Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen ll j

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högre allmänna läroverket för gossar. i Hälsingborg. Katalog. för. höstterminen 1957. ll-------j"

Transkript

1 ffi=------ill Högre allmänna läroverket för gossar i Hälsingborg Katalog för höstterminen 1957 ll j

2 2 Eforus. Anders T. S. Nygren, teol. dr, biskop över Lunds stift, K. N. O. 1 kl, R. D. D. O., L. L. H. S., T. i R. F. O. Inspektor. Alex. Westin, teol. lic., fil. kand., kyrkoherde, L. N. O., R. D. D. O. Randersgatan 32. Tel Lokalstyreise. Utsedda av länsstyrelsen i Malmö: Helge Ericsson, stadsombudsman. Suppleant: Holger Norrman, advokat. Utsedda av stadsfullmäktige i Hälsingborg: Arthur Andersson, yrkeslärare, ordf. Erik Johansson, ombudsman. Hjalmar Leijon, disponent, v. ordf. Suppleanter: Hans Pettersson, kranmaskinist. Ewy Troedsson, småskollärarinna. J. P. Möller, advokat. Utsedda av läroverkets kollegium: Erik Gustafson, adjunkt. Suppleant: Helge Weimarck, adjunkt. Självskriven ledamot: Rektor.

3 Lärare. Rektor: Lars A. B. Bjerning, fil. dr, lektor vid läroverket, geografi AlP 4 t, biologi med hälsolär" AIIP spr+-l1v4 1 t. S:a 5 t. Lektorer: Johannes G. Johnson, fil. dr, ellgelska AP 3 t, RIII4b 3 t, frailska AP 5 t, RIII 4 b 3 t, RIPa 4 t, RI4b 5 t. Skrivlag: engelska AP, R1II 4 b. S:a 23 t. Träffas på ämbetsrummet varje läsdag utom lördagar kl Tel Hälsovägen 5. Tel Träffas i bostaden eller pr tel. torsdagar kl Pålsjögatan 55. Tel Henning K. H. Haliqvist, fil. dr, vik. lektor vid folkskoleseminariet i Lund. Carl S. Stoltz, fil. dr, R. N. O., latiii LII4 6 t, grekiska L1V4 he 6 t, LIII4 he l-vid Flickläroverket LIII4 he 6 t. Skrivlag: latin LI14. Klassföreståndare i LI14. S:a 18 t (part. tjänstledig t). Daniel V. Borg, fil. lic., jljsik RIV4a 5 t, RIIPa 5 t, RlF' 5 t, 5"b 2 1 /2 t, kemi LIIIL+-AIP spr 1/2 t, RIV4a 3 t, RIV 4 b+-riip 3 t, RIIJ4b 4 t. S:a 28 t, varav t som imlärare. Skrivlag: fysik RIV\ RIII\ RIP. Förestår fysiska institutionen. Träffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 6. Tel Träffas på fysiska institutionen fredagar kl Erik Dahlbergsgatan 34 A. Tel Bengt Persson, fil. lic., matematik RP 6 t, RI4a 5 t, fysik RIV 4 b-i-riip 5 t, RP 2 t, RI4a 2 1 /2 t. Skrivlag: matematik RP, R14a, fysik RIV 4 b+riip. Klassföreståndare i RP. S:a 20' /2 t. T räffas i kollegierummet ons dagar kl Torekovsgatan 7 B. Tel Lars A. B. Bjerning, fil. dr, rektor vid läroverket. K. Gunnar Malmborg, fil. lic., geografi AIlP 2 t, LIV4]RIV 4 1-RIII' (bi) 3 t, RI4a 2 t, 5"a 2 t, 1 4 b 2 t, biologi med hälsolära RIV 4 +RIIP 3'12+1 t, RIll4a (bi)+rip I (bi) 4 t, RI4a t, Pb 2 t. S:a 24 t varav 2 t som timlärare. Förestår de geografiska och biologiska institutionerna. tors dagar kl Stampgatan 9. Tel

4 4 Ernst Percy, teol. dr, fil. kand., docent vid Lunds universitet, L. L. H. S., kristendomskunskap AlP 2 t, Al" 1 t, UV" 2 t, UH" 2 t, RIV"a 2 t, RIV 4 h I RIIl3 2 t, RlII"b 2 t, R1l4b 1 t. RP 1 t, RJ"a 2 t. RI 4 b 2 t, filosofi UV" 3 t, RIV4 a 1 t. Sia 23 t. Träffas i bostaden fredagar kl Drottninggatan 33 II. Tel Arne Bengtsson, fil. dr, rektor vid Högre allmänna läroverket i Landskrona. E. Hugo G. Areskoug, fil. dr, modersmålet AllP 5 t, RIV"b /RllP 4 t, 5;h 3 t, tyska AlP sae lull" (he)-,-riii4 (bi) 2 t, 5 5 e 5 t. engelska 2 4 b 4 t. Sia 23 t, varav 3'/, t som timlärare. Skrivlag: modersmålet AIlP, RIV 4 b I-RIlI', 5 5 b, tyska 5;e. Klassföreståndare i AIlP. T rähas i bostaden torsdagar kl HelrnfeItsgatan 15. Tel Vik. lektorer: Nils A. Anderberg, fil. mag., adjunkt (Ao 23), R.N.O., T rähas i bostaden torsdagar kl modersmålet Rll" 3 t, 3;e 4 t, Stagneliigatan 6. historia med samhällslära RIV 4 b 4 t, Rlll'b 3 t, RJ4a 2 t. Tel t, 3 s c 3 1 /2 t, 2'a 3 t. Skrivlag: modersmålet Rl'a, 3"c. Sia 24 1 /1 t. Klassföreståndare i R14a. C. Helge Weimarck, fil. mag., adjunkt (Ao 23), TräHas i bostaden onsdagar unde rvisar i kl modersmålet RI 4 b 3 t, 2 s a 6 t, Färjell1ansgatan 7. latin UIP 6 t, Tel tyska Al' 3 t, RI 4 b 3 t. Sia 21 t. I Skrivlag: modersmålet R14b. latin U1l4, tyska AP, R1 4 b. Klassföreståndare i R1 4 b. C. H. Elvir Voxner, fil. mag, adjunkt (Ao 23), KN.O., fredagar kl linclervisar i modersmålet J4a 6 t, Färjemansgatan 23. engelska AlP 4 t, RlV4a 3 t, R1I 4 b 3 t, 5'b :, t, 1 4 a 5 t. Tel Sia 24 t, varav 2 t som timliirar('. Skrivlag: eng('lska AII3, RIV4, RIl4, 5 'h. Klassföreståndare i AlP. Sven H. Vedin, fil. mag., adjunkt (Ao 23), Träffas i bostaden onsdagar kl matematik 5'cj t, 3 5 b 3 t, Hjälmshultsgabn 9. fijsik 3"b 2'12 t, Tel kemi RII14a-I-RIP 4 t, RI' t, RJla t, 4 5 b 4 t, t Sia 27'/2 t, varav 4'/2 som timlärare. Skrivlag: matematik 5 4 e I 4". Klassföreståndare i S"e IA4. Förestår kemiska institutionen.

