Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen ll j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen 1957. ll-------j"

Transkript

1 ffi=------ill Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg Katalog för höstterminen 1957 ll j

2 2 Eforus. Anders T. S. Nygren, teol. dr, biskop över Lunds stift, K. N. O. 1 kl, R. D. D. O., L. L. H. S., T. i R. F. O. Inspektor. Alex. Westin, teol. lic., fil. kand., kyrkoherde, L. N. O., R. D. D. O. Randersgatan 32. Tel Lokalstyreise. Utsedda av länsstyrelsen i Malmö: Helge Ericsson, stadsombudsman. Suppleant: Holger Norrman, advokat. Utsedda av stadsfullmäktige i Hälsingborg: Arthur Andersson, yrkeslärare, ordf. Erik Johansson, ombudsman. Hjalmar Leijon, disponent, v. ordf. Suppleanter: Hans Pettersson, kranmaskinist. Ewy Troedsson, småskollärarinna. J. P. Möller, advokat. Utsedda av läroverkets kollegium: Erik Gustafson, adjunkt. Suppleant: Helge Weimarck, adjunkt. Självskriven ledamot: Rektor.

3 Lärare. Rektor: Lars A. B. Bjerning, fil. dr, lektor vid läroverket, geografi AlP 4 t, biologi med hälsolär" AIIP spr+-l1v4 1 t. S:a 5 t. Lektorer: Johannes G. Johnson, fil. dr, ellgelska AP 3 t, RIII4b 3 t, frailska AP 5 t, RIII 4 b 3 t, RIPa 4 t, RI4b 5 t. Skrivlag: engelska AP, R1II 4 b. S:a 23 t. Träffas på ämbetsrummet varje läsdag utom lördagar kl Tel Hälsovägen 5. Tel Träffas i bostaden eller pr tel. torsdagar kl Pålsjögatan 55. Tel Henning K. H. Haliqvist, fil. dr, vik. lektor vid folkskoleseminariet i Lund. Carl S. Stoltz, fil. dr, R. N. O., latiii LII4 6 t, grekiska L1V4 he 6 t, LIII4 he l-vid Flickläroverket LIII4 he 6 t. Skrivlag: latin LI14. Klassföreståndare i LI14. S:a 18 t (part. tjänstledig t). Daniel V. Borg, fil. lic., jljsik RIV4a 5 t, RIIPa 5 t, RlF' 5 t, 5"b 2 1 /2 t, kemi LIIIL+-AIP spr 1/2 t, RIV4a 3 t, RIV 4 b+-riip 3 t, RIIJ4b 4 t. S:a 28 t, varav t som imlärare. Skrivlag: fysik RIV\ RIII\ RIP. Förestår fysiska institutionen. Träffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 6. Tel Träffas på fysiska institutionen fredagar kl Erik Dahlbergsgatan 34 A. Tel Bengt Persson, fil. lic., matematik RP 6 t, RI4a 5 t, fysik RIV 4 b-i-riip 5 t, RP 2 t, RI4a 2 1 /2 t. Skrivlag: matematik RP, R14a, fysik RIV 4 b+riip. Klassföreståndare i RP. S:a 20' /2 t. T räffas i kollegierummet ons dagar kl Torekovsgatan 7 B. Tel Lars A. B. Bjerning, fil. dr, rektor vid läroverket. K. Gunnar Malmborg, fil. lic., geografi AIlP 2 t, LIV4]RIV 4 1-RIII' (bi) 3 t, RI4a 2 t, 5"a 2 t, 1 4 b 2 t, biologi med hälsolära RIV 4 +RIIP 3'12+1 t, RIll4a (bi)+rip I (bi) 4 t, RI4a t, Pb 2 t. S:a 24 t varav 2 t som timlärare. Förestår de geografiska och biologiska institutionerna. tors dagar kl Stampgatan 9. Tel

4 4 Ernst Percy, teol. dr, fil. kand., docent vid Lunds universitet, L. L. H. S., kristendomskunskap AlP 2 t, Al" 1 t, UV" 2 t, UH" 2 t, RIV"a 2 t, RIV 4 h I RIIl3 2 t, RlII"b 2 t, R1l4b 1 t. RP 1 t, RJ"a 2 t. RI 4 b 2 t, filosofi UV" 3 t, RIV4 a 1 t. Sia 23 t. Träffas i bostaden fredagar kl Drottninggatan 33 II. Tel Arne Bengtsson, fil. dr, rektor vid Högre allmänna läroverket i Landskrona. E. Hugo G. Areskoug, fil. dr, modersmålet AllP 5 t, RIV"b /RllP 4 t, 5;h 3 t, tyska AlP sae lull" (he)-,-riii4 (bi) 2 t, 5 5 e 5 t. engelska 2 4 b 4 t. Sia 23 t, varav 3'/, t som timlärare. Skrivlag: modersmålet AIlP, RIV 4 b I-RIlI', 5 5 b, tyska 5;e. Klassföreståndare i AIlP. T rähas i bostaden torsdagar kl HelrnfeItsgatan 15. Tel Vik. lektorer: Nils A. Anderberg, fil. mag., adjunkt (Ao 23), R.N.O., T rähas i bostaden torsdagar kl modersmålet Rll" 3 t, 3;e 4 t, Stagneliigatan 6. historia med samhällslära RIV 4 b 4 t, Rlll'b 3 t, RJ4a 2 t. Tel t, 3 s c 3 1 /2 t, 2'a 3 t. Skrivlag: modersmålet Rl'a, 3"c. Sia 24 1 /1 t. Klassföreståndare i R14a. C. Helge Weimarck, fil. mag., adjunkt (Ao 23), TräHas i bostaden onsdagar unde rvisar i kl modersmålet RI 4 b 3 t, 2 s a 6 t, Färjell1ansgatan 7. latin UIP 6 t, Tel tyska Al' 3 t, RI 4 b 3 t. Sia 21 t. I Skrivlag: modersmålet R14b. latin U1l4, tyska AP, R1 4 b. Klassföreståndare i R1 4 b. C. H. Elvir Voxner, fil. mag, adjunkt (Ao 23), KN.O., fredagar kl linclervisar i modersmålet J4a 6 t, Färjemansgatan 23. engelska AlP 4 t, RlV4a 3 t, R1I 4 b 3 t, 5'b :, t, 1 4 a 5 t. Tel Sia 24 t, varav 2 t som timliirar('. Skrivlag: eng('lska AII3, RIV4, RIl4, 5 'h. Klassföreståndare i AlP. Sven H. Vedin, fil. mag., adjunkt (Ao 23), Träffas i bostaden onsdagar kl matematik 5'cj t, 3 5 b 3 t, Hjälmshultsgabn 9. fijsik 3"b 2'12 t, Tel kemi RII14a-I-RIP 4 t, RI' t, RJla t, 4 5 b 4 t, t Sia 27'/2 t, varav 4'/2 som timlärare. Skrivlag: matematik 5 4 e I 4". Klassföreståndare i S"e IA4. Förestår kemiska institutionen.

