Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering"

Transkript

1 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2012:32 Riksarkivets beslut om gallring hos Myndigheten för radio och tv; den 19 juni Riksarkivet beslutar med stöd av 12 andra stycket arkivförordningen (1991:446) och med tillämpning av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 1991:6) 1 om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse om gallring hos Myndigheten för radio och tv (dnr RA /736). 1. Tillämpning och omfattning Myndighet: Myndigheten för radio och tv Arkivbildare: Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV Handlingar: Handlingar kopplade till elektroniska diarier Medium: Elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling) Tidsomfattning: Till och med den 31 juli Gallring Handlingar upptagna i bilagan får gallras. 3. Ikraftträdande Detta beslut träder i kraft omedelbart. Björn Jordell Britt-Marie Östholm 1 Ändrade genom RA-FS 1997:6 Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering kungörs i en särskild publikationsserie (RA-MS), i enlighet med bilaga 2 till författningssamlingsförordningen (1976:725). I serien RA-MS kan även Riksarkivets förvaltningsbeslut om gallring och annan arkivhantering medtas.

2 1(5) Myndigheten för radio och tv får gallra följande handlingar i enlighet med vad som anges: Granskningsnämnden för radio och TV:s diarium (ÄHS) ALPLOCK 0 Används inte ARENDE2 0 Används inte BEVAK 1 Bevakning satt på ett ärende. Gallras med hänsyn till ringa och tillfällig betydelse. BILD 15 Används inte CountHistory 0 Används inte CountTab 0 Används inte DAGLISTA 0 Används inte DOSS2 0 Används inte DOSSVER 0 Används inte FORETAG 2 Gallras då det är uppenbart att arkivbildare är Granskningsnämnden vilket även framgår av dokumentationen. Den andra raden är leverantörens testföretag. FRAS 5 Förklaring av uttryck som mvh. Guests 0 Används inte INLOG 3 Används inte INTRESSE 3 Tre olika kontaktpersoner hos systemleverantören samt systemleverantörens adress. KAL Länkar till filer. De digitala bildfilerna gallras såväl som referenser till var dessa legat på disk. MassInfo 0 Används inte MSG 0 Används inte POST 1 Används inte

3 2(5) Protokoll 0 Används inte REF Felaktigt använd händelserad. Informationen finns i KAL1 och KAL2. STATUS 3 A=Avslutat, M=Makulerat, P=Pågående. Radio- och TV-verkets diarium (ALP IM) DocsTemplate 0 Documents 129 Länk till elektroniska dokumentets lagringsplats och filnamn I_Checklists 0 I_Checks 0 I_Decisions 0 I_ItemCaseHandlers 0 I_ItemReferences 1 Referens till annat ärende. Förekommer endast en gång. Kopplingen är av ringa betydelse. Logs 242 Logg över skapande, åtkomst, uppdatering av elektroniska dokument. LT_AccessRoles 10 Behörighetstabell LT_ActionTypes 0 LT_Adresses 17 Stödtabell med kortkoder för adresser LT_Autotexts 182 Stödtabell med kortkoder för förkortningar LT_CheckLists 0 LT_DecisionUnits 0 LT_Departments 0 LT_DocumentTemplates 1 Information om att brevmall finns LT_Companies 2 Arkivbildare. Gallras då det är uppenbart att arkivbildare är Radio- och TV-verket vilket även framgår av dokumentationen. Den andra raden är leverantörens testföretag. LT_DocumentTemplates- Apps 1 Brevmallen är av typen Word

4 3(5) LT_DocumentTypes 0 LT_Extensions 13 Förteckning över filformat (t.ex. doc, pdf, xls etc.) LT_FilePlaces 6 Aktens placering LT_ItemTypes 0 LT_Keywords 0 LT_Mailattachments 0 LT_Mailfolders 0 LT_Mails 0 LT_Mailstatus 0 LT_MailTemplates 0 LT_Profiles 5 Förinställda dokumenttyper. Finns bevarade i Excel-ark för att kunna återskapa sql-satserna. Finns bevarade i Excel. LT_Reports 70 Förteckning över de rapporter som kunnat tas ut ur diariet inkl. fullständiga sql-satser. Finns bevarade i Excel-ark för att kunna återskapa sql-satserna. Finns bevarade i Excel. LT_ReportSearch 70 Stödtabell till LT_Reports. Finns bevarade i Excel-ark för att kunna återskapa sqlsatserna. Finns bevarade i Excel. LT_Searches 6 Förteckning över rapporter. Ovanstående två rader är delsökningar i dessa rapporter. Finns bevarade i Excel-ark för att kunna återskapa sql-satserna. Finns bevarade i Excel. LT_SerecyClasses 0 LT_UserCompanies 41 Användarinformation. Inloggningsnamn, kod etc. LT_Users 41 Användarinformation. Inloggningsnamn, kod etc. P_Post 0

5 4(5) ST_CurrentUsers 0 ST_DPI_Logg 0 ST_Fields 1030 Mallar för utseende av diariet ST_Forms 65 Mallar för utseende av diariet ST_HelpText 451 Mallar för utseende av diariet ST_Links 0 ST_LockModes 2 L=Låst, Ö=Öppet ST_Locks 0 ST_Logg_I_Item- References 1 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_AcessRoles 10 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Addresses 17 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Autotexts 182 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Companies 5763 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Document- Templates ST_Logg_LT_Document- TemplatesApps 2 Loggtabellen gallras med samma 1 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_FilePlaces 6 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Secrecy- Classes ST_Logg_LT_User- Companies 0 44 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_LT_Users 5383 Loggtabellen gallras med samma ST_Logg_P_Post 0 ST_Logotype 0