5 Adjunkter: Ao 23: Axel Wendin, fil. mag., R. V. O., modersmålet 2'f 6 t, latin U4 5 t. Sia 11 t (part. tjänstledir 15 t). Klassföreståndare i 2;f. Erik Gustafson, fil. mag., civilingenjör, underv isar i matematik RIV4 (ma)+riip (ma) 7 t, RIII 4 b (bi) 4 t, RIPa 4 t, f1jsik RIII'b 6 t, RII4a t. Sia 23 1 '2 t, varav t som timlärare. Skrivlag: matematik RIV 4 -t-riip, RIIl4 a, RIJ4, fysik RII14. Klassföreståndare i RIII'b. P. J. Olle E. Helander, teol. lic., fil. mag. V. D. M., kristendomskunskap AIIP 2 t, RIII4a-j-RIP 2 t, UP 1 t, 4 5 e 2 t, t, 3 5 a 1 t, Pb 2 t, modersmålet RIII 4 a-i-rip 4 t, 4 5 e 3 t. filosofi AIIP-t-RIV4 (bi) j-rhp (bi) 3 t, RIV 4 b-t-rhi' l t. Skrivlag: modersmålet RIII 4 a I RIP, 4r.e, 3 4 Klassföreståndare i 4 5 e. S:a 23 t, varav l t som timlärare. Gösta M. Glad, fil. mag., modersmålet RIII 4 b 4 t, 5'c 3 t, t. engelska 5 5 a a!lm 3 t. 5 5 c 3 t, t, 2 5 d 5 t. S:a 24 t varav 3 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet RIII 4 b, 55", engelska 5 5 a, 5 5 c, 34. Klassföreståndare i 3 4. Ragnar E. Malmberg, fil. mag., engelska AHP 4 t, Ul14 3 t, RF 3 t, franska AHP (spr) 4 t, AlP (soc)-t-uii4 (he) 3 t. UII4 (ha) 4 t. S:a 21 t' varav 1 t som timlärare. Skrivlag: engelska AHP, UH4, RP, franska AHJ3. Klassföreståndare i UIJ4. A. Elmer S. Sjöström, fil. mag., modersmålet UII4 4 t, 4 5 b 3 t, 3 5 b 4 t, tyska AlP (spr)+liii4 (ha) 4 t, RIP friii4 (ti) 2 t, 4:'b 5 t. Skrivlag: modersmålet UH" 45b, 35b, Sia 22 t. tyska AlP (spr)+ L1II4, 4 5 b. Klassföreståndare i 4 5 b. Träffas i bostaden måndagar kl Filbornavägen 18. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Ö. Vallgatan 20. Tel tisdagar kl Rektorsgatan 1. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Kullavägen 37. Tel T räffas i bostaden tisdagar kl HelsinRörsgatan 2. Tel Träffas i bostaden torsdauar kl o Apotekaregatan 2. Tel

6 Sune K. Lohmander, fil. mag., enile/ska RIII4a +RIP 3 t, 4 5 e 3 t, 3 ö f 4 t, franska AIIP (soc)+riip+riv4 (ti) 2 t, RIIJ4a+RIP 3 t, RII 4 b 4 t, 5 5 c 4 t. S:a 23 t. Skrivlag: engelska RIII4a I-RIP, 4 5 e, 3 5 f. Klassföreståndare i RIIJ4a +RIP. Hans O. L. Rust, fil. mag., matematik RIIP (bi)+riv4 (bi) 4 t, RIIJ4 (ma) t-rip (ma) 7 t, RII 4 b 4 t, 4 5 b 4 t, fysik RII4b 2 1 /2 t, RI 4b 2 1 /2 t, 4 5 b t. S:a t, varav 5 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIIP+RIV4 (bi), RIII4 IRIP (ma), RII 4 b. Klassföreståndare i RII 4 b. Bo E. Magnusson, fil. mag., matem,,fik AP 6 t, 5 5 b 4 t, 4 G e 4 t, 3 ö c 3 t, kemi AP 2 t, LJ4 1 1 /4 t, RI 4 b 2 1 '2 t, 5 5 b 2 t, 4 5 e 4 t. S:a 28 3 /4 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AP, 5 5 b. Klassfö reståndare i 3 5 c. Träffas i bostaden onsdagar kl Blekingegatan 31 A. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Kullavägen 35. Tel Träffas på kemiska institutionen onsdagar kl Drottni nggatan 57. Tel Gustav Eiding, fil. mag., tjänstledig under höstterminen. Gotlfrid E. Aspvall, fil. mag., modersmålet LIV4 5 t, RII4b 3 1 /2 t, historia med samhällslära RIP"~Lt., RI\4b 3 t, 5 u a 4 t, 4'e 2" t, 3 5 d t, 2 5 e 3 t. S:a 27 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet LIV., RII 4 b. Klassföreståndare i LIV4. Inga M. Nordborg, f. Franzen, fil. mag., geografi LJ4 2 t, 4 5 b 2 t, 3 G c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, T'c 2 t, biologi med hälso/ära AP 1 t, LJ t, 5 5 b 3 t, 4"b 2 t, 3 u c 1 1 /2 t, 3'd t, 3 5 e 1 1 /2 t, 2"b 2 t, 2'c 2 t. S:a 29 t, varav l' /2 t som timlärare. Träffas i bostaden tisdagar kl Karl Öhrnsgatan 2 G. Tel tisdagar kl Ski;ldenborgsgatan 5 C. Tel K. A. Bjärup, fil. mag., rektor vid Samrealskolan i Båstad. Una Clara A. Lyngby, f. Bergh, fil. mag., engelska RIV 4 b+riip 3 t, 4 5 a (allm) 3 t, 2 ö f 5 t, franska AlP (spr) 6 t, RI4 5 t. S:a 22 t (part. tjänstledig 1 1 /2 t). Skrivlag: engelska RIV 4 b+riip, 4 5 a, franska AlP (spr). Klassföreståndare i RIV 4 b+riip Träffas i bostaden torsdagar kl Kellgrensgatan 4.

