Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL"

Transkript

1 Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Referensintervall för laboratorieundersökningar Kliniskt kemiska laboratoriet i Sunderbyn är ackrediterat hos SWEDAC sedan 2000 enligt ISO/IEC 17025, registreringsnummer Ackrediterade analyser är angivna i den alfabetiska analysförteckningen i Labhandboken. ANALYS S-ALAT, S-Alaninaminotransferas Kvinnor >18 år <0,75 kat/l Män >18 år <1,1 kat/l 2-18 år <0,8 kat/l 6 mån-2 år <0,9 kat/l <6 mån <1,2 kat/l S-Albumin >70 år g/l år g/l år g/l <12 år g/l U, tu-albumin U-Albumin <25 mg/l tu-albumin <35 mg/dygn <20 g/min U-Albumin/Kreatinin-index Beslutsgräns morgonurin <3,0 g/mol (mg albumin/mmol kreatinin) Annan tid <5,0 g/mol S-Antitrypsin, alfa-1, S-A1AT Kvinnor 0,94-1,94 g/l Män 0,86-1,75 g/l S-ALP, S-Alkalisk fosfatas >18 år 0,60-1,8 kat/l 7-18 år 1,1-8,8 kat/l 6 mån-7 år 2,2-8,8 kat/l <6 mån 1,2-4,9 kat/l U-Amfetaminer screen Ej påvisbart P-Ammonium Vuxna 9-30 µmol/l 1 mån-18 år <35 µmol/l 0-30 d <50 µmol/l S-Amylas Vuxna, >1 år <2,0 µkat/l U-Amylas <8,9 µkat/l 1 (14)

2 ANALYS P-Antitrombin 0,80-1,20 kie/l S-Apo A1, Apolipoprotein A1 Vuxna 1,01-2,15 g/l S-Apo B, Apolipoprotein B Vuxna 0,51-1,32 g/l P-APT-tid, Tromboplastintid, partiell, aktiverad S-ASAT, S-Aspartataminotransferas S-B12, Kobalamin S- 2 -Mikroglobulin U-Bensodiazepiner screen sek Kvinnor >18 år <0,60 µkat/l Män >18 år <0,75 µkat/l 2-18 år <0,8 µkat/l 6 mån-2 år <0,9 µkat/l <6 mån <1,2 µkat/l pmol/l 0,8-2,2 mg/l Ej påvisbart S-Bilirubin, total och konjungerat S-Bilirubin, neonatal, total och konjugerat U-Buprenorfin S-C3, komplementfaktor C3 S-C4, komplementfaktor C4 Total Vuxna, >30 d Konjugerat Vuxna, >30 d Total Konjugerat Ej påvisbart 0,67-1,29 g/l 0,13-0,32 g/l <26 mol/l <5 mol/l <180 mol/l <10 mol/l S-Calcium, S-Calcium, albuminkorrigerat tu-calcium S-Calcium, joniserat, S- JonCa++ S-CA 125, S-Cancerantigen 125 U-Cannabinoider THC screen S-CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin Vuxna 2,15-2,50 mmol/l år 2,22-2,66 mmol/l år 2,19-2,64 mmol/l 4-11 år 2,19-2,51 mmol/l 1-3 år 2,17-2,44 mmol/l 6 d-1år 2,25-2,75 mmol/l 0-5 d 1,96-2,66 mmol/l <7,5 mmol/dygn (kostberoende) 1,15-1,33 mmol/l <35kU/L Ej påvisbart <2,0 % 2 (14)

3 ANALYS B-Celler, differentialräkning Absoluta tal x 10 9 /L Neutrofila Lymfocyter Monocyter Eosi nofila Basofila >18 år 1,6-5,9 1,0-3,5 0,2-0,8 <0,6 <0, år 1,5-7,5 1,0-3,3 0,2-0,8 <0,5 <0, år 1,6-7,9 1,0-4,3 0,2-0,9 <0,6 <0, år 1,5-8,3 1,1-5,8 0,2-0,9 <0,6 <0,07 6 mån-2 år 1,2-7,2 1,5-8,1 0,3-1,2 <0,9 <0, mån 1,0-7,2 2,1-9,0 0,2-1,2 <0,8 <0, mån 0,8-4,7 2,3-9,1 0,3-1,2 <0,7 <0, d 1,2-5,5 2,1-8,4 0,3-1,4 <0,9 <0, d 1,6-6,8 1,8-8,0 0,5-1,8 <0,8 <0,2 Csv-Celler Erytrocyter <100 x 10 6 /L Leukocyter Mononukleära <5 x 10 6 /L Polynukleära <1 x 10 6 /L Högre antal mononukleära leukocyter kan förekomma hos nyfödda och små barn S-CK, S-Kreatininkinas, total Kvinnor >18 år <3,5 µkat/l Män >50 år <4,7 µkat/l år <6,7 µkat/l år <5,6 µkat/l 7-10 år <6,1 µkat/l 4-7 år <3,8 µkat/l 1-4 år <5,1 µkat/l S-CO 2, S-Karbonat total mmol/l B-COHb S-CRP, S-C-reaktivt protein B-Cyklosporin S-Cystatin C och egfr, estimerad GFR P-D-Dimer S-Digoxin Icke rökare < 1% av total Hb Rökare 1-5% av total Hb <10 mg/l Terapeutisk intervall beror på den kliniska situationen år 0,51-1,05 mg/l Barn >1 år har värden motsvarande vuxnas Barn <1 år har högre värden egfr >65 år >60 ml/1,73 m 2 kroppsyta år år år <2 år okänt <0,2 mg/l Terapeutisk intervall <1,4 nmol/l U-Droger screen U-Amfetaminer Ej påvisbart U-Bensodiazepiner Ej påvisbart U-Buprenorfin Ej påvisbart U-Cannabinoider THC Ej påvisbart U-Opiater Ej påvisbart U-Tramadol Ej påvisbart 3 (14)

