Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL"

Transkript

1 Kliniskt kemiska laboratorierna Laboratoriemedicin NLL Referensintervall för laboratorieundersökningar Kliniskt kemiska laboratoriet i Sunderbyn är ackrediterat hos SWEDAC sedan 2000 enligt ISO/IEC 17025, registreringsnummer Ackrediterade analyser är angivna i den alfabetiska analysförteckningen i Labhandboken. ANALYS S-ALAT, S-Alaninaminotransferas Kvinnor >18 år <0,75 kat/l Män >18 år <1,1 kat/l 2-18 år <0,8 kat/l 6 mån-2 år <0,9 kat/l <6 mån <1,2 kat/l S-Albumin >70 år g/l år g/l år g/l <12 år g/l U, tu-albumin U-Albumin <25 mg/l tu-albumin <35 mg/dygn <20 g/min U-Albumin/Kreatinin-index Beslutsgräns morgonurin <3,0 g/mol (mg albumin/mmol kreatinin) Annan tid <5,0 g/mol S-Antitrypsin, alfa-1, S-A1AT Kvinnor 0,94-1,94 g/l Män 0,86-1,75 g/l S-ALP, S-Alkalisk fosfatas >18 år 0,60-1,8 kat/l 7-18 år 1,1-8,8 kat/l 6 mån-7 år 2,2-8,8 kat/l <6 mån 1,2-4,9 kat/l U-Amfetaminer screen Ej påvisbart P-Ammonium Vuxna 9-30 µmol/l 1 mån-18 år <35 µmol/l 0-30 d <50 µmol/l S-Amylas Vuxna, >1 år <2,0 µkat/l U-Amylas <8,9 µkat/l 1 (14)

2 ANALYS P-Antitrombin 0,80-1,20 kie/l S-Apo A1, Apolipoprotein A1 Vuxna 1,01-2,15 g/l S-Apo B, Apolipoprotein B Vuxna 0,51-1,32 g/l P-APT-tid, Tromboplastintid, partiell, aktiverad S-ASAT, S-Aspartataminotransferas S-B12, Kobalamin S- 2 -Mikroglobulin U-Bensodiazepiner screen sek Kvinnor >18 år <0,60 µkat/l Män >18 år <0,75 µkat/l 2-18 år <0,8 µkat/l 6 mån-2 år <0,9 µkat/l <6 mån <1,2 µkat/l pmol/l 0,8-2,2 mg/l Ej påvisbart S-Bilirubin, total och konjungerat S-Bilirubin, neonatal, total och konjugerat U-Buprenorfin S-C3, komplementfaktor C3 S-C4, komplementfaktor C4 Total Vuxna, >30 d Konjugerat Vuxna, >30 d Total Konjugerat Ej påvisbart 0,67-1,29 g/l 0,13-0,32 g/l <26 mol/l <5 mol/l <180 mol/l <10 mol/l S-Calcium, S-Calcium, albuminkorrigerat tu-calcium S-Calcium, joniserat, S- JonCa++ S-CA 125, S-Cancerantigen 125 U-Cannabinoider THC screen S-CDT, Carbohydrate Deficient Transferrin Vuxna 2,15-2,50 mmol/l år 2,22-2,66 mmol/l år 2,19-2,64 mmol/l 4-11 år 2,19-2,51 mmol/l 1-3 år 2,17-2,44 mmol/l 6 d-1år 2,25-2,75 mmol/l 0-5 d 1,96-2,66 mmol/l <7,5 mmol/dygn (kostberoende) 1,15-1,33 mmol/l <35kU/L Ej påvisbart <2,0 % 2 (14)

