Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen ll j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen 1957. ll-------j"

Transkript

1 ffi=------ill Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg Katalog för höstterminen 1957 ll j

2 2 Eforus. Anders T. S. Nygren, teol. dr, biskop över Lunds stift, K. N. O. 1 kl, R. D. D. O., L. L. H. S., T. i R. F. O. Inspektor. Alex. Westin, teol. lic., fil. kand., kyrkoherde, L. N. O., R. D. D. O. Randersgatan 32. Tel Lokalstyreise. Utsedda av länsstyrelsen i Malmö: Helge Ericsson, stadsombudsman. Suppleant: Holger Norrman, advokat. Utsedda av stadsfullmäktige i Hälsingborg: Arthur Andersson, yrkeslärare, ordf. Erik Johansson, ombudsman. Hjalmar Leijon, disponent, v. ordf. Suppleanter: Hans Pettersson, kranmaskinist. Ewy Troedsson, småskollärarinna. J. P. Möller, advokat. Utsedda av läroverkets kollegium: Erik Gustafson, adjunkt. Suppleant: Helge Weimarck, adjunkt. Självskriven ledamot: Rektor.

3 Lärare. Rektor: Lars A. B. Bjerning, fil. dr, lektor vid läroverket, geografi AlP 4 t, biologi med hälsolär" AIIP spr+-l1v4 1 t. S:a 5 t. Lektorer: Johannes G. Johnson, fil. dr, ellgelska AP 3 t, RIII4b 3 t, frailska AP 5 t, RIII 4 b 3 t, RIPa 4 t, RI4b 5 t. Skrivlag: engelska AP, R1II 4 b. S:a 23 t. Träffas på ämbetsrummet varje läsdag utom lördagar kl Tel Hälsovägen 5. Tel Träffas i bostaden eller pr tel. torsdagar kl Pålsjögatan 55. Tel Henning K. H. Haliqvist, fil. dr, vik. lektor vid folkskoleseminariet i Lund. Carl S. Stoltz, fil. dr, R. N. O., latiii LII4 6 t, grekiska L1V4 he 6 t, LIII4 he l-vid Flickläroverket LIII4 he 6 t. Skrivlag: latin LI14. Klassföreståndare i LI14. S:a 18 t (part. tjänstledig t). Daniel V. Borg, fil. lic., jljsik RIV4a 5 t, RIIPa 5 t, RlF' 5 t, 5"b 2 1 /2 t, kemi LIIIL+-AIP spr 1/2 t, RIV4a 3 t, RIV 4 b+-riip 3 t, RIIJ4b 4 t. S:a 28 t, varav t som imlärare. Skrivlag: fysik RIV\ RIII\ RIP. Förestår fysiska institutionen. Träffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 6. Tel Träffas på fysiska institutionen fredagar kl Erik Dahlbergsgatan 34 A. Tel Bengt Persson, fil. lic., matematik RP 6 t, RI4a 5 t, fysik RIV 4 b-i-riip 5 t, RP 2 t, RI4a 2 1 /2 t. Skrivlag: matematik RP, R14a, fysik RIV 4 b+riip. Klassföreståndare i RP. S:a 20' /2 t. T räffas i kollegierummet ons dagar kl Torekovsgatan 7 B. Tel Lars A. B. Bjerning, fil. dr, rektor vid läroverket. K. Gunnar Malmborg, fil. lic., geografi AIlP 2 t, LIV4]RIV 4 1-RIII' (bi) 3 t, RI4a 2 t, 5"a 2 t, 1 4 b 2 t, biologi med hälsolära RIV 4 +RIIP 3'12+1 t, RIll4a (bi)+rip I (bi) 4 t, RI4a t, Pb 2 t. S:a 24 t varav 2 t som timlärare. Förestår de geografiska och biologiska institutionerna. tors dagar kl Stampgatan 9. Tel

4 4 Ernst Percy, teol. dr, fil. kand., docent vid Lunds universitet, L. L. H. S., kristendomskunskap AlP 2 t, Al" 1 t, UV" 2 t, UH" 2 t, RIV"a 2 t, RIV 4 h I RIIl3 2 t, RlII"b 2 t, R1l4b 1 t. RP 1 t, RJ"a 2 t. RI 4 b 2 t, filosofi UV" 3 t, RIV4 a 1 t. Sia 23 t. Träffas i bostaden fredagar kl Drottninggatan 33 II. Tel Arne Bengtsson, fil. dr, rektor vid Högre allmänna läroverket i Landskrona. E. Hugo G. Areskoug, fil. dr, modersmålet AllP 5 t, RIV"b /RllP 4 t, 5;h 3 t, tyska AlP sae lull" (he)-,-riii4 (bi) 2 t, 5 5 e 5 t. engelska 2 4 b 4 t. Sia 23 t, varav 3'/, t som timlärare. Skrivlag: modersmålet AIlP, RIV 4 b I-RIlI', 5 5 b, tyska 5;e. Klassföreståndare i AIlP. T rähas i bostaden torsdagar kl HelrnfeItsgatan 15. Tel Vik. lektorer: Nils A. Anderberg, fil. mag., adjunkt (Ao 23), R.N.O., T rähas i bostaden torsdagar kl modersmålet Rll" 3 t, 3;e 4 t, Stagneliigatan 6. historia med samhällslära RIV 4 b 4 t, Rlll'b 3 t, RJ4a 2 t. Tel t, 3 s c 3 1 /2 t, 2'a 3 t. Skrivlag: modersmålet Rl'a, 3"c. Sia 24 1 /1 t. Klassföreståndare i R14a. C. Helge Weimarck, fil. mag., adjunkt (Ao 23), TräHas i bostaden onsdagar unde rvisar i kl modersmålet RI 4 b 3 t, 2 s a 6 t, Färjell1ansgatan 7. latin UIP 6 t, Tel tyska Al' 3 t, RI 4 b 3 t. Sia 21 t. I Skrivlag: modersmålet R14b. latin U1l4, tyska AP, R1 4 b. Klassföreståndare i R1 4 b. C. H. Elvir Voxner, fil. mag, adjunkt (Ao 23), KN.O., fredagar kl linclervisar i modersmålet J4a 6 t, Färjemansgatan 23. engelska AlP 4 t, RlV4a 3 t, R1I 4 b 3 t, 5'b :, t, 1 4 a 5 t. Tel Sia 24 t, varav 2 t som timliirar('. Skrivlag: eng('lska AII3, RIV4, RIl4, 5 'h. Klassföreståndare i AlP. Sven H. Vedin, fil. mag., adjunkt (Ao 23), Träffas i bostaden onsdagar kl matematik 5'cj t, 3 5 b 3 t, Hjälmshultsgabn 9. fijsik 3"b 2'12 t, Tel kemi RII14a-I-RIP 4 t, RI' t, RJla t, 4 5 b 4 t, t Sia 27'/2 t, varav 4'/2 som timlärare. Skrivlag: matematik 5 4 e I 4". Klassföreståndare i S"e IA4. Förestår kemiska institutionen.

5 Adjunkter: Ao 23: Axel Wendin, fil. mag., R. V. O., modersmålet 2'f 6 t, latin U4 5 t. Sia 11 t (part. tjänstledir 15 t). Klassföreståndare i 2;f. Erik Gustafson, fil. mag., civilingenjör, underv isar i matematik RIV4 (ma)+riip (ma) 7 t, RIII 4 b (bi) 4 t, RIPa 4 t, f1jsik RIII'b 6 t, RII4a t. Sia 23 1 '2 t, varav t som timlärare. Skrivlag: matematik RIV 4 -t-riip, RIIl4 a, RIJ4, fysik RII14. Klassföreståndare i RIII'b. P. J. Olle E. Helander, teol. lic., fil. mag. V. D. M., kristendomskunskap AIIP 2 t, RIII4a-j-RIP 2 t, UP 1 t, 4 5 e 2 t, t, 3 5 a 1 t, Pb 2 t, modersmålet RIII 4 a-i-rip 4 t, 4 5 e 3 t. filosofi AIIP-t-RIV4 (bi) j-rhp (bi) 3 t, RIV 4 b-t-rhi' l t. Skrivlag: modersmålet RIII 4 a I RIP, 4r.e, 3 4 Klassföreståndare i 4 5 e. S:a 23 t, varav l t som timlärare. Gösta M. Glad, fil. mag., modersmålet RIII 4 b 4 t, 5'c 3 t, t. engelska 5 5 a a!lm 3 t. 5 5 c 3 t, t, 2 5 d 5 t. S:a 24 t varav 3 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet RIII 4 b, 55", engelska 5 5 a, 5 5 c, 34. Klassföreståndare i 3 4. Ragnar E. Malmberg, fil. mag., engelska AHP 4 t, Ul14 3 t, RF 3 t, franska AHP (spr) 4 t, AlP (soc)-t-uii4 (he) 3 t. UII4 (ha) 4 t. S:a 21 t' varav 1 t som timlärare. Skrivlag: engelska AHP, UH4, RP, franska AHJ3. Klassföreståndare i UIJ4. A. Elmer S. Sjöström, fil. mag., modersmålet UII4 4 t, 4 5 b 3 t, 3 5 b 4 t, tyska AlP (spr)+liii4 (ha) 4 t, RIP friii4 (ti) 2 t, 4:'b 5 t. Skrivlag: modersmålet UH" 45b, 35b, Sia 22 t. tyska AlP (spr)+ L1II4, 4 5 b. Klassföreståndare i 4 5 b. Träffas i bostaden måndagar kl Filbornavägen 18. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Ö. Vallgatan 20. Tel tisdagar kl Rektorsgatan 1. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Kullavägen 37. Tel T räffas i bostaden tisdagar kl HelsinRörsgatan 2. Tel Träffas i bostaden torsdauar kl o Apotekaregatan 2. Tel