7 7 Sven M. lundström, fil. mag., modersmcllet LI4 3 t, 4"a 3 t, 3>e 4 t, engelska LI4 3 t, 4'a (sär) 3 t, 4'c 3 t, 3'e 4 t. S:a 23 t, varav 1 t som timlärare, Skrivlag: modersmålet LI4, 4"a, 3 5 e, engelska LI4, 4 5 c, 3'e. Klassföreståndare i LI4. Bertil S. Careii, fil. mag., tyska RP 3 t, 4>a (sär) 5 t, t, 3 5 c 6 t, franska RP 5 t, 5"b 4 t. S:a 28 t, varav 3 t som timlärare. Skrivlag: tyska RP, 3 4. Klassföreståndare i 3 5 e. Ruth G. landqvist, fil. mag., matematik AIIP (sac) 31/2 t, RI4b 5 t, 3>a 3 t, fysik AIIP (sac) (ti) 3 t, 4"e 2 1 /2 t, 3'a 2 1 /2 t, 3 5 c t, 4 2 a 2'/2 t. S:a 24' /2 t. Skrivlag: matematik AIIP (sac), R1 4 b. Klassföreståndare i 3'a. Ao 21. I. Henrik E. Petren, fil. mag., tjänstledig tills vidare. Sven O. Engdahl, fil. mag., bio10[[i med hälsolära AIIP (sac) 1-LlV 4 (ti) t RIV4 (ma, ti) 4 t, R1ll4b (bi) 3 t, R1l4a 1 3 /4 t, 5 5 c 3 t, 4"c 2 t, 3 5 a t, 2 5 a 2 t, 2'e 2 t, kemi RII4 a 2 1 /2 t, 5'c 2 t, 4';c 4 t. S:a 27 3 /4 t, varav 2 t som timlärare. N. Gunnar Göransson, teol. kand., kristendomskunsknp RII4a 1 t, Ll4 2 t, 4'b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 b 1 t, 2"c 2 t, 2 5 d 2 t, 2"f 2 t, 1 4 a 2 t, historia med samhällslära 4 5 b 2 t, 4 5 c 2 t, 3 5 a t, 2'c 3 t, 2 5 f 3 t. S:a 29'/2 t, varav 3 t som timlärare. Klassföreståndare i 4 5 c. Allan Eriksson, fil. mag., unrlervisar i biologi med hälsolära Rll4b 13/4 t, 5'a 3 t, 4'a 2 t, 4 5 d 2 t, 3 5 b 1'12 t, matematik 4>a (sär) 4 t, 3'e 3 t, fysik 3 5 e 2'/2 t, kemi AlP (sac) 2 1 /2 t, RII 4 b 2'12 t, 5 5 a 2 t, 4 5 d 4 t. S:a 30 3 /4 t, varav 6 1 /4 t som timlärare. Klassföreståndare i 5'a. måndagar kl Mikael Löfmansgatan 2. Tel Träffas j kollegierummet måndagar kl Karl X Gustafsgatan 8. Tel torsdagar kl. 1O.:Jo-1O.45. Södergatan 109. Tel Träffas i bostaden fredagar kl jönköpingsgatan 56 D. Tel T räffas i bostaden onsdagar kl Karl X Gustafsgatan 44. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl Sofiebergsvägen 5I. Tel

8 8 Inga A. Wiebe, fil. mag., tyska AIIP (spr)+uv 4 (ha) (li) 3 t, LP 3 t, 4 5 e 5 t, 1 4 a 5 t, franska UV4 (ha) 4 t, UI 5 t. Sca 25 t. Skrivlag: tyska U4, 4 5 e, franska UV4 (ha). Teckningslärare: Sven H. Malmros, und ervisar i teckning UIJ4 (ha) 1 t, UI4 2 t, RIII4a+RIP 2 t, RIlI 4 b 2 t, RII 4 b 2 t, RI4a 2 t, AP 2 t, 4"<, 2 t, 4 5 d 2 t, 4 5 e 2 t, 3 s c 2 t, 3 5 d 2 t, 3"e 2 t, 3"q 24h 2 t, 34 2 t, 2 4 a 2 t, J4a 2 t, Pb 2 l, frivillig teckning 1 t. Sca 36 t. Bo Nordbäck, teckning U4 2 t, RII4a 2 t. RI" 2 t, AlP 2 t, Rl' 2 t, 5 5 a 2 t, sr'b 1 t, 5'c t, 5 5 b-j-5'c t, 4 5 a 2 t, 4 G b 2 t, 3 s a 2 t, 3 5 [, 2 t, 2 s a 2 t, 2 5 h 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 t, 2 5 e 2 t, 2 5 f 2 t, vii/skrivning 1 t. Sca 36 t. Musiklärare: Einar Nilsson, musikdirektör, ml/sik UV4 1 t, LP 1 t, RIV4a 1 t, RIV4b+RIIP 1 t, RI 'a 1 t, RI 4 b 1 t, AIIP 1 t, 5 5 a 1 l, 5 5 b 1 t, 5 5 c 1 t, 3 5 a-f 1 t, 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t, 2 5 c 2 t, 2 5 d 2 l, 2 5 e 2 t, 2 s f 2 t, 1 4 a 2 t, 1 4 b 2 t, kii",c1ng 4 t, instrumentalmusik, 8 t arkester, 1 t Sca 40 t. Träffas i bostaden onsdagar kl Långvinkelsgatan 146 B. Tel Träffas i tecknino'ssa!en måndagar kl HeImfellsgatan 15. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 16.(J0-16.go. DDmsten. Tel Träffas i bdstaden måndaoar kl ' o Bårslöv, Gantofta. Tel Gymnastiklärare: Helge Prawitz, kapten, gymnastikdirektör, gymnastik UI4 2 t, U4 1 t, Li'-I-LII4 2 t, RIV4 a 1 t, RIV4a +b+riip 2 t, RI 4 b+riip 1 t, RIPa 1 t, RII 4 b 1 t, R[(4a +b 3 t, RJ4a j-b 3 t, 3 5 a 4 t. 3 s c 4 t, 3 5 f I 2 4 b 4 t, 2 5 d 4 t, 2 4 a 4 t. S' 37.a t. Träffas på gymnastiklärarnas expo torsdagar kl Munkavägen j. Tel O. Areborn, gymnastikdirektör, tjänstledig under läsåret. Slöjdlärare: B. Folke Robertsson, undervisar j manlig sliijcl 4 5 a 4 t, 4 5 b 4 t, 4 5 c 4 t, 4 5 d 4 t, 3 s a 4 t, 3 5 c 4 t, 3 5 e 4 t, 2"a 4 t, 1 4 a 4 t, frivillig sliijd 2 t. Sca 38 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Kullavägen 33. Tel