3 ANALYS B-Celler, differentialräkning Absoluta tal x 10 9 /L Neutrofila Lymfocyter Monocyter Eosi nofila Basofila >18 år 1,6-5,9 1,0-3,5 0,2-0,8 <0,6 <0, år 1,5-7,5 1,0-3,3 0,2-0,8 <0,5 <0, år 1,6-7,9 1,0-4,3 0,2-0,9 <0,6 <0, år 1,5-8,3 1,1-5,8 0,2-0,9 <0,6 <0,07 6 mån-2 år 1,2-7,2 1,5-8,1 0,3-1,2 <0,9 <0, mån 1,0-7,2 2,1-9,0 0,2-1,2 <0,8 <0, mån 0,8-4,7 2,3-9,1 0,3-1,2 <0,7 <0, d 1,2-5,5 2,1-8,4 0,3-1,4 <0,9 <0, d 1,6-6,8 1,8-8,0 0,5-1,8 <0,8 <0,2 Csv-Celler Erytrocyter <100 x 10 6 /L Leukocyter Mononukleära <5 x 10 6 /L Polynukleära <1 x 10 6 /L Högre antal mononukleära leukocyter kan förekomma hos nyfödda och små barn S-CK, S-Kreatininkinas, total Kvinnor >18 år <3,5 µkat/l Män >50 år <4,7 µkat/l år <6,7 µkat/l år <5,6 µkat/l 7-10 år <6,1 µkat/l 4-7 år <3,8 µkat/l 1-4 år <5,1 µkat/l S-CO 2, S-Karbonat total mmol/l B-COHb S-CRP, S-C-reaktivt protein B-Cyklosporin S-Cystatin C och egfr, estimerad GFR P-D-Dimer S-Digoxin Icke rökare < 1% av total Hb Rökare 1-5% av total Hb <10 mg/l Terapeutisk intervall beror på den kliniska situationen år 0,51-1,05 mg/l Barn >1 år har värden motsvarande vuxnas Barn <1 år har högre värden egfr >65 år >60 ml/1,73 m 2 kroppsyta år år år <2 år okänt <0,2 mg/l Terapeutisk intervall <1,4 nmol/l U-Droger screen U-Amfetaminer Ej påvisbart U-Bensodiazepiner Ej påvisbart U-Buprenorfin Ej påvisbart U-Cannabinoider THC Ej påvisbart U-Opiater Ej påvisbart U-Tramadol Ej påvisbart 3 (14)

4 ANALYS B-EPK, Erytrocytpartikelkoncentration Kvinnor >18 år 3,9 5, /L Män >18 år 4,3 5, år 3,9 5, år 3,9 5,0 2-6 år 3,8-5,0 6 mån - 2 år 4,0 5,1 2-6 mån 3,4 4,8 1 2 mån 2,9 4, d 3,2 4, d 4,1-5,7 B-Erytroblaster Vuxna 0,03-0,11 x 10 9 /L 6-18 år 0,03-0,15 x 10 9 /L 2 6 år 0,03-0,32 x 10 9 /L 4 dygn 2 år 0,03-0,13 x 10 9 /L 1 3 dygn 0,06-1,30 x 10 9 /L B-EVF, Erytrocytvolymfraktion S-Etanol Kvinnor >18 år 0,35 0,46 Män >18 år 0,39-0, år 0,33 0, år 0,32 0, år 0,31 0,38 6 mån - 2 år 0,31 0, mån 0,29 0, mån 0,27 0, d 0,31 0, d 0,40 0,57 <3 mmol/l Omvandningsfaktor till promille i helblod: mmol/l x 0,0376 (i rättslig bruk används faktorn 0,0363 med säkerhetsmarginal) S-Etylenglykol <3,0 mmol/l S-Fenytoin Terapeutisk intervall µmol/l S-Ferritin Kvinnor >60 år g/l år g/l Män >20 år g/l år g/l 6 mån-15 år g/l P-Fibrinogen 2,0-4,5 g/l S-Folat S-FSH, Follikelstimulerande hormon 7-40 nmol/l Brist kan inte uteslutas för S-Folat < cirka 15 nmol/l Kvinnor Follikelfas 3,5-12,5 IE/L Ovalutionsfas 4,7-21,5 IE/L Lutealfas 1,7-7,7 IE/L Postmenopaus 25,8-134,8 IE/L Män 1,5-12,4 IE/L 4 (14)

