Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Referensintervall. Prefix Analysnamn Referensintervall Enhet Kommentar. Beslutsgräns: > 50. Kvinnor: 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1"

Transkript

1 Sidan 1 av 10 Förändringar sedan föregående version: Pt-Minirintest byter namn till Pt-Desmopressin-test. P-Apolipoprotein A1 och P-Apolipoprotein B utgår ur analyssortimentet. S 25-OH Vitamin D Beslutsgräns: > 50 S Aceton P ALAT 0,15 0,75 Män: 0,15 1,1 µkat/l P Albumin år: år: >70år U Albumin Saknas m U Albumin/Krea kvot 0 1 mån: saknas 1 mån 12 mån: <3,8 1 5 år: <3, år: < 2,7 g/mol år: <2,1 >15 år: <3,0 Pt(U) Albumin-uts < 30 mg/d S alfa1-antitrypsin 0,94 1,94 Män: 0,86 1,75 P ALP Barn <6 mån: 1,0 4,0 6 mån 7 år: 1,8 7, år: 0,90 7,2 µkat/l 0,60 1,8 S Alternaria-ak < 0,35 ku/l P Antitrombin 0,80 1,20 kie/l P APT-tid s S Ara h 2-ak (jordnöt) < 0,35 ku/l S Ara h 8-ak (jordnöt) < 0,35 ku/l P ASAT <10 år: < 0,80 >10 år: Vuxenvärde 0,25 0,60 µkat/l Män: 0,25 0,75 S Aspergillus-ak < 0,35 ku/l B Basofila gran 0 0, /L P(aB) Basöverskott -3,0 +3,0 U Bensodiazepiner arb enhet S Bigift-ak < 0,35 ku/l P Bilirubin Barn <2 dagar: < dagar: < dagar: < 280 >6 dagar 18 år: < P Bilirubin, konj. < 4 S Björk-ak < 0,35 ku/l B Blaster /L du Calcium 2,5 8,0 mmol/d P Calcium Barn <7 dagar: 1,75 3,00 7 dagar 7 år: 2,20-2, år: 2,20-2,60 2,15 2,50 P/S Calciumjon, fri(ph7,4) 1,16 1,35 U Cannabis arb enhet S Cashewnöt-ak < 0,35 ku/l S CDT disialo (HPLC) < 2,0 % I neonatalperioden högst 5 % av totalbil. Nyfödda mer varierande värden.

2 Sidan 2 av 10 U Centralstimulantia arb enhet P CK 0,60 3,5 Män år: 0,80 6,7 µkat/l Män >50 år: 0,70 4,7 S Cladosporium-ak < 0,35 ku/l Hb(B) CO Hb 0,0-1,5 % av total-hb S Cor a 1-ak (hasselnöt) < 0,35 ku/l S Cor a 8-ak (hasselnöt) < 0,35 ku/l P CRP < 3 m B Cyklosporin Saknas µ U Cylinder, hyalin 0 1 antal/synfält U Cylinder, kornig 0 antal/synfält P Cystatin C 0,51 1,05 m S D.Farinae-ak < 0,35 ku/l S D.Pteronyssinus-ak < 0,35 ku/l P D-Dimer < 0,50 m Pt Desmopressintest Åldersberoende Se provtagningsanvisningar på mosmol/kg webben S Digoxin Rapporteras som <0,1 <1,4 Pt egfr(cyc), relativ <2 år: saknas 2-17 år: et ml/min/ år: ,73 m 2 för individer >65 år år: är dåligt underbyggt >65 år: >60 Pt egfr(krea), relativ <18 år: Beräknas ej et år: ml/min/ år: ,73 m 2 för individer >65 år är dåligt underbyggt >65 år: >60 Pt egfrmedel, relativ <18 år: saknas et år: ml/min/ år: ,73 m 2 för individer >65 år är dåligt underbyggt >65 år: >60 B Eosinofila gran 0 0, /L B EPK 0 1 dagar: 4,8 5,8 2 6 dagar: 4,7 6, dagar: 4,3 5,5 2 4 veckor: 3,7 5,0 1 3 månader: 3,3 4,6 3 månader 3 år: 4,0 4, /L 3 6 år: 4,1 5, år: 4,1 5,3 3,9 5,2 Män: 4,2 5,7 Csv Erc /L B Erytroblaster 0 antal/100 Lkc U Erytrocyter 0 3 antal/synfält S Etanol