5 Adjunkter: Ao 23: Axel Wendin, fil. mag., R. V. O., modersmålet 2'f 6 t, latin U4 5 t. Sia 11 t (part. tjänstledir 15 t). Klassföreståndare i 2;f. Erik Gustafson, fil. mag., civilingenjör, underv isar i matematik RIV4 (ma)+riip (ma) 7 t, RIII 4 b (bi) 4 t, RIPa 4 t, f1jsik RIII'b 6 t, RII4a t. Sia 23 1 '2 t, varav t som timlärare. Skrivlag: matematik RIV 4 -t-riip, RIIl4 a, RIJ4, fysik RII14. Klassföreståndare i RIII'b. P. J. Olle E. Helander, teol. lic., fil. mag. V. D. M., kristendomskunskap AIIP 2 t, RIII4a-j-RIP 2 t, UP 1 t, 4 5 e 2 t, t, 3 5 a 1 t, Pb 2 t, modersmålet RIII 4 a-i-rip 4 t, 4 5 e 3 t. filosofi AIIP-t-RIV4 (bi) j-rhp (bi) 3 t, RIV 4 b-t-rhi' l t. Skrivlag: modersmålet RIII 4 a I RIP, 4r.e, 3 4 Klassföreståndare i 4 5 e. S:a 23 t, varav l t som timlärare. Gösta M. Glad, fil. mag., modersmålet RIII 4 b 4 t, 5'c 3 t, t. engelska 5 5 a a!lm 3 t. 5 5 c 3 t, t, 2 5 d 5 t. S:a 24 t varav 3 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet RIII 4 b, 55", engelska 5 5 a, 5 5 c, 34. Klassföreståndare i 3 4. Ragnar E. Malmberg, fil. mag., engelska AHP 4 t, Ul14 3 t, RF 3 t, franska AHP (spr) 4 t, AlP (soc)-t-uii4 (he) 3 t. UII4 (ha) 4 t. S:a 21 t' varav 1 t som timlärare. Skrivlag: engelska AHP, UH4, RP, franska AHJ3. Klassföreståndare i UIJ4. A. Elmer S. Sjöström, fil. mag., modersmålet UII4 4 t, 4 5 b 3 t, 3 5 b 4 t, tyska AlP (spr)+liii4 (ha) 4 t, RIP friii4 (ti) 2 t, 4:'b 5 t. Skrivlag: modersmålet UH" 45b, 35b, Sia 22 t. tyska AlP (spr)+ L1II4, 4 5 b. Klassföreståndare i 4 5 b. Träffas i bostaden måndagar kl Filbornavägen 18. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Ö. Vallgatan 20. Tel tisdagar kl Rektorsgatan 1. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Kullavägen 37. Tel T räffas i bostaden tisdagar kl HelsinRörsgatan 2. Tel Träffas i bostaden torsdauar kl o Apotekaregatan 2. Tel

6 Sune K. Lohmander, fil. mag., enile/ska RIII4a +RIP 3 t, 4 5 e 3 t, 3 ö f 4 t, franska AIIP (soc)+riip+riv4 (ti) 2 t, RIIJ4a+RIP 3 t, RII 4 b 4 t, 5 5 c 4 t. S:a 23 t. Skrivlag: engelska RIII4a I-RIP, 4 5 e, 3 5 f. Klassföreståndare i RIIJ4a +RIP. Hans O. L. Rust, fil. mag., matematik RIIP (bi)+riv4 (bi) 4 t, RIIJ4 (ma) t-rip (ma) 7 t, RII 4 b 4 t, 4 5 b 4 t, fysik RII4b 2 1 /2 t, RI 4b 2 1 /2 t, 4 5 b t. S:a t, varav 5 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIIP+RIV4 (bi), RIII4 IRIP (ma), RII 4 b. Klassföreståndare i RII 4 b. Bo E. Magnusson, fil. mag., matem,,fik AP 6 t, 5 5 b 4 t, 4 G e 4 t, 3 ö c 3 t, kemi AP 2 t, LJ4 1 1 /4 t, RI 4 b 2 1 '2 t, 5 5 b 2 t, 4 5 e 4 t. S:a 28 3 /4 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AP, 5 5 b. Klassfö reståndare i 3 5 c. Träffas i bostaden onsdagar kl Blekingegatan 31 A. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Kullavägen 35. Tel Träffas på kemiska institutionen onsdagar kl Drottni nggatan 57. Tel Gustav Eiding, fil. mag., tjänstledig under höstterminen. Gotlfrid E. Aspvall, fil. mag., modersmålet LIV4 5 t, RII4b 3 1 /2 t, historia med samhällslära RIP"~Lt., RI\4b 3 t, 5 u a 4 t, 4'e 2" t, 3 5 d t, 2 5 e 3 t. S:a 27 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet LIV., RII 4 b. Klassföreståndare i LIV4. Inga M. Nordborg, f. Franzen, fil. mag., geografi LJ4 2 t, 4 5 b 2 t, 3 G c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, T'c 2 t, biologi med hälso/ära AP 1 t, LJ t, 5 5 b 3 t, 4"b 2 t, 3 u c 1 1 /2 t, 3'd t, 3 5 e 1 1 /2 t, 2"b 2 t, 2'c 2 t. S:a 29 t, varav l' /2 t som timlärare. Träffas i bostaden tisdagar kl Karl Öhrnsgatan 2 G. Tel tisdagar kl Ski;ldenborgsgatan 5 C. Tel K. A. Bjärup, fil. mag., rektor vid Samrealskolan i Båstad. Una Clara A. Lyngby, f. Bergh, fil. mag., engelska RIV 4 b+riip 3 t, 4 5 a (allm) 3 t, 2 ö f 5 t, franska AlP (spr) 6 t, RI4 5 t. S:a 22 t (part. tjänstledig 1 1 /2 t). Skrivlag: engelska RIV 4 b+riip, 4 5 a, franska AlP (spr). Klassföreståndare i RIV 4 b+riip Träffas i bostaden torsdagar kl Kellgrensgatan 4.