5 ANALYS S-Fosfat Kvinnor >18 år 0,80-1,50 mmol/l Män år 0,70-1,60 mmol/l >50 år 0,75-1,40 mmol/l år 0,97-1,81 mmol/l 2-13 år 0,81-1,94 mmol/l 1-2 år 0,81-2,10 mmol/l <1 år 0,81-2,26 mmol/l tu-fosfat <50 mmol/dygn (kostberoende) S-ALP, S-Fosfatas, alkalisk Se S-ALP S-FT3, Trijodtyronin, fritt Vuxna 3,1-6,8 pmol/l år 3,5-7,7 pmol/l 7-11 år 4,1-7,9 pmol/l 1-6 år 3,0-9,1 pmol/l 1-12 mån 2,4-9,8 pmol/l 4-30 d 3,0-8,1 pmol/l 0-3 d 3,0-12,1 pmol/l Gravida under 3:e trimestern 3,1-5,0 pmol/l S-FT4, Tyroxin, fritt Vuxna 12,0-22,0 pmol/l år 12,0-20,6 pmol/l 7-11 år 11,6-21,5 pmol/l 1-6 år 11,0-22,5 pmol/l 1-12 mån 6,2-30,1 pmol/l 4-30 d 10,6-39,8 pmol/l 0-3 d 8,5-34,9 pmol/l Gravida under 1:a trimestern 12,1-19,6 pmol/l 2:a trimestern 9,6-17,0 pmol/l 3:e trimestern 8,4-15,6 pmol/l S- GT, S-Gammaglutamyltransferas Kvinnor år <0,75 kat/l >40 år <1,2 kat/l Män år <1,3 kat/l >40 år <1,9 kat/l 2 mån-18 år <0,60 kat/l <2 mån <3,50 kat/l S-Gentamicin Terapeutiskt dalvärde <2,0 mg/l Toxiskt dalvärde >2,0 mg/l Terapeutiskt toppvärde 4,0-12,0 mg/l Toxiskt toppvärde >15.0 mg/l 8-timmarskoncentration (c8) vid 1 dos/dygn 1,5-4,0 mg/l P, fp, S, fs-glukos fp, fs-glukos >18 år 4,2-6,3 mmol/l 4 v-18 år 3,3-5,5 mmol/l 2 d-4 v 2,8-5,0 mmol/l 1-2 d 2,2-3,3 mmol/l <1 dag 1,7-3,3 mmol/l P, S-Glukos (icke fastande) >18 år 4,2-7,7 mmol/l 2-18 år 3,3-7,7 mmol/l 5 (14)

6 ANALYS Lv-Glukos Csv-Glukos Pt-Glukostoleranstest efter peroral tillförsel S-Haptoglobin S-hCG +, Humant koriongonadotropin S-HDL-Kolesterol Något lägre än samtidigt taget S,P-Glukos % lägre än samtidigt taget S,P-Glukos Beslutsgränser enligt WHO (-99) kp-glukos Fastande: Efter 120 min: Diabetes mellitus >7,0 mmol/l >12,2 mmol/l Nedsatt glukostolerans 8,9-12,1 mmol/l Graviditetsdiabetes >10,0 mmol/l 0,24-1,90 g/l Lågt haptoglobin hos barn upp till puberteten kan vara normalt Icke-gravida premenopausala kvinnor <1 U/L Kvinnor efter menopaus <7 U/L Gravida Se Labhandboken Män <2 U/L Se S-Kolesterol, HDL B-Hb, Hemoglobin Kvinnor >18 år g/l Män >18 år g/l Flickor år g/l Pojkar år g/l 6-12 år g/l 2-6 år g/l 6 mån - 2 år g/l 2-6 mån g/l 1 2 mån g/l d g/l 0 14 d g/l B-HbA 1c, Hemoglobin A 1c 50 år mmol/mol < 50 år mmol/mol F-Hemoglobin Ej påvisbart B-COHb, B-Hemoglobin, kolmonoxid Icke rökare Rökare < 1% av total Hb 1-5% av total Hb B-Hemoglobin, met, B-MetHb B-HLA-B27 allel <2 % av total Hb Påvisad/ Ej påvisad S-Homocystein >12 år <15 µmol/l 0-12 år <10 µmol/l Gravida <10 µmol/l S-Humant koriongonadotropin Se S-hCG + +, S-hCG + S-Immunglobulin A, S-IgA Vuxna 0,88-4,50 g/l år 0,40-3,50 g/l 6-12 år 0,35-2,50 g/l 1-5 år 0,15-1,60 g/l mån 0,15-0,90 g/l 2-9 mån 0,04-0,80 g/l Nyfödda 0,02-0,50 g/l 6 (14)