3 Sidan 3 av 10 B EVF 0 1 dagar: 0,45 0, dagar: 0,57 0, dagar: 0,47 0, veckor: 0,38 0, månader: 0,34 0, år: 0,37 0, år: 0,38 0,45 0,35 0,46 Män: 0,40 0,50 S Fenobarbital Rapporteras som <4 S Fenytoin Rapporteras som < 2 P Ferritin Män: µ Sem Fertilitet Se provtagningsanvisningar på webben P Fibrinogen (koag) 1,7 4,2 S Folat 5,0 30 Barn <2 mån: 1,5 3,0 2 mån 1 år: 1,5 2,1 P Fosfat 1 18 år: 1,1 1,8 Kvinnor >18 år: 0,80 1,5 Män år: 0,70 1,6 Män >50 år: 0,75 1,4 Follikulär fas 2,5 10,2 Midcykel 3,4 33 S FSH Luteal fas 1,5 9,1 IU/L Menopaus 23,0 116 Män: 1,4 18,1 S Födoämnespanel-ak Negativ S Getinggift-ak < 0,35 ku/l fpt Gluk-Gal-belastning Se provtagningsanvisningar på webben Csv Glukos ca 35% lägre än P-Glukos fp Glukos 4,2 6,3 Ledv Glukos ca 2/3 av P-Glukos P Glukos 4,2 6,3 Avser fastevärde U Glukos, remsa Normalt arb enhet fpt Glukosbelastning Se provtagningsanvisningar på webben U Graviditetstest Ej gravid: < 25 Gravid: > 25 IU/L S Gråbo-ak < 0,35 ku/l P GT Kvinnor år: 0,15 0,75 Kvinnor >40 år: 0,15 1,2 Män år: 0,15 1,3 µkat/l Män >40 år: 0,20 1,9 S Haptoglobin 0 13 år < 1,9 >13 år 0,24 1,9 S Hassel-ak < 0,35 ku/l S Hasselnöt-ak < 0,35 ku/l

4 Sidan 4 av 10 B Hb 0 1 dagar: dagar: dagar: veckor: månader: månader: år: år: år: Män: F Hb Negativ P Hb, spektrometri < 50 m U Hb/Erc, remsa Normalt arb enhet B HbA1c (IFCC) <50 år >50 år mmol/mol P hcg Icke gravida: < 5 Normal graviditet: 0,2-1 vecka: veckor: veckor: veckor: IU/L 4-5 veckor: veckor: veckor: månader: P HDL-Kolesterol 1,0 2,7 Män: 0,80 2,1 P Homocystein 5 15 Barn <12 år: 5 10 Gravida: 5 10 S Hundmjäll-ak < 0,35 ku/l S Hästmjäll-ak < 0,35 ku/l S IgA 0 30 dagar: < 0,05 1 månad: 0,02 0, månader: 0,04 0, månader: 0,08 0, månader: 0,15 0,90 1 år: 0,15 1, år: 0,18 1, år: 0,25 1, år: 0,35 2, år: 0,45 2, år: 0,40 3,50 > 17 år: 0,88 4,50 S IgG 0 30 dagar: 6,5 16,0 1 mån: 2,5 9,0 2 5 mån: 2,0 7,0 6 9 mån: 2,2 9, mån: 2,9 10,7 1 år: 3,4 12,0 2 3 år: 4,2 12,0 4 6 år: 4,6 12,4 > 6 år: 6,5 16,0 U IgG/Krea kvot < 0,7 mg/mmol