7 7 Sven M. lundström, fil. mag., modersmcllet LI4 3 t, 4"a 3 t, 3>e 4 t, engelska LI4 3 t, 4'a (sär) 3 t, 4'c 3 t, 3'e 4 t. S:a 23 t, varav 1 t som timlärare, Skrivlag: modersmålet LI4, 4"a, 3 5 e, engelska LI4, 4 5 c, 3'e. Klassföreståndare i LI4. Bertil S. Careii, fil. mag., tyska RP 3 t, 4>a (sär) 5 t, t, 3 5 c 6 t, franska RP 5 t, 5"b 4 t. S:a 28 t, varav 3 t som timlärare. Skrivlag: tyska RP, 3 4. Klassföreståndare i 3 5 e. Ruth G. landqvist, fil. mag., matematik AIIP (sac) 31/2 t, RI4b 5 t, 3>a 3 t, fysik AIIP (sac) (ti) 3 t, 4"e 2 1 /2 t, 3'a 2 1 /2 t, 3 5 c t, 4 2 a 2'/2 t. S:a 24' /2 t. Skrivlag: matematik AIIP (sac), R1 4 b. Klassföreståndare i 3'a. Ao 21. I. Henrik E. Petren, fil. mag., tjänstledig tills vidare. Sven O. Engdahl, fil. mag., bio10[[i med hälsolära AIIP (sac) 1-LlV 4 (ti) t RIV4 (ma, ti) 4 t, R1ll4b (bi) 3 t, R1l4a 1 3 /4 t, 5 5 c 3 t, 4"c 2 t, 3 5 a t, 2 5 a 2 t, 2'e 2 t, kemi RII4 a 2 1 /2 t, 5'c 2 t, 4';c 4 t. S:a 27 3 /4 t, varav 2 t som timlärare. N. Gunnar Göransson, teol. kand., kristendomskunsknp RII4a 1 t, Ll4 2 t, 4'b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 b 1 t, 2"c 2 t, 2 5 d 2 t, 2"f 2 t, 1 4 a 2 t, historia med samhällslära 4 5 b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 a t, 2'c 3 t, 2 5 f 3 t. S:a 29'/2 t, varav 3 t som timlärare. Klassföreståndare i 4 5 c. Allan Eriksson, fil. mag., unrlervisar i biologi med hälsolära Rll4b 13/4 t, 5'a 3 t, 4'a 2 t, 4 5 d 2 t, 3 5 b 1'12 t, matematik 4>a (sär) 4 t, 3'e 3 t, fysik 3 5 e 2'/2 t, kemi AlP (sac) 2 1 /2 t, RII 4 b 2'12 t, 5 5 a 2 t, 4 5 d 4 t. S:a 30 3 /4 t, varav 6 1 /4 t som timlärare. Klassföreståndare i 5'a. måndagar kl Mikael Löfmansgatan 2. Tel Träffas j kollegierummet måndagar kl Karl X Gustafsgatan 8. Tel torsdagar kl. 1O.:Jo-1O.45. Södergatan 109. Tel Träffas i bostaden fredagar kl jönköpingsgatan 56 D. Tel T räffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 44. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl Sofiebergsvägen 5I. Tel

8 8 Inga A. Wiebe, fil. mag., tyska AIIP (spr)+uv 4 (ha) (li) 3 t, LP 3 t, 4 5 e 5 t, 1 4 a 5 t, franska UV4 (ha) 4 t, UI 5 t. Sca 25 t. Skrivlag: tyska U4, 4 5 e, franska UV4 (ha). Teckningslärare: Sven H. Malmros, und ervisar i teckning UIJ4 (ha) 1 t, UI4 2 t, RIII4a+RIP 2 t, RIlI 4 b 2 t, RII 4 b 2 t, RI4a 2 t, AP 2 t, 4"<, 2 t, 4 5 d 2 t, 4 5 e 2 t, 3 s c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, 3"q 24h 2 t, 34 2 t, 2 4 a 2 t, J4a 2 t, Pb 2 l, frivillig teckning 1 t. Sca 36 t. Bo Nordbäck, teckning U4 2 t, RII4a 2 t. RI" 2 t, AlP 2 t, Rl' 2 t, 5 5 a 2 t, sr'b 1 t, 5'c t, 5 5 b-j-5'c t, 4 5 a 2 t, 4 G b 2 t, 3 s a 2 t, 3 5 [, 2 t, 2 s a 2 t, 2 5 h 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 t, 2 5 e 2 t, 2 5 f 2 t, vii/skrivning 1 t. Sca 36 t. Musiklärare: Einar Nilsson, musikdirektör, ml/sik UV4 1 t, LP 1 t, RIV4a 1 t, RIV4b+RIIP 1 t, RI 'a 1 t, RI 4 b 1 t, AIIP 1 t, 5 5 a 1 l, 5 5 b 1 t, 5 5 c 1 t, 3 5 a-f 1 t, 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 l, 2 5 e 2 t, 2 s f 2 t, 1 4 a 2 t, 1 4 b 2 t, kii",c1ng 4 t, instrumentalmusik, 8 t arkester, 1 t Sca 40 t. Träffas i bostaden onsdagar kl Långvinkelsgatan 146 B. Tel Träffas i tecknino'ssa!en måndagar kl HeImfellsgatan 15. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 16.(J0-16.go. DDmsten. Tel Träffas i bdstaden måndaoar kl ' o Bårslöv, Gantofta. Tel Gymnastiklärare: Helge Prawitz, kapten, gymnastikdirektör, gymnastik UI4 2 t, U4 1 t, Li'-I-LII4 2 t, RIV4 a 1 t, RIV4a +b+riip 2 t, RI 4 b+riip 1 t, RIPa 1 t, RII 4 b 1 t, R[(4a +b 3 t, RJ4a j-b 3 t, 3 5 a 4 t. 3 s c 4 t, 3 5 f I 2 4 b 4 t, 2 5 d 4 t, 2 4 a 4 t. S' 37.a t. Träffas på gymnastiklärarnas expo torsdagar kl Munkavägen j. Tel O. Areborn, gymnastikdirektör, tjänstledig under läsåret. Slöjdlärare: B. Folke Robertsson, undervisar j manlig sliijcl 4 5 a 4 t, 4 5 b 4 t, 4 5 c 4 t, 4 5 d 4 t, 3 s a 4 t, 3 5 c 4 t, 3 5 e 4 t, 2"a 4 t, 1 4 a 4 t, frivillig sliijd 2 t. Sca 38 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Kullavägen 33. Tel

9 9 Pa ui La rsson, manlig slöjd 3'1, 4 t, 3'd 4 t, 3'f i 2'1, 2 t, :2 i b 4 t, 2 i e 4 t. 2\1 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 f 4 t, 2'a 4 t, l"b 4 t. S:a 38 t. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen utanför reglerad befordringsgång) Kerstin Hallvik, f. Strömbom, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet 2 i e 6 t, engelska LIP 3 t, 3 5 b 4 t, 2 i c 5 t, tyska 3 5 1, 6 t, franska LlJ" 4 t. S:a 28 t. varav 1 1 /2 t som timlärare. Skrivlag: engelska LlJ", 3 5 h. Klassföreståndare i 2 5 c. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen i reglerad befordringsgång) Björn Gabrielson, fil. mag., e. o. adjunkt, latin LIV" 6 t, historia med samhällslära LlV4 4 t, LIII1 4 t, LII4 3 t, RIIP 4 t, RIJ14a 3 t, 3 5 e 3'12 t. Skrivlag: Jatin LIV". S:a 27'h t, varav 3 1 /2 t Som timlärare. Tor Hj. Y. Liljekvist, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet AlP 4 t, RIV 4 a 4 t, RP 3'/2 t, historia med samhällslära AIIP 5 t, RIV"a 4 t, RP :2 t. Sca 22'12 t, varav 3 t som timlärarc. Skrivlag: modersmålet AlP, RIVla, RP. Klassföreståndare i RJV4a. Helge H. G. Jahn, fil. mag., e. o. adjunkt, modersnllilet AP 3'/2 t, LII4 3'/2 t, 4 i e 3 [, tyska LlI' 5 t, 5 5 1, 5 t, 4 5 e 5 t. Skrivlag: modersmålet AP, LIP, 4 i c, tyska UI", 5 5 b, 4 5 c. Klassföreståndare i Sil,. S:a 25 t, varav 3'h t som timlärare. O. Lars-Ingvar Cedell, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmulet 2 i b 6 I, engelska 4 5 1, 3 t, 3 5 d 4 t, 2 5 1, 5 t. tyska Sia allm 5 t, 3 5 d Il t. S:a 29 t, varav 2'12 t som timlärare. Skrivlag: engelska 4"1" 3 s d, tyska 5 5 a. Klassföreståndare i :hl. T räffas i bostadcn onsdagar kl. 12., Hälsovägen 37. Tel. 293 OU. onsdagar kl. 1O.oll- Hbo. N. Stenboeks.~atan 23. Tel Träffas på sekreterarens expo fredagar kl Kopparmöllegatan 15. Plåtslagarvägen 4 C, Lund. Tel. Hbg (rektorsexp.) onsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel 'fräfhs i kollegierummet torsdagar kl. 9., Wiesel.~rellsgatan 18. Tel T räffas i bostaden måndag:" kl llo. Asehebergsgatan 6. Tel Kerstin Jörberg, f. Löfgren, F. M., e. o. adjunkt, tjänstledig under höstterminen.