7 ANALYS S, P-Immunglobulin E (IgE) antikroppar mot specifikt allergen S, P-Immunglobulin E, S-IgE total 1. Paneler (urval se remiss eller Labhandboken) Negativ. 2. Specifikt IgE (enskilda allergen, urval se remiss eller Labhandboken) <0,35 ku/l Vuxna <114 ku/l Barn Koncentration 6 v <4,0 ku/l 3 mån <7,2 ku/l 6 mån <13 ku/l 9 mån <17 ku/l 1 år <23 ku/l 2 år <40 ku/l 3 år <56 ku/l 5 år <84 ku/l 6 år <98 ku/l 7 år <110 ku/l 8 år <124 ku/l 9 år <136 ku/l 10 år <148 ku/l år*) <136 ku/l år*) <125 ku/l *) Efter toppen vid 10 års ålder sjunker nivåerna i serum och når värden hos vuxna S-Immunglobulin G, S-IgG Vuxna 6,7-14,5 g/l 6-18 år 6,5-16,0 g/l 4-6 år 4,6-12,4 g/l 2-3 år 4,2-12,0 g/l 1 år 3,4-12,0 g/l mån 2,9-10,7 g/l 6-9 mån 2,2-9,0 g/l 2-5 mån 2,0-7,0 g/l Nyfödda 2,5-9,0 g/l S-Immunglobulin M, S-IgM Vuxna 0,27-2,10 g/l år 0,27-2,25 g/l 1-9 år 0,21-1,84 g/l 6-12 mån 0,00-1,30 g/l 1-6 mån 0,00-1,27 g/l 1-30 d 0,00-0,65 g/l S-Isopropanol <3 mmol/l S-Joniserat calcium, 1,15-1,33 mmol/l S-JonCa++ S-Järn >18 år 9-34 mol/l 1-18 år 9-22 mol/l 2 mån-1 år 7-18 mol/l <2 mån mol/l 7 (14)