4 ANALYS B-EPK, Erytrocytpartikelkoncentration Kvinnor >18 år 3,9 5, /L Män >18 år 4,3 5, år 3,9 5, år 3,9 5,0 2-6 år 3,8-5,0 6 mån - 2 år 4,0 5,1 2-6 mån 3,4 4,8 1 2 mån 2,9 4, d 3,2 4, d 4,1-5,7 B-Erytroblaster Vuxna 0,03-0,11 x 10 9 /L 6-18 år 0,03-0,15 x 10 9 /L 2 6 år 0,03-0,32 x 10 9 /L 4 dygn 2 år 0,03-0,13 x 10 9 /L 1 3 dygn 0,06-1,30 x 10 9 /L B-EVF, Erytrocytvolymfraktion S-Etanol Kvinnor >18 år 0,35 0,46 Män >18 år 0,39-0, år 0,33 0, år 0,32 0, år 0,31 0,38 6 mån - 2 år 0,31 0, mån 0,29 0, mån 0,27 0, d 0,31 0, d 0,40 0,57 <3 mmol/l Omvandningsfaktor till promille i helblod: mmol/l x 0,0376 (i rättslig bruk används faktorn 0,0363 med säkerhetsmarginal) S-Etylenglykol <3,0 mmol/l S-Fenytoin Terapeutisk intervall µmol/l S-Ferritin Kvinnor >60 år g/l år g/l Män >20 år g/l år g/l 6 mån-15 år g/l P-Fibrinogen 2,0-4,5 g/l S-Folat S-FSH, Follikelstimulerande hormon 7-40 nmol/l Brist kan inte uteslutas för S-Folat < cirka 15 nmol/l Kvinnor Follikelfas 3,5-12,5 IE/L Ovalutionsfas 4,7-21,5 IE/L Lutealfas 1,7-7,7 IE/L Postmenopaus 25,8-134,8 IE/L Män 1,5-12,4 IE/L 4 (14)

5 ANALYS S-Fosfat Kvinnor >18 år 0,80-1,50 mmol/l Män år 0,70-1,60 mmol/l >50 år 0,75-1,40 mmol/l år 0,97-1,81 mmol/l 2-13 år 0,81-1,94 mmol/l 1-2 år 0,81-2,10 mmol/l <1 år 0,81-2,26 mmol/l tu-fosfat <50 mmol/dygn (kostberoende) S-ALP, S-Fosfatas, alkalisk Se S-ALP S-FT3, Trijodtyronin, fritt Vuxna 3,1-6,8 pmol/l år 3,5-7,7 pmol/l 7-11 år 4,1-7,9 pmol/l 1-6 år 3,0-9,1 pmol/l 1-12 mån 2,4-9,8 pmol/l 4-30 d 3,0-8,1 pmol/l 0-3 d 3,0-12,1 pmol/l Gravida under 3:e trimestern 3,1-5,0 pmol/l S-FT4, Tyroxin, fritt Vuxna 12,0-22,0 pmol/l år 12,0-20,6 pmol/l 7-11 år 11,6-21,5 pmol/l 1-6 år 11,0-22,5 pmol/l 1-12 mån 6,2-30,1 pmol/l 4-30 d 10,6-39,8 pmol/l 0-3 d 8,5-34,9 pmol/l Gravida under 1:a trimestern 12,1-19,6 pmol/l 2:a trimestern 9,6-17,0 pmol/l 3:e trimestern 8,4-15,6 pmol/l S- GT, S-Gammaglutamyltransferas Kvinnor år <0,75 kat/l >40 år <1,2 kat/l Män år <1,3 kat/l >40 år <1,9 kat/l 2 mån-18 år <0,60 kat/l <2 mån <3,50 kat/l S-Gentamicin Terapeutiskt dalvärde <2,0 mg/l Toxiskt dalvärde >2,0 mg/l Terapeutiskt toppvärde 4,0-12,0 mg/l Toxiskt toppvärde >15.0 mg/l 8-timmarskoncentration (c8) vid 1 dos/dygn 1,5-4,0 mg/l P, fp, S, fs-glukos fp, fs-glukos >18 år 4,2-6,3 mmol/l 4 v-18 år 3,3-5,5 mmol/l 2 d-4 v 2,8-5,0 mmol/l 1-2 d 2,2-3,3 mmol/l <1 dag 1,7-3,3 mmol/l P, S-Glukos (icke fastande) >18 år 4,2-7,7 mmol/l 2-18 år 3,3-7,7 mmol/l 5 (14)

6 ANALYS Lv-Glukos Csv-Glukos Pt-Glukostoleranstest efter peroral tillförsel S-Haptoglobin S-hCG +, Humant koriongonadotropin S-HDL-Kolesterol Något lägre än samtidigt taget S,P-Glukos % lägre än samtidigt taget S,P-Glukos Beslutsgränser enligt WHO (-99) kp-glukos Fastande: Efter 120 min: Diabetes mellitus >7,0 mmol/l >12,2 mmol/l Nedsatt glukostolerans 8,9-12,1 mmol/l Graviditetsdiabetes >10,0 mmol/l 0,24-1,90 g/l Lågt haptoglobin hos barn upp till puberteten kan vara normalt Icke-gravida premenopausala kvinnor <1 U/L Kvinnor efter menopaus <7 U/L Gravida Se Labhandboken Män <2 U/L Se S-Kolesterol, HDL B-Hb, Hemoglobin Kvinnor >18 år g/l Män >18 år g/l Flickor år g/l Pojkar år g/l 6-12 år g/l 2-6 år g/l 6 mån - 2 år g/l 2-6 mån g/l 1 2 mån g/l d g/l 0 14 d g/l B-HbA 1c, Hemoglobin A 1c 50 år mmol/mol < 50 år mmol/mol F-Hemoglobin Ej påvisbart B-COHb, B-Hemoglobin, kolmonoxid Icke rökare Rökare < 1% av total Hb 1-5% av total Hb B-Hemoglobin, met, B-MetHb B-HLA-B27 allel <2 % av total Hb Påvisad/ Ej påvisad S-Homocystein >12 år <15 µmol/l 0-12 år <10 µmol/l Gravida <10 µmol/l S-Humant koriongonadotropin Se S-hCG + +, S-hCG + S-Immunglobulin A, S-IgA Vuxna 0,88-4,50 g/l år 0,40-3,50 g/l 6-12 år 0,35-2,50 g/l 1-5 år 0,15-1,60 g/l mån 0,15-0,90 g/l 2-9 mån 0,04-0,80 g/l Nyfödda 0,02-0,50 g/l 6 (14)