9 9 Pa ui La rsson, manlig slöjd 3'1, 4 t, 3'd 4 t, 3'f i 2'1, 2 t, :2 i b 4 t, 2 i e 4 t. 2\1 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 f 4 t, 2'a 4 t, l"b 4 t. S:a 38 t. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen utanför reglerad befordringsgång) Kerstin Hallvik, f. Strömbom, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet 2 i e 6 t, engelska LIP 3 t, 3 5 b 4 t, 2 i c 5 t, tyska 3 5 1, 6 t, franska LlJ" 4 t. S:a 28 t. varav 1 1 /2 t som timlärare. Skrivlag: engelska LlJ", 3 5 h. Klassföreståndare i 2 5 c. Extra ordinarie lärare: (i läroämnen i reglerad befordringsgång) Björn Gabrielson, fil. mag., e. o. adjunkt, latin LIV" 6 t, historia med samhällslära LlV4 4 t, LIII1 4 t, LII4 3 t, RIIP 4 t, RIJ14a 3 t, 3 5 e 3'12 t. Skrivlag: Jatin LIV". S:a 27'h t, varav 3 1 /2 t Som timlärare. Tor Hj. Y. Liljekvist, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmålet AlP 4 t, RIV 4 a 4 t, RP 3'/2 t, historia med samhällslära AIIP 5 t, RIV"a 4 t, RP :2 t. Sca 22'12 t, varav 3 t som timlärarc. Skrivlag: modersmålet AlP, RIVla, RP. Klassföreståndare i RJV4a. Helge H. G. Jahn, fil. mag., e. o. adjunkt, modersnllilet AP 3'/2 t, LII4 3'/2 t, 4 i e 3 [, tyska LlI' 5 t, 5 5 1, 5 t, 4 5 e 5 t. Skrivlag: modersmålet AP, LIP, 4 i c, tyska UI", 5 5 b, 4 5 c. Klassföreståndare i Sil,. S:a 25 t, varav 3'h t som timlärare. O. Lars-Ingvar Cedell, fil. mag., e. o. adjunkt, modersmulet 2 i b 6 I, engelska 4 5 1, 3 t, 3 5 d 4 t, 2 5 1, 5 t. tyska Sia allm 5 t, 3 5 d Il t. S:a 29 t, varav 2'12 t som timlärare. Skrivlag: engelska 4"1" 3 s d, tyska 5 5 a. Klassföreståndare i :hl. T räffas i bostadcn onsdagar kl. 12., Hälsovägen 37. Tel. 293 OU. onsdagar kl. 1O.oll- Hbo. N. Stenboeks.~atan 23. Tel Träffas på sekreterarens expo fredagar kl Kopparmöllegatan 15. Plåtslagarvägen 4 C, Lund. Tel. Hbg (rektorsexp.) onsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel 'fräfhs i kollegierummet torsdagar kl. 9., Wiesel.~rellsgatan 18. Tel T räffas i bostaden måndag:" kl llo. Asehebergsgatan 6. Tel Kerstin Jörberg, f. Löfgren, F. M., e. o. adjunkt, tjänstledig under höstterminen.

10 E. Gunvor Torbjörner, f. Bigge, fil.mag., e.o. adjunkt, modersmålet RIPa 3'/, t, 3'a 4 t, 2'a 4 t, engelska RI4a 3 t, 3'a 4 t, 2'a 4 t. Sca 22'(, t. Skrivlag: modersmålet RIPa, 3'a, 2'a, engelska RI'a, 3'a. Klassföreståndare i 2'a. Börje Ask, fil. mag., e. o. adjunkt, matematik RIII'a (bi)+rh' (bi) 4 t, 4\a 4 t, 3'd 3 t, :r'f-j 2"b 3 t, fysik AP 2 1, t, LIII" 'h t, 4'a 2'1, t, 4'd 2 ' /, t, 3'd 2';, t. 3"f+2'b 2'1, t, kemi 4"a 4 t. Sia 31 t, varav 4 t som timlärare. Skrivlag: matematik RIII'b-j-RIP. Klassföreståndare i 4'a. K. G. Ingvar Andersson, fil. mag., e. o. adjunkt, und ervisar i engelska LIV' 3 t, 4"d 3 t, tyska RH4a 5 t, 4'a allm 5 t, 4'd 5 t, 3'a 6 t. Sia 27 t, varav 3 t SDIIl timlärare. Skrivlag: engelska LIV" 4 s d, tyska RIPa, 4'a, 4'd. Klassföreståndare i RH"a. Rune A. Torbjörner, fil. mag., e. o. adjunkt, historia med snmhiills/ärl1 AP 3 t, RPb 2 t, 5'b 4 t, 4"a 2 t, 4"d 2 t, l'b 3 t, geografi AP l' h t, RIPb I' 12 t, '<Pb 2 t, Y'b 2 t. 4'a 2 t, 4'e 2 t, 4'd 2 t, 2'a 2 t. Sia 31 t, varav 5' /2 t som ti miärare. Klassföreståndare i AP. N. Bruno Kullenberg, fil. kand., e. o. ämneslärare, geografi LII' 1 ' 12 t, RP Il i, t, 4'e 2 t, 3' 2 t, 3"a 2 t, 3'1 j 2"b 2 t, 2'a 2 t, biologi mr,,{ h:i{solära LW 1:II" t, Rp 1 t, RPb 2 ' /, t. 4'e 2 t, t. 35f~- 2'b 1 ' /2 t, 2 4 a l'l, t, 25d 2 t, 2-'f 2 t. Sia 29 1 /, t, varav 1 1 '2 t som timlärare. Träffas i bostaden måndao-ar kl o Karl X Gustafsgatan 54. Tel onsdagar kl Tel Gyllenkroks alle 15, Lund. Tel , Lund. Träffas i bostaden tisdao-ar kl l.30. o Liebäekskroken 2 G. Tel TräHas i bostaden måndagar kl Karl X Gustafsgatan 54. Td torsdagar kl Triangelplatsen, Höganäs. Tel Monica Höglund, f. Holmen, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äe 13, tjänstledig under höstterminen. Inga M. Liljekvist, f. Nilsson, folkskollärarexamen, e. o. folkskollärare i Äc 13, matematik 2'a 3 t, 2 5 a 5 1 /4 t, 25b 5'/4 t, L'd 5'!, t, 2'f 5'/, t, Pb 4'/, t. Klassföreståndare j 2"b. Tr,iffa,; i kollegierummet torsdagar kl Liebäekskroken 4 A. Tel

