåvor, och en kvartett ur Norrlandskören sjöng vårsånger. Efteråt var det dags för fotografering och sedan mingel med snittar i trapphallen. I sammanhanget kan vi notera att universitetet arrangerade den första gemensamma masterdiplomeringen den 9 Forts. i nästa spalt Workshop i språkdokumentation Institutionen för lingvistik och filologi anordnar en workshop den 29 september till 3 oktober Under workshopen, som är en del i Språkvetenskapliga fakultetens satsning på språkdokumentation, kommer deltagarna att få introduktion till och arbeta med de två annotationsverktygen ELAN och FLEx. Workshopen leds av Ron Lockwood, SIL International. Man kan läsa mer om ELAN och FLEx på dessa hemsidor: ; Alla intresserade är välkomna. Föranmälan till Carina Jahani: juni. Närmare 400 studenter fick ta emot sina diplom efter en ceremoni i universitetsaulan, som leddes av universitetsguiden Mikael Norrby från Akademiintendenturen. Prorektor Anders Malmberg, Uppsala studentkårs ordförande Fredrik Pettersson och alumnsamordnaren Elias Sonnek från kuratorskonventet höll tal och framförde gratulationer, och Allmänna Sången medverkade. /Red.

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

ASLA INFORMATION 29:1

ASLA INFORMATION 29:1 ASLA INFORMATION 29:1 2003 ASLA-INFORMATION 29:1 2003 Innehåll ASLA:s styrelse...2 Från redaktionen...3 Språkkonsultlinjen en pigg 25-åring...4 Språkkonsult identitet mer än yrke...7 Första terminen med

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals.

med bensin i blodet SID 16 visuella uttryck i skolan när världen intog högskolan väst grattis trollhättan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. Västpunkt ett magasin från Högskolan Väst i Trollhättan visuella uttryck i skolan SID 18 Låt flera sinnen komma till tals. med bensin i blodet SID 16 när världen intog högskolan väst SID 8 Arbetsintegrerat

Läs mer

Svenska, engelska och akademiska

Svenska, engelska och akademiska STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för nordiska språk Svenska, engelska och akademiska Sju doktoranders syn på samspelet mellan svenska och engelska på högskolan Syftet med undersökningen är att fördjupa

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007

AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 aktum AKTUELLT VID UMEÅ UNIVERSITET DECEMBER 8/2007 Nordliga studier Förste professorn i ryska Blind spansk student på campus Challenging Gender L LEDAREN Profilen Per Ambrosiani, ny professor i ryska,

Läs mer

UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare

UNIVERSEN. #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare UNIVERSEN #2 mars -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Forskarblogg skapar kontakter Sid 7 Mot ökad effektivitet Sid 6 Säkra bevis Sid 10 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter hittar

Läs mer

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare

Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Från teoretisk praktiker till praktisk teoretiker en tjugoårig resa som universitetslärare Arne Kristiansen Pedagogisk portfölj April 2011 Innehåll Introduktion... 2 Pedagogiska rötter... 3 Pedagogisk

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 Ny ordförande i Skåne Charlotte Paggetti Ordförande i Skånekretsen Hej, jag heter Charlotte Paggetti och är från våren 2011 sammankallande i OMEP:s

Läs mer

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare

Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Hållbar utveckling och lärande inspirationsskrift för universitetslärare Del I: Introduktion Vad är egentligen hållbar utveckling

Läs mer

I TALLINN. Utlandssvensk. vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket. På konferens med svensklärare

I TALLINN. Utlandssvensk. vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket. På konferens med svensklärare En tidning för all världens svensktalande Nr 4 december 2014 I TALLINN På konferens med svensklärare Utlandssvensk vem är det? VAD HÄNDER I SVERIGE? Vi frågar språket SVERIGEKONTAKT 1 FRÅN DICKSONSGATAN

Läs mer

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan

Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Kartläggning av Linnéuniversitetets skolsamverkan Anna Eskilsson, utbildningsledare vid Nämndkansliet, Linnéuniversitetet Bakgrund Denna kartläggning av skolsamverkan vid Linnéuniversitetet har genomförts