7 ANALYS S, P-Immunglobulin E (IgE) antikroppar mot specifikt allergen S, P-Immunglobulin E, S-IgE total 1. Paneler (urval se remiss eller Labhandboken) Negativ. 2. Specifikt IgE (enskilda allergen, urval se remiss eller Labhandboken) <0,35 ku/l Vuxna <114 ku/l Barn Koncentration 6 v <4,0 ku/l 3 mån <7,2 ku/l 6 mån <13 ku/l 9 mån <17 ku/l 1 år <23 ku/l 2 år <40 ku/l 3 år <56 ku/l 5 år <84 ku/l 6 år <98 ku/l 7 år <110 ku/l 8 år <124 ku/l 9 år <136 ku/l 10 år <148 ku/l år*) <136 ku/l år*) <125 ku/l *) Efter toppen vid 10 års ålder sjunker nivåerna i serum och når värden hos vuxna S-Immunglobulin G, S-IgG Vuxna 6,7-14,5 g/l 6-18 år 6,5-16,0 g/l 4-6 år 4,6-12,4 g/l 2-3 år 4,2-12,0 g/l 1 år 3,4-12,0 g/l mån 2,9-10,7 g/l 6-9 mån 2,2-9,0 g/l 2-5 mån 2,0-7,0 g/l Nyfödda 2,5-9,0 g/l S-Immunglobulin M, S-IgM Vuxna 0,27-2,10 g/l år 0,27-2,25 g/l 1-9 år 0,21-1,84 g/l 6-12 mån 0,00-1,30 g/l 1-6 mån 0,00-1,27 g/l 1-30 d 0,00-0,65 g/l S-Isopropanol <3 mmol/l S-Joniserat calcium, 1,15-1,33 mmol/l S-JonCa++ S-Järn >18 år 9-34 mol/l 1-18 år 9-22 mol/l 2 mån-1 år 7-18 mol/l <2 mån mol/l 7 (14)

8 ANALYS P-Kalium Vuxna 3,5-4,4 mmol/l S-Kalium Vuxna, >1 år 3,6-4,6 mmol/l 6 mån-1 år 3,5-6,1 mmol/l 1-6 mån 3,5-5,6 mmol/l 1-4 v 3,4-6,0 mmol/l <1 vecka 3,2-5,5 mmol/l tu-kalium mmol/dygn (kostberoende) S-Karbamazepin Terapeutisk intervall µmol/l S-Karbonat, total, S-CO2 total mmol/l S-Klorid mmol/l S-Kobalamin, S-B pmol/l S-Kolesterol >50 år 3,9-7,8 mmol/l år 3,3-6,9 mmol/l år 2,9-6,1 mmol/l 1-18 år 2,3-5,5 mmol/l <1 år 2,3-4,9 mmol/l S-Kolesterol, HDL Kvinnor >18 år 1,0-2,7 mmol/l Män >18 år 0,8-2,1 mmol/l år 0,9-1,7 mmol/l 9-13 år 0,9-2,2 mmol/l 1-9 år 0,9-2,1 mmol/l fs-kolesterol, LDL >50 år 2,0-5,3 mmol/l år 1,4-4,7 mmol/l år 1,2-4,3 mmol/l 1-10 år 1,0-3,6 mmol/l 2-12 mån 0,8-3,0 mmol/l S-Komplementfaktor C3 S-Komplementfaktor C4 0,67-1,29 g/l 0,13-0,32 g/l S-Kortisol klockan nmol/l klockan nmol/l efter Synacthen se FASS S-Kreatinin Kvinnor >16 år mol/l Män >16 år mol/l år mol/l år mol/l 9-11 år mol/l 7-9 år mol/l 3-7 år mol/l 2 mån-3 år mol/l <2 mån mol/l U, tu-kreatinin U-Kreatinin Beslutsgräns vid droganalyser > 2 mmol/l tu-kreatinin (metodberoende, Sunderbyn) Kvinnor 6,4-13,4 mmol/dygn Män 8,7-19,5 mmol/dygn tu-kreatinin (metodberoende, Gällivare, Kiruna och Piteå) Kvinnor 7,1-15,9 mmol/dygn Män 8,8-17,7 mmol/dygn 8 (14)

9 ANALYS S-CK, S-Kreatinkinas, total Lv-Kristaller S-Kryoglobuliner P-Laktat Se S-CK Ej påvisbart Ingen utfällning 0,7-2,5 mmol/l Csv-Laktat Lv-Laktat 1,2-2,1 mmol/l Vid bakteriell meningit >3,0 mmol/l Vid bakteriell artrit (ej gonorré) >7,0 mmol/l S-LD, S-Laktatdehydrogenas >70 år <4,2 µkat/l år <3,4 µkat/l 3-18 år <6,0 µkat/l 6 mån-3 år <10,0 µkat/l <6 mån <19,0 µkat/l fs-ldl-kolesterol Se fs-kolesterol LDL S-LH, Lutropin, luteiniseringshormon S-Litium Kvinnor Follikelfas 2,4-12,6 IE/L Ovalutionsfas 14,0-95,6 IE/L Lutealfas 1,0-11,4 IE/L Postmenopaus 7,7-58,5 IE/L Män 1,7-8,6 IE/L Terapeutisk intervall 0,50-0,80 mmol/l, i enstaka fall till 1,20 mmol/l B-LPK, Leukocytpartikelkoncentration Dv-LPK, Leukocytpartikelkoncentration Lv-LPK, Leukocytpartikelkoncentration >18 år 3,5-8,8 x10 9 /L år 3,8 9, år 4,3 11,4 2-6 år 4, mån - 2 år 6,0 13,5 2-6 mån 6,0 13,3 1 2 mån 7,1 15, d 7,8 15, d 8,0 15,4 <0,1 x10 9 /L <0,2 x10 9 /L Mild artrit <15,0 x10 9 /L Kraftig artrit <50,0 x10 9 /L Septisk artrit >50,0 x10 9 /L S-Magnesium >18 år 0,70-0,95 mmol/l 1 mån-18 år 0,65-1,00 mmol/l 7-30 d 0,75-1,00 mmol/l <7 d 0,48-1,05 mmol/l tu-magnesium 2,5-7,5 mmol/dygn (kostberoende) 9 (14)

10 ANALYS B-MCV, Medelcellsvolym >18 år fl år år år mån - 2 år mån mån d d B-MCHC, Medelcell hemoglobinmasskoncentration >18 år g/l år år år mån - 2 år mån mån d d S-Metanol <3 mmol/l B-MetHb S-Mikroglobulin, 2 <2 % av total Hb 0,8-2,2 mg/l S-Myoglobin Kvinnor g/l Män g/l S-Natrium mmol/l tu-natrium mmol/dygn (kostberoende) B-Neutrofila granulocyter >18 år 1,6 5,9 x10 9 /L år 1,5 7, år 1,6 7,9 2-6 år 1,5 8,3 6 mån - 2 år 1,2 7,2 2-6 mån 1,0 7,2 1 2 mån 0,8 4, d 1,2 5, d 1,6 6,8 S-NT-proBNP >75 år <738 ng/l år <349 ng/l år <263 ng/l år <172 ng/l år <115 ng/l Barn Se Labhandboken U-Opiater screen Ej påvisbart S-Orosomukoid S-Osmolalitet 0,52-1,17 g/l mosmol/kg 10 (14)