5 Sidan 5 av 10 S IgM 0 30 dagar: < 0,25 1 mån: 0,20 0, mån: 0,25 1, mån: 0,35 1, mån: 0,40 1, år: 0,45 2, år: 0,50 2,50 > 12 år: 0,50 3,00 Pt(U) Immunglobulin G-uts saknas mg/d Pt Iohexolclearance år: år: år: ml/min/ 1,73 m 2 kroppsyta S Isopropanol S Jordnöt-ak < 0,35 ku/l fp Järn Barn 0 2 mån: mån 1 år: år: P Kalium 3,5 4,4 P(aB), P(vB) Kalium 3,5 4,4 tu Kalium mmol/d OBS! Svar i F Kalprotektin Beslutsgräns: 0-3 år: saknas mg/kg >3 år: < 50 S Kaninepitel-ak < 0,35 ku/l U Kappa(Ig)/Krea kvot < 0,6 mg/mmol Pt(U) Kappakedja(Ig)-uts < 6 mg/d S Karbamazepin Rapporteras som < S Kattepitel-ak < 0,35 ku/l U Ketoner, remsa Normalt arb enheter Csv Klorid P(aB) P(vB) Klorid P(kB) P Klorid S Kobalamin pmol/l U Kokain arb enhet P Kolesterol Barn <2 mån: 1,8 3,2 2 mån 2 år: 1,8 4, år: 3,1 5, år: 3,1 6, år: 2,9 6, år: 3,3 6,9 >50 år: 3,9 7,8 S Komjölk-ak < 0,35 ku/l Svett Konduktivitet < 60 (ekvivalent NaCl) U Konkrement Ej tillämpbart arb enhet P Kortisol kl 07: kl 13: kl 19: kl 01: lägre än i serum.

6 Sidan 6 av 10 P Kreatinin 0-1 mån: mån-4 år: år: år: år flickor: år pojkar: år flickor: år pojkar: Män: U Kreatinin Saknas Pt(U) Kreatinin-uts 3,5 14,0 Män: 4,5 20,0 mmol/d Ledv Krist, Pyrofosf 0 arb enh Ledv Krist, Urat 0 arb enh fs Kryoglobulin Csv Laktat 1,2 2,1 P(aB) P(vB) Laktat 0,7 2,5 P(kB) U Lambda(Ig)/Krea kvot < 0,5 mg/mmol Pt(U) Lambdakedja(Ig)-uts < 2 mg/d S Latex-ak < 0,35 ku/l S LD Barn <6 mån: < 17 6 mån 3 år: < 8, år: < 5,1 vuxna år: 1,8 3,4 >70 år: 1,9 4,2 µkat/l fp LDL/HDL-kvot < 5 fp LDL-Kolesterol år: 1,2 4, år: 1,4 4,7 >50 år: 2,0 5,3 Ledv Leukocyter < 0, /L U Leukocyter 0 3 antal/synfält U Leukocyter, remsa Normalt arb enheter S LH < 6,0 Follikulär fas: 1,9 12,5 Midcycle: 8,7 76 Luteal fas: 0,5 16,9 Gravida: < 1,5 Menopaus: 15,9 54 Män: år: 1,5 9,3 >70 år: 3,1 35 IU/L S Litium Rapporteras som <0,2 Csv Lkc, mono < /L Csv Lkc, poly < /L vid hyperkolesterolemibehandling 0,5 0,8 ibland 0,9 1,2

7 Sidan 7 av 10 B LPK 0 1 dagar: 9,0 30,0 2 6 dagar: 5,0 25,0 1 4 veckor: 5,0 20,0 1 3 månader: 6,0 18,0 3 månader 3 år: 6,0 16, /L 3 6 år: 5,0 15, år: 5,0 13,0 3,5 8,8 S Luftvägsallergen-ak Negativ B Lymfocyter 0 dagar 4 veckor: 2,0 17,0 1 6 månader: 2,5 16,5 6 månader 1 år: 4,0 13,5 1 2 år: 3,0 10,5 2 4 år: 2,0 9,5 4 6 år: 1,5 8, /L 6 8 år: 1,5 7, år: 1,5 6, år: 1,2 6, år: 1,0 5,2 1,4 4,0 du Magnesium 2,5 7,5 mmol/d P Magnesium 0,70 0,95 B Malaria, snabbtest Negativt S Mandel-ak < 0,35 ku/l (B)Erc MCH pg (B)Rtc MCH pg (B)Erc MCV 0 1 dagar: dagar: veckor: månader: månader: fl 1 16 år: år: B Metamyelocyter /L S Metanol Hb(B) Methemoglobin < 2,0 % av total-hb tu mikro-albumin < 20 µg/min S M-komponent Ej påvisbar U M-komponent Ej påvisbar S MMA < 0,40