8 ANALYS P-Kalium Vuxna 3,5-4,4 mmol/l S-Kalium Vuxna, >1 år 3,6-4,6 mmol/l 6 mån-1 år 3,5-6,1 mmol/l 1-6 mån 3,5-5,6 mmol/l 1-4 v 3,4-6,0 mmol/l <1 vecka 3,2-5,5 mmol/l tu-kalium mmol/dygn (kostberoende) S-Karbamazepin Terapeutisk intervall µmol/l S-Karbonat, total, S-CO2 total mmol/l S-Klorid mmol/l S-Kobalamin, S-B pmol/l S-Kolesterol >50 år 3,9-7,8 mmol/l år 3,3-6,9 mmol/l år 2,9-6,1 mmol/l 1-18 år 2,3-5,5 mmol/l <1 år 2,3-4,9 mmol/l S-Kolesterol, HDL Kvinnor >18 år 1,0-2,7 mmol/l Män >18 år 0,8-2,1 mmol/l år 0,9-1,7 mmol/l 9-13 år 0,9-2,2 mmol/l 1-9 år 0,9-2,1 mmol/l fs-kolesterol, LDL >50 år 2,0-5,3 mmol/l år 1,4-4,7 mmol/l år 1,2-4,3 mmol/l 1-10 år 1,0-3,6 mmol/l 2-12 mån 0,8-3,0 mmol/l S-Komplementfaktor C3 S-Komplementfaktor C4 0,67-1,29 g/l 0,13-0,32 g/l S-Kortisol klockan nmol/l klockan nmol/l efter Synacthen se FASS S-Kreatinin Kvinnor >16 år mol/l Män >16 år mol/l år mol/l år mol/l 9-11 år mol/l 7-9 år mol/l 3-7 år mol/l 2 mån-3 år mol/l <2 mån mol/l U, tu-kreatinin U-Kreatinin Beslutsgräns vid droganalyser > 2 mmol/l tu-kreatinin (metodberoende, Sunderbyn) Kvinnor 6,4-13,4 mmol/dygn Män 8,7-19,5 mmol/dygn tu-kreatinin (metodberoende, Gällivare, Kiruna och Piteå) Kvinnor 7,1-15,9 mmol/dygn Män 8,8-17,7 mmol/dygn 8 (14)

9 ANALYS S-CK, S-Kreatinkinas, total Lv-Kristaller S-Kryoglobuliner P-Laktat Se S-CK Ej påvisbart Ingen utfällning 0,7-2,5 mmol/l Csv-Laktat Lv-Laktat 1,2-2,1 mmol/l Vid bakteriell meningit >3,0 mmol/l Vid bakteriell artrit (ej gonorré) >7,0 mmol/l S-LD, S-Laktatdehydrogenas >70 år <4,2 µkat/l år <3,4 µkat/l 3-18 år <6,0 µkat/l 6 mån-3 år <10,0 µkat/l <6 mån <19,0 µkat/l fs-ldl-kolesterol Se fs-kolesterol LDL S-LH, Lutropin, luteiniseringshormon S-Litium Kvinnor Follikelfas 2,4-12,6 IE/L Ovalutionsfas 14,0-95,6 IE/L Lutealfas 1,0-11,4 IE/L Postmenopaus 7,7-58,5 IE/L Män 1,7-8,6 IE/L Terapeutisk intervall 0,50-0,80 mmol/l, i enstaka fall till 1,20 mmol/l B-LPK, Leukocytpartikelkoncentration Dv-LPK, Leukocytpartikelkoncentration Lv-LPK, Leukocytpartikelkoncentration >18 år 3,5-8,8 x10 9 /L år 3,8 9, år 4,3 11,4 2-6 år 4, mån - 2 år 6,0 13,5 2-6 mån 6,0 13,3 1 2 mån 7,1 15, d 7,8 15, d 8,0 15,4 <0,1 x10 9 /L <0,2 x10 9 /L Mild artrit <15,0 x10 9 /L Kraftig artrit <50,0 x10 9 /L Septisk artrit >50,0 x10 9 /L S-Magnesium >18 år 0,70-0,95 mmol/l 1 mån-18 år 0,65-1,00 mmol/l 7-30 d 0,75-1,00 mmol/l <7 d 0,48-1,05 mmol/l tu-magnesium 2,5-7,5 mmol/dygn (kostberoende) 9 (14)