11 ANALYS U-Osmolalitet S-Paracetamol P-PTH, Paratyreoideahormon Vuxna >750 mosmol/kg efter 8-10 timmars vätskekarens. Minirin(desmopressin)test 60 år >700 mosmol/kg 40 år >800 mosmol/kg 20 år >850 mosmol/kg 3 år >800 mosmol/kg 2 år >700 mosmol/kg 1 år >600 mosmol/kg Terapeutisk intervall Ej påvisbart. Rapporteras <66 µmol/l 1,6-6,9 pmol/l P, kp-pk, Protrombinkomplex <1,2 Terapeutisk intervall vanligen 2,0-3,0 U-PBG, Porfobilinogen Ej påvisbart S-proBNP, NT- Se S-NT-proBNP S-PCT, Prokalcitonin S-Prolaktin Friska vuxna och barn > 2 dygn <0,05 μg/l Barn < 2 dygn, se medicinsk bakgrund i Labhandboken Gräns i laboratoriedatasystemet <0,5 μg/l Tolkningsförslag enligt STRAMA, vuxna: <0,5 μg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis osannolik 0,5-<2,0 µg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis möjlig 2,0-10 µg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig >10 µg/l Tyder på svår bakterieinfektion/sepsis Kvinnor mie/l Män mie/l S-Prolaktin, monomert Kvinnor mie/l Män mie/l S-PSA, S-Prostataspecifikt Beslutsgräns <4,0 g/l antigen Csv-Protein Män Kvinnor >18 år 0,12-0,60 g/l 0,12-0,60 g/l år <0,42 g/l <0,48 g/l 2-12 år <0,48 g/l <0,48 g/l 7 mån-2 år <0,52 g/l <0,54 g/l 3-6 mån <0,52 g/l <0,46 g/l 1 mån-3 mån <0,88 g/l <1,08 g/l 15 d-1 mån <1,12 g/l <1,18 g/l <15 d <1,17 g/l <1,84 g/l tu-protein <0,2 g/dygn S-PSA, S-Prostataspecifikt Beslutsgräns <4 g/l antigen S-PSA-kvot (Fritt PSA / PSA) >0,18 P-PTH, P-Paratyreoideahormon 1,6-6,9 pmol/l B-Retikulocyter Vuxna x 10 9 /L Högre värden hos nyfödda 11 (14)

12 ANALYS B-RET-He, Retikulocyt hemoglobin ekvivalent S-Salicylat pg Terapeutisk intervall <2,2 mmol/l U-Sediment U-Erytrocyter 0-3/synfält U-Leukocyter 0-3/synfält U-Hyalina cylindrar 0-2/10 synfält Csv-Spektrofotometri Absorbans vid 415 nm <0,025 absorbansenheter Absorbans vid 455 nm <0,015 absorbansenheter Se utlåtande B-SR Kvinnor >50 år <30 mm <50 år <21 mm Män >50 år <20 mm <50 år <13 mm U-THC, Cannabinoider screen Ej påvisbart S-Tobramycin Terapeutiskt dalvärde <2,0 mg/l Toxiskt dalvärde >2,0 mg/l Terapeutiskt toppvärde 4,0-12,0 mg/l Toxiskt toppvärde 12,0 mg/l 8-timmarskoncentration (c8)vid 1 dos/dygn 1,5-4,0 mg/l B-TPK, Trombocytpartikelkoncentration U-Tramadol screen S-Transferrin Kvinnor >18 år x10 9 /L Män >18 år år år år mån - 2 år mån mån d d Ej påvisbart 1,94-3,26 g/l Vid P-piller 2,25-3,85 g/l S-Transferrinmättnad Män Kvinnor >50 år 0,15-0,60 0,15-0,50 18 år - 50 år 0,15-0,60 0,10-0,50 14 år - 18 år 0,06-0,33 0,06-0,33 10 år - 14 år 0,11-0,36 0,02-0,40 Barn 6 år - 10 år 0,17-0,42 3 mån - 6 år 0,07-0,53 1,5 mån - 3 mån 0,21-0,63 3 v - 1,5 mån 0,35-0,94 <3 v 0,30-0,99 12 (14)

13 ANALYS fs-triglycerider Vuxna <2,6 mmol/l Flickor år <1,5 mmol/l <10 år <1,2 mmol/l Pojkar år <1,7 mmol/l år <1,4 mmol/l <10 år <1,1 mmol/l S-Trijodtyronin, fritt, S-FT3 Se S-FT3 P-Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid S-Troponin T hs S-TSH, S-Tyreoideastimulerande hormon S-Tyroxin, fritt, S-FT sek <15 ng/l Vuxna 0,27-4,20 mu/l år 0,53-3,59 mu/l 7-11 år 0,66-4,14 mu/l 1-6 år 0,54-4,53 mu/l 1-12 mån 0,62-8,05 mu/l 4-30 d 0,43-16,1 mu/l 0-3 d 5,17-14,6 mu/l Se S-FT4 S-Urat Kvinnor >50 år µmol/l år µmol/l Män >18 år µmol/l 5-18 år µmol/l 1-5 år µmol/l tu-urat 1,5-4,5 mmol/dygn S-Urea Kvinnor >50 år 3,1-7,9 mmol/l år 2,6-6,4 mmol/l Män >50 år 3,5-8,2 mmol/l år 3,2-8,1 mmol/l år 2,9-7,5 mmol/l 4-14 år 2,5-6,0 mmol/l 1-4 år 1,8-6,0 mmol/l U, tu-urea U-Urea mmol/l tu-urea mmol/dygn Urinsticka, kval EPK Negativ Glukos Negativ Keton Negativ (Acetoacetat) LPK Negativ Nitrit Negativ ph 5,0-8,0 Protein Negativ S-Vancomycin Toxiskt dalvärde >15 mg/l Toxiskt toppvärde >50 mg/l 13 (14)

14 System Blod Cerebrospinalvätska Dialysvätska Feces Ledvätska Patient Plasma Pleuravätska Serum Urin Förkortning B Csv Dv F Lv Pt P Pv S U Förkortningar > mer än < mindre än > lika med eller större än < lika med eller mindre än d dygn f fastande g gram IU, IE international unit (enhet) k kapillär(t) kat katal (katalytisk aktivitet) kval kvalitativt (pos/neg) L, l liter min minut ph surhetsgrad s, sek sekund U unit (enhet) v venös(t) Matematiska tecken och enhetsfaktorer 10-3 m milli 10-6 mikro 10-9 n nano p piko 10 3 k kilo 14 (14)

Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral. Intern prislista 2009

Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral. Intern prislista 2009 Division Diagnostik Laboratoriemedicin Klinisk kemi Mikrobiologi Patologi/Cytologi Blodcentral Intern prislista 2009 Allmänna upplysningar Priserna är självkostnadspriser bärande de totala kostnaderna

Läs mer

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1

Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1 Sidan 1 av 10 Förändringar sedan föregående version: Pt-Minirintest byter namn till Pt-Desmopressin-test. P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B utgår ur analyssortimentet. S 25-OH Vitamin D Beslutsgräns:

Läs mer

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking

Laboratoriemedicin Blekinge Giltig from 2015-04-15 Karlskrona/Karlshamn Version 1.3 Sida 1(5) K11 019 Ackrediteringens omfattning. Lab/Ort Undersöking Sida 1(5) Komponent/ System Metod/ Utrustning Enhet Nivå/ Lab/Ort Undersöking Mätprincip Mätosäkerhet % ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1200 µkat/l 0,42/10,3 1,29/4,9 Karlshamn ALAT P/S Enzymatisk ADVIA 1800

Läs mer

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida

Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida 2008-07-07 Några vanliga laboratorieanalysers referensintervall för friska gravida Referensintervall är viktiga när vi skall bedöma analysresultat. Vi saknar idag referensintervall för normal graviditet.

Läs mer

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi

Nyheter från Klinisk kemi och farmakologi 2013-09-18 Nya referensintervall för barn, samt ändringar för blodlipider för både barn och vuxna från 24 september 2013 inför nya referensintervall för barn på allmänkemi, hematologi och vissa hormoner.

Läs mer

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi

Anemi. Anemi. Blodkroppskonstanterna Storlek. Blodkroppskonstanterna Mängd hb. Fariborz Mobarrez. Ställ diagnos före terapi Anemi Fariborz Mobarrez Anemi Ställ diagnos före terapi Tre utredningssteg: 1. Anemi?! B-Hb män B-Hb kvinnor B-Hb gravida

Läs mer

Benämning Analyskod Tjänst Pris 2015

Benämning Analyskod Tjänst Pris 2015 Benämning Analyskod Tjänst Pris 2015 Allergi ANAO3 rana o 3, Cashewnöt 269 Allergi ARAH2 S-RAST Ara h2 132 Allergi ARAH8 S-RAST Ara h8 132 Allergi BERE1 rber e 1, Paranöt 269 Allergi C1 S-RAST P-c G 95

Läs mer

EQUALIS kvalitetsmål

EQUALIS kvalitetsmål EQUALIS kvalitetsmål Att delta i program för kvalitetssäkring bör i första hand vara utbildande och inte kontrollerande. Deltagarna kan använda programmen för att få en uppfattning om kvaliteten i sin

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Prislista 2013, Klinisk kemi

Prislista 2013, Klinisk kemi Dokumentägare Christina Larsson Fastställd av May Eriksson Fastställd 2013-08-12 Giltig t.o.m. Analyserna i prislistan indelas i följande grupper helblod (B- och Erc-), serum/plasma (S-, P-), Cerebrospinalvätska

Läs mer

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015

PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 1(6) Medicinsk diagnostik Halland PRISLISTA KLINISK KEMI 2015 Csv- Absorptionskurva 300 S Aceton 108 P- ACTH 86 S- AFP 52 P- ALAT 10 Csv- Albumin 11 P- Albumin 11 tu- Albumin 11 U- Albumin/Krea index (Ingående

Läs mer

Klinisk Kemi, T3 Hematologi Rev. HT 2012 TEORETISK LAB. Hematologi. Läkarutbildningen. Termin 3

Klinisk Kemi, T3 Hematologi Rev. HT 2012 TEORETISK LAB. Hematologi. Läkarutbildningen. Termin 3 TEORETISK LAB Hematologi Läkarutbildningen Termin 3 Reviderad HT 2012 av Julia Slezak, Frida Svensson, Anna Sandstedt och Sofia Ramström 1 Instruktioner Dessa hematologifall är tänkta att stimulera till

Läs mer

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge

1(5) Klinisk kemi Rutiner gällande från 2015-04-22. Akutsortiment, Karolinska Huddinge 1(5) Akutmärkning Då en beställning akutmärks kommer samtliga analyser som ingår i akutsortimentet att hanteras med högsta prioritet i förhållande till prover som inte akutmärkts. Akutmärkning bör användas

Läs mer

Prislista Klinisk kemi

Prislista Klinisk kemi Förvaltning Ägare Reviderat datum Christina Larsson 2015-05-29 Verksamhet Laboratoriemedicinska länskliniken Universitetssjukhuset Örebro Slutgranskare Matilda Elofsson Diarienr Dokumentkategori Fastställare

Läs mer

Svarsförslag: Mat, motion och alkohol, hereditet för fetma, lunganamnes och geografisk anamnes.

Svarsförslag: Mat, motion och alkohol, hereditet för fetma, lunganamnes och geografisk anamnes. Fall A (10 p) Palle Linsson 55 år Palle Linsson är 55 år gammal, rökare sedan 20-års ålder. Palle är yrkesofficer, han är gift och har två vuxna barn. Palle söker dig på din allmänläkarmottagning på grund

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Dopinglaboratoriet ABP Erytrocyter partikelkoncentration (B-EPK) Erytrocyter medelvolym (Erc(B)-MCV) Erytrocyter, volymfraktion (B-EVF) Hemoglobin (B-Hb) Hemoglobin massa (Erc(B)-MCH) Hemoglobinmassakoncentration

Läs mer

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges)

Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) Datum 2012-01-26 Meddelande 1/20 2012 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland - gällande fr.o.m. 2012-02-15 (om inget annat datum anges) B-Celler, svarsrapportering Vid differentialräkning av

Läs mer

Barn och ungdomars Vitamin D-status

Barn och ungdomars Vitamin D-status Barn och ungdomars Vitamin D-status vid inskrivning på Rikscentrum Barnobesitas Kerstin Ekbom Leg ssk, Med Dr Kort sammanfattning vitamin D Vitamin-D D2 (ergokalciferol, förekommer i vissa svampar) D3

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin

- Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören. - Ändrade referensintervall för barn och vuxna: P-Kreatinin P-Ferritin P-Järn P-Transferrin Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 2, april 2012 Innehåll: 2-4 Klinisk kemi - Sänkt pris för B-PEth den bästa alkoholmarkören - Ny och bättre metod för analys av 25-hydroxi Vitamin D i serum

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe [Skriv text] rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk Totalt 25poäng löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz

Läs mer

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p.