10 E. Gunvor Torbjörner, f. Bigge, fil.mag., e.o. adjunkt, modersmålet RIPa 3'/, t, 3'a 4 t, 2'a 4 t, engelska RI4a 3 t, 3'a 4 t, 2'a 4 t. Sca 22'(, t. Skrivlag: modersmålet RIPa, 3'a, 2'a, engelska RI'a, 3'a. Klassföreståndare i 2'a. Börje Ask, fil. mag., e. o. adjunkt, matematik RIII'a (bi)+rh' (bi) 4 t, 4\a 4 t, 3'd 3 t, :r'f-j 2"b 3 t, fysik AP 2 1, t, LIII" 'h t, 4'a 2'1, t, 4'd 2 ' /, t, 3'd 2';, t. 3"f+2'b 2'1, t, kemi 4"a 4 t. Sia 31 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIII'b-j-RIP. Klassföreståndare i 4'a. K. G. Ingvar Andersson, fil. mag., e. o. adjunkt, und ervisar i engelska LIV' 3 t, 4"d 3 t, tyska RH4a 5 t, 4'a allm 5 t, 4'd 5 t, 3'a 6 t. Sia 27 t, varav 3 t SDIIl timlärare. Skrivlag: engelska LIV" 4 s d, tyska RIPa, 4'a, 4'd. Klassföreståndare i RH"a. Rune A. Torbjörner, fil. mag., e. o. adjunkt, historia med snmhiills/ärl1 AP 3 t, RPb 2 t, 5'b 4 t, 4"a 2 t, 4"d 2 t, l'b 3 t, geografi AP l' h t, RIPb I' 12 t, '<Pb 2 t, Y'b 2 t. 4'a 2 t, 4'e 2 t, 4'd 2 t, 2'a 2 t. Sia 31 t, varav 5' /2 t som ti miärare. Klassföreståndare i AP. N. Bruno Kullenberg, fil. kand., e. o. ämneslärare, geografi LII' 1 ' 12 t, RP Il i, t, 4'e 2 t, 3' 2 t, 3"a 2 t, 3'1 j 2"b 2 t, 2'a 2 t, biologi mr,,{ h:i{solära LW 1:II" t, Rp 1 t, RPb 2 ' /, t. 4'e 2 t, t. 35f~- 2'b 1 ' /2 t, 2 4 a l'l, t, 25d 2 t, 2-'f 2 t. Sia 29 1 /, t, varav 1 1 '2 t som timlärare. Träffas i bostaden måndao-ar kl o Karl X Gustafsgatan 54. Tel onsdagar kl Tel Gyllenkroks alle 15, Lund. Tel , Lund. Träffas i bostaden tisdao-ar kl l.30. o Liebäekskroken 2 G. Tel TräHas i bostaden måndagar kl Karl X Gustafsgatan 54. Td torsdagar kl Triangelplatsen, Höganäs. Tel Monica Höglund, f. Holmen, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äe 13, tjänstledig under höstterminen. Inga M. Liljekvist, f. Nilsson, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äc 13, matematik 2'a 3 t, 2 5 a 5 1 /4 t, 25b 5'/4 t, L'd 5'!, t, 2'f 5'/, t, Pb 4'/, t. Klassföreståndare j 2"b. Tr,iffa,; i kollegierummet torsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel

11 11 Nils Axel Lindqvist, fil. mag., e. o. adjunkt, engelska 5 5 a (sär) 3 t, 3"e 4 t, 2 5 a 5 t, tyska RIl 4 b 5 t, 3 5 e 6 t, 24a 6 t. Skrivlag: engelska 3 5 e, tyska R1I 4 b. Klassföreståndare i 2'-'a. S:a 29 t, varav 4 t som timlärare. Extra ordinarie lärare i övningsämnen: Lennart Carlqvist, gymnastikdirektör, gymnastik 5 5 a 3 t, 3 5 b 4 t, 3 5 d 4 t, 35e 4 t, 1 4 a 2 t. S:a 17 t. Lennart Pettersson, gymnastikdirektör, gymnastik LIV 4 1 t, AIIl'+LIV4 2 t, Ull' 1 t, RIWa Il, 3 t, AlIP 1 t, AlP 1 t, AlP+LI1I 4 3 t. AP 1 t, AP f--rp 3 t, RP 1 1 t, 5 5 b 1 t, 5 5 e 1 t, 5 5 bl-c 2 t, 4'a+b 4 t, 45e-t-d 4 t, 4 5 e t, 1 4 b 4 t. S:a 37 t. Träffa, i kollegierummet fredagar kl M. Stenbocksgatan 27. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 17.ol Pålsjögatan 21 D. Tel Träffas på gymna,tiklärarnas expo torsdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel Bertil Hansson, lärare i manlig slöjd, manlig slöjd 4 5 e 4 t, 3"f-j t, t. Ovriga lärare. Ovriga lärare i läroämnen i reglerod befordringsgång. Olof Wickström, fil. mag., e. adjunkt, tjänstlpdig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Sca 10 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Sjöerona plats 8. Tel G. Lennart Jörberg, F. L., e. adjunkt, tjänstledig. Ulla Merker, f. Runhammar, fil. mag., e. adjunkt, modersmålet 5 5 a 3 t, 4 5 d 3 t, 3 5 d 4 t, 3 i f-j-2 I b 4 t, tyska RI'a 3 t, 5 5 a (sär) 5 t, 3'f 12 4 b 6 t. S:a 28 t, varav 5'12 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet 55a, 4"d, 3 5 d, 3"f-I-2 4 b, tyska R14a. Klassföreståndare i 3 5 f-/-24b. Tr;;ffas i kollegierummet tisdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel N. E. Ingemar F. Boström, fil. dr., e. adjunkt, tjänstledig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Anna H. L. Sundkvist, f. Rudberg, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 2"e 6 t. engelsk" 2 5 e 5 t, geografi 2"e 2 t, 2"f 2 t. S:a 15 t. Träffas i bostaden måndao'ar kl ~ Karl X Gustafsgatan 54. Tel