10 ANALYS B-MCV, Medelcellsvolym >18 år fl år år år mån - 2 år mån mån d d B-MCHC, Medelcell hemoglobinmasskoncentration >18 år g/l år år år mån - 2 år mån mån d d S-Metanol <3 mmol/l B-MetHb S-Mikroglobulin, 2 <2 % av total Hb 0,8-2,2 mg/l S-Myoglobin Kvinnor g/l Män g/l S-Natrium mmol/l tu-natrium mmol/dygn (kostberoende) B-Neutrofila granulocyter >18 år 1,6 5,9 x10 9 /L år 1,5 7, år 1,6 7,9 2-6 år 1,5 8,3 6 mån - 2 år 1,2 7,2 2-6 mån 1,0 7,2 1 2 mån 0,8 4, d 1,2 5, d 1,6 6,8 S-NT-proBNP >75 år <738 ng/l år <349 ng/l år <263 ng/l år <172 ng/l år <115 ng/l Barn Se Labhandboken U-Opiater screen Ej påvisbart S-Orosomukoid S-Osmolalitet 0,52-1,17 g/l mosmol/kg 10 (14)

11 ANALYS U-Osmolalitet S-Paracetamol P-PTH, Paratyreoideahormon Vuxna >750 mosmol/kg efter 8-10 timmars vätskekarens. Minirin(desmopressin)test 60 år >700 mosmol/kg 40 år >800 mosmol/kg 20 år >850 mosmol/kg 3 år >800 mosmol/kg 2 år >700 mosmol/kg 1 år >600 mosmol/kg Terapeutisk intervall Ej påvisbart. Rapporteras <66 µmol/l 1,6-6,9 pmol/l P, kp-pk, Protrombinkomplex <1,2 Terapeutisk intervall vanligen 2,0-3,0 U-PBG, Porfobilinogen Ej påvisbart S-proBNP, NT- Se S-NT-proBNP S-PCT, Prokalcitonin S-Prolaktin Friska vuxna och barn > 2 dygn <0,05 μg/l Barn < 2 dygn, se medicinsk bakgrund i Labhandboken Gräns i laboratoriedatasystemet <0,5 μg/l Tolkningsförslag enligt STRAMA, vuxna: <0,5 μg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis osannolik 0,5-<2,0 µg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis möjlig 2,0-10 µg/l Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig >10 µg/l Tyder på svår bakterieinfektion/sepsis Kvinnor mie/l Män mie/l S-Prolaktin, monomert Kvinnor mie/l Män mie/l S-PSA, S-Prostataspecifikt Beslutsgräns <4,0 g/l antigen Csv-Protein Män Kvinnor >18 år 0,12-0,60 g/l 0,12-0,60 g/l år <0,42 g/l <0,48 g/l 2-12 år <0,48 g/l <0,48 g/l 7 mån-2 år <0,52 g/l <0,54 g/l 3-6 mån <0,52 g/l <0,46 g/l 1 mån-3 mån <0,88 g/l <1,08 g/l 15 d-1 mån <1,12 g/l <1,18 g/l <15 d <1,17 g/l <1,84 g/l tu-protein <0,2 g/dygn S-PSA, S-Prostataspecifikt Beslutsgräns <4 g/l antigen S-PSA-kvot (Fritt PSA / PSA) >0,18 P-PTH, P-Paratyreoideahormon 1,6-6,9 pmol/l B-Retikulocyter Vuxna x 10 9 /L Högre värden hos nyfödda 11 (14)

12 ANALYS B-RET-He, Retikulocyt hemoglobin ekvivalent S-Salicylat pg Terapeutisk intervall <2,2 mmol/l U-Sediment U-Erytrocyter 0-3/synfält U-Leukocyter 0-3/synfält U-Hyalina cylindrar 0-2/10 synfält Csv-Spektrofotometri Absorbans vid 415 nm <0,025 absorbansenheter Absorbans vid 455 nm <0,015 absorbansenheter Se utlåtande B-SR Kvinnor >50 år <30 mm <50 år <21 mm Män >50 år <20 mm <50 år <13 mm U-THC, Cannabinoider screen Ej påvisbart S-Tobramycin Terapeutiskt dalvärde <2,0 mg/l Toxiskt dalvärde >2,0 mg/l Terapeutiskt toppvärde 4,0-12,0 mg/l Toxiskt toppvärde 12,0 mg/l 8-timmarskoncentration (c8)vid 1 dos/dygn 1,5-4,0 mg/l B-TPK, Trombocytpartikelkoncentration U-Tramadol screen S-Transferrin Kvinnor >18 år x10 9 /L Män >18 år år år år mån - 2 år mån mån d d Ej påvisbart 1,94-3,26 g/l Vid P-piller 2,25-3,85 g/l S-Transferrinmättnad Män Kvinnor >50 år 0,15-0,60 0,15-0,50 18 år - 50 år 0,15-0,60 0,10-0,50 14 år - 18 år 0,06-0,33 0,06-0,33 10 år - 14 år 0,11-0,36 0,02-0,40 Barn 6 år - 10 år 0,17-0,42 3 mån - 6 år 0,07-0,53 1,5 mån - 3 mån 0,21-0,63 3 v - 1,5 mån 0,35-0,94 <3 v 0,30-0,99 12 (14)