MEQ-fråga 2. Försättsblad. Tentamen i medicin 2007-09-14. Max 10p. MEQ-fråga 2 Försättsblad Tentamen i medicin 2007-09-14 Max 10p. Tentamenskod:.. Sida 2 Du tjänstgör på medicin akutmottagningen på ett länssjukhus. Du träffar en 27 årig tidigare frisk kvinna som är civilekonom

Läs mer

Maj Jonsson med kronisk inflammation och njursjukdom (31p)

Maj Jonsson med kronisk inflammation och njursjukdom (31p) Tentamen T5 Läk HT05 Kod nr 1(33) Fall A Maj Jonsson med kronisk inflammation och njursjukdom (31p) Maj, 74 år, har sedan 50-talet diagnosen ledgångsreumatism. Sjukdomen var initialt aktiv och hon behandlades

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Klinisk kemi. - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte. 8 Klinisk mikrobiologi Version 1.0 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 6, mars 2013 Innehåll: 2 Klinisk kemi - Apolipoprotein - Analys av Takrolimus under påskhelgen - Metodbyte 8 Klinisk mikrobiologi - Remissinformation 9

Läs mer

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi

Anemi. Järnbrist. Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi Anemi Järnbrist Jan Lillienau, Terapigrupp Gastroenterologi När r föreligger f anemi? Kvinnor Hb

Läs mer

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua.

Vid underökningen noterar du blodtryck 135/85, puls 100. Hjärta, lungor, buk ua. MEQ 5 (7 poäng) Anders är 3 år och taxichaufför. Han har tidigare varit frisk och tar inga läkemedel. Har spelat amerikansk fotboll och styrketränat av och till i ungdomen, är fortfarande muskulös men

Läs mer

TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26

TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26 TENTAMEN I FARMAKOTERAPI 2011-05-26 Tillåtna hjälpmedel: FASS, miniräknare och lablista (lablistan medföljer tentamen) Tentamen består av sex fallbeskrivningar. Maximalt antal poäng är 69,5 poäng. För

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Skriftligt prov för termin 4 12 februari 2014 kl. 08:00 14:00

Skriftligt prov för termin 4 12 februari 2014 kl. 08:00 14:00 Blad nr: 1 (40) Skriftligt prov för termin 4 12 februari 2014 kl. 08:00 14:00 Det här är en instruktion som du får ha framme under hela provet. Inga hjälpmedel är tillåtna förutom vanlig penna och suddgummi.

Läs mer

Sten Renström, 53 år, med buksmärta

Sten Renström, 53 år, med buksmärta Fall A Sten Renström, 53 år, med buksmärta Klockan är 21.36 på kirurgakuten på Sundsvalls lasarett. Du går ditt första nattjourpass och ska just äta din uppvärmda mat då sköterskan kommer och ber dig att

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08

Aid nr: Sidan 1 av 36 Tentamen Läkarprogrammet Stadium II, HT12 MSTA20/8LAG20 STA2 2013-01-08 Aid nr: Sidan 1 av 36 Fall A (26 p) Per Du jobbar på en vårdcentral som vikarierande underläkare. Av distriktssköterskan får du i förbifarten veta att hon bokat in en patient på din mottagningslista under

Läs mer

Kron. njursjukdom stadium: 5 Njursvikt <15 0,1. 3 Måttligt sänkt filtration 30-59 4,3. 2 Njurskada med lindrigt sänkt filtration 60-89 3,0

Kron. njursjukdom stadium: 5 Njursvikt <15 0,1. 3 Måttligt sänkt filtration 30-59 4,3. 2 Njurskada med lindrigt sänkt filtration 60-89 3,0 Kronisk njursvikt Annika Aldenbratt Specialistläkare Njurmedicin SU 1 Disposition Vad är kronisk njursvikt? - S-kreatinin - GFR-bestämning - egfr - Kreatininclearence Vad orsakar kronisk njursvikt? - Vilka

Läs mer

Lipidevaluering. Teoretisk lab för studenter på läkarprogrammet, termin 3

Lipidevaluering. Teoretisk lab för studenter på läkarprogrammet, termin 3 Lipidevaluering Teoretisk lab för studenter på läkarprogrammet, termin 3 Reviderad HT 2010 av Erik Boberg, Bosse Berggren, Stergios Kechagias och Jakob Ström Uppdaterad VT 2013 av Julia Slezak Introduktion

Läs mer

Diabetes under graviditet och förlossning

Diabetes under graviditet och förlossning Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Diabetes under graviditet och förlossning 1(9) Diabetes under graviditet och förlossning Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt under 2:a och

Läs mer

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH

Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 1 (7) Prislista 2015 Volymavtalskunder VG-primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 94,14 kr P ACTH 72,24 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 6,44 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 NU-sjukvården interna kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 99,50 kr P ACTH 83,31 kr S AFP 66,87 kr P ALAT 15,60 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin

Läs mer

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande

Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande 1 (7) Prislista 2015 Övriga kunder Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent S, Csv ACE 191,43 kr P ACTH 184,61 kr S AFP 77,57 kr P ALAT 18,10 kr P/S, Ledv, Vätska, Ple, Csv Albumin 21,16 kr

Läs mer

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik

Laboratorienytt. Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr. 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 1 LABORATORIEMEDICIN Laboratorienytt Nr 5, maj 2015 Innehåll: 2 Biobanken - Rörpost till Biobanken Norr 3-4 Klinisk Genetik - Molekylärgenetiska analyser vid hematologisk diagnostik 5-7 Klinisk Immunologi

Läs mer

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402

2/20. Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Datum 2014-03-12 Meddelande 2/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Stockholm, gällande fr o m 140402 Justering av referensintervallen för P-TSH, P-Kobalamin och P-Kreatinin Beställnings- och provtagningsrutinerna

Läs mer

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning Umeå Universitet Biomedicinsk Laboratorievetenskap Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning XXX XXXX Kurs: BMA 2/XX Laborationsrapport i kursen: XXXXX Laborationsdatum:

Läs mer

Basofil allergenstimulering- CD-sens

Basofil allergenstimulering- CD-sens Basofil allergenstimulering- CD-sens Anna Nopp, Docent Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk immunologi och allergi Karolinska Institutet Nopp 1 Nopp 2 Sensibilisering Först sedan man kommit

Läs mer

NJURFUNKTION HOS ÄLDRE

NJURFUNKTION HOS ÄLDRE NJURFUNKTION HOS ÄLDRE ur ett primärvårdsperspektiv. Linnea-projekt 9 februari 2012 Deltagare: Samuel Gasperan, Urban Stattin, Marja Hartmann, Stefan Johansson MÅL Hitta fler patienter med nedsatt njurfunktion