12 12 Thorkild B. Ovesen, fil. lic., e. adjunkt, historia med samhällsläro AlP 5 t, LI4 2 t. RII4 3 t, 5 5 c 4 t, 3 r 'b 3'12 t, 2 4 a 3 1 /2 t, geografi RIPa 1'12 t, Pc 2 t. 3 s b 2 t. S:a 26'h t, varav 1 1 h t som timlärare. Klassföreståndare i 3 s b. O. G. lennart Wallgren, fil. kand., e. ämneslärare, matematik AlP (soc) 4'/2 t, S'a (sär) 4 t, 4'c 4 t, 2'e 5'/4 t, fljsik AlP 112 t, LIP t, S'a 2 1 jz t, S'e t, 4 s c 2 1 jz t, /2 t. S:a 30 3 /1 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AlP. Klassföreståndare i 2 6 e. Ovriga lärare i läroämnen utanför reglerad befordringsgång. Anders P. lyhre, fil. rnag-., folkskol1ärarexamen, R.V.O., e. adjunkt med halv tjänstgöring, modersmålet 2 i 'ci 6 t, historio med srtmhällsliira 3"1 \-2 4 b 3 1 h t. 2"b 3 t. 2"d 3 t, geografi 2 4 b 2 t, 2"b 2 t, 2'd 2 t. S:a 21'12 t, varav 6'12 t som timlärare. Klassföreståndare i 2 i 'd. Siv l. Johansson, f. Karlsson, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 1 4 b 6 t, engelska RII'a 3 t, R(41) 3 t, 1 4 b 8 t. S:a 20 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: engelska R1I 4 a, RI'b. Klassföreståndare i 1 4 b. måndagar kl Bredgatan 23, Lund. Tel , Lund. tisdagar kl. 1O s. Blekingegatan 22 A. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 12.co eller efter överenskommelse pr telefon. Carlsgatan 5. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Plommonvägen 16, Lund. Tel , Lund. Sten Werner, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskunskap 5'c 2 t, 4 i a 2 t, 3 i e l t. S:a 5 t., Yngve Kareld, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskap 5'a 2 t, 5 i 'b 2 t, 4'c 2 t, J'lj-2 4 b 1 t, 4 2 a 1 t. S:a 8 t. Allan Johannisson, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskop 3'c 1 t, 3'd 1 t, 2 i 'c 2 t. S:a 4 t. Träffas i bostaden lördagar kl Östergatan 30, Råå. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl ;. Mell. Stenbocksgatan 5. Tel måndagar kl. 8.ss Köpingevägen 24. Tel Ernst lissing, timlärare, Träffas i bostaden onsdagar kl matematik LP 3 t, 5 5 a allm 4 t, 4'd 4 t, t, 2'c 5 1 /4 t. Föreningsgatan 30. Skrivlag: matematik Ll4, 5'a. S:a 20'14 t. Tel Klassföreståndare i 4'd.

13 13 Anna-Greta Roas, f. Gawenius, K L S, timlärare, kristendomskunskap 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t. Sca 4 t. Jean Braun, folkskollärarexamen, timlärare, historia med samhällslära 1 4 a 3 t, geografi J4a 2 t, matematik 1 4 a 3 1 /4 t, biologi med hälsoliira 1 4 a 2 t. S:a 10'/4 t. Klassföreståndare i 1 4 a. Timlärare i övningsämnen: Erik Roas, kantor, musik 3 5 a fb 2 t, 3 5 e 2 t, 3 5 <1 2 t, 3 5 e 2 t, 3"{ b 2 t, 2 4 a 2 t, instmmentalmusik 2 t. Sca 14 t. Ingemar Forsen, Medlem av Nordvästra Skånes Orkesterförening, instmmentalmllsik 4 t. Sca 4 t. Christer Barter, 1:e violinist Nordvästra Skånes Orkesterförening, instnzmentalmusik 7 t. S:a 7 t. Gunnar Raatma, gymnastikdirektör, gymnastik 2 5 a 4 t, 2:'b 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 e 4 t, 2"f 4 t, 1 4 a 2 t, hållningsgymnastik 2 t. S:a 24 t. Maj-Lisa Ulveland, f. Segerring, skolkökslärarinna, hemkunskap 4 5 a 1 t, 4 5 b 1 t, 4"e 1 t, 4'd 1 t, 4"e 1 t, t. Sca 6 t. läkare: Stephan L. Vendel, med. lic. Det står lärjunge fritt att i varje sin hälsoangelägenhet kostnadsfritt hänvända sig till skolläkaren för råd under hans mottagning å läroverket på de angivna tiderna. Skolsköterska: Margit U. Isacson, sophiasyster. Bibliotekarie: G. M. Glad, adjunkt, se sidan 5. Träffas efter överenskommelse pr tel. Skansgatan 1. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl MeH. Stenboeksgatan 17. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Tranemansgatan 30. Träffas efter överenskommelse pr tel. Brunnbäeksgatan 9 A. Tel. 24S lr. Träffas efter överenskommelse pr tel. Filbornavägen 20. Tel Triiffas i bostaden fredagar kl. 13.oJ -13.:10. e/o Forsberg, Kopparmölleplatsen 1. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Liebäekskroken 1 A. Tel. 2R557. Träffas på läroverket måndggar oeh fredagar kl ]5.30. Tel. 234 R2. Träffas på läroverket måndagal', onsdagar, fredagar och lördagar utom l:a onsdagen i månaden kl Tel Biblioteket är öppet: måndag onsdag torsdag lördag