6 5(5) ST_News 0 ST_Systems_Attribs 6 Licenskoder ST_Users_Attribs 99 Användarinfo. ST_YesNo 2 Kortkod, J=ja, N=nej

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering 1(2) Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2013:6 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Centrala studiestödsnämnden; beslutade den 16

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Ansvarig utgivare: Efwa Westre Stövander Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2007:1) om gallring och återlämnande

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring och återlämnande av handlingar vid universitet och högskolor; RA-FS 2007:1 Utkom från trycket den

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie

Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014. Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand, arkivarie 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Handelsanställdas arbetslöshetskassa den 14 mars 2014 Närvarande Från Handelsanställdas arbetslöshetskassa: kassaföreståndare digitaliseringsansvarig, Eskilstuna applikations-

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-07 Dnr RA 231-2009/4262 N Liljeholm Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Högskolan i Kalmar Högskolan i Kalmar inspekterades av Riksarkivet den 26 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg hela arkivverksamheten

Läs mer

Kanslichef - Tillsvidare

Kanslichef - Tillsvidare Riktlinjer för personuppgifter Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för personuppgifter Riktlinje 2008-05-26 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad

Läs mer

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet

Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet Regler och riktlinjer för överlämnande av statliga arkiv till Riksarkivet 1 Lag, förordning och Riksarkivets föreskrifter Rätten att överta arkiv Enligt 9 arkivlagen (1990:782) har en arkivmyndighet rätt

Läs mer

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION

BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION BEVARANDE & GALLRING INOM LÖNE- OCH PERSONALADMINISTRATION KOMMENTARER TILL RA-FS 2006:5 RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men

Läs mer

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR

ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET ELEKTRONISKT UNDERSKRIVNA HANDLINGAR RIKSARKIVET RAPPORT 2006:1 1 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2001:25 Riksarkivets föreskrifter om gallring, överlämnande och återlämnande hos Luftfartsverket; beslutade den

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET

ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET ENSKILDA ORGAN OCH OFFENTLIGHET RIKSARKIVET 2007 RAPPORT 2007:2 Riksarkivets rapportserie riktar sig i första hand till statliga myndigheter men kan även användas av andra myndigheter och organ som har

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om gallring av handlingar tillkomna inom löneoch personaladministrativ verksamhet; beslutade den 16 augusti 2006.

Läs mer

Riktlinjer för digital slutarkivering

Riktlinjer för digital slutarkivering Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Kommunstyrelsen (2013-06-05 107 ) Giltig fr.o.m. 2013-06-05 Dokumentansvarig Arkivföreståndare, Kommunledningsförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverket Medverkande Från Arbetsmiljöverket enhetschef verksarkivarie IT-arkivarie Från Riksarkivet Elisabeth Celander, inspektör Linda Segermalm, inspektör

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson

Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson PM Verkskansliet Datum Dnr RA 230-2011/4207 2011-09-15 Ulrika Sturesdotter Andersson Gallring av EU-revisionsunderlag Riksarkivet får ibland frågor om hur myndigheterna ska hantera handlingar som kan vara

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9455/2014 Sida 1 (8) 2014-10-08 SSA 2014:10 Hantering av allmänna handlingar hos serviceförvaltningen Närvarande från serviceförvaltningen: Christer

Läs mer

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen

Sociala medier. - från information till kommunikation. Tingsryds kommuns riktlinjer kring. inom yrkesrollen Dokumenttyp: Riktlinjer Ansvarig: Informatör Fastställd av: CCG Fastställd: 2011-06-11 Dnr: 2011/337 003 Tingsryds kommuns riktlinjer kring Sociala medier inom yrkesrollen - från information till kommunikation

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT

ARKIVBESKRIVNING STOCKHOLMS TINGSRÄTT Med stöd av 6 arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 2p Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga myndigheter (RA-FS 1991:1) fastställer Stockholms tingsrätt följande ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

Gallring, Linköpings kommun

Gallring, Linköpings kommun 1 (6) E-Lin projektet 2013-10-28 Gallring, Linköpings kommun Delrapport 2 Innehåll Dokumenthistorik... 3 1. Syfte... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Målgrupp... 3 3. Frågeställningar... 4 4. Undersökning... 4 4.1

Läs mer

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971.

Arkivbeskrivningen omfattar Eksjö tingsrätts arkivbildning från tingsrättsreformen fr.o.m. den 1 januari 1971. 1 (7) Sylvia Karlsson, sylvia.karlsson@dom.se, 0381-384 24 ARKIVBESKRIVNING I enlighet med 6 2 punkten arkivlagen (1990:782) och 6 kap 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkiv hos statliga

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan

Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-001342/2014 Sida 1 (7) 2014-03-25 SSA 2014:02 Hantering av allmänna handlingar hos Knutbyskolan Närvarande från herrängens skola: Lena Hellström

Läs mer

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson

Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv. 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson Från dokumenthanteringssystem till e-arkiv 2013-05-15 Anastasia Pettersson Per Carlsson Presentationen i korthet SKB Svensk Kärnbränslehantering AB Påverkan från Lagar och föreskrifter, Standardisering

Läs mer

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13

Rutin för användning av sociala medier. Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24. Reviderad 2012-12-14. Reviderad 2014-06-13 Rutin för användning av sociala medier Beslutad av Kommundirektören 2010-11-24 Reviderad 2012-12-14 Reviderad 2014-06-13 Dnr KK13/451 2/8 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vad är sociala medier?...

Läs mer