6 Sune K. Lohmander, fil. mag., enile/ska RIII4a +RIP 3 t, 4 5 e 3 t, 3 ö f 4 t, franska AIIP (soc)+riip+riv4 (ti) 2 t, RIIJ4a+RIP 3 t, RII 4 b 4 t, 5 5 c 4 t. S:a 23 t. Skrivlag: engelska RIII4a I-RIP, 4 5 e, 3 5 f. Klassföreståndare i RIIJ4a +RIP. Hans O. L. Rust, fil. mag., matematik RIIP (bi)+riv4 (bi) 4 t, RIIJ4 (ma) t-rip (ma) 7 t, RII 4 b 4 t, 4 5 b 4 t, fysik RII4b 2 1 /2 t, RI 4b 2 1 /2 t, 4 5 b t. S:a t, varav 5 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIIP+RIV4 (bi), RIII4 IRIP (ma), RII 4 b. Klassföreståndare i RII 4 b. Bo E. Magnusson, fil. mag., matem,,fik AP 6 t, 5 5 b 4 t, 4 G e 4 t, 3 ö c 3 t, kemi AP 2 t, LJ4 1 1 /4 t, RI 4 b 2 1 '2 t, 5 5 b 2 t, 4 5 e 4 t. S:a 28 3 /4 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AP, 5 5 b. Klassfö reståndare i 3 5 c. Träffas i bostaden onsdagar kl Blekingegatan 31 A. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Kullavägen 35. Tel Träffas på kemiska institutionen onsdagar kl Drottni nggatan 57. Tel Gustav Eiding, fil. mag., tjänstledig under höstterminen. Gotlfrid E. Aspvall, fil. mag., modersmålet LIV4 5 t, RII4b 3 1 /2 t, historia med samhällslära RIP"~Lt., RI\4b 3 t, 5 u a 4 t, 4'e 2" t, 3 5 d t, 2 5 e 3 t. S:a 27 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet LIV., RII 4 b. Klassföreståndare i LIV4. Inga M. Nordborg, f. Franzen, fil. mag., geografi LJ4 2 t, 4 5 b 2 t, 3 G c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, T'c 2 t, biologi med hälso/ära AP 1 t, LJ t, 5 5 b 3 t, 4"b 2 t, 3 u c 1 1 /2 t, 3'd t, 3 5 e 1 1 /2 t, 2"b 2 t, 2'c 2 t. S:a 29 t, varav l' /2 t som timlärare. Träffas i bostaden tisdagar kl Karl Öhrnsgatan 2 G. Tel tisdagar kl Ski;ldenborgsgatan 5 C. Tel K. A. Bjärup, fil. mag., rektor vid Samrealskolan i Båstad. Una Clara A. Lyngby, f. Bergh, fil. mag., engelska RIV 4 b+riip 3 t, 4 5 a (allm) 3 t, 2 ö f 5 t, franska AlP (spr) 6 t, RI4 5 t. S:a 22 t (part. tjänstledig 1 1 /2 t). Skrivlag: engelska RIV 4 b+riip, 4 5 a, franska AlP (spr). Klassföreståndare i RIV 4 b+riip Träffas i bostaden torsdagar kl Kellgrensgatan 4.

7 7 Sven M. lundström, fil. mag., modersmcllet LI4 3 t, 4"a 3 t, 3>e 4 t, engelska LI4 3 t, 4'a (sär) 3 t, 4'c 3 t, 3'e 4 t. S:a 23 t, varav 1 t som timlärare, Skrivlag: modersmålet LI4, 4"a, 3 5 e, engelska LI4, 4 5 c, 3'e. Klassföreståndare i LI4. Bertil S. Careii, fil. mag., tyska RP 3 t, 4>a (sär) 5 t, t, 3 5 c 6 t, franska RP 5 t, 5"b 4 t. S:a 28 t, varav 3 t som timlärare. Skrivlag: tyska RP, 3 4. Klassföreståndare i 3 5 e. Ruth G. landqvist, fil. mag., matematik AIIP (sac) 31/2 t, RI4b 5 t, 3>a 3 t, fysik AIIP (sac) (ti) 3 t, 4"e 2 1 /2 t, 3'a 2 1 /2 t, 3 5 c t, 4 2 a 2'/2 t. S:a 24' /2 t. Skrivlag: matematik AIIP (sac), R1 4 b. Klassföreståndare i 3'a. Ao 21. I. Henrik E. Petren, fil. mag., tjänstledig tills vidare. Sven O. Engdahl, fil. mag., bio10[[i med hälsolära AIIP (sac) 1-LlV 4 (ti) t RIV4 (ma, ti) 4 t, R1ll4b (bi) 3 t, R1l4a 1 3 /4 t, 5 5 c 3 t, 4"c 2 t, 3 5 a t, 2 5 a 2 t, 2'e 2 t, kemi RII4 a 2 1 /2 t, 5'c 2 t, 4';c 4 t. S:a 27 3 /4 t, varav 2 t som timlärare. N. Gunnar Göransson, teol. kand., kristendomskunsknp RII4a 1 t, Ll4 2 t, 4'b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 b 1 t, 2"c 2 t, 2 5 d 2 t, 2"f 2 t, 1 4 a 2 t, historia med samhällslära 4 5 b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 a t, 2'c 3 t, 2 5 f 3 t. S:a 29'/2 t, varav 3 t som timlärare. Klassföreståndare i 4 5 c. Allan Eriksson, fil. mag., unrlervisar i biologi med hälsolära Rll4b 13/4 t, 5'a 3 t, 4'a 2 t, 4 5 d 2 t, 3 5 b 1'12 t, matematik 4>a (sär) 4 t, 3'e 3 t, fysik 3 5 e 2'/2 t, kemi AlP (sac) 2 1 /2 t, RII 4 b 2'12 t, 5 5 a 2 t, 4 5 d 4 t. S:a 30 3 /4 t, varav 6 1 /4 t som timlärare. Klassföreståndare i 5'a. måndagar kl Mikael Löfmansgatan 2. Tel Träffas j kollegierummet måndagar kl Karl X Gustafsgatan 8. Tel torsdagar kl. 1O.:Jo-1O.45. Södergatan 109. Tel Träffas i bostaden fredagar kl jönköpingsgatan 56 D. Tel T räffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 44. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl Sofiebergsvägen 5I. Tel