14 14 Sekreterare å rektorsexpeditionen: B. Gabrielson, e. o. adjunkt, se sidan 9. Biträde å rektorsexpeditionen: K. Britta L. Hallberg, f. Swenne, e. o. kanslibiträde. Rektorsgatan 2. Tel Verksläkare: Torsten F. M. Kjellstrand, med. lic., R. N. O., provinsialläkare, Vaktmästare: Karl Olsson, fanjunkare Gunnar Lunden. E. o. vaktmästare: kavalleriets reserv. Drottning-gatan 28. Tel Mottagningstid vardagar kl Annan tid efter överenskommelse pr telefon. Läroverket. Tel Läroverkets nybyggnad. Tel kl Kaj Mathiasen. O. D. Krooksgatan 70. Pensionerade lärare: G. S. Wallin, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Norra Murgatan, Visby. M. af Malmborg, fil. dr, R. N. O., f. d. rektor. Pensionerad Gjutaregatan 6, Stockholm. T. Viktor Nyberg, fil. kand., S.M.K., RV.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Centralgatan 13, Höör. Nils G. Enert, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Villa Rosengården, Hälsingborg. L. A. Daniel Fryklund, fil. dr, R. N. O., Assoc. M. A., R. Fr. H. L., Off. Fr. d'a., f. d. lektor. Pensionerad Wieselgrensgatan 8 B, Hälsingborg. D. Robert Johansson, fil. kand., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bergsgatan 22, Västervik. Sigurd Segerström, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Rektorsgatan l, Hälsingborg. Waldemar Json Rudolf, musikdirektör, f. d. musiklärare. Pensionerad Hallandsgatan 4, Hbg. Henning E. Fahlström, fil. kand., f. d. adjunkt. Pensionerad Hästhagsvägen 57, Hälsingborg. Urban Olsson, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Drottninggatan 29, Hälsingborg. Mauritz Arvidson, fil. dr, R N. O., f. d. lektor. Pensionerad Hövidsmansgatan 5, Hälsingborg-. Nils Kuylenstierno, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Skåneg-atan 39, Hälsingborg. C. A. Emanuel Eriksson, fil. mag., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bygatan 32, Hbg. J. W. R. Harry Sundell, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Långvinkelsgatan 73, Hbg. Helge G. S. Bäckander, kapten, gymnastikdirektör, R V. O., f. d. gymnastiklärare. Pensionerad S:t C1emensgatan 56, Hälsingborg. Teo W. Andersson, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Föreningsgatan 37, Hälsingborg. C. Hakon Swenne, fil. dr, f. d. rektor. Pensionerad Rektorsgatan 2, Hälsingborg. Pensionerade vaktmästare: Johan Hansson. Pensionerad S. Storgatan 33-35, Hälsingborg. Johan Nilsson. Pensionerad Munkavägen 12, Hälsingborg.

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18 HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18 HÖSTTERMINEN 1955 STOCKHOLM 1955 IVAR HAEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose

Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006. 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald Sura-Pelle Pettersson Christer Rose Resultat Mikael Ljungbergs Minnesgolf 2006 1:a Stefan Allbäck Byggnads AB Odd Andersson Stefan Jonsson Ronald "Sura-Pelle" Pettersson Christer Rose 2:a IFK-Kliniken Ulrika Lind Stefan Lind Louise Karlsson

Läs mer

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se

LERVIKSTORPSADRESSER 2014.01.21 www.lervikstorp.se Namn 1 Siv Finndin Mellansjövägen 60B 184 95 Ljusterö Skärdalavägen 1, 184 95 Ljusterö 08 54242049, 072 2397716 till Lena 2 Kerstin Göras Erik Dahlbergsgatan 49, 115 57 Stockholm Skärdalavägen 54 184 95

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19

Welcome Hotel skyttestafett 2006-08-19 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael Fors 147 89 236 Donald Johansson

Läs mer

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18

Welcome Hotell Skyttestafett 2007-08-18 SLUTRESULTAT Lagtävling Stafetten Plac Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Mönsterås 706 452 1158 Per Claesson 142 92 234 Roger Hansson 143 91 234 Clas Bernhardsson 144 89 233 Danne Lundquist 139 91 230 Jennie Lundquist

Läs mer

Welcome Hotel skyttestafett 2006

Welcome Hotel skyttestafett 2006 Welcome Hotel skyttestafett 2006 1 Moälven Modo 1160 Maria Falck 142 95 237 Linda Gustavsson 138 95 233 Helena Arvidsson 139 92 231 Mikael Olofsson 140 90 230 Petter Eriksson 137 92 229 2 Ale 1152 Mikael

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65

Dalbanan Längsta drive oldboys Anders Johansson 222 närmast hål oldboys Torbjörn Svensson 2,65 PM Golf 2012 Längsta drive och närmast hål Fredag 21 sept Parkbanan Längsta drive herr Johannes Andersson & Mats Birgersson 276 Längsta drive dam Monika Ax 182 närmast hål herr Mats Birgersson 0.89 närmast

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i höst. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt Eva Sjödahl

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret.

OBS! Samtliga handlingar till ärendena finns på Stadsarkitektkontoret. KALLELSE www.simrishamn.se Stadsarkitektkontoret 1 (6) SAMMANTRÄDE: Byggnadsnämnden Tid och plats: Onsdagen den 8 november 2006, kl. 16.00 Björkegrenska gården KALLADE Ledamöter: Matts Karlsson (m) Anders

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013

Introduktion till processäkerhet 4 november 2013 Introduktion till processäkerhet 4 november 13 1 Blenda Weibull Konsult AB Blenda Weibull 2 Aga Gas AB Pia Andersson 3 AstraZeneca AB Ursula Noreland 4 AstraZeneca AB Daniel Wiberg 5 Borealis AB Peter

Läs mer

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning.

Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ellös Buss, Orusttrafiken och Stenungssunds kommun fortsättning. Ju djupare man dyker in i ärendet mellan Ellös Buss och Stenungssunds kommun finnar man hur öppet vänskapskorruptionen tar sig när risken

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare.

Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson Hans Cedergren Lars Gustafsson Sara Thunell Helén Rosengren, sekreterare. LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF SKÅNE PROTOKOLL Nr 1/2015 Valberedningen LRF Skåne Datum Tid 09.00-11.00 Plats Närvarande Förhinder LRF-kontoret Höör Henric Brinte, ordförande Ramon Persson Camilla Hansson

Läs mer

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE

KONSTUTSTÄLLNING. Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE INTERNATIONAL ARTIST SOCIETY EUROPE KONSTUTSTÄLLNING Påskutställning Kulturhuset Björnen i Åstorp 3-6 april Öppet varje dag kl. 10-17 Vernissage Skärtorsdag 2 april Kl. 18.00-20.00 Musikunderhållning Syskonparet

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Mälardalens Högskola i Västerås

Mälardalens Högskola i Västerås Deltagare i konferensen 20-21 november 2000 Rikard Andersson Utbildningsbevakare Elizabet Damceska Studierektor Therese Gustavsson Utbildningsbevakare Kent Hartman Studierektor Amund Hunstad Maria Lindén

Läs mer

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson

Enstånk Mod -85. Heat 1 Heat 2 Heat 3. 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 2 Tomas Sjöström. 60 Johnny Olofsson 70 Mikael Karlsson Enstånk Mod -85 Heat 1 Heat 2 Heat 3 9 Marino Carlsson 60 Johnny Olofsson 35 Fredrik Kronberg 54 Peter karlsson 57 Pia Karlsson Fabjan 68 Anders Norell 2 Tomas Sjöström 63 Patrik Strandh 53 Kent Nordin

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN

WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 2004. Resultat STAFETTEN Resultat STAFETTEN 1 Söderala 1150 Helena Jansson 144 94 238 Peter Lavér 136 94 230 Bengt Jansson 136 92 228 Stefan Burchardt 139 89 228 Carina Norling 134 92 226 2 Ulvsby 1148 Roger Jansson 142 91 233

Läs mer

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255.

EFS i Röke Medlemsmatrikel januari 2014. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015 282 93 RÖKE. Röke 4015. Englarp 4228. Röke 4255. Agneta Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 073-441 41 53 agneta.alfredsson@spray.se Lars Alfredsson Helsingborgsvägen 44 0451-50245 282 33 TYRINGE 070-877 86 56 alfredsson.lasse@spray.se

Läs mer

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat.