Läs mer

Alfa 1-antitrypsinbrist

Alfa 1-antitrypsinbrist Patientfall 1 Man född 1947 Alfa 1-antitrypsinbrist Aldrig rökt 2009 besök på vårdcentralen på grund av ökad andfåddhet vid ansträngning Spirometri: FEV 1 80% av förväntat Ingen åtgärd Eeva Piitulainen

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Komponent/ Undersökning Klinisk immunologi System Metod/ Mätprincip 1(12) Utrustning Enhet Ort C3d Raketelfores Elfores apparat mg/l C3 Serum Nefelometri Immage 800 g/l C4 C1-inhibitor Serum Raketelfores

Läs mer

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS

Bindväv BINDVÄV BLOD. ECM (extracellulär matrix) GRUNDSUBSTANS Bindväv BINDVÄV BLOD Dagmar Galter Institutionen för Neurovetenskap Karolinska Institutet dagmar.galter@ki.se mångsidigtvävnadstyp anpassad6llolikafunk6oner mycketgrundsubstans cellernaliggerglest extracellulärtmatrixbestårmestavtvågrupperav

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter.

Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Alkohol- och droganalyser i körkortsärenden: Transportstyrelsens synpunkter. Equalis Upplands Väsby 2013-10-18 Lars Englund, chefsläkare Transportstyrelsens Trafikmedicinska Råd Körschema Om myndighetens

Läs mer

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014

Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 /2014 Datum 2014-05-12 Diarienr: SkaS 38-2014 Meddelande 8/20 /2014 Från Unilabs Laboratoriemedicin, Västra Götaland gällande fr.o.m. 2014-06-11 (om inget annat datum anges i texten) Till kunder inom Skaraborgs

Läs mer

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011

Akut binjurebarksinsufficiens. Tommy Olsson Medicincentrum 2011 Akut binjurebarksinsufficiens Tommy Olsson Medicincentrum 2011 (Adrenogenitalt syndrom - hög känslighet för stress/infektion) HPA-axeln Kortisolproduktion: Ca 10 mg/dygn (5,7 mg/m 2 /dygn) Under maximal

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Kvinnokliniken i Norrköping Diabetes och graviditet 1(7) Diabetes och graviditet Under normal graviditet ökar behovet av insulin, särskilt graviditetsvecka 30 34. Detta kan ibland utlösa en graviditetsdiabetes.

Läs mer

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

D vitamin 2014 08 26. Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna D vitamin 2014 08 26 Mats Palmér, docent, överläkare, Kliniken för endokrinologi, metabolism, diabetes, Karolinska Universitetssjukhuset Expressen 13 januari 2013 Rakit hos barn, osteomalaci hos vuxna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 4 februari tid 9. 4. INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 8 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta att

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi

Meddelande 6/2011. Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Datum 2011-11-0? Meddelande 6/2011 Från Unilabs Laboratoriemedicin Sörmland. Klinisk mikrobiologi Förenklad provtagning för Mycoplasma genitalium Separat rör för Mycoplasma genitalium, PCR (DNA) utgår

Läs mer

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist?

2:2 Ange två ytterligare blodprov (förutom serumjärn) som belyser om Börje har järnbrist, samt utfall av bådadera (högt/lågt) vid järnbrist? MEQ 2 (17 poäng) På vårdcentralen träffar Du Börje, en 67-årig man som en månad tidigare sökt för smärtor i ryggen och feber, varvid en pneumoni konstaterats och behandlats med antibiotika och analgetika.

Läs mer

Primärvården och laboratorie-prover

Primärvården och laboratorie-prover Primärvården och laboratorie-prover Oselekterad patientgrupp, låg sjukdomsrisk 1. Identifiera sjukdomar: Lågt positivt prediktivt värde av test» Många falskt positiva, behöver utredas mer, kan skapa oro

Läs mer

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande

Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande 1(7) Prislista 2013 Volymavtalskunder VG-Primärvård Laboratoriemeddelande Klinisk kemi System Komponent Pris S 17-OH-Progesteron 468,23 kr S, Csv ACE 156,75 kr P ACTH 146,19 kr S AFP 56,66 kr P ALAT 6,19

Läs mer

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin

Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Tyreoidearubbningar under graviditet och puerperium, gällande rutin Berörda enheter Samtliga mvc, smvc och förlossnings-/bb-avdelningar i Norrbotten. Syfte Enhetlig handläggning av tyreoidearubbningar

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning 17a-Hydroxyprogest Serum Radioimmunokemisk Gammaräknare Wizard 1470 nmol/l 25-Hydroxi-vitamin D Serum Electrochemiluminiscens immunoassay nmol/l 3-Hydroxismörsyra Plasma Enzymatisk Konelab 30 3-Hydroxismörsyra

Läs mer

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US

Ackrediteringens omfattning Klinisk immunologi och transfusionsmedicin. Utrustning Enhet Laboratorium 1 Ort NÄL US Monospecifik DAT Anti-IgG och Anti-C3d Utrustning Enhet Laboratorium 1 Direkt antiglobulintest, DAT ABO-gruppering, erytrocyter Direkt platta eller ABO-gruppering, plasma Direkt platta eller D-gruppering

Läs mer

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS

Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Okt 2014 Externa prover Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset, SLU Klinisk kemiska laboratoriet vid UDS Innehållsförteckning sidan Klinisk kemiska laboratoriets öppettider 1 Hemsida adress

Läs mer

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject

Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject DENNA INFORMATION HAR DU FÅTT AV DIN LÄKARE/SJUKSKÖTERSKA Ferinject (järnkarboxymaltos) Information till dig som har järnbrist och har ordinerats Ferinject Vad är järnbrist? Järn är ett grundämne som behövs

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården

Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Regionala riktlinjer för anemiscreening inom basmödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 19 november 2010 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Carina Ursing - Diabetolog Postkonferens Dagens Medicin Svensk Förening för Diabetologi 2015-10-15 1 Incidens i Sverige Av alla graviditeter Typ 1- diabetes - 0,3% Typ 2- diabetes

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (6) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Anemi under graviditet och postpartumperiod

Anemi under graviditet och postpartumperiod PM Anemi under graviditet och postpartumperiod -utredning och behandling Gäller för enhet: Obstetrikenheten SU, Närhälsan M3 och M4 Framtagen av: Anna Glantz MÖL Göteborg, Joy Ellis MÖL S Bohuslän, Håkan

Läs mer

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag!