11 11 Nils Axel Lindqvist, fil. mag., e. o. adjunkt, engelska 5 5 a (sär) 3 t, 3"e 4 t, 2 5 a 5 t, tyska RIl 4 b 5 t, 3 5 e 6 t, 24a 6 t. Skrivlag: engelska 3 5 e, tyska R1I 4 b. Klassföreståndare i 2'-'a. S:a 29 t, varav 4 t som timlärare. Extra ordinarie lärare i övningsämnen: Lennart Carlqvist, gymnastikdirektör, gymnastik 5 5 a 3 t, 3 5 b 4 t, 3 5 d 4 t, 35e 4 t, 1 4 a 2 t. S:a 17 t. Lennart Pettersson, gymnastikdirektör, gymnastik LIV 4 1 t, AIIl'+LIV4 2 t, Ull' 1 t, RIWa Il, 3 t, AlIP 1 t, AlP 1 t, AlP+LI1I 4 3 t. AP 1 t, AP f--rp 3 t, RP 1 1 t, 5 5 b 1 t, 5 5 e 1 t, 5 5 bl-c 2 t, 4'a+b 4 t, 45e-t-d 4 t, 4 5 e t, 1 4 b 4 t. S:a 37 t. Träffa, i kollegierummet fredagar kl M. Stenbocksgatan 27. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 17.ol Pålsjögatan 21 D. Tel Träffas på gymna,tiklärarnas expo torsdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel Bertil Hansson, lärare i manlig slöjd, manlig slöjd 4 5 e 4 t, 3"f-j t, t. Ovriga lärare. Ovriga lärare i läroämnen i reglerod befordringsgång. Olof Wickström, fil. mag., e. adjunkt, tjänstlpdig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Sca 10 t. Träffas i bostaden tisdagar kl Sjöerona plats 8. Tel G. Lennart Jörberg, F. L., e. adjunkt, tjänstledig. Ulla Merker, f. Runhammar, fil. mag., e. adjunkt, modersmålet 5 5 a 3 t, 4 5 d 3 t, 3 5 d 4 t, 3 i f-j-2 I b 4 t, tyska RI'a 3 t, 5 5 a (sär) 5 t, 3'f 12 4 b 6 t. S:a 28 t, varav 5'12 t som timlärare. Skrivlag: modersmålet 55a, 4"d, 3 5 d, 3"f-I-2 4 b, tyska R14a. Klassföreståndare i 3 5 f-/-24b. Tr;;ffas i kollegierummet tisdagar kl Sköldenborgsgatan 5 C. Tel N. E. Ingemar F. Boström, fil. dr., e. adjunkt, tjänstledig under höstterminen för genomgång av praktisk lärarkurs. Anna H. L. Sundkvist, f. Rudberg, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 2"e 6 t. engelsk" 2 5 e 5 t, geografi 2"e 2 t, 2"f 2 t. S:a 15 t. Träffas i bostaden måndao'ar kl ~ Karl X Gustafsgatan 54. Tel

12 12 Thorkild B. Ovesen, fil. lic., e. adjunkt, historia med samhällsläro AlP 5 t, LI4 2 t. RII4 3 t, 5 5 c 4 t, 3 r 'b 3'12 t, 2 4 a 3 1 /2 t, geografi RIPa 1'12 t, Pc 2 t. 3 s b 2 t. S:a 26'h t, varav 1 1 h t som timlärare. Klassföreståndare i 3 s b. O. G. lennart Wallgren, fil. kand., e. ämneslärare, matematik AlP (soc) 4'/2 t, S'a (sär) 4 t, 4'c 4 t, 2'e 5'/4 t, fljsik AlP 112 t, LIP t, S'a 2 1 jz t, S'e t, 4 s c 2 1 jz t, /2 t. S:a 30 3 /1 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: matematik AlP. Klassföreståndare i 2 6 e. Ovriga lärare i läroämnen utanför reglerad befordringsgång. Anders P. lyhre, fil. rnag-., folkskol1ärarexamen, R.V.O., e. adjunkt med halv tjänstgöring, modersmålet 2 i 'ci 6 t, historio med srtmhällsliira 3"1 \-2 4 b 3 1 h t. 2"b 3 t. 2"d 3 t, geografi 2 4 b 2 t, 2"b 2 t, 2'd 2 t. S:a 21'12 t, varav 6'12 t som timlärare. Klassföreståndare i 2 i 'd. Siv l. Johansson, f. Karlsson, fil. mag., e. adjunkt med halv tjänstgöring. modersmålet 1 4 b 6 t, engelska RII'a 3 t, R(41) 3 t, 1 4 b 8 t. S:a 20 t, varav 6 t som timlärare. Skrivlag: engelska R1I 4 a, RI'b. Klassföreståndare i 1 4 b. måndagar kl Bredgatan 23, Lund. Tel , Lund. tisdagar kl. 1O s. Blekingegatan 22 A. Tel Träffas i bostaden måndagar kl. 12.co eller efter överenskommelse pr telefon. Carlsgatan 5. Tel Träffas i bostaden måndagar kl Plommonvägen 16, Lund. Tel , Lund. Sten Werner, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskunskap 5'c 2 t, 4 i a 2 t, 3 i e l t. S:a 5 t., Yngve Kareld, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskap 5'a 2 t, 5 i 'b 2 t, 4'c 2 t, J'lj-2 4 b 1 t, 4 2 a 1 t. S:a 8 t. Allan Johannisson, teol. kand., komminister, timlärare, kristendomskll1lskop 3'c 1 t, 3'd 1 t, 2 i 'c 2 t. S:a 4 t. Träffas i bostaden lördagar kl Östergatan 30, Råå. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl ;. Mell. Stenbocksgatan 5. Tel måndagar kl. 8.ss Köpingevägen 24. Tel Ernst lissing, timlärare, Träffas i bostaden onsdagar kl matematik LP 3 t, 5 5 a allm 4 t, 4'd 4 t, t, 2'c 5 1 /4 t. Föreningsgatan 30. Skrivlag: matematik Ll4, 5'a. S:a 20'14 t. Tel Klassföreståndare i 4'd.