13 ANALYS fs-triglycerider Vuxna <2,6 mmol/l Flickor år <1,5 mmol/l <10 år <1,2 mmol/l Pojkar år <1,7 mmol/l år <1,4 mmol/l <10 år <1,1 mmol/l S-Trijodtyronin, fritt, S-FT3 Se S-FT3 P-Tromboplastintid, partiell, aktiverad, P-APT-tid S-Troponin T hs S-TSH, S-Tyreoideastimulerande hormon S-Tyroxin, fritt, S-FT sek <15 ng/l Vuxna 0,27-4,20 mu/l år 0,53-3,59 mu/l 7-11 år 0,66-4,14 mu/l 1-6 år 0,54-4,53 mu/l 1-12 mån 0,62-8,05 mu/l 4-30 d 0,43-16,1 mu/l 0-3 d 5,17-14,6 mu/l Se S-FT4 S-Urat Kvinnor >50 år µmol/l år µmol/l Män >18 år µmol/l 5-18 år µmol/l 1-5 år µmol/l tu-urat 1,5-4,5 mmol/dygn S-Urea Kvinnor >50 år 3,1-7,9 mmol/l år 2,6-6,4 mmol/l Män >50 år 3,5-8,2 mmol/l år 3,2-8,1 mmol/l år 2,9-7,5 mmol/l 4-14 år 2,5-6,0 mmol/l 1-4 år 1,8-6,0 mmol/l U, tu-urea U-Urea mmol/l tu-urea mmol/dygn Urinsticka, kval EPK Negativ Glukos Negativ Keton Negativ (Acetoacetat) LPK Negativ Nitrit Negativ ph 5,0-8,0 Protein Negativ S-Vancomycin Toxiskt dalvärde >15 mg/l Toxiskt toppvärde >50 mg/l 13 (14)

14 System Blod Cerebrospinalvätska Dialysvätska Feces Ledvätska Patient Plasma Pleuravätska Serum Urin Förkortning B Csv Dv F Lv Pt P Pv S U Förkortningar > mer än < mindre än > lika med eller större än < lika med eller mindre än d dygn f fastande g gram IU, IE international unit (enhet) k kapillär(t) kat katal (katalytisk aktivitet) kval kvalitativt (pos/neg) L, l liter min minut ph surhetsgrad s, sek sekund U unit (enhet) v venös(t) Matematiska tecken och enhetsfaktorer 10-3 m milli 10-6 mikro 10-9 n nano p piko 10 3 k kilo 14 (14)

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar av Kristi Anne Veien Uppsala 2004 Tollarsjuka hos hund: en retrospektiv studie med journalsammanställning av 18 hundar

Läs mer

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN ADA HSN 0905-0475 1(19) Bilaga 1 AVTAL OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING och KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET LS 0809-0845

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - Skriftligt prov den 22 maj 2015. tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 22 maj 2015 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg

Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg Jonathan Mulenga, Överläkare Medklin Varberg 2-3 % av alla kvinnor,vilka är 5-10 gånger oftare än män. Insjukna under och efter klimakteriet. Efter förlossning löper stor risk. Postpartum tyreoidit Symtom

Läs mer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer

Testosteronbrist. Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Testosteronbrist Vårdprogram och behandlingsrekommendationer Bakom utarbetandet av dessa behandlingsrekommendationer står följande: Leif Abramsson, Umeå Stefan Arver, Stockholm Jan-Erik Damber, Göteborg

Läs mer

Vårdprogram för vuxna med diabetes

Vårdprogram för vuxna med diabetes VÅRDPROGRAM 3 (43) INNEHÅLL FÖRORD... 7 INLEDNING... 8 1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT... 8 1.1 Screening...8 1.2 Diagnos...8 1.3 Flödesschema för plasmaglukosmätning...9 1.4 Kliniska karakteristiska...9 1.5 Behandlingsmål

Läs mer

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning

Blodbrist. Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Blodbrist Vad beror det på? Läs mer: Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet,

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Kortikosteroider och hypofyshormoner tommy olsson, norrlands universitetssjukhus, umeå stig valdemarsson, universitetssjukhuset i lund inledning Kortikosteroider används för substitution vid primär och

Läs mer

Anvisningar för Blodcentralen

Anvisningar för Blodcentralen 1(26) 2011-02-03 Anvisningar för Blodcentralen Innehållsförteckning Sidan 1. Kontakta oss 2 2. Allmän information 3 3. Provtagningsföreskrifter 4-5 4. Hur säkert är svaret från blodcentralen? 6 5. Blodgruppering

Läs mer

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN 2010-10-29 BLF:s specialistskrivning 2010. Post-hoc-versionen Du som skriver har tagit det berömvärda beslutet att utnyttja tillfället att fräscha upp dina kunskaper och att

Läs mer

Kortikosteroider och hypofyshormoner

Kortikosteroider och hypofyshormoner Endokrinologi 651 Kortikosteroider och hypofyshormoner Gudmundur Johannsson, Sektionen för endokrinologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg Britt Edén Engström, Sektionen för endokrinologi, Akademiska

Läs mer

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml.

PRODUKTRESUMÉ. Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 % är IgG, med ett innehåll av antikroppar mot hepatit B- virusytantigen (HBs) på 50 IE/ml. PRODUKTRESUMÉ 1. LÄKEMEDLETS NAMN Neohepatect 50 IE/ml, infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant hepatit B- immunglobulin Humant protein 50 g/l av vilket minst 96 %

Läs mer

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011

Skriftlig tentamen, MEQ, 3 junii 2011 Fall 1 Peter född 83, röker 10 cigaretter/dag och arbetar som ekonom. Peter anger sig vara tidigare väsentligen frisk. Han söker med några veckors anamnes på tilltagande trötthet, hjärtklappning, värmekänsla

Läs mer

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg)

1. LÄKEMEDLETS NAMN. Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING. Humant normalt immunglobulin (IVIg) 1. LÄKEMEDLETS NAMN Intratect 50 g/l infusionsvätska, lösning 2. KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING Humant normalt immunglobulin (IVIg) En ml innehåller: Humant normalt immunglobulin 50 mg (minst

Läs mer

Diagnostik av EMS(Ekvint Metabolt Syndrom)och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion)hos häst.

Diagnostik av EMS(Ekvint Metabolt Syndrom)och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion)hos häst. 2014 Diagnostik av EMS(Ekvint Metabolt Syndrom)och PPID (Hypofysär Pars Intermedia Dysfuktion)hos häst. Sanna Truelsen Lindåse, leg. vet, doktorand. Institutionen för Kliniska Vetenskaper, SLU Innehållsförteckning:

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN bristande androgeneffekt TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN Manlig hypogonadism kan ses vid t ex typ 2-diabetes, hjärt kärlsjukdom och övervikt således inte bara vid klassiska endokrina

Läs mer