Ordförande Daniel Nyman hälsade välkommen och förklarade styrelsesammanträdet öppnat. 1 STYRELSEPROTOKOLL Nr 1/02 Art Konstituerande sammanträde med styrelsen för ÖNBF Dag Lördag 16 februari 2002. Plats Hotel Rica, Skellefteå Närvarande Daniel Nyman Kjell Johansson Barbro Forsman Inger

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Öppna DM Special Racing 2007

Öppna DM Special Racing 2007 Öppna Special Racing 2007 Nr Förnamn Efternamn Nat Fordon Klubb Tävl. 1 Tävl. 2 Tävl. 3 Tävl. 3 Bon Png 11 Lars-Bertil Rantzow S Porsche 997 Special A Hyllinge MS 10 20 5 20 55 22 PeO Nore'n S Porsche

Läs mer

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen?

Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Anser du att kommunen ska ha huvudansvaret för bostadsförsörjningen? Annica Henelund Åsa Holmdahl Gunnar Selberg Ansvaret ska ligga på kommunen, alltså om ingen annan bygger så måste kommunen bygga. Under

Läs mer

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM

KALLE ANKA CUP LÅNG STAFETT 4X2 KM 1 1 Dalarna 1 22:36.2 0.0 1-1 SJÖDEN Sanna 5:29.2 1 1-2 BARKEGREN Viktor 5:53.1 20 1-3 ERIKSSON Sofia 6:03.6 5 1-4 DANIELSSON Oskar 5:10.1 1 5:29.2 1 11:22.4 5 17:26.0 5 22:36.2 1 2 2 Västerbotten 1 22:41.4

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005

NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 11-12 2005 Matsedel v 11-12 Må: Varm korv, potatis Ti: Fiskgryta, ris On: Köttfärs- och potatisgratäng (svensk moussaka) To: Mexicanasoppa, mjuk smörgås med pålägg Fr:

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013

Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkt Storgatan 11 PROGRAM HÖSTEN 2013 Träffpunkten är öppen för alla 65+ måndag-fredag kl 8-17 och lördagar med här angivna program. Titta in när Du har lust, tidningar, böcker, kaffe/te och andra

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

Ordförande under åren

Ordförande under åren Växjö GK 1959-2009 Styrelser och kommittéer Ordförande under åren 1960-1963 Ordf. Erik Lewold 1964-1968 Ordf. Torwald Göthe 1969-1974 Ordf. Åke Gadler 1975-1986 Ordf. Tore Claesson 1987-1990 Ordf. Sören

Läs mer

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM

KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM KONSTHANTVERK TYRINGE MUSEUM En del av Byalaget STÄMPLAR Svårt att avgöra när en viss stämpel ersattes med en annan, några användes parallellt. Troligt är att de ovan är i någon form av åldersordning..

Läs mer

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll

Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll Stenkumla Gammeldansklubb/-förening, Eskelhem Dansförening axplock ur gamla protokoll 1969: Stenkumla gammeldansklubb bildas i kaffepausen vid dans i Västerhejde bygdegård den 29 november (111 medlemmar

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum

MÅNADSBREV JANUARI. -Måndag kl.14.30-15.30 på Söder i klassrum 3 -Tisdag kl.14.10-14.45 i Karins klassrum -Fredag kl.13.45-14.20 i Johannas klassrum MÅNADSBREV JANUARI 2013 God fortsättning och välkomna till en ny termin hos oss på Midimalen norr. Vi vill börja med att tacka för de goda och fina julklapparna vi fick av er och era barn. Vi blev väldigt

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2011-12-01 1 Plats och tid avgörande Lessebo Kommunhus Torsdagen den 1 december 2011 kl. 17.00 18.45 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lina Cesar (s) Dragomir Zekic

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser

Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Seminarium för praktiska utövare verksamma inom kalk-bränning och utveckling av historiska kalkputser Onsdag-fredag 14-16 mars 2012, Hantverkslaboratoriet, Mariestad Hantverkslaboratoriet välkomnar er

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Hannover Svenska Brevduve Förbundet

Hannover Svenska Brevduve Förbundet 1 av 10 2011-07-26 20:38 Hannover Svenska Brevduve Förbundet Date Info 2011-07-16 07:00 National Pigeons About 614 Söder mästerskapet Plc Id Loft/Name Pigeon Distance (m) Speed (m/min) Clocked Points 1

Läs mer

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26

Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Till PRO - Föreningar och Samorganisationer/Samrådsgrupper Malmö 2014-12-17 Kallelse till distriktets årsmöte 2015-03-26 Välkomna till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 med början kl. 09.30 på Sommarlust

Läs mer

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september.

Gå och rösta Rösta på Socialdemokraterna den 19 september. Teckomatorp Socialdemokratiska förening Kontaktperson: Anette Hallberg 0413-703 23, E-post: hostenslov@spray.se Hans Lennartsson, Olle Linusson, Anette Hallberg, Joaquina Sanches Campos, Ulla Wallin, Zelba

Läs mer

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck

StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck Bondemilen 2011 Resultatlista StartnrKlass Namn Ort Starttid Mål 131M Josefsson, Patrik Mjöbäck 135M Kretschmer, Jakob Borås 123 M Nielsen, Filip Göteborg 87 M Bengtsson, Nils-Åke Svenljunga 136M Hallberg,

Läs mer

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng

Placeringar Dam. Plac Startnr Namn Postadress Poäng Placeringar Dam 1 109 Anette Bergström Storvreta 154 / 6 2 152 Seidy Åkerlöf Gimo 134 / 8 3 94 Inga-Lill Sundström Lövstabruk 125 / 4 4 73 Therese Andersson Knivsta 125 5 74 Elisabet Andersson Knivsta

Läs mer

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare

Druidordens Riksmästerskap Golf 2011 Riksmästare Logen Idris Druidordens Riksmästerskap Golf 0 Riksmästare (Endast deltagare med bruttoslag

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

Skånes Ishockeyförbund

Skånes Ishockeyförbund Skånes Ishockeyförbund Träningsgrupp 1 Utvecklingscamp Team -01 i Jonstorp 27-29 juli 2015 # P Namn Klubb Calle Olovsson Anton Andersson Axel Jönsson Pontus äldt Jonstorp I Rögle K Trelleborgs I åns Krämer

Läs mer

Uppdaterat: 2015-09-14

Uppdaterat: 2015-09-14 Måndag 2015-10-26 Exchange Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 Fristående kurs Akvatisk biologi och naturvård Lars-Erik Widahl BI4024 Ord 2015-10-26 NGNTMh14 Akvatisk

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29)

Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) Adresser Norrköpingsklubbarna (reviderade 2007-03-29) OK Denseln Adress: Mårängen, Orgavägen 2, 617 31 Skärblacka Tel: 011-586 00 Fax:011-586 00 E-post: ok.denseln@bostream.nu PG: 46 96 57-1 : Jan Berggren,

Läs mer

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07

LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 1 LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDEN Protokoll nr 2/07 Sammanträdesdatum: 2007-02-15-2007-02-16 Tid: Dag 1 10.15 18.00 Dag 2 08.30 12.30 Plats: Aronsborgs Konferenshotell, Helgövägen, BÅLSTA Ordförande: Ledamöter:

Läs mer

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER

FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER FÖRENINGEN MALMÖ KOMMUNS ATELJÉER Bildades: 1981 Upphörde: Syfte: 1984 (Har ej formellt upphört) Fri och obunden organisation som vill förena & tillvarata konstnärer & hantverkares intressen (de fria konsterna)

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007

Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Resultatlista individuellt från SM i Kust 15 sept. 2007 Nr Klass Namn Klubb Distrikt Medl.nr. Vikt Placering Herrsenior 23 Mikael Andersson Horreds FK Södra Älvsborg 149236 6062 gr 1 25 Charles Fasth Lidköpings

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 6 2010/2011. Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10.