13 13 Anna-Greta Roas, f. Gawenius, K L S, timlärare, kristendomskunskap 2 5 a 2 t, 2 5 b 2 t. Sca 4 t. Jean Braun, folkskollärarexamen, timlärare, historia med samhällslära 1 4 a 3 t, geografi J4a 2 t, matematik 1 4 a 3 1 /4 t, biologi med hälsoliira 1 4 a 2 t. S:a 10'/4 t. Klassföreståndare i 1 4 a. Timlärare i övningsämnen: Erik Roas, kantor, musik 3 5 a fb 2 t, 3 5 e 2 t, 3 5 <1 2 t, 3 5 e 2 t, 3"{ b 2 t, 2 4 a 2 t, instmmentalmusik 2 t. Sca 14 t. Ingemar Forsen, Medlem av Nordvästra Skånes Orkesterförening, instmmentalmllsik 4 t. Sca 4 t. Christer Barter, 1:e violinist Nordvästra Skånes Orkesterförening, instnzmentalmusik 7 t. S:a 7 t. Gunnar Raatma, gymnastikdirektör, gymnastik 2 5 a 4 t, 2:'b 4 t, 2 5 e 4 t, 2 5 e 4 t, 2"f 4 t, 1 4 a 2 t, hållningsgymnastik 2 t. S:a 24 t. Maj-Lisa Ulveland, f. Segerring, skolkökslärarinna, hemkunskap 4 5 a 1 t, 4 5 b 1 t, 4"e 1 t, 4'd 1 t, 4"e 1 t, t. Sca 6 t. läkare: Stephan L. Vendel, med. lic. Det står lärjunge fritt att i varje sin hälsoangelägenhet kostnadsfritt hänvända sig till skolläkaren för råd under hans mottagning å läroverket på de angivna tiderna. Skolsköterska: Margit U. Isacson, sophiasyster. Bibliotekarie: G. M. Glad, adjunkt, se sidan 5. Träffas efter överenskommelse pr tel. Skansgatan 1. Tel Träffas i bostaden tisdagar kl MeH. Stenboeksgatan 17. Tel Träffas i bostaden fredagar kl Tranemansgatan 30. Träffas efter överenskommelse pr tel. Brunnbäeksgatan 9 A. Tel. 24S lr. Träffas efter överenskommelse pr tel. Filbornavägen 20. Tel Triiffas i bostaden fredagar kl. 13.oJ -13.:10. e/o Forsberg, Kopparmölleplatsen 1. Tel Träffas i bostaden onsdagar kl Liebäekskroken 1 A. Tel. 2R557. Träffas på läroverket måndggar oeh fredagar kl ]5.30. Tel. 234 R2. Träffas på läroverket måndagal', onsdagar, fredagar och lördagar utom l:a onsdagen i månaden kl Tel Biblioteket är öppet: måndag onsdag torsdag lördag

14 14 Sekreterare å rektorsexpeditionen: B. Gabrielson, e. o. adjunkt, se sidan 9. Biträde å rektorsexpeditionen: K. Britta L. Hallberg, f. Swenne, e. o. kanslibiträde. Rektorsgatan 2. Tel Verksläkare: Torsten F. M. Kjellstrand, med. lic., R. N. O., provinsialläkare, Vaktmästare: Karl Olsson, fanjunkare Gunnar Lunden. E. o. vaktmästare: kavalleriets reserv. Drottning-gatan 28. Tel Mottagningstid vardagar kl Annan tid efter överenskommelse pr telefon. Läroverket. Tel Läroverkets nybyggnad. Tel kl Kaj Mathiasen. O. D. Krooksgatan 70. Pensionerade lärare: G. S. Wallin, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Norra Murgatan, Visby. M. af Malmborg, fil. dr, R. N. O., f. d. rektor. Pensionerad Gjutaregatan 6, Stockholm. T. Viktor Nyberg, fil. kand., S.M.K., RV.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Centralgatan 13, Höör. Nils G. Enert, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Villa Rosengården, Hälsingborg. L. A. Daniel Fryklund, fil. dr, R. N. O., Assoc. M. A., R. Fr. H. L., Off. Fr. d'a., f. d. lektor. Pensionerad Wieselgrensgatan 8 B, Hälsingborg. D. Robert Johansson, fil. kand., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bergsgatan 22, Västervik. Sigurd Segerström, fil. kand., R.V.O., f. d. adjunkt. Pensionerad Rektorsgatan l, Hälsingborg. Waldemar Json Rudolf, musikdirektör, f. d. musiklärare. Pensionerad Hallandsgatan 4, Hbg. Henning E. Fahlström, fil. kand., f. d. adjunkt. Pensionerad Hästhagsvägen 57, Hälsingborg. Urban Olsson, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Drottninggatan 29, Hälsingborg. Mauritz Arvidson, fil. dr, R N. O., f. d. lektor. Pensionerad Hövidsmansgatan 5, Hälsingborg-. Nils Kuylenstierno, fil. dr, R. N. O., f. d. lektor. Pensionerad Skåneg-atan 39, Hälsingborg. C. A. Emanuel Eriksson, fil. mag., R. V. O., f. d. adjunkt. Pensionerad Bygatan 32, Hbg. J. W. R. Harry Sundell, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Långvinkelsgatan 73, Hbg. Helge G. S. Bäckander, kapten, gymnastikdirektör, R V. O., f. d. gymnastiklärare. Pensionerad S:t C1emensgatan 56, Hälsingborg. Teo W. Andersson, fil. mag., f. d. adjunkt. Pensionerad Föreningsgatan 37, Hälsingborg. C. Hakon Swenne, fil. dr, f. d. rektor. Pensionerad Rektorsgatan 2, Hälsingborg. Pensionerade vaktmästare: Johan Hansson. Pensionerad S. Storgatan 33-35, Hälsingborg. Johan Nilsson. Pensionerad Munkavägen 12, Hälsingborg.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar.