8 8 Inga A. Wiebe, fil. mag., tyska AIIP (spr)+uv 4 (ha) (li) 3 t, LP 3 t, 4 5 e 5 t, 1 4 a 5 t, franska UV4 (ha) 4 t, UI 5 t. Sca 25 t. Skrivlag: tyska U4, 4 5 e, franska UV4 (ha). Teckningslärare: Sven H. Malmros, und ervisar i teckning UIJ4 (ha) 1 t, UI4 2 t, RIII4a+RIP 2 t, RIlI 4 b 2 t, RII 4 b 2 t, RI4a 2 t, AP 2 t, 4"<, 2 t, 4 5 d 2 t, 4 5 e 2 t, 3 s c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, 3"q 24h 2 t, 34 2 t, 2 4 a 2 t, J4a 2 t, Pb 2 l, frivillig teckning 1 t. Sca 36 t. Bo Nordbäck, teckning U4 2 t, RII4a 2 t. RI" 2 t, AlP 2 t, Rl' 2 t, 5 5 a 2 t, sr'b 1 t, 5'c t, 5 5 b-j-5'c t, 4 5 a 2 t, 4 G b 2 t, 3 s a 2 t, 3 5 [, 2 t, 2 s a 2 t, 2 5 h 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 t, 2 5 e 2 t, 2 5 f 2 t, vii/skrivning 1 t. Sca 36 t. Musiklärare: Einar Nilsson, musikdirektör, ml/sik UV4 1 t, LP 1 t, RIV4a 1 t, RIV4b+RIIP 1 t, RI 'a 1 t, RI 4 b 1 t, AIIP 1 t, 5 5 a 1 l, 5 5 b 1 t, 5 5 c 1 t, 3 5 a-f 1 t, 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 l, 2 5 e 2 t, 2 s f 2 t, 1 4 a 2 t, 1 4 b 2 t, kii",c1ng 4 t, instrumentalmusik, 8 t arkester, 1 t Sca 40 t. Träffas i bostaden onsdagar kl Långvinkelsgatan 146 B. Tel Träffas i tecknino'ssa!en måndagar kl HeImfellsgatan 15. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 16.(J0-16.go. DDmsten. Tel Träffas i bdstaden måndaoar kl ' o Bårslöv, Gantofta. Tel Gymnastiklärare: Helge Prawitz, kapten, gymnastikdirektör, gymnastik UI4 2 t, U4 1 t, Li'-I-LII4 2 t, RIV4 a 1 t, RIV4a +b+riip 2 t, RI 4 b+riip 1 t, RIPa 1 t, RII 4 b 1 t, R[(4a +b 3 t, RJ4a j-b 3 t, 3 5 a 4 t. 3 s c 4 t, 3 5 f I 2 4 b 4 t, 2 5 d 4 t, 2 4 a 4 t. S' 37.a t. Träffas på gymnastiklärarnas expo torsdagar kl Munkavägen j. Tel O. Areborn, gymnastikdirektör, tjänstledig under läsåret. Slöjdlärare: B. Folke Robertsson, undervisar j manlig sliijcl 4 5 a 4 t, 4 5 b 4 t, 4 5 c 4 t, 4 5 d 4 t, 3 s a 4 t, 3 5 c 4 t, 3 5 e 4 t, 2"a 4 t, 1 4 a 4 t, frivillig sliijd 2 t. Sca 38 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Kullavägen 33. Tel

9 9 Pa ui La rsson, manlig slöjd 3'1, 4 t, 3'd 4 t, 3'f i 2'1, 2 t, :2 i b 4 t, 2 i e 4 t. 2\1 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 f 4 t, 2'a 4 t, l"b 4 t. S:a 38 t. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen utanför reglerad befordringsgång) Kerstin Hallvik, f. Strömbom, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet 2 i e 6 t, engelska LIP 3 t, 3 5 b 4 t, 2 i c 5 t, tyska 3 5 1, 6 t, franska LlJ" 4 t. S:a 28 t. varav 1 1 /2 t som timlärare. Skrivlag: engelska LlJ", 3 5 h. Klassföreståndare i 2 5 c. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen i reglerad befordringsgång) Björn Gabrielson, fil. mag., e. o. adjunkt, latin LIV" 6 t, historia med samhällslära LlV4 4 t, LIII1 4 t, LII4 3 t, RIIP 4 t, RIJ14a 3 t, 3 5 e 3'12 t. Skrivlag: Jatin LIV". S:a 27'h t, varav 3 1 /2 t Som timlärare. Tor Hj. Y. Liljekvist, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet AlP 4 t, RIV 4 a 4 t, RP 3'/2 t, historia med samhällslära AIIP 5 t, RIV"a 4 t, RP :2 t. Sca 22'12 t, varav 3 t som timlärarc. Skrivlag: modersmålet AlP, RIVla, RP. Klassföreståndare i RJV4a. Helge H. G. Jahn, fil. mag., e. o. adjunkt, modersnllilet AP 3'/2 t, LII4 3'/2 t, 4 i e 3 [, tyska LlI' 5 t, 5 5 1, 5 t, 4 5 e 5 t. Skrivlag: modersmålet AP, LIP, 4 i c, tyska UI", 5 5 b, 4 5 c. Klassföreståndare i Sil,. S:a 25 t, varav 3'h t som timlärare. O. Lars-Ingvar Cedell, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmulet 2 i b 6 I, engelska 4 5 1, 3 t, 3 5 d 4 t, 2 5 1, 5 t. tyska Sia allm 5 t, 3 5 d Il t. S:a 29 t, varav 2'12 t som timlärare. Skrivlag: engelska 4"1" 3 s d, tyska 5 5 a. Klassföreståndare i :hl. T räffas i bostadcn onsdagar kl. 12., Hälsovägen 37. Tel. 293 OU. onsdagar kl. 1O.oll- Hbo. N. Stenboeks.~atan 23. Tel Träffas på sekreterarens expo fredagar kl Kopparmöllegatan 15. Plåtslagarvägen 4 C, Lund. Tel. Hbg (rektorsexp.) onsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel 'fräfhs i kollegierummet torsdagar kl. 9., Wiesel.~rellsgatan 18. Tel T räffas i bostaden måndag:" kl llo. Asehebergsgatan 6. Tel Kerstin Jörberg, f. Löfgren, F. M., e. o. adjunkt, tjänstledig under höstterminen.

10 E. Gunvor Torbjörner, f. Bigge, fil.mag., e.o. adjunkt, modersmålet RIPa 3'/, t, 3'a 4 t, 2'a 4 t, engelska RI4a 3 t, 3'a 4 t, 2'a 4 t. Sca 22'(, t. Skrivlag: modersmålet RIPa, 3'a, 2'a, engelska RI'a, 3'a. Klassföreståndare i 2'a. Börje Ask, fil. mag., e. o. adjunkt, matematik RIII'a (bi)+rh' (bi) 4 t, 4\a 4 t, 3'd 3 t, :r'f-j 2"b 3 t, fysik AP 2 1, t, LIII" 'h t, 4'a 2'1, t, 4'd 2 ' /, t, 3'd 2';, t. 3"f+2'b 2'1, t, kemi 4"a 4 t. Sia 31 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIII'b-j-RIP. Klassföreståndare i 4'a. K. G. Ingvar Andersson, fil. mag., e. o. adjunkt, und ervisar i engelska LIV' 3 t, 4"d 3 t, tyska RH4a 5 t, 4'a allm 5 t, 4'd 5 t, 3'a 6 t. Sia 27 t, varav 3 t SDIIl timlärare. Skrivlag: engelska LIV" 4 s d, tyska RIPa, 4'a, 4'd. Klassföreståndare i RH"a. Rune A. Torbjörner, fil. mag., e. o. adjunkt, historia med snmhiills/ärl1 AP 3 t, RPb 2 t, 5'b 4 t, 4"a 2 t, 4"d 2 t, l'b 3 t, geografi AP l' h t, RIPb I' 12 t, '<Pb 2 t, Y'b 2 t. 4'a 2 t, 4'e 2 t, 4'd 2 t, 2'a 2 t. Sia 31 t, varav 5' /2 t som ti miärare. Klassföreståndare i AP. N. Bruno Kullenberg, fil. kand., e. o. ämneslärare, geografi LII' 1 ' 12 t, RP Il i, t, 4'e 2 t, 3' 2 t, 3"a 2 t, 3'1 j 2"b 2 t, 2'a 2 t, biologi mr,,{ h:i{solära LW 1:II" t, Rp 1 t, RPb 2 ' /, t. 4'e 2 t, t. 35f~- 2'b 1 ' /2 t, 2 4 a l'l, t, 25d 2 t, 2-'f 2 t. Sia 29 1 /, t, varav 1 1 '2 t som timlärare. Träffas i bostaden måndao-ar kl o Karl X Gustafsgatan 54. Tel onsdagar kl Tel Gyllenkroks alle 15, Lund. Tel , Lund. Träffas i bostaden tisdao-ar kl l.30. o Liebäekskroken 2 G. Tel TräHas i bostaden måndagar kl Karl X Gustafsgatan 54. Td torsdagar kl Triangelplatsen, Höganäs. Tel Monica Höglund, f. Holmen, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äe 13, tjänstledig under höstterminen. Inga M. Liljekvist, f. Nilsson, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äc 13, matematik 2'a 3 t, 2 5 a 5 1 /4 t, 25b 5'/4 t, L'd 5'!, t, 2'f 5'/, t, Pb 4'/, t. Klassföreståndare j 2"b. Tr,iffa,; i kollegierummet torsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel

11 11 Nils Axel Lindqvist, fil. mag., e. o. adjunkt, engelska 5 5 a (sär) 3 t, 3"e 4 t, 2 5 a 5 t, tyska RIl 4 b 5 t, 3 5 e 6 t, 24a 6 t. Skrivlag: engelska 3 5 e, tyska R1I 4 b. Klassföreståndare i 2'-'a. S:a 29 t, varav 4 t som timlärare. Extra ordinarie lärare i övningsämnen: Lennart Carlqvist, gymnastikdirektör, gymnastik 5 5 a 3 t, 3 5 b 4 t, 3 5 d 4 t, 35e 4 t, 1 4 a 2 t. S:a 17 t. Lennart Pettersson, gymnastikdirektör, gymnastik LIV 4 1 t, AIIl'+LIV4 2 t, Ull' 1 t, RIWa Il, 3 t, AlIP 1 t, AlP 1 t, AlP+LI1I 4 3 t. AP 1 t, AP f--rp 3 t, RP 1 1 t, 5 5 b 1 t, 5 5 e 1 t, 5 5 bl-c 2 t, 4'a+b 4 t, 45e-t-d 4 t, 4 5 e t, 1 4 b 4 t. S:a 37 t. Träffa, i kollegierummet fredagar kl M. Stenbocksgatan 27. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 17.ol Pålsjögatan 21 D. Tel Träffas på gymna,tiklärarnas expo torsdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel Bertil Hansson, lärare i manlig slöjd, manlig slöjd 4 5 e 4 t, 3"f-j t, t. Ovriga lärare. Ovriga lärare i läroämnen i reglerod befordringsgång. Olof Wickström, fil. mag., e. adjunkt, tjänstlpdig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Sca 10 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Sjöerona plats 8. Tel G. Lennart Jörberg, F. L., e. adjunkt, tjänstledig. Ulla Merker, f. Runhammar, fil. mag., e. adjunkt, modersmålet 5 5 a 3 t, 4 5 d 3 t, 3 5 d 4 t, 3 i f-j-2 I b 4 t, tyska RI'a 3 t, 5 5 a (sär) 5 t, 3'f 12 4 b 6 t. S:a 28 t, varav 5'12 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet 55a, 4"d, 3 5 d, 3"f-I-2 4 b, tyska R14a. Klassföreståndare i 3 5 f-/-24b. Tr;;ffas i kollegierummet tisdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel N. E. Ingemar F. Boström, fil. dr., e. adjunkt, tjänstledig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Anna H. L. Sundkvist, f. Rudberg, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 2"e 6 t. engelsk" 2 5 e 5 t, geografi 2"e 2 t, 2"f 2 t. S:a 15 t. Träffas i bostaden måndao'ar kl ~ Karl X Gustafsgatan 54. Tel

12 12 Thorkild B. Ovesen, fil. lic., e. adjunkt, historia med samhällsläro AlP 5 t, LI4 2 t. RII4 3 t, 5 5 c 4 t, 3 r 'b 3'12 t, 2 4 a 3 1 /2 t, geografi RIPa 1'12 t, Pc 2 t. 3 s b 2 t. S:a 26'h t, varav 1 1 h t som timlärare. Klassföreståndare i 3 s b. O. G. lennart Wallgren, fil. kand., e. ämneslärare, matematik AlP (soc) 4'/2 t, S'a (sär) 4 t, 4'c 4 t, 2'e 5'/4 t, fljsik AlP 112 t, LIP t, S'a 2 1 jz t, S'e t, 4 s c 2 1 jz t, /2 t. S:a 30 3 /1 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AlP. Klassföreståndare i 2 6 e. Ovriga lärare i läroämnen utanför reglerad befordringsgång. Anders P. lyhre, fil. rnag-., folkskol1ärarexamen, R.V.O., e. adjunkt med halv tjänstgöring, modersmålet 2 i 'ci 6 t, historio med srtmhällsliira 3"1 \-2 4 b 3 1 h t. 2"b 3 t. 2"d 3 t, geografi 2 4 b 2 t, 2"b 2 t, 2'd 2 t. S:a 21'12 t, varav 6'12 t som timlärare. Klassföreståndare i 2 i 'd. Siv l. Johansson, f. Karlsson, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 1 4 b 6 t, engelska RII'a 3 t, R(41) 3 t, 1 4 b 8 t. S:a 20 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: engelska R1I 4 a, RI'b. Klassföreståndare i 1 4 b. måndagar kl Bredgatan 23, Lund. Tel , Lund. tisdagar kl. 1O s. Blekingegatan 22 A. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 12.co eller efter överenskommelse pr telefon. Carlsgatan 5. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Plommonvägen 16, Lund. Tel , Lund. Sten Werner, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskunskap 5'c 2 t, 4 i a 2 t, 3 i e l t. S:a 5 t., Yngve Kareld, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskap 5'a 2 t, 5 i 'b 2 t, 4'c 2 t, J'lj-2 4 b 1 t, 4 2 a 1 t. S:a 8 t. Allan Johannisson, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskop 3'c 1 t, 3'd 1 t, 2 i 'c 2 t. S:a 4 t. Träffas i bostaden lördagar kl Östergatan 30, Råå. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl ;. Mell. Stenbocksgatan 5. Tel måndagar kl. 8.ss Köpingevägen 24. Tel Ernst lissing, timlärare, Träffas i bostaden onsdagar kl matematik LP 3 t, 5 5 a allm 4 t, 4'd 4 t, t, 2'c 5 1 /4 t. Föreningsgatan 30. Skrivlag: matematik Ll4, 5'a. S:a 20'14 t. Tel Klassföreståndare i 4'd.

13 13 Anna-Greta Roas, f. Gawenius, K L S, timlärare, kristendomskunskap 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t. Sca 4 t. Jean Braun, folkskollärarexamen, timlärare, historia med samhällslära 1 4 a 3 t, geografi J4a 2 t, matematik 1 4 a 3 1 /4 t, biologi med hälsoliira 1 4 a 2 t. S:a 10'/4 t. Klassföreståndare i 1 4 a. Timlärare i övningsämnen: Erik Roas, kantor, musik 3 5 a fb 2 t, 3 5 e 2 t, 3 5 <1 2 t, 3 5 e 2 t, 3"{ b 2 t, 2 4 a 2 t, instmmentalmusik 2 t. Sca 14 t. Ingemar Forsen, Medlem av Nordvästra Skånes Orkesterförening, instmmentalmllsik 4 t. Sca 4 t. Christer Barter, 1:e violinist Nordvästra Skånes Orkesterförening, instnzmentalmusik 7 t. S:a 7 t. Gunnar Raatma, gymnastikdirektör, gymnastik 2 5 a 4 t, 2:'b 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 e 4 t, 2"f 4 t, 1 4 a 2 t, hållningsgymnastik 2 t. S:a 24 t. Maj-Lisa Ulveland, f. Segerring, skolkökslärarinna, hemkunskap 4 5 a 1 t, 4 5 b 1 t, 4"e 1 t, 4'd 1 t, 4"e 1 t, t. Sca 6 t. läkare: Stephan L. Vendel, med. lic. Det står lärjunge fritt att i varje sin hälsoangelägenhet kostnadsfritt hänvända sig till skolläkaren för råd under hans mottagning å läroverket på de angivna tiderna. Skolsköterska: Margit U. Isacson, sophiasyster. Bibliotekarie: G. M. Glad, adjunkt, se sidan 5. Träffas efter överenskommelse pr tel. Skansgatan 1. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl MeH. Stenboeksgatan 17. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Tranemansgatan 30. Träffas efter överenskommelse pr tel. Brunnbäeksgatan 9 A. Tel. 24S lr. Träffas efter överenskommelse pr tel. Filbornavägen 20. Tel Triiffas i bostaden fredagar kl. 13.oJ -13.:10. e/o Forsberg, Kopparmölleplatsen 1. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Liebäekskroken 1 A. Tel. 2R557. Träffas på läroverket måndggar oeh fredagar kl ]5.30. Tel. 234 R2. Träffas på läroverket måndagal', onsdagar, fredagar och lördagar utom l:a onsdagen i månaden kl Tel Biblioteket är öppet: måndag onsdag torsdag lördag

14 14 Sekreterare å rektorsexpeditionen: B. Gabrielson, e. o. adjunkt, se sidan 9. Biträde å rektorsexpeditionen: K. Britta L. Hallberg, f. Swenne, e. o. kanslibiträde. Rektorsgatan 2. Tel Verksläkare: Torsten F. M. Kjellstrand, med. lic., R. N. O., provinsialläkare, Vaktmästare: Karl Olsson, fanjunkare Gunnar Lunden. E. o. vaktmästare: kavalleriets reserv. Drottning-gatan 28. Tel Mottagningstid vardagar kl Annan tid efter överenskommelse pr telefon. Läroverket. Tel Läroverkets nybyggnad. Tel kl Kaj Mathiasen. O. D. Krooksgatan 70. Pensionerade lärare: G. S. Wallin, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Norra Murgatan, Visby. M. af Malmborg, fil. dr, R. N. O., f. d. rektor. Pensionerad Gjutaregatan 6, Stockholm. T. Viktor Nyberg, fil. kand., S.M.K., RV.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Centralgatan 13, Höör. Nils G. Enert, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Villa Rosengården, Hälsingborg. L. A. Daniel Fryklund, fil. dr, R. N. O., Assoc. M. A., R. Fr. H. L., Off. Fr. d'a., f. d. lektor. Pensionerad Wieselgrensgatan 8 B, Hälsingborg. D. Robert Johansson, fil. kand., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bergsgatan 22, Västervik. Sigurd Segerström, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Rektorsgatan l, Hälsingborg. Waldemar Json Rudolf, musikdirektör, f. d. musiklärare. Pensionerad Hallandsgatan 4, Hbg. Henning E. Fahlström, fil. kand., f. d. adjunkt. Pensionerad Hästhagsvägen 57, Hälsingborg. Urban Olsson, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Drottninggatan 29, Hälsingborg. Mauritz Arvidson, fil. dr, R N. O., f. d. lektor. Pensionerad Hövidsmansgatan 5, Hälsingborg-. Nils Kuylenstierno, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Skåneg-atan 39, Hälsingborg. C. A. Emanuel Eriksson, fil. mag., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bygatan 32, Hbg. J. W. R. Harry Sundell, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Långvinkelsgatan 73, Hbg. Helge G. S. Bäckander, kapten, gymnastikdirektör, R V. O., f. d. gymnastiklärare. Pensionerad S:t C1emensgatan 56, Hälsingborg. Teo W. Andersson, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Föreningsgatan 37, Hälsingborg. C. Hakon Swenne, fil. dr, f. d. rektor. Pensionerad Rektorsgatan 2, Hälsingborg. Pensionerade vaktmästare: Johan Hansson. Pensionerad S. Storgatan 33-35, Hälsingborg. Johan Nilsson. Pensionerad Munkavägen 12, Hälsingborg.

Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen 1958 ISACSONS BOKINDU5TRI. HALSINGBORC 1958

Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen 1958 ISACSONS BOKINDU5TRI. HALSINGBORC 1958 Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg Katalog för höstterminen 1958 ISACSONS BOKINDU5TRI. HALSINGBORC 1958 Länsskolnämnden i Malmöhus län Rörsjögatan~ 26, Malmö. Tel. 04097 23 01. Ledamöter

Läs mer

Oversikt över lä rjunga rnas antal och fördelning den 15 september 1957.

Oversikt över lä rjunga rnas antal och fördelning den 15 september 1957. 44 Oversikt över lä rjunga rnas antal och fördelning den 15 september 1957. I. Samtliga ringar och klasser. Ring Klass Allmän linje Närvaran d e Gymnasiet Latinlinje Reallinje lärjungar Realskolan 5-årig

Läs mer

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009

01 GLSF STYRELSER PER ÅR Historik 1910-2009 Sida 1 av 6 Ordförande: 1910-1911 Lektor Karl Starbäck Gävle 1911-1920 Kyrkoherde B G Jonzon Ljusdal 1920-1922 Direktör V Tham Söderhamn 1922-1926 Disponent Erik Lindström Bollnäs 1926-1927 Bankdirektör

Läs mer

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18

HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18 HÖGRE ALLMÄNNA LÄROVERKET STATENS NORMALSKOLA GYMNASIUM OCH REALSKOLA HÖGRE FLICKSKOLA FOLKSKOLA OCH ENHETSSKOLA LIDINGÖVÄGEN 2 DALAGATAN 18 HÖSTTERMINEN 1955 STOCKHOLM 1955 IVAR HAEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1954-1955 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Eslövsserien i Hästveda, 1:a omgången. 1954-10-03 Svantesson Helge Persson Stig, Osby 1 Eslövsserien i Osby.

Läs mer

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106

Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 Ulla Kall Ödeshög Album Sid 1 av 106 1 2 3 4 5 6 1. Åke Johansson Rök 2. Eivor Karlsson Rök 3. Ulla Kall Stora Krokek 4. Gösta Kall Stora Krokek 5. Siv Karlsson Getingaryd 6. Yngve Karlsson Getingaryd

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Hästveda Brottarklubb

Hästveda Brottarklubb Hästveda Brottarklubb 1949-1950 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Skolbrottningar i Bjärnum. 1949-09-11 Nilsson Bertil Persson Stig, Sösdala 1 1949-09-11 Nilsson Bertil Paulsson

Läs mer

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen

Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Öknamn i Örkened Kyrkogårdsinventering, kvarter Rosen Rosen:1 Ragnar* George Newman * 19011019, 19830801 Eva* Linnéa Newman * 19111003, 19940720 Tarrassa Eva ( ) Rosen:2 Ernst* Gotthard Stenberg * 1903,

Läs mer

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år

Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Vinnarna till sittplatsbiljetter - Kulijuli Special Fjärrvärme 50 år Namn Abrahamsson Hans 29057 Abrahamsson Lars 31134 Agerström Bengt 97273 Ahlberg Lars-Erik 85078 Ahlström Björn 42992 Ahrens Kristina

Läs mer

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda

Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Resultatslista DM i Mete 4 juni 2006, Mariebergsviken, Karlstad. Arrangör Skoghall SFK LAG Äldre damjuniorer: 1. SFK Trekroken 1026 gram 2 tävlande 2 avanmälda Damseniorer: 1. SFK Wasa 2308 gram 4 tävlande

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Hästveda Brottarklubb 1970-1971

Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Hästveda Brottarklubb 1970-1971 Datum HBK-brottare Viktkl. Motståndare och klubb Vi Fö Oa Plac Arbetets cup, Hästveda - Ore 4-4. 1970-09-19 Modén Tomas Niklasson Anders, Ore 1 1970-09-19 Modén Leif W.O.

Läs mer

Söklista gravbok Björketorps församling

Söklista gravbok Björketorps församling 2014-05-07 12:04:24 X Visa gravplatser utan gravrätter Ytkod: (inget) Skyltad: 2012-06-01-2014-05-07 Kultur: (inget) 1 4 32 1 Pettersson, Georg Pettersson Georg 1 5 37 1 Jakobsson, Anders Jakobsson Johanna

Läs mer

Efter omgång 9. Datum

Efter omgång 9. Datum 0 1 59 Birgitta Pihlgren 24542 0 2 103 Eva Magnusson 23105 0 3 247 Lotta Traav 22153 0 3 329 Thomas Söderlund 20981 0 5 215 Lennart Axelsson 20899 0 6 86 Daniel Lidström 18783 0 7 88 Daniel Solvander 18031

Läs mer

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland.

Bergslagens ansikten. Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson. En antologi av Lars Furuland. Bergslagens ansikten Från Olaus Magnus och Linné till Stig Sjödin och Lars Gustafsson En antologi av Lars Furuland En bok för alla INNEHÅLL Förord 9 BERGSLAGENS FRAMVÄXT 13 Olaus Magnus: Historia om de

Läs mer

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00

Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Protokoll fört vid Hyresgästföreningen Syd-Ost s årsmöte på Folkets Hus Bagarmossen lördagen den 15 mars 2008 klockan 10,00 14.00 Närvarande: Enligt fastställd förteckning över närvarande medlemmar. 1.