8 Sidan 8 av 10 B Monocyter 0 1 dagar: 0,2 3,6 2 6 dagar: 0,2 3,0 1 4 veckor: 0,2 2,5 1 6 månader: 0,2 2,0 6 månader 1 år: 0,2 1,9 1 2 år: 0,2 1,8 2 4 år: 0,2 1, /L 4 6 år: 0,2 2,0 6 8 år: 0,2 1, år: 0,3 1, år: 0,1 1,1 0,2 0,9 B Myelocyter /L P P(aB) P(vB) P(kB) Myoglobin Män: µ Natrium P Natrium tu Natrium mmol/d OBS! Svar i B Neutrofila gran 0 1 dagar: 5,0 28,0 2 6 dagar: 1,5 21,0 1 4 veckor: 1,0 10,0 1 6 månader: 1,0 9,0 6 månader 1 år: 1,0 8, /L 1 6 år: 1,5 8,5 6 8 år: 1,5 8, år: 1,8 8,0 1,8 6,7 U Nitrit, remsa Normalt arb enheter P NT-proBNP <75 år: < år: <450 n U Opiater arb enhet S Orosomukoid 0,52 1,17 S Osmolalitet mosmol/kg U Osmolalitet > 750 mosmol/kg efter 8-10 tim vätskekarens och under förutsättning att U-Protein och U-Glukos är normalt. Hb(aB) Oxygenmättnad % P Pankreasamylas 0,15 1,10 µkat/l S Paracetamol Rapporteras som <13 P(aB) pco 2 4,3 6,0 Män: 4,7 6,4 kpa S Penicillin G-ak < 0,35 ku/l S Penicillin V-ak < 0,35 ku/l P(aB) ph 7,35 7,45 U ph Saknas P, kp PK(INR) Obehandlade: < 1,2 Terapinivå: 2,0 3,0 INR B Plasmaceller /L P(aB) po kpa

9 Sidan 9 av 10 S Progesteron Follikulär fas: < 4,4 Luteal fas: 10,6 81 Lutealfasens mitt: 14,1 89 Menopaus: < 2,3 Män: 0,9 3,9 P Prokalcitonin Vuxna och barn > 2 dygn < 0,10 µ Icke gravida: S Prolaktin Gravida: miu/l Menopaus: Män: B Promyelocyter /L Csv Protein 0,2 0,6 P Protein dagar: saknas U Protein HC/Krea kvot 1 12 mån: <0,6 mg/mmol > 1 år: <0,7 U Protein, remsa Normalt arb enheter P PSA fritt/tot kvot > 0,18 P PSA, totalt < 3,0 µ fs PTH 1,2 8,4 pmol/l B Retikulocyter /L S Räka-ak < 0,35 ku/l S Salicylat Rapporteras som <0,2 S SHBG Premenopausala: 27,8 146 Postmenopausala: 12,0 166 Män: 17,3 65,8 S Sojaböna-ak < 0,35 ku/l Csv Spektrofotometri Se laboratorieutlåtande Sem Spermier, vasektomi 0 spermier antal/synfält Barn 0 2 år: 1 6 >2 16 år: 1 9 B SR Kvinnor >16 50 år: < 21 kb SR(mikro) Kvinnor > 50 år: < 30 mm Män >16 50 år: < 13 Män > 50 år: < 20 P(aB) Standardbikarbonat P T3, fritt 3,5 6,5 pmol/l P T4, fritt pmol/l B Takrolimus Saknas Premenopausalt: 0,64 9,4 S Testo/SHBG-kvot Postmenopausalt 0,30 9,6 Män: 23,3-103 S Testosteron 0,5 2,6 Män: 8,4 28,7 fp TIBC S Timotej-ak < 0,35 ku/l Barn <2 dygn, se webben

10 Sidan 10 av 10 S Tobramycin : Dalvärdet bör inte överstiga 2 m. I prov taget 1 timme efter påbörjad administration bör m koncentrationen vara minst 4 m och högst 12 m. S Torsk-ak < 0,35 ku/l B TPK <21 dagar: dagar: mån: mån: /L 1-17 år: Män: fp Triglycerider Barn <2 år: 1,0 1, år: 0,3 1,6 0,45 2,6 P Troponin I < 0,05 µ För bedömning se hemsidan P TSH 0,40 4,0 mu/l P Urat Kvinnor år: Kvinnor >50 år: Män: du Urea mmol/d P Urea Kvinnor år: 2,6 6,4 Kvinnor >50 år: 3,1 7,9 Män år: 3,2 8,1 Män >50 år: 3,5 8,2 S Valproat Rapporteras som < S Vancomycin : m S Vete-ak < 0,35 ku/l S Zink SemP Zink 0,5 5,0 ingår i Sem-Fertilitet S Äggvita-ak < 0,35 ku/l S Ärta-ak < 0,35 ku/l S Östradiol Follikulär fas: Cykelmitt: Luteal fas: Postmenopaus: <118 Män: <146 pmol/l