1:1 Vill du komplettera anamnesen? Vad är du intresserad av? Nämn 4 förslag! MEQ ( poäng) Svea, 74 år, söker på akutmottagningen med en remiss utfärdad hos hennes familjeläkare på vårdcentralen. Svea har sedan en tid tillbaka varit andfådd och har återkommande perioder med hjärtklappning.

Läs mer

Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer

Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer Equalis Hematologi användarmöte 5-6 mars 2015 Camilla Streimer Hematologi verksamhet på 10 orter. Öppet dygnet runt på universitetssjukhus och akutsjukhus. Övriga orter öppettider efter sjukhusets behov,

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015

Landstinget Dalarna 1(9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 JUNI 2015 Landstinget Dalarna 1(9) Labnytt KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson AKTUELLT

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2014 2014-03-04 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert.

Läs mer

Utredning av patologiska leverprover

Utredning av patologiska leverprover , överläkare, verksamhetschef Detta dokument baseras på de nationella riktlinjerna för utredning av patologiska leverprover antagna av Svensk Gastroenterologisk Förening. Riktlinjerna är tillämpbara inom

Läs mer

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv

Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Patologiska leverprover - leversjukdomar ur ett primärvårdsperspektiv Agenda! Är lite förhöjt ALAT farligt?! Tolkning av leverprover! Biokemiska mönster! Etiologisk utredning! Metabol leversjukdom Staffan

Läs mer

Anemi under graviditet

Anemi under graviditet Anemi under graviditet Berörda enheter Samtliga mvc och smvc i Norrbotten. Syfte Enhetlig utredning och behandling av anemi under graviditet. Fysiologiska förändringar under graviditet Plasmavolymen ökar

Läs mer

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 )

Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) FoU- arbete 2004-06-09 Utredning och behandling av vitamin B12-brist på Nordmanna vårdcentral ( jan 2003 t o m juni- 2003 ) Atefa Zarin ST- läkare Nordmanna Vårdcentral 442 37 Kungälv atefa.zarin@vgregion.se

Läs mer

Vid kontroll av laboratorieprover påvisas B-Hb 107 (ref 134-170 g/l).

Vid kontroll av laboratorieprover påvisas B-Hb 107 (ref 134-170 g/l). Kod 1(43) Hakan Erdogan, 53 år, uppsöker vårdcentralen med anledning av att han de senaste veckorna har känt sig trött och orkeslös. I synnerhet noterar han dessa symtom när han anstränger sig. Hakan joggar

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen

Sköldkörtelsjukdom. graviditet. Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen Sköldkörtelsjukdom och graviditet Ämnesomsättningsproblem före och efter förlossningen 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss:

Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: MEQ 2 Arne (Max 23 p) Du sitter som remissbedömare på reumatologmottagningen och får följande remiss: I släkten finns psoriasis hos fader men ingen säker artrit. Tidigare opererad för gallsten och njursten.

Läs mer

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705

Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Slutrapport Fosfatidyletanol som markör för överkonsumtion av alkohol med diarienummer EK 50 A, 2008:4705 Sammanfattning Alkoholmarkörer har följts i 2 studiegrupper, dels personer ingående i alkolåsgruppen

Läs mer

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna

Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna Protokoll för hantering av diabetes ketoacidos hos vuxna för primärvården och slutenvården Faktagranskad av Johan Jendle, docent överläkare endokrin, Diabetescentrum Karlstad och Stig Attvall, docent överläkare,

Läs mer

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011

Landstinget Dalarna 1(8) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 5 OKTOBER 2011 Landstinget Dalarna 1(8) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI KLINISK MIKROBIOLOGI KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén Bengtsson

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

MabThera (rituximab) patientinformation

MabThera (rituximab) patientinformation MabThera (rituximab) patientinformation Du som lever med reumatoid artrit, RA, har antagligen redan genomgått en hel del olika behandlingsformer. Nu har din läkare ordinerat MabThera (rituximab) för din

Läs mer

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos?

1. Vilken eller vilka sjukdomar kan patienten tänkas lida av? 2. Vilka klinkemiska prover kan användas för att komma fram till rätt diagnos? FALL 1 73-årig kvinna, gift, 2 vuxna barn. Icke rökare. Sparsam alkoholkonsumtion. Appendectomerad vid 17 åå, SÖS. Op ovarialcysta vid 23 åå, DS. Åderbråcksop vid 63 åå, DS. Sökte husläkare för 2 år sedan

Läs mer

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning

Radiojodbehandling. Vid hög ämnesomsättning Radiojodbehandling Vid hög ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring,

Läs mer

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet

Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet sida 1 (5) Provtagning för urinodling - Information till vårdenhet Indikation Misstanke om nedre eller övre urinvägsinfektion Kontroll efter UVI när sådan är indicerad Provtagningsteknik Urinodling kan

Läs mer

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II

Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Tentamen Kursens namn: Medicin A, Klinisk medicin vid medicinska sjukdomstillstånd II Kurskod: MC 1028 Kursansvarig: Rolf Pettersson Lärare: Eva Rask 4p Ann Dalius 4p Nils Nyhlin 7p Torbjörn Noren 19p

Läs mer

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning:

Skrivningsnummer:.. Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18. Klinisk medicin. MEQ-fråga 1. Totalt 19 poäng. Anvisning: Rest delexamination 1, VT 2011 2011-03-18 Klinisk medicin MEQ-fråga 1 Totalt 19 poäng Anvisning: All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2

Mätosäkerhet. Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin. Bild- och Funktionsmedicin. %swedoc_nrdatumutgava_nr% SWEDAC DOC 05:3 Datum 2011-08-19 Utgåva 2 %swedoc_nrdatumutgava_nr% Tillämpningsområde: Laboratoriemedicin Bild- och Funktionsmedicin Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Box 878, 501 15 Borås Tel. 0771-990 900 Innehållsförteckning...

Läs mer

Kontraindikation och försiktighet

Kontraindikation och försiktighet 1(5) Klinisk kemi Anvisning Innehåll Kontraindikation och försiktighet... 1 Princip... 1 Provtagning... 1 Kemikalieförteckning... 1 Tillbehör/utrustning... 2 Säkerhet, miljö... 2 Skyddsåtgärder... 2 Avfall...

Läs mer

Finska Läkaresällskapets Handlingar

Finska Läkaresällskapets Handlingar 6 Finska Läkaresällskapets Handlingar Järnbalansen från livmodern till graven Martti A. Siimes Organismen strävar till att anpassa halten av de ämnen som är beroende av järnomsättningen, så som hemoglobinhalten,

Läs mer