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

alumnitidningen Professorer Håll kontakt alumni.du.se för helskärm en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010

alumnitidningen Professorer Håll kontakt alumni.du.se för helskärm en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010 alumnitidningen en mötesplats för dig som har studerat vid Högskolan Dalarna - nr 3-2010 Professorer Tips: för helskärm Håll kontakt Hej, jag har något att berätta: Ett av alumnitidningens syften är att

Läs mer

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG

EUROPA HEM- VÄNDAR- GRUPPEN ÅRSMÖTE SEMINARIUM OM HUR SKA DET GÅ? UTLANDSSKOLOR. Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG FÖR UTLANDSSVENSKAR SEDAN 1938 NUMMER 03 ÅR 2012 I WWW.SVIV.SE ÅRSMÖTE Årets Svensk i Världen prisas HÖGST BETYG UTLANDSSKOLOR HEM- VÄNDAR- GRUPPEN Vem bryr sig när du flyttar hem till Sverige? SEMINARIUM

Läs mer

UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid 10 11. Marias handledare fick nobelpriset

UNIVERSEN. #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. sid 10 11. Marias handledare fick nobelpriset UNIVERSEN #8 december -09 årg 40 En tidning för Uppsala universitets medarbetare På väg in i Blåsenhus sid 9 Energiåtgärder sparar pengar sid 8 Hon vet var jobben finns sid 10 11 Foto: STAFFAN CLAESSON

Läs mer

Dokumentation av arbetskonferens 23-24 maj 2002 i Borås kring frågan:

Dokumentation av arbetskonferens 23-24 maj 2002 i Borås kring frågan: De många sammanhangens studenter - i högskolesammanhang Dokumentation av arbetskonferens 23-24 maj 2002 i Borås kring frågan: Hur förbättrar vi, inom högskolan, förutsättningarna för studieframgång för

Läs mer

Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 3 April 2011. Birgitta Stymne hedersdoktor

Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 3 April 2011. Birgitta Stymne hedersdoktor Personaltidning för HÖGSKOLAN I GÄVLE Nr 3 April 2011 Birgitta Stymne hedersdoktor ståtlig Akademisk högtid i Konserthuset Gävle Symfoniorkester stod under ledning av Johan Larsson för musiken vid den

Läs mer

Passion för kemisk träförädling

Passion för kemisk träförädling från Åbo Akademi Nr 14 14.10.2005 Passion för kemisk träförädling Nya möjligheter för magisterprogram EN FRÅGA FÅR SVAR Högkvalitativ utbildning Kring årsskiftet 2005 2006 utser Undervisningsministeriet

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012

KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 NORDISKA MUSIKGYMNASIET Katrinebergsbacken 2-10 117 61 STOCKHOLM KVALITETSREDOVISNING vt 2011-vt 2012 1 Innehåll Kvalitetsredovisning vt 2011-vt 2012 1 Innehåll 2 Förutsättningar 3 1. Bakgrund 3 2. Ekonomi

Läs mer

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12

Veteran redo för kongress ANDERS GRUNDSTRÖM 18/2012. sid 4. kurs i kristianstad militära frågor lockar alla åldrar sid 12 18/2012 ANDERS GRUNDSTRÖM Veteran redo för kongress sid 4 framtidsperspektiv från lärobok till digital teknik sid 8 italiensk dom Vilket ansvar har forskare? sid 10 kurs i kristianstad militära frågor

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning

Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Andreas Åhs med tydliga mål och två stora passioner: böcker och matlagning Hej Andreas! Du arbetar med olika projekt inom FU i Göteborg. Vill du berätta mer för Västnytts läsare om dina olika uppdrag?

Läs mer

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I

Årets affärskvinna. Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. POSTEKON nr 2 juni 2001I Årets affärskvinna 2001 Marianne Nilson, Vd för Atlet AB och medlem i Handels Vänner. Handels Vänner Handelshögskolans i Göteborg Kamratförening POSTEKON nr 2 juni 2001I Sommar! Sommar, sommar. Sommar!

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 1 maj 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 1 maj 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 1 maj 2011 Hej alla OMEP-medlemmar! Här i Stockholm har äntligen vintern börjat ge vika och vårblommor tittar försiktigt fram i rabatterna. Lycka är att hitta den

Läs mer

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Unga maskulinitet och våld. Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet Unga, maskulinitet och våld Slutrapportering av uppdrag om attityder till maskulinitet och jämställdhet

Läs mer