Protokoll. Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen. Nr: 6 2010/2011. Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10. Protokoll Svenska Ölfrämjandet SÖ, styrelsen Nr: 6 2010/2011 Tid: Lördagen den 23 oktober 2010, kl. 13.00 16.10. Plats: De Klomp, S:t Larsgatan 13, Linköping. Ledamöter: Rick Gordon Lindqvist, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060109 PROTOKOLL 2013-01-16 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 8 Mål nr M 9650-12 RÄTTEN Hovrättsrådet Lars Borg, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet

Läs mer

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj:

KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: KORT RESERAPPORT FRÅN OLDTIMERS BLEKINGERESA 18-21 maj 2015 18 maj: Så var det åter dags igen för 40 förväntansfulla gentlemän (en del med på resan för första gången) att kliva på bussen för den årliga

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2

Bitte Magnusson, lärarrep åk F-2 Protokoll fört vid föräldrarådsmöte 2010-02-17 Plats: Fjälkinge skola, Elevcaféet Närvarande: Roland Persson, 9B Maria Antreski, 8B Petra Kempner 6A Camilla Bengtsson, 6A Mariana Wendel, 5A Jessika Kärrdahl,

Läs mer

Städa på stan Schema 2015

Städa på stan Schema 2015 Lagen 2014-04-03--05 2014-04-05-06 2014-04-11--12 2014-04-18--19 Ellen Bränd 072-7328583 Lisa Lindberg 073-8326337 Veronica Rönngren tfn: 073 8024035 Madeleine Szalay tfn: 073 9671101 Veronica Rönngren

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Donationsstiftelser - granskning

Donationsstiftelser - granskning LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Revision AM 2007-08-20 Rev/07073 Donationsstiftelser - granskning 1. Bakgrund Landstinget i Värmland förvaltar sedan lång tid tillbaka ett stort antal donationsstiftelser. De

Läs mer

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden

Kort genomgång av. Historiken. Ordinarie Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget. Framtiden Kort genomgång av Åkerström, Malte Lennart Historiken Harry (f. 1939), NTAB Intressenter AB Norrvikens Trädgårdar AB ledamot, Dagsläget Styrelseordföran de Framtiden Paulsson, Mats Helge (f. 1944), ledamot

Läs mer

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell

Götalandscupen i Rallycross 24/4 2004 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista Totalt Klass 1: Super Nationell Götalandscupen i Rallycross / 0 Arrangör: Fjärås MK/Kungsbacka MA Officiell Resultatlista alt Klass : Super Nationell Omg Omg Platssiffra Bästa tid Lars Sakariassen.0,0.,.,., A., A., 0 Ola Carlsson.,0.,.,.,0

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen

Regionfullmäktige ej samma person som ordförande i regionstyrelsen Regionfullmäktige, ordförande... 2 Regionfullmäktige, 1:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, 2:e vice ordförande... 2 Regionfullmäktige, budgetberedningsgrupp... 3 Region Värmlands valberedning jämte

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se

I flyktens spår. 21 28 juni 2015. Olofströmsbygden. www.nasselfrossa.se. Här ligger Olofström 0755-07 57 07. www.visitolofstrom.se I flyktens spår www.nasselfrossa.se 0755-07 57 07 Här ligger Olofström www.visitolofstrom.se 21 28 juni 20 Olofströmsbygden Detaljkarta och vägbeskrivningar finns på sid 18-19 Välkommen till Nässelfrossa

Läs mer

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.

Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost. Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu. Förnamn Efternamn Gatuadress Postadress Hemtelefon Mobil Epost Eric Agestam Kvarngatan 4 24331 HÖÖR 0413-21944 eric.agestam@ess.slu.se Jonas Andersson jonand_81@hotmail.com Agneta Andersson-Johansson Maglasätevägen

Läs mer

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009

Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR. Vecka 10-11 2009 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 10-11 2009 Matsedel v 10 Må: Köttbullar och fullkornspasta med ketchup Ti: Stekt fisk med potatis och kall sås On: Köttgryta och ris To: Potatisgratäng och kassler Fr:

Läs mer

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET INDIVIDUELLA VAL BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET Den här informationen delas ut till alla elever i årskurs 1. Den finns också tillgänglig på skolans hemsida, www.marksgymnasieskola.se och på plattformen.

Läs mer

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19

Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson Hagge Golfklubb 12 0,18 m fr H19 Nationaldagsgolfen 2015 Resultat Plac Lag Namn Klubb shcp Resultat 1 Nilsson / Nilsson Johannes Nilsson 12 0,18 m fr H19 Peter Nilsson 2 Holmkvist / Dahlström Mattias Holmkvist Västerås Golfklubb 10 1,44

Läs mer

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen

Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1. 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda. 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen Placeringar i ANIMONHUS cup 2015. Matta 1 1a 16 Maj-Lis Hansson & Jan Hansson / PRO Morlanda 2a 11 Kerstin Kilberg & Morgan Kilberg / PRO Kaprifolen 3a 14 Gunilla Andersson & Karl-Erik Olsson / Stala PRO

Läs mer

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera:

2010-04-16 1 (4) Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30. Beslutande medlemmar: Övriga: Utses att justera: Plats: Breanäs konferenshotell, Sibbhult Tid: 10.00 10.30 2010-04-16 1 (4) Beslutande medlemmar: FVO=fiskevårdsområde FVF=fiskevårdsförening Bromölla kommun (Åke Hammarstedt) CEJN AB (Ilpo Axenhus) Immelns

Läs mer

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16

Svenska Läkaresällskapet Nr 8 2014 2014-12-16 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Svenska Läkaresällskapets nämnd den 16 december 2014. Närvarande Ledamöter: Kerstin Nilsson (KN) (Ordförande), Stefan Lindgren (vice ordförande), Mats Holmström (MHm)

Läs mer

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret,

Läs mer

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014

Antagningsstatistik Linköpingsuniversitet hösten 2014 Utbildningens namn Anm.kod UrvalsgruppAntagningspoäng Antagna Reserver Psykolog LIU-50000 BF 4.0 1 31 Psykolog LIU-50000 BI 21.70 25 677 Psykolog LIU-50000 BIEX 20.91 7 163 Psykolog LIU-50000 BII 22.10

Läs mer