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN

OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN ADA HSN 0905-0475 1(19) Bilaga 1 AVTAL OM TJÄNSTER INOM KLINISK LABORATORIEMEDICIN mellan STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDENS FÖRVALTNING och KAROLINSKA UNIVERSITETSLABORATORIET LS 0809-0845

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 43 13 september 2010 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 15 DEL C Obstetrik & gynekologi 26 DEL D Psykiatri 34 DEL E Kirurgi 42 1(54) Personnummer:

Läs mer

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1

Skriv ditt tentamensnummer här.. MEQ fråga 1 Sidan 1 MEQ fråga 1 Anvisning: Frågan är uppdelad på ett sidor där sid. 1 innehåller det avslutande svaret men ingen fråga. Fortsättningen på sid. 2, osv bygger på uppgifter givna på föregående sidor och

Läs mer

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde

AT-utbildning NU okt 2014. Rolf Svensson Överläkare Skövde AT-utbildning NU okt 2014 Rolf Svensson Överläkare Skövde bakgrundsbrus Beslutsgräns för åtgärd? Högnormalt Lågnormalt Patologiskt lågt Lätt sänkt normalvärde Lätt förhöjt Patologiskt högt patologiska

Läs mer

Ny anemidiagnostik i Skåne

Ny anemidiagnostik i Skåne Ny anemidiagnostik i Skåne Sven Björnsson, Klinisk kemi 1. Nya synsätt på anemi 2. Anemirutan 3. Anemiprojektet i Skåne Vad är anemi? Anemi är ett symptom Orsakerna många (nästan alla sjukdomar) Vad för

Läs mer

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3

TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Linköpings Universitet Hälsouniversitetet Klinisk Kemi TEORETISK LAB Njurfall Läkarutbildningen Termin 3 Reviderat: Höstterminen 2010 av Sanaz Rahmani, Agneta Cassel och Jakob Ström Instruktioner Dessa

Läs mer

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29

A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 1 INNEHÅLL Tema sid A Medicin 2 B Pediatrik 12 C Obstetrik & Gynekologi 19 D Psykiatri 24 E Kirurgi 29 Svar A Medicin 36 B Pediatrik 40 C Obstetrik & Gynekologi 43 D Psykiatri 46 E Kirurgi 49 2 MEDICIN

Läs mer

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015

SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 1 SPECIALISTEXAMEN I NJURMEDICIN 2015 Välkommen till den skriftliga delen av specialistexamen i njurmedicin! Skrivningstiden är fem timmar. Maxantal poäng per fråga anges inom parentes på varje fråga.

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 30 augusti 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och

Läs mer

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg

Anemiutredning. Varberg 7/10 2014. Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning Varberg 7/10 2014 Mikael Olsson, Hallands Sjukhus Varberg Anemiutredning -Hur utreder vi anemi? -Hur vet vi om det är järnbrist? -Hur skall vi ge järn? -När kan det vara behov av blodtransfusion?

Läs mer

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46

KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 KUNSKAPSPROV FÖR UTLÄNDSKA LÄKARE TULE 46 6 februari 2012 INNEHÅLL Tema sid DEL A Medicin 2 DEL B Pediatrik 13 DEL C Obstetrik & Gynekologi 24 DEL D Psykiatri 31 DEL E Kirurgi 39 1 (49) Personnummer: Nummer:

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 HEMATOLOGI 2 Anemi 2 Blödarsjuka - akut omhändertagande 3 Blödningsjukdomar 4 Blödningskomplikationer vid antitrombotisk behandling 5 Disseminerad intravasal

Läs mer

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition

Klinisk nutrition. Snabbguide. Klinisk nutrition Snabbguide Inledning B. Braun Melsungen AG är ett familjeägt företag som erbjuder förstklassiga produkter och processorienterade tjänster till sjukvården över hela världen. Vi strävar efter att vara en