.C. Öfriga allmänna 'inrättningar. [2201]..~ C. Öfriga allmänna inrättnin~r...c. Öfriga allmänna 'inrättningar. 1. Bildningsanstalte r: Högskolor och fackskolor, Allmänna Iäroverk, Enskilda läroverk, Folkbildningsanstalter för vuxna, Folkskoleväsendet

Läs mer

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951

Nykarleby samskola. läsåret 1950-1951 samskola läsåret 1950-1951 sainskolla avsl'utar med denna vårtermins utgång sitt trettiooandra läsår. Det gångna året har i alla avseenden varit ett noormalt,arbetsår Ooch ansluter sig därutinnan till

Läs mer

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942)

Ragnar Ahlström, ing, Kungsgatan 38, Stockholm (1942) (1943) KA Ahnblom, fanjunkare, I17, Uddevalla (1941) Einar Ahrens, kamrer, Stockholm (1942) Riksföreningen Sverige-Tyskland: 5689 medlemmar 1938-42 Källa: Professor Hugo Odebergs arkiv (Lunds universitetsbibliotek), Riksföreningen Sverige-Tysklands arkiv (volym 1, Riksarkivet), Sverige-Tyskland

Läs mer

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955

LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 M E D D E L A N D E N FRÅN SVENSKA TE K NOLO G FÖ RE NINGEN ÅRGÅNG 41 1955 : 3 LEDAMOTSFÖRTECKNING 1955 Pris 12: kr. PATENTBYRÅER H. ALBIHNS PATENTBYRÅ A / B E. Ii ORM AN G. ERNEROT O. CLAUSS K. CHRISTENSSON

Läs mer

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter;

@$ss ~ ~ ~ & ~ soner,) t ~ S~yrelxledam~ter; D. Föreningar och sällskap. [40 161 Fareningen Naturläkevännerna, bild. jan. i40 321 Stoekholms aumanna singförening. 1920, adr.: A. E. Boberg, Box 198, Sthlm 1. (Stiftad den 5 mars 1862). Ordf.: Sachse,

Läs mer

D. Föreningar och sällskap.

D. Föreningar och sällskap. [3571-3582] D. Föreningar och sällskap. D. Föreningar och sällskap. 1. Heligiösa (kristliga) [3571-3614] 2. Till hjälp ål barn och värnlösa [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-3696]

Läs mer

8. För kår- eller yrkesintressen.

8. För kår- eller yrkesintressen. 8. För kår- eller yrkesintressen. [4051-4078J 8) För kär- eller yrkesintressen. Allmänna Svenska läkareföreningen, se Ekonomiska och nationella samman- [3947]. slutningar. Svenska läkaresällskapet, se

Läs mer

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv

Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv Katalog över Ivar Lo-Johanssons arkiv i Uppsala universitetsbibliotek Förtecknat av Lars Nyström Acc. nr 1990/44, 1963/6a, 1976/14, 1993/31 1 Innehållsförteckning BREV Ivar Lo-Johansson 1-70 c MANUS AV

Läs mer

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare:

förvalt:l Westling, L.; öfriga styrelseleda- skattmästare: [399340241 D. Föreniagar och siillskap.' F. V. Hansen. Sekr.: profeswr Znut Kjell Hafström, Manfred; d:o Sundsvall: Alexisberg, Rådmsnsg. 18; kassaförv.: hofintenden son, F. P.; ord. styrelsemedl.: Johansson,

Läs mer

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C.

ly Mentzer, C. H.; NIlsson, J. M, Olsson, C. 1. Religiösa (kristliga). [35.71~35 9J D. Föreningar och sällskap. 1. Religiösa (krislliga). [3571-3(14) 2. Till hjälp åt barn och värnlösa,..... [3616-3640] 3. Till stöd för sjuka eller vanlottade [3645-36!16}

Läs mer

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va.

A.-B. SVENSKA METALLVERKEN ~~an~o~$s~a~:;';:d~34. 14, Sö. - Maja, Fröken, Birgerjarlsg. 69. Va. 472 Hjorton-Hoflulld. Hjorton, Hilda, firma, Antikvarisk bok- o. Hoffman, Sven, 'I'andläk., Västmannag. P, G.; musikhandel, Jakobsbergsg. 23, G. mottagn. efter öfverenskommelse per Hjortsberg, G., Aman.,

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan.

Örebro stad. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2014-10-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1600-1975 Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola, har under olika namn och i olika former fungerat

Läs mer

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI.

NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. NYKARLEBY SAMSKOLA. NYKARLEBY 1938. - J. W. NESSLERS TRYCKERI. Det 19:de läsåret avslutas i dag, och i många hän Seenden måste det anses ha varit ett lyckligt år. Elev Siffran har varit större än någonsin

Läs mer

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough

ARRESKOWS Släktbok. Den andra publicerades i Ätten Arreskow Utgiven 1962 av Heribert Areschoug. Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough ARRESKOWS Släktbok Kompletterad och redigerad 2005 av Johan Areskough Den första publicerades i Svenska Ättartal Tidskrift för slägtkunskap och slägtforskning samt slägtbok och slägtkalender för år 1894

Läs mer

Johan Herman Castenfors 1893 09 04 1962 03 27

Johan Herman Castenfors 1893 09 04 1962 03 27 Johan Herman Castenfors 1893 09 04 1962 03 27 Gi 1921 05 20 Med Ruth Emma Maria Lindeberg Sid 1 Johan föddes den 4/9 1893 Hwellinge församling, 17 km söder om Malmö. Föräldrar Hans Mårtensson (f.15/4 1858

Läs mer

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland

Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Svenska frivilliga för Tyskland 1933-45 Totalt antal identifierade och oidentifierade svenska frivilliga för Tyskland Waffen-SS: 262 Wiking: 98 Nordland: 77 Totenkopf: 20 Nord: 11 Leibstandarte Adolf Hitler:

Läs mer

Elevhandbok för. Läsåret 2013-14

Elevhandbok för. Läsåret 2013-14 Elevhandbok för Läsåret 2013-14 Innehållsförteckning Välkommen sidan 1 Jacobsskolans Vision sidan 2 Läsårstider sidan 3 Sjukanmälan, Ledighet, Adressändring, Skolkort & Elevvårdsteam sidan 4 Skolsköterska,

Läs mer

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I

KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 4 KOMPLETTERINGAR TILL DEL I 2 Tabell 6 från tab.2 INGRID JONASDOTTER 1733 hade ingen dotter Kari, det var broderns barn. 3 Tabell 29 från tab.11 NILS JANSSON 1768 dog i Mölnerud i Brunskog 28/11-1850.

Läs mer

Pennlnq i"rätt~i"gar..

Pennlnq irätt~igar.. [1646-1651) Sjukvårdsanstalter m. m. - Penninginrättningar. Banker. De Il sjukhemmet intagna sjuka hafva i Öfrigt\ [1650) Hemmet Elim, att stålla sig till efterrättelse de ror ordningen der. (A' Negling

Läs mer

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet)

Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) Svensk Opposition: 8632 medlemmar 1941 Källa: Fil lic Per Engdahls arkiv (volym 48-50, Riksarkivet) GE Aal, lektor, Dufveholm, Katrineholm Jonny Abeleen, tjänsteman, Anhaltsvägen 60, Helenelund Dagmar

Läs mer

Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes.

Gustaf Adolfs gård Sandgärde. Västra Tunhems kyrka i slutet av 1800-talet. Den högsta gravstenen till höger är Gustaf Adolfs och Majottes. - 1 - Tabell 1 Gustaf Adolf Montén. Häradshövding. Född 1800-06-04 i Ljungby (N). Död 1875-02-14 i Vänersborg (P). Föddes i Ljungby i Halland, där fadern var kyrkoherde. Han föddes i Tvååker, där morfadern

Läs mer

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta

Den 1 maj 1856 erhöll Oskarshamn stadsrättigheter. Det är den sista svenska stad, som döpts efter den då regerande konungen, i detta Viktiga årtal i skolans historia. 1862 - skolan byggs. 1886 - ombyggnation samt gymnastiklokal. 1915 - annexet byggs. 1935 - samrealskola, (flickskolan upphörde). 1946 - gamla Hotell Strand blir provisoriskt

Läs mer

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar

Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Invånare i Vaxholm enligt folkräkning 1930. Endast själva staden och undantagande Kastellet och militära förläggningar Utskrivet av Carl-Uno Sjöblom april 2014 Namn Yrke Föd.år o.-ort Kvarteret Strand

Läs mer

L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren

L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren L 230:Dossié Pomperipossa (totalt 28 kapslar) L 230:Dossié Pomperipossa: 1: Brev till Astrid Lindgren L230:Pomperipossa:1:1 Abony, Frank, kemist, Enskede 2 1986 Bilagor Abrahamsson, Sven, Bollnäs 1 1976

Läs mer

arkiv@sbk.goteborg.se

arkiv@sbk.goteborg.se Denna Industri och adresskalender för Göteborgs stad är skannad och framställd av Stadsbyggnadskontorets arkiv i Göteborg. Adresskalendern är skannad i 300 dpi svartvitt och beskuren för att minska storleken

Läs mer

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g.

_1 Bror, Kontrollant, Dalag. 86 A, Va.; tlf Va... '- 80709. '. Ceesar, Gustaf, Fanjuuk.jVikingag, 5 IV, Ö. g. ~. o.karlbergsvägen o INDUSTRI.AKTIEBOL. tlf o. tlf. \ 1.Bilrjesson ;\;2 BörjesonJ". _1 Karl, Förlagsbokhar{dl., Kammakareg. 6 1I ö. g., Va. _!I Gustaf, Handelsfirma-cspeceriaffär), K.ar lavagen 5R,' O.

Läs mer

PERSON- OCH ORTREGISTER

PERSON- OCH ORTREGISTER PERSON- OCH ORTREGISTER TILL SUNDSVALLS HISTORIA 1621-1888 VOL. I - V A Abbot V: 169 Abelli, Bengt Anders Eskil IV: 116 Abelli, Bo Gustaf Olof IV: 116 Abelli, Bror Carl Göte IV: 116 Abelli, Bror Edvard

Läs mer

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2

A~. B.SVENSKA METALLVERKEN MÄST.ieR;n~~~EåL;i:~;~.N2 P 1016 'I'humström-c'I'ibell. Thurnström, W. E." Lager.!lh~f, 'Lunkentus- Thörn, E. B.E.,'Marininte'nd.} Norr Mälarvägen, Smedslätten; Appelviken. strand 22 v r,c. ',' Thvengström, S., I. o. K, Fröknar,

Läs mer

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n.

* MagdeburgerFeuerversicherungs-Gesellschaft, _1 & Jäderström, Ljuskopieriugs-Atelier, n. :342 Lövqvist-Major. Lövqvist, N. N., Fanjunkare, ö. Storg. 34. 1 Magnusson-Magnuson' 3 Magnusön_ Löwstädt, C. R., f. d. Skräddare, n. Up- ', landsg. 27. _1 Magnus, Grosshandl., Ö. Nybrog. 58. _ se äfven

Läs mer

Gymnasiets historia i Ulricehamn. Matthias Nordgren

Gymnasiets historia i Ulricehamn. Matthias Nordgren Gymnasiets historia i Ulricehamn Matthias Nordgren 2014 Inledning Det var inför Tingsholmsgymnasiets 40-årsjubileum jag bestämde mig för att skriva den här boken. I ett tidigt skede bestämde jag mig för

Läs mer