Läs mer

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3

Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 K O R V E N 1 Pristagare den 15/5 2012 Poängbogey Södra Banan Antal startande: 94 + 3 1 Johansson, Sven- Arne 6 38 BE Chark - Medvurst 25 2 Gezelius, Gert 15 38 Datahalland - Ett Dussin Bollar * 22 3 Carlsson,

Läs mer

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya

STARTLISTA FÖR ROND 1 den 16 augusti 2015 Rya 08:00 1 - Ström / Ström 34,5 17 56 STRÖM, Arne Golfklubb 8,6 9 48 STRÖM, Margareta Golfklubb 25,9 30 - Liden / Liden 27,6 14 56 LIDEN, Sven-Erik Golfklubb 7,1 7 48 LIDEN, Eva Golfklubb 20,5 24 08:08 1

Läs mer

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda

Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda Smålands Bowlingförbunds förtroendevalda 1944-1945 Ordförande Erik Georg Holm Jönköping Suppleant John Lindberg Jönköping vice Ordförande Bertil Ljungberg Gunnar Andersson Sekreterare Alvar Wärnegård Jönköping

Läs mer

Gravar utan känd gravrättsinnehavare

Gravar utan känd gravrättsinnehavare Gravar utan känd gravrättsinnehavare EDEBO Gravnummer Gravstenstext Senast gravsatt A 4 J A Gustafsson, Skärsta Hilda 1889-1971 Johan Alfred Gustafsson 1977 A 7 C J Janzon fam grav Knut Hjalmar Johanzon

Läs mer

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1

Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57. Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Eivor Johansson Ödeshög album Sid 1 av 57 Maj-Britt Hård Stava Mary Lindberg Näteryd 1 Ingegerd Davidsson Holkaberg Gun Karlsson La Krokek Disa Lindberg Näteryd Inger Antonsson Stava Sigbritt Hård Stava

Läs mer

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg

22 Gunnar Lilja Hässleholm Tommy Karlsson Staffanstorp Hans Hägg Klippans Pensionärs Bowling redovisar här resultatet från vår Hösttävling, som pågick under tiden 1 oktober till den 3 december 2015 och totalt 10 omgångar. Klass A omfattar spelare med snitt från 155

Läs mer

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez

Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Damer Spelare Född PRO Förening Handikapp/serieResultat 1 Rode Jensen 28 Dalvik,Jönköping 27 1152 2 Elvy Johansson 30 Falkenberg 25 1141 3 Inez Westerlund 38 Tranås 17 1137 4 Elke Borg 40 Tranås 15 1131

Läs mer

Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan

Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan Kretmästare genom tiderna Precision Fet stil = kretsrekord 2014 A Mattias Gunnarsson Ramsjö skf 450 B Thorsten Eskilsson Kristianstad 470 C Stefan Backman Klippan 469 D Elinor Johansson Ramsjö skf 458

Läs mer

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5

Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5. Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 Ordförande Gustav Lindstedt 14 Edvard Strömvall 8,5 Sekreterare Oscar Bergkvist 3 G Thomasson 10 Didrik Nissén 5 Skattmästare

Läs mer

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008

Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 1 av 5 2011-06-10 21:35 Umeträffen, medel fr 2011-06-10 21:25 Startlista skapad av OE2003 Stephan Krämer 2008 Bricka Namn Klubb Start H75 (6) 262949 Sven-Erik Lundgren Umeå OK 12:20:00 262236 Ivan Norsten

Läs mer

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om

77.F.D. Riksdagsman Einar Henningsson, Helsingborg; Berättar om 65. Börge Skarstedl Sid. 1.,51 min; Sid.2., 57 min; Intervjuare: Karl Salomonsson; 1977-10-24; Nr. 50. 66. Karl Einar Levanden, S. Hunnetorpsv. 38 C, Helsingborg; Nr. 54; Sid' I Spanska inbördeskagget;

Läs mer

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF

Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Förtjänstecken utdelade till personer som utfört mångårit osjälviskt arbete för Tösse IF Svenska Fotbollförbundets Förtjänstmedalj i Guld Åke Nilsson År 2003 Svenska Fotbollförbundets Förtjänstecken i

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II

SGF Tour H65. Drottningholm. 49 Mälarbadens Golfklubb 5,7 II. 27 HaningeStrand Golfklub 5,6 II. 46 Ågesta Golfklubb 6,1 II Datum 2014-06-24, 0800 Bana Starttid Hål Startordning Förnamn Efternamn Nr Klubb HCP Tee S-HCP Klass 0800 1 0810 1 0820 1 0830 1 0840 1 0850 1 0900 1 0910 1 0920 1 0930 1 1 Mats Carlsson 49 Mälarbadens

Läs mer

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 16/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon Andersson Jan-Christer 76 80 73 Bengtsson Bengt-Ove 82 81 79 Bengtsson

Läs mer

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg

Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Nyberg Gräsberg Album Sid 1 av 45 Harald o Allan Nyberg Gräsberg Harald Lisa Andersson o Allan Nyberg Gräsberg 2 Allan o Harald Nyberg Gräsberg 1933 3 1 4 2 3 6 5 1. Gustav Adolf Johansson Klämmestorp

Läs mer

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac

POS 30/4-2015 Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015. S:a slag 6 omg Plac Resultatlista: Veterangolf klass A våren 2015 Namn / Speldag 2/4 9/4 16/4 23/4 30/4 7/5 12/5 21/5 28/5 4/6 Andersson Arne Andersson Egon 86 Andersson Jan-Christer 76 80 73 70 68 Bengtsson Bengt-Ove 82

Läs mer

OG GOLFEN 2014 Klass A

OG GOLFEN 2014 Klass A OG GOLFEN 2014 Klass A Lidköping Breviken Lundsbrunn Mariestad Hökensås Vara SkövdeEkarnas Falköping Töreboda LäcköKnistad Spelare Klubb 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Poäng 1 Bengt Ryberg Mariestads GK 14

Läs mer

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien

ALLSVENSKAN 50m. Division 1 A. Division Elitserien ALLSVENSKAN 50m Tavelkontroll omgång 2 (Redovisas tillsammans med omgång 4) Div Veteran Elit I19/A9 1103 1108 Götlunda 1 Götlunda 3 1077 1075 Bromma-Solna 1 Götlunda 2 1098 1095 Div Liggande 1 C Uddevalla

Läs mer

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock

Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Kretsfält 5 Höganäs 2007-10-14 Arr. PSKF Magnus Stenbock Preliminärt resultat Klass Plac Namn Klubbnamn Station Tot Poäng Särskj St med 1 2 3 4 5 6 7 8 A1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk 5 2 3 3 5 3 6 3 6

Läs mer

ALGUTSRUMS IF, styrelser

ALGUTSRUMS IF, styrelser ALGUTSRUMS IF, styrelser år ordförande sekreterare kassör Övriga i styrelsen 1925 Nils Falk Gustaf Falk Arthur Olofsson, Arvid Gustavsson 1926 Arthur Olofsson 1927 Arthur Olofsson 1928 Bertil Ljungström

Läs mer

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81

Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 Pristagare den 13 Maj 2008 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 81 1 Bauer, Svante 17 39 25 2 Bengtsson, Anders 25 39 Lindahls/Carlanders - Presentkort * 22 3 Nilsson, Björn 11 37 JM:s Chark - Lökkorv

Läs mer

Startlista Björkstubbematchen Sida

Startlista Björkstubbematchen Sida Startlista Björkstubbematchen Sida 1 H85 2500 meter 4 anmälda S1 30489 Bo Tyvik SKK Västergötland 18:00 29011 Torsten Björkeroth SKK Västergötland 18:02 11003 Ture Gunnarsson SKK Göteborg 18:04 37375 Arne

Läs mer

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström

Hål Datum Namn Klubb 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström 2015 10 2015-10-12 Stellan Pihlemark Viksbergs GK 15 2015-07-04 James Lind Huvudstadens GK 7 2015-07-03 Ann-Christine Häggström Unipeg Golf 7 2015-06-23 Gunnar Andersson Viksbergs GK 15 2015-06-17 Marcus

Läs mer

Ättlingar Arfs Nils Olsson

Ättlingar Arfs Nils Olsson Ättlingar Arfs Nils Olsson Arfs Nils Olsson. Född 1855-09-20 Malung. Död omkring 1925. Familj med Döllas Brita Jonsdotter (Född 1859-02-22 Malung. Död 1911-04-21.) Vigsel 1879-12-25. 1 Olof Albert Nilsson.

Läs mer

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H

RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H RM för Hjärt- och Lungsjukas Föreningar 2013 HERRAR Backlund Birger Östersund 24-maj H 172 226 224 246 205 215 1288 1 Andersson Hans Gävle 24-maj H 181 246 180 182 242 193 1224 2 Arvidsson Lars-Erik Köping

Läs mer

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009

Ratingpärm. SS Allians December 15, 2009 Ratingpärm SS Allians December 5, 009 Gert Svenson (8) 095 Gunnar Andersson Allsvenskan 085 5 33 0906 Börje Pettersson Allsvenskan 0 839 4 9 Ingemar Schütz (06) 0905 Leif Haraldsson Allsvenskan 900 08

Läs mer

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan

1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan 1900-talet fram till och med våren 1969 i den högre skolan Carl Johan Rydberg, född i Linköping 1848-02-14, vice kollega våren 1901, olika prästuppdrag i Stockholm, komminister i Söderköping, brunnspredikant.

Läs mer

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18

Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Protokoll från ordinarie årsstämma 2015-02 18 Tid: 2015-02-18, Kl. 19.00 Plats: Rydebäcksskolan, Rydebäck 1. Stämmans öppnande. Byalagets ordförande Kent E. Nilsson hälsade deltagarna välkomna och förklarade

Läs mer

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5

SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 SLUTRESULTAT Efter Omgång 5 Rang Lag M V O F Poäng Diff Lagmedlemmar 1 Enköping PRO 7 5 5 0 0 10 30 Wengström Sören; Rundström Maud; Lönnholm Tommy 2 Trögd SPF 3 5 4 1 0 9 35 Sture Pettersson; Gun Pettersson;

Läs mer

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats

Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Klubbmästare Herr 1955 Sune Linde 1980 Hans Ivar Hägg 1956 Sune Linde 1981 Lars Seiz 1957 Börje Attoff 1982 Mats Hallberg 1958 Sune Linde 1983 Mats Hallberg 1959 Sune Linde 1984 Mats Hallberg 1960 Sune

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år

Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken. Den 15 oktober 2012: Göteborgs Ishockeyförbund fyller 75 år Året 2012: Ny chans för tjejerna i GP Pucken Efter några års uppehåll var tjejerna glädjande nog tillbaka i GP Pucken. Sex olika lag mötte varandra i Rambergsrinken och i samband med finalspelet i Scandinavium

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Lärarutbildningsnämnden Magret Lundkvist 2012-12-04

GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 Lärarutbildningsnämnden Magret Lundkvist 2012-12-04 GÖTEBORGS UNIVERSITET 1 KOMBINATIONER MOT GYMNASIESKOLAN ETT ÄMNE GU 29865 MATEMATIK, FYSIK, KEMI, BIOLOGI, TEKNIK, NATURKUNSKAP, SVENSKA SOM ANDRASPRÅK, TYSKA, SPANSKA, FRANSKA, ITALIENSKA, LATIN Grupp

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54

Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Per-Olof Carlsson Album Sid 1 av 54 Syskonen Carlsson 8 7 6 5 4 3 2 1 1. Alsie Carlsson Fogeryd 2. Per-Olof Carlsson Fogeryd 3. Maj Carlsson Fogeryd 4. Rune Carlsson Fogeryd 5. Vivvi Carlsson Fogeryd 6.

Läs mer

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total

Kpisetns dag 1/ Skövde Garnisons skf. Resultat bana. Klass 1. Klass 3. Klass 4. Klass Elit. Klass 55. Klass 65. Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Skövde Garnisons skf Resultat bana Namn Förening Omg 1 Omg 2 Total Klass 1 1. Viktor Nordström Bankeryd 42 46 33 33 32 42 42 270 Klass 3 1. Lars-Olof Aronsson Kville 41 44 40 39 38 39 46 287 Klass 4 1.

Läs mer

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER?

BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? BILDARKIV GAMLA SLÄTAFLYBILDER KÄNNER DU IGEN NÅGON PÅ DESSA BILDER? Då är vi tacksamma om Du meddelar oss i gästboken här på hemsidan eller via e-post till slataflybyalag@gmail.com Ange bild nr och vilka

Läs mer

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter

Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter Kyrkomötet Kyrkomötet Ekonomi- och egendomsutskottets betänkande 2010:10 Sammanfattning I detta betänkande behandlas Kyrkostyrelsens skrivelse 2010:6 om Långsiktig budgetmodell för utlandsfastigheter.

Läs mer

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen

Odd Fellow Logen 61 Karlavagnen ALM GÖTE Arb.tel. Född 1934-01-13 MYNTGATAN 1 L Mob.tel. 070-6204379 Invigd 2002-11-27 93148 SKELLEFTEÅ Bost.tel. 0910-13508 E-post gote.alm@myntet.ac ANDERSSON ERIC Arb.tel. Född 1928-12-03 STRANDGATAN

Läs mer

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F6 söndagen den 22 april 2007 Resultatlista

Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F6 söndagen den 22 april 2007 Resultatlista Ängelholms Pistolskytteklubb Kretsfältskjutning F6 söndagen den 22 april 2007 Resultatlista Reviderat lagresultat och frivillig insats Resultat i A-vapen Klass 2 1 Birgitta G-Jeppsson Sjöormens PK 6 5

Läs mer

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11:

C-Vapen Klass Vintercuppen Poäng. ã Sol Grovskyttarna (Resultat cup kort) 17:11: C-Vapen Klass Vintercuppen 009 Bo Löfroth 795 Per Sundén 795 Robert Wikström 760 Jens Jarblad 7 5 Greger Berglin 7 6 Andreas Lampa 7 7 Dariusz Rymnszka 7 8 Mattias Nordsvan 70 9 Kenneth Johansson 696 0

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 1-18

Datum: , kl Paragrafer: 1-18 Datum:, kl. 15.00-16.37 Paragrafer: 1-18 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25

Utdrag ur fastighetsregistret. 2007-09-25 NAMN BOSTADR POSTNR POSTADR DJURÖN 1:5 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:6 SVENSKA LANTMÄNNEN EK.FÖR. BOX 30192 104 25 STOCKHOLM DJURÖN 1:164 DJURÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖR SIV RYSTEDT

Läs mer

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade

Sturköskolan-Ryd-Uttorp VA-förening Teckningslista för intresse: XXXXX=Initiativtagare & engagerade Nr Namn Telnr 1 Telnr 2 Adress Sturkö E-postadress Fastighet Adress2 Postnr Postadress 2 1 Peter Mostberg 0455-424 82 Campingen camping@sturkocamping.com Vice ordförande 2 Göran Mostberg 0455-424 82 Campingen

Läs mer

Långsele vuxen slutresultat

Långsele vuxen slutresultat Långsele vuxen slutresultat Vuxen Placering Efternamn Förnamn Ort Vikt i gr Minsta fisk 1 Båtsman Kjell-Åke Långsele 5300 2 Axelsson Martin Lycksele 1012 3 Wännström Staffan Lycksele 883 4 Sigefelt Lena

Läs mer

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008

BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 BK Allians Årsmöteshandlingar 2008 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Styrelsen Styrelsen för BK Allians får härmed redogöra för verksamheten under verksamhetsåret 2007/08. Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Läs mer

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2

Resultat i R-vapen Vet Y Stand M Resultat i A-vapen Klass 2 Resultat i R-vapen Vet Y Stand M 1 Sören Wahlberg FOK Borås 47/34 91 S 2 Per Modin Torna Hällestad 47/33 108 S 3 Peter Hjortstam Alingsås Ksf 46/33 85 B 4 Kent Magnusson Kungsbacka Wiske Pk 43/28 105 5

Läs mer

52 Val av ordförande för stämman. 53 Val av sekreterare för stämman. 54 Val av två protokolljusterare. Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen.

52 Val av ordförande för stämman. 53 Val av sekreterare för stämman. 54 Val av två protokolljusterare. Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen. Extra stämma Arilds Vägförening 8lt 2OtL, protokoll Ordförande Lena Jansson hälsade välkommen. Styrelsen för Arilds Vägförening presenterade sig. Bo Hansson gick kortfattat igenom de juridiska bestämmelser,

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER VÅRTERMINEN 2007 TERMINSTID 070108--070525 Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan Maria Resenius Datorkunskap, 50 p

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59

M90 Höjdhopp 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 0,98. M90 Diskuskastning 1 Axel Magnusson -21 IFK Lund 14,59 Resultatlista DM och VDM i Eslöv den 31 augusti 2011 Plats Ekevalla IP Tävlingsledning: Alger Westring och Gert-Åke Hansson Väder: mest uppehåll endast en kort tid med lätt regn, ringa vindar Temp: ca

Läs mer

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö

Bil-O SM På pallen. 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren. Thorbjörn Nord / SMK Malmö Hans Olsson / SMK Malmö Bil-O SM På pallen 1961: Enköping 1.Alrik Stenström / MSK Hammaren 1.Börje Nilsson / MSK Hammaren 2.Bengt Jismark / Djursholms MK 2.Fergus Sager / Djursholms MK 3.Yngve Andersson / Göteborgs MF 3.Lars

Läs mer

(30) Kommunfullmäktiges valberedning

(30) Kommunfullmäktiges valberedning 2014-12-08 1 (30) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 8 december, 2014, kl. 14.00 15.00. Beslutande Tjänstgörande ersättare Jonas Frost (S), ordförande Pär Johansson (M), vice ordförande

Läs mer

Datum: , kl Paragrafer: 19-34

Datum: , kl Paragrafer: 19-34 Datum:, kl 15.00-16.00 Paragrafer: 19-34 Plats: Nämndrummet, Hova Underskrifter Ordförande Barbro Roslund Sekreterare Britt-Marie Nilsson Justeras Kerstin Isaksson ande Barbro Roslund (S), ordförande Kerstin

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2002 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109

Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album. Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Bernhard o Sol-Britt Gustavssons album Ingrid o Bernhard Gustavsson Fogeryd Sid 1 av 109 Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 1 år 2 Leif o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd Ingrid o Sol-Britt Gustavsson Fogeryd 3

Läs mer

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet

Lärosäte. NO och teknik Göteborgs universitet. Spanska för lärare 7-9 15 hp. Göteborgs universitet Lärosäte Kurs Engelska för lärare 30 hp (16-45 hp), halvfart åk 7-9 Historia för lärare 3 åk 7-9 NO och teknik Spanska för lärare 7-9 15 hp. Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45 hp).

Läs mer

F4 i Ljungbyhed

F4 i Ljungbyhed F4 i Ljungbyhed 2007-03-11 Resultat i A-vapen Klass 1 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk x 5 4 3 5 2 5 4 6 34/31 9 60+30=90:- 2 Per-Olof Heddin Klippans Pk x 3 4 2 3 6 3 5 5 31/26 7 20+10=30:- 3 Mikael Nilsson

Läs mer

Korta Banan, m (71)

Korta Banan, m (71) Klubbmatchen /, IK Hakarpspojkarna, 0-0-0 Sida Korta Banan, 0 m () Torild Bornetun.0. Bo Turesson. +.0. Anna-Karin Argus-Johansson. +..0 Berndt Tenlid. +.. Kjell Holmqvist. +.0. Rolf Gabrielsson. +.. Sven-Olof

Läs mer

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion.

Lennart Dahlberg. Erik Dahlberg. Rolf Jönsson Ulf Bergfelt Åke Dahlberg Rolf Svensson Arvid Rask. Skidor och Orienteringssektion. 1971 Erik Dahlberg Bertil Wallberg 40-Årsjubileum i Folkets Hus 17 april Hitta en ny lämplig plats för klubbens prissamling som nu var i kommunalkontoret Rolf Ståhl tilldelades årets idrottsprestation

Läs mer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare. Bjuv, Styrelsen. Båstad, BK Käglan. BK Bjäre Seniorer

Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare. Bjuv, Styrelsen. Båstad, BK Käglan. BK Bjäre Seniorer Alliansen Ringen - Adresser till klubbar och lagledare Hjälp oss att hålla denna lista uppdaterad genom att meddela felaktigheter, ändringar och kompletteringar med ett e-mail till goran@strandqvist.se.

Läs mer

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20

Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Ramseleforsskyttet Fältskytte Resultat 2004-03-20 Klass F Elit Särskj 1 Petter Eriksson Moälven/Modo 6 6 6 5 6 0 6 6 1 36 6 6 + 5 2 Rolf Modig Övertorneå 6 6 6 2 6 1 6 6 4 36 7 6 + 3 3 Leif Sandberg Kalix

Läs mer

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1

Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Stadsingenjörsenheten i Sida 1 Fastighetsförteckning 2016-06-14 Ärendenummer Handläggare Ingrid Bogren Ärende Fastighetsförteckning till detaljplan för Rinkaby 6:46 m fl, Södra staden, etapp 1 Kommun:

Läs mer

Ämnesansvar: kemi annika.andersson2@malmo.se

Ämnesansvar: kemi annika.andersson2@malmo.se Lärare Namn/Adress Sign Telefonnummer Rum Undervisar i Aidemark, Björn Ak 040 34 94 10 Arb (323) Psykologi och Mentor: SA13C bjorn.aidemark@malmo.se psykologi Altervall, Joakim Jal 040 34 94 15 Arb (224)

Läs mer

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden l maj 2008-30 april 2009 SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2008 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Tomas Nilsson,

Läs mer

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006

FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 FRISTÅENDE GYMNASIALA KURSER HÖSTTERMINEN 2006 TERMINSTID 060821--070105 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng Flex, Distans förkunskaper Lärare DATA ECDL Certifiering, 50 p Flex Se kursplan

Läs mer

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Bostadsrättsföreningen 2005-05-09 Sidan 1 av 3 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma med Brf Timmerhuggaren den 9 maj 2005 kl. 19.00 i Åkarnas Hus, Vendevägen 90, Danderyd.

Läs mer

FASTIGHETSFÖRTECKNING

FASTIGHETSFÖRTECKNING Detaljplan för nytt INDUSTRIOMRÅDE VID FRYKSDALSVÄGEN (delar av Munkerud 1:32 och Munkerud 2:261) FASTIGHETSFÖRTECKNING HANDLINGAR Program Samrådsredogörelse 1 (efter programsamråd) Behovsbedömning Grundkarta

Läs mer

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV

RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV RESULTAT KRISTIANSTADSKRETSENS FÄLT NR 1 30 januari 2005 VINSLÖV C-vapen Klass 1 = etra insats 10:- 1 David Hecktor Hässleholms Psk 42/28 12p 140:- 2 Björn Elgtberg Lönsboda Psk 42/28 7p 80:- 3 Mats Borgström

Läs mer

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster:

Joakim ÖDIK P år 1964 Övre raden från vänster: Nedre raden från vänster: Joakim ÖDIK P 49-50 år 1964 Övre raden från vänster: Lennart Adrian, Claes Lind, Jan Andersson, Roger Axelsson, Lennart Tobiasson, Torgny Tengvert, Björn Ullman trän. Nedre raden från vänster: Roger Andersson,

Läs mer

1: FASTIGHETER DÄR MARK ELLER UTRYMME TAS I ANSPRÅK

1: FASTIGHETER DÄR MARK ELLER UTRYMME TAS I ANSPRÅK FASTIGHETSFÖRTECKNING till vägplan Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Fastighetsindelningen och ägare till respektive fastighet aktuell 2016-05-27 1: FASTIGHETER DÄR MARK ELLER UTRYMME TAS

Läs mer

Bygdeavgiftsmedel 2012

Bygdeavgiftsmedel 2012 Bygdeavgiftsmedel 2012 Sammanställningen är gjord den 2012-03-29 av Conny Elf Bergs kommun Kansliavdelningen tel. 0687164 05 conny.elf@berg.se Snabbrapport bygdeavgiftsmedelsfonden Bergs kommun 2012 (

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Hannäs SockenFörening

Hannäs SockenFörening Register över givare Hannäs Sockenförening är en ideell förening, som bildades år 2002. Syftet är att med ekonomiska medel främja utvecklingen i Hannäs Socken. Genom erhållna arv och gåvor skapas ett kapital,

Läs mer

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105

G S B S. Tee. Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 K O R V E N 1 Pristagare den 14/5 2013 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 105 Plac. Namn Erh.slag Resultat Sponsor / Pris Poäng 1 Ågren, Stefan 8 S 40 BE Chark - Medvurst 25 2 Nilsson, Mauritz 12

Läs mer

SM Kpist Ställning 2015-09-11.

SM Kpist Ställning 2015-09-11. SM Kpist Ställning 2015-09-11. Final Senior Namn ening bund Sum Ligg Sum Knä Sum 1:a Sum 2:a Sum 3:e Sum 4:e Sum 5:e Summa 1 Per Andersson Gullbergs Härad ÖS 281 47 328 43 371 9 380 10 390 9 399 9 408

Läs mer

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden

Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden Slutgiltigt valresultat Utsedda ledamöter och ersättare för mandatperioden 2014-01-01-2017-12-31 Valår: Val till: Beslutande organ: 2013 Visby stift Stiftsfullmäktige Medeltredingens valkrets Centerpartiet

Läs mer

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107

K O R V E N 1. Pristagare den 13/ Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 K O R V E N 1 Pristagare den 13/5 2014 Poängbogey Norra Banan Antal startande: 107 1 Hemberg, Lars J 15 B 37 BE Chark - Medvurst 25 2 Ericsson, Lars-Olof 6 G 36 Bil Månsson - Wash-Drive* 22 3 Ny, Bo 9

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT

RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT RESULTAT WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT Stålboda 2005-08-20 arr: Bromma Skf WELCOME HOTELL SKYTTESTAFETT 1 Bälgviken 1156 Jonas Malmqvist 141 96 237 Niklas Halling 141 93 234 Hans Sundén 138 93 231 Helena

Läs mer

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte

PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte PIF:s Vinterfestival Luleå 2015 Skidskytte Sträcka Namn Klubb Tid Placering Lag 17 35:50 1 1 Mikael Jiremyr Falköping PIF 2 Mikael Jiremyr Falköping PIF 3 Ing-Marie Öst-Påhlsson Göteborg PIF 4 Christian

Läs mer

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013.

RESULTAT. Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. RESULTAT Saabiaden i Badminton den 5 oktober 2013. Herrar singel 1. Mikael Nord Bofors Fritid 2. Peter Nilsson KORPEN Saab 3. Olof Carlsson KORPEN Saab 4. Anders Nylén Bofors Fritid 5. Bruno Sandberg Bofors

Läs mer