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Mini-vårdprogram för thalassemi

Mini-vårdprogram för thalassemi Mini-vårdprogram för thalassemi Andra reviderade versionen 2009 06 01 Rolf Ljung Barn- och ungdomscentrum, Universitetssjukhuset MAS för vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi (VPH). Målsättningen

Läs mer

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling

BEHANDLINGSRIKTLINJER. Vätsketerapi och Nutritionsbehandling BEHANDLINGSRIKTLINJER Vätsketerapi och Nutritionsbehandling 2011 Behandlingsriktlinjerna har utarbetats av Läkemedelskommitténs expertgrupp för vätske- och nutritionsfrågor. Medlemmar: Överläkare Veronika

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA

Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA VÅRDPROGRAM 1 (18) Barn- och kvinnocentrum Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken 12-11-01 Vårdprogram och Vårdprocess PSYKOFARMAKA Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Landstinget Kronoberg Ansvarig

Läs mer

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p)

Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) ORD. TENTAMEN Den friska människan 2, 2011-06-01 Sida 1 (22) Tema 1: Blod & immunsystemet (15 p) 1. (a) En av hudens funktioner är att medverka till kroppens skydd mot infektioner. Beskriv hur detta skydd

Läs mer

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan.

FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. FALL 1. Grp A 55-årig man med medvetandepåverkan. Soc: Gift, arbetar på Luftfartsverket. Tid/Nuv: Hypertoni. Opererad fyra år tidigare med mekanisk aortaklaff pga insufficiens samt thorakalt aortaaneurysm.

Läs mer

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009

Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Laboratoriemedicin Nyhetsblad nr 6 DECEMBER 2009 Landstinget Dalarna Sid 1 (9) Labnytt INNEHÅLL: KLINISK KEMI * KLINISK MIKROBIOLOGI * KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI * TRANSFUSIONSMEDICIN * Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD. Redaktör: Vera Thorén

Läs mer

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin

Akut Endokrinologi. 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Akut Endokrinologi 28 oktober 2011 Per Dahlqvist, medicin Kemiska budbärare Fina reglersystem Nega7v feedback Lagom är bäst Endokrina sjukdomar: För mycket / för lite Långsam progress Autoimmun destruk7on

Läs mer

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare

Tel: +49 9131 84-0 www.siemens.com/healthcare Global Siemens Headquarters Siemens AG Wittelsbacherplatz 2 80333 München Germany Global Siemens Healthcare Headquarters Siemens AG Healthcare Sector Henkestrasse 127 91052 Erlangen Germany Tel: +49 9131

Läs mer

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD

Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Januari 2009 Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) hos hund Inger Lilliehöök, leg vet, VMD Helene Hamlin, leg vet, VMD Bakgrund Immunmedierad hemolytisk anemi (IHA) är en relativt vanlig orsak till anemi

Läs mer

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare)

Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) och andra markörer för överkonsumtion av alkohol. En jämförelse. (Bo Bjerre, docent, distriktsläkare) Fosfatidyletanol (B-PEth) En av fosfolipaserna (fosfolipas D) bildar normalt

Läs mer

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN

TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN bristande androgeneffekt TESTOSTERON I NYCKELROLL VID HYPO- GONADISM HOS MÄN Manlig hypogonadism kan ses vid t ex typ 2-diabetes, hjärt kärlsjukdom och övervikt således inte bara vid klassiska endokrina

Läs mer

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen

Vårdprogram. Behandlingsriktlinjer för ätstörningar. Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen AUGUSTI 2012 Vårdprogram Behandlingsriktlinjer för ätstörningar Psykiatri- och habiliteringsförvaltningen Upplaga 1a upplagan / 08-2012 Författare Dan Svedjehäll, överläkare Grafisk form Text & Bild /

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering.

B. Behandling av opåverkad patient med hyperglukemi utan ketoacidos och dehydrering. 33 Utdrag ur: Barn- och Ungdomsdiabetes Barnläkarföreningens Sektion för Endokrinologi och Diabetes. Sture Sjöblad (red), Studentlitteratur. Dessa sidor får kopieras fritt enl. avtal med Studentlitteratur